Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte"

Transkript

1 Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

2 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte. Undersøgelsen omfattede området afgrænset af Hold-an Vej i øst, Baltorpvej i syd og Banetoften-Bydammen i vest. Parkeringsudbuddet og parkeringsbelægningen i området blev undersøgt og opholdstiden på 4 udvalgte parkeringspladser blev registreret. Desuden indeholdt undersøgelsen en nattælling, for at vurdere boligernes parkeringsbehov. Ballerup Kommune har bedt Rambøll Nyvig udføre en ny parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte omfattende samme område, som indgik i undersøgelsen i Området er inddelt i 7 parkeringszoner, som fremgår af figur 1. Figur 1. Parkeringszoner i Ballerup Bymidte Formålet med parkeringsanalysen er at få overblik over de eksisterende parkeringsforhold i bymidten og udviklingen siden 1990 samt vurdere, hvordan evt. nye bebyggelsers fremtidige parkeringsbehov kan imødekommes. 1

3 2 Kortlægning af eksisterende forhold Nedenstående er en kort beskrivelse af selve gennemførelsen af parkeringstællingen i Ballerup Bymidte, og i de efterfølgende afsnit er resultaterne af tællingen refereret. 2.1 Gennemførelse af parkeringstællingen Parkeringstællingen i Ballerup Bymidte blev gennemført onsdag den 15. juni 2005 kl samt lørdag den 18. juni 2005 kl Alle parkeringsmuligheder indenfor området er blevet registreret, og den gældende tidsbegrænsning på de enkelte pladser er blevet noteret. Desuden er det angivet, hvor der er handicap-parkering. For at belyse belægningsgraden er der for hver time registreret, hvor mange biler der holdt parkeret i de forskellige parkeringsområder. På 4 udvalgte pladser i zonerne A og C blev de sidste tre cifre af nummerpladen registreret for alle parkerede biler. Herved var det muligt at se, om den samme bil holdt parkeret på pladsen en halv time senere. Dette er blevet brugt til at beregne den gennemsnitlige opholdstid på p- pladserne. 2.2 Parkeringsudbud Parkeringsmulighederne er opdelt på offentligt tilgængelige p-pladser og forbeholdte p-pladser. De forbeholdte p-pladser kan være reserveret til kunder til bestemte butikker, institutioner, ansatte og lignende. I figur 2 ses parkeringsudbuddet i de forskellige zoner i Ballerup Bymidte. Figur 2. Parkeringsudbud i Ballerup Bymidte 2

4 Det samlede antal parkeringsmuligheder i bymidten er angivet i tabel 1 nedenfor. Off. tilgængelige p-pladser Forbeholdte p-pladser Ialt Tabel 1. Parkeringsudbud for hele området Parkeringsudbuddet i Ballerup Bymidte er steget med 66 p-pladser siden 1990 (4%). Der er etableret knap 200 ekstra offentligt tilgængelige p- pladser i parkeringszone C (Ballerup Centret). Derimod ses der et lille fald i antal pladser i zone A (Gågaden) og en betydelig reduktion i Zone F. Figur 3 viser den gældende tidsbegrænsning på de enkelte p-pladser i området. Desuden er angivet, hvor der er handicap-parkering. Der er handicap-parkeringsmuligheder i alle zoner, og disse er placeret tæt på indgangene til butiksområderne. Figur 3. Tidsbegrænsning for p-pladserne i Ballerup Bymidte Størstedelen af p-mulighederne i Ballerup Bymidte er 3-timers parkering. Denne tidsbegrænsning er markeret ved et zoneskilt som vist på foto 1. Ved p-pladsen ud til Hold-an Vej (se foto 1) møder man kun et zoneskilt, hvis man kører ind til p-pladsen fra syd (dvs. fra Linde Allé), kommer man fra nord, bliver man ikke oplyst om zonen. Dette bør i fremtiden ændres, så der også er et zoneskilt ved den nordlige indkørsel til p-pladsen. 3

5 Foto 1. Parkeringszone-tavle ved indkørsel fra syd til p-pladsen ved Hold-an Vej 2.3 Parkeringbelægning Parkeringsbelastningen i de enkelte parkeringszoner varierer over dagen. Om onsdagen er der størst belægning på de offentlige p-pladser kl. 17, når man ser på området som helhed. Her er 46% af parkeringspladserne belagt. Om lørdagen ligger spidstidspunktet kl. 12, hvor 57% af alle offentligt tilgængelige p-pladser er belagt. Variationen i parkeringsbelægningen over tiden fremgår af figur Parkeringsbelægning i % Parkeringsbelægning i % kl. 15 kl. 16 kl. 17 kl kl. 11 kl. 12 kl. 13 kl. 14 Tidspunkt, onsdag Tidspunkt, lørdag Figur 4. Variation i parkeringsbelægningen over tiden for alle pladser i bymidten henholdsvis onsdag og lørdag På figur 5 og 6 ses parkeringsbelægningen for offentligt tilgængelige p- pladser i spidstidspunktet henholdsvis onsdag og lørdag. I bilag 1 ses tilsvarende kort for de forbeholdte p-pladser. Om onsdagen er der stor forskel på spidstidspunktet for parkeringen for henholdsvis Zone A og C. Den maksimale belægning er allerede kl. 15 (56%) for Zone A (ved Gågaden), hvorimod spidstidspunktet for Zone C (Ballerup Centret) er kl. 17. I bilag 2-3 ses parkeringsbelægning på andre tidspunkter af dagen. 4

6 Figur 5. Parkeringsbelægning for offentligt tilgængelige p-pladser onsdag kl. 17 Figur 6. Parkeringsbelægning for offentligt tilgængelige p-pladser lørdag kl. 12 5

7 Generelt viser parkeringstællingen, at der er ledig p-kapacitet i Ballerup Bymidte. Normalt kan man acceptere en belægningsprocent på op til 90% for at undgå for meget parkeringssøgende trafik. Erfaringer fra tilsvarende undersøgelser viser, at der kan være store forskelle på kundetilstrømningen og dermed også parkeringsbelastningen til et bycenter over året. I perioden op til jul eller under byfester kan p- pladserne være fuld belagt, hvorimod der i andre perioder er en del ledig kapacitet. Parkeringstællingen er blevet gennemført i juni måned umiddelbart før skoleferiens begyndelse. I et lignende bycenter, er kundetilstrømningen registreret for alle måneder over året. Her udgør juni-måned en gennemsnitsmåned, hvad angår antal kunder til centret. Parkeringssituationen på tælledagene i Ballerup vurderes derfor at ligge meget tæt på normalsituationen. I figur 7 og 8 er resultaterne fra undersøgelsen i 1990 sammenlignet med dagens situation. Heraf ses det, at der er væsentlig større belægning på p-pladserne ved Ballerup Centret i dag end der var i Dette skal ses i sammenhæng med, at der siden 1990 er etableret knap 200 ekstra p- pladser ved Ballerup Centret. Derimod er der væsentlig færre parkeringer i zone A i dag sammenlignet med 1990, hvilket især er markant om lørdagen, hvor parkeringsbelægningen er faldet fra 91% til 58% i dag. Dette kan muligvis forklares ved, at der er kommet mange nye og attraktive butikker i Ballerup Centret siden 1990, som tiltrækker kunder, der før handlede i Gågaden. En anden forklaring kan være, at parkeringsforholdene i Ballerup Centret opleves som mere attraktive. Belægningsprocent (%) Onsdag Lørdag Zone A- Gågaden Figur 7. Udviklingen i parkeringsbelægning fra 1990 til 2005 i Zone A - Gågaden Belægningsprocent (%) Onsdag Lørdag Zone C - Ballerup Centret Figur 8. Udviklingen i parkeringsbelægning fra 1990 til 2005 i Zone C Ballerup Centret 6

8 Ser man på alle parkeringszonerne som helhed er der sket en betydelig stigning i antal parkeringer om onsdagen svarende til 30%, hvorimod antal parkeringer om lørdagen kun er steget med 3% i forhold til Opholdstid Den gennemsnitlige opholdstid er beregnet for 4 udvalgte parkeringspladser, som fremgår af figur 9. For hver halve time har tælleren registreret de sidste 3 cifre af nummerpladen for alle parkerede biler. Herved, har det været muligt at se, hvor længe en bil holder på en given p-plads. De biler, der allerede holdt på pladsen ved analysens start er ikke med i beregningen af den gennemsnitlige opholdstid, da det ikke er muligt at sige, hvor længe bilen har været parkeret. Af samme grund er biler, der var parkeret ved analysens afslutning heller ikke med i beregningen. I beregningen er det desuden forudsat, at ankomsterne til p-pladserne er jævnt fordelt, hvilket i de fleste tilfælde vil være en rimelig betragtning. I tabel 2 fremgår den gennemsnitlige opholdstid for de fire pladser for henholdsvis onsdag og lørdag. Heraf ses det, at folk opholder sig lidt længere tid i Ballerup Centret end i Gågaden. Desuden ses det, at opholdstiden er længere om lørdagen end på en hverdag. Den gennemsnitlige opholdstid har stort set ikke ændret sig siden 1990 og svarer til en typisk opholdstid i bycentre Figur 9. Parkeringspladser, hvor opholdstiden er registreret 1 (syd for SID) 2 (Merlin) 3 p-tag 4 p-kælder Onsdag 39 min 42 min 43 min 48 min Lørdag 42 min 43 min 49 min 52 min Tabel 2. Gennemsnitlig opholdstid på de 4 udvalgte p-pladser. 7

9 2.5 Boligparkering Til at belyse omfanget af boligparkering er der foretaget en nattælling i området. I tabellen nedenfor fremgår resultaterne af tællingen. Flere parkerede biler holdt på pladser med 3 timers tidsbegrænsning, men havde en beboerlicens. Antal parkerede biler Belægningsprocent Zone A 71 20% Zone B 20 17% Zone C 14 1% Zone D - - Zone E 5 19% Zone F 29 26% Zone G 7 44% Tabel 3. Antal natparkeringer på offentligt tilgængelige p-pladser. Bemærk, at der ikke er nogen offentligt tilgængelige pladser i Zone D. Der er registreret 146 natparkeringer på offentligt tilgængelige p-pladser og 87 på reserverede. Da der ikke er mangel på parkeringspladser til kunder i Ballerup Bymidte vurderes det ikke at være et problem, at beboere i området optager en del af pladserne. 3 Vurdering af det fremtidige parkeringbehov Ballerup Kommune har overvejelser om nye bebyggelser i Ballerup Bymidte. Det drejer sig om: Udvidelse af SID s bygning (1180m 2 ) Ny bebyggelse til boliger, erhverv eller sundhedscenter ved Hold-an Vej (ca m 2 ) Sydbank på Sct. Jacobsvej (700 m 2 ) Udvidelse af plejecentret på Linde Allé Kommunen har vurderet parkeringsbehovet i forbindelse med de nye bebyggelser på baggrund af normerne i Lokalplan 063. Udvidelse af 3F (SID) Nyt etagemeterareal: 1180 m 2 P-behov (1 pr. 50 m 2 ): 24 p-pladser Heraf forudsættes 2 pladser placeret på Baunegårdens matrikel. Ny bebyggelse til boliger, erhverv (Baldersbo) eller sundhedscenter v/hold-an Vej Etageareal: ca m 2 P-behov ved boliger (35 stk à ca. 75 m 2 ): 35 p-pladser P-behov ved erhverv (1 pr. 50 m 2 erhverv): 52 p-pladser P-behov ved sundhedscenter (1 pr. 20 m 2 serviceerhverv): 130 p-pladser P-behov ved kombi bolig/sundhedscenter (sundhedscenter på 1. sal, 17 boliger på 2. sal): = 82 p-pladser Projektet vil medføre nedlæggelse af nogle af de eksisterende p-pladser. Til gengæld er der mulighed for parkering i grundplan ( hus på søjler ). 8

10 Sydbank på Sct. Jacobsvej Etageareal: 700 m2 etagemeterareal P-behov (1 pr. 20 m2): 35 p-pladser Der bliver ikke plads til nogen på egen grund. Udvidelse af plejecentret, Linde Allé: 18 boliger à 0,4 pladser: 7 p-pladser bofællesskab for handicappede: ca. 5 p-pladser P-behov i alt: 12 pladser I tabel 4 er sammenfattet det maksimale parkeringsbehovet for alle de nye bebyggelser i bymidten Bebyggelse Parkeringsbehov Udvidelse af 3F (SID) 24 p-pladser Baldersbo 130 p-pladser Sydbank 35 p-pladser Plejecenter Linde Allé 12 p-pladser Ialt 201 p-pladser Tabel 4. Fremtidigt p-behov til eventuelt nybyggeri Alle de nye bebyggelser der er til overvejelse ligger i parkeringszone A. Samlet set er der et behov for 201 parkeringsmuligheder til det nye byggeri. Derudover bliver der nedlagt et antal p-pladser i forbindelse med byggerierne. Dette vurderes at udgøre ca. 50 p-pladser. For at vurdere parkeringsreserven i zone A tages udgangspunkt i lørdagssituationen, da belægningen her er størst. Normalsituationen opjusteres med 10% for at tage hensyn til, at antal kunder kan variere fra lørdag til lørdag. Der regnes med en maksimal acceptabel belægning på 90%, for at undgå for meget parkeringssøgende trafik. Dette viser, at der er en ledig parkeringskapacitet på 113 pladser i zone A. Derfra skal fratrækkes de ca. 50 p-pladser der nedlægges i forbindelse med de nye bebyggelser. Det egentlige overskud af p-pladser er derfor 63 p-pladser. Det er hensigtsmæssigt, at have en parkeringsreserve, hvis der i fremtiden sker en udskiftning af butikker i gågaden til mere populære butikstyper, som kan øge presset på parkeringen i zone A. På baggrund af dette vurderes det derfor kun at være en lille del af det fremtidig parkeringsbehov, der kan blive dækket ved det nuværende overskud i parkeringskapacitet. Dette betyder, at alle p-pladser der nedlægges i forbindelse med nybyggeri skal reetableres. Derudover, at det vigtigt, at de krav der stilles til etablering af nye p-pladser i forbindelse med nybyggeri realiseres. 4 Forslag til forbedring af parkeringsforhold Fra de eksisterende parkeringspladser ved henholdsvis Gågaden og Ballerup Centret er der forholdsvis god adgang til butikkerne. Desuden har parkeringsundersøgelsen vist, at der i dag ikke er mangel på parkering i Ballerup Bymidte. I en fremtidig situation, hvor der er gennemført flere udbygningsplaner, kan der blive et større pres på parkeringen i området. Derfor er det relevant allerede nu at overveje, om der er virkemidler, som vil kunne forbedre servicen for trafikanterne samt optimere parkeringskapaciteten i fremtiden. 9

11 4.1 Parkeringshenvisningssystem Forskellige typer af parkeringshenvisningssystemer kan gøre det lettere for bilister at finde en parkeringsplads, hvilket bl.a. vil mindske den parkeringssøgende trafik. Et statisk system består af skilte, der viser vej til forskellige parkeringspladser, hvorimod et dynamisk parkeringshenvisningssystem kan oplyse trafikanterne om, hvor der findes ledige p-pladser eller antal ledige p-pladser. I Ballerup, er der ikke et parkeringshenvisningssystem for hele Bymidten, men der er dynamiske tavler på henholdsvis Hold-an Vej og Baltorpvej, der viser, om der er ledige p-pladser i parkeringshuset eller på tagparkeringen hørende til Ballerup Centret (se foto 2). Derudover er der statiske skilte, som viser vej til henholdsvis p-huset og tagparkeringen (se foto 3). Foto 2. Dynamisk skilt på Hold-an Vej der angiver om der er ledige p-pladser på Ballerup Centrets tag eller i p-huset Hovedparten af kunderne i Ballerup Bymidte formodes at være lokale borgere og har derfor kendskab til, hvor der er parkeringsmuligheder i Bymidten. Et statisk henvisningssystem for alle parkeringsområderne i Bymidten vil derfor ikke have nogen særlig effekt. Foto 3. Statisk skilt, der henviser til parkering ved Ballerup Centret 10

12 Hvis der etableres et parkeringshenvisningssystem i Ballerup, skal det kun om fatte de større parkeringsområder. Således kan p-pladsen vest for gågaden samt pladsen øst for gågaden ud til Hold-an Vej indgå. Det foreslås, at de dynamiske tavler placeres på Hold-an Vej nord for Bydammen, Hold-an Vej syd for Baltorpvej samt på Baltorpvej vest for Banetoften. Herved kan bilisterne få information om ledige parkeringspladser allerede, når de kører ind i systemet. Der er blandede erfaringer med dynamiske parkeringshenvisningssystemer i Danmark. Enkelte kommuner, der har indført et dynamisk system har givet udtryk for, at systemet kun i mindre grad har ændret de lokale borgeres parkeringsvaner. Der er tendens til, at folk stadig vil søge til bestemte p-pladser, selvom disse er optaget. Derimod er der andre kommuner, hvor indførelse af systemet har været en succes. Generelt oplever borgere, at det er en god service, at der er et parkeringshenvisningssystem. Hvis der i fremtiden kommer et øget pres på parkeringen i Ballerup Bymidte, vil det være relevant at overveje et fuldt udbygget dynamisk parkeringshenvisningssystem, der viser, i hvilke parkeringsområder, der er ledige pladser. Dette er specielt nyttigt, hvis der er enkelte p-pladser, som er meget populære, og derfor overbelagt, mens andre nærliggende p- pladser har ledig kapacitet. Et parkeringshenvisningssystem vil kunne medvirke til en bedre fordeling på de enkelte pladser samt reducere den parkeringssøgende trafik. 4.2 Ændring i tidsbegrænsning Tidsbegrænsning er den mest anvendte form for parkeringsregulering i danske byer. På størstedelen af p-pladserne i Bymidten er der 3-timers tidsrestriktion, men indenfor f.eks. zone A er der mange mindre pladser, som har en anden tidsrestriktion. Derudover er der ikke en entydig markering af start- og slut af parkeringszoner med 3 timers parkering. Nogle steder kan det derfor være svært at finde ud af, hvad der er den gældende tidsbegrænsning. Derfor anbefales det, at parkeringszonerne markeres tydeligt med zonetavler ved alle indkørsler samt, at tidsrestriktionen indenfor en parkeringszone gøres mere ensartet. Sidstnævnte kan opnås bl.a. ved at ændre 1-times tidsbegrænsning til en generel 3-timers tidsbegrænsning. Desuden bør det undersøges, om det er nødvendigt at have 24-timers tidsrestriktion i zone A. Ved ændring af tidsbegrænsningen skal man være opmærksom på, at der skal være nok p-pladser til ansatte i bymidten. Opholdstidsanalysen viser, at kun 3% af bilisterne parkerer mere end 2 timer og mindre end 3 timer. Dette indikerer, at den generelle tidsbegrænsning i området ligeså godt kan sættes til 2 timer i stedet for 3 timer. 4.3 Dobbeltudnyttelse af p-pladser Dobbeltudnyttelse af p-pladser er muligt hvor forskellige trafikantgrupper efterspørger pladsen på forskellige tidspunkter af døgnet. Hvis pladserne er private kræver det en særlig aftale med ejerne af pladserne at tillade dobbeltudnyttelse. P-pladser reserveret til f.eks. ansatte eller kunder kan udnyttes af beboere om aftenen. Der vil dog opstå en konflikt om lørdagen, hvor både kunder/ansatte til butikker og beboere efterspørger pladsen. En dobbeltudnyttelse af pladser reserveret til f.eks. banker der har lukket om lørdagen - 11

13 vil bedre kunne finde sted. I forbindelse med overvejelserne om fremtidige bebyggelser i området bør man derfor indtænke muligheder for dobbeltudnyttelse specielt i forbindelse med p-pladser til Sydbank. 4.4 Parkeringsafgifter Parkeringsafgifter kan anvendes, hvor man ønsker at styre efterspørgslen efter parkering eller begrænse opholdstiden på pladsen. Normalt vil kommunen opnå et overskud ved betalingsparkering efter udgifterne til parkeringskontrol og administration er betalt. Indtægterne kan benyttes til finansiering af forskellige parkeringstiltag. Indførelse af betalingsparkering kan have den utilsigtede virkning, at kunder søger væk og i stedet handler i centre, hvor der er gratis parkering. Da der i dag ikke er mangel på parkeringskapacitet i Ballerup Bymidte, er der ikke behov for at benytte parkeringsafgifter som et virkemiddel til at regulere parkeringen. I en fremtidig situation, hvor der kan komme mere pres på enkelte parkeringspladser, kan det blive relevant at overveje betalingsparkering på disse pladser. 4.5 Forskønnelse af parkeringsarealer Parkeringspladser optager store arealer, og det er derfor vigtigt at de indrettes, så de passer ind i bybilledet. Dette kan bl.a. gøres ved valg af belægning, træer og buske og ikke mindst gadelamper samt andet inventar. I Ballerup Bymidte er det primært p-pladsen ud til Hold-an Vej der trænger til en forskønnelse (se foto 4). En del af de træer der oprindelig blev plantet er gået ud, skure til indkøbsvogne er forfaldne, græsset i græsarmeringen (vejbelægningen i p-båsene) er meget slidt og mangel på affaldsspande betyder, at der flyder affald mange steder. Foto 4. P-pladsen ud til Hold-an Vej trænger til at blive forskønnet 12

14 På foto 5 er vist eksempler på forskellige typer beplantning på p-arealer. Foto 5. Eksempel på beplantning ved parkeringspladser Det anbefales, at der ses nærmere på en forskønnelse af p-pladsen ud til Hold-an Vej. Skurene til indkøbsvogne bør erstattes af nye, belægningen i p-båsene bør skiftes ud, og det anbefales at der plantes nye træer og buske, der får bedre vækstbetingelser. Hvis der i fremtiden skal bygges på en del af denne p-plads, kan forskønnelsen eventuelt blive gennemført i forbindelse med dette byggeri. 5 Konklusion Parkeringstællingen har vist, at der i dag ikke er mangel på parkeringskapacitet i Ballerup Bymidte. Siden parkeringstællingen i 1990 er der sket en stigning i belægningen på p-pladserne ved Ballerup Centret og et fald i belægningen på pladserne ved Gågaden. For alle p-zonerne samlet set er der sket en betydelig stigning i antal parkeringer om onsdagen siden 1990, hvorimod antal parkeringer om lørdagen kun er steget marginalt. Generelt er parkeringsreserven ikke stor nok til at kunne opfylde de fremtidige behov uden at etablere flere p-pladser. Det er derfor vigtigt, at alle p-pladser der nedlægges i forbindelse med nybyggeri bliver reetableret. Derudover, at det vigtigt, at de krav der stilles til etablering af nye p- pladser i forbindelse med nybyggeri realiseres. Desuden bør muligheden for dobbeltudnyttelse af p-pladser indtænkes i de fremtidige planer for nybyggeri. Det anbefales at der ryddes op i de gældende tidsrestriktioner - hvor dette er muligt - så der ikke optræder mange forskellige tidsbegrænsninger indenfor et område. Tilsvarende foreslås det, at der placeres zonetavler med angivet tidsrestriktion ved alle indkørsler til en parkeringszone, så man ikke er i tvivl om tidsbegrænsningen på pladsen. Hvis der i fremtiden kommer større pres på parkeringsbelægningen i Ballerup Bymidte, bør man overveje at lave et fuldt udbygget parkeringshenvisningssystem for at undgå parkeringssøgende trafik samt for opnå en bedre fordeling på de enkelte p-pladser. Det foreslås desuden, at p-pladsen ud til Hold-an Vej forskønnes evt. i forbindelse med det fremtidige byggeri i området. 13

15 Bilag 1

16 Bilag 2

17 Bilag 3

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Juli 2006 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Indhold 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 3 3. Eksisterende forhold

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte. Marts 2004

Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte. Marts 2004 Trafik- og parkeringsanalyse for Hørsholm Bymidte Marts 2004 Hørsholm Kommune Rambøll Nyvig A/S 1. INDLEDNING...2 2. SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER...3 2.1 EKSISTERENDE SITUATION...3 2.2 ADGANGSFORHOLDENE...4

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI SYGEHUSE OG SUNDHEDSCENTRE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Opsummering

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse 10. februar 2014 SB/PSA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 3 3 Nuværende parkering i området... 5 4 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte

UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte Frederikssund Kommune Vej, Trafik og Affald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Resume...5 2.0 Historik og Tidligere analyser... 6 3.0

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum.

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum. Vedrørende: Parkering i Randers, notat Sagsnavn: Parkering, diverse planlægning Sagsnummer: 05.09.00-P00-1-13 Skrevet af: Rune Asmussen E-mail: ra@randers.dk Forvaltning: Veje og Bygninger Dato: 06-03-2014

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Parkeringen i vore bykerner

Parkeringen i vore bykerner Parkeringen i vore bykerner Mål og midler Af civilingeniør Robin Munch-Andersen, Rambøll Nyvig, RMA@NYVIG.dk Ønsker til omfang og regulering af parkeringsmuligheder i bymidten kan være meget forskellige

Læs mere

Til. Ballerup Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. August 2017 BALLERUP BYMIDTE -PARKERINGSANALYSE OG MULIGHEDER

Til. Ballerup Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. August 2017 BALLERUP BYMIDTE -PARKERINGSANALYSE OG MULIGHEDER Til Ballerup Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2017 BALLERUP BYMIDTE -PARKERINGSANALYSE OG MULIGHEDER BALLERUP BYMIDTE -PARKERINGSANALYSE OG MULIGHEDER Revision 2 Dato 24-08-2017 Udarbejdet af MDY

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE APRIL 2007 skive kommune Side 1 Parkeringspolitik for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S. Side 2 PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

Læs mere

Parkeringshenvisning

Parkeringshenvisning Aalborg Universitet Juni 2007 Parkeringshenvisning - Evaluering af tre eksempelbyer Randers Holstebro Viborg Bilagsrapport Vej- og Trafikteknik 10. semester 1 2 Indholdsfortegnelse A. Baggrundsteori...5

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

For Aabenraa Kommune Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi

For Aabenraa Kommune Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi NOTAT 14. april 2016 PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 PARKERINGSUNDERSØGELSE... 4 2.1 PARKERINGSUDBUD... 4 2.2 TIDSRESTRIKTIONER... 6 2.3 AFSTAND

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park ØU og TMU 2. juni 2015 Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park 10.000 siddepladser 21 meter højt 5 etager 46.000 m 2 o Heraf Køge Haller

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000

FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 FARUM HOVEDGADE I REMA 1000 27.03-14 Sagsnr. 10.3939 FACADE OPLÆG FARUM HOVEDGADE I BESKRIVELSE Nyt byggeri i Farum På Farum Hovedgade foreslås opførsel af nyt byggeri indeholdende både butikker og boliger.

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Parkering i Den Hvide Kødby

Parkering i Den Hvide Kødby KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 5 Parkering i Den Hvide Kødby Der er i alt 635 p-pladser på terræn i Den Hvide Kødby fordelt med: 107 pladser på offentlig

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer

Betalingsparkering på sygehusenes parkeringsarealer Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/24485 Telefon: 76631463 Dato: 12. december 2011 Betalingsparkering på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en midlertidig bygge- og oplagsplads samt parkeringsplads i Kanalparken i Lyngby-Taarbæk Kommune

AFGØRELSE i sag om en midlertidig bygge- og oplagsplads samt parkeringsplads i Kanalparken i Lyngby-Taarbæk Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. februar 2015 J.nr.: NMK-522-00241 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en midlertidig bygge- og oplagsplads samt parkeringsplads

Læs mere

Notat. Teknik- og Miljøudvalget

Notat. Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 7. marts 2013 Tlf. dir.: 44772315 E-mail: tav@balk.dk Kontakt: Tina Allerelli Vestergaard Notat I forbindelse med Teknik og Miljøudvalgets besigtigelse

Læs mere

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps København E47 E47 E55 E55 Næstved Ny Næstvedvej Rønnede Rødby Drive-in Restauranter Tankstation Hotel Pylonskilt Mod Rønnede Golfbane Borupvej Ny Næstvedvej Mod Næstved Restaurant 3 STOP 37 Rønnede Opholdsareal

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Aabenraa Midtby PARKERINGSSTRATEGI

Aabenraa Midtby PARKERINGSSTRATEGI Aabenraa Midtby PARKERINGSSTRATEGI September 2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 HANDELSCENTER... 5 2.1 MÅLSÆTNINGER... 5 2.2 INDSATSER... 6 2.3 ÆNDRING AF TIDSRESTRIKTIONER... 6 2.4 ÆNDRET PARKERINGSHENVISNING...

Læs mere

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION SLAGELSE KOMMUNE TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A052147 DOKUMENTNR.

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 Introduktion Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor bad Frederiksberg

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Referat. Trafikdage på Aalborg Universitet. Tirsdag d. 26. august 2003, 5. linie lokale 4.110. Workshop om Parkering

Referat. Trafikdage på Aalborg Universitet. Tirsdag d. 26. august 2003, 5. linie lokale 4.110. Workshop om Parkering Referat Velkomst v. Robin Munch-Andersen, Rambøll Nyvig Parkering er et forsømt emne i debatten. Parkering er et emne, som ofte falder mellem to stole Parkering er ikke trafik, da det ikke er bevægelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune. Oktober 2007

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune. Oktober 2007 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Kommune Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 NUVÆRENDE PARKERINGSFORHOLD I SVENDBORG BYMIDTE 4 3 TIDLIGERE GENNEMFØRTE PARKERINGSANALYSER

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013)

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013) ARBEJDSNOTAT 6. oktober 2014 ARH Baggrund Denne skrivelse er en opsamling på et indlæg vedr. trafikale tal og tendenser, som Via Trafik præsenterede på Byplanlaboratoriets arrangement, 2. netværksmøde

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Parkeringskontrol. www.ballerup.dk

Parkeringskontrol. www.ballerup.dk Parkeringskontrol www.ballerup.dk Indhold Baggrund for forslag om parkeringskontrol Parkeringskapacitet generelt og i Ballerup Bymidte Forslag om parkeringskontrol 2 Baggrund Politiet har neddroslet kontrolopgaven

Læs mere