Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning"

Transkript

1 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Dansk Energi Juni 2013 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, Frederiksberg Denmark Telefon: Web:

2 2 Nuværende varmepumpemarked

3 Varmepumpe-markedet er reelt ikke kommet igang, da det nuværende årlige varmepumpesalg i Danmark ligger på ca , og det samlede antal installationer svarer til en markedsandel på ca. 4- % i 2012 ift. det estimerede potentiale ESTIMAT Varmepumpemarkedet reelt ikke kommet igang Nuværende markedsudvikling (tusinde installationer) Hvorfor er der behov for at accelere udrulningen? Udbredelse af varmepumper er centralt i forhold til Danmarks grønne omstilling af energisektoren Varmepumper er også centrale ift. at skabe øget fleksibilitet i energisystemet og i etablering af Smart Grid Det samlede potentiale er af Dansk Energi vurderet til ca varmepumper som alternativ til fossile opvarmningsformer Salget af varmepumper går langsomt og der sælges ca om året (væske/vand og luft/vand) Markedet er reelt ikke kommet igang, da kun 4- % af potentialet er blevet udnyttet i 2012 Derfor er der behov for at accelerere udrulningen af varmepumper bl.a. ved hjælp af nye forretningsmodeller, da den store initiale investering i varmepumpen, er en af de primære barrierer Installationer (tusinde) Potentiale udnyttelse Potentiale udnyttelse 27 % 22 4% 18 3% % % 8 0% Nye installationer Installationer 3 Kilde: CSC analyse, Dansk Energi. Note: Luft-luft varmepumper ikke medtaget i graf.

4 4 Solcelle-casen

5 Salget af solcelle-anlæg eksploderede i Danmark i 2012, hvilket skyldes betydelige prisfald på solcelleanlæg som kombineret med støtteordningen gjorde, at der var god økonomi i installere solceller, og derfor blev der skabt både et øget udbud og en øget efterspørgsel Solcelle-salget accelerede voldsomt vel at mærke før rygter om en ændring af den gamle støtteordning 3 4 I begyndelsen af januar 2012 var der registreret omkring solcelleanlæg i Danmark, mens tallet ved seneste opgørelse foretaget af Energinet.dk 6. januar 2013 lå på anlæg. Særlig stor var stigningen i de sidste måneder af 2012, hvor forhandlere af anlæg oplevede et massivt pres fra interesserede boligejere Det skyldtes formentlig regeringens lovforslag om en ændret støtteordning til solcelleanlæg, der kom frem i november 2012 og fik folk til at strømme til forhandlerne for at nå at få installeret solcelleanlæg på den gamle støtteordning. Men betragtes den nederste graf ses det, at salget allerede accelerede i april/maj Det vil sige, at salget accelerede voldsomt før rygterne om en ny støtteordning opstod i slutningen af september netop som et resultat af det eksploderende salg. Accelerationen skyldtes primært prisfaldet på solcelle-anlæg, den gamle støtteordning og et øget udbud bl.a. via Bauhaus og Bilka. Bauhaus allierede sig f.eks. med virksomheden Unisolar, som stod for installation og teknisk support af anlæggene, og dermed skabte de en såkaldt one stop shop som gjorde det nemt for forbrugerne. 0 Reduktion af støtteordninger i Tyskland og Spanien i starten af Bauhaus introducerede solcelle-anlæg i deres sortiment (30. maj 2012) Første rygter om ny solcelle-støtteordning (slut september 2012) 3 Ny aftale vedr. støtteordning forhandlet på plads (1. november 2012) 4 Ny solcelle-aftale trådte i kraft (31. december 2012) Kilder: Klima- og Energiministeriet, Dansk Energi, CSC analyse

6 De primære årsager til den nedadgående prisudvikling på solcelleanlæg, udover teknologiudvikling, var: 1) Støtteordninger blev reduceret i bl.a. Tyskland og Spanien 2) Finanskrise og 3) Statsstøtte til produktion af solceller i Kina Støtteordninger blev reduceret i bl.a. Tyskland og Spanien Tyskland, Spanien og andre lande har i flere år givet støtte til installation af solceller, hvilket har resulteret i et boom i installationen af solcelleanlæg Indenfor de seneste år er støtteordningerne reduceret, hvilket har givet en opbremsning i opsatte solcelleanlæg. Idet produktionen har været trimmet ind til en stor efterspørgsel, som så forsvinder, så sker der en overproduktion af solceller og priserne falder En række elementer drev prisen ned på solceller Finanskrise Den globale afmatning i økonomien har også haft en naturlig påvirkning på lysten til at støtte de nye grønne energikilder som f.eks. solceller 0 Statsstøtte til produktion af solceller i Kina Verdens helt store produktionsland indenfor solceller er Kina, og her har man været rigtig dygtig til at kopiere tyskerne i produktion af solceller Lønningerne er væsentligt lavere, men herudover vurderer EU også, at den kinesiske regering har givet støtte til produktionen af solceller, hvilket giver yderligere pres på prisen 0 Reduktion af støtteordninger i Tyskland og Spanien i starten af Kilder: Solcellepriser.dk, Deutsche Bank, CSC analyse. Priserne er udsalgspriser hos danske leverandører og de faktiske salgs priser er ikke registreret.

7 De fire vigtigste erfaringer fra solcelle-casen mht. udrulning af forbruger-cleantech er: 1) Tilbagebetalingsperiode på -6 år 2) One stop shop 3) Solceller kunne installeres som supplement og 4) Øget kendskab Erfaringer fra solcelle-casen i Danmark Fire vigtigste solcelle-erfaringer som kan anvendes mht. varmepumper Kort tilbagebetalingstid og villighed til at investere De betydelige prisfald på solcelle-anlæg kombineret med den gamle støtteordning resulterede i korte tilbagebetalingstider på ca. -6 år, hvilket var med til at drive udviklingen Populær nettomålerordning som gjorde det muligt for boligejere at sende evt. overskudsproduktion fra eget installeret solcelleanlæg tilbage til elnettet var en afgørende faktor Herudover var der andre ordninger, der øgede incitamenterne til investering i solceller: servicefradraget, virksomhedsskatteordningen og bygningsreglementet Yderligere var forbrugerne villige til at investere, da de ikke skulle erstatte et stykke grundlæggende udstyr, som f.eks. et oliefyr, men kunne installere solcelle-anlægget som et supplement til husets eksisterende udstyr One stop shop og øget kendskab F.eks. Bauhaus skabte et one stop shop koncept via deres alliance med solcelle-virksomheden Unisolar, som stod for installation og teknisk support af anlæg. Dette var med til at gøre det nemt for forbrugerne at investere, da det ikke længere var forbrugerne selv der skulle stå for at kontakte en VVSinstallatør, koordinering etc. dette blev håndteret af Bauhaus og partnere Det at solcelle-anlæg blev en hyldevare i Bilka, Bauhaus og Wupti var med til at skabe et øget kendskab til solcelle-anlæg Tilbagebetalingsperiode på -6 år One stop shop Solceller kunne installeres som supplement Øget kendskab 7 Kilde: CSC analyse

8 8 Segmentpotentiale og drivers

9 Før Gl. oliefyr Før Std. oliefyr Efter Gl. oliefyr Efter Std. oliefyr Nybyggeri Nybyggeri Antal husstande (tusinde) Der er fem cases udenfor fjernvarme området, hvor varmepumpen er aktuel: 1) Huse før 1960 med ældre varmesystemer, hvor oliefyret står til udskiftning, 2) Huse før 1960 hvor oliefyret ikke umiddelbart står til udskiftning 3) Huse efter 1960 hvor oliefyret står til udskiftning, 4) Huse efter 1960 hvor oliefyret ikke umiddelbart står til udskiftning og ) Nybyggeri Cases Beskrivelse Forudsætning Antal husstande** per case Før 1960 Gammelt oliefyr Huse med ældre varmesystemer kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. Hvis oliefyret står til udskiftning forbedres business casen for investering idet dette ville kræve en alternativ investering. 3 % af oliefyr før 1960 estimeres til at være gamle oliefyr*. CSCs vurdering er, at 20 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Før 1960 Standard oliefyr Huse med ældre varmesystemer kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. Det vil typisk kræve investeringer til nye rørsystemer og eksempelvis radiatorer. CSCs vurdering er, at 20 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Efter 1960 Gammelt oliefyr Efter 1960 Standard oliefyr I tilfælde af at oliefyret står til udskiftning forbedres business casen for investering betragteligt idet dette ville kræve en alternativ investering. Huse med varmesystemer som ikke kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. 3 % af oliefyr før 1960 estimeres til at være gamle oliefyr*. CSCs vurdering er, at 80 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet. CSCs vurdering er, at 80 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Nybyggeri Nybyggeri er også interessant i forhold til varmepumper, men udgør kun en lille andel af det samlede markedspotentiale. CSCs vurdering er, at 100 % kan potentielt installere varmepumper i nybyggeri. Varmepumpe Andre ovne Naturgasfyr Oliefyr 9 Kilde: Danmarks Statistik, CSC analyse. *Oliefyr levetid på ca. 30 år. **Husstande dækker parcel-/stuehuse samt række-, kæde- og dobbelthuse

10 I dag er primært tre segmenter aktiviteret ift. køb af vandbaserede-varmepumper: 1) nybyggeri, 2) eksisterende oliefyrskunder der står overfor udskiftning og 3) entuisiaster med interesse for hvem økonomien spiller en mindre rolle Tilbage betalingstid / år ESTIMAT % % 6-29% Accelerations grænse # huse Nybyggeri Std. oliefyr uden varmesystem ændringer Gl. oliefyr uden varmesystem ændringer Gl. oliefyr med varmesystem ændringer Std. oliefyr med varmesystem ændringer Naturgas 10 Kilde: CSC analyse, Danmarks Statistik

11 Prissammenligning

12 En generel prisnedbrydning viser, at installationen udgør ca. 41 % af den pris som kunden betaler for en varmepumpe i Danmark, hvilket er en betydelig del af den samlede pris ESTIMAT Prisnedbrydning af den varmepumpepris som møder kunden i Danmark Installationen udgør ca. 41 % af total Dækker både montage og materialer Prisnedbrydningseksemplet viser, at installationen udgør ca. 41 % af den samlede pris som møder kunden Dette lader til at være en relativt stor andel, hvorfor udlandspriser vil blive undersøgt, for at se om der er tale om et generelt billede Engrospris Installation Moms Total 12 Kilde: Primær research

13 Sammenlignet med nabolandene er varmepumper både dyrere i indkøb og installation i Danmark, da varmepumpen som hardware i gennemsnit er ca. 2% dyrere, og installationen er ca. 68% dyrere det tyder på, at prisen er høj i Danmark, hvilket ikke fremmer udrulningen af varmepumper EKSEMPEL Hardware Prissammenligning på udvalgte varmepumper mellem Danmark og udlandet Installation Montage- og materialeandel af totalpris for varmepumpe +24% % % % % % 2% 30% 41% Mitsubishi ECO-DAN W0 DAIKIN ALTHERMA 8.43KW Panasonic Aquarea T-CAP Udland Danmark Nibe F2030 Bosch 10 AW Tyskland Sverige England Danmark Udlandspriserne er baseret på et gennemsnit mellem priserne i England, Tyskland og Sverige Udlandsprisen for Bosch 10 AW er kun baseret på svenske priser, da denne model ikke er tilgængelig i England og Tyskland Ses der bort fra usikkerheden omkring Bosch 10 AW er priserne på varmepumper gennemsnitligt set mellem 10% - 24% højere i Danmark sammenlignet med vores nabolande Montagepriserne dækker lønninger samt materialer der benyttes i tilkoblingen af varmepumpen I Danmark udgør installationspriserne omtrent 40% af totalomkostningerne til en varmepumpe I nabolandene udgør denne andel væsentligt mindre 13 Kilde: Sekundær research, CSC analyse

14 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Hovedkonklusioner Analyse af segmenter og solcelle-case Analyse af alternative forretningsmodeller Vurdering af forretningsmodellernes potentiale Perspektivering og implementeringsplan 49 Bilag 62 14

15 Oversigt over forretningsmodellerne En kort beskrivelse, value proposition og hvilket led i værdikæden forretningsmodellen dækker er angivet for hver forretningsmodel Forretningsmodel Kort beskrivelse Value proposition Komponenter + subsystemer OEM Grossist Retail Finansiering Installation El Drift & service 1) Egen finansiering Kunden betaler selv kontant for varmepumpen hos en VVSinstallatør, som installerer varmepumpen. Fuld energibesparelse fra start Frihed ikke bundet af leasingaftale el.lign. 2) Finansieringspartner OEM tilbyder finansiering eksempelvis via egen finansieringspartner, dvs. at kunden betaler en fast årlig ydelse. Mulighed for finansiering Fuld energibesparelse fra start 3) ESCO ESCO-selskabet oprettes f.eks. af energiselskab som kan tilbyde one stop shop lige fra salg af varmepumpe til drift og elsalg. Tilbagebetalingstid på 0 år Højt komfort niveau Fuld besparelse efter investering+profit er betalt 4) Green Deal Kunden afbetaler varmepumpen via besparelsen opnået på elregningen ligesom med ESCO, men modellen er drevet af statsfaciliteret selskab. Tilbagebetalingstid på 0 år Statsgaranti sikkerhed Fuld energibesparelse efter investering er betalt ) Fjernvarme model Fungerer som et anpartselskab, hvor kunderne kan tilmelde sig en fælles VP-løsning, men hæfter for hinanden, hvis de ikke betaler. Lavere pris på varmepumpe Koordineret og professionelt setup 6) Lav pris Energiselskabet laver deres egen varmepumpe med billigere komponenter for at få tilbagebetalingstiden ned på år. God kvalitet varmepumpe til lav pris 7) VP som supplement Kunden køber en mindre varmepumpe, som fungerer som supplement til oliefyret og kan køre i stedet for oliefyret f.eks. i sommerperioden. Kan anvendes direkte i ældre huse uden, at andre renoveringer er påkrævet Billigere varmepumpe kan erhverves 1 Kilde: CSC analyse

16 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Hovedkonklusioner Analyse af segmenter og solcelle-case 0 2. Analyse af alternative forretningsmodeller Vurdering af forretningsmodellernes potentiale Perspektivering og implementeringsplan 28 Bilag 44 16

17 Evalueringsoversigt ESCO, Green Deal, Lavpris og Varmepumpe som supplement scorer højest primært pga. kort tilbagebetalingstid og et godt segment fit Forretningsmodel Accelerationspotentiale Segment fit Begrænsende faktor Vægtet score Potentiale Tilbagebetalingstid One stop shop Supplement Øget kendskab år 30-9 år 60+ år 1) Egen finansiering 8, 2) Finansieringspartner 8, 3) ESCO 19, 4) Green Deal 1 ) Fjernvarme model 10, 6) Lav pris 13 7) VP som supplement 8, Positivt Negativt 17 Kilde: CSC analyse. Note: Se Forretningsmodel evalueringer under bilag for metode for evaluering.

18 18 Perspektivering Supplement har potentiale

19 Perspektivering Varmepumpe som supplement er oplagt til ældre huse og kan potentielt set åbne op for et større marked, da kunden ikke behøver foretage en gennemgribende energirenovering - dog er tilbagebetalingstiden pt. for lang og der er nogle lovmæssige udfordringer mht. tilskud KONCEPTUEL Tilbagebetalingstid VP som supplement oplagt til ældre huse VP som supplement Hvis tilbagebetalingstiden kom længere ned, ville forretningsmodellen være oplagt til ældre huse > 6 år Egen finansiering Kunderne behøvede ikke lave en total energirenovering, men kunne tage skridtet mod en varmepumpe som primær varmekilde i to trin < 6 år VP som supplement ESCO Lavpris Green Deal Først ved at købe en billig varmepumpe som supplement, og dernæst en større varmepumpe, som kunne installeres samme sted, hvorfor installationen af supplement-varmepumpen heller ikke ville være spildt På denne måde kunne supplementvarmepumpen være med til at finansiere investeringen og bygge bro til til den fulde varmepumpe-løsning på længere sigt Før 1960 Efter 1960 Husalder 19 Kilde: CSC analyse

20 20 Perspektivering - Pant

21 Er manglende mulighed for pant i varmepumper er et begrænsende problem for udrulning af varmepumper? Hvor stort er problemet? ~2-0% har svært ved at få realkredit lån til VP og ~% kan ikke få et forbrugslån til VP pga. RKI betingelser. Over en 10 årig periode vil 2% af boligerne gå på tvangsauktion. Dårlige betalere i DK Tvangsauktioner Belåning Tusinde ,30% 0,2% 0,20% 0,1% 0,10% 0,0% Tvang 0,2% 0,2% 0,2% >80% belåning 60-80% belåning 2% 2% 100% ,00% <60% belåning 0% Tilkommeres andel af voksenbefolkning Tilkommere Registreringer fra forrige år Andelen af tilkommere til RKI udgør i gennemsnit 0,19% af voksenbefolkningen i Danmark På Lolland var varmepumpemarkedet potentielt er stort er omtrent 10% dårlige betalere i 2013 mod gennemsnit på ca. % på landsplan Hvert år går ca. 0,2% af danske ejerboliger på tvang. Over en 10 årig finansieringsperiode vil det i så fald udgøre ca. 2%. 0% af befolkning vil uden problemer kunne optage et realkredit eller banklån til finansiering. Yderligere 2% vil med stor sandsynlighed kunne optage yderligere lån i enten bank eller realkredit ESTIMAT 21 Kilder: Danmarks Statistik, boligøkonomisk videncenter, RKI, CSC analyse

22 22 Perspektivering - Udrulningsscenarier

23 3 scenarier for udrulning de rigtige initiativer kan gøre en forskel ESTIMAT Kernetiltag Hypotese Effekt Nul vækst Langsom udvikling i pris. Energiselskaber Der fortsætter med at være et marked på knap 000 enheder per år fra nye boliger, ca fra huse der skal skifte oliefyr og de resterende ca. 00 fra interesserede Installationer ( tusinde) Nye installationer Installationer % Vind udskiftningsmarkedet Udvikling af ESCO, kampagner samt blive del af Bauhaus & CO sortimentet Det bliver muligt at få fat i en større del af markedet for de udtjente fyr samt en større del bliver interesserede Installationer ( tusinde) Nye installationer Basis (nye boliger + 33% af udskiftnin % af udskiftninger (ekstra) Nye interessede % Installationer Solcelle vækst På toppen af ovenstående udvikles kost reducede løsninger inklusiv hybrid. Hybrid løsninger afgiftfratages Den gennemsnitlige payback reduceres til under år og det bliver muligt for hybrid løsningerne at tage en stor del af de gasfyrede husstande Installationer ( tusinde) Nye installationer Basis (nye boliger + 33% af udskiftnin % af udskiftninger (ekstra) +33% 3 07 Acceleret udskining - solcelle effekt Installationer Kilde: CSC analyse

24 Strategic innovation & innovative strategy Catalyst Strategy Consulting I Nordre Fasanvej 113, 2. I 2000 Frederiksberg I Denmark Phone: I Mail: I Web: Disclaimer: The information in this document has been obtained from sources believed to be reliable. We disclaim all warranties as to the accuracy, completeness or adequacy of such information. We shall have no liability for errors or inadequacies in the information contained herein or for interpretations thereof. This document is protected by copyright. Republication, reproduction or commercial use of the glossary and artwork, in whole or in part, is prohibited without the written permission of Catalyst Strategy Consulting

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark

Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark Slutrapportering - Energinet.dk & Dansk Energi: Scenarier og forretningsmodeller for accelerering af SmartGrid implementering i Danmark CATALYST 2010 Sammenfatning og Konklusion SmartGrid er et essentielt

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser

Finansieringsformer til fremme af energibesparelser Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger Ea Energianalyse, 12. november 2008 1 Billedet på forsiden er skalaen på et energimærke. Energiskalaen indgår i energimærket hvor B svarer

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2)

Læs mere

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning?

Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Hvordan implementeres finansieringsmodellen Pay As You Save i dansk lovgivning? Juridisk og økonomisk studie af ny finansieringsmodel af store energibesparelser i eksisterende private bebyggelser Bo Lund

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere