Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning"

Transkript

1 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Dansk Energi Juni 2013 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, Frederiksberg Denmark Telefon: Web:

2 2 Nuværende varmepumpemarked

3 Varmepumpe-markedet er reelt ikke kommet igang, da det nuværende årlige varmepumpesalg i Danmark ligger på ca , og det samlede antal installationer svarer til en markedsandel på ca. 4- % i 2012 ift. det estimerede potentiale ESTIMAT Varmepumpemarkedet reelt ikke kommet igang Nuværende markedsudvikling (tusinde installationer) Hvorfor er der behov for at accelere udrulningen? Udbredelse af varmepumper er centralt i forhold til Danmarks grønne omstilling af energisektoren Varmepumper er også centrale ift. at skabe øget fleksibilitet i energisystemet og i etablering af Smart Grid Det samlede potentiale er af Dansk Energi vurderet til ca varmepumper som alternativ til fossile opvarmningsformer Salget af varmepumper går langsomt og der sælges ca om året (væske/vand og luft/vand) Markedet er reelt ikke kommet igang, da kun 4- % af potentialet er blevet udnyttet i 2012 Derfor er der behov for at accelerere udrulningen af varmepumper bl.a. ved hjælp af nye forretningsmodeller, da den store initiale investering i varmepumpen, er en af de primære barrierer Installationer (tusinde) Potentiale udnyttelse Potentiale udnyttelse 27 % 22 4% 18 3% % % 8 0% Nye installationer Installationer 3 Kilde: CSC analyse, Dansk Energi. Note: Luft-luft varmepumper ikke medtaget i graf.

4 4 Solcelle-casen

5 Salget af solcelle-anlæg eksploderede i Danmark i 2012, hvilket skyldes betydelige prisfald på solcelleanlæg som kombineret med støtteordningen gjorde, at der var god økonomi i installere solceller, og derfor blev der skabt både et øget udbud og en øget efterspørgsel Solcelle-salget accelerede voldsomt vel at mærke før rygter om en ændring af den gamle støtteordning 3 4 I begyndelsen af januar 2012 var der registreret omkring solcelleanlæg i Danmark, mens tallet ved seneste opgørelse foretaget af Energinet.dk 6. januar 2013 lå på anlæg. Særlig stor var stigningen i de sidste måneder af 2012, hvor forhandlere af anlæg oplevede et massivt pres fra interesserede boligejere Det skyldtes formentlig regeringens lovforslag om en ændret støtteordning til solcelleanlæg, der kom frem i november 2012 og fik folk til at strømme til forhandlerne for at nå at få installeret solcelleanlæg på den gamle støtteordning. Men betragtes den nederste graf ses det, at salget allerede accelerede i april/maj Det vil sige, at salget accelerede voldsomt før rygterne om en ny støtteordning opstod i slutningen af september netop som et resultat af det eksploderende salg. Accelerationen skyldtes primært prisfaldet på solcelle-anlæg, den gamle støtteordning og et øget udbud bl.a. via Bauhaus og Bilka. Bauhaus allierede sig f.eks. med virksomheden Unisolar, som stod for installation og teknisk support af anlæggene, og dermed skabte de en såkaldt one stop shop som gjorde det nemt for forbrugerne. 0 Reduktion af støtteordninger i Tyskland og Spanien i starten af Bauhaus introducerede solcelle-anlæg i deres sortiment (30. maj 2012) Første rygter om ny solcelle-støtteordning (slut september 2012) 3 Ny aftale vedr. støtteordning forhandlet på plads (1. november 2012) 4 Ny solcelle-aftale trådte i kraft (31. december 2012) Kilder: Klima- og Energiministeriet, Dansk Energi, CSC analyse

6 De primære årsager til den nedadgående prisudvikling på solcelleanlæg, udover teknologiudvikling, var: 1) Støtteordninger blev reduceret i bl.a. Tyskland og Spanien 2) Finanskrise og 3) Statsstøtte til produktion af solceller i Kina Støtteordninger blev reduceret i bl.a. Tyskland og Spanien Tyskland, Spanien og andre lande har i flere år givet støtte til installation af solceller, hvilket har resulteret i et boom i installationen af solcelleanlæg Indenfor de seneste år er støtteordningerne reduceret, hvilket har givet en opbremsning i opsatte solcelleanlæg. Idet produktionen har været trimmet ind til en stor efterspørgsel, som så forsvinder, så sker der en overproduktion af solceller og priserne falder En række elementer drev prisen ned på solceller Finanskrise Den globale afmatning i økonomien har også haft en naturlig påvirkning på lysten til at støtte de nye grønne energikilder som f.eks. solceller 0 Statsstøtte til produktion af solceller i Kina Verdens helt store produktionsland indenfor solceller er Kina, og her har man været rigtig dygtig til at kopiere tyskerne i produktion af solceller Lønningerne er væsentligt lavere, men herudover vurderer EU også, at den kinesiske regering har givet støtte til produktionen af solceller, hvilket giver yderligere pres på prisen 0 Reduktion af støtteordninger i Tyskland og Spanien i starten af Kilder: Solcellepriser.dk, Deutsche Bank, CSC analyse. Priserne er udsalgspriser hos danske leverandører og de faktiske salgs priser er ikke registreret.

7 De fire vigtigste erfaringer fra solcelle-casen mht. udrulning af forbruger-cleantech er: 1) Tilbagebetalingsperiode på -6 år 2) One stop shop 3) Solceller kunne installeres som supplement og 4) Øget kendskab Erfaringer fra solcelle-casen i Danmark Fire vigtigste solcelle-erfaringer som kan anvendes mht. varmepumper Kort tilbagebetalingstid og villighed til at investere De betydelige prisfald på solcelle-anlæg kombineret med den gamle støtteordning resulterede i korte tilbagebetalingstider på ca. -6 år, hvilket var med til at drive udviklingen Populær nettomålerordning som gjorde det muligt for boligejere at sende evt. overskudsproduktion fra eget installeret solcelleanlæg tilbage til elnettet var en afgørende faktor Herudover var der andre ordninger, der øgede incitamenterne til investering i solceller: servicefradraget, virksomhedsskatteordningen og bygningsreglementet Yderligere var forbrugerne villige til at investere, da de ikke skulle erstatte et stykke grundlæggende udstyr, som f.eks. et oliefyr, men kunne installere solcelle-anlægget som et supplement til husets eksisterende udstyr One stop shop og øget kendskab F.eks. Bauhaus skabte et one stop shop koncept via deres alliance med solcelle-virksomheden Unisolar, som stod for installation og teknisk support af anlæg. Dette var med til at gøre det nemt for forbrugerne at investere, da det ikke længere var forbrugerne selv der skulle stå for at kontakte en VVSinstallatør, koordinering etc. dette blev håndteret af Bauhaus og partnere Det at solcelle-anlæg blev en hyldevare i Bilka, Bauhaus og Wupti var med til at skabe et øget kendskab til solcelle-anlæg Tilbagebetalingsperiode på -6 år One stop shop Solceller kunne installeres som supplement Øget kendskab 7 Kilde: CSC analyse

8 8 Segmentpotentiale og drivers

9 Før Gl. oliefyr Før Std. oliefyr Efter Gl. oliefyr Efter Std. oliefyr Nybyggeri Nybyggeri Antal husstande (tusinde) Der er fem cases udenfor fjernvarme området, hvor varmepumpen er aktuel: 1) Huse før 1960 med ældre varmesystemer, hvor oliefyret står til udskiftning, 2) Huse før 1960 hvor oliefyret ikke umiddelbart står til udskiftning 3) Huse efter 1960 hvor oliefyret står til udskiftning, 4) Huse efter 1960 hvor oliefyret ikke umiddelbart står til udskiftning og ) Nybyggeri Cases Beskrivelse Forudsætning Antal husstande** per case Før 1960 Gammelt oliefyr Huse med ældre varmesystemer kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. Hvis oliefyret står til udskiftning forbedres business casen for investering idet dette ville kræve en alternativ investering. 3 % af oliefyr før 1960 estimeres til at være gamle oliefyr*. CSCs vurdering er, at 20 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Før 1960 Standard oliefyr Huse med ældre varmesystemer kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. Det vil typisk kræve investeringer til nye rørsystemer og eksempelvis radiatorer. CSCs vurdering er, at 20 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Efter 1960 Gammelt oliefyr Efter 1960 Standard oliefyr I tilfælde af at oliefyret står til udskiftning forbedres business casen for investering betragteligt idet dette ville kræve en alternativ investering. Huse med varmesystemer som ikke kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. 3 % af oliefyr før 1960 estimeres til at være gamle oliefyr*. CSCs vurdering er, at 80 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet. CSCs vurdering er, at 80 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Nybyggeri Nybyggeri er også interessant i forhold til varmepumper, men udgør kun en lille andel af det samlede markedspotentiale. CSCs vurdering er, at 100 % kan potentielt installere varmepumper i nybyggeri. Varmepumpe Andre ovne Naturgasfyr Oliefyr 9 Kilde: Danmarks Statistik, CSC analyse. *Oliefyr levetid på ca. 30 år. **Husstande dækker parcel-/stuehuse samt række-, kæde- og dobbelthuse

10 I dag er primært tre segmenter aktiviteret ift. køb af vandbaserede-varmepumper: 1) nybyggeri, 2) eksisterende oliefyrskunder der står overfor udskiftning og 3) entuisiaster med interesse for hvem økonomien spiller en mindre rolle Tilbage betalingstid / år ESTIMAT % % 6-29% Accelerations grænse # huse Nybyggeri Std. oliefyr uden varmesystem ændringer Gl. oliefyr uden varmesystem ændringer Gl. oliefyr med varmesystem ændringer Std. oliefyr med varmesystem ændringer Naturgas 10 Kilde: CSC analyse, Danmarks Statistik

11 Prissammenligning

12 En generel prisnedbrydning viser, at installationen udgør ca. 41 % af den pris som kunden betaler for en varmepumpe i Danmark, hvilket er en betydelig del af den samlede pris ESTIMAT Prisnedbrydning af den varmepumpepris som møder kunden i Danmark Installationen udgør ca. 41 % af total Dækker både montage og materialer Prisnedbrydningseksemplet viser, at installationen udgør ca. 41 % af den samlede pris som møder kunden Dette lader til at være en relativt stor andel, hvorfor udlandspriser vil blive undersøgt, for at se om der er tale om et generelt billede Engrospris Installation Moms Total 12 Kilde: Primær research

13 Sammenlignet med nabolandene er varmepumper både dyrere i indkøb og installation i Danmark, da varmepumpen som hardware i gennemsnit er ca. 2% dyrere, og installationen er ca. 68% dyrere det tyder på, at prisen er høj i Danmark, hvilket ikke fremmer udrulningen af varmepumper EKSEMPEL Hardware Prissammenligning på udvalgte varmepumper mellem Danmark og udlandet Installation Montage- og materialeandel af totalpris for varmepumpe +24% % % % % % 2% 30% 41% Mitsubishi ECO-DAN W0 DAIKIN ALTHERMA 8.43KW Panasonic Aquarea T-CAP Udland Danmark Nibe F2030 Bosch 10 AW Tyskland Sverige England Danmark Udlandspriserne er baseret på et gennemsnit mellem priserne i England, Tyskland og Sverige Udlandsprisen for Bosch 10 AW er kun baseret på svenske priser, da denne model ikke er tilgængelig i England og Tyskland Ses der bort fra usikkerheden omkring Bosch 10 AW er priserne på varmepumper gennemsnitligt set mellem 10% - 24% højere i Danmark sammenlignet med vores nabolande Montagepriserne dækker lønninger samt materialer der benyttes i tilkoblingen af varmepumpen I Danmark udgør installationspriserne omtrent 40% af totalomkostningerne til en varmepumpe I nabolandene udgør denne andel væsentligt mindre 13 Kilde: Sekundær research, CSC analyse

14 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Hovedkonklusioner Analyse af segmenter og solcelle-case Analyse af alternative forretningsmodeller Vurdering af forretningsmodellernes potentiale Perspektivering og implementeringsplan 49 Bilag 62 14

15 Oversigt over forretningsmodellerne En kort beskrivelse, value proposition og hvilket led i værdikæden forretningsmodellen dækker er angivet for hver forretningsmodel Forretningsmodel Kort beskrivelse Value proposition Komponenter + subsystemer OEM Grossist Retail Finansiering Installation El Drift & service 1) Egen finansiering Kunden betaler selv kontant for varmepumpen hos en VVSinstallatør, som installerer varmepumpen. Fuld energibesparelse fra start Frihed ikke bundet af leasingaftale el.lign. 2) Finansieringspartner OEM tilbyder finansiering eksempelvis via egen finansieringspartner, dvs. at kunden betaler en fast årlig ydelse. Mulighed for finansiering Fuld energibesparelse fra start 3) ESCO ESCO-selskabet oprettes f.eks. af energiselskab som kan tilbyde one stop shop lige fra salg af varmepumpe til drift og elsalg. Tilbagebetalingstid på 0 år Højt komfort niveau Fuld besparelse efter investering+profit er betalt 4) Green Deal Kunden afbetaler varmepumpen via besparelsen opnået på elregningen ligesom med ESCO, men modellen er drevet af statsfaciliteret selskab. Tilbagebetalingstid på 0 år Statsgaranti sikkerhed Fuld energibesparelse efter investering er betalt ) Fjernvarme model Fungerer som et anpartselskab, hvor kunderne kan tilmelde sig en fælles VP-løsning, men hæfter for hinanden, hvis de ikke betaler. Lavere pris på varmepumpe Koordineret og professionelt setup 6) Lav pris Energiselskabet laver deres egen varmepumpe med billigere komponenter for at få tilbagebetalingstiden ned på år. God kvalitet varmepumpe til lav pris 7) VP som supplement Kunden køber en mindre varmepumpe, som fungerer som supplement til oliefyret og kan køre i stedet for oliefyret f.eks. i sommerperioden. Kan anvendes direkte i ældre huse uden, at andre renoveringer er påkrævet Billigere varmepumpe kan erhverves 1 Kilde: CSC analyse

16 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Hovedkonklusioner Analyse af segmenter og solcelle-case 0 2. Analyse af alternative forretningsmodeller Vurdering af forretningsmodellernes potentiale Perspektivering og implementeringsplan 28 Bilag 44 16

17 Evalueringsoversigt ESCO, Green Deal, Lavpris og Varmepumpe som supplement scorer højest primært pga. kort tilbagebetalingstid og et godt segment fit Forretningsmodel Accelerationspotentiale Segment fit Begrænsende faktor Vægtet score Potentiale Tilbagebetalingstid One stop shop Supplement Øget kendskab år 30-9 år 60+ år 1) Egen finansiering 8, 2) Finansieringspartner 8, 3) ESCO 19, 4) Green Deal 1 ) Fjernvarme model 10, 6) Lav pris 13 7) VP som supplement 8, Positivt Negativt 17 Kilde: CSC analyse. Note: Se Forretningsmodel evalueringer under bilag for metode for evaluering.

18 18 Perspektivering Supplement har potentiale

19 Perspektivering Varmepumpe som supplement er oplagt til ældre huse og kan potentielt set åbne op for et større marked, da kunden ikke behøver foretage en gennemgribende energirenovering - dog er tilbagebetalingstiden pt. for lang og der er nogle lovmæssige udfordringer mht. tilskud KONCEPTUEL Tilbagebetalingstid VP som supplement oplagt til ældre huse VP som supplement Hvis tilbagebetalingstiden kom længere ned, ville forretningsmodellen være oplagt til ældre huse > 6 år Egen finansiering Kunderne behøvede ikke lave en total energirenovering, men kunne tage skridtet mod en varmepumpe som primær varmekilde i to trin < 6 år VP som supplement ESCO Lavpris Green Deal Først ved at købe en billig varmepumpe som supplement, og dernæst en større varmepumpe, som kunne installeres samme sted, hvorfor installationen af supplement-varmepumpen heller ikke ville være spildt På denne måde kunne supplementvarmepumpen være med til at finansiere investeringen og bygge bro til til den fulde varmepumpe-løsning på længere sigt Før 1960 Efter 1960 Husalder 19 Kilde: CSC analyse

20 20 Perspektivering - Pant

21 Er manglende mulighed for pant i varmepumper er et begrænsende problem for udrulning af varmepumper? Hvor stort er problemet? ~2-0% har svært ved at få realkredit lån til VP og ~% kan ikke få et forbrugslån til VP pga. RKI betingelser. Over en 10 årig periode vil 2% af boligerne gå på tvangsauktion. Dårlige betalere i DK Tvangsauktioner Belåning Tusinde ,30% 0,2% 0,20% 0,1% 0,10% 0,0% Tvang 0,2% 0,2% 0,2% >80% belåning 60-80% belåning 2% 2% 100% ,00% <60% belåning 0% Tilkommeres andel af voksenbefolkning Tilkommere Registreringer fra forrige år Andelen af tilkommere til RKI udgør i gennemsnit 0,19% af voksenbefolkningen i Danmark På Lolland var varmepumpemarkedet potentielt er stort er omtrent 10% dårlige betalere i 2013 mod gennemsnit på ca. % på landsplan Hvert år går ca. 0,2% af danske ejerboliger på tvang. Over en 10 årig finansieringsperiode vil det i så fald udgøre ca. 2%. 0% af befolkning vil uden problemer kunne optage et realkredit eller banklån til finansiering. Yderligere 2% vil med stor sandsynlighed kunne optage yderligere lån i enten bank eller realkredit ESTIMAT 21 Kilder: Danmarks Statistik, boligøkonomisk videncenter, RKI, CSC analyse

22 22 Perspektivering - Udrulningsscenarier

23 3 scenarier for udrulning de rigtige initiativer kan gøre en forskel ESTIMAT Kernetiltag Hypotese Effekt Nul vækst Langsom udvikling i pris. Energiselskaber Der fortsætter med at være et marked på knap 000 enheder per år fra nye boliger, ca fra huse der skal skifte oliefyr og de resterende ca. 00 fra interesserede Installationer ( tusinde) Nye installationer Installationer % Vind udskiftningsmarkedet Udvikling af ESCO, kampagner samt blive del af Bauhaus & CO sortimentet Det bliver muligt at få fat i en større del af markedet for de udtjente fyr samt en større del bliver interesserede Installationer ( tusinde) Nye installationer Basis (nye boliger + 33% af udskiftnin % af udskiftninger (ekstra) Nye interessede % Installationer Solcelle vækst På toppen af ovenstående udvikles kost reducede løsninger inklusiv hybrid. Hybrid løsninger afgiftfratages Den gennemsnitlige payback reduceres til under år og det bliver muligt for hybrid løsningerne at tage en stor del af de gasfyrede husstande Installationer ( tusinde) Nye installationer Basis (nye boliger + 33% af udskiftnin % af udskiftninger (ekstra) +33% 3 07 Acceleret udskining - solcelle effekt Installationer Kilde: CSC analyse

24 Strategic innovation & innovative strategy Catalyst Strategy Consulting I Nordre Fasanvej 113, 2. I 2000 Frederiksberg I Denmark Phone: I Mail: I Web: Disclaimer: The information in this document has been obtained from sources believed to be reliable. We disclaim all warranties as to the accuracy, completeness or adequacy of such information. We shall have no liability for errors or inadequacies in the information contained herein or for interpretations thereof. This document is protected by copyright. Republication, reproduction or commercial use of the glossary and artwork, in whole or in part, is prohibited without the written permission of Catalyst Strategy Consulting

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Gå-hjem-møde om fremtidens boligopvarmning - fjernvarme, naturgas eller varmepumper? 24. April 2013

Gå-hjem-møde om fremtidens boligopvarmning - fjernvarme, naturgas eller varmepumper? 24. April 2013 Gå-hjem-møde om fremtidens boligopvarmning - fjernvarme, naturgas eller varmepumper? 24. April 2013 Vejle 20. Marts 2012 Agenda: Hvorfor varmepumper Potentialet for opvarmning af enfamiliehuse Status

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S Net Temadag 24.11.2011 Partnere i EcoGrid EU Der er 16 partnere i EcoGrid EU 6 danske partnere Derudover partnere

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Direktør Steen Kramer Jensen skj@insero.dk mobil 41770142 Insero Energy en del af

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen?

Efterlysning Er der nogen som har set. elektrificeringen? Efterlysning Er der nogen som har set elektrificeringen? Hovedpointer Elektrificeringen går langsomt Træflis og solvarme erstatter naturgas i den decentrale fjernvarme Træpillefyr erstatter oliefyr i områder

Læs mere

Gashybridvarmepumper Opfølgning på workshop 22/5 2017

Gashybridvarmepumper Opfølgning på workshop 22/5 2017 Gashybridvarmepumper Opfølgning på workshop 22/5 2017 Agenda Introduktionsrunde Dagens formål Vores udgangspunkt for arbejdet Hvad er det, vi taler om? Grundfortællingen Konkrete argumenter overfor forskellige

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016

Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016 Temadag om Varmepumper Vejen Kommunes Kursuscenter Præsentation Den 5. april 2016 Erfaringer med varmepumper I Vejen Kommunes egne bygninger og projekter INGENIØR NE har været en del af. Oplægsholdere

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Varmepumper i Danmark Hvor står vi i dag?

Varmepumper i Danmark Hvor står vi i dag? Varmepumper i Danmark Hvor står vi i dag? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og varmepumpeteknik Tlf.: 7220 2514 E-mail: csp@teknologisk.dk Hvorfor varmepumper i den danske energiforsyning?

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG Energikortlægning Joakim Larsen, Energiplanlægger 1 Metode 2 Metode Filtrering 3 Filtrering Oplysninger pr adresse Geokode Bygningsklasse Bygningstype Opførelsesår Opvarmningsform og brændsel Tag- og vægtype

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER

HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVORDAN SER DONG ENERGY FLEKSIBILITET PÅ TVÆRS AF SEKTORER Fleksibiliet som en parameter til styrket konkurrenceevne for vores kunder 30. November 2016 Mikkel Sjølin Kiil, Vice President, DONG Energy B2B

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD

INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD INTERVIEW: AKTØRERNE I DEN DANSKE ENERGISEKTOR FÅR BRUG FOR ET STORT RUNDBORD Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet.dk, var til stede under Danmarks Grønne Investeringsfonds Green Business Summit

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder Energieffektiviseringer vvs erne muligheder DGF s Gastekniske Dage 2014 Per Jensen Afdelingschef HMN Naturgas I/S 20-05-2014 1 Agenda Hvorfor energieffektiviseringer? Hvilke initiativer er etableret? Samarbejder

Læs mere

Solcelleanlæg. til boligejere. Præsentation af GreenGo Energy. Botond Vagi, MSc. Projektleder, boligejere

Solcelleanlæg. til boligejere. Præsentation af GreenGo Energy. Botond Vagi, MSc. Projektleder, boligejere Solcelleanlæg til boligejere Præsentation af GreenGo Energy Botond Vagi, MSc. Projektleder, boligejere Hvorfor investere i solcelleanlæg? Det giver ganske enkelt bonus på bundlinjen at sætte penge i solstrålerne,

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere