Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning"

Transkript

1 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Dansk Energi Juni 2013 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, Frederiksberg Denmark Telefon: Web:

2 2 Nuværende varmepumpemarked

3 Varmepumpe-markedet er reelt ikke kommet igang, da det nuværende årlige varmepumpesalg i Danmark ligger på ca , og det samlede antal installationer svarer til en markedsandel på ca. 4- % i 2012 ift. det estimerede potentiale ESTIMAT Varmepumpemarkedet reelt ikke kommet igang Nuværende markedsudvikling (tusinde installationer) Hvorfor er der behov for at accelere udrulningen? Udbredelse af varmepumper er centralt i forhold til Danmarks grønne omstilling af energisektoren Varmepumper er også centrale ift. at skabe øget fleksibilitet i energisystemet og i etablering af Smart Grid Det samlede potentiale er af Dansk Energi vurderet til ca varmepumper som alternativ til fossile opvarmningsformer Salget af varmepumper går langsomt og der sælges ca om året (væske/vand og luft/vand) Markedet er reelt ikke kommet igang, da kun 4- % af potentialet er blevet udnyttet i 2012 Derfor er der behov for at accelerere udrulningen af varmepumper bl.a. ved hjælp af nye forretningsmodeller, da den store initiale investering i varmepumpen, er en af de primære barrierer Installationer (tusinde) Potentiale udnyttelse Potentiale udnyttelse 27 % 22 4% 18 3% % % 8 0% Nye installationer Installationer 3 Kilde: CSC analyse, Dansk Energi. Note: Luft-luft varmepumper ikke medtaget i graf.

4 4 Solcelle-casen

5 Salget af solcelle-anlæg eksploderede i Danmark i 2012, hvilket skyldes betydelige prisfald på solcelleanlæg som kombineret med støtteordningen gjorde, at der var god økonomi i installere solceller, og derfor blev der skabt både et øget udbud og en øget efterspørgsel Solcelle-salget accelerede voldsomt vel at mærke før rygter om en ændring af den gamle støtteordning 3 4 I begyndelsen af januar 2012 var der registreret omkring solcelleanlæg i Danmark, mens tallet ved seneste opgørelse foretaget af Energinet.dk 6. januar 2013 lå på anlæg. Særlig stor var stigningen i de sidste måneder af 2012, hvor forhandlere af anlæg oplevede et massivt pres fra interesserede boligejere Det skyldtes formentlig regeringens lovforslag om en ændret støtteordning til solcelleanlæg, der kom frem i november 2012 og fik folk til at strømme til forhandlerne for at nå at få installeret solcelleanlæg på den gamle støtteordning. Men betragtes den nederste graf ses det, at salget allerede accelerede i april/maj Det vil sige, at salget accelerede voldsomt før rygterne om en ny støtteordning opstod i slutningen af september netop som et resultat af det eksploderende salg. Accelerationen skyldtes primært prisfaldet på solcelle-anlæg, den gamle støtteordning og et øget udbud bl.a. via Bauhaus og Bilka. Bauhaus allierede sig f.eks. med virksomheden Unisolar, som stod for installation og teknisk support af anlæggene, og dermed skabte de en såkaldt one stop shop som gjorde det nemt for forbrugerne. 0 Reduktion af støtteordninger i Tyskland og Spanien i starten af Bauhaus introducerede solcelle-anlæg i deres sortiment (30. maj 2012) Første rygter om ny solcelle-støtteordning (slut september 2012) 3 Ny aftale vedr. støtteordning forhandlet på plads (1. november 2012) 4 Ny solcelle-aftale trådte i kraft (31. december 2012) Kilder: Klima- og Energiministeriet, Dansk Energi, CSC analyse

6 De primære årsager til den nedadgående prisudvikling på solcelleanlæg, udover teknologiudvikling, var: 1) Støtteordninger blev reduceret i bl.a. Tyskland og Spanien 2) Finanskrise og 3) Statsstøtte til produktion af solceller i Kina Støtteordninger blev reduceret i bl.a. Tyskland og Spanien Tyskland, Spanien og andre lande har i flere år givet støtte til installation af solceller, hvilket har resulteret i et boom i installationen af solcelleanlæg Indenfor de seneste år er støtteordningerne reduceret, hvilket har givet en opbremsning i opsatte solcelleanlæg. Idet produktionen har været trimmet ind til en stor efterspørgsel, som så forsvinder, så sker der en overproduktion af solceller og priserne falder En række elementer drev prisen ned på solceller Finanskrise Den globale afmatning i økonomien har også haft en naturlig påvirkning på lysten til at støtte de nye grønne energikilder som f.eks. solceller 0 Statsstøtte til produktion af solceller i Kina Verdens helt store produktionsland indenfor solceller er Kina, og her har man været rigtig dygtig til at kopiere tyskerne i produktion af solceller Lønningerne er væsentligt lavere, men herudover vurderer EU også, at den kinesiske regering har givet støtte til produktionen af solceller, hvilket giver yderligere pres på prisen 0 Reduktion af støtteordninger i Tyskland og Spanien i starten af Kilder: Solcellepriser.dk, Deutsche Bank, CSC analyse. Priserne er udsalgspriser hos danske leverandører og de faktiske salgs priser er ikke registreret.

7 De fire vigtigste erfaringer fra solcelle-casen mht. udrulning af forbruger-cleantech er: 1) Tilbagebetalingsperiode på -6 år 2) One stop shop 3) Solceller kunne installeres som supplement og 4) Øget kendskab Erfaringer fra solcelle-casen i Danmark Fire vigtigste solcelle-erfaringer som kan anvendes mht. varmepumper Kort tilbagebetalingstid og villighed til at investere De betydelige prisfald på solcelle-anlæg kombineret med den gamle støtteordning resulterede i korte tilbagebetalingstider på ca. -6 år, hvilket var med til at drive udviklingen Populær nettomålerordning som gjorde det muligt for boligejere at sende evt. overskudsproduktion fra eget installeret solcelleanlæg tilbage til elnettet var en afgørende faktor Herudover var der andre ordninger, der øgede incitamenterne til investering i solceller: servicefradraget, virksomhedsskatteordningen og bygningsreglementet Yderligere var forbrugerne villige til at investere, da de ikke skulle erstatte et stykke grundlæggende udstyr, som f.eks. et oliefyr, men kunne installere solcelle-anlægget som et supplement til husets eksisterende udstyr One stop shop og øget kendskab F.eks. Bauhaus skabte et one stop shop koncept via deres alliance med solcelle-virksomheden Unisolar, som stod for installation og teknisk support af anlæg. Dette var med til at gøre det nemt for forbrugerne at investere, da det ikke længere var forbrugerne selv der skulle stå for at kontakte en VVSinstallatør, koordinering etc. dette blev håndteret af Bauhaus og partnere Det at solcelle-anlæg blev en hyldevare i Bilka, Bauhaus og Wupti var med til at skabe et øget kendskab til solcelle-anlæg Tilbagebetalingsperiode på -6 år One stop shop Solceller kunne installeres som supplement Øget kendskab 7 Kilde: CSC analyse

8 8 Segmentpotentiale og drivers

9 Før Gl. oliefyr Før Std. oliefyr Efter Gl. oliefyr Efter Std. oliefyr Nybyggeri Nybyggeri Antal husstande (tusinde) Der er fem cases udenfor fjernvarme området, hvor varmepumpen er aktuel: 1) Huse før 1960 med ældre varmesystemer, hvor oliefyret står til udskiftning, 2) Huse før 1960 hvor oliefyret ikke umiddelbart står til udskiftning 3) Huse efter 1960 hvor oliefyret står til udskiftning, 4) Huse efter 1960 hvor oliefyret ikke umiddelbart står til udskiftning og ) Nybyggeri Cases Beskrivelse Forudsætning Antal husstande** per case Før 1960 Gammelt oliefyr Huse med ældre varmesystemer kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. Hvis oliefyret står til udskiftning forbedres business casen for investering idet dette ville kræve en alternativ investering. 3 % af oliefyr før 1960 estimeres til at være gamle oliefyr*. CSCs vurdering er, at 20 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Før 1960 Standard oliefyr Huse med ældre varmesystemer kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. Det vil typisk kræve investeringer til nye rørsystemer og eksempelvis radiatorer. CSCs vurdering er, at 20 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Efter 1960 Gammelt oliefyr Efter 1960 Standard oliefyr I tilfælde af at oliefyret står til udskiftning forbedres business casen for investering betragteligt idet dette ville kræve en alternativ investering. Huse med varmesystemer som ikke kræver investering i opgradering af varmesystem i tilfælde af skift til varmepumpe. 3 % af oliefyr før 1960 estimeres til at være gamle oliefyr*. CSCs vurdering er, at 80 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet. CSCs vurdering er, at 80 % kan skifte til varmepumpe uden større energirenovationer er påkrævet Nybyggeri Nybyggeri er også interessant i forhold til varmepumper, men udgør kun en lille andel af det samlede markedspotentiale. CSCs vurdering er, at 100 % kan potentielt installere varmepumper i nybyggeri. Varmepumpe Andre ovne Naturgasfyr Oliefyr 9 Kilde: Danmarks Statistik, CSC analyse. *Oliefyr levetid på ca. 30 år. **Husstande dækker parcel-/stuehuse samt række-, kæde- og dobbelthuse

10 I dag er primært tre segmenter aktiviteret ift. køb af vandbaserede-varmepumper: 1) nybyggeri, 2) eksisterende oliefyrskunder der står overfor udskiftning og 3) entuisiaster med interesse for hvem økonomien spiller en mindre rolle Tilbage betalingstid / år ESTIMAT % % 6-29% Accelerations grænse # huse Nybyggeri Std. oliefyr uden varmesystem ændringer Gl. oliefyr uden varmesystem ændringer Gl. oliefyr med varmesystem ændringer Std. oliefyr med varmesystem ændringer Naturgas 10 Kilde: CSC analyse, Danmarks Statistik

11 Prissammenligning

12 En generel prisnedbrydning viser, at installationen udgør ca. 41 % af den pris som kunden betaler for en varmepumpe i Danmark, hvilket er en betydelig del af den samlede pris ESTIMAT Prisnedbrydning af den varmepumpepris som møder kunden i Danmark Installationen udgør ca. 41 % af total Dækker både montage og materialer Prisnedbrydningseksemplet viser, at installationen udgør ca. 41 % af den samlede pris som møder kunden Dette lader til at være en relativt stor andel, hvorfor udlandspriser vil blive undersøgt, for at se om der er tale om et generelt billede Engrospris Installation Moms Total 12 Kilde: Primær research

13 Sammenlignet med nabolandene er varmepumper både dyrere i indkøb og installation i Danmark, da varmepumpen som hardware i gennemsnit er ca. 2% dyrere, og installationen er ca. 68% dyrere det tyder på, at prisen er høj i Danmark, hvilket ikke fremmer udrulningen af varmepumper EKSEMPEL Hardware Prissammenligning på udvalgte varmepumper mellem Danmark og udlandet Installation Montage- og materialeandel af totalpris for varmepumpe +24% % % % % % 2% 30% 41% Mitsubishi ECO-DAN W0 DAIKIN ALTHERMA 8.43KW Panasonic Aquarea T-CAP Udland Danmark Nibe F2030 Bosch 10 AW Tyskland Sverige England Danmark Udlandspriserne er baseret på et gennemsnit mellem priserne i England, Tyskland og Sverige Udlandsprisen for Bosch 10 AW er kun baseret på svenske priser, da denne model ikke er tilgængelig i England og Tyskland Ses der bort fra usikkerheden omkring Bosch 10 AW er priserne på varmepumper gennemsnitligt set mellem 10% - 24% højere i Danmark sammenlignet med vores nabolande Montagepriserne dækker lønninger samt materialer der benyttes i tilkoblingen af varmepumpen I Danmark udgør installationspriserne omtrent 40% af totalomkostningerne til en varmepumpe I nabolandene udgør denne andel væsentligt mindre 13 Kilde: Sekundær research, CSC analyse

14 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Hovedkonklusioner Analyse af segmenter og solcelle-case Analyse af alternative forretningsmodeller Vurdering af forretningsmodellernes potentiale Perspektivering og implementeringsplan 49 Bilag 62 14

15 Oversigt over forretningsmodellerne En kort beskrivelse, value proposition og hvilket led i værdikæden forretningsmodellen dækker er angivet for hver forretningsmodel Forretningsmodel Kort beskrivelse Value proposition Komponenter + subsystemer OEM Grossist Retail Finansiering Installation El Drift & service 1) Egen finansiering Kunden betaler selv kontant for varmepumpen hos en VVSinstallatør, som installerer varmepumpen. Fuld energibesparelse fra start Frihed ikke bundet af leasingaftale el.lign. 2) Finansieringspartner OEM tilbyder finansiering eksempelvis via egen finansieringspartner, dvs. at kunden betaler en fast årlig ydelse. Mulighed for finansiering Fuld energibesparelse fra start 3) ESCO ESCO-selskabet oprettes f.eks. af energiselskab som kan tilbyde one stop shop lige fra salg af varmepumpe til drift og elsalg. Tilbagebetalingstid på 0 år Højt komfort niveau Fuld besparelse efter investering+profit er betalt 4) Green Deal Kunden afbetaler varmepumpen via besparelsen opnået på elregningen ligesom med ESCO, men modellen er drevet af statsfaciliteret selskab. Tilbagebetalingstid på 0 år Statsgaranti sikkerhed Fuld energibesparelse efter investering er betalt ) Fjernvarme model Fungerer som et anpartselskab, hvor kunderne kan tilmelde sig en fælles VP-løsning, men hæfter for hinanden, hvis de ikke betaler. Lavere pris på varmepumpe Koordineret og professionelt setup 6) Lav pris Energiselskabet laver deres egen varmepumpe med billigere komponenter for at få tilbagebetalingstiden ned på år. God kvalitet varmepumpe til lav pris 7) VP som supplement Kunden køber en mindre varmepumpe, som fungerer som supplement til oliefyret og kan køre i stedet for oliefyret f.eks. i sommerperioden. Kan anvendes direkte i ældre huse uden, at andre renoveringer er påkrævet Billigere varmepumpe kan erhverves 1 Kilde: CSC analyse

16 Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning Hovedkonklusioner Analyse af segmenter og solcelle-case 0 2. Analyse af alternative forretningsmodeller Vurdering af forretningsmodellernes potentiale Perspektivering og implementeringsplan 28 Bilag 44 16

17 Evalueringsoversigt ESCO, Green Deal, Lavpris og Varmepumpe som supplement scorer højest primært pga. kort tilbagebetalingstid og et godt segment fit Forretningsmodel Accelerationspotentiale Segment fit Begrænsende faktor Vægtet score Potentiale Tilbagebetalingstid One stop shop Supplement Øget kendskab år 30-9 år 60+ år 1) Egen finansiering 8, 2) Finansieringspartner 8, 3) ESCO 19, 4) Green Deal 1 ) Fjernvarme model 10, 6) Lav pris 13 7) VP som supplement 8, Positivt Negativt 17 Kilde: CSC analyse. Note: Se Forretningsmodel evalueringer under bilag for metode for evaluering.

18 18 Perspektivering Supplement har potentiale

19 Perspektivering Varmepumpe som supplement er oplagt til ældre huse og kan potentielt set åbne op for et større marked, da kunden ikke behøver foretage en gennemgribende energirenovering - dog er tilbagebetalingstiden pt. for lang og der er nogle lovmæssige udfordringer mht. tilskud KONCEPTUEL Tilbagebetalingstid VP som supplement oplagt til ældre huse VP som supplement Hvis tilbagebetalingstiden kom længere ned, ville forretningsmodellen være oplagt til ældre huse > 6 år Egen finansiering Kunderne behøvede ikke lave en total energirenovering, men kunne tage skridtet mod en varmepumpe som primær varmekilde i to trin < 6 år VP som supplement ESCO Lavpris Green Deal Først ved at købe en billig varmepumpe som supplement, og dernæst en større varmepumpe, som kunne installeres samme sted, hvorfor installationen af supplement-varmepumpen heller ikke ville være spildt På denne måde kunne supplementvarmepumpen være med til at finansiere investeringen og bygge bro til til den fulde varmepumpe-løsning på længere sigt Før 1960 Efter 1960 Husalder 19 Kilde: CSC analyse

20 20 Perspektivering - Pant

21 Er manglende mulighed for pant i varmepumper er et begrænsende problem for udrulning af varmepumper? Hvor stort er problemet? ~2-0% har svært ved at få realkredit lån til VP og ~% kan ikke få et forbrugslån til VP pga. RKI betingelser. Over en 10 årig periode vil 2% af boligerne gå på tvangsauktion. Dårlige betalere i DK Tvangsauktioner Belåning Tusinde ,30% 0,2% 0,20% 0,1% 0,10% 0,0% Tvang 0,2% 0,2% 0,2% >80% belåning 60-80% belåning 2% 2% 100% ,00% <60% belåning 0% Tilkommeres andel af voksenbefolkning Tilkommere Registreringer fra forrige år Andelen af tilkommere til RKI udgør i gennemsnit 0,19% af voksenbefolkningen i Danmark På Lolland var varmepumpemarkedet potentielt er stort er omtrent 10% dårlige betalere i 2013 mod gennemsnit på ca. % på landsplan Hvert år går ca. 0,2% af danske ejerboliger på tvang. Over en 10 årig finansieringsperiode vil det i så fald udgøre ca. 2%. 0% af befolkning vil uden problemer kunne optage et realkredit eller banklån til finansiering. Yderligere 2% vil med stor sandsynlighed kunne optage yderligere lån i enten bank eller realkredit ESTIMAT 21 Kilder: Danmarks Statistik, boligøkonomisk videncenter, RKI, CSC analyse

22 22 Perspektivering - Udrulningsscenarier

23 3 scenarier for udrulning de rigtige initiativer kan gøre en forskel ESTIMAT Kernetiltag Hypotese Effekt Nul vækst Langsom udvikling i pris. Energiselskaber Der fortsætter med at være et marked på knap 000 enheder per år fra nye boliger, ca fra huse der skal skifte oliefyr og de resterende ca. 00 fra interesserede Installationer ( tusinde) Nye installationer Installationer % Vind udskiftningsmarkedet Udvikling af ESCO, kampagner samt blive del af Bauhaus & CO sortimentet Det bliver muligt at få fat i en større del af markedet for de udtjente fyr samt en større del bliver interesserede Installationer ( tusinde) Nye installationer Basis (nye boliger + 33% af udskiftnin % af udskiftninger (ekstra) Nye interessede % Installationer Solcelle vækst På toppen af ovenstående udvikles kost reducede løsninger inklusiv hybrid. Hybrid løsninger afgiftfratages Den gennemsnitlige payback reduceres til under år og det bliver muligt for hybrid løsningerne at tage en stor del af de gasfyrede husstande Installationer ( tusinde) Nye installationer Basis (nye boliger + 33% af udskiftnin % af udskiftninger (ekstra) +33% 3 07 Acceleret udskining - solcelle effekt Installationer Kilde: CSC analyse

24 Strategic innovation & innovative strategy Catalyst Strategy Consulting I Nordre Fasanvej 113, 2. I 2000 Frederiksberg I Denmark Phone: I Mail: I Web: Disclaimer: The information in this document has been obtained from sources believed to be reliable. We disclaim all warranties as to the accuracy, completeness or adequacy of such information. We shall have no liability for errors or inadequacies in the information contained herein or for interpretations thereof. This document is protected by copyright. Republication, reproduction or commercial use of the glossary and artwork, in whole or in part, is prohibited without the written permission of Catalyst Strategy Consulting

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Direktør Steen Kramer Jensen skj@insero.dk mobil 41770142 Insero Energy en del af

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG Energikortlægning Joakim Larsen, Energiplanlægger 1 Metode 2 Metode Filtrering 3 Filtrering Oplysninger pr adresse Geokode Bygningsklasse Bygningstype Opførelsesår Opvarmningsform og brændsel Tag- og vægtype

Læs mere

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning

Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Region Midtjylland Kommunemøde om transport, energieffektiviseringer og besparelser - strategisk energiplanlægning Varmeværker i nye samarbejdsrelationer kristensen consult aps Regeringens/Folketingets

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset

Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset Potentiale for el-drevne varmepumper til parcelhuset af: Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik Lidt historie Oliekrise i starten af 70 erne satte gang i udviklingen

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013.

Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer. Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. Holdningsanalyse januar 2013 Energiforbedringer Rapport vedrørende østjydernes forventninger til investeringer i energiforbedringer i 2013. 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Analysen har som formål

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg.

REJSEARBEJDERE. DK. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 218 Offentligt REJSEARBEJDERE. DK 6. april 2011. Til Klima og Energiminister Lykke Friis og Folketingets Energipolitiske Udvalg. Bemærkninger og spørgsmål

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

VE-Løsninger i Byggeriet

VE-Løsninger i Byggeriet VE-Løsninger i Byggeriet Fortid / nutid / fremtid Niels Heidtmann Dir. / medejer af Komproment samt Nordic energi group. Sidder i bestyrelsen for solcelleforeningen Tema: VE-løsninger i byggeriet idag,

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Solcelleanlæg. til boligejere. Præsentation af GreenGo Energy. Botond Vagi, MSc. Projektleder, boligejere

Solcelleanlæg. til boligejere. Præsentation af GreenGo Energy. Botond Vagi, MSc. Projektleder, boligejere Solcelleanlæg til boligejere Præsentation af GreenGo Energy Botond Vagi, MSc. Projektleder, boligejere Hvorfor investere i solcelleanlæg? Det giver ganske enkelt bonus på bundlinjen at sætte penge i solstrålerne,

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev

Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev af Marianne Bender, Energitjenesten Aftale om Solcelleordningen på plads Både den kendte nettomålerordning og virksomhedsordningen er blevet så attraktive, at mange har fået interesse i at investere i

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Fremme kra1varmeværkernes

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget

Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Sådan benytter du dig af håndværkerfradraget Trænger dit køkken til en ny bordplade, dine træer til en kærlig beskæring eller mangler du en babysitter - så er håndværkerfradraget lige noget for dig. Håndværkerfradraget

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010.

Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010. Projektet Middelfart Kommune besluttede at gennemføre et pilotprojekt - ESCO Light i efteråret 2010. Projektet skulle finansieres af EU og laves i samarbejde med 2 andre kommuner, Kalundborg og Gribskov

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere