Vækst og velstand gennem uddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst og velstand gennem uddannelse"

Transkript

1 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212

2 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1

3 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: Ansvarshavende redaktør Direktør Lars Andersen Redaktion Kommunikationschef Janus Breck - Kommunikationsmedarbejder Mikkel Harboe Sekretariats- og kommunikationsmedarbejder Malene Michelsen Hovedforfattere Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Senioranalytiker Erik Bjørsted Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Senioranalytiker Signe Hansen Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Forskningschef Mikkel Baadsgaard Forskningsassistent Jeppe Druedahl Derudover har følgende bidraget Stud. polit Anders P. Nielsen Stud. polit Sune Fold von Bülow Omslag og layout: Jan Rasmussen - Tombola 2

4 Indhold Rapportens hovedkonklusioner Tema 1: Dansk økonomi, gæld og arbejdsmarked Tema 2: Velstand og skat Tema 3: Fokus på uddannelse TEMA 1 DANSK ØKONOMI, GÆLD & ARBEJDSMARKED Kapitel 1 Dansk økonomi internationalt i både superliga og 2. division Arbejdsmarkedet også hårdt ramt Arbejds- og boligmarked bremser den hjemlige efterspørgsel Ligger vi i Danmark ikke bare, som vi har redt? Overophedning? Offentlige finanser, gæld og opsparing i internationalt perspektiv Betalingsbalance, privat opsparringsoverskud og udlandsgæld Danmark i både superliga og 2. division Kapitel 2 Husholdningernes gæld er stor, men formuerne er større Gennemsnitlig nettoformue Den høje bruttogæld kan i høj grad forklares Formuekvote og forbrugskvote Øget følsomhed Faren er begrænset Kapitel 3 Den høje arbejdsløshed risikerer at bide sig fast Hvad er symptomerne? Langtidsledigheden er mere end tredoblet 4 pct. af stigningen i ledigheden bliver til langtidsledighed Fuldt udbytte af reformer kræver, at arbejdsløsheden ikke bider sig fast TEMA 2 VELSTAND OG SKAT 51 Kapitel 4 Danmarks velstand er undervurderet BNI vokser markant mere end BNP Dansk mertilvækst i BNI er i international særklasse Formueindkomst har trukket BNI i vejret Danske overførslers bidrag til BNI er uden sammenligning Danmark er gået fra stor udlandsgæld til pæn udlandsformue Markant fremgang i bytteforholdet de seneste 3 år Dansk bytteforholdsforbedring er blandt de største Danmarks velstandsplacering er undervurderet Kan udviklingen fortsætte? Kapitel 5 Krisens langvarige skader koster Danmark dyrt Finansministeriet venter permanent lavere BNP Lavere produktivitet forklarer lavere BNP Er det krisen, der ligger bag det billede, Finansministeriet tegner? Konsekvenser af den lavere produktivitet De fremtidige udfordringer handler om at få gang væksten og produktiviteten

5 Kapitel 6 Lavere skat på arbejde gennem jobfradrag og lavere topskat Et stort og målrettet beskæftigelsesfradrag øger gevinsten ved at arbejde Større beskæftigelsesgevinst for den enlige forsørger Skøn over arbejdsudbudseffekter: personer Skattelettelse er stort set neutral for uligheden Relativ lige decilfordeling af skattelettelserne Mange almindelige lønmodtagere rammes af topskat Mange almindelige lønmodtagere slipper for topskat, hvis grænsen hæves På familieniveau bliver over 1,1 mio. voksne danskere ramt af topskatten Overførsel af uudnyttet topskattefradrag Overførsel af uudnyttet beskæftigelsesfradrag Eksempel på mulig finansieringskilde: Progressiv boafgift TEMA 3 FOKUS PÅ UDDANNELSE 15 Kapitel 7 Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 3 procent af de unge har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse Knap hver fjerde unge mand har kun folkeskolens afgangsprøve i bagagen Kun få kommer i gang med en uddannelse inden for en årrække Pigerne er i mål på de videregående uddannelser, drengene langt fra Der mangler tekniske og mere praktiske uddannelser til drengene De ufaglærte job er forsvundet i løbet af krisen De ufaglærte mænd blev hårdest ramt af krisens jobtab Kapitel 8 Ikke en eneste uddannelse er en dårlig forretning Store velstandsgevinster af alle uddannelser Også for den enkelte kan uddannelse betale sig Uddannelsen er en god forretning for de offentlige finanser Stor forskel på fraværet på arbejdsmarkedet Erhvervsuddannelserne giver overskud fra dag ét Milliardgevinster i hurtigere fuldførelse på de videregående uddannelser Alle unge skal have en uddannelse Kapitel 9 Nyuddannedes ledighed koster samfundet millioner Ledighed efter endt uddannelse koster dyrt på lønnen selv ti år efter Dimittendledighed mere udbredt på lange uddannelser Jo længere man hænger fast i ledighed, des mere koster det Samfundet taber millioner på den høje dimittendledighed De nyuddannede ledige belaster de offentlige kasser Ledighed blandt nyuddannede er en ond spiral

6 Rapportens hovedkonklusioner Økonomiske Tendenser 212 er bygget op i tre temaer: Dansk økonomi, gæld og arbejdsmarked, Velstand og skat og Fokus på uddannelse. Tema 1: Dansk økonomi, gæld og arbejdsmarked Det første tema har fokus på dansk økonomi, husholdningernes gæld og udviklingen på arbejdsmarkedet. Kapitel 1 viser, at målt på de offentlige finanser, samlet balance og stilling i forhold til udlandet er Danmark fortsat i superligaen, mens vi målt på vækst og udviklingen på arbejdsmarkedet gennem krisen ligger helt nede i 2. division. Danmark adskiller sig på det sidste område markant fra vores nordiske naboer, der generelt er kommet godt gennem krisen. En af de væsentlige årsager til, at Danmark hænger fast i krisen, er udviklingen på det danske bolig- og arbejdsmarked. I kapitel 2 undersøges de danske husholdningers gæld og formue. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har verdens største bruttogæld. I et internationalt perspektiv er det imidlertid en naturlig konsekvens af bl.a. store danske pensionsformuer, et veludviklet realkreditsystem, velpolstrede virksomheder og lav offentlig nettogæld. I et historisk perspektiv har nettoformuen aldrig været større på bunden af en lavkonjunktur. Kapitel 3 ser på, hvordan den stigende arbejdsløshed under krisen kan få langsigtede negative effekter på arbejdsmarkedet. Ledighedskøen er i dag præget af en usædvanlig stilstand, der ikke er set i nyere tid. De historiske erfaringer viser, at arbejdsløsheden har det med at bide sig selv i halen når den først er kommet op på et højt niveau, er den vanskelig at reducere. Konsekvensen kan blive, at langtidsledigheden vokser, og at der dermed skabes en ny bund under, hvor langt ledigheden kan komme ned. Hvis udviklingen ikke vendes, bliver det fremover vanskeligere at skabe vækst, velstand og sunde offentlige finanser i Danmark. Tema 2: Velstand og skat Rapportens andet tema handler om Danmarks velstand og de langvarige skader, som krisen har haft på dansk økonomi. Desuden diskuteres mulighederne for at lave en socialt afbalanceret skatteomlægning, der letter skatten på arbejde. 5

7 Kapitel 4 dokumenterer, at det dystre billede af den danske velstandsudvikling målt ved bruttonationalproduktet (BNP) udfordres, når man kigger på mere retvisende mål for velstandsudviklingen. Medregner man således formueindkomster fra udlandet og bytteforholdet, befinder Danmark sig ikke længere i den internationale bund, som når BNP benyttes som målestok, men tværtimod i top 1, som et af verdens rigeste lande. Meget tyder på, at krisen langvarigt har sænket velstandsniveauet i dansk økonomi. Dermed taber vi i Danmark relativt mere og mere af størrelsen på den samlede internationale økonomi. I kapitel 5 vises det, at årsagen til den permanent lavere vækstrate i dansk økonomi skal findes i en lavere produktivitet. Den lavere produktivitetsvækst har blandt andet konsekvenser for udviklingen i den offentlige service og for den offentlige saldo. Regeringen har fremlagt et forslag til en skattereform, der letter skatten på arbejde markant, skaber øget arbejdsudbud, er fuldt finansieret og på mange områder har en rimelig social balance. For at nå dette mål er der en række redskaber, der kan tages i brug ved en skatteoplægning. I kapitel 6 diskuteres en række af disse elementer med fokus på et højere og mere målrettet beskæftigelsesfradrag samt en forhøjelse af grænse for, hvornår der betales topskat. Tema 3: Fokus på uddannelse Rapportens tredje tema har fokus på uddannelse. Kapitel 7 dokumenterer, at 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de årige ikke er i gang med eller har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mens en del af de unge har gennemført gymnasiet, har størstedelen kun bestået folkeskolens adgangseksamen. Det er især drengene, der halter efter både når det gælder ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Knap hver tredje unge mand har således ikke en kompetencegivende uddannelse, mens tæt på hver fjerde kun har folkeskolens afgangsprøve i bagagen. Skal kønsfiaskoen brydes, kræver det, at uddannelsessystemet udvides med praktiskorienterede tilbud og flere tekniske uddannelser. Alternativet er, at vi om få årtier står tilbage med generationer af underuddannede mænd, der risikerer ikke at kunne finde beskæftigelse i Danmark. Kapitel 8 handler om de store individuelle og samfundsmæssige gevinster af uddannelse. På trods af at den økonomiske krise har gjort det svært for især nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet, så viser beregninger, at uddannelse både er en særdeles god forretning for den enkelte, samfundet og for statskassen. Gevinsterne er faktisk så store, at samfundets velstand vokser med op til 1 mio. kr. over et livsforløb, hver gang en person gennemfører en uddannelse. Samtidig betaler langt de fleste uddannelser sig hurtigt tilbage til samfundet. For eksempel giver erhvervsuddannelserne allerede overskud i statskassen ét år efter, at de unge er kommet ud på arbejdsmarkedet. 6

8 Rapportens sidste kapitel har fokus på nyuddannedes ledighed. I kapitlet vises det, at hver tredje nyuddannet har været ledig i mindst 6 måneder, og det har alvorlige konsekvenser. Nyuddannede, der er ledige i længere tid efter endt uddannelse, oplever markante tab på den fremtidige løn og chancerne for at være i job. Længerevarende ledighed for nyuddannede koster den enkelte op til 72. kr. om året, mens beskæftigelseschancerne forværres med 1-2 procent for de uddannelser, der er hårdest ramt. Samfundsmæssigt betyder resultaterne tab i millionklassen. 7

9 Vækst og Økonomiske velstand gennem Tendenser uddannelse 212 TEMA 1 DANSK ØKONOMI, GÆLD & ARBEJDSMARKED KAPITEL 1 Dansk økonomi internationalt i både superliga og 2. division KAPITEL 2 Husholdningernes gæld er stor, men formuerne er større KAPITEL 3 Den høje arbejdsløshed risikerer at bide sig fast 8

10 1 KAPITEL Dansk økonomi internationalt i både superliga og 2. division Målt på offentlige finanser, samlet balance og stilling i forhold til udlandet er Danmark fortsat i superligaen, mens vi målt på vækst og udviklingen på arbejdsmarkedet gennem krisen ligger helt nede i 2. division. Danmark adskiller sig på det sidste område markant fra vores nordiske naboer, der generelt er kommet godt gennem krisen. En af de væsentlige årsager til, at Danmark hænger fast i krisen, er udviklingen på det danske bolig- og arbejdsmarked. At dansk økonomi har været hårdt ramt af den økonomiske krise fremstår med al tydelighed, når vi kigger på den økonomiske udvikling i et internationalt perspektiv. I forhold til lande, vi normalt sammenligner os med, har Danmark med en nedgang på godt 4 pct. fra 1. kvartal 28 (før krisen) til 4. kvartal 211 oplevet det 5. største fald i BNP. Det viser figur 1.A. Vi er således kun overgået af Irland, Grækenland, Italien, og Portugal, mens andre gældsplagede lande som Storbritannien og Spanien har oplevet fald på linje med os. I den modsatte ende finder vi landene Tyskland, Belgien, Østrig, USA, Norge og ikke mindst Sverige, hvor BNP nu er over før-kriseniveau. Danmark har haft en enorm nedgang i BNP under krisen. Figur 1.A. BNP under krisen pct Irland Grækenland Italien Portugal Danmark UK Spanien Finland Holland Frankrig Germany Belgien Østrig USA Norge Sverige Anm.: For Grækenland er der endnu kun tal for 1. kvartal 211. Kilde: AE pba. Eurostat. pct Figur 1.B. BNP under krisen nabolande indeks Danmark Sverige Tyskland Finland indeks Figur 1.B. sammenholder vores BNP-udvikling gennem krisen med vores nordiske naboer Finland, Sverige og Tyskland. Som det fremgår, faldt BNP i starten af krisen nogenlunde lige 9

11 meget i Sverige, Tyskland og Danmark, mens Finland var noget hårdere ramt. Fra bunden til 4. kvartal 211 er BNP så vokset meget markant igen i Finland (8,3 pct.), Tyskland (7,8 pct.) og især i Sverige (1,3 pct.), mens udviklingen i Danmark har været af en markant sløjere karakter (2,9 pct.). BNP består af en række komponenter, som groft kan grupperes i indenlandsk efterspørgsel og nettoeksport, hvoraf sidstnævnte er eksporten fratrukket importen. Den indenlandske efterspørgsel måler alt forbrug (offentligt og privat) samt alle investeringer på hjemlig grund. En status for den indenlandske/hjemlige efterspørgsel i internationalt perspektiv ses i figur 2A. I figuren ses, at den hjemlige efterspørgsel i Danmark frem til 4. kvartal 211 er faldet omkring 7 pct., og at Danmark dermed ligger i bunden kun overgået af de gældsplagede lande Irland, Grækenland, Spanien og Portugal. Irland, der er værst ramt, har indtil nu haft en nedgang i den indenlandske efterspørgsel på mere end 24 pct. Den hjemlige efterspørgsel er faldet under krisen med omkring 7 pct. Figur 2.A. Indenl. eftersp. under krisen pct. pct Irland Grækenland Portugal Spanien Danmark UK Italien Holland Frankrig USA Belgien Tyskland Østrig Finland Sverige Norge Anm.: For Grækenland er der endnu kun tal for 1. kvartal 211. Kilde: AE pba. Eurostat Figur 2.B. Indenl. eftersp. - nabolande indeks Finland Tyskland Danmark Sverige indeks Som man kan se af figur 2.A, befinder alle Danmarks nabolande sig i den pæne ende af skalaen med en indenlandsk efterspørgsel, der ligger over før-krise-niveau. Figur 2.B kigger på udviklingen over tid. Som det ses, har den tyske indenlandske efterspørgsel været relativt uberørt af krisen. Den falder dog en smule frem mod slutningen af 29 for derefter at vokse pænt (6 pct.) igen. Svenskerne har haft en meget markant vækst (12,3 pct.) siden bunden, men også finnerne er godt med (12,2 pct.). Som man kan se, begyndte den danske nedtur lidt tidligere end i Sverige og Finland, og samtidig varede den længere. Den fremgang, der tegner sig efter bunden, har været meget begrænset (2,2 pct.) sammenlignet med de nordiske naboer. Sammenlignet med vores nordiske naboer er den fremgang, vi har haft i den indenlandske efterspørgsel, meget begrænset. I appendiks 1 er udviklingen for den indenlandske efterspørgsel vist særskilt for det private forbrug, de faste bruttoinvesteringer (offentlige erhvervs- samt boliginvesteringer) og det offentlige forbrug. For både privat forbrug og investeringer har Danmark en placering i den tunge ende, men også mht. det offentlige forbrug ligger vi overraskende i den nedre halvdel. For både det private forbrug og investeringer har Danmark en placering i den tunge ende. 1

12 Kigger man på eksporten i figur 3.A, indtager Danmark derimod en midterplacering. Den danske eksport lå i 4. kvartal 211 marginalt over eksporten i 1. kvartal 28. Som det fremgår, har Tyskland klaret sig bedre end os, mens Sveriges og især Finlands eksport fortsat ligger under førkrise-niveau. Kigger man på de kriseramte lande, ligger Spanien på en 1. plads med en eksport, der er næsten 1 pct. over niveauet før krisen, men også Irland og Portugal ligger i den bedre ende. Eksporten i disse lande har derfor kompenseret for den underdrejede indenlandske efterspørgsel. Helt i bunden finder vi Grækenland, der altså er ramt markant på både eksport og indenlandsk efterspørgsel. Eksportmæssigt indtager Danmark en midterplacering. Figur 3.A. Eksport under krisen pct Grækenland Finland Norge Italien Østrig Sverige Belgien Frankrig Danmark Portugal UK Holland Irland Tyskland USA Spanien Anm.: For Grækenland er der endnu kun tal for 1. kvartal 211. Kilde: AE pba. Eurostat. pct Figur 3.B. Eksport nabolande indeks indeks Finland Danmark Tyskland Sverige Som det fremgår af figur 3.B, har den danske eksportudvikling været noget forskellig fra vores nabolande. I både Sverige, Tyskland og Finland var der meget store fald i krisens begyndelse frem til 2./3. kvartal 29. Herefter er det gået kraftigt fremad igen, især for Tyskland, hvor man nu er markant over før-krise-niveau. Danmark havde, som man kan se, et betydeligt mindre fald i eksporten frem til 2. kvartal 29, mens fremgangen efterfølgende så også har været mindre. Resultatet er samlet set, at dansk eksport er kommet betydeligt bedre gennem krisen end Finland, marginalt bedre end Sverige, mens vi ligger noget bagefter Tyskland. Samlet er det dog ikke eksporten, der kan klandres for, at Danmark har haft en ringe udvikling, hvad angår BNP gennem krisen. Dansk eksport er kommet betydeligt bedre gennem krisen end Finland, marginalt bedre end Sverige, mens vi ligger noget bagefter Tyskland. Den danske eksport kan ikke klandres for, at Danmark har haft en ringe udvikling, hvad angår BNP gennem krisen Hvad angår importudviklingen, afspejler den i høj grad BNP-placeringen og udviklingen i den indenlandske efterspørgsel. Danmark indtager her lidt overraskende en midterplacering, idet importen siden bunden er vokset relativt kraftigt på trods af den underdrejede indenlandske efterspørgsel. Når det er sagt, ligger importen godt 3½ pct. under niveauet fra før krisen. Mht. importudviklingen indtager Danmark en midterplacering. 11

13 Arbejdsmarkedet også hårdt ramt Man kan i den økonomiske debat godt få indtryk af, at det danske arbejdsmarked er sluppet nådigt gennem krisen. Faktum er imidlertid, at det danske arbejdsmarked er blandt de hårdest ramte, kun overgået de ekstremt gældsplagede lande. Det viser figur 4.A, der sammenligner beskæftigelsesniveauet i 4. kvartal 21 med det, der var, før krisen for alvor satte ind (1. kvartal Det danske arbejdsmarked er blandt de hårdest ramte, kun overgået de ekstremt gældsplagede lande. 28). Som man kan se, ligger Danmark med en nedgang i beskæftigelsen på 6 pct. med det femtestørste tab i sammenligning med de øvrige 15 lande. Figur 4.A. Beskæftigelse under krisen pct Irland Spanien Grækenland Portugal Danmark USA Italien Finland UK Frankrig Holland Sverige Norge Østrig Tyskland Belgien Anm.: For Grækenland er der endnu kun tal for 1. kvartal 211. Kilde: AE pba. Eurostat. pct Figur 4.B. Beskæftigelse - nabolande indeks Finland Tyskland Danmark Sverige indeks Kun Irland, Spanien, Grækenland og Portugal er blevet markant hårdere ramt på beskæftigelsen end Danmark. I et gennemsnitligt EU-15-land er beskæftigelsen faldet ca. 2½ pct. i perioden, hvorfor Danmark har mistet mere end dobbelt så mange jobs. Som man kan se af figur 4.A, er der en række lande, hvor beskæftigelsen modsat er steget mærkbart sammenlignet med før krisen. Kun Irland, Spanien, Grækenland og Portugal er blevet hårdere ramt på beskæftigelsen end Danmark. Det gælder vores nabolande Sverige, Tyskland og Norge, men det gælder også Østrig og Belgien. Samlet viser arbejdsmarkedsstatistikkerne, at Danmark har været blandt de hårdest ramte lande under krisen. Danmark har haft en nedgang i beskæftigelsen på 6 pct. Sammenlignes udviklingen fra 1. kvartal 28 til 4. kvartal 211 med Sverige, Finland og Tyskland, får Danmark i den grad baghjul. Den tyske beskæftigelse har næsten været uberørt af krisen, og i 4. kvartal 211 lå beskæftigelsen 2,6 pct. over før-krise-niveau. I Sverige faldt beskæftigelsen også markant. Men efterfølgende er det så gået endnu mere markant frem igen. Beskæftigelsen i Danmark har fortsat en svagt nedadgående tendens for beskæftigelsen, og vi ligger markant under før-kriseniveau. Sverige ligger nu 1 pct. over før-krise-niveau. I Finland var nedturen mindre markant end i Danmark, og samtidig har beskæftigelsestendensen det seneste år været positiv. Danmark ligger derimod fortsat med en svagt nedadgående tendens for beskæftigelsen, og vi ligger markant under før-krise-niveau. Det viser figur 4.B. 12

14 Selvom Danmark kom fra et ekstremt godt udgangspunkt på arbejdsmarkedet, før krisen satte ind, så er vi strøget ned af ranglisten over lande med lave arbejdsløshedsprocenter. Ifølge den internationalt standardiserede opgørelse (Labour Force Survey) er vi dumpet fra en 3. plads før krisen til en delt 7. plads i april 212 (sammen med Finland). Vi er således blevet overhalet af Østrig, Tyskland, Belgien og Sverige, mens Finland har indhentet os. Det viser figur 5.A. Udviklingen afspejler, at vi målt på stigning i arbejdsløsheden kun er overgået af de gældsramte lande Spanien, Grækenland, Irland og Portugal. Udviklingen betyder også, at vi for første gang siden 1994 nu har en højere arbejdsløshed end i både Sverige og Tyskland, mens vi ligger på niveau med Finland. Det viser figur 5.B. Stigningen i arbejdsløsheden viser, at Danmark kun er overgået af de gældsramte lande. Figur 5.A. Arbejdsløshed under krisen pct jan-8 Ændring apr Norge Østrig Holland Tyskland Sverige Belgien Finland Danmark UK USA Frankrig Italien Irland Portugal Grækenland Spanien pct Figur 5.B. Arbejdsløshed - nabolande pct Tyskland Finland Danmark Sverige pct Anm.: For visse lande er der ikke oplysninger for april 212. Seneste måned er da brugt. Kilde: AE pba. Eurostat. Samlet viser arbejdsmarkedsstatistikkerne, at Danmark har været blandt de hårdest ramte lande i et internationalt sammenligneligt perspektiv kun overgået af lande, som er blevet ramt af spekulation og gældskrise. Hele det forspring, vi har haft på arbejdsmarkedet sammenlignet med vores nabolande igennem mange år, er nu sat over styr. Danmark er ikke længere i dukseklassen, hvad angår lav arbejdsløshed. Hele det forspring, vi har haft på arbejdsmarkedet, er nu sat over styr. Arbejds- og boligmarked bremser den hjemlige efterspørgsel Figur 6 viser sammenhængen mellem udviklingen i den indenlandske efterspørgsel og udviklingen på arbejdsmarkedet gennem krisen på tværs af landene. Der er således en klar tendens til, at de lande, der har klaret sig skidt på arbejdsmarkedet, også har klaret sig skidt på den hjemlige efterspørgsel, mens de lande, der har haft en positiv udvikling på arbejdsmarkedet også har haft en positiv udvikling i den indenlandske efterspørgsel. Som det ses, er det kun Irland, Spanien, Grækenland og Portugal, der har klaret sig dårligere på både arbejdsmarked og indenlandsk efterspørgsel sammenlignet med Danmark. De lande, der har klaret sig skidt på arbejdsmarkedet, har også klaret sig skidt på den hjemlige efterspørgsel. 13

15 Figur 6. Indenlandsk efterspørgsel og beskæftigelsen under krisen indl. eftersp., pct. indl. eftersp., pct DNK FIN SVE NO TYS USA FRA ØST BEL NL ITA UK SPA GRÆ R² =,8222 POR IRL Beskæftigelse pct. -25 Anm.: Analyseret som udviklingen fra 1. kvt. 28 til 4. kvt For Grækenland er der endnu kun tal for 1. kvartal 211. Kilde: AE pba. Eurostat. Selvom årsagssammenhængen i figur 6 ikke er givet, viser den, hvor afgørende det er at få gang i en positiv spiral med fremgang på arbejdsmarkedet og i den indenlandske efterspørgsel. I den sammenhæng har vi i Danmark det problem, at der aldrig rigtigt er kommet gang hverken i den hjemlige efterspørgsel eller beskæftigelsen efter den markante nedtur oven på krisen. Der var godt nok en positiv tendens i den hjemlige efterspørgsel fra 2. kvartal 28 til sommeren 21. Men efter VK-regeringen fik vedtaget den såkaldte Genopretningspakke har der været en uændret til svagt nedadgående tendens igen. I Danmark har vi det problem, at der aldrig kom rigtig gang i den hjemlige efterspørgsel efter den markante nedtur oven på krisen. En meget væsentlig årsag til den underdrejede indenlandske efterspørgsel skal findes i det danske boligmarked En anden meget væsentlig årsag til den underdrejede indenlandske efterspørgsel skal findes i det underdrejede danske boligmarked. Når huspriserne falder, påvirkes lysten til at forbruge og investere i boliger negativt. Modsat vil stigende boligpriser påvirke lysten til at bruge penge positivt. Som figur 7 viser, er der også en relativt tæt sammenhæng mellem udviklingen i den indenlandske efterspørgsel og udviklingen i boligpriserne fra 28 til 211 (seneste år) på tværs af de forskellige lande. Der er en relativ tæt sammenhæng mellem udviklingen i den indenlandske efterspørgsel og udviklingen i boligpriserne. 14

16 Figur 7. Sammenhængen mellem indenlandsk efterspørgsel og boligpriser indl. eftersp. pct indl. eftersp. pct 5-5 DNK USA NL ITA UK TYS FRA SVE BEL FIN 5 NO -5-1 SPA R² =, IRL boligpris, pct. Anm.: OECD s statistik dækker ikke Grækenland, Portugal og Østrig, som ellers er med i den øvrige analyse. Opgørelsen fra 211 er foreløbig og beregnet baglæns pba. forbrugerprisdeflatoren i OECDs Economic Outlook 91. Kilde: AE pba. OECD og Eurostat. De lande, der har haft faldende boligpriser, har - bortset fra USA - alle haft faldende indenlandsk efterspørgsel gennem krisen. Modsat ses stigende indenlandsk efterspørgsel i de lande, der har haft stigende boligpriser i perioden. Som det fremgår, er det kun Irland og Spanien, der overgår Danmark mht. boligprisfald i perioden. Medtog vi udviklingen gennem 28, hvor boligpriserne også faldt i Danmark, ville kun Irland ligge værre. Ligger vi i Danmark ikke bare, som vi har redt? Det er et faktum, at de danske boligpriser steg stærkt fra 23 til 27, og at der flere steder i landet var tale om uholdbare prisstigninger drevet af skattestoppet, indførelsen af de afdragsfrie boliglån, udbredelsen af flekslån og ikke mindst forventning om fortsatte boligprisstigninger. Men hvordan ser det ud for de andre lande? Figur 8.A. viser udviklingen fra Som det fremgår, havde Danmark de højeste boligprisstigninger i perioden, om end Frankrig og Spanien følger godt med. Der var også rimelig markante husprisstigninger for Norge, Belgien, Irland og Sverige. Som det fremgår, lå alle vores nordiske naboer dog under Danmark i denne periode, og Tyskland oplevede som det eneste land faldende boligpriser. Fra havde Danmark de højeste boligprisstigninger. 15

17 Figur 8.A. Boligpriser Figur 8.B. Boligpriser pct. pct. pct Tyskland Holland Finland Italien USA UK Sverige Irland Belgien Norge Spanien Frankrig Danmark Irland Tyskland Holland USA Italien Spanien UK Danmark Finland Frankrig Sverige Belgien Norge pct Anm.: OECD s statistik dækker ikke Grækenland, Portugal og Østrig, som ellers er med i den øvrige analyse. Da der samtidig kun er tal frem til hele året 21, kigges der på perioden for både udviklingen i huspriserne (nominelt) Kilde: AE pba. OECD Efter finanskrisen er det bemærkelsesværdigt, at flere lande har haft fortsatte boligprisstigninger på trods af den økonomiske krise. Det gælder Belgien, Finland, Frankrig, Norge og Sverige, jf. figur 7. De seneste års udvikling har slåedes vendt noget op og ned på billedet. Kigger man på udviklingen fra 23 til 211, toppes listen klart af Norge, men også Belgien, Sverige og Frankrig ligger højt. Danmark er røget ned i midterfeltet, hvor vi ligger på linje med Storbritannien. Boligpriserne stiger nu også i Tyskland, mens Irland er det eneste land, hvor boligpriserne er faldet i perioden. Efter finanskrisen er det bemærkelsesværdigt, at flere lande har haft fortsatte boligprisstigninger på trods af den økonomiske krise. Meget peger på, at Danmark frem til finanskrisen havde et problem med for stærkt stigende boligpriser. Flere andre lande har dog haft tilsvarende problemer, og med de senere års faldende boligpriser i Danmark er det svært at se, at vi fortsat skulle have et specielt stort problem på dette område i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med. Meget peger på, at Danmark frem til finanskrisen havde et særligt problem med for stærkt stigende boligpriser. Fra 24 steg boligpriserne i Danmark meget stejlt. Herefter faldt de danske boligpriser ret markant fra toppen i 27 til midten af 29 Figur 9. sammenligner den danske og svenske prisudvikling på enfamilieshuse på kvartaler tilbage til år 23. Fra 24 steg boligpriserne i Danmark meget stejlt, mens udviklingen var mere jævn i Sverige. Mens de danske boligpriser faldt ret markant fra toppen i 27 til midten af 29, var der kun en lille nedgang i de svenske boligpriser. Fra bunden i 29 har prisudviklingen været rimeligt stabil, men på det seneste er pilen begyndt at pege nedad for Danmark igen, mens boligpriserne, bortset fra det seneste kvartal, har været jævnt stigende i Sverige. Fra bunden i 29 har prisudviklingen for boliger været rimeligt stabil, men på det seneste er pilen begyndt at pege nedad igen. 16

18 Figur 9. Kvartalsvis udvikling for boligpriserne for Danmark og Sverige 1. kvt = = Danmark Sverige 95 Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Sveriges Statistik (Statistiska centralbyrån). Det er ud fra figur 9 nærliggende at stille spørgsmålet, om ikke det i høj grad er boligprisudviklingen, der har været med til at trække svensk økonomi så kraftigt opad de senere år. Og det er nærliggende at spørge, om ikke svenskerne begynder at få problemer med for høje boligpriser. Overophedning? Udover boligprisudviklingen nævnes overophedning ligeledes som årsag til, at dansk økonomi har klaret krisen dårligere end andre lande. Nu er det meget usikkert at vurdere, hvor hårdt presset en økonomi er, men en indikator er det såkaldte outputgab, der måler, hvor langt BNP er fra sit Outputgabet kan benyttes til at måle, hvor hårdt presset en økonomi er. konjunkturneutrale niveau. Et positivt gab viser, at der er pres på økonomien, mens et negativt gab viser, at der er rigelig kapacitet. Den nyeste opgørelse fra OECD fremgår af figur 1 nedenfor. Ifølge den lå det danske BNP i 27 4¾ pct. over det niveau, der kunne betragtes som konkjunkturneutralt. Det er i den høje ende om end mindre end i både Sverige, Finland, Grækenland og især Irland. Ifølge OECD Et positivt gab viser, at der er pres på økonomien, mens et negativt gab viser, at der er rigelig kapacitet. havde alle lande dog presset kapacitet i 27, så Danmark skiller sig på ingen måde ekstraordinært ud fra flertallet på dette område. 17

19 Figur 1. OECD s opgørelse af kapacitetspresset (outputgab) i 27 pct pct Portugal Danmark (89) Tyskland Spanien USA Belgien Frankrig Italien Holland Østrig Norge Storbritannien Danmark Sverige Finland Grækenland Irland Kilde: AE pba. OECD Economic Outlook nummer 89 og 91. Oven i købet har OECD i de seneste vurderinger foretaget en rimelig markant opjustering af det danske outputgab i 27. I Economic Outlook 89 (juni 211) blev det danske outputgab således opgjort til kun 2,2 pct., mens det i Economic Outlook 9 (november 211) blev opgjort til 3,3 pct. og nu altså estimeres til 4¾ pct., jf. figur 1. Da BNP for 27 mellem rapporterne ikke er blevet revideret, afspejler den ændrede vurdering en nedjustering af estimatet for det konjunkturneutrale/strukturelle BNP se kapitel 5 Langvarige skader af krisen koster Danmark dyrt. Revisionen for Danmark illustrerer meget tydeligt den usikkerhed, der ligger i opgørelsen af outputgabet. Danmark skiller sig på ingen måde ud fra flertallet målt på outputgab. Som det fremgår af figur 11.A, er der ikke nogen speciel sammenhæng mellem, hvor pressede økonomierne var i 27 målt på outputgabet, og så hvordan landene efterfølgende vækstmæssigt har klaret sig igennem krisen. Den finske, den britiske, den hollandske og ikke mindst den svenske økonomi var lige så eller mere pressede i 27 som den danske, men har alligevel klaret sig bedre end Danmark gennem krisen målt på væksten. Figur 11.A. Outputgab og vækst vækst vækst pct. pct. 4 BEL NO SVE TYS ØST USA FRA -2 NL FIN -2-4 POR SPA UK -4-6 ITA DNK GRÆ IRL output gab Anm.: For Grækenland er der endnu kun tal for 2. kvartal 211. Ledighedsgabet er fra Outlook 9. Kilde: AE pba. OECD Economic Outlook 89, 9 og 91 samt Eurostat. Figur 11.B. Ledighedsgab og vækst pct SPA IRL SVE NO USA BEL ØST TYS FRA NL -2 UK -4 POR FIN DNK ITA GRÆ ledighedsgab 27 pct

20 Heller ikke hvis man kigger mere snævert på et mål for presset på arbejdsmarkederne i 27 (det såkaldte ledighedsgab) 1 og den efterfølgende vækst, er der nogen speciel sammenhæng. Det viser figur 11.B. Det synes på den baggrund svært at konkludere, at den sløje danske udvikling gennem krisen alene skyldes, at dansk økonomi var mere overophedet i 27 sammenlignet med andre lande. Offentlige finanser, gæld og opsparing i internationalt perspektiv Der er ingen tvivl om, at krisen har sat sine markante spor på de offentlige finanser i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Som figur 12.A viser, havde kun Danmark, Finland, Sverige og Holland overskud på de offentlige finanser i 28, da krisen satte ind. Resten havde altså underskud, og Storbritannien, USA, Irland, Frankrig, Portugal, Italien og Grækenland havde alle underskud over eller omkring 3 pct. af BNP, som er EU s kritiske grænse. Krisen har sat sine markante spor på de offentlige finanser i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Figur 12.A. Offentlig saldo 28 Figur 12.B. Offentlig saldo 211 Pct. afbnp Irland Danmark Finland Holland Spanien UK USA Belgien Sverige Euroområdet Frankrig Østrig Italien Tyskland Portugal Grækenland Pct. af BNP Anm.: Figurerne er sorteret efter størst ændring på den offentlige saldo fra 28 til 211. Kilde: AE pba. OECD Pct. af BNP Irland Danmark Finland Holland Spanien UK USA Belgien Sverige Euroområdet Frankrig Østrig Italien Tyskland Portugal Grækenland Pct. af BNP For alle lande på nær Grækenland er saldoen blevet forværret fra 28 til 211. Irland, Danmark, Finland og Holland har haft de største forværringer i den offentlige saldo, mens Italien, Tyskland og Portugal har haft de mindste ændringer. Sverige adskiller sig ved som det eneste land også at have en (svagt) positiv saldo i 211. For alle lande på nær Grækenland er saldoen blevet forværret fra 28 til 211. Det kan måske undre, at flere af de gældsplagede lande ligger i den bedre ende, hvad angår ændring i saldoen. Man burde forvente, at de lande, der var hårdest ramt på vækst og beskæftigelse, også havde de største ændringer, fordi faldende BNP og stigende arbejdsløshed betyder færre skatteindtægter og større udgifter til overførsler mv. Der er dog, for det første, stor forskel på gennemslaget fra ændringen i konjunktursituationen til de offentlige finanser, fordi der er forskel på skatte- og overførselsindkomstsystemerne i de forskellige lande. For det andet er der markant forskel på, hvordan de forskellige lande har ageret finanspolitisk. Og endelig har landene rentemæssigt på den offentlige gæld været ramt forskelligt. 1 Det viser, hvor meget arbejdsløsheden afviger fra sit strukturelle niveau, der defineres som det niveau, der skaber løn og prispres i økonomierne. 19

Danmark lysår fra græske tilstande

Danmark lysår fra græske tilstande Danmark lysår fra græske tilstande Danmark ligger fortsat i Superligaen målt på de offentlige finanser, når vi sammenligner os med de europæiske lande. Hvad angår den økonomiske stilling, har vi i den

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Danskerne er nu rigere end før krisen

Danskerne er nu rigere end før krisen 18. august 2016 Danskerne er nu rigere end før krisen Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes private formuer sidste år steg med 0 mia.kr., mens gælden lå nogenlunde uændret. Den samlede nettoformue

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Krisen sænker den danske velstand

Krisen sænker den danske velstand Krisen sænker den danske velstand Den økonomiske krise har påvirket dansk økonomi meget markant, og Danmark kæmper stadig med at få genoprettet økonomien. Det betyder blandt andet, at de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet.

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet. Grækenland er i skrivende stund meget tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Euroen. Grækenland står i en ekstremt vanskelig position. I 214 kom der ellers lidt mere gang i hjulene, men de

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Arbejdsløsheden i Europa har haft en faldende tendens set over det seneste år. Mange er dog fortsat fanget i langtidsledighed og har været arbejdsløse

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk økonomi er, som den eneste af EU-landene, i bakgear i 1. kvartal 211 og endt i en teknisk recession igen, dvs. et såkaldt dobbeltdyk.

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Ifølge OECDs tal ligger Danmarks offentlige investeringer lavt i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Finland og Holland. Danmark

Læs mere

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde

Progressiv arveafgift kan give 2 mia. kr. til lavere skat på arbejde Progressiv arveafgift kan give En markant sænkning af skatten på arbejde i en skattereform kræver finansieringselementer. En mulig finansieringskilde til at lette skatten på arbejde er at indføre en progressiv

Læs mere

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten

Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Lavvækst slår hul i statskassen - derfor skal der gang i væksten Statsfinanserne risikerer at blive svækket med 20 mia. kr. som følge af fortsat lavvækst. Danmarks hovedudfordring er at få gang i vækst

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Finanspolitikken på farlig kurs

Finanspolitikken på farlig kurs Dansk økonomi står fortsat på bunden af den største økonomiske vækstkrise i nyere tid. Selvom det vækstmæssigt begynder at gå den rigtige vej igen, vil der være massiv overkapacitet i økonomien mange år

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel

Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel Arbejdsmarkedet lider under underdrejet hjemlig efterspørgsel Det fremstår ofte i den økonomiske debat, at årsagen til, at Danmark stadig sidder fast i krisen, er, at vi har et stort konkurrenceevne- og

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Sløj produktivitet bremser dansk velstand

Sløj produktivitet bremser dansk velstand Sløj produktivitet bremser dansk velstand I 1998 var Danmark det 5. rigeste land i OECD. I dag er vi kun det 10. rigeste. Det er på trods af, at det danske arbejdsmarked har præsteret fremragende både

Læs mere

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Skjult pensionsskat på 1,2 billioner kr. må frem i lyset

Skjult pensionsskat på 1,2 billioner kr. må frem i lyset Skjult pensionsskat på 1,2 billioner kr. må frem i lyset Danskernes gigantiske pensionsformue på mere end 3.000 mia. kr. rummer et enormt tilgodehavende for de offentlige finanser i form af udskudt skat.

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

Der er intet reelt råderum til skattelettelser

Der er intet reelt råderum til skattelettelser Der er intet reelt råderum til skattelettelser Frem mod 5 er der et såkaldt økonomisk råderum på 37, når man tager højde for det nye forlig om boligskat. Det har fået flere til at foreslå, at dette råderum

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Dansk velstand undervurderet med op til 35 mia. kr. Danmarks Statistik har i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med 28 mia. kr. i 214. Samtidig har man proklameret, at der

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere