FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 21. maj 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00"

Transkript

1 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 21. maj 2015 kl Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen, Odense Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Jesper Hempler, Kerteminde Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Repræsentantskabsmedlem Hans Bjergegaard, Assens Repræsentantskabsmedlem Søren Vestergaard, Ærø Afbud Afbud Afbud Afbud Direktør Carsten Hyldborg Jensen Sekretariatschef Ingrid Dissing Kommunikationschef Martin Bødker Krogh Kundechef Helle Nielsen Side 1 af 20

2 DAGSORDEN: Sager til beslutning: Ansøgning til Yderområdepulje Politik vedrørende salgssteder Samarbejde om udbud af Flextrafik samt forlængelse af kontraktperioder FynBus Årsberetning Status for Rejsekort... 9 Sager til orientering: Status vedrørende arbejdsklausuler Præsentation af kundetilfredshedsundersøgelse VoresFlextrafik præsentation Selvbetjening i forbindelse med Flextrafik Revisorerklæring vedr. refusion Meddelelser Eventuelt Side 2 af 20

3 Sager til beslutning: 1. Ansøgning til Yderområdepulje Resumé: Jf. Trafikplan er det målsætningen, at der etableres knudepunkter for den kollektive trafik, som med bl.a. realtidsvisning vil gøre stoppesteder tidssvarende og forbedre kundernes oplevelse af den kollektive trafik. FynBus har søgt Trafikstyrelsens pulje for yderområder om støtte til et projekt vedr. etablering af trafikknudepunkter på udvalgte stoppesteder med 1,5 mio. kr. FynBus skal selv medfinansiere et tilsvarende beløb. FynBus vil også afprøve mulighederne for at udvikle samarbejdsaftaler med de fynske kommuner om forbedring af stoppestederne og opgradering af nogle stoppesteder til nye og tidsvarende trafikknudepunkter af høj kvalitet. Sagsfremstilling: Lov om Trafikselskaber er blevet ændret, således at der er mulighed for, at Trafikselskaber kan eje busstoppesteder. I henhold til trafikplan er det målsætningen, at der etableres knudepunkter for den kollektive trafik, som med bl.a. realtidsvisning vil gøre stoppesteder tidssvarende og forbedre kundernes oplevelse af den kollektive trafik. På den baggrund har FynBus søgt Trafikstyrelsens pulje for yderområder om støtte til et projekt vedr. etablering af trafikknudepunkter, som skal styrke den kollektive trafik ved at forbedre de fysiske forhold og trafikinformationen for passagererne på udvalgte stoppesteder. Ansøgning er vedlagt som bilag 1.1. På kortet bilag 1.2 vises placeringen af de planlagte primære forsøgs-knudepunkter med en rød ring. Med projektet etableres et antal læskærme, der har elektronisk trafikinformation med realtidsinformation samt belysning af hensyn til tryghed, komfort og trafiksikkerhed. Konceptet implementeres på udvalgte stoppesteder, som indgår i den sammenhængende rejse mellem telekørsel, busruter og togtrafikken. Læskærmene fremstilles CO2 neutralt, og strømmen til drift af LCD skærm og belysning leveres fra solcelleenheder. Baggrunden for projektet er Trafikstyrelsens og FynBus tidligere projekter Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder i Assens og Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder i Bogense. De positive erfaringer fra disse projekter ønskes overført til andre fynske yderområder. Med projektet vil FynBus også afprøve mulighederne for at udvikle samarbejdsaftaler med de fynske kommuner om forbedring af stoppestederne og opgradering af nogle til nye og tidsvarende trafikknudepunkter af høj kvalitet. Side 3 af 20

4 Til finansiering af projektet har FynBus ansøgt Trafikstyrelsens Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne om 1,5 mio. kr. og skal selv medfinansiere yderligere 1,5 mio. kr. Under forudsætning af, at Trafikstyrelsen bevilliger midler til projektet, foreslås det, at Fyn- Bus andel af finansieringen sker via FynBus anlægsbudget FynBus forventer at få svar på ansøgningen fra Trafikstyrelsen i juni Projektet løber fra august 2015 til august 2017, og de første trafikknudepunkter etableres i april Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender FynBus medfinansiering af projektet via anlægsbudget 2016 med 1,5 mio. kr. Vedtagelse: Godkendt som indstillet idet det præciseres, at der endnu ikke er taget stilling til endelig placering af trafikknudepunkter. Bilag: Bilag 1.1 Bilag 1.2 Projektbeskrivelse og ansøgning til Trafikstyrelsens Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne, 2. ansøgningsrunde. Kort med angivelse af ifm. ansøgning til Trafikstyrelsen. 2. Politik vedrørende salgssteder Resumé: FynBus betjener kunderne via en række kontaktpunkter, herunder kundecentre og betjente salgssteder. Med indførelsen af rejsekortet vil der ske ændringer af kontaktpunkterne, og der skal ske en tilpasning af FynBus salgssteder mv., ikke mindst fordi rejsekortet primært er baseret på elektronisk selvbetjening. Det vurderes, at der fremover også vil være brug for betjente salgssteder, og disse skal udstyres med særlig teknik, der kan betjene rejsekortkunder. Det foreslås, at FynBus i samarbejde med de enkelte kommuner fastlægger et serviceniveau og efterfølgende etablerer dette. Sagsfremstilling: FynBus betjener i dag buskunderne med kort og billetprodukter via elektroniske selvbetjeningsløsninger, FynBus kundecentre i Odense og Svendborg, eksterne billetsalgssteder, samt salg i busserne (Eksterne billetsalgssteder er kiosker, supermarkeder og lignende steder. Herunder kaldet salgssteder.) Side 4 af 20

5 I tabel 1 herunder vises andelen af salg foretaget i betjente salgssteder for en række Fyn- Bus-produkter. I gennemsnit sælges 1/3 af FynBus produkter gennem betjent salg. Tabel 1: Andelen af betjent salg af FynBus produkter Produkt Salg i alt, mio. kr. Betjent salg, mio. kr. Betjent salg i pct. Kontantbilletter 46,8 46,8 100,0 % Turkort 6,5 6,5 100,0 % Kvikkort 48,9 0,0 0,0 % Månedskort 101,2 24,1 23,8 % Bus&Tog m.v. 31,9 0,0 0,0 % I alt 235,3 77,4 32,9 % Med indførelsen af rejsekortet sælges kort og billetter på følgende måde: kontantsalg i busser selvbetjening via tank-selv aftaler selvbetjening via manuel indbetaling af beløb (i automater, web mv.) optankning i kiosker mv. (her benævnt betjent salg) I rejsekort regi forstås betjent salg som salg, optankning mv., der sker ved optankning på salgssteder, herunder kiosker mv. FynBus kunder der i dag anvender Kvikkort, som er selvbetjent, forventes at overgå til selvbetjening på rejsekortet. FynBus kunder, der anvender månedskort (periodekort), forventes i højere grad at gå over til selvbetjening, men der vil fortsat være behov for betjent salg, hvilket blandt andet ses ved, at halvdelen af omsætningen på salgsstederne i Odense er optankning af periodekort. FynBus kunder, der i dag anvender turkort og værdikort, må forventes at skifte til Rejsekort anonymt, som henvender sig til dem, der ikke ønsker at afgive personlige oplysninger for at få et rejsekort. Rejsekort anonymt kan kun købes og tankes op i betjente salgssteder. FynBus har to kundecentre i Odense og i Svendborg samt 20 eksterne billetsalgssteder i Odense og et billetsalgssted på Langeland. Der er således i alt 23 betjente salgssteder på Fyn og Langeland. De 20 billetsalgssteder i Odense varetager primært optankning af de særlige Odense periodekort samt salg af værdikort og turkort. FynBus samlede salg i 2014 udgjorde 235,3 millioner kroner, og heraf blev 31,7 millioner foretaget som betjent salg, svarende til 13,4 %. I Månedsrapport for Rejsekort for marts måned udgør salg af anonyme kort 13,5 % af det samlede rejsekortsalg for alle trafikselskaber. Selvom Rejsekortet primært er tænkt som et selvbetjeningsprodukt, forventer FynBus, at der fortsat vil være kunder med brug for betjent salg. Side 5 af 20

6 I fremtidens salgssteder efter overgang til Rejsekortet findes fire varianter af betjent salg, hvor kunderne kan modtage forskellige grader af service: Lille salgssted uden udstyr Servicecenter uden udstyr Mellem salgssted med BORIS (med/uden salg af rejsekort) Stort salgssted med BORIS (BORIS = salgsapplikation) DSB har salgssteder i de større stationer på Fyn. Ud fra en trafikanalyse gennemført af FynBus på nuværende kortkunder vil der også være et behov for betjent salg af anonyme rejsekort og manuel optankning af rejsekort i større fynske byer uden togbetjening. På baggrund heraf er der udarbejdet en oversigt over behovet for salgssteder, herunder typer af salgssteder og deres placering i figur 1. Af figuren fremgår, at ti salgsenheder skal udstyres med udstyr (BORIS), hvorfra der kan ske betjent salg af anonyme rejsekort og manuel optankning af rejsekort. Figur 1: Oversigt over behov for og typer af salgssteder ved overgang til Rejsekortet. Varianter af betjent salg Stort Mellem Service-Lille Salgs- Behov for fremtidige Salgssteder salgssted salgssted center salgssted automat FynBus Kundecenter Odense FynBus Kundecenter Svendborg Salgssted Langeland Salgssteder Odense Salgssted Assens Salgssted Faaborg Salgssted Bogense Salgssted Kerteminde Salgssted Nyborg Salgssted Middelfart Visit Odense Turistkontorer alle kommuner DSB Odense DSB (7 eleven) Nyborg DSB (7 eleven) Middelfart DSB (7 eleven) Svendborg Omkostninger til salgsenheder med BORIS-udstyr udgør ca kr. pr. enhed ekskl. moms, hertil kommer ekstra omkostninger til skærme, opsætning m.v. Det foreslås, at FynBus vurderer behovet for betjent salg og placeringen af de enkelte salgssteder i samarbejde med kommunerne. FynBus tager kontakt til kommunerne i maj 2015, og der fremlægges en plan for FynBus bestyrelse i 4. kvartal Salgssteder for betjent salg af Rejsekort forventes endelig etableret pr. 1. august Side 6 af 20

7 Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at der etableres en række salgssteder på Fyn, i forbindelse med overgang til rejsekortet, efter aftale med de enkelte kommuner. Vedtagelse: Godkendt som indstillet. Bilag: Bilag 2.1 Notat. FynBus salgssteder status og fremtidigt behov. 3. Samarbejde om udbud af Flextrafik samt forlængelse af kontraktperioder Resumé: Der har siden 2012 været et samarbejde mellem trafikselskaberne FynBus, Sydtrafik og Midttrafik om udbud af Flextrafik. Trafikselskaberne har drøftet mulighederne for et videre samarbejde om udbud, eventuel forlængelse af nuværende kontrakter, samt analysearbejde om hensigtsmæssigheden af at udbyde længerevarende kontrakter. Sagsfremstilling Siden 2012 har FynBus, Sydtrafik og Midttrafik gennemført fælles udbud af de kommunale og regionale kørselsordninger inden for Flextrafik i både Region Syddanmark og Region Midtjylland. Den udbudte kørsel omfatter FlexVariabel (FV) og FlexGaranti (FG). Kontraktperioderne starter generelt pr. 1. marts med udløb 28. februar det efterfølgende år. Dog er der de seneste år udbudt garantivogne (FG) med 2-årige kontrakter. I kontrakterne er der mulighed for forlængelse af kontraktperioden. Der vedlægges nærmere redegørelse herom i bilag 3.1: Notat til bestyrelser vedrørende udbud af Flextrafik mellem FynBus, Sydtrafik og Midttrafik samt om forlængelse af kontrakter. Udbudssamarbejdet på Flextrafikområdet Samarbejdet evalueres løbende, og det er besluttet at udarbejde et årshjul for udbudsprocessen samt procedure for ændringer, høring og beslutningsprocesser. Dette skal sikre, at trafikselskabernes direktioner og bestyrelser løbende har mulighed for at følge udbuddet af Flextrafik, herunder væsentlige forudsætninger og ændringer af udbuddet. Forinden opstart af en udbudsproces afholdes direktørmøde, hvor eventuelle nye tiltag, udfordringer og forskelligheder drøftes. I udbudsprocessen bidrager hvert trafikselskab med de fagspecifikke kompetencer i en fælles udbudsgruppe, mens Sekretariatet i FynBus har det overordnede ansvar for udarbejdelsen af Side 7 af 20

8 udbudsmaterialet. I udbudssamarbejdet overvejes det pt. dels at forlænge de nuværende Flex-kontrakter og dels generelt at udbyde længerevarende kontrakter. Forlængelse af nuværende Flextrafik-kontrakter Efter den nuværende tidsplan skulle den næste udbudsproces startes op i april 2015 med kontraktstart 1. marts De nuværende kontrakter giver dog mulighed for forlængelse, således at de får udløb februar 2017 i stedet for februar Fordelen ved at forlænge kontrakterne er, at dette giver bedre tid til at indarbejde konsekvenserne af det igangværende lovforslag omkring løn- og arbejdsvilkår i de nye udbud, ligesom det giver mulighed for at arbejde med en ny ensartet metode til at håndtere entreprenørers gæld til det offentlige. Endelig minimerer en forlængelse de administrative omkostninger til udbudsarbejdet. Ulemperne ved at forlænge kontrakterne er, at nye virksomheder og afviste virksomheder ikke får mulighed for at byde i Der er enkelte kommuner, der ikke kan ændre nuværende beslutninger om overdragelse af opgaver til trafikselskaberne, men der er dog optioner for tilgang af opgaver for langt de fleste kommuner. Endelig vil en forlængelse betyde, at det ikke er muligt at tage højde for afgiftsharmoniseringen (dobbelt udligningsafgift og afskaffelse af frikørselsordning). Længerevarende kontrakter for Flextrafik Administrationen vil igangsætte en analyse af hensigtsmæssigheden af en eventuel generel ændring af kontraktlængder, således af f.eks. FlexVariabel udbydes for to år og FlexGaranti udbydes i op til 4-årige kontrakter. Resultatet heraf forelægges efterfølgende for bestyrelsen. Branchen er på ordinært kontaktudvalgsmøde og dialogmøde med FynBus i april og maj måned 2015 orienteret om overvejelserne om eventuelt at udbyde længerevarende kontrakter. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender at samarbejdet mellem FynBus, Sydtrafik og Midttrafik om udbud af flextrafik fortsættes at følgende kontrakter forlænges et år til udløb 28. februar 2017: o Toårige kontrakter i FlexGaranti, FG3 o Hele FlexVariabel, FV4 o Etårige kontrakter i FlexGaranti, FG4 at der gives mulighed for administrativt at beslutte forlængelse af toårige kontrakter i FlexGaranti, FG4, efter udløb af ordinær kontraktperiode, således at de får udløb 28. februar Vedtagelse: Godkendt som indstillet. Side 8 af 20

9 Bilag: Bilag 3.1 Notat Samarbejde om udbud af Flextrafik mellem FynBus, Sydtrafik og Midttrafik samt om forlængelse af kontrakter. 4. FynBus Årsberetning Resumé: FynBus årsberetning for 2014 foreligger til godkendelse. Sagsfremstilling: Årsberetning for 2014 forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse. Årsberetningen vil herefter blive udsendt til interessenter, herunder kommuner, entreprenører m.fl. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Godkender Årsberetning Vedtagelse: Godkendt som indstillet. Bilag: Bilag 4.1 Årsberetning Status for Rejsekort Resumé: FynBus bestyrelse besluttede den 23. oktober 2014 at indføre Rejsekortet på Fyn, Ærø og Langeland. Umiddelbart derefter opstod usikkerhed om finansieringen af Rejsekort. FynBus direktør besluttede derfor at udsætte underskift af tilslutningsaftaler mm. indtil en ny finansieringsmodel var vedtaget i Rejsekort A/S. Ejerkredsen bag Rejsekort A/S har sammen med Transportministeriet genforhandlet en ny finansierings-, tilslutnings-, og ejeraftale samt nye vedtægter. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til det beslutningsgrundlag, som forelå, da FynBus bestyrelse den 23. oktober 2014 besluttede at tilslutte sig Rejsekortet. Sagsfremstilling: DSB og Trafikselskaberne bag Rejsekortet A/S behandler nu de genforhandlede aftaler på deres respektive bestyrelsesmøder: den 30. april Movia Side 9 af 20

10 den 12. maj DSB den 29. maj Metro FynBus har deltaget i genforhandlingerne, som ikke har betydet væsentlige ændringer i aftalegrundlaget. Økonomisk betyder aftalen, at de årlige udgifter til Rejsekortet reduceres jf. nedenfor om betaling på baggrund af ejernes forholdsmæssige andel af realiserede rejser og omsætning. Når FynBus har underskrevet tilslutningsaftalen, indkalder Rejsekortet til ekstraordinær generalforsamling, planlagt til den 22. maj 2015, hvor FynBus optages i ejerkredsen. Til orientering har Rigsrevisionen offentliggjort en beretning om Rejsekortet A/S den 21. april I beretningen er der bl.a. følgende kritik: Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Rejsekort A/S og trafikselskaberne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at rejsekortet er brugervenligt, og at parterne ikke har håndteret de økonomiske problemer i Rejsekort A/S tilstrækkeligt effektivt. Rigsrevisionen finder det også utilfredsstillende, at den endelige version af rejsekortsystemet efter den nuværende leveringsplan bliver 6 år forsinket, hvilket har påvirket både rejsekortets brugervenlighed og økonomi negativt. En del af denne kritik har Rejsekort A/S allerede håndteret i forbindelse med genforhandlingerne og i den 15. punkts plan, der i december 2014 blev aftalt med Trafikministeren. Finansiering og økonomi: Finansieringen er primært ændret, idet Rejsekortets udgifter nu betales af ejerne på baggrund af ejernes forholdsmæssige andel af realiserede rejser og omsætning, uafhængig af om omsætningen rent faktisk genereres via rejsekortet. Tidligere var kun rejser og omsætning på rejsekortet grundlag for ejernes forholdsmæssige andel. En stor andel af de øvrige trafikselskabers omsætning genereres endnu ikke via Rejsekortet, blandt andet fordi det endnu ikke er muligt at have fastprisprodukter på Rejsekortet, og fordi afskaffelsen af klippekortet flere gange er blevet udskudt i hovedstadsområdet. Da FynBus hele tiden har forventet, at stort set hele omsætningen skal på Rejsekortet, når dette indføres på Fyn, betyder det en lavere årlig betaling til Rejsekortet end oprindelig antaget. Nedenfor fremgår den forventede nuværende økonomi for FynBus i forbindelse med indtræden i Rejsekortet, sammenholdt med det senest fremlagte på mødet den 23. oktober Investeringsomkostningerne fremgår af tabel 1, og driftsudgifter fremgår af tabel 2. Ud fra en forventning om en levetid på 15 år, giver det set over hele perioden en mindreudgift på 7,0 mio. kroner. Tabel 1: Investering: Mio. kr. (2014 priser) Oktober 2014 Maj 2015 Forskel Aktie- og lånekapital 48,6 49,3-0,7 Indkøb af rejsekortudstyr 59,9 63,2-3,3 Side 10 af 20

11 Interne og øvrige anlægsudgifter herunder 13,1 11,3 1,8 projektledelse Udskiftning af rejsekort 0 5,6-5,6 I alt 121,6 129,4-7,8 Note: Der er stadig usikkerhed om den endelig pris for indkøb af rejsekortudstyr, da der stadig pågår forhandlinger med EastWest. Arbejde der forventes udført af EastWest ifm. installation af rejsekortet medtages under Indkøb af rejsekortudstyr. Dette har givet en forskydning mellem interne anlægsudgifter og Indkøb af rejsekortudstyr. Tabel 2: Driftsudgifter i et fuldt driftsår: Mio. kr. (2014 priser) Oktober 2014 Maj 2015 Forskel Rejse- og omsætningsafgift 12,3 9,0 3,3 Vedligeholdelse af udstyr 3,2 5,0-1,8 First line maintenance 1,7 1,7 0,0 Datawarehouse og kundecenter (bus 0,5 1,2-0,7 og tog) I alt 17,7 16,9 0,8 Note: Vedligeholdelsesudgiften udgør kun 3,7 mio. kroner de første to år. Efter oktober 2014 er det nu blevet afklaret, at Rejsekort A/S pulje til udlevering af gratis rejsekort til nye kunder er opbrugt, inden FynBus indtræder i Rejsekortet, og at ordningen ikke vil blive forlænget. Administrationen finder det uhensigtsmæssigt, at FynBus kunder skal pålægges et gebyr på 50 kr. i forbindelse med overgangen til Rejsekortet. I perioden 1. januar 2014 til 31. juli 2014 har der været aktive kort. Såfremt FynBus kunder skal kunne konvertere deres nuværende kortløsning til et rejsekort uden at betale gebyret, giver det en anslået udgift på 5,6 mio. kroner for konvertering til Rejsekortet i Den samlede investering i Rejsekortet forventes stadig at kunne finansieres over FynBus driftskredit. Der er i forbindelse hermed udarbejdet en præsentation, og der gives en orientering i mødet. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender At FynBus sikrer, at nuværende kunder, der har anvendt elektronisk kort hos FynBus i 2016, ikke skal betale for overgang til Rejsekort. At finansieringen af betaling for aktive kunders nye Rejsekort sker via FynBus driftskredit. Vedtagelse: Godkendt som indstillet. Forklaring for udvikling i omkostninger til vedligeholdelse af udstyr m.m. eftersendes. Side 11 af 20

12 Sager til orientering: 6. Status vedrørende arbejdsklausuler Resumé: På baggrund af bestyrelsens beslutning den 25. marts 2015 er der udarbejdet en forretningsgang med henblik på håndhævelse af FynBus arbejdsklausul. Der orienteres om forretningsgangen samt tidligere gennemførte kontroller i mødet. Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 blev der truffet beslutning om indførelse af en arbejdsklausul tilpasset FynBus kontraktforhold. Endvidere blev der truffet beslutning om FynBus kontrol af overholdelse af denne arbejdsklausul, således at håndhævelse heraf tilrettelægges med udgangspunkt i følgende: 1. Vognmænd vil blive undersøgt enten ved stikprøvekontrol, hvis FynBus modtager information om, at et firma ikke overholder kravene i arbejdsklausulen, eller hvis FynBus finder, at der kan være tvivl om, hvorvidt firmaet overholder kravene i arbejdsklausulen. 2. FynBus indkalder dokumentation fra den/de vognmænd, som ønskes undersøgt. 3. Hvis dokumentation ikke er fyldestgørende eller indsendt rettidigt, kan der idømmes en bod/dagbøde. 4. Når dokumentationen foreligger, foretager FynBus en indledende vurdering. I tvivlstilfælde kan arbejdsmarkedets parter inddrages. 5. Parterne afgiver en skriftlig vurdering til FynBus. 6. FynBus træffer beslutning om det videre forløb. FynBus har på baggrund af beslutningen udarbejdet en overordnet forretningsgang. Denne indebærer, at alle vognmænd, der har kontrakt med FynBus, orienteres om arbejdsklausul og betydningen heraf. Samtidig anmoder FynBus vognmændene om oplysninger om overenskomstforhold og ansatte til brug for den videre kontrol. Afhængig af tilbagemeldingerne omkring overenskomstforhold iværksættes konkrete kontroller af løn- og arbejdsvilkår som besluttet af bestyrelsen den 25. marts Se bilag 6.1. Der orienteres herom på bestyrelsesmødet den 21. maj 2015, ligesom der orienteres om hidtidige kontroller. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Orienteringen taget til efterretning. Side 12 af 20

13 Bilag: Bilag 6.1 Forretningsgang: Kontrol af arbejdsklausuler 7. Præsentation af kundetilfredshedsundersøgelse Resumé: FynBus har siden 2008 gennemført en årlig kundetilfredsundersøgelse blandt buskunderne i hhv. regionalbusser, Odense Bybusser og Svendborg Bybusser. Administrationen præsenterer her resultatet af seneste tilfredshedsundersøgelse. Sagsfremstilling: Hvert år interviewes omkring personer af et udvalgt analyseinstitut. Der gives hermed et øjebliksbillede af tilfredsheden blandt en repræsentativ del af buskunderne. I undersøgelsen spørges til tilfredshed, loyalitet og image. Der spørges også til kundernes møde med FynBus i form af buschauffører, kundeambassadører, kundecentre, kontrollører, hjemmeside, Facebook m. fl. Formålet med undersøgelsen er dels at dokumentere resultaterne af årets indsatser, men også at få input til nye indsatser og kvalitetsforbedringer. Resultaterne af den seneste kundetilfredshedsundersøgelse præsenteres i mødet. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse: Orienteringen taget til efterretning. Bilag Bilag 7.1 Kundetilfredshedsundersøgelse VoresFlextrafik præsentation Resumé: Med udgangspunkt i de positive erfaringer fra hjemmesiden VoresFynBus.dk, der henvender sig til buschauffører, ønskes en tilsvarende konstruktiv videns- og erfaringsudveksling mellem chauffører og trafikselskaber på flextrafikområdet. FynBus og Sydtrafik har allerede etableret et tæt samar- Side 13 af 20

14 bejde omkring udbud af kørsel, og det har derfor været naturligt at etablere et fælles projekt om en sådan hjemmeside. Sagsfremstilling: FynBus og Sydtrafik indgår sammen med Midttrafik i et udbudsfællesskab i forbindelse med flextrafik, og de tre trafikselskaber har været i dialog om etablering af en hjemmeside til videns- og erfaringsudveksling mellem chauffører og trafikselskaber på flextrafikområdet. Målgrupperne for en ny hjemmeside er flextrafik chauffører, flextrafik entreprenører og trafikselskaber. Midttrafik har foreløbig valgt ikke at gå videre, men Sydtrafik og FynBus har taget de første skridt mod sammen at kunne lancere Voresflextrafik.dk. I processen er der inddraget erfaringer fra VoresFynBus.dk og fra Nordjyllands Trafikselskab, der i april 2015 lancerede NTflexinfo.dk til flextrafik-chauffører. Målsætninger for Voresflextrafik.dk er: - At få en tættere dialog mellem entreprenører, chauffører og trafikselskaber. - At samle den viden om flextrafik, der er nødvendig for chaufføren for at udføre opgaven, så flextrafik-kunden får en tilfredsstillende oplevelse. - At sikre målgrupperne den grundlæggende forståelse for og kendskab til roller og rammer i Flextrafik. - At gøre det nemt for målgrupperne altid at være opdateret med seneste nyt omkring flextrafik. - Løbende at højne målgruppernes informations-, videns- og læringsniveau vedrørende flextrafik. - At målgrupperne har et fælles fokus på at sikre kunden den bedste oplevelse med flextrafik inden for rammerne. - At nuværende manuel og mailbaseret information med tiden udgår af portalen. Sydtrafik og FynBus afholdt den 16. april 2015 et ekstraordinært kontaktudvalgsmøde med vognmandsbranchen, hvor Voresflextrafik.dk blev drøftet indgående. Kontaktudvalget for flextrafik var positive overfor projektets målsætninger, kom med konstruktive forslag og ville bakke op om projektet. Kontaktudvalget foreslog f.eks. at linke til Voresflextrafik.dk fra egne, interne hjemmesider, at samle så meget information som muligt på Voresflextrafik.dk for at øge trafikken (alt fra kort over sygehuse til salg af trappemaskiner) og i større firmaer også at give administrative medarbejdere adgang til siden. Der var også fokus på, at der skulle holdes et skarpt øje med debatten på websiden for at holde en sober og relevant dialog. Flere medlemmer af kontaktudvalget var desuden indstillede på at indgå i et samarbejde omkring test af hjemmesiden inden officiel lancering. Tidsplanen for projektet er i hovedtræk: Side 14 af 20

15 - Forventet testperiode fra ultimo juni til august Forventet lancering ultimo september 2015 Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Orienteringen taget til efterretning. 9. Selvbetjening i forbindelse med Flextrafik Resumé: Administrationen orienterede på bestyrelsesmødet den 19. juni 2014 om selvbetjeningsløsninger på flextrafikområdet. Selvbetjeningsløsningerne har to spor, dels henvendt til administrative medarbejdere i kommunerne og dels henvendt direkte til borgerne. Der er mulighed for tidsbesparelse for borgerne og tids- og økonomisk besparelse for kommunerne ved brug af selvbetjeningsløsninger. For kommunerne er besparelsen på flere områder betinget af, at kommunerne benytter mulighederne for direkte indtastning og bestilling. Der gives en status på kommunernes brug af selvbetjeningsløsninger og den heraf følgende økonomiske besparelse. Der gives endvidere en status på, hvilke initiativer administrationen har igangsat eller vil igangsætte overfor borgerne, og hvilke muligheder kommunerne har for at medvirke til højere selvbetjeningsprocent. Sagsfremstilling: Kommunerne: Alle kommuner på Fyn og øerne blev i maj 2014 præsenteret for en kommune-specifik business case, der viste besparelsespotentialet for kommunen på variabel kørsel som følge af kommuners og borgeres mulighed for selvbetjening på flextrafik. Bestyrelsen blev orienteret herom den 19. juni Efterfølgende har alle kommuner modtaget invitation til drøftelse af besparelsespotentialet med FynBus. Da flere af besparelsesmulighederne indebærer, at også kommunen betjener sig selv, er der også tale om en proces, hvor kommunen skal gennemføre anderledes interne arbejdsgange. De variable kørselsordninger: a. Kørselsområdet lægekørsel er opdelt i to opgaver: 1) Indtastning af borgerens stamdata i FynBus kørselssystem og 2) modtagelse af borgerens bestilling. For at opnå en økonomisk besparelse har FynBus forudsat, at kommunen overtager begge de nævnte opgaver. Side 15 af 20

16 Få kommuner har vist interesse for modtagelse af borgerens bestilling af lægekørsel. Mange kommuner har vist interesse for at indtaste borgerens stamdata på lægekørsel, hvilket giver en forenklet arbejdsgang. b. Kørselsområdet handicapkørsel er tilsvarende opdelt i to opgaver, der begge forudsættes gennemført, før kommunen opnår en økonomisk besparelse: 1) Kommunen skal selv indtaste borgerens stamdata 2) Borgeren skal selv bestille sin kørsel online (selvbetjeningsprocenten hos borgeren er afgørende for, hvor stor økonomisk besparelse kommunen får). Mange kommuner har sagt ja til selv at indtaste borgerens stamdata, og er præsenteret for forskellige muligheder for at medvirke til at påvirke borgernes selvbetjeningsprocent. c. På kørselsområdet telekørsel forudsættes, at kommunen indfører FynBus fælles telekørselskoncept, så selvbetjening bliver muligt for borgeren. Økonomisk afhænger kommunens besparelse herefter kun af borgernes selvbetjeningsprocent. Ad Businesscase: I den økonomiske businesscase, der blev præsenteret for den enkelte kommune i maj 2014, er opsat en målsætning om en selvbetjeningsprocent fra borgerne på 20 %. Bilag 9.1 viser beregningerne i forbindelse med de tre kørselsområder. Den målsatte besparelse ved selvbetjening udgør i alt kr. Bilag 9.2 viser en opgørelse af hvad kommunerne har målsat, og hvad borgernes selvbetjeningsprocent faktisk er endt på. En opgørelse viser her, at der er realiseret en besparelse på kr. Årsagerne til forskellen er en kombination af, at kommunerne har indført selvbetjening i mindre grad end forudsat, og at borgerne endnu ikke har nået den målsatte selvbetjeningsprocent. Det betyder, at den opnåede besparelse er markant mindre end målsat på de variable kørselsordninger. FynBus er netop nu ved at udvikle selvbetjeningsløsninger til de faste kørselsordninger, og vil når de er klar tilbyde dem til kommunerne. Dette forventes at ske ultimo Borgerne: På de variable kørselsordninger Handicapkørsel og Telekørsel er der mulighed for, at borgerne selv bestiller deres kørsel via internettet. For handicapkørsel har det været en mulighed igennem længere tid, men selvbetjeningssystemet er blevet markant forbedret fra november For telekørsel blev selvbetjening en mulighed fra december 2014 i de kommuner, der har indført FynBus fælles telekørselskoncept. I december 2014 kom der desuden en iphoneapp til bestilling af handicap- og telekørsel, fulgt op i januar 2015 med en app til android. FynBus har i maj 2014 fastlagt selvbetjeningsprocenten til 20 % på begge kørselsordninger. Dette tal blev for teletaxi opjusteret til 30 % ultimo Side 16 af 20

17 Der er gennemført en analyse af selvbetjeningsandele i trafikselskaberne januar Selvbetjeningsprocenten for FynBus er 7,5 % for de to kørselsordninger samlet set (både handicap- og telekørsel/flextur). Dette ligger mellem Sydtrafik med 5,8 % og Midttrafik med 9,2 %. NT har ikke påbegyndt selvbetjening og Movia ligger på ca. 18 %. Se bilag 9.3 for sammenligningen mellem trafikselskaberne. I bilag 9.4 beskrives udviklingen i borgernes selvbetjening frem til og med marts Det opstillede mål for selvbetjening forekommer ambitiøst, men det vurderes, at der er brug for en længere periode med tilvænning blandt borgerne til de nye muligheder for selvbetjening. Muligheder i kommunerne for at øge borgernes selvbetjeningsgrad: FynBus vil, på baggrund af ovennævnte statistik, tage kontakt til kommunerne med henblik på at øge selvbetjeningsgraden. Der er en række muligheder for at øge selvbetjeningsgraden, herunder: Opfordringer til kommunens egne medarbejdere om at tilmelde sig teletaxibestilling via internet (computer eller app) Opfordringer fra sagsbehandlere og øvrige medarbejdere til borgerne om at bestille via internet (computer eller app) Instruktion til borgerne om anvendelse af selvbetjeningsløsninger Opfordringer på kommunens hjemmeside til at bestille via internet (computer eller app) Opfordringer på kommunens Facebookside til at bestille via internet (computer eller app) I bilag 9.5 beskrives en række initiativer, FynBus har igangsat for at øge selvbetjeningsgraden blandt borgerne. Endvidere beskrives initiativer-på-vej samt andre mulige tiltag. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Orienteringen taget til efterretning. Bilag: Bilag 9.1 & 9.2 Målsat kommunal besparelse maj 2014 og Realiseret kommunal besparelse april Bilag 9.3 Sammenligning mellem trafikselskaber januar Bilag 9.4 Udvikling i borgernes selvbetjeningsgrad hos FynBus, marts Bilag 9.5 FynBus-initiativer mhp. at øge borgernes selvbetjening. Side 17 af 20

18 10. Revisorerklæring vedr. refusion Resumé: BDO godkender FynBus opgørelse af refusion ifm. uddannelsessøgende samt interne arbejdsgange i forbindelse hermed for perioden 1. januar december Sagsfremstilling: FynBus uafhængige revisor BDO har gennemgået en opgørelse udarbejdet af FynBus over modtaget refusion vedrørende uddannelsessøgendes befordringsrabat for perioden 1. januar 2013 til 31. december BDO finder, at opgørelsen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse, og at der er etableret betryggende forretningsgange i forbindelse hermed. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning. Vedtagelse: Orienteringen taget til efterretning. Bilag: Bilag 10.1 BDO Revisorerklæring vedr. refusion 11. Meddelelser Ansøgning til Trafikstyrelsen om kr. til finansiering af Bedre trafikinformation til yderområdernes turister. Formålet med projektet er at udvikle en app med trafikinformation, der skal kunne integreres i allerede eksisterende turistapps og platforme, som flere kommuner har udviklet. Projektet sker i et tæt samarbejde med Region Syddanmark og Nordfyns Kommune, der hver finansierer projektet med henholdsvis kr. og kr. og FynBus med kr. Reklamer på busser SBH-kørsel i kommunerne 12. Eventuelt Side 18 af 20

19 Side 19 af 20

20 Formand Morten Andersen Næstformand Poul Andersen Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Per Jespersen Bestyrelsesmedlem Anders W. Berthelsen Bestyrelsesmedlem Birger Jensen Bestyrelsesmedlem Jesper Hempler Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk Andersen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 20 af 20

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 11. december 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Tillægsdagsorden. Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Tillægsdagsorden Torsdag den 10. december 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 25. oktober 2012 kl FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 25. oktober 2012 kl. 16.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh,

Læs mere

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus Bestyrelse. Dagsorden. Torsdag den 2. november Kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus Bestyrelse Dagsorden Torsdag den 2. november 2017 Kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. maj 2015 Bestyrelsesmøde den 21. maj 2015 FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 21. maj 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Hans Bjergegaard, Assens Niels Bebe, Middelfart

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat af møde. Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat af møde Mandag, den 19. april 2010 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. februar 2011 kl Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. februar 2011 kl. 16.00 18.00 Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 09:30 Regionsrådssalen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 25. maj 2007 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afviklet kl. 9.30-11.50. Bestyrelsesmedlemmerne Finn Stengel Pedersen,

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt)

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt) Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 03 Meddelelser fra direktionen a). Status for rejsekort (mundtligt). b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer

Læs mere

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune

NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune NOTAT: Telekørsel i Middelfart Kommune Indledning Sideløbende med FynBus bestyrelses beslutning, 12. juni 2014, om at indføre et fælles telekørselskoncept, startede FynBus en proces op i foråret 2014 med

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 12. december 2013 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars Kristian Pedersen, Assens - Fraværende

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Realtidsinformation ved busstoppesteder i tyndt befolkede områder 2. Resumé Horsens Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Dato: 11. April 2011 Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål: Baggrund og formål 2. Projektbeskrivelse 3. Projektets organisering

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

Kommunerne i Region Midtjylland samt Region Midtjylland. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. RegionalU dvikling Bilag tilpunkt 2 Rejsekortet - H øring om M idttrafiks tilslutning tilrejsekortprojektet - Resum é af business case for Rejsekortprojektet Panelfor kollektiv trafik M øde den 11.m arts

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet

FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet Bilag 2.1 FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet NOTAT 1 Baggrund Siden dannelsen i 2007 har FynBus flere gange drøftet spørgsmålet om tilslutning til Rejsekortet. Rejsekortet er et fælles elektronisk

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 19. januar 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Lars

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud

Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Bilag 8.1 Analyse af prisudviklingen i Flextrafik udbud Resumé I de sidste tre udbud af flexkørsel med garanti- og variable vogne, med kontraktstart i marts 2014, 2015 og 2017, har der været en svag faldende

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Finansiering af køb af kontantautomater. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. november 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Finansiering af køb af kontantautomater 1. Resume Kontantautomaterne i bybusserne

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Mobilitet og urbanisering

Mobilitet og urbanisering Mobilitet og urbanisering Nordfyns Kommune en case TØF konference 7. oktober 2014 Planchef Søren Junker En typisk landkommune 450 km2 og 29.200 indbyggere - 65 indbyggere pr. km2 15 byer 3 hovedbyer -

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014

Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Implementering af rejsekort i Midttrafik Status fjerde kvartal 2014 Resume Midttrafik besluttede at gå med i rejsekortsamarbejdet i april 2013. I Juni 2013 indgik Midttrafik en leveranceaftale med Rejsekort

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 19. august 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.45. Rabih Azad-Ahmad var forhindret i deltage.

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 17 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 17 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Spørgsmål G: Med henvisning til den seneste tids artikler i dagbladet

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere