Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014"

Transkript

1 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 8. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser... 5 Pensum... 6 Forelæsninger og fagets fagansvarlige... 6 Eksamen... 7 Skriftlige eksaminer... 8 Eksamenslæsning... 8 Eksamen i Erhvervsøkonomi II... 9 Eksamen i Sundhedsret... 9 Eksamen i Mediation... 9 Eksamen i Boliglejeret...10 Eksamen i Erhvervslejeret...10 Eksamen i Immaterialret...10 Eksamen i Personerstatningsret...10 Eksamen i Køb og salg af virksomheder ( )...10 Eksamen i Drafting of international contracts...10 Eksamen i Retorik og kommunikation...11 Eksamen i Forsikringsret...11 Eksamen i Punktafgifter...11 Eksamen i Regnskabsanalyse ( )...11 Eksamen i Capital budgeting...11 Syge/reeksamen...11 Afslutning...12 Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 1

3 Velkommen til dit 8. semester på erhvervsjura! Semesterbeskrivelse Dette er en vejledende beskrivelse af dit semester, således du lettere kan danne dig et overblik. Semesterbeskrivelsen indeholder de praktiske oplysninger om hvem, hvor og hvordan. Den formelle beskrivelse af dit semester kan du finde i studieordningen for Den Erhvervsjuridiske kandidatuddannelse. Du kan finde Studieordningerne for hele din uddannelse på Den Juridiske Skoles hjemmeside under studieordning. Du hører under studieordningen for Kandidatuddannelsen i erhvervsjura fra 2013, som også kaldes STO CMJ På Den Juridiske Skoles hjemmeside under fagbeskrivelser, vil du også kunne finde den formelle beskrivelse af dine fag samt fagets læringsmål. Fagbeskrivelsen giver dig et indblik i, hvad der forventes af dig til eksamen. Adressen til studieordningen og fagbeskrivelserne er: Hvis du er indskrevet på en anden studieordning, skal du henvende dig til din studiesekretær, Birte Neve. Hvis du af en eller anden grund er blevet forsinket i forhold til det normerede forløb, skal du også henvende dig til din studiesekretær, Birte Neve. Således kan det i det omfang, der er muligt, tages hensyn til dig ved eksamensplanlægning mv. Hvis du er forsinket på din uddannelse og eksempelvis følger fag på flere semestre, kan det hænde at eksaminer på de forskellige semestre er sammenfaldende. Vi kan ikke garantere, at dette ikke sker, men vi forsøger at tage højde herfor. Semesterstart I begyndelsen af semesteret skal du hente semesterskemaet på Moodle. Semesterskemaet ligger under Studiesekretariatet Erhvervsjura 8. semester. I semesterskemaet kan du se hvornår, og hvor du skal have undervisning. Skemaet vil løbende blive opdateret med eventuelle aflysninger og ændringer, som du selv har ansvar for at gøre dig bekendt med. Du kan forvente mange undervisningstimer i dette semester. På 8. semester med studiestart forår 2014 er der ved udsendelsen af denne semesterbeskrivelse officielt indskrevet 32 studerende. Du skal selv tjekke dit semesterskema for at se, hvornår semestret starter for netop dig. Vi glæder os til at se dig! Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 2

4 Moodle Du vil, som udgangspunkt, automatisk være tilmeldt de obligatoriske fag på semesteret. Disse fag Erhvervsøkonomi II og dine to valgfag. Du vil ikke modtage holdundervisning, men de tilmeldte til de forskellige valgfag fremgår af semesterskemaet på fanerne nederst i Excel arket. Du vil desuden også være tilmeldt det overordnet Erhvervsjura-sekretariat, Skolerum for Den Juridiske Skole, dit semesters sekretariat, Juridisk Studienævn, Studievejledningen, CVboosteren, Tidligere Eksamenssæt, Opslagstavlen, FEJ samt Juridisk Bibliotek. Disse instanser servicerer dig med nødvendig information i din studietid. Derforuden er det også en god idé, at finde Studiehåndbogen for jura- og erhvervsjurastuderende, som ligger under Studiesekretariatet Erhvervsjura. Denne studiehåndbog er skrevet af studerende selv, og indeholder generelle og praktiske oplysninger. Studiehåndbogen vil således kunne svare på mange af de spørgsmål, som du har tilfælles med dine medstuderende. Som tidligere nævnt, er det dit eget ansvar at holde dig løbende orienteret med aflysninger, ændringer osv. Såfremt du vil modtage SMS ved eksempelvis aflysning af timer, skal du huske at opdatere dit mobilnummer i din profil på Moodle. Husk du også kan tilmelde dig CalMoodle, som du kan læse nærmere om i studiehåndbogen. STADS På STADS-selvbetjening finder du de personlige og individuelle oplysninger om dit studieforløb: På STADS skal du selv foretage undervisningstilmelding, eksamenstilmelding og afmelding. Du skal huske at være opmærksom på de frister, som offentliggøres på denne hjemmeside. Det er nemlig dit ansvar at overholde disse frister. På STADS kan du endvidere se eksamensresultater, udskrive en studiejournal, udskrive indskrivningsbekræftelse, se eksamensstatistik og registrere telefonnummer. Du bør løbende tjekke om de oplysninger administrationen indtaster i systemet om dine karakterer, orlov, tilmeldinger mv. er rigtige, således at eventuelle fejl kan blive berettiget. Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 3

5 Moduler Kandidatuddannelsen i erhvervsjura består af 3 obligatoriske juridiske og økonomiske moduler. De obligatoriske moduler vægter i alt 30 ECTS. Dertil kommer seks valgfag på hver 10 ECTS og et kandidatspeciale på 30 ECTS. MODUL ECTS Skatteretligt modul 10 Økonomistyrings modul 10 Finansierings modul 10 Valgfag 60 Kandidatspeciale 30 Fag I dette skema kan du se hvilke fag, du skal have og hvordan ECTS pointene er fordelt timemæssigt. Fag ECTS Lektioner Lektioner i timer Forberedelse i timer Eksamensforberedelse i timer Erhvervsøkonomi II Forelæsninger 15 x Øvelsesopgaver 50 Sundhedsret x Mediation x Øvelser 10 Boliglejeret x Erhvervslejeret Forelæsninger 13 x Workshops 2 x 5 10 Forsikringsret x Immaterialret x Personerstatningsret Workshops 8 x Synopsis 50 Køb og salg af x virksomheder ( ) Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 4

6 Punktafgifter x Drafting of international contracts Retorik kommunikation Regnskabsanalyse beslutningstagere og for x x x 3 24 Capital budgeting x 2 22 I alt 30 ECTS for erhvervsøkon omi II + 2 valgfag Cirka 810 timer fordelt mellem lektioner, forberedelser og eksamensforberedelser Du kan forvente, at undervisningen er på cirka timer pr. uge. Samme antal timer, skal du forvente at bruge på forberedelse pr. uge. Undervisningen vil normalt cirka ligge i tidsrummet kl Sammenlæsning På dette semester afhænger sammenlæsningen af hvilke valgfag du har. Der er både sammenlæsning med andre erhvervsjurastuderende fra 6. semester og studerende fra jurastudiet. Sammenlæsningen fremgår i semesterskemaet på fanerne nederst i Excel arket. Fagbeskrivelser Hvert fag har sin egen fagbeskrivelse. Fagbeskrivelsen er godkendt af Det Juridiske Studienævn og kan kun ændres af dette og af din studieleder. I fagbeskrivelsen er faget beskrevet i forhold til hvilken viden, hvilke færdigheder og hvilke kompetencer du forventes at skulle opnå i undervisningsforløbet. Altså det, som du skal demonstrere, du kan til eksamen. De til enhver tid gældende fagbeskrivelser for hele din kandidatuddannelse finder du på: Du kan med fordel læse fagbeskrivelserne i begyndelsen af semestret og læse dem igen i forbindelse med forberedelse til eksamen. På den måde kan du sikre dig bedst mulig forberedelse til såvel undervisningen som til eksamen. NB! I forbindelse med de fag, som er sammenlæst med HA, skal du finde fagbeskrivelsen for disse fag på siden for erhvervsøkonomi: Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 5

7 Pensum I fagbeskrivelserne finder du en angivelse af pensum. Du skal altid bruge den seneste udgave af pensumbøgerne. Du kan ikke forvente en endelig pensumliste tidligere end 3 uger før semesterets begyndelse. Nogle gange fremgår pensum endvidere af Moodle på lektionsplanen for det enkelte fag men den formelle angivelse findes kun i fagbeskrivelsen. Pensumændringer kan ske ved Studienævnets beslutning. Dette gælder dog kun i forhold til lærebogsmateriale og altså ikke i forhold til retskilderne; eksempelvis lovgrundlaget og retspraksis. Din underviser må frit inddrage de retskilder, som findes mest relevant for undervisningen. Det forventes, at du til eksamen kender de domme, som bliver anvendt i undervisningen. Vær også opmærksom på at holde dig opdateret i eksamensperioden, hvor der kan ske lovændringer, komme nye afgørelser mv., som er relevant for faget. Du skal til enhver tid op i gældende ret ved eksamen. Forelæsninger og fagets fagansvarlige Undervisningen er organiseret således, at der er en fagansvarlig på hvert fag. Den fagansvarlige har det overordnede ansvar for, at undervisningen er forskningsbaseret, ansvaret for valg af pensum, antal lektioner, eksamensformer og afvikling af eksamen. Den fagansvarlige er ansat på Aalborg Universitet med forskningsmæssige kvalifikationer indenfor faget. Det er ikke nødvendigvis den fagansvarlige selv, som varetager den praktiske afvikling af undervisningen i faget. Undervisningen kan afvikles af en anden fastansat lærer på Aalborg Universitet eller af en ekstern ansat lærer. De eksterne ansatte er kvalificeret indenfor faget, eksempelvis ved at disse arbejder med området til dagligt. I nedestående skema kan du se, hvem der er fagansvarlig i dine fag, samt hvem der skal afholde forelæsningerne i fagene. Fag Forelæsninger Fagansvarlige Erhvervsøkonomi II Torsten Sandorff Ekstern Lektor Torsten Sandorff Sundhedsret Line Bune Juhl Adjunkt Line Bune Juhl Mediation Ph.D. Charlotte Sørensen Punktafgifter Charlotte Sørensen Ph.D. Charlotte Sørensen Boliglejeret Christian Løth Mortensen og Lektor Louise Faber Louise Faber Erhvervslejeret Louise Faber Lektor Louise Faber Immaterialret Birgitte Krejsager Studielektor Birgitte Krejsager Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 6

8 Personerstatningsret Søren G. Schilder og Marie Jull Adjunkt Marie Jull Sørensen Sørensen Køb og salg af virksomheder ( ) Per Vestergaard Andersen Lektor Ulla Steen Drafting of international contracts René Frantz Henschel Professor Anders Ørgaard Retorik og kommunikation Charlotte Sørensen m. fl. Ph.D. Charlotte Sørensen Forsikringsret Shapol Nejad og Niels Vase Lektor Carsten Munk-Hansen Regnskabsanalyse for beslutningstagere Morten Jarlund og Christian Nielsen Capital budgeting Niels Sanddalgaard Eksamen Dit 8. semester på erhvervsjurastudiet afsluttes med tre eksaminer: erhvervsøkonomi II og dine to valgfag. I næste skema kan du se en oversigt over hvilken eksamensform du skal til: Fag Erhvervsøkonomi II Dine valgfag Eksamen 3 timers skriftlig eksamen Mundtlig eksamen Såfremt du er fra Færøerne eller Grønland, og ønsker at rejse hjem til sommer, skal du snarest kontakte studiesekretæren, Birte Neve, og høre om mulighederne for at du kan afholde dine eksaminer på Det Færøske Universitet eller på Det Grønlandske Universitet. HUSK at du selv rettidig skal tilmelde dig til de ordinære eksaminer via STADS i periorden: 15. februar marts Manglende rettidig tilmelding indebærer, at du ikke kan gå til den ordinære eksamen på dette semester. Når du ikke kan gå til den ordinære eksamen, kan du heller ikke gå til reeksamen. Det er nemlig en betingelse, at du har deltaget i den ordinære eksamen, for at kunne komme til reeksamen. Således vil en ikke-rettidig tilmelding medføre, at du ikke kan komme til eksamen i det eller de pågældende fag før næste år. Udebliver du fysisk fra en eksamen, som du er tilmeldt, betragtes dit manglende fremmøde som ikkedeltagelse, og du får derfor heller ikke mulighed for at deltage i reeksamen. Skyldes din udeblivelse sygdom, skal du derfor sende en lægeerklæring for at undgå, at blive registreret som ikke-deltaget. Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 7

9 I løbet af foråret vil tid og sted for de enkelte eksaminer offentliggøres på Moodle i en eksamensplan. Eksamensplanerne er vejledende, og der tages forbehold for løbende ændringer. Du modtager en fra din studiesekretær, Birte Neve, når eksamensplanerne er blevet offentliggjort på Moodle. Skriftlige eksaminer Til alle skriftlige eksaminer må du medbringe din lovsamling, pensum, domssamling og dine noter som både kan være i papirform, på usb-stick, CDrom, ipad og lignende så længe der ikke er adgang til internettet. Der er ingen formkrav til den skriftlige eksamensbesvarelse. Du skal være opmærksom på, hvor eksamen afholdes, da der er forskel på reglerne for anvendelse af computer og printer på de forskellige steder og i de forskellige lokaler. Hvis eksamen afholdes på Niels Jernes Vej, skal du medbringe din egen computer, men du må ikke medbringe printer. Hvis eksamen afholdes i et computerlokale på Aalborg Universitet, må du ikke medbringe din egen computer eller printer. Du skal i stedet anvende den tilstedeværende computer, og det er dit eget ansvar, at sikre dig i god tid, at det program du eventuelt udarbejder dine noter i også kan anvendes på den pågældende computer. Hvis eksamen afholdes i Skalborggaardhallen eller Solsidehallen skal du medbringe din egen computer og printer. I øvrigt henvises til retningslinjerne for skriftlige prøver på: Derudover kan der også henvises til Studiehåndbogen for jura- og erhvervsjurastuderende, som ligger under Studiesekretariatet Erhvervsjura på Moodle. Eksamenslæsning Den bedst mulige forberedelse til eksamen er ved at være studieaktiv og engageret i løbet af semestret. Der opfordres til, at du bruger de tilbud der er i form af forelæsninger, holdundervisninger, studenterinstruktioner, skriftlige øvelsesopgaver og mundtlige øvelsesopgaver. Forbered dig godt og diskutere med dine medstuderende. Hvis du ikke er med i løbet af semestret bliver det svært for dig, at forberede tilstrækkeligt i eksamensperioden. Der vil være mindst 3 dage og typisk en uge til eksamenslæsning i hvert fag på bacheloruddannelsen. I denne tid bør eksamensforberedelse være topprioriteten for dig. Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 8

10 Der er en rigtig god idé at udarbejde en læseplan, således du har overblik over pensum og den tid, som du har til rådighed. Husk at dine studievejledere, Lea Stockhholm og Paw Christensen, kan hjælpe dig med at udarbejde en læseplan. Som tidligere nævnt, skal du også læse fagbeskrivelsen igennem igen til din eksamensforberedelse. I fagbeskrivelsen kan du danne dig et indtryk af, hvad der forventes af dig til eksamen. I forhold til de skriftlige eksaminer forventes det, at du kan identificere og løse de relevante problemstillinger. En skriftlig eksamen er oftest en stressende situation, hvor tidspresset kan mærkes. Derfor er det vigtigt, at du har styr på pensum, således du problemfrit kan redegør for det. Benyt dig også af muligheden for at løse de skriftlige øvelsesopgaver, og eventuelt tidligere eksamensopgaver, som kan hentes fra Moodle. Ved at løse så mange opgaver som muligt, vil du få trænet dine skriftlige formuleringsevner, blive fortrolig med pensum samt få et større overblik over, hvor du kan hente hjælp i pensum til din opgavebesvarelse. Husk altid at slå op i loven og læse de relevante paragraffer. Det er også vigtigt, at du kender de relevante retsafgørelser for faget, som du bliver præsenteret for i løbet af semesteret. Eksamen i Erhvervsøkonomi II Eksamen i erhvervsøkonomi II er en 3 timers skriftlig eksamen. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at består eksamen kræves karakteren 02. Det er en eksamen med ekstern censur. Eksamen i Sundhedsret Eksamen i sundhedsret er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7- Eksamen i Mediation Eksamen i mediation er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7- Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 9

11 Eksamen i Boliglejeret Eksamen i boliglejeret er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7- Eksamen i Erhvervslejeret Eksamen i erhvervslejeret er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7- Eksamen i Immaterialret Eksamen i immaterialret er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7- Eksamen i Personerstatningsret Eksamen i personerstatningsret er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7- Eksamen i Køb og salg af virksomheder ( ) Eksamen i køb og salg af virksomheder og aktier og virksomhedsoverdragelse er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at består eksamen kræves karakteren 02. Det er en eksamen med ekstern censur. Eksamen i Drafting of international contracts Eksamen i drafting of international contracts er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at består eksamen kræves karakteren 02. Det er en eksamen med ekstern censur. Eksamen afvikles på engelsk. Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 10

12 Eksamen i Retorik og kommunikation Eksamen i retorik og kommunikation er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at består eksamen kræves karakteren 02. Det er en eksamen med ekstern censur. Eksamen i Forsikringsret Eksamen i forsikringsret er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7- Eksamen i Punktafgifter Eksamen i punktafgifter er en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamenspræsentation bedømmes efter 7- Eksamen i Regnskabsanalyse ( ) Nærmere info følger snarest. Eksamen i Capital budgeting Eksamen i capital budgeting er en 4 timers skriftlig eksamen. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at består eksamen kræves karakteren 02. Det er en eksamen med ekstern censur. Syge/reeksamen Såfremt du ikke består en eller flere af dine eksaminer, har du mulighed for at deltage i reeksamen, som typisk bliver afholdt i august. For at kunne deltage i en reeksamen, skal du have deltaget i den ordinære eksamen. Hvis du ikke har deltaget i den ordinære eksamen, har du først mulighed for at komme til eksamen året efter. Hvis du bliver syg til en eksamen, skal du dokumentere dette med en lægeerklæring. Derefter vil du komme til sygeeksamen. Det er den samme som reeksamen. Følgende betingelser skal således være opfyldt, for at du kan komme til syge/reeksamen: Du skal have tilmeldt dig korrekt og rettidigt til den ordinære eksamen. Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 11

13 Du skal have fysisk mødt op til den ordinære eksamen hvis udeblivelse skylder sygdom, skal du dokumentere dette med en lægeerklæring. Tilmeldelse til syge/reeksamen sker ved at udfylde en blanket, som du finder på Moodle i løbet af juni. Du skal altså ikke tilmelde dig reeksamen via STADS. Blanketten med tilmeldingen skal afleveres til din studiesekretær, Birte Neve. Dato og tilmelding til reeksamen samt tid og sted herfor vil blive offentliggjort på Moodle. Husk at det er dit eget ansvar at tilmelde dig til reeksamen rettidigt. Afslutning Såfremt du stadig har uafklarede spørgsmål efter at have læst semesterbeskrivelsen, bedes du hente Studiehåndbogen for jura- og erhvervsjurastuderende, som ligger under Studiesekretariatet Erhvervsjura på Moodle. Hvis Studiehåndbogen stadig ikke har besvaret dine spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din studiesekretær, Birte Neve, på eller tlf Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dit 8. semester! Semesterbeskrivelse Erhvervsjura, 8. semester 12

Jura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 8. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 8. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 2. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 2. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 2. semester 2014 Opdateret d. 30. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 3. semester 2013

Jura. Semesterbeskrivelse. 3. semester 2013 Jura Semesterbeskrivelse 3. semester 2013 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser... 5 Pensum...

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 26. februar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning...

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 6. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 6. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 6. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse...2 Semesterstart...2 Moodle...3 STADS...3 Moduler...4 Fag...4 Sammenlæsning...5 Fagbeskrivelser...5

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 5. semester 2013

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 5. semester 2013 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 5. semester 2013 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser... 5 Pensum...

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 6. semester 2014

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 6. semester 2014 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 6. semester 2014 Opdateret d. 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning...

Læs mere

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 3. semester 2013

Erhvervsjura. Semesterbeskrivelse. 3. semester 2013 Erhvervsjura Semesterbeskrivelse 3. semester 2013 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser... 5 Pensum...

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester Efteråret 2013. Opdateret d. 23/8 2013

Semesterbeskrivelse. 1. semester Efteråret 2013. Opdateret d. 23/8 2013 Erhvervsjura og Jura Semesterbeskrivelse 1. semester Efteråret 2013 Opdateret d. 23/8 2013 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Intro til 1. semester... 3 Moodle... 4 STADS...

Læs mere

Erhvervsjuras semesterbeskrivelse. 6. semester

Erhvervsjuras semesterbeskrivelse. 6. semester Erhvervsjuras semesterbeskrivelse 6. semester Aalborg Universitet 2013 1 Indholdsfortegnelse Semesterstart Moodle... 3 Stads... 3 Obligatoriske fag... 4 Økonomisk valgfag... 4 Bachelorprojekt... 4 Pensum...

Læs mere

Semesterbeskrivelse semester 2013

Semesterbeskrivelse semester 2013 Erhvervsjura og jura Semesterbeskrivelse 9. 10. semester 2013 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 3 Semesterstart... 3 Moodle... 4 STADS... 4 Moduler... 5 Fag... 5 Sammenlæsning... 6 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret Aalborg Universitet Strandvejen Aalborg

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret Aalborg Universitet Strandvejen Aalborg Semesterbeskrivelse Jura & Erhvervsjura 2. semester - Foråret 2010 Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jura og Erhvervsjura... 5 Semesterstart... 5 Moodle...

Læs mere

Semesterbeskrivelse for jura 10. Semester Semesterbeskrivelse for Jura

Semesterbeskrivelse for jura 10. Semester Semesterbeskrivelse for Jura Semesterbeskrivelse for Jura 10. semester Aalborg Universitet 2013 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til den...3 juridiske kandidatuddannelses 10. semester...3 Semesterbeskrivelse jura 10. semester...3 Semesterstart...3

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret 2013. Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret 2013. Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg Semesterbeskrivelse Jura & Erhvervsjura 2. semester - Foråret 2013 Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jura og Erhvervsjura... 4 Semesterstart... 5 Moodle...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA merit (Finansøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som finansøkonomer mulighed for at starte på

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden skal godkendes af studienævnet. Dagsorden godkendes af studienævnet.

Godkendelse af endelig dagsorden. Dagsorden skal godkendes af studienævnet. Dagsorden godkendes af studienævnet. REFERAT Referat fra Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn Mandag den 9. maj 2016 kl.: 10:00-12:00, NJV. 6B, i lokale 1.02 Deltagere i mødet: Ulla Steen, Carsten Munk-Hansen, Sten Bønsing, Albert Sverrisson

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 2. juni 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 2.09, NJV 8A Til stede: Ulla Steen (ST), Sten Bønsing (SB), Jesper Melgaard

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen

Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Vejledning for studerende under Åbent Universitet Udarbejdet af Studievejledningen Revideret november 2014 Velkommen som studerende under Åbent Universitet. Denne pjece er en introduktion til studiet på

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017 AKTIVITETSKALENDER HD 1. del, 2016/ Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisningstilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2016 starter undervisningen på alle hold i uge 35. I foråret starter

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Semesterskema for valgfag på 6. og 8. semester - Jura/EJ - Foråret 2015

Semesterskema for valgfag på 6. og 8. semester - Jura/EJ - Foråret 2015 Semesterskema for valgfag på 6. og 8. semester - Jura/EJ - Foråret 2015 SENEST REVIDERET DEN 6. JANUAR 2015 FOR = Forbrugerret v/ Marie Jull Sørensen 7 workshops á 5½ time + 1½ time klyngevejledning (mangler

Læs mere

Semesterbeskrivelse for jura 4. Semester 2013. Semesterbeskrivelse for Jura

Semesterbeskrivelse for jura 4. Semester 2013. Semesterbeskrivelse for Jura Semesterbeskrivelse for Jura 4. semester Aalborg Universitet 2013 1 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse jura 4. semester...3 Semesterstart...3 Moodle...4 STADS selvbetjening...4 Fagene på 4. semester...5

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017 AKTIVITETSKALENDER HD 1. del, 2016/ Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisningstilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2016 starter undervisningen på alle hold i uge 35. I foråret starter

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret Aalborg Universitet Strandvejen Aalborg

Semesterbeskrivelse. Jura & Erhvervsjura. 2. semester - Foråret Aalborg Universitet Strandvejen Aalborg Semesterbeskrivelse Jura & Erhvervsjura 2. semester - Foråret 2012 Aalborg Universitet Strandvejen 19 9000 Aalborg 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Jura og Erhvervsjura... 4 Semesterstart... 5 Moodle...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Kære Studienævnskollega Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 12. januar 2015 kl.: 13:00-15:00 i lokale 2.09, NJV 8A Til stede: Ulla Steen,

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2010 Den Juridiske Kandidatuddannelse 3. 4. semester (9. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CMJ 2013 Den Erhvervsjuridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Revideret den 19. november 2014, den 11. september 2014, den 3. marts 2014,

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 13. januar 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Carsten

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 med ændringer 2011 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studiehåndbog - Indledning 1

Studiehåndbog - Indledning 1 Studiehåndbog - Indledning 1 Indledning Denne studiehåndbog dækker økonomiuddannelserne ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og er tænkt som et opslagsværk om uddannelserne, hvori man kan finde

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 AKTIVITETSKALENDER HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisnings-tilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2013 starter alle hold

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016 AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016 Semesterstart: I efteråret 2015 starter alle hold i uge 35-36 I foråret 2016 starter 2. semester i uge 5-6. På 4. semester skrives det

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Fagbeskrivelser - Jura

Fagbeskrivelser - Jura Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisningsog eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc. (jur.) Aalborg Universitet Gældende fra september 2013 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i erhvervsjura er en 2-årig forskningsbaseret

Læs mere

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013 EKSAMENSORDNING Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 3. Maj 2013 Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmo- dulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatud- dannelse NOTAT

Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmo- dulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatud- dannelse NOTAT Aalborg Universitet Den Juridiske Skole Semester- og fagmodulbeskrivelser Studieordning: STO CJ 2013 Den Juridiske Kandidatuddannelse 1. 4. semester (7. 10. semester) NOTAT Disse semester- og fagmodulbeskrivelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Eksamensplan for Selvstudium på HD 1. del 2013/2014

Eksamensplan for Selvstudium på HD 1. del 2013/2014 29. august Eksamensplan for Selvstudium på HD 1. del /2014 Som selvstuderende kan du frit vælge om du ønsker at blive tilmeldt den ordinære eller syge-/omprøven, du skal blot være opmærksom på, at der

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Eksamensoversigt for Selvstudium på HD 1. del 2014/2015

Eksamensoversigt for Selvstudium på HD 1. del 2014/2015 13. august Eksamensoversigt for Selvstudium på HD 1. del / Som selvstuderende kan du frit vælge, om du ønsker at blive tilmeldt studieårets ordinære eller syge- /omprøven. Du skal blot være opmærksom på,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede

Læs mere

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Godkendelse af endelig dagsorden

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Godkendelse af endelig dagsorden Studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn DAGSORDEN Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, Mandag den 5. oktober 2015 kl.: 10:00-13:00, NJV. 6B, i lokale

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Organisation og ledelse 2015/2016

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Organisation og ledelse 2015/2016 AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Organisation og ledelse 2015/2016 Semesterstart: I efteråret 2015 starter alle hold i uge 35-36 I foråret 2016 starter 2. semester i uge 5-6. På 4. semester skrives det

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere