Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanskalkulationer Side 1/20 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi"

Transkript

1 Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal td Kaptel 2: Låtype Faselle udtyk Autetslå Uamotsabelt lå Fast lå Seelå Mxlå Afdagsfe lå Kaptel 3: Effektv ete & kusvæd Retebegebet (mee dgåede) Kusvæd Autetslå Fast lå

2 Faskalkulatoe Sde 2/20 Stee Toft Jøgese Kap. : RENTE Retebegebet: Udlåes pege af e lågve tl e låtage, skal de betales mee tlbage ed ma faktsk låe. Foskelle kaldes ete. De ete, e lågve folage, skal dække følgede: flato, dvs. vædfogelse af pegee tabssko, hvs låtagee gå fallt, og kke ka betale gælde tlbage. poft, dvs. fotjeeste skat, det etee jo beskattes hos lågvee Lågvee ka placee se pege passvt på e bakkoto, og demed opå e ete ude eel tabssko. Defo vl ete på et ydet lå altd væe støe ed bakees dlåsete. Omkostge: Et lå e altd behæftet med omkostge, som skal dække udgftee ved opettelse (td tl ekspedto, og statsafgft ved tglysg af gælde) samt de løbede udgfte tl admstato (kotol af betalge, dbeetge osv.). Det e mulgt at få dækg hefo på flee måde: stftelsespovso elle opettelsesgeby, som e e egagsudgft løbede admstatosgeby, avedes ved kassekedt bak, elle ved kedtfoegslå højee ete lavee kus (NB: omalt e kusgevste skattefe) Retefomle: Som bekedt ske foetge af e kaptal efte de såkaldte etefomel. De e tale om ét beløb, som dsættes bake, og kaptale foetes teme. RENTEFORMLEN: K = statkaptal K = slutkaptal = atal teme = etefod p. tem K = K ( + ) Effektv ete: Nå e bak opgve de omelle ete tl 2 % p.a. med kvatalsvs tlskvg, betyde det at bake tlskve 2% 3% 4 = ete 4 gage ålgt. He e e tem altså å. De ålge ektve 4 ete udtykke de ete, ma faktsk skal betale, hvs de ku e é ålg etetlskvg:

3 Faskalkulatoe Sde 3/20 Stee Toft Jøgese 4 4 ( + 3%) =, 03 =, dvs. =, = 0,255088! 2,6% EFFEKTIV RENTE: = ektv etefod om = omel etefod = atal teme om = + Kotuet foetg: Hvad ske de egetlg, hvs ma kaftgt øge atallet af teme defo et fastsat tdsum? F.eks. kue ma foestlle sg at ophæve e bakbog hve dag, og staks opette e y - fo heved at femtvge e etebeegg! NB: bakee fohde dette ved bug af begebet valødato, som e de dato, hvofa de ske etebeegg. Nå ma dsætte pege på bakboge, e valødatoe som egel æste hvedag. V øske altså, at udesøge fomle fo ektv foetg, å blve meget sto. V skal altså fde gæsevæde af + fo. Tcket e at tage logatme føst: l + l + l + l() l l + = + = = = l () = = Ved gæseovegage e avedt deftoe af dffeetalkvotete fo de atulge logatmefukto. Hemed fås: l + + e Dvs. de ektve ete ved kotuet foetg e: = e t + = + = e t Lgeledes gælde: ( e ) t t Retefomle ved kotuet foetg lyde defo (det t e tde å, og t Kt () = K e e etefode p.a.): Kaptale vokse således ekspoetelt. Fomle avedes hyppgt vdeegåede økoom, det det e lagt lettee at abejde med dee fomel. Summatoe ove td ka så estattes med tegale! Eksempel.: Gvet: = 4% p.a. og = 365. om

4 Faskalkulatoe Sde 4/20 Stee Toft Jøgese + = = 0,04 0,04 + = + = 0, e = e = 365 0,04 0, Altså opås de ca. 4,08% p.a. ved kotuet foetg. Tdsdagam: Fo at llustee d- og udbetalg på lå vl v tege tdsdagamme, dvs. dagamme med temsummeet ud af. akse, og ogle "pde" opad (hvs dbetalg/dtægt) elle edad (hvs udbetalg/udgft). Dagammee ka laves på 2 måde; ete ses de fa låtages elle fa lågves sde. Dagammee vl væe spejlbllede af hade. akse! Eksempel.2: Gvet et lå, de udbetales med.000 k. staks og.000 k. ydelgee om 2 måede. Det tlbagebetales med k. om 5 måede. He e e tem således é måed.

5 Faskalkulatoe Sde 5/20 Stee Toft Jøgese Flytg af kaptal td: Pga. foetge af e kaptal e kaptales væd afhægg af de tdslge placeg..000 k. dag svae (med 2 % ete) tl.20 k. om é tem,.254,40 k. om to teme 2 (.000,2 ) osv. Tlsvaede e.000 k. dag ækvvalet med 892,86 k. fo é tem sde (.000,2 ). Populæt sagt e.000 k. dag mee væd ed.000 k. moge! Ifølge etefomle ka ma altså flytte e kaptal på tdsdagammet efte følgede egle: gage med ( + ) ved flytg teme femad dvdee med ( + ) ved flytg teme bagud, dvs. gage med ( + ) De flyttede kaptal beteges kaptalvæde ( KV ) tl teme. Hvs = 0 kaldes kaptalvæde også fo utdsvæde ( NV ). E kaptal, som modtages om e vs td, e altså mde væd ed kaptales faktske pålydede (åsage e jo flatoe, som dgå foetge). Tlsvaede vl alle meeske udsætte e betalg tl sdste øjeblk ("gats kedt" elle "lkvdtetslettelse"); hvs ma betale fø tde mste ma jo ete af pegee, som kue stå på e bakkoto. Bakees Betalgssevce udmøte dee de pakss. Eksempel.3: Gvet: Kaptal = K = k. Tem = = 3 (å) Retefod = = 9 % (p.a.) Kaptalvæd å 0 = KV (5.000) 3 0 = Nutdsvæd = NV = 5.000, 09 = 3.860,92 k. Kaptalvæd å 0 = KV 7 0 (5.000) = 5.000,09 = 9.40,20 k. Det betyde, at hvs ma dsætte 3.860,92 k. bake u tl 9 % p.a., vl pegee vokse tl k. om 3 å.

6 Faskalkulatoe Sde 6/20 Stee Toft Jøgese Kap. 2: LÅNTYPER Faselle udtyk: Ved behadlg af et lå avede ma vsse faselle udtyk, som vl blve foklaet he: Hovedstol ( H ) betyde blot låets støelse (statgæld). Restgæld ( G ) e de aktuelle gæld. Gælde e tl stat = hovedstole, og tl slut = 0. Ydelse (Y ) dække det samlede beløb, ma betale p. tem; det gå tl afdag og ete. Ydelse = Afdag + Retebeløb Afdag ( A ) betyde det beløb, ma betale af på gælde. Summe af alle afdagee e etop hovedstole. Retebeløb ( R ) udtykke betalge fo at have gælde. Beeges ud fa estgælde og etefode. Tem udtykke peode, hvo betalge ske. Løbetd ( ) e atal gage, de skal betales af på gælde. Retefod ( ) e de ete %, de skal buges ved beegg af etebeløbet. LÅN (geeelt): G0 = H og G = 0 H = hovedstol Fo =, 2,..., gælde: = løbetd = etefod G = G A Y = ydelse tl tem. A = afdag tl tem. R = etebeløb tl tem. R = G G = estgæld tl tem. (efte 'te afdag) Y = A + R A + A + + A = H 2 Autetslå: Et autetslå e kaakteseet ved, at ydelse p. tem e kostat. Ydelse kaldes så blot Y, og fofalde med samme mellemum (e tem). Autetslåets tlbagebetalg state almdelgvs tem efte gældsstftelse. V betagte dette afst e såda type:

7 Faskalkulatoe Sde 7/20 Stee Toft Jøgese Fo at fde sammehæge mellem støelsee et autetslå opstlles e balacelgg. Da gælde stftes "å 0", må v have følgede: Hovedstole = Kaptalvæde å 0 (utdsvæd) af samtlge ydelse dvs. H = KV0( Y+ Y2 + + Y ) = På TI-89 dtastes: ( (+)^(-),,,) KV0( Y) + KV0( Y2) + + KV0( Y ) = Det gve: ( ) + KV0( Y ) + KV0( Y ) + + KV0( Y ) = 2 Y ( + ) + Y ( + ) + + Y ( + ) = som let educees tl: ( ) + 2 Y ( + ) + ( + ) + + ( + ) ( ) Paetese e e kvotetække med kvotete q = ( + ) og. led = Y ( + ). Summe e: (( + ) ) ( + ) H = Y ( + ) = Y Y a(, ) = Se appedx sde 8. ( + ) NB: a (, ) udtykke kaptalvæde å 0 (utdsvæde) af e autet på k. ANNUITETSLÅN (alm.): H = hovedstol = løbetd Y = ydelse (kostat) = etefod H = Y a(, ) Y = H a(, ) ( + ) hvo a (, ) = og a (, ) = ( + ) Restgælde, etebeløbet og afdaget beeges med de geeelle fomle, som e agvet state af kaptel 2. Øske v tlsvaede kaptalvæde å (slutvæde) af e autet på k. skal v avede etefomle: ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) s (, ) = a (, ) ( + ) = ( + ) = = Dette e fomle fo opspagsautet, hvo ma ka beege væde tl slut (jf. pesosopspag).

8 Faskalkulatoe Sde 8/20 Stee Toft Jøgese Opspae ma Y k. hve tem, ha ma staks efte teme alt: ( + ) Y s(, ) = Y Eksempel 2.: Gvet e autet Ydelse = Y =.000 k. Løbetd = = 20 å Retefod = = 9% p.a. 20 ( + ),09 Hovedstole beeges: H = Y a(, ) = Y =.000 = 9.28,55 k. 0,09 Fo at få et oveblk ove temsbetalgees opdelg etebeløb og afdag vl v femstlle e såkaldt amotsatostabel ('amotsee' vl sge at tlbagebetale gælde). Tabelle vl fo hve tem umme: ydelse, etebeløb, afdag og estgæld. Beegge ske mod høje og edad, som sædvalgt. Retebeløbet ka jo fatækkes skat, defo e dets pæcse støelse vgtg. Alle støelse e he fø skat (også kaldet buttostøelse). Eksempel 2.2: Gvet e autet Hovedstol = H = k. Løbetd = = 5 Retefod = = 0% Autetes ydelse = Y H a 0,0 (, = ) = = , 75. 5,0 k Restgæld = G0 = H = k. Retebeløb = R = G0 = 0, = k. Afdag = A = Y R = Y R = , = 6.379, 75 k. Restgæld = G = G0 A = ,75 = ,25 k. osv. ANNUITETSLÅN Tem. Ydelse ( ) ( ) Y Retebeløb ( R ) AMORTISATIONSTABEL Afdag ( A ) Restgæld ( ) G [efte afdag] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59-0,0

9 Faskalkulatoe Sde 9/20 Stee Toft Jøgese At estgælde tl slut ( G 5 ) kke blve pæcst 0 skyldes afudge. Uamotsabelt lå: At amotsee et lå betyde "at afbetale på gælde". Defo e et uamotsabelt lå et lå, som kke afdages - de betales alee ete, kke afdag. Retebetalge fotsætte så tl evg td. Låtype avedes sjældet - me buges pakts tl vsse lå tl ulade, hvo ma kke 'fovete' oge tlbagebetalg. Y Y Ydelse Y = H H = KV0 KV0 Y = = Dee fomel ka også udledes fa autetslå-fomle. Idet v lade ( + ) ( + ) 0 H = Y a(, ) = Y = Y Y = Y fod ( + ) da ( + ) >. fås: UAMORTISABELT LÅN: H = hovedstol Y = ydelse (kostat) G = estgæld (kostat) R = etebeløb (kostat) A = afdag (tet) = etefod A = 0 R = H Y = H G = H Eksempel 2.3: Hvad e egetlg købekafte dag af at modtage.000 k. hvet å tl evg td, å flatoe fovetes at væe på 4% p.a.? Svaet e utdsvæde af et uamotsabelt lå, hvo etebetalge e 000 k. hvet å, og etefode e 4% p.a.! Y.000 Væde e så: H = = = k. 0,04

10 Faskalkulatoe Sde 0/20 Stee Toft Jøgese Ma ka altså lge så godt modtage k. é gag fo alle! Eksempel 2.4: Gvet et uamotsabelt lå Hovedstol = H = k. Retefod = = 0% Retebeløbet = R = Ydelse = Y = H = 0, = k. Restgælde G = H = k. UAMORTISABELT LÅN Tem. Retebeløb ( ) ( R ) Afdag ( ) A AMORTISATIONSTABEL Ydelse ( ) Y Restgæld ( ) G [efte afdag] , , , , , , , , , , , , , Bemæk, at estgælde tl evg td e = H = hovedstole. Fast lå: Et fast lå e e låtype, hvo de alee betales ete hve tem, og tet afdag. Ydelse = etebeløb hele låets løbetd. Gælde (hovedstole) betales så på é gag tl sdst - ma sge at "est-gælde fofalde tl betalg". I hve tem betales etebeløbet H (gælde e jo kostat), dvs. Y = H. Me de sdste tem betales også afdaget H (hele gælde), dvs. Y = H + H.

11 Faskalkulatoe Sde /20 Stee Toft Jøgese FAST LÅN: H = hovedstol R = H = løbetd = etefod A = = A = 0 og A = H R = etebeløb (kostat) Y = = Y = H og Y = H + A = afdag tl tem. G0 = = G = H og G = 0 Y = ydelse tl tem. G = estgæld tl tem. H Eksempel 2.5: Gvet et fast lå Hovedstol = H = k. Løbetd = 5 Retefod = = 0 % Retebeløbet = R = H = 0, = k. Sdste tem e ydelse Y5 = H + H = = k. FAST LÅN Tem. Retebeløb ( ) ( R ) Afdag ( ) A AMORTISATIONSTABEL Ydelse ( ) Y Restgæld ( ) G [efte afdag] , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Seelå: Et seelå e kaakteseet ved, at afdaget p. tem e kostat. Demod vl etebeløbet og ydelse aftage - lået e 'hådt' state, og blve lettee med tde.

12 Faskalkulatoe Sde 2/20 Stee Toft Jøgese Da gælde skal betales tlbage ove teme (løbetde), og afdaget e kostat, ka ma fde afdaget således: Hovedstol H Afdag = A = = Løbetd Retebeløbet, ydelse og estgælde fdes med de geeelle fomle (kaptel 2, state): Retebeløb = R = G Ydelse = Y = A+ R Restgæld = G0 = H og G = G A SERIELÅN: H = hovedstol = løbetd = etefod A = afdag (kostat) R = etebeløb tl tem. Y = ydelse tl tem. G = estgæld tl tem. H A = R = G Y = A+ R G0 = H og G = G A Eksempel 2.6: Gvet et seelå: Hovedstol = H = k. Løbetd = 5 Retefod = = 0 % H Afdaget = A = = = k. 5 Retebeløbet = R = G0 = 0, = k. Ydelse = Y = A+ R = = k. SERIELÅN Tem. Afdag ( ) (A ) Retebeløb ( R ) AMORTISATIONSTABEL Ydelse ( ) Y Restgæld ( ) G [efte afdag]

13 Faskalkulatoe Sde 3/20 Stee Toft Jøgese , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Mxlå: Et mxlå e kaakteseet ved, at bestå at é del autetslå og é del seelå. E typsk fodelg e 60/40; dvs. 60 % af hovedstole amotsees som et autetslå, og 40 % af hovedstole amotsees som et seelå. Mxlå blev dføt slutge af 980 ee ('katoffel-kue'). Fomålet va at søge fo, at ettoydelse på huslået foblev kostat med tde. Mxlå va ftaget fo staf-eteafgft, mes de omalt bugte autetslå va belagt med staf-eteafgft. Dsse elemete af det poltske folg kaldet 'katoffel-kue' e u ophævet. Afdagsft lå: I begydelse af det ye åtusde ha ma dføt såkaldte afdagsfe lå. Det e pcppet et uamotsabelt lå e vs peode, eftefulgt af et alm. autetslå. Eksempel 2.7: Gvet: Hovedstol = H = k. Afdagsf peode = 0 å Løbetd ( alt) = 30 å Retefod = = 6 % p.a. He betales e ydelse = etebeløb = H = 0, = k. hvet å de føste 0 å. Deefte betales e ydelse på: 0,06 Y = H a(, ) = H = = 87.84,56 k. hvet å de sdste 20 å. 20 ( + ),06 I alt betale ma 2,344 mo. k. Hvs ma havde valgt et alm. autetslå ove 30 å, skulle de betales ,9 k. hvet å 30 å. På de måde vlle ma alt betale 2,79 mo. k. Ved buttoydelse fostås de faktske ydelse koe - det beløb, ma skal betale tl lågvee hve tem. Nettoydelse e de ydelse, ma eelt selv skal elægge - det etebeløbet gve fadag skatte. Skattevæseet betale således ca. halvdele af etebeløbet. buttoydelse = ydelse = afdag + etebeløb ettoydelse! afdag + 50 % af etebeløb

14 Faskalkulatoe Sde 4/20 Stee Toft Jøgese Kap. 3: EFFEKTIV RENTE & KURSVÆRDI Retebegebet (mee dgåede): Eksempel 3.: Gvet et lå på 000 k. u, og e tlbagebetalg af det dobbelte om 4 å! V øske at fde etefode. Hetl ka ma atulgvs avede etefomle, me v vl mdletd opstlle følgede balacelgg (som udtykke kaptalvæde å 0): KV ( dtægte) = KV ( udgfte) KV (.000) = KV (2.000) = ( + ) 4 Lgge løses umesk med Solve -fuktoe på TI-89 (husk: > 0 ). Det gve: = dvs.! 8,9% Eksempel 3.2 Lå 000 k. u og om ét å, og betal 3000 k. om 4 å. Balacelgg opstlles (f.eks. kaptalvæd å 0 = utdsvæde):

15 Faskalkulatoe Sde 5/20 Stee Toft Jøgese KV ( dtægte) = KV ( udgfte) KV (.000) + KV (.000) = KV (3.000) ( + ) = ( + ) 4 Lgge løses umesk med Solve -fuktoe på TI-89 (husk: > 0 ). Det gve: = 0,2229 dvs.! 2,2% Eksempel 3.3: Lad os se på et mee utadtoelt låeaagemet: Betal 00 k. u, få 230 k. om ét å, og betal 32 k. om to å! F.eks. gve Søe 00 k. tl Pete staks, og Pete gve Søe 230 k. om ét å, og tl sdst om 2 å gve Søe Pete 32 k.! Hvs v se bot fa ete, så vl Søe tabe på aagemetet: Søe ha udgfte på = 232 k. og dtægte på 230 k. Det spædede e, hvo sto e etefod de egetlg e tale om, hvs begge pate skal væe tlfedse? V opstlle balacelgge (kaptalvæde å 0): KV ( dtægte) = KV ( udgfte) KV (00) + KV (32) = KV (230) ( + ) = 230 ( + ) 2 Lgge løses umesk med Solve -fuktoe på TI-89 (husk: > 0 ). Det gve: = 0,0 = 0, 20 dvs. etefode e ete 0 % elle 20 %! De e således kke e etydg løsg! NB: Ma ka bevse, at de eksstee e etydg etefod, hvs de e tale om et almdelgt lå: ét beløb udbetales å 0, og de betales (et støe beløb) tlbage åee heefte. Kusvæd: Et lå tlbydes ofte ved udstedelse af oblgatoe; f.eks. udstede kedtfoege oblgatoe, å et hus belåes. Oblgatoee sælges på bøse tl højestbydede. Hvs e oblgato med e pålydede væd af 00 k. sælges tl 93 k., sge v at kuse e 93 - mee pæcs at kusvæde e 0,93. Låtagee modtage altså ku 93 k., me skal betale ete og afdag af de 00 k.! E kusvæd ude,00 svae således tl e slags opettelsesgeby. Kus 00 beæves også pa.

16 Faskalkulatoe Sde 6/20 Stee Toft Jøgese Dee kusvæd vl v omege tl e ektv etefod, som jo blve støe ed de gve etefod, å kuse e ude pa. Væ opmæksom på, at de støe ektve etefod kke gve støe skattefadag. Kustabet e således sædeles dyt fo låtagee. Kusgevste hos oblgatoskøbee e omalt skattef, og defo eftetagtet. Modelle fo bestemmelse af de ektve etefod e: Alle beløb (afdag, etebeløb, geby, udbetalge osv.) dgå flytge på tdsakse (kaptalvæd tl samme å). Resultatet af beeggee udtykkes de ektve etefod. Autetslå: Atag at v ege på et alm. autetslå med e gve kusvæd k. Ydelsee e kostate, og utdsvæde af ydelsee skal væe det faktsk udbetalte lå (kusvæd gage hovedstol). V opstlle e balace-lgg (kaptalvæd å 0): k H = Y a(, ) det k H e det faktske udbetalte beløb ( ) k H = H a(, ) a(, ) følge de alm. autetsfomel = (, ) (, ) det H ka fokotes væk k a a NB: De ektve etefod blve altså uafhægg af hovedstole! ANNUITETSLÅN (alm.): k = kusvæd = løbetd = etefod = ektve etefod a (, ) = k a (, ) Eksempel 3.4: Gvet et alm. autetslå: Kusvæd = k = 0,90 (populæt: "kus 90") Løbetd = = 30 å Retefod = = 0 % p.a. V øske at fde, og avede oveståede fomel: ( ) ,0 a (, ) = k a (, ) = 0,90 0,0 Ved dtegg af de 2 sde af lgge som fuktoe Gaph, og bestemmelse af skægspukt, få v e ektv etefod på: = 0,335!,3% p.a. NB: Solve-fuktoe svgte he. TI-89 blve aldg fædg!

17 Faskalkulatoe Sde 7/20 Stee Toft Jøgese Eksempel 3.5: Gvet et alm. autetslå med helålg etetlskvg. Hvlke kus skal e vesto gve fo e 9 % oblgato med e løbetd på 20 å, å ma øske % foetg af pegee? Svaet fdes ved bug af oveståede fomel: a (, ) k a (, ) k a (, ) a (, ) = = 20 ( + ), 0, ,, 09 k = = k = 0, ( ) Altså skal vestoe byde max. kus 87,2 fo 9 % oblgatoe. Fastlå: Tl bestemmelse af de ektve etefod opstlles balacelgge (kaptalvæd å 0): udbetalt lå = # KV0 (autete beståede af ydelse k H = ( H) a(, ) + H ( + ) k = a(, ) + ( + ) det H ka fokotes væk. H ) + KV 0 (de fofalde gæld H å ) FAST LÅN: k = kusvæd = løbetd = etefod = ektve etefod k = a(, ) + ( + ) Eksempel 3.6: Gvet et fast lå: Kusvæd = k = 0,93 (populæt: "kus 93") Løbetd = = 0 å Retefod = = 2 % p.a. Svaet fdes ved bug af oveståede fomel: 0 ( + ) k = a(, ) + ( + ) 0,93 = 0,2 + ( + ) Ved dtegg Gaph, og bestemmelse af skægspukt få v e ektv etefod på: = 0,33058! 3,3% p.a. NB: Solve-fuktoe svgte he. TI-89 blve aldg fædg! 0

18 Faskalkulatoe Sde 8/20 Stee Toft Jøgese Appedx Sum af kvotet-ække E kvotet-ække e e ække, hvo æste led femkomme ved at gage med et fast tal altså e kvotete). Føste led kaldes a. q (som V øske således at bestemme summe af de føste led: 2 S = a + aq + aq + + aq () Summe gages med q : S = a + aq + aq + + aq qs = aq + aq + aq + aq (2) De 2 lgge () og (2) tækkes fa hade: qs S = aq + aq + aq + aq a + aq + aq + + aq ( ) ( ) Højesde educees, det de ku blve 2 led tlbage: 2 aq 3 ( + ) qs S = aq + aq 2 aq ( + + ) + aq a + aq + aq q qs S = aq a ( q) S = a ( q ) S = a q = aq a Fomel: 2 q S = a + aq + aq + + aq = a q Beegg på TI-89: Avedelse på autetslå sde 7: 2 ( ) (( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ( ) ( ) ) (( + ) ) ( + ) ( + ) ( + ) H = Y = Y = Y + = Y = Y = Y = Y ( + ) ( + ) dvs. ( + ) H = Y = Y a(, ) Y = H = H a(, ) ( ) + ( ) (, ) a

19 Faskalkulatoe Sde 9/20 Stee Toft Jøgese OPGAVER Opgave : (ektv ete) Bestem de ektve etefod fo et bllå på 4 % p.a. omelt, hvo etetlskvge e kvatalsvs. Opgave 2: (tdsdagam) Teg et tdsdagam med følgede beløb: dbetalg af k.. og 4. tem, udbetalg af.500 k. 2. og 6. tem. Opgave 3: (kaptalvæd) Beeg kaptalvæde å 0 fo e kaptal på k. placeet å 2, det ete sættes tl 8 % p.a. Tlsvaede fo KV å 3, å 7 og å 5. Opgave 4: (autetslå) Gvet et autetslå med e løbetd på 20 å og helålg etetlskvg. Hovedstole e k., og de ålge ydelse e k. Beeg etefode. Opgave 5: (ektv ete) Fd de ektve etefod ved følgede låeaagemet: k. låes, og de tlbagebetales k. om 2 å. Opgave 6: (ektv ete) Fd de ektve etefod ved følgede låeaagemet: k. låes, og de tlbagebetales k. om 2 å og k. om 3 å. Opgave 7: (ektv ete) Beeg de ektve etefod ved følgede låeaagemet: k. låes ålgt (å 0,, 2, 3) og de tlbagebetales k. ålgt (å 4, 5, 6). Et lå af dee type llustee et SU-lå.

20 Faskalkulatoe Sde 20/20 Stee Toft Jøgese Opgave 8: (kus) Bestem kuse på et oblgatoslå (autetstype) ove 30 å, å etefode e 0 % p.a. med e ektv etefod på 2 % p.a. Opgave 9: (udskudt tlbagebetalg) Et % autetslå lyde på k. ove 20 å. Låtagee få de k. staks, me e føst stad tl at tlbagebetale fa å 2, det hu lge skal fædggøe s uddaelse. a) (samme sluttdspukt, mde atal teme) Atag at tlbagebetalge ske som et autetslå å 2, 3, 4,..., 9, 20. Beeg de ålge ydelse. b) (udskudt sluttdspukt, fastholdt atal teme) Atag at tlbagebetalge ske som et autetslå å 2, 3, 4,..., 9, 20, 2. Beeg de ålge ydelse. Opgave 0: (huslå) Gvet et alm. autetslå på k. tl % p.a.. Beeg. ås buttoydelse, å belåge ske ove 20 hhv. 30 å. Opgave : (afdagsft lå) Beeg de ektve ete fo det afdagsfe lå, som e beskevet eksempel 2.7 sde 3. Altså hvo de e 0 å ude afdag på lået, og deefte e tlbagebetalg som e autet ove 20 å.

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen. Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk!

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere