Type 7549 Microwave oven with convection, 25 litres/800 watt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type 7549 Microwave oven with convection, 25 litres/800 watt"

Transkript

1 ARTEMIS Type 7549 Microwave oven with convection, 25 litres/800 watt

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-27 Bruksanvisning - svenska.. sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu

3 OBH Nordica Mikrobølgeovn VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS DEM OMHYGGELIGT OG GEM DEM TIL AT SLÅ OP I SENERE Før brug Inden mikrobølgeovnen benyttes første gang, fjernes alt indpakningsmateriale, og mikrobølgeovnen aftørres ind- og udvendigt med en fugtig klud (bemærk at plastikken på indersiden af ovndøren IKKE skal fjernes!). Undersøg mikrobølgeovnen for evt. synlige skader. Kontroller specielt, at ovndøren kan lukkes helt tæt og er ubeskadiget, samt at der ikke er utætheder i selve ovnrummet. Mikrobølgeovnen placeres på en stabil og plan overflade og skal placeres med min. 8 cm luft i hver side, min. 10 cm fra bagsiden og min. 20 cm foroven på mikrobølgeovnen. Generelle sikkerhedsinstruktioner Advarsel: Hvis døren eller dørpakningen er beskadiget, må ovnen ikke bruges, før den er blevet repareret af en kompetent person. Advarsel: Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre ethvert serviceeller reparationsarbejde, som omfatter fjernelse af et dæksel, som giver beskyttelse mod mikrobølgeenergi. Anvend aldrig mikrobølgeovnen til andet end tilberedelse af madvarer og ikke til f.eks. at tørre tøj, papir eller andre non-food produkter eller til at sterilisere ting. Start aldrig mikrobølgeovnen, når den er tom, da dette kan skade mikrobølgeovnen. Brug ikke mikrobølgeovnen til at opbevare ting i, f.eks. papir, kogebøger eller lign. Anvend ikke mikrobølgeovnen til syltning. Mikrobølgeovne er ikke designet til at udføre dette. Varer, der ikke er syltet korrekt, kan blive dårlige og være sundhedsskadelige. Hele æg med skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovne, idet de kan eksplodere, selv efter afslutningen af mikrobølgeopvarmning. Madvarer omgivet af en hinde, f.eks. æggeblommer, tomater, æbler, kartofler etc., bør punkteres flere steder før tilberedningen, da man ellers risikerer, at damp opbygges indeni, hvorved disse kan eksplodere. Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes, og der må ikke stikkes noget ind i åbningerne i det ydre kabinet. Forsøg aldrig at fjerne dele fra mikrobølgeovnen såsom fødder, skruer, koblinger etc., eller at fjerne metalskjoldet, der beskytter mod mikrobølgestråling. Tilbered aldrig mad direkte på drejetallerkenen, men placer det på køkkenudstyr beregnet for mikrobølgeovn. Vigtigt! Sørg for altid at tildække maden med husholdningsfilm (prik et par huller i filmen) eller låg (lad låget ligge løst henover maden). Madrester inde i ovnrummet kan antændes og i værste fald forårsage brand i mikrobølgeovnen. Brug kun kogegrej og redskaber, som er egnet til brug i mikrobølgeovne. Hold øje med ovnen, når madvarer opvarmes i plast- eller papiremballage, idet der er risiko for antændelse. Sluk for apparatet eller træk stikproppen ud, hvis der iagttages røg, og hold ovndøren lukket for at kvæle eventuelle flammer. 3

4 Anvend aldrig Køkkenudstyr med metal, herunder kanter i metal, metalholdig emalje/dekorationer, skruer eller pynt i metal. Poselukkere af papir med indvendig metaltråd. Melaminskåle (f.eks. Rosti-skåle, Margrethe-skåle). Almindeligt stegetermometer anvend kun stegetermometer, der er specielt egnet til brug i mikrobølgeovn. Beskadigelser, der er opstået på grund af førnævnte og lign. fejlagtig brug, er ikke omfattet af reklamationsretten. For at undgå, at der slås gnister med efterfølgende beskadigelse af mikrobølgeovnen, må aluminium- eller metalbeholdere aldrig anvendes, ej heller når kombinationsprogrammet anvendes. Brug da en glastallerken. Såfremt der udelukkende anvendes mikrobølgefunktion i mikrobølgeovnen, må metalristen ikke anvendes. Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres, før maden indtages, for at undgå forbrændinger. Efter endt tilberedning skal det tilberedte altid stå sekunder i mikrobølgeovnen, for at varmen kan fordele sig og for at undgå, at maden bobler op eller koger over, når en ske eller andet placeres i maden. Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket udbrud af kogning; beholderen skal derfor håndteres med forsigtighed Advarsel: Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da der er risiko for, at de eksploderer. Følg altid opskrifterne og husk, at nogle madvarer varmer særdeles hurtigt op. Vær også opmærksom på, at madvarer med stort sukkerindhold ikke bør opvarmes/tilberedes i plastikbeholdere. Køkkenudstyr kan blive meget varmt på grund af varmetilførsel fra madvarerne. Dette gælder specielt, når disse er tildækket af husholdningsfilm eller låg. Det anbefales derfor, at man anvender grydelapper, når maden udtages fra mikrobølgeovnen. Mikrobølgeovnen er fremstillet til husholdningsbrug. Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Ved tilslutning af ovnen bør stikkontakten være let tilgængelig for afbrydelse. Det anbefales at få monteret dansk stikprop med jordben, såfremt stikkontakten er med jordtilslutning. I tvivlstilfælde kontakt autoriseret el-installatør. 3. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 4. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 6. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid anbringes uden for børns rækkevidde. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 8. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 10. Advarsel: Kan apparatet anvendes som kombinationsovn, bør børn ved brug af denne funktion kun anvende ovnen under opsyn af en voksen på grund af de frembragte temperaturer. 11. Mikrobølgeovnens overflader kan blive meget varme under brug. 4

5 12. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 13. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max. 30 ma eller PFI / HPFI-relæ). Kontakt evt. en autoriseret el-installatør herom. 14. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Rengøring og vedligeholdelse Ovnen bør jævnligt rengøres og eventuelle madrester fjernes. Hvis ovnen ikke holdes ren, kan det føre til nedbrydning af overfladerne og en betydelig formindskelse af apparatets levetid, og der er risiko for, at der opstår en farlig situation. Før rengøring slukkes mikrobølge-ovnen, og stikket tages ud af kontakten. Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler, ovnrens eller lign. Det kan skade de ud- og indvendige overflader. Følgende dele kan rengøres med en fugtig klud evt. med en mild sulfo: Udvendige flader og betjeningspanelet. Drejefoden og ovnbunden. Ovndør og tilstødende dele. Drejetallerkenen kan vaskes i opvaskemaskine. Såfremt der opstår em indeni eller omkring ovndøren, aftørres denne med en blød klud. Em kan opstå under brug, og dette er ikke en funktionsfejl. Lugte fjernes ved at stille en skål med vand tilsat citronsaft og skræl ind i mikrobølgeovnen. Tænd på højeste effekt på mikrobølgefunktionen og indstil tiden til 5 minutter. Tør efter med en blød klud. I forbindelse med rengøring vær specielt opmærksom på følgende: Undgå at der kommer vand ind i ventilationsåbningerne og lad ikke betjeningspanelet blive vådt. Vær omhyggelig med at anbringe drejefoden korrekt efter rengøring Det er specielt vigtigt, at ovndøren og de tilstødende dele holdes rene Isolationspladen (Mica-plade) inde i ovnrummet skal holdes ren med en fugtig klud. Hvis den bliver meget fedtet eller mørk, skal den udskiftes. Den kan antændes, såfremt den er fedtet. Køkkenudstyr Anvend kun tallerkener og beholdere, der er beregnet til anvendelse i mikrobølgeovne. 5

6 Hvilket køkkenudstyr må anvendes og hvornår? Køkkenudstyr Mikrobølger Grill Varmluft Kombination* Varmebestandigt glas Ja Ja Ja Ja Ikke-varmebestandigt glas Nej Nej Nej Nej Varmebestandigt keramik Ja Ja Ja Ja Mikrobølgebestandigt Ja Nej Nej Nej plastik Ikke-mikrobølgebestandigt Nej Nej Nej Nej plastik Mikrobølgebestandigt Ja Nej Nej Nej plastikfilm og køkkenrulle Metalrist Nej Ja Ja Nej Metalskål Nej Ja Ja Nej Køkkenudstyr af metal Nej Ja Ja Nej * = Mikrobølger og grill samt mikrobølger og varmluft Beskrivelse 1. Sikkerhedslås 2. Ovnvindue 2 3. Ventilationshuller 4. Drejefod 5. Drejetallerken 6. Betjeningspanel 7. Metalrist (må kun benyttes ved grill funktion)

7 Sådan bruges mikrobølgeovnen Ur Ovnen har 24 timers urværk. Første gang strømmen tilsluttes eller hvis ovnen har været slukket på stikkontakten, vil displayet blinke 88:88 tre gange og slutteligt :. Indstilling af uret f.eks. til kl. 8.30: 1. Tryk på CLOCK. Det første ciffer i displayet blinker og lyser 2. Tryk på til det ønskede timetal fremkommer og tryk CLOCK. 3. Tryk på til det ønskede minut fremkommer og tryk CLOCK. 4. Tiden er nu indstillet. Bemærk! Såfremt der ikke bekræftes ved tryk på CLOCK efter valg af hhv. time- og minuttal, vil ovnen selv bekræfte det time- eller minuttal, der vises i displayet. Manuel indstilling af mikrobølgefunktion Den længste tid for mikrobølgefunktionen er 60 minutter. Indstil den ønskede mikrobølge effekt ved at trykke på POWER Tryk antal gange Indikator Mikrobølgestyrke, ca % 800 watt 2 80% 660 watt 3 60% 500 watt 4 40% 300 watt 5 20% 150 watt Manuel mikrobølgefunktion f.eks. 1 min. på 60 % styrke: 1. Tryk på POWER tre gange (for 60% effekt) displayet viser 60P. 2. Tryk på indtil den ønskede tilberedningstid fremkommer. 3. Tryk på INSTANT/START, hvorefter tilberedningen starter. Kombination convection / micro samt grill / micro Ovnen har udover grill og convectionsprogrammer flere forskellige kombinationsprogrammer. Disse vises på displayet som hhv. C, C1, C2, G, G1 og G2 og har følgende funktioner: Convectionsprogrammer C: Kun convectionsprogrammet er aktiveret. C1: 70% af tiden convection og 30% af tiden micro. C2: 55% af tiden convection og 45% af tiden micro. Grillprogrammer G: Kun grillen er aktiveret. G1: 70% af tiden grill og 30% af tiden micro. G2: 55% af tiden grill og 45% af tiden micro. 7

8 Brug af convectionsprogram eller kombinationsprogram convection / micro Ovnen bør forvarmes før maden tilberedes ved brug af convectionsprogrammet (bemærk dette gør sig ikke gældende, såfremt kombinationsprogrammet convection/mikro anvendes). Forvarmning 1. Tryk på CONV/COMBI GRILL/COMBI 1 gang. 2. Tryk på indtil den ønskede temperatur fremkommer. 3. Tryk på INSTANT/START 2 gange. Displayet viser nu Pr-H samt 15:00 og ovnen forvarmer nu i 15 minutter. Convectionsprogram Efter endt forvarmning eller såfremt ovnen allerede har været i brug og derfor er varm, eller hvis et af kombinationsprogrammerne ønskes anvendt fortsættes således: 1. Tryk på CONV/COMBI GRILL/COMBI indtil det ønskede program (C, C1 eller C2) vises i displayet. 2. Tryk på indtil den ønskede temperatur fremkommer. 3. Tryk på INSTANT/START 1 gang. 4. Tryk på for indstilling af den ønskede tilberedningstid. 5. Tryk på INSTANT/START 1 gang. Brug af grill eller kombinationsprogram grill / micro 1. Tryk på CONV/COMBI GRILL/COMBI indtil det ønskede program (G, G1 eller G2) vises i displayet. 2. Tryk på indtil den ønskede tilberedningstid fremkommer. 3. Tryk på INSTANT/START, hvorefter tilberedningen starter. Automatisk optøning efter vægt Ovnen har tre automatiske optøningsprogrammer, som vises på displayet som hhv. Ad-1, Ad-2 og Ad-3: Ad-1: Ad-2: Ad-3: til optøning af kød med en vægt på 100 g op til 2.0 kg til optøning af fjerkræ med en vægt på 200 g til 3.0 kg til optøning af fisk og skaldyr med en vægt på 100 g til 900 kg For det helt optimale resultat, anbefales det at maden vendes under optøningsprocessen og der høres et bip, når halvdelen af optøningstiden er gået, som indikation på, at maden bør vendes. Bemærk at optøningen fortsætter på trods af bippet, selvom man vælger ikke at åbne lågen og vende kødet. Vælger man at vende kødet åbnes lågen og efter maden er vendt, trykkes START for at fortsætte optøningen. Det anbefales også at lade maden stå i ca min. efter optøning for det mest optimale resultat. 8

9 Optøning af 200 g fjerkræ: 1. Tryk på to gange for at vælge programmet for optøning af fjerkræ. Displayet viser Ad Tryk på INSTANT/START. 3. Indstil vægten ved at trykke på til den ønskede vægt fremkommer (med 200 g interval). 4. Tryk på INSTANT/START, hvorefter optøningen påbegyndes. Automatisk mikrobølgefunktion (brug af programmer) Ovnen er forprogrammeret til brug for tilberedning af en række forskellige former for madvarer. Ved valg af nedenstående programmer menuer er det ikke nødvendigt at indstille tid eller styrke, programmet skal blot vælges. Valg af programmer AC-1 Ris/pasta Lad ris eller pasta stå i blød i 30 min. før tilberedning: Ris 100 gr 200 gr 300 gr Vand 180 ml 330 ml 480 ml Lad risene være tildækkede under tilberedningen Pasta 100 gr 200 gr 300 gr Vand 300 ml 600 ml 900 ml Pastaen skal IKKE være tildækket under tilberedningen AC-2 Friske grøntsager Der kan tilberedes mellem 200 og 800 gr grøntsager i et fad, men en smule vand. Tildæk fadet med film. Lad grøntsagerne hvile et par minutter efter tilberedningen. AC-3 Frosne grøntsager Samme fremgangsmåde og mængde som tilberedning af friske grøntsager AC-4 Popcorn Program til popning af popcorn mellem gr. Følg tilberedningsmetoden som beskrevet på posen med popcorn. AC-5 Væske Opvarmning af mellem 250 og 500 ml væske. AC-6 Kartoffel Til tilberedning af bagekartofler totalvægt mellem 0.45 og 0.65 kg. Det anbefales at stikke et par huller i kartoflerne med en gaffel, at dække dem med film og vende dem en gang under tilberedningen. AC-7 Pizza Opvarmning af pizza på ca. 150 g. AC-8 Fisk Til dampning af fisk på ca. 450 g. Lægges på en tallerken eller et lille fad med de ønskede øvrige ingredienser. Lad fisken stå et par minutter efter endt tilberedning. 9

10 Tilberedning af 400 g friske grøntsager: 1. Tryk på AUTOCOOK indtil den ønskede menu i dette tilfælde AC-2 - fremkommer. 2. Tryk på for indstilling af den ønskede vægt (Program 7 og 8 har kun et program hvorfor der ses bort fra punkt 2 og fortsættes direkte med punkt 3). 3. Tryk INSTANT/START, hvorefter tilberedningen påbegyndes. Forprogrammering Klokken er og ovnen skal starte kl , og køre 80% effekt i 20 min. (det er vigtigt, at uret er indstillet korrekt). Bemærk optøningsprogrammet kan ikke anvendes under forprogrammering. 1. Indstil det ønskede program 80% effekt ved at trykke på POWER to gange displayet viser 80P. 2. Tryk på for indstilling af den ønskede tilberedningstid. 3. Hold CLOCK inde i ca. 3 sek., hvorefter høres et kort bip og den ønskede opstartstid kan indtastes. 4. Tryk på til det ønskede timetal og tryk CLOCK. 5. Tryk på til det ønskede minuttal og tryk CLOCK. Ovnen er nu indstillet til senere opstart. Bemærk at når ovnen er forudindstillet, er det muligt at se den indstillede tid ved at trykke på CLOCK. Tiden vises i et par sekunder, hvorefter ovnen selv stiller tilbage til den aktuelle tid. Programmering af eget program I visse opskrifter anbefales det at anvende både mikrobølger og grill ved tilberedning af en og samme ret. Ovnen giver mulighed for at taste et sådant program. F.eks. et program ved 100% effekt i 10 min. og grill i 9 min.: 1. Tryk på POWER 1 gang (for 100% effekt) displayet viser 100P. 2. Tryk på til den ønskede tilberedningstid fremkommer. 3. Tryk på CONV/COMBI 4 gange (for grill) displayet viser G. 4. Tryk på til den ønskede tilberedningstid fremkommer. 5. Tryk på INSTANT/START, hvorefter tilberedningen starter. Børnesikring Ovnen har mulighed for at indstille børnesikring. Når børnesikringen aktiveres, vil symbolet hængelås lyse, en kort bippelyd vil lyde, og betjeningspanelet er låst. Ovnen kan ikke indstilles eller startes. Uret vil ikke fungere, mens børnesikringen er aktiveret. Børnesikring: 1. Hold STOP/CLEAR inde i 3 sekunder, hvorefter der står OFF i displayet. (børnesikringen er nu slået til. For at aktivere ovnen, skal børnesikringen slås fra igen) 2. Hold STOP/CLEAR inde i 3 sekunder (børnesikringen er nu slået fra). Før service kontaktes Såfremt ovnen overhovedet ikke fungerer, kontroller venligst følgende, før forhandleren kontaktes: 10

11 At stikket er sat korrekt i stikkontakten At ovnlågen er lukket rigtigt At kogetiden er korrekt indstillet At netsikringen og stikkontakten er i orden Vent ti minutter og prøv så en gang mere, om ovnen virker. Starter ovnen nu, har overophedningssikringen været aktiveret. Undersøg derfor om ovnen er korrekt placeret med tilstrækkelig plads til ventilationsluften. Var ovnen f.eks. tom ved start? Hvis displayet ikke lyser eller helt forsvinder: a. Undersøg om ovnen er tilsluttet stikkontakten eller sat ordentligt i stikkontakten. Hvis ikke, fjern stikket helt og vent 10 sekunder før stikket isættes igen. b. Check om alle sikringer fungerer helt, og at fejlstrømsrelæet på eltavlen ikke er udkoblet. Stikkontakten checkes ved hjælp af et andet el-apparat. Såfremt intet af ovenstående er tilfældet kontakt da venligst den butik, hvor mikrobølgeovnen er købt. I tilfælde af problemer Hvis der er problemer med at betjene ovnen eller hvis den anses for at være defekt, bør brugsanvisningen læses omhyggeligt igennem for at sikre, at den betjenes korrekt. Hvis ovnen fortsat anses for at være defekt, kan OBH Nordica kontaktes direkte på tlf for telefonisk vejledning. Eventuel servicering skal bestilles hos den forhandler, hvor ovnen er købt. ADVARSEL Anvend aldrig ovnen såfremt døren eller dørhængsler er beskadigede. Kontakt først den forhandler, hvor ovnen er købt. Forsøg aldrig selv at udføre service eller reparationer. Dette skal foretages af en autoriseret reparatør. Advarsel: Giv kun børn lov til at bruge ovnen uden opsyn, hvis der er givet en passende instruktion, således at barnet er i stand til at bruge ovnen på en sikker måde og forstår farerne ved forkert anvendelse. Sørg altid for at drejetallerken og drejefod er placeret korrekt, når ovnen anvendes. Opvarm aldrig lukkede beholdere eller glas med forseglede låg. For at undgå overtryk eller evt. risiko for eksplosion, skal låget fjernes eller åbnes før opvarmningen. 11

12 Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm, 1400 watt Mikrobølgeovn effekt: 2450 MHz 900 W Kvartsgrill: 1000 W Convection: 1300 watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. Lidt om madlavning i mikrobølgeovn Med mikrobølgeovnen er der mulighed for at tilberede spændende retter hurtigt og nemt. Vi har her samlet en række forskellige retter, som man bl.a. kan anvende, mens man bliver fortrolig med ovnen og alle dens muligheder og funktioner. Lidt om madlavning i mikrobølgeovn (800 watt) Alle tider i vore opskrifter, der er baseret på 800 watt, er cirkatider, der afhænger af forskellige forhold såsom: Skålenes tykkelse Grøntsagernes beskaffenhed, herunder sæsonforskelle Madvarernes friskhed Friske eller frosne madvarer Tykkelsen på kød eller fisk I øvrigt kan vi henvise til omregningstabellen sidst i manualen, som kan anvendes til opskrifter beregnet til mikrobølgeovne med lavere eller højere effekt. 12

13 Ved tilberedning af mad i mikrobølgeovnen, er det altid en god idé at kontrollere maden under tilberedningen. Desuden tilrådes ligeledes altid at starte med kortere tilberedningstid end angivet i opskrifterne, for at sikre at maden ikke bliver tilberedt for længe. Man kan sagtens åbne ovnlågen under tilberedningen, mikrobølgeovnen stopper nemlig automatisk, når ovndøren åbnes, og startes nemt igen - læs herom i brugsanvisningen. Det anbefales generelt, at man prøver sig frem. Ved optøning er det en god idé at lade kødet hvile efter endt optøning, ligesom det også kan anbefales at vende kødet efter halv optøningstid. Skålene, der anvendes i mikrobølgeovnen, bør afstemmes med mængden af mad. D.v.s. brug ikke for store skåle, men anvend gerne skåle med lidt høje sider, som f.eks. souffléforme. Grøntsager bør være ensartet i størrelse. Er nogle grøntsager væsentligt større end andre, bør tilberedningstiden for disse forventes at være en anelse længere. Husk altid at anvende grydelapper, når formene tages ud af mikrobølgeovnen, da varmen fra madvarerne hurtigt fordeler sig ud i skåle og fade, og de derved kan blive meget varme. Anvend altid låg eller mikrobølgefilm under tilberedningen. Det bedste resultat opnås, hvis retten får lov at hvile i op til 5 min., efter at tilberedningen i mikrobølgeovnen er afsluttet. Dette giver varmen lov til at brede sig ensartet i retten. Tabel for grøntsager (Husk altid at tildække fadet/skålen med låg eller mikrobølgefilm) Grøntsag 200 gr. 400 gr. Vand Artiskok 3-4 min. 5-6 min. - Asparges 5-7 min min. 2 spsk. Blomkål 4-5 min. 7 min. ½ dl Broccoli i buketter 4 min. 7 min. ¼ dl Champignon 5-6 min. 6-8 min. - Fennikel 5-6 min. 8-9 min. 2 spsk. Gulerødder i stave 5 min. 7-8 min. ½ dl Haricots verts (grønne bønner) 6 min min. ½ dl Majskolber Ca. 8 min. Ca min. - Porrer 4 min. 7 min. ¼ dl Rosenkål 4 min. 7 min. ½ dl Selleri i tern 4 min. 7 min. ½ dl Skrællede kartofler 5 min min. 1 dl Spinat, friskhakket 3 min. 5-6 min. 1 spsk. Sukkerærter 4 min. 7-8 min. ¼ dl Tomater 3-4 min. Ca. 6-8 min. - Ærter, bælgede 3-4 min. 6-8 min. 2 spsk. Østershatte 3-4 min. 6-8 min. - 13

14 Små, nemme retter og gode tips Bacon Skivet bacon kan med fordel tilberedes i mikrobølgeovnen. 6 skiver bacon placeres på et stykke køkkenrulle på en tallerken. Dæk ligeledes baconen med et stykke køkkenrulle. Baconen tilberedes på fuld effekt i ca. 5 min. Røræg Pisk 2 æg og 2 spsk. fløde sammen med en gaffel og smag til med salt og peber. Tilsæt 5 g smør og sæt skålen i mikrobølgeovnen i 1 min. ved fuld effekt. Rør herefter rundt i røræggene og bag yderligere i 1 min. ved fuld effekt. Tag herefter skålen ud og lad røræggene hvile i 2 min. Is Is kan blødgøres i mikrobølgeovnen ved lav effekt i ganske kort tid (ca. ½ - 1 min.). Husk at holde øje med isen, så den ikke smelter. Smuttede mandler Læg 50 g mandler og 1 dl vand i en skål og sæt skålen i mikrobølgeovnen ca. 1-1¼ min ved fuld effekt. Lad mandlerne hvile 2 min. og overhæld dem med koldt vand. Mandlerne er nu meget nemme at smutte. Dej til hævning Mikrobølgeovnen fremmer hævning af en gærdej. Anvendes ca. 1 kg mel, skal dejen hæve i mikrobølgeovnen i ca sek. ved fuld effekt, hvorefter dejen hviler i 8 min. Gentag hævningen i mikrobølgeovnen i yderligere sek. med efterfølgende hviletid på 8 min. Havregrød (1 pers.) 2 dl vand og ¾ dl havregryn med en anelse salt blandes i en dyb tallerken. Havregrøden koges på fuld effekt i ca. 2½ - 3 min., hvorefter der røres rundt og grøden serveres med mælk. Smeltet chokolade Bræk chokoladen (100 gr.) i små stykker i en skål og tilsæt 1 spsk. vand. Smelt chokoladen i mikrobølgeovnen 2 min. ved fuld effekt. Rør i chokoladen efter halv tid. Paté med oliven (4 pers.) 500 g hakket kalve- eller oksekød 2 skiver franskbrød uden skorpe 3 dl fløde 13% 1 finthakket løg 1 fed knust hvidløg 1 spsk. friskhakkede krydderurter (f.eks. oregano eller basilikum) Salt og peber 8 10 hakkede sorte oliven 20 g smør Fremgangsmåde: 1. Franskbrød og fløde blandes i en skål. 2. Rør det herefter med det hakkede kød og de øvrige ingredienser til en godt rørt fars. 14

15 3. Smør en form og kom farsen i sammen med lidt smørklatter (20 gr.) og dæk skålen med film. 4. Tilbered i mikrobølgeovnen i ca. 18. min. ved halv effekt. 5. Ved at stikke en kødnål i patéen, kan man se, om den er færdig. 6. Lad patéen hvile og sæt den herefter i køleskabet til næste dag. Retten serveres med en skål grøn salat og groft brød. Lasagne (2 pers.) 250 g hakket oksekød 1 hakket løg 1 fed knust hvidløg 1 stor gulerod skåret i fine tern 1 spsk. olivenolie 1 tsk. tørret oregano Salt og friskkværnet peber 1 ds. hakkede flåede tomater ½ dl vand 6 forkogte lasagneplader 5 dl Mornay sauce 2 spsk. rasp Fremgangsmåde: 1. Bland med en gaffel det hakkede kød, løg og olivenolie i en skål. 2. Sæt låg på og damp ved fuld effekt 5 min. 3. Tag skålen ud og gør kødet løst med en ske og bland med gulerod, krydderi og hvidløg. 4. Tilsæt de hakkede tomater og vand. 5. Dæk bunden af et smurt firkantet fad med kødsauce. 6. Læg herefter lagvist lasagneplader, kødsauce og Mornay sauce. Afslut med Mornay sauce og drys med rasp. 7. Sæt retten i mikrobølgeovnen ved middeleffekt ca. 20 min. 8. Lad retten hvile i 5 min. Fyldte peberfrugter (2 pers.) 2 peberfrugter 250 g hakket oksekød 1 æg 2 spsk. mel Salt og peber 1 spsk. friskhakket basilikum 1 fed hvidløg Revet mozzarellaost Friske krydderurter til pynt Fremgangsmåde: 1. Peberfrugterne halveres og befries for kerner og stilk. 2. Sæt dem på et fad og tilbered i mikrobølgeovnen i 1 ½ min ved fuld effekt. 3. Farsen røres med de øvrige ingredienser. 4. Fordel farsen i peberfrugterne og sæt dem i mikrobølgeovnen i ca. 6 min. ved fuld effekt. 15

16 5. Tag herefter fadet ud og drys den revne ost henover peberfrugterne. 6. Tilbered i 2 min. ved fuld effekt, eller til osten er smeltet, og drys med de friske krydderurter. 7. Lad retten hvile i 5 minutter. Server med en stor skål grøn salat og flute. Svinekoteletter i karrysauce (2 pers.) 2 stk. koteletter á ca. 180 gr. 1. Læg koteletterne på et fad, dæk dem med film og tilbered på fuld effekt i ca. 3 min. 2. Koteletterne vendes herefter og tilberedes i yderligere 3 min. (stadig tildækket). 3. Tag dem ud og krydr med salt og peber, hvorefter de hviler tildækket, mens saucentilberedes. Sauce: 2 dl vand 1 ½ dl piskefløde 1 tsk. kødbouillonpasta Karry Maizena saucejævner Salt og peber 1 tsk. sukker Fremgangsmåde: 1. Hæld vand og piskefløde samt kødbouillon i en rund skål med høje sider. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i 3 min. 3. Drys herefter karry i efter smag og pisk Maizena saucejævner i. 4. Efter 2 min ved fuld effekt kan der evt. tilsættes mere saucejævner ellers fortsættes yderligere 2 min ved fuld effekt. 5. Saucen smages til med salt, peber og sukker. 6. Saucen hældes over koteletterne og serveres med kogte ris eller kartofler samt mango chutney. Koteletterne drysses evt. med peanuts. Farsret med blancherede broccoli (4 pers.) 500 g hakket kalv eller oksekød 1 æg 1 tsk. salt Friskkværnet peber 4 spsk. mel 1 dl vand 50 g smør g blancheret broccoli Hakket persille til pynt 16 Fremgangsmåde: 1. Farsen røres med ægget og alle øvrige ingredienser tilsættes, undtagen smør. 2. Smør en souffléform med margarine og læg et tyndt lag fars i bunden. Læg herefter et lag blancheret broccoli henover. Afslut med endnu et lag fars. 3. Smelt smørret i en lille, tildækket skål ½ min. ved fuld effekt og hæld smørret henover retten.

17 4. Indstil mikrobølgeovnen til kombinationsprogram 2 og tilbered i 12 min. Såfremt mikrobølgeovnen ikke har kombinationsprogram, tilberedes retten ved højeste effekt i ca. 10 min. 5. Lad retten hvile i 5 min. inden servering og drys med den hakkede persille. Retten serveres med flute og engelsk sauce. Chili con Carne (2 pers.) 250 g hakket oksekød 2 fed knust hvidløg 1 hakket løg 1 spsk. olivenolie 1 ds. røde kidneybønner 1 ds. hakkede flåede tomater Chilipulver eller frisk chili efter smag Salt og peber Fremgangsmåde: Bland det hakkede kød, løg og olivenolie i en souffléskål med en gaffel. Dæk til og damp ved fuld effekt i ca. 5 min. 1. Tag skålen ud og gør kødet løs med en ske. Hæld væden fra kidneybønnerne og bland dem med kødet. 2. Tilsæt de hakkede tomater og krydderier og bland godt. 3. Tildæk skålen og sæt den i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i ca. 7 min. 4. Lad retten hvile i 5 min. Server med godt brød. Farseret savoykål (2 pers.) 4 store savoykålsblade Fremgangsmåde: 1. Savoykålen skylles, lægges i et fad og dækkes med film. 2. Damp kålen ved fuld effekt i ca. 1 min., til bladene er bløde. Fars: 250 g hakket kalvekød 1 æg 3 finthakkede champignons 2 spsk. mel Salt og peber 1 tsk. kalvebouillon 2 ½ dl vand Fremgangsmåde: 1. Farsen røres med æg, champignon, mel, salt og peber og fordeles i de fire kålblade, der lukkes som små pakker. 2. Læg pakkerne i et ovalt fad. 3. Opløs kalvebouillonen i en skål i 2 ½ dl vand i mikrobølgeovnen i 2 min. ved fuld effekt. 4. Hæld væden ved kålpakkerne og sæt fadet i mikrobølgeovnen og tilbered ved fuld effekt i 8 min. 17

18 5. Lad retten hvile tildækket 5 min. Server med kogte kartofler. Frisk pasta med kødsauce (2 pers.) 250 g hakket oksekød 1 hakket løg 1 fed knust hvidløg 1 stor gulerod skåret i tern eller groftrevet 1 spsk. olivenolie 1 tsk. tørret oregano 1 tsk. salt og friskkværnet peber 1 ds. hakkede flåede tomater ½ dl vand Fremgangsmåde: 1. Bland hakket kød, løg og olivenolie i en souffléskål med en gaffel. Sæt låg på og damp på fuld effekt i 5 min. 2. Tag skålen ud og gør kødet løst med en ske eller en gaffel og bland det godt med guleroden, krydderierne og hvidløget. 3. Tilsæt de hakkede tomater samt vand og rør godt rundt. 4. Indstil mikrobølgeovnen til fuld effekt i 7 8 min. Lad retten hvile i 5 min. og smag evt. til med mere krydderi efter behag. 5. Kog den friske pasta på komfuret efter pakkens anvisninger, mens retten hviler. Lakseterrine med spinat (4 pers.) 500 g fersk laks uden ben ¼ l. piskefløde 2 æg 1 tsk. salt 1 drys cayennepeber 300 g optøet grofthakket spinat Fremgangsmåde: 1. Skær laksen i mindre stykker og kom den sammen med fløde, æg og krydderier i en foodprocessor. 2. Kør den til en fast fars. 3. Tryk væden godt af spinaten. 4. Smør en aflang form og læg et lag laksefars, et lag spinat og endnu et lag laksefars i formen. 5. Dæk formen med mikrobølgefilm og sæt den i mikrobølgeovnen ved fuld effekt ca minutter. 6. Lad lakseterrinen hvile og stil den i køleskabet til næste dag. 7. Serveres sammen med en kold dressing. Kold dressing til lakseterrine med spinat 3 dl creme fraiche 2 dl mayonnaise smagt til med Dijon sennep Hvidvin Salt og hvid peber 18

19 Fremgangsmåde: 1. Bland ingredienserne og drys evt. friskhakkede krydderurter på dressingen. Server med flute eller italienske boller. Torskefilet med porrer og savoykål (4 pers.) 500 g torskefilet 2 porrer skåret i tynde ringe 200 g fintsnittet savoykål 5 dl Mornay Sauce Salt og peber Fremgangsmåde: 1. Porreringe og savoykål blandes og halvdelen fordeles i et ovalt fad. 2. Torskefileterne skæres ud i passende stykker og lægges over grøntsagerne. 3. Drys med lidt salt og peber og læg resten af grøntsagerne over. 4. Hæld saucen over, læg låg på og sæt fadet i mikrobølgeovnen i ca. 8 min. på fuld effekt. 5. Lad retten trække 5 6 min. Server sammen med godt brød eller ris. Der kan også anvendes andre fisketyper såsom rødspætte, sej, rødtunge. Dampede fiskefileter m. grøntsagssauce (2 pers.) 4 rødspættefileter eller rødtungefileter 1 porre 2 gulerødder Salt og friskkværnet hvid peber 50 g smør 4 dl piskefløde 1 tsk. fiskebouillon 2 spsk. Maizena, lys saucejævner Pynt: optøede rejer, dild og citronbåde Fremgangsmåde: 1. Fold fiskefileterne en gang på midten og læg dem i et ovalt fad. 2. Rens grøntsagerne og skær dem i 5 cm lange, meget tynde strimler og kom dem over fisken. 3. Smelt smørret i en lille, tildækket skål ved fuld effekt i 1 min. Tilsæt piskefløde med fiskebouillon (udrørt). Smag til med salt og peber og hæld blandingen over fisken og grøntsagerne. Læg låg på og damp ved fuld effekt i 8 min., til fisken er mør. Lad retten hvile i 5 min. inden servering. Pynt med optøede rejer, dild og citronbåde og server retten med kogte ris eller flutes. Fisk med flødeost (2 4 pers.) 400 g fiskefilet (f.eks. torsk) 3 tomater i skiver 1 bdt. persille 19

20 200 g flødeost 1 dl piskefløde 1 tsk. Maizena ½ tsk. salt Hvid peber Revet muskatnød Fremgangsmåde: 1. Læg fiskefileterne i et fad og fordel de skivede tomater over fileterne. 2. Hak persillen groft. 3. Tilsæt de øvrige ingredienser og bland massen til den er jævn. 4. Fordel osteblandingen over fisken og dæk fadet til. 5. Retten tilberedes ved fuld effekt i 5 ½ min og derefter ved ca. 600 W i 4 min. 6. Lad retten hvile tildækket i ca. 5 min. Fiskerand med rejer og muslinger (2 pers.) 300 g torske- eller sejfilet 2 dl fløde 2 æg 3 spsk. mel 1 tsk. salt Hvid peber ¼ løg Fyld: 200 g rejer 1 ds. muslinger 200 g broccoli i små buketter Fremgangsmåde: 1. Såfremt der anvendes frosne, optøede fileter, hældes væden fra fisken. 2. Fileterne skæres i strimler og fyldes sammen med de øvrige ingredienser i en foodprocessor. 3. Findel fisken i foodprocessoren. 4. Vend fyldet i farsen med en dejskraber og fordel farsen i en smurt glasrandform. 5. Dæk fadet til og tilbered retten 6 min. ved 800 W og herefter 6 min. ved ca. 400 W. 6. Lad retten hvile tildækket i ca. 5. min. Varm røget makrel (2 pers.) 1 stk. røget makrel 6 rensede champignon i skiver 2 tomater i skiver 1 mellemstort hakket løg 60 g smør Friskkværnet peber og salt Hakket frisk dild Citronsaft Fremgangsmåde: 1. Den røgede makrel befries for skind og ben. Fileterne lægges i et ovalt fad. 20

21 2. Det hakkede løg og de skivede champignon lægges over. Dryp med citronsaft efter smag og friskkværnet peber. 3. Slut af med de skivede tomater og drys godt med friskhakket dild. 4. Tilsæt smørret i små klatter. 5. Dæk fadet med film (husk at prikke hul i filmen med en gaffel). 6. Tilberedes i ca. 4 min. ved fuld effekt og lad retten hvile i 5 min. Da makrel er ret salt i sig selv, bør mængden af salt afstemmes herefter. Retten serveres med godt groft brød eller i sæsonen med nye danske kartofler. Laks med grøntsager og sauce (2 pers.) 2 stk. laksefilet uden skind og ben (ca. 300 gr.) 2 spsk. hvidvin 2 gulerødder skåret i tynde strimler på langs 1 porre skåret i tynde strimler på langs Salt og peber g smør Fremgangsmåde: 1. Laksestykkerne lægges i et ovalt fad. 2. Grøntsagerne blandes og lægges udenom fisken sammen med smørklatterne. 3. Fadet dækkes med film og sættes i mikrobølgeovnen i 4 5 min. ved fuld effekt. 4. Tag retten ud og lad den hvile tildækket i 5 6 min. Fiskesauce: 1 ½ dl vand ½ dl hvidvin 1 ½ dl piskefløde 1 tsk. fiskebouillonpasta Maizena saucejævner Fremgangsmåde: 1. I en rund skål med høje sider blandes ingredienserne. 2. Skålen sættes i mikrobølgeovnen i 3 min. ved fuld effekt, hvorefter Maizena saucejævner piskes i til passende konsistens. 3. Herefter sættes skålen igen i mikrobølgeovnen i 2 min ved fuld effekt. 4. Saucen hældes over laksen med grøntsagerne og der pyntes med frisk dild. Server retten med flute eller italienske boller. Kold dampet laks med karrymayonnaise (4 pers.) 1 helt stykke laks ca. 600 g uden skind og ben 4 spsk. hvidvin Fremgangsmåde: 1. Fisken lægges i et passende fad sammen med hvidvin. 2. Tilberedes i mikrobølgeovnen i 6-7 min. ved fuld effekt. 3. Tag fisken ud og krydr med salt og friskkværnet hvid peber. 4. Lad fisken hvile tildækket i 10 min. og sæt den i køleskabet, til den er helt kold. 21

22 Karrymayonnaise 200 g mayonnaise 1 tsk. karry 1 spsk. hvidvin Fremgangsmåde: 1. Mayonnaise røres med karry og hvidvin. 2. Laksen anrettes på et serveringsfad, og mayonnaisen smøres på i et jævnt lag med en smørekniv. Pynt evt. fisken med rejer, halve hårdkogte æg, aspargessnitter, kaviar, citronbåde og dild og server med godt, hvidt brød. Hel kylling med grøntsagssauté (2 pers.) 1 frisk kylling (1200 g), rengjort ¼ dl akaciehonning ¼ dl olivenolie Salt og peber Fremgangsmåde: 1. Kyllingen krydres indvendigt med salt og peber. 2. Læg kyllingen i et fad, der passer til størrelsen. 3. Pensl med en blanding af olivenolie og akaciehonning. 4. Tilbered på kombinationsprogram 2 i 30 min. Start med brystsiden nedad og vend kyllingen efter 15 min. Såfremt mikrobølgeovnen ikke har kombinationsprogram tilberedes kyllingen i ca. 30 min. ved almindelig fuld effekt. Kan evt. grilles i et par minutter. 5. Lad kyllingen trække i 15 min. under et viskestykke. Grøntsagssauté 1 gulerod 1 porre Broccolibuketter 2-3 majroer Friskhakkede krydderurter 2 spsk. vand 25 g smør Fremgangsmåde: 1. Skær grøntsagerne i ensartede stykker og læg dem i et fad. 2. Tilsæt vand og smør i små klatter. 3. Tilbered ved fuld effekt i 6 min. Vend grøntsagerne lidt rundt, når halvdelen af tiden er gået og lad grøntsagerne hvile 5 min. tildækket og krydr med salt og peber. 4. Friskhakkede krydderurter efter smag drysses over. Server med hvidløgsflutes eller andet godt brød. 22 Kyllingebryst med grøntsagssauté (2 pers.) 2 stk. kyllingebryst 1 stor gulerod 1 persillerod 1 porre 3 majroer

23 2 spsk. vand 25 g smør Fremgangsmåde: 1. Skær gulerødder og persillerod i lige lange og ensartede størrelser. 2. Skær porren i samme længde og del i kvarte på langs. 3. Læg kyllingebrysterne i en tærteform. De krydres med salt og friskkværnet sort peber. 4. Fordel grøntsagerne i fadet rundt om kyllingestykkerne. 5. Tilsæt vand og fordel smørret i små klatter. 6. Tilberedes ved fuld effekt i 6 min. 7. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering og pynt med friskhakket persille. Serveres med flutes eller ris. Kylling i sursød sauce (4 pers.) 400 g kyllingebryst eller schnitzler skåret i strimler 2 dl ananassaft 1 ds. ananas 1 ½ dl vand ½ hønsebouillonterning 1 spsk. eddike 1 tsk. honning ½ spsk. friskrevet ingefær ½ spsk. Maizena saucejævner Salt og peber 200 g optøede ærter 100 g friske bønnespirer Fremgangsmåde: 1. Ananassaft, vand og bouillonterning kommes i en passende skål. Sæt låg på og varm i 2 min. i mikrobølgeovnen ved fuld effekt. 2. Eddike, honning, ærter, ingefær og kødstrimlerne blandes i væsken og sættes i mikrobølgeovnen i 8 min. ved fuld effekt. 3. Tag retten ud og drys Maizena i under omrøring og smag til med salt og peber. 4. Skær ananasen i tern og bland den i skålen og sæt igen retten i mikrobølgeovnen i ca. 5 min. ved fuld effekt. 5. Tag retten ud og lad den hvile tildækket i ca. 4 min. og vend herefter de friske bønnespirer i. Server retten med løse ris. Kartoffelret med løg og provencekrydderurter (2 pers.) Ca. 400 g kartofler 1 finthakket løg 1 tsk. provencekrydderi 25 g smør ½ dl vand 2 spsk. hvidvin Salt Friskkværnet peber 23

24 Fremgangsmåde: 1. Skær de skrællede kartofler i tynde skiver og læg dem i et fad sammen med det hakkede løg. Tilsæt væde. 2. Drys med krydderier og kom smørret på i små klatter. 3. Tildæk fadet og sæt det i mikrobølgeovnen og tilbered ved fuld effekt i 12 min. 4. Såfremt mikrobølgeovnen har grilleffekt, kan kartoflerne herefter grilles i 2 min. eller til overfladen er let lysebrun. 5. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering. Kartoffelretten er velegnet til stegte kødretter. Gulerødder i kryddercreme (2 pers.) 400 g gulerødder 25 g smør 1 tsk. sukker 1 tsk. reven muskatnød 1 ½ dl vand 3 dl creme fraiche 38% Salt Hvid peber Saft af ¼ citron 2 spsk. Maizena, lys saucejævner Pynt: hakkede krydderurter f.eks. persille purløg kørvel timian merian eller oregano Fremgangsmåde: 1. Rens gulerødderne og skær dem i tynde stave ca. 5 cm lange. Læg gulerødderne i en stor skål. 2. Smelt smørret i en lille, tildækket skål i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i ca. ½ min. 3. Pisk vand, creme fraiche, reven muskatnød og sukker sammen og smag til med salt, peber og citronsaft. 4. Kom det smeltede smør i blandingen og hæld det over gulerødderne. Rør maizena forsigtigt i. 5. Læg låg på og damp retten ved fuld effekt i 10 min. 6. Lad retten hvile tildækket i 5 min. inden servering og drys med friskhakkede krydderurter. Velegnet som tilbehør til rødt kød eller lammekød. Bagte kartofler med frisk dressing (2 pers. ) 4 store kartofler af ens størrelse Fremgangsmåde: 1. Kartoflerne vaskes og tørres. 2. Prik kartoflerne med en gaffel hele vejen rundt og læg dem på et stykke køkkenrulle på glaspladen i mikrobølgeovnen. 3. Mærk efter med en stegenål, om kartoflerne er møre og giv dem evt. yderligere et par min. Kartoflerne skal dog stadig være faste. 4. Lad dem herefter hvile tildækket under et viskestykke i 5 min. 5. Skær et kryds i midten og server med en dressing. 24

25 Dressing til bagekartofler 50 g mayonnaise 50 g creme fraiche Salt og peber En anelse lys Dijon sennep 1 finthakket løg 1 tomat skåret i små tern Hakket purløg Fremgangsmåde: 1. Bland ingredienserne purløgen anvendes til pynt 2. Dressingen fyldes henover de bagte kartofler og der pyntes med purløgen. Blanchering af grøntsager Grøntsager (max. 500 g) efter eget valg, rengjorte og skåret i ensartede stykker. Fremgangsmåde: 1. 3 spsk. vand (ca. ½ dl) kommes ved grøntsagerne, og de tildækkes med låg. 2. Grøntsagerne varmes ved fuld effekt i 2 min. Rør rundt og varm på ny i 1 min. 3. Væden hældes fra, og de kommes ganske kort tid i iskoldt vand. Herved bevarer grøntsagerne den smukke farve. Grøntsagerne serveres som tilbehør eller anvendes i f.eks. farsret. Grøntsagssuppe (4 pers.) 1 l vand 1 grøntsagsterning ½ okse- eller hønsekødsbouillonterning 1 gulerod i tern 1 porre i fine skiver 6-8 rosenkål skåret i kvarte Fremgangsmåde: 1. Hæld vand og bouillonterninger i en høj skål. 2. Tilsæt gulerod, porre og rosenkål. 3. Sæt skålen i mikrobølgeovnen i 8-10 min. under fuld effekt og lad suppen hvile tildækket i 5 6 min. Server med flute. Dessertchokoladekage med abrikoscoulis og vanilleis (6 pers.) 100 g mørk chokolade 100 g smør 3 æg 100 g sukker 50 g hvedemel ½ dl mælk 1 tsk. bagepulver 50 g hakkede valnødder 1 spsk. vand Vanilleis 25

26 Fremgangsmåde: 1. Bræk chokoladen i små stykker i en skål og tilsæt 1 spsk. vand. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen 2 min. ved fuld effekt. Rør i chokoladen efter halv tid. 3. Tilsæt smørret og varm blandingen i 1 min. ved fuld effekt. 4. Tag den ud og pisk godt sammen. 5. Beklæd en rund kageform med bagepapir. 6. Pisk æg og sukker stive med en elpisker i en stor skål. 7. Tilsæt chokolade, mel, mælk, bagepulver og de hakkede valnødder. 8. Pisk godt sammen og hæld blandingen i kageformen. 9. Bag kagen i mikrobølgeovnen i 6 min. ved fuld effekt. 10. Tag kagen ud og lad den blive helt kold inden serveringen. Abrikoscoulis 1 lille dåse mandariner 1 glas abrikosmarmelade Fremgangsmåde: 1. Hæld mandarin og marmelade i en blender med saft fra mandarinerne og blend til en passende konsistens. 2. Portionsanret på tallerken: kage og vanilleis med abrikoscoulis henover. Kagen kan desuden yderligere pyntes med årstidens friske bær eller frugter. Pære Belle Helene (4 pers.) 1 ds. syltede pærer (ca. 800 g eller 2 halve pærer pr. person) Vanilleis Fremgangsmåde: 1. 2 halve pærer på hver tallerken med en kugle vanilleis 2. Smeltet varm chokoladesauce fordeles henover. Varm chokoladesauce 100 g god kogechokolade i små stykker 1 ½ dl fløde Evt. en anelse pæresaft efter smag Fremgangsmåde: 1. Chokolade og fløde smeltes og varmes i mikrobølgeovnen i en skål med høje kanter i ca. 2 min. ved fuld effekt. Hold øje med chokoladen, da den nemt brænder på eller koger over. 2. Slut af med at røre efter endt kogetid for at sikre, at chokoladen er smeltet ensartet. Giv evt. yderligere 30 sek. i mikrobølgeovnen ved fuld effekt. 3. mag evt. til med lidt pæresaft, hvis chokoladesaucen er for kraftig i smagen. Dessert med banan og blodgrapefrugt (4 pers. ) 2 grapefrugter 2 spsk. smør 2 spsk. rørsukker 4 bananer Valnøddekerner ¼ l piskefløde 26

27 Fremgangsmåde: 1. Saften af 1 grapefrugt blandes med smør og rørsukker i en rund glasskål. 2. Sæt skålen i mikrobølgeovnen ved fuld effekt i 2 min. Rør rundt. 3. Skræl bananerne og skær dem midt over og læg dem i et ovalt fad. 4. Grapefrugten skæres fri for skræl, helt ind til kødet og skæres i skiver. 5. Skiverne fordeles over bananerne, og den lune saft hældes over. 6. Drys med valnøddekerner. 7. Fadet stilles i mikrobølgeovnen uden låg i ca. 1 ½ min. ved fuld effekt. 8. Lad desserten køle lidt af og server med iskoldt flødeskum. Æbledessert (4 pers.) 2 store æbler, rensede og halverede 1 spsk. smør 1 spsk. sukker 4 spsk. marcipan 4 spsk. hakkede mandler Fremgangsmåde: 1. Smør, sukker, marcipan og hakkede mandler røres sammen. 2. Fyldet kommes i æblerne og de lægges på et ovalt fad, der passer i størrelsen. 3. Æblerne stilles i mikrobølgeovnen på fuld effekt i 2 min. 4. Lad æblerne hvile i 5-6 min. Server med iskoldt flødeskum eller rørt vanilleis (husk at isen kan blødgøres i mikrobølgeovnen). Omregningstabel (angivelser i minutter) 700 W 800 W 900 W OBS! Tiderne i ovenstående omregningstabel er vejledende. 27

28 OBH Nordica Mikrovågsugn VIKTIGT! LÄS NOGA IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN ANVÄNDNING OCH SPAR DEN TILL FRAMTIDA BRUK Innan användning Ta bort allt förpackningsmaterial och torka av mikrovågsugnen invändigt och utvändigt med en fuktig trasa innan den används för första gången. Observera att plastfilmen på luckans insida INTE skall tas bort. Kontrollera att mikrovågsugnen inte har några synliga skador samt att det inte finns några otätheter i själva ugnsutrymmet. Kontrollera speciellt att luckan kan stängas helt. Placera mikrovågsugnen på en stabil och plan yta där det är minst 8 cm fritt utrymme på vardera sidan, 10 cm på baksidan och 20 cm ovanför mikrovågsugnen så att luft kan cirkulera. Generella säkerhetsföreskrifter Varning: Om dörren eller dörrpackningen är trasig ska inte ugnen användas förrän den har blivit reparerad av behörig person. Varning: Det är farligt för andra än behörig person att utföra service- eller reparationsarbete som omfattar borttagande av hölje/lock där skydd ges mot mikrovågsenergi. Använd aldrig mikrovågsugnen till annat än tillredning av matvaror o d och inte till att torka klädesplagg, papper eller andra icke ätliga produkter eller till att sterilisera saker. Starta aldrig mikrovågsugnen när den är tom då detta kan skada den. Använd inte mikrovågsugnen till förvaring av t ex papper, köksredskap etc. Apparaten är inte utvecklad för att användas till syltning. Varor som inte är korrekt syltade kan bli dåliga och är då en hälsorisk. Hela ägg med skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas upp i mikrovågsugnen eftersom de kan explodera efter själva mikrovågsuppvärmningen. Råvaror med skal t ex äpplen, tomater, potatis etc. bör punkteras med flera hål innan tillagning i mikrovågsugnen, annars kan ånga bildas och de kan explodera. Täck inte för ventilationshålen och stick inte in föremål i öppningarna i höljet. Försök aldrig att ta bort delar från mikrovågsugnen såsom fötter, skruvar, sladd etc., eller metallhöljet som skyddar mot strålning. Tillaga aldrig mat direkt på den roterande tallriken i mikrovågsugnen utan placera maten på tallrik/kärl osv. avsedda för användning i mikrovågsugn. Viktigt! Täck alltid maten med lock eller mikrovågsbeständig plastfilm (stick några hål i plastfilmen). Matrester i ugnen kan antändas och i värsta fall förorsaka brand. Använd endast kärl (tallrikar, fat etc.) som tål användning i mikrovågsugn. Pga. brandrisken ska mikrovågsugnen aldrig lämnas obevakad när mat värms i plast eller pappersbehållare. Stäng av apparaten eller dra ur kontakten om mat tar eld eller rök uppstår i mikrovågsugnen och håll luckan stängd så att ev eld kvävs. Använd aldrig Kärl av metall eller med metalldetaljer/dekorationer. 28

29 Stekpåsar med insida av folie/metalltrådar. Melaminskålar. Ugnstermometer, använd endast en termometer som är anpassad för mikrovågsugnar. Ev skador som uppstått pga felaktig användning omfattas inte av reklamationsrätten. Använd aldrig aluminium- eller metallbehållare i mikrovågsugnen eftersom det då kan slå gnistor som medför att mikrovågsugnen skadas, ej heller när kombinationsprogrammet används. Använd glastallrik. Om endast mikrovågsfunktionen används i mikrovågsugnen skall metallgallret inte användas. Temperaturen på uppvärmd mat bör alltid kontrolleras för att undvika brännskador - speciellt vid uppvärmning av barnmat. Om man värmer välling i nappflaskan bör den skakas och vällingens temperatur testas på handens ovansida. Värm alltid nappflaskor utan lock och napp. Rör alltid om innehållet i barnmat och kontrollera temperaturen innan den serveras/intas. Efter uppvärmning i mikrovågsugn bör maten stå kvar i mikrovågsugnen sekunder för att värmen ska fördela sig jämnt samt att man då undviker att det bubblar över när en sked eller liknande placeras i maten. Om dryckesvaror värms i mikrovågsugnen kan det hända att kokpunkten nås utan att det uppstår synliga bubblor. Detta kan medföra att vätskan kokar först när behållaren tas ut ur mikrovågsugnen. Var därför försiktig när behållaren tas ut. Varning: Vätskor och andra matvaror bör inte värmas upp i tillslutna behållare eftersom det kan finnas risk att de exploderar. Följ alltid instruktionerna och observera att vissa råvaror värms extra snabbt. Var uppmärksam på att matvaror med mycket socker inte bör värmas i plastbehållare. Tillagningskärl kan bli mycket varma vid tillagning, speciellt när de täcks av lock eller mikrovågsbeständig plastfilm. Grytlappar bör därför användas när kärlet tas ut. Mikrovågsugnen är endast avsedd för privat bruk. Skador som uppstått pga. tidigare nämnda fel och liknande felaktig användning omfattas inte av reklamationsrätten. Säkerhetsföreskrifter 1. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. 2. Apparatens stickkontakt bör vara lättillgänglig vid användning, om man snabbt behöver dra ur kontakten. 3. Anslut apparaten endast till 230V växelström och använd den enbart till det den är avsedd för. 4. Dra alltid ur kontakten efter användning. 5. Sänk aldrig ner apparaten eller sladden i vatten eller annan vätska. 6. Apparaten är ingen leksak och bör alltid placeras utom barns räckhåll. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå möjliga risker, lär barnen ansvarsfull användning av elapparater. 7. Apparaten bör endast användas under uppsyn 8. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 9. Se till att sladden inte hänger ner från underlaget (bordskanten). 10. OBS! Om ugnen kan användas som kombinationsugn, får barn ej använda ugnen utan vuxen pga de mycket höga temperaturerna. 11. Mikrovågsugnens sidor kan bli mycket varma under användning. 12. Dra alltid ur kontakten vid störningar i användandet, samt vid rengöring och underhåll. Använd inte apparaten om sladden visar tecken på skada eller om apparaten har tappats i golvet eller visar andra tecken på skada. Om sladden skadats måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad. 29

30 13. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. 14. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. 15. Används apparaten till annat föremål än det avsedda, eller används utan att respektera bruksanvisningen, bär användaren själv det fulla ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra följder härav omfattas därför inte av reklamationsrätten. Rengöring och underhåll Ugnen bör rengöras regelbundet och eventuella matrester tas bort. Om ugnen inte hålls ren kan det medföra att ytskiktet skadas och att apparatens livslängd reduceras kraftigt, vilket i sin tur kan medföra att en farlig situation uppstår. Stäng av apparaten och dra ur sladden. Använd aldrig repande eller frätande rengöringsmedel då det kan skada ut- och invändiga ytor. Följande delar kan rengöras med en fuktig trasa och lite milt rengöringsmedel: Utvändiga ytor och kontrollpanelen. Roteringshjul och ugnsbotten. Luckan och angränsande delar. Glastallriken kan diskas i diskmaskin. Om det uppstår imma på ugnsluckan torkas den bort med en fuktig trasa. Imma kan uppstå under tillagning vilket är normalt. Lukt tas bort genom att ställa in en skål med citronvatten (pressad citron + vatten) i mikrovågsugnen. Starta på högsta effekt i 5 minuter och torka med en torr trasa efteråt. Var speciellt uppmärksam på följande vid rengöring: Låt inte vatten komma in i ventilationshålen och låt inte kontrollpanelen bli blöt. Var noga med att sätta tillbaka roteringshjulet korrekt efter rengöring. Det är speciellt viktigt att ugnsluckan och insidan på ugnen hålls ren. Isoleringsplattan (inne i ugnen) skall hållas ren med en fuktig trasa. Om det fastnat mycket fett i den bör den bytas ut. Den kan antändas om det är för mycket fettansamlingar. 30

31 Kärl som kan användas i mikrovågsugnen Använd endast tallrikar och behållare som är avsedda för mikrovågsugn. Vilka material kan användas och när? Kärl/material Mikrovågor Grill Varmluft Kombination* Värmebeständigt glas Ja Ja Ja Ja Icke värmebeständigt glas Nej Nej Nej Nej Värmebeständig keramik Ja Ja Ja Ja Mikrovågsbeständig plast Ja Nej Nej Nej Icke mikrovågsbeständig Nej Nej Nej Nej plast Mikrovågsbeständig Ja Nej Nej Nej plastfilm och hushållspapper Metallgaller Nej Ja Ja Nej Metallskål Nej Ja Ja Nej Kokkärl av metall Nej Ja Ja Nej * = Mikrovågor och grill samt mikrovågor och varmluft. 3 6 Beskrivning 1. Säkerhetslås 2. Ugnsfönster 3. Ugnsventilation 4. Roteringshjul 2 5. Roteringstallrik 6. Kontrollpanel 7. Metallgaller (får endast användas vid gillfunktion)

32 Så används mikrovågsugnen Klocka Ugnen har 24 timmars urverk. När ugnen ansluts för första gången (eller om ugnens kontakt varit urdragen), kommer displayen blinka 88:88 tre gånger och slutligen :. Programmering av klocka 1. Tryck på CLOCK. Den första siffran blinkar på displayen 2. Tryck på till önskad timme och tryck CLOCK 3. Tryck på till önskat minuttal och tryck CLOCK 4. Tiden är nu inställd OBS! Om du inte själv bekräftar tim- och minutantal genom att trycka på CLOCK så kommer ugnen att bekräfta den tid som visas i displayen. Manuell inställning av mikrovågsugnen Den längsta inställbara tiden är 60 minuter. Ställ in den önskade mikroeffekten genom att trycka på POWER. Antal tryck Indikator Mikrovågseffekt ca 1 100% 800 watt 2 80% 660 watt 3 60% 500 watt 4 40% 300 watt 5 20% 150 watt Om ugnen till exempel ska ställas in på 1 minut och 60% effekt: 1. Tryck på Power tre gånger (ger 60% effekt) displayen visar 60P 2. Tryck på tills du får önskad tillagningstid. 3. Tryck på INSTANT/START, vartefter tillagningen startar. Kombination convection/mikro samt grill/mikro Ugnen har utöver grill och convectionsprogram fler olika kombinationsprogram. Dessa visas på displayen som C, C1, C2, G, G1 och G2 och har följande funktioner: Convectionsprogram C: endast convectionsprogrammet är aktiverat. C1: 70% av tiden convection och 30% av tiden mikro. C2: 55% av tiden convection och 45% av tiden mikro. Grillprogram G: endast grillen är aktiverad. G1: 70% av tiden är grill och 30% av tiden mikro. G2: 55% av tiden är grill och 45% av tiden mikro. 32

33 Användning av convectionsprogram eller kombinationsprogram convection/mikro Ugnen bör förvärmas innan maten tillagas vid bruk av convectionsprogrammet (observera att detta inte gör sig gällande om kombinationsprogrammet convection/mikro används). Förvärmning 1. Tryck på CONV/COMBI GRILL/COMBI 1 gång. 2. Tryck på tills önskad temperatur visas på displayen. 3. Tryck på INSTANT/START 2 ggr. Displayen visar nu Pr-H samt 15:00 och ugnen förvärmer nu i 15 minuter. Convectionsprogram Efter avslutad förvärmning eller om ugnen redan varit i bruk och därför är varm, eller om ett av kombinationsprogrammen önskas användas så görs följande: 1. Tryck på CONV/ COMBI GRILL/COMBI tills önskat program (C, C1 eller C2) visas i displayen. 2. Tryck på tills önskad temperatur framkommer. 3. Tryck på INSTANT/START 1 gång. 4. Tryck på för inställning av den önskade tillagningstiden. 5. Tryck på INSTANT/START 1 gång. Användning av grill eller kombinationsprogram grill/mikro 1. Tryck på CONV/COMBI GRILL/COMBI tills önskat program (G, G1 eller G2) visas i displayen. 2. Tryck på tills önskad tillagningstid framkommer. 3. Tryck på INSTANT/START och tillagningen startar. Automatisk upptining efter vikt Ugnen har tre automatiska upptiningsprogram, dessa visas på displayen som Ad-1, Ad-2 och Ad-3: Ad-1: Ad-2: Ad-3 upptining av kött med en vikt på 100g upp till 2.0 kg upptining av fågel med en vikt på 200 g rill 3.0 kg upptining av fisk och skaldjur med en vikt på 100 g till 900 g För att få ett optimalt resultat, måste maten vändas under upptiningsprocessen. När halva upptiningstiden gått hörs ett pip som påminnelse om att vända maten. Notera att upptiningen fortsätter trots pipet, så väljer man att inte vända på maten så fortsätter ändå upptiningen. Väljer man att vända på maten måste man trycka START när man stängt luckan för att fortsätta upptiningen. Det är även bra att låta maten stå i ca 5 15 min efter upptining för att få bästa resultat. Upptining av 200 g fågel: 1. Tryck på två gånger för att välja programmet för upptining av fågel. Displayen visar Ad Tryck på INSTANT/START 3. Ställ in vikten genom att trycka på tills önskad vikt visas (med 200 g intervall). 3. Tryck på INSTANT/START, vartefter upptiningen startar. 33

34 Automatisk mikrovågsfunktion Ugnen är förprogrammerad för att tillaga flera olika typer av matvaror. Vid val av nedanstående programmenyer är det inte nödvändigt att ställa in tid eller effekt, endast program ska väljas. Programval AC-1 Ris/pasta Låt ris eller pasta stå i blöt i 30 min innan tillagning: Ris 100 g 200 g 300 g Vatten 180 ml 330 ml 480 ml Låt riset vara övertäckt under tillagningen. Pasta 100 g 200 g 300 g Vatten 300 ml 600 ml 900 ml Pastan ska INTE vara övertäckt under tillagningen. AC-2 Färska grönsaker Man kan tillaga mellan 200 och 800 g grönsaker i ett kärl med lite vatten. Täck kärlet med film. Låt grönsakerna vila ett par minuter efter tillagningen. AC-3 Frysta grönsaker Samma tillvägagångssätt och mängd som tillagning av färska grönsaker. AC-4 Popcorn Program för poppning av popcorn mellan g. Följ anvisningarna på påsen med popcorn. AC-5 Vätska Uppvärmning av mellan 250 och 500 ml vätska. AC-6 Potatis Tillagning av potatis totalvikt mellan 0,45 och 0,65 kg. Stick några hål i potatisarna med en gaffel och täck dem med film och vänd dem en gång under tillagningen. AC-7 Pizza Uppvärmning av pizza på ca 150 g. AC-8 Fisk För ångning av fisk på ca 450 g. Läggs på en tallrik med de övriga ingredienserna. Låt fisken stå ett par minuter efter avslutad tillagning. Tillagning av 450 g grönsaker: 1. Tryck på AUTOCOOK till önskad meny i detta fall AC-2 visas på displayen. 2. Tryck på för inställning av önskad vikt (program 7 och 8 har endast ett program varför man bortser från punkt 2 och fortsätter direkt till punkt 3). 3. Tryck på INSTANT/START, vartefter tillagningen startar. 34 Förprogrammering Ex. Klockan är 10:00 och du vill att ugnen ska köra igång kl 12:15 med 80% effekt i 20 min. (det är viktigt att klockan är korrekt inställd). Observera att upptiningsprogrammet inte kan användas vid förprogrammering.

35 1. För att få effekten 80% tryck två gånger på POWER knappen, displayen visar 80P. 2. Tryck på för tillagningstid, i detta fall 20 min. 3. För att ställa in starttid, tryck in knappen CLOCK i ca 3 sek, då hörs ett kort pip och den önskade tiden kan ställas in. 4. Tryck på till önskad timme och tryck CLOCK. 5. Tryck på till önskat minuttal och tryck CLOCK. Ugnen är nu programmerad. Notera att när ugnen är förprogrammerad är det möjligt att se den inställda tiden genom att trycka på CLOCK. Tiden visas i ett par sekunder, därefter återgår den till aktuell tid. Programmering av eget program I vissa recept krävs det användning av både mikrovågor och grill vid tillagning av en och samma rätt. Ugnen ger möjlighet att ställa in ett sådant program. T ex ett program med 100% effekt i 10 min och grill i 9 min. 1. Tryck på POWER 1 gång (för 100% effekt) displayen visar 100P. 2. Tryck på för att ställa in önskad tillagningstid (i detta fall 10 min). 3. Tryck på CONV/COMBI 4 ggr (för grill) displayen visar G. 4. Tryck på för att ställa in önskad tillagningstid (i detta fall 9 min) 5. Tryck på INSTANT/START, vartefter tillagningen startar. Barnsäkring Ugnen kan även barnsäkras. När barnsäkringen aktiveras, kommer symbolen hänglås lysa, ett kort pip förkunnar att panelen blivit låst. Ugnen kan varken programmeras eller startas. Klockan visas inte heller så länge barnsäkringen är aktiverad. Gör så här: 1. Tryck in STOP/CLEAR i 3 sek. därefter står det OFF i displayen och barnsäkringen är aktiverad. För att ugnen ska kunna användas igen måste barnsäkringen tas bort. 2. Tryck in STOP/CLEAR i 3 sek och barnsäkringen är avaktiverad. Innan service kontaktas Om ugnen inte fungerar kan följande kollas innan ugnen lämnas till legitimerad serviceverkstad; Att kontakten är ordentligt ansluten. Att ugnsluckan är ordentligt stängd. Att tidsinställningen är korrekt gjort. Att nätsäkringen och stickkontakten är OK. Avvakta 10 min och sätt på den igen, om den startar nu tyder det på att överhettningsskyddet aktiverats. Undersök då om ugnen är placerad rätt med tillräcklig plats kring ventilationen, eller om ugnen t ex var tom vid start. Displayen lyser inte eller försvinner helt: a. Undersök om ugnen är ordentligt ansluten till vägguttaget. Om så inte är fallet, dra ut kontakten helt, vänta 10 sek och anslut den korrekt. b. Kontrollera att alla säkringar fungerar och att jordfelsbrytaren inte har slagit ifrån. Jacket kontrolleras genom att du ansluter en annan elapparat, ex en lampa. Om inget av ovanstående avhjälper problemet vänligen kontakta inköpsstället. 35

36 Vid problem Om det är problem att använda ugnen eller om den upplevs defekt, bör bruksanvisningen återigen läsas igenom för att säkerställa korrekt användning. Om problemet kvarstår vänd dig till butiken där ugnen är köpt för service. VIKTIGT Använd aldrig ugnen om dörren eller gångjärnen är skadade. Kontakta först inköpsstället. Försök aldrig själv utföra service eller reparation. Detta skall en legitimerad serviceverkstad utföra. OBS! Låt ej barn använda ugnen utan uppsikt. Om så sker ge barnet en ordentlig instruktion om hur den ska använda ugnen på ett säkert och riskfritt sätt och så att barnet förstår de faror som finns vid misskötsel. Se till att roteringstallrik och hjul är placerade korrekt när ugnen ska användas. Värm aldrig stängda behållare eller glas med förseglade lock, detta för att undgå att det kokar över men även för att undvika explosioner, tag alltid av lock innan uppvärmning. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniske data OBH Nordica V växelström, 1400 watt Mikrovågsugnens effekt: 2450 MHz, 900W Kvartsgrill: 1000W Convection: 1300W Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 36

37 Lite om matlagning i mikrovågsugn Med mikrovågsugnen kan du tillaga spännande rätter snabbt och enkelt. Vi har samlat en rad rätter som man bl a kan göra samtidigt som man blir bekant med mikrons funktioner och möjligheter. Lite om matlagning i mikrovågsugn (800 watt) Alla angivna tider i recepten är baserade på 800 watt och är cirkatider som kan variera beroende på t ex: Kärlets tjocklek Grönsakernas konsistens Råvarornas färskhet Färska eller frysta råvaror Tjockleken på kött eller fisk I övrigt kan vi hänvisa till omräkningstabellen sist i manualen som kan användas till recept för mikrovågsugn med lägre eller högre effekt. När man tillagar maträtter i mikrovågsugnen är det alltid en bra idé att kontrollera maten då och då under tillagningen. Dessutom bör man starta med kortare tillagningstider än vad receptet rekommenderar för att försäkra sig om att maten inte tillagas för länge. Man kan öppna luckan under tillagningen, mikrovågsugnen stannar automatiskt när luckan öppnas och startas lätt igen, läs mer om detta i bruksanvisningen. Vi rekommenderar att man provar sig fram. Vid upptining är det en god idé att låta köttet vila ett tag efter avslutad upptining och att även vända på köttet efter halva tiden. Kärlen som används i mikrovågsugnen bör anpassas till mängden mat. Dvs använd inte för stora skålar men använd gärna kärl med lite högre sidor som t ex sufflé formar. Grönsaker bör vara lika storleksmässigt. Är några grönsaker väsentligt större än andra bör tillagningstiden för dessa vara längre. När grillfunktionen används till att bryna maten ska man beräkna längre grilltid i mikrovågsugnen än i en vanlig traditionell ugn. Använd alltid grytlappar när kärlen tas ur ugnen då värmen från maten snabbt fördelar sig i skål och fat och kan därmed bli mycket varma. Använd alltid lock eller mikrovågsbeständig plastfilm under tillagningen. Bäst resultat uppnås om rätten får vila upp till 5 min efter att tillagningen i mikrovågsugnen är avslutad. Detta gör att värmen fördelas jämnt. 37

38 Tabell för grönsaker (kom ihåg att alltid täcka tallriken/kärlet med lock eller mikrovågsbeständig plastfilm.) Grönsak 200 gr. 400 gr. Vatten Kronärtskocka 3-4 min. 5-6 min. - Sparris 5-7 min min. 2 msk. Blomkål 4-5 min. 7 min. ½ dl Broccoli buketter 4 min. 7 min. ¼ dl Champinjon 5-6 min. 6-8 min. - Fänkål 5-6 min. 8-9 min. 2 msk. Morötter i stavar 5 min. 7-8 min. ½ dl Haricots verts (gröna bönor) 6 min min. ½ dl Majskolvar Ca. 8 min. Ca min. - Purjolök 4 min. 7 min. ¼ dl Brysselkål 4 min. 7 min. ½ dl Selleri i tärningar 4 min. 7 min. ½ dl Skalad potatis 5 min min. 1 dl Spenat hackad 3 min. 5-6 min. 1 msk. Sockerärtor 4 min. 7-8 min. ¼ dl Tomater 3-4 min. Ca. 6-8 min. - Ärtor spritade 3-4 min. 6-8 min. 2 msk. Ostronskivling 3-4 min. 6-8 min. - Små enkla rätter och bra tips Bacon Skivad bacon kan med fördel tillredas i mikrovågsugn. 6 skivor bacon placeras på hushållspapper på en tallrik. Täck baconen med ytterligare hushållspapper. Baconen tillagas på full effekt i ca 5 min. Omelett Vispa 2 ägg och 2 msk grädde med en gaffel och smaksätt med salt och peppar. Tillsätt 5 g smör och ställ skålen i mikrovågsugnen i 1 min på full effekt. Rör härefter runt i äggröran och tillaga ytterligare 1 min på full effekt. Tag därefter ut skålen och låt omeletten vila i 2 min. Glass Glass kan mjukas upp i mikrovågsugnen på låg effekt och kort tid (ca ½ - 1 min). Kom ihåg att titta till glassen så att den inte smälter. Skållade mandlar Lägg 50 g mandlar och 1 dl vatten i en skål och sätt skålen in mikrovågsugnen i ca 1-11/4 min på full effekt. Låt mandlarna vila i 2 min och lägg dem i kallt vatten. Mandlarna är nu lätta att skala. 38 Jäsning av deg Mikrovågsugnen kan användas till att jäsa en deg. Om 1 kg mjöl används ska degen jäsa i mikrovågsugnen i ca sek på full effekt, därefter ska degen vila i 8 min. Fortsätt jäsningen i mikron i ytterligare sek med efterföljande vilotid på 8 min.

39 Havregrynsgröt (1 pers) Blanda 2 dl vatten och ¾ dl havregryn med en nypa salt i en skål. Koka på hög effekt i ca 2 ½ - 3 min. Rör om och sedan är det klart att servera med mjölk. Smält Choklad Bryt 100 g choklad i mindre bitar och tillsätt 1 msk vatten. Smält chokladen i 2 min på högsta effekt. Rör om efter halva tiden. Paté med oliver (4 pers) 500 g kalv- eller nötfärs 2 skivor franskbröd utan kanter 3 dl grädde 13% 1 finhackad lök 1 stor vitlöksklyfta 1 msk färska kryddor (t ex oregano eller basilika) Salt och peppar 8-10 hackade svarta oliver 20 g smör 1. Franskbröd och grädde blandas i en skål. 2. Rör ner köttfärsen och resterande ingredienser till en färs. 3. Smöra en form häll i färsen med lite smörklickar (20 g) och täck skålen med plastfilm. 4. Tillaga i mikron i ca 18 min på medeleffekt. 5. Genom att sticka en sticka i patén kan man se om den är färdig. 6. Låt patén vila och placera den i kylskåpet till nästa dag. Rätten serveras med grönsallad och grovt bröd. Lasagne (2 pers) 250 g köttfärs 1 hackad lök 1 stor klyfta vitlök 1 stor morot skuren i tärningar 1 msk olivolja 1 tsk torkad oregano Salt och nymalen peppar 1 burk krossade tomater ½ dl vatten 6 förkokta lasagneplattor 5 dl bechamelsås 2 msk ströbröd 1. Blanda färs, lök och olja med en gaffel i en skål. 2. Sätt på lock och kör på full effekt 5 min. 3. Ta ut skålen och blanda ner morötter, kryddor och vitlök. 4. Tillsätt krossade tomater och vatten 5. Täck botten på en fyrkantig form med köttfärs. 6. Varva därefter lasagneplattor och köttfärssås och bechamelsås. Avsluta med bechamelsås och täck med ströbröd. 7. Placera rätten i mikron och kör på medeleffekt ca 20 min. 8. Låt rätten vila i 5 min. 39

40 Fyllda paprikor (2 pers) 2 paprikor 250 g köttfärs 1 ägg 2 msk mjöl Salt och peppar 1 msk färsk basilika 1 vitlöksklyfta Riven mozzarellaost Färska kryddor till dekoration 1. Paprikorna halveras och kärnas ur. 2. Placera dem på ett fat och tillaga i mikron i 1 ½ min på full effekt. 3. Färsen blandas med övriga ingredienser. 4. Fördela färsen i paprikorna och sätt dem i mikron i ca 6 min på full effekt. 5. Ta ut dem och strö över den rivna osten. 6. Tillaga ytterligare 2 min på full effekt eller tills osten smält och toppa med färska kryddor. 7. Låt vila i 5 minuter. Fläskkotletter i currysås (2 pers) 2 st kotletter á 180 g 1. Lägg kotletterna på ett fat och täck med film, laga i ca 3 min. 2. Kotletterna vänds och tillagas ytterligare 3 min (övertäckt). 3. Ta ut dem och krydda med salt och peppar och låt dem vila övertäckta medan såsen tillreds. Sås 2 dl vatten 1 ½ dl grädde 1 tsk köttbuljong flytande Curry Maizena såsredning Salt och peppar 1 tsk socker Färsrätt med blancherad broccoli (4 pers) 500 g kalv- eller nötfärs 1 ägg 1 tsk salt Nymalen peppar 4 msk mjöl 1 dl vatten 50 g smör g blancherad broccoli Hackad persilja för dekoration 1. Blanda färsen med ägget och alla övriga ingredienser förutom smör. 2. Smöra en suffléform med margarin och lägg ett tunt lager färs i botten. Lägg därefter ett lager blancherad broccoli över. Avsluta med ett lager färs. 40

41 3. Smält smöret i en liten täckt skål i ½ min på full effekt och häll det smälta smöret över rätten. 4. Ställ in mikron på kombinationsprogram 2 och tillaga i 12 min. Om mikrovågsugnen inte har kombinationsprogram, tillagas rätten på full effekt i ca 10 min. 5. Låt rätten vila 5 min innan servering och strö över hackad persilja. Chili con carne (2 pers) 250 g nötfärs 2 vitlöksklyftor 1 hackad lök 1 msk olivolja 1 burk kidneybönor 1 burk krossade tomater Chilipulver eller färsk chili efter smak Salt och peppar Blanda hackad lök och olja i en suffléform med en gaffel. Täck över och kör på full effekt i 5 min. 1. Ta ut skålen och rör om med en sked. Häll ur vätskan från kidneybönorna och blanda dem med köttet. 2. Tillsätt krossade tomater och kryddorna och blanda väl. 3. Täck skålen och ställ den i mikron på full effekt i ca 7 min. 4. Låt rätten vila i 5 min. Servera med bröd. Savoykål med köttfärs (2 pers) 4 stora savoykålsblad 1. Savoykålen sköljs och läggs på ett fat och täcks med film. 2. Kör på full effekt i ca 1 min tills bladen är mjuka. Färs 250 g kalvfärs 1 ägg 3 finhackade champinjoner 2 msk mjöl Salt och peppar 1 tsk halvbuljong 2 ½ dl vatten 1. Färsen blandas med ägg, champinjoner, mjöl, salt och peppar och fördelas i de fyra kålbladen som stängs som små paket. 2. Lägg paketen i en oval form. 3. Lös upp buljongen i en skål med 2 ½ dl vatten i mikron i 2 min på full effekt. 4. Häll vätskan över kålpaketen och sätt fatet i mikron och tillaga på full effekt i 8 min. 5. Låt rätten vila övertäckt i 5 min. Servera med kokt potatis. 41

42 Färsk pasta med köttfärssås (2 pers) 250 g köttfärs 1 hackad lök 1 vitlöksklyfta 1 stor morot skuren i tärningar 1 msk olivolja 1 tsk torkad oregano 1 tsk salt och nymalen peppar 1 burk krossade tomater ½ dl vatten 1. Blanda färs, lök och olivolja i en suffléform med en gaffel. Sätt på locket och kör på full effekt i 5 min. 2. Ta ut skålen och rör om med en sked och blanda med morötter, kryddor och vitlök. 3. Tillsätt krossade tomater och vatten och rör om. 4. Ställ in mikron på full effekt i 7-8 min. Låt rätten vila i 5 min och smaka av med mer kryddor. 5. Koka den färska pastan enligt paketets anvisningar medan såsen vilar. Laxterrin med spenat (4 pers) 500 g färsk lax utan ben ¼ l grädde 2 ägg 1 tsk salt 1 nypa cayennepeppar 300 g tinad grovhackad spenat 1. Skär laxen i mindre bitar och blanda med grädde, ägg och kryddor i en food processor. 2. Kör till en fast färs. 3. Pressa ur vätskan ur spenaten. 4. Smöra en avlång form och lägg ett lager laxfärs, ett lager spenat och ännu ett lager laxfärs i formen. 5. Täck formen med mikrovågsbeständig film och ställ den i mikron på full effekt i ca min. 6. Låt terrinen vila och ställ den svalt i kylskåpet till nästa dag. 7. Servera med en kall dressing. Kall dressing till laxterrin med spenat 3 dl creme fraiche 2 dl majonnäs smaksatt med Dijon senap Vitt vin Salt och vitpeppar 1. Blanda ingredienserna och strö över färska hackade kryddor över dressingen. Servera med baguette. Torskfilé med purjo och savoykål. (4 pers) 500 g torskfilé 2 purjolökar tunt strimlade ringar 42

43 200 g finskuren savoykål 5 dl Mornay Sauce Salt och peppar 1. Purjolöken och savoykål blandas och hälften läggs på ett ovalt fat. 2. Torskfiléerna skärs i passande portionsbitar och läggs ovanpå grönsakerna. 3. Strö över salt och peppar och lägg resten av grönsakerna ovanpå. 4. Häll såsen över och lägg ett lock över och ställ in i mikron i ca 8 min på full effekt. 5. Låt rätten vila i 5-6 min. Servera med ett gott bröd eller ris. Man kan också använda annan fisk såsom rödspätta, sej, rödtunga. Fiskfiléer i grönsakssås (2 pers) 4 rödspättefiléer eller rödtungefiléer 1 purjo 2 morötter Salt och nymald vitpeppar 50 g smör 4 dl vispgrädde 1 tsk fiskbuljong 2 msk Maizena, till ljusa såser Dekoration: räkor, dill och citronklyftor 1. Vik fiskfiléerna en gång på mitten och lägg dem på ett ovalt fat. 2. Skölj grönsakerna och skär dem i 5 cm mycket tunna strimlor och lägg dem över fisken. 3. Smält smöret i en liten skål på max i 1 min. Tillsätt vispgrädden med fiskbuljong (utrörd). Smaka av med salt och peppar och häll blandningen över fisken och grönsakerna. Lägg på lock och tillaga på full effekt i 8 min tills fisken är klar. Låt rätten vila i 5 min innan servering. Dekorera med räkor, dill och citronklyftor och servera rätten med kokt ris. Fisk med mjukost (2-4 pers) 400 g fiskfilé (t ex torsk) 3 tomater i skivor 1 bunt persilja 200 g mjukost 1 dl vispgrädde 1 tsk Maizena ½ tsk salt Vitpeppar Riven muskotnöt 1. Lägg fiskfiléerna på ett fat och fördela skivade tomater ovanpå filéerna. 2. Hacka persiljan grovt. 3. Tillsätt de övriga ingredienserna och blanda till en jämn massa. 4. Fördela ostblandningen över fisken och täck över fatet. 43

44 5. Rätten tillagas på full effekt i 5 ½ minut och därefter på ca 600 w i 4 min. 6. Låt rätten vila övertäckt i ca 5 min. Fisk med räkor och musslor (2 pers) 300 g torsk- eller sejfilé 2 dl grädde 2 ägg 3 msk mjöl 1 tsk salt Vitpeppar ¼ lök Fyllning: 200 g räkor 1 burk musslor 200 g broccoli buketter 1. Om du använder fryst fisk, tina upp fisken och häll av vätskan. 2. Filéerna skärs i strimlor och läggs med de övriga ingredienserna i en food processor. 3. Finfördela fisken i food processorn. 4. Vänd ner fyllningen i färsen med en degskrapa och fördela färsen i en smord form. 5. Täck över och tillaga rätten i 6 min på 800 watt och därefter 6 min på ca 400 w. 6. Låt rätten vila övertäckt i ca 5 min. Varmrökt makrill (2 pers) 1 st rökt makrill 6 rensade champinjoner i skivor 2 tomater i skivor 1 mellanstor hackad lök 60 g smör Nymald peppar och salt Hackad färsk dill Citronsaft 1. Den rökta makrillen befrias från skinn och ben. Filéerna läggs på ett ovalt fat. 2. Den hackade löken och de skivade champinjonerna läggs över. Droppa citronsaft efter smak och mald peppar. 3. Avsluta med skivade tomater och strö över hackad dill. 4. Tillsätt smör i små kluttar. 5. Täck över med plastfilm (se till att göra hål i filmen med gaffel). 6. Tillaga i ca 4 min på full effekt och låt rätten vila i 5 min. Då makrillen är rätt salt i sig själv bör mängden salt beräknas därefter. Rätten serveras med grovt bröd eller färskpotatis vid säsong. Lax med grönsaker och sås (2 pers) 2 st laxfiléer utan skinn och ben (ca 300 g) 2 msk vitt vin 2 morötter tunt strimlade 1 purjolök i tunna strimlor 44

45 Salt och peppar g smör 1. Laxbitarna läggs på ett ovalt fat. 2. Grönsakerna blandas och läggs runt fisken tillsammans med smörklickarna. 3. Fatet täcks med film och sätts i mikron i 4-5 min på full effekt. 4. Ta ut rätten och låt den vila i 5-6 min övertäckt. Fisksås: 1 ½ dl vatten ½ dl vitt vin 1 ½ dl vispgrädde 1 tsk fiskbuljongpulver Maizena såsredning 1. Blanda ingredienserna i en hög skål. 2. Skålen ställs i mikron i 3 min på full effekt varefter Maizena såsredning vispas till passande konsistens. 3. Därefter ställs skålen i mikron i 2 min på full effekt. 4. Såsen hälls över laxen med grönsakerna och garneras med färsk dill. Serveras med baguette som tillbehör. Kall lax med currymajonnäs (4 pers) 1 hel lax ca 600 g utan skinn och ben 4 msk vitt vin 1. Fisken läggs i en passande form med vitt vin. 2. Tillaga i mikron i 6-7 min på full effekt. 3. Ta ut fisken och krydda med salt och vitpeppar. 4. Låt fisken vila övertäckt i 10 min och ställ den i kylskåpet tills den är helt kall. Currymajonnäs 200 g majonnäs 1 tsk curry 1 msk vitt vin 1. Majonnäsen rörs ihop med curry och vitt vin. 2. Laxen tillagas på ett serveringsfat och majonnäsen bres ut som ett jämnt lager med en smörkniv. Garnera fisken med räkor, ägghalvor, sparrisknoppar, kaviar, citron och dill. Servera med grovt bröd. Hel kyckling med grönsakssauté (2 pers) 1 färsk kyckling (1200 g) rengjord ¼ dl honung ¼ dl olivolja Salt och peppar 45

46 1. Kycklingen kryddas invändigt med salt och peppar. 2. Lägg kycklingen på ett fat som är anpassad till kycklingen storlek. 3. Pensla med blandningen av olivolja och honung. 4. Tillaga på kombinationsprogram 2 i 30 min. Starta med bröstsidan nedåt och vänd kycklingen efter 15 min. Om mikrovågsugnen inte har kombinationsprogram tillagas kycklingen i ca 30 min på full effekt. Kan eventuellt grillas ett par minuter. 5. Låt kycklingen vila i 15 min under en kökshandduk. Grönsakssauté 1 morot 1 purjolök Broccolibuketter 2-3 vårlökar Färska hackade kryddor 2 msk vatten 25 g smör 1. Skär grönsakerna i lika stora delar och lägg dem på ett fat. 2. Tillsätt vatten och smör i små klickar. 3. Tillaga på full effekt i 6 min. Vänd grönsakerna när halva tiden har gått och låt grönsakerna vila i 5 min övertäckta. Krydda med salt och peppar. 4. Färska kryddor efter smak strös över. Kycklingbröst med grönsakssauté (2 pers) 2 st kycklingbröst 1 stor morot 1 persiljerot 1 purjolök 3 vårlökar 2 msk vatten 25 g smör 1. Skär morötterna och persiljeroten i lika stora bitar. 2. Skär purjon i samma storlek. 3. Lägg kycklingbrösten i en form och krydda med salt och svartpeppar. 4. Fördela grönsakerna på fatet runtom kycklingbrösten. 5. Tillsätt vatten och fördela smöret i små klickar. 6. Tillaga på full effekt i 6 min. 7. Låt rätten vila övertäckt i 5 min innan servering och dekorera med hackad persilja. Kyckling i sötsur sås (4 pers) 400 g kycklingbröst eller schnitzel skuren i strimlor 2 dl ananassaft 1 burk ananas 1 ½ dl vatten ½ hönsbuljongtärning 1 msk ättika 1 tsk honung ½ msk färskriven ingefära ½ msk Maizena såsredning 46

47 Salt och peppar 200 g ärtor 100 g färska bönor 1. Ananassaft, vatten och buljongtärning blandas i en passande skål. Sätt på lock och värm i 2 min i mikron på full effekt. 2. Ättika, honung, ärtor, ingefära och köttstrimlor blandas ner i vätskan och ställs i mikron på full effekt i 8 min. 3. Ta ut rätten och rör ner Maizena under omrörning och smaka av med salt och peppar. 4. Skär ananasen i tärningar och blanda ner i skålen. Kör på full effekt i 5 min igen. 5. Ta ut rätten och låt den vila övertäckt i ca 4 min och vänd därefter ner bönor. Servera med ris. Potatis med lök och provencekryddor (2 pers) Ca 400 g potatis 1 finhackad lök 1 tsk provencekryddor 25 g smör ½ dl vatten 2 msk vitt vin Salt Nymald peppar 1. Skär de skalade potatisarna i tunna skivor och lägg dem på ett fat tillsammans med hackad lök. Tillsatt vätskan. 2. Häll ner kryddorna och smöret. 3. Täck faten och ställ det i mikron och tillaga på full effekt i 12 min. 4. Om mikron har grilleffekt, kan potatisen därefter grillas i 2 min eller tills ytan är gyllenbrun. 5. Låt rätten vila i 5 min innan servering. Rätten passar bra till kötträtter. Morötter i kryddcreme (2 pers) 400 g morötter 25 g smör 1 tsk socker 1 tsk riven muskot 1 ½ dl vatten 3 dl creme fraiche 38% Salt Vitpeppar Saft från ¼ citron 2 msk Maizena, ljus såsredning Dekoration: hackade kryddor t ex persilja, purjo, körvel, timjan, mejram eller oregano. 1. Skala morötterna och skär dem i tunna stavar ca 5 cm långa. Lägg dem i en stor skål. 2. Smält smör i en liten skål i mikron på full effekt i ca ½ min. 3. Vispa vatten, creme fraiche, riven muskot och socker tillsammans och smaka av med salt, peppar och citronsaft. 47

48 4. Häll smöret i blandningen och häll det över morötterna. Rör ner maizena försiktigt. 5. Lägg på ett lock och kör på full effekt i 10 min. 6. Låt rätten vila övertäckt i 5 min innan servering och strö över färska kryddor. Gott som tillbehör till rött kött eller lamm. Bakad potatis med frisk dressing (2 pers) 4 stora potatisar i samma storlek 1. Tvätta och torka potatisarna. 2. Pricka hål med en gaffel runt hela potatisarna och lägg dem på lite hushållspapper i mikron. 3. Kontrollera med en sticka när potatisarna är klara och ge dem ev ytterligare ett par minuter. Potatisarna ska fortfarande vara fasta. 4. Låt dem därefter vila under en kökshandduk i 5 min. 5. Skär ett kryss i mitten och servera med en dressing. Dressing till potatisarna 50 g majonnäs 50 g creme fraiche Salt och peppar En gnutta Dijon senap 1 finhackad lök 1 tomat skuren i små tärningar Hackad purjolök 1. Blanda ingredienserna, purjon används till garnering. 2. Dressingen hälls över potatisarna och garneras med purjolöken. Blanchering av grönsaker Grönsaker (max 500 g) efter egen smak, rengjorda och delade i lika stora delar msk vatten (ca ½ dl) tillsätts grönsakerna och täcks med lock. 2. Grönsakerna värms på full effekt i 2 min. Rör om och värm på nytt i 1 min. 3. Vätskan hälls av och skölj grönsakerna under kallt vatten snabbt. Därmed bevaras grönsakernas färger. Grönsakerna serveras som tillbehör eller används till färs. Grönsakssoppa (4 pers) 1 l vatten 1 grönsaksbuljongtärning ½ kött- eller hönsbuljongtärning 1 morot i tärningar 1 purjolök fint strimlad 6-8 brysselkål skuren i kvartar 1. Häll vatten och buljongtärningar i en hög skål. 2. Tillsätt morötter, purjo och brysselkål. 3. Sätt skålen i mikron i 8-10 min på full effekt och låt soppan vila övertäckt i 5-6 min. 48 Servera med bröd.

49 Dessertchokladkaka med aprikoskräm och vaniljglass (6 pers) 100 g mörk choklad 100 g smör 3 ägg 100 g socker 50 g mjöl ½ dl mjölk 1 tsk bakpulver 50 g hackade valnötter 1 msk vatten Vaniljglass 1. Bryt chokladen i mindre bitar och lägg i en skål med 1 msk vatten. 2. Ställ skålen i mikron i 2 min på full effekt. Rör om i chokladen efter halva tiden. 3. Tillsätt smör och värm blandningen i 1 min på full effekt. 4. Ta ut och vispa ordentligt. 5. Täck en kakform med bakpapper. 6. Vispa ägg och socker med en elvisp i en stor skål. 7. Tillsätt choklad, mjölk, mjöl, bakpulver och hackade valnötter. 8. Vispa samman och häll blandningen i kakformen. 9. Baka kakan i mikron i 6 min på full effekt. 10. Ta ut kakan och låt den svalna innan servering. Aprikoskräm 1 liten burk konserverade mandariner 1 burk aprikosmarmelad 1. Häll mandariner och marmelad i en blender med saft från mandarinerna och blanda till en passande konsistens. 2. Lägg kaka och vaniljglass på en tallrik och klicka på aprikoskrämen över. Päron Belle Helene (4 pers) 1 burk konserverade päron (ca 800 g eller 2 halvor per person). Vaniljglass 1. 2 halvor på var tallrik med en glasskula. 2. Smält varm chokladsås och häll över. Varm chokladsås 100 g god kokbar choklad i små bitar 1 ½ dl grädde Ev lite päronsaft efter smak 1. Choklad och grädde smälts och värms i mikron i en skål med höga kanter i ca 2 min på full effekt. Håll ett öga på chokladen så att den inte bränns eller kokar över. 2. Avsluta med att röra om så att chokladsåsen blir jämn. Koka ev ytterligare 30 sek i mikron på full effekt. 3. Smaka ev av med lite päronsaft och chokladsmaken blir för kraftig. 49

50 Dessert med banan och blodgrape (4 pers) 2 grapefrukter 2 msk smör 2 msk rörsocker 4 bananer Valnötter ¼ l vispgrädde 1. Saften från 1 grape blandas med smör och rörsocker i en rund skål. 2. Ställ skålen i mikron på full effekt i 2 min. Rör om. 3. Skala bananerna och skär dem rakt över och lägg dem på ett ovalt fat. 4. Grapefruktien skräs fri från skal intill köttet och skärs i skivor. 5. Skivorna fördelas över bananerna och saften hälls över. 6. Strö över med valnötter. 7. Fatet ställs i mikron utan lock i ca 1 ½ min på full effekt. 8. Låt desserten svalna och servera med vispad grädde. Äppeldessert (4 pers) 2 stora äpplen, skalade och halverade 1 msk smör 1 msk socker 4 msk marsipan 4 msk hackade mandlar 1. Smör, socker, marsipan och hackade mandlar rörs samman. 2. Hälls över äpplena och läggs på ett ovalt fat som passar i storleken. 3. Äpplena placeras i mikron på full effekt i 2 min. 4. Låt äpplena vila i 5-6 min. Servera med vispad grädde eller vaniljglass (glassen kan mjukas upp i mikron. 50

51 Omräkningstabell 700 W 800 W 900 W OBS! Tiderna i ovanstående tabell är endast riktlinjer. 51

52 OBH Nordica Mikrobølgeovn VIKTIG SIKKERHETSANVISNING LES DEN NØYE OG SPAR DEN TIL Å SLÅ OPP I SENERE Før bruk Før mikrobølgeovnen tas i bruk første gang, fjernes all embalasje og mikrobølgeovn tørkes utvendig og innvendig med en lett fuktig klut (merk at plastikken på innsiden av døren IKKE skal fjernes!) Undersøk mikrobølgeovn for evnt. synlige skader. Kontroller spesielt at ovnsdøren kan lukkes helt igjen og ikke er skadet og at det ikke er noen utettheter i selve ovnsrommet. Mikrobølgeovn plasseres på en stabil og plan overflate. Den skal plasseres med min. 8 cm luft på hver side, min 10 cm på baksiden og min. 20 cm foran på mikrobølgeovn. Generelle sikkerhetsinstrukser Advarsel: Hvis døren eller dørpakningen er skadet, må ovnene ikke brukes før den er reparert av en autorisert person. Advarsel: Det er farlig for alle andre enn en autorisert person å utføre enhver service eller reparasjonsarbeid, som innebærer fjerning av et deksel som gir beskyttelse til mikrobølgeenergi. Bruk aldri mikrobølgeovn til annet enn tilberedning av matvarer og ikke til for eksempel tørke tøy, papir eller andre non-food produkter eller til å sterilisere ting. Start aldri mikrobølgovn når den er tom, da dette kan skade mikrobølgeovn. Bruk aldri mikrobølgeovn til å oppbevare ting i for eksempel papir, kokebøker el. Bruk ikke mikrobølgeovn til sylting. Mikrobølgeovn er ikke produsert for å utføre dette. Varer som ikke er syltet korrekt kan bli dårlige og være skadelige. Hele egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere selv etter avslutning av mikrobølge oppvarmingen. Matvarer som har en hinne f.eks eggeplommer, tomater, epler, poteter etc. bør stikkes flere hull på før tilberedning, da man ellers kan risikere at damp bygges opp innenfra og disse kan eksplodere. Ventilasjonsåpningen må ikke tildekkes og det må ikke stikkes noe inn i åpningene i det ytre kabinettet. Forsøk aldri å fjerne deler fra mikrobølgeovn, slik som føtter, skruer, koblinger etc. eller å fjerne metallskjoldet som beskytter mot mikrostråling. Tilbered aldri mat direkte på dreietallerken, men plasser det på noe kjøkkenutstyr som er beregnet for mikrobølgeovn. Viktig! Husk alltid på å dekke til maten med husholdningsfilm (prikk et par hull i filmen) eller lokk (la lokket ligge løst over maten). Matrester inne i ovnsrommet kan antenne og i verste fall forårsake brann i mikrobølgeovnen. Bruk kun kokeutstyr og redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Hold øye med ovn, når matvarer varmes opp i plast- eller papiremballasje, da det kan være risiko for antennelse. Slå av apparatet eller ta ut støpslet, hvis det skulle vise seg røyk og hold døren lukket, for å kvele eventuelt flammer. 52

53 Bruk aldri Kjøkkenutstyr av metall, utstyr med kanter av metall, metallholdig emalje/dekorasjoner, skruer eller pynt i metall. Poselukkere av papir med innvendig metalltråd. Melaminskål (f.eks Rosti-skål, Margrethe-skål). Vanlig steketermometer bruk kun steketermometer som er spesielt beregnet til bruk i mikrobølgeovn. Skader som oppstår på grunn pga. forannevnte el. feilaktig bruk er ikke omfattet av reklamasjonsretten. For å unngå at det slår gnister med etterfølgende skade av mikrobølgeovn, må aluminiumeller matbeholdere aldri brukes, heller ikke når kombinasjonsprogrammet brukes. Bruk da en glasstallerken. Hvis det kun brukes mikrobølgefunksjon i mikrobølgeovn, må metallristen ikke brukes. Innholdet i tåteflasker og glass med babymat skal omrøres eller ristes og temperaturen skal kontrolleres, før man inntar maten for å unngå forbrenninger. Etter endt tilberedning skal det tilberedte alltid stå sekunder i mikrobølgeovnen, for at varmen skal fordele seg og for å unngå at maten bobler opp og koker over, når en skje eller annet plasseres i maten. Mikrobølge oppvarming av drikkevarer kan medføre forsinket utbrudd av kokingen: beholderen skal derfor håndteres med forsiktighet. Advarsel: Væsker og andre matvarer må ikke oppvarmes i lukkede beholdere, da det er risiko for at de eksploderer. Følg alltid oppskriftene og husk at noen matvarer varmer raskere enn andre. Vær også oppmerksom på at matvarer med stort sukkerinnhold ikke bør oppvarmes/tilberedes i plastikkbeholdere. Kjøkkenutstyr kan bli veldig varme på grunn av varmetilførselen fra matvarene. Dette gjelder spesielt når disse er tildekket av matfilm eller lokk. Det anbefales derfor at man bruker grytekluter, når man tar ut maten fra mikrobølgeovn. Mikrobølgeovn er beregnet til husholdningsbruk. Sikkerhet og el- apparater 1. Les bruksanvisningen grundig før bruk og spar den til senere bruk. 2. Ved tilkobling av ovnen bør støpslet være lett tilgjengelig for avbrytelse. Det anbefales å montere jordfeilbryter, slik at støpslet er jordet. I tvilstilfelle kontakt en el- installatør. 3. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk kun apparatet til det formål det er beregnet for. 4. Ta alltid støpslet ut av kontakten, når apparatet ikke er i bruk. 5. Apparatet må ikke dyppes i vann eller andre væsker. 6. El- apparater er ikke leketøy og bør derfor oppbevares utenfor barns rekkevidde. Barn er ikke alltid i stand til å vurdere faren rundt dette. Lær derfor barn et ansvarsbevist forhold med el- apparater. 7. Apparatet bør kun brukes under tilsyn. 8. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild el. 9. Pass på at ledningen ikke henger ned fra bordkanten. 10. Advarsel: Når apparatet er i funksjon som kombinasjonsovn, bør barn kun bruke ovn under tilsyn av en voksen pågrunn av de frembrakte temperaturer. 11. Mikrobølgeovns overflater kan bli veldig varm under bruk. 12. Se alltid etter apparatet, ledningen og støpslet for skader før bruk. Skulle ledningen være skadet, skal den skiftes av fabrikanten, hans serviceverksted eller en tilsvarende autorisert person for å unngå at det oppstår noen fare. 13. Det anbefales at el- installasjon ekstrabeskyttes i henhold til sterkstrømreglementet 53

54 med jordfeilbryter (HFI-rele- brytestrøm maks. 30mA eller PFI / HPFI-rele). Kontakt evnt. en autorisert el- installatør. 14. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbruk. 15. Brukes apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for eller brukes det ikke i henhold til bruksanvisningen, bærer bruker selv det fulle ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet som følge herunder, blir derfor ikke dekket av reklamasjonsretten Rengjøring og vedlikehold Før rengjøring: slå av ovnen og ta støpslet ut av kontakten. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, oppløsningsmidler, ovnsrens eller lign. da dette kan skade ut - og innvendige overflater. Følgende deler kan rengjøres med en fuktig klut evnt. med litt mild såpemiddel. Utvendige flater og betjeningspanelet Dreiefoten og ovnsbunnen Ovnsdør og lignende deler Dreietallerken kan vaskes i oppvaskmaskin. Skulle det komme lukt innenfra eller rundt ovnsdøren, tørkes dette med en fuktig klut. Dette kan oppstå under bruk, men dette er ikke en funksjonsfeil. Lukten fjernes ved å sette en skål med vann tilsatt sitronsaft og skall inni ovnen. Slå på høyeste effekt på mikrobølgefunksjonen og innstill tiden på 5 minutter og tørk deretter over med en fuktig klut. Vær spesielt oppmerksom på følgende i forbindelse med rengjøring: Unngå at det kommer vann inni ventilasjonsåpningene La ikke betjeningspanelet bli vått Vær nøye med å sette dreiefoten korrekt på plass etter rengjøring Det er spesielt viktig at ovnsdøren og de tilstøtende deler holdes rene Isolasjonsplaten (Mica-plate) inni ovnsrommet skal holdes ren med en fuktig klut. Skulle det bli mye fett eller skulle den bli mørk, skal den byttes. Den kan antenne hvis det blir mye fett. 54

55 Kjøkkenutstyr Bruk kun tallerken og beholdere som er beregnet for bruk i mikrobølgeovn. Hvilke kjøkkenutstyr skal brukes og hvor/ Kjøkkenutstyr Mikrobølger Grill Varmluft Kombinasjon* Varmebestandig glass Ja Ja Ja Ja Ikke varmebestandig glass Nei Nei Nei Nei Varmebestandig keramikk Ja Ja Ja Ja Mikrobølgebestandig plastikk Ikke-mikrobølgebestandig plastik Mikrobølgebestandig plastikkfilm og tørkepapir Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Metallrist Nei Ja Ja Nei Metallskål Nei Ja Ja Nei Kjøkkenutstyr av metall Nei Ja Ja Nei *= Mikrobølger og grill samt mikrobølger og varmluft 3 Beskrivelse 1. Sikkerhetslås 2. Ovnsvindu 3. Ventilasjonshuller 4. Dreiefot 2 5. Dreietallerken 6. Betjeningspanel 7. Metallrist (må kun brukes med grill funksjon)

56 Slik brukes mikrobølgeovnen Klokke Ovnen har 24 timers klokke. Første gang strømmen tilkobles eller hvis ovnen har vært frakoblet nettverket vil det blinke i displayet 88:88 tre ganger og nå stoppe. Innstilling av klokken f.eks. til kl. 8.30: 1. Trykk på CLOCK. Det første siffer i displayet blinker og lyser 2. Trykk til den ønskede time tallet kommer frem og trykk på CLOCK. 3. Trykk til den ønskede minutt tallet kommer frem og trykk på CLOCK Merk! Hvis det ikke bekreftes med å trykke på CLOCK etter valg av henholdsvis time og minutt tallet, vil ovnen selv bekrefte det time eller minutt tallet som vises i displayet. Manuell innstilling av mikrobølgefunksjon Den lengste tiden for mikrobølgefunksjonen er 60 minutter. Innstill den ønskede mikrobølge effekt med å trykke på POWER Trykk antall ganger Indikator Mikrobølgestyrke, ca % 800 watt 2 80% 660 watt 3 60% 500 watt 4 40% 300 watt 5 20% 150 watt Manuell mikrobølgefunksjon f.eks. 1 min. på 60 % styrke: 1. Trykk på POWER tre ganger (for 60% effekt) displayet viser 60P. 2. Trykk på inntil den ønskede tilberedningstid kommer frem. 3. Trykk på INSTANT/START og nå vil tilberedningen starte. Kombinasjon varmluft/mikro og grill/mikro Ovnen har utover grill og varmluftprogrammer flere forskjellige kombinasjonsprogrammer. Disse vises i displayet som hhv. C, C1, C2, G, G1 og G2 og har følgende funksjoner: Varmluftprogrammer C: Kun varmluftprogrammet er aktivert. C1: 70% av tiden varmluft og 30% av tiden mikro. C2: 55% av tiden varmluft og 45% av tiden mikro. Grill programmer G: Kun grillen er aktivert. G1: 70% av tiden grill og 30% av tiden mikro. G2: 55% av tiden grill og 45% av tiden mikro. 56

57 Bruk av varmluftprogram eller kombinasjonsprogram varmluft / mikro Ovnen bør forvarmes før maten tilberedes ved bruk av varmluftprogram ( bemerk at dette ikke gjør seg gjeldene hvis kombinasjonsprogrammet varmluft/mikro brukes). Forvarming 1. Trykk på CONV/COMBI GRILL/COMBI 1 gang. 2. Trykk på inntil den ønskede temperatur fremkommer. 3. Trykk på INSTANT/START 2 ganger. Displayet viser nå Pr-H og 15:00 og ovnen forvarmes nå i 15 minutter. Varmluftprogram Etter forvarming eller hvis ovnen allerede har vært i bruk og er varm eller hvis et av kombinasjonsprogrammene ønskes brukt forsetter en slik: 1. Trykk på CONV/COMBI GRILL/COMBI inntil det ønskede program (C, C1 eller C2) vises i displayet. 2. Trykk på inntil den ønskede temperatur fremkommer. 3. Trykk på INSTANT/START 1 gang. 4. Trykk på for innstilling av den ønskede tilbredningstid. 5. Trykk på INSTANT/START 1 gang. Bruk av grill eller kombinasjonsprogram grill/mikro 1. Trykk på CONV/COMBI GRILL/COMBI inntil det ønskede program (G, G1 eller G2) vises i displayet. 2. Trykk på inntil den ønskede tilberedningstid fremkommer. 3. Trykk på INSTANT/START og tilberedningen starter. Automatisk opptining etter vekt Ovnen har tre automatiske opptiningsprogrammer som vises i displayet som hhv. Ad-1, Ad-2 og Ad-3: Ad-1: Ad-2: Ad-3: til opptining av kjøtt med en vekt fra 100 g opptil 2 kg til opptining av fjærkre med en vekt fra 200 g opptil 3 kg til opptining av fisk og skalldyr med en vekt fra 100 g til 900 g For det helt optimale resultat anbefales det at maten snues under opptiningsprosessen og det høres et pip, når halve tiden under opptining dette og som indikerer på at maten bør snues. Merk også at opptiningen fortsetter på tross av piping selv om man velger å ikke åpne døren og snu kjøttet. Velger man å snu på kjøttet, åpnes døren og kjøttet snues, deretter trykkes START for å fortsette opptiningen. Det anbefales også å la maten stå i ca minutter etter opptining for best mulig resultat. Opptining av 200 g fjærkre: 1. Trykk på to ganger for å velge programmet for opptining av fjærkre. Displayet viser nå Ad Trykk på INSTANT/START. 57

58 3. Innstill vekten ved å trykke på til den ønskede vekten fremkommer (med 200 g intervall). 4. Trykk på INSTANT/START og opptiningen starter. Automatisk mikrobølgefunksjon (bruk av programmer) Ovnen er forprogrammert til bruk for tilberedning av en rekke forskjellige sorter matvarer. Ved valg av programmenyer under er det ikke nødvendig å innstille tid eller styrke, programmet skal kun velges. Valg av programmer AC-1 Ris/pasta La ris eller pasta ligge i vann i ca. 30 min før tilberedning: Ris 100 gr 200 gr 300 gr Vann 180 ml 330 ml 480 ml La risen være tildekket under tilberedningen. Pasta 100 gr 200 gr 300 gr Vann 300 ml 600 ml 900 ml Pastaen skal IKKE være tildekket under tilberedning. AC-2 Friske grønnsaker Det kan tilberedes mellom 200 gr og 800 gr grønnsaker i et fat med litt vann. La gjerne grønnsakene hvile et par minutter etter tilberedning. AC-3 Frosne grønnsaker Samme fremgangsmåte og mengde som for tilberedning av friske grønnsake. AC-4 Popcorn Program til popping av popcorn mellom gr. Følg tilberedningsmetoden som beskrevet på posen med popcorn. AC-5 Væske Oppvarming av mellom 250 og 500 ml væske. AC-6 Poteter For tilberedning av bakte poteter totalvekt mellom 0,45 kg og 0,65 kg. Det anbefales å stikke et par huller i potetene med en gaffel og dekke de til med film og snu dem et par ganger under tilberedningen. AC-7 Pizza Oppvarming av pizza på ca. 150 g. AC-8 Fisk Til damping av fisk på ca. 450 g. Legges på en tallerken eller et lite fat med de ønskede ingrediensene. La fisken stå et par minutter etter tilberedningen. 58

59 Tilberedning av 400 g friske grønnsaker: 1. Trykk på AUTOCOOK inntil den ønskede meny- i dette tilfellet AC-2 kommer frem. 2. Trykk på for innstilling av ønsket vekt (Program 7 og 8 har kun et program, hvor det sees bort fra punkt og fortsettes direkte til punkt 3). 3. Trykk INSTANT/START og tilberedningen starter. Forprogrammering Klokken er og ovnen skal starte kl og kjøre 80 % effekt i 20 min. (det er viktig at klokken er korrekt innstilt). Legg merke til at opptiningsprogrammet ikke kan brukes under forprogrammering. 1. Innstill til ønsket program 80% effekt ved å trykke på POWER to ganger displayet viser 80P. 2. Trykk på for innstilling av den ønskede tilberedningstid. 3. Hold CLOCK inne i ca. 3 sek. Deretter høres et kort pip og ønsket oppstartstid kan inntastes. 4. Trykk på til ønsket timetall og trykk CLOCK. 5. Trykk på til ønsket minuttall og trykk CLOCK. Ovnen er nå innstilt til senere oppstart. Merk at når ovnen er forut innstilt er det mulig å se den innstilte tiden ved å trykke på CLOCK. Tiden vises i et par sekunder og deretter vil ovnen selv stilles tilbake til den aktuelle tiden. Programmering av eget program I noen oppskrifter anbefales det bruke både mikrobølger og grill ved tilberedning av en å samme rett. Ovnen gir mulighet for å taste et slikt program. F.eks et program med 100% effekt i 10 min. og grill i 9 min. 1. Trykk på POWER 1 gang (for 100% effekt) displayet viser 100P. 2. Trykk på til den ønskede tilberedningstid vises. 3. Trykk på CONV/COMBI 4 ganger (for grill) displayet viser G. 4. Trykk på til den ønskede tilberedningstid vises. 5. Trykk på INSTANT/START nå vil tilberedningen starte. Barnesikring Det er mulighet for å innstille barnesikring. Når barnesikringen aktiveres vil symbolet hengelås lyse, det høres en kort pipelyd og betjeningspanelet er låst. Ovnen kan ikke innstilles eller startes. Klokken vil ikke fungere mens barnesikringen er aktivert. Barnesikring: 1. Hold STOP/CLEAR inne i 3 sekunder, deretter vises det OFF i displayet. (For å aktivere ovnen må barnesikringen slås av igjen). 2. Hold STOP/CLEAR inne i 3 sekunder (barnesikringen er nå slått av). Før service kontaktes Hvis ovnen overhodet ikke fungerer, bør du kontrollere følgende før forhandler kontaktes: At støpslet er satt på plass i kontakten At ovnsdøren er lukket 59

60 At koketiden er korrekt innstilt At sikringen og støpslet er i orden Vent i 10 minutter å prøv så en gang til om ovnen virker. Starter ovnen nå har overopphetingssikringen vært aktivert. Undersøk derfor om ovnen er plassert korrekt med tilstrekkelig plass til ventilasjonsutluftingen. Var ovnen f.eks tom ved start? Hvis displayet forsvinner eller ikke lyser: a. Undersøk om ovnen er tilkoblet kontakten eller er satt ordentlig på plass. Hvis ikke ta ut støpslet og vent i 10 sekunder før støpslet sette i kontakten igjen. b. Sjekk om alle sikringene fungerer og at jordfeilbryteren ikke er utkoblet. Kontakten sjekkes ved hjelp av et annet el- apparat. Hvis ikke ovenstående er korrekt, vennligst kontakt den butikken der mikrobølgeovn er kjøpt. I tilfelle problemer Hvis det er problemer med å betjene ovnen eller hvis den anses for å være defekt, bør bruksanvisningen leses grundig for å forsikre seg om at den betjenes korrekt. Hvis ovnen fortsatt anses for å være defekt, kan en kontakte OBH Nordica direkte på tlf: for telefonisk veiledning. Eventuell service skal bestilles hos den forhandler der ovnen er kjøpt. ADVARSEL Bruk aldri ovnen hvis døren eller dørhengslene er skadet. Kontakt da forhandleren der ovnen er kjøpt. Forsøk aldri selv å utføre service eller reparasjoner. Dette skal foretas av en autorisert reparatør. Advarsel: Gi barn kun lov å bruke ovnen under tilsyn hvis det er gitt en grundig instruksjon, slik at barnet er i stand til å bruke ovnen på en sikker måte og forstår farene ved korrekt bruk. Pass på at dreietallerken og dreiefot er riktig på plass når ovnen brukes. Varm aldri opp lukkede beholdere eller glass med forseglet lokk. For å unngå overtrykk eller evnt. risiko for eksplosjon skal lokket fjernes eller åpnes før oppvarming. Avlevering av apparatet Loven krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks Oslo Tlf:

61 Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm, 1400 watt Mikrobølgeovn effekt: 2450 MHz 900 W Kvartsgrill: 1000 W Varmluft: 1300 W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. Litt om matlaging i mikrobølgeovn Med mikrobølgeovnen er det mulighet for å tilberede spennende retter raskt og enkelt. Vi har her samlet en rekke forskjellige retter som man bl.a. kan bruke, mens man blir fortrolig med ovnen og alle dens muligheter og funksjoner. Litt om matlaging i mikrobølgeovn (800 watt) Alle tider i våre oppskrifter som er basert på 800 watt er ca. tider som avhenger av forskjellige forhold slik som: Skålenes tykkelse Grønnsakenes beskaffenhet, herunder forskjellige sesonger Matvarenes ferskhet Ferske eller frosne matvarer Tykkelsen på kjøtt eller fisk For øvrig kan vi henvise til omregningstabellen bakerst i manualen, som kan brukes til oppskrifter beregnet for mikrobølgeovn med lavere eller høyere effekt. Ved tilberedning av mat i mikrobølgeovnen, er det alltid en god idé å kontrollere maten under tilberedningen. Dessuten rådes det likevel alltid å starte med kortere tilberedningstid enn angitt i oppskriftene, for å sikre at maten ikke blir tilberedt for lenge. Man kan altså åpne ovnsdøren under tilberedningen, mikrobølgeovnen stopper nemlig automatisk, når ovnsdøren åpnes og starter igjen når den lukkes - les om dette i bruksanvisningen. Det anbefales generelt at man prøver seg frem. Ved opptining er det en god idé å la kjøttet hvile etter opptining, det anbefales også å snu kjøttet etter halve opptiningstid. Skålene som brukes i mikrobølgeovnen bør avstemmes med mengden av mat. D.v.s. bruk ikke for store skåler, men bruk gjerne skåler med litt høye kanter som f.eks. souflé former. Grønnsaker bør være like i størrelse. Er noen grønnsaker vesentlig større enn andre, bør tilberedningstiden for disse forventes å være litt lengre. 61

62 Husk alltid å bruke grytelapper, når formene tas ut av mikrobølgeovnen, da varmen fra matvarene raskt fordeler seg ut i skåler og fat og de dermed kan bli veldig varme. Bruk alltid lokk eller mikrobølgefilm under tilberedningen. Det beste resultat oppnås hvis retten får lov å hvile i ca. 5 min. etter at tilberedningen i mikrobølgeovnen er avsluttet. Dette gir varmen lov til å bred seg i retten. Tabell for grønnsaker (Husk alltid å dekke til fatet/skålen med lokk eller mikrobølgefilm) Grønnsaker 200 gr. 400 gr. Vann Artisjokk 3-4 min. 5-6 min. - Asparges 5-7 min min. 2 ss. Blomkål 4-5 min. 7 min. ½ dl Broccoli i buketter 4 min. 7 min. ¼ dl Champignon 5-6 min. 6-8 min. - Fennikel 5-6 min. 8-9 min. 2 ss. Gulerødder i staver 5 min. 7-8 min. ½ dl Haricots verts (grønne bønner) 6 min min. ½ dl Maiskolber Ca. 8 min. Ca min. - Purre 4 min. 7 min. ¼ dl Rosenkål 4 min. 7 min. ½ dl Selleri i terninger 4 min. 7 min. ½ dl Skrelte poteter 5 min min. 1 dl Spinat, friskhakket 3 min. 5-6 min. 1 ss. Sukkererter 4 min. 7-8 min. ¼ dl Tomater 3-4 min. Ca. 6-8 min. - Erter 3-4 min. 6-8 min. 2 ss. Østershatte 3-4 min. 6-8 min. - Små, enkle retter og gode tips Bacon Skivet bacon kan med fordel tilberedes i mikrobølgeovnen. 6 skiver bacon legges på et stykke tørkepapir på en tallerken. Dekk også baconen med et stykke tørkepapir. Baconen tilberedes på full effekt i ca. 5 min. Eggerøre Pisk 2 egg og 2 ss. fløte med en gaffel og smak til med salt og pepper. Tilsett 5 gr. smør og sett skålen i mikrobølgeovnen 1 min. med full effekt. Rør deretter rundt i eggerøren og kok yterligere 1 min. på full effekt. Ta deretter skålen ut og la eggerøren hvile i 2 min. Is Is kan myknes i mikrobølgeovnen med lav effekt i ganske kort tid (ca. ½ - 1 min.). Husk å holde øye med isen slik at den ikke smelter. Skollede mandler Legg 50 g mandler og 1 dl vand i en skål og sett skålen i mikrobølgeovnen ca. 1-1¼ min 62

63 på full effekt. La mandlene hvile 2 min. og hell kaldt vann over dem. Mandlene er nå veldig enkle å skolle. Deig til hevning Mikrobølgeovnen fremmer heving av en gjærdeig. Brukes det ca. 1 kg mel, skal deigen heve i mikrobølgeovnen i ca sek. på full effekt, deretter skal deigen hviler i 8 min. Gjenta hevingen i mikrobølgeovnen i yterligere sek. med etterfølgende hviletid på 8 min. Havregrøt (1 pers.) 2 dl vann og ¾ dl havregryn med litt salt, blandes i en dyp tallerken. Havregrøten kokes på full effekt i ca. 2½ - 3 min. deretter røres det rundt og grøten serveres med melk. Smeltet sjokolade Brekk sjokoladen (100 gr.) i små stykker i en skål og tilsett 1 ss. vann. Smelt sjokoladen i mikrobølgeovnen 2 min. på full effekt. Rør i sjokoladen etter halve tiden. Paté med oliven (4 pers.) 500 g hakket kalve- eller oksekjøtt 2 skiver franskbrød uten skorpe 3 dl fløte 13% 1 finhakket løk 1 fedd knust hvitløk 1 ss. friskhakkede krydder urter (f.eks. oregano eller basilikum) Salt og pepper 8 10 hakkede sorte oliven 20 g smør Fremgangsmåte: 1. Franskbrød og fløte blandes i en skål. 2. Rør deretter det hakkede kjøttet og de øvrige ingredienser til en godt rørt farse. 3. Smør en form og legg farsen sammen med noen smørklatter (20 gr.) og dekk skålen med film. 4. Tilbered i mikrobølgeovnen i ca. 18. min. på halv effekt. 5. Med å stikke en kjøtt nål i patéen, kan man se om den er ferdig. 6. La patéen hvile og sett den deretter i kjøleskapet til neste dag. Retten serveres med en skål grønn salat og grovt brød. Lasagne (2 pers.) 250 g hakket oksekjøtt 1 hakket løk 1 fedd knust hvitløk 1 stor gulrot skåret i fine terninger 1 ss. olivenolje 1 ts. tørket oregano Salt og friskkvernet pepper 1 ds. hakkede flådde tomater ½ dl vann 6 ferdig kokte lasagneplater 63

64 5 dl Mornay saus 2 ss. rasp Fremgangsmåte: 1. Bland med en gaffel det hakkede kjøttet, løk og olivenolje i en skål. 2. Sett lokk på og damp på full effekt 5 min. 3. Ta skålen ut og ta kjøttet løst med en skje og bland gulrøtter, krydderier og hvitløk. 4. Tilsett de hakkede tomater og vann. 5. Dekk bunnen av et smurt firkantet fat med kjøttsaus. 6. Legg deretter lagvis lasagneplater, kjøttsaus og Mornay saus, avslutt med Mornay saus og dryss over med rasp. 7. Sett retten i mikrobølgeovnen på middels effekt ca. 20 min. 8. La retten hvile i 5 min. Fylte pepperfrukter (2 pers.) 2 pepperfrukter 250 g hakket oksekjøtt 1 egg 2 ss. mel Salt og pepper 1 ss. friskhakket basilikum 1 fedd hvitløk Revet mozzarella ost Friske krydder urter til pynt Fremgangsmåte: 1. Pepperfruktene deles og kjerner og stilk fjernes. 2. Sett dem på et fat og tilbered i mikrobølgeovnen i 1 ½ min på full effekt. 3. Tilsett farsen de øvrige ingredienser. 4. Fordel farsen i pepperfruktene og sett dem i mikrobølgeovnen i ca. 6 min. på full effekt. 5. Ta deretter fatet ut og dryss revet ost over pepperfruktene. 6. Tilberedes i 2 min. på full effekt, eller til osten er smeltet og dryss over de friske krydder urter. 7. La retten hvile i 5 minutter. Server med en stor skål grønn salat og baguetter. Svinekoteletter i karrisaus (2 pers.) 2 stk. koteletter á ca. 180 gr. 1. Legg kotelettene på et fat, tildekk med film og tilbered på full effekt i ca. 3 min. 2. Kotelettene snues deretter og tilberedes i ytterligere 3 min. ( tildekket). 3. Ta dem ut og krydre de med salt og pepper, la de deretter hvile tildekket, mens sausen lages. Saus: 2 dl vann 1 ½ dl pisket fløte 1 ts. kjøttbuljongpasta Karri 64

65 Maizena sausjevnning Salt og pepper 1 ts. sukker Fremgangsmåte: 1. Hell vann, pisket fløte og kjøttbuljong i en rund skål med høye kanter. 2. Sett skålen i mikrobølgeovnen på full effekt i 3 min. 3. Dryss deretter karri etter smak over og pisk Maizena sausjevning over. 4. Etter 2 min med full effekt kan det evt. tilsettes mer sausejevning og fortsette ytterligere 2 min på full effekt. 5. Sausen smakes til med salt, pepper og sukker. 6. Sausen helles over kotelettene og serveres med kokt ris eller poteter samt mango chutney. Dryss evnt. peanøtter over kotelettene. Farse med blancherte broccoli (4 pers.) 500 g hakket kalv eller oksekjøtt 1 egg 1 ts. salt Friskkvernet pepper 4 ss. mel 1 dl vann 50 g smør g blancherte broccoli Hakket persille til pynt Fremgangsmåte: 1. Farsen røres sammen med egget og alle øvrige ingredienser tilsettes, unntatt smør. 2. Smør en souffléform med margarin og legg et tynt lag farse i bunnen. Legg deretter et lag blancherte broccoli over, avslutt med ennå et lag farse. 3. Smelt smøret i en liten tildekket skål i ½ min. med full effekt og hell smøret over retten. 4. Innstill mikrobølgeovnen til kombinasjonsprogram 2 og tilbered i 12 min. Hvis mikrobølgeovnen ikke har kombinasjonsprogram, tilberedes retten på høyeste effekt i ca. 10 min. 5. La retten hvile i 5 min. før servering og dryss over med hakkede persille. Retten serveres med baguetter og engelsk saus. Chili con Carne (2 pers.) 250 g hakket oksekjøtt 2 fedd knust hvitløk 1 hakket løk 1 ss. olivenolje 1 dl. røde kidney bønner 1 dl. hakkede flådde tomater Chilipulver eller frisk chili etter smak Salt og pepper Fremgangsmåte: Bland hakket kjøtt, løk og olivenolje i en soufflé skål med en gaffel. Dekk til og damp på full effekt i ca. 5 min. 65

66 1. Ta skålen ut og ta kjøttet løs med en skje. Hell væsken av kidney bønnene og bland dem med kjøttet. 2. Tilsett de hakkede tomatene og krydder og bland godt. 3. Tildekk skålen og sett den i mikrobølgeovnen på full effekt i ca. 7 min. 4. La retten hvile i 5 min. Server med godt brød. Farserte savoykål (2 pers.) 4 store savoykål blader Fremgangsmåte: 1. Savoykålen skylles, legges på et fat og dekkes til med film. 2. Damp kålen på full effekt i ca. 1 min., til bladene er myke. Farse: 250 g hakket kalvekjøtt 1 egg 3 finhakket champignons 2 ss. mel Salt og pepper 1 ts. kalvebuljong 2 ½ dl vann Fremgangsmåte: 1. Farsen røres til med egg, champignon, mel, salt, pepper og fordeles i de fire kål bladene, som lukkes som små pakker. 2. Legg pakkene på et ovalt fat. 3. Oppløs kalvebuljong i en skål med 2 ½ dl vann i mikrobølgeovnen i 2 min. på full effekt. 4. Hell væsken over kål pakkene og sett fatet i mikrobølgeovnen, tilberedes på full effekt i 8 min. 5. La retten hvile tildekket 5 min. Server med kokte poteter. Fersk pasta med kjøttsaus (2 pers.) 250 g hakket oksekjøtt 1 hakket løk 1 fedd knust hvitløk 1 stor gulrot skåret i terninger eller grovrevet 1 ss. olivenolje 1 ts. tørket oregano 1 ts. salt og friskkvernet pepper 1 dl. hakkede flådde tomater ½ dl vann 66 Fremgangsmåte: 1. Bland hakket kjøtt, løk og olivenolje i en souflé skål med en gaffel. Sett på lokk og damp på full effekt i 5 min. 2. Ta ut skålen og ta kjøttet løst med en skje eller en gaffel og bland det godt med gulrot, krydder og hvitløken.

67 3. Tilsett de hakkede tomater samt vand og rør godt rundt. 4. Innstil mikrobølgeovnen på full effekt i 7 8 min. La retten hvile i 5 min. og smak evt. til med mer krydder etter smak. 5. Kok fersk pasta på komfyren, etter anvisning på pakken mens retten hviler. Lakseterrine med spinat (4 pers.) 500 g fersk laks uten ben ¼ l. Pisket fløte 2 egg 1 ts. salt 1 dryss cayennepepper 300 g grovhakket spinat Fremgangsmåte: 1. Skjær laksen i mindre stykker og legg den sammen med fløte, egg og krydderet i en foodprocessor. 2. Kjør den til en fast farse. 3. Press vannet godt ut av spinaten. 4. Smør en avlang form og legg et lag laksefarse, et lag spinat og ennå et lag laksefarse i formen. 5. Dekk formen med mikrobølgefilm og sett den i mikrobølgeovnen på full effekt ca minutter. 6. La lakseterrinen hvile og sett den i kjøleskapet til neste dag. 7. Serveres sammen med en kald dressing. Kald dressing til lakseterrine med spinat 3 dl creme fraiche 2 dl majones smakt til med Dijon sennep Hvitvin Salt og hvit pepper Fremgangsmåte: 1. Bland ingrediensene og dryss evt. friskhakkede krydder urter på dressingen. Server med baguetter eller italienske boller. Torskefilet med purre og savoy kål (4 pers.) 500 g torskefilet 2 purr skåret i tynne ringer 200 g finsnittet savoy kål 5 dl Mornay Saus Salt og pepper Fremgangsmåte: 1. Purreringer og savoy kål blandes og halvparten fordeles i et ovalt fat. 2. Torskefiletene skjæres i passende stykker og legges over grønnsakene. 3. Dryss på litt salt og pepp og legg resten av grønnsakene over. 4. Hell sausen over, legg på lokket og sett fatet i mikrobølgeovnen i ca. 8 min. på full effekt. 5. La retten trekke 5 6 min. 67

68 Server sammen med godt brød eller ris. Det kan også brukes andre fisketyper slik som rødspette, sei, rødtunge. Dampede fiskefileter m. grønnsaksaus (2 pers.) 4 rødspette fileter eller rødtunge fileter 1 purre 2 gulrøtter Salt og friskkvernet hvit pepper 50 g smør 4 dl pisket fløte 1 ts. fiskebuljong 2 ss. Maizena, lys sause jevner Pynt: tinte reker, dill og sitron båter Fremgangsmåte: 1. Brett fiskefiletene en gang på midten og legg dem på et ovalt fat. 2. Rens grønnsakene og skjær dem i 5 cm lange, veldig tynne strimler og legg dem over fisken. 3. Smelt smøret i en liten tildekket skål med full effekt i 1 min. Tilsett pisket fløte med fiskebuljong (utrørt). Smak til med salt og pepper og hell blandingen over fisken og grønnsakene. Legg lokket på og damp på full effekt i 8 min. inntil fisken er mør. La retten hvile i 5 min. før servering. Pynt med opptinte reker, dill og sitron båter og server retten med kokt ris eller rundstykker. Fisk med fløteost (2 4 pers.) 400 g fiskefilet (f.eks. torsk) 3 tomater i skiver 1 bunt. persille 200 g fløte ost 1 dl pisket fløte 1 ts. Maizena ½ ts. salt Hvit pepper Revet muskatnøtt Fremgangsmåte: 1. Legg fiskefiletene på et fat og fordel de skivede tomatene over filetene. 2. Grovhakk persillen. 3. Tilsett de øvrige ingredienser og bland massen til den er jevn. 4. Fordel osteblandingen over fisken og dekk til fatet. 5. Retten tilberedes på full effekt i 5 ½ min og deretter ca. 600 W i 4 min. 6. La retten hvile tildekket i ca. 5 min. Fiskerand med reker og muslinger (2 pers.) 300 g torske- eller seifilet 2 dl fløte 2 egg 3 ss. mel 68

69 1 ts. salt Hvit pepper ¼ løk Fyll: 200 g reker 1 ds. muslinger 200 g broccoli i små buketter Fremgangsmåte: 1. Hvis det brukes frosne, opptinte fileter, helles væsken av fisken. 2. Filetene skjæres i strimler og fylles sammen med de øvrige ingredienser i en foodprocessor. 3. Findel fisken i foodprocessoren. 4. Bland fylle i farsen med en deigskrape og fordel farsen i en smurt glassrandform. 5. Dekk til fatet og tilbered retten 6 min. ved 800 W og deretter 6 min. ved ca. 400 W. 6. La retten hvile tildekket i ca. 5. min. Varm røkt makrell (2 pers.) 1 stk. røkt makrell 6 rensede champignon i skiver 2 tomater i skiver 1 middelsstor hakket løk 60 g smør Friskkvernet pepper og salt Hakket frisk dill Sitronsaft Fremgangsmåte: 1. Fjern ben og skinn fra den røkte makrellen. Legg filetene på et ovalt fat. 2. Legg hakket løk og de skivede champignon over. Drypp over litt sitronsaft og friskkvernet pepper etter smak. 3. Tilslutt de skivede tomatene og dryss godt med friskhakket dill. 4. Tilsett smøret i små klatter. 5. Dekk fatet med film (husk å prikke hull i filmen med en gaffel). 6. Tilberedes i ca. 4 min. på full effekt og la retten hvile i 5 min. Da makrell er salt i seg selv, bør mengden av salt avstemmes deretter. Retten serveres med godt grovt brød eller i sesongens nye norske poteter. Laks med grønnsaker og saus (2 pers.) 2 stk. laksefilet uten skinn og ben (ca. 300 gr.) 2 ss. hvitvin 2 gulrøtter skåret i tynne strimler på langs 1 purre skåret i tynne strimler på langs Salt og pepper g smør Fremgangsmåte: 1. Laksestykkene legges på et ovalt fat. 69

70 2. Grønnsakene blandes og legges over fisken sammen med smørklattene. 3. Dekk fatet med film og sett i mikrobølgeovnen i 4 5 min. på full effekt. 4. Ta retten ut og la den hvile tildekket i 5 6 min. Fiskesaus: 1 ½ dl vann ½ dl hvitvin 1 ½ dl pisket fløte 1 ts. fiskebuljong Maizena sausejevning Fremgangsmåte: 1. Bland alle ingredienser i en rund skål med høye kanter. 2. Skålen settes i mikrobølgeovnen i 3 min. på full effekt og deretter piskes Maizena sausejevning til en passende konsistens. 3. Sett deretter skålen igjen i mikrobølgeovnen i 2 min på full effekt. 4. Sausen helles over laksen med grønnsakene og pyntes med frisk dill. Server retten med rundstykker eller italienske boller. Kald dampet laks med karrimajones (4 pers.) 1 helt stykke laks ca. 600 g uten skinn og ben 4 ss. hvitvin Fremgangsmåte: 1. Fisken legges på et passende fat sammen med hvitvin. 2. Tilberedes i mikrobølgeovnen i 6-7 min. på full effekt. 3. Ta fisken ut og krydre den med salt og friskkvernet hvit pepper. 4. La fisken hvile tildekket i 10 min. og sett den i kjøleskapet til den er helt kald. Karrimajones 200 g majones 1 ts. karri 1 ss. hvitvin Fremgangsmåte: 1. Majones røres med karri og hvitvin. 2. Laksen anrettes på et serverings fat og majonesen smøres på i et jevnt lag med en smørkniv. Pynt evt. fisken med reker, halve hardkokte egg, aspargessnitter, kaviar, sitron båter og dill og server med godt hvitt brød. Hel kylling med grønsakssauté (2 pers.) 1 fersk kylling (1200 g), rengjort ¼ dl akacie honning ¼ dl olivenolje Salt og pepper 70 Fremgangsmåte: 1. Kyllingen krydres innvendig med salt og pepper.

71 2. Legg kyllingen på et fat i passe størrelsen. 3. Pensle med en blanding av olivenolje og akacie honning. 4. Tilbered på kombinasjonsprogram 2 i 30 min. Start med brystsiden ned og snu kyllingen etter 15 min. Hvis mikrobølgeovnen ikke har kombinasjonsprogram tilberedes kyllingen i ca. 30 min. med alminnelig full effekt. Kan evt. grilles i et par minutter. 5. La kyllingen trekke i 15 min. under et klede. Grønnsakssauté 1 gulrot 1 purre Broccoli buketter 2-3 majroer Frisk hakkede krydder urter 2 ss. vann 25 g smør Fremgangsmåte: 1. Skjær grønnsakene i like store stykker og legg dem på et fat. 2. Tilsett vann og smør i små klatter. 3. Tilbered på full effekt i 6 min. og rør litt rundt i grønnsakene når halve tiden er gått og la grønnsakene hvile 5 min. tildekket og krydre så med salt og pepper. 4. Dryss over med frisk hakkede krydder urter etter smak. Server med hvitløks baguetter eller annet godt brød. Kyllingbryst med grønnsakssauté (2 pers.) 2 stk. kyllingbryst 1 stor gulrot 1 persilledusk 1 purre 3 majroer 2 ss. vann 25 g smør Fremgangsmåte: 1. Skjær purren i samme lengde og del dem på langs. 2. Legg kyllingbrystene i en terteform. Krydre de med salt og friskkvernet sort pepper. 3. Fordel grønnsakene på fatet rundt kyllingstykkene. 4. Tilsett vann og fordel smøret i små klatter. 5. Tilberedes på full effekt i 6 min. 6. La retten hvile tildekket i 5 min. før servering og pynt med friskhakket persille. Serveres med baguetter eller ris. Kylling i sursøt sause (4 pers.) 400 g kyllingbryst eller schnitzler skåret i strimler 2 dl ananassaft 1 ds. ananas 1 ½ dl vann ½ hønsebuljongterning 1 ss. eddik 71

72 1 ts. honning ½ ss. revet ingefær ½ ss. Maizena sausejevning Salt og pepper 200 g tinte erter 100 g ferske bønnespirer Fremgangsmåte: 1. Ananassaft, vann og buljongterninglegges i en passende skål. Sett på lokk og varm i 2 min. i mikrobølgeovnen på full effekt. 2. Eddik, honning, erter, ingefær og kjøttstrimlene blandes i væsken og settes i mikrobølgeovnen i 8 min. på full effekt. 3. Ta retten ut, dryss i Maizena under omrøring og smak til med salt og pepper. 4. Skjær ananasen i terninger og bland dem i skålen og sett retten igjen i mikrobølgeovnen i ca. 5 min. på full effekt. 5. Ta retten ut og la den hvile tildekket i ca. 4 min. og bland deretter de ferske bønnespirene i. Server retten med ris. Potet rett med løk og provence krydder (2 pers.) Ca. 400 g poteter 1 finhakket løk 1 ts. Provence krydder 25 g smør ½ dl vann 2 ss. hvitvin Salt Friskkvernet pepper Fremgangsmåte: 1. Skjær de skrelte potetene i tynne skiver og legg dem på et fat sammen med det hakket løk og tilsett væske. 2. Dryss over med krydderier og legg smøret på i små klatter. 3. Tildekk fatet og sett det i mikrobølgeovnen og tilbered på full effekt i 12 min. 4. Hvis mikrobølgeovnen har grilleffekt, kan potetene deretter grilles i 2 min. eller til overflaten er lett lysebrun. 5. La retten hvile tildekket i 5 min. før servering. Potetretten er velegnet til stekte kjøttretter. 72 Gulrøtter i kryddercreme (2 pers.) 400 g gulrøtter 25 g smør 1 ts. sukker 1 ts. revet muskatnøtt 1 ½ dl vann 3 dl creme fraiche 38% Salt Hvit pepper Saft av ¼ sitron 2 ss. Maizena lys sausejevning

73 Pynt med hakkede krydderurter f.eks. persille purreløk kjørvel timian merian eller oregano Fremgangsmåte: 1. Rens gulrøttene og skjær dem i tynne staver ca. 5 cm lange. Legg gulrøttene i en stor skål. 2. Smelt smøret i en liten tildekket skål i mikrobølgeovnen på full effekt i ca. ½ min. 3. Pisk vann, creme fraiche, reven muskatnøtt, sukker sammen og smak til med salt, pepper og sitronsaft. 4. Ha det smeltede smøret i blandingen og hell det over gulrøttene. Rør maizena forsiktig i. 5. Legg på lokk og damp retten på full effekt i 10 min. 6. La retten hvile tildekket i 5 min. før servering og dryss friskhakkede krydderurter over. Velegnet som tilbehør til rødt kjøtt eller lammekjøtt. Bakte poteter med frisk dressing (2 pers. ) 4 store poteter i samme størrelse Fremgangsmåte: 1. Potetene vaskes og tørkes. 2. Prikk i rundt hele poteten med en gaffel og legg dem på et stykke tørkepapir på glassplaten i mikrobølgeovnen. 3. Kjenn etter med en stekenål om potetene er møre og gi dem evt. yterligere et par min. Potetene skal være faste. 4. La dem deretter hvile tildekket under et klede i 5 min. 5. Skjær et kryss på midten og serveres med en dressing. Dressing til bakte poteter 50 g majones 50 g creme fraiche Salt og pepp Litt lys dijon sennep 1 finhakket løk 1 tomat skåret i små terninger Hakket purreløk Fremgangsmåte: 1. Bland ingrediensene purreløken brukes til pynt 2. Dressingen helles over de bakte potetene og pyntes med purreløken. Blanchering av grønnsaker Grønnsaker (maks. 500 g) etter eget ønske, vasket og skåret i like store stykker. Fremgangsmåte: 1. 3 ss. vann (ca. ½ dl) helles over grønnsakene og tildekkes med lokk. 2. Grønnsakene varmes på full effekt i 2 min. Rør rundt i grønnsakene og varm på nytt i 1 min. 3. Hell ut væsken og skyll raskt under rennende iskaldt vann, da beholder grønnsakene den fine fargen. 73

74 Grønnsakene serveres som tilbehør eller brukes i f.eks. farse. Grønnsakssuppe (4 pers.) 1 l vann 1 grønnsaksterning ½ okse- eller hønsekjøtt buljongterning 1 gulrot i terninger 1 purre i fine skiver 6-8 rosenkål skåret i fire Fremgangsmåte: 1. Hell vann og buljongterninger i en høy skål. 2. Tilsett gulrot, purre og rosenkål. 3. Sett skålen i mikrobølgeovnen i 8-10 min. på full effekt og la suppen hvile tildekket i 5 6 min. Server med baguetter. Dessertsjokoladekake med aprikos coulis og vaniljeis (6 pers.) 100 g mørk sjokolade 100 g smør 3 egg 100 g sukker 50 g hvetemel ½ dl melk 1 ts. bakepulver 50 g hakkede valnøtter 1 ss. vann Vaniljeis Fremgangsmåte: 1. Brekk sjokoladen i små stykker i en skål og tilsett 1 ss. vann. 2. Sett skålen i mikrobølgeovnen 2 min. på full effekt. Rør i sjokoladen etter halve tiden. 3. Tilsett smøret og varm blandingen i 1 min. på full effekt. 4. Ta den ut og pisk godt sammen. 5. Kle en rund kakeform med bakepapir. 6. Pisk egg og sukker stive med mikser i en stor skål. 7. Tilsett sjokolade, mel, melk, bakepulver og de hakkede valnøtter. 8. Pisk alt godt sammen og hell blandingen i kakeformen. 9. Stek kaken i mikrobølgeovnen i 6 min. på full effekt. 10. Ta kaken ut og la den bli helt kald før serveringen. Aprikoscoulis 1 liten mengde mandariner 1 glass aprikosmarmelade Fremgangsmåte: 1. Ha mandarin og marmelade i en blender med.saft fra mandarinene og blend til en passende konsistens. 2. Porsjoner på tallerken: kake og vaniljeis med aprikos coulis over. 74

75 Kaken kan også pyntes med årstidens friske bær eller frukter. Pære Belle Helene (4 pers.) 1 ds. syltede pærer (ca. 800 g eller 2 halve pærer pr. person) Vaniljeis Fremgangsmåte: 1. 2 halve pærer på hver tallerken med en kule vaniljeis 2. Smeltet varm sjokoladesaus fordeles over. Varm sjokoladesaus 100 g god kokesjokolade i små stykker 1 ½ dl fløte Evnt. litt pæresaft etter smak Fremgangsmåte: 1. Sjokolade og fløte smeltes og varmes i mikrobølgeovnen i en skål med høye kanter i ca. 2 min. på full effekt. Hold øye med sjokoladen, da den kan brenne eller koke over. 2. Til slutt kan man røre i den etter endt koketid, for å forsikre seg om at sjokoladen er smeltet. Sett det evt. ytterligere 30 sek. i mikrobølgeovnen på full effekt. 3. Smak evt. til med litt pæresaft, hvis sjokoladesausen er for kraftig i smaken. Dessert med banan og grapefrukt (4 pers. ) 2 grapefrukter 2 ss. smør 2 ss. strøsukker 4 bananer Valnøttkjerner ¼ l pisket fløte Fremgangsmåte: 1. Saften av 1 grapefrukt blandes med smør og strøsukker i en rund glasskål. 2. Sett skålen i mikrobølgeovnen på full effekt i 2 min. Rør rundt. 3. Skrell bananene og skjær dem over på midten og legg dem på et ovalt fat. 4. Grapefrukten skjæres fri for skrell, helt inn til kjøttet og deles i skiver. 5. Skivene fordeles over bananene og den lune saften helles over. 6. Dryss over med valnøttkjerner. 7. Fatet settes i mikrobølgeovnen uten lokk i ca. 1 ½ min. på full effekt. 8. La desserten avkjøle litt og server med iskald fløtekrem. Epledessert (4 pers.) 2 store epler, rensket og delt 1 ss. smør 1 ss. sukker 4 ss. marsipan 4 ss. hakkede mandler Fremgangsmåte: 1. Smør, sukker, marsipan og hakkede mandler røres sammen. 75

76 2. Fylle legges i eplene og legges på et ovalt fat i passe størrelsen. 3. Eplene settes i mikrobølgeovnen på full effekt i 2 min. 4. La eplene hvile i 5-6 min. Server med iskald fløtekrem eller rørt vaniljeis (husk at isen kan gjøres myk i mikrobølgeovnen). Omregningstabell (angivelser i minutter) 700 W 800 W 900 W OBS! Tidene i omregningstabellen er veiledende. 76

77 OBH Nordica -mikroaaltouuni TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA JA SÄÄSTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. Ennen käyttöä Ennen kuin käytät mikroaaltouunia ensimmäistä kertaa, poista kaikki pakkausmateriaalit ja pyyhi uunin sisä- ja ulkopinnat kostealla liinalla. Huomioi, että uunin luukun sisäpuolella olevaa muovikalvoa EI tule poistaa. Tarkista, ettei uunissa ole mitään näkyviä vaurioita. Tarkista myös ettei luukku ole vaurioitunut ja että se sulkeutuu kunnolla. Uunin sisätilan tulee myös olla täysin tiivis. Sijoita uuni tukevalle ja tasaiselle alustalle. Jätä tyhjää tilaa uunin sivuille vähintään 8 cm, uunin taakse 10 cm ja uunin yläpuolelle vähintään 20 cm, ilmankiertoa varten. Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus: Jos uunin luukku tai siinä oleva kalvo on vaurioitunut, ei uunia saa käyttää ennen kuin koulutettu huoltomies on sen korjannut. Varoitus: Vaaratilanteiden välttämiseksi ainoastaan koulutettu huoltomies saa suorittaa kaikkia niitä huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka koskevat mikroaaltoenergiaa suojaavien osien poistamista. Käytä mikroaaltouunia vain ruoan lämmitykseen ja kypsennykseen, älä vaatteiden, paperin tai muun sellaisen kuivaamiseen mikä ei ole ruokaa. Älä myöskään käytä laitetta steriloimiseen. Mikroaaltouunia ei saa käyttää tyhjänä, sillä se voi vahingoittaa uunia. Älä käytä uunia säilytystilana. Esim. paperia, keittokirjoja tai vastaavaa. Uuni ei ole tarkoitettu eikä suunniteltu säilöntään. Tuotteet, joita ei säilötä oikein voivat pilaantua ja olla terveydelle vaarallisia. Älä kuumenna kananmunia kuorineen tai kovaksi keitettyjä kananmunia, sillä ne saattavat räjähtää lämmityksenkin jälkeen. Kuorellisiin aineksiin esim. omenoihin, tomaatteihin, perunoihin ja makkaroihin, tulee pistellä useita reikiä ennen kypsentämistä, jotta ne eivät repeäisi tai/ja räjähtäisi. Älä peitä mitään laitteen tuuletusaukkoa, äläkä työnnä mitään esinettä ulkovaipan aukkoihin. Älä koskaan irrota uunista mitään osaa, esim. jalkaa, ruuvia, liitosjohtoa tms. Älä irrota ulkovaippaa, joka suojaa mikrouunisäteilyltä. Älä lämmitä ruokaa suoraan pyörivällä kuumennusalustalla, vaan pane se mikronkestävään astiaan. Tärkeää! Peitä ruoka-aineet aina mikrokelmulla, (pistele muutama reikä kelmuun) mikrokuvulla tai sopivalla kannella, joka ei ole liian tiivis. Uunitilaan jääneet ruoantähteet voivat syttyä ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tulipalon. Käytä mikroaaltouunissa vain siihen tarkoitettuja, sopivia keittoastioita ja työvälineitä. Palovaaran vuoksi tulee laitetta valvoa huolellisesti, kun ruokaa lämmitetään muovi- tai pahviastioissa. Jos savua havaitaan, sammuta laite tai irrota pistotulppa pistorasiasta ja pidä uunin luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi. 77

78 Älä milloinkaan käytä: Metalliastioita tai -välineitä, joissa on metallisia osia esim. metallireunus, -koriste tai -kahva. Metallia sisältäviä pussin sulkimia. Melamiiniastioita. Tavallisia paistolämpömittareita. Käytä vain mikroaaltouuniin tarkoitettuja lämpömittareita. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet laitteen virheellisestä käytöstä tai edellä mainituista syistä. Älä koskaan käytä alumiini- tai metalliastioita, myöskään yhdistelmäohjelmissa koska ne aiheuttavat kipinöintiä ja saattavat vahingoittaa mikroaaltouunia. Käytä lasilautasta. Älä käytä metalliritilää mikroaaltouunissa jos olet valinnut vain mikroaaltotoiminnon. Jos vauvanruokaa lämmitetään tuttipullossa tai muissa lasisissa lämmitysastioissa, on ruokaa ravistettava tai sekoitettava ja lämpötila tarkistettava ennen syöttämistä, palovammojen välttämiseksi. Jätä ruoka-aineet kuumennuksen jälkeen uuniin sekunniksi, tasaisen lämmönjakautumisen varmistamiseksi, sekä ylikiehumisen tai kuplimisen estämiseksi, mikä syntyy jos ruokaa sekoitetaan välittömästi. Juomien lämmittäminen mikroaaltouunissa voi aiheuttaa nesteen jälkikiehumisen: käsittele lämmitysastiaa varoen. Varoitus: Nesteitä ja muita ruoka-aineita ei saa lämmittää kannellisissa säilytysastioissa, koska ne saattavat räjähtää. Noudata aina annettuja ohjeita ja huomioi, että jotkut ruoka-aineet kuumenevat erittäin nopeasti. Varsinkin paljon sokeria sisältäviä aineksia ei tule kuumentaa muoviastiassa. Kypsennysastia saattaa tulla hyvin kuumaksi kuumennuksen aikana lämmön johtumisen vuoksi. Erityisesti jos se on peitetty mikrokelmulla tai kannella. Käytä siksi uunikintaita kun nostat astian pois uunista. Mikroaaltouuni on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. 2. Uunin liitosjohdon pistotulpan tulee tarvittaessa olla helposti irrotettavissa. 3. Liitä laite vain 230 V verkkovirtaan ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on valmistettu. 4. Irrota aina pistotulppa pistorasiasta kun laite ei ole käytössä. 5. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 6. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja ja siksi ne on aina sijoitettava lasten ulottumattomiin. Lapset eivät aina kykene ymmärtämään ja arvioimaan laitteen vaarallisuutta. Opeta lapsille vastuullista sähkölaitteiden käsittelyä. 7. Laitteen käyttöä on valvottava. 8. Älä koskaan sijoita laitetta keittolevyn, avotulen tai vastaavan päälle tai läheisyyteen. 9. Huolehdi, ettei liitosjohto jää vapaasti riippumaan pöydältä. 10. Varoitus: Kun uunia käytetään yhdistelmätoiminnolla, saavat lapset käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa, koska uuni tulee erittäin kuumaksi. 11. Mikroaaltouunin ulkopinnat voivat tulla hyvin kuumiksi käytön aikana. 12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, etteivät laite, liitosjohto tai pistotulppa ole vaurioituneet. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, täytyy se vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattaa valmistajan tai koulutetun huoltomiehen toimesta tai valtuutetussa huoltopisteessä. 13. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota yhteys sähköasentajaan. 14. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. 78

79 15. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on valmistettu tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun kohteeseen tulevia mahdollisia vaurioita. Puhdistus ja hoito Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja mahdolliset ruoantähteet poistettava. Jos uunia ei pidetä puhtaana, lyhenee sen käyttöikä pintojen heikkenemisenä ja se saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta. Älä milloinkaan käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa uunin sisä- ja ulkopintoja. Seuraavat osat voidaan puhdistaa kostealla sienellä ja astianpesuaineella: Ulkovaippa ja ohjaustaulu Alustan pyöritin ja uunitilan pohja Uunin luukku ja sen osat Kuumennusalustan voi pestä astianpesukoneessa. Jos uuniin tai sen luukun ympärille muodostuu höyryä, kuivaa se pehmeällä liinalla. Höyryä saattaa myös muodostua käytön aikana, mikä on täysin normaalia. Poista hajut sisältä keittämällä uunissa täydellä teholla, syvässä astiassa viiden minuutin ajan seosta, jossa on vettä, sitruunan mehua ja kuorta. Kuivaa sisäpuoli sen jälkeen pehmeällä liinalla. Huomioi erityisesti puhdistuksessa: Älä päästä vettä valumaan tuuletusaukkoihin, äläkä anna ohjaustaulun tulla märäksi. Kiinnitä alustan pyöritin oikein paikalleen puhdistuksen jälkeen. On erittäin tärkeää pitää uunin luukku ja sen osat puhtaana. Eristyslevy uunitilassa on pidettävä puhtaana. Puhdista se kostealla sienellä. Mikäli se käytössä rasvoittuu tai tummuu, on se vaihdettava uuteen. Se voi syttyä palamaan, jos se on rasvoittunut. 79

80 Kypsennysastiat Käytä vain mikroaaltouuniin soveltuvia lautasia ja astioita. Tarkista mitä keittiöastioita ja tarvikkeita voi käyttää uunissa eri tilanteissa. Astia Mikroaallot Grilli Kiertoilma Yhdistelmä* Uuninkestävä lasi kyllä kyllä kyllä kyllä ja keramiikka Ei uuninkestävä lasi ei ei ei ei Mikronkestävä muovi kyllä ei ei ei Ei mikronkestävä muovi ei ei ei ei Mikrokelmu kyllä ei ei ei Talouspaperi kyllä ei ei ei Metalliritilä ei kyllä kyllä ei Metalliastiat ei kyllä kyllä ei *= Mikroaallot ja grilli sekä mikroaallot ja kiertoilma Osat 1. Turvalukitus 2. Ikkuna 3. Ilmanvaihtoaukot 4. Alustan pyöritin 5. Kuumennusalusta 6. Ohjaustaulu 7. Metalliritilä

81 Käyttö Kello Uunissa on 24 t kello. Kun virta kytketään päälle ensimmäistä kertaa tai jos pistotulppa on irrotettu pistorasiasta, vilkkuu näytössä kolme kertaa 88:88 ja lopuksi ilmestyy :. Kellon asettaminen esim. 8.30: 1. Paina CLOCK. Ensimmäiset numerot vilkkuvat ja näkyvät näytössä. 2. Paina kunnes toivottu tuntiluku tulee näyttöön ja paina CLOCK. 3. Paina kunnes toivottu minuuttiluku tulee näyttöön ja paina CLOCK. 4. Aika on nyt asetettu. HUOM! Mikäli valittua tunti- ja minuuttilukua ei vahvisteta painamalla CLOCK, vahvistaa uuni sen tunti- ja minuuttiluvun, joka näkyy näytössä. Mikroaaltotoiminnon manuaalinen asettaminen Pisin aika-asetus on 60 min. Aseta toivottu mikroaaltoteho painamalla POWER. Painalluskerrat Teho Mikroaaltoteho, noin 1 100% 800 W 2 80% 660 W 3 60% 500 W 4 40% 300 W 5 20% 150 W Mikroaaltotoiminto esim. 1 min, teho 60 %: 1. Paina POWER kolme kertaa (teho 60 %), näytössä on 60P. 2. Paina kunnes toivottu valmistusaika tulee näyttöön. 3. Paina INSTANT/START, jolloin valmistus alkaa. Yhdistelmä kiertoilma/mikroaallot sekä grilli/mikroaallot Uunissa on grilli- ja kiertoilmaohjelmien lisäksi useita muita erilaisia yhdistelmäohjelmia. Ne näkyvät näytössä seuraavasti: C, C1, C2, G, G1 ja G2. Toiminnot ovat seuraavat: Kiertoilmaohjelmat C: Vain kiertoilmaohjelma on aktivoitu. C1: 70 % valitusta ajasta kiertoilmateholla ja 30 % ajasta mikroaaltoteholla. C2: 55 % valitusta ajasta kiertoilmateholla ja 45 % ajasta mikroaaltoteholla. Grilliohjelmat G: Vain grilli on aktivoitu. G1: 70 % valitusta ajasta on grilliteholla ja 30 % mikroaaltoteholla. G2: 55 % valitusta ajasta on grilliteholla ja 45 % mikroaaltoteholla. 81

82 Käyttö - Kiertoilmaohjelma tai yhdistelmäohjelma kiertoilma/mikroaallot Uuni on esilämmitettävä ennen kiertoilmaohjelman käyttöä. Huom! Tämä ei koske silloin kun käytetään yhdistelmäohjelmaa kiertoilma/mikroaallot. Esilämmitys 1. Paina CONV/COMBI GRILL/COMBI kerran. 2. Paina kunnes toivottu lämpötila näkyy. 3. Paina INSTANT/START 2 kertaa. Näytössä on Pr-H sekä 15:00. Uuni esilämmittää nyt 15 min. Kiertoilmaohjelma Esilämmityksen jälkeen tai jos uuni on jo lämmin käytön jälkeen tai jos valitaan jokin yhdistelmäohjelma, jatka seuraavasti: 1. Paina CONV/COMBI GRILL/COMBI kunnes toivottu ohjelma (C, C1 tai C2) on näytössä. 2. Paina kunnes toivottu lämpötila näkyy. 3. Paina INSTANT/START kerran. 4. Paina toivotun valmistusajan asettamiseksi. 5. Paina INSTANT/START kerran. Käyttö - Grilli tai yhdistelmäohjelma grilli/mikroaallot 1. Paina CONV/COMBI GRILL/COMBI kunnes toivottu ohjelma (G, G1 tai G2) on näytössä. 2. Paina kunnes toivottu valmistusaika näkyy. 3. Paina INSTANT/START, jolloin valmistus alkaa. Automaattinen sulatus painon mukaan Uunissa on kolme automaattista sulatusohjelmaa, jotka näkyvät näytössä seuraavasti: Ad-1, Ad-2 ja Ad-3: Ad-1: lihan sulatus 100 g - 2,0 kg Ad-2: siipikarjan sulatus 200 g - 3,0 kg Ad-3: kalan ja äyriäisten sulatus 100 g g Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi suositellaan ruoan kääntämistä sulatuksen aikana. Sulatuksen puolessa välissä kuuluu merkkiääni, jolloin ruoka voidaan kääntää. HUOM! Sulatus jatkuu merkkiäänen jälkeen, vaikka uunia ei avattaisi eikä ruokaa käännettäisi. Mikäli ruoka halutaan kääntää, avataan luukku, käännetään ruoka ja painetaan START sulatuksen jatkamiseksi. Suosittelemme, että ruoka saisi sulatuksen jälkeen seistä uunissa noin 5-15 min toivotun tuloksen varmistamiseksi. Siipikarjan sulatus 200 g: 1. Paina kaksi kertaa siipikarjan sulatusohjelman valitsemiseksi. Näytössä on Ad Paina INSTANT/START. 3. Aseta paino painamalla kunnes toivottu paino tulee näyttöön (200 g:n välein). 4. Paina INSTANT/START, jolloin sulatus alkaa. 82

83 Automaattinen mikroaaltotoiminto (ohjelmien käyttö) Uuniin on ohjelmoitu erilaisten ruokien valmistus. Kun valitaan alla olevasta listasta toivottu ruoka, ei tarvitse asettaa aikaa eikä tehoa, vain ohjelma. Ohjelman valinta AC-1 Riisi/pasta Anna riisin tai pastan seistä vedessä 30 min ennen valmistusta. Riisiä 100 ml 200 ml 300 ml Vettä 180 ml 330 ml 480 ml Peitä riisit valmistuksen ajaksi. Pasta 100 g 200 g 300 g Vettä 300 g 600 g 900 g Pastaa EI saa peittää valmistuksen aikana. AC-2 Tuoreet vihannekset Voit valmistaa g vihanneksia vadilla, jossa on vähän vettä. Peitä vati kelmulla. Anna vihannesten seistä pari minuuttia valmistuksen jälkeen. AC-3 Pakastetut vihannekset Kuten tuoreet vihannekset. AC-4 Popcorn Ohjelma popcornin valmistamiseen g. Noudata popcorn-pakkauksessa olevaa ohjetta. AC-5 Nesteet Lämmitys ml. AC-6 Perunat Uuniperunat, kokonaispaino 0,45-0,65 kg. Pistele perunoita haarukalla ja kääri ne kelmuun. Käännä kerran valmistuksen aikana. AC-7 Pizza Pizzan lämmitys noin 150 g. AC-8 Kala Kalan höyrytys noin 450 g. Pane kala ja mahd. muut ainekset vadille tai lautaselle. Anna seistä muutama minuutti valmistuksen jälkeen. 83

84 Tuoreiden vihannesten valmistus, 400 g: 1. Paina AUTOCOOK, kunnes toivottu ohjelma, esim. AC-2 ilmestyy näyttöön. 2. Paina toivotun painon asettamiseksi. (Ohjelmissa 7 ja 8 on vain yksi ohjelma, joten siirry suoraan kohdasta 1 kohtaan 3). 3. Paina INSTANT/START, jolloin valmistus alkaa. Ajastaminen Kello on ja uunin pitäisi käynnistyä kello 12.15, 80 %:n teholla 20 min ajaksi. HUOM! Tarkista kellon oikea aika. Sulatusohjelmaa ei voi käyttää ajastettaessa. 1. Aseta toivottu ohjelma, teho 80 %, painamalla POWER kaksi kertaa, näyttöön ilmestyy 80P. 2. Paina toivotun valmistusajan valitsemiseksi. 3. Paina CLOCK-painiketta noin 3 s ajan, jonka jälkeen kuuluu lyhyt merkkiääni. Toivottu aloitusaika voidaan nyt ohjelmoida. 4. Paina toivottuun tuntilukuun ja paina CLOCK. 5. Paina toivottuun minuuttilukuun ja paina CLOCK. Uuni on nyt ajastettu myöhäisempään aloitusaikaan. HUOM! Asetetun kellonajan voi tarkistaa painamalla CLOCK-painiketta. Aika näkyy parin sekunnin ajan, jonka jälkeen uuni palaa varsinaiseen kellonaikaan. Oman ohjelman ohjelmointi Joissakin ruokaohjeissa suositellaan ruoalle sekä grillin että mikroaaltojen käyttöä. Uuniin voi ohjelmoida haluttu ohjelma. Esim. ohjelma, jossa on 100 %:n mikroaaltoteho 10 minuutin ajan ja grilliteho 9 minuutin ajan. 1. Paina POWER kerran (100 % teho) näytössä on 100P. 2. Paina kunnes toivottu valmistusaika ilmestyy näyttöön. 3. Paina CONV/COMBI neljä kertaa (grilliteholle) näyttöön ilmestyy G. 4. Paina kunnes toivottu valmistusaika ilmestyy näyttöön. 5. Paina INSTANT/START, jolloin valmistus alkaa. Lapsilukko Uuniin voi asettaa lapsilukon. Kun se aktivoidaan, ilmestyy riippulukko -symboli ja kuuluu lyhyt merkkiääni. Ohjelmataulu on lukittu eikä uunia voi säätää tai käynnistää. Kello ei toimi lapsilukituksen aikana. Lapsilukko: 1. Pidä STOP/CLEAR alaspainettuna kolmen sekunnin ajan, jonka jälkeen näytössä näkyy OFF. Lapsilukitus on nyt aktivoitu. Uunin käynnistämiseksi on lukitus poistettava. 2. Pidä STOP/CLEAR alaspainettuna kolmen sekunnin ajan. Lapsilukitus on nyt poistettu. Ennen kuin toimitat laitteen huoltoon Jos laite ei toimi, tarkista ensin seuraavat asiat: 1. Pistotulppa on liitetty kunnolla pistorasiaan. 2. Uunin luukku on kunnolla kiinni. 3. Toiminta-aika on säädetty oikein. 4. Asunnon sulake ja pistotulppa ovat vaurioitumattomia. 84

85 5. Odota 10 minuuttia ja kokeile uudestaan, toimiiko uuni. Mikäli laite alkaa toimia, on ylikuumenemissuoja lauennut. Tarkista tällöin, että uunin ympärillä on tarpeeksi tilaa ilmankiertoa varten. Oliko mikroaaltouuni esim. käynnistettäessä tyhjänä? Mikäli näytössä ei ole valoa tai se häviää kokonaan: 1. Tarkista onko uuni liitetty kunnolla pistorasiaan. Mikäli ei ole, irrota pistotulppa kokonaan pistorasiasta ja yritä 10 sekunnin kuluttua uudestaan. 2. Tarkista, että asunnon kaikki sulakkeet ovat ehjät ja ettei vikavirtasuojakytkin ole lauennut. Pistorasian toiminnan voi tarkistaa kokeilemalla toisella sähkölaitteella. Mikäli yllämainittuja vikoja ei löydy, toimita laite maahantuojan huoltoon. Ongelman sattuessa 1. Mikäli mikroaaltouuni ei käynnisty tai jos siinä ilmenee vikaa, lue käyttöohjeet huolellisesti läpi uudelleen varmistaaksesi, että olet toiminut oikein. 2. Mikäli laitteessa vielä tämän jälkeen ilmenee vikaa, ota yhteys myyjään, saadaksesi ohjeet laitteen toimittamisesta huoltoon. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan maahantuojaan. VAROITUS Mikäli luukku tai saranat ovat vioittuneet ei laitetta saa käyttää. Ota ensiksi yhteys maahantuojaan. Älä yritä itse korjata laitetta. Vain valtuutettu huolto saa suorittaa uunin korjauksen. Varoitus: lapset voivat käyttää uunia vain siinä tapauksessa, että heille on opetettu uunin turvallinen käyttö ja että he ymmärtävät mitä voi seurata, jos uunia käytetään väärin. Tarkista aina, että alustan pyöritin ja kuumennusalusta on kiinnitetty oikein paikalleen, kun uunia käytetään. Älä milloinkaan lämmitä suljettuja, ilmatiiviitä tai kannellisia pakkauksia. Umpinaisen pakkauksen paine voi nousta, jolloin on räjähtämisen vaara. Paineen tai räjähtämisen välttämiseksi irrota tai avaa kansi ennen kuumennusta. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. 85

86 OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta, 1400 W Mikroaaltoteho: 2450 MHz 900 W Kvartsigrilli: 1000 W Kiertoilmateho:1300 W Oikeus muutoksiin pidätetään. 86

87 Ruoan valmistus mikroaaltouunissa Mikroaaltouunissa voit valmistaa jännittäviä ruokalajeja nopeasti ja kätevästi. Olemme koonneet tähän erilaisia hyödyllisiä ohjeita, joita voit käyttää samalla kun perehdyt uuniin ja kaikkiin sen mahdollisuuksiin ja toimintoihin. Kaikki ruokaohjeidemme valmistusajat perustuvat 800 W:n tehoon ja ovat suuntaa antavia. Kypsymisen vaatimaan aikaan vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: Astian ja pakkauksen muoto ja materiaali Ruoan määrä Vihannesten laatu (vuodenaika, kosteuspitoisuus) Ruoka-ainesten tuoreus/pakasteet Lihan ja kalan paksuus Käyttöohjeen lopussa olevaa muuntotaulukkoa voi käyttää ruokaohjeisiin, jotka on laskettu mikroaaltouuneille, joiden teho on korkeampi tai matalampi kuin 800 W. Kun valmistat ruokaa mikroaaltouunissa, kannattaa tarkkailla ruoan kypsymistä. Suosittelemme, että aloitat aina lyhyemmällä valmistusajalla kuin ruokaohjeessa mainitulla, jotta ruoka ei kypsy liian kauan. Luukun voi avata kesken valmistuksen, sillä uuni pysähtyy automaattisesti, kun sen luukku aukaistaan. Se käynnistyy helposti uudelleen lue käyttöohjeesta tarkemmin. Kokeilemalla opit varmasti kypsentämään ruoan oikein. Sulatettaessa kannattaa lihan antaa vetäytyä jokaisen sulatuskerran jälkeen. Käännä sulatettava liha ympäri sulatuksen puolivälissä. Mikroaaltouunissa käytettävän astian koko riippuu kypsennettävän aineksen määrästä. Älä käytä liian suuria astioita, vaan valitse korkeareunaisia ja syviä astioita. Vihannesten tulisi olla samankokoisia. Suurempia vihanneksia täytyy kypsentää pitempään. Mikäli uunissa on grillitoiminto, jota käytetään ruoan ruskistamiseen, grillausaika on pitempi kuin tavallisessa uunissa. Tämä johtuu siitä, että mikroaaltouunin grillausalue on pienempi kuin perinteisessä uunissa. Muista aina käyttää uunikintaita, kun nostat kypsennysastian pois uunista, sillä ruokaaineiden lämpö siirtyy nopeasti astiaan, joka voi tulla hyvin kuumaksi. Käytä aina kypsennyksen aikana mikroaaltouuniin tarkoitettua muovikupua tai mikrokelmua. Saat parhaan tuloksen, jos annat ruoan vetäytyä viiden minuutin ajan mikroaaltouunissa kypsentämisen jälkeen. Näin lämpö jakaantuu tasaisesti ruokalajissa. 87

88 Vihannesten kypsennystaulukko Muista aina peittää astia muovikuvulla tai mikrokelmulla. Vihannes 200 g 400 g Vettä Latva-artisokka 3-4 min 5-6 min - Parsa 5-7 min 8-12 min 2 rkl Kukkakaali 4-5 min 7 min ½ dl Parsakaali kukintoina 4 min 7 min ¼ dl Herkkusienet 5-6 min 6-8 min - Fenkoli 5-6 min 8-9 min 2 rkl Porkkanat 5 min 7-8 min ½ dl Vihreät pavut 6 min 8-10 min ½ dl Maissintähkät n. 8 min n min - Purjo 4 min 7 min ¼ dl Ruusukaali 4 min 7 min ½ dl Sellerijuurikuutiot 4 min 7 min ½ dl Kuoritut perunat 5 min 9-10 min 1 dl Hienonnettu tuore pinaatti 3 min 5-6 min 1 rkl Sokeriherne 4 min 7-8 min ¼ dl Tomaatit 3-4 min n. 6-8 min - Herneet 3-4 min 6-8 min 2 rkl Osterivinokas 3-4 min 6-8 min - Pieniä, helppoja ruokalajeja ja hyviä vinkkejä Pekoni Pekoniviipaleet voi valmistaa kätevästi mikrossa. Aseta 6 pekoniviipaletta talouspaperin päälle lautaselle. Peitä pekonit toisella talouspaperilla. Pekonia valmistetaan mikrossa täydellä teholla n. 5 minuuttia. Munakokkeli Vatkaa 2 munaa ja 2 rkl kermaa ja mausta suolalla ja pippurilla. Lisää nokare voita ja lämmitä kulhoa mikrossa täydellä teholla 1 min. Sekoita sen jälkeen munakokkelia ja kypsennä vielä 1 min täydellä teholla. Ota kulho mikrosta ja anna munakokkelin vetäytyä pari minuuttia. Jäätelö Jäätelöä voidaan pehmittää mikrouunissa matalalla teholla lyhyen ajan (n. ½ - 1 min). Tarkkaile jäätelöä, ettei se sula. Kuoritut mantelit Laita 50 g manteleita ja 1 dl vettä kulhoon, ja lämmitä kulhoa mikrossa n. 1-1 ¼ min täydellä teholla. Anna manteleiden jäähtyä pari minuuttia, ja huuhtele ne sen jälkeen kylmällä vedellä. Mantelit on nyt helpompi kuoria. Taikinan kohottaminen Mikrossa voidaan nopeuttaa hiivataikinan kohoamista. Kun käytät n. kilon jauhoja, voit 88

89 kohottaa taikinaa n s täydellä teholla, jonka jälkeen taikinan pitää seistä 8 min. Kohota uudelleen s ja anna jälleen seistä 8 min. Kaurapuuroannos (yhdelle) 2 dl vettä, ¾ dl kaurahiutaleita ja ripaus suolaa sekoitetaan syvässä lautasessa. Kaurapuuroa keitetään täydellä teholla n. 2 ½ - 3 min, jonka jälkeen puuro sekoitetaan ja tarjoillaan maidon kera. Sulatettu suklaa Riko suklaalevy (100 g) pieniksi paloiksi kulhoon ja lisää ruokalusikallinen vettä. Sulata suklaata mikrossa täydellä teholla 2 min. Sekoita sitä lämmityksen puolivälissä. Oliivipatee (neljälle) 500 g vasikan tai naudan jauhelihaa 2 viipaletta kuoretonta ranskanleipää 3 dl kermaa 1 hienoksi pilkottu sipuli 1 murskattu valkosipulin kynsi 1 rkl hienonnettuja tuoreyrttejä (kuten oreganoa tai basilikaa) suolaa ja pippuria 8-10 hienonnettua oliivia 20 g voita 1. Sekoita murennettu ranskanleipä ja kerma kulhossa. 2. Lisää joukkoon jauheliha sekä muut ainekset ja sekoita ne taikinaksi. 3. Voitele vuoka, kaada taikina siihen ja päälle voinokareita. Peitä vuoka. 4. Valmista ruokaa mikrossa n. 18 min puolella teholla. 5. Kokeile haarukalla milloin patee on valmista. 6. Anna pateen jäähtyä ja laita se jääkaappiin seuraavaan päivään saakka. Tarjoa patee vihreän salaatin ja maalaisleivän kera. Lasagne (kahdelle) 250 g naudan jauhelihaa 1 hienonnettu sipuli 1 murskattu valkosipulin kynsi 1 pieneksi pilkottu suuri porkkana 1 rkl oliiviöljyä 1 tl kuivattua oreganoa suolaa ja pippuria pippurimyllystä 1 tlk murskattuja, kaltattuja tomaatteja ½ dl vettä 6 esikypsennettyä lasagnelevyä 5 dl valkokastiketta 2 rkl korppujauhoja 1. Sekoita kulhossa jauheliha, sipuli ja oliiviöljy. 2. Peitä kulho ja höyrytä täydellä teholla 5 min. 3. Ota kulho mikrosta ja sekoita joukkoon porkkana, mausteet ja valkosipuli. 4. Lisää murskattu tomaatti ja vesi. 89

90 5. Peitä lihakastikkeella voidellun neliömäisen vuoan pohja. 6. Aseta sen jälkeen kerroksittain lasagnelevyjä, jauhelihakastiketta ja valkokastiketta. 7. Laita ruoka mikroon puoliteholle n. 20 minuutiksi. 8. Anna ruoan vetäytyä 5 min. Tarjoa salaatin ja patongin kera Täytetyt paprikat (kahdelle) 2 paprikaa 250 g naudan jauhelihaa 1 muna 1 rkl vehnäjauhoja suolaa ja pippuria 1 rkl tuoretta, hienonnettua basilikaa 1 valkosipulin kynsi raastettua mozzarella-juustoa tuoreita yrttejä koristeeksi 1. Halkaise paprikat pituussuunnassa ja poista niistä siemenet ja kannat. 2. Aseta paprikat uunivuokaan ja kypsennä niitä 1 ½ min täydellä teholla. 3. Sekoita muut ainekset täytteeksi. 4. Täytä paprikat ja kypsennä niitä täydellä teholla n. 6 min. 5. Ota vuoka uunista ja ripottele juustoraastetta täytettyjen paprikoiden päälle. 6. Kypsennä 2 min täydellä teholla tai niin kauan kunnes juusto sulaa. Ripottele lopuksi päälle tuoreita yrttejä. 7. Anna ruoan vetäytyä 5 minuuttia. Tarjoa salaatin ja patongin kera. Porsaankyljykset currykastikkeessa (kahdelle) 2 noin 180 g:n kyljystä suolaa ja pippuria 1. Laita kyljykset vadille, peitä ne ja kypsennä täydellä teholla n. 3 min. 2. Käännä kyljykset ja kypsennä vielä 3 min (edelleen peitettyinä). 3. Ota kyljykset uunista, mausta ne suolalla ja pippurilla ja jätä ne peitettyinä vadille, sillä aikaa kun valmistat kastikkeen. Kastike 2 dl vettä 1 ½ dl kuohukermaa 1 tl lihaliemitiivistettä currya Maizena-suurustetta suolaa ja pippuria 1 tl sokeria 1. Sekoita vesi, kerma ja lihaliemitiiviste korkeareunaisessa kulhossa. 2. Aseta kulho mikroon ja valmista täydellä teholla 3 min. 3. Sirottele sen jälkeen currya maun mukaan ja vatkaa Maizena-suuruste joukkoon. 90

91 4. Kypsennä täydellä teholla 2 min, jonka jälkeen voit lisätä suurustetta tai jatkaa valmistamista toiset 2 min täydellä teholla. 5. Mausta kastike suolalla, pippurilla ja sokerilla. 6. Kaada kastike kyljysten päälle ja tarjoile ne riisin tai perunoiden sekä mango chutneyn kanssa. Kyljysten päälle voi ripotella pähkinöitä. Parsakaali-lihamureke (neljälle) 500 g vasikan tai naudan jauhelihaa 1 muna 1 tl suolaa pippuria myllystä 4 rkl vehnäjauhoja 1 dl vettä 50 g voita g kiehautettua parsakaalia hienonnettua persiljaa koristeeksi 1. Sekoita jauhelihaan muna ja lisää muut ainekset voita lukuun ottamatta. 2. Voitele vuoka margariinilla ja laita sen pohjalle kerros jauhelihamureketta. Lisää päälle kerros kiehautettua parsakaalia. Lisää lopuksi kerros jauhelihaa. 3. Sulata voita pienessä, peitetyssä kulhossa ½ min täydellä teholla ja kaada voi murekkeen päälle. 4. Säädä uunin yhdistelmäohjelma 2 ja valmista ruokaa 12 min. Jos mikrossa ei ole yhdistelmäohjelmaa, valmista ruoka täydellä teholla 10 min. 5. Anna ruoan vetäytyä 5 min ennen tarjoilua. Ripottele päälle hienonnettua persiljaa. Chili con carne (kahdelle) 250 g naudan jauhelihaa 2 murskattua valkosipulin kynttä 1 hienonnettu sipuli 1 rkl oliiviöljyä 1 tlk punaisia kidneypapuja 1 tlk murskattuja tomaatteja chilijauhetta tai tuoretta chiliä maun mukaan suolaa ja pippuria 1. Sekoita jauheliha, sipuli ja oliiviöljy kulhossa. Peitä ja höyrytä täydellä teholla n. 5 min. 2. Ota kulho uunista ja sekoita lihaa. Valuta neste kidneypavuista ja sekoita ne jauhelihan joukkoon. 3. Lisää murskatut tomaatit ja mausteet. Sekoita hyvin. 4. Peitä kulho ja kypsennä mikrossa täydellä teholla n. 7 min. 5. Anna ruoan vetäytyä 5 min. Tarjoa patongin kanssa. Kaalikääryleet (kahdelle) 4 suurta kaalin lehteä 1. Huuhtele kaalit, aseta ne vadille ja peitä. 2. Höyrytä kaaleja täydellä teholla n. 1 min, kunnes lehdet ovat pehmentyneet. 91

92 Täyte 250 g naudan jauhelihaa 1 muna 3 hienonnettua herkkusientä 2 rkl vehnäjauhoja suolaa ja pippuria 1 tl lihaliemitiivistettä 2 ½ dl vettä 1. Sekoita jauhelihaan muna, herkkusienet, jauhot, suola ja pippuri ja jaa seos neljälle kaalinlehdelle. Kääri lehti murekkeen ympärille kääryleeksi. 2. Laita kääryleet soikeaan vuokaan. 3. Liuota lihaliemi 2 ½ dl:ssa vettä mikrossa täydellä teholla n. 2 min. 4. Valuta liemi kaalikääryleiden päälle ja aseta vuoka mikroon. Valmista täydellä teholla 8 min. 5. Anna ruoan vetäytyä peitettynä 5 min. Tarjoa keitettyjen perunoiden kera. Tuore pasta ja jauhelihakastike (kahdelle) 250 g naudan jauhelihaa 1 hienonnettu sipuli 1 murskattu valkosipulin kynsi 1 suuri porkkana kuutioina tai karkeasti raastettuna 1 rkl oliiviöljyä 1 tl kuivattua oreganoa 1 tl suolaa ja pippuria myllystä 1 tlk murskattuja tomaatteja ½ dl vettä 1. Sekoita jauheliha, sipuli ja oliiviöljy. Peitä astia ja höyrytä täydellä teholla 5 min. 2. Ota kulho uunista, sekoita jauhelihaa ja lisää porkkana, mausteet ja valkosipuli. 3. Lisää murskatut tomaatit sekä vesi ja sekoita hyvin. 4. Valmista mikrossa täydellä teholla 7-8 minuuttia. Anna ruoan vetäytyä 5 minuuttia ja lisää mausteita maun mukaan. 5. Keitä tuore pasta liedellä pakkauksen ohjeiden mukaisesti sillä aikaa kun ruoka vetäytyy. Lohipinaattiterriini (neljälle) 500 g tuoretta lohta ilman ruotoja 2 ½ dl kuohukermaa 2 munaa 1 tl suolaa 1 ripaus cayennepippuria 300 g pakastepinaattia 1. Leikkaa lohi pienemmiksi paloiksi. Laita palat kerman, munien ja mausteiden kanssa tehosekoittimeen. 2. Sekoita ainekset kiinteäksi taikinaksi. 3. Purista vesi pois pinaatista ja paloittele karkeasti. 92

93 4. Voitele pitkänomainen vuoka ja laita siihen kerros lohitaikinaa, toinen kerros pinaattia ja vielä kerros lohitaikinaa. 5. Peitä vuoka ja kypsennä mikrossa täydellä teholla n minuuttia. 6. Anna jäähtyä, ja pane se jääkaappiin seuraavaa päivää varten. Tarjoile kylmän kastikkeen kera. Kylmä kastike lohipinaattiterriinille 3 dl ranskankermaa 2 dl Dijon-sinapilla maustettua majoneesia valkoviiniä suolaa ja valkopippuria 1. Sekoita ainekset ja ripottele halutessasi tuoretta yrttisilppua kastikkeen päälle. Tarjoile patongin tai sämpylöiden kera. Turskafileet purjosipulin ja savoijinkaalin kera (neljälle) 500 g turskafileitä 2 purjosipulia ohuiksi renkaiksi paloiteltuna 200 g hienoksi paloiteltua savoijinkaalia 5 dl valkokastiketta suolaa ja pippuria 1. Sekoita purjorenkaat ja savoijinkaali ja laita puolet määrästä soikeaan vuokaan. 2. Leikkaa turskafileet sopiviksi paloiksi ja aseta ne vihannesten päälle. 3. Ripottele suolaa ja pippuria väliin ja lisää loput vihannekset päälle. 4. Kaada kastike päälle, peitä ja kypsennä ruokaa mikrossa n. 8 min täydellä teholla. 5. Anna ruoan vetäytyä 5-6 min. Tarjoa hyvän leivän ja/tai riisin kera. Ruoka voidaan valmistaa myös muista kalalajeista kuten punakampelasta, seistä, merianturasta. Höyrytetyt kalafileet vihanneskastikkeen kera (kahdelle) 4 punakampelan tai merianturan fileetä 1 purjo 2 porkkanaa suolaa ja pippuria myllystä 50 g voita 4 dl kuohukermaa 1 tl kalalientä 2 rkl Maizenaa, vaaleaa kastikesuurustetta koristeet: sulatettuja katkarapuja, tilliä ja sitruunan viipaleita 1. Taita kalafileet keskeltä ja laita ne soikeaan vuokaan. 2. Huuhtele vihannekset, leikkaa ne n. 5 cm pitkiksi, hyvin ohuiksi suikaleiksi ja peitä kala niillä. 3. Sulata voi pienessä, kannellisessa kulhossa täydellä teholla n. 1 min. Lisää kerma, johon on sekoitettu kalaliemi. Mausta suolalla ja pippurilla ja kaada sekoitus kalojen ja vihannesten päälle. Laita kansi päälle ja höyrytä täydellä teholla 8 min, kunnes kala on kypsää. Anna ruoan vetäytyä 5 min ennen tarjoilua. 93

94 Koristele katkaravuilla, tillillä ja sitruunaviipaleilla. Tarjoa ruoka keitetyn riisin tai patongin kera. Tuorejuustokalaa (kahdelle - neljälle) 400 g kalafileitä (esim. turskaa) 3 tomaattia viipaleina 1 nippu persiljaa 200 g tuorejuustoa 1 dl kuohukermaa 1 tl Maizena-suurustetta ½ tl suolaa valkopippuria raastettua muskottipähkinää 1. Aseta kalafileet vuokaan ja jaa tomaattiviipaleet fileiden päälle. 2. Hienonna karkeasti persilja. 3. Lisää muut ainekset kulhoon persiljan kera ja sekoita tasaiseksi. 4. Peitä kalafileet juustoseoksella ja peitä astia. 5. Valmista ruokaa täydellä teholla 5 ½ min ja sen jälkeen 600 W:n teholla 4 min. 6. Anna ruoan vetäytyä peitettynä n. 5 min. Kalamureke katkarapujen ja simpukoiden kera (kahdelle) 300 g turska- tai seifileitä 2 dl kermaa 2 munaa 3 rkl vehnäjauhoja 1 tl suolaa valkopippuria ¼ sipuli Täyte 200 g katkarapuja 1 tlk simpukoita 200 g parsakaalia jaettuna pieniin kukintoihin 1. Mikäli käytät pakastettua kalaa, sulata fileet ja kaada sulamisneste pois. 2. Leikkaa fileet suikaleiksi ja laita muiden ainesten kanssa tehosekoittimeen. 3. Hienonna kala tehosekoittimessa. 4. Lisää täyte kalataikinaan ja kaada seos voideltuun murekevuokaan. 5. Peitä vuoka, kypsennä ruokaa 6 min 800 W:n teholla ja sen jälkeen 6 min 400 W:n teholla. 6. Anna ruoan vetäytyä peitettynä n. 5 min. Lämmin savumakrilli (kahdelle) 1 savumakrilli 6 huuhdeltua herkkusientä viipaleina 2 tomaattia viipaleina 1 keskikokoinen hienonnettu sipuli 60 g voita suolaa ja pippuria myllystä 94

95 tuoretta, silputtua tilliä sitruunamehua 1. Poista savustetusta makrillista nahka ja ruodot. Laita fileet soikeaan vuokaan. 2. Sirottele päälle hienonnettu sipuli ja herkkusieniviipaleet. Purista sitruunamehua ja jauha pippuria myllystä maun mukaan. 3. Laita viimeiseksi tomaattiviipaleet ja ripottele silputtu tilli päälle. 4. Lisää voi nokareina. 5. Peitä vuoka kelmulla (muista pistää kelmuun reikiä haarukalla). 6. Valmista n. 4 min täydellä teholla ja anna vetäytyä 5 min. Koska makrilli on itsessään melko suolaista, kannattaa suola lisätä vasta lopuksi. Tarjoa ruoka maalaisleivän ja/tai uusien perunoiden kera. Lohta vihannesten ja kastikkeen kera (kahdelle) 2 ruodotonta ja nahatonta lohifileetä (n. 300 g) 2 rkl valkoviiniä 2 pitkittäin suikaleiksi leikattua porkkanaa 1 pitkittäin suikaleiksi leikattu purjosipuli suolaa ja pippuria g voita 1. Aseta lohifileet soikeaan vuokaan. 2. Sekoita vihannekset ja laita ne vuoan reunalle kalojen viereen voinokareiden kera. 3. Peitä vuoka ja valmista mikrouunissa täydellä teholla 4-5 min. 4. Ota ruoka mikrosta ja anna vetäytyä peitettynä 5-6 min. Kalakastike 1 ½ dl vettä ½ dl valkoviiniä 1 ½ dl kuohukermaa 1 tl kalaliemitiivistettä Maizena-kastikesuurustetta 1. Sekoita ainekset korkeareunaisessa kulhossa. 2. Lämmitä mikrossa 3 min täydellä teholla. Vatkaa sen jälkeen Maizenaa joukkoon kunnes kastike on koostumukseltaan sopivaa. 3. Pane kulho takaisin uuniin ja kypsennä 2 min täydellä teholla. 4. Kaada kastike lohifileiden ja vihannesten päälle ja koristele tuoreella tillillä. Tarjoa ruoka patongin kera. Kylmä höyrytetty lohi currymajoneesin kera (neljälle) 1 kokonainen lohi, ilman nahkaa ja ruotoja n. 600 g 4 rkl valkoviiniä 1. Aseta kala vadille ja kaada valkoviini päälle. 2. Valmista mikrossa 6-7 min täydellä teholla. 3. Ota kala uunista ja mausta suolalla ja vastajauhetulla pippurilla. 4. Anna kalan vetäytyä peitettynä 10 min ja pane jääkaappiin, täysin jäähtyneenä. 95

96 Currymajoneesi 200 g majoneesia 1 tl currya 1 rkl valkoviiniä 1. Sekoita majoneesiin curry ja valkoviini. 2. Aseta kala tarjoiluvadille ja levitä tasainen kerros majoneesia päälle. 3. Koristele halutessasi kala katkaravuilla, kovaksikeitetyillä kananmunanpuolikkailla, parsan paloilla, kaviaarilla, sitruunan viipaleilla ja tillillä. Tarjoa hyvän vaalean leivän kera. Kokonainen broileri vihannesten kera (kahdelle) 1 tuore, puhdistettu broileri (1 200 g) ¼ dl (akasia)hunajaa ¼ dl oliiviöljyä suolaa ja pippuria 1. Mausta broileri sisältä suolalla ja pippurilla. 2. Aseta broileri sopivalle vadille. 3. Voitele se oliiviöljyn ja akasiahunajan sekoituksella. 4. Valmista yhdistelmäohjelmalla 2, 30 min. Aloita rintapuoli alaspäin ja käännä broileri ympäri 15 min kuluttua. Jos uunissa ei ole yhdistelmäohjelmaa, valmista broileria n. 30 min täydellä teholla. Voit myös halutessasi grillata sitä pari minuuttia. 5. Anna broilerin vetäytyä 15 min pyyhkeellä peitettynä. Vihannekset (maun ja vuodenajan mukaan) 1 porkkana 1 purjo parsakaalin kukintoja 2-3 naurista tuoreita, hienonnettuja yrttejä 2 rkl vettä 25 g voita 1. Paloittele vihannekset samankokoisiksi paloiksi ja laita ne vuokaan. 2. Lisää vesi ja voi pieninä nokareina. 3. Valmista täydellä teholla 6 min. Käännä vihanneksia ympäri, kun puolet ajasta on kulunut. Anna vihannesten vetäytyä peitettynä 5 min. Mausta suolalla ja pippurilla. 4. Ripottele päälle yrttejä maustamisen jälkeen. Tarjoa valkosipulipatongin tai muun hyvän leivän kera. Broilerin rintapalat vihannesten kera (maun ja vuodenajan mukaan, kahdelle) 2 kpl broilerin rintapaloja 1 suuri porkkana 1 kukkakaali 1 purjo 3 naurista 2 rkl vettä 25 g voita 96

97 1. Paloittele porkkana ja kukkakaali samankokoisiksi paloiksi. 2. Leikkaa purjo samankokoisiin osiin, ja jaa sen jälkeen palat pitkittäin neljään osaan. 3. Aseta broilerin rintapalat vuokaan. Mausta suolalla ja vastajauhetulla pippurilla. 4. Jaa vihannekset ympäri vuokaa broilerinpalojen ympärille. 5. Lisää vesi ja voi pieninä nokareina. 6. Valmista täydellä teholla 6 min. 7. Anna ruoan vetäytyä peitettynä 5 min ennen tarjoilua ja koristele tuoreella, hienonnetulla persiljalla. Tarjoa patongin tai riisin kera. Broileri hapanimeläkastikkeen kera (neljälle) 400 g broilerin rintapaloja tai suikaleita 2 dl ananasmehua 1 tlk ananasta 1 ½ dl vettä ½ kanaliemikuutiota 1 rkl etikkaa 1 tl hunajaa ½ rkl vastaraastettua inkivääriä ½ rkl Maizena-kastikesuurustetta suolaa ja pippuria 200 g herneitä 100 g tuoreita pavunituja 1. Sekoita ananasmehu, vesi ja kanaliemikuutio kulhossa. Peitä kulho ja lämmitä täydellä teholla 2 min. 2. Sekoita etikka, hunaja, herneet, inkivääri ja broilerin suikaleet nesteeseen, ja kypsennä sitä täydellä teholla 8 min. 3. Ota ruoka mikrosta ja ripottele siihen Maizenaa samalla sekoittaen sekä maun mukaan suolaa ja pippuria. 4. Leikkaa ananas kuutioiksi ja sekoita se kulhoon. Kypsennä ruokaa jälleen mikrossa n. 5 min täydellä teholla. 5. Ota ruoka uunista ja anna sen vetäytyä n. 4 min. Laita sen jälkeen sekaan tuoreet pavunidut. Tarjoa ruokalaji riisin kera. Perunat sipulin ja Provencen yrttien kera (kahdelle) 400 g perunoita 1 hienonnettu sipuli 1 tl Provencen yrttiseosta 25 g voita ½ dl vettä 2 rkl valkoviiniä suolaa pippuria myllystä 1. Leikkaa kuoritut perunat ohuiksi siivuiksi ja aseta ne yhdessä hienonnetun sipulin kanssa vuokaan. Lisää neste. 97

98 2. Ripottele mausteet ja lisää voi nokareina. 3. Peitä vuoka ja kypsennä täydellä teholla 12 min. 4. Jos mikrossa on grillitoiminto, perunoita voi grillata kypsentämisen jälkeen 2 min tai kunnes pinta on vaaleanruskea. 5. Anna ruoan vetäytyä peitettynä 5 min ennen tarjoilua. Tämä perunaruokalaji sopii hyvin tarjottavaksi liharuokien kanssa. Porkkanat maustekermassa (kahdelle) 400 g porkkanoita 25 g voita 1 tl sokeria 1 tl raastettua muskottipähkinää 1 ½ dl vettä 3 dl ranskankermaa suolaa valkopippuria ¼ sitruunan mehu 2 rkl Maizenaa, vaaleaa kastikesuurustetta koristeeksi: hienonnettuja tuoreyrttejä kuten persiljaa, ruohosipulia, kirveliä, timjamia, meiramia tai oreganoa 1. Pese porkkanat ja leikkaa niistä ohuita, n. 5 cm tikkuja. Laita porkkanat suureen kulhoon. 2. Sulata voi pienessä, kannellisessa kulhossa mikrouunissa täydellä teholla n. ½ min. 3. Vatkaa vesi, ranskankerma, raastettu muskottipähkinä ja sokeri keskenään ja mausta suolalla, pippurilla ja sitruunamehulla. 4. Lisää sulatettu voi sekoitukseen ja kaada se porkkanoiden päälle. Sekoita suuruste varovasti sekaan. 5. Peitä astia ja höyrytä annosta täydellä teholla 10 min. 6. Anna ruoan vetäytyä peitettynä 5 min ennen tarjoilua. Ripottele päälle tuoreita, hienonnettuja yrttejä. Sopii hyvin punaisen lihan ja lampaanlihan lisäkkeeksi. Täytetyt uuniperunat (kahdelle) 4 suurta, samankokoista perunaa 1. Pese ja kuivaa perunat. 2. Pistä perunoihin haarukalla reikiä ja aseta ne talouspaperin päälle uunin lasialustalle. 3. Kypsennä perunoita täydellä teholla 6 min, jonka jälkeen käännä ne ja kypsennä vielä 6 min täydellä teholla. 4. Kokeile paistotikulla ovatko perunat kypsiä ja kypsennä niitä tarvittaessa muutama minuutti lisää. Perunoiden tulisi kuitenkin pysyä kiinteinä. 5. Anna niiden sen jälkeen vetäytyä pyyhkeen alla 5 min. 6. Leikkaa perunat ristinmuotoisesti keskeltä auki ja tarjoa täytteen kera. Uuniperunoiden täyte 50 g majoneesia 50 g ranskankermaa 98

99 suolaa ja pippuria hieman vaaleaa Dijon-sinappia 1 hienonnettu sipuli 1 paloiksi pilkottu tomaatti hienonnettua ruohosipulia 1. Sekoita ainekset - paitsi ruohosipuli. 2. Täytä uuniperunat ja koristele ruohosipulilla. Vihannesten kiehauttaminen Puhdistettuja ja samankokoisiksi pilkottuja vihanneksia (enintään 500 g) valinnan mukaan 1. Kaada 3 rkl vettä vihanneksien sekaan ja peitä astia. 2. Kypsennä vihanneksia täydellä teholla 2 min. Sekoita ja kypsennä uudelleen 1 min. 3. Kaada neste pois ja pistä vihannekset hetkeksi jääkylmään veteen. Näin vihannekset säilyttävät kauniin värinsä. Tarjoa vihannekset lisäkkeenä tai käytä niitä esim. murekkeessa. Vihanneskeitto (neljälle) 1 l vettä 1 kasvisliemikuutio ½ härän- tai kanaliemikuutio 1 porkkana kuutioina 1 purjo hienoina viipaleina 6-8 ruusukaalia neljään osaan jaettuina 1. Kaada vesi ja liemikuutiot korkeaan kulhoon. 2. Lisää porkkana, purjo ja ruusukaali. 3. Laita kulho mikroon täydelle teholle 8-10 minuutiksi ja anna keiton vetäytyä peitettynä 5-6 min. Tarjoa patongin kera. Suklaakakku aprikoosisoseen ja vaniljajäätelön kera (kuudelle) 100 g tummaa suklaata 100 g voita 3 munaa 100 g sokeria 50 g vehnäjauhoja ½ dl maitoa 1 tl leivinjauhetta 50 g hienonnettua saksanpähkinää 1 rkl vettä vaniljajäätelöä 1. Riko suklaa pieniksi paloiksi kulhoon ja lisää 1 rkl vettä. 2. Lämmitä mikrossa 2 min täydellä teholla. Sekoita suklaata kun puolet ajasta on kulunut. 3. Lisää voi ja lämmitä sekoitusta 1 min täydellä teholla. 99

100 4. Ota kulho uunista ja sekoita hyvin. 5. Vuoraa pyöreä kakkuvuoka leivinpaperilla. 6. Vatkaa muna ja sokeri kovaksi vaahdoksi suuressa kulhossa. 7. Lisää suklaa, maito, jauhot ja leivinjauhe sekä hienonnettu saksanpähkinä. 8. Sekoita hyvin ja kaada seos kakkuvuokaan. 9. Paista kakkua mikrossa 6 min täydellä teholla. 10. Ota kakku uunista ja anna sen jäähtyä kokonaan ennen tarjoilua. Aprikoosisose 1 pieni tlk mandariineja 1 tlk aprikoosimarmeladia 1. Kaada mandariinit, mandariinimehu ja marmeladi tehosekoittimeen ja sekoita koostumukseltaan tasaiseksi. 2. Annostele lautaselle kakkua, vaniljajäätelöä ja päälle aprikoosisosetta. Kakkua voidaan koristella lisää tuoreilla marjoilla tai hedelmillä. Päärynöitä Belle Helene (neljälle) 1 tlk säilöttyjä päärynöitä (n. 800 g tai 2 puolikasta henkilöä kohden) vaniljajäätelöä 1. Aseta 2 päärynän puolikasta lautaselle vaniljapallon kera. 2. Kaada päälle lämmintä suklaakastiketta. Lämmin suklaakastike 100 g hyvää taloussuklaata pieninä palasina 1 ½ dl kermaa hieman päärynämehua maun mukaan 1. Suklaa ja kerma sulatetaan ja lämmitetään mikroaaltouunissa kulhossa, jossa on korkeat reunat täydellä teholla n. 2 min. Tarkkaile suklaata, sillä se palaa helposti pohjaan tai kiehuu yli. 2. Sekoita seosta varmistaaksesi, että suklaa on sulanut tasaisesti. Lämmitä tarvittaessa mikrossa vielä 30 s täydellä teholla. 3. Mausta halutessasi päärynämehulla, mikäli suklaakastike on liian voimakkaan makuista. Banaani-greippijälkiruoka (neljälle) 2 greippiä 2 rkl voita 2 rkl sokeria 4 banaania saksanpähkinää 2 ½ dl kuohukermaa 1. Sekoita pyöreässä lasikulhossa 1 greipin mehu, voi ja sokeri. 2. Lämmitä kulhoa mikroaaltouunissa 2 min täydellä teholla. Sekoita. 3. Kuori banaani, leikkaa kahtia ja laita puolikkaat soikeaan vuokaan. 4. Kuori greippi hedelmälihaan asti ja leikkaa viipaleiksi. 100

101 5. Jaa viipaleet banaanien päälle ja kaada haalea mehu joukkoon. 6. Ripottele sekaan saksanpähkinää. 7. Aseta vuoka mikroon ilman kantta ja kypsennä n. 1 ½ min täydellä teholla. 8. Anna jälkiruoan jäähtyä hieman ja tarjoa kylmän kermavaahdon kera. Omenajälkiruoka (neljälle) 2 suurta, pestyä ja puolitettua omenaa 1 rkl voita 1 rkl sokeria 4 rkl marsipaania 4 rkl hienonnettua mantelia 1. Sekoita voi, sokeri, marsipaani ja hienonnettu manteli. 2. Laita täyte omenoiden päälle ja aseta ne sopivaan vuokaan. 3. Laita omenat mikroaaltouuniin ja kypsennä täydellä teholla 2 min. 4. Anna omenoiden vetäytyä 5-6 min. Tarjoa kylmän kermavaahdon tai pehmenneen vaniljajäätelön kera (muista että jäätelön voi pehmittää mikroaaltouunissa). Muuntotaulukko (ilmaistu minuuteissa) 700 W 800 W 900 W HUOM! Taulukon ajat ovat suuntaa-antavia. 101

102 102

103 DK/LBØ/7549/1106