Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via"

Transkript

1 21. december årgang SØKORTRETTELSER 50 DANISH CHART CORRECTIONS 2018 Rettelse nr. / Correction no Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no (INT 1300) (INT 1332) (INT 1333) (INT 1301) 549, (INT 1303) Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via Søkortrettelser indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort. Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EfS (nr./løbenr. år) eller anden kilde. Chart Corrections contains the official corrections to Danish, Greenland and Faroese charts. The figures in brackets after the corrections refer to EfS (no./serial no. year) or other source. Ophavsret Geodatastyrelsen har ophavsret til sine søkort, havneplaner og nautiske publikationer. Geodatastyrelsens ophavsret omfatter også enhver rettelse af dette materiale som angivet i nærværende publikation. Ophavsretten omfatter enhver hel eller delvis gengivelse af materialet, herunder ved kopiering og tilgængeliggørelse i oprindelig eller ændret form. Rettelserne i nærværende publikation må benyttes af den enkelte sejler/navigatør med henblik på opdatering/rettelse af vedkommendes retmæssige eksemplarer af søkort, havneplaner og nautiske publikationer fra Geodatastyrelsen. Al øvrig benyttelse af rettelserne i nærværende publikation kræver en forudgående skriftlig tilladelse fra Geodatastyrelsen. Anmodning herom sendes til Copyright All nautical charts, harbour charts and nautical publications published by the Danish Geodata Agency are protected by copyright. The Danish Geodata Agency s copyright includes any and all corrections to these charts and publications, including the contents of this publication. The distribution of any partial or complete copy of the above-named charts, publications and corrections, whether by copying or by release of their contents in original or revised form, is prohibited. The corrections in this publication are permitted for use by individual mariners or navigators in updating or correcting their legal copies of nautical charts, harbour charts and nautical publications published by the Danish Geodata Agency. Any other use of the contents of this publication requires entry into a written contract with the Danish Geodata Agency. Requests for such contract entry can be sent to Geodatastyrelsen, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby, Tlf: , Danish Geodata Agency, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby, Denmark, Tel: , Geodatastyrelsen ISSN

2 2 Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Plan C (INT 1300) Toftir Havn Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block Krageskov Rev Tilføj på 1) / Insert in 1) Tilføj på 2) / Insert in 2) 62º05,23 N 006º44,80 W (50/ ) 1) 57º30,635 N 010º37,237 E 2) 57º30,676 N 010º37,264 E 3) 57º30,624 N 010º37,287 E Plan E Tilføj på 3) / Insert in 3) Bork Havn Erstat plan med medfølgende plan Replace plan by accompanying plan Krageskov Rev SE Tilføj / Insert (50/ ) (50/ ) 57º30,635 N 010º37,237 E (50/ ) (INT 1301) Hirsholm NW-Rev Tilføj / Insert 57º30,635 N 010º37,237 E (50/ ) (INT 1301) Plan A Tyskerens Rev Tilføj på 1) / Insert in 1) Tilføj på 2) / Insert in 2) 1) 57º30,635 N 010º37,237 E 2) 57º30,676 N 010º37,264 E 3) 57º30,624 N 010º37,287 E Tilføj på 3) / Insert in 3) (50/ ) (INT 1303) Femern Bælt SW Udtag / Delete Racon(M) (3cm) 54º35,46 N 011º01,06 E (NfS, 50/2018) Bredgrund Erstat / Replace 55º29,992 N 012º45,916 E med / with (Ufs, 733/ ) Plan A Kalkgrund SE Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º25,325 N 010º57,076 E (48/ )

3 (INT 1332) Bredgrund NW Erstat / Replace Fl.Y.3s 5M F.R 55º29,992 N 012º45,916 E med / with (Ufs, 733/ ) (INT 1333) Lillegrund Erstat / Replace Fl.Y.3s 5M F.R 55º29,992 N 012º45,916 E med / with (Ufs, 733/ ) Jasmund NE Ref.: Søkortrettelser / Chart Corrections 28/ Udtag på 1) / Delete 1) Udtag på 2) / Delete 2) Q(9)15s 1) 54º40,39 N 013º50,50 E 2) 54º40,39 N 013º51,01 E (NfS, 28/2018) Vinds Grav Udtag / Delete Racon(M) (3cm) 54º35,46 N 011º01,06 E (NfS, 50/2018) Ikerasȃrssuk Erstat 3,1 med / Replace 3,1 with 2,8 67º41,345 N 053º35,821 W (50/ )

4 4 HAVNEOPLYSNINGER Assens Havn Anmærkning er udtaget. (Søfartsstyrelsen, 19. december 2018) Kindvig Havn (GST, 18. december 2018) Bork Havn Anmærkning er udtaget. (50/ ) Klintebjerg Havn (GST, 18. december 2018) Fredericia Havn Afsnittet Havnekontor er opdateret. (Fredericia Havn, 14. december 2018) Havnsø Havn Afsnittene Havneområde og Særlige bestemmelser er opdateret. (49/ ) Nekselø Havn Afsnittene Fartbegrænsning, Havneområde og Særlige bestemmelser er opdateret. Næstved Havn Anmærkning er opdateret. (49/ ) (50/ ) Hørby Lystbådehavn Høruphav Havn Jyllinge Lystbådehavn Kalvø Havn (GST, 19. december 2018) (GST, 18. december 2018) (GST, 19. december 2018) (GST, 19. december 2018) Røsnæs Havn Anmærkning er udtaget. Afsnittene Fartbegrænsning, Havneområde og Særlige bestemmelser er opdateret. (49/ ) Sejerø Havn Afsnittene Fartbegrænsning, Havneområde og Særlige bestemmelser er opdateret. Storebæltsbroen (Vestbroen) Anmærkning er udtaget. (49/ ) (50/ ) Karrebæksminde Havn Anmærkning er opdateret. (50/ )

5 5 SEJLADSANVISNINGER / SAILING DIRECTIONS Ny udgave udkommet Den grønlandske Lods Sejladsanvisninger Vestgrønland, 1. udgave 2018 Oplysninger om sejladsanvisninger for Vestgrønlands kyst er nu tilgængelig på internettet. Publikationen udkommer kun som internetpublikation og kan gratis hentes på Med introduktionen af Den grønlandske Lods Sejladsanvisninger Vestgrønland på internettet annulleres den trykte udgave af Den grønlandske Lods, 1. del, Vestgrønland, 2. udgave New publications published Greenland Pilot Sailing Directions for West Greenland, 1st Edition 2018 The publication is published only as an Internet publication and can be downloaded free of charge at HAVNEOPLYSNINGER Den danske Havnelods, Erhvervshavne Den danske Havnelods, Erhvervshavne, udgave 2002 Den trykte udgave af Den danske Havnelods er annulleret. Oplysninger om danske havne (havne og broer) er tilgængelige på Den danske Havnelods på internettet. Oplysningerne kan således hentes gratis hentes på For hver havn og bro er der tilstræbt at præsentere oplysninger i form af tekst, havneplan og fotos. Opdatering opdateres hver fredag kl dansk tid. For hver havn og bro fremgår det, hvornår opdatering af oplysningerne sidst har fundet sted. Lav din egen havnelods Denne side er primært rettet mod de brugere, som ikke har adgang til internettet under sejlads og dermed ikke har adgang til efter afgang fra havn. På siden Lav din egen havnelods, kan du sammensætte en havnelods indeholdende oplysninger om netop de havne og broer, som du planlægger at anløbe eller passere under din sejlads.

6 6 DIVERSE MEDDELELSER / MISCELLANEOUS INFORMATION Papirsøkort fra Geodatastyrelsen har hidtil været forsynet med kildeangivelse, enten beskrevet i titelfeltet eller i form af et kildediagram, der viser indenfor hvilken årstalsperiode et bestemt område er blevet opmålt i. Geodatastyrelsen vil fremefter tilstræbe at forsyne nye udgaver af papirsøkort med kildeangivelse i form af Zones of Confidence (ZOC) kategori og diagram. Brugere af papirsøkort kan finde information om ZOC kategori og diagram i Geodatastyrelsens publikationen Bag om Søkortet, afsnit Publikationen udkommer kun som internetpublikation og kan gratis hentes på Paper charts from the Danish Geodata Agency have previously displayed source information in either the title field or on a source diagram, showing the year in which a particular area was surveyed. The Danish Geodata Agency will now supply new editions of paper charts with source information displayed in the form of Zones of Confidence (ZOC) categories and diagrams. Users of paper charts can find information about ZOC categories and diagrams in the Danish Geodata Agency s publication, Behind the Nautical Chart, section The publication is published only as an Internet publication and can be downloaded free of charge at

7 7 UDGIVELSER / PUBLICATIONS Nye udgaver udkommer / New editions to be published Kort / Chart Titel og bemærkninger / Title and remarks Skala / Scale Udgave Edition 60 Nordsøen, Fanø - Sylt 1: Kortet forventes udgivet ultimo februar Med udgivelsen vil tidligere udgave af kortet blive annulleret. The chart is scheduled for publication at the end of February On publication the former edition of the chart will be cancelled. 92 (INT 1300) Skagerrak Hirtshals Hanstholm 1: : : Kortet forventes udgivet ultimo februar Med udgivelsen vil tidligere udgave af kortet blive annulleret. The chart is scheduled for publication at the end of February On publication the former edition of the chart will be cancelled. 195 Østersøen, W-lige del Indsejling til Marstal 1: : Kortet forventes udgivet ultimo februar Med udgivelsen vil tidligere udgave af kortet blive annulleret. The chart is scheduled for publication at the end of February On publication the former edition of the chart will be cancelled.

8 8 Udsnit kort / Block chart 85 Plan C Søkortrettelser / Chart Corrections 50/

9 9 Udsnit kort / Block chart 99 Plan E Søkortrettelser / Chart Corrections 50/

10 Geodatastyrelsen ønsker alle en Glædelig jul og et godt nytår