NR. 4 oktober årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 4 oktober 2013 22. årgang"

Transkript

1 NR. 4 oktober årgang

2 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson Bjarne Kehr Ulrik Mosekjær I tredje kvartal har der forsat været megen fokus på nationalbankernes støtteopkøb af obligationer. I USA har den amerikanske nationalbankdirektør omformuleret sine udtalelser om, hvornår og hvordan, man vil neddrosle opkøbet af lange obligationer. Dette har bidraget til faldende renter og til stigende aktiekurser. Forventningen er forsat, at der vil komme en reduktion i opkøbene, spørgsmålet er kun hvornår og hvor meget. Betydningen heraf for renten og aktiekurserne vil afhænge meget af takten, hvormed reduktionerne sker, og hvad der gives som årsag hertil. Renten på lange danske statsobligationer er i kvartalet steget fra ca. 2,4 % til 2,6 % og renten på de korte 1-årige obligationer er steget fra ca. 0,1 % til 0,3 %. Renten på de lange realkreditobligationer er i kvartalet steget med ca. 0,2 % til ca. 3,60 %. Aktiemarkederne er i årets 3 første kvartaler steget med ca. 20 % i Danmark og med ca. 15 % i udlandet. Fondens afkast for samme periode har på danske aktier været et afkast på godt 26 % og på udenlandske aktier, opgjort i danske kr., på ca. 15 %. Almindelige obligationer har givet et afkast på 0,6 %, mens indeksobligationer har givet et tab 3,40 %. Opgørelse over fondenes resultater og formuesammensætning bringes inde i bladet. Når renten ændres, er der sikkert mange, der tænker lidt over, om det nu er det rigtige boliglån de har i deres ejendom. Realkreditinstitutterne gør også indimellem opmærksom på, at det kan være en fordel at omlægge sine lån. Endelig er der også nogle, Med venlig hilsen Claus Uttrup Formand der skal optage lån i forbindelse med boligkøb. I den anledning bringes artikel Boliglån og boliglåneomlægning af professor Michael Møller. Vi nærmer os stille og roligt årsskiftet. Det er for tidligt at ønske god jul og godt nytår. Men hvis du sidst på året skulle ønske at øge din pensionsopsparing, er der visse tidsfrister og forhold, du skal være opmærksom på for at det kan nå at få skattevirkning for Se artiklerne frivillig pensionsindbetaling, og åbningstider ved årsskiftet i bladet. Næste nummer af nyhedsbladet bliver udsendt ultimo januar måned 2014.

3 Formuens sammensætning og afkast Almen Investeringsafdeling Obligationer + kontanter 51,0 % 47,0 % Indeksobligationer 7,1 % 6,4 % Danske aktier 16,8 % 16,8 % Udenlandske aktier 22,6 % 27,2 % Ejendomme 2,5 % 2,6 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,35 % eller 11,2 % p.a. Under forudsætning af uændret formue, rente- og kursniveau, vil resultatet for år 2013 blive 10,0 % p.a. Kortfristet afdeling Kontanter 56,7 % 23,5 % Obligationer 43,3 % 76,5 % I alt 100,0 % 100,0 % Resultat for ,65 % eller 0,9 % p.a. Opsparingsafdelingen Resultat for ,89 % eller 1,2 % p.a. 3

4 Boliglån og boliglåneomlægning Af professor Michael Møller 4 Der kan skrives tykke bøger om, hvordan man skal optage og omlægge realkreditlån. Der er risikohensyn, omkostningshensyn og skatteovervejelser. Så man skal være forsigtig med at give tommelfingerregler. Straffelovens mange hundrede paragraffer er også kun dårligt dækkede af de ti bud. Men her er alligevel et forsøg. 1) Tro ikke på, at du kan forudse renteudviklingen og finde et specielt godt tidspunkt til f.eks. at skifte fra flexlån til fastrente. Hvis din bankrådgiver siger, at dit valg skal afhænge af, hvad du tror om renteudviklingen, så er han værdiløs. Intet er mere ligegyldigt end din ganske ukvalificerede mening om renteudviklingen. Hvis du spørger din bankrådgiver (eller din svoger) om hans mening om renteudviklingen, er du et fæ. Deres mening er lige så værdiløs som din egen. Så led ikke efter en syndebuk, du kan give skylden. 2) Der er gode omkostningsmæssige argumenter for at tage flexlån med adskillige års løbetid, f.eks. 5 år. Til den ene side er de fastforrentede konverterbare lån, hvor man be-

5 taler en præmie for at kunne konvertere, og hvor konverteringen vil udløse omkostninger, som du skal betale. Til den anden side er de meget korte flexlån, f.eks. med ét års løbetid. Den lave rente kan friste. Men man skal huske to ting. Den ene er, at den lave rente på flexlån med kun ét års løbetid er nok udtryk for, at markedet forventer en rentestigning. Den anden er, at realkreditinstitutterne forlanger en højere rentemarginal på de korteste flexlån, og at de oven i købet tager et skjult gebyr i form af den såkaldte kursskæring, hver gang lånet omlægges. Så det er omkostningstungt med et-årige flexlån. 3) Du skal først og fremmest overveje risiko. Hvis du tager 1-årig flexlån, fordi det er den måde, du kan få råd til din drømmebolig, så er du på gale veje. Det lyder underligt, men du skal kun tage det billigste lån, hvis du har råd til det, dvs. hvis du kan klare ydelserne, selv om den korte rente stiger kraftigt. Det er som med rejseafbudsforsikringer eller forsikringer på briller og fjernsyn og pc er: Du skal generelt ikke tegne dem, for de er ret dyre, men hvis du ikke har råd til at betale forsikringen, så er din økonomi nok så skrøbelig, at du skal købe billigere rejser/ pc/fjernsyn og tegne forsikring. Eller måske skal du helt undlade at købe noget, til du har en finansiel reserve. En finansiel reserve gør, at man med fordel kan tage lidt risiko og derved spare penge. At købe bolig, som man må forlade, bare renten stiger et par procent eller tre de næste 10 år, kan kun føre til ulykker. 5

6 Opråb Frivillig indbetaling sidste frist Skal du nå at indbetale mere til din pensionsordning i 2013? Bemærk så, at Forsvarets personeltjeneste/beredskabsstyrelsen skal have blanketten i hænde senest den 10. i måneden for at kunne oprette, ændre eller stoppe dine ønsker om pensionsindbetalinger fra din løn den efterfølgende måned. Det betyder: Er du bagudlønnet, skal du have indsendt meddelelse til FPT/Beredskabsstyrelsen inden den 10. november, for, at der kan trækkes i de sidste 2 lønninger i Er du forudlønnet, skal du også indsende formularen inden den 10. november, så kan du nå at få trukket for en måneds indbetaling, nemlig i december lønnen. 6 Frivillig pensionsindbetaling: Følgende gælder for en frivillig indbetaling Du skal være ansat i Forsvaret/ Beredsskabskorpset, idet CS Fonde alene må modtage indbetalinger herfra. Der er et årligt max beløb på AMP/TIP (arbejdsmarkeds-/ tillægspensionen) (og alle andre ratepensioner du måtte have) på ,- eller ,- hvis det er en arbejdsgiverordning som den du har i CS Fonde. Indbetalinger over ,-/54.348,- vil ikke give dig fradrag i skat. Der er særlige regler for overenskomstansattes indbetalinger fra arbejdsgiver (dette gælder kun, hvis der IKKE er frivillig indbetaling i CS Fonde, og hos andre pensionskasser og banker på ratepensioner), hvor der i 2013 må indbetales ,-/ ,- fra arbejdsgiver med fradragsret. Du kan lave aftale med FPT om engangsbeløb eller fast månedlig indbetaling til din arbejdsmarkeds-/tillægspension. Din frivillige indbetaling vil blive fratrukket din løn, og Forsvaret sørger for at den indbetales til CS fonde. Ved at lade Forsvaret foretage din frivillige pensionsindbetaling, får du fradraget samtidigt med at du indbetaler. Det sker automatisk, idet du bliver trukket i løn før skatteberegning på lønsedlen. Du skal derfor heller ikke skrive noget på din selvangivelse, det bliver indrapporteret automatisk. Hvis der i 2013 indbetales pligtige eller frivillige bidrag, der overstiger gældende grænser (kr eller særlig overgangregel kr i 2013), vil der ske en automatisk overførsel til den nye Overløbsordning i AP Pension. Det bevirker, at såvel medlemmernes pligtige som evt. frivillige bidrag placeres først på medlemmets AMP/TIP konto, herefter overføres evt. beløb, der overstiger grænsen for skattefradrag til overløbsordningen. Overløbsordningen er en livrente, således at medlemmet fortsat opnår bortseelsesret/fradrag for de indbetalte beløb. Medlemmets indbetalinger indplaceres i AP Basic Udløbsfond livcyklus som indeksforvaltet. Hvis du indbetaler til en ratepension andre steder end i CS Fonde, skal du selv være op-

7 mærksom på, at dine indbetalinger ikke overstiger ,- kr. på alle rate- og AMP/TIP konti tilsammen. Beløb derover vil ikke give fradrag. Du kan til enhver tid stoppe eller ændre din frivillige indbetaling. Du kan nøjes med kun at indbetale i en periode Du kan p.t. ikke indbetale frivillige bidrag til aldersopsparing. Der forhandles mellem FPT og CS/CS Fonde om en mulig løsning af dette, så din tidligere mulighed for frivillig indbetaling til kapitalpension evt.kan fortsætte til din nye aldersopsparing, hvis du har konverteret. Der kan ikke indbetales til kapitalpensionsordninger. Såfremt du ønsker frivillig indbetaling til din arbejdsmarkedspension, kan du på fondens hjemmeside printe en blanket ud eller kontakte os i CS Fonde og få tilsendt blanketten. Den udfyldte blanket med angivelse af beløb på den ønskede ekstra indbetaling, sender du direktet til Forsvarets personeltjeneste/ Beredskabskorpset, adressen er fortrykt. Hold selv øje med, at dit ønske om frivillig indbetaling sker. Det fremgår af din lønseddel. Den samme blanket bruges, hvis du ønsker at ændre eller sætte de frivillige indbetalinger i bero. Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker beregning på, hvad yderligere indbetalinger vil betyde for dig, er du altid velkommen til at kontakte os i CS Fonde på tlf. eller mail. Udbetaling fra CS fonde ved årskiftet CS Fonde holder lukket mellem jul og nytår (fra fredag d. 20/12-13 til mandag d. 6/1-14), og ligesom tidligere år vil der ikke kunne finde udbetalinger sted i januar, før årets resultat og pensionsafkastbeskatningen er opgjort og tilskrevet medlemmernes konti. Det betyder, at der ikke vil ske nogen udbetalinger fra fredag d. 20. december 2013 indtil ca. onsdag den 22. januar Så hvis du planlægger hel eller deludbetaling af pension eller bonus i december eller januar, så husk at gøre det inden midten af december måned

8 Frivilligt pensionsbidrag Undertegnede der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at IDNR: der udfærdiges overenskomst om Navn: Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Postnr. og by: Tjenestested: Frivilligt Ønsker frivillig pensionsbidrag indbetaling på: Undertegnede Kapitalpension der er ansat i forsvaret eller beredskabskorpset, ønsker at oprette pensionsopsparing på frivillig basis og anmoder om, at der 1/12 udfærdiges af lovens til overenskomst enhver tid fastsatte om maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Navn: eller kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Cpr. nr.: Tlf.: Adresse: Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (Max. Indskud på ,00 i 2010) Postnr. og by: Tjenestested: kr. pr. md. engangsbidrag på kr. Med Ønsker virkning frivillig fra indbetaling / på: Kapitalpension Dato: 1/12 af lovens til Underskrift: enhver tid fastsatte maksimum (kr i 2010, arbejdsgiverordning) pr md. Denne eller talon kr. sendes til CS pr. Fonde. md. engangsbidrag på kr. Ønsker Udgiver: du at indbetale, CS ændre Fonde eller Trommesalen ophøre med frivillig 3, 1. indbetaling 1614 København på en eksisterende V Tlf ordning, 4141 Fax. kan du 3385 anvende 4140 formular fra fondens hjemmeside, Arbejdsmarkeds-/Tillægspension som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. (Max. Informationerner Indskud på om ,00 Pensions og i Bonusfonden 2010) kan findes på nedenstående hjemmeside. Hjemmeside: CS kr. Fonde, Trommesalen pr. md. 3,1 engangsbidrag 1614 København på V kr. tlf Fax Produktion: Cebra 2 ApS Toftebæksvej 60A 2800 Lyngby Tlf Hjemmeside Med virkning fra / / / Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Dato: Underskrift: Denne talon sendes til CS Fonde. Ønsker du at indbetale, ændre eller ophøre med frivillig indbetaling på en eksisterende ordning, kan du anvende formular fra fondens hjemmeside, som sendes direkte til Forsvarets Personeltjenste. Informationerner om Pensions og Bonusfonden kan findes på nedenstående hjemmeside. CS Fonde, Trommesalen 3, København V tlf Fax Hjemmeside 10/

NR. 4 oktober 2012 21. årgang

NR. 4 oktober 2012 21. årgang NR. 4 oktober 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr

Læs mere

NR. 4 oktober 2014 23. årgang

NR. 4 oktober 2014 23. årgang NR. 4 oktober 2014 23. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2013 22. årgang

NR. 3 juli 2013 22. årgang NR. 3 juli 2013 22. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Finn Bæk Karlsson

Læs mere

NR. 2 april 2012 21. årgang

NR. 2 april 2012 21. årgang NR. 2 april 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

NR. 3 juli 2015 24. årgang

NR. 3 juli 2015 24. årgang NR. 3 juli 2015 24. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Lars Dalsgaard

Læs mere

NR. 3 juli 2012 21. årgang

NR. 3 juli 2012 21. årgang NR. 3 juli 2012 21. årgang 2 Kære medlem Bestyrelsen for Pensionsfonden: Udpeget af FMN Claus Uttrup, formand Lene Larsen Valgt af repræsentantskabet Jesper Korsgaard Hansen, næstformand Bjarne Kehr Finn

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere