Koncept for Museet for Danmarks Frihedskamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncept for Museet for Danmarks Frihedskamp 1940 45"

Transkript

1 Koncept for Museet for Danmarks Frihedskamp

2 Indhold Indhold... 1 Prolog... 2 Formål... 2 Hovedvinkel... 2 Målgrupper... 3 Udstillingens form... 6 Kronologi og tematik... 6 Anslag og stemninger... 7 Involvering... 7 Udstillingens indhold... 8 Særlige aktiviteter Uden for murene... 12

3 2 Prolog Kroejer Marius Fiil fra Hvidsten blev sammen med syv andre modstandsfolk fra Hvidstengruppen henrettet af tyskerne i slutningen af juni 1944 i Ryvangen nord for København. Marius Fiils forbrydelse bestod i, at han siden 1943 havde deltaget i modstandsarbejde, nærmere bestemt havde han været med i en gruppe, der havde modtaget våben og faldskærmsagenter fra England. Marius Fiil havde før 1943 været en ganske almindelig, lovlydig mand, og nu var han både dødsdømt og henrettet men hvad var der sket i mellemtiden? Marius Fiil havde overskredet en grænse, da han blev deltager i modstandskampen. Hvad fik ham til det? Og hvad fik de andre modstandsfolk, mænd som kvinder, til at overskride grænsen mellem legal og illegal aktivitet og gå til modstand mod besættelsesmagten og dens danske håndlangere, når prisen kunne være ens eget liv? Disse spørgsmål og historien om modstandsbevægelsen og besættelsestiden bliver omdrejningspunktet på det nye Frihedsmuseum. Allerede den 21. juli 1945, kun to og en halv måned efter Befrielsen, åbnede Frihedsrådet en udstilling i Frimurerlogens lokaler på Blegdamsvej med titlen Det kæmpende Danmark. Udstillingen førte med tiden til oprettelsen af Museet for Danmarks Frihedskamp , i daglig tale Frihedsmuseet. I 1957 flyttede museet ind i en ny bygning på Esplanaden, omgivet af Churchillparken med dens mindesmærker. Den 28. april 2013 brændte Frihedsmuseet ned som resultat af en ildspåsættelse. Til alt held blev alle genstande og arkiver reddet. Nu er planen at opføre en ny museumsbygning på samme sted som ramme om et nyt Museum for Danmarks Frihedskamp Formål Formålet med det nye Frihedsmuseum er at engagere andre i historien om den danske modstandskamp og skabe forståelse for og refleksion over de valg, der blev truffet og de midler, der blev taget i brug. Dette skal bl.a. opnås ved: At lave udstillinger med autentiske genstande At skabe et attraktivt hus, der indbyder til oplevelse, indlevelse og genbesøg At skabe målrettede formidlingstiltag der taler til forskellige målgrupper At lade fortidens stemmer komme til orde At tage afsæt i dilemmaer og give historien kant At gøre emnet relevant og interessant for nutidige og kommende brugere Hovedvinkel Modstandskampen blev til virkelighed, fordi der under besættelsen var danskere, der

4 3 valgte at overskride grænser og gå til modstand. Overskride grænser for, hvad der var lovligt. For hvad de danske samarbejdspolitikere kaldte loyal optræden. Og for hvad mange danskere syntes, var det rigtige at gøre, da tyskerne havde besat Danmark. Valget af det grænseoverskridende vil være den gennemgående vinkel for Danmarks nye Frihedsmuseums udstillinger, brugerinddragelse og arkitektur. Det vil vise de besøgende, at skridtet til deltagelse i modstanden kunne være grænseoverskridende på både et personligt og et politisk plan. Personligt, fordi risikoen for modstandsaktiviteter kunne være hårde straffe, tabet af ens normale tilværelse hvis man måtte gå under jorden eller et tab af anseelse. Modstandsaktiviteter var ulovlige, og en dom for kriminalitet var stærkt stigmatiserende i 1940 erne. I yderste konsekvens kunne valget betyde ens død. Politisk, fordi Danmark i de første besættelsesår blev regeret af en demokratisk valgt regering, som vendte sig imod enhver form for modstand. Og som søgte at overbevise befolkningen om, at Danmark var nødt til at tilpasse sig besættelsesmagtens ønsker, hvis landet skulle komme helskindet gennem krigen. De fleste modstandsaktiviteter var ødelæggende for dén strategi, så kastede man sig ud i den slags, gik man imod den officielle danske holdning. Tilsammen skal disse elementer få museets besøgende til at reflektere over, hvorfor nogle danskere traf grænseoverskridende valg under besættelsen. Mens andre lod være. Formålet er, at vor tids danskere, udenlandske turister og andre, der besøger museet, får større forståelse for både de danskere, der gik til aktiv modstand mod den nazistiske besættelsesmagt og dem, der forsøgte at leve inden for de grænser for korrekt opførsel, som myndighederne havde udstukket. Målgrupper Alle skal være velkomne på det nye Frihedsmuseum. For dog at kunne målrette formidlingen og tiltrække så mange gæster som muligt, er der udpeget en række målgrupper, som museet i særlig grad vil søge at tilgodese. Målgrupperne er: - Besøgende med relation til modstandskampen - Turister fra udlandet - Uddannelsessektoren: Mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelserne - Øvrige målgrupper: - De videbegærlige - Oplevelsesjægerne

5 4 - Værterne (heriblandt værter i følgeskab med børn) De tre første målgrupper: Besøgende med relation til modstandskampen, turister fra udlandet og uddannelsessektoren er valgt ud fra en viden om, hvem der i særdeleshed brugte det tidligere museum og ud fra et ønske om, at et nyt museum specifikt skal tilgodese disse målgrupper. De øvrige målgrupper: De videbegærlige, oplevelsesjægerne og værterne er udvalgt på baggrund af en kvantitativ brugerundersøgelse foretaget af analysefirmaet Wilke. Målgruppekategorierne er de samme, som anvendes i Kulturstyrelsens årlige nationale brugerundersøgelser. De baserer sig på den amerikanske forsker John Falks omfattende undersøgelser af museumsbesøgendes motivationer og behov, som er flittigt anvendt i museumsverdenen. Besøgende med relation til modstandskampen Modstandsfolk og deres efterkommere er en prioriteret målgruppe, fordi de har en personlig interesse i at se, mindes, reflektere eller forstå. Modstandsfolk, krigssejlere og andre med relation til modstandskampen vil som målgruppe ikke blive behandlet yderligere her. Nationalmuseet inddrager og orienterer disse interessenter løbende. Turister fra udlandet En særlig undersøgelse af udenlandske gæsters forventninger til det nye Frihedsmuseum er gennemført af analysefirmaet Wilke. Undersøgelsen giver en række anbefalinger med henblik på at tiltrække udenlandske turister til museet. At der sættes fokus på, hvem modstandsfolkene var. At der i det nye Frihedsmuseum lægges vægt på krigshandlinger og sabotage under besættelsen. At jødernes flugt til Sverige bliver belyst. At hverdagen under besættelsen præsenteres i udstillingen. At udstillingen giver mulighed for indlevelse. At der er indrettet tidstypiske rum i udstillingen med fysiske genstande. Uddannelsessektoren Skoleklasser har gennem årene været en fast og stor bestanddel af Frihedsmuseets besøgende. Det nye museum vil også have skoler og særligt klasser fra udskolingen og ungdomsuddannelserne som prioriteret målgruppe.

6 5 At der i valg af udstillingsemner og genstande tages højde for skolernes læreplaner. At der er plads til skoler i udstillingen og til, at eleverne kan undervises i udstillingen. At der er fysiske rammer til opsamling/introduktion. At der er gode faciliteter til skoler: Toiletter, garderober, mulighed for at spise medbragt mad. At den kronologiske fortælling og de skiftende temazoner inddrager kompetence- og undervisningsvinklen. Øvrige grupper De videbegærlige De videbegærlige er besøgende, der sætter læring i fokus. De er flittige museumsgængere, der ikke går efter et bestemt emne, men mere efter generelt at udvide deres horisont. Nye udstillinger samt det at se sjældne eller unikke genstande appellerer til dem. At der er flere lag i udstillingerne, så de har mulighed for at fordybe sig, få bekræftet egen viden eller tilegne sig ny viden. At udstillingen arbejder med flere formidlingsformer: Tekst, film, lyd, genstande, fotos, taktile elementer osv. At der er interaktive elementer, hvor man fx kan teste sin viden, evner eller færdigheder (Hvordan fungere/samles våben, kan koderne løses, hvem er stikker, er rygtet sandt?) Opdagelsesjægerne Den typiske opdagelsesjæger går efter en helt særlig oplevelse. For opdagelsesjægerne er det ikke nødvendigvis den konkrete samling eller indholdet som sådan - men snarere det at have set eller oplevet noget vigtigt, eller det at have været et vigtigt sted, som motiverer besøget. For opdagelsesjægerne er hele oplevelsen vigtig: Fra udstilling til butik og café. At der arbejdes med ikoniske genstande og historier (Fx jødernes redning og båden Ternen ) At der arbejdes på en samlet oplevelse, med udearealer, bygning, butik, udstilling og café. At museet vægter emner og vinkler, som synes relevante for turister fra andre lande eller gæster fra provinsen.. Værterne

7 6 Værternes museumsbesøg er motiveret af andres behov. De går på museum for at give andre, fx børn (og dermed også dem selv) en god oplevelse. Emnerne på museet er i den henseende mindre vigtige i forhold til muligheden for at få gode oplevelser i fællesskab. At udstillingen udarbejdes, så gæsterne løbende kan være i dialog om det, de oplever og ser. At der arbejdes med taktile og sanselige elementer, som ansporer til dialog og fælles oplevelse.. At der i udarbejdelsen af interaktive tiltag, tekster m.m. til børn etableres et særligt familie-/børnepanel, som kan hjælpe med at teste og udvikle aktiviteter. At der etableres særlige familiespor, hvor familien indbyrdes kan konkurrere eller/og samarbejde om løsninger. At børn tænkes ind i udstillingen i forhold til udstillingsscenografi (ikke kun høje montrer/at der er et antal særlige børnesteder). At der arbejdes med hele museumsbesøget: Café, m.m. Udstillingens form Kronologi og tematik I det kommende Frihedsmuseum arbejdes der med to dimensioner: En kronologisk dimension, der fortæller den samlede kronologiske historie med tidsspecifikke begivenheder og tilstande, og en tematisk dimension, der dækker tværgående emner, der ofte vil have relevans for hele besættelsesperioden. Den kronologiske dimension Den kronologiske dimension er en permanent udstilling, hvor begivenheder, tilstande og sanseindtryk fra krigsårene sættes op. Det vil give de besøgende mulighed for at følge udviklingen under besættelsen og reflektere over, hvorledes et valg kunne have forskellige konsekvenser og forudsætninger, hvis det blev truffet tidligt i besættelsen i forhold til senere. At der skabes lag i historien, så interesserede har mulighed for at gå i detaljer med årstal, begivenheder m.m. fx på skærme. At der gøres plads til fortællinger om hverdagsliv. (Rationering, mørklægning m.m.). At brugerne får mulighed for at komme helt tæt på nogle udvalgte modstandsfolk og deres skæbner. (Herunder kvindelige modstandsfolk). At der arbejdes med at formidle viden gennem tekst, genstande og fotos, men også gennem film, lyd, stemninger, interaktive tiltag m.m.

8 7 Den tematiske dimension Den anden dimension består af et antal tematisk anlagte udstillinger eller temazoner, der løbende kan justeres og udskiftes. Her fokuseres på grundlæggende spørgsmål i relation til modstandskampen som eksempelvis Hvad er modstandskamp? og Hvad betød samarbejdspolitikken?, men også på spørgsmål af temporær eller situationsbetinget karakter, der traditionelt er opstået i relation til f.eks. aktuelle samfundsdebatter eller ny forskning. Temaerne tænkes på to måder. Dels temaer der direkte supplerer og kommenterer den kronologiske udstilling, dels temaer med mere løs tilknytning. At temaudstillinger supplerer og kommenterer den kronologiske udstilling At temaudstillinger tager afsæt i brugernes interesser og ønsker samt i aktuelle begivenheder og eventuelle ønsker fra undervisningssektoren. (Bogudgivelser, film, ny forskning, nutidige hændelser som kan skabe paralleller m.m.) Anslag og stemninger Udstillingens anslag er det, der møder museumsgæsten, når han eller hun træder ind i selve udstillingen. Det kan være henrettelsespælene fra Ryvangen, eller en særlig opbygget scenografi. Det kan være en filmsekvens, lyden af sirener eller lyden af gråd. Formålet er at forberede museumsgæsten på, at vedkommende her er på vej ind i en alvorlig fortælling. Gennem hele udstillingen opbygges stemninger, for eksempel ved hjælp af lys- og lydeffekter og med transparens, symmetri/asymmetri, lukkede facader, labyrinter, mm. Involvering Gæsterne ønsker i vid udstrækning at opleve den verden, som modstandsfolkene oplevede. Lys, lyd og lugte skal genskabes så vidt det er muligt. De involverende elementer skal bruges med måde, og variation i muligheder og tiltag bør være et kodeord for det nye museum. I arbejdet med at engagere og involvere og få gæsterne til at deltage i museumsoplevelsen bør der anvendes både digitale og analoge virkemidler. Analogt skal der fx kunne prøves tøj og udstyr, tages fotos i særlige miljøer og arbejdes med sanselige stimuli og udfordringer. Der skal være mulighed for at løse opgaver individuelt eller sammen med andre.

9 8 Involverende elementer kan også tale til intellektet. Museets gæster kan involveres via spørgsmål, som skaber refleksion og overvejelse omkring de valg, der dengang blev truffet og de midler, der blev taget i brug. Modstandsdatabasen skal indgå som et vigtigt og naturligt element i udstillingen. Her har gæsterne selv mulighed for at gå ind og søge på slægtninge og evt. fortsætte hjemme. At udstillingen indeholder involverende og interaktive elementer. At der så vidt muligt anvendes kendt teknologi og tænkes i bæredygtige og længerevarende løsninger, hvad det tekniske angår. At de interaktive tiltag afbalanceres i forhold til hinanden og i forhold til museets originale genstande. At de involverende tiltag ikke påklistres udstillingen, men skabes i nøje sammenhæng med udstillingens indhold. De skal underbygge og udbygge indhold og udstillingspointer og give brugerne mulighed for at tilegne sig viden på forskellige måder. Udstillingens indhold Oversigt over den kronologiske udstilling: Tidsafsnit 1: 1930 erne: På vej mod nye tider Dette tidsafsnit vil præsentere Danmark i relation til den øvrige verden i 1930 erne. Det vil give de besøgende en idé om, hvorfor Danmark ender med at blive besat og hvad det er for et dansk samfund, der bliver udsat for besættelsestidens prøvelser. Temaet vil understøtte museets hovedvinkel ved at lægge vægt på, hvordan 1930 ernes rivende politiske og økonomiske udvikling ansporer grupper og enkeltpersoner til at udfordre de herskende normer. Muligt indhold i tidsafsnittet: Interiør: En tur på Rådhuspladsen. Lysavisen kører. Større kernegenstande: Cykel eller motor fra B&W. Tidsafsnit 2: : Krig i Europa Dette afsnit viser, at den europæiske udvikling skaber utryghed og krigsfrygt i hele Europa også i Danmark. Muligt indhold i tidsafsnittet: Interiør: Dagligstue med aviser, radio og Richs. Større kernegenstande: Tjekkisk fodfolkskanon erobret af tyskerne.

10 9 Tidsafsnit 3: : Bevar ro og orden Dette afsnit vil vise, at Tyskland i 1940 stod som sejrherre over England og Frankrig på det europæiske kontinent. De danske politiske ledere måtte vurdere, om bevarelsen af en vis selvbestemmelse bedst kunne sikres ved tilbageholdenhed eller ved at være proaktive i forhold til forventede tyske nyordningsplaner. Skrækscenariet var nazister i regeringen. Modstand forekom så godt som ikke og kun som enkeltpersoners handlinger. Temaet vil understøtte museets hovedvinkel ved at vise, at danskerne midt i den dramatiske europæiske udvikling forsøger at opsnappe så mange nyheder som muligt om krigens udvikling og Danmarks position.. Muligt indhold i tidsafsnittet: Interiør: Et tidstypisk køkken. Større kernegenstande: Del af en sporvogn. Madsen 20 mm. maskinkanon (der fremstilles i Danmark til værnemagten). Tidsafsnit 4: : Holdningskamp Dette tidsafsnit viser, at de første nationale oppositionsgrupper begynder at røre på sig fra Det er især kommunisterne og Dansk Samling, der kritiserer samarbejdspolitikken. Tidsafsnittet understøtter museets hovedvinkel ved at vise, hvordan mindre grupper prøver at udfordre grænserne for, hvad man må foretage sig i det besatte Danmark. Muligt indhold i afsnittet: Interiør: Illegalt trykkeri. Større kernegenstande: Trykkemaskine fra illegalt trykkeri. Tidsafsnit 5: 1943: Bruddet Tidsafsnittet viser, at bredere dele af befolkningen begynder at udfordre grænserne for passende adfærd fra Nyheder om aksemagternes nederlag stimulerer unge i byerne særligt omkring industriarbejdspladserne til at markere deres utilfredshed med besættelsen ved at overfalde tyske soldater. Samtidig viser modstandsbevægelsens sabotager, at samarbejdsregeringen ikke kan kontrollere dansk territorium. Tyske repressalier i anledning af de mange sabotager og overfald leder igen til større strejker, der organiseres af Danmarks Kommunistiske Parti. En stor gruppe danskere deltager dermed i former for modstandshandlinger, der går ud over grænsen for normal adfærd. Og da regeringen ikke kan opretholde normal adfærd, må den til sidst oven på tyske krav træde tilbage. Muligt indhold i afsnittet: Interiør: Omklædningsrum fra B&W.

11 10 Større kernegenstande: Skabe fra B&W. Arbejdstøj fra værftsarbejder. Tidsafsnit 6: 1943: Flugten Da den danske regering er trådt tilbage, gennemfører de tyske myndigheder en række aktioner bl.a. imod de danske jøder. Afsnittet fortæller om dette, og det viser, at aktionerne nedbryder mange danskeres tro på mulighederne for trods alt at have et civiliseret samfund under tysk besættelse. Derfor krydser mange danskere, der hidtil ikke har lavet modstand, grænsen mellem legalt og illegalt og hjælper jødiske bekendte til at flygte til Sverige. Muligt indhold i afsnittet: Interiør: I lastrummet på en fiskekutter. Større kernegenstande: Båden Ternen 8 meter lang anvendt ved jødernes flugt i KZ-fangedragter. Tidsafsnit 7: : Borgerkrig Tidsafsnittet viser, at grænserne for korrekt og forkastelig adfærd nu er flydende i det danske samfund. Opgøret mellem modstandsgrupper og danske nazistiske korps præger byerne, og likvideringer og modterror griber om sig. Muligt indhold i afsnittet: Interiør: Mørklagt gade med tilmurede butiksruder. Større kernegenstande: HIPO-uniform. Sprængt stålbjælke fra jernbanebro. Illegalt våbenværksted. Pælene fra tyskernes henrettelsesplads i Ryvangen. Et Mosquito-fly. Tidsafsnit 8: 1945: Befrielse Tyskland overgiver sig, og millioner af danskere jubler. Kollaboratører og tyskerpiger overfaldes. Tidsafsnittet viser de flestes glæde over befrielsen, og at grænserne for acceptabel adfærd i forhold til før krigen igen udfordres, denne gang i opgøret med tyskernes danske hjælpere. I retsopgøret vælger politikere og myndigheder atter at lovgive med tilbagevirkende kraft. Muligt indhold i afsnittet: Interiør: Passage med filmklip fra befrielsen. Større kernegenstande: Kampvognen V-3, evt. synlig fra dette tema via et glasparti, men ellers opstillet andetsteds i museumsbygningen. Tidsafsnit 9: : Fred og nye farer I efterkrigstiden genetableres en række af normerne fra før krigen, og det sker bl.a. ved etableringen af en grundfortælling, der delvis slører, hvor grænseoverskridende mod-

12 11 standsaktiviteterne var. Kommunisterne fortsætter deres støtte til Sovjetunionen og kommer dermed uden for det gode selskab. De borgerlige og socialdemokraterne forenes i støtte til NATO. Muligt indhold i afsnittet: Interiør: Aviskiosk med nyheder om nye konflikter rundt omkring i verden efter Større kernegenstande: Aviskiosk. Genstande med særlige pladshensyn Der er visse af de genstande, der skal indgå i udstillingen, som stiller særlige krav til bygningen, adgangsveje og konstruktion. Det gælder følgende: V3-Panservognen. Har været museets varetegn siden 1957 og bør fortsat være det. V3 eren bør placerer så den er synlig udefra f.eks. gennem glasfacade eller som en del af entréområdet Bagenden af en sporvogn. Under besættelsen nedskrev en københavnsk sporvognskonduktør alle de rygter, han hørte fra passagererne. Disse kan indtales og afspilles, så publikum kan stille sig op på bagenden af sporvognen og høre det sidste nye. Båden Ternen (8 meter lang). Ternen blev købt af en jødisk familie og brugt til at sejle dem til Sverige i oktober En udfoldet faldskærm under loftet. Via kontakten til England ankom der gennem besættelsen et antal specialuddannede SOE-agenter til landet, der bl.a. havde til formål at opbygge og professionalisere modstandskampen. Dette kan illustreres med en figur hængende i en udfoldet faldskærm. En model af et Mosquito-bombefly i fuld skala (ophængt) (ca. 17x14 m). Royal Air Force gennemførte tre præcisionsangreb mod tyske hovedkvarterer i Danmark. Særligt angrebet på Shellhuset er kendt, da dele af angrebet ved et uheld ramte Den franske Skole på Frederiksberg. Alle tre angreb blev gennemført med Mosquito-fly. Udsnit af facaden fra det gamle museum med navne på modstandsgrupper. I forbindelse med åbningen af Frihedsmuseet i 1957 kunne modstandsgrupper købe mursten på facaden, hvor de kunne få deres navn påført. Dette var en måde at samle penge ind på til museet og dokumentere Frihedsmuseets tilblivelseshistorie og forankring. Facaden kan både tænkes ind som en del af udstillingen eller en del af selve bygningen. Særlige aktiviteter Et nyt Frihedsmuseum vil med afsæt i udstillingerne tilbyde en række forskellige aktiviteter, som ligger ud over det almindelige udstillingsbesøg. Aktiviteterne skal uddybe og

13 12 underbygge det overordnede udstillingsformål og samtidig bruges som en mulighed for at nå helt særlige målgrupper og skabe løbende interesse for museet. Der vil kunne skabes unikke events og arrangementer, som supplerer museets udstillinger og temaer. Det være sig mørklægningsmiddag i rationeringens tid, befrielsesfest, musikarrangementer med afsæt i tiden eller foredrag og debatter - gerne i samarbejde med partnere uden for museet. Traditionen med at afholde et arrangement 4. maj bibeholdes. Uden for murene Frihedsmuseet skal fungere som en aktiv hjørnesten i formidlingen af 2. verdenskrig, modstandskampen og besættelsen såvel fysisk som digitalt. Museets formidling af modstandskampen vil ikke kun finde sted inden for museets fire vægge. Målet er at komme ud: I lokalområdet, i byen og i hele landet. Allerede ved indgangen til det nye museum kunne et effektfuldt anslag være et væltet lokomotiv, der refererer til jernbanesabotagen under besættelsen. Det vil kunne lede tanken hen på det storslåede ved disse sabotageaktioner, hvor museumsgæsterne efterfølgende inde i udstillingen kan få fortællingen om, hvad jernbanesabotagen reelt betød under besættelsen. I umiddelbar nærhed af museet ligger en bunker, opført i Også den vil være oplagt at inddrage, som en samlet del af museumsoplevelsen Visionen er at lave en underjordisk passage fra Frihedsmuseet til bunkeren. Her får museumsgæsten et unikt indblik i, hvordan krigen og frygten for luftangreb blev en del af hverdagen under besættelsen. At sidde i det autentiske, trange og mørke beskyttelsesrum til lyden af en luftalarm giver en særlig oplevelse og vil være et godt supplement til museets udstillinger. De grønne arealer i Churchillparken ønskes så vidt muligt anvendt. Det kunne være til en særlig legeplads for de mindste, med en flyvemaskinemodel, der kan klatres på. Parken vil, hvis det tillades, også kunne anvendes i relation til særlige arrangementer, som fx en Befrielsesfest. I København vil der med afsæt i Frihedsmuseet kunne laves byvandringer med forskellige temaer. Samtidig er det ønsket at gøre museet synligt rundt om i byen. Der kunne fx i Frihedsmuseets regi udpeges og markeres (analogt eller digitalt) steder med relevans for modstandskampen. Der vil til det nye Frihedsmuseum desuden blive udarbejdet en digital formidlingsstrategi med udgangspunkt i projektet Det Digitale Nationalmuseum, hvor digitale brugere over hele landet får mulighed for at tilegne sig viden om besættelsestiden.

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask.

Indvielsen Stjerne Radio den 29. august Foto: Rasmus Rask. : Ansøgning om bevilling til udstillingen 1941 DANMARK I HAGEKORSETS SKYGGE Foreningen Projekt Stjerne Radio ansøger hermed Kultur- og Fritidsforvaltningen om en bevilling på Kr. 121.600,- Kære medlemmer

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kolonier og krig (Ind i historien s. 25-37) At blive klar over motiverne

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB UNDERVISNINGSINSPIRATION Undervisningsinspiration til MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 Særudstilling på Esbjerg Museum 03.05.15-08.01.17 Fag: Historie Målgruppe: 7.-9. klasse Kompetenceområde: Kildearbejde

Læs mere

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig AALBORG HISTORISKE MUSEUM - SKOLETJENESTEN Undervisningsmateriale: Aalborg i krig Besættelseskassen Som et supplement til udstillingen Aalborg i krig har museet en emnekasse med forskellige genstande fra

Læs mere

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940

Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Hurtige tips & tricks til FOLKETÆLLINGEN 1940 Mandtal over et besat Danmark Den 5. november 1940 var der folketælling i Danmark. Syv måneder før var landet blevet besat af tyske tropper. Folketællingen

Læs mere

Viborg Stiftsmuseum december 2010. Viborg Stiftsmuseum. Brugerundersøgelse oktober 2010. Sprogskolen. analyse > proces > udvikling

Viborg Stiftsmuseum december 2010. Viborg Stiftsmuseum. Brugerundersøgelse oktober 2010. Sprogskolen. analyse > proces > udvikling Viborg Stiftsmuseum Brugerundersøgelse oktober 2010 Sprogskolen Lidt om undersøgelsen Tre afrapporteringer Sprogskoleelever Specialklasseelever Metodiske erfaringer Projektets overordnede mål > Målet med

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

PROJEKT STJERNE RADIO

PROJEKT STJERNE RADIO PROJEKT STJERNE RADIO Udstillingsoplæg 2015.03.31 Foreløbig skitse til udstilling i den rekonstruerede STJERNE RADIO med kort beskrivelse af indhold og form. Der er vist et udvalg af genstande og fotos,

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse

Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Side 1 af 5 Vejledning til opgavesæt til 9.-10.klasse. Lærervejledning til opgavesæt for 9.-10. klasse Praktisk information om opgavesættet Opgavesættet kan både løses med og uden forudgående omvisning/foredrag.

Læs mere

Verdenskrig og besættelsen af Danmark

Verdenskrig og besættelsen af Danmark Verdenskrig og besættelsen af Danmark Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. De omdelte flyverblade med overskriften Oprop!, som informerede befolkningen om, hvad der foregik. Egentlig var Danmark

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Indholdsfortegnelse 1) Ny indretning af loftsrum på 3. sal, samt i tårnet til udstillinger 2) Ny indretning i magasiner på

Læs mere

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen

Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb Jens Aage Poulsen Workshop 5: Det pinlige i fortiden og læremidlernes fortællinger Konference: Ømtålelig historieundervisning. 8. feb. 2017 Jens Aage Poulsen http://turl.no/17hl Kontroversielle emner skal omgås med omtanke

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Nærværende dokument beskriver de elementer, der indeholdes i det prospekt, der udarbejdes for et besøgscenter på Københavns Rådhus. De elementer,

Læs mere

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april.

Krigerne kommer. Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Side 1 Krigerne kommer Moesgaard Museums store, internationale særudstilling i 2016 Krigerne kommer åbner St. Bededag 22. april. Verdens premiere Udstillingen er er en rejse igennem tiderne, med udstillinger

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller 1. OVERSIGT: Politiets roller 2. FOTO+TEKST: Under Jorden Titel: Under Jorden fra bogen Jul i Sorø - årgang 37 Hvor er stammer kilden fra?: citat fra Jul i Sorø - årgang 37 3. FOTO+TEKST: I Frøslev-lejren

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2013 Industrimuseet, museet for arbejder, håndværkerog industrikultur Antal besvarelser: 223 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus

murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus murenes minder Digitalt og interaktivt formidlingskoncept til Koldinghus kidsntweens.dk DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Kids n Tweens spinderihallerne

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Frihedsmuseet, København Antal besvarelser: 396 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE

FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE FRA DIGITALISERING TIL OPLEVELSE MICHAEL HALD OPERATE EXPERIENCE Operate A/S Side 1 Operate A/S Side 2 HVAD I KAN FORVENTE AT HØRE MERE OM DE NÆSTE 20 MIN 2 1 3 EMNETS AKTUALITET DIGITALE TRENDS INDENFOR

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

Ny udstilling på Hirtshals Museum Forundersøgelse blandt Hirtshals indbyggere

Ny udstilling på Hirtshals Museum Forundersøgelse blandt Hirtshals indbyggere Brugerdialog Ny udstilling på Hirtshals Museum Forundersøgelse blandt Hirtshals indbyggere 1 analyser i oplevelsessamfundet Konklusioner 2 analyser i oplevelsessamfundet Konklusioner Oplevelse af lokalhistorie

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer

Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer Formål med workshoppen: At sætte fokus på, hvordan man skaber motivation og gejst hos kollegaer At belyse den menneskelige side af

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen

Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen Tiden før 2. verdenskrig Danmark 1933 Dele af Socialdemokratiet ændre syn på pacifismen 1935 22. okt.:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2010, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 1391 1 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt 3. maj - 14. juni 1944 Spærretid: Udgangsforbud i forbindelse med krig. Under den tyske besættelse af Danmark var der i perioder

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland

Politihistorisk Selskab for Nordjylland Politihistorisk Selskab for Nordjylland 1 I N F O oktober 2008 3. årgang. nr. 8 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Kronborg Antal besvarelser: 179 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet s. 7 3. Udstillingsstedets

Læs mere

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Ugebrev Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Besættelsen I uge 46 bliver Danmark besat af Tyskerne på ØE, og eleverne få mulighed for at afgøre Danmarks efterkrigsskæbne i et ubekvemt spil, hvor

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Glimt fra Danmarks besættelse 1940 45

Glimt fra Danmarks besættelse 1940 45 Lærervejledning nr. 5 Nyheder, idéer til undervisningsbrug samt teknisk information bliver løbende offentliggjort på duus.comunications hjemmeside http://www.duus.com. Her finder du også bestillingsformularen

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Prinsens Palæ, København Antal besvarelser: 973 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn

Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn Brugerundersøgelse november 2013 Hvorfor ga r de ikke pa museum i deres ferie? Museet for Varde by og Ringkøbing-Skjern Museum Brugerundersøgelse 2013 Bork Vikingehavn 1 Brugerundersøgelse november 2013

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

BF s Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for efteråret 2013.

BF s Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for efteråret 2013. BF s Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for efteråret 2013. Torsdag d. 3. oktober 2013 kl. 8:30: Besøg i Vedersø Kirke, Kaj Munks Præstegård, Bunkeranlægget ved Houvig samt Ringkøbing

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995

Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995 Tale ved Gladsaxe Rådhus på 50-årsdagen for befrielsen 5. maj 1995 Af Børge Nilsson Det er en besynderlig situation for mig at stå her i dag som en gamling, der kan huske, og som skal prøve på at gengive

Læs mere

Forankrede fyrtårne. kampen for lokalt ejerskab JANUAR

Forankrede fyrtårne. kampen for lokalt ejerskab JANUAR Forankrede fyrtårne kampen for lokalt ejerskab JANUAR 2008 Fyrtårnsprojekter Udvikling kan finde sted på mange måder. Det kan spænde fra de helt små lokale initiativer over mellemstore projekter til de

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere