Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Forsvaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Forsvaret"

Transkript

1 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Forsvaret

2 Ulykker inden for Forsvaret 7.0 Forekomsten af ulykker 7.0 Forekomsten af ulykker Hvilket arbejde giver anledning til skade? De typiske ulykker Ulykker ved fald Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser Ulykker ved transportmidler 7 Dødsulykker 7.6 Ulykker ved håndtering af enkeltelementer Ulykker ved brug af håndværktøj/håndmaskiner Trafikulykker 10 Dødsulykker 7.9 Ulykker ved udskridning eller nedfald Andre ulykker 12 I perioden er der anmeldt i alt 2755 arbejdsulykker inden for Forsvaret, dvs. mellem 300 og 500 ulykker om året. Med en gennemsnitsbeskæftigelse på personer (DS 95-98) udgør branchens gennemsnitlige incidens 10,5 ulykker pr beskæftigede. Tabel I alt Dødsfald Andre alvorlige ulykker Anmeldte ulykker i alt Tabel 7 viser antallet af anmeldte ulykker til Arbejdstilsynet for Forsvaret i perioden Dødsulykker og andre alvorlige ulykker Forsvaret har haft 3 dødsulykker i perioden Desuden er der registreret 303 andre alvorlige ulykker, hvoraf 13 er mistede legemsdele, 262 er knoglebrudsskader og 28 er skader på omfattende dele af legemet. Den gennemsnitlige ulykkesincidens for de alvorlige skader for denne branche er på knapt 1,6 ulykker pr beskæftigede. De mistede legemsdele er 11 fingre og 2 andre kropsdele. De fleste knoglebrudsskader er ligeledes sket på hænder og fingre (113), men der er dog også knoglebrudsskader på ben og fødder (94) og andre kropsdele (55), som må medtages i overvejelserne om forebyggelsestiltagene. Ulykker med andre væsentlige skadetyper Det er desuden væsentlig at bemærke antallet af forstuvninger (1187), hvoraf der i 36% af tilfældene er tale om rygskader (433) i en eller anden form. Ellers vedrører forstuvningerne overvejende traditionelle forstuvninger på ben og fødder (465) og på arme, hænder og fingre (202) samt andre kropsdele (87). Sårskaderne er den næsthyppigste skadetype i denne branche (474), hvoraf en stor del af rammer fingrene (209). Der er desuden sårskader på hænder (64), på ben/fødder (48) og på andre kropsdele (153). Bløddelsskaderne (319) fordeler sig på andre kropsdele (126), samt på arme/hænder/fingre (92) og på ben/fødder (101). Der er desuden registreret brandsårsskader (72), ætsningsskader (23), forgiftningstilfælde (39) og uoplyste skader (363). Forfatter: Kirsten Jørgensen, Civ. ing. Ph.D, Langesø Analyse Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet for Service og Tjenesteydelser Design og grafisk tilrettelæggelse: Grinsted Public a/s September

3 7.1 Hvilket arbejde giver anledning til skade? 7.3 Ulykker ved fald Med arbejde er ment den type arbejdsopgave, som er angivet på ulykkesanmeldelserne. Arbejdsopgaven er registreret efter Danmarks Statistiks klassifikation, som kaldes DISCO. Inden for Forsvaret sker 87% af ulykkerne ved følgende arbejde: Arbejde i militæret uden nærmere angivelse Diverse mekaniker- og montørarbejde Diverse rengøringsarbejde Lagerarbejde Diverse smedearbejde Diverse kontorarbejde Diverse vagtarbejde Brandbekæmpelse og redningsarbejde Diverse bygningshåndværksarbejde Diverse chaufførarbejde 7.2 De typiske ulykker 985 ulykker 292 ulykker 209 ulykker 203 ulykker 138 ulykker 135 ulykker 132 ulykker 118 ulykker 99 ulykker 59 ulykker Der er 7 typiske ulykker, som omfatter 70% af de anmeldte ulykker inden for denne branche. Der er tale om følgende ulykkestyper: 1. Ulykker ved fald (806), herunder fald til lavere niveau (259), fald i niveau (372) og snubleulykker (175). 2. Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser (380). 3. Ulykker med transportmidler (259). 4. Ulykker ved håndtering af enkeltelementer (198). 5. Ulykker i forbindelse med brug af håndværktøj/håndmaskiner (146), heraf manuelt håndværktøj (120), mekanisk håndværktøj og håndmaskiner (24) og uspecificeret håndværktøj (2). 6. Trafikulykker (78). 7. Ulykker ved udskridning eller nedfald (76). De 806 ulykker ved fald dækker både over fald til lavere niveau med 259 tilfælde, fald til samme niveau med 372 tilfælde og snubleulykker med 175 tilfælde. Ved faldulykker er der sket 2 amputationer, 111 knoglebrud, 463 forstuvninger, 48 sårskader, 102 bløddelsskader, 1 brandsårsskade, 1 forgiftningsskade samt 78 uoplyste skader. Aktiviteten i ulykkesøjeblikket Fald til samme niveau og snubleulykker sker primært i forbindelse med skadelidtes almindelige færden på trapper, gulve, pladser, flade arealer mv. (478). Fald til lavere niveau sker klart nok, hvor der er niveauforskelle, dvs. ved færden på trapper, og stiger, ved ophold på transportmidler og ved færden i terræn (233). Fald i samme niveau sker primært, fordi skadelidte glider i noget, der ligger på gulvet, ofte sne og is (220). Desuden sker mange af faldene i samme niveau, fordi man falder over genstande, der ligger på gulvet (89). Endvidere sker en del af faldulykkerne i samme niveau, fordi den skadelidte mister balancen (23). Stort set samtlige snubleulykker sker, fordi den skadelidte kommer til at træde skævt eller snubler over noget. Faldulykkerne til lavere niveau sker også, fordi man snubler over genstande, ofte på trapper (42), glider i noget, ofte sne og is (86), mister balancen (32) eller i forbindelse med bevidste spring, ofte fra lastbiler (31) eller ved fald sammen med det, man står på, bl.a. tage (13). For snubleulykkerne er skademåden primært forvridninger dvs. overbelastningsskader af ben eller fødder (136). For faldulykker i samme niveau er det selve faldet, der forvolder skaden (168), samt at skadelidte i faldet er ramt imod en genstand (107) eller alene ved en akut overbelastning ved vridning (44). For fald til lavere niveau er det ligeledes selve faldet, dvs. nedstyrtningen, der forvolder skaden (104), eller at skadelidte er ramt imod en genstand i faldet (102). Hvor falder man henne? De sker mange ulykker udendørs i terræn på marker, i skove, på pladser, veje, skibsdæk mv. (311). Der sker en del ulykker ved færden indendørs på gulve mv. (179). Der sker en del ulykker på trapper (97). En del ulykker skyldes glatte overflader, samt sne og is (194). En del ulykker sker ved ud- og indstigning af eller ophold på lastbiler, herunder lastbiler med bagsmæk (64). En del ulykker sker ved brug af personbiler (13) eller andre transportmidler (20). En række ulykker sker ved ophold på stiger (23) eller tage (7). 4 5

4 7.4 Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser 7.5 Ulykker ved transportmidler I 380 tilfælde er ulykkerne sket alene ved uhensigtsmæssige bevægelser i forbindelse med løft, træk eller skub, og hvor der ikke har været nogen form for teknologi indblandet i ulykkeshændelsen. Der er sket 13 knoglebrud, 312 forstuvninger, heraf mange rygskader, 11 sårskader, 14 bløddelsskader, 1 brandsårsskade samt 29 uoplyste skader. I 259 tilfælde er der sket en ulykke i forbindelse med brug af et transportmiddel, hvor der ikke er tale om en trafikulykke, dvs. ulykke udenfor offentlig vej. Der er 1 dødstilfælde og 4 amputationer blandt disse ulykker. Desuden 32 knoglebrud, 89 forstuvninger, 31 sårskader, 48 bløddelsskader, 1 ætsningsskade, 5 forgiftninger samt 48 uoplyste skader. Aktivitet i ulykkesøjeblikket I langt de fleste tilfælde har skadelidte været i færd med at løfte en genstand, da skaden sker (224). I en række tilfælde har skadelidte foretaget en håndteringsbevægelse, som fx at tage fat om, gribe, åbne, lukke osv. (42). I en række tilfælde har skadelidte været i færd med et træk eller skub af en eller anden form for genstand (30). I en række tilfælde har skadelidte blot bevæget sig, dvs. flyttet sig fra et sted til et andet, eller vendt sig om, bøjet sig ned, rejst sig op e.l. (71). Denne type af ulykker er afgrænset ved alene at omhandle overbelastning af kroppen sket ved skadelidtes egenbevægelse, dvs. i forbindelse med løft, færden, håndtering e.l. Langt de fleste af ulykkerne er sket i forbindelse med et uhensigtsmæssigt løft (201), en uhensigtsmæssig vridning af kroppen (38), et uhensigtsmæssigt skub/træk (35) eller anden uhensigtsmæssig bevægelse (106). Der er generelt tale om akutte overbelastningsskader primært ved løft, men også ved skub og træk, samt vridning af kroppen. Hvad er det, der løftes? Det er mange forskellige typer genstande, der løftes. De typiske er her nævnt i flæng: Porte, kørebroer, transportmateriel, elmotorer, pumper, batterier, ledninger, håndværktøj, printere, sækkevogne, rengøringsvogne, løftevogne, andet løftegrej, vognstænger, kasser, emballage, dunke, sække, ildslukkere, containere, paller, styresystemer, informationssystemer, hjul, spuleslanger, trykluftsslanger, maskindele, stole, borde, reoler, møbler i øvrigt, bygningsinventar, brædder, plader. Aktiviteten i ulykkesøjeblikket I en række tilfælde har skadelidte været fører af et transportmiddel, da ulykken skete (72). I en række tilfælde har skadelidte været passager på et transportmiddel (30). I en række tilfælde har skadelidte haft sin færden på transportvejen eller blot opholdt sig i nærheden heraf, da ulykken skete, dvs., han har ikke selv betjent transportmidlet (43). I en række tilfælde har skadelidte været på vej ud, ind eller ned fra transportmidlet (7). I en række tilfælde har skadelidte betjent transportmidlet manuelt, bl.a. med lastning eller losning af materialer (55). En stor del af ulykkerne er sket ved, at skadelidte har mistet kontrollen over transportmidlet (44), og i en række tilfælde har det været en anden person, der har mistet kontrollen over transportmidlet (56). I en række tilfælde er der tale om, at der er sket en utilsigtet håndtering i brugen af et transportmiddel (24). Endelig er der i en række tilfælde tale om ulykker, hvor det er byrden, der transporteres, som skrider ud, tabes, vipper, vælter, falder ned osv. (55). I en række tilfælde er skadelidte blevet klemt under en nedfaldende byrde eller under dele af et transportmiddel (38). I en del tilfælde er skaden sket ved, at skadelidte er blevet ramt af genstande, der er faldet ned eller på anden måde har været i bevægelse (70). I en række tilfælde er skaden sket, i forbindelse med at skadelidte er ramt imod eller blevet ramt af et transportmiddel (88). I en række tilfælde er skaden en akut overbelastning af kroppen, bl.a. i forbindelse med løft, gribning, spring mv. (36). Hvilke typer transportmidler? Det er helt traditionelle transportmidler, som ulykkerne sker ved. Her er de typiske nævnt i flæng: Kraner og hejseredskaber (10), sækkevogne (8), løftevogne (8), manuelle vogne i øvrigt (14), gaffeltrucks (18), cykler (18), motorcykler (10), personbiler (13), andre køretøjer til persontransport (36), lastbiler (66), traktorer (3), fly (10). Dødsulykker En gaffelstabler bliver trukket ud af et depot for at blive gjort ren. Gaffelstablerens hjul rammer nogle sten, hvilket får gaffelstableren til at vælte ned over afdøde. 6 7

5 7.6 Ulykker ved håndtering af enkeltelementer 7.7 Ulykker ved brug af håndværktøj/håndmaskiner I 198 tilfælde er ulykkerne sket i forbindelse med håndtering af enkeltelementer, hvor ulykken alene er opstået ved håndteringen af emnet. Der er sket 4 amputationer, 10 knoglebrud, 54 forstuvninger, 68 sårskader, 27 bløddelsskader, 6 ætsningsskader, 5 forgiftningstilfælde, 5 brandsårsskader samt 19 uoplyste skader. Aktiviteten i ulykkesøjeblikket Aktiviteten i ulykkesøjeblikket dækker over en lang række af handlinger, som at gribe fat om, vride, hænge op, tage ned, pakke, trække osv., hvor det er måden, det enkelte element håndteres på eller enkeltelementet i sig selv, der skaber ulykkessituationen (21). I en række tilfælde er ulykken sket i forbindelse med selve løftet af enkeltelementet (72). I en række tilfælde er ulykken sket i forbindelse med håndteringen af enkeltelementet (53). Langt de fleste af disse ulykker er alene sket ved den manuelle håndteringen af enkeltelementerne, som følge af at disse enkeltelementer er gået i stykker (31). I en række tilfælde er enkeltelementer blevet slynget ud, væltet ned eller håndteret uhensigtsmæssigt af skadelidte eller anden person (74). I en række tilfælde er ulykken en direkte følge af, at skadelidte eller en anden person har tabt enkeltelementet (36). I en række tilfælde har skadelidte hængt fast i eller blevet fanget af et enkeltelement (20). I en række tilfælde skyldes ulykken, at der er sket sprøjt, udsivning, spild fra beholdere, dunke flasker eller udsivning af dampe e.l., der har ført til skaden (12). En lang række af skaderne sker ved kontakt med skarpe, spidse eller ru genstande (33). Derudover sker skaderne enten ved, at skadelidte bliver ramt af enkeltelementer, der er i bevægelse (48) eller at skadelidte klemmes under enkeltelementet (26). I en række tilfælde forvolder tyngden af enkeltelementerne en akut overbelastning af skadelidte (35). I en række tilfælde er skadelidte faldet ind i, stødt imod eller kollideret med et enkeltelement (26). I en række tilfælde har skadelidte fået et fremmedlegeme i øjet (10). Hvilke typer af enkeltelementer? De enkeltelementer, der er tale om i forbindelse med disse ulykker, er af meget forskellig karakter. De typiske er her nævnt i flæng: Kasser, tønder, dunke, flasker, emballage i øvrigt, paller, stole, senge, borde, møbler i øvrigt, brædder, vinduer, bjælker, plader, bygningsdele i øvrigt. I 146 tilfælde er ulykkerne sket i forbindelse med brug af et håndværktøj, hvoraf størsteparten har været manuelle håndværktøjer (120) og de øvrige mekaniske håndværktøjer (24) eller uspecificerede håndværktøjer (2). Der er sket 1 amputation, 7 knoglebrud, 15 forstuvninger, 95 sårskader, 3 brandsårsskader, 14 bløddelsskader, 1 ætsningsskade samt 10 uoplyste skader. Aktiviteten i ulykkesøjeblikket Denne type ulykker er kendetegnet ved, at skadelidte i ulykkesøjeblikket har været i færd med at arbejde med et håndværktøj. Det generelle ulykkesbillede er, at den skadelidte på den ene eller anden måde har mistet kontrollen over sit håndværktøj. For de fleste ulykker er håndværktøjet smuttet på emnet, især knive (62), eller der er foretaget en utilsigtet håndtering af håndværktøjet, især knive og hamre, som har ført til skaden (33). Den mest almindelige måde at komme tilskade på er, at skadelidte er kommet i kontakt med skarpe, spidse eller ru dele af håndværktøjerne (75). I en række tilfælde er skadelidte blevet ramt af håndværktøjet eller af dele af det materiale, som håndværktøjet har været anvendt på (26). Hvilke typer håndværktøjer? For de manuelle håndværktøjer er der tale om en række forskellige typer håndværktøjer, som her er nævnt i flæng: Hamre, knive, hobbyknive, pladesakse, boltsakse, skruestik, skruetrækkere, fast nøgler mv. For de mekaniske håndværktøjer (håndmaskinerne) er der ligeledes tale om forskellige typer af håndværktøjer, som her er nævnt i flæng: Motorsave, håndboremaskiner, vinkelslibemaskiner, håndrundsave mv. 8 9

6 7.8 Trafikulykker 7.9 Ulykker ved udskridning eller nedfald De er registreret 78 trafikulykker i branchen, hvoraf 2 er dødsulykker. Desuden er der 12 knoglebrud, 26 forstuvninger, 14 bløddelsskader, 3 sårskader samt 21 uoplyste skader. Trafikulykker er ulykker sket på offentlig vej i forbindelse med transport. Aktivitet i ulykkesøjeblikket I de fleste tilfælde har skadelidte været fører af eller passager i en bil (66). I andre tilfælde har skadelidte cyklet (3) eller haft sin færden på offentlig vej (5). I de fleste tilfælde har skadelidte mistet kontrollen over sit motoriserede køretøj (20). I en række tilfælde er det anden person, der har mistet kontrollen over et motoriseret køretøj (41). I en række tilfælde er skadelidte væltet med sit transportmiddel, der enten har været en cykel, knallert eller motorcykel (11). Skaderne er sket ved, at skadelidte er ramt imod eller klemt af et andet køretøj, eller kollideret eget køretøj med et andet. Ved ulykkerne med cykel, knallert eller motorcykel er skaden sket ved faldet, eller ved at skadelidte er blevet klemt under transportmidlet. Hvilke typer transportmidler? Der er primært tale om forskellige motorkøretøjer, som personbiler (21), last- og varevogne (17) og andre motoriserede køretøjer i øvrigt (22). Der udover er der sket ulykker med 6 cykler, 3 knallerter og 8 motorcykler. Dødsulykker Afdødes køretøj kom for tæt på et lastvognstog, hvilket medførte sammenstød og køretøjet blev mast mod hængeren. Modkørende overhaler, hvor der er fuldt optrukne linier og kører frontalt ind i den bil, hvor afdøde var passager. De 76 ulykker ved udskridning eller nedfald dækker over ulykker, hvor enten det, skadelidte står på, er skredet ud/brudt sammen og styrtet ned sammen med skadelidte, eller hvor noget er skredet ud/brudt sammen eller på anden måde styrtet ned og ramt skadelidte. Der er sket 18 knoglebrud, 17 forstuvninger, 8 sårskader, 24 bløddelsskader, 2 brandsårsskader samt 7 uoplyste skader. Aktivitet i ulykkesøjeblikket Den skadelidte har i en række tilfælde stået på det, der er skredet ud, fx en stige (45). I de fleste tilfælde har skadelidte været i færd med en eller anden form for håndtering af enten et værktøj eller en genstand, eksempelvis en kasse (26). En række af ulykkerne er sket ved, at noget er skredet ned fra en læsserampe, eller ved at stigen er skredet ud (37). I en række tilfælde er det forskellige former for materialer eller ofte møbler, der er væltet eller faldet ned over skadelidte (38). I langt de fleste tilfælde er skaden sket ved, at skadelidte er blevet ramt af det, der er faldet ned (36). I andre tilfælde er det nedstyrtningen, dvs. faldet, der er den skadevoldende del (27). I nogle tilfælde er skadelidte blevet klemt under det, der er faldet ned eller skredet ud (7). Hvilke genstande skrider ud eller falder ned? Som angivet er det især stiger (15), diverse møbler (19) samt kasser og en del uoplyste genstande

7 7.10 Andre ulykker Andre ulykker rummer et antal ulykkestyper, som der kun er sket ganske få tilfælde af i denne branche, samt et stort antal ulykker, hvor oplysningerne har været så mangelfulde, at det ikke har været muligt at angive ulykkestypen. Der er sket 60 ulykker med stationære maskiner, bl.a. pålægsmaskiner, rundsave, boremaskiner, drejebænke, fræsemaskiner. Der er sket 15 ulykker med apparater, bl.a. gryder og pander, ovne og vamtvandsbeholdere. Der er sket 9 ulykker med mobile arbejdsmaskiner, bl.a. frontlæssere og støvsugere. Der er sket 19 ulykker med kraftmaskiner og transmissionssystemer, bl.a. elmotorer, kompressorer, pumper, ledninger og kabler. Der er sket 59 ulykker med maskindele og styresystemer, i de fleste tilfælde ikke nærmere oplyst. Der er sket 14 ulykker med anhugningsgrej. Der er sket 8 ulykker ved uhensigtsmæssige løft af mennesker, der har ført til akut overbelastning af kroppen. Der er sket 9 ulykker med vold imellem mennesker. Der er sket 8 ulykker forvoldt af dyr, bl.a. hunde og heste. Der er sket 46 ulykker ved brand. Der er sket 10 ulykker med elektrisk stød. Der er sket 22 ulykker med støvudsendelse, sprøjt eller fordampning af kemiske stoffer og produkter

8 14 15

9 16

10

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier 3 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vaskerier og renserier Ulykker inden for Vaskerier og renserier

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Detektiv- og 4Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Detektiv- og overvågningsvirksomhed Ulykker inden for Detektiv-

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og 5Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering Ulykker inden for Rengøring og vinduespolering

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige 7 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Øvrige service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Øvrige

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen 0 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Kloakvæsen og rensningsanlæg Ulykker inden for Kloakvæsen og

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen 9Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen Ulykker inden for Politi og fængselsvæsen

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør,

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, 4 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Frisør, skønhed, hudpleje, sol- og motionscentre Ulykker inden

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning 6Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Skorstensfejning Ulykker inden for Skorstensfejning 6.0 Forekomsten

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Vand- og

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Vand- og Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Vand- og gasforsyning Ulykker inden for Vand- og gasforsyning

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Ejendomsservice

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Ulykker inden for Ejendomsservice 3Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Ejendomsservice Ulykker inden for Ejendomsservice 3.0 Forekomsten

Læs mere

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler

af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler 8Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Politiskoler Ulykker inden for Politiskoler 8.0 Forekomsten af

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER

ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER ARBEJDSTILSYNETS ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Men antallet af dødsulykker er steget fra 27

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012

Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2007-12 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2012 Anmeldte arbejdsulykker 2007-2012 Årsopgørelse 2012 Arbejdstilsynet, september 2013 ISBN nr. 87-7534-623-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2006-11 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2011 Anmeldte arbejdsulykker 2006-2011 Årsopgørelse 2011 Arbejdstilsynet, august 2012 ISBN nr. 87-7534-603-6 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY HR-Personaleudvikling Version 2 Januar 2015 1 Indledning EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 2. udgave Arbejdstilsynet, oktober 2011 ISBN nr. 87-7534-618-4

Læs mere

Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 2 2004 Ulykker med stationære arbejdsmaskiner Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 2 2004 Arbejdstilsynet Oktober

Læs mere

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 5 2003 Ulykker ved fald og snublen til samme niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 5 2003 Arbejdstilsynet

Læs mere

Styr på den interne færdsel. Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People

Styr på den interne færdsel. Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People Styr på den interne færdsel Erik Nichum og Hanne Lybech Jensen, Alectia People Program Indledning/baggrund Regler Metode Løsninger (gode og dårlige) Opfølgning i hverdagen Dialog Ulykker ved Intern transport

Læs mere

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave

arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse udgave arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2004-09 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2009 2. udgave Anmeldte arbejdsulykker 2004-2009 Årsopgørelse 2009 2. udgave Arbejdstilsynet, november 2010 ISBN nr. 87-7534-598-6

Læs mere

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY

EASY-vejledning Region Syddanmark. Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY EASY-vejledning Region Syddanmark Vejledning til brug ved anmeldelse af arbejdsulykker i EASY HR-Personaleudvikling Version 3 Februar 2015 1 Indledning EASY er Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010

Anmeldte arbejdsulykker Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 arbejds- ulykker Anmeldte arbejdsulykker 2005-10 Arbejdstilsynets årsopgørelse 2010 Anmeldte arbejdsulykker 2005-2010 Årsopgørelse 2010 Arbejdstilsynet, marts 2011 ISBN nr. 87-7534-606-0 Forord Arbejdstilsynets

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Report 1.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Januar 2012 1 2 Forord Denne rapport er udarbejdet til BAR SOSU, som har formuleret følgende opgave: 1. At få

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Jørgensen, Kirsten Publication date: 2012 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Læs mere

Workshop - Ulykkesanalyse

Workshop - Ulykkesanalyse Workshop - Ulykkesanalyse Kirsten Jørgensen, DTU Management Engineering Fagligt Træf September 2014 Program Introduktion til ulykkes analysen Gruppearbejde med 3-4 cases Præsentation af gruppearbejdet

Læs mere

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt

3 % ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 276 Offentligt ARBEJDSTILSYNET ÅRSOPGØRELSE 2016 ANMELDTE ARBEJDSULYKKER 2011-2016 Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stort set uændret i 2016 sammenlignet

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER

SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER SKEMA TIL ANALYSE AF ARBEJDSULYKKER 0. Grunddata Skema udfyldt af: Dato: Af: Og: Skadelidte: Navn: Ansættelsestidspunkt: Stilling: Tjenestested: Ulykkessted: Adresse: Præcist sted: Tidspunkt: Har ulykken

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes.

Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes. Guide til at indberette arbejdsulykker i Høje-Taastrup Kommune Hvilke ulykker skal anmeldes? Alle ulykker hvor der sker en personskade og/eller hvor der er fravær i forbindelse med hændelsen skal anmeldes.

Læs mere

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon,

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, pesu@orbicon.dk Forebyggelse gennem sikkerhedsrundering Indførelse af sikkerhedsrundering Forbedret sikkerhedsniveau Udpegning

Læs mere

Det tværgående ulykkesprojekt

Det tværgående ulykkesprojekt Det tværgående ulykkesprojekt Det tværgående ulykkesprojekt Arbejdstilsynet August 2005 ISBNnr. 87-7534-564-1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 2. Sammenfatning og konklusion...5 2.1 Ulykkesforebyggelse

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002

Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 3 2003 Ulykker ved fald til lavere niveau Anmeldte arbejdsulykker 1994-2002 At-rapport 3 2003 Arbejdstilsynet November 2003

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0

Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland KKKØR. Arbejdsskadestatistik for. Region Nordjylland Helår Side 0 KKKØR Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Arbejdsskadestatistik for Region Nordjylland Helår 2012 Side 0 Side 1 A-skade statistik for Region Nordjylland Antal af A-skader i Region Nordjylland

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

"Nær ved ulykke" undersøgelse

Nær ved ulykke undersøgelse "Nær ved ulykke" undersøgelse Vejledning Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, dels hvordan og hvorfor "nær ved ulykken" skete, og dels hvad der kan gøres for at hindre, at en lignende situation

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Alle tilskadekomne efter ulykke behandlet på Skadestuen OUH i årene 2009-2010

Alle tilskadekomne efter ulykke behandlet på Skadestuen OUH i årene 2009-2010 Alle tilskadekomne efter ulykke behandlet på Skadestuen OUH i årene 2009-2010 Af 67.910 er 7218 trafikulykker fordelt således: Alle ulykker pr.år måned 2009 2010 Total 01 2.495 2.887 5.382 02 2.311 2.340

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Det sker ikke for mig! Ledende overlæge Ole Carstensen, Sydvestjysk Sygehus Stud. scient. pol. Signe S. Carstensen

Det sker ikke for mig! Ledende overlæge Ole Carstensen, Sydvestjysk Sygehus Stud. scient. pol. Signe S. Carstensen Det sker ikke for mig! Ledende overlæge Ole Carstensen, Sydvestjysk Sygehus Stud. scient. pol. Signe S. Carstensen Ulykker i landbruget har gennem de sidste 100 år været branchens største arbejdsmiljøproblem

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN

TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Til Arbejdstilsynet Dokumenttype Rapport Dato December 2016 TEKNIK OG ULYKKER DATAANALYSE OG KORT- LÆGNING AF VIDEN Indhold 1. Introduktion 1 2. Udvikling i Arbejdsulykke ved anvendelse af tekniske hjælpemidler

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Find Fem Farlige F5F KPMG. BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR

Find Fem Farlige F5F KPMG. BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR Find Fem Farlige 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Find fem farlige Beskrivelse af sikkerhedskampagnen Find-fem-farlige Find-fem-farlige er en metode der

Læs mere

Arbejdsulykker i transportbranchen

Arbejdsulykker i transportbranchen Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Arbejdsulykker i transportbranchen Jørgensen, Kirsten Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet

Tema om arbejdsulykker på kontorområdet Tema om arbejdsulykker på kontorområdet I Danmark bliver der hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker, hvor ca. 1.400 af disse sker på kontorarbejdspladser på det private område. Mange accepterer forskellige

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Gi dig selv det gode liv

Gi dig selv det gode liv Gi dig selv det gode liv Næsten alle arbejdsulykker inden for træ- og møbelindustrien sker på 5 områder. Denne folder giver dig vejledning om, hvordan du kan sikre dig et godt liv hele livet. 1 Maskinbetjening

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016

Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker. v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 Få alle med i forebyggelse af arbejdsulykker v/leif Pugé, Orbicon 27. oktober 2016 1 Regler & vejledninger Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder At-vejledning F.0.7 Maj 2005

Læs mere

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009.

Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal 2009. Skadestatistik for Langeland Kommune 3. kvartal. Denne statistik indeholder følgende punkter. 1. Rapportens detaljeringsgrad 2. Antal skader totalt set 3. Skader fordelt på afdeling og underafdeling 4.

Læs mere

VMJ NyEASY 9. marts 2017

VMJ NyEASY 9. marts 2017 Fagligt indhold i NyEASY dokumentation Dette notat beskriver det faglige indhold i en anmeldelse via EASY samt de skærmtekster og hjælpetekster, der er implementeret i AES s og AT s web-løsning på virk.dk.

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet

Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet 4.2 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Faste arbejdssteders indretning hele bedriftsområdet 1 Forholdet til bygningsreglementet 1 Har

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2 Dato Navn DAGENS PROGRAM Hjemmeopgave fra dag 1 Arbejdsulykker Hjertestarter Planlægning - de 7 strømme Toolbox 10 er (tipskupon) Mobiltelefoner Rygning Toiletter God tone

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU

Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor Kirsten Jørgensen DTU NytLandbrug 2007 - Konference Landbrugets arbejdsskader og deres forebyggelse Lektor DTU NytLandbrug 2007 - Konference Udviklingen Hvad er problemet Risici og farekilder Hvordan forebygge Sikkerhed og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009

ARBEJDSULYKKER PERSONALE ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET ULYKKESFREKVENS ULYKKESFRAVÆR JULI 2009 PERSONALE 20 ARBEJDSULYKKER ULYKKESFREKVENSEN ER FALDET I 20 var antallet af arbejdsulykker 25,1 pr. 1 million arbejdstimer inden for DA-området. Dette er et fald i forhold til 27, hvor frekvensen var

Læs mere

LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET

LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER 0M HOVMAND ( KUNDER ) Vores udstyr, mobile batteridrevne løfteenheder - vi kalder

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Bilag 1 3 til. 5.3 Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker

Bilag 1 3 til. 5.3 Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker Bilag 1 3 til 5.3 Sikkerhedsorganisationens værktøj til læring af ulykker 1 Bilag 1: Definition af Arbejdsskadebegrebet Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser er forskellige former for Arbejdsskader.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere