Budgetoplysninger drift Bår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplysninger 2015 - drift Bår"

Transkript

1 Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Specialundervisning for voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Personale Uddannelse og kurser Deltidsundervisning Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Befordring (brugere) Materialer Rådgivning og konsulentbistand Høretekniske hjælpemidler IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Varmtvandsbassin Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter CKU Syn Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer Undervisnings- /afprøvningsmaterialer

2 budget 104 Hjælpemidler til lager Synshjælpemidler Optiske hjælpemidler IKT hjælpemidler IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tre-årige ungdomsuddannelser Betalinger andre offentlige myndigheder STU-Skivefjord Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer Kantine og cafédrift STU-fritidstilbud (klubben) IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Refusion vedr. funktion Socialområdet Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Social

3 budget 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Lejetab - Socialafdelingen Lejetab Frederiksgade Gefionsvej Hjaltesvej 5B Østerbro Mejsevej Jeppe Aakjærsvej Marienlystcentret Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Respiratorpatienter Betalinger andre offentlige myndigheder Tilskud til ansættelse af hjælpere TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Aktiviteter og materialer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Besparelser Aktiviteter og materialer Huslejetab dødsfald m.m Grunde og bygninger Kursuspuljen Personale Kompetenceudvikling Intern afregning Intern afregning Boenheden Hjalmer Kjems Allé Boenheden Mejsevej Boenheden Hjaltesvej Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskaberne Gefionsvej/Frejasvej Boenheden Nattergalevej Bofællesskabet Mejsevej Afklaring og aflastning, Parcelvej Østerbro

4 budget 010 Viften, Resenvej/Kielgastvej Aage Nielsens Vej Murstensløst døgn Nordbanevej Ådalen, Marienlyst Thinggade YFH-Gruppen + Bøgevænget YFH - ADHD YFH - Åkjærsvej jobstøtte - Huset Magnetten Skovly Bilstrupvej Gefionsvej Kastanievægnet Thinggade Idavang Højlundsvej Idavang, projektafdeling Forebyggende indsats for ældre og handicappede Pulje til harmonisering Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Køb - social mentor Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Afregning af fælles TR Personale Lønninger Centrale konti Centrale konti Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Tilsyn Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Afregning overhead Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

5 budget , 85 og Køb i andre kommuner Følgeudgifter Forsikringer Betaling andre offentlige myndigheder Socialafdelingen - bet. off. myndighed støtte Viften (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bofællesskabet Frejasvej/Gefionsvej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bofællesskabet Hjaltesvej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bofællesskabet Mejsevej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bostedet Jyllandsgade (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bostedet Mejsevej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Thinggade (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Nattergalevej

6 budget (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bilstrupvej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Gefionsvej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Idavang - projektafdelingen (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Marienlyst - indtægter (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Gefionsvej - Botræning (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Marienlyst - udgifter (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Køb private opholdssteder (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Nattergalevej - 5 midlertidige boliger

7 budget 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Husleje - beboere Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Nattergalevej Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Ikke anvendt niveau Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter Personale Lønninger Bostedet Hjalmar Kjems Alle (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Vask og rengøring Spisetræning / pædagogiske måltider IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Forplejning - beboere Transport - beboere Vask - beboere Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser

8 budget Bostedet Mejsevej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Forplejning - beboere Transport - beboere Vask - beboere Madfremstilling Ledelse og administration Lønninger Bofællesskabet Mejsevej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Bofællesskabet Hjaltesvej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Forplejning - beboere Transport - beboere Vask - beboere

9 budget 200 Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Bofællesskabet Frejasvej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Botilbud Parcelvej 20B (SEL 85 og 102) Grunde og bygninger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning Husleje - beboere Viften - 85 støtte (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Pædagogisk ledsagelse IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Bøgevænget (SEL 85 og 102) Personale Intern afregning Forsikringer Ledelse og administration Lønninger

10 budget 025 Øvrige personalerelaterede udgifter Botilskud Viften (SEL 85 og 102) IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning El og varme - beboere Idavang - projektafdeling (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Ledsagerudgifter - projekt IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Bilstrupvej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Gefionsvej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning

11 budget 600 IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning El og varme - beboere Husleje - beboere Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Thinggade (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning El og varme - beboere Husleje - beboere Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Botræning Gefionsvej (SEL 85 og 102) Personale Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivningsinstitutioner i andre regioner Betalinger andre offentlige myndigheder Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Køb af pladser i andre kommuner Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Ikke anvendt niveau Mentor - fælles

12 budget 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personale Forsikring Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Køb af pladser i andre kommuner Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) Personale Betalinger andre offentlige myndigheder Etablering af bofællesskaber Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) IT, inventar og materiel Aflastning/bovurdering Nattergalevej Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) Personale Betaling til private opholdssteder Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) Ikke anvendt niveau Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Ledsagerordning for voksne Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) Personale Aktiviteter og materialer Forsikringer Beskyttet beskæftigelse ( 103) Skovly (reg. virksomhed) Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) Produktion - drivhus Produktion - værksted Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi

13 budget 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) Ikke anvendt niveau Privat - beskyttet beskæftigelse Aktivitetshuset Skovly - værksted Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) Betalinger andre off. myndigheder Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Køb af pladser i andre kommuner Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Socialafdelingen - bet. off. myndighed Toeren - Fritids-værested Aktivitets- og samværstilbud til personer Betaling andre off. myndigheder Idavang Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Idavang - Kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Aktivitetshuset Skovly - dagcenter Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Aktivitetshuset Skovly - daghjem Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Skovly - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Magneten Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Magneten - kørsel

14 budget 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Afregning overhead Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Frivillig indsats Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Betaling andre off. myndigheder Magneten Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Produktion Kantine Kreativt værksted Salg af eksterne ydelser Seksualvejledning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Magneten - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Forsikringer Skovly Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Kreativ værksted IT, inventar og materiel Grunde og bygninger

15 budget 750 Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Skovly - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Forsikringer Fritids-værestedet Tóeren Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Idavang - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale IT, inventar og materiel Idavang Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer Produktion Kiosk IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Kontante ydelser

16 budget 72 Sociale formål Sociale ydelser - socialafdelingen Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) Ikke anvendt niveau Refusion - overførselsindkomstrammen til statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Socialafdelingen Revalidering Ressourceforløb STU - ressourceforløb Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse Betalinger andre offentlige myndigheder Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Kommunebetaling Mellemregning med Jobstart/AMA Betalinger andre offentlige myndigheder Beskæftigelsesordninger STU Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Aktiviteter og materialer STU - Idavang Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personale Aktiviteter og materialer Betaling andre offentlige myndigheder Ældre Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Trafiktilskud Handicapkørsel Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v

17 budget 90 Andre sundhedsudgifter Hospice Kommunale udgifter til hospice-ophold Ikke anvendt niveau Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Refusion vedr. funktion Ældreområdet Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Lejetab i alment nyttige boliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Ikke anvendt niveau Lejetab Ikke anvendt niveau Huslejetab socialafdelingen Lejetab - boopgørelser Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Durup Ældrecenter Durup Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Durup Ældrecenter - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Durup Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Durup Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Durup Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration

18 budget 001 Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Glyngøre Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Glyngøre Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Glyngøre Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Glyngøre Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Selde Ældrecenter Selde Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Selde Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Fur Ældrecenter Fur Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer Nattevagt - Fur IT, inventar og materiel

19 budget 092 Fur Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Fur Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Fur Ældrecenter - servicearealer valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Grunde og bygninger - Servicearealer Forsikringer Roslev Ældrecenter Roslev Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Roslev Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Roslev Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Roslev Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Oddense Ældrecenter Oddense Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Oddense Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør

20 budget 001 Leve-Bo Miljø Breum Ældrecenter Breum Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Breum Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Breum Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Breum Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Jebjerg Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Jebjerg Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Jebjerg Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Jebjerg Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Rødding Ældrecenter

21 budget 001 Rødding Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Distrikt 3 - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Rødding Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Rødding Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Rødding Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Balling Ældrecenter Balling Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Balling Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Balling Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger

22 budget 020 Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Rønbjerg Ældrecenter Rønbjerg Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Rønbjerg Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Lem Ældrecenter Lem Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Lem Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Hem Ældrecenter Hem Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Hem Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Hem Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Plejecenter Marienlyst

23 budget 004 Distrikt 4 - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer Plejecenter Marienlyst - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Forsikringer Indtægter Plejecenter Marienlyst - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Plejecenter Marienlyst - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Marienlyst - Soc. Afd Marienlyst - Soc. Afd valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Forsikringer Indtægter Marienlyst Soc. Afd. - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Plejecenter Møllestien Plejecenter Møllestien - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Plejecenter Møllestien - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø

24 budget 200 Plejecenter Møllestien - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Plejecenter Skovbakkehjemmet Plejecenter Skovbakkehjemmet - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Plejecenter Skovbakkehjemmet - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Plejecenter Gammelgaard Plejecenter Gammelgaard - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Plejecenter Gammelgaard - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Højslev Ældrecenter Højslev Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Højslev Ældrecenter - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Højslev Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale

25 budget 500 Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Højslev Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Højslev Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Plejecenter Bøgely Plejecenter Bøgely - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Plejecenter Bøgely - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Område Nord Område Nord - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Nord - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Nord - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Område Midt Område Midt - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer

26 budget 600 IT, inventar og materiel Område Midt - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Midt - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Område Syd Område Syd - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Syd - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Syd - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Ældreservice Nat Ældreservice Nat - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale IT, inventar og materiel Møllegården Dagcenter Møllegården Personale Lønninger - Drift Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Aktiviteter Befordring (brugere) Frisør Ikke anvendt niveau Kiosk Ikke anvendt niveau PS Avisen

27 budget Ikke anvendt niveau IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Indtægter Teknisk afdeling Personale Lønninger - Drift Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Bassiner Tekniske anlæg Køretøjer Ikke anvendt niveau IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Vaskeriet Personale Lønninger - Drift Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Indkøb til vaskeri Ikke anvendt niveau IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Rengøring Indtægter Møllegården - Ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Driftsledelsen Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Personale Lønninger - Drift Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Korr. budget med ød Restbudget 2014

Korr. budget med ød Restbudget 2014 TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget 11 Social- og ældreudvalget 109 110 11. Social- og ældreudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2014 kr Myndighedsafdelingen (ældre) 66.327.000 Ældreservice 312.623.000

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Institutioner for voksne side 1

Institutioner for voksne side 1 Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

10. Udvalget for Social- og Ældre

10. Udvalget for Social- og Ældre 10. Udvalget for Social- og Ældre Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Myndighedsafdelingen (ældre) Pleje & Omsorg Socialområdet/handicappede Plejeboliger GRAND TOTAL 66.389.800

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. 1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

ØD-opgørelse drift Forbrug 2015

ØD-opgørelse drift Forbrug 2015 Forbrug 2015 Korr. budget med ød 2015 Restbudget 2015 Evt. korrektioner ØD områder ØD områder TOTAL 2.651.937.366 2.802.364.577 150.427.211-81.937 133.768.727 16.576.546 10 Teknik og Miljøudvalg 122.960.281

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. 1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018

Social- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget 2014. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere