Lejligheder på flade tage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejligheder på flade tage"

Transkript

1 BURresumi på toge

2 Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus indrettet med lejligheder; samtidig med at man etablerede et nyt tag medfald. BUR har udsendt en rapport) der beskriver baggrunden for forsøget) projektets forløb og de erfaringer såvel tekniske) økonomiske som brugsmæssige) der er gjort undervejs i projektforløbet. Baggrund Mange af de betonelementboligbebyggelser fra 60'erne og 70'erne med flade tage har siden været udsat for en hård nedslidning..forsøget Den valgte form for løsning af tagproblemet i Næsbyparken gav mulighed for yderligere indretning af ialtiii lejlig~ Næsbypal'Iten fik derved Udvidet 66 ligantallet fra 126 til 163 lejligheder. Da der i den oprindelige bebyggelse fortrinsvis var store lejligheder, valgte Rødovre Boligselskab, som er ejer af Næsbyparken, udelukkende at etablere mindre lejligheder i den nye etage. Selve byggeriet tog 8 måneder, og de første beboere flyttede ind i den nye tagetage i maj Disse 'bebyggelser står i dag over for omfattende tagrenoveringer. Størstedelen af betonelementboligbebyggelserne er opført under et tidligere gældende bygningsreglement, hvor det ikke var forbudt at lave flade tage. Det er det nu, fordi man har erkendt, at flade tage giver problemer. Hvis kravene i bygningsreglementet fra 1982 skal opfyldes, er det nødvendigt at lægge et helt nyt tag for at opnå et fald på 1:40 mod afløb. ~~ Næsbyparken efter påbygning af. den rrye etage..,..

3 Antal ~- Rapporten ~VÆ-. ~~ ~. &~ ~v~ 3/.f va;:.. En byggesag som denne kræver en speciel planlægning, da der bygges dør om dør med beboerne i det eksisterende byggeri. Rapporten beskæftiger sig med selve byggesagens planlægning og forløb og kommer desuden ind på hvilke dispensationer, der var nødvendige fra den gældende lovgivning, samt denne lovgivnings muligheder og begrænsninger i forbindelse med sådan en byggesag. Rapporten beskriver økonomien i byggesagen - selve finansieringen af byggeriet samt huslejens størrelse før og efter påbygning af en ekstra etage. Derudover kommer rapporten ind på samarbejdet med de eksisterende beboere inden og under selve byggeprocessen samt beboernes juridiske rettigheder i byggesager som denne. Afslutningsvis kommer rapporten ind på eksempler på andre løsninger og gennemgår som ideoplæg en række muligheder for løsninger i forbindelse med påbygning af en ekstra etage oven på et eksisterende hus. Lrjlighedsfordeling i den eksisterende afdeling 47,",o., Den nye etage er opbygget af en let konstruktion med eternitbeklædning, da undersøgelser i skitseringsfasen viste, at funderingen i det eksisterende hus var meget hårdt udnyttet ' ~7- -fo- ' ~ 20 ~ -t7 Antal Ao Å.VIE. Y2.~ z.væ. ~YÆ:o..3WE:-. 31".z.væ;. '.. Lejlighedsfordeling efter påbygning afden nye etage Lejl.type LeJl. type Lovgivning For at kunne gennemføre byggeriet i Næsbyparken var det nødvendigt at ansøge om dispensationer fra dele i lovgivningen. Dispensationerne, der blev givet, var dels af ren teknisk karakter og gjaldt dispensationer fra BR 82 og dels af økonomisk - og driftsmæssig karakter og gjaldt dispensationer fra "Lov om boligbyggeri«. Dispensationerne fra BR 82 drejede sig primært om afstandsforhold i baderum og gangarealer, da planløsningerne var bundet af installationsrække o.1ign. i det eksisterende hus. Rødovre Boligselskab kunne få dispensationer fra de gældende bestemmelser for almennyttigt boligbyggeri, fordi der i 62a i Lov om boligbyggeri åbnes for at dispensere fra dele af disse bestemmelser, såfremt der sker en tilvækst i antallet af lejligheder. Kravet om tilvæksten i antallet aflejligheder var yderligere en forudsætning for at opnå nybyggeristøtte til projektet. Det vil med andre ord sige: hvis en lignende byggesag skal gennemføres med nybyggeristøtte, er det et krav, fra Boligstyrelsens side, at der skal indrettes nogle lejligheder i den nye tagetage. I BUR-rapporten gennemgås yderligere hvilke lovgivningsmæssige muligheder, der er for at opnå økonomisk støtte til etablering af ungdomsboliger, erhvervs- og fritidslokaler, fællesrum o.1ign.

4 Økonomi Næsbyparkens tagsag blev finansieret efter bestemmelserne om almennyttigt boligbyggeri. Boligstyrelsen stillede dog i forbindelse med udarbejdelsen af det økonomiske overslag en række krav, der skulle tages højde for: a. De nye lejligheder skulle regnskabsmæssigt have eget budget og egen lejeberegning. b. Man ville i forhold til det gældende rammebeløb tage et "passende hensyn«til den besparelse i grundkøbesummen, som var en følge af, at der ikke var tale om et selvstændigt byggeri. Altså at byggeriet skulle finansieres med et reduceret rammebeløb. c. Afdelingens eget kontor for hovedistandsættelser skulle bidrage med et beløb, da afdelingen i Næsbyparken ikke skulle afholde udgifter i forbindelse med udbedring af byggeskader til tagene. d. Endelig var det et krav, at der var tale om en solidarisk hæftelse mellem de to afsnit af boligselskabet, hvilket kunne betyde, at evt. udlejningsvanskeligheder kunne påføre beboerne i det gamle afsnit tab. Den oprindelige husleje i Næsbyparken inden påbygningafen ny tagetage var på 401 kr.lm 2 Efter afslutning af byggeriet, hvor det endelige byggeregnskab blev lavet, kom~. lejen til at ligge på 375 kr.lm 2, -. hvilket vil sige en lejenedsættelse på 26 kr.lm 2 i den oprindelige afdeling i Næsbyparken. +

5 I Eksempler på andre løsninger Etablering afnye lejligheder som i Næsbyparken er blot en mulighed af mange ved udvidelse af en eksisterende bygning med en ny tagetage. Når der vælges etablering af nye lejemål i tagetagen, må tilførslen af rrye boligtyper overvejes for at tilfredsstille et endnu større spektrum af boligbehov end et udvalg af traditionelle 1, 2, 3 og 4-værelses lejligheder. Her tænkes på andre boformer som kollektiver, ungdomsboliger, liberalt erhverv osv. Muligheden for en forbedring af eksisterende boliger med dens udvidelse med private rum/funktioner»på loftet«bør overvejes. Og netop i tagetagen kan man p.g.a. placering, lysforhold og muligheden for lette åbne konstruktioner, gennemføre en forbedring afhele bebyggelsens eksisterende forhold, f.eks. ved tilførsel af nye miljøforbedrende funktioner og tilbud. Det kunne f.eks. være store lyse rum til fællesslokaler, bade og helserum, udnyttelse af solenergi i forbindelse med væksthuse o.lign. De eksempler på løsninger, der beskrives i BUR-rapporfen, kan kategoriseres inden for følgende grupper: c. Fællesfaciliteter., a. Boligformål: Udvidelse af den eksisterende bolig. Mange af de boligbyggerier, der er opført i 60'erne og 70'erne med flade tage, er som i Næsbyparken betonelementbyggerier. Mange af disse byggerier er præget af en stor ensformighed og har foruden problemer med de flade tage, også betonbyggeskadeproblemer, miljøproblemer og udlejningsvanskeligheder. Fremfor en traditionel udbedring af disse byggeskader, hvor man ikke gør noget ved miljøproblemerne, kunne man lave alternative udbedringsarbej- krvtlkh'v: M~e-r: b. Boligformål: Etablering af nye/andre boformer. ~-..t~f "- d. Egentlige miljøforbedringer af hele bebyggelsen. der, som samtidig betød miljømæssige, arkitektoniske, drifts- og brugsmæssige forbedringer. Herved kan spektret af boformer udvides. Lejligheder på flade tage Støttemocltager: Rødovre Boligselskab Tårnvej Rødovre Rapporten udarbejdet af: Arkitekterne Karen ZaWe og Gitte Andersen, Boliglaboratoriet Følgegruppe: Arkitekt Karen Zahle, Boliglaboratoriet. Forretningsfører Bjarne Wesenberg, Rødovre Boligselskab. Arkitekt Bente Hammer, BUR. Tegninger: Arkitekt Gitte Andersen Yderligere oplysninger om projektet: Arkitekt Gitte Andersen Blågårdsgade 4, 4.th København N Tlf BUR-rapport: Lejligheder på flade tage. Byfortætning ved renovering af flade tage. 68 sider illustreret, maj 1988, kr. 75,-. ISBN ISBN

6 - ~l I,/.Ali:.::l -' ~ ~~~ 1'1 ~~~ _dv ~~~,., '"'.....,.,. r ,..~... ~....., r.'.....: , /r_ l). -i,.., ".. --.,. ~.. *.. «~ ::-,......,..., ; ,f -.,. ~,- ~ " BUR/Byggeriets Udviklingsråd B UR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 1971 omfremme afbyggeriets udvikling. BUR har til opgave atfremmeforanstaltninger, der kan øge byggeriets kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skal B UR bl.a. virkefor, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver af betydningfor byggeriets udvikling, og at resultaterne heraf udbredes og udnyttes. B UR-resumeer, der offentliggøresfra afsluttede forsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat. BUR-rapporteringer, der offentliggøres fra afsluttedeforsøg, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat. BUR-rapporter, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kan købes i Byggecentrums Boghandel, Ulster Voldgade 94, 1552 København K, telefon , telefax samt i Statens Informationstjeneste, postboks 1103, 1009 København K, telefon og gennem boghandlere. Byggeriets Udviklingsråd, Stormgade 10, DK-14:70 København K, telefon , telefax ISSN

FaLat1ererwvering mul udvendig isolering. - og æspekt for arkitekjoniske detaljer

FaLat1ererwvering mul udvendig isolering. - og æspekt for arkitekjoniske detaljer FaLat1ererwvering mul udvendig isolering - og æspekt for arkitekjoniske detaljer Facaderenovering med udvendig isolering - og respekt for arkitektoniske detaljer Byfornyelse) facaderenovering og energibesparelse

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Lavenergihuse for alle

Lavenergihuse for alle o Lavenergznme Dr alle Lavenergihuse for alle ønsket om at indhente praktiske erfaringer med opførelse og drift af lavenergihuse) der er planlagt for og beboet af almindelige brugere) var baggrunden for

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

BURresumi. 5 års prøv

BURresumi. 5 års prøv BURresumi 5 års prøv 5 års prøveeftersyn B UR har afsluttet et forsøgsprojekt vedrørende 5-års eftersyn med offentliggørelsen af rapporten 'Kvalitetsstyring i byggeriet - 5 års prøveeftersyn; der indeholder

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE,

LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING KARRÈ 13 DANNEBROGSGADEKVARTERET RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, LOKALPLAN 09-029 BYFORNYELSESBESLUTNING DANNEBROGSGADEKVARTERET KARRÈ 13 RYESGADE, HELGOLANDSGADE, DANNEBROGSGADE, FREDERICIAGADE, Redegørelse (grå sider) Indledning... 1 Baggrunden... 2 Målsætningen...

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt. Velfærdsministeriet. Evaluering af støttede private ungdomsboliger Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 115 Offentligt Velfærdsministeriet Evaluering af støttede private ungdomsboliger Endelig rapport Juli 2008 Indhold Rapportens overordnede kapitler Forord

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER

OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER BETÆNKNING VEDRØRENDE OMFANG OG FINANSIERING AF BYGGEMODNINGS- FORANSTALTNINGER Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren den 10. december 1971 BETÆNKNING NR. 674 KØBENHAVN 1973 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere