Falck BoligRedning Super

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck BoligRedning Super"

Transkript

1 ABONNEMENTSVILKÅR Falck BoligRedning Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck BoligRedning Super 1 Generelt 2 Akut redningshjælp 3 Udvidet akuthjælp 4 MinutGaranti 5 Kontakt/koordinering med dit forsikringsselskab 6 Forebyggende redningshjælp 7 Skadedyrsbekæmpelse 8 Opskæring og bortskaffelse af træ 9 Tagrenderens 10 Rådgivningslinje 11 Sms-service med vejrmeldinger og gode råd 12 Kontakt til og pristilbud fra håndværker 13 Pulverslukker 14 Nøglebrik 15 Graffitiafrensning 16 Fugt- og skimmelundersøgelse 17 Én årlig super-ydelse 18 Tilkøbsmuligheder 19 Ansvarsforhold 20 Kontaktinformation 1. Generelt Abonnementet dækker beboede, private helårsbygninger på matriklen, samt udhuse, garager, drivhuse og andet til privat brug. Abonnementet dækker op til 350 m2 boligareal og op til 75 m2 udhuse, garager, drivhuse og andet til privat brug. Falck begrænser skaden i det omfang, det er muligt, men abonnementet dækker ikke, hvis boligen er misligholdt. Falck leverer al nødvendigt materiale under indsatsen, men udgifter til materiale, herunder også liftleje, skal du selv betale i henhold til gældende pris. Falck fremsender dog ikke faktura, når udgifterne til materiale ikke overstiger 250 kr. For nogle af ydelserne i abonnementet, er der begrænsninger på, hvor mange gange de kan benyttes i et abonnementsår. Disse ydelser kan ikke overføres til et andet abonementsår. Falck er berettiget til at benytte underleverandører til at opfylde sine forpligtelser. Dit abonnement træder i kraft tre dage efter du har tegnet det, medmindre du har aftalt en anden dato med os. For de ydelser i abonnementet, som ikke er akutte, vil Falck sammen med dig planlægge, hvornår opgaven udføres. I tilfælde af en mangeskadesituation, forbeholder vi os ret til at ændre tidspunktet for de ikke akutte ydelser. Kan Falck opsige dit abonnement? Falck har ret til at opsige dit abonnement med 2 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. 2. Akut redningshjælp Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at få akut redningshjælp. Hvornår kan du få hjælp? Falck udfører redningsarbejde ved akutte skader på din bolig. For eksempel i tilfælde af brand, eksplosion, vand, indbrud, hærværk, storm, nedfaldne/sammenstyrtede genstande eller lignende. Hvilken hjælp får du? Falck vil foretage det nødvendige for at begrænse skadens omfang og for at hindre, at der opstår nye skader. Redningsarbejdet kan for eksempel være pumpearbejde ved vandskade, oprydningsarbejde for at stoppe og begrænse en skade samt til- og afdækning af din bolig. Vi opsætter presenninger i op til 30 dage per skade samt udbringer og afhenter affugtere og andet materiel, hvis det er nødvendigt. Leje af affugtere og lignende skal du selv betale i henhold til gældende pris. 3. Udvidet akuthjælp Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at få udvidet akuthjælp. El Hvis strømmen går, og det skyldes et brud på det offentlige forsyningsnet, så rådgiver vi dig i forhold til at fejlmelde problemet. Hvis strømmen går, og det kun er din bolig, som er berørt, så hjælper vi dig med at slå HPFI/HFI-relæet til eller vi kommer og skifter sikring for dig. Abonnementet dækker hjælp til el tre gange per abonnementsår. Varme Hvis varmen går, og det skyldes et brud på det offentlige forsyningsnet, så rådgiver vi dig i forhold til at fejlmelde problemet. Uanset om det er et forsyningsproblem eller det kun er din bolig, som er berørt, så udlåner Falck et varmeapparat til dig i op til syv dage, hvorefter du betaler leje efter gældende pris. Falck leverer og afhenter varmeapparatet, og du betaler for den anvendte strøm til varmeapparatet. Du skal kontakte Falcks Vagtcentral, når du ønsker vi skal afhente varmeapparatet. Abonnementet dækker hjælp til varme tre gange per abonnementsår. Optøning af frosne vandrør Falck yder hjælp til optøning af frosne vandrør, så du undgår vandskade. Du skal sikre, at Falck har adgang til de frosne vandrør, da vi kun yder hjælp til tilgængelige rør. Tilstoppet afløb/toilet Falck yder akuthjælp inde i boligen til toilet, køkkenvask, håndvask og afløb fra bad, der er akut tilstoppet. Abonnementet dækker hjælp til tilstoppet afløb/toilet tre gange per abonnementsår. 4. MinutGaranti Hvad betyder garantien? Du er garanteret redningshjælp inden for 60 minutter ved de ovennævnte akut opståede skader med mindre andet er aftalt. Ved tilstoppet afløb/toilet er du garanteret hjælp inden for 180 minutter. Ventetiden måles fra meldingen er modtaget på Falcks Vagtcentral, og til vi er fremme på abonnementsadressen. Du får kompensation, hvis vi ikke overholder MinutGarantien Overholder Falck ikke MinutGarantien, kan der på din anmodning blive fratrukket 100 kroner i din næste abonnementsperiode. Du skal selv kontakte Falcks Vagtcentral vedrørende kompensationen umiddelbart efter assistancens udførelse. Den årlige kompensation kan ikke overstige det beløb, der svarer til den årlige abonnementspris. Hvornår dækker MinutGarantien ikke? I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terror, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Falck ikke kan forudsige. Minutgarantien kan bortfalde, hvis Falck er afhængig af andre transportmidler (eksempelvis færge). Side 1/5

2 5. Kontakt/koordinering med dit forsikringsselskab Hvordan anmelder du skaden til dit forsikringsselskab? Du skal selv anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Når Falck er på din adresse i forbindelse med en skade dækket af dit Falck abonnement, vurderer vi, om skaden kan være omfattet af din boligforsikring, og Falck vil i så fald råde dig til at kontakte dit forsikringsselskab med det samme. Hvis du kontakter dit forsikringsselskab, mens Falck stadig er på din adresse, kan vi hjælpe med at beskrive skadens omfang. Hvis skaden er forsikringsdækket, kan Falck tilbyde forsikringsselskabet at blive på adressen og udføre oprydnings-, rengørings- og eventuelle affugtningsopgaver for forsikringsselskabet. I disse tilfælde overtager Falck kontakten til og koordineringen med dit forsikringsselskab. Falck vil under udførelse af arbejdet fremsende de ønskede rapporter og informationer til forsikringsselskabet i henhold til de indgåede aftaler i sagsforløbet, og frem til eventuelle håndværkere kan overtage genopbygningen. I force majeure situationer hvor det kan være svært at komme igennem til forsikringsselskabet, bliver Falck ikke på adressen længere end det tager at fuldføre akuthjælpen, der er dækket af abonnementet. 6. Forebyggende redningshjælp i Danmark Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille forebyggende redningshjælp. Falck yder hjælp ved forhold i og omkring din bolig, der kan udvikle sig til større skader. Den forebyggende redningshjælp omfatter: Træfældning Falck kommer og fælder akut beskadigede træer, der er til fare for mennesker eller værdier på abonnementsadressen. Fjernelse af synligt fygesne Falck fjerner fygesne på loftet i bygninger på abonnementsadressen. Sneen skal være synlig og kunne fjernes uden, at Falck skal flytte tag eller i øvrigt foretage håndværksmæssige indgreb. Lukning af vand Falck kommer ud på abonnementsadressen og lukker for vandet ved frostsprængninger eller andre rørskader, hvis du kan oplyse, hvor stophanen er placeret. Hvis der skal lukkes for vandet inde i huset, er det dit ansvar at sørge for, at Falck kan få adgang. Udlån af mårfælder Falck udlåner mårfælder, sætter dem op i henhold til gældende lovgivning på området og henter dem igen. Mårfælden kan lånes i op til 30 dage. Indfangning af fugle, pindsvin eller slanger Fugle, pindsvin eller slanger, der er kommet ind i beboede bygninger på grunden, indfanges af Falck og sættes fri. Fjernelse af/afspærring ved istapper Falck afspærrer eller fjerner istapper, hvis de er til fare for mennesker eller værdier på grunden. Falck vurderer, om istapperne skal afspærres eller fjernes. Afspærringsmateriale kan lånes i op til 30 dage. Fjernelse af/afspærring ved løse tagsten Falck afspærrer eller fjerner løse tagsten, hvis tagstenene er til fare for mennesker eller værdier på grunden. Falck vurderer, om løse tagsten skal afspærres eller fjernes. Afspærringsmateriale kan lånes i op til 30 dage. Fjernelse af/afspærring ved store mængder sne på taget Falck afspærrer eller fjerner sne på taget på beboede bygninger, hvis der er mere end 60 cm nysne eller 30 cm tøsne på taget. Sneen skal være til fare for mennesker eller værdier på abonnementsadressen. Falck vurderer, om sneen skal afspærres eller fjernes. Afspærringsmateriale kan lånes i op til 30 dage. Udbringning af fyringsolie Falck bringer op til 20 liter fyringsolie ud, hvis boligens oliefyr er løbet tør. Falck fylder fyringsolien i tanken. Du betaler selv for olien. 7. Skadedyrsbekæmpelse Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille skadedyrsbekæmpelse. Hvilke skadedyr kan du få hjælp til at bekæmpe? Falck vil sørge for bekæmpelse af: Hvepse, hvor vi bekæmper hvepsebo fra matriklen Sorte havemyrer inde i boligen Lopper inde i boligen Møl inde i boligen Herudover tilbyder Falck dig rådgivning og tilbud med særlig rabat på bekæmpelse af: Murbier Borebiller (træskadedyr) Væggelus Kakerlakker Mosegrise Muldvarper For ovennævnte skadedyr kommer en skadedyrsrådgiver ud og vurderer, hvilken type skadedyr der er tale om, og hvilken bekæmpelse der med fordel kan benyttes til den type skadedyr. Selve bekæmpelsen af disse skadedyr er ikke inkluderet i abonnementet, men via abonnementet får du et tilbud med en særlig rabat på bekæmpelsen af disse skadedyr. 8. Opskæring og bortskaffelse af træ Træer, som enten er væltet under en storm eller som Falck har fældet for at forebygge skader, skærer vi gerne op for dig. Og hvis du ønsker det, bortskaffer vi også træet fra abonnementsadressen. Når du bestiller forebyggende træfældning eller akuthjælp for eksempel efter storm hos Falcks Vagtcentral, skal du blot oplyse, om du ønsker at få skåret træet op og eventuelt også bortskaffet. 9. Rensning af tagrender og nedløbsrør/fejning af fladt tag Falck renser tagrender og nedløbsrør for at forebygge vandskade på din bolig. Hvis dit hus har fladt tag, så fejer vi også det. Hvis dine tagrender er i stykker, er det dit eget ansvar at få dem skiftet, ligesom Falck ikke renser dine tagrener, hvis de er frosset til is. Dit abonnement giver dig ret til at få renset tagrender og nedløbsrør og fejet fladt tag en gang per abonnementsår. Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille rensning af tagrender og nedløbsrør og/eller fejning af fladt tag. Side 2/5

3 10. Rådgivningslinje Hvad kan du få rådgivning om? Du kan få rådgivning om for eksempel vand- og fugtskader, skadedyr, råd, svamp og skimmel, varme-/el-svigt, kloak og afløb, skader efter storm, vand, brand, indbrud og eksplosion, glas og sanitet, ventilationsanlæg og indeklima, isolering, klimaskærm (mur, tag, skorsten, dør, trapper), sne, fygesne, istapper og frostskader samt skader på dit indbo. Hvordan kommer du i kontakt med Rådgivningslinjen? Du kan enten ringe til os eller udfylde en formular på Husk at oplyse dit abonnementsnummer. Ansvarsbegrænsning Falck er ikke ansvarlig for eventuelle skader og/eller tab, der er opstået på baggrund af råd fra Rådgivningslinjen. Dette kunne for eksempel være fejlagtig udførelse af den ydede rådgivning eller mangelfulde eller ukorrekte oplysninger til Rådgivningslinjen. 11. Sms-service Hvad omfatter denne service? Du vil modtage varslinger om særlige vejrforhold i dit område samt råd og vejledning til, hvordan du kan undgå skader på din bolig. Eksempelvis i forbindelse med, hård frost, skybrud, oversvømmelser eller storm. Hvem får besked? Varslingen bliver sendt til alle mobilnumre, der er knyttet til abonnementsadressen. Du har selv ansvaret for at sikre, at Falck har et eller flere gyldige og aktive mobilnumre til rådighed. Hvordan kan du til- og afmelde dig denne service? Hvis du ønsker at tilmelde mobilnumre, eller bliver dit mobilnummer ændret, kan du enten ringe til Falcks Kundeservice eller gå ind på Ønsker du at afmelde denne service kan du ligeledes ringe til Falcks Kundeservice eller sende en sms med teksten "SLET " til Kontakt til og pristilbud fra håndværker Hvis du ønsker et tilbud på reparationer, ombygning eller tilbygning af din bolig, kan du sende en beskrivelse eventuelt med billeddokumentation af den håndværkeropgave, du ønsker tilbud på at få udført. Du skal sende det til Rådgivningslinjen via formularen på Husk at oplyse dit abonnementsnummer. Rådgivningslinjen formidler din forespørgsel videre. Du bliver enten kontaktet direkte af en håndværker med et tilbud, eller du bliver ringet op for at aftale en gennemgang af opgaven efterfulgt af et tilbud. Hvilken type håndværker kan du få kontakt til og pristilbud fra? Falcks landsdækkende netværk omfatter tømrer, snedker, murer, maler, el, VV S og kloak. Håndværkerne i netværket har forpligtet sig til at levere høj service og kvalitet til konkurrencedygtige priser. 13. Pulverslukker Abonnementet omfatter en to kilos pulverslukker. Servicering og opladning efter brug er inkluderet i abonnementet. Du skal blot aflevere pulverslukkeren på nærmeste Falck Station eller henvende dig til Falck Kundeservice. Du får pulverslukkeren tilsendt efter tegning af abonnementet. Pulverslukkeren er Falcks ejendom og du skal selv returnere den ved abonnementets ophør. 14. Nøglebrik Falck Nøglebrik øger dine chancer for at få dine mistede nøgler tilbage. Alt hvad du behøver at gøre, er at sætte din personlige Falck Nøglebrik ind i dit nøglebundt. På bagsiden af Falck Nøglebrik er der en opfordring til en eventuel finder af dine nøgler om at lægge dem i nærmeste postkasse. Nøglerne bliver herefter sendt til Falck, der straks giver dig besked om, at dine nøgler er fundet. Herefter sender vi sender dem til dig med posten. Falck eller Falcks samarbejdspartnere kan naturligvis ikke garantere dig, at du får dine mistede nøgler tilbage, men dine chancer herfor er øget ganske væsentligt. Du er velkommen til at kontakte Falck Kundeservice, hvis du ønsker at købe flere nøglebrikker eller du kan gå ind på Hvis du ønsker at opsige dit abonnement Hvis du opsiger dit Falck Nøglebrik abonnement, sletter vi din registrering og dine personoplysninger i vores system. Nøglebundter med Falck Nøglebrik, men uden abonnement, bliver ikke returneret. 15. Graffitiafrensning Falck afrenser graffiti på din bolig på forsvarlig vis både i forhold til bygningens facade og miljøet. På nogle facader kan der forekomme mindre skygger efter afrensningen. Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille graffitiafrensning. 16. Fugt- og skimmelundersøgelse Med fugtmåleudstyr undersøger Falck, om der er fugt- og skimmelforekomster, undersøger omfanget, vurderer skadesårsagen og rådgiver dig om, hvordan du kan løse problemet. Efter undersøgelsen sender vi dig en skriftlig rapport med anbefalinger til udbedring af skaden. Ønsker du yderligere test til bestemmelse af typen af skimmelsvamp (aftrykstest, DNA-test eller mycometer test), eller har du brug for sanering af skimmelforekomst, kan Falck, evt. via underleverandør, hjælpe dig med dette mod betaling. Du bestiller en fugt- og skimmelundersøgelse af din bolig ved at kontakte Falcks vagtcentral. 17. Én årlig super-ydelse Du kan benytte dig af én af følgende ydelser per abonnementsår. Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille en ydelse. Termografering af bolig Termografering er et fotografi af din bolig taget med infrarødt kamera, som afslører kuldebroer og utætheder, der leder til varmespild. Du får dermed et overblik over, hvor din bolig bør tætnes eller efterisoleres for at blive energioptimeret. Der kommer en uvildig rådgiver ud til dig og termograferer din bolig både udefra og indefra, så problemer med isolering og/eller træk belyses. Du skal derfor være hjemme, når rådgiveren kommer, så der er fri adgang både indvendig og udvendig. Rådgiveren analyserer efterfølgende termograferingsfotografierne, og sender dig en rapport med fotografierne og kategorisering af forbedringstiltag i forhold til optimeringseffekt. Du vil modtage op til tre forbedringsforslag. Side 3/5

4 Termografering skal udføres i vinterhalvåret, fordi der skal være en temperaturforskel fra indvendig til udvendig på mellem Byggeteknisk gennemgang og rapport Falck foretager en uvildig byggeteknisk gennemgang af dit hus, for at vurdere husets tilstand og sikkerhed. En tekniker vurderer husets klimaskærm med henblik på at forebygge bygningsskader. Sokkel, tag, vinduer, døre, udhæng, tagrender og nedløb vil blive gennemgået. Desuden vil vi vurdere risikofaktorer for brand, hærværk og tyveri. Rådgiveren fotodokumenterer og rapporterer alle de risici, der observeres. Efterfølgende modtager du en rapport med en tilstandsbeskrivelse, som beskriver synlige fejl og mangler samt konkrete råd og løsningsforslag til udbedring af potentielle risikoområder. Rapporten er ikke det samme som en tilstandsrapport. Tagrens Den behandling, som Falck foretager, på dit tag er kosmetisk og forebyggende. Falck udlægger desinfektionsmiddel, som renser dit tag og forlænger tagets levetid. Midlet lægges på taget i tørvejr, hvorefter regnen sikrer en afvaskning af taget. Dette medfører den rensende effekt på taget. Falck forbeholder sig retten til ikke at udføre tagrens, såfremt nedløb har direkte udløb i åer, søer el. lign, da midlet kan skade levende organismer i vand. Murrens Den behandling, som Falck foretager, på dit murværk er kosmetisk og forebyggende. Falck påfører desinfektionsmiddel, som renser din mur og forlænger dens levetid. Midlet lægges på muren i tørvejr, hvorefter regnen sikrer en afvaskning af muren. Dette medfører den rensende effekt på taget. Falck forbeholder sig retten til ikke at udføre murrens, såfremt nedløb har direkte udløb i åer, søer el. lign, da midlet kan skade levende organismer i vand. Rensning og eftersyn af brønd/kloak Vedligeholdelse af din boligs brønd/kloak er vigtig for at undgå vandskade. Med et minikamera foretager vi en inspektion af din brønd/kloak, som afslører tilstoppelser eller brud. Falck fjerner blade og andet nedfald fra nedløbsbrønde, tagbrønde, accodræn og faskiner og andre afvandingselementer for at forebygge vandskader. Radonmåling Radon er en naturlig gasart, der siver op fra undergrunden og som ikke kan ses eller lugtes. For høje radonværdier kan ifølge sundhedsstyrelsen lede til alvorlige sygdomme, men der kan udføres tiltag i boligen, som sikrer mod radon. Når du bestiller radonmåling hos Falck, sender vi dig en radonmåler, som skal stå i din bolig i en måned, hvorefter den skal aflæses og sendes retur. Herefter sender vi dig en rapport med de målte værdier, og rådgivning om hvordan du kan mindske radonindsivning i din bolig. Radonmåling bør udføres i vinterhalvåret, da de højeste radonværdier bliver målt i fyringssæsonen, når der luftes mindst ud. 18. Tilkøbsmuligheder Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at tilkøbe nedenstående ydelser. Du betaler selv efter gældende pris for det antal timer, inklusiv kørsel, der benyttes til opgaven samt for eventuelle medgåede materialer. Handymanservice Falck Handyman kan udføre følgende opgaver for dig: Udskiftning af pakninger, lyskilder og sikringer Småreparationer som basale håndværkeropgaver Justering af døre og vinduer Ophængning af billeder og skilte Samling af møbler, reoler, skabe og lignende Montering af persienner, gardiner og markiser Opsætning af hylder, skabe og lignende Ophængning af lamper og samling af løse el-ledninger Græsslåning af almindelige villagræsplæner Klipning af hæk Fjernelse af mos fra græsplæne Rydning og klargøring af flyttelejligheder Oprydning af lager-, kælder-, lofts- og arkivrum Ud- og indpakningsopgaver i forbindelse med flytning Affaldshåndtering og bortskaffelse af affald Mindre transport- og fragtopgaver Sikkerhedstjek af cykler, herunder lys, bremser og lignende og eventuelt udskiftning af defekte dele Ekstra forebyggende tjek af din bolig før skybrud, storm, stærk frost, fygesne Solcellevask Snavs og bevoksninger på solceller leder til stort fald i anlæggets ydeevne. Falck vasker dit solcelleanlæg for snavs og bevoksninger, hvorved anlæggets udnyttelse optimeres. Anti-graffiti behandling af facade Anti-graffiti behandling giver boligens facade en overfladehinde, så fremtidig graffiti kan fjernes af bygningen med langt mindre slitage i forhold til boliger uden denne hinde. Ferietilsyn af helårsbolig Tilsyn i ferieperioder af din helårsbolig indebærer, at Falck tilser boligen to gange for hver syv dage, du er bortrejst. Der kan bestilles ferietilsyn ved rejser på syv dage eller mere. Falck vil altså tilse din bolig to gange ugentligt. Ved tilsynet vil Falck undersøge eventuelle følgeskader efter knuste ruder, væltede træer, store regn-/snemængder, sprængte vandrør og lignende. Der er tale om en udvendig rundering, hvorfor Falck kun kan undersøge skader, som kan ses udefra. Hvis Falck konstaterer en skade, sørger vi for at hindre skaden i at udvikle sig og foretager afdækning og lignende. Falck orienterer derefter dig eller en af dig angiven kontaktperson telefonisk om det skete. Hvis dette ikke er muligt, vil orienteringen ske skriftligt. Du er ansvarlig for, at Falck har adgang til din bolig i forbindelse med indsatsen for at stoppe og begrænse skaden. Hvis det er nødvendigt at tilkalde en låsesmed, vil dette ske for din regning. Falck vil i forbindelse med hvert tilsyn udstede en kvittering, som du får tilsendt. 19. Ansvarsforhold Falck er erstatningspligtig efter Dansk Rets almindelige regler med de begrænsninger, der er indeholdt i Falcks generelle abonnementsvilkår for Privat. Falcks rådgivning og skadesudbedring bygger på mange års erfaringer fra en lang række skadesituationer. I mange af ydelserne giver vi gode råd og vejledninger, men der er ikke taget særligt hensyn til dine forsikringsdækninger. Konkrete skadesituationer og rådgivning kan betinge, at der foretages tiltag, som ikke er beskrevet i Falcks rådgivning. Falck bærer ikke noget ansvar herfor. Falck kan ikke gøres ansvarlig for tab, der helt eller delvist skyldes egne forhold, herunder fejlagtig gennemførelse af tiltag på baggrund af den ydede rådgivning. Side 4/5

5 20. Kontaktinformation Falck Vagtcentral Ved akutte ydelser kan du kontakte Falck Vagtcentral døgnet rundt alle årets dage. Ved ikke-akutte ydelser kan du kontakte Falck Vagtcentral alle dage mellem kl og Falck Kundeservice Du kan kontakte Falck Kundeservice mandag til torsdag fra kl til og fredag fra kl til Falck Rådgivningslinje Du kan kontakte Falck Rådgivningslinje mandag til fredag fra kl til Falck Station Du kan finde åbningstider mv. for den Falck Station, der er nærmest dig, på hvis du skal ombytte og/eller indlevere brandslukker v Falck Danmark A/S Falck Danmark A/S Falck-Huset, Polititorvet 1780 København V Kontakt Falck Falck Vagtcentral: Tlf Falck Bolig Rådgivningslinje: Tlf Falck Kundeservice: Tlf Side 5/5

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER

Falck Kørsel. 1. Falck Kørsel BASIS ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER ABONNEMENTSBETINGELSER & DÆKNINGSINFORMATIONER Falck Kørsel Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Generelt om

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere