Falck BoligRedning Super

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falck BoligRedning Super"

Transkript

1 ABONNEMENTSVILKÅR Falck BoligRedning Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck BoligRedning Super 1 Generelt 2 Akut redningshjælp 3 Udvidet akuthjælp 4 MinutGaranti 5 Kontakt/koordinering med dit forsikringsselskab 6 Forebyggende redningshjælp 7 Skadedyrsbekæmpelse 8 Opskæring og bortskaffelse af træ 9 Tagrenderens 10 Rådgivningslinje 11 Sms-service med vejrmeldinger og gode råd 12 Kontakt til og pristilbud fra håndværker 13 Pulverslukker 14 Nøglebrik 15 Graffitiafrensning 16 Fugt- og skimmelundersøgelse 17 Én årlig super-ydelse 18 Tilkøbsmuligheder 19 Ansvarsforhold 20 Kontaktinformation 1. Generelt Abonnementet dækker beboede, private helårsbygninger på matriklen, samt udhuse, garager, drivhuse og andet til privat brug. Abonnementet dækker op til 350 m2 boligareal og op til 75 m2 udhuse, garager, drivhuse og andet til privat brug. Falck begrænser skaden i det omfang, det er muligt, men abonnementet dækker ikke, hvis boligen er misligholdt. Falck leverer al nødvendigt materiale under indsatsen, men udgifter til materiale, herunder også liftleje, skal du selv betale i henhold til gældende pris. Falck fremsender dog ikke faktura, når udgifterne til materiale ikke overstiger 250 kr. For nogle af ydelserne i abonnementet, er der begrænsninger på, hvor mange gange de kan benyttes i et abonnementsår. Disse ydelser kan ikke overføres til et andet abonementsår. Falck er berettiget til at benytte underleverandører til at opfylde sine forpligtelser. Dit abonnement træder i kraft tre dage efter du har tegnet det, medmindre du har aftalt en anden dato med os. For de ydelser i abonnementet, som ikke er akutte, vil Falck sammen med dig planlægge, hvornår opgaven udføres. I tilfælde af en mangeskadesituation, forbeholder vi os ret til at ændre tidspunktet for de ikke akutte ydelser. Kan Falck opsige dit abonnement? Falck har ret til at opsige dit abonnement med 2 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned. 2. Akut redningshjælp Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at få akut redningshjælp. Hvornår kan du få hjælp? Falck udfører redningsarbejde ved akutte skader på din bolig. For eksempel i tilfælde af brand, eksplosion, vand, indbrud, hærværk, storm, nedfaldne/sammenstyrtede genstande eller lignende. Hvilken hjælp får du? Falck vil foretage det nødvendige for at begrænse skadens omfang og for at hindre, at der opstår nye skader. Redningsarbejdet kan for eksempel være pumpearbejde ved vandskade, oprydningsarbejde for at stoppe og begrænse en skade samt til- og afdækning af din bolig. Vi opsætter presenninger i op til 30 dage per skade samt udbringer og afhenter affugtere og andet materiel, hvis det er nødvendigt. Leje af affugtere og lignende skal du selv betale i henhold til gældende pris. 3. Udvidet akuthjælp Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at få udvidet akuthjælp. El Hvis strømmen går, og det skyldes et brud på det offentlige forsyningsnet, så rådgiver vi dig i forhold til at fejlmelde problemet. Hvis strømmen går, og det kun er din bolig, som er berørt, så hjælper vi dig med at slå HPFI/HFI-relæet til eller vi kommer og skifter sikring for dig. Abonnementet dækker hjælp til el tre gange per abonnementsår. Varme Hvis varmen går, og det skyldes et brud på det offentlige forsyningsnet, så rådgiver vi dig i forhold til at fejlmelde problemet. Uanset om det er et forsyningsproblem eller det kun er din bolig, som er berørt, så udlåner Falck et varmeapparat til dig i op til syv dage, hvorefter du betaler leje efter gældende pris. Falck leverer og afhenter varmeapparatet, og du betaler for den anvendte strøm til varmeapparatet. Du skal kontakte Falcks Vagtcentral, når du ønsker vi skal afhente varmeapparatet. Abonnementet dækker hjælp til varme tre gange per abonnementsår. Optøning af frosne vandrør Falck yder hjælp til optøning af frosne vandrør, så du undgår vandskade. Du skal sikre, at Falck har adgang til de frosne vandrør, da vi kun yder hjælp til tilgængelige rør. Tilstoppet afløb/toilet Falck yder akuthjælp inde i boligen til toilet, køkkenvask, håndvask og afløb fra bad, der er akut tilstoppet. Abonnementet dækker hjælp til tilstoppet afløb/toilet tre gange per abonnementsår. 4. MinutGaranti Hvad betyder garantien? Du er garanteret redningshjælp inden for 60 minutter ved de ovennævnte akut opståede skader med mindre andet er aftalt. Ved tilstoppet afløb/toilet er du garanteret hjælp inden for 180 minutter. Ventetiden måles fra meldingen er modtaget på Falcks Vagtcentral, og til vi er fremme på abonnementsadressen. Du får kompensation, hvis vi ikke overholder MinutGarantien Overholder Falck ikke MinutGarantien, kan der på din anmodning blive fratrukket 100 kroner i din næste abonnementsperiode. Du skal selv kontakte Falcks Vagtcentral vedrørende kompensationen umiddelbart efter assistancens udførelse. Den årlige kompensation kan ikke overstige det beløb, der svarer til den årlige abonnementspris. Hvornår dækker MinutGarantien ikke? I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terror, oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, som Falck ikke kan forudsige. Minutgarantien kan bortfalde, hvis Falck er afhængig af andre transportmidler (eksempelvis færge). Side 1/5

2 5. Kontakt/koordinering med dit forsikringsselskab Hvordan anmelder du skaden til dit forsikringsselskab? Du skal selv anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Når Falck er på din adresse i forbindelse med en skade dækket af dit Falck abonnement, vurderer vi, om skaden kan være omfattet af din boligforsikring, og Falck vil i så fald råde dig til at kontakte dit forsikringsselskab med det samme. Hvis du kontakter dit forsikringsselskab, mens Falck stadig er på din adresse, kan vi hjælpe med at beskrive skadens omfang. Hvis skaden er forsikringsdækket, kan Falck tilbyde forsikringsselskabet at blive på adressen og udføre oprydnings-, rengørings- og eventuelle affugtningsopgaver for forsikringsselskabet. I disse tilfælde overtager Falck kontakten til og koordineringen med dit forsikringsselskab. Falck vil under udførelse af arbejdet fremsende de ønskede rapporter og informationer til forsikringsselskabet i henhold til de indgåede aftaler i sagsforløbet, og frem til eventuelle håndværkere kan overtage genopbygningen. I force majeure situationer hvor det kan være svært at komme igennem til forsikringsselskabet, bliver Falck ikke på adressen længere end det tager at fuldføre akuthjælpen, der er dækket af abonnementet. 6. Forebyggende redningshjælp i Danmark Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille forebyggende redningshjælp. Falck yder hjælp ved forhold i og omkring din bolig, der kan udvikle sig til større skader. Den forebyggende redningshjælp omfatter: Træfældning Falck kommer og fælder akut beskadigede træer, der er til fare for mennesker eller værdier på abonnementsadressen. Fjernelse af synligt fygesne Falck fjerner fygesne på loftet i bygninger på abonnementsadressen. Sneen skal være synlig og kunne fjernes uden, at Falck skal flytte tag eller i øvrigt foretage håndværksmæssige indgreb. Lukning af vand Falck kommer ud på abonnementsadressen og lukker for vandet ved frostsprængninger eller andre rørskader, hvis du kan oplyse, hvor stophanen er placeret. Hvis der skal lukkes for vandet inde i huset, er det dit ansvar at sørge for, at Falck kan få adgang. Udlån af mårfælder Falck udlåner mårfælder, sætter dem op i henhold til gældende lovgivning på området og henter dem igen. Mårfælden kan lånes i op til 30 dage. Indfangning af fugle, pindsvin eller slanger Fugle, pindsvin eller slanger, der er kommet ind i beboede bygninger på grunden, indfanges af Falck og sættes fri. Fjernelse af/afspærring ved istapper Falck afspærrer eller fjerner istapper, hvis de er til fare for mennesker eller værdier på grunden. Falck vurderer, om istapperne skal afspærres eller fjernes. Afspærringsmateriale kan lånes i op til 30 dage. Fjernelse af/afspærring ved løse tagsten Falck afspærrer eller fjerner løse tagsten, hvis tagstenene er til fare for mennesker eller værdier på grunden. Falck vurderer, om løse tagsten skal afspærres eller fjernes. Afspærringsmateriale kan lånes i op til 30 dage. Fjernelse af/afspærring ved store mængder sne på taget Falck afspærrer eller fjerner sne på taget på beboede bygninger, hvis der er mere end 60 cm nysne eller 30 cm tøsne på taget. Sneen skal være til fare for mennesker eller værdier på abonnementsadressen. Falck vurderer, om sneen skal afspærres eller fjernes. Afspærringsmateriale kan lånes i op til 30 dage. Udbringning af fyringsolie Falck bringer op til 20 liter fyringsolie ud, hvis boligens oliefyr er løbet tør. Falck fylder fyringsolien i tanken. Du betaler selv for olien. 7. Skadedyrsbekæmpelse Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille skadedyrsbekæmpelse. Hvilke skadedyr kan du få hjælp til at bekæmpe? Falck vil sørge for bekæmpelse af: Hvepse, hvor vi bekæmper hvepsebo fra matriklen Sorte havemyrer inde i boligen Lopper inde i boligen Møl inde i boligen Herudover tilbyder Falck dig rådgivning og tilbud med særlig rabat på bekæmpelse af: Murbier Borebiller (træskadedyr) Væggelus Kakerlakker Mosegrise Muldvarper For ovennævnte skadedyr kommer en skadedyrsrådgiver ud og vurderer, hvilken type skadedyr der er tale om, og hvilken bekæmpelse der med fordel kan benyttes til den type skadedyr. Selve bekæmpelsen af disse skadedyr er ikke inkluderet i abonnementet, men via abonnementet får du et tilbud med en særlig rabat på bekæmpelsen af disse skadedyr. 8. Opskæring og bortskaffelse af træ Træer, som enten er væltet under en storm eller som Falck har fældet for at forebygge skader, skærer vi gerne op for dig. Og hvis du ønsker det, bortskaffer vi også træet fra abonnementsadressen. Når du bestiller forebyggende træfældning eller akuthjælp for eksempel efter storm hos Falcks Vagtcentral, skal du blot oplyse, om du ønsker at få skåret træet op og eventuelt også bortskaffet. 9. Rensning af tagrender og nedløbsrør/fejning af fladt tag Falck renser tagrender og nedløbsrør for at forebygge vandskade på din bolig. Hvis dit hus har fladt tag, så fejer vi også det. Hvis dine tagrender er i stykker, er det dit eget ansvar at få dem skiftet, ligesom Falck ikke renser dine tagrener, hvis de er frosset til is. Dit abonnement giver dig ret til at få renset tagrender og nedløbsrør og fejet fladt tag en gang per abonnementsår. Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille rensning af tagrender og nedløbsrør og/eller fejning af fladt tag. Side 2/5

3 10. Rådgivningslinje Hvad kan du få rådgivning om? Du kan få rådgivning om for eksempel vand- og fugtskader, skadedyr, råd, svamp og skimmel, varme-/el-svigt, kloak og afløb, skader efter storm, vand, brand, indbrud og eksplosion, glas og sanitet, ventilationsanlæg og indeklima, isolering, klimaskærm (mur, tag, skorsten, dør, trapper), sne, fygesne, istapper og frostskader samt skader på dit indbo. Hvordan kommer du i kontakt med Rådgivningslinjen? Du kan enten ringe til os eller udfylde en formular på Husk at oplyse dit abonnementsnummer. Ansvarsbegrænsning Falck er ikke ansvarlig for eventuelle skader og/eller tab, der er opstået på baggrund af råd fra Rådgivningslinjen. Dette kunne for eksempel være fejlagtig udførelse af den ydede rådgivning eller mangelfulde eller ukorrekte oplysninger til Rådgivningslinjen. 11. Sms-service Hvad omfatter denne service? Du vil modtage varslinger om særlige vejrforhold i dit område samt råd og vejledning til, hvordan du kan undgå skader på din bolig. Eksempelvis i forbindelse med, hård frost, skybrud, oversvømmelser eller storm. Hvem får besked? Varslingen bliver sendt til alle mobilnumre, der er knyttet til abonnementsadressen. Du har selv ansvaret for at sikre, at Falck har et eller flere gyldige og aktive mobilnumre til rådighed. Hvordan kan du til- og afmelde dig denne service? Hvis du ønsker at tilmelde mobilnumre, eller bliver dit mobilnummer ændret, kan du enten ringe til Falcks Kundeservice eller gå ind på Ønsker du at afmelde denne service kan du ligeledes ringe til Falcks Kundeservice eller sende en sms med teksten "SLET " til Kontakt til og pristilbud fra håndværker Hvis du ønsker et tilbud på reparationer, ombygning eller tilbygning af din bolig, kan du sende en beskrivelse eventuelt med billeddokumentation af den håndværkeropgave, du ønsker tilbud på at få udført. Du skal sende det til Rådgivningslinjen via formularen på Husk at oplyse dit abonnementsnummer. Rådgivningslinjen formidler din forespørgsel videre. Du bliver enten kontaktet direkte af en håndværker med et tilbud, eller du bliver ringet op for at aftale en gennemgang af opgaven efterfulgt af et tilbud. Hvilken type håndværker kan du få kontakt til og pristilbud fra? Falcks landsdækkende netværk omfatter tømrer, snedker, murer, maler, el, VV S og kloak. Håndværkerne i netværket har forpligtet sig til at levere høj service og kvalitet til konkurrencedygtige priser. 13. Pulverslukker Abonnementet omfatter en to kilos pulverslukker. Servicering og opladning efter brug er inkluderet i abonnementet. Du skal blot aflevere pulverslukkeren på nærmeste Falck Station eller henvende dig til Falck Kundeservice. Du får pulverslukkeren tilsendt efter tegning af abonnementet. Pulverslukkeren er Falcks ejendom og du skal selv returnere den ved abonnementets ophør. 14. Nøglebrik Falck Nøglebrik øger dine chancer for at få dine mistede nøgler tilbage. Alt hvad du behøver at gøre, er at sætte din personlige Falck Nøglebrik ind i dit nøglebundt. På bagsiden af Falck Nøglebrik er der en opfordring til en eventuel finder af dine nøgler om at lægge dem i nærmeste postkasse. Nøglerne bliver herefter sendt til Falck, der straks giver dig besked om, at dine nøgler er fundet. Herefter sender vi sender dem til dig med posten. Falck eller Falcks samarbejdspartnere kan naturligvis ikke garantere dig, at du får dine mistede nøgler tilbage, men dine chancer herfor er øget ganske væsentligt. Du er velkommen til at kontakte Falck Kundeservice, hvis du ønsker at købe flere nøglebrikker eller du kan gå ind på Hvis du ønsker at opsige dit abonnement Hvis du opsiger dit Falck Nøglebrik abonnement, sletter vi din registrering og dine personoplysninger i vores system. Nøglebundter med Falck Nøglebrik, men uden abonnement, bliver ikke returneret. 15. Graffitiafrensning Falck afrenser graffiti på din bolig på forsvarlig vis både i forhold til bygningens facade og miljøet. På nogle facader kan der forekomme mindre skygger efter afrensningen. Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille graffitiafrensning. 16. Fugt- og skimmelundersøgelse Med fugtmåleudstyr undersøger Falck, om der er fugt- og skimmelforekomster, undersøger omfanget, vurderer skadesårsagen og rådgiver dig om, hvordan du kan løse problemet. Efter undersøgelsen sender vi dig en skriftlig rapport med anbefalinger til udbedring af skaden. Ønsker du yderligere test til bestemmelse af typen af skimmelsvamp (aftrykstest, DNA-test eller mycometer test), eller har du brug for sanering af skimmelforekomst, kan Falck, evt. via underleverandør, hjælpe dig med dette mod betaling. Du bestiller en fugt- og skimmelundersøgelse af din bolig ved at kontakte Falcks vagtcentral. 17. Én årlig super-ydelse Du kan benytte dig af én af følgende ydelser per abonnementsår. Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at bestille en ydelse. Termografering af bolig Termografering er et fotografi af din bolig taget med infrarødt kamera, som afslører kuldebroer og utætheder, der leder til varmespild. Du får dermed et overblik over, hvor din bolig bør tætnes eller efterisoleres for at blive energioptimeret. Der kommer en uvildig rådgiver ud til dig og termograferer din bolig både udefra og indefra, så problemer med isolering og/eller træk belyses. Du skal derfor være hjemme, når rådgiveren kommer, så der er fri adgang både indvendig og udvendig. Rådgiveren analyserer efterfølgende termograferingsfotografierne, og sender dig en rapport med fotografierne og kategorisering af forbedringstiltag i forhold til optimeringseffekt. Du vil modtage op til tre forbedringsforslag. Side 3/5

4 Termografering skal udføres i vinterhalvåret, fordi der skal være en temperaturforskel fra indvendig til udvendig på mellem Byggeteknisk gennemgang og rapport Falck foretager en uvildig byggeteknisk gennemgang af dit hus, for at vurdere husets tilstand og sikkerhed. En tekniker vurderer husets klimaskærm med henblik på at forebygge bygningsskader. Sokkel, tag, vinduer, døre, udhæng, tagrender og nedløb vil blive gennemgået. Desuden vil vi vurdere risikofaktorer for brand, hærværk og tyveri. Rådgiveren fotodokumenterer og rapporterer alle de risici, der observeres. Efterfølgende modtager du en rapport med en tilstandsbeskrivelse, som beskriver synlige fejl og mangler samt konkrete råd og løsningsforslag til udbedring af potentielle risikoområder. Rapporten er ikke det samme som en tilstandsrapport. Tagrens Den behandling, som Falck foretager, på dit tag er kosmetisk og forebyggende. Falck udlægger desinfektionsmiddel, som renser dit tag og forlænger tagets levetid. Midlet lægges på taget i tørvejr, hvorefter regnen sikrer en afvaskning af taget. Dette medfører den rensende effekt på taget. Falck forbeholder sig retten til ikke at udføre tagrens, såfremt nedløb har direkte udløb i åer, søer el. lign, da midlet kan skade levende organismer i vand. Murrens Den behandling, som Falck foretager, på dit murværk er kosmetisk og forebyggende. Falck påfører desinfektionsmiddel, som renser din mur og forlænger dens levetid. Midlet lægges på muren i tørvejr, hvorefter regnen sikrer en afvaskning af muren. Dette medfører den rensende effekt på taget. Falck forbeholder sig retten til ikke at udføre murrens, såfremt nedløb har direkte udløb i åer, søer el. lign, da midlet kan skade levende organismer i vand. Rensning og eftersyn af brønd/kloak Vedligeholdelse af din boligs brønd/kloak er vigtig for at undgå vandskade. Med et minikamera foretager vi en inspektion af din brønd/kloak, som afslører tilstoppelser eller brud. Falck fjerner blade og andet nedfald fra nedløbsbrønde, tagbrønde, accodræn og faskiner og andre afvandingselementer for at forebygge vandskader. Radonmåling Radon er en naturlig gasart, der siver op fra undergrunden og som ikke kan ses eller lugtes. For høje radonværdier kan ifølge sundhedsstyrelsen lede til alvorlige sygdomme, men der kan udføres tiltag i boligen, som sikrer mod radon. Når du bestiller radonmåling hos Falck, sender vi dig en radonmåler, som skal stå i din bolig i en måned, hvorefter den skal aflæses og sendes retur. Herefter sender vi dig en rapport med de målte værdier, og rådgivning om hvordan du kan mindske radonindsivning i din bolig. Radonmåling bør udføres i vinterhalvåret, da de højeste radonværdier bliver målt i fyringssæsonen, når der luftes mindst ud. 18. Tilkøbsmuligheder Du skal kontakte Falcks Vagtcentral for at tilkøbe nedenstående ydelser. Du betaler selv efter gældende pris for det antal timer, inklusiv kørsel, der benyttes til opgaven samt for eventuelle medgåede materialer. Handymanservice Falck Handyman kan udføre følgende opgaver for dig: Udskiftning af pakninger, lyskilder og sikringer Småreparationer som basale håndværkeropgaver Justering af døre og vinduer Ophængning af billeder og skilte Samling af møbler, reoler, skabe og lignende Montering af persienner, gardiner og markiser Opsætning af hylder, skabe og lignende Ophængning af lamper og samling af løse el-ledninger Græsslåning af almindelige villagræsplæner Klipning af hæk Fjernelse af mos fra græsplæne Rydning og klargøring af flyttelejligheder Oprydning af lager-, kælder-, lofts- og arkivrum Ud- og indpakningsopgaver i forbindelse med flytning Affaldshåndtering og bortskaffelse af affald Mindre transport- og fragtopgaver Sikkerhedstjek af cykler, herunder lys, bremser og lignende og eventuelt udskiftning af defekte dele Ekstra forebyggende tjek af din bolig før skybrud, storm, stærk frost, fygesne Solcellevask Snavs og bevoksninger på solceller leder til stort fald i anlæggets ydeevne. Falck vasker dit solcelleanlæg for snavs og bevoksninger, hvorved anlæggets udnyttelse optimeres. Anti-graffiti behandling af facade Anti-graffiti behandling giver boligens facade en overfladehinde, så fremtidig graffiti kan fjernes af bygningen med langt mindre slitage i forhold til boliger uden denne hinde. Ferietilsyn af helårsbolig Tilsyn i ferieperioder af din helårsbolig indebærer, at Falck tilser boligen to gange for hver syv dage, du er bortrejst. Der kan bestilles ferietilsyn ved rejser på syv dage eller mere. Falck vil altså tilse din bolig to gange ugentligt. Ved tilsynet vil Falck undersøge eventuelle følgeskader efter knuste ruder, væltede træer, store regn-/snemængder, sprængte vandrør og lignende. Der er tale om en udvendig rundering, hvorfor Falck kun kan undersøge skader, som kan ses udefra. Hvis Falck konstaterer en skade, sørger vi for at hindre skaden i at udvikle sig og foretager afdækning og lignende. Falck orienterer derefter dig eller en af dig angiven kontaktperson telefonisk om det skete. Hvis dette ikke er muligt, vil orienteringen ske skriftligt. Du er ansvarlig for, at Falck har adgang til din bolig i forbindelse med indsatsen for at stoppe og begrænse skaden. Hvis det er nødvendigt at tilkalde en låsesmed, vil dette ske for din regning. Falck vil i forbindelse med hvert tilsyn udstede en kvittering, som du får tilsendt. 19. Ansvarsforhold Falck er erstatningspligtig efter Dansk Rets almindelige regler med de begrænsninger, der er indeholdt i Falcks generelle abonnementsvilkår for Privat. Falcks rådgivning og skadesudbedring bygger på mange års erfaringer fra en lang række skadesituationer. I mange af ydelserne giver vi gode råd og vejledninger, men der er ikke taget særligt hensyn til dine forsikringsdækninger. Konkrete skadesituationer og rådgivning kan betinge, at der foretages tiltag, som ikke er beskrevet i Falcks rådgivning. Falck bærer ikke noget ansvar herfor. Falck kan ikke gøres ansvarlig for tab, der helt eller delvist skyldes egne forhold, herunder fejlagtig gennemførelse af tiltag på baggrund af den ydede rådgivning. Side 4/5

5 20. Kontaktinformation Falck Vagtcentral Ved akutte ydelser kan du kontakte Falck Vagtcentral døgnet rundt alle årets dage. Ved ikke-akutte ydelser kan du kontakte Falck Vagtcentral alle dage mellem kl og Falck Kundeservice Du kan kontakte Falck Kundeservice mandag til torsdag fra kl til og fredag fra kl til Falck Rådgivningslinje Du kan kontakte Falck Rådgivningslinje mandag til fredag fra kl til Falck Station Du kan finde åbningstider mv. for den Falck Station, der er nærmest dig, på hvis du skal ombytte og/eller indlevere brandslukker v Falck Danmark A/S Falck Danmark A/S Falck-Huset, Polititorvet 1780 København V Kontakt Falck Falck Vagtcentral: Tlf Falck Bolig Rådgivningslinje: Tlf Falck Kundeservice: Tlf Side 5/5

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser

Falck Bolig. Falck Bolig Plus. Falck Bolig Basis. Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Falck Bolig Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Falck Bolig dækningsoversigt Super Plus

Læs mere

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger

Falck Bygningshjælp - erhvervsbygninger BYGNINGSSKADESERVICE (Dækningskode 0701-0703, 0801-0803) Én enhed svarer til en erhvervsbygning/et erhvervslejemål dog højst op til 1.000 m2 pr. enhed. 2. Skadeservice 2.1. Abonnementet omfatter skadeservice

Læs mere

Falck Bygningshjælp - landbrugsbygninger

Falck Bygningshjælp - landbrugsbygninger LANDBRUG/GARTNERI/PLANTESKOLE/SKOVBRUG (Dækningskode 0401) Kan ikke nytegnes. 1.Redningsarbejde 1.1. Redningsarbejde udføres på de af abonnementet omfattede driftsbygninger på abonnementsadressen og omfatter

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Erhverv Kombi 2 (+6M)

Erhverv Kombi 2 (+6M) Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Falck Køreklar Erhverv

Falck Køreklar Erhverv ABONNEMENTSBETINGELSER Falck Køreklar Erhverv Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1262 Specifikation

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Abonnement Erhverv Bil

Abonnement Erhverv Bil Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift CPR/CVR/EAN nummer :... Virksomhedsnavn :... Navn :... Adresse :... Nummer :... Postnr :... By :... Tlf. :... Modelbetegnelse :... Første registreringsdato (dd mm åååå) :... via Renault Finance:, Box 1028,

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt I samarbejde med:

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt I samarbejde med: Døgnvagt 24-7 51966544 I samarbejde med: Vandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A1 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE TAGUDSKIFTNING MV. Udskiftning af taget og etablering af mekanisk udsugning mv. igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB

TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB TAPE OG ISPOSER UUNDVÆRLIG I EN HVER SPORTSKLUB Abonnement på isposer og sportstape med ubegrænset genopfyldning! Træt af at det er dyrt at købe isposer og sportstape? Få et abonnement på isposer og sportstape

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

H2S Prisliste over Service 2013

H2S Prisliste over Service 2013 H2S Prisliste over Service 2013 Venligst oplys NR på service/r De ønsker at bestille samt hvor meget af hver. Dernæst HUSK at oplyse hvornår De ønsker opgaverne udført. ALLE Service priser er opgjort pr.

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok?

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? gør det enkelt Det er ikke småting dit hus kan komme ud for Hvert år bliver tusindvis af husejere ramt af skader,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325

AKKORDERING. Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 AKKORDERING H v o r d a n s ka l j e g a k ko r d e r e? Opmålere: Lisbet 23464959 Michael 23118325 I n d h o l d s f o r te g n e l s e Forsiden 1 Indholdsfortegnelse 2 FACADEARBEJDE 3 FACADEARBEJDE forts...

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for leje af Smartloggere. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for leje af Smartloggere mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service og

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1)

Falck Mindre Erhverv. FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) FALCK MINDRE ERHVERV - BASIS (Dækningskode 7901-1) FALCK MINDRE ERHVERV (Dækningsgruppe 79) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser for erhverv, hvorfor der også henvises

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Prækvalifikationsbilag 6 -

Prækvalifikationsbilag 6 - Prækvalifikationsbilag 6 - Oversigt over typiske arbejder Side 1 af 5 Prækvalifikationsbilag 6: Oversigt over typiske arbejder Nedenfor beskrives det forventede opgaveindhold i de udbudte fagområder. De

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning

Termografisk inspektion af bygning Termografisk inspektion af bygning Bygnings data: Inde temperatur målt i bygning ved opstart: Ca. 22 C Ude temperatur: Målt til ca. 10 C Temperatur differences inde - ude Δt 12 C Type af bygning: Nyt indgangsparti

Læs mere