Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Univ. or Toronto

2

3

4

5

6

7 TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens Bogtrykkeri, Stormgade 16

8 Dansk Skovforening"s Bestyrelse er kun ansvarlig for den Del af Tidsskriftets Indhold, som fremkommer under Overskriften: Fra Dansk Skovforening. Metersyste met. Meter = Fod. Centimeter = Tolvtedelstm. Millimeter = Tolvtedelsln. Kilometer = == dansk Mil. Kvadratmeter Hektare Kubikmeter Liter Hektoliter Kilogram Fod Tolvtedelslm Tolvtedelsln dansk Mil Kvadratfod Td. Land Kubikfod Pot Korntønde Pund = = = '-055 = = = = = = = = =:: = = i-^gi ^= Kvadratfod. Td. Land. Kubikfod. Pot. Korntønde. Pund. Meter. Centimeter. Millimeter. Kilometer. Kvadratmeter. Hektare. Kubikmeter. Liter. Hektoliter. Kilogram.

9 Skanderborg, TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN, XXI Række A. 1 vs. 206; med ; Tavler og 11 Billeder i Teksten.) Indholdsfortegnelse. Rettelser til enogtyvende Bind, Række A 9 Alfabetisk Fortegnelse over Forfatterne ;o Side Til Tidsskriftets Læsere 1 Anmeldelser. O. G. Petersen: Forstbotanik, af C. F. Dahlerup 59 Det forstlige Forsøgsvæsen. Andet Bind, Hæfte 1, af F. Muus og A. Hillerup 42 Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, , af Fr. Brammer ^1 Det forstlige Forsøgsvæsen. Andet Bind, Hæfte 2, af Johs. Helms og C. V. Prytz 74 Paul Wegge: Arbejdslære. Lærebog for Skovfogeder. A., af A. Oppermann 118 Johs. Helms: Grundtræk af Skovbrugslæren. Lærebog for Skovfogeder. B., af C. V. Prytz 120 Hedebogen, af N. Vestergaard 177 H. V. Nyholm: Særlige Metertabeller, af Fr. Brammer 179 P. B. Grandjean: Skove... i Silkeborg og Koldinghus Amter 1751, af Fr. Brammer 182 A. Mentz: Naturfredning, af C. F. Dahlerup 197

10 Ved Fra Dansk Skovforening. 4 Side Fællesbestyrelsens Forhandlinger. 55te Møde Arbejds- og Redskabsprøver imed 4 Billeder i Teksten. Skovrider F. Andersen 8 Sjællandske Afdeling. Møde Fællesbestyrelsens Forhandlinger. 56te Møde, Sjællandske Afdelings Aarsmøde 123 Jydske Afdelings Aarsmøde 1 Medlemsfortegnelse 163 Afdelingernes Bestyrelser 175 Fællesbestyrelsens Sammensætning 176 Arbejds- og Redskabsprøver (med 7 Billeder i Teksten). Ved kgl. Skovrider Johs. Helms 183 6u Kronik. For 3die Gang om 2den Generation af Naaletræ, af L. Smith Vilkaarene for Skovbrugets Ulykkesforsikring, af Wedell-Neergaard 22 2den Generation efter Naaletræ, af J. Bang 37 Meddelelser og Optegnelser. Lov af om Forsikring mod Følger af Ulykkestilfælde.. 25 Danske Privatskoves Aldersklasseforhold og Vedudbytte 25 Statistisk Aarbog, Vurderingen til Ejendomsskyld 50 Skovbrugseksamen Skriftlige Opgaver 33 Fra Rigsdagen 35 Smaaskovene, af C. V. Prytz 54 Plantninger ved Statsbanerne, af O. Schierbeck 77 Domme, ved O. H. Krabbe 82 Danske Forstembedsmænd , af P. B. Grandjean 85 Fra Italien og Svejts, Frankrig og Belgien, af Jacobi 86 Egern-Skrælning med 3 Tavlen, af J. E. V. Boas 101 Fra Skandinavien, af G. Wilhjelm 1 06 Danmarks Skovareal 132 Statistik over Opskæring af Tpmmer i danske Savskærerier 133 Udnyttelsen af vort indenlandske Brændsel 134 Fremmede Forstmænd paa Rejse i Danmark

11 Skovbrugseksamen Landbohojskolens Bibliotek. Forogelser i P"ra Tvskland og Østerrig, af F. Muus 1 Side Skovbruget paa Landsudstillingen i Aarhus 1909, af Lorenz Smith 149 Plantninger ved Statsbanerne, af F. Muus 515 Isiagrings Indflydelse paa Planters Vokseevne, af H. Bojesen 200 Skovfogedprøven i Fare for Nonneangreb Landbohøjskolens Bibliotek. Forøgelser i ^

12 1909.,.' ALFABETISK FORTEGNELSE over Indholdet af enogtyvende Bind, Række A. Aarbog, Statistisk 27 Aarhus 1909, Skovbruget paa Landsudstillingen i Aldersklasseforhold og Vedudbytte., Danske Privatskoves... 2^ 2den Generation efter Naaletræ 20, 37 angreb., Fare for Nonne-, 204 Anmeldelser , 42, =; 1, 74, 118, 177, Arbejdslære. Lærebog for Skovfogeder. A., Paul Wegge: (Anmeldelse 118 Arbejds- og Redskabsprover., Dansk Skovforenings 8, 185 areal., Danmarks Skov- 132 Belgien., Fra Italien og Svejts, Frankrig og 86 Bestyrelser., Afdelingernes (Fra Dansk Skovforening) 17^ bestyrelsens Sammensætning., Fælles- (Fra Dansk Skovforeningi 176 Bibliografi, forstlig 6 Bibliotek. Forøgelser i Landbohøjskolens 1 ^S, 2015 Bornholm. Sjællandske Afdelings Møde paa 123 Brændsel., Udnyttelsen af vort indenlandske Danmarks Skovareal 132 Dansk Skovforening.. Fra 3, 65, 123, 160, 183 Domme 82 Egern-Skrælning loi Ejendomsskyld., Vurderingen til 30 Eksamen Skriftlige Opgaver. Udfaldet 33, 138 Forsikring mod P'ølger af Ulykkestilfælde 22, 25 Forst botani k., O. G. Petersen: [Anmeldelse; 59 Side 134

13 7 Forstembedsmænd , Danske 85 P'orsøgsvæsen., Det forstlige Anmeldelser) 42, 74 Frankrig og Belgien., Fra Italien op; Svejts, 86 Danmark 1^7 Fremmede Forstmænd paa Rejse i Fællesbestvrelsen. P'orhandlinger. Sammensætning... 5, 7;, 176 Grandjean: Skove , P. B. [Anmeldelse' 182 Hauch: Nattefrostens Virkninger. (Anmeldelse; 42 Hedebogen (^Anmeldelse 177 Helms: Forsøg med Lystræer; Skovdyrkningslære. (Anmeldelsen 76, 120 indenlandske Brændsel., Udnyttelsen af vort 134 Islagrings Indflydelse paa Planters Vokseevne 200 Italien og Svejts, P'rankrig og Belgien.. Fra 86 J y d s k e Afdelings Aarsmøde 1 60 Koldinghus Amter 1731., Skove, Moser og Vildtbaner i.. (Anmeldelse 182 Landbohøjskole , Den kgl. Veterinær- og ; Anmel- I delse paa , 205 Landbohøjskolens Bibliotek. P'orøgelser i Lands ud stillingen i.aarhus 1909., Skovbruget Len, Stamhuse og F"ideikommisgodser eventuelt...fri Ejendom.. 6^ Lov af om Forsikring mod F'ølger af Ulykkestilfælde.. 25 Lystræer paa Feldborg Skovdistrikt., P'orsøg med (Anmeldelse.. 76 Lærebog for Skovfogeder Anmeldelser) 118, 120 Læsere., Til Tidsskriftets 1 Medlemsfortegnelse. Dansk Skovforenings 165 Mentz: Naturfredning (Anmeldelse: 197 Metertabeller., Nyholm: Særlige (Anmeldelse; 179 Muller og Fr. Weis: Studier over Skov- og Hedejord., P. E..Anmeldelsei 74 Møde., Dansk Skovforening. Sjællandske.^fd. ; Jydske Afd. 65, 123, 160 N aaletræ.. 2den Generation af "efterø 20, 37 Nattefrostens Virkning., L. A. Hauch: Anmeldelse; 42 Naturfredning., Mentz:.Anmeldelse) 197 Nonneangreb., Fare for 204 Nyholm: Særlige Metertabeller.Anmeldelse- 179 Opgaver ved Skovbrugseksamen.. Skriftlige 33, 54 Oppermann, A.: Vrange Bøge; En Prøveflade i Rødeg (Anmeldelser) 46, 76 Side

14 danske Opskæring af Tømmer i 8 Side Savskærerier 135 Petersen: Forstbotanik., O. G. (Anmeldelse) 39 Prioritetsforholdene i Skovejendomme 8 Privatskoves Aldersklasseforhold og Vedudbytte., Danske 215 Redskabsprøver., Dansk Skovforenings Arbejds- og 8, 183 Rigsdagen., Fra 35? 54 Rødeg., En Prøveflade i ^Anmeldelse^^ 76 Salpetersyrens Forekomst og Dannelse. ^Anmeldelse) 74 Savskærerier., Opskæring af Tommer i danske 133 Silkeborg....Amter 1731., Skove, Moser og Vildtbaner i (Anmeldelse) 182 Sjællandske Afdeling. Møder 65, 123 Skanderborg Amter., Skove, Moser og Vildtbaner i (Anmeldelse) 182 Skandinavien., Fra 106 Skovareal., Danmarks 132 Skovbrugslæren., Johs. Helms: Grundtræk af (Anmeldelse) i.. 3, 8, 65, 73, 123, 160, 163, 175, Skovfogeder., Lærebog for Skovfogedprøven i Skovforening. Fra Dansk, Anmeldelser) 118, , 183 Skrælning., Egern- loi Smaaskovene 54 Statistik over Opskæring af Tommer paa danske Savskærerier Statistisk Aarbog Statsbanerne., Plantning ved 77, 15^ Studier over Skov- og Hedejord. P. E. Muller og Fr. Weis: (Anmeldelse; 74 Svejts, Frankrig og Belgien., Fra Italien og 86 Tidsskriftets Læsere., Til 1 Tyskland og Østerrig., Fra 1 40 Tømmer i danske Savskærerier., Opska-ring af 133 Udstillingen i Aarhus 1909., Skovbruget paa Lands- 149 Ulykkesforsikring., Skovbrugets 7, 22, 25 Vedudbytte., Danske Privatskoves Aldersklasseforhold og 25 Wegge: Arbejdslære., Paul (Anmeldelse) 118 Weis: Studier over Skov- og Hedejord., P. E. Muller og Fr. (Anmeldelse) 74

15 9 Vil k aare ne for Skovbrugets Ulykkesforsikring ' Side 22 Vrange Bøge i det nordøstlige Sjælland Anmeldelse) 46 Vurderingen til Ejendomsskyld 50 Ædelgran paa Bornholm. Sjællandske Afdelings Møde 125 Østerrig., P>a Tyskland og 140 Rettelser til enogtyvende Bind, Række A. Side 29, L. 1 t. o.»omsætninger«læs»omsætningen«. ) 53,» 5 f. n. >Tabel over «skal staa over Tabellen øverst Side 54.»Faxinus 34,» 12 f. n. læs ifra.xinus«. 5 5, '» 5» f- o.»opskæres«læs»opskoves«.»»,» 17 f. o. i>åf«læs»af«.»»,» 23 t. o.»aar viser,«læs»aar, viser,«.»114,» 4 f. n.»100 km.«læs»10 km.«.

16 ALFABETISK FORTEGNELSE Forfatterne i enogtyvende Bind. (A. og B. er Tidsskriftets to Rækker, de efterfølgende Tal de Sider i Rækken, hvor Forfatterens Artikler eller Afhandlinger begynder.) Andersen, F. J., Skovrider, Giesegaard D B. 64 Bang, J., Skovrider, Guldborgland D A. 57 Boas, J. E. V., Professor ved Landbohøjskolen A. 101 ; B. 75 Bojesen, H., Forstassistent ved Statsskovvæsenet. A. 200; B Brammer, Fr.,»»»... A. 5 1, 179, 182 Dahlerup, C. F., Overklitfoged. H ørring A A. 59,197 Grandjean, P. B., Litterat A. 85 Hauch, L. A., Forstinspektør, B. 46 Bregentved D... Helms, Johs., kgl. Skovrider, Silkeborg D A. 74 Hillerup, A., Godsejer A. 42 Jacobi, C., Skovejer A. 86 Johannsen. W., Professor B. 14 ved Universitetet i Krabbe, O. H., Assistent i Landbrugsministeriet A. 82 M uus, Fr., Skovrider, Svenstrup D A. 42, Oppermann. A., Professor ved Landbohøjskolen... A. 118; B. i Prytz, C. V.,»»» A. 54,74, 120; B. 88 Schierbeck, Otto. Overbanemester A. 77 Skovforening, Dansk A. 5, 8, 65, 75, 125, léo, 185 Smith, Lorenz, Skovrider, Hindsgavl D A. 20, 149 Wedell-Neergaard, Baron; Stamhusbesidder A. 22 Vestergaard, Niels, Forstassistent ved Statsskovvæsenet... A. 177 Wilhjelm, G., Skovrider, Orenæs D A Side

17 Billede TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN, XXI. Række B. (Side I 224; med i i Teksten.) Indholdsfortegnelse. A. Oppermann : Arvelighedsforskningen i Skovbrugets Tjeneste 1 24 H. Bojesen: Fra en Rejse i Vestnorge L. A. Hauch: Arvelighed hos Bøg og Eg 46 6^ F. J. Andersen: Tilvirkning og Afsætning af Brænde J. E. V. Boas: Om Modtagelighedens, Dispositionens Betydning ved Plantesygdomme C. V. Prytz: Skovforpagtning 88 i i ^ W. Johannsen : Om Arvelighedsforskning med Henblik paa Skovbruget Side Rettelser til enogtyvende Bind, Række B. Side 7, L. 1 2 f. o.»lave voksende, Træer«læs»lave, voksende Træer«. '> II.» 5 f. n.»tager«læs >tage«.

18

19 Til Tidsskriftets Læsere.»Tidsskrift for Skovvæsen«s Tilværelse har været stærkt truet, idet Dansk Skovforening saa sig nødsaget til fra indeværende Aars Begyndelse føleligt at formindske det Beløb, som Foreningen i de senere Aar har ydet. Hertil kom, at de Ulemper, som i forskellige Henseender følger med, at Redaktionen udelukkende hviler paa en enkelt Mand, efterhaanden blev mere og mere fremtrædende. Og endelig var der hos Udgiveren, medundertegnede Prytz, opstaaet en Tvivl om, hvorvidt der inden for vort Skovbrug vedblivende er en saa stærk Trang til et litterært Organ, at Tidsskriftet burde opretholdes. Efter at et Tilskud fra Julius Skrikes Stiftelse imidlertid har økonomisk muliggjort Fortsættelsen af Tidsskriftet i Aar, er vi undertegnede bleven enige om at dele det redaktionelle Arbejde, og naar vi hermed udsender iste Hæfte af Bind XXI, sker det i Haabet om, at det endnu maa kunne lykkes for Tidsskriftet at samle om sig den interesse fra selve Skovbrugernes Side, uden hvilken det i Længden hverken kan bestaa eller overhoviedet har Eksistensberettigelse. Tidsskrift for Skovvæsen XXI, A. 1

20 Vi beder da særlig de forstlige Forfattere om at støtte os i vor Stræben efter at gøre»tidsskrift for Skovvæsen«til et fyldestgørende Udtryk for, hvad der rører sig i vort Skovbrug. Tidsskriftet vil som hidtil udkomme med c. 24 Ark (384 Sider) om Aaret, men der vil fremtidig kun blive udsendt 12 Hæfter, muligvis færre. Medens Adskillelsen i Række A og B, i alt Fald for indeværende Aargang, vil blive bibeholdt, vil den hidtidige Rubricering inden for Række A delvis blive opgivet. Enhver Artikel eller Afhandling vil, saa vidt muligt, fremkomme samlet i et enkelt Hæfte. 1 Redaktionsanliggender bedes man henvende sig til en af os undertegnede ; Henvendelser vedrørende Annoncer sker som hidtil til Udgiveren. I Februar Fr. Brammer. C. V. Prytz.

21 Fra Dansk Skovforening. Fællesbestyrelsens Forhandlinger. :;ste Møde afholdtes Onsdag den qde December iqo8 i København. Som sædvanlig indlededes Mødet med en Del Meddelelser fra Formanden, a? livilke følgende skal omtales her: i) Efter Indbydelse af Overskyldraadet havde Formanden været til Stede under Forhandlingerne om Skoves Vurdering til Ejendomsskyld. 2) Fra Sekretæren for»foreningen for Skogsvård«, Jågmåstare Gunnar Schotte, havde Formanden i Sommer modtaget et Program for Foreningens Ekskursion til det nordligste Sverrig. Programmet var blevet offentliggjort i»land- og Skovbrugsbladet«. 3) I Anledning af det paa forrige Møde behandlede Forslag om, at Dansk Skovforening skulde virke for, at Skovejerne ved et pekuniært Tilskud kunde fremme deres Skovbetjentes Indtræden i en allerede bestaaende Pensionskasse, havde Fællesbestyrelsens Formand haft en Konference med Formanden for»hjælpekassen for Enker efter Skov- og Jagtbetjente i Sjællands Stift«og fandt derefter Grund til at genoptage denne Sag til fornyet Overvejelse, hvorfor det staaende Udvalg nu vilde foretage rent forberedende Arbejder til Belysning af de herhenhørende Spørgsmaal. 4) Den paa Fællesbestyrelsesmødet i Juni I*

22 A Fra Dansk Skovforening. iqo8 vedtagne Overenskomst*) mellem Dansk Skovforening og Tidsskrift for Skovvæsen var i Juli Maaned blevet underskreven af Formanden og Professor Prytz. 5) Dansk Skovforening havde den iste Oktober iqo8 i alt ^84 Medlemmer, nemlig 1 Æresmedlem, 129 Medlemmer i jydske, 6^ i fyenske, 160 i sjællandske og ^ I i lolland-falsterske Afdeling. I Fjor var Medlemstallet ^72. 6) Ifølge Indberetninger fra de t, jydske Skovassistenter har disse i det forløbne Aar tilset i alt 188 Skovejendomme med tilsammen 5248 Tdr. L. Skov, nemlig i Nordjylland 1 5 Ejendomme med 201 I Tdr. L., i Midtjylland 8=5 Ejendomme med 1840 Tdr. L. og i Sydjylland 88 Ejendomme med i ^qy Tdr. L. Efter at man havde drøftet Forløbet af det Besøg, Sommeren iqo8 som en Del engelske Forstmænd i havde aflagt her i Landet for at gøre sig bekendte med dansk Skovbrug, fremlagde Formanden Regnskabet for i Forbindelse med Regnskabet for»det 9de almindelige danske Skovbrugsmøde«. Aarsregnskabet udviste en Kassebeholdning ved Aarets Slutning af Kr mod Kr ved dets Begyndelse; denne Nedgang paa c. 480 Kr. stammer væsentligst fra Skovbrugsmødets Underskud, der udgør c. 375 Kr. Fremtidig vil jo Udgifterne til Tidsskriftet, efter at den nye Overenskomst er traadt i Kraft, gaa ned med flere Hundrede Kroner, og da indtægterne samtidig vil blive forøgede med c. 350 Kr., paa Grund af at Landbrugsministeriet herefter betaler Skovejerkontingenter af Statsskovdistrikterne i Stedet for som hidtil at betale Skovbestyrerkontingenter, vil man *) Tidsskr. f. Skovv. Bd. XX. A. Side 118.

23 P"ra [)ansk Skovforening. c med Hensyn til den pekuniære Stilling kunne se Fremtiden noget roligere i Møde end i de nærmest foregaaende Aar. Ganske vist vil Beholdningen ifølge det derefter forelagte Budgetforslag for iqo8 oq gaa yderligere meget betydeligt ned, men denne Nedgang skyldes den store Udgift, som den foreslaaede Udgivelse af en Redegørelse for Dansk Skovforenings hidtidige Virksomhed vil forvolde. Ved de sædvanlige Valg genvalgtes uden formel Afstemning saavel Revisorerne, Greve Brockenhuus-Schack til Giesegaard og Hofjægermester Cederfeld de Simonsen til Erholm, som det staaende Udvalgs Medlemmer, nemlig: Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Skovrider F. Andersen, Professor Oppermann og Hofjægermester Ræder. Skovrider Andersen aflagde Beretning om den Opvisning af Kulturredskaber til Trækbrug, som fandt Sted den 5te Maj iqo8 i Rye Skov under Svenstrup Skovdistrikt. Det besluttedes at offentliggøre Beretningen i Tidsskrift for Skovvæsen«. (Se Side 8). Angaaende Afholdelsen af en Redskabsprøve i igoq havde man allerede paa forrige Fællesbestyrelsesmøde besluttet, at den skulde foregaa i Jylland, og at man særlig skulde prøve Hederedskaber. Man havde oprindelig tænkt sig Muligheden af at knytte denne Redskabsprøve til Landsudstillingen i Aarhus; men efter at Ønsket om alene at prøve Redskaber, der anvendes i Hedeskovbruget, var bleven yderligere fremhævet paa jydske Afdelings Aarsmøde i iqo8, maatte man nu opgive denne Tanke, idet der jo ikke i Nærheden af Aarhus tindes noget dertil egnet Distrikt. Da man imidlertid maatte regne med, at der blandt Udstillerne paa Landsudstillingen kunde fremkomme Ønske om at faa Lejlighed til

24 6 Fra Dansk Skovforening. at vise de af dem udstillede Skovbrugsredskaber i Virksomhed, og da ogsaa Skovbrugere, der besøgte Udstillingen, muligvis kunde interessere sig for en saadan Opvisning, besluttede Fællesbestyrelsen tillige at stille et Beløb til Raadighed i dette Øjemed. Skovrider Andersen, der er Formand for, og Skovrider Mørk-Hansen, der er fast Medlem af de Udvalg, der foranstalter Foreningens Arbejds- og Redskabsprøver afholdte, overdroges det ligeledes at lede Opvisningen ved Aarhus medens det overlodes til Formanden for jydske Afdeling ved Forhandling med Udstillingsudvalget eventuelt at udvælge andre Skovbrugere til at deltage i Arbejdet med at arrangere Opvisningen. Til sammen med de to nævnte Herrer at danne det Udvalg, der skal iscenesætte den egentlige Redskabsprøve paa et Hededistrikt, valgtes Statsskovrider Helms, Skovrider ved Hedeselskabet Morville og Skovrider Wegge, Boller. Efter at man havde vedtaget en lille Ændring i Fællesbestyrelsens Forretningsorden, gaaende ud paa at fremme Offentliggørelsen i»tidsskrift for Skovvæsen«af Referaterne af Fællesbestyrelsens Møder, besluttede man at yde et Tilskud af loo Kr. aarlig i s Aar til Udgivelsen af en forstlig Bibliografi. Det er internationale Verband Forstlicher Versuchsanstalten«, der har besluttet Udgivelsen af dette Værk; det vil komme til at bestaa, dels af en samlet Fortegnelse over den allerede udkomne Litteratur fra c. 1750, dels af aarlige Tillæg hertil. Schweiz vil antagelig overtage Udgifterne ved selve Redaktionen, og Omkostningerne ved Tilvejebringelsen af de aarlige Tillæg skal betales af Abonnenterne paa disse; men den samlede Fortegnelse vil komme til

25 Fra Dansk Skovforening. n at koste c. ^oooo frcs., og da Prisen gerne skulde blive saa lav som muligt, har den Kommission, der skal forestaa Værkets Udgivelse, nu ved sin Formand, Professor, Dr. Biihler i Tiibingen. henvendt sig til interesserede Kredse deriblandt altsaa ogsaa Dansk Skovforening - med Anmodning om at yde et Tilskud, fordelt paa de S Aar der regnes at ville medgaa til Udgivelsen. Fællesbestyrelsen var ganske enig om, at man burde yde sit Bidrag til dette Foretagende, hvis store Betydning fuldt ud anerkendtes; men paa Grund af Foreningens smaa Midler maatte man indskrænke sig til at bevilge den nævnte Sum. Derefter behandledes en fra»arbejdsgivernes Ulykkesforsikring«fremkommen Anmodning om at vælge to Skovbrugere til at indtræde som Medlemmer, af Selskabets Repræsentantskab.»Skovbrugets frivillige Ulykkesforsikring«havde ved sin Repræsentation inden for det Udvalg, der var bleven dannet i Anledning af Loven om tvungen Ulykkesforsikring af Land- og Skovbrugets Arbejdere opnaaet, at Skovbruget kan indgaa i»arbejdsgivernes Ulykkesforsikring«under omtrent samme Vilkaar som i det frivillige Selskab og navnlig saaledes, at Antallet af Helaarsarbejdere ogsaa der kommer til at danne Grundlaget for Paaligningen. Der var Enighed inden for Fællesbestyrelsen om, at dette maatte betragtes som en gunstig Stilling for Skovbruget, og man kunde derfor slutte sig til det af Formanden anbefalede Forslag om at vælge de to Medlemmer af Selskabets Repræsentantskab, idet man dog ikke dermed vilde afskære sig fra eventuelt at kunne tage en lignende Stilling over for andre Forsikringsselskaber.

26 8 Fra Dansk Skovforening. Valgte blev da Godsejer A. Hillerup og Baron Wedell- Neergaard. Uden for Dagsordenen fremsatte sluttelig Skovrider G. P. Friis til Drøftelse Spørgsmaalet om Prioritetsforholdene i Skovejendomme, idet han fremhævede det uheldige i, at man overhovedet ikke kunde faa offentlige Midler anbragte i en Skovejendom, naar denne ikke var knyttet til et andet Brug, hvilket Forhold var begrundet i en alt for stor Overvurdering af Usikkerheden ved en saadan Pengeanbringelse. Fællesbestyrelsen overdrog til det staaende Udvalg foreløbig at tage Sagen op til nærmere Undersøgelse. Dansk Skovforenings Arbejds- og Redskabsprøver. Ved Skovrider F. Andersen. Efter Beslutning af Dansk Skovforenings Fællesbestyrelse afholdtes der den ste Maj iqo8 en Opvisning af Kulturredskaber til Trækbrug i Rye Skov under Svenstrup Skovdistrikt, som velvillig var stillet til Raadighed af Skovforeningens Formand, Baron Wedell-Neergaard. Ordningen og Opvisningen var overdraget et Udvalg, bestaaende af Skovrider Andersen, Formand, Skovriderne Muus og Mørk-Hansen, Professor Oppermann og Skovrider Wegge. Programmet udarbejdedes af det samlede Udvalg, og man enedes om kun at arbejde med saadanne Redskaber, der finder Anvendelse ved Jordens Forberedelse til Plantning og Saaning, og at dele disse i to Hovedgrupper: Plove og Harver. Ligeledes vedtog man at arbejde i ældre Bøgeskov og paa en Jordbund med nogenlunde ens Over- og Undergrund, men i forskellig Tilstand fra svag Mor til god Muld. med Udelukkelse af den udprægede Morbund, idet Hovedopgaven skulde være en Frem-

27 Fra Dansk Skovforening. O Stilling af Jordarbejde umiddelbart før en efterfølgende Plantning eller Saaning aarig Bøgeskov 4 Arbejdspladser: I Overensstemmelse hermed udtoges der i gammel.-4 /. 200-aarig, stammefattig, men sluttet Bøgeskov, hvorunder en Del I.øv og et sammenhængende Mostæppe paa svag Mor. Jordbunden skør, stenfri, men noget tør Overgrund med temmelig faa, men ret store, fladtstrygende Rødder. A 2. loo-aarig, stammerig, stærkt sluttet Bøgeskov, hvorunder rigeligt Løv paa et svagere Mordække. Jordbunden skør, stenfri, noget tør Overgrund med mange, dog hovedsagelig smaa, fladtstrygende Rødder. B I. 200-aarig, stammefattig, men sluttet Bøgeskov med et tykt, men delvis græsbundet Løv- og Mulddække. Jordbunden skør, overvejende dyb og frisk, næsten rodfri Overgrund. B 2. Omtrent som B 1. Jordbunden dog fuldkommen græsfri og i enhver Henseende i en ypperlig Tilstand. Til Anvendelse paa disse Lokaliteter valgte man følgende Redskaber: Plove: i) Godskesens Plov, 2) Buchs Plov, V) Ravnholt Plov, 4) Smiths Plov, 5) Boller Plov, 6) Oliver Plov. Harver: 7) Tallerkenharve, 8) Tretandsharve, 9) Behakningsharve, 10) Gravekultivator, i i) Femtandsharve, 12) Greifharve og, til Rensning af Jordbunden, i V) Løvrive. Fordelingen af Redskaber til de 4 Forsøgsstykker var givet ved disses Beskaffenhed, saaledes at Plovene hovedsagelig henvistes til Stykkerne A 1 og A 2, Harverne til B 1 og B 2. Flere af de stærke, dybtgaaende Harver

28 jq P'ra Dansk Skovforening. kan dog ogsaa med Fordel tænkes anvendte paa den faste Bund, især hvor Træerne, som paa A 2, staar tæt og Rødderne er fladtstrygende, hvorved Pløjning vanskeliggøres. Omvendt vil det være rigtigt at anvende Plovene paa den bedre Bund, hvor de ved en dybere Bearbejdning, f. Eks. forud for en Plantning, kan erstatte det tidsspildende og kostbare Arbejde ved Haandkraft. 1 Henhold hertil og efter de forskellige Redskabers mere eller mindre kraftige Konstruktion og Haandterlighed fordeltes de til de 4 forskellige Jordbundslokaliteter saaledes: A I. Godskesens Plov. Buchs Plov. Ravnholt Plov. Smiths Plov. Gravekultivator efter Løvrive. A 2. Tretandsharve. Behakningsharve. Gravekultivator. Buchs Plov. Til Rensning af Bunden: Løvrive. B I. Greifharve. Tretandsharve. Tallerkenharve. Behakningsharve. Femtandsharve. Ravnholt Plov. Oliver Plov. Til Rensning af Bunden: Løvrive. B 2. Tallerkenharve. Tretandsharve. Behakningsharve. Gravekultivator. Greifharve. Boller Plov. Til Rensning af Bunden: Løvrive. I Almindelighed vil Jordbundsdækket, hvor det er mægtigt og navnlig forud for Harverne, være en Hindring for Bearbejdningen, hvad enten det er Løv eller Græs, og det bør i alle Tilfælde fjernes, hvor Kulturen samme Aar følger efter Bearbejdningen. Paa A 1 det eneste af de fire Stykker, hvor en fleraarig Brakbehandling forud for Kulturen maa foretrækkes, saafremt man vil anvende mere fordringsfulde Løvtræer som Bøg eller Eg var Jordbundsdækket saa svagt, at man fandt det unødvendigt at fjerne det forud for Plovene. Paa de andre 3 Stykker, A 2, Bi og B 2, og paa den Del af A 1, som

29 Fra Dansk Skovforening. I skulde bearbejdes med Gravekultivatoren, afreves Løvet før Bearbejdningen, paa B i dog ikke for Plovene. Formaalet med Opvisningen var at give Deltagerne Anledning til gennem et Skøn at danne sig en Mening om Beskaffenheden og Mængden af det Arbejde, som hvert enkelt Redskab kunde yde paa den givne Lokalitet. Da den Tid og de Midler, der stod til Raadighed. ikke satte Udvalget i Stand til at udmaale de forskellige Redskabers Arbejdsydelse og den Trækkraft, de lægger Beslag paa, har ogsaa dette maattet indskrænke sig til en saadan skønsmæssig Bedømmelse. Denne meddeles her for de enkelte Redskaber i den Orden, hvori de foran er opførte. Forsogsstykke A i. Godskesens Plov; Denne svæ^e Træplov, som vistnok Fuldpløjning. tik anvist det vanskeligste af Stykkets 4 Afdelinger, arbejdede udmærket i c. 6 Tmrs. Dybde og sprængte Rødder fra 2 til ^ Tmrs. Tykkelse, som af den tallerkenformede, skarpe Staalkniv først havde faaet et Snit. Over de store Rødder maatte den glide. Den tager en bred Fure og vender denne godt, men fordrer en kraftig, øvet Styrer og et Par stærke, rolige Heste. Buchs Plov; Fuldpløjning. Af denne lettere Jernplov anvendtes et, i Sammenligning med den oprindelige Buchs Plov, betydelig forstæm'- ket Redskab. Den knækkede kun svagt, naar den stødte mod Rødder, og magtede af disse kun at sprænge de mindre, men lod sig let føre glidende over de større og præsterede et smukt, lige saa dybt Arbejde som Godskesens Plov, dog med smallere Furer, som den næppe vendte saa godt. Den fordrer mindre Kraft end

30 ] 2 Fra Dansk Skovforening. denne, men magter ej heller i samme Grad den stærkt udprægede, sejge Mor. Ravn holt Plov; Fuldpløjning. Denne er bygget som en almindelig, stærk Plov, hvis Langjern er erstattet med en Rodkniv, der fastgøres foroven til Plovaasen paa samme Maade som Langjernet Ravnholt Plov. og forneden fastholdes til Skærets forreste Kant derved, at der i Skæret og Rodkniven er to til hinanden svarende Hak. Til Ploven hører to Rodknive, som skal holdes skarpe Større Rødder, som Ploven ikke kan magte og derfor maa gaa over, bliver med Ryddehakke overhuggede af en Arbejder, der følger efter Ploven, og oprives ind i det Stykke, der skal pløjes, saaledes at de efterfølgende P^'urer kan opnaa fuld Dybde. Det i Sammenligning med en almindelig Svingplov særegne ved Ravnholtploven er Rodkniven, som den dog

31 Fra Dansk Skovforening. I :; har fælles med (iodskesens Plov. Den arbejdede godt, temmelig let og i samme Dybde som de to toregaaende Plove, men vendte ikke Furen saa godt, vistnok fordi Jordbundsdækket, Rodtilt o. Ig. samlede sig foran det krumme Langjern og hindrede Plovens regelmæssige Gang, en Vanskelighed, som muligvis kan afhjælpes ved Boller Flov. en roterende, skarp Staalskive, anbragt foran det krumme Langjern. Det anvendte Mandsarbejde med Oprivning af de større Rødder synes at betale sig godt, saavel gennem en større Arbejdsmængde som ved en mere grundig, ligelig dybt udført Pløjning. Smiths Plov med Forstilling og Grubber. Stribepløjning. En stærk, slank Svingplov efter amerikansk Model, foran forsynet med et Færdselshjul, saa at Ploven let løftes over Forhindringer. Langjernet, forbundet med

32 '4 P'ra Dansk Skovforening. Aasens Forende ved en Trækstang, er forsynet med Staaleg og krummer stærkt tilbage paa de nederste Tommer af dets Længde, hvorved det let glider over Forhindringer. Det er meget langt og anbragt saa dybt. at den afrundede Spids er 2 :; Tommer under Skærets Underkant. Derved kunde Ploven styres saaledes, at der til Tallerkenharve. Stribepløjning i to modgaaende Træk blev pløjet en Dobbeltfure, hver Fure bred og udmærket vendt. Plovlegemet, der er til at tage af, erstattedes derpaa med to Grubbetænder af Staal, hvormed Dobbeltfuren ved to Træk i Bunden lod sig oprode i Tommers Dybde, og hermed var der frembragt en vel bearbejdet Rille til Plantning eller Saaning. Dette Redskab synes meget lovende, men har endnu ikke, som de andre fremstillede Plove, en prøvet Fortid. Noget tungt arbejdende vil Smiths Plov vistnok vise

33 Fra Dansk Skovforening. 15 sig; at være, dog ikke i Sammenligning med Arbejde ved Haand kraft. Smiths ( I r a \' e k u 1 1 i V a t o r. Paa en lille Plads af Forsøgsstykket afreves Løv og Mos med Løvriven, og Arealet fuldharvedes med Gravekultivatoren. Det derved løsnede Morlag afreves med UreitharvL'. Klohakke efter Snor i 1, P^od brede Striber med ^^ Fods Mellemrum, hvorefter den saaledes blottede Overgrund blev bearbejdet med Gravekultivator, indtil Overfladen blev skør og tindelt. Heri blev der saaet Fyrrefrø, som dækkedes med en kort, men tung Trætromle. Gravekultivatoren arbejdede, forspændt med een Hest, godt paa denne Lokalitet og i det givne Øjemed. Den findelte Jorden i c. ^ Tommers Dvbde og frembragte et godt Leje for Fvrrefrøet.

34 j 5 P>a Dansk Skovforening. Forsøgsstykke A 2. Stribebearbejdning. Tretandsha rven. I dette Stykke, hvor Løvet var revet af i c. 18 Al. brede, 100 Al. lange Striber, virkede Tretandsharven utilstrækkeligt. Den faste, stærkt rodfyldte Overgrund krævede en Bearbejdning paa kryds og tværs, som Pladsen ikke tillod, og Aarstiden var ogsaa uheldig, da Jorden her allerede var for tør. Beha kningsha rven. Om denne som staar Tretandsharven meget nær og kun adskiller sig fra den ved en Forstilling, ved de kortere, noget mere fremad bøjede, fortil skærpede Tænder med mindre Lapper og ved sine to Stjærte mod Tretandsharvens ene gjaldt paa denne Lokalitet, hvad der er sagt om hin. Gravekultivatoren arbejdede som paa A i. Buchs Plov gjorde her et udmærket Arbejde. Overgrunden var ganske vist i en for Pløjning meget passende Tilstand, skør og stenfri, men med mange mindre Rødder fra de holmevis tætstaaende Bøge. Ploven gik desuagtet støt og jævnt i en Dybde af c. 6 Tommer, uden Vanskelighed sprængende de mindre Rødder. Hvor den traf en større Rod, stoppede den, men lod sig let vippe over ved et Tryk paa Haandgrebene, dog uden at knække helt over i Aasens Led. Denne forstærkede Udgave af Buchs Plov var sikkert det bedste Redskab paa den Lokalitet, saa meget mere som den arbejdede let, forspændt med et Par middelstærke Heste. Forsøgsvis blev et Stykke af det pløjede Areal jævnet over med den før omtalte Trætromle og besaaet med Agern, som nedharvedes med Gravekultivatoren, der dækkede omtrent 'V4 af F'røet, medens Resten blev stukket ned med Stokke. Løvriven blev over hele Stykke A 2 brugt til at

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab

Regnskabsoversigt. for privatskovbruget 2005. Vigtigt politisk redskab Regnskabsoversigt for privatskovbruget 25 Af forstkandidat Mikkel Holmstrup, Dansk Skovforening Underskuddet fra driften af de private skove var i 25 på 3 kr/ha eksklusiv andre indtægter, rentebetaling

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. (CVR-nr.: 65 26 43 15) KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 1. Foreningens navn er LB Foreningen f.m.b.a. (i det følgende "LB"). Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere