Straf og forstærkning (belønning) deles op i positive og negative. Negativ betyder, at noget forsvinder - positiv betyder, at der kommer noget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Straf og forstærkning (belønning) deles op i positive og negative. Negativ betyder, at noget forsvinder - positiv betyder, at der kommer noget."

Transkript

1 Om basis indlæring Copyright 2011 Rikke Marstrup Mollerup Ting skrevet med Ting kursiv, skrevet er der med ingen kursiv, kilde på! findes der ingen kilde på Intro om overordnede begreber Indlæring hos hunde er et emne, der forskes i vedvarende. Jeg vil her forsøge at komme med en kortfattet gennemgang af, hvordan en hund lærer og hvordan træningen opbygges, for at få en effektiv indlæring, og derudover kommer ind på nogle af den fremgangsmetoder, der findes. Kort fortalt, kan redskaberne i indlæringsteorien bygges op i to former for straf og to former for forstærkning (belønning). Denne del, er der rigtig mange, der har problemer med, så for at undgå forvirring, vil jeg forsøge at bruge et simpelt sprog - dog vil jeg forklare de ord, som bruges blandt uddannede. Straf og forstærkning (belønning) deles op i positive og negative. Negativ betyder, at noget forsvinder - positiv betyder, at der kommer noget. Begge typer straf bruges til at mindske frekvensen af en given adfærd, hvorimod forstærkning bruges til at øge frekvensen af en given adfærd. Altså betyder: Positiv forstærkning, at hunden tilføjes et gode. Det kan være alt, med den ene betingelse, at det giver hunden en positiv oplevelse. Altså kan det være en godbid eller at du leger med hunden - men det kan også være ting som, at hunden får lov til at løbe hen til andre hunde eller snuse til en spændende plet i græsset. Kun fantasien sætter grænser. Positiv straf betyder, at hunden tilføjes et ubehag. Dette kan være skæld ud, det kan være slag, ryk i linen - igen er betingelsen, at hunden finder det ubehageligt. 1

2 Negativ forstærkning bruges, når træneren bruger positiv straf. Når hunden bliver trykket på bagen, hvis den ikke sætter sig på kommando, vil den føle lettelse, når den sætter sig og trykket lettes. Hermed vil pågældende adfærd bliver forstærket og næste gang vil hunden derfor være hurtigere til at sætte sig ned. Negativ straf bruges til gengæld i sammenhæng med positiv forstærkning. Hunden ønsker at opnå noget bestemt og her bliver straffen, at hunden ikke opnår dette, hvis den ikke gør, som ønsket. Et eksempel: Ejer har en godbid, som hunden ønsker. Ejer siger "sæt dig", men hunden gør i stedet. Her tager ejer godbidden væk og afbryder eventuelt træningssituationen, hvormed hunden mister det, den ville have. Der diskuteres meget i hundekredse om, hvad der fungerer bedst. Nogle råber: "Positiv forstærkning" og andre "Positiv straf". Sandt at sige er, at begge dele virker glimrende, hvis praktiseret rigtigt. Dette skyldes, at hunde er opportunister - de forsøger sig frem og de gentager adfærd, der betaler sig (om det så er for at opnå et gode, eller undgå et onde). Man kan så komme ind på de moralske aspekter - for hvorfor skal man tilføre hunden ubehag, når det faktisk ikke er nødvendigt? Kan det egentlig legaliseres? Og ønsker man egentlig en hund, der adlyder og er opdragen, fordi den frygter konsekvenserne...eller ønsker man en hund, der gør, som man ønsker, fordi den finder det sjovt? Selvom selve indlæringsprincipperne lyder simple, når de bliver sat op på denne måde, så er det dog langt fra let, at gøre en hund lydig i alle situationer. Det kræver mere end en godbid eller et kvælerhalsbånd at træne hund, hvis man vil gøre det ordentligt! Man skal kunne planlægge, være akkurat i sin forstærkning (og straf), have tålmodighed og, ikke mindst, ville det. Når du har læst denne artikel, vil du ikke være rustet til at træne en konkurrencehund - men du har fået nogle redskaber, som du kan arbejde videre med og videreudvikle. Det skal dog huskes, at der er enormt mange aspekter i hundetræning og denne artikel skal holdes nogenlunde kort. Hvis interessen for hundetræning griber dig, vil anbefale, at du låner nogle gode bøger på biblioteket om emnet. De vigtigste fundamenter i positiv forstærkning Al træning af dyr, bygger på nogle vigtige fundamenter. Hvis du ikke har disse bare nogenlunde i orden, kommer du ikke særlig langt. Du skal kunne: Sætte de rette kriterier for din hund, så den lægges op til succes, men også kommer videre Kunne time din belønning, så hunden forstår, hvad den gjorde rigtigt Din belønning skal have en tilpas god værdi for hunden i situationen Du skal have en tilpas belønningsfrekvens, så hunden vil præstere mere Indlæring tager energi for din hund, især nyindlæring. Hunden tænker, så det knager og netop derfor skal du ikke forvente mere af den, end den rent faktisk kan overkomme og 2

3 overskue. En hund kan have lært en fin plads-øvelse, hvor den kommer rigtig ind. Men dette betyder ikke, at den kan gå plads i flere minutter - dette kræver træning, hvor du gradvist kræver mere og mere af hunden, uden den egentlig lægger mærke til det. Hermed føler hunden ikke, at den bliver snydt - dog skal du sørge for, at belønningen også falder på uforventede tidspunkter, så hunden er konstant forventningsfuld - den skal gå med en følelse, der siger: "Er det nu, belønningen kommer? Nu? Nu?! NU?!" Det er lidt det samme, der holder hunden kørende, som når vi gambler i forskellige pengespil - man sidder konstant med den der følelse: Nu er det nu det er! Hermed vil hunden holde gejsten oppe, selvom den skal være på i længere tid. Når man snakker om, at belønningen skal være god nok, så skal den altså også komme ofte nok til, at hunden vil arbejde - og sjældent nok til, at den vil yde lidt ekstra. Dette er lidt af en balancegang og mange nye trænere er for rundhåndede med godbidderne og får derfor en hund, der for eksempel aldrig lærer at holde apporten mere end ½ sekund eller at gå plads mere end nogle få meter. Hunden vil gerne - den har bare lært, at denne øvelse ser sådan ud og det er blevet godt fasttømret i dens hukommelse, så den har svært ved at bryde ud af mønstret. Kriterier ved nyindlæring vil jeg kommer ind på senere, i afsnittet "Formning af adfærd - shaping og lokning". Timingen er lige så vigtig, hvis ikke vigtigere. En hund forstår ikke menneskesprog og er derfor udelukkende nødsaget til at reagere ud fra handlinger og konsekvenser. Man siger, at en godbid SENEST må falde 3 sekunder efter udført øvelse, ellers forbinder hunden godbidden med noget forkert. Hvis godbidden først falder tre sekunder efter, sinkes indlæringen betydeligt. Derfor bør den optimalt set falde i sekundet for udført øvelse, så hunden ser en klar forbindelse og indlæringen forøges dermed betydeligt. Et eksempel er, hvis man vil lære hunden at ryste på hovedet. Hunden når i løbet af tre sekunder: Ryste på hovedet, slikke sig om munden og halse. Godbidden faldt først ved, at den gøede og derfor blev denne adfærd primært forstærket for hunden og den vil derfor begynde at udvise denne adfærd relativt mere, end al anden adfærd - mens slikke sig om munden, blev ganske mildt forstærket og at ryste på hovedet, næsten ikke blev forstærket. Det kan blive noget af et puzzlespil, at få sorteret diverse andre adfærd, der er blevet forstærket under indlæring fra! Så sørg for at være så præcis som muligt og jeg vil mene, at når du ikke at belønne inden for 1½ sekund, bør du måske bare droppe det og forsøge igen. Når du træner, skal din belønning matche, hvad du kræver af hunden. Nogle hunde er lettere end andre og man må derfor tage udgangspunkt i egen hund og ikke hvad naboens hund kan. Vil din hund ikke arbejde for belønningen, kan problemet være flere: Belønningen er ikke god nok, i forhold til hvad hunden har lært og kan (den kan altså ikke overskue det) eller omgivelserne er for spændende. Begge dele kræver samme: Bedre godbidder og at du gør det lettere for hunden. 3

4 Jo bedre hunden kan en øvelse, jo relativt kedeligere belønninger kan du bruge, da den efterhånden skal bruge mindre energi på det og øvelsen efterhånden er en veletableret vane. Men at en hund kan gå på plads i den lokale park, er ikke det samme som, at den kan præstere samme i en ny og spændende skov - dertil er øvelsen næppe tilpas indlært. Hvis du sørger for at træne forskellige steder under indlæring, vil dette dog hjælpe til, at hunden nemmere tager øvelsen med til nye omgivelser. Og jo bedre hunden kan øvelsen, jo mindre kræver det af den og jo lettere kan den tage øvelsen med sig - så gentagelse, gentagelse og atter gentagelse hjælper også, så hunden til sidst kan det "på rygradden". Betingning Som jeg nævnte tidligere, så skal en belønning senest falde tre sekunder efter udført øvelse - og selv dette er knebent indlæringsmæssigt og absolut ikke optimalt. Det kan give en del problemer i indlæringssituationer, men dette dækkes til dels ind af den verbale ros, mennesker giver. Problemet ved denne ros er dog, at den nærmest aldrig er ens. Vi siger "dygtig" i mange forskellige tonefald og tilføjer diverse andre ord, som "tøsen", "hundi", "drengen" m.m. Derudover breder rosen sig over en masse adfærd, som hunden udfører efterfølgende. En sidste ting er, at vi bruger denne ros i rigtig mange andre situationer, hvor hunden IKKE får nogen belønning af ordentlig kvalitet - som eksempel, når man i en hverdagssituation beder hunden om at lægge sig. Rosen falder, men mere sker ikke - og dermed falder kvaliteten af rosen for hunden. Der findes nogle metoder til at udligne dette problem. Du kan gøre brug af en klikker (en lille boks, hvor du trykker på en metalplade eller en knap og så siger den "klik" - den findes efterhånden i mange forskellige designs). Lyden fra en klikker er altid den samme og den er kort og præcis og du kan separere den fra alt andet, end decideret træning. Hunden lærer, at "klik" betyder ALTID, at der kommer en fed belønning (dette gælder også selvom du klikker forkert - klikket skal bevare kvaliteten og forkert klik skader ikke særligt). Et eksempel på træning med klikker: Du siger "sit". Hunden sætter sig. Du trykker på klikkeren i samme sekund, som hundens bagende berører gulvet/jorden. Herefter kastes en godbid eller legetøj til hunden, mens du roser stort, hvis du vil. Efterfølgende adfærd belønnes her til dels også, men det har ikke den store betydning - det var klikket, der udløste det og det ved hunden for en stor del godt. Hvis du ikke er til at gå rundt med en klikker, så kan du betinge et specielt ord, "ja" for eksempel, eller "yes". Det skal være så kort et ord som muligt, så det kan bruges på samme måde, som du bruger klikkeren. Formning af adfærd - shaping og lokning Først og fremmest er det vigtigste i hundetræning, at have en god og solid kontakt til hunden. Dette skal du træne fra 4

5 dag ét, så det kommer helt automatisk fra dens side, at den skal søge at kigge op til dig og ikke kigge alle mulige andre steder hen, når I træner. Dette er også tilbagefaldspunktet, hvis alt slår fejl - kontakten er nemlig en byggesten, hvorfra du kan arbejde videre. Når kontakten er der, er hunden der også. Dog skal du hæve kravene langsomt, da hunden ellers står af igen. Når du skal indlære en ny øvelse fra bunden hos hunden, skal den formes langsomt. Der findes to metoder til dette, med hver deres besværligheder. Har du blot en familiehund, der skal lære basis kommandoer og uden specielle krav, så kan lokning meget vel være det rette for dig. Lokning går ud på, at hunden lokkes ind i den ønskede position. For eksempel med sit, så fører du en godbid henover hovedet på din hund. Når den løfter snuden og følger godbidden, vil de fleste hunde helt automatisk sætte sig, hvormed hunden får godbidden. Lokning kræver ikke den store tankegang fra hunden, der bare tænker på godbidden og det kan af samme grund være svært at udfase denne, så hunden gør det på verbalt signal alene og ikke skal have godbidden foran næsen og lokkes i position. Min metode til dette er, at lokke med en godbid, men give en anden godbid for udført øvelse. Efterhånden synes godbidden i hånden at kunne udfases og efterfølgende håndsignalet. Hvis du er mere et konkurrencemenneske, der virkelig vil have, at hunden præsterer, vil shaping være en rigtig god idé. Hunden føler her, at den selv arbejder sig frem og dette synes at give et "boost" til dens motivation for at udføre adfærden. Shaping foregår på den måde, at du venter på, at hunden selv tager initiativ. Et eksempel er indlæringen af "twist", hvor hunden skal gå en omgang omkring sig selv. Med lokning ville hunden lynhurtigt komme hele vejen rundt og så skal den synlige godbid bare væk. I shaping er der ikke nogen godbid, før end hunden har gjort, hvad den skal. Her bliver de førnævnte kriterier også rigtig relevante, da du ellers mister hunden i øvelsen. Du skal starte i det små - husk, hunden har ingen anelse om, hvad du vil! Start med at beløn de mindste bevægelser af hovedet i den retning, du vil have hunden til at dreje rundt. Når hunden formår dette 80% af gangene, er det tid til at hæve niveauet en anelse og hunden skal dreje hovedet lidt mere. Igen, når der er 80% succes, hæves kriteriet og nu forventer du, at benene måske rykker sig en anelse, bliver vredet lidt, den ene pote løfter sig eller lignende. Hele vejen igennem, vil 80%-reglen gøre sig gældende. Når hunden formår at præstere 80% af gangene, har den nogenlunde forstået, hvad du ønsker og man kan derfor hæve kravet. Når hunden oplever negativ straf (udeblivelse af belønning) for noget, den ellers er blevet belønnet for, vil den blive frustreret og derfor giver den lidt ekstra. Ligesom når vi begynder at trykke hårdere på knapperne, fordi maskinerne pludselig ikke reagerer. Til sidst har du den færdige øvelse, som hunden står og gentager igen og igen for dig. Hvis du vælger at shape din hund i de forskellige øvelser, bør man gøre brug af så lidt lokning som muligt. Dette skyldes, at du risikerer, at hunden bliver "hjælpeafhængig" og forventer, at du inden længere guider den gennem øvelsen. 5

6 Påsætning af verbale signaler. Ind til videre har jeg kun skrevet om selve indlæringen af øvelserne og intet om påsætning af et verbalt signal - og hvorfor det? Jo, dette skyldes, at det er det absolut sidste, der skal tænkes på - især når man shaper! Hunden skal forbinde det verbale signal med den perfekt udførte øvelse. Dvs., en plads, hvor hunden sidder ved siden af fører, fuldstændig parallelt og med fuld kontakt. Et indkald, hvor hunden løber for fuld skrue. En halsgivning, hvor hunden runger fast og dybt og ikke "bjæffer". Så det er først til aller, aller sidst, at det verbale signal sættes på. Når du shaper, har du hunden foran dig og indleder for eksempel med "Hvad kan du?". Her forstærker du for alt, hvad din hund præsenterer (både stort og småt), men den skal ikke belønnes for at gentage en øvelser to gange i sammen session. På et tidspunkt præsenterer den, den øvelse, du vil have signal på (lad os sige, at det er twist-øvelsen). Beløn dette og ignorér herefter al adfærd, undtagen twist-øvelsen. Dette fatter hunden hurtigt og når den har gentaget et par gange, ved du, at den fortsætter. Start ud med at sige "twist", imens den udfører øvelsen. Og sig det så tidligere og tidligere. Inden længe siger du det, INDEN hunden udfører øvelsen. Hermed har du ikke skabt fejlindlæring hos hunden, så "twist" både betød "drej hovedet lidt", "gå en halv gang rundt om dig selv" og "gå rundt om dig selv". Nej, det betyder udelukkende "gå rundt om dig selv". Som sagt gælder dette primært shaping. Ved lokning derimod, udfører hunden typisk den hele adfærd fra begyndelsen, så her kan du sætte signal på fra start af, uden det giver de store problemer. Angående shaping, så er dette en avanceret træningsdisciplin, der er krævende mentalt, både for fører og hund. Og den kræver, at man gider det. Hunden skal lære at tage initiativ og du skal derfor opmuntre selv de mindste ting under træningssessionerne, så den lærer at præsentere alt mellem himmel og jord, som du kan arbejde videre med. I starten går det virkelig trægt, fordi hunden intet har forstået endnu, men efterhånden som den bliver vant til træningsformen, vil den også lære hurtigere og hurtigere. Husk dog, at man kun træner én øvelse ad gangen. Jeg håber, at du er blevet klogere på hundetræning og har haft gavn af min artikel - konstruktiv kritik er altid velkommen, blot skriv til Finder du nogle fejl, bedes du sende dokumentation med, i form af reference til bog, link eller lignende, så jeg selv kan slå det op. Kilder: 1. Klikkertræning for din hund - Morten Egtved og Cecilie Køste 2. Ikke skyt hunden - Karen Pryor 3. Rundering i teori og praksis - Morten Egtved og Cecilie Køste 4. Intro-aften til basishold ved Karen Frost Knudsen 6

For nybegyndere 1. del

For nybegyndere 1. del For nybegyndere 1. del E-bogen er skrevet af hundetræner Brith Skovmøller Må ikke kopieres eller anvendes andre steder uden skriftlig tilladelse fra Loppetjansen.dk. Ophavsretten til denne bog tilhøre

Læs mere

Dansk Retriever klub Region Østjylland

Dansk Retriever klub Region Østjylland Dansk Retriever klub Region Østjylland Grundlæggende regler ved træning af hund Hunden lærer bedst ved succes og det er førerens ansvar at tilrettelægge træningen, så den bliver en succes! Ting tager tid,

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Indlæringsmekanismer Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Positiv forstærkning: At tilføre hunden noget behageligt for at øge sandsynligheden for gentagelse af adfærd. Kan være belønning eller

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Opdragelse af hunden 1

Opdragelse af hunden 1 Opdragelse af hunden 1 Det er vigtigt, at du giver din hund en god opdragelse, så hundens samliv med dig og den øvrige familie kan udvikle sig harmonisk og blive til glæde for alle parter. Nedenfor fi

Læs mere

Renner. din hvalp - 8 lektioner

Renner. din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 O 9:08 Side 1 Renner pdrag din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 2 Renner In Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 3 Indledning Ligesom vaccinationer eller

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 Irene Jarnved har de sidste 20 25 år arbejde med hunde, og de seneste 15 år haft focus på jagthunde. Hun har selv ft. Spaniels.. Indlæringsmekaninsmer

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Træning med målbilleder

Træning med målbilleder Træning med målbilleder Om indlæring i henhold til bøgerne ALMEN LYDIGHED og Grundlæggende KONKURRENCELYDIGHED Dansk oversættelse Kirsten Christoffersen Sammensat af Inki Sjösten SRI Publication AB 2014

Læs mere

Operant indlæring 2017

Operant indlæring 2017 Operant indlæring 2017 Operant betingning 1 Operant indlæring - grundprincipper Under klassisk indlæring er responsen udløst i hunden (refleks), forbinder to handlinger Under operant indlæring er responsen

Læs mere

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM

Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Træningsvejledning WWW.SPORTDOG.COM Tak fordi du valgte SportDOG. Dette produkt kan hjælpe med at træne din hund effektivt og sikkert, når det er anvendt korrekt. For at sikre din fulde tilfredshed med

Læs mere

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning

Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Fjernspraytræningsenheden Træningsanvisning Tak fordi du valgte PetSafe. Når du bruger vores produkter konsekvent, får du en artigere hund på kortere tid end med andet træningsværktøj. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Klassisk indlæring 2019

Klassisk indlæring 2019 Klassisk indlæring 2019 1 Pavlov s hunde 2 1 Klassisk betingning (indlæring) Klassisk indlæring bruges sjældent som en bevist indlæring. MEN så alligevel Operant betingning Klassisk betingning (tillært

Læs mere

Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr

Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr Zylkène lyd-desensibiliseringsprogram til lydtræning af kæledyr Introduktion Pludselige lyde er en hyppig årsag til uro og utryghed hos en stor del af hundene og kattene i Danmark. Problemet er ikke bare

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Hund - Kend dine evner.

Hund - Kend dine evner. KURT VERUP RUNEFELT Hund - Kend dine evner. E-bog på forlaget SAXO 3. udgave 2013..en moderne hundetræningsbog STRESS Kroppen: Hovedpine (Kan vi jo ikke se) Infektioner (Hot Spot) Hud irritationer (Klør

Læs mere

at skifte læringsform crossover

at skifte læringsform crossover Tekst & foto: Catja Pedersen at skifte læringsform crossover Er klikkertræning nyt for dig og din hund? Så kommer der her lidt læsning for dig. Først skriver Catja Borchard Pedersen lidt om hvad det det

Læs mere

Klassisk indlæring 2017

Klassisk indlæring 2017 Klassisk indlæring 2017 Pavlov s hunde 1 Klassisk betingning (indlæring) Klassisk betingning bruges normalt ikke som en bevist indlæring. MEN så alligevel Operant betingning Klassisk betingning (tillært

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration

Træningsvejledning. Fjernspraytræningsenheden med vibration Træningsvejledning Fjernspraytræningsenheden med vibration Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe produkt. Du og dit kæledyr fortjener et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Hund/fører forhold Social fællesskab 2019

Hund/fører forhold Social fællesskab 2019 Hund/fører forhold Social fællesskab 2019 Hund/fører - forhold Hund/fører-forhold (praksisfællesskab) er fremadrettet det centrale i opbygningen af uddannelsen. Det er ikke længere en envejskommunikation.

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

PIXIGUIDEN 5 metoder til hvordan du undgår, at dit barn får en NEDSMELTNING

PIXIGUIDEN 5 metoder til hvordan du undgår, at dit barn får en NEDSMELTNING PIXIGUIDEN 5 metoder til hvordan du undgår, at dit barn får en NEDSMELTNING 5 metoder til hvordan du undgår, at dit barn får en nedsmeltning Jeg har været dér, hvor du er og ved, hvordan det føles, når

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Væn din hest til at komme i byen LISETTE NORAH

Væn din hest til at komme i byen LISETTE NORAH Væn din hest til at komme i byen LISETTE NORAH FORORD Vi bruger tid på, at trailertilvænne vores heste - og glæden er stor, når man nemt og roligt kan læsse hesten og køre afsted til kurser, stævner eller

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Af Henrik Johansen Man skal være positiv for at skabe noget godt. Vi ryttere er meget følsomme med hensyn til resultater. Går det ikke godt med ridningen,

Læs mere

Hvis hunden ikke kan være alene

Hvis hunden ikke kan være alene Hvis hunden ikke kan være alene 1 Hunde er fl okdyr og bryder sig derfor ikke om at være alene hjemme. Hunde reagerer dog på forskellig måde, når de bliver ladt alene. Mere end ¹/5 af alle hunde ødelægger

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Question Question Type % of Respondents Submitting. Details 1 Multiple Select 100% Details 2 Multiple Select 100% Details 3 Multiple Select 100%

Question Question Type % of Respondents Submitting. Details 1 Multiple Select 100% Details 2 Multiple Select 100% Details 3 Multiple Select 100% Survey Results Survey: Grammatikkursus 2002 Switch to: View by respondent 73 respondents took this survey Question Summary Question Question Type % of Submitting Details 1 Multiple Select 100% Details

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Leders Leder k s a k b a & samarbejde

Leders Leder k s a k b a & samarbejde Lederskab & samarbejde 24 september 2012 Kreds 71 Grenaa 24. september 2012 Kreds 71 Grenaa Vivi Gilsager Indhold: Hvalpens udvikling Drifter Lederskab 0-2 uge Den vegetative fase 3 uge Overgangsfasen

Læs mere

Drengen med flyveørerne og fregnerne

Drengen med flyveørerne og fregnerne Drengen med flyveørerne og fregnerne Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Titelblad Drengen med flyveørerne og fregnerne Skrevet af: Rikke og Jan Have Odgaard Forlag: JHOconsult 997731 ISBN:

Læs mere

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen

Genfind din figur. Din ultimative guide til at få din krop tilbage. E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen. En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Genfind din figur Din ultimative guide til at få din krop tilbage E-guide 2 Uge 13-20 efter fødslen En e-publikation af Thora Bjørn-Kristensen Sæt tændstikken til lunten Velkommen til Superfit Mor s E-guide

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Når hunden er aggressiv

Når hunden er aggressiv Når hunden er aggressiv Selvom det af og til kan virke sådan, er der ingen hunde der er ondskabsfulde, men der er hunde som farlige. Det kan være generelt eller i isolerede situationer. Hunde indeholder

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Rita Kökény Blackthorn Gundogs Basic training for a champion.

Rita Kökény Blackthorn Gundogs Basic training for a champion. Rita Kökény Blackthorn Gundogs Basic training for a champion. Introduktion af Rita Kökény Rita kommer fra Ungarn og har kennel Blackthorn, som hun har haft i 10 år. Hun har trænet retrievere i 18 år, og

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede Hvis hunden er frygtsom over for fremmede 1 Selvom du ikke er generet af, at din hund reagerer frygtsomt over for fremmede mennesker, skal du tænke på, at hundens frygtsomhed er et problem for den selv.

Læs mere

Velkommen. Hvad er forandring?

Velkommen. Hvad er forandring? Velkommen. Jeg håber du bliver glad for denne lille bog. I den, vil jeg fortælle dig lidt om hvad forandring er for en størrelse, hvorfor det kan være så pokkers svært og hvordan det kan blive temmelig

Læs mere

Talerstolsoplæg. Sådan rocker du landsmødet og morgensamlingen!

Talerstolsoplæg. Sådan rocker du landsmødet og morgensamlingen! Talerstolsoplæg Sådan rocker du landsmødet og morgensamlingen! Hvad skal vi lave: Problemer med at være på talerstolen kan skyldes 3 ting: For lidt selvtillid man skal tro på sig selv og sit budskab. For

Læs mere

Jamen - den kan jo derhjemme. Af Gitte Albæk Bielefeldt

Jamen - den kan jo derhjemme. Af Gitte Albæk Bielefeldt Jamen - den kan jo derhjemme Af Gitte Albæk Bielefeldt Hvis jeg havde en krone for hver gang jeg har hørt vendingen Jamen den kan derhjemme. så ville jeg være en rig træner! Vi har alle oplevet det: den

Læs mere

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk Horse in Harmony Uddannelse Hvorfor denne uddannelse? Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. Jeg ønsker at

Læs mere

E-klassen. A-klassen. Jette Nybo Andersen

E-klassen. A-klassen. Jette Nybo Andersen E-klassen E1 For den ny oprykkede E-hund der endnu ikke har deltaget i E-konkurrence. Målet er at gøre hund og fører konkurrenceklar med god forståelse for øvelserne. Præcision fra start. Fokus på træningen

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

Nærvær og relationer med børn og unge

Nærvær og relationer med børn og unge Nærvær og relationer med børn og unge Pædagogisk forum inviterede til foredrag med Louise Klinge Nielsen tirsdag den 17. februar 2015, hvor vi fik et meget afvekslende oplæg, hvor vi både lyttede og deltog

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd mellem dyr og mennesker At bide er en naturlig og sund hundeadfærd At bide er mange ting og ganske misforstået! Bid: Dybe sår, knuste knogler, blod Markering: Overfladiske skrammer forårsaget af at man

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Pauser. - organiseret ro eller tom træning? TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND

Pauser. - organiseret ro eller tom træning? TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND TRÆNING MED DEN FOKUS-UDFORDREDE HUND Pauser - organiseret ro eller tom træning? Mange hundeskoler sætter kurser op for bøllerne. Disse hold kaldes ofte noget i retning af Lømmelhold, og omfatter gerne

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Baggrunds materiale omkring:

Baggrunds materiale omkring: Baggrunds materiale omkring: Bagrund Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men i høj

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

nr.1 å rgang: 16 Undgå frygt hos hvalpen TEMA Superkræfter Klikpunkt LEG Forebyggelse og behandling Når du behøver det!

nr.1 å rgang: 16 Undgå frygt hos hvalpen TEMA Superkræfter Klikpunkt LEG Forebyggelse og behandling Når du behøver det! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeejere Undgå frygt hos hvalpen Forebyggelse og behandling Superkræfter Når du behøver det! Klikpunkt Et nyt begreb TEMA LEG Kom i gang med legen! Vi

Læs mere

Forudsigelige regler og rutiner

Forudsigelige regler og rutiner 1 Forudsigelige regler og rutiner Der findes vidt forskellige opdragelsesstile, der spænder lige fra det meget strikse med kæft trit og retning til det helt laissez faire, hvor alt er tilladt. Man kan

Læs mere

Den gode oplevelse hos dyrlægen

Den gode oplevelse hos dyrlægen Den gode oplevelse hos dyrlægen Trygge dyrlægebesøg Din hund skal besøge dyrlægen/dyreklinikken mange gange i sin levetid. Ofte i forbindelse med sundhedstjek og vaccination, men også hvis den skulle gå

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere