mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing"

Transkript

1

2 farvefotos af thomas loof & pernille pedersen mesterværker enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

3 Forord 6 Utzons hus (Jørn Utzon, ) 76 Friis hus (Knud Friis, ) 188 Biografier 306 Det moderne hus i Danmark 8 Varmings hus (Eva og Nils Koppel, ) 96 Siesbys hus (Arne Jacobsen, ) 206 Noter 330 Maskiner til at bo i 10 Baggrunden for dansk funktionalisme 12 Clemmensens hus (Karen og Ebbe Clemmensen, ) 112 Bendix-Harboes hus (Knud Peter Harboe, ) 218 Navneregister 331 Eksil og inspiration 30 Guldalderen 38 Middelboes hus (Jørn Utzon, ) 128 Gunnløgssons hus (Halldor Gunnløgsson, ) 236 Litteraturliste 332 Industriens triumf 70 Tholstrups hus (Erik Christian Sørensen, ) 144 Bøgh Andersens hus (Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert, ) 256 Illustrationsliste 334 Sørensens hus (Erik Christian Sørensen, ) 160 Exners hus (Inger og Johannes Exner, ) 272 Tak 335 Bohrs hus (Vilhelm Wohlert, 1957) 176 Kjærholms hus (Hanne Kjærholm, ) 288 Indhold

4 Studie, Clemmensens hus, Karen Clemmensen, 1952 I årene mellem 1925 og 1975 stod danske arkitekter bag en af det 20. århundredes mest produktive og værdifulde kulturelle epoker. Ved at kombinere danske byggematerialer og håndværkstraditioner med nye, udenlandske tanker om form og rumlighed skabte de en distinkt dansk fortolkning af moderne arkitektur. Resultatet var en rundet udgave af modernismen, der nok tog udgangspunkt i hårde fakta om funktionalitet og byggeteknik, men som hele tiden havde beboernes følelsesmæssige og fysiske velbefindende for øje. De bygninger, de tegnede, er en frugtbar hybrid mellem modernitet og tradition: på samme tid rationel og humanistisk, sober og sensuel og frem for alt, via denne accept af de modsatrettede elementer, inderligt menneskelig. Denne fundamentale humanisme opstod sidst i 1920 erne, da en gruppe arkitekter, som var uddannet i den klassicistiske tradition, tilpassede banebrydende ideer fra Frankrig og Tyskland til deres eget værdisæt og kunstneriske temperament. Mens de med begejstring tog frigørelsen fra historiske stiltræk til sig, var de fleste af dem meget utilbøjelige til at acceptere den industrielle æstetik og det bratte brud med traditioner, som var centrale elementer i den dogmatiske modernisme. I stedet overførte disse arkitekter de klassicistiske principper om skala og proportioner til funktionelle planløsninger og skabte jævne murstenshuse med enkle grundplaner, store vinduer og omhyggelige håndværksmæssige detaljer. Sidst i 1930 erne var en række grundprincipper heriblandt at betragte ydmyge, uprætentiøse former som en dyd, et korrekt valg af lokale materialer og små detaljers vigtighed efterhånden etableret, og disse kom til at definere den arkitektoniske retning, man nu betegner dansk funktionalisme. Dansk arkitektur nåede et højdepunkt af internationalt format og varig betydning i årene mellem 1950 og 1965, der af mange betegnes som en guldalder. I denne exceptionelle periode, præget af kreativitet og fornyelse, sugede landets arkitekter tanker om rum og struktur til sig fra USA og Japan og brugte dem til at føre dansk funktionalisme videre ind i en ny æra. Udvikling i byggeteknik og æstetiske tendenser betød nye former, men det humanistiske værdisæt og fokus på håndværksmæssig kunnen stod lige så centralt som tidligere. I denne udviklingsproces skabte de en enestående byggekultur, der favnede skellet mellem tradition og fornyelse, og som afviste tanken om en bestemt stil og i stedet prioriterede autentisk byggeteknik og konkret erfaring. Blandt vartegnene for denne ikke stil er en lang række forskellige bygningsværker, heriblandt rådhuse og skoler, kirker og museer, kontorbyggeri, boligblokke og hoteller. Men de tydeligste og talrigeste eksempler på dette fænomen er de mange hundrede fremragende enfamiliehuse, der blev bygget i omegnen af København, Aarhus og Ålborg i 1950 erne og begyndelsen af 1960 erne. Nu, fem seks årtier efter deres opførelse, tjener de bedste af disse huse stadig deres oprindelige formål: De bevæger os med deres intense skønhed og giver os muligheden for at lære noget, vi kan drage nytte af i vor tid. Ud over de indlysende fordele ved at bygge økonomisk og i tæt kontakt med naturen har de et autentisk særkende, som er dybt tilfredsstillende på mange planer. Det vigtigste element i denne autenticitet er de enkle og prunkløse teknikker, i hvilke konstruktionernes forskellige elementer og materialernes egenskaber er synlige og umiddelbart forståelige. Denne forståelse giver os et fortroligt Forord forhold til vores omgivelser og får os til at føle os beskyttet, den følelse af tryghed og hjemlighed, som vi ofte forbinder med ældre, præ industrielle boliger som hytter eller bondehuse. Men disse moderne huse er fri for nostalgisk pynt og udsmykning. I stedet har de en særlig kvalitet: en kombination af økonomi, autenticitet og elegance, som man kan betegne dansk realisme. Ved at arbejde med konkrete byggeteknikker og menneskelig indsigt, snarere end med fastlåste former, skabte guldalderens arkitekter organiske mesterværker, der giver os en direkte oplevelse af verden omkring os. Skærmet af naturens egne materialer, og med vores opmærksomhed skærpet, kan vi opleve disse sjældne øjeblikke af intens klarhed, hvor skønheden og glæden over livet virkelig træder frem. Denne bog er en hyldest til de boliger, der står som nogle af guldalderens mesterværker, og den fokuserer på 14 af de vigtigste huse. For at kunne være konsekvent og kunne sammenligne de enkelte huse har jeg begrænset udvalget til fritstående enfamiliehuse. De mange fantastiske rækkehuse og atriumhuse fra denne periode kunne med lethed have gjort det ud for en bog alene, og pga. deres antal, størrelse og kompleksitet kræver de en separat behandling. De 14 huse, jeg har taget med i denne bog, eksisterer i en tidslomme: Pga. deres alder er de historiske værker, men de er også nutidige. Samtlige huse tjener fortsat deres oprindelige formål, og vedligeholdelsen af dem kræver hverken arkæologiske teknikker eller brugen af usædvanlige, historiske materialer. Faktisk er husenes udformning baseret på metoder og teknikker, der stadig anvendes i dag. Som sådan var det afgørende at få dokumenteret disse stadig tidssvarende huse med farvefotos. Bogen er struktureret i tre dele med forskellige typer tekst, der enten kan læses hver for sig eller som et samlet hele. Første del er et illustreret essay, der sporer udviklingen af det moderne enfamiliehus i Danmark og beskriver det skæringspunkt, hvor historie og talent smeltede sammen og resulterede i guldalderens mesterværker. Hoveddelen viser 14 af disse mesterværker i farvebilleder, taget særligt til denne bog, sammen med beskrivelser og tegninger, der forklarer grundplanerne og placeringen af huset på grunden og i landskabet. Efter at have studeret en lang række af de relevante huse indgående og besøgt mere end 50 af dem var den endelige udvælgelse af husene til bogen meget vanskelig, og under andre omstændigheder kunne man sagtens have medtaget to eller tre huse mere. Desværre blev udvælgelsen lettet af drastiske ombygninger og af nedrivningen af adskillige, vidunderlige huse i den periode, denne bog har været undervejs. Ikke desto mindre har de vigtigste huse overlevet og er i løbet af adskillige somre blevet fotograferet, når et væld af lys har understreget deres særlige karakter bedst muligt. Bogens sidste del består af korte biografier om de arkitekter, som har tegnet de 14 huse, illustreret med fotos af andre værker. Ved at kombinere baggrund og forgrund arkivmateriale og helt ny dokumentation, praktisk information og æstetisk analyse, billeder og beskrivelser håber jeg at kunne gøre det muligt for nye generationer at lære af disse tidløse huse at blive klogere på sanselighed, opmærksomhed og forståelse. Denne bog er ikke et nostalgisk skoleridt eller et vemodigt tilbageblik på en tabt tid. Faktisk er de bedste af disse huse fuldstændig nutidige, og de værdier, som de bærer med sig, er vigtigere i dag end nogensinde. Michael Sheridan New York, august 2011

5 Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert, bebyggelsen Piniehøj, Rungsted, : Hus Nr. 2-3, plan, mål 1:200 Deres brug af kontrastfyldte elementer, mure og indramninger for at forbinde det indvendige med omgivelserne nåede et højdepunkt i Piniehøj-bebyggelsen, en gruppe på syv kompakte huse, der stod færdig i Området havde været en del af det gamle Piniehøj-landsted, der gik ned til Øresund og blev skåret over af Strandvejen. I 1961 var den del af grunden, der gik ned til vandet, helt bebygget med enfamiliehuse, mens den del af grunden, der lå på landsiden af vejen, stadig stod tom. Grunden havde en meget høj bebyggelsesprocent, og bebyggelsesgraden forhindrede, at grunden blev opdelt i enkelte parceller. Ved hjælp af en række hvidskurede mure afskærmede Bo og Wohlert bebyggelsen fra vejen og etablerede en afgrænsning ud mod den nye vej. Inden for de skærmende mure opførte de små enplanshuse på ca. 100 kvadratmeter, som vendte syd-vest, og åbnede op ud til hver deres have. Den overordnede plan for bebyggelsen har mindelser om Mies Brick Country House, men murene bruges til at skabe balance mellem afskærmning og eksponering, snarere end en forlængelse ud i det uendelige. Den samlede plan og omhyggelige placering gav hvert hus en halvt lukket gårdhave, som betød, at den enkelte familie havde en oplevelse af privathed, uden at grunden blev opdelt i lukkede parceller

6 Denne bog er en hyldest til moderne huse, der blev bygget for mere end 50 år siden. Mens 1930 erne og 1940 ernes huse nu fremstår som historiske objekter, har 1950 ernes mesterværker en særlig karakter, der gør, at de i høj grad virker nutidige. Den mest indlysende årsag til denne tidløshed er husenes autentiske udtryk, som har sine rødder i den folkelige byggeskik. Kombinationen af uudsmykkede naturmaterialer og tydelige, blotlagte konstruktioner forlener disse huse med en enkel skønhed, som ikke er betinget af en bestemt stil eller historisk periode, og som stadig i dag gør dybt indtryk. Ud over deres æstetiske skønhed er disse huse indbegrebet af et værdisæt og kan lære os noget, der rækker ud over deres specifikke form eller forhold til rumlighed. De udtrykker en omsorg for mennesker: deres følelsesmæssige velvære såvel som deres fysiske, en dyb respekt for håndværk, som også er et udtryk for respekt for beboerne, en subtil forståelse for tradition og en grundlæggende respekt for naturen. Disse huse kan inspirere os til at bygge smukkere, mere meningsfulde og mere menneskelige boliger. De er også eksempler på meget praktiske boliger mindre huse, der kræver færre ressourcer og mindre vedligehold og de møder derfor på samme tid ressourceknapheden og vores æstetiske behov. Perioden fra 1960 erne og frem, hvor ressourcer og vækst var noget endeløst, er slut, og vi står over for en ny tid. I en fremtid med begrænsede ressourcer og en voksende miljøbevidsthed står de kompakte huse med de praktiske grundplaner, som blev bygget af holdbare naturmaterialer, og som kun er blevet smukkere med årene, som værdifulde forbilleder, der stadig kan videreudvikles. Faktisk er den æstetiske og økonomiske lære, man kan uddrage af disse enfamiliehuse, ikke begrænset til denne type bygning, men kan overføres på en lang række former for boligbyggeri, der, som Kay Fisker gjorde opmærksom på, udgør 80 % af alt byggeri. 50 år efter at disse huse er blevet opført, er de tanker og værdier, som husene er udtryk for, vigtigere end nogensinde før. Et indgående studie af disse mesterværker vil give os indsigt og inspiration på mange niveauer; de er en gave fra fortiden, som vi kan bruge fremover såvel som nu. Lad os dyrke tingene, fladen, stoffet efter sit væsen og tidens krav, aldrig indlade os på gammel stilafskrivning, men gennem en grundlig dyrkelse og tilegnelse af de gamle tiders gennemførte kultur og værdige stilholdning dyrke vor personlige stil med tanken om at skabe skønne og storladne omgivelser for menneskers liv og færden P.V. Jensen-Klint, Architekten,

7 Halldor Gunnløgsson byggede kun en håndfuld enfamiliehuse, men to af dem byggede han til sig selv, og begge indskrev sig i historiebøgerne. Det første hus blev bygget på en skovgrund i Vedbæk og stod færdigt i 1952 (s. 39). Materialer og form var traditionelle, men det åbne plan og skydedøren af glas mod haven skabte sensation og grundlagde Gunnløgssons karriere. I midten af 1956 flyttede han ud af huset i Vedbæk, da han var blevet skilt og gift med sin anden kone Ida, bedre kendt som Lillemor. Efter et besøg i Japan besluttede parret det følgende år at bygge et hus til sig selv. På en køretur gennem Rungsted så de en tom grund, der lå ned mod vandet. Den høje pris fik dem til at tro, at nabogrunden var inkluderet, og de fik et chok over at høre, at en enkelt grund kos tede kr. Men Gunnløgsson var allerede begyndt på tegningerne, og parret besluttede at købe grunden, så han kunne skabe den helt ideelle ramme om deres liv sammen. Hvis det første hus etablerede hans navn, så slog det andet hus det fast, og det vil altid stå som hans bedst kendte værk. Huset er et markant udtryk for en hård, mørk elegance, afgrænset af en enkel konstruktion, nogle få omhyggeligt udvalgte materialer og en dæmpet farvepalet. Gunnløgsson ønskede at se dagslysets farver og tingenes overflader i det klarest mulige lys, og han fandt, at mørkt træ gav den helt rigtige, neutrale klangbund for både kunst og natur. Grunden lå meget smukt, og Gunnløgsson understregede dette ved at terrasseforme den, men han afslørede kun sin fantastiske kreation i små bidder ad gangen. Man ankommer til grunden ad indkørslen, hvor et flethegn og en mur blokerer for udsynet. For enden af indkørslen fører en overdækket passage langs husets forside, og et mere elegant hegn afskærmer haven. Huset består grundlæggende af ét eneste rum, afgrænset af stengulv og træloft, og begge disse flader strækker sig helt ud til enden af indkørslen. Passagen langs med huset er allerede integreret i interiøret i kraft af disse flader og konstruktionens regelmæssige struktur. Gunnløgssons hus Halldor Gunnløgsson

8 Fra han så grunden første gang, vidste Gunnløgsson, at han ville placere huset øverst på stranden, vendt mod vandet. Hans første tegninger mindede om Utzon-huset, med en lukket mur mod vejen og en vinduesvæg ud imod vandet. Men grundens nord-sydakse med Øresund mod øst begrænsede lysindfaldet, og han ønskede dagslys fra to vinkler. I stedet for at bygge en mur mod vejen terrasserede han grunden og skabte en afskærmet have, så huset vendte mod to verdenshjørner og fik to forskellige udsigter til naturen. Imod Strandvejen er en lille køkkenhave omgivet af hække, der beskytter privatlivet og blokerer for trafikstøjen. Øst for dette højbed gravede han 2 meter ned og brugte den opgravede jord til at planere området mellem muren, der understøttede højbedet, og stranden. På kanten af dette nye plateau og parallelt med rejste Gunnløgsson et par mure, der udgør husets endevægge. Mellem murene understøtter en trækonstruktion det flade tag. På hver side af huset strækker bjælkerne sig 2 meter ud over rækken af stolper og understreger tagets signifikans, samtidig med at forskellen mellem inde og ude delvis opløses. Gulvet er dækket af sten, og effekten er som en overdækket terrasse, lukket af i begge ender og åben til begge sider. Mod vest har den afskærmede have karakter af en udestue og nyder godt af eftermiddagssolen. Snit, mål 1:

9 Huset er i perfekt balance mellem en abstrakt form og nogle specifikke omgivelser. Gunnløgsson dividerede afstanden mellem murene med fem og placerede stolperne i et 4x4 meter netværk. Alt træværket blev sortbejdset for at understrege dets rolle som fritstående konstruktion, der som et byggestillads skaber en ramme uden at lukke noget inde. Alt inden for rammen blev uformelt opdelt på en måde, der fulgte solens gang, og Gunnløgsson omkransede husets indre med en kombination af træpaneler og vinduespartier. Han arrangerede dagligstueområdet i husets sydlige ende, så man kunne få glæde af eftermiddagssolen, og anbragte indkørslen langs grundens nordlige side. Garage og fyrrum blev placeret i husets bageste sektion, men trukket lidt tilbage fra rækken af stolper, så der blev plads til den overdækkede passage hen til hoveddøren. Køkken, badeværelse og skabe blev anbragt samlet i en kerne, der er trukket lidt tilbage, for at kunne flugte med garagevæggen og samtidig gøre plads til spiseafdelingen ud mod vandet. Resten af huset består af ét åbent rum på 108 kvadratmeter, som folder sig omkring kernen og inkluderer soveværelset, der kan lukkes af med en skydevæg. Gunnløgsson brugte møbler på en arkitektonisk måde og arrangerede fritstående grupper af møbler til arbejde, afslapning og spisning. Bortset fra de afskærmede områder er den eneste afbrydelse af rummets kontinuum den fritstående pejs, som bliver en smagfuld skillelinje mellem dagligstueområdet og Gunnløgssons skrivebord. Plan, 1:

10 Gunnløgsson brugte dæmpede farver og et begrænset antal materialer til at skabe en diskret baggrund for naturen udenfor. Han elskede også stærke farver, men var omhyggelig med at bruge dem forsigtigt for ikke at udvande deres effekt. I garderoben afslører en skydedør cinnoberrødt træværk inspireret af de lakarbejder, som parret havde købt i Japan. Andre overflader var dækket af naturlige materialer eller umalede for at bibeholde den neutrale ramme om et åbent rum. Det sorte træskelet skaber et netværk af linjer, der leder blikket udenfor, og fyrretræsloftet fik lov til at stå ubehandlet for at synliggøre bjælkernes rytme. Langs med stolperne udenfor er vinduesrammer og skydedøre bejdset sorte for at matche konstruktionen og understrege åbningerne. Bambuspersienner leder tanken hen på traditionel japansk sudare og komplementerer det rå fyrretræsloft. I midten af rummet var pejsen omhyggeligt specificeret, så den fremstår klart adskilt fra trækonstruktionen; for kontrastens skyld blev den hvidskuret. Det opvarmede betongulv blev dækket med svenske Kolmården-marmorfliser, der var blevet tilovers fra Gunnløgssons Tårnby Rådhus. Den dæmpede matte finish forebygger skarpe lysreflekser og viser stenenes naturlige årer. I løbet af dagen skifter marmorets farver med lys indfaldet, på samme måde som havoverfladen gør det

11 Gunnløgsson havde oprindeligt forestillet sig træpanelerne malet i en eller flere farver for at skabe kontrast til husets sorte træskelet. Men da huset næsten stod færdigt, bad han malerne forberede nogle prøver på de forskellige farver. Efter at have studeret disse prøver gik det op for ham, at den sorte farve ville understrege farverne i loft og gulv, og han fik malet væggene, så de matchede grundkonstruktionen. Træværket blev afhøvlet, så det fik en glat, satineret overflade, og den sorte maling absorberer hver eneste nuance af lys og komplementerer således det matte stengulv Møblerne, der var designet af Poul Kjærholm, passer perfekt til bygningen, og han og hans kone, arkitekten Hanne Kjærholm, var nære venner af Gunnløgssons. Mændene mødtes første gang i 1953, da Gunnløgsson købte de første tre eksemplarer af Kjærholms lænestol af stål, PK25, til sit hus i Vedbæk. De havde begge en passion for enkle konstruktioner og smukke materialer, elegante detaljer og dygtigt håndværk. De matte stålrammer på Kjærholms møbler var perfekte i Gunnløgssons åbne rum og udgjorde et perfekt supplement til byggematerialerne. Dagligstueområdet er forankret af en specialbygget bænk, der skyder frem fra murstensvæggen bag panelet og omfatter desuden indbyggede ryge og musikafdelinger. Efterhånden som Gunnløgsson designede husets indre, fik han hjælp af Kjærholm, bl.a. til et betræk til bænken og et forslag om at bruge mahogni til panelerne, fordi det massive træ er så godt til at tage imod maling 11. Gunnløgsson tog imod hans råd og den sorte oliemaling blev let slebet for at opnå en glat og blank finish, der reflekterer lyset på samme måde som lak.

12 Østsiden af huset er et spejlbillede af vestsiden og understreger således husets abstrakte, neutrale karakter, samtidig med at vi ser kontrasten mellem den afskærmede have og den vilde kyststrækning. Den fritstående trækonstruktion var tydeligvis inspireret af Erik Christian Sørensens huse; Sørensen var Gunnløgssons gode ven og kollega på arkitektskolen. Ikke desto mindre er der markante forskelle. Hvor Sørensen baserede sine moduler på rummenes størrelse og satte dem sammen for at skabe et hus, er Gunnløgssons modul abstrakt, og hele huset udgør ét eneste stort rum, der blev underinddelt for at skabe plads til en garage. Husets kerne med køkken og bad er midt i rummet, og der er ikke nogen undtagelser fra konstruktionens symmetri; ingen manglende stolper eller forskellig længde på loftsbjælkerne. Den ubrudte linje af stolper indrammer udsigten til vandet, og en stor skydedør fører ud til terrassen. Mod nord, for enden af soveværelset, er garagevæggen beklædt med et panel af lodrette brædder og understøtter et foldebord af teak, der ligeledes blev malet sort for at gå i et med bygningen. 246

13 249 Som de fleste andre arkitekter i sin generation var Gunnløgsson fascineret af traditionel japansk arkitektur. Han var især fortryllet af de modulære konstruktioner og abstrakte rytmer, som karakteriserer sådanne mesterværker fra edo perioden som Katsura Rikyu. Han designede sit eget hus med store skydepaneler, i stil med fusama, der gør det muligt for køkken og soveværelse at blive en del af det store rum eller at blive lukket af, når der er gæster. Panelerne blev malet i en særlig lysegrå farve, så de ikke ville være alt for iøjnefaldende og forstyrre kompositionen af sort træ og gråt marmor. Køkkenet var designet som kabyssen på et skib og er et kompakt vidunder af geniale detaljer og diskrete hvidevarer. Kogepladerne er en integreret del af stålbordpladen, og ovnen er gemt bag en skydedør af træ, som matcher skabene. Et lavt køleskab blev bygget ind i skabsvæggen og ventileret gennem huller i panelerne over bordpladen.

14 250 Bag ved spiseafdelingen gør skydevægge det muligt at åbne mellem stuen og soveværelset. De sorte paneler og skabsdøre fuldender indtrykket af ét langt, ubrudt rum, indrammet af gulv og loft. Lillemors far havde været kaptajn, og hendes erindringer fra et liv til søs inspirerede Gunnløgsson til at designe toiletbordet og opbevaringsboksene som sømandskister. Den lave seng og boksene gør det muligt at se ud over vandet fra hele soveværelset, og alle møblerne var sortmalede, så de blev en del af den arkitektoniske helhed. På trods af de sorte vægge er rummet fyldt med lys, men lyset stopper ved væggene, hvor det meste absorberes eller spredes i et svagt genskær.

15 Badeværelset blev skabt i samme materialer som resten af huset, men kampen for skønhed krævede ofre: Da Gunnløgsson anmodede om byggetilladelse, protesterede myndighederne mod træpanelerne rundt om badekarret. Han svarede, at lakeret træ ville være vandafvisende; som væggene i en sauna. Den ansvarlige myndighedsperson var ikke overbevist og nægtede at give byggetilladelsen, før Gunnløgsson til sidst lovede ikke at installere en bruser. Skønt han ikke var glad for at gå på kompromis, var han villig til at opgive en mindre bekvemmelighed for at opretholde integriteten i det hus, han allerede godt vidste, var et mesterværk. På trods af skønheden i konstruktionen og materialerne er substansen i huset dets åbne plan og dets fokus på naturen. Soveværelset vender mod nordøst og den satinerede finish på væggene indfanger hver eneste nuance af det naturlige lys, fra solopgangens allerførste stråler til månens svage lys. Om natten, når månen er passeret forbi, synker væggene ind i mørket, og lyden af bølgerne forstærkes

16 Familien Gunnløgsson flyttede ind i sit nye hjem den 31. december 1959 og holdt en lille fest den samme aften. På dette tidspunkt var Gunnløgsson blevet udnævnt til professor på arkitektskolen og var ved at blive en af dansk arkitekturs mest dominerende skikkelser. I løbet af de næste 25 år brugte han sin energi og sit intellekt på at vinde en hidtil uset mængde konkurrencer, og hans tegnestue, arkitektfirmaet Gunnløgsson og Nielsen, blev specialist i rådhuse, skoler og offentlige administrationsbygninger. Opgaven som professor og de mange store offentlige projekter gjorde, at der ikke var tid tilovers til at tegne enfamiliehuse, og han færdiggjorde kun et enkelt enfamiliehus efter I begyndelsen af 1980 erne begyndte Gunnløgsson at tænke på, hvordan hans liv skulle forme sig efter pensioneringen og hans tilbagetrækning fra tegnestuen. Han overvejede at udvide garagen for at tilføje et gæsteværelse/kontor, men kunne ikke finde ud af den rigtige måde at gøre det på, og desuden trak han sig aldrig tilbage. I 1985 blev han ramt af en neurologisk sygdom, der i løbet af få måneder gjorde en ende på hans liv. Fire år senere blev huset og haven fredet, det første af husene fra denne periode, der opnåede den ære. Efter sin mands død forblev Lillemor Gunnløgsson i huset og vedligeholdt det i dets oprindelige skikkelse. I 2006 solgte hun ejendommen til en dansk fond, der bevarer historiske bygninger, men blev boende i huset indtil 2010, hvorefter hun ikke længere var i stand til at bo alene. I fremtiden vil huset blive udlejet til udvalgte lejere, der vil værdsætte den kombination af strenghed og elegance, som karakteriserede Gunnløgssons bedste arbejder

17 Korte biografier: De arkitekter, der tegnede 1950 ernes mesterværker, var enestående talenter, som arbejdede med både store og mindre projekter og med forskellige former for byggeri. De satte alle sammen deres præg på det fysiske og sociale landskab i Danmark, og de er hver især værd at beskæftige sig med og studere. De følgende biografiske overblik beskriver kun de vigtigste hovedtræk i deres tanker og værker, men det giver mulighed for at forstå såvel deres enfamiliehuse som deres andre værker i en større sammenhæng.

18 Jørn Utzon og familie, ca Kingohusene, Helsingør, Fredensborghusene, Fredensborg, Sydney Opera House, Sydney, Bagsværd Kirke, Bagsværd, Can Lis, Mallorca, Kuwait Nationalforsamlingen, Kuwait City, (model) 3 4 Jørn Utzon er en af de mest talentfulde og markante danske arkitekter; ikke blot i nyere tid men i det hele taget. Hans far var skibsarkitekt, og Jørn voksede op tæt på Ålborg Skibsværft, hvor han udviklede en dyb respekt for godt håndværk og en fascination af naturlige konstruktionsformer. I 1937 startede han på arkitektskolen under Steen Eiler Rasmussen, som satte erfaring over teori, og Kay Fisker, som introducerede ham til Alvar Aalto, der blev en livslang inspirationskilde. Da han blev færdig på arkitektskolen i 1942, forlod han og hans forlovede Anne Lis Fenger det besatte Danmark til fordel for Stockholm, hvor de giftede sig, og han fik arbejde på Hakon Ahlberg og Poul Hedqvists tegnestue. Ahlberg var en af Gunnar Asplunds ( ) disciple. På en udstilling af ny amerikansk arkitektur i 1944 opdagede han Frank Lloyd Wright, hvis principper om organisk arkitektur satte skub i Utzons talent og fyrede op under hans ambitioner om at sætte sig ud over de anerkendte stilkonventioner. Efter Sydney kom Utzon tilbage til Danmark, hvor han de fleste steder blev behandlet som en paria og næsten ikke fik nogen opgaver. Han brugte sin energi på konkurrencer og en række prototyper, som gjorde brug af præfabrikerede komponenter med inspiration i naturens organiske former og folkelige byggetraditioner. Hans vision for en additiv arkitektur kulminerede med Expansivasystemet (1969), en serie enkle elementer, der kunne kombineres til at skabe rum, bygninger og hele bebyggelser, som samtidig kunne ændres over tid. Mes terværket fra den tid er Bagsværd Kirke ( ), som har en ramme af præfabrikeret beton og vægge af betonfliser og med tekstiler af hans datter, kunsthåndværkeren Lin Utzon. De trappeformede sidevægge minder om landsbykirkens profil og understreger Utzons hengivenhed over for P.V. Jensen-Klints principper, der kom tydeligst til udtryk i Grundtvigskirken, som Utzon var en stor beundrer af. I 1945 vendte Utzon-parret hjem til Danmark, og Jørn etablerede sin egen tegnestue. Han brugte karrierens første år på at deltage i arkitektkonkurrencer og med at rejse for at lære sig forskellige byggetraditioner. I denne periode havde han også en række deltidsjob, men sagde nej tak til at undervise på arkitektskolen og holdt sig i det hele taget uden for det akademiske miljø. I 1952 byggede han et lille billigt hus til sin egen familie, som udpegede en helt ny retning for boligbyggeri i Danmark. Det blev også standardmodellen for en ny type gårdhavehuse, der kunne bygges i klynger og indpasses i landskabet. De bedste eksempler på denne type huse og i det hele taget noget af Utzons bedste byggeri er Kingohusene ( ) og Fredensborghusene ( ), der begge demonstrerer en elegant balance mellem det private og offentlige rum, samtidig med at de tager højde for bilens ankomst i familierne. I 1957 fik Utzon førsteprisen i konkurrencen om et nyt operahus i Sydney. Den episke his torie om operahuset, der stod færdigt i 1973, og Utzons tragiske exit fra projektet i 1966 er veldokumenteret. I 1971 var Utzon og hans kone flyttet til Mallorca, og han begyndte arbejdet med det første af de to huse, han kom til at bygge der. Can Lis ( ), der er bygget på en klippe og bygget af lokale sten med præfabrikerede betonpiller, er en samling uformelt forbundne rum, der åbner ud imod havet og leder tanken hen på Asplunds lille hus ved Stennäs. Under opførelsen vandt Utzon konkurrencen om et nyt kuwaitisk parlament ( ). I samarbejde med sine arkitektsønner Kim og Jan designede Utzon dette enorme kompleks af kontorer og mødelokaler i pagt med det tørre klima, inspireret af arabernes egen byggestil. I løbet af 1990 erne færdiggjorde han Can Félix ( ) og oplevede nu i et vist omfang den anerkendelse, han havde fortjent. I 1998 bad den australske regering ham om hjælp med at renovere operahuset. Han indvilligede i at arbejde som konsulent med Jan som mellemmand. I 2003 modtog Utzon den fornemme Pritzker-pris, arkitektverdenens Oscar, hovedsageligt for det mesterværk, han havde forladt i 1966 for aldrig at vende tilbage til. Vigtigheden af Utzons arbejde og ideer er stadig ikke fuldt ud forstået. 5 6 Jørn Utzon

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

kvalitet til tiden siden1927

kvalitet til tiden siden1927 rulff Gje kvalitet til tiden siden1927 Gjerulff Velkommen til Gjerulff A/S Gjerulff A/S er et gammelt, velrenommeret og solidt Silkeborgfirma, der har leveret... Kvalitet til tiden lige siden starten i

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Præsentation af FactoryHouse The Village

Præsentation af FactoryHouse The Village Præsentation af FactoryHouse The Village Arkitektur by PLH Arkitekter FactoryHouse the Village er tegnet og tænkt af PLH arkitekter. Målet har været at skabe en lille og spændende arkitektonisk landsby

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

En stor udfordring. Søren Øllgaard MAA Arch. Creative Manager Nordic Henning Larsen Architects

En stor udfordring. Søren Øllgaard MAA Arch. Creative Manager Nordic Henning Larsen Architects En stor udfordring Vi ønsker at skabe et markant arkitektonisk statement, som kan integrere sig i den fantastiske natur. Husets arkitektur ligger et sted mellem Frank Lloyd Wrights amerikanske supervillaer

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

bunker de luxe langeland BOLIG

bunker de luxe langeland BOLIG BOLIG langeland På Langeland ligger et usædvanligt fritidshus som en cool arkitektonisk perle på stranden mellem sand og store kampesten. Bygget i rå beton og fyrretræ og indrettet super minimalistisk

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 1 plan

Funkisplan. - Serien - 1 plan Funkisplan - Serien - 1 plan 96 Ultra moderne luksusbolig Stramme, rene linier og store glaspartier kendetegner det eksklusive FunkisPlan i ét plan. Det flade tag med skjult tagfald, fuldender den stramme

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Siloetten Siloen i det grønne

Siloetten Siloen i det grønne CASE Siloetten LOKATION: Siloetten, Aarhus, Danmark. Arkitekt/ designer: C. F. Møller og Christian Carlsen Arkitektfirma. Aarhus, Danmark En gammel kornsilo, der skulle ombygges til moderne lejligheder.

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

NOGET AF EN TYPE. ARNE NIELSSON Landets bedste foredragsholder er klar med en ny bog om at spille hinanden bedre

NOGET AF EN TYPE. ARNE NIELSSON Landets bedste foredragsholder er klar med en ny bog om at spille hinanden bedre #4-2014 NOGET AF EN TYPE Stjernearkitekten Lars Gitz er på vej til at ændre hele markedet for typehuse med en banebrydende designfornyelse ARNE NIELSSON Landets bedste foredragsholder er klar med en ny

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

5627 Marguerithe blomme

5627 Marguerithe blomme 5627 Marguerithe blomme rue de paris collection 2011 Læn dig tilbage og find roen midt i Byernes By Nyt møder gammelt. Klassisk møder det utraditionelle. Det er stemningen på boulevarder og gader i Paris,

Læs mere

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier

LK FUGA Hardline. Designserien med de rene linier LK FUGA Hardline Designserien med de rene linier Rene linier LK FUGA er Lauritz Knudsens serie af indsatse til el-installationen. Afbrydere, stikkontakter med mere består af flere dele. Indsatsen er selve

Læs mere

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien:

Tilbudskatalog. Kanon priser på boliger i Spanien: Tilbudskatalog Kanon priser på boliger i Spanien: Foråret er over Spanien og det vrimler med kanon gode priser på hele boligmarkedet. Ligesom i Danmark, har bolig salget i Spanien været svagt i hele 2008,

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne 8 Living Møbeldesign SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 Havearkitekten Morten Klint, som indrettede den store, skrå grund på fortrinlig vis, skabte en have med solkroge og op til fire meter brede hække, der snildt

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Nemt hurtigt - billigt

Nemt hurtigt - billigt Nemt hurtigt - billigt gør-det-selv tvis.as 1 Tvis gør-det-selv er et stort udvalg af kvalitetsprodukter i flere forskellige stilarter, som kan leveres usamlet eller samlet mod en beskeden merpris Color-Laminat

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Italiensk temperament med et dansk touch

Italiensk temperament med et dansk touch 12 Living Bolig SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2013 Italiensk temperament med et dansk touch Den italiensk/danske arkitekt, Anna Maria Indrio, har transformeret en 200 år gammel københavnerlejlighed til et hjem,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

anastassiades london lysmesteren

anastassiades london lysmesteren BOLIG london Stue Over den sartgrønne George Smith-sofa hænger et kobberspejl fra Michaels limited edition. Spejleffekten skaber et på én gang roligt look og interessante lyseffekter i rummet, som er badet

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12.

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. www.planethuse.dk Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. AUGUST 2012 BOLIG INDRETNING DESIGN TIPS GUIDE BREVKASSE

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til. Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01

Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til. Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01 Lindab Doorline Garageporte Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01 Lindab Doorline En port til drømme og det man skal passe på Når garagen

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Samsøs SAK. er det navnet på øens nye restaurant, der har som mål udelukkende at servere mad baseret på lokale

Samsøs SAK. er det navnet på øens nye restaurant, der har som mål udelukkende at servere mad baseret på lokale Tekst: Henrik Terney Foto: Brian Rasmussen Samsøs SAK Navnet har intet at gøre med den kendte filosof Søren Aabye KiErkegaard, men refererer derimod til den lokale korn- og foderstofforretning. Og så er

Læs mere

tina s loft københavn BOLIG

tina s loft københavn BOLIG københavn BOLIG tina s loft Rammen er et gammelt tørreloft med hvide vægge og sortlakerede gulve. Og indholdet er masser af kunst, bøger, vintagedesign, smukt håndværk og en farverig indretning, hvor der

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Jørn Utzon og Svaneke

Jørn Utzon og Svaneke Jørn Utzon og Svaneke PHOTO / Ulf Nilsen / Scanpix Arkitekten Jørn Utzon sidder ved sit arbejdsbord i hjemmet i Hellebæk i Nordsjælland tirsdag den 29. januar 1957. Han har samme dag fået at vide, at hans

Læs mere