Om nogle af de foreløbigt truede huse på Christiania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om nogle af de foreløbigt truede huse på Christiania"

Transkript

1 Om nogle af de foreløbigt truede huse på Christiania Baseret på egne og andres professionelle som ikke professionelle betragtninger Bygninger på voldanlæggene. Materialet er i første omgang indsamlet og fotograferet af Michael Varming fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. Med senere faktuelle rettelser og tilføjelser af christianitterne Line Bjarnhof, Peter Plett og Britta Lillesøe (sidstnævnte har renskrevet dokumentet). Flere billeder er tilføjet af bl.a. Nils Vest og Line Bjarnhof. Fabriksområdet 108 Kone søges. Skovtroldens hus. På militærets tid et gartnerhus. Under renovering. Skovtrolden er en meget varm og social person. Alle kan få en seng at sove i, en filosofisk snak, hyggeligt samvær med vennerne, mad, et lille glas vand, vin eller en øl. Ved naturlig afgang har Christianias fællesskab aftalt, at huset skal overgå til Christiania-offentligt formål. 110 Morten Pynts Hus. Smukt anbragt på pynten. Flot arkitektur og i god stand. Fin anvendelse af genbrugsmaterialer. Veldisponeret friareal. Tilladelse til beboelse fremover iflg. tidl. rammeaftale mellem FNS (Fæstnings- og Natursekretariatet under Forsvarsministeriet, Christianias tidligere ejer. For nuværende Finansministeriet) og Christiania. Byggestilen er afpasset Toms Hus (se 114 neden for), der er erklæret for at være særligt bavaringsværdigt iflg. rammeaftalen. 114 Toms Hus og 112 Skur ved Toms Hus. Toms Hus har lidt den samme arkitektur som Mortens Hus (110) og er også solidt, velholdt og i god stand. Tilfører stedet identitet. Skuret er meget stilfærdigt, ganske harmløst. Huset er iflg. gamle rammeaftale udråbt som særligt bevaringsværdigt

2 88 Lille stenhus ved Pyramiden. Brænde- og redskabsskur med tilknytning til Pyramiden. Velbygget og solidt. Mælkebøtten 152 og 154 hhv. Finn Mælkebøttes Hus og Fussers Hus (sidstnævnte beboet af Peter Båd Sporing). Begge huse er udvidelser af militære bygninger fra kasernetiden. Finns hus (152) fungerede som militær snedkerstue. 154 er flot med sin halvrunde glasfront mod øst. Begge er gode eksempler på den typiske Christianiamåde at tage noget eksisterende og bygge på det. 146 og 148 er to skure i henhold til listen, men de er nu mere end det, da de er udvidelser af Finn Mælkebøttes familiebolig, og bygget pga. familieforøgelse. Bl.a. beboes det ene af en af Finns sønner. Danner desuden rammen om et originalt og anderledes havemiljø. 156 Solveigs 2 skurvogne (midten og t.h.). Her bor Solveig, som har boet der i mange år og som elsker stedet. Hun er desuden pt. syg. Pga. af Christianias usikre situation har hun ikke magtet at få udarbejdet en ny byggeplan for stedet - og fællesskabet har af samme årsag ikke turdet sætte et renoverings-/byggearbejde i gang. Vi foreslår naturlig fraflytning, da det ville slå hende i stykker at tvangsfjerne hende. Hvorfor skal kun de rige have mulighed for svaneudsigt? Knox s sammenbyggede skurvogne (bagved t.v.) Knox har boet her i mange år med sin familie. Vi foreslår ombygning til noget mere tidssvarende, som i Bjarne Sø s tilfælde (160)

3 160 Bjarne Sø s Hus. Ret nyt hus og et bud på et højisoleret hus med udstrakt brug af økologiske materialer og metoder. Tegnet og bygget af christianitter sammen med Bjarne selv. Et ret lille hus, men veldisponeret og fint proportioneret. Ligger meget smukt. I mange år boede Bjarne på samme måde som den forrige omtalte pige Solveig (156 og 158), i skurvogne lidt nærmere ved broen. Men efter aftale med FNS fik Bjarne og Mælkebøttens område en byggetilladelse mod at hans skurvogne ved broen fjernedes, så en lysere offentlig plads fremkom. 180 Peters Blokhus. Et morsomt, svensk, velbygget og vel vedligeholdt blokhus som ligger langs voldkronen på indersiden af volden uden at genere noget. Peter er tømrer, så huset er solidt bygget. Bosted fra midten af 1970erne. Næste træhus er et udsnit af Skurvognslandsbyen, med Peters Blokhus bagved, som tilsammen danner et sammenhængende og hyggeligt nærmiljø med kønt fælles havemiljø med træer og buske mellem skurvogne og mindre træhuse med bålplads i midten. Bålpladser er en vigtig Christiania-installation, som har en årelang tradition bag sig, da mange af os har rejst meget og føler os i familie med indianere og andre naturfolk, som vi ofte har udvekslinger med. Beboerne er desuden eksperter i at stable smukke brændestabler. Nordområdet 246 Lines Hus. Et specielt og dejligt lille hus tegnet af arkitekt og christianit Søren Blicher, som også har tegnet Pagoden (240). Opført af Line selv. Hun er shaman og lever i tæt kontakt med naturen, hvilket netop er muligt her. Før Lines hus blev opført, lå på samme sted to mindre gode huse samt en skurvogn, der alle blev fjernede for at give plads til et byggeri, der skulle passe ind med de øvrige nabobygninger, som også er tagnet af Søren Blicher og havde en særlig bevaringsværdi, nemlig Pagoden og Tempeltoilettet, der er bygget op mod volden skråt over for Lines hus (se næste side)

4 Tempeltoilettet Lines byggeri var samtidigt en social løsning, idet den børnefamilie, der boede på pladsen før Line, byttede med hende og derved fik mere plads på den anden side af søen i Tulipanhuset. Ved siden af Lines hus står en skorsten, der er resterne af et af de fjernede bosteder. Pladsen foran, ud til søen, fungerer nu som offentlig bålplads. De tre huse på denne strækning hører sammen i deres dimensioner og farveholdning og i deres tagformer, der uden at være ens, er beslægtede. Og unikke

5 242 Sorte Knuds Skurvogne. Som ved bygn. 156 og 158 er skurvognene beboet af en person, som har boet der ALTID! Christiania skal kunne rumme særlinge vores adelsmærke uden at de løber ind i æstetikere, der forlanger at de skal rydde op i de ting, de selv opfatter som materialer og som de ikke har plads til inden døre. 248 og 250 Færgestedet består af to forskellige boliger, der altså begge hedder Færgestedet. 248 er et khakigrønt hus af krydsfinér. Kan let forskønnes. Bosted i over 30 år. Det nuværende hus er bygget af beboeren selv, Sulaima, der er forfatter til en række bøger bl.a. én om hendes eget hårde liv som gadebarn i slutn. af 70-erne og beg. af 80 erne og om, hvordan hun fik et nyt og meningsfyldt liv af at være ung selvbygger på Christiania med de erfaringer og det selvværd, som deraf følger. Hun er en yndet foredragsholder på ungdomsskoler, folkeskoler, gymnasier o.lign. 250 er det andet hus på Færgestedet og det bebos af Michael, der har boet i huset i mere end 15 år. Huset består af et rødmalet træhus med tilbygning. Huset kan let forskønnes. Disse to huse 248 og 250 er sammen med digteren Kims Frederiks stenhus (252, se her under) godkendte som tilsammen at danne en boligenklave, bl.a. fordi der her er skabt en fælles kloakering. 252 Chateau. Et grønmalet stenhus med rødmalet vindfang og tilbygning af træ. Stenhuset stammer fra militærets tid med senere tilførte træudbygninger (knopskydninger). Beboeren er en af Christianias lokale digtere, Kim Frederik. Huset bærer præg af at både den nuværende og de tidligere beboere har haft knapt med penge. Huset kan let forskønnes. Der arbejdes hårdt på sagen

6 310 Hangaren. Huset var opr. bygget mere prangende (deraf navnet). Efter aftale blev den øverste etage fjernet og der blev foretaget en ombygning af huset, så det tilpassede sig de øvrige omgivelser mere. Aftalen er endvidere, at ved naturlig afgang, skal huset overgå til offentlig Christiania-brug f.eks. som kunstner- eller forskerbolig, natursted for Ornitologisk Forening el. lign. grupper. 318, 320 og 322 Perlen. En rigtig perle og et af vore flagskibe. En husbåd eller flåde med en spændende glasbygning i to etager. Modtager masser af solvarme. Et bagland med yderligere to små bygninger. Husbåden hører ligesom hjemme her. Foran er et flydende rodzoneanlæg. Perlen er iflg. tidl. rammeaftale med FNS kendt særlig bevaringsværdig. Den blå Karamel 328 Jørgen Faldskærms Hus. Brunt træhus. Ligger især om sommeren ganske skjult oppe på volden. Typisk Christiania-stil med meget naturtræ. Nyrestaureret. Pga. fraflytning går diskussionen i området pt. på evt. at benytte huset som ungdomskollektiv. 324 Bennys Hus. Træhus. Opførelsen blev påbegyndt i 1986 efter godkendelse på områdemødet i Den blå Karamel. Byggeriet er et typisk Christianiahus fra før rammeaftalens tid, da man kunne bygge, som man ville. Benny har derfor ikke haft den samme sikkerhed for sit byggeri, som René har (326 se neden for). I Bennys tilfælde var aftalen naturlig afgang. Huset er til stadighed under vedligeholdelse og færdiggørelse. Huset står med 'bagdelen' hvilende på volden og 'forbenene' i form af tre stolper stående ved voldfoden ud mod Stadsgraven. Facaden ud mod voldgraven består af fem dobbelte, franske altandøre (genbrug fra renovering i Borgergade). Taget, som er belagt med tagpap, skråner med pagodesvaj parallelt med voldskråningen. Rummet mellem gulv og vold er åbent, sådan at huset fremstår let og falder ind i landskabet. Opført af ca. 80% genbrugsmaterialer

7 Vand blev indlagt i år 2000 efter etablering af rodzoneanlæg til rensning af gråt spildevand. Nærliggende multlokum. Konsruktionen har det pt. dårligt med synlige, rådne bjælkeender i hjørnerne. Bjælkerne skal afkortes og huset er derfor under renovering. 326 Renés Pyramide. Et flot hus, der markerer volden på en meget markant og overbevisende måde. Iflg. den gamle rammeaftale er huset kendt særligt bevaringsværdigt. Det er bygget omkring et træ, der stikker ud foran mod stien. Et eksempel på respekt for naturen. René er i øvrigt anlægsgartner på V. Kirkegård og flere andre kirkegårde i hovedstadsområdet. Begyndte på byggeriet i foråret René fik speciel accept fra FNS af sit byggeri i 1996 og med udvidelse i 1998, bl.a. fordi byggeriet falder naturligt ind i omgivelserne. Oprindeligt bygget over en pyramides form, selv om en udbygning gør at man ikke kan se det mere. 344 og 346 Fælleshuset og Multtoilettet. Ligger især om sommeren ret diskret oppe på volden. At fjerne begge multtoiletter er ikke en god ide: små og yderst nyttige bygninger! 348 Franks Hus. Franks hus hedder også Funny House efter hunden Funny. Frank bor i bofællesskab med Erik Ugespejl (redaktør af vores ugeavis, deraf navnet). Efter at have indhentet tilladelse af området, påbegyndte Frank byggeriet på stedet, som var en såkaldt bar plet i 1983 (altså før rammeaftalen). Inden da boede Frank i et tidligere cykelskur. Daniel Nicolai (digteren og sangeren Ulla Nicolais søn) er døbt i vandet ud for huset. Huset er forbundet med et sivbevokset rodzoneanlæg, der renser affaldsvandet Den grønne krumme presenning er garage til Franks elektriske handicapscooter

8 350 Anders Hus. Beboes af skrotkunstneren Anders Hansen. Anders tidligere hus Tårnet brændte og han fik derefter tilladelse af området til at udbygge en bunker. Skrotpladsen der ligger rundt om er hans arbejdsplads. 366 A og B Vadestedet. Gennem mange år tidl. bosted for Indianer Ole, en legendarisk hippie og livskunstner med tæt tilknytning til indianerstammer i Nordamerika. Han har boet hos Oglala-stammen i South Dakota i et par år i de tidlige 70 ere. Han boede på Pineridge Reservation og var gæst hos Red Clouds sønnesøn, Edgar Red Cloud. Efter sin død efterlod Lange Gæst som han kaldtes, en stor samling af uvurderligt materiale om disse indianere (overtaget af tidl. christianit Alex Kaufmann). Den ene halvdel af Vadestedet blev sidste år af området tildelt Niels Kûitse eller Grønlænder Niels, som er skuespiller (bl.a. ved tidl. Tukak Teater) og lyskunstner. Huset trængte til at blive kraftigt renoveret. Imens bor Niels i en tipi ved siden af. Et ungt par er nu igang med at renovere den anden halvdel af huset. Nr. 370 Rabalderstræde. Alberts Hus. Firkantet grønt træhus m. terrasse udover vandet. Ligger godt skjult i budskadset. I fin stand. Bosted siden slutningen af 1970erne, udbygget i etaper. 354 Daniel Nicolais Hus. Bebos af afdøde sangerinde Ulla Nicolais søn og hans kone og barn, idet han overtog det efter dødsfaldet. Rimeligt pænt hus bestående af sammenbyggede skurvogne m. tilbygning i en stil, der er typisk for mange af husene her. Bygget med tilladelse fra FNS under rammeaftalen

9 Norddyssen 73 Nicos lydstudie, Nam Nam Studio. To skurvogne, der fungerer som arbejdsplads for et lydstudie, der tilhører en af vore bedste musikere og DJ s, Nico Defrost (tidl. Parkering Forbudt, Vote 4 Truckers m.fl. bands). En del af Christianias vigtige vækstlag og subkultur. Skurvognene kan sagtens forskønnes. Studiet er lagt uden for huset pga. både pladsmangel inden døre og lydgener. Den ene skurvogn har stået foran Den grå Hal, hvor den fungerede som backstage, da Strictly Underground bestyrede Den grå Hal for Christiania. Bob Dylan har såmænd siddet derinde... Da der blev bygget nye backstage facilliteter i Den grå Hal, blev det besluttet, at skurvognen skulle bruges til noget med musik, da den havde en slags musik-karma. Der blev bygget et studie i den, Nam Nam studios, som har fungeret som indspilningssted for mange forskellige kunstnere fra hele verden. Derudover har Christianias unge indspillet kampsangen, "Vi er røde, vi er gule, vi har ikke noget at skjule. Nico skriver selv: Studiet på Studsen, Norddyssen. Nam Nam Studios I sin tid, da skurvognen stod ved Den grå Hal, blev den brugt som backstage vogn for bands, før de skulle på scenen, med deres spejle, instrumenter og catering. I skurvognen har siddet kunstnere som Bob Dyland med band, Green day, Savage Rose, Public Enemy, Blue, Ice T, Lars HUG, Fait No More, Rage Against the Machine, Pop will eat it self, Bad Religion, Lenny Cravitz... og mange, mange flere. 65 Skurvogn og halvtagsbygning. Opført op ad muren ind til redanen Aircondition. Halvtaget er til opbevaring af gårdens brænde og lign., så det ikke roder på gårdspladsen. Skurvognen fungerer som gæstehus. 59 Halvtag. Ganske harmløst tørt opbevaringssted for beboernes ting og brænde m.m. Bør kunne forblive på stedet

10 61 Vagtbygning. Ganske lille vagtbygning. Stammer fra militærets tid. Anvendes som toilet. Midtdyssen 57 Autogena Servicebygning. Tilknyttet et rodzoneanlæg. Uundværlig for beboerne, da bygningen rummer toilet og fælles servicefacilliteter. Kan let forskønnes. 53 Redskabsskur. Anvendes til redskaber og fælles haverod for Autogena Redanen. 49 Staffans Skurvogn. Efter afslag på ansøgning om at bygge et økologisk hus, er skurvognen m. tilbygn. blevet delvist renoveret. Kan nemt forskønnes, f.eks. kunne et par vinduer ud mod vejen vise en mere åben facade og dermed give et mere åbent indtryk. Bolig for en enlig astronom, der pt. arbejder på Christianias skraldehold

11 45 Ednas Hus. Edna er enlig mor og bor i bjælkehuset. Solidt hus, som er blevet udvidet med en tilbygning af blokhusbrædder, så det nu er stort nok som en bolig til flere. 47 Rolfs Skurvogn. Skurvognen er beboet af svenskeren Rolf, som er Ednas ven og støtte og vise versa. De to mennesker er uundværlige for hinanden en symbiose. Rolfs skur bærer præg af Christianias usikre situation især i forholdet til de små boliger. Beboeren er nøjsom og kan lide det simple umaterialistiske liv. 39 Annis Skurvogn. Rødmalet skurvogn med tilbygning. Anni har selv anlagt en dejlig lille have ud til vandet. Et eksempel på, hvordan man kan lave en tidl. affaldsplads om til et bosted med en herlig frodig have. Kønt syn fra vandsiden. 37 Fakirskolens Portoverbygning. Eksempel på fantasifuld udbygning som løsning på en ellers alt for lille bolig. En imposant portoverbygning, som absolut lægger til og ikke trækker fra. Bør bevares

12 Fakirskolens Redskabshus overdækket med græs på taget. Et eksempel på økologisk byggeri, der er inspireret af vores egen Grønne Plan fra Bygges af håndpressede jordsten. Græstørv på taget stimulerer fantasien. Desværre er byggeriet foreløbigt gået i stå pga. Christianias usikre situation. 46 Krøllejernet. Over 30 år gammelt bosted. Der har ligget et Christiania-træhus dér før. Krølles hus er et blåmalet krydsfinérsbeklædt hus med bygningsformer som en del andre herude. Harmløst på stedet. 44 Kennys Hus. En rigtigt flot bolig. Før lå et andet hus fra starten af 80 erne, altså fra før rammeaftalen blev indgået med FNS. Har været Christianiabyggegrund lige siden. Huset er fint vedligeholdt og smukt dekoreret. Er vistnok udvidet i forhold til kortgrundlaget, med en tilbygning med fladt tag. Men huset skader ikke stedet, markerer snarere tværtimod midten af redanen. 31 Pers Skurvogn. Bosted i over 30 år. Skurvogn med udvidelser. Intentionerne har været gode nok med det dekorerede skur, men man er desværre løbet træt i processen pga. sygdom m. meningitisanfald. Beboeren er plejekrævende i dag. Faderen bor i nabohuset og passer Per i døgndrift bl.a. via kabel-overvågning, da han skal kunne indlægges akut, i tilfælde af et nyt anfald

13 29 Charlies Hus. Bosted gennem mere end 30 år. Fint selvbyggerhus med ikke så pæn facade ud mod vejen. Kan nemt forskønnes. Fin velholdt have ud til vandet med små øhaver imellem sivene. 27 Jøns Skurvogn. Nu Eigils skurvogn. Bosted i over 20 år. Ungdomsbolig. Skal forskønnes. 30 Prajnas brænde- og materialeskur. Hører til Kirsten Prajnas hus, Prajna. Syddyssen 11 Bos Skurvogn. Bosted i over 30 år. Et eksempel på umaterialistisk simpel levevis

14 10 Træskur. Stammer sandsynligvis fra militærets tid. Har tilknytning til redanen Den kosmiske Blomst. Byggeri til opbevaring af keramiske materialer for keramikeren Ane-Katrine von Bülow, der bor på Den kosmiske Blomst

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II.

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Tilstede: ca. 100 125 beboere.afdelingsbestyrelsen, arkitekt Bernd Kjelland, NCC: Brian

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox. www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX Music Flexbox har i

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Overordnet opgavebeskrivelse

Overordnet opgavebeskrivelse Overordnet opgavebeskrivelse Opgaven er, overordnet set, at afslutte vores påbegyndte malearbejde af alt udendørs træværk på bygningerne på adressen Hyrdedamsvej 53. Det der skal males over er de brune

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

*halv pris børn. *Brunch buffet ( Mindre udvalg) *1 glas juice eller smoothie eller 1 glas øl pr person *Ubegrænset med isvand. *Velkomst cocktail

*halv pris børn. *Brunch buffet ( Mindre udvalg) *1 glas juice eller smoothie eller 1 glas øl pr person *Ubegrænset med isvand. *Velkomst cocktail Konfirmation Brunch Pakke 1 Pris pr person : kr.369.- *1 ekstra refill på velkomst drinken *Brunch buffet ( xl udvalg ) *Diverse kaffe *Samt Diverse juice *Smoothies og shakes i 1 time. *Alt andet er efter

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist

Råt & Rustikt. - med et Fransk Twist Råt & Rustikt - med et Fransk Twist En kold og grå februarmorgen besøger vi Lilian i Bjerringbro. Straks vi er kommet indenfor, mærker vi en gæstfrihed og åbenhed. Vi føler os straks godt tilpas og snakken

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk Nyhedsbrev Nr. 2-2011: Med håret i postkassen! Pas godt på dit hus Sen-sommerturen 2011 Bygningskulturens Dag 2011 Støtte til bygningsrenovering Træer-ikke skilteskov! Kontakt til bestyrelsen 2 3 4 5 5

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

www.thistedkloakservice.dk

www.thistedkloakservice.dk www.thistedkloakservice.dk Profil Thisted Kloakservice er en familieejet virksomhed med mere end 20 års erfaring fra branchen. Kernekompetencerne er højtryksspuling og slamsugning, men vi kan meget mere

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere