Om nogle af de foreløbigt truede huse på Christiania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om nogle af de foreløbigt truede huse på Christiania"

Transkript

1 Om nogle af de foreløbigt truede huse på Christiania Baseret på egne og andres professionelle som ikke professionelle betragtninger Bygninger på voldanlæggene. Materialet er i første omgang indsamlet og fotograferet af Michael Varming fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. Med senere faktuelle rettelser og tilføjelser af christianitterne Line Bjarnhof, Peter Plett og Britta Lillesøe (sidstnævnte har renskrevet dokumentet). Flere billeder er tilføjet af bl.a. Nils Vest og Line Bjarnhof. Fabriksområdet 108 Kone søges. Skovtroldens hus. På militærets tid et gartnerhus. Under renovering. Skovtrolden er en meget varm og social person. Alle kan få en seng at sove i, en filosofisk snak, hyggeligt samvær med vennerne, mad, et lille glas vand, vin eller en øl. Ved naturlig afgang har Christianias fællesskab aftalt, at huset skal overgå til Christiania-offentligt formål. 110 Morten Pynts Hus. Smukt anbragt på pynten. Flot arkitektur og i god stand. Fin anvendelse af genbrugsmaterialer. Veldisponeret friareal. Tilladelse til beboelse fremover iflg. tidl. rammeaftale mellem FNS (Fæstnings- og Natursekretariatet under Forsvarsministeriet, Christianias tidligere ejer. For nuværende Finansministeriet) og Christiania. Byggestilen er afpasset Toms Hus (se 114 neden for), der er erklæret for at være særligt bavaringsværdigt iflg. rammeaftalen. 114 Toms Hus og 112 Skur ved Toms Hus. Toms Hus har lidt den samme arkitektur som Mortens Hus (110) og er også solidt, velholdt og i god stand. Tilfører stedet identitet. Skuret er meget stilfærdigt, ganske harmløst. Huset er iflg. gamle rammeaftale udråbt som særligt bevaringsværdigt

2 88 Lille stenhus ved Pyramiden. Brænde- og redskabsskur med tilknytning til Pyramiden. Velbygget og solidt. Mælkebøtten 152 og 154 hhv. Finn Mælkebøttes Hus og Fussers Hus (sidstnævnte beboet af Peter Båd Sporing). Begge huse er udvidelser af militære bygninger fra kasernetiden. Finns hus (152) fungerede som militær snedkerstue. 154 er flot med sin halvrunde glasfront mod øst. Begge er gode eksempler på den typiske Christianiamåde at tage noget eksisterende og bygge på det. 146 og 148 er to skure i henhold til listen, men de er nu mere end det, da de er udvidelser af Finn Mælkebøttes familiebolig, og bygget pga. familieforøgelse. Bl.a. beboes det ene af en af Finns sønner. Danner desuden rammen om et originalt og anderledes havemiljø. 156 Solveigs 2 skurvogne (midten og t.h.). Her bor Solveig, som har boet der i mange år og som elsker stedet. Hun er desuden pt. syg. Pga. af Christianias usikre situation har hun ikke magtet at få udarbejdet en ny byggeplan for stedet - og fællesskabet har af samme årsag ikke turdet sætte et renoverings-/byggearbejde i gang. Vi foreslår naturlig fraflytning, da det ville slå hende i stykker at tvangsfjerne hende. Hvorfor skal kun de rige have mulighed for svaneudsigt? Knox s sammenbyggede skurvogne (bagved t.v.) Knox har boet her i mange år med sin familie. Vi foreslår ombygning til noget mere tidssvarende, som i Bjarne Sø s tilfælde (160)

3 160 Bjarne Sø s Hus. Ret nyt hus og et bud på et højisoleret hus med udstrakt brug af økologiske materialer og metoder. Tegnet og bygget af christianitter sammen med Bjarne selv. Et ret lille hus, men veldisponeret og fint proportioneret. Ligger meget smukt. I mange år boede Bjarne på samme måde som den forrige omtalte pige Solveig (156 og 158), i skurvogne lidt nærmere ved broen. Men efter aftale med FNS fik Bjarne og Mælkebøttens område en byggetilladelse mod at hans skurvogne ved broen fjernedes, så en lysere offentlig plads fremkom. 180 Peters Blokhus. Et morsomt, svensk, velbygget og vel vedligeholdt blokhus som ligger langs voldkronen på indersiden af volden uden at genere noget. Peter er tømrer, så huset er solidt bygget. Bosted fra midten af 1970erne. Næste træhus er et udsnit af Skurvognslandsbyen, med Peters Blokhus bagved, som tilsammen danner et sammenhængende og hyggeligt nærmiljø med kønt fælles havemiljø med træer og buske mellem skurvogne og mindre træhuse med bålplads i midten. Bålpladser er en vigtig Christiania-installation, som har en årelang tradition bag sig, da mange af os har rejst meget og føler os i familie med indianere og andre naturfolk, som vi ofte har udvekslinger med. Beboerne er desuden eksperter i at stable smukke brændestabler. Nordområdet 246 Lines Hus. Et specielt og dejligt lille hus tegnet af arkitekt og christianit Søren Blicher, som også har tegnet Pagoden (240). Opført af Line selv. Hun er shaman og lever i tæt kontakt med naturen, hvilket netop er muligt her. Før Lines hus blev opført, lå på samme sted to mindre gode huse samt en skurvogn, der alle blev fjernede for at give plads til et byggeri, der skulle passe ind med de øvrige nabobygninger, som også er tagnet af Søren Blicher og havde en særlig bevaringsværdi, nemlig Pagoden og Tempeltoilettet, der er bygget op mod volden skråt over for Lines hus (se næste side)

4 Tempeltoilettet Lines byggeri var samtidigt en social løsning, idet den børnefamilie, der boede på pladsen før Line, byttede med hende og derved fik mere plads på den anden side af søen i Tulipanhuset. Ved siden af Lines hus står en skorsten, der er resterne af et af de fjernede bosteder. Pladsen foran, ud til søen, fungerer nu som offentlig bålplads. De tre huse på denne strækning hører sammen i deres dimensioner og farveholdning og i deres tagformer, der uden at være ens, er beslægtede. Og unikke

5 242 Sorte Knuds Skurvogne. Som ved bygn. 156 og 158 er skurvognene beboet af en person, som har boet der ALTID! Christiania skal kunne rumme særlinge vores adelsmærke uden at de løber ind i æstetikere, der forlanger at de skal rydde op i de ting, de selv opfatter som materialer og som de ikke har plads til inden døre. 248 og 250 Færgestedet består af to forskellige boliger, der altså begge hedder Færgestedet. 248 er et khakigrønt hus af krydsfinér. Kan let forskønnes. Bosted i over 30 år. Det nuværende hus er bygget af beboeren selv, Sulaima, der er forfatter til en række bøger bl.a. én om hendes eget hårde liv som gadebarn i slutn. af 70-erne og beg. af 80 erne og om, hvordan hun fik et nyt og meningsfyldt liv af at være ung selvbygger på Christiania med de erfaringer og det selvværd, som deraf følger. Hun er en yndet foredragsholder på ungdomsskoler, folkeskoler, gymnasier o.lign. 250 er det andet hus på Færgestedet og det bebos af Michael, der har boet i huset i mere end 15 år. Huset består af et rødmalet træhus med tilbygning. Huset kan let forskønnes. Disse to huse 248 og 250 er sammen med digteren Kims Frederiks stenhus (252, se her under) godkendte som tilsammen at danne en boligenklave, bl.a. fordi der her er skabt en fælles kloakering. 252 Chateau. Et grønmalet stenhus med rødmalet vindfang og tilbygning af træ. Stenhuset stammer fra militærets tid med senere tilførte træudbygninger (knopskydninger). Beboeren er en af Christianias lokale digtere, Kim Frederik. Huset bærer præg af at både den nuværende og de tidligere beboere har haft knapt med penge. Huset kan let forskønnes. Der arbejdes hårdt på sagen

6 310 Hangaren. Huset var opr. bygget mere prangende (deraf navnet). Efter aftale blev den øverste etage fjernet og der blev foretaget en ombygning af huset, så det tilpassede sig de øvrige omgivelser mere. Aftalen er endvidere, at ved naturlig afgang, skal huset overgå til offentlig Christiania-brug f.eks. som kunstner- eller forskerbolig, natursted for Ornitologisk Forening el. lign. grupper. 318, 320 og 322 Perlen. En rigtig perle og et af vore flagskibe. En husbåd eller flåde med en spændende glasbygning i to etager. Modtager masser af solvarme. Et bagland med yderligere to små bygninger. Husbåden hører ligesom hjemme her. Foran er et flydende rodzoneanlæg. Perlen er iflg. tidl. rammeaftale med FNS kendt særlig bevaringsværdig. Den blå Karamel 328 Jørgen Faldskærms Hus. Brunt træhus. Ligger især om sommeren ganske skjult oppe på volden. Typisk Christiania-stil med meget naturtræ. Nyrestaureret. Pga. fraflytning går diskussionen i området pt. på evt. at benytte huset som ungdomskollektiv. 324 Bennys Hus. Træhus. Opførelsen blev påbegyndt i 1986 efter godkendelse på områdemødet i Den blå Karamel. Byggeriet er et typisk Christianiahus fra før rammeaftalens tid, da man kunne bygge, som man ville. Benny har derfor ikke haft den samme sikkerhed for sit byggeri, som René har (326 se neden for). I Bennys tilfælde var aftalen naturlig afgang. Huset er til stadighed under vedligeholdelse og færdiggørelse. Huset står med 'bagdelen' hvilende på volden og 'forbenene' i form af tre stolper stående ved voldfoden ud mod Stadsgraven. Facaden ud mod voldgraven består af fem dobbelte, franske altandøre (genbrug fra renovering i Borgergade). Taget, som er belagt med tagpap, skråner med pagodesvaj parallelt med voldskråningen. Rummet mellem gulv og vold er åbent, sådan at huset fremstår let og falder ind i landskabet. Opført af ca. 80% genbrugsmaterialer

7 Vand blev indlagt i år 2000 efter etablering af rodzoneanlæg til rensning af gråt spildevand. Nærliggende multlokum. Konsruktionen har det pt. dårligt med synlige, rådne bjælkeender i hjørnerne. Bjælkerne skal afkortes og huset er derfor under renovering. 326 Renés Pyramide. Et flot hus, der markerer volden på en meget markant og overbevisende måde. Iflg. den gamle rammeaftale er huset kendt særligt bevaringsværdigt. Det er bygget omkring et træ, der stikker ud foran mod stien. Et eksempel på respekt for naturen. René er i øvrigt anlægsgartner på V. Kirkegård og flere andre kirkegårde i hovedstadsområdet. Begyndte på byggeriet i foråret René fik speciel accept fra FNS af sit byggeri i 1996 og med udvidelse i 1998, bl.a. fordi byggeriet falder naturligt ind i omgivelserne. Oprindeligt bygget over en pyramides form, selv om en udbygning gør at man ikke kan se det mere. 344 og 346 Fælleshuset og Multtoilettet. Ligger især om sommeren ret diskret oppe på volden. At fjerne begge multtoiletter er ikke en god ide: små og yderst nyttige bygninger! 348 Franks Hus. Franks hus hedder også Funny House efter hunden Funny. Frank bor i bofællesskab med Erik Ugespejl (redaktør af vores ugeavis, deraf navnet). Efter at have indhentet tilladelse af området, påbegyndte Frank byggeriet på stedet, som var en såkaldt bar plet i 1983 (altså før rammeaftalen). Inden da boede Frank i et tidligere cykelskur. Daniel Nicolai (digteren og sangeren Ulla Nicolais søn) er døbt i vandet ud for huset. Huset er forbundet med et sivbevokset rodzoneanlæg, der renser affaldsvandet Den grønne krumme presenning er garage til Franks elektriske handicapscooter

8 350 Anders Hus. Beboes af skrotkunstneren Anders Hansen. Anders tidligere hus Tårnet brændte og han fik derefter tilladelse af området til at udbygge en bunker. Skrotpladsen der ligger rundt om er hans arbejdsplads. 366 A og B Vadestedet. Gennem mange år tidl. bosted for Indianer Ole, en legendarisk hippie og livskunstner med tæt tilknytning til indianerstammer i Nordamerika. Han har boet hos Oglala-stammen i South Dakota i et par år i de tidlige 70 ere. Han boede på Pineridge Reservation og var gæst hos Red Clouds sønnesøn, Edgar Red Cloud. Efter sin død efterlod Lange Gæst som han kaldtes, en stor samling af uvurderligt materiale om disse indianere (overtaget af tidl. christianit Alex Kaufmann). Den ene halvdel af Vadestedet blev sidste år af området tildelt Niels Kûitse eller Grønlænder Niels, som er skuespiller (bl.a. ved tidl. Tukak Teater) og lyskunstner. Huset trængte til at blive kraftigt renoveret. Imens bor Niels i en tipi ved siden af. Et ungt par er nu igang med at renovere den anden halvdel af huset. Nr. 370 Rabalderstræde. Alberts Hus. Firkantet grønt træhus m. terrasse udover vandet. Ligger godt skjult i budskadset. I fin stand. Bosted siden slutningen af 1970erne, udbygget i etaper. 354 Daniel Nicolais Hus. Bebos af afdøde sangerinde Ulla Nicolais søn og hans kone og barn, idet han overtog det efter dødsfaldet. Rimeligt pænt hus bestående af sammenbyggede skurvogne m. tilbygning i en stil, der er typisk for mange af husene her. Bygget med tilladelse fra FNS under rammeaftalen

9 Norddyssen 73 Nicos lydstudie, Nam Nam Studio. To skurvogne, der fungerer som arbejdsplads for et lydstudie, der tilhører en af vore bedste musikere og DJ s, Nico Defrost (tidl. Parkering Forbudt, Vote 4 Truckers m.fl. bands). En del af Christianias vigtige vækstlag og subkultur. Skurvognene kan sagtens forskønnes. Studiet er lagt uden for huset pga. både pladsmangel inden døre og lydgener. Den ene skurvogn har stået foran Den grå Hal, hvor den fungerede som backstage, da Strictly Underground bestyrede Den grå Hal for Christiania. Bob Dylan har såmænd siddet derinde... Da der blev bygget nye backstage facilliteter i Den grå Hal, blev det besluttet, at skurvognen skulle bruges til noget med musik, da den havde en slags musik-karma. Der blev bygget et studie i den, Nam Nam studios, som har fungeret som indspilningssted for mange forskellige kunstnere fra hele verden. Derudover har Christianias unge indspillet kampsangen, "Vi er røde, vi er gule, vi har ikke noget at skjule. Nico skriver selv: Studiet på Studsen, Norddyssen. Nam Nam Studios I sin tid, da skurvognen stod ved Den grå Hal, blev den brugt som backstage vogn for bands, før de skulle på scenen, med deres spejle, instrumenter og catering. I skurvognen har siddet kunstnere som Bob Dyland med band, Green day, Savage Rose, Public Enemy, Blue, Ice T, Lars HUG, Fait No More, Rage Against the Machine, Pop will eat it self, Bad Religion, Lenny Cravitz... og mange, mange flere. 65 Skurvogn og halvtagsbygning. Opført op ad muren ind til redanen Aircondition. Halvtaget er til opbevaring af gårdens brænde og lign., så det ikke roder på gårdspladsen. Skurvognen fungerer som gæstehus. 59 Halvtag. Ganske harmløst tørt opbevaringssted for beboernes ting og brænde m.m. Bør kunne forblive på stedet

10 61 Vagtbygning. Ganske lille vagtbygning. Stammer fra militærets tid. Anvendes som toilet. Midtdyssen 57 Autogena Servicebygning. Tilknyttet et rodzoneanlæg. Uundværlig for beboerne, da bygningen rummer toilet og fælles servicefacilliteter. Kan let forskønnes. 53 Redskabsskur. Anvendes til redskaber og fælles haverod for Autogena Redanen. 49 Staffans Skurvogn. Efter afslag på ansøgning om at bygge et økologisk hus, er skurvognen m. tilbygn. blevet delvist renoveret. Kan nemt forskønnes, f.eks. kunne et par vinduer ud mod vejen vise en mere åben facade og dermed give et mere åbent indtryk. Bolig for en enlig astronom, der pt. arbejder på Christianias skraldehold

11 45 Ednas Hus. Edna er enlig mor og bor i bjælkehuset. Solidt hus, som er blevet udvidet med en tilbygning af blokhusbrædder, så det nu er stort nok som en bolig til flere. 47 Rolfs Skurvogn. Skurvognen er beboet af svenskeren Rolf, som er Ednas ven og støtte og vise versa. De to mennesker er uundværlige for hinanden en symbiose. Rolfs skur bærer præg af Christianias usikre situation især i forholdet til de små boliger. Beboeren er nøjsom og kan lide det simple umaterialistiske liv. 39 Annis Skurvogn. Rødmalet skurvogn med tilbygning. Anni har selv anlagt en dejlig lille have ud til vandet. Et eksempel på, hvordan man kan lave en tidl. affaldsplads om til et bosted med en herlig frodig have. Kønt syn fra vandsiden. 37 Fakirskolens Portoverbygning. Eksempel på fantasifuld udbygning som løsning på en ellers alt for lille bolig. En imposant portoverbygning, som absolut lægger til og ikke trækker fra. Bør bevares

12 Fakirskolens Redskabshus overdækket med græs på taget. Et eksempel på økologisk byggeri, der er inspireret af vores egen Grønne Plan fra Bygges af håndpressede jordsten. Græstørv på taget stimulerer fantasien. Desværre er byggeriet foreløbigt gået i stå pga. Christianias usikre situation. 46 Krøllejernet. Over 30 år gammelt bosted. Der har ligget et Christiania-træhus dér før. Krølles hus er et blåmalet krydsfinérsbeklædt hus med bygningsformer som en del andre herude. Harmløst på stedet. 44 Kennys Hus. En rigtigt flot bolig. Før lå et andet hus fra starten af 80 erne, altså fra før rammeaftalen blev indgået med FNS. Har været Christianiabyggegrund lige siden. Huset er fint vedligeholdt og smukt dekoreret. Er vistnok udvidet i forhold til kortgrundlaget, med en tilbygning med fladt tag. Men huset skader ikke stedet, markerer snarere tværtimod midten af redanen. 31 Pers Skurvogn. Bosted i over 30 år. Skurvogn med udvidelser. Intentionerne har været gode nok med det dekorerede skur, men man er desværre løbet træt i processen pga. sygdom m. meningitisanfald. Beboeren er plejekrævende i dag. Faderen bor i nabohuset og passer Per i døgndrift bl.a. via kabel-overvågning, da han skal kunne indlægges akut, i tilfælde af et nyt anfald

13 29 Charlies Hus. Bosted gennem mere end 30 år. Fint selvbyggerhus med ikke så pæn facade ud mod vejen. Kan nemt forskønnes. Fin velholdt have ud til vandet med små øhaver imellem sivene. 27 Jøns Skurvogn. Nu Eigils skurvogn. Bosted i over 20 år. Ungdomsbolig. Skal forskønnes. 30 Prajnas brænde- og materialeskur. Hører til Kirsten Prajnas hus, Prajna. Syddyssen 11 Bos Skurvogn. Bosted i over 30 år. Et eksempel på umaterialistisk simpel levevis

14 10 Træskur. Stammer sandsynligvis fra militærets tid. Har tilknytning til redanen Den kosmiske Blomst. Byggeri til opbevaring af keramiske materialer for keramikeren Ane-Katrine von Bülow, der bor på Den kosmiske Blomst

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby.

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. Nr. 4 Oktober 2008 Husrum TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. 4 Ekstra m 2 i det fri Efter renoveringerne byder gårdene

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013

33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 33. årgang Nr. 9 10. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Christiania - byens grønne åndehul

Christiania - byens grønne åndehul TAKT OG TONE FOR BESØG PÅ CHRISTIANIA Der er fire helt ubrydelige regler på Christiania: Nej til hårde stoffer, rygmærker, våben og vold. De regler regner vi ikke med at vore besøgende har problemer med

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

FORORD. FABRIKKEN Fra Nobels Tobaksfabrik til Christianshavns Gymnasium

FORORD. FABRIKKEN Fra Nobels Tobaksfabrik til Christianshavns Gymnasium Portræt af Emilius Ferdinand Nobel (1810-1892) FORORD FABRIKKEN Fra Nobels Tobaksfabrik til Christianshavns Gymnasium Fabrikken står der med indgraverede bogstaver på den nye glasport i Prinsessegade 62.

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Heidis spiselige have

Heidis spiselige have Oktober 2013 Heidis spiselige have side 4 Guld i containeren side 6 Grønne terrasser side 10 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Kursen skal sættes Målsætningssætningsprogrammet er et

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

gladsaxe.dk På sporet af ... det nye Mørkhøj En spadseretur fra TV-byen via Lillegårdskvarteret til Lundevang Skole

gladsaxe.dk På sporet af ... det nye Mørkhøj En spadseretur fra TV-byen via Lillegårdskvarteret til Lundevang Skole gladsaxe.dk På sporet af... det nye Mørkhøj En spadseretur fra TV-byen via Lillegårdskvarteret til Lundevang Skole Indhold Indledning... 3 1. TV-byen / Gyngemoseparken... 3 2. De spidssnudede frøer...

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind

Update. Ringgården. Vi besøger fem ungdomsboligbeboere. Den ukronede formidler af ungdomsboliger. Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Ringgården Update Juni 2013 # 107 Den ukronede formidler af ungdomsboliger Udsigten fra mit vindue send et foto ind og vind Vi besøger fem ungdomsboligbeboere ...Ringgården var nogle af de første, der

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE S KABALE Indskoling og mellemtrin Udarbejdet i samarbejde med Astrid Guldhammer og Anne Kleberg Børnekulturhuset i Aarhus Kommune 2 INDHOLD PRAKTISK INFO S

Læs mere

Boligstylist modul 6

Boligstylist modul 6 Boligstylist modul 6 Neo Feng Shui Harmoniske energier i boligen I dette modul skal du lære om den spændende filosofi Neo Feng Shui, som du med stor fordel kan kombinere med din viden om boligindretning.

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere