Sådan undgår du vand i kælderen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan undgår du vand i kælderen"

Transkript

1 Sådan undgår du vand i kælderen

2 Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt er nettet i rimelig stand. Det ved vi, fordi vi i 2009 har fået fotograferet alle vores kloakrør indefra og meter for meter har kategoriseret rørenes tilstand. Den største udfordring ligger i, at vores ledningsnet mange steder er etableret til at aflede såvel spildevand som regnvand i ikke separerede systemer. Det vil sige, at spildevand og regnvand mange steder ledes gennem de samme rør. Og selv om vi har etableret overløbsbygværker for at minimere risikoen for oversvømmelse i tilfælde af skybrud, så kan der i ekstreme situationer opstå overbelastning. I forbindelse med fotograferingen af ledningsnettet blev alle akutte problemer rettet straks, de blev konstateret. Samtidig har vi lagt en plan for de kommende års indsats for at forbedre ledningsnettet, hvor vi årligt vil bruge betydelige millionbeløb på renovering og udbygning. Og naturligvis sker renoveringen i prioriteret rækkefølge, hvor vi tager de ledninger med størst renoveringsbehov først. Guldborgsund Forsyning har altså en klar målsætning om og en detaljeret plan for, at gøre det endnu bedre. Vi mener selv, det er en plan, der holder vand men for at gøre det bedst muligt, er det imidlertid vigtigt at gøre fælles front mod fremtidens udfordringer på spildevandsområdet. Derfor appellerer vi til vores kunder og forbrugere om at medvirke til at undgå følgerne af den stigende mængde nedbør i fremtiden. Men sammen har vi ansvaret for helheden. Og her er der mange ting, som du kan gøre for at bidrage til at undgå problemer. Større mængde nedbør Et er sikkert. Det er blevet mere almindeligt, at det regner meget voldsomt (mange millimeter på kort tid) i Danmark. Klimaeksperterne forventer imidlertid, at fremtiden vil byde på mere vildt vejr og endnu mere nedbør end i dag. Det betyder, at risikoen for oversvømmelser i blandt andet kældre vokser. 2 3

3 Derfor skal vi grundlæggende ændre på vores opfattelse af kloakering og vandafledning. Et ansvar, som vi sammen har. Med denne brochure ønsker Guldborgsund Forsyning at give dig nogle gode råd om, hvordan du som grundejer kan forebygge uheld og skader som følge af oversvømmelse. Det er dit ansvar at aflede kloakvand fra kælderen Guldborgsund Forsyning sørger for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra alle etager over kælderhøjde. Derimod er kælderen dit ansvar. Men selv om det er dit ansvar, så prioriterer vi kældre meget højt, når vi anlægger eller renoverer kloakledninger. Installationer på din ejendom Hos Byggemyndigheden på Rådhuset, Parkvej 37 i Nykøbing F, tlf , kan du se, hvilke oplysninger kommunen har registreret om installationer på din ejendom. Du kan også få en kopi af tegningerne, hvis du ikke selv har dem. Det er en stor hjælp at kende sine installationer, hvis der opstår problemer. Det er din pligt at orientere kommunen, hvis der foretages ændringer af dine kloakforhold. Til gengæld gemmer kommunen alle dine oplysninger, så du, eller kommende nye ejere, kan få dem udleveret. Husk, at det er et lovkrav, at alle arbejder på dine kloakledninger udføres af en autoriseret kloakmester. 4 5

4 Årsager til vand i kælderen Forkert terrænhældning Hvis terrænet udenfor skråner ind imod dit hus og endnu værre, hvis terrænet er belagt med en fast overflade, fx fliser eller asfalt så kan det også være årsag til problemer med vand i kælderen. Endelig kan en utæt eller stoppet tagnedløbsbrønd være skyld i indtrængende vand i kælderen. I begge tilfælde vil det være bedst at kontakte en autoriseret kloakmester. Forstoppelse af kloakledningen Hvis det klukker mærkeligt i vasken, når du lukker vandet ud, eller hvis det forsvinder langsomt fra toilettet, når du skyller ud, så kan årsagen være, at kloakledningen er ved at stoppe til. Er det tilfældet, kan du starte med at løfte dækslet på din skelbrønd (rensebrønd), som normalt befinder sig tæt ved vejen. Står der vand i brønden, så du ikke kan se til- og afløb, er der stor sandsynlighed for, at Guldborgsund Forsynings del af stikledningen eller hovedledningen er stoppet. Og så skal du kontakte spildevandsafdelingen på , der hurtigst muligt sender en spulevogn for at rense ledningen fra hovedledning til skelbrønd. Defekte eller for små kloakrør Kloakrørene fra dit hus kan med tiden være blevet ødelagte. Eller de kan være blevet for små i forhold til, hvordan vandforbruget er vokset. Hvis det ser ud til at være tilfældet, vil vi foreslå, at du kontakter en autoriseret kloakmester med henblik på at få undersøgt dine kloakrør grundigt. Er skelbrønden tom, men er kloakledningen alligevel stoppet, kan problemet være, at din del af stikledningen er stoppet. Her vil vi foreslå, at du kontakter et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at få skaden udbedret. Du skal selv betale for arbejdet. Er der andre rensebrønde på ejendommen, kan du tjekke disse, for at finde ud af, hvor fejlen er. Utætte installationer eller kældervægge Der kan være tale om utætte installationer under dit gulv eller i jorden lige uden for kælderen. Hvis det er tilfældet, foreslår vi, at du kontakter en vvs-installatør og får tjekket installationerne. Det kan også være, at din kældervæg er utæt. Især hvis grundvandet står højt kan det være årsagen til, at der siver vand ind i kælderen. Løsningen kan være at give kældervæggene indvendigt en vandafvisende behandling, men det kan også være nødvendigt at dræne rundt om soklen udvendigt. Mener du, at kældervæggen skal behandles for at løse dine problemer, anbefaler vi, at du henvender dig til en murermester. Stoppet rendestensbrønd Er der en stoppet rendestensbrønd i vejen, kan den være skyld i, at overfladevandet ikke kan løbe væk. Der kan være tale om blade eller lignende, der ligger på risten. I sådanne tilfælde kan du hurtigt selv løse problemet ved at skrabe dem væk med en rive. Er selve brønden stoppet, beder vi dig kontakte kommunens Vejenhed på Så vil kommunen hurtigst muligt sørge for, at brønden bliver renset. Gode råd til at undgå vand i kælderen Pumpe eller højvandslukke Hvis du ønsker at gardere dig mod tilbageløb fra kloakken eller andre former for oversvømmelse af kælderen, er rådet at installere en kloakpumpe eller et såkaldt højvandslukke. Pumpen kan bruges til aktivt at pumpe vandet væk fra en brønd under kælderen, mens et højvandslukke forhindrer vand i at trænge op i kælderen fra kloakken (tilbageløb). Begge metoder er velafprøvede, men har begge deres fordele og ulemper. Ingen af løsningerne er helt billige. Men selv om du måske synes, at det er dyrt at anskaffe, så øger det din ejendom værdi, når du kan dokumentere, at kælderen er tør og anvendelig til mange formål. Tal med en autoriseret kloakmester, hvis du mener, at det kunne være løsningen. Hvis du vælger at installere et højvandslukke, skal det være VA godkendt. Og husk at kontrollere deres funktion jævnligt, hvis du har en pumpe eller et højvandslukke. 6 7

5 Faste belægninger er en trussel Terrasser eller indkørsler med fast belægning, fx fliser eller asfalt, der går helt ind til huset eller bare skråner en smule ind mod huset udgør en voksende trussel mod oversvømmelse af kældre. Sørg i stedet for, at regnvandet bliver ledt ud i faskiner, sivebrønde eller på græsarealer, eller vælg en belægning, som vandet kan trænge igennem. Genbrug regnvand Opsaml regnvand i tønder eller andre former for reservoir og genbrug i det hele taget regnvand i størst mulig udstrækning det sparer dig også for både vandafgift og vandafledningsafgift af vand til fx havevanding. Grønne tage Etabler eventuelt grønne tage. Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. De kan optage halvdelen af det vand, der falder på taget, så kloakken aflastes. Grønne tage kan dog kun bruges på huse med fladt tag eller lav taghældning. Rens tagrender og brønde Husk at rense dine tagrender, så blade og kviste ikke løber ned i tagnedløbsbrønden og stopper denne. Rens den jævnligt. Sørg for at alle brønde er til at komme til uden brug af skovle eller lignende. Flere gode råd Overvej, om du overhovedet har brug for dit afløb i kælderen eller kælderhalsen. Hæld aldrig fedt i et afløb. Det størkner, og så stopper kloakledningen. Hold øje med terrænet på din ejendom. Pludselig opståede sætninger eller huller er tegn på, at der kan være noget galt. Husk, at det altid skal være en autoriseret kloakmester, der foretager reparationer og andre ændringer på din kloak. 8 9

6 Ordforklaring Grundejer Den tinglyste ejer af en privat grund/ejendom. Højvandslukke En lukkemekanisme, der sikrer kloaksystemer mod tilbageløb af spildevand. Tagnedløbsbrønd Rensebrønd, der normalt findes i forbindelse med tagnedløbsrør. Brønden er ofte forsynet med sandfang i bunden, der skiller sand fra vandet. Skel Grænsen mellem to grunde eller mellem den private grund og offentlig vej. Spildevand Brugt vand fra vaske, toiletter og lignende Faskine En faskine er et nedsivningsanlæg, der på en enkel og miljørigtig måde leder regnvand ned i jorden i stedet for at lede det ud i kloakken. Du kan sagtens selv bygge en faskine, og der stilles ikke krav om, at den skal godkendes af en autoriseret kloakmester. Men husk at forhøre dig om de lokale regler og få kommunens tilladelse først. Princippet er, at du graver et langt, dybt hul, der kan opsamle regnvandet fra et regnskyl og langsomt lade det sive ud i jorden. Det traditionelle fyld i faskinen er store sten. Men da stenene fylder meget i sig selv, kræver det et forholdsvis stort hul for at give plads nok til vandet. I stedet for bruges i dag ofte en speciel plastickassette, der giver mere plads til vandet og kun kræver ca. en femtedel af gravearbejdet. Kontaktoplysninger Guldborgsund Forsyning Gaabensevej Nykøbing F Tlf Overfladevand Regnvand Stikledning Kloakledning, der fører spildevand fra en ejendom ud til den offentlige hovedkloakledning Rensebrønd Brønd, der gør det muligt at rense og undersøge kloakledningen. Den sidste rensebrønd på den private del af stikledningen kaldes ofte en skelbrønd. Sandfang Den nederste del af en brønd under udløbet altså det rør hvor vandet forlader brønden. Sand, blade m.v., som samles her, skal fjernes inden det stopper udløbet

7

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere