Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr ( 14 boliger )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )"

Transkript

1 Bent Keisig Sendt: 22. april :50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen har ikke noget at invende mod nedrivning og opførelse af ny ejendom som skitseret ifølge modtagne billeder og bilag. Vi har følgende kommentarer: Der bør tages hensyn til at bevoksningen på arealet ikke overstiger den nye ejendoms hushøjde! og evt. nuværende træer og hegn klippes og beskæres, således at højden maks. følger ejendommens hushøjde. Der bør ved byggeriet og nedrivningen tages størst muligt hensyn til at vejen til byggepladsen er privatvej, og således ikke ødelægges i.f.m. til- og fra kørsel til Lillenæs 69 og A/B Lillenæs pbv. Bent Keisig

2 Jens Hansen Sendt: 2. april :08 Emne: Sag nr. 2/887 Vedhæftede filer: Sag 2_887.docx Fredericia Kommune, Vedlagt kommentarer til Sag nr. 2/887 Andelsboligforeningen Lillenæs II.

3 Andelsboligforeningen Lillenæs II Erritsøe den 20. april 203 Fredericia Kommune Plan og Byg Rådhuset Vedr.: Sag nr. 2/887 Som svar på Jeres brev af ønsker Andelsboligforeningen Lillenæs II at fremføre følgende: Vi ønsker at bebyggelsen ikke forringer de bagvedliggende huses udsigt over Lillebælt. Dette bør tilgodeses ved a) at det sikres at bebyggelsens endelige højde (lavere end den nuværende bebyggelse) og placering (ikke nordligere end vist på de medsendte skitseoplæg) overholdes. b) at det sikres ved tinglysning at en evt. beplantning nord for bebyggelsen ikke overstiger bebyggelsens højde. Andelsboligforeningen Lillenæs II v/ Jens Hansen Lillenæs 3

4 poul sachmann Sendt:. april 203 0:37 Emne: sag nr 2/887 Att Claus Torsting. Jeg har i går modtaget jeres brev ang Lillenæs 69 og 65, hvor udbeder sig bemærkninger. Jeg synes, det er et glimrende forslag. Det indpasses fint. Alt, der kan forskønne kystlinien, er velkomment. Et sådant hus vil hæve kvarterets standard. Poul Sachmann

5 Søren Eich Sendt:. april 203 :39 Emne: Sag: 2/887 Til Kommunen. Tak for tilsendte nabohøringsskrivelse. KOMMENTAR: Mvh Søren Eich/Carosima Aps, Lillenæs Husk jeg har fået ny mail som hedder: HELT IORDEN, DET BLIVER MEGET PÆNERE. Den gamle mail bliver IKKE brugt mere! Mvh. Søren Eich **PLEASE NOTE and use my new Mail adress! The Old adress is not in use anymore. Best regards Søren Eich

6 Steen L. Andersen Sendt: 2. april 203 7:2 Emne: Sag nr. 2/887 Prioritet: Høj Fredericia Kommune Team By & Arkitektur Sag nr. 2/887: Indsigelse. Jeg modtog den 0. april at brev fra Fredericia Kommune Team By & Arkitektur. Brevet er en Naboorientering efter planloven til ansøgning om dispensation fra lokalplan 42. Brevet indeholder et sæt renderinger med før og efter visualisering, men hverket målsatte bygningstegninger eller miljøredegørelse er vedlagt. Det skal hermed meddeles, at deres gør indsigelse mod de anførte dispensationer, idet følgende gøres gældende: Fredericia Kommune Team By & Arkitektur, efterfølgende benævnt Kommunen oplyser, at der er blevet ansøgt om en bred palette af dispensationer vedrørende bl.a.:. Sammenlægning af parceller for at kunne opføre en bygning med et grundareal på 650 m 2 selvom lokalplanen anviser udstykningsplan. 2. Opførelse af en bygning delvist i 2 etager med fladt tag, hvor lokalplanen klart fastsætter at der i delområdet må opføres etage med udnyttet tagetage samt at taghældningen skal være 45 (pkt. 7.6 og pkt. 7.7) 3. Ændring af materialevalg hvad angår tag hvor lokalplanen fastsætter anvendelse af tegl (pkt. 7.8 og pkt. 8.3). 4. Ændring af materialevalg hvad angår ydervægge/facader hvor lokalplanen fastsætter anvendelse af tegl (pkt.8.2) 5. Terrænregulering i et område hvor lokalplanen beskriver, at der ikke må finde terrænregulering sted. (pkt. 9 samt kortbilag 2). 6. Hævning af gulvkote som en del af ovenstående terrænregulering. Kommunen beskriver i brevet, at de vurderer dispensationerne som værende mindre væsentlige, selvom de nøgternt set er enormt bastante og så at sige sætter de essentielle dele af Lokalplan 42 ud af kraft. Det bemærkes, at lokalplanens krav til bebyggelsens omfang og placering indenfor området samt materialevalg i den forbindelse er beskrevet på siderne 5, 6, 7 og 8. Ser man hér bort fra de helt generelle punkter der ikke har den store betydning for den enkelte bygning og i øvrigt delvist fremgår af bygningsreglementet (7.3; 8.; ; 9.7; 9.9 og 9.0) anmodes der så at sige om dispensation fra resten. Altså en total tilsidesættelse af lokalplanens væsentlige punkter. Intensionerne med lokalplanen indikerer klare principper for bebyggelsens omfang og placering og materialevelg i den henseende. Dette inkluderer intetsteds, at der kan tillades opført huse med glasfacader/- vægge og med fladt tagpaptag, ej heller huse i 2 etager indenfor delområde. De fremsendte renderinger

7 viser da også, selvom flere af disse er vist i velvalgte stillinger, at der er tale om et byggeri der er ekstremt anderledes end alt andet indenfor lokalplanområdet. Flot er det, men byggeriet kan bare ikke rummes indenfor den lokalplan som samtlige øvrig parcelejere indenfor området har været tvunget til at holde os indenfor, så at sige uden pardon. Graves lidt i historien, finder man bl.a. sags-id 06/3260 fra 2006, hvor Kommunen i en anden lignende, omend langt mindre sag, vurderede om disposition hvad angår ombygning af et-etage hus til hus i delvist 2 etager og med delvist flad tag (~70 m2), at citat: Selvom det ikke er hele bygningen, der vil fremstå i 2 etager og med fladt tag, vurderer alligevel, at den ønskede bygning vil adskille sig væsentligt fra intensionerne med det aktuelle delområde som fremgår at lokalplan 42 (afsnit 7.6 og 7.7). Denne sag er naturligvis præcedensdannende for efterfølgende sager hvor der ønskes at bygge i 2 etager med fladt tag, og betyder at Kommunen blot skal afvise den aktuelle sag ved modtagelsen med henvisning til at der tidligere er givet afslag på dispensation i den henseende (pkt. 7.6 og pkt. 7.7). At Kommunen bruger egen og borgeres tid på alligevel at udsende Naboorientering om noget der nu arealmæssigt er ca. faktor 0 større (650 m2) og så desuden krydret med en masse andre dispensationer og vurderer dette som værende mindre væsentlige dispensationer virker dybt besynderligt. Steen L. Andersen Lillenæs 85 2

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere