tema: Genbrug dit regnvand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tema: Genbrug dit regnvand"

Transkript

1 tema: Genbrug dit regnvand Haveselskabet sætter nu fokus på genbrug af regnvand. I artikler her i HAVEN vil vi inspirere danske haveejere med viden og rådgivning. Målet er, at vi sammen løser problemerne med de stigende mængder på en intelligent og samfundsøkonomisk rationel måde. Vi lægger ud med dette tema på 10 sider med inspiration til smarte løsninger. > FOTO: BRIAN BJERG/SCANPIX HAVEN september

2 tema: Genbrug dit regnvand Brug regnvandet i din HAVE og stop oversvømmelser Kloakkerne flyder over, kældre og veje står under vand, og fra rensningsanlæg fosser ildelugtende vand ud i søer og åer. Det danske kloaksystem kan simpelthen ikke tage de store regnvandsmængder. Men som haveejer kan du hjælpe miljøet og gøre noget for at modvirke oversvømmelser ved at håndtere regnvandet på din egen grund. Og så kan det endda give spændende haveløsninger og spare dig for udgifter til vanding. TEKST OG TEGNING: LULU JACOBSEN, LANDSKABSARKITEKT MULIGE KLIMAÆNDRIN- GER I DANMARK FREM MOD 2100 IFØLGE DMI Temperaturen stiger med 2-4 C Somrene bliver tørrere Vintrene bliver vådere Flere kraftige regnskyl, især om efteråret Større fordampning og udtørring af jorden om sommeren Havet stiger 0,15-0,75 m Der vil komme flere storme og orkaner Som haveejer tænker du formodentlig ikke over det, men det vand, som falder på dit hustag og i din indkørsel, løber med al sandsynlig ned i en brønd og føres videre gennem kloaknettet til et rensningsanlæg. Især i de byer, hvor regnvandet transporteres sammen med spildevandet, giver det ekstra vand store problemer ved kraftige regnskyl. For der er ikke plads til de ekstreme regnmængder i kloakken, så det ofte snavsede vand finder sine egne veje til stor gene for husejere, trafikanter og dyrelivet i søer og åer. Klimaændringer giver PROBLEMER Fremtidens klimaændringer vil gøre det endnu sværere at få plads til vandet og vil øge risikoen for oversvømmelse. Problemet er, at regnen ikke falder jævnt, men kommer i meget store mængder, når den falder. Hvis vi selv kunne styre, hvornår regnen faldt, var det mere ligetil, for haven behøver jo vand. Men du kan faktisk gøre noget for at fordele vandets opholdstid i haven over længere tid ved at lave bede og fordybninger, hvor vandet kan stå midlertidigt, så det ikke skaber trafikprop i kloakken. Du kan også opsamle det i en tønde eller underjordisk tank. Ved at gemme noget af vandet i beholdere har du tilmed vand at bruge i haven til tider med mindre regn. En anden effekt af klimaændringerne er nemlig, at vi i fremtiden vil opleve tørrere somre. Mange kommuner har allerede indset, at det ikke er nogen god idé at lede det forholdsvis rene regnvand ned i det overfyldte kloaknet. Derfor ledes regnvandet fra veje og pladser ned i underjordiske forsinkelsesbassiner, og der etableres vandkanaler og oversvømmelsesbassiner i parkerne. Men du kan også være med til at hindre, at regnen stuver op på de mange belagte flader. Ved fx at lægge vandgennemtrængelige belægninger i indkørsler og på terrasser hjælper du vandet med at trænge ned og danne nyt grundvand. Vandet fra taget kan opsamles, bruges til frodige bede, nedsives i faskiner eller stoppes på taget ved at plante på selve taget. Hvis du vælger helt at koble dit tagvand fra kloakken, kan du i flere kommuner ansøge om at få en del af tilslutningsafgiften tilbage et beløb svarende til ca kr. 36 HAVEN september 2010

3 Grønt tag Regnvandsbeholder Regnbed Faskine Vandgennemtrængelige belægninger Det kan du SELV GØRE Saml regnvand fra nedløbsrørene i regnvandstønder eller regnvandstanke Led vand fra nedløbsrør ud i bede, plæne, grøft eller sø Anlæg et grønt tag Led vandet fra nedløbsrør til en faskine, der kan nedsive det til grundvandet Skift asfalt og fliser ud med græs, grus eller vandgennemtrængelig belægning Hvis du alligevel anlægger faste belægninger, så sørg for, at regnvand fra terrasse og indkørsel ledes ud på en plæne, et bed eller til en faskine, hvor det kan nedsive Kombinér gerne flere løsninger, og husk altid at sikre dig, at selv store mængder vand kan løbe videre væk til plæne, sø eller kloak. > HAVEN september

4 Foto: GAPPHOTOS / CLIVE NICHOLS tema: Genbrug dit regnvand OPSAMLING Saml og udnyt REGNVANDET Der er mange fordele ved at bruge opsamlet regnvand. Bl.a. er der ikke kalk i vandet, hvilket er godt for mange planter, især surbundsplanter. Det er også en fordel, hvis du bruger vandet til at vaske bil og havemøbler i, da der ikke skal bruges så meget sæbe som ellers. Der findes mange forskellige modeller af regnvandsbeholdere i plast eller tønder i træ fra 100 liter og opefter. Flere beholdere kan sagtens kobles sammen, selvom de står langt fra hinanden. Ved at udnytte, at vandet altid vil stå lige højt i forbundne kar, kan du relativt let koble beholderne sammen med en vandslange, der lægges umiddelbart under plænens overflade eller under en belægning. På den måde risikerer du ikke at løbe tør for vand. Store regnvandstanke kan med fordel graves ned i jorden eller sættes i en kølig kælder. I så fald skal der suppleres med en pumpe. Med et særligt anlæg kan du også bruge vandet til toiletskyl og tøjvask. Vandopsamling kan være både praktisk og kønt. Foto: GAPPHOTO / SARAH CUTTLE Derfor skal du OPSAMLE VANDET Ved at opsamle eller nedsive regnvandet kan du: Spare penge på vand til vanding, bilvask m.m. Få flotte og sjove løsninger i haven Minimere risikoen for oversvømmelser Mindske udslip af forurenet vand til søer, åer og havet Hjælpe miljøet ved at lede vand ned til grundvandet Spare på energien ved at skåne rensningsanlæg for at skulle rense næsten rent vand En regnvandstønde kan også gøres til et dekorativt indslag i haven. Her er den prydet med Rosa Rambling Rector. Det anbefales at lægge et låg over tønden af hensyn til børn og dyr og for at undgå alger og myggeudklækning. 40 tons vand i ét REGNSKYL I Danmark falder der et sted mellem 500 og 800 mm vand om året. Dette svarer til ca. 500 tons vand fordelt på en almindelig parcelhusgrund på 800 m 2. Et par gange om året har vi regnbyger på over 50 mm. Dette svarer på en almindelig grund til 40 tons vand eller 5 store vognlæs, der inden for kort tid hældes ud over hus, have og belægninger! 38 HAVEN september 2010

5 BELÆGNINGER Indkørsler i betonsten er skidt for miljøet. De fleste steder er indkørslen lagt med hældning mod vejen, hvor vandet løber ud og videre ned i kloakken, når det regner. lav om på INDKØRSEL og TERRASSE Du kan skåne kloaksystemet ved at vælge overflader i indkørsler og på terrasser, som regnvandet kan trænge ned igennem, i stedet for at lade vandet løbe ud på vejen. Grus, græsarmering og fliser med brede fuger lader vandet trænge igennem. Græsarmeringssten forener bæreevne og mulighed for, at vandet kan trænge gennem. Samtidig ser det pænt ud. Der findes flere forskellige produkter på markedet. Nogle er udformet som en betonsten med et hul i midten, andre består af en plastramme, der fyldes op med en blanding af sand og muld, hvorefter der sås græs. Det er vigtigt ikke at fylde jordblanding helt op til kanten, da det skåner græsset mest. Du kan også nøjes med at lægge to hjulspor af fliser i en bredde af ca cm de steder, hvor bilens hjul er. Imellem hjulsporene kan der sås græs, udlægges grus eller plantes lave planter, som fx stenurt. Farvel til STABILGRUSET For at få vandet til at løbe videre ned i jorden under bør det traditionelle stabilgruslag udskiftes med et vandgennemtrængeligt lag. Dette kan gøres ved at bruge den gammeldags makadamopbygning, som man brugte, før stabilgrus blev opfundet. Den består af store sten, fx singels i størrelsen 32/64 mm, blandet med grus uden fine partikler. På den måde kommer bærelaget til at fungere som en faskine, der modtager regnvand for langsomt at nedsive det til grundvandet. Når du anlægger en ny terrasse, kan du i stedet for at lægge store arealer ud i tætsluttende betonfliser bruge vandgennemtrængelige belægninger, som fx tegl, betonsten med bred grusfuge eller træ. I stedet for at lade vandet sive ned gennem terrassen kan du også blot vælge at lade den hælde mod et græsareal på din egen grund, så vandet løber derud og nedsives. FOTO: GAPPHOTOS / PAUL DEBOIS foto: GAPPHOTOS / JULIETTE WADE Du kan hjælpe vandet på vej ned til grundvandet ved at anlægge vandgennemtrængelige belægninger. Disse kan bestå af belægning, som fx træpalisader eller almindelige betonfliser, med felter af grus. HAVEN september

6 tema: Genbrug dit regnvand Et regnbed kan udformes på mange måder, og ofte vil der ikke være stående vand i det, da meningen er, at regnen kan sive ned og blive til grundvand. Det vigtigste er, at der er plads til, at vand kan opstuves midlertidigt, når det regner meget. Planter TIL REGNBEDET Gul iris, Iris pseudacorus Hjortetrøst, Eupatorium fistulosum Palmemjødurt, Filipendula palmata Nyserøllike, Achillea ptarmica Høj sødgræs, Glyceria maxima Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi FOTO: GapphotoS / JENNy LILLy Du kan også plante bærbuske: Storfrugtet blåbær, Vaccinium corymbosum Solbær, Ribes nigrum Sortfrugtet surbær, Aronia melanocarpa Du bør dog ikke plante spiselige afgrøder, hvis taget er belagt med nyere tagpap, eller hvis tag eller tagrender er af kobber, zink eller bly. 40 HAVEN september 2010

7 REGNBEDE SÅdan laver du et REGNBED Hvis du har en naturlig forsænkning i haven, er det oplagt at bruge den til at opsamle regnvand. Et regnbed eller nedsivningsbed er i princippet blot en lavning i plænen, som kan opstuve regnvand og langsomt lade det nedsive i jorden. Du kan enten så det til med græs eller udforme det som et plantebed med prydgræsser, stauder og buske. I stedet for planter kan bedet også fyldes op med flotte sten eller andre vandgennemtrængelige materialer. For at få den drænende effekt skal du løsne underjorden og udskifte de øverste 20 cm med en blanding af muld og sand, hvis der skal plantes i bedet. Et eksisterende surbundsbed vil også kunne anvendes som regnbed, såfremt det er velafdrænet, og placeringen gør, at det overskydende vand løber ud på plænen og ikke ind mod bygninger. Vandet siver BEDST i VESTJYLLAND Regnbedet vil være mere eller mindre godt til at nedsive regnvand, alt efter om du bor på en leret eller sandet jord. De sandede jorde, som er mest udbredt i det vestlige Danmark, dræner hurtigt vandet ned til grundvandet. Derfor vil der meget sjældent stå vand i regnbedet. Regnbedet vil her være tørrere end den omgivende jord i haven, og derfor må du satse på planter, der kan klare at stå meget tørt, samtidig med at de skal kunne klare at stå under vand et par gange om året. Hvis du derimod bor på en klæg, leret jord, som er udbredt mange steder i det østlige Danmark, vil regnbedet formodentlig være længere om at dræne vandet væk. Derfor vil det være en god idé at kombinere regnbedet med en faskine eller andet overløb. Selvom den lerede jord holder mere på fugten, vil du dog ikke kunne plante egentlige vådbundsplanter som fx tagrør og åkander. Planterne skal også i dette tilfælde kunne tåle både udtørring og stående vand, fx iris, mjødurt og fredløs. Hvis du ønsker egentlige vådbundsplanter, kan du kombinere regnbedet med en havedam, hvor der står permanent vand. Du kan lede vandet til dammen først og bruge regnbedet som et overløbsbassin, når det regner. Her skal du være indstillet på, at havedammen, ud over at skulle have tilført ekstra vand, kræver mere vedligeholdelse end regnbedet. Det har med sin faste bund heller ikke nogen effekt som nedsivningsbed. En rende til at lede regnvand hen over en plæne behøver ikke at syne af meget, men er oplagt på en skrånende grund. Vandet kan på denne måde ledes til fx et regnbed i den anden ende af haven. FOTO: gapphotos / jerry HARPUR FOTO: gapphotos / JASON INGRAM Regnbedet RENSER VANDET Når du anlægger et regnbed, er du, ud over at spare rensningsanlægget for unødig rensning, med til at øge mængden af grundvand, som vi flere steder i landet har mangel på. Regnbedet renser vandet, før det løber ned i grundvandet, idet vandet passerer gennem muldlaget. Ved at tilsætte kalk i bedet kan tungmetaller, som kan komme fra taget eller indkørslen, tilbageholdes. Du kan også blande noget velomsat kompost i den øverste del af jorden og dermed være med til at fremme nedbrydningen af restolie i vandet fra indkørslen. Regnbedet er velegnet til at fungere som overløbsareal for fx en regnvandstønde. Du bør dog overveje, hvor vandet skal løbe videre hen, hvis der kommer et stort regnskyl. Du kan enten udlægge en del af græsplænen til at tage vandet, koble en faskine på eller bede en kloakmester om at lave et overløb til kloaksystemet. Det overskydende tagvand kan også ledes gennem en stenrende og nedsives i et dekorativt stenbed. Bedet kan enten udlægges helt med sten eller, som her, beplantes med planter, som både tåler udtørring og perioder med kraftig regn. Det er newzealandsk hør, Phormium tenax, et fint eksempel på. (Vær opmærkson på at den ikke er vinterfast i Danmark). HAVEN september

8 tema: Genbrug dit regnvand REGLER FOR NEDSIVNING Faskiner og regnbede skal placeres mindst 2 m fra bygninger og naboskel. Hvis du har kælder i huset, skal du dog 5 m væk for at kunne nedsive regnvand. Faskiner skal placeres mindst 25 m fra drikkevandsbrønde, søer, vandløb eller havet. Du må selv stå for gravearbejdet, men en autoriseret kloakmester skal stå for til- og frakobling af kloaksystemet. Inden du går i gang, skal du kontakte din kommune for at høre, hvilke muligheder du har for at nedsive regnvand på netop din grund. Hvis du vælger helt at afkoble fra det offentlige kloaksystem, er der i flere kommuner mulighed for at få en del af tilslutningsbidraget tilbage, svarende til ca kr. FOTO: LULU JACOBSEN Faskiner er den mest effektive måde at nedsive regnvand på. I princippet er det blot et hulrum i jorden, hvor vandet ledes til og trænger videre ud gennem sider og bund. En faskine kan fx bestå af en samling store sten med fiberdug eller af en plastkassette som vist på billedet. Her ser du Vincent Hvenegård, der er i gang med at nedlægge faskiner i sin have i Birkerød. Sådan anlægger du en FASKINE Grav et hul i en meters dybde og en halv meters bredde. Længden afhænger blandt andet af, hvor stort et tagareal du ønsker at nedsive vand fra. Det er vigtigt, at hullet bliver langt og smalt med store sidearealer, da vandet primært siver ud fra siderne og kun i mindre omfang fra bunden. Du kan enten fylde bunden med et stenlag af singels 32/64 eller nedlægge plastkassetter. Rundtom lægges en vandgennemtrængelig fiberdug, og foroven afdækkes der med jord. Du kan evt. så græs ovenpå. Hvis alt vandet fra taget skal nedsives, skal du regne med at etablere 1 m 3 faskine for hver 30 m 2 tag. Faskinen kan dog godt være lidt mindre, hvis du har meget sandet jord. Du kan evt. få hjælp fra en kloakmester til at foretage beregningerne. Husk, at kommunen skal godkende den valgte størrelse og placeringen. Faskiner Sådan finder du PLADS TIL FASKINEN En faskine, som også kaldes en sivebrønd, er i princippet blot et hulrum i jorden, som kan modtage regnvand. Hullet fyldes op med sten, plastkassetter eller andet, der sikrer et hulrum. Før et plastrør fra nedløbsrøret til faskinen. Det er en god idé også at sætte en sandfangsbrønd i, som vandet passerer på sin vej til faskinen. Den hindrer, at faskinen stopper til. Hvis jorden i haven er meget leret, kan det være svært at få vandet ledt væk. Du bør derfor lave en prøveudgravning for at se, hvor drænende jorden er. Grav et hul, og fyld det op med vand. Hold det fyldt i en halv time, og lad det derefter synke ned. Hvis vandet er drænet væk efter 10 minutter, tyder det på, at din jord er velegnet til nedsivning. Hvis vandet bliver stående i hullet, er jorden sandsynligvis for leret eller sammenpresset, men du kan forsøge at lave testen et andet sted i haven, da jordtypen kan variere. Måske er du ligefrem så heldig, at der går en sandåre gennem haven, hvor faskinen kan placeres, så vandet dræner hurtigt væk. Normalt placerer man en faskine under en græsplæne, men faskinen kan også placeres direkte under en belægning eller et regnbed, hvis du sikrer, at vandet kan dræne væk derfra. Det er ikke alle steder, du må nedsive vand. Fx kan det være et problem, hvis jorden er forurenet, eller hvis grundvandsstanden er meget høj. Hvis du overvejer at lede dit tagvand ned i en faskine, skal du ansøge kommunen om tilladelse til nedsivning. Du kan med fordel anlægge en faskine som sidste led i rækken af regnvandsløsninger for at sikre, at alt vand ledes væk. Ved at kombinere flere løsninger, fx en regnvandstønde med et regnbed og en faskine, får du den bedste udnyttelse af regnvandet og sikrer samtidig, at vandet ledes videre i sit naturlige kredsløb til glæde for mennesker, dyr og miljø. 42 HAVEN september 2010

9 FOTO: Zinco Grønne tage Mange steder har man fået øjnene op for taghaver i etagebyggeri. Herved får man både skønne opholdsarealer og mulighed for at udnytte regnvandet til frodighed på toppen af huset. Her er det en taghave i København med opholdsterrasse, staudebed og drivhus, tegnet af landskabsarkitekten Birgitte Fink. Planter på TAGET GAVNER MILJØET Vi kommer til at se flere grønne tage i fremtiden. Beplantede tage er nemlig både flotte og miljørigtige, og så er de med til at isolere huset og rense byluften. Både flade tage og tage med en hældning op til 30 grader kan beplantes med mosser, arter af stenurt, græsser og stauder. En stor del af regnvandet vil blive optaget af planterne og fordampe, så vandet til kloakken reduceres med ca. det halve. Du kan også overveje at gøre cykelskuret eller garagen grøn på toppen. Flere producenter tilbyder færdiglavede måtter, som er lige til at lægge på det eksisterende tag. Måtterne er bygget op med lave, tørketålende planter. Et tag af mos og stenurt vil skifte mellem grønne og røde farver alt efter fugtigheden. De ukrudtsfrø, som måtte forvilde sig ned og spire mellem stenurterne, vil visne bort pga. den kraftige udtørring mellem regnskyllene. Tagplanterne på de såkaldt ekstensive tage er desuden hårdføre og nøjsomme, så gødning og eventuel vanding kan begrænses til et absolut minimum. Så disse grønne tage er stort set vedligeholdelsesfrie. Et gammeldags græstag er også en mulighed. Der er desuden de senere år gjort forsøg med en del nye tagplanter, som er tørketålende stauder. Et sådant tag kan give et mere frodigt look, men det vejer mere, for planterne kræver et tykkere vækstlag. Så dette kan du kun vælge, hvis dit tag er konstrueret til at modstå vægten. En tredje mulighed er at indrette en reel taghave. Det kræver naturligvis, at huset er konstrueret, så det kan bære den ekstra vægt. Men hvis du er så heldig at kunne indrette en taghave, kan du eksperimentere med både højbede, plantekasser med stauder, slyngplanter, buske og selv mindre træer. Foto: veg TEC Et tag med mos og stenurt, Sedum, er både dekorativt og effektivt til at holde regnvandet tilbage. Omtrent halvdelen af det vand, der falder på taget, opsuges af planterne og fordampes. HAVEN september

10 tema: Genbrug dit regnvand Rørmesterens regnvandshave Da Finn og Bente Raundahl overtog drømmehuset i det kuperede skovområde ved Allerød i Nordsjælland, havde de ikke forestillet sig, at halvdelen af deres kommende haveprojekter ville komme til at foregå under jorden. Finn og Bente foran vandkaskaden, som blot er ét ud af mange regnvandselementer i den ca m 2 store have. Under dem er der rør, pumper og overløbssystemer, der leder vandet rundt til søer, kaskader, vanding, toilet og vaskemaskine. Det er ikke til at se det, men under de kuperede plæner med de mange fine stier og velpassede staudebede gemmer der sig en labyrint af rør, vandtanke og pumper. Et sindrigt system af underjordiske vandveje, der leder tagvand til søer, regnbede og kaskadeanlæg og endda til en tank med vand til brug i toilet og vaskemaskine. Finn og Bente Raundahl overtog det ældre parcelhus i skovkanten for otte år siden og gik straks i gang med at planlægge ombygning af huset. Da kommunen informerede dem om, at regnvandet fra taget ikke måtte tilsluttes kloakken, var det første regnvandsprojekt født. Finn, der er uddannet kloakmester, kunne nemlig ikke finde nogen tegninger over, hvor vandrørene lå, og måtte selv tage stilling til, hvor vandet nu skulle ledes hen. Det blev starten på en lang række projekter, der på godt og ondt har givet Finn og Bente mange erfaringer med, hvad regnvand kan bruges til. NABOER MÅ HJÆLPE HINANDEN Parret havde besluttet sig for at etablere nyt bad og køkken og valgte samtidig at få lagt en regnvandstank i jorden. Tanken har plads til fire kubikmeter regnvand, der kommer fra tagets to nedløbsrør. Det meste af året har den lille husholdning, der blot består af to, vand nok til toiletskyl og tøjvask. Skulle det ske en sjælden gang, at tanken løber tør, slår vandværksvandet automatisk til. Fra regnvandstanken er der forbindelse til et lille vandhul. Her løber vandet til, når tanken er fyldt op. I tilfælde af at det regner rigtig meget, er systemet også koblet på et rør, der leder det overskydende vand ud til naboens store sø.»det var noget, jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at gøre, efter at vi havde en oversvømmelse i haven i 2007,«siger Finn med et skævt smil.»men naboen får så til gengæld lov til at lede regnvand fra sin indkørsel ned i vores lille nedsivningsbed. Man bestemmer jo ikke altid selv, hvor vandet vil løbe hen, og derfor må naboer hjælpe hinanden.«finn har således hen ad vejen udbygget sit sindrige system af underjordiske vandgange, i takt med at nye behov opstod. Til at starte med havde Finn og Bente blot regnvandstanken, som forsyner dem med vand til toilet og tøjvask. Siden er der blevet koblet faskiner, overløb, søer og senest et granitbassin med kaskade på regnvandssystemet. VANDET SKAL SES SOM ET STORT SYSTEM»Der, hvor jeg virkelig synes, at det begynder at blive sjovt, er, når vi har glæde af vandet oven over jorden, som fx det lille granitbassin, hvor vandet bliver pumpet op, men det er også lidt af et eksperiment, for vi har jo fundet ud af, hvor svært det er at holde vandet fri for alger. Vores lille vandhul holder sig faktisk pænere end bassinet, uden at vi gør noget ved det,«siger Bente. Ud over at udnytte det vand, der falder på husets tag, forstår rørmesteren også at få noget ud af et simpelt omfangsdræn, der er lagt for at holde kælderen tør. Her har Finn igen tænkt kreativt. Alt vand kan udnyttes, og omfangsdrænets vand har han sørget for at lede direkte ned til en tørstig cypres og et bed med rododendron. I tilfælde af at der står meget vand, vil vandet automatisk løbe videre ned i vandhullet.»det er vigtigt, at man ser det hele som et stort system,«understreger Finn. 44 HAVEN september 2010

11 TEKST: LULU JACOBSEN, LANDSKABSARKITEKT Værd at vide om TAGVAND Det regnvand, som falder på husets tag, samles i tagrenden og løber ned gennem nedløbsrøret til kloaksystemet. I stedet for at lade vandet løbe ned i kloakken kan du koble en regnvandstønde eller -tank på nedløbsrøret. Ved tilslutning af vandbeholderen skal du sætte en såkaldt nedløbsventil med overløb på, der sørger for, at det vand, der ikke kan være i beholderen, løber videre ned i kloakken. Du kan også vælge at føre det overskydende vand til en faskine eller en sø i stedet for til kloakken. Du bør ikke opsamle regnvand til brug i haven, hvis dit tag er lavet af zink, kobber eller bly. Nylagt tagpap afgiver tjærestoffer, så vent et år med at opsamle regnvand herfra. Fra et hus med en tagflade på 100 m 2 kan der opsamles ca. 45 tons regnvand om året. Det er en god idé at kombinere flere forskellige regnvandsløsninger, som Finn har gjort, hvis du ønsker at afkoble dit tagvand helt fra kloakken. REGNVANDSBEHOLDER TIL TOILETSKYL OG TØJVASK Tanken graves ned under jorden og er dermed ikke synlig Vandet pumpes op og renses gennem et filter for urenheder Et regnvandsanlæg med en tank på liter koster ca kr.; hertil kommer udgifter til vvs-installatør og autoriseret kloakmester, som er obligatorisk Ved at bruge regnvand til toiletskyl, tøjvask og havevanding kan udgiften til anlægget tjene sig ind på ca. 8 år KLIMAÆNDRINGER og NYE HOLDNINGER»Vi venter jo i virkeligheden på at se effekten af klimaændringerne. I fremtiden får vi meget mere regn, og det vil jo desværre ikke falde jævnt fordelt, men i voldsomme mængder. Det gælder om at tænke i helheder og på, hvor vandet løber hen. Vi bliver også nødt til at ændre vores holdning til fliser og anden belægning, så vi ikke leder alt vandet ud på vejen, for det belaster jo kloakkerne og i sidste ende miljøet. Vi skal hellere tænke på at lave belægninger, som vandet kan løbe ned igennem,«forklarer Finn. På spørgsmålet om, om der er nye regnvandsprojekter i støbeskeen, kigger Bente lidt træt væk, mens Finn begejstret fortæller, at han da har en plan om, at det 100 m 2 store tag på udhuset skal levere vand til parrets hindbærbed. REGNVAND ER GODT FOR BIL OG BLOMSTER Finn indrømmer, at han både har brugt en del tid og en del penge på sine rørprojekter.»det dyreste har helt sikkert været regnvandstanken til toilet og vaskemaskine, men den er vi også rigtig glade for. Selvom vi bruger en del af vandet i huset, er der som regel nok til at vande haven også. Jeg kan godt lide det kalkfrie vand, for det giver ikke kalkpletter på rododendronerne. Faktisk er det kalkfrie vand også godt at vaske bil i. Og så er det jo gratis.ud over tid og penge har projekterne kostet en del blomsterbede i haven. Men når jeg har været i gang med at grave rør, så laver min kone bare et nyt bed det er hendes hobby, ligesom rørene er mine, siger Finn. Heller ikke de mislykkede forsøg har fået rørmesteren til at indstille haveprojekterne.»hver gang jeg har eksperimenteret lidt for meget, og det ikke har virket, så har jeg jo fået noget nyt at tænke over. Det er på en måde problemerne, der gør, at man bliver nødt til at tænke kreativt, og når den har været helt gal med oversvømmelse, så plejer jeg at sige: Nå, pyt så får min kone et nyt bed, og jeg får et nyt rør,«slutter han med et bredt smil om munden. Bente nikker og glæder sig allerede til det nye skovbed, som hun har fået plads til at anlægge, efter at Finn har fældet nogle store træer for at kunne lægge endnu et rør. FOTO: MARTE KOPPERUD Det lille vandhul er en del af det store regnvandssystem og fungerer som nedsivningsbassin. Finn og Bente eksperimenterer også med at bruge vandet visuelt i haven ved at pumpe det op og lade det løbe ned i en kaskade. Regnvandet pumpes op fra en af de underjordiske tanke og løber ned ad højens kaskade for at ende i et granitbassin. Foto: Marte KOPPERUD HAVEN september

12 Velkommen Få mere ud af din have. Vi er allerede og vil være glade for at få dig med. I Haveselskabet får du: Få Danmarks største og flotteste havemagasin 11 gange om året Få gratis rådgivning af haveeksperter Få adgang til over 1000 arrangementer. Foredrag, kurser, udflugter, rejser, åbne haver og plantemarkeder over hele landet Få medlemsrabatter Spar 20-50% på frø, planter, bøger og haveudstyr Støt mærkesagen Intelligent udnyttelse af regnvand Meld dig ind på Lige nu kan nye medlemmer lære Haveselskabet at kende for kun 135 kr. for tre måneder. Herefter fortsætter man til 135 kr. pr. kvartal eller man kan vælge at fortsætte med et helt år for 495 kr. som er billigere. Man kan altid melde sig ud ved en periodes udløb. Tip: Tilmeld dig Haveselskabets ugentlige nyhedsbrev Haven Weekend på

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942

http://www.haven.dk/print.asp?x=&type=content&detail=21942 Page 1 of 5 I stedet for at regnvandet løber ud i kloakken, kan du lede vandet til et regnbed i haven. I regnbedet opsamles og opbevares vandet, indtil det af sig selv synker ned i jorden eller fordamper

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5

Regnvand i haven. Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5 Regnvand i haven Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 Inspirationspjece til borgere i Rudersdal Kommune Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Grundejerforeningsmøde februar 2014 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET VIL JEG FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper

Læs mere

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven

Mindre regnvand i kloakken. Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Mindre regnvand i kloakken Spar penge ved at beholde regnvandet i haven Nedsivning af regnvand Der er mange muligheder for at bruge regnvandet i haven. Du lede det direkte i et hulrum under jorden eller

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND I PRIVATE HAVER Vanløse Lokaludvalg 2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk DET JEG VIL FORTÆLLE OM NEDSIVNING HVAD ER DET? Målet med det hele Fra gråt til grønt Principper for nedsivning

Læs mere

Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet

Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet Metoder til at slippe af med eller bruge regnvandet Niels LützenLandskabsarkitekter MDL PLR Vimmelskaftet 42 A 1162 Kbh. KT: 33 11 66 73 M: 21 69 12 73 Lokal Afledning af Regnvand, forkortet LAR består

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Regnvand er en ressource

Regnvand er en ressource Pas på dit regnvand Haveselskabet 40.000 medlemmer 11 numre af magasinet Haven (186.000 læsere) Deltagelse i landsdækkende havefestival Deltagelse i 1.000 arrangementer i hele landet Gratis rådgivning

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Dit re gn g va n n va d n www.havenatur.dk Carry Roor R da oor Landskabs Landsk og Hav Ha e v arkit e ek arkit t ek

Dit re gn g va n n va d n www.havenatur.dk Carry Roor R da oor Landskabs Landsk og Hav Ha e v arkit e ek arkit t ek Dit regnvand www.havenatur.dk Carry Roorda Landskabs og Havearkitekt Tag vandet i opløbet, pø læg et gø grønt tag Fordampning Foto: Kjeld Larsen og Søn GAB Photo: Friderich Strauss Zinco tag Peter Malmmos

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund

LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund LAR-katalog, løsninger og muligheder for håndtering af regnvandet på egen grund Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015

gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 gladsaxe.dk/regnvand Regnvandsløsninger sådan håndterer du regnvand på din grund 2015 2 Danmark har de seneste år været udsat for flere og flere kraftige regnskyl. Ved store skybrud kan kloaksystemet ikke

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD

Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD Adskillelse af regn- og spildevand PÅ PRIVAT GRUND BAGGRUND, EKSEMPLER OG GODE RÅD DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Hvorfor skal regnvand og spildevand

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01

KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01 KLIMARIGTIG VILLAVEJ - IDÉ OPLÆG - Lokal afledning af regnvand på Prøvestens Allé og Kongedybs Allé 2010.11.01 Prøvestens og Kongedybs Allé Lokal afledning af regnvand Klimagruppen, der har medlemmer

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

DDER. spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER

DDER. spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER DDER spildevand DDER spildevand LAR I MIN HAVE TRIN FOR TRIN GUIDE TIL FORSKELLIGE MINDRE LAR-ANLÆG I PRIVATE HAVER LAR I MIN HAVE - trin for trin guide til forskellige mindre LAR-anlæg i private haver

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING

Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING Separatkloakering PÅ PRIVAT GRUND EKSEMPELSAMLING DEN GAMLE FÆLLESKLOAKLEDNING I VEJEN SKIFTES UD 2/3 EKSEMPLER PÅ SEPARATKLOAKERING Derfor separatkloakerer vi TRE GODE GRUNDE Separatkloakering betyder,

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen

17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne Jacobsen, Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen Program 17.00 Velkomst v/ Frederiksberg Forsyning og borgmester Jørgen Glenthøj 17.10 Hvordan sikrer du mod oversvømmelser? v/ ingeniør Erling Holm 17.40 Frederiksberg Kommune som myndighed v/ Susanne

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

De blå-grønne, rekreative oaser

De blå-grønne, rekreative oaser De blå-grønne, rekreative oaser Av Erling Holm Erling Holm er Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Han har siden 1996 arbejdet i eget firma, Erling Holm ApS, og har i den forbindelse bl.a.

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render

ROSKILDE KOMMUNE. Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund - samt udformning af render ROSKILDE KOMMUNE Trekroner øst Dato: 20. januar 2012 Sagsbeh.: KAT Direkte tlf.: 46313715 E-mail: karenat@roskilde.dk Til alle grundejere i Trekroner øst Vejledning om overfladisk afledning af regnvand

Læs mere

REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING

REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING REGNVAND EKSEMPLER PÅ LOKAL AFLEDNING LAR - en berigelse udearealerne! Marie Thing landskabsarkitekt Partner i Thing & brandt landskab aps for udfordiring for ro for leg frodighed OSLO - fornebu Vand byder

Læs mere

A/B VILHELM THOMSENS ALLÉ VALBY RENOVERING AF GÅRDANLÆG MED LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR

A/B VILHELM THOMSENS ALLÉ VALBY RENOVERING AF GÅRDANLÆG MED LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR Rundgården Foto: Lars Thorsen A/B VILHELM THOMSENS ALLÉ VALBY RENOVERING AF GÅRDANLÆG MED LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR PROJEKTBESKRIVELSE Kinnekullerender fører vandet fra tagnedløb til de permeable

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1 1 Indholdsfortegnelse LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR... 1 HVAD ER LAR?... 1 HVORFOR SKAL VI NEDSIVE REGNVAND?... 1 HVAD KOSTER DET AT NEDSIVE REGNVAND?... 1 FORURENING AF REGNVAND... 2 Forureningerne

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere