tema: Genbrug dit regnvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tema: Genbrug dit regnvand"

Transkript

1 tema: Genbrug dit regnvand Haveselskabet sætter nu fokus på genbrug af regnvand. I artikler her i HAVEN vil vi inspirere danske haveejere med viden og rådgivning. Målet er, at vi sammen løser problemerne med de stigende mængder på en intelligent og samfundsøkonomisk rationel måde. Vi lægger ud med dette tema på 10 sider med inspiration til smarte løsninger. > FOTO: BRIAN BJERG/SCANPIX HAVEN september

2 tema: Genbrug dit regnvand Brug regnvandet i din HAVE og stop oversvømmelser Kloakkerne flyder over, kældre og veje står under vand, og fra rensningsanlæg fosser ildelugtende vand ud i søer og åer. Det danske kloaksystem kan simpelthen ikke tage de store regnvandsmængder. Men som haveejer kan du hjælpe miljøet og gøre noget for at modvirke oversvømmelser ved at håndtere regnvandet på din egen grund. Og så kan det endda give spændende haveløsninger og spare dig for udgifter til vanding. TEKST OG TEGNING: LULU JACOBSEN, LANDSKABSARKITEKT MULIGE KLIMAÆNDRIN- GER I DANMARK FREM MOD 2100 IFØLGE DMI Temperaturen stiger med 2-4 C Somrene bliver tørrere Vintrene bliver vådere Flere kraftige regnskyl, især om efteråret Større fordampning og udtørring af jorden om sommeren Havet stiger 0,15-0,75 m Der vil komme flere storme og orkaner Som haveejer tænker du formodentlig ikke over det, men det vand, som falder på dit hustag og i din indkørsel, løber med al sandsynlig ned i en brønd og føres videre gennem kloaknettet til et rensningsanlæg. Især i de byer, hvor regnvandet transporteres sammen med spildevandet, giver det ekstra vand store problemer ved kraftige regnskyl. For der er ikke plads til de ekstreme regnmængder i kloakken, så det ofte snavsede vand finder sine egne veje til stor gene for husejere, trafikanter og dyrelivet i søer og åer. Klimaændringer giver PROBLEMER Fremtidens klimaændringer vil gøre det endnu sværere at få plads til vandet og vil øge risikoen for oversvømmelse. Problemet er, at regnen ikke falder jævnt, men kommer i meget store mængder, når den falder. Hvis vi selv kunne styre, hvornår regnen faldt, var det mere ligetil, for haven behøver jo vand. Men du kan faktisk gøre noget for at fordele vandets opholdstid i haven over længere tid ved at lave bede og fordybninger, hvor vandet kan stå midlertidigt, så det ikke skaber trafikprop i kloakken. Du kan også opsamle det i en tønde eller underjordisk tank. Ved at gemme noget af vandet i beholdere har du tilmed vand at bruge i haven til tider med mindre regn. En anden effekt af klimaændringerne er nemlig, at vi i fremtiden vil opleve tørrere somre. Mange kommuner har allerede indset, at det ikke er nogen god idé at lede det forholdsvis rene regnvand ned i det overfyldte kloaknet. Derfor ledes regnvandet fra veje og pladser ned i underjordiske forsinkelsesbassiner, og der etableres vandkanaler og oversvømmelsesbassiner i parkerne. Men du kan også være med til at hindre, at regnen stuver op på de mange belagte flader. Ved fx at lægge vandgennemtrængelige belægninger i indkørsler og på terrasser hjælper du vandet med at trænge ned og danne nyt grundvand. Vandet fra taget kan opsamles, bruges til frodige bede, nedsives i faskiner eller stoppes på taget ved at plante på selve taget. Hvis du vælger helt at koble dit tagvand fra kloakken, kan du i flere kommuner ansøge om at få en del af tilslutningsafgiften tilbage et beløb svarende til ca kr. 36 HAVEN september 2010

3 Grønt tag Regnvandsbeholder Regnbed Faskine Vandgennemtrængelige belægninger Det kan du SELV GØRE Saml regnvand fra nedløbsrørene i regnvandstønder eller regnvandstanke Led vand fra nedløbsrør ud i bede, plæne, grøft eller sø Anlæg et grønt tag Led vandet fra nedløbsrør til en faskine, der kan nedsive det til grundvandet Skift asfalt og fliser ud med græs, grus eller vandgennemtrængelig belægning Hvis du alligevel anlægger faste belægninger, så sørg for, at regnvand fra terrasse og indkørsel ledes ud på en plæne, et bed eller til en faskine, hvor det kan nedsive Kombinér gerne flere løsninger, og husk altid at sikre dig, at selv store mængder vand kan løbe videre væk til plæne, sø eller kloak. > HAVEN september

4 Foto: GAPPHOTOS / CLIVE NICHOLS tema: Genbrug dit regnvand OPSAMLING Saml og udnyt REGNVANDET Der er mange fordele ved at bruge opsamlet regnvand. Bl.a. er der ikke kalk i vandet, hvilket er godt for mange planter, især surbundsplanter. Det er også en fordel, hvis du bruger vandet til at vaske bil og havemøbler i, da der ikke skal bruges så meget sæbe som ellers. Der findes mange forskellige modeller af regnvandsbeholdere i plast eller tønder i træ fra 100 liter og opefter. Flere beholdere kan sagtens kobles sammen, selvom de står langt fra hinanden. Ved at udnytte, at vandet altid vil stå lige højt i forbundne kar, kan du relativt let koble beholderne sammen med en vandslange, der lægges umiddelbart under plænens overflade eller under en belægning. På den måde risikerer du ikke at løbe tør for vand. Store regnvandstanke kan med fordel graves ned i jorden eller sættes i en kølig kælder. I så fald skal der suppleres med en pumpe. Med et særligt anlæg kan du også bruge vandet til toiletskyl og tøjvask. Vandopsamling kan være både praktisk og kønt. Foto: GAPPHOTO / SARAH CUTTLE Derfor skal du OPSAMLE VANDET Ved at opsamle eller nedsive regnvandet kan du: Spare penge på vand til vanding, bilvask m.m. Få flotte og sjove løsninger i haven Minimere risikoen for oversvømmelser Mindske udslip af forurenet vand til søer, åer og havet Hjælpe miljøet ved at lede vand ned til grundvandet Spare på energien ved at skåne rensningsanlæg for at skulle rense næsten rent vand En regnvandstønde kan også gøres til et dekorativt indslag i haven. Her er den prydet med Rosa Rambling Rector. Det anbefales at lægge et låg over tønden af hensyn til børn og dyr og for at undgå alger og myggeudklækning. 40 tons vand i ét REGNSKYL I Danmark falder der et sted mellem 500 og 800 mm vand om året. Dette svarer til ca. 500 tons vand fordelt på en almindelig parcelhusgrund på 800 m 2. Et par gange om året har vi regnbyger på over 50 mm. Dette svarer på en almindelig grund til 40 tons vand eller 5 store vognlæs, der inden for kort tid hældes ud over hus, have og belægninger! 38 HAVEN september 2010

5 BELÆGNINGER Indkørsler i betonsten er skidt for miljøet. De fleste steder er indkørslen lagt med hældning mod vejen, hvor vandet løber ud og videre ned i kloakken, når det regner. lav om på INDKØRSEL og TERRASSE Du kan skåne kloaksystemet ved at vælge overflader i indkørsler og på terrasser, som regnvandet kan trænge ned igennem, i stedet for at lade vandet løbe ud på vejen. Grus, græsarmering og fliser med brede fuger lader vandet trænge igennem. Græsarmeringssten forener bæreevne og mulighed for, at vandet kan trænge gennem. Samtidig ser det pænt ud. Der findes flere forskellige produkter på markedet. Nogle er udformet som en betonsten med et hul i midten, andre består af en plastramme, der fyldes op med en blanding af sand og muld, hvorefter der sås græs. Det er vigtigt ikke at fylde jordblanding helt op til kanten, da det skåner græsset mest. Du kan også nøjes med at lægge to hjulspor af fliser i en bredde af ca cm de steder, hvor bilens hjul er. Imellem hjulsporene kan der sås græs, udlægges grus eller plantes lave planter, som fx stenurt. Farvel til STABILGRUSET For at få vandet til at løbe videre ned i jorden under bør det traditionelle stabilgruslag udskiftes med et vandgennemtrængeligt lag. Dette kan gøres ved at bruge den gammeldags makadamopbygning, som man brugte, før stabilgrus blev opfundet. Den består af store sten, fx singels i størrelsen 32/64 mm, blandet med grus uden fine partikler. På den måde kommer bærelaget til at fungere som en faskine, der modtager regnvand for langsomt at nedsive det til grundvandet. Når du anlægger en ny terrasse, kan du i stedet for at lægge store arealer ud i tætsluttende betonfliser bruge vandgennemtrængelige belægninger, som fx tegl, betonsten med bred grusfuge eller træ. I stedet for at lade vandet sive ned gennem terrassen kan du også blot vælge at lade den hælde mod et græsareal på din egen grund, så vandet løber derud og nedsives. FOTO: GAPPHOTOS / PAUL DEBOIS foto: GAPPHOTOS / JULIETTE WADE Du kan hjælpe vandet på vej ned til grundvandet ved at anlægge vandgennemtrængelige belægninger. Disse kan bestå af belægning, som fx træpalisader eller almindelige betonfliser, med felter af grus. HAVEN september

6 tema: Genbrug dit regnvand Et regnbed kan udformes på mange måder, og ofte vil der ikke være stående vand i det, da meningen er, at regnen kan sive ned og blive til grundvand. Det vigtigste er, at der er plads til, at vand kan opstuves midlertidigt, når det regner meget. Planter TIL REGNBEDET Gul iris, Iris pseudacorus Hjortetrøst, Eupatorium fistulosum Palmemjødurt, Filipendula palmata Nyserøllike, Achillea ptarmica Høj sødgræs, Glyceria maxima Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi FOTO: GapphotoS / JENNy LILLy Du kan også plante bærbuske: Storfrugtet blåbær, Vaccinium corymbosum Solbær, Ribes nigrum Sortfrugtet surbær, Aronia melanocarpa Du bør dog ikke plante spiselige afgrøder, hvis taget er belagt med nyere tagpap, eller hvis tag eller tagrender er af kobber, zink eller bly. 40 HAVEN september 2010

7 REGNBEDE SÅdan laver du et REGNBED Hvis du har en naturlig forsænkning i haven, er det oplagt at bruge den til at opsamle regnvand. Et regnbed eller nedsivningsbed er i princippet blot en lavning i plænen, som kan opstuve regnvand og langsomt lade det nedsive i jorden. Du kan enten så det til med græs eller udforme det som et plantebed med prydgræsser, stauder og buske. I stedet for planter kan bedet også fyldes op med flotte sten eller andre vandgennemtrængelige materialer. For at få den drænende effekt skal du løsne underjorden og udskifte de øverste 20 cm med en blanding af muld og sand, hvis der skal plantes i bedet. Et eksisterende surbundsbed vil også kunne anvendes som regnbed, såfremt det er velafdrænet, og placeringen gør, at det overskydende vand løber ud på plænen og ikke ind mod bygninger. Vandet siver BEDST i VESTJYLLAND Regnbedet vil være mere eller mindre godt til at nedsive regnvand, alt efter om du bor på en leret eller sandet jord. De sandede jorde, som er mest udbredt i det vestlige Danmark, dræner hurtigt vandet ned til grundvandet. Derfor vil der meget sjældent stå vand i regnbedet. Regnbedet vil her være tørrere end den omgivende jord i haven, og derfor må du satse på planter, der kan klare at stå meget tørt, samtidig med at de skal kunne klare at stå under vand et par gange om året. Hvis du derimod bor på en klæg, leret jord, som er udbredt mange steder i det østlige Danmark, vil regnbedet formodentlig være længere om at dræne vandet væk. Derfor vil det være en god idé at kombinere regnbedet med en faskine eller andet overløb. Selvom den lerede jord holder mere på fugten, vil du dog ikke kunne plante egentlige vådbundsplanter som fx tagrør og åkander. Planterne skal også i dette tilfælde kunne tåle både udtørring og stående vand, fx iris, mjødurt og fredløs. Hvis du ønsker egentlige vådbundsplanter, kan du kombinere regnbedet med en havedam, hvor der står permanent vand. Du kan lede vandet til dammen først og bruge regnbedet som et overløbsbassin, når det regner. Her skal du være indstillet på, at havedammen, ud over at skulle have tilført ekstra vand, kræver mere vedligeholdelse end regnbedet. Det har med sin faste bund heller ikke nogen effekt som nedsivningsbed. En rende til at lede regnvand hen over en plæne behøver ikke at syne af meget, men er oplagt på en skrånende grund. Vandet kan på denne måde ledes til fx et regnbed i den anden ende af haven. FOTO: gapphotos / jerry HARPUR FOTO: gapphotos / JASON INGRAM Regnbedet RENSER VANDET Når du anlægger et regnbed, er du, ud over at spare rensningsanlægget for unødig rensning, med til at øge mængden af grundvand, som vi flere steder i landet har mangel på. Regnbedet renser vandet, før det løber ned i grundvandet, idet vandet passerer gennem muldlaget. Ved at tilsætte kalk i bedet kan tungmetaller, som kan komme fra taget eller indkørslen, tilbageholdes. Du kan også blande noget velomsat kompost i den øverste del af jorden og dermed være med til at fremme nedbrydningen af restolie i vandet fra indkørslen. Regnbedet er velegnet til at fungere som overløbsareal for fx en regnvandstønde. Du bør dog overveje, hvor vandet skal løbe videre hen, hvis der kommer et stort regnskyl. Du kan enten udlægge en del af græsplænen til at tage vandet, koble en faskine på eller bede en kloakmester om at lave et overløb til kloaksystemet. Det overskydende tagvand kan også ledes gennem en stenrende og nedsives i et dekorativt stenbed. Bedet kan enten udlægges helt med sten eller, som her, beplantes med planter, som både tåler udtørring og perioder med kraftig regn. Det er newzealandsk hør, Phormium tenax, et fint eksempel på. (Vær opmærkson på at den ikke er vinterfast i Danmark). HAVEN september

8 tema: Genbrug dit regnvand REGLER FOR NEDSIVNING Faskiner og regnbede skal placeres mindst 2 m fra bygninger og naboskel. Hvis du har kælder i huset, skal du dog 5 m væk for at kunne nedsive regnvand. Faskiner skal placeres mindst 25 m fra drikkevandsbrønde, søer, vandløb eller havet. Du må selv stå for gravearbejdet, men en autoriseret kloakmester skal stå for til- og frakobling af kloaksystemet. Inden du går i gang, skal du kontakte din kommune for at høre, hvilke muligheder du har for at nedsive regnvand på netop din grund. Hvis du vælger helt at afkoble fra det offentlige kloaksystem, er der i flere kommuner mulighed for at få en del af tilslutningsbidraget tilbage, svarende til ca kr. FOTO: LULU JACOBSEN Faskiner er den mest effektive måde at nedsive regnvand på. I princippet er det blot et hulrum i jorden, hvor vandet ledes til og trænger videre ud gennem sider og bund. En faskine kan fx bestå af en samling store sten med fiberdug eller af en plastkassette som vist på billedet. Her ser du Vincent Hvenegård, der er i gang med at nedlægge faskiner i sin have i Birkerød. Sådan anlægger du en FASKINE Grav et hul i en meters dybde og en halv meters bredde. Længden afhænger blandt andet af, hvor stort et tagareal du ønsker at nedsive vand fra. Det er vigtigt, at hullet bliver langt og smalt med store sidearealer, da vandet primært siver ud fra siderne og kun i mindre omfang fra bunden. Du kan enten fylde bunden med et stenlag af singels 32/64 eller nedlægge plastkassetter. Rundtom lægges en vandgennemtrængelig fiberdug, og foroven afdækkes der med jord. Du kan evt. så græs ovenpå. Hvis alt vandet fra taget skal nedsives, skal du regne med at etablere 1 m 3 faskine for hver 30 m 2 tag. Faskinen kan dog godt være lidt mindre, hvis du har meget sandet jord. Du kan evt. få hjælp fra en kloakmester til at foretage beregningerne. Husk, at kommunen skal godkende den valgte størrelse og placeringen. Faskiner Sådan finder du PLADS TIL FASKINEN En faskine, som også kaldes en sivebrønd, er i princippet blot et hulrum i jorden, som kan modtage regnvand. Hullet fyldes op med sten, plastkassetter eller andet, der sikrer et hulrum. Før et plastrør fra nedløbsrøret til faskinen. Det er en god idé også at sætte en sandfangsbrønd i, som vandet passerer på sin vej til faskinen. Den hindrer, at faskinen stopper til. Hvis jorden i haven er meget leret, kan det være svært at få vandet ledt væk. Du bør derfor lave en prøveudgravning for at se, hvor drænende jorden er. Grav et hul, og fyld det op med vand. Hold det fyldt i en halv time, og lad det derefter synke ned. Hvis vandet er drænet væk efter 10 minutter, tyder det på, at din jord er velegnet til nedsivning. Hvis vandet bliver stående i hullet, er jorden sandsynligvis for leret eller sammenpresset, men du kan forsøge at lave testen et andet sted i haven, da jordtypen kan variere. Måske er du ligefrem så heldig, at der går en sandåre gennem haven, hvor faskinen kan placeres, så vandet dræner hurtigt væk. Normalt placerer man en faskine under en græsplæne, men faskinen kan også placeres direkte under en belægning eller et regnbed, hvis du sikrer, at vandet kan dræne væk derfra. Det er ikke alle steder, du må nedsive vand. Fx kan det være et problem, hvis jorden er forurenet, eller hvis grundvandsstanden er meget høj. Hvis du overvejer at lede dit tagvand ned i en faskine, skal du ansøge kommunen om tilladelse til nedsivning. Du kan med fordel anlægge en faskine som sidste led i rækken af regnvandsløsninger for at sikre, at alt vand ledes væk. Ved at kombinere flere løsninger, fx en regnvandstønde med et regnbed og en faskine, får du den bedste udnyttelse af regnvandet og sikrer samtidig, at vandet ledes videre i sit naturlige kredsløb til glæde for mennesker, dyr og miljø. 42 HAVEN september 2010

9 FOTO: Zinco Grønne tage Mange steder har man fået øjnene op for taghaver i etagebyggeri. Herved får man både skønne opholdsarealer og mulighed for at udnytte regnvandet til frodighed på toppen af huset. Her er det en taghave i København med opholdsterrasse, staudebed og drivhus, tegnet af landskabsarkitekten Birgitte Fink. Planter på TAGET GAVNER MILJØET Vi kommer til at se flere grønne tage i fremtiden. Beplantede tage er nemlig både flotte og miljørigtige, og så er de med til at isolere huset og rense byluften. Både flade tage og tage med en hældning op til 30 grader kan beplantes med mosser, arter af stenurt, græsser og stauder. En stor del af regnvandet vil blive optaget af planterne og fordampe, så vandet til kloakken reduceres med ca. det halve. Du kan også overveje at gøre cykelskuret eller garagen grøn på toppen. Flere producenter tilbyder færdiglavede måtter, som er lige til at lægge på det eksisterende tag. Måtterne er bygget op med lave, tørketålende planter. Et tag af mos og stenurt vil skifte mellem grønne og røde farver alt efter fugtigheden. De ukrudtsfrø, som måtte forvilde sig ned og spire mellem stenurterne, vil visne bort pga. den kraftige udtørring mellem regnskyllene. Tagplanterne på de såkaldt ekstensive tage er desuden hårdføre og nøjsomme, så gødning og eventuel vanding kan begrænses til et absolut minimum. Så disse grønne tage er stort set vedligeholdelsesfrie. Et gammeldags græstag er også en mulighed. Der er desuden de senere år gjort forsøg med en del nye tagplanter, som er tørketålende stauder. Et sådant tag kan give et mere frodigt look, men det vejer mere, for planterne kræver et tykkere vækstlag. Så dette kan du kun vælge, hvis dit tag er konstrueret til at modstå vægten. En tredje mulighed er at indrette en reel taghave. Det kræver naturligvis, at huset er konstrueret, så det kan bære den ekstra vægt. Men hvis du er så heldig at kunne indrette en taghave, kan du eksperimentere med både højbede, plantekasser med stauder, slyngplanter, buske og selv mindre træer. Foto: veg TEC Et tag med mos og stenurt, Sedum, er både dekorativt og effektivt til at holde regnvandet tilbage. Omtrent halvdelen af det vand, der falder på taget, opsuges af planterne og fordampes. HAVEN september

10 tema: Genbrug dit regnvand Rørmesterens regnvandshave Da Finn og Bente Raundahl overtog drømmehuset i det kuperede skovområde ved Allerød i Nordsjælland, havde de ikke forestillet sig, at halvdelen af deres kommende haveprojekter ville komme til at foregå under jorden. Finn og Bente foran vandkaskaden, som blot er ét ud af mange regnvandselementer i den ca m 2 store have. Under dem er der rør, pumper og overløbssystemer, der leder vandet rundt til søer, kaskader, vanding, toilet og vaskemaskine. Det er ikke til at se det, men under de kuperede plæner med de mange fine stier og velpassede staudebede gemmer der sig en labyrint af rør, vandtanke og pumper. Et sindrigt system af underjordiske vandveje, der leder tagvand til søer, regnbede og kaskadeanlæg og endda til en tank med vand til brug i toilet og vaskemaskine. Finn og Bente Raundahl overtog det ældre parcelhus i skovkanten for otte år siden og gik straks i gang med at planlægge ombygning af huset. Da kommunen informerede dem om, at regnvandet fra taget ikke måtte tilsluttes kloakken, var det første regnvandsprojekt født. Finn, der er uddannet kloakmester, kunne nemlig ikke finde nogen tegninger over, hvor vandrørene lå, og måtte selv tage stilling til, hvor vandet nu skulle ledes hen. Det blev starten på en lang række projekter, der på godt og ondt har givet Finn og Bente mange erfaringer med, hvad regnvand kan bruges til. NABOER MÅ HJÆLPE HINANDEN Parret havde besluttet sig for at etablere nyt bad og køkken og valgte samtidig at få lagt en regnvandstank i jorden. Tanken har plads til fire kubikmeter regnvand, der kommer fra tagets to nedløbsrør. Det meste af året har den lille husholdning, der blot består af to, vand nok til toiletskyl og tøjvask. Skulle det ske en sjælden gang, at tanken løber tør, slår vandværksvandet automatisk til. Fra regnvandstanken er der forbindelse til et lille vandhul. Her løber vandet til, når tanken er fyldt op. I tilfælde af at det regner rigtig meget, er systemet også koblet på et rør, der leder det overskydende vand ud til naboens store sø.»det var noget, jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at gøre, efter at vi havde en oversvømmelse i haven i 2007,«siger Finn med et skævt smil.»men naboen får så til gengæld lov til at lede regnvand fra sin indkørsel ned i vores lille nedsivningsbed. Man bestemmer jo ikke altid selv, hvor vandet vil løbe hen, og derfor må naboer hjælpe hinanden.«finn har således hen ad vejen udbygget sit sindrige system af underjordiske vandgange, i takt med at nye behov opstod. Til at starte med havde Finn og Bente blot regnvandstanken, som forsyner dem med vand til toilet og tøjvask. Siden er der blevet koblet faskiner, overløb, søer og senest et granitbassin med kaskade på regnvandssystemet. VANDET SKAL SES SOM ET STORT SYSTEM»Der, hvor jeg virkelig synes, at det begynder at blive sjovt, er, når vi har glæde af vandet oven over jorden, som fx det lille granitbassin, hvor vandet bliver pumpet op, men det er også lidt af et eksperiment, for vi har jo fundet ud af, hvor svært det er at holde vandet fri for alger. Vores lille vandhul holder sig faktisk pænere end bassinet, uden at vi gør noget ved det,«siger Bente. Ud over at udnytte det vand, der falder på husets tag, forstår rørmesteren også at få noget ud af et simpelt omfangsdræn, der er lagt for at holde kælderen tør. Her har Finn igen tænkt kreativt. Alt vand kan udnyttes, og omfangsdrænets vand har han sørget for at lede direkte ned til en tørstig cypres og et bed med rododendron. I tilfælde af at der står meget vand, vil vandet automatisk løbe videre ned i vandhullet.»det er vigtigt, at man ser det hele som et stort system,«understreger Finn. 44 HAVEN september 2010

11 TEKST: LULU JACOBSEN, LANDSKABSARKITEKT Værd at vide om TAGVAND Det regnvand, som falder på husets tag, samles i tagrenden og løber ned gennem nedløbsrøret til kloaksystemet. I stedet for at lade vandet løbe ned i kloakken kan du koble en regnvandstønde eller -tank på nedløbsrøret. Ved tilslutning af vandbeholderen skal du sætte en såkaldt nedløbsventil med overløb på, der sørger for, at det vand, der ikke kan være i beholderen, løber videre ned i kloakken. Du kan også vælge at føre det overskydende vand til en faskine eller en sø i stedet for til kloakken. Du bør ikke opsamle regnvand til brug i haven, hvis dit tag er lavet af zink, kobber eller bly. Nylagt tagpap afgiver tjærestoffer, så vent et år med at opsamle regnvand herfra. Fra et hus med en tagflade på 100 m 2 kan der opsamles ca. 45 tons regnvand om året. Det er en god idé at kombinere flere forskellige regnvandsløsninger, som Finn har gjort, hvis du ønsker at afkoble dit tagvand helt fra kloakken. REGNVANDSBEHOLDER TIL TOILETSKYL OG TØJVASK Tanken graves ned under jorden og er dermed ikke synlig Vandet pumpes op og renses gennem et filter for urenheder Et regnvandsanlæg med en tank på liter koster ca kr.; hertil kommer udgifter til vvs-installatør og autoriseret kloakmester, som er obligatorisk Ved at bruge regnvand til toiletskyl, tøjvask og havevanding kan udgiften til anlægget tjene sig ind på ca. 8 år KLIMAÆNDRINGER og NYE HOLDNINGER»Vi venter jo i virkeligheden på at se effekten af klimaændringerne. I fremtiden får vi meget mere regn, og det vil jo desværre ikke falde jævnt fordelt, men i voldsomme mængder. Det gælder om at tænke i helheder og på, hvor vandet løber hen. Vi bliver også nødt til at ændre vores holdning til fliser og anden belægning, så vi ikke leder alt vandet ud på vejen, for det belaster jo kloakkerne og i sidste ende miljøet. Vi skal hellere tænke på at lave belægninger, som vandet kan løbe ned igennem,«forklarer Finn. På spørgsmålet om, om der er nye regnvandsprojekter i støbeskeen, kigger Bente lidt træt væk, mens Finn begejstret fortæller, at han da har en plan om, at det 100 m 2 store tag på udhuset skal levere vand til parrets hindbærbed. REGNVAND ER GODT FOR BIL OG BLOMSTER Finn indrømmer, at han både har brugt en del tid og en del penge på sine rørprojekter.»det dyreste har helt sikkert været regnvandstanken til toilet og vaskemaskine, men den er vi også rigtig glade for. Selvom vi bruger en del af vandet i huset, er der som regel nok til at vande haven også. Jeg kan godt lide det kalkfrie vand, for det giver ikke kalkpletter på rododendronerne. Faktisk er det kalkfrie vand også godt at vaske bil i. Og så er det jo gratis.ud over tid og penge har projekterne kostet en del blomsterbede i haven. Men når jeg har været i gang med at grave rør, så laver min kone bare et nyt bed det er hendes hobby, ligesom rørene er mine, siger Finn. Heller ikke de mislykkede forsøg har fået rørmesteren til at indstille haveprojekterne.»hver gang jeg har eksperimenteret lidt for meget, og det ikke har virket, så har jeg jo fået noget nyt at tænke over. Det er på en måde problemerne, der gør, at man bliver nødt til at tænke kreativt, og når den har været helt gal med oversvømmelse, så plejer jeg at sige: Nå, pyt så får min kone et nyt bed, og jeg får et nyt rør,«slutter han med et bredt smil om munden. Bente nikker og glæder sig allerede til det nye skovbed, som hun har fået plads til at anlægge, efter at Finn har fældet nogle store træer for at kunne lægge endnu et rør. FOTO: MARTE KOPPERUD Det lille vandhul er en del af det store regnvandssystem og fungerer som nedsivningsbassin. Finn og Bente eksperimenterer også med at bruge vandet visuelt i haven ved at pumpe det op og lade det løbe ned i en kaskade. Regnvandet pumpes op fra en af de underjordiske tanke og løber ned ad højens kaskade for at ende i et granitbassin. Foto: Marte KOPPERUD HAVEN september

12 Velkommen Få mere ud af din have. Vi er allerede og vil være glade for at få dig med. I Haveselskabet får du: Få Danmarks største og flotteste havemagasin 11 gange om året Få gratis rådgivning af haveeksperter Få adgang til over 1000 arrangementer. Foredrag, kurser, udflugter, rejser, åbne haver og plantemarkeder over hele landet Få medlemsrabatter Spar 20-50% på frø, planter, bøger og haveudstyr Støt mærkesagen Intelligent udnyttelse af regnvand Meld dig ind på Lige nu kan nye medlemmer lære Haveselskabet at kende for kun 135 kr. for tre måneder. Herefter fortsætter man til 135 kr. pr. kvartal eller man kan vælge at fortsætte med et helt år for 495 kr. som er billigere. Man kan altid melde sig ud ved en periodes udløb. Tip: Tilmeld dig Haveselskabets ugentlige nyhedsbrev Haven Weekend på

Styr dit regnvand. håndter det lokalt

Styr dit regnvand. håndter det lokalt Styr dit regnvand håndter det lokalt Indholdsfortegnelse Regn med mere vand... 2-3 Afled dit regnvand...4-5 Kom i gang... 6-7 Byg en faskine...8-9 Bed eller tønde... 10-11 Indkørsel og tag...12-13 Bassiner

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Regnvand er en ressource

Regnvand er en ressource Pas på dit regnvand Haveselskabet 40.000 medlemmer 11 numre af magasinet Haven (186.000 læsere) Deltagelse i landsdækkende havefestival Deltagelse i 1.000 arrangementer i hele landet Gratis rådgivning

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet

Regnvandshåndtering for grundejere. STEVNS følger med klimaet Regnvandshåndtering for grundejere STEVNS følger med klimaet Dit og vores ansvar Som grundejer er du ansvarlig for: At håndtere det regnvand, som falder på din grund At kloakledningen er i orden fra bolig

Læs mere

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt

Regnvand. - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt Regnvand - Hvordan du håndterer regnvandet lokalt gladsaxe.dk/regnvand.dk Foto: Jasmina M. Gabel og Karl Johan Gabel Som følge af klimaforandringerne har Danmark de seneste år mærket mere til de kraftige

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra

Tema NEDLØBSBRØND FILTER LAGERTANK. Overløb fra Tema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Genbrug af regnvand er godt for pengepung og miljø. Det får flere og flere boligejere til at installere en regnvandstank, der gør det muligt

Læs mere

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen

Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Få hjælp til at vælge den rigtige løsning, når regnvand og spildevand skal adskilles i Risvangen og Vorrevangen Hvad er den bedste løsning for dig? Det kan være en udfordring for dig som husejer at finde

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Verner H. Kristiansen Partner I Aqua Planning, (innovative afløbsløsninger) 1 4 2011 Formand Danske Kloakmestre 2008 Syns og skønsmand 2008 Vognmand, Karl

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Kursisthæfte. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Kursisthæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning

Kursisthæfte. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Kursisthæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København

Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Evaluering af faskiner 2008 - juni 2012 i København Resultater af spørgeskemaundersøgelse sommer 2012 v/ HOFOR og Københavns Kommune Dorthe von Bülow & Amanda G. Hertz Ejerrelationer HOFOR A/S 07-01-2013

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg

Nedsivning af regnvand på egen grund. Jagtparken. TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Nedsivning af regnvand på egen grund Jagtparken TG Entreprise ApS Drachmannsvej 1 2930 Klampenborg Formål med projektet: At reducere risikoen for oversvømmelser i foreningens kældre. At etablere nye regnvandsledninger

Læs mere