tema: Genbrug dit regnvand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tema: Genbrug dit regnvand"

Transkript

1 tema: Genbrug dit regnvand Haveselskabet sætter nu fokus på genbrug af regnvand. I artikler her i HAVEN vil vi inspirere danske haveejere med viden og rådgivning. Målet er, at vi sammen løser problemerne med de stigende mængder på en intelligent og samfundsøkonomisk rationel måde. Vi lægger ud med dette tema på 10 sider med inspiration til smarte løsninger. > FOTO: BRIAN BJERG/SCANPIX HAVEN september

2 tema: Genbrug dit regnvand Brug regnvandet i din HAVE og stop oversvømmelser Kloakkerne flyder over, kældre og veje står under vand, og fra rensningsanlæg fosser ildelugtende vand ud i søer og åer. Det danske kloaksystem kan simpelthen ikke tage de store regnvandsmængder. Men som haveejer kan du hjælpe miljøet og gøre noget for at modvirke oversvømmelser ved at håndtere regnvandet på din egen grund. Og så kan det endda give spændende haveløsninger og spare dig for udgifter til vanding. TEKST OG TEGNING: LULU JACOBSEN, LANDSKABSARKITEKT MULIGE KLIMAÆNDRIN- GER I DANMARK FREM MOD 2100 IFØLGE DMI Temperaturen stiger med 2-4 C Somrene bliver tørrere Vintrene bliver vådere Flere kraftige regnskyl, især om efteråret Større fordampning og udtørring af jorden om sommeren Havet stiger 0,15-0,75 m Der vil komme flere storme og orkaner Som haveejer tænker du formodentlig ikke over det, men det vand, som falder på dit hustag og i din indkørsel, løber med al sandsynlig ned i en brønd og føres videre gennem kloaknettet til et rensningsanlæg. Især i de byer, hvor regnvandet transporteres sammen med spildevandet, giver det ekstra vand store problemer ved kraftige regnskyl. For der er ikke plads til de ekstreme regnmængder i kloakken, så det ofte snavsede vand finder sine egne veje til stor gene for husejere, trafikanter og dyrelivet i søer og åer. Klimaændringer giver PROBLEMER Fremtidens klimaændringer vil gøre det endnu sværere at få plads til vandet og vil øge risikoen for oversvømmelse. Problemet er, at regnen ikke falder jævnt, men kommer i meget store mængder, når den falder. Hvis vi selv kunne styre, hvornår regnen faldt, var det mere ligetil, for haven behøver jo vand. Men du kan faktisk gøre noget for at fordele vandets opholdstid i haven over længere tid ved at lave bede og fordybninger, hvor vandet kan stå midlertidigt, så det ikke skaber trafikprop i kloakken. Du kan også opsamle det i en tønde eller underjordisk tank. Ved at gemme noget af vandet i beholdere har du tilmed vand at bruge i haven til tider med mindre regn. En anden effekt af klimaændringerne er nemlig, at vi i fremtiden vil opleve tørrere somre. Mange kommuner har allerede indset, at det ikke er nogen god idé at lede det forholdsvis rene regnvand ned i det overfyldte kloaknet. Derfor ledes regnvandet fra veje og pladser ned i underjordiske forsinkelsesbassiner, og der etableres vandkanaler og oversvømmelsesbassiner i parkerne. Men du kan også være med til at hindre, at regnen stuver op på de mange belagte flader. Ved fx at lægge vandgennemtrængelige belægninger i indkørsler og på terrasser hjælper du vandet med at trænge ned og danne nyt grundvand. Vandet fra taget kan opsamles, bruges til frodige bede, nedsives i faskiner eller stoppes på taget ved at plante på selve taget. Hvis du vælger helt at koble dit tagvand fra kloakken, kan du i flere kommuner ansøge om at få en del af tilslutningsafgiften tilbage et beløb svarende til ca kr. 36 HAVEN september 2010

3 Grønt tag Regnvandsbeholder Regnbed Faskine Vandgennemtrængelige belægninger Det kan du SELV GØRE Saml regnvand fra nedløbsrørene i regnvandstønder eller regnvandstanke Led vand fra nedløbsrør ud i bede, plæne, grøft eller sø Anlæg et grønt tag Led vandet fra nedløbsrør til en faskine, der kan nedsive det til grundvandet Skift asfalt og fliser ud med græs, grus eller vandgennemtrængelig belægning Hvis du alligevel anlægger faste belægninger, så sørg for, at regnvand fra terrasse og indkørsel ledes ud på en plæne, et bed eller til en faskine, hvor det kan nedsive Kombinér gerne flere løsninger, og husk altid at sikre dig, at selv store mængder vand kan løbe videre væk til plæne, sø eller kloak. > HAVEN september

4 Foto: GAPPHOTOS / CLIVE NICHOLS tema: Genbrug dit regnvand OPSAMLING Saml og udnyt REGNVANDET Der er mange fordele ved at bruge opsamlet regnvand. Bl.a. er der ikke kalk i vandet, hvilket er godt for mange planter, især surbundsplanter. Det er også en fordel, hvis du bruger vandet til at vaske bil og havemøbler i, da der ikke skal bruges så meget sæbe som ellers. Der findes mange forskellige modeller af regnvandsbeholdere i plast eller tønder i træ fra 100 liter og opefter. Flere beholdere kan sagtens kobles sammen, selvom de står langt fra hinanden. Ved at udnytte, at vandet altid vil stå lige højt i forbundne kar, kan du relativt let koble beholderne sammen med en vandslange, der lægges umiddelbart under plænens overflade eller under en belægning. På den måde risikerer du ikke at løbe tør for vand. Store regnvandstanke kan med fordel graves ned i jorden eller sættes i en kølig kælder. I så fald skal der suppleres med en pumpe. Med et særligt anlæg kan du også bruge vandet til toiletskyl og tøjvask. Vandopsamling kan være både praktisk og kønt. Foto: GAPPHOTO / SARAH CUTTLE Derfor skal du OPSAMLE VANDET Ved at opsamle eller nedsive regnvandet kan du: Spare penge på vand til vanding, bilvask m.m. Få flotte og sjove løsninger i haven Minimere risikoen for oversvømmelser Mindske udslip af forurenet vand til søer, åer og havet Hjælpe miljøet ved at lede vand ned til grundvandet Spare på energien ved at skåne rensningsanlæg for at skulle rense næsten rent vand En regnvandstønde kan også gøres til et dekorativt indslag i haven. Her er den prydet med Rosa Rambling Rector. Det anbefales at lægge et låg over tønden af hensyn til børn og dyr og for at undgå alger og myggeudklækning. 40 tons vand i ét REGNSKYL I Danmark falder der et sted mellem 500 og 800 mm vand om året. Dette svarer til ca. 500 tons vand fordelt på en almindelig parcelhusgrund på 800 m 2. Et par gange om året har vi regnbyger på over 50 mm. Dette svarer på en almindelig grund til 40 tons vand eller 5 store vognlæs, der inden for kort tid hældes ud over hus, have og belægninger! 38 HAVEN september 2010

5 BELÆGNINGER Indkørsler i betonsten er skidt for miljøet. De fleste steder er indkørslen lagt med hældning mod vejen, hvor vandet løber ud og videre ned i kloakken, når det regner. lav om på INDKØRSEL og TERRASSE Du kan skåne kloaksystemet ved at vælge overflader i indkørsler og på terrasser, som regnvandet kan trænge ned igennem, i stedet for at lade vandet løbe ud på vejen. Grus, græsarmering og fliser med brede fuger lader vandet trænge igennem. Græsarmeringssten forener bæreevne og mulighed for, at vandet kan trænge gennem. Samtidig ser det pænt ud. Der findes flere forskellige produkter på markedet. Nogle er udformet som en betonsten med et hul i midten, andre består af en plastramme, der fyldes op med en blanding af sand og muld, hvorefter der sås græs. Det er vigtigt ikke at fylde jordblanding helt op til kanten, da det skåner græsset mest. Du kan også nøjes med at lægge to hjulspor af fliser i en bredde af ca cm de steder, hvor bilens hjul er. Imellem hjulsporene kan der sås græs, udlægges grus eller plantes lave planter, som fx stenurt. Farvel til STABILGRUSET For at få vandet til at løbe videre ned i jorden under bør det traditionelle stabilgruslag udskiftes med et vandgennemtrængeligt lag. Dette kan gøres ved at bruge den gammeldags makadamopbygning, som man brugte, før stabilgrus blev opfundet. Den består af store sten, fx singels i størrelsen 32/64 mm, blandet med grus uden fine partikler. På den måde kommer bærelaget til at fungere som en faskine, der modtager regnvand for langsomt at nedsive det til grundvandet. Når du anlægger en ny terrasse, kan du i stedet for at lægge store arealer ud i tætsluttende betonfliser bruge vandgennemtrængelige belægninger, som fx tegl, betonsten med bred grusfuge eller træ. I stedet for at lade vandet sive ned gennem terrassen kan du også blot vælge at lade den hælde mod et græsareal på din egen grund, så vandet løber derud og nedsives. FOTO: GAPPHOTOS / PAUL DEBOIS foto: GAPPHOTOS / JULIETTE WADE Du kan hjælpe vandet på vej ned til grundvandet ved at anlægge vandgennemtrængelige belægninger. Disse kan bestå af belægning, som fx træpalisader eller almindelige betonfliser, med felter af grus. HAVEN september

6 tema: Genbrug dit regnvand Et regnbed kan udformes på mange måder, og ofte vil der ikke være stående vand i det, da meningen er, at regnen kan sive ned og blive til grundvand. Det vigtigste er, at der er plads til, at vand kan opstuves midlertidigt, når det regner meget. Planter TIL REGNBEDET Gul iris, Iris pseudacorus Hjortetrøst, Eupatorium fistulosum Palmemjødurt, Filipendula palmata Nyserøllike, Achillea ptarmica Høj sødgræs, Glyceria maxima Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi FOTO: GapphotoS / JENNy LILLy Du kan også plante bærbuske: Storfrugtet blåbær, Vaccinium corymbosum Solbær, Ribes nigrum Sortfrugtet surbær, Aronia melanocarpa Du bør dog ikke plante spiselige afgrøder, hvis taget er belagt med nyere tagpap, eller hvis tag eller tagrender er af kobber, zink eller bly. 40 HAVEN september 2010

7 REGNBEDE SÅdan laver du et REGNBED Hvis du har en naturlig forsænkning i haven, er det oplagt at bruge den til at opsamle regnvand. Et regnbed eller nedsivningsbed er i princippet blot en lavning i plænen, som kan opstuve regnvand og langsomt lade det nedsive i jorden. Du kan enten så det til med græs eller udforme det som et plantebed med prydgræsser, stauder og buske. I stedet for planter kan bedet også fyldes op med flotte sten eller andre vandgennemtrængelige materialer. For at få den drænende effekt skal du løsne underjorden og udskifte de øverste 20 cm med en blanding af muld og sand, hvis der skal plantes i bedet. Et eksisterende surbundsbed vil også kunne anvendes som regnbed, såfremt det er velafdrænet, og placeringen gør, at det overskydende vand løber ud på plænen og ikke ind mod bygninger. Vandet siver BEDST i VESTJYLLAND Regnbedet vil være mere eller mindre godt til at nedsive regnvand, alt efter om du bor på en leret eller sandet jord. De sandede jorde, som er mest udbredt i det vestlige Danmark, dræner hurtigt vandet ned til grundvandet. Derfor vil der meget sjældent stå vand i regnbedet. Regnbedet vil her være tørrere end den omgivende jord i haven, og derfor må du satse på planter, der kan klare at stå meget tørt, samtidig med at de skal kunne klare at stå under vand et par gange om året. Hvis du derimod bor på en klæg, leret jord, som er udbredt mange steder i det østlige Danmark, vil regnbedet formodentlig være længere om at dræne vandet væk. Derfor vil det være en god idé at kombinere regnbedet med en faskine eller andet overløb. Selvom den lerede jord holder mere på fugten, vil du dog ikke kunne plante egentlige vådbundsplanter som fx tagrør og åkander. Planterne skal også i dette tilfælde kunne tåle både udtørring og stående vand, fx iris, mjødurt og fredløs. Hvis du ønsker egentlige vådbundsplanter, kan du kombinere regnbedet med en havedam, hvor der står permanent vand. Du kan lede vandet til dammen først og bruge regnbedet som et overløbsbassin, når det regner. Her skal du være indstillet på, at havedammen, ud over at skulle have tilført ekstra vand, kræver mere vedligeholdelse end regnbedet. Det har med sin faste bund heller ikke nogen effekt som nedsivningsbed. En rende til at lede regnvand hen over en plæne behøver ikke at syne af meget, men er oplagt på en skrånende grund. Vandet kan på denne måde ledes til fx et regnbed i den anden ende af haven. FOTO: gapphotos / jerry HARPUR FOTO: gapphotos / JASON INGRAM Regnbedet RENSER VANDET Når du anlægger et regnbed, er du, ud over at spare rensningsanlægget for unødig rensning, med til at øge mængden af grundvand, som vi flere steder i landet har mangel på. Regnbedet renser vandet, før det løber ned i grundvandet, idet vandet passerer gennem muldlaget. Ved at tilsætte kalk i bedet kan tungmetaller, som kan komme fra taget eller indkørslen, tilbageholdes. Du kan også blande noget velomsat kompost i den øverste del af jorden og dermed være med til at fremme nedbrydningen af restolie i vandet fra indkørslen. Regnbedet er velegnet til at fungere som overløbsareal for fx en regnvandstønde. Du bør dog overveje, hvor vandet skal løbe videre hen, hvis der kommer et stort regnskyl. Du kan enten udlægge en del af græsplænen til at tage vandet, koble en faskine på eller bede en kloakmester om at lave et overløb til kloaksystemet. Det overskydende tagvand kan også ledes gennem en stenrende og nedsives i et dekorativt stenbed. Bedet kan enten udlægges helt med sten eller, som her, beplantes med planter, som både tåler udtørring og perioder med kraftig regn. Det er newzealandsk hør, Phormium tenax, et fint eksempel på. (Vær opmærkson på at den ikke er vinterfast i Danmark). HAVEN september

8 tema: Genbrug dit regnvand REGLER FOR NEDSIVNING Faskiner og regnbede skal placeres mindst 2 m fra bygninger og naboskel. Hvis du har kælder i huset, skal du dog 5 m væk for at kunne nedsive regnvand. Faskiner skal placeres mindst 25 m fra drikkevandsbrønde, søer, vandløb eller havet. Du må selv stå for gravearbejdet, men en autoriseret kloakmester skal stå for til- og frakobling af kloaksystemet. Inden du går i gang, skal du kontakte din kommune for at høre, hvilke muligheder du har for at nedsive regnvand på netop din grund. Hvis du vælger helt at afkoble fra det offentlige kloaksystem, er der i flere kommuner mulighed for at få en del af tilslutningsbidraget tilbage, svarende til ca kr. FOTO: LULU JACOBSEN Faskiner er den mest effektive måde at nedsive regnvand på. I princippet er det blot et hulrum i jorden, hvor vandet ledes til og trænger videre ud gennem sider og bund. En faskine kan fx bestå af en samling store sten med fiberdug eller af en plastkassette som vist på billedet. Her ser du Vincent Hvenegård, der er i gang med at nedlægge faskiner i sin have i Birkerød. Sådan anlægger du en FASKINE Grav et hul i en meters dybde og en halv meters bredde. Længden afhænger blandt andet af, hvor stort et tagareal du ønsker at nedsive vand fra. Det er vigtigt, at hullet bliver langt og smalt med store sidearealer, da vandet primært siver ud fra siderne og kun i mindre omfang fra bunden. Du kan enten fylde bunden med et stenlag af singels 32/64 eller nedlægge plastkassetter. Rundtom lægges en vandgennemtrængelig fiberdug, og foroven afdækkes der med jord. Du kan evt. så græs ovenpå. Hvis alt vandet fra taget skal nedsives, skal du regne med at etablere 1 m 3 faskine for hver 30 m 2 tag. Faskinen kan dog godt være lidt mindre, hvis du har meget sandet jord. Du kan evt. få hjælp fra en kloakmester til at foretage beregningerne. Husk, at kommunen skal godkende den valgte størrelse og placeringen. Faskiner Sådan finder du PLADS TIL FASKINEN En faskine, som også kaldes en sivebrønd, er i princippet blot et hulrum i jorden, som kan modtage regnvand. Hullet fyldes op med sten, plastkassetter eller andet, der sikrer et hulrum. Før et plastrør fra nedløbsrøret til faskinen. Det er en god idé også at sætte en sandfangsbrønd i, som vandet passerer på sin vej til faskinen. Den hindrer, at faskinen stopper til. Hvis jorden i haven er meget leret, kan det være svært at få vandet ledt væk. Du bør derfor lave en prøveudgravning for at se, hvor drænende jorden er. Grav et hul, og fyld det op med vand. Hold det fyldt i en halv time, og lad det derefter synke ned. Hvis vandet er drænet væk efter 10 minutter, tyder det på, at din jord er velegnet til nedsivning. Hvis vandet bliver stående i hullet, er jorden sandsynligvis for leret eller sammenpresset, men du kan forsøge at lave testen et andet sted i haven, da jordtypen kan variere. Måske er du ligefrem så heldig, at der går en sandåre gennem haven, hvor faskinen kan placeres, så vandet dræner hurtigt væk. Normalt placerer man en faskine under en græsplæne, men faskinen kan også placeres direkte under en belægning eller et regnbed, hvis du sikrer, at vandet kan dræne væk derfra. Det er ikke alle steder, du må nedsive vand. Fx kan det være et problem, hvis jorden er forurenet, eller hvis grundvandsstanden er meget høj. Hvis du overvejer at lede dit tagvand ned i en faskine, skal du ansøge kommunen om tilladelse til nedsivning. Du kan med fordel anlægge en faskine som sidste led i rækken af regnvandsløsninger for at sikre, at alt vand ledes væk. Ved at kombinere flere løsninger, fx en regnvandstønde med et regnbed og en faskine, får du den bedste udnyttelse af regnvandet og sikrer samtidig, at vandet ledes videre i sit naturlige kredsløb til glæde for mennesker, dyr og miljø. 42 HAVEN september 2010

9 FOTO: Zinco Grønne tage Mange steder har man fået øjnene op for taghaver i etagebyggeri. Herved får man både skønne opholdsarealer og mulighed for at udnytte regnvandet til frodighed på toppen af huset. Her er det en taghave i København med opholdsterrasse, staudebed og drivhus, tegnet af landskabsarkitekten Birgitte Fink. Planter på TAGET GAVNER MILJØET Vi kommer til at se flere grønne tage i fremtiden. Beplantede tage er nemlig både flotte og miljørigtige, og så er de med til at isolere huset og rense byluften. Både flade tage og tage med en hældning op til 30 grader kan beplantes med mosser, arter af stenurt, græsser og stauder. En stor del af regnvandet vil blive optaget af planterne og fordampe, så vandet til kloakken reduceres med ca. det halve. Du kan også overveje at gøre cykelskuret eller garagen grøn på toppen. Flere producenter tilbyder færdiglavede måtter, som er lige til at lægge på det eksisterende tag. Måtterne er bygget op med lave, tørketålende planter. Et tag af mos og stenurt vil skifte mellem grønne og røde farver alt efter fugtigheden. De ukrudtsfrø, som måtte forvilde sig ned og spire mellem stenurterne, vil visne bort pga. den kraftige udtørring mellem regnskyllene. Tagplanterne på de såkaldt ekstensive tage er desuden hårdføre og nøjsomme, så gødning og eventuel vanding kan begrænses til et absolut minimum. Så disse grønne tage er stort set vedligeholdelsesfrie. Et gammeldags græstag er også en mulighed. Der er desuden de senere år gjort forsøg med en del nye tagplanter, som er tørketålende stauder. Et sådant tag kan give et mere frodigt look, men det vejer mere, for planterne kræver et tykkere vækstlag. Så dette kan du kun vælge, hvis dit tag er konstrueret til at modstå vægten. En tredje mulighed er at indrette en reel taghave. Det kræver naturligvis, at huset er konstrueret, så det kan bære den ekstra vægt. Men hvis du er så heldig at kunne indrette en taghave, kan du eksperimentere med både højbede, plantekasser med stauder, slyngplanter, buske og selv mindre træer. Foto: veg TEC Et tag med mos og stenurt, Sedum, er både dekorativt og effektivt til at holde regnvandet tilbage. Omtrent halvdelen af det vand, der falder på taget, opsuges af planterne og fordampes. HAVEN september

10 tema: Genbrug dit regnvand Rørmesterens regnvandshave Da Finn og Bente Raundahl overtog drømmehuset i det kuperede skovområde ved Allerød i Nordsjælland, havde de ikke forestillet sig, at halvdelen af deres kommende haveprojekter ville komme til at foregå under jorden. Finn og Bente foran vandkaskaden, som blot er ét ud af mange regnvandselementer i den ca m 2 store have. Under dem er der rør, pumper og overløbssystemer, der leder vandet rundt til søer, kaskader, vanding, toilet og vaskemaskine. Det er ikke til at se det, men under de kuperede plæner med de mange fine stier og velpassede staudebede gemmer der sig en labyrint af rør, vandtanke og pumper. Et sindrigt system af underjordiske vandveje, der leder tagvand til søer, regnbede og kaskadeanlæg og endda til en tank med vand til brug i toilet og vaskemaskine. Finn og Bente Raundahl overtog det ældre parcelhus i skovkanten for otte år siden og gik straks i gang med at planlægge ombygning af huset. Da kommunen informerede dem om, at regnvandet fra taget ikke måtte tilsluttes kloakken, var det første regnvandsprojekt født. Finn, der er uddannet kloakmester, kunne nemlig ikke finde nogen tegninger over, hvor vandrørene lå, og måtte selv tage stilling til, hvor vandet nu skulle ledes hen. Det blev starten på en lang række projekter, der på godt og ondt har givet Finn og Bente mange erfaringer med, hvad regnvand kan bruges til. NABOER MÅ HJÆLPE HINANDEN Parret havde besluttet sig for at etablere nyt bad og køkken og valgte samtidig at få lagt en regnvandstank i jorden. Tanken har plads til fire kubikmeter regnvand, der kommer fra tagets to nedløbsrør. Det meste af året har den lille husholdning, der blot består af to, vand nok til toiletskyl og tøjvask. Skulle det ske en sjælden gang, at tanken løber tør, slår vandværksvandet automatisk til. Fra regnvandstanken er der forbindelse til et lille vandhul. Her løber vandet til, når tanken er fyldt op. I tilfælde af at det regner rigtig meget, er systemet også koblet på et rør, der leder det overskydende vand ud til naboens store sø.»det var noget, jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at gøre, efter at vi havde en oversvømmelse i haven i 2007,«siger Finn med et skævt smil.»men naboen får så til gengæld lov til at lede regnvand fra sin indkørsel ned i vores lille nedsivningsbed. Man bestemmer jo ikke altid selv, hvor vandet vil løbe hen, og derfor må naboer hjælpe hinanden.«finn har således hen ad vejen udbygget sit sindrige system af underjordiske vandgange, i takt med at nye behov opstod. Til at starte med havde Finn og Bente blot regnvandstanken, som forsyner dem med vand til toilet og tøjvask. Siden er der blevet koblet faskiner, overløb, søer og senest et granitbassin med kaskade på regnvandssystemet. VANDET SKAL SES SOM ET STORT SYSTEM»Der, hvor jeg virkelig synes, at det begynder at blive sjovt, er, når vi har glæde af vandet oven over jorden, som fx det lille granitbassin, hvor vandet bliver pumpet op, men det er også lidt af et eksperiment, for vi har jo fundet ud af, hvor svært det er at holde vandet fri for alger. Vores lille vandhul holder sig faktisk pænere end bassinet, uden at vi gør noget ved det,«siger Bente. Ud over at udnytte det vand, der falder på husets tag, forstår rørmesteren også at få noget ud af et simpelt omfangsdræn, der er lagt for at holde kælderen tør. Her har Finn igen tænkt kreativt. Alt vand kan udnyttes, og omfangsdrænets vand har han sørget for at lede direkte ned til en tørstig cypres og et bed med rododendron. I tilfælde af at der står meget vand, vil vandet automatisk løbe videre ned i vandhullet.»det er vigtigt, at man ser det hele som et stort system,«understreger Finn. 44 HAVEN september 2010

11 TEKST: LULU JACOBSEN, LANDSKABSARKITEKT Værd at vide om TAGVAND Det regnvand, som falder på husets tag, samles i tagrenden og løber ned gennem nedløbsrøret til kloaksystemet. I stedet for at lade vandet løbe ned i kloakken kan du koble en regnvandstønde eller -tank på nedløbsrøret. Ved tilslutning af vandbeholderen skal du sætte en såkaldt nedløbsventil med overløb på, der sørger for, at det vand, der ikke kan være i beholderen, løber videre ned i kloakken. Du kan også vælge at føre det overskydende vand til en faskine eller en sø i stedet for til kloakken. Du bør ikke opsamle regnvand til brug i haven, hvis dit tag er lavet af zink, kobber eller bly. Nylagt tagpap afgiver tjærestoffer, så vent et år med at opsamle regnvand herfra. Fra et hus med en tagflade på 100 m 2 kan der opsamles ca. 45 tons regnvand om året. Det er en god idé at kombinere flere forskellige regnvandsløsninger, som Finn har gjort, hvis du ønsker at afkoble dit tagvand helt fra kloakken. REGNVANDSBEHOLDER TIL TOILETSKYL OG TØJVASK Tanken graves ned under jorden og er dermed ikke synlig Vandet pumpes op og renses gennem et filter for urenheder Et regnvandsanlæg med en tank på liter koster ca kr.; hertil kommer udgifter til vvs-installatør og autoriseret kloakmester, som er obligatorisk Ved at bruge regnvand til toiletskyl, tøjvask og havevanding kan udgiften til anlægget tjene sig ind på ca. 8 år KLIMAÆNDRINGER og NYE HOLDNINGER»Vi venter jo i virkeligheden på at se effekten af klimaændringerne. I fremtiden får vi meget mere regn, og det vil jo desværre ikke falde jævnt fordelt, men i voldsomme mængder. Det gælder om at tænke i helheder og på, hvor vandet løber hen. Vi bliver også nødt til at ændre vores holdning til fliser og anden belægning, så vi ikke leder alt vandet ud på vejen, for det belaster jo kloakkerne og i sidste ende miljøet. Vi skal hellere tænke på at lave belægninger, som vandet kan løbe ned igennem,«forklarer Finn. På spørgsmålet om, om der er nye regnvandsprojekter i støbeskeen, kigger Bente lidt træt væk, mens Finn begejstret fortæller, at han da har en plan om, at det 100 m 2 store tag på udhuset skal levere vand til parrets hindbærbed. REGNVAND ER GODT FOR BIL OG BLOMSTER Finn indrømmer, at han både har brugt en del tid og en del penge på sine rørprojekter.»det dyreste har helt sikkert været regnvandstanken til toilet og vaskemaskine, men den er vi også rigtig glade for. Selvom vi bruger en del af vandet i huset, er der som regel nok til at vande haven også. Jeg kan godt lide det kalkfrie vand, for det giver ikke kalkpletter på rododendronerne. Faktisk er det kalkfrie vand også godt at vaske bil i. Og så er det jo gratis.ud over tid og penge har projekterne kostet en del blomsterbede i haven. Men når jeg har været i gang med at grave rør, så laver min kone bare et nyt bed det er hendes hobby, ligesom rørene er mine, siger Finn. Heller ikke de mislykkede forsøg har fået rørmesteren til at indstille haveprojekterne.»hver gang jeg har eksperimenteret lidt for meget, og det ikke har virket, så har jeg jo fået noget nyt at tænke over. Det er på en måde problemerne, der gør, at man bliver nødt til at tænke kreativt, og når den har været helt gal med oversvømmelse, så plejer jeg at sige: Nå, pyt så får min kone et nyt bed, og jeg får et nyt rør,«slutter han med et bredt smil om munden. Bente nikker og glæder sig allerede til det nye skovbed, som hun har fået plads til at anlægge, efter at Finn har fældet nogle store træer for at kunne lægge endnu et rør. FOTO: MARTE KOPPERUD Det lille vandhul er en del af det store regnvandssystem og fungerer som nedsivningsbassin. Finn og Bente eksperimenterer også med at bruge vandet visuelt i haven ved at pumpe det op og lade det løbe ned i en kaskade. Regnvandet pumpes op fra en af de underjordiske tanke og løber ned ad højens kaskade for at ende i et granitbassin. Foto: Marte KOPPERUD HAVEN september

12 Velkommen Få mere ud af din have. Vi er allerede og vil være glade for at få dig med. I Haveselskabet får du: Få Danmarks største og flotteste havemagasin 11 gange om året Få gratis rådgivning af haveeksperter Få adgang til over 1000 arrangementer. Foredrag, kurser, udflugter, rejser, åbne haver og plantemarkeder over hele landet Få medlemsrabatter Spar 20-50% på frø, planter, bøger og haveudstyr Støt mærkesagen Intelligent udnyttelse af regnvand Meld dig ind på Lige nu kan nye medlemmer lære Haveselskabet at kende for kun 135 kr. for tre måneder. Herefter fortsætter man til 135 kr. pr. kvartal eller man kan vælge at fortsætte med et helt år for 495 kr. som er billigere. Man kan altid melde sig ud ved en periodes udløb. Tip: Tilmeld dig Haveselskabets ugentlige nyhedsbrev Haven Weekend på

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

REGNBEDE i grønne anlæg

REGNBEDE i grønne anlæg REGNBEDE i grønne anlæg g Jordbruget s Efteruddannelsesudvalg Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright 2013 - Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

kompost Din håndbog om

kompost Din håndbog om Din håndbog om kompost Det er enkelt at lave kompost ud af det grønne affald fra køkken og have. Når affaldet bliver til kompost, gør det gavn hjemme i haven i stedet for at belaste miljøet. Brug denne

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS ANNONCETILLÆG I ROSKILDE AVIS MAJ 2011 Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie i Hyrdehøj Vind flotte vandkarafler Vandet i Roskilde Sådan sparer du penge på dit vandforbrug meget Vores

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

Fakta om grundejeren.dk

Fakta om grundejeren.dk ællesforeningen af Grundejerforeninger 30 oktober 2014 Er din håndværker autoriseret Det sku være så godt Protest over ejendomsskattesystemet Nye vurderinger rammer også forkert Grundskyld i 2014-18 Pas

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk

Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Pasningsvejledning til saltvandsakvarier. Af Karl-Henrik Arendt www.saltvandssiden.dk Indledning...2 Udstyr...2 1. Akvarium...2 2. Lys...3 7. Salt...7 8. Sporestoffer...8 9. Testsæt...10 11. Varmelegeme

Læs mere

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person

LokumsALBUM. tag 10 min. i fred med en god toiletkultur. miljøprisen -09. historie. Lort på dåse. Kloak- og miljødoktor i én og samme person miljøprisen -09 Kloak- og miljødoktor i én og samme person Læg en kage Lokum på bordet? historie Hvor gik man på toilettet i gamle dage? Lort på dåse Er lort kunst, blot fordi det kommer ud af en kunstners

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere