GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul Bentzen Ingen andre forslag Poul Bentzen er valgt. Poul Bentzen takkede for valget. Konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne 4 stk. 1. Erklærede generalforsamlingen lovligt. Valg af stemmetællere: Jørgen Nymark Kresten Thomsen Stemmeberettigede: fremmødte: 33 fuldmagter: 18 stemmeberettigede i alt: 51 B: BESTYRELSENS BERETNING Preben Schou forelagde bestyrelsens beretning se vedlagt bilag udkast. Brian: Antennen formanden fortæller med glæde, at der er penge i kassen. Spørger til, ved omstilling af kanaler hvis man skal have professionel til at stille om om foreningen så kan betale? Preben: Forklare, at det er prisen for at være med i et fællesskab. Bifalder ikke, at foreningen skal finansiere dette. Ejner Johansen: Har stillet om, men anfører at antenneforeningen bare ændre på kanalerne. Preben: Sker ikke så tit. Overordnet set er det You See, der stiller om. Det er det, man må acceptere, når vi er med i en stor fællesantenneforening. Men at det er et væsentligt billigere produkt, end hvis vi selv skal drive en antenneforening. Brian: Snerydning Jørgen Roedsvej. Har fået henvendelse fra skraldemænd og postmand, som oplyser, at hvis ikke der bliver skovlet sne fra Garvers og ned til Brian, vil skraldemanden ikke Side 1 af 5

2 komme og hente skrald + postbudet ikke komme og aflevere post. Hvis ansvar er det for at få ryddet sne? Preben: Klage til kommunen. Der er kommunen, der komme og føre tilsyn med vejene, om de er ordentligt ryddet. Ifølge reglerne, er det den enkelt ejer, der skal rydde ud til midten. Vi har i foreningen en entreprenør til at rydde. Bestyrelsen rekvirerer entreprenør, når der skønnes behov. Bestyrelsen vil gerne høre, hvis der er behov. Kresten Thomsen fra Carl Blocks Vej: Vedr. sommer-skovning, så synes han ikke, at det er en god ide ærgerligt at klippe grønne blade af. Og folk har dårligt tid. Prøv til efteråret. Tror, at der vil være større tilslutning. Preben: Forslag vi har modtaget - bestyrelsen vil tage forslaget til efterretning. Jørgen Nymark. Carl Plougsvej: Godt initiativ med fællesarrangement for beskæring af buske på det store fællesareal. Kan godt tilslutte sig fællesarrangement. Opfordre/henstiller i øvrigt, at alle grundejere får klippet ud mod fortovet, så begge fliser er frie. Beretningen blev herefter vedtaget. C: FORELÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB Ole Jørgensen gennemgik regnskabet se vedlagt. Morten Günther har godkendt regnskabet og skrevet det under. Kommentarer til årsregnskabet: Brian: Mener, at det er en kommunal opgave, at belyse en skolestien. Eneste forening, der betaler for belysning. Preben: Han har haft en længere drøftelse med kommunen. Skyldes privatvejslov. Vedligeholde af private veje der står intet om private stier. Kommunen siger, at belysning af interne stier er vores egen ansvar. Kate Hansen: Oplyser, af i Køge kommune, hvor hun kommer fra, har hun oplevet samme problematik - kommunen har pligt til at anlægge en skolesti, hvis børn skal over en trafikeret vej i deres tilfælde var vejen ikke nok trafikeret. Vordingborg kommune vurderer, at Peter Lindsvej og Keidamsvej ikke farlige veje. Derfor kan børn køre der. Brian: Opfordre til, at man søger kommunen hvert år. Torben Nørgaard: Vedligeholdelse af vej næsten er det kun de små stikveje? Preben: Vejene, der skulle renoveres, var værre end forventet. Derfor denne store udgift. Per Nielsen: Hvem har konstateret, at det var forurenet? Preben: Den entreprenør, som skulle køre jorden væk, og han er forpligtet til at anmelde/tage prøve ved en mistanke. Ved den anmeldelse skulle der leveres prøver ind til Miljølaboratoriet. Havde fået et varsel. Per Nielsen: Har vi indhentet flere tilbud? Preben: De sydsjællandske kommuner laver fælles licitation. Dem kobler vi os på. Vi meddeler, hvad vi har, der skal ordnes. Per Nilsen: Meget stort beløb for den smule vej, der er renoveret. Preben: Bestyrelsen valgte at få det renoveret korrekt i stedet for at lægge ny asfalt ovenpå. Bjarne Andersen: Slídlagsbelægningen, der skal på i år er det med i prisen? Preben: Nej regning for slidlag for nyt anlagt asfalt kommer i år. Kresten Thomsen: Vedr. at tilslutte sig kommunale licitation, så opfordrer han til, at man undersøger markedet lidt mere, minimum 2-3 andre. Side 2 af 5

3 Preben: Kommunerne laver den licitation. De spørger 2-3 andre. Vi bruger de enhedspriser, som kommunen kan får det til. Ejner Johansen: Mht. veje, så oplyser han, at Const. Hansensvej og vejene deromkring var et forsøg med fiberteks under asfalten og intet andet. Det var et forsøg, som er godkendt af myndighederne. Per Nilsen: Når vi bruger de tilbud, som kommunerne har forhandlet sig hjem, er vi så sikre på, at det er OK. Opfordre til at undersøge andre firmaer. Preben: Tager dette til efterretning. Bjarne Andersen: Bundbefæstelsen har kommunen den med i tilbudsgivningen? Preben: Vi står selv for bundbefæstelsen. Bjarne Andersen: Opfordre, at der indhentes tilbud. Preben: Vi bruger de enhedspriser, som kommunen arbejder efter. Det bliver for stort et arbejde at indhente tilbud. Årsregnskab vedtaget uden afstemning. D: BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 1. Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarme på fællesareal Ansøger trækker sin ansøgning tilbage, da området er for lille. Ønsker at forslaget kan behandles mere generelt. Poul Bentzen: Anfører, at så må der en ny ansøgning og sagsbehandling til. 2. Forslag om revision af deklarationen Per Nielsen: Giver anledning til debat. Har fladt tag som man skal have. Går ind for, at man tager deklarationen op til revision. Hvorfor har de huse øst for udstykningen fladt tag? Ønsker en forklaring på dette. Ruth Frank: Har tidligere ansøgt om at få lidt rejsning på taget. Har tidligere været til afstemning vil supplere, at hvis man ikke er til gene for andre, kan hun ikke se, at det skulle give nogen forhindring. Kate Hansen: Hvis det ikke er til gene, vil hun give lov. H. C. Mortensen: For at få det helt klarlagt, så skal en ændring af deklarationen have samtlige grundejere og kommunen give tilslutning. Ove Jørgensen: Oplyser, at han har 2 fuldmagter, der vil stemme imod en deklarationsændring. Per Nielsen: Spørger til, om der skal en deklarationensændring til for at få lov til at lave rejsning på tag, på de huse, hvor deklarationen foreskriver flade tage? Preben: De arkitekter, der i sin tid tegnede området, mente, at de områder øst for Keidamsvej skulle have flade tage. Årsagen til, at husene nord for Keidamsvej har tage med rejsning, har sin baggrund i, at greven ikke kunne sælge de grunde nord for Keidamsvej. Han søgte dengang generalforsamlingen om dispensation, som ham fik. Siden den tid har foreningen fastholdt, at de huse øst for Keidamsvej, skal have flade tage. Men man kan til en hver tid søge generalforsamlingen om dispensation. Ruth Frank: Synes også, at man skal fortsætte med at søge dispensation. Ønsker at høre begrundelsen for at gå imod. Poul Bentzen: Spørger til, hvorfor andelsboligforeningen må have høj rejsning. Side 3 af 5

4 Preben: Andre højdedeklarationer var oprindeligt udlagt til serviceområde. Ejner Johansen: Uddyber omkring andelsboligens huses taghældning. Oplyser i øvrigt, at det var greven, som spurgte ham, hvorfor hans grunde ikke blev solgt. Ejner forslog, at han skulle søge om dispensation til huse med taghældning. Poul Bentzen konkluderer, at der ikke er stemning for en general ændring af deklarationen, men at enkelte grundejere kan søge om dispensation. E: FORELÆGGELSE AF BUDGET OG FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT Ole fremlægger budgettet. Per Nielsen: Synes, at beløb til reparation af veje er for stort reparation af stikveje på Askemarksvej samt slidlag samt reparation af fortove. Kate Hansen: Fortove, er det ikke ejers ansvar? Opfordre at grundejerne til at får beskåret, så de ikke ødelægger fortovene. Ole Jørgensen: Nej, fortovene er grundejerforeningens ansvar. Budget blev herefter vedtaget. F: VALG AF FORMAND Preben Schou på valg er villig til genvalg. Ingen modkandidater Preben Schou er genvalgt. G: VALG AF 2 BESTYRELSESMEDLEMMER SAMT 2 SUPPLEANTER Hans Jørgen Klarskov Mortensen er på valg er villig til genvalg. Lone Bitsch-Olsen er på valg er ikke villig til genvalg. Hans Jørgen Klarskov Mortensen er genvalgt. Torben Nørgaard, Keidamsvej 13 ingen modkandidater er valgt. 2 suppleanter: Bjarne Rasmussen, Peter Lindsvej 5, villig til genvalg, ingen modkandidater er genvalgt. Da Torben Nørgaard var suppleant, skal vælges en ny suppleant Erik Heidemann Andersen - ingen modkandidater er valgt Side 4 af 5

5 H: VALG AF REVISOR OG SUPPLEANT Morten Günter er på valg, og han er villig til genvalg. Morten Günter er valgt til revisor. Bent Holz Hansen er på valg, og han er villig til genvalg. Bent Holz Hansen er valgt til revisorsuppleant. I: EVENTUELT Hans Jørgen: Oplyser, at nogen har fået en ide, at det er bedre, at hunde-høm-høm kommer i pose og blive smidt på skolestien. Opfordre til, at disse tages med hjem. Dirigenten takker for god ro og orden. Preben takker dirigenten for myndig styring. Generalforsamlingen slutter kl Den Den Den Poul Bentzen Preben Schou Lone Bitsch-Olsen (dirigent) (formand) (sekretær) Side 5 af 5

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere