A r k i t e k t u r p r i s N o m i n e r i n g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g"

Transkript

1 A r k i t e k t u r p r i s N o m i n e r i n g

2 KARKITEKTURPRIS SVENDBORG OMMUNE Nomineringen er foretaget af Svendborg Kommune og er et udtryk for anerkendelse af indsatsen for at gøre kommunen til et smukkere sted at bo. Ved udvælgelsen er der lagt særligt vægt på, at ejendommen opfylder et eller flere af følgende kriterier: a. gode og smukke bygninger b. smukt udført og veltilpassede om - og tilbygninger af eksisterende bygninger og c. andre anlæg, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse. Præmieringsudvalget består af uvildige, sagkyndige arkitekter sammensat af Akademisk Arkitektforening, samt repræsentant fra facaderådet, et medlem fra bevaringsforeningen By & Landskabskultur Sydfyn samt formand for Svendborg Kommunes udvalg for Miljø og Teknik, der også er formand for præmieringsudvalget. Normalt udvælger præmeringsudvalget et eller flere af de forslåede projekter til præmiering i form af en plakette til indmuring i den præmierede bygning/anlæg. Flemming Madsen Formand for præmeringsudvalget 2

3 Indhold Sætting Strandvej 13 Nybygning Bolig 4 Degnemosen 18, Tåsinge Om- & tilbygning Bolig 6 Bjerrerbyvej 98, Tåsinge Nybygning Bolig 8 Ramsherred 4 Ombygning Kulturhus 10 Klosterplads 2 Facaderenovering SydBank 12 Græskæmnervej 6 Nybygning Bolig 14 Egne notater 16 Udarbejdet af Erik Krahn, arkitekt, m.a.a., Miljø og Teknik, Foto: Erik Krahn, Trykning: Grafisk Afdeling, August

4 N o m i n e r e t Adresse: Sætting Strandvej 13, Matr.nr. 16 p SKT. Jørgens Svendborg Jorder. Funktion: Enfamiliehus Ejer: Conny & Bjerne Hansen Sætting Strandvej 13 Bygherre: Conny & Bjerne Hansen Sætting Strandvej 13 Arkitekt: Nørkær + Poulsen arkitekter m.a.a. APS, Aalborg Redegørelse: På en meget velbeliggende grund med en fantastisk udsigt over Svendborg Sund finder man et nyt og spændende bud på et enfamiliehus. Huset er placeret øverst oppe på grunden. Adgang til ejendommen sker via ankomstgården, som afsluttes med en dobbelt carport. Fra nord og Sætting Strandvej synes huset næsten ydmygt indplaceret og fremtræder som et rimeligt lukket énetages byggeri, mens oplevelsen af huset fra syd er en hel anden. Hér åbner huset sig mod den fantastiske udsigt, og husets to etager er åbenlyst. Det skrånende terræn sikrer ugenerthed mod nord, mens beplantning og husets udformning i terrænet sørger for en afskærmning mod øst og vest/vej. Sådan vil man ved ophold i huset have følelsen af, at man nærmest er alene i verden, kun afbrudt af de forbipasserende skibe på Svendborg Sund. Bygningskomplekset er dannet med tanker om enkelthed, markant arkitektur og en afstemt materialeholdning inde og ude. Langs hele facaden mod vandet er der visuel kontakt med omgivelserne og mulighed for udgang hertil. Gårdhaven og dermed udsigten omkranses af terrænmure, som leder udsigten og skaber perfekte forhold for ugenert udeophold. I gårdhaven er der forberedt for placering af udekøkken. Et meget fint og spændende hus som har udnyttet terrænet til det optimale. Materialeholdningen er hvidpussede facader med alluvinduer. Facade mod Svendborgsund i to etager. 4

5 Langs hele facaden mod vandet er der visuel kontakt med omgivelserne og mulighed for udgang hertil. Bygningskomplekset er dannet med tanker om enkelthed, markant arkitektur og en afstemt materialeholdning inde og ude. Materialeholdningen er hvidpussede facader med alluvinduer. Indgangsfacade. 5

6 N o m i n e r e t Adresse: Degnemosen 18, Tåsinge Matr.nr. 7., Vindeby By, Bregninge Funktion: Ombygning af Enfamiliehus Ejer: Henrik Harald Halberg Degnemosen 18, Tåsinge Bygherre: Henrik Harald Halberg Degnemosen 18, Tåsinge Arkitekt: Arkitektfirmaet C & W arkitekter m.a.a. Kullinggade 31 E Redegørelse: Villaen blev opført på Tåsinge i en ny udstykning ved Braten i 1979 efter tegninger af professor arkitekt m.a.a. Knud Peter Haboe. Ejendommen fremstår med tilbygning fra 1986 ligeledes udført af Knud Peter Haboe, som har været familiens arkitekt gennem tiden. Grunden er beliggende i første række fra vandet, hvorfra der er fantastisk udsigt over Svendborg Sund og byen. Bygningen er udformet med to forskudte bygningskroppe. Derved opnås, at der opstår et åbent rum mellem bygningerne, og opholdeareal til det fri bliver derved tilgængelig fra alle primære rum. Facaden mod ankomstsiden danner ryk mod vejen og er præget at meget få vinduer. De store glaspartier i facaderne mod vest og syd, i kombination med det brede tagudhæng, giver en direkte kontakt mellem ude og inde. Huset er opført i lyse gule blødstrøgne teglsten og har fladt tag med kobberinddækninger. De hvidmalede vinduer og indgangsdør er udført af træ. En havestue er opført i træ og er ligeledes malet som det øvrige træværk. Der er en god og fint materialemæssig sammenhæng i huset. Udtryksformen er et godt eksempel på den såkaldt funktionelle tradition med maritime træk, hvilket især kan bemærkes i havestuen. En ny tilbygning er blevet opført efter C & W arkitekter anvisninger og består af en mindre udbygning, som tilpasser sig husets oprindelige arkitektur. Bygningen indeholder en ny soveafdeling med bad og toilet. Tilbygningen er fint tilpasset den eksisterende arkitektur og fremstår i harmoni med dette. Facaden mod haven og Svendborg Sund. Huset er opført i lyse gule blødstrøgne teglsten og har fladt tag med kobberinddækninger. 6

7 Udtryksformen er et godt eksempel på den såkaldt funktionelle tradition med maritime træk, hvilket især kan bemærkes i havestuen. Tilbygningen er fint tilpasset den eksisterende arkitektur og fremstår i harmoni med dette. 7

8 N o m i n e r e t Adresse: Bjerrebyvej 98, Tåsinge Matr.nr. 30.G BJERREBY BY, BJERREBY Funktion: Enfamiliehus Ejer: Birte og Bent Krogh Jensen Bjerrebyvej 98, Tåsinge Bygherre: Birte og Bent Krogh Jensen Bjerrebyvej 98, Tåsinge Arkitekt: Arkitektfirmaet C & W arkitekter m.a.a. Kullinggade 31 E Redegørelse: På Tåsinge ved Bjerreby blev der i 1965 opført et meget moderne enfamiliehus på 165 m² Huset er tegnet af arkitekt m.a.a. Klaus Fussing. Husets arkitektur afspejler en fin og stor forståelse for datidens strømninger, hvor arkitekter blev inspireret af især amerikanske arkitekter, hvor det store tag, de store vinduespartier og den markante storsten til pejsen var et af virkemidlerne. Ejendommen skiftede ejer for få år siden, og Birte og Bent Krogh Jensen kom til. Huset var på daværende tidspunkt meget nedslidt, og en større renovering kom på tale. I samarbejde med C&W arkitekter blev der ved denne lejlighed opført en tilbygning på 83 m². Huset fremstår med sit store tag og mange fine detaljer meget let, hvilket understreges af de store vinduespartier, der er placeret, således at huset gennemstrømmes af lys fra to eller flere sider. Tilbygningen er opført i murværk og fremstår med hvide pudsede facader. Bebyggelsen udgør således en sluttet helhed, hvor detaljen har haft stor betydning for opfattelsen af huset arkitektur. Huset fremstår med sit store tag og mange fine detaljer meget let, hvilket understreges af de store vinduespartier, der er placeret, således at huset gennemstrømmes af lys fra to eller flere sider. 8

9 En af mange udeopholdsrum. Eksempel på en enkelt tagkonstruktion. Tilbygningen er opført i murværk og fremstår med hvide pudsede facader. 9

10 N o m i n e r e t Adresse: Ramsherred 4 Matr.nr. 324 A Svendborg Bygrunde Funktion: Kulturhus Svendborg Borgerforeningen Ejer: Borgerforeningen Ramsherred 4 Bygherre: Borgerforeningen Ramsherred 4 Arkitekt: Praksis arkitekter Grønnegade 2 Troense PK3 Landskabsarkitekter Nørrebrogade 66D 1.sal 2200 København Redegørelse: Opgaven med omdannelse af borgerforeningen til et moderne kulturhus har været undervejs i næsten 30 år. Projektet bestod af en total ombygning og renovering af den eksisterende Borgerforening med tilføjelse af en ny foyerbygning og en ny designet forplads. Arbejdet blev lagt i hænderne på Praksis arkitekter og PK3 Landskabsarkitekter På promenaden bevæger den besøgende sig i skiftende niveauer, der forstærker oplevelsen af stedet og bygningen. Rampens samlende form kan fungere som scene for f.eks. modeshows og scenografisk teater, der trækkes ud i byens rum i sommerhalvåret. Ved rampens højeste punkt er placeret en lang egetræs bænk, med siddehøjder for både børn og voksne. Terrassen er belagt med store fliser af lavasten i sildebensmønster. Terrassen indrammes af et værn, der udføres med en håndliste af messing. Terrassen får således med værn og valg af sten en næsten interiør ligende karakter, der er med til at forlænge foyer- og caférummet i Borgerforeningen ud på terrassen. Belysningsarmatur samt øvrige materialeholdning viser en stor forståelse for stedets kvaliteter. Den nye foyerbygning tager sit udgangspunkt i stedet. Det lette sving ind mod teatret er i kontrast til den præcise og skarpe afslutning mod den mindre anneksbygning ved Anne Hvides Gaard. Bygningens plint i insitu - beton starter ved teatret, fortsætter hen til trappen op til terrassen og videre ned over terrænet i en lang glidende bevægelse. I facaden er ud over solafskærmning også indbygget ventilation til foyeren. Frisk luft trækkes ind gennem de perforerede partier og videre ind til foyeren gennem mekanisk styrede opluk i væggene. Som det første ankommer man til det dobbelt høje vindfang med et kik op til loungen på første sal. Farven er sort og stemmer forventningerne. Man svinger ind i café- området, der kan åbnes op mod byens nye terrasse. Længere inde i bygningen står den store bar, beklædt i linoleum. Herfra er der videre adgang til Borgerforeningens tre sale og Svendborg teater. Den største af salene er Guldsalen, designet og restaureret af Svendborg malerskole i et samarbejde med Svendborg Malerlav. Spejlsalen i stueplan er ombygget til at opfylde en række akustiske krav, mens teatersalen på første sal er en black box til Børne og Unge teatret. Vægfladerne i teatersalen er beklædt med sort malede akustiske paneler. På første sal i foyeren ligger loungen. Herfra er der et flot kik ned over rådhuspladsen mod Torvet og rådhuset. Kælderen er anvendt til garderobe og toiletter mm.. Garderoberummet kan desuden bruges til udstillinger og galleri. Fra kælderen er der direkte udgang til Ramsherred. 1 Bygningens plint i insitu - beton starter ved teatret, fortsætter hen til trappen op til terrassen og videre ned over terrænet i en lang glidende bevægelse. 10

11 Ankomst til kulturhuset sker via Promenaderampen. der løber i niveau med terrænet og skaber forbindelse fra gadens niveau på Ramsherred til Borgerforeningens indgang i syd. Frisk luft trækkes ind gennem de perforerede partier og videre ind til foyeren gennem mekanisk styrede opluk i væggene. Facaderne er beklædt med Tombak / byggebronze der patinerer til en mørk gylden nuance. 11

12 N o m i n e r e t Adresse: Sydbank Svendborg Klosterplads 2 Matr.nr. 601 Svendborg Bygrunde Funktion: Facaderenovering Ejer: Sydbank Svendborg Klosterplads 2 Bygherre: Sydbank Svendborg Klosterplads 2 Arkitekt: Praksis arkitekter Grønnegade 2 Troense Redegørelse: 1897: Banken lejer sig ind i I/S Svendborg Mælkeforsynings nyopførte bygning på Klosterplads/Brogade, idet Svendborg Bank rådede over lokalerne ud mod Klosterplads : Banken overtager hele bygningen for kr. Bygningen ombygges ved arkitekt Andreas Jensen, og Banken fik nu den facade og indgang mod Klosterplads, den har i dag, hedder det i 100-års-jubilæumsskriftet fra : 50-års jubilæumsskriftet:..uden overdreven elegance giver lokalerne et indtryk af fornem stil og harmoni, af solidt velvære, som et sådant pengeinstitut bør bære til skue, hvor dets ydre som her svarer til dets indre : Opkøb af naboejendommen på hhv. Klosterplads og i Brogade. 1971: Opkøb af Brogade : Op til 100-års jubilæet hedder det i Svendborgposten 29. dec. 1971: Det er kun få år siden, at man stadig skrev ved pulte i banken, der har bevaret den særlige duft af altmodisch, men gedigen indendørs arkitektur, som man fandt var bedst egnet for så solide foretagender som en bank. 1975: Radikal ombygning af banken, fordobling af indendørsarealet og ny facade mod Brogade ved arkitekt Folke Olsen. Facaden mod Klosterplads bibeholdes. Klosterplads 2 som i dag er Sydbanks hovedafdeling i Svendborg har gennem det sidste halve år gennemgået større facaderenovering. Bygningen blev tegnet af Andreas Jensen og opført i nyklassicistisk stil med referencer til historismen, en periode hvor de klassiske stilarter blev blandet efter forgodtbefindende, en slags katalog-arkitektur. Arkitekterne Praksis har valgt at udføre renoveringen således, at bygningen er ført tilbage til sit oprindelige udtryk med en lys facade i KEIM puds. Vinduerne er restaureret og hvidmalet. Hele bygningen har fået et nyt skiffertag, og skiltningen er minimeret og placeret ved stueplan. Vinduerne er restaureret og hvidmalet. Hele bygningen har fået et nyt skiffertag, og skiltningen er minimeret og placeret ved stueplan. 12

13 Bygningen blev tegnet af Andreas Jensen og opført i nyklassicistisk stil med referencer til historismen, en periode hvor de klassiske stilarter blev blandet efter forgodtbefindende, en slags katalog-arkitektur. Indgang til øvrige lejemål. Hovedindgang fra Klosterplads. 13

14 N o m i n e r e t Adresse: Græskæmnervej 6 Matr. nr. 31-p Svendborg Markjorder Funktion: Enfamiliehus - Nybyggeri Ejer: Henriette og Peter Rønhoff Sloth Græskæmnervej 6 Bygherre: Henriette og Peter Rønhoff Sloth Græskæmnervej 6 Arkitekt: Dahlgaards Tegnestue Enemærket 20 Redegørelse: Grunden er beliggende i en ældre udstykning, men har ikke tidligere været bebygget. Der har været en del gamle frugttræer på grunden, og huset er designet med udgangspunkt i bevaring af tre af de disse træer. Bygningskroppen afviger meget fra den stedlige byggetradition, huset er opført i et plan med fladt tag og uden nogen form for udhæng. Bygningen fremstår dermed som skarp og præcis i sin modulering af vinduer og døre. Huset har en klar opdeling med sammenhængende opholdsrum mod lyset (gadesiden) og bagvedliggende birum og værelser væk fra gaden. Arkitekturen er stilfærdig og diskret. Facaderne er opmuret i gule blødstrøgne teglsten, der passer godt ind i omgivelserne. Teglstenene er anvendt til at skabe skulpturelle bygningsvolumener og indgår ikke kun som simpel facadebeklædning. Karakteristisk for husets udtryk er den store overdækkede terrasse udført i murværk og med murede kvadratiske søjler. Ligeledes karakteristisk er den store skorsten over taget, der betjener husets to murede pejse. Dels den udvendige pejs på terrassen, dels pejsen indvendig, der deler opholdsstuen. Husets gedigne materialevalg, form og funktion afspejler en meget enkel arkitektur og er et fint eksempel på, hvorledes et parcelhuset også kan udføres. Hovedfacaden mod Græskæmnervej. 14

15 Facaderne er opmuret i gule blødstrøgne teglsten. Karakteristisk for husets udtryk er den store overdækkede terrasse udført i murværk og med murede kvadratiske søjler. Teglstenene er anvendt til at skabe skulpturelle bygningsvolumener og indgår ikke kun som simpel facadebeklædning. 15

16 SVENDBORG KOMMUNE Egne notater 16

17 17 ARKITEKTURPRIS SVENDBO

18 svb 2414

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Etape 2 Da Vinci Parken et liv med perspektiv 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken og den nye bydel Fuldt udbygget omfatter Da Vinci Parken

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3 Ejendomsanalyse Rolighedsvej Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks 1163 1010 København K +45 3373 0800 www.freja.biz Forsidefoto: Jan Oscarsson Øvrige fotos i mappen:

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

INDHOLD. 147 tekst Litteratur og forfattere. 3 tekst Indledning

INDHOLD. 147 tekst Litteratur og forfattere. 3 tekst Indledning 1 tekst side INDHOLD billeder side 3 tekst Indledning 5 kort Århus 6 tekst A/S Bryggeriet Ceres 61 billeder 7 tekst Århus Oliefabrik A/S 63 billeder 9 tekst A/S Frichs fabrikker 65 billeder 10 tekst Centralværkstedet

Læs mere

LITTERATUR KNUD FRIIS

LITTERATUR KNUD FRIIS KNUD FRIIS EGET HUS UDGIVET AF realdania byg Knud Friis 12.03.1926-25.11.2010 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1950 Gift med Bodil Johanne Friis, kaldt Buller, i 1950 Selvstændig tegnestue med

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM HOVEDSTADENS NYE HYGGELIGE HAVNEKVARTER FULDENDER KØBENHAVNS HAVN Side 3 Københavns Havn er den livsnerve, som er fælles for nogle af byens

Læs mere