Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet 11.04.2014"

Transkript

1 Nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave På Kalø Hovedgård - Fasaneriet

2 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 2

3 Hvem er vi Rønde Skovbørnehave blev til i Rønde Kommunes tid i Børnehaven er sidenhen blevet privatiseret med det samme personale og samme antal børn under navnet Rønde frie Skovbørnehave. Vi er 7 voksne og ca. 50 børn. I fremtiden vil vi øge vores børnetal, da vi ønsker at skabe en skovvuggestue. Vi ønsker at skabe nye og bedre rammer for vores børnehave og fremtidige vuggestue. En god og sikker base, hvor vi kan begynde og afslutet dagen. En base hvorfra vi kan møde naturen på alle årstider og skabe et aktivt udeliv med vores engagerede og nysgerrige børn. Hvad er vores vision Naturen og den smukke beliggenhed er rammen om vores hverdag. Vi tager udgangspunkt i naturen, de skiftende årstider og bruger alt, hvad den giver af oplevelser. Når du færdes i naturen, bruger du alle dine sanser. Du kommer bedre i kontakt med dine følelser, og du mærker bedre dig selv. Det er en æstetisk oplevelse at færdes i naturen, æstetik betyder sansende. Da erkendelse sker gennem en sansemæssig oplevelse, er naturen et genialt læringsrum, for vores pædagogik. Vi ser årene i Skovbørnehaven som vigtige for børnenes udvikling, og videre færd fremover. Vi er ydmyge overfor at vi må tage del i mange børns udvikling og liv, og vi er bevidste om vores rolle. Kontakten, dialogen og ikke mindst tilliden fra forældrene er grundlaget for at alle trives og får et optimalt udbytte af at gå i Skovbørnehaven. 3 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

4 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 4

5 Pædagogiske principper Børnene skal møde voksne som har tid, er lyttende og nærværende i relationen. Børnene skal opleve at de bliver set, hørt og forstået og at kommunikationen barn/voksen bærer præg af ligeværd. Børnene skal møde voksne der tager ansvar for relationen barn/voksen imellem og som anerkender relationens betydning for barnets trivsel. De voksne tager ansvaret for at der i institutionen er en ordentlig omgangstone og at ingen bliver mobbet. De voksne skal være åbne, imødekommende og være sig deres voksne rolle bevidst. Børnene skal opleve hvilke muligheder naturen giver for leg og brug af fantasi, sansemæssige oplevelser, tid til fordybelse, læring og fysisk udfoldelse. Børnene skal opleve udfordrende fysiske rammer inde der giver lyst og plads til spontan leg og kreative aktiviteter. De skal have nem adgang til mange forskellige kreative materialer. De voksne skal være fagligt orienteret og være nysgerrige på ny viden. De skal ligeledes have lyst til og mod på selvrefleksion. Vi tilstræber at have et godt og trygt arbejdsmiljø hvor vi kan være os selv, bruge hinanden som sparring og hvor vi ser hinandens styrker frem for svagheder. Børnene skal opleve, at de er en del af fællesskabet og at de har en betydning i de forskellige sociale sammenhænge de indgår i. De voksne sørger for at tilrettelægge hverdagen således, at alle børn kan deltage i fællesskabet og for at ingen børn bliver udsat for synlig/usynlig eksklusion. Børnene skal opleve planlagte aktiviteter, hvor det er den voksne der tager initiativet og hvor den voksnes nysgerrighed og arrangement smitter af på børnene. Børnene skal ligeledes opleve, at det er deres egen nysgerrighed og interesse der danner grundlag for aktiviteten og fordybelsen. Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone og barnet skal opleve at det bliver udfordret/støttet i alle hverdagens gøremål. Børnene skal have rum og tid til fri leg. 5 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

6 Det gl. Fasaneri ved Kaløs hovedbygninger Krak kort - Infrastruktur 6

7 Efterspørgsel fra et stort opland Aarhus Mørke Ryomgård Rønde Grenå Kolind Børnehave Ebeltoft Rønde Frie Skovbørnehave har børn fra et stort opland, både fra Syd- og Norddjurs Kommune. Vi har sågar indimellem efterspørgsel fra Aarhus Kommune. Vores forældre vælger aktivt vores børnehave til og er derfor villige til at køre langt for at få deres børn passet her. Med vores nye placering ved Kalø Hovedgård vil vi i fremtiden have en langt bedre infrastrukturel placering, tæt på Motortrafikvej 15 og tæt på Rønde by. Udover de gode infrastrukturelle forbindelser, vil vores institution i fremtiden ligge på kanten af den store Rigelmoseskov omgivet af økologiske marker og smukke historiske huse. 7 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

8 Foto: Thomas Retsloff Den nære kontekst - Ringelmoseskov 8

9 Læringsforståelse Vores læringsforståelse beror på, at vi ser læring som en naturlig proces, hvor barnet bevidst eller ubevidst tilegner sig viden og kompetencer. Læring finder sted hele tiden og i alle hverdagens situationer. Barnet lærer bedst når det er trygt, er aktivt og i tæt relation og samspil med andre. Derfor tilrettelægger vi en alsidig hverdag, hvor der både er plads til de spontane og de planlagte aktiviteter og hvor vi er sammen i et tæt fællesskab. Vi mener at læring skal give mening for barnet, så aktiviteterne tilrettelægges ud fra børnenes interesser, alder og udviklingstrin. 9 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

10 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 10

11 Vuggestue Børnehave Fleksibilitet i børnegrupper Vores læringsforståelse beror på, at vi ser læring som en naturlig proces, hvor barnet bevidst eller ubevidst tilegner sig viden og kompetencer. Læring finder sted hele tiden og i alle hverdagens situationer. Barnet lærer bedst når det er trygt, er aktivt og i tæt relation og samspil med andre. Derfor tilrettelægger vi en alsidig hverdag, hvor der både er plads til de spontane og de planlagte aktiviteter og hvor vi er sammen i et tæt fællesskab. Vi mener at læring skal give mening for barnet, så aktiviteterne tilrettelægges ud fra børnenes interesser, alder og udviklingstrin. 11 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

12 Den nære kontekst Jagtslottet og hovedbygningerne. 12

13 Rønde Ny placering ved Kalø Hovedgaard Det gl. Fasaneri på Kalø Hovedgård Det er en æstetisk oplevelse at færdes i naturen, æstetik betyder sansende. Da erkendelse sker gennem en sansemæssig oplevelse, er naturen et genialt læringsrum, for vores pædagogik. 13 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

14 Den nære kontekst laboratorie længe 14

15 Ny placering ved Kalø Hovedgaard Natur, mark og kultur som nærmeste nabo Forskning og miljøundersøgelser Mulig parkeringsplads Jagtslottet fra 1898 af Hack Kampmann Det gl. Fasaneri ved Kaløs hovedbygninger 15 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

16 inspirationsbilleder der viser forskellige fortolkninger af det traditionelle længehus princip i sort træ. 16

17 Bygningens udformning Krav til nyt hus til Rønde Frie Skov. Beskrivelse fra Bilag B i lokalplan 48 Kaløs Hovedbygninger: Simpel og bygbar børnehave der opfylder lokalplanskravene 33 m 8 m 45 Bygning: Et traditionelt længehus med 45 garders taghældning, én etage. Til hovedformen kan føjes mindre tilbygninger som tværfløje, karnapper og lignende. Husdybde og længde: Højst 8 meter X 33 meter. Tag: Symmetrisk sadeltag med 45 graders taghældning. Mindre tilbygninger kan have fladt tag. Tagmateriale: Røde vingeteglsten eller sort paptag, evt. med listedækning. Ydervægge og gavle: Sort trækonstruktion med bræddebeklædning. Vinduer og døre: Udformes i træ. 17 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

18 Rumlige inspirationsbilleder 18

19 Rumbehov Mindst to grupperum til børnehavebørn og ét til vuggestuen Køkken (gerne i fællesrum, men sikkerhedsafskærmet) Toiletter - små og store Gerne med direkte udgang til det fri. Også indeholdende tisserende, hæve sænke puslebord, vaske og hylde/skabsplads. Personaletoilet (handicapegnet) Bad og omklædning. Personalerum Kontor Børnegarderober Køleskabe til madpakker Infotavle Check ind/ud Depot/Rengøringsrum Teknikrum Udendørs overdækket soverum Der skal etableres niveaufri adgang ved alle bygningens yderdøre 19 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

20 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 20

21 Planskitse der viser børnehavens/vuggestuens fremtidige placering i den lille lysning på fasaneriet ved Kalø Hovedgård. Vi skaber et lille skovhus med naturlig afskærmning mod vej og mark. Bygningen er placeret i samme retning som de øvrige bygninger på Kalø Hovedgård. Mål 1:500 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

22 Sanse og smagsoplevelser i haven 22

23 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

24 24

25 Planskitse over børnehaven og vuggestuens indretning Skal bearbejdes yderligere. Huset er ca. 300 m² 32 x 9 meter + en lille indgangs/garderobe karnarp med fladt tag. Mål 1: Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

26 Inspirationsbilleder 26

27 Sydfacade 1:100 Nordfacade 1:100 Facadeskitser 1: Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

28 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 28

29 Østfacade 1:100 Taget skal udformes med symmetrisk sadeltag med 45 graders taghældning. Mindre tilbygninger kan have fladt tag. Tagmateriale skal være røde vingeteglsten eller sort paptag, evt. med listedækning. Ydervægge og gavle skal beklædes med en sort bræddebeklædning. Vestfacade 1: Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

30 Stemningsbilleder fra Rønde Frie Skovbørnehave 30

31 Tids og aktivitetsplan Indsamle tilbud på modulbyggeri Møde Kommun. Møde Banken Idé workshop m. personalet Forældremøde Afklaring med banken Møde Naturstyrelsen Indsende materiale til landzonetilladelse ved kommunen Behandlingstid: 2,5 mdr. Indhente tegninger til byggetilladelse Indsende tegninger til byggetilladelse hos kommunen Behandlingstid ca.?? Modul byggeri bestilles på fabrikken Byggetid ca. 2 mdr. Opstart paralelt med klargøring af grunden. Fundament og andre tekniske forberedelser. 45 graders tag bygges på stedet. Klargøring af bygning Indflytning indvielsesfejring 2013 Jan - Febr. 14 Marts - April - Maj 14 Juni 14 Juli - August 14 Sept. - Okt. 14 Nov. 14 Dec. 14 Jan. 15 Feb. 15 Marts 15 April 15 Maj. 15 Juni. 15 Forsigtig tidsplan over de indledende aktiviteter på vejen mod nyt hus til Rønde Frie Skovbørnehave 31 Kontakt: Rønde Frie Skovbørnehave_Skovridervej 1B, 8410 Rønde_

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere