Magdeburg. Renovering af GWG-Reformbebyggelse. Projekt nr. 230 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magdeburg. Renovering af GWG-Reformbebyggelse. Projekt nr. 230 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN"

Transkript

1 Magdeburg Renovering af GWG-Reformbebyggelse Magdeburg Projekt nr. 230 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

2 Magdeburg Renovering af GWG-Reformbebyggelse Magdeburg Projekt nr. 230

3 FORORD Et af målene for Projekt Renovering var at fremme renoveringssektorens eksportmuligheder blandt andet ved at yde støtte til såvel danske som udenlandske demonstrationsprojekter for herigennem at fremme internationalt samarbejde og erfaringsudveksling. Denne rapport beskriver erfaringer og barrierer fra et samarbejde mellem AA Arkitekter A/S og boligselskabet GWG- Reform i Magdeburg om dels et forslag til gennemførelse af en økonomisk og teknisk korrekt renovering af en af Tysklands mest berømte boligforeninger, Gartenstadtkolonie Reform bygget i 1920 erne af den højt estimerede tyske arkitekt Bruno Taut, hvis byggerier over hele verden i dag er fredede, og dels et pilotprojekt omfattende gennemførelsen af en totalrenovering af 4 lejligheder i bebyggelsen. Samarbejdet blev etableret i forbindelse med en workshop, som Projekt Renovering arrangerede i efteråret 1995 i Magdeburg med deltagelse af danske firmaer og tyske boligselskaber. Hensigten var at anvende danske erfaringer til at dokumentere gode boligtyper og gennemtænkte løsninger og på denne måde sikre, at Boligselskabet fik mulighed for at håndtere en forandring, uden at den fornemme arkitekturkvalitet i den fredede bebyggelse gik tabt i renoveringsprocessen, samt bidrage til påny at fremme Bruno Tauts oprindelige tanker om fællesskab. Havebyen Gartenstadt Kolonie Reform trængte til en totalrenovering. Der skulle installeres nye køkkener og badeværelser, trapper og kældre skulle istandsættes. Boligselskabet ønskede desuden at boligarealet på 65 m 2 blev udvidet. Det sidste blev imødekommet med et forslag om at ændre tagkonstruktionen og indbygge ovenlys, således at der tilvejebringes et nyt boligareal i tagetagen. Der redegøres meget konkret for processen og for erfaringen fra renoveringen af de første huse. Rapporten viser at projektets umiddelbare mål om at levere et relevant og let anvendeligt værktøj og at gennemføre et demonstrationseksempel inden for den forventede tid, pris og kvalitet, blev nået. Om end der også afsløres en hvis skepsis med hensyn til, om de anviste redskaber vil finde anvendelse ved de kommende afsnit af renoveringen af bebyggelsen. Ligesom der peges på en række barrierer, som må anses for at være repræsentative for danske projekter i det tidligere Østtyskland. Rapporten er udarbejdet af AA Arkitekter A/S som et led i Projekt Renovering. Erhvervs- og Boligstyrelsen December

4 Forord 4 Deltagerliste 6 Resumé 7 Kapitel 1 Indledning 8 Kapitel 2 Projektforløb 10 Kapitel 3 Ambitionsniveau 14 Kapitel 4 Erhvervsmæssige perspektiver 16 Kapitel 5 Samlet konklusion 17 Indhold 5

5 Deltagerliste Bauherr Gemeinniitzige Wohnungsgenossenschaft Gartenstadt-Kolonie Reform eg Asternweg 1, Magdeburg Tel: 0391/ , Fax: 0391/ Herrn Dipl.-lng. Horst Bethge Herrn Gissendorf Ministerium furwohnungswesen Stadtebau und Verkehr Sachsen-Anhalt Tessenowstr. 10, Magdeburg Tel: 0391/ , Fax: 0391/ Wohnungsbauminister Herr Dr. Jurgen Heyer Herr Stappenbeck, Herr Grothmann Tel: 0391/ , Fax: 0391/ Ministerialdirigent Leiter der Abteilung Stadtebau, Bauaufsicht und Stadtebauforderung Herr Gerhard Stepper Tel: 0391/ , Fax: 0391/ Stadtverwaltung Magdeburg Lorenzweg 77, Magdeburg Tel: 0391/5668-0, Fax: 0391/ Stadtplanungsamt Leiter Herm Dr. Peters Untere Denkmalschutzbehorde Leiterin Frau Körner, Herrn Meng Tel: 0391/5400, Fax: 0391/ Architekt Herr Winfried Brenne Rheinstr.45, Berlin Tel: , Fax: Bruno Taut Experte Sekretariat Frau Rubel By- og Boligministeriet Slotsholmsgade 1, 1216 København K Tel: 0045/ , Fax: 0045/ Herr Jan Spohr Herr Ole Erdmann AA Arkitekter A/S Århus Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt Charlottenstr. 2, D Magdeburg Tel: 0391/222567, Fax: 0391/ Herrn Meißner WSA Wohnungswirtschaftliche Treuhand Sachsen-Anhalt GmbH Charlottenstr. 2, Magdeburg Tel: 0391/ , Fax: 0391/ Geschåftsfuhrer Herm Limprecht 6 Familie Schulze Brenneckestr Magdeburg

6 Resumé I samarbejde med det almennyttige boligselskab GWG-Reform i Magdeburg udarbejdede AA Arkitekter A/S forslag til igangsætning af renovering af bebyggelsen. Projektet skal give GWG-Reform mulighed for en økonomisk og teknisk korrekt renovering. Bebyggelsen består af 757 boligenheder. Reform skal kunne tilbydes tidssvarende boligtyper passende til bebyggelsens arkitektoniske kvalitet og dens karakter.ved en naturlig fraflytning på ca. 12 % pr. år vil en årlig sanering af 60 og 90 boligenheder teoretisk være påkrævet. Der udvikles 4 boligtyper, som er tilpasset de nutidige og fremtidige behov. Gennem successiv renovering af fraflyttede boliger kan boligerne fornyes på den billigste og byggeteknisk mest korrekte måde. Samtidigt skal det sikres at den bevarelsesværdige bebyggelse, som siden 1980 er underlagt fredningsstyrelsens krav, bliver renoveret i henhold til de af styrelsen specificerede krav. GWG-Reform ønsker renoveringsprocessen opdelt i to trin. Det første renoveringstrin indeholder istandsættelsesarbejder for facader, vinduer og tage. Den hertil nødvendige kapital kan ikke finansieres gennem huslejestigning. Boligforeningen gennemfører således kun renovering af disse bygningsdele ved hjælp af offentligt tilskud. Det andet renoveringstrin omfatter indvendig renovering af den pågældende boligtype. Disse arbejder danner basis for forøgelse af lejepris fra nuværende 324 DKK pr. m 2 pr år til en maksimal tilladt leje på 555 DKK pr. m 2 pr. år. Trinopdelingen sikrer at boligselskabet Reform er fritstillet mht. til omfang og tidspunkt for renoveringen i det enkelte bygningsafsnit.trinopdelingen er ikke ressource- og styringsmæssigt korrekt, idet den muliggør en fortsat inkonsekvent renovering af bebyggelsen. Bebyggelsens arkitektur og husenes spinkle konstruktioner tillader ikke at gennemføre en trinrenovering. På trods af dette vælger GWG-Reform en trinopdeling i renoveringen. Der kan tilbydes boligløsninger, som indtil 1997 kun forblev en drøm for mange familier. Håndværkerudgifterne for den totale renovering af en boligenhed var fra bygherrens side fastlagt til maksimalt DKK inkl. moms pr. m 2 netto boligareal. Omkostningerne blev overholdt. Ved samlet udlicitering af de forskellige boligtyper og i alt 30 boligenheder blev byggeomkostningerne reduceret med i alt 7 %. Med afslutningen af renoveringsarbejderne i oktober 1998 kan Reform dokumentere kvalitet i renoveringen af indvendig bygningssubstans samt opstarte renovering af facade, tage og vinduer. Gennem samtale med nye lejere og nuværende beboere kan der konstateres en yderst positiv reaktion på projektresultatet. Tilbundsgående tilstandsvurderinger samt projektering og udlicitering af udvalgte boligtyper skal skabe ramme for fornyelse af boligselskabet Reforms konkurrenceevne på boligmarkedet i Magdeburg. 7

7 Kapitel 1. Indledning Boligselskabets historie: Magdeburg er hovedstad i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Her blev det almennyttige boligselskab GWG-Reform grundlagt i 1908 i den periode, hvor der generelt i det nordlige Tyskland blev grundlagt boligforeninger uden for bycentrum. Magdeburg var på dette tidspunkt politisk yderst socialdemokratisk orienteret. Reform blev opført af arbejdere på stålværket Krupp-Gruson, som ved egen kraft og gensidig hjælp byggede deres egen bolig. Rækkehusbebyggelsen er beliggende på et areal uden for byen, sydøstlig for Magdeburg centrum. Krupp-Gruson værket er stadig i drift. Boligforeningskulturen i Magdeburg blev en succes. Der opstod i tiden 1908 til 1930 adskillige foreninger.tilflytterne kom ofte fra byens centrum. Fra den bagerste del af haven. Arkitekten Bruno Taut startede sit arbejde for Reform i 1913 og har såvel været skaber af boligselskabets filosofi som bygningernes arkitektur. Bruno Taut var i tidsrummet leder af byplanlægningen for Magdeburg og efterfølgende arkitekt for opførelsen af boligbebyggelsen Britz og Onkel Toms hytte i Berlin. Bruno Taut opførte i alt boligenheder i Tyskland, som alle i 1980 blev erklæret bevarelsesværdige og dermed underlagt yderst strenge saneringsretningslinier. I daglig omtale betegnes bebyggelserne som havekolonier. Opførelsen af Reform afsluttedes i 1931 og består i dag af 757 boligenheder henholdsvis med sadeltag og fladt tag. Kendetegnende for Tauts arkitektur er forbindelsen mellem lys, luft og farver. Et bevidst brug af farver som et billigt arkitektonisk virkemiddel afspejlede bebyggelsens oprør mod en ellers konservativ arkitekturpolitik. Farver repræsenterer livsglæde og skal ses som opposition til den ellers traditionelle grå arkitektur. Farvesammensætningen er ikke tilfældig. Farverne blev brugt som virkemiddel til at angive ikke reelle størrelser på facader og hele gadebilleder. Den oprindelige farvesammensætning i gadebillederne kan på enkelte steder stadig opleves. Bebyggelsens enkelte afsnit sammenholdes med haveanlæg, som i sine tidligere år fungerede som urtehave, mark og legeplads for børnene. Hvert hus har i sin fulde bredde tilgang til have. Tilbygningen mod haven fungerede som stald og spisekammer. 8

8 Beskrivelse beboere: Kendetegnet for Reform er et stærkt socialt bånd mellem beboerne. Baggrunden herfor skal findes i at 50 % af beboerne er over 60 år og har oplevet grundlæggelsen af Reform i årene indtil I tiden indtil 1945 opstod et brud mellem mennesker. Sociale bånd, der netop var blevet knyttet, forsvandt. De øvrige beboerantal fordeler sig med 20 % unge familier med børn under 10 år, 20 % enlige med arbejde. De resterende 10 % udgør familier med indtægt på mere end DKK pr år, som hovedsagelig er beboende i den østlige del af boligområdet. Den årlige leje i GWG- Reform bør maksimalt udgøre 1/7 af den årlige bruttoindkomst for en familien. Den overvejende del af beboerne har overtaget andel fra forældre eller købt andel i boligforeningen.andelen koster ca DKK. Huslejen for en ikke-renoveret 2 1 /2 værelses bolig udgør DKK pr. måned. Boligtypen i Lillien-weg 88 henvendte sig før renovering til familier med bruttoindkomst på minimum DKK pr år. Boligtypen i Lillienweg 88 med i alt 89 m 2 netto boligareal henvender sig således til familier med en samlet bruttoindtægt på minimum DKK pr. år. Gennem samtale med beboere kan det konkluderes at den ældre generation, som repræsenterer 379 lejemål, i de kommende år ikke alle ønsker at gennemføre en ombygning eller at flytte. Det forventes at 250 enheder ud af 379 vil blive fraflyttet på grund af dødsfald indtil år Det kan forventes at 80 unge familier De forskellige tilbygninger i mere eller mindre uheldig udformning ødelægger helhedsindtrykket af bebyggelsen. -En af grundene til at fremskynde udviklingen af et samlet renoveringsprogram. med børn vil skifte bolig indtil år 2008, at 40 enlige personer vil fraflytte, og at 40 familier med større indtægt ligeledes fraflytter. Dermed forventes det at i alt 410 boligenheder vil blive fraflyttet af naturlige årsager indenfor de næste 10 år, svarende til 41 enheder pr. år. Den nye generation vil stille krav til boligkvalitet, have og parkeringsplads. På nuværende tidspunkt ønsker 120 ansøgere at flytte til boligselskabet Reform. Disse data er umiddelbart gode tegn, men risiko for at efterspørgslen vil aftage i de kommende år er på trods af dette stadig givet. Reform har et meget højt aldersgennemsnit. Mange unge familier med børn ønsker unge omgivelser. Netop den unge familie skal være boligselskabets fremtidige beboer. Forudsætningerne herfor er endnu ikke tilstede. GWG-Reform skal sikre sig fornyelse. Projekt Renoverings mål: Målet med projektet er at dokumentere gode boligtyper og gennemtænkte tekniske løsninger. Dette kan sikre at GWG-Reform får mulighed for at håndtere en forandring uden at tabe den fornemme arkitekturkvalitet på vej gennem forandringsprocessen. Der skal aftegnes effektive og økonomisk optimale helhedsløsninger i renoveringen som værktøj til at styre forandringen i boligselskabet. Projektet skal bidrage til at de oprindelige tanker fra Bruno Taut omkring fællesskab kommer frem påny 9

9 Kapitel 2 Projektforløb MODEL: SADELTAG SMALT HUS LEJLIGHEDSTYPE J+K KÆLDERPLAN STUEPLAN 1. SALSPLAN TAGPLAN SNIT Den nye boligkvalitet defineres: Der skal udvikles boligtyper, som svarer til de fremtidige behov bedst muligt. Der er i samarbejde med GWG-Reform valgt 4 typer: A: B: C: D: Fladt tag.tagetage udnyttes med bad og soveværelse. Boligarealet er 86 m 2. Fladt tag. Stueetage renoveres og anvendes som lejlighed for een person. Boligarealet er 30 m 2. Sadeltag: Sammenlægning af to halve huse til et helt hus. Boligarealet er 148 m 2. Sadeltag: Halve huse renoveres.tagetage udnyttes med 2 værelser. Boligarealet er 70 m 2. Boligtyperne er valgt udfra den nuværende struktur i bebyggelsen. Type A henvender sig til familier med maksimum et barn eller unge familier uden børn. Type B henvender sig til enlige. I de kommende år vil behov for små lejligheder stige kraftigt. Type C henvender sig til børnefamilier, som prioriteres højt som beboer i Reform Type D henvender sig til familier med maksimum et barn eller unge familier uden børn. Boligtyper udvælges: Alle boligtyper overholder budget for håndværkerudgifter og opfylder bygherrens krav om fleksibilitet. Boligløsningerne bibeholder den lodrette opdeling af husenes lejlighedsskel.alle boliger har som før i tiden adgang til have.ved renoveringen fjernes gennemgangsværelse.tagetage udbygges, og badeværelse flyttes fra kælderetage til overetagen. Boligtyper med vandrette lejlighedsskel i etageadskillelse vil ikke kunne totalrenoveres inden for det fastlagte budget for håndværkerudgifterne. Beboerinformation: Før opstart af renoveringsarbejderne blev beboerne ikke informeret af GWG-Reform. Offentlig information omkring projektet skete første gang ved præsentation af resultatet i Lillienweg 88 i august Beboernes mening og offentlighedens opmærksomhed på projektet var først interessant for bestyrelsen på det tidspunkt, der kunne fremvises en succes. Stemningsbilledet i boligselskabet Reform kendetegnes ved skeptiske beboere, som ikke ønsker forandring. GWG Reform har forsømt beboerinformation. Det vurderes fra Reform s side at de udvalgte boligtyper i størst muligt omfang afdækker beboernes ønsker og behov, og at der ligeledes tages hensyn til individuelle behov i størst muligt omfang. Arkitekt og ingeniørprojekt: Umiddelbart efter det pågældende lejemål er fraflyttet, gennemføres en gennemgribende tilstandsvurdering for alle konstruktioner. Der undersøges for svamp, råd og andre skader. Der eksisterer statiske beregninger på fundamenter, bjælkelag og tagkonstruktion.tegningsmateriale eksisterer ikke. Således blev der udarbejdet en aktuel statik på bestanden, murværksanalyser indeholdende fugtmåling og tryk-styrkeberegninger for ydervægge og fundamenter samt beregning for lydtransmission gennem lodrette lejlighedsskel samt vandrette etageadskillelser inden for en bolig. Geoteknisk undersøgelse af bæredygtige lag blev også udført. Det blev konstateret at bygningerne generelt er velegnet til udbygning i tagetagen. Fundamenter kan netop bære den lastforøgelse, som opstår gennem udnyttelse af tagetagen i begge hustyper. Det er påkrævet at tagkonstruktion og etageadskillelse forstærkes. Tekniske installationer er forskellige fra hus til hus. Ofte har lejer selv indbygget elektrisk vandvarmer. Denne løsning skal bortfalde.alle installationer er provisorisk monteret på væggene. El-installationer skal fornyes. Ledninger for sort spildevand løber under bygningerne i længderetningen. Disse er udført som glaserede lerrør. Der blev gennemført trykprøvning og videokontrol før renoveringen. 10

10 Alle tekniske installationer bliver samlet omkring central stigledning.varmeanlæg med gastilslutning fornyes. Der indbygges varmtvandsbeholder tilsluttet gaskedel. Varmeinstallation i husene fornyes generelt. En detaljeret forundersøgelse førte til sikkerhed for byggebudget. Et tæt samarbejde mellem ingeniør, arkitekt og entreprenør gav optimale forudsætninger for effektiv renovering. Fremgangsmåden og omfanget af nødvendige rådgiverydelser var ikke GWG-Reform bevidst. Der samarbejdes normalt ikke med arkitekt eller ingeniør i dette omfang. STUEPLAN 1:100 LELIGHEDSPLAN A KALKULATIONSGRUNDLAG KÆLDERPLAN 1:100 LEJLIGHEDSTYPE A KALKULATIONSGRUNDLAG 11

11 GWG-REFORM, MAGDEBURG UDVALGTE BOLIGTYPER OMKOSTNINGER I DM BRUTTO TYPENAVN TYPE A TYPE B TYPE C TYPE D BYGNINGSTYPE FLADT TAG FLADT TAG SADELTAG SADELTAG NETTOAREAL M 2 86 M 2 30 M M 2 70 M 2 BYGGEOMKOSTNINGER ,00 DKR ,00 DKR ,00 DKR ,00 DKR OMKOSTNING PR M ,23 DKR 5.933,33 DKR 5.202,70 DKR 5.571,43 DKR Byggeomkostninger Udbud og licitation: Med kendskab til den lokale håndværkerstruktur i GWG-Reform var det i udbudsfasen målet at opstarte et samarbejde med en entreprenør, som kunne holde i længere tid. Samarbejdet skal være til bygherrens og entreprenørens fordel. Det var målet at udlicitere 4 boligtyper. Gennem samtaler med 8 lokale entreprenørselskaber blev der udvalgt 4 selskaber. Der blev den for første gang i GWG-Reforms historie afholdt licitation. Efterfølgende blev der ført kontraktforhandlinger med 2 selskaber. Der blev afsluttet kontrakt mellem bygherre og entreprenør den Den første boligtype blev opført i Lillienweg. Efterfølgende opføres der i Brenneckestrasse 45/46 samt 34/35 yderligere enheder. Resultatet af rammeaftalen mellem entreprenør og bygherre er positiv. Projekterne gennemføres med kendte håndværkere, som med tiden lærer husene at kende, og samtidigt er klar over hvilket kvalitetsniveau, der skal opnåes. En forskelligartet tilstand af husene gør det nødvendigt at genforhandle tilbud på det enkelte hus og samtidigt også at udarbejde en individuel statik på huset. Det forventes at projekteringstyper med tiden kan udvikles, således at rådgiverens arbejdsomfang kan minimeres. Renovering pågår: Renoveringen startede den i Lillienweg 88. Byggetiden blev sat til 3 måneder. Projektets størrelse sikrer en byggetid på 2 måneder, dog ønskede bygherren at forlænge byggetiden, da dette var det første prøvehus. Hovedentreprenøren FS-Spezialbau, Magdeburg kontraherede med lokale kendte selskaber, som delvist allerede arbejdede for GWG-Reform omkring vedligeholdelse af bygninger. Som egenproduktion udførte FS-Spezialbau alle tætningsarbejder, murer- og flisearbejder. Renoveringen af Brenneckstrasse 45/46 gennemføres af samme håndværkergruppe. (Her er arbejdet startet den 0l.09.98). Arbejdets resultat: Projektet havde som mål at sikre, at GWG- Reform vil kunne styre et naturligt behov for renovering i de kommende år. Projektet havde også som målsætning at starte en korrekt teknisk renovering af den enestående bebyggelse og dets huse. 12

12 På følgende områder har projektet nået sit mål: Teknisk renovering af bolig: En omfattende tilstandsanalyse er baggrund for valg af renoveringsløsninger. Bygningerne blev renoveret teknisk korrekt i boligrummet. En ny opdeling af rum og ændring i funktionsområderne er yderst positivt, her tænkes specielt på udnyttelse af stald som bad/toilet samt soveværelse og bad i tagetage. På grund af en gennemgribende renovering af boligrummet fremstår huset igen som en helhed. Det var netop et vigtigt mål at forene huset med haven og sikre lys og luft. De gamle værdier, udfra hvilke GWG- Reform indtil 1931 fik sin personlighed, og under hvilken der blev knyttet sociale bånd mellem beboerne, skal kunne findes igen i den nutidige renovering. Værktøj til styring af renovering: GWG- Reform i Magdeburg kan forvente at der indtil 2008 skal renoveres 440 boliger i bebyggelsen. Målsætningen var at gennemføre renoveringen udfra 4 boligtyper. Projektet havde til hensigt at informere beboerne om valgmuligheder, og specielt på hvilken måde GWG-Reform er i stand til at modsvare beboernes ønsker. GWG-Reform kan ikke pålægge sine medlemmer at vælge en af fire saneringsmodeller, men kun påvirke lejere og nye beboere til at vælge. Dermed er forandringsprocessen startet. De første resultater i forandringsprocessen aflæses ved at lejer ikke mere kan acceptere en midlertidig renovering, som stadigt den dag i dag tilbydes af GWG-Reform. Lejer ønsker en gennemgribende renovering.ved præsentation af Lillienweg 88 udfyldte beboere spørgeskema omkring projektets kvalitet og egne ønsker, hvorfra lejerens reaktion kan indhentes. Taut-farver, gult hus Der kræves fra GWG-Reform en konsekvent styring, som kun kan tage sit udgangspunkt i samtale med beboer, fraflytnings og tilflytningsplanlægning og behovsregistrering af ansøgere, som er på ventelister. GWG-Reform er bevidst om situationen men afventer igangsættelsen af arbejdet. Grunden hertil skal findes i beboernes skeptiske indstilling til systematisk fornyelse og forandring. Forandringen er bedst, hvis den sker af sig selv uden påvirkning udefra. 13

13 Kapitel 3 Ambitionsniveau GWC- Reform: Hastigheden og beslutningsproces fra bygherrens side har været yderst forsigtig. Projektmålet i dette udviklingsprojekt er nået, idet AA Arkitekter A/S har sikret at GWG- Reform har et styringsværktøj og kan fremvise teknisk kvalitet i renoveringen. Opdelingen af renoveringsprocessen i to trin: den udvendige og den indvendige renovering er gennem projektet blevet erkendt som teknisk dårlig. GWG-Reform er desværre tvunget til opdelingen. Håndværkerudgifter for facade-, vindue- og tagrenovering kan ikke finansieres gennem lejestigning. Det er påkrævet at GWG-Reform starter en ambitiøs indsats omkring beboerinformation og styring af renoveringsprocessen og ligeledes ønsker at overholde fredningsstyrelsens krav til bevarelse af Bruno Tauts arkitektur. AA Arkitekter A/S: Under udarbejdelse af projektet er vi blevet bevidste om, hvilke problemmråder der ikke kan diskuteres med GWG-Reform med henblik på at øge kvaliteten i projektet. Her kan nævnes: Beboerinformationsmodel. Samtale med nuværende beboer. Korrekt renovering af facader, vinduer og tage. Farvesammensætninger. Blokplanlægning, forventet omflytningsplan. Det er uvist, hvorvidt GWG-Reform fra november 1998 igangsætter de nødvendige egne arbejder omkring planlægning af omflytning i 1999.AA Arkitekter A/S forventer, på baggrund af et positivt resultat på de første prøvehuse, et positivt resultat. Dog forventes det ikke at der skal gennemføres indvendig renovering på 40 enheder pr. år. Der kan forventes maksimalt 10 enheder pr. år. Entreprenørfirmaet FS-Spezialbau, Magdeburg: Entreprenørselskabet har sammensat sin fagentreprenørgruppe ud fra kendte strukturer i området omkring GWG-Reform.Tilbudsprisen ved licitation var kalkuleret ud fra forventningen om, at man kunne renovere enheder pr. år. Renoveringen af Lillienweg 88 og Brenneckestrasse 45/46 blev ikke som planlagt renoveret på samme tidspunkt på grund af manglende igangsætning fra bygherrens side. Entreprenøren har følgende bemærkninger at knytte til projektet: Den tekniske renovering skal konsekvent gennemføres fra bygherrens side. Standardløsninger fremmer kvalitet og effektivitet. Fire boligtyper til fire kundegrupper er en mangelvare i Magdeburg. En detaljeret undersøgelse af bygningssubstans er nødvendigt for at afdække usikkerhed i kalkulation. De enkelte boligtyper kan løbende optimeres. Projekter af denne størrelse og fleksibilitet gennemføres kun sjældent i Magdeburg. Lignende projektstørrelser kan ikke udliciteres på samme basis og dermed ikke føre til besparelse i håndværkerudgifterne. Bygherrer tvinges til at vælge minimalrenoveringen. Derved forbedres kvalitet i renoveringen ikke. 14

14 Revision af ambitionsniveau: Målsætningen med projektet var at sikre at Bruno Taut bebyggelsen i Magdeburg ville være i stand til at fjerne sig fra en spontan renovering af den bevarelsesværdige bebyggelse og i stedet begynde en successiv fornyelse af bygningssubstansen og dermed søge en bibeholdelse af arkitekturen og dens værdi for boligkvaliteten. En opdeling af renoveringen i to trin udfra bestyrelsens beslutning er ikke konsekvent. Renoveringsforløbet indtil år 2008 vil hovedsagligt kun omfatte indvendig renovering. Facader, tage og vinduer renoveres ud fra den til rådighed værende kapital. GWG-Reform opfylder af økonomiske årsager ikke de af fredningsstyrelsen fastlagte arkitektoniske krav. AA Arkitekter A/S forventer ikke, at GWG- Reform i de kommende år ønsker at anvende renoveringsløsninger, som tilfredsstiller fredningsstyrelsens krav. Der prioriteres udelukkende på den indvendige renovering af boligarealet. GWG-Reform ønsker ikke at betragte arkitektur, funktion og boligværdi som en helhed for efterfølgende at styre forandringsprocessen ud fra den betragtning. GWG-REFORM MAGDEBURG PROJEKTFORLØB TIDSPLAN KVARTAL PROJEKT UDVIKLES BYGHERREBESLUTNING TILSTANDSVURDERING PROJEKTERING LICITATION KONTRAKT ENTREPRENØR OPSTART RENOVERING AFLEVERING PRØVEHUSE 15

15 Kapitel 4 Erhvervsmæssige perspektiver Projektets erhvervsmæssige perspektiver skal søges omkring en generel nødvendig forandring i opstart og afvikling af renoveringsprojekter. GWG-Reform skal bevæge sig væk fra sin inkonsekvente renovering til en bevidst konsekvent trinrenovering. Der skal skabes en helhed i resultatet. Bebyggelsen er kun mulig at bibeholde i sin arkitektoniske kvalitet ved renovering ud fra systemløsninger.antallet af boliger der som grundet naturlig fraflytning i de kommende år, skal renoveres, vil sikre arbejdspladser i Magdeburg. Forøges antallet af renoveringer pr. år til mellem enheder, som der forventes gennem naturlig fraflytning, vil der være skabt grundlag for udvikling af produktsystemer til tagrenovering samt eventuelt den indvendige renovering. Dette vil skabe et grundlag for produktudvikling til renoveringsprojekter. Det er yderst væsentligt at den tekniske renovering, som skal gennemføres, startes korrekt. Det omfatter såvel håndværkernes viden om de gamle huse som en korrekt anvendelse af nye utallige produkter i den gamle bygningssubstans. Lignende projekter gennemføres i Magdeburg med håndværkerudgifter på DKK inkl. moms pr. m 2 nettoareal og samtidigt uden forudgående undersøgelser eller teknisk projektering. Netop disse projekter vil kunne fremvise renoveringsskader om maksimum 10 år. Systemløsningen finder ikke anvendelse i disse projekter. Systemrenovering af 40 enheder pr. år kan dermed give GWG-Reform en besparelse i håndværkerudgifter i forhold til lignende bebyggelser på minimum 7 % og samtidigt forøge levetid. Følges projektmodel ikke som udarbejdet, vil GWG-Reform ikke kunne fremvise et godt renoveringsresultat. 16

16 Kapitel 5 Samlet konklusion Bruno Tauts boligbebyggelse Reform i Magdeburg var overordentlig egnet for projektets målsætning. Bebyggelsen indeholder stadig værdier, som ikke findes i andre områder i Magdeburg. Bygningssubstansen giver mulighed for en økonomisk gennemgribende indvendig renovering, som sikrer en levetid på minimum 30 år. Fire boligtyper skal være retningsgivende for den systematiske renovering. Der kan fremvises renoveringsresultater i Lillienweg 88, Brenneckestrasse 45/45 samt 34/35, udsprunget af detaljerede undersøgelser af bygningssubstans, omkostningsberegninger og optimering af ingeniør- og arkitektprojekter i samarbejde med lokal-entreprenøren. Den egentlige brug af de teoretiske udarbejdede værktøjer til styring af renoveringen bestående af prissatte boligtyper og præsentationsmapper for boligtyper, som muliggør en fleksibel kombination, er modtaget af bygherren men har ikke aktivt fundet anvendelse endnu. AA Arkitekter A/S forventer at GWG- Reform opstarter aktiv brug af projektmaterialet ultimo På nuværende tidspunkt analyseres spørgeskemaer, som er udfyldt af beboerne ved besøg i Lillienweg 88. AA Arkitekter A/S's forventninger til projektets hastighed er ikke blevet opfyldt. Dette dokumenteres ved at renoveringsopgaver traditionelt gennemføres konsekvent og ikke opdeles i to trin, indeholdende en "udvendig" og en "indvendig" renovering som to uafhængige projektafsnit. Opdelingen er modstridende med bebyggelsens karakter og præsenterer kun en halv løsning. På grund af manglende finansieringsmulighed har GWG-Reform valgt denne løsning men i særdeleshed også på grund af en manglende konsekvent beslutning om at følge projektets anbefalinger. AA Arkitekter A/S har på trods af GWG- Reforms inkonsekvente anvendelse af projektet sikret igangsætningen af en fornuftig og økonomisk teknisk renovering. Ønsker GWG-Reform ikke at anvende de udarbejdede værktøjer, må det forventes at de økonomiske fordele ved renoveringsprojekter ikke kommer arkitekturen og bygningskvaliteten tilgode. GWG-Reform i Magdeburg vil i så fald inden år 2003 præsentere sig som en kommerciel bebyggelse, hvor renoveringen har slået fejl. Denne situation skal forhindres gennem en politisk påvirkning af bestyrelsens beslutninger om renovering, hvori det videre arbejde må bestå. 17

17 18

18 Udarbejdet for Erhvervsog Boligstyrelsen: AA Arkitekter A/S Vestergade Århus C Arkitekt MAA Bendt Almvig Grafisk tilrettelægning og produktion: Tryk: Oplag: stk. Pris: 150 kr. ISBN Erhvervs- og Boligstyrelsen Projekt Renovering Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Internet-adresse: Rapporten kan købes gennem Ervervslivets Hotline tlf eller hos Byggecentrum Boghandel Lautrup Vang Ballerup Tlf Fax

19

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Lejligheder på flade tage

Lejligheder på flade tage BURresumi på toge Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken Skærbæk Boligforening Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken HELHEDSPLAN Gesingparken Bjergtoften Bilag til ansøgning om renoveringsstøtte Udarbejdet af Kuben Management A/S for Skærbæk Boligforening Marts

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere