Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh"

Transkript

1 Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere bestemt perioden Denne artikel handler om, hvordan modernismen kom til udtryk i en helt almindelig dansk provinsby som Nyborg i perioden ca Modernisme var ikke bare arkitektur, men også bl.a. kunst, design og byplanlægning faktisk en hel ideologi. Den havde sit udspring i Bauhaus-skolen i Weimar, Tyskland, og i arbejder af den schweizisk-franske arkitekt Le Corbusier. Årsagen til modernismens opståen var dels sociale ændringer og dels et ønske om at bryde med de eksisterende idealer. Desuden opstod der en række teknologiske forbedringer, som gjorde det muligt at bygge på en ny måde. Den nye arkitektur I Danmark så den egentlige modernisme dagens lys i midten af 1920 erne. Det endelige gennembrud i Norden kom dog først efter Stockholm-udstillingen i 1930, hvor man kunne besøge boliger i forskellige størrelser udført efter modernismens idealer. Målgruppen var almindelige mennesker med jævne indkomster, der således ikke behøvede at føle de sociale skel, når man boede ens og havde kvalitetsmøbler. Den kombination af form og funktion, som modernisterne stod for, var imidlertid ikke kun et æstetisk ideal, men også en nødvendighed. Man oplevede nemlig en stor tilstrømning til byerne, der gjorde det nødvendigt at opføre en mængde nye boliger. Modernismen brød med mange af de gamle idealer for arkitektur og design. Man søgte de store, rene flader uden gesimser og anden dekoration, og vinduerne blev større og uden de mange sprosser, man kendte fra f.eks. Dannebrogsvinduerne. Enkelte vinduer kunne være runde, ligesom altaner ofte fik en afrundet form. En vigtig nyskabelse var også hjørnevinduet, der gav mulighed for forøget lysindtag over en større del af dagen. Især i forbindelse med vinduerne blev det nye materiale, jernbeton, en vigtig faktor i byggeriet, idet man nu kunne skabe større vinduesåbninger. Den danske udgave af modernismen brugte dog også i vid udstrækning teglsten og forskellige former for fliser. Materialerne skulle udgøre facadeudsmykningen i sig selv. I det indre skete der ligeledes store ændringer. Der var stadig ringe plads i den enkelte bolig, hvorfor man lagde stor vægt på, at den var funktionelt indrettet. Dette havde også betydning for, at det huslige arbejde kunne overstås hurtigst muligt. Der skulle ikke længere være herreværelse eller rum, som kun blev brugt, når der var gæster. Entré, trapperum og gang kunne anvendes som en del af brugsrummene, og man gik mere og mere i retning af et alrum. Modernisme i provinsen I Nyborg kan man flere steder se hele kvarterer, der er vokset op i perioden ca til 1955, hvor byen blev udvidet. Hele Provst Hjortsvej, Fjordvej og dele af Ludvig Hansensvej udgør et sådant kvarter. Et andet eksempel er den østlige del af Nymarksvej samt området Lindevej, Humlevænget og Aldershvilevej, der er fra 1920 erne og yngre.

2 Fjordvej, Nyborg ( ). Alle husene (med undtagelse af et enkelt) er bygget over en 10-årig periode af kun to forskellige bygmestre. Tegl og murermestervillaer dominerer langt op i 1930 erne, men der er ved nærmere eftersyn også enkelte huse med klare modernistiske tendenser. Foto: forfat På trods af de mange nybyggerier tog det ikke desto mindre tid for selve modernismen at slå igennem i provinsen. F.eks. på Fjordvej ser man de traditionelle murermestervillaer et stykke op i 1930 erne. Her udstyredes husene også stadig med stuk, som var nærmest bandlyst i et ægte modernistisk hus, da man betragtede det som overflødig pynt. Nogle af husene fik dog vinduer af en mere moderne type i stedet for Dannebrogsvinduerne, hvilket vidner om, at man ikke var ubekendt med den nye stil. Et var dog, hvad murermestrene kendte til, noget helt andet var, hvad folk ønskede. Det var i øvrigt ikke kun lokalt, at man tøvede med at tilegne sig den nye stil. Husene ansås i vid udstrækning for at være kolde og upersonlige, og møblerne var for dyre, selv om man havde anstrengt sig for at skabe funktionelt kvalitetsdesign til rimelige penge. Først i anden halvdel af 1930 erne vandt stilen for alvor mere indpas, og firkantede kasser (nogle med fladt tag) skød op her og der det, vi i dag betragter som indbegrebet af funkis. Nyborgvillaerne var i de fleste tilfælde ret afdæmpede i deres formsprog. Det var murernes solide håndværk, der lå bag, og ikke en arkitekts vidtløftige idéer. Den slags villaer er at finde i de fleste danske provinsbyer.

3 Ludvig Hansensvej, Nyborg (1938). Typisk modernistisk hus med de karakteristiske, kantede former, det næsten flade tag og vinduespartiet over hoveddøren, der giver lys til trapperummet. De småsprossede vinduer er ikke originale, oprindelig har der været vinduer med større ruder. Foto: forfat Humlevænget, Nyborg (1936). Der fandtes også i Nyborg huse med fine detaljer. Indgangsparti med flot eksempel på brugen af fliser, der også var meget anvendt i den modernistiske arkitektur. Bemærk desuden, at hver tredje fuge er fremhævet, hvilket giver facaderne et særligt udseende. Foto: forfat Der, hvor Nyborg imidlertid udmærker sig, er, når det drejer sig om større byggerier. Eksempler herpå er Nyborg Bibliotek og Sparekassen for Nyborg og Omegn (nu Fionia Bank). I forbindelse med disse bygninger har kendte arkitekter sat deres præg på bybilledet, og især biblioteket regnes blandt Danmarks fineste, modernistiske bygninger. Nyborg Bibliotek Nyborg Bibliotek og Nyborg Museum havde fra 1917 til huse i Mads Lerches Gård i Slotsgade. Pladsen blev efterhånden for trang til begge institutioner, og i 1935 udskrev man en arkitektkonkurrence om et nyt bibliotek.

4 Det skulle ligge på den gamle Kommandantgårds plads ved Torvet, hvilket vil sige tæt på det gamle slot og i grønne omgivelser. Nyborg Bibliotek var oprindelig opstået på samme vilkår som en lang række andre biblioteker landet over i begyndelsen af 1900-tallet. Det var helt almindeligt, at bibliotekerne blev oprettet af lokale biblioteksforeninger, mens frivillige stod for driften. Indretningen skulle gerne være hyggelig, for at man kunne føle sig hjemme og få inspiration til at lære og hvile sig oven på dagens arbejde. Bord og stole designet til Nyborg bibliotek af Hans J. Wegner. Foto: forfat I løbet af 1920 erne og 1930 erne fik befolkningen mere fritid i kraft af, at man indførte 8 timers arbejdsdagen. Den ekstra tid kunne bruges på at tilegne sig viden, og man forsøgte med bl.a. folkeoplysningsforbundene at demokratisere kulturen. Således kunne nu også arbejderklassen få del i den. Bibliotekerne var i den forbindelse vigtige, og udviklingen tog en mere moderne retning, hvor man lagde vægt på folkeoplysning og rationalisering. Nyborg Bibliotek kom til at stå som et møde mellem det velkendte og det nye, moderne. Det projekt, som i 1935 fik 1. præmien, var udarbejdet af to nyuddannede arkitekter, Flemming Lassen og Erik Møller. De arbejdede på det tidspunkt på Arne Jacobsens tegnestue, og Erik Møller skulle nogle få år senere komme til at tage stor del i udformningen af Århus Rådhus. Bygningerne tilpassede sig omgivelserne, både husrækken på Torvet og slottets orientering, og der blev lagt vægt på de modernistiske idealer med fravær af symmetri, åbne rum og materialevirkning i

5 stedet for dekoration. Samtidig var biblioteket med sine gedigne materialer træ og tegl et udtryk for en dansk tolkning af tidens trend. Nyborg bibliotek ( ). Erik Møller og Flemming Lassens fine byggeri, der så smukt indordner sig i forhold til slottet og byen. Nyborg bibliotek står som et af Erik Møllers hovedværker og er et eksempel på, at man også freder moderne huse (fredet 1986). Foto: forfat De to bygningsdele blev bundet sammen af en glas-loggia, der således gav den besøgende mulighed for at se ud i haven bag biblioteket. Ligeledes af hensyn til udsynet var vinduerne placeret lavt, mens udlånssalen fik ekstra lys fra et ovenlysvindue. Ikke blot bygningen, men også indretningen skulle have fuld opmærksomhed ved udformningen. I det indre fik den senere så kendte møbeldesigner Hans J. Wegner mulighed for at udfolde sine evner. Væggene fik paneler af lys ahorn, og samme materiale blev anvendt til resten af inventaret. Det endelig resultat var et smukt hus, som faldt fint ind i de historiske omgivelser, og reaktionen var overvejende positiv. Der havde dog ved valget af projektet været kritik, der gik på, at bygningen var alt for uanselig. Selv så sent som i slutningen af 1930 erne forbandt man stadig offentlige bygninger med større monumentalitet. Heldigvis glemte man Dommerkomiteens gamle løfte om, at»maaske kan Kravet om, at Huset kommer til at se lidt mere pyntelig ud, efterkommes«, og bygningen fik den oprindeligt tiltænkte enkelhed.

6 Sparekassen for Nyborg By og Omegn Det andet af Nyborgs større modernistiske huse er Sparekassen for Nyborg By og Omegn i Baggersgade (i dag Fionia Bank). Bygningen blev opført i 1938 med professor Palle Suenson som arkitekt. Byggeriet blev til efter en konkurrence i Her blev alle forslag imidlertid kasseret, og Palle Suenson fik til opgave at udarbejde et helt nyt forslag. Bygningen blev opført af jernbeton i fire etager, og den var oprindelig beklædt med lyse Hasle-klinker, men står i dag i gule sten. Sparekassen for Nyborg og Omegn (1938), nu Fionia Bank. Selv om bygningen har mistet sin oprindelige beklædning, fornemmer man stadig det modernistiske hus i kraft af formerne. Foto: forfat Af hensyn til indpasningen af den store bygning i den gamle bys øvrige bebyggelse er den ud mod Mellemgade delvis trukket tilbage. Stueetagen med forretninger og to beboelsesetager lå derimod i gadelinjen, og tagetagen fik terrasser mod Torvet. Også bankerne blev betragtet på en ny måde i 1930 erne. Den solide kolos med jerngitter for vinduerne skulle afløses af en mere publikumsvenlig pengebutik, der var mindre højtidelig. Inventaret til kunderne skulle give udtryk for pålidelighed, mens funktionel udføring af personalets inventar gav mulighed for at følge maskinernes tempo.

7 De afrundede hjørner og flydende linjer var ikke bare et symbol på bevægelse og effektivitet. Det var også et spørgsmål om hygiejne. Den nyopfundne bonemaskine kunne uden problemer følge panelerne og gøre rent på ingen tid. Palle Suenson var også arkitekt på andre banker. Således er Sparekassen på Torvet i Faaborg en»lillebror«til Nyborg-banken. Desværre har heller ikke Faaborg-banken bevaret den oprindelige klinkebeklædning. Efter 1940 I 1940 erne og 1950 erne var man stadig stærkt præget af 1930 ernes tankegang. Efter 2. verdenskrig lå en del af Europas byer i ruiner. I Danmark var det ganske vist kun gået ud over Bornholm, men man havde stadig brug for boliger, da der ikke var opført mange nye under krigen. Højhusbyggeriet vandt efterhånden frem, om end man i begyndelsen ikke var begejstret for de høje kasser. Et eksempel på højhuse fra første halvdel af 1950 erne er Bellahøj, som man frygtede skulle spolere Københavns»skyline«. Uden for storbyen byggede man naturligvis ikke i samme store skala, og Sprotoften er et eksempel på, hvordan fleretages byggeri fra 1950 erne kunne se ud i provinsen. Bygningerne skulle placeres på den mest hensigtsmæssige måde. Der skulle være lys og luft, og i stedet for den kvælende baggård skulle der være grønne arealer omkring bebyggelsen. Modernismen havde mange sympatiske tanker om sundere omgivelser, lighed og demokrati. Sprotoften, Nyborg. Denne del er opført i 1955 og afspejler hensigten om at skabe bedre betingelser i flerfamilieejendomme. Foto: forfat Aldershvilevej (1950 erne). Modernismens kantede formsprog er blevet opblødt en smule. Foto: forfat. 2005

8 Epoken fortsatte endnu et årti og er stadig i dag til stor inspiration for byggeriet. Modernismen er også en del af vores kulturarv, og det er vigtigt at betragte den som sådan, selv om bygningerne endnu ikke er så gamle. De senere år har man fredet en del huse fra perioden, som derved er sikret for eftertiden. Der er dog også grund til at passe godt på de huse, som ikke er fredede, da de ligeledes har store kvaliteter. Der skal meget lidt til at ødelægge det oprindelige udtryk, men indsigt i de tanker, der lå bag arkitekturen, kan hjælpe én til at bevare på den rigtige måde. Litteratur: Arkitekten Palle Suenson (Crone, Johan Casper & Peter Hancke red.). København Arrestforvarerens drenge og andre historier om Nyborg Bibliotek (Witzel, Jan red.). Nyborg Kaiser, Birgit: Den ideologiske funktionalisme. København Welling, Helen G.: Modernismens bygninger. Idégrundlag og bevaringssynspunkter. København 1999.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

Velfærdssamfundets Bygninger

Velfærdssamfundets Bygninger Velfærdssamfundets Bygninger Bygningskulturens Dag 2008 Af Poul Sverrild 3 5 9 13 17 19 21 23 25 27 33 39 41 49 51 53 55 59 63 69 Forord Indledning Velfærdssamfundet Idéer fra udlandet Bolig- og byggepolitik

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der KULTUR T E L E F O N : 33 75 75 75. KULTUR-, DEBAT- OG NAVNEREDAKTØR: JESPER BEINOV SOUSCHEF: JESPER EISING DAGENS AVISANSVARLIGE: JESPER EISING B B.DK /KULTUR FA X : 33 75 20 20. K U LT U R @ B E R L

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

13 Byer, mennesker og shopping

13 Byer, mennesker og shopping 111 13 Byer, mennesker og shopping Byer er forbundet med handel. De første byer i verden opstod som handelsbyer og servicecentrum for de aktiviteter, der foregår i forbindelse med handlen. Byerne udgjorde

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Rejsen i Ringgården #2 Af Jens Kaiser

Rejsen i Ringgården #2 Af Jens Kaiser Rejsen i Ringgården #2 Af Jens Kaiser Afd. 3 på Kaserneboulevarden fra 1943 har en attraktiv beliggenhed tæt på byen og universitetet. Afdelingen blev præmieret af Aarhus Kommunne i 2010 for den smukke

Læs mere

De danske rådhuse er præget af en vis systematik

De danske rådhuse er præget af en vis systematik 60 HVORFOR SER VORES RÅDHUSE UD SOM DE GØR? Af Pablo Henrik Llambias Socialdemokratiets kulturpolitiske indflydelse har siden 30erne gjort sig gældende ved udformningen af de danske rådhuse. Gør den sig

Læs mere

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst

KULTURKANONEN. Arkitektur. Billedkunst. Design og kunsthåndværk. Film. Litteratur. Musik. Scenekunst. Børnekunst KULTURKANONEN Arkitektur Billedkunst Design og kunsthåndværk Film Litteratur Musik Scenekunst Børnekunst 001 003 Velkommen til den danske kulturkanon 003 Syv uafhængige udvalg har sammensat kulturkanonen

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Det bør du vide, før du køber et typehus

Det bør du vide, før du køber et typehus med header UGENS EDSTE UGENS EDSTE PUS knap PUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed old Det bør du vide, før du køber et typehus Her får du inspiration og konkrete

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere