Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:"

Transkript

1

2

3 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej Aalborg Telefon Fax Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion Projektperiode: P5, Efterårssemesteret 2011 Projektgruppe: P17 Deltagere: Paw Leon Andersen Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen Vejledere: Mads Peter Sørensen Søren Madsen Synopsis: Denne rapport tager udgangspunkt i konstruktionen Cone, som er restaurantdelen af Musikkens Hus, der er beliggende på Aalborgs havnepromenade. Konstruktionen er projekteret med henhold til både stålkonstruktionen og funderingen. Rapporten er delt op i to dele: En skitse- og en detaildel. I skitsedelen er der primært fokuseret på det grundlæggende valg af statisk system, og der er således opstillet tre forskellige statiske systemer vha. FEMprogrammet Robot. Det bedste system ud fra forskellige kriterier som økonomi, robusthed og funderingsforhold er medtaget i det endelige valg af statisk system. I detaildelen gåes der i dybden med projekteringen. For stålkonstruktionen er der dimensioneret et enkelt profil ud fra seks snitkræfter. Den er dimensioneret for både almindelig bæreevne af et udvalgt stålprofil samt for en samling, mens fænomener som kipning, søjlevirkning, foldning og vridning ligeledes er medtaget. I detaildelen er fundering desuden projekteret som pælefundering, for både en øvre- og en nedreværdimetode. Oplagstal: 10 Sidetal: 136 Bilagsantal: 15 på CD Afsluttet den: Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

4

5 Forord 1 Følgende rapport er udarbejdet af projektgruppe P17 fra 5. semester på Byggeriog Anlægsuddannelsen, konstruktionslinjen, ved Aalborg Universitet, Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet. Rapporten er skrevet i perioden d. 2/ til d. 22/ Det overordnede tema er Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Rapporten tager udgangspunkt i konstruktionen Cone en, der er en del af Musikkens hus, som er under opførelse ved Aalborgs havnefront. I rapporten er der to hovedområder: geoteknik samt konstruktion. Vægtningen imellem de to emner er hhv. 40 % og 60 %. Rapporten er skrevet ud fra undervisning og offentligt tilgængeligt materiale. Projektgruppen har deltaget i følgende kurser: Fundering og jordtryk, som har givet videregående kendskab til tryk og spændinger i jorden, samt funderingsprincipper. Kontinuummekanik, rumbjælker og stabilitet har dannet grundlag for den teoretiske viden og forståelse, der har gjort det muligt at regne på konstruktionen i 3D. Endvidere er der benyttet viden fra forelæsninger i Robusthed, til sikring af bygningens robusthed, samt viden fra forelæsningen i Branddimensionering til at give uddybende viden omkring brandsikring af bygninger. Projektgruppen takker alle, som har bidraget til projektet. Heriblandt til vejlederne Søren Madsen og Mads Peter Sørensen for god vejledning og konstruktiv kritik. 5

6

7 Læsevejledning 2 Rapporten er delt op i 4 dele: Del 1: Indledning I denne del vil projeket blive præsenteret, først overordnet og derefter i en projektvision. Del 2: Skitseprojekering Skitseprojekteringen er delt yderligere op i et geoteknisk kapitel samt et konstruktionskapitel, der håndterer de respektive emner og bliver afsluttet med en fælles opsamling. Del 3: Detailprojektering Detailprojekteringen er delt yderligere op i et geoteknisk kapitel samt et konstruktionskapitel, der håndterer de respektive emner. Del 4: Afslutning I denne del er der blive samlet op på de fundne resultater og disse er der blevet konkluderet på samt diskuteret. I rapporten gennemgås de relevante beregningsmetoder, og de væsentligste resultater præsenteres. De resterende udregninger er der henvist til, og disse kan forefindes på bilags- CD en. Ligeledes kan excelark, måleresultater o.l. findes på denne. På bilags-cd en er der en mappe for hvert bilagsnummer, der indeholder det pågældende materiale. Kildehenvisninger i rapporten er angivet efter Harvardmetoden, og referencerne i teksten ser således ud: [Forfatters efternavn, årstal]. Kilderne findes i litteraturlisten sidst i rapporten, hvor der er opgivet forfatter, titel, ISBN-nr., udgave samt forlag til bøger, mens internetsider er angivet med forfatter, titel, dato og URL. Figurer, billeder og tabeller brugt i rapporten har kildehenvisninger i figurteksten. Disse er ligeledes efter Harvardmetoden, og der er i litteraturlisten opgivet udgiver af bogen eller internetsiden samt titel på materialet eller link til internetsiden, hvor denne er fundet. Er figuren, billedet eller tabellen uden nogen angivet kilde, har projektgruppen selv tegnet, lavet eller fotograferet denne. Figurer, billeder og tabeller i rapporten er navngivet efter, hvilket kapitel de står i, og hvilket nr. figuren, billedet eller tabellen er i dette kapitel. F.eks. hedder den første figur i kapitel et [1.1] og den anden figur [1.2] osv.. 7

8 Matematiske ligninger er efterfulgt af en tabel, der forklarer bogstaverne brugt i ligningen. Den første søjle i tabellen angiver hvilket bogstav der omtales, og den anden søjle viser en forklaring for hvad bogstavet står for samt dens enhed angivet i kantede parentes. 8

9 Anvendte metoder 3 I det følgende afsnit beskrives de metoder og løsningsmodeller som er blevet anvendt i rapporten. Dette dækker over de anvendte normer såvel som programmer brugt til simulering, beregning og skitsering. Følgende anvisninger er benyttet: DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN Anvisning DS/EN NA DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN DS/EN 1990 Funktion Geoteknik Geoteknik - Del 1: Generelle regler Konstruktion Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Last på bærende konstruktioner Branddimensionering: Brandlaster Branddimensionering: Brandteknisk dimensionering Nationalt anneks: Brandlaster Eurocode 3: Stålkonstruktioner Vindlaster Ulykkeslaster Samlinger Eurocode 0: Lastkombinationer Tabel 3.1. Anvendte normer og standarder. Herunder er der endvidere brugt de tilhørende nationale annekser. Der er herudover blevet anvendt en række programmer i projektet til simulering, skitsering og beregning. De anvendte programmer og deres funktioner er listet i tabel 3.2. Program Anvendelse Geoteknik Intet program benyttet - Konstruktion Autodesk Robot Structural Analysis Beregning af snitkræfter, nedbøjning og brud Tabel 3.2. Anvendte programmer. Ved detailprojektering, hvor beregningerne er sket i hånden, er formlerne for disse fundet i lærebøger og diverse materiale, heriblandt anvisningerne præsenteret i tabel

10

11 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Læsevejledning 7 3 Anvendte metoder 9 I Indledning 13 4 Musikkens Hus Opbygning af Musikkens Hus Projektvision II Skitseprojektering 19 5 Konstruktion Laster samt lastkombinationer Vindlast Snelast Egenlast Nyttelast Ulykkeslast Lastkombination Generel robusthed Statiske systemer Model Model Model Geoteknik Boreprofiler Boreprofil M Boreprofil M Designprofil Konsolideringsforsøg Direkte fundering kontra pælefundering Dimensionering af direkte fundering Bæreevne Resultater Sætninger Spændinger i jorden Valg af statisk system 65 11

12 III Detailprojektering 67 8 Konstruktion Robusthed Samlinger Svejsesamlinger Flangesamling Opsummering af samling Kipning Den kritiske last Kipningsreduktionsfaktoren Resultat Søjlevirkning Vridning Bæreevneeftervisning Foldning Begyndende foldning Brandsikring Flugtveje Brandforløb Branddimensionering Pælefundering Geostatisk bæreevne af enkeltpæl Dynamisk bæreevne af enkeltpæl Anvendelsesgrænsetilstand for enkeltpæle Opsummering af bæreevne af enkeltpæl Plant pæleværk Beregning efter Vandepittes metode Beregning efter Nøkkentveds metode Opsummering af pæleværk IV Afslutning Konklusion Diskussion 133 Litteratur 135 Bilag I 12

13 Del I Indledning 13

14

15 Musikkens Hus 4 Ideen bag Musikkens Hus stammer tilbage fra 1986, hvor lokale kræfter stiftede Foreningen Musikhusets Venner. Deres grundlag var; at fremme etableringen af et hus i Aalborg med udgangspunkt i det stedlige musiklivs behov [Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, 2011]. Der gik imidlertid langt tid før der kom noget konkret på bordet, og det var først i 2000 der blev givet tilladelse fra politisk side til at opføre Musikkens Hus på havnefronten i Aalborg. På figur 4.1 og 4.4 på side 17 kan placeringen af Musikkens Hus, på havnefronten, ses. Figur 4.1. Placering af Musikkens Hus på Aalborg havnefront. [Krak, 2011] Fra 2001 til 2004 indsamlede Foreningen Musikhusets Venner og Rejsning af Musikkens Hus, midler fra private og sidenhen gik Realdania med ind i projektet. I 2002 startede søgningen efter et artitektfirma i form af en konkurrence. Først efter et år blev det rette arkitektfirma fundet i det østrigske Coop Himmelb(l)au. I 2006 blev byggeriet udbudt i licitation, men det viste sig, at omkostningerne blev mere omfattende end forventet, og at der derfor ikke var tilstrækkeligt med kapital. Projektet blev sat på standby, og først sidst på året i 2006 blev de nødvendige midler fundet via Realdanias øgede bidrag. I juli 2010 blev byggegruben gjort klar i form af pælefundering, nedramning af spunsvægge samt sænkning af grundvand. Musikkens Hus forventes færdigt i sommeren [Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, 2011] 4.1 Opbygning af Musikkens Hus Musikkens Hus består af flere forskellige dele, som kan ses på figur 4.2 på næste side. Dette indbefatter fire koncertsale samt Trompeten, Paraplyen, Educational U og Cone. I Musikkens Hus er der fem etager over terræn og tre under, og det har et samlet nettoareal 15

16 på ca m 2 og forventes at komme til at se ud som på figur 4.3 og placering på grunden kan ses på figur 4.4 på næste side. Figur 4.2. Opbygning af Musikkens Hus. [Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, 2011] De fire koncertsale indbefatter en stor koncertsal med plads til personer samt tre mindre sale beliggende i kælderen med plads til hhv. 300, 150 og 150 personer. Trompeten er puplikumsfoyer, mens Educational U består af øvelokaler, undervisningsrum og lydstudioer til musikstuderende fra forskellige uddannelsesinstitutioner og Paraplyen er et udhæng, der hænger over publikumsfoyen, således indgangspartiet er overdækket. Cone en er den del af Musikkens Hus, som projektgruppen har arbejdet med. Den anvendes primært som et restaurentområde i to etager. Den har et grundareal på ca. 600 m 2 og en maksimal højde på 9,25 m. Figur 4.3. Forventet udseende af Musikkens Hus mod havnefronten. Cone en ses til højre i billedet. [Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, 2011] 16

17 Figur 4.4. Placering af Musikkens Hus ved havnefronten. [Kommune, 2011] 4.2 Projektvision Visionen med dette projekt er, at kunne dimensionere en bærende rumlig stålkonstruktion med udgangspunkt i arkitektforslag/projektideer. Dette indbefatter de konstruktionsfaglige løsningsmodeller såvel som de geotekniske funderingsløsninger. Under skitseprojekteringen vil der for konstruktionsdelen blive fundet, hvilke laster der påvirker konstruktionen. Her vil konstruktionen blive simplificeret pga. den komplekse ydre geometri. Der ses på hhv. nytte-, egen-, sne- og vindlast, samt de dertilhørende lastkombinationer. Der vil samtidig blive opstillet tre forskellige statiske systemer, hvor én bliver udvalgt på baggrund af bl.a. robusthed og funderingsløsninger til videre beregning. Vha. FEM-programmet Robot, vil der blive givet et overslag på profilstørrelser samt størrelserne af de snitkræfter der påvirker profilerne. Disse størrelser og kræfter vil danne baggrund for videre beregning. I detaildelen vil der blive udvalgt et enkelt stålelement, som bliver dimensioneret ud fra analytiske metoder. Her bliver der kigget på bæreevnen af profilet samt de fænomener der kan opstå, når et profil er påvirket af forskellige kræfter. Dette indbefatter kipning, søjlevirkning, vridning samt foldning. Ud over dette vil der endvidere blive arbejdet med robusthed, brandsikring og samlinger. Der vil i detaildelen blive anvendt plastisk teori under størstedelen af beregningerne. I det geotekniske afsnit af skitseprojekteringen, vil der først blive foretaget en geoteknisk forundersøgelse af området. Til bestemmelse af jordens brudparametre vil der blive udført et konsolideringsforsøg. Herudover vil der for området blive undersøgt de udleverede boreprofiler, hvorved et designprofil, til videre brug i de geotekniske beregninger, kan udarbejdes. Ud fra fundne og antagede styrke- og brudparametre for jorden, vil der blive givet et overordnet bud på en funderingsløsning med henblik på direkte fundering. Der vil blive set, om dette overhoved er en realistisk funderingsløsning i forhold til både brudgrænse- og anvendelsesgrænsetilstanden. I detaildelen vil funderingsløsningen blive beregnet mere dybdegående. Såfremt det ikke er realistisk at benytte direkte fundering, vil der blive anvendt og beregnet for pælefundering i stedet. 17

18

19 Del II Skitseprojektering 19

20

21 Konstruktion 5 I dette kapitel er lasterne og lastkombinationerne for Cone en fundet og påført de statiske modeller, som er opstillet i beregningsprogrammet Autodesk Robot Structural Analysis Professional Der er ligeledes set på robusthed generelt for de tre statiske modeller. Sidst i kapitlet er en af modellerne udvalgt til videre beregning i detailprojekteringen. Musikkens Hus er en permanent konstruktion og der vælges konsekvensklasse, CC3, da det er en bygning i flere etager og hvor der er mere end 12 m fra terræn til gulvet i øverst etage. Derudover vil et evt. svigt i konstruktionen kunne medføre stor risiko for personskade. [Jensen og Hansen, 2010] 5.1 Laster samt lastkombinationer I dette afsnit er der regnet for de laster der påvirker konstruktionen, herunder sne-, nytte-, egen- og vindlast. De kritiske lastkombinationer er identificeret og bestemt. Der bliver regnet vind for to retninger, hhv. vest og nord. Dette valg er gjort, da der er større omkringliggende bygninger både mod syd og øst, og vindhastighederne er derfor negligerbare, se evt. figur 4.2 på side 16. Der vil desuden kun blive givet beregningseksempler for vind fra vest. Alle resultater er præsenteret sidst i afsnittet Vindlast Ved bestemmelse af vindlasten er basisvindhastigheden først bestemt. Denne vindhastighed dækker over den dimensionerende vindhastighed. Til beregning af denne er formel (5.1). v b = c dir c season v b,0 (5.1) v b Basisvindhastigheden [ ] m s c dir Retningsfaktor [-] c season Årstidsfaktor [-] v b,0 Grundværdi for basisvindhastigheden [ ] m s v b = m s = 24 m s Dernæst er der bestemt en 10-minutters middelvindhastighed. Denne værdi afhænger af højden z over terræn. For at simplificere er der valgt en z-værdi svarende til den maksimale højde af konstruktionen. Dette giver en indbygget sikkerhed ved beregningen, eftersom den maksimale vindhastighed bliver gældende for hele konstruktionens højde. 21

22 Bestemmelse af 10-minutters middelvindhastigheden sker ud fra formel (5.2). v m = c r c 0 v b (5.2) v m Karakteristisk 10-minutters middelvindhastighed [ ] m s c r Ruhedsfaktor [-] c 0 Orografifaktor [-] Orografifaktoren sættes til 1, medmindre andet er angivet i standarden. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Ruhedsfaktoren er beregnet ud fra formel (5.3) ( ) z c r = k r ln (5.3) z 0 k r Terrænfaktor afhængigt af ruhedslængden [-] z 0 Ruhedslængde [m] z Højde af konstruktion [m] Terrænkategori z 0 [m] z min [m] 0. Hav- eller kystområde eksponeret til åbent hav. 0,003 1 I. Søer eller fladt vandret område uden væsentlig vegetation og 0,01 1 uden forhindringer. II. Område med lav vegetation som f.eks. græs og enkelte 0,05 2 forhindringer (træer, bygninger) med indbyrdes afstande på mindst 20 gange forhindringens højde. III. Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller 0,3 5 med enkeltvise forhindringer med afstande på højst 20 gange forhindringens højde (som f.eks. landsbyer, forstandsområder, permanent skov). IV. Område, hvor mindst 15 % af overfladen er dækket med bygninger, hvis gennemsnitshøjde er over 15 m. 1,0 10 c r = 0, 19 ln Tabel 5.1. Beskrivelse af terrænkategorier. [Eurocode 1.4, 2007] ( ) 9, 25 m = 0, 99 0, 05 m Her er terrænkategorien valgt til terrænkategori II for vest. Denne kategori er valgt, da der vil være visse lægivende forhindringer, såsom limfjordsbrogen og den modstående fjordside, som vil have en indflydelse på af vindes forløb, og dermed dens styrke. I beregningen for vindlasten for nordsiden af konstruktionen benyttes terrænkategori I, da det vurderes, at der ikke vil forekomme nogen former for lægivende forhindringer fra denne vindretning. Samtidig vurderes det, at Limfjordens forløb hen til konstruktionen kan virke som en tragt, så vinden virker med forøget styrke fra denne retning. Terrænfaktoren er bestemt ud fra formel (5.4). ( ) 0,07 z0 k r = 0, 19 (5.4) k r = 0, 19 z 0,II ( ) 0, 05 m 0,07 = 0, 19 0, 05 m 22

23 10-minutters vindmiddelhastigheden kan nu beregnes ud fra formel (5.2). v m = 0, m s = 23, 8 m s Turbulensintensiteten er bestemt ud fra formel (5.5). I v = σ v v m (5.5) I v Turbulensintensiteten [-] σ v Spredningen på turbulensen [-] Spredningen på turbulensen, σ v, er beregnet ud fra formel (5.6). σ v = k r v b k l (5.6) σ v = 0, m s 1 = 4, 56 m s Turbulensfaktoren k l, er sat til 1 jf. anbefaling fra det Nationale Anneks. Turbulensintensiteten kan nu beregnes ud fra formel (5.5). I v = 4, 56 m s 23, 80 m s = 0, 19 Sidst er peakhastighedsudtrykket beregnet. Denne er bestemt ud fra formel (5.7). q p = (1 + 7 I v ) 1 2 ρ v2 m (5.7) q p ρ Peakhastigheden [ N [ ] Luftens densitet kg m 3 m 2 ] q p = ( , 19) 1 kg ( 1, 25 2 m 3 23, 80 m ) 2 N = 829, 07 s m 2 Det ydre vindtryk på konstruktionen kan nu findes ud fra formel (5.8) i en vilkårlig zone. w e = q p c pe (5.8) w e Vindtrykket [ ] N m 2 c pe Formfaktor der afhænger af konstruktionens udformning [-] Som det fremgår af formlen, afhænger vindtrykket på konstruktionen af formfaktoren c pe. Denne formfaktor afhænger af konstruktionens udformning, samt for hvilken zone af konstruktionen der regnes. Værdierne for formfaktorerne de forskellige steder på konstruktionen er fundet ud fra Eurocode 1. Konstruktionens geometriske udformning er i projektet blevet simplificeret som vist på figur 5.1 på næste side. Denne simplificering giver en øget vindlast end den der egentlig vil forekomme, og der er således blevet indbygget ekstra sikkerhed. 23

24 Figur 5.1. Simplificering af Cone ens ydre geometri. Mål i m. Der vises et beregningseksempel for den vestlige facade af konstruktionen i formel (5.9). Dennes geometri er forsimplet til et rektangulært profil. Opdelingen af de forskellige zoner kan ses på figur 5.2. Figur 5.2. Illustration af zoneopdeling. [Eurocode 1.4, 2007] Ud fra figuren kan det ses, at den samme formfaktor er gældende for hele facaden. Denne kan findes direkte ud fra tabelaflæsning i Eurocode 1, og er aflæst til 0,7. Vindtrykket kan nu regnes implicit ud fra formel 5.8 på foregående side. w e = 829, 07 N m 2 0, 7 = 580, 35 N m 2 (5.9) Samme princip er anvendt for de resterende zoner for hhv. vindretningerne nord og vest. Resultaterne er angivet i tabel 5.2 til 5.6 på side

25 Fladt tag med vind fra vest Zone q p [ N m 2 ] c pe w e [ N m 2 ] F 829,07-1, ,37 G 829,07-1,20-994,89 H 829,07-0,70-580,35 I (positiv) 829,07 0,20 165,81 I (negativ) 829,07-0,20-165,81 Tabel 5.2. Resultater for fladt tag med vind kommende fra vest. Fladt tag med vind fra nord Zone q p [ N m 2 ] c pe w e [ N m 2 ] F 783,91-1, ,20 G 783,91-1,20-940,69 H 783,91-0,70-548,74 I (positiv) 783,91 0,20 156,78 I (negativ) 783,91-0,20-156,78 Tabel 5.3. Resultater for fladt tag med vind kommende fra nord. Sider med vind fra vest Zone q p [ N m 2 ] c pe w e [ N m 2 ] A 829,07-1,20-994,89 B 829,07-0,80-663,26 C 829,07-0,50-414,54 D 829,07 0,70 580,35 E 829,07-0,30-248,72 Tabel 5.4. Resultater for vindtryk på sider med vind kommende fra vest. Sider med vind fra nord Zone q p [ N m 2 ] c pe w e [ N m 2 ] A 783,91-1,20-940,69 B 783,91-0,80-627,13 D 783,91 0,75 587,93 E 783,91-0,40-313,56 Tabel 5.5. Resultater for vindtryk på sider med vind kommende fra nord. 25

26 Skråt tag med vind fra vest Zone q p [ N m 2 ] c pe w e [ N m 2 ] F (positiv) 829,07 0,70 580,35 G (positiv) 829,07 0,70 580,35 H (positiv) 829,07 0,60 497,44 F (negativ) 829,07 0,00 0,00 G (negativ) 829,07 0,00 0,00 H (negativ) 829,07 0,00 0,00 I (positiv) 829,07 0,00 0,00 J (positiv) 829,07 0,00 0,00 I (negativ) 829,07-0,20-165,81 J (negativ) 829,07-0,30-248,72 Tabel 5.6. Resultater for skråt tag med vind kommende fra vest Snelast Ved beregning af snelasten er taget blevet simplificeret således, at taget er delt op i to delarealer, hhv. et fladt tag og et pulttag, se evt. figur 5.3. Denne simplificering blev gjort, da µ i -parametren kan variere alt efter hvilken hældning taget har. Denne simplificering har imidlertid vist sig irrelevant, da hældningen af pulttaget ikke regnes over 30. Snelasten kan beregnes ud fra formel (5.10). s = µ i C e C t s k (5.10) Figur 5.3. Opbygning af Cone ens skalkonstruktion. Mål i m. s Snelast på konstruktionen [ ] kn m 2 µ i Formfaktor afhængig af taghældning [-] C e Eksponeringsfaktoren [-] C t Termisk faktor [-] s k Karakteristisk terrænværdi [ ] kn m 2 Her vælges eksponeringsfaktoren, C e, til 1,0 for Normal topografi. Denne er valgt for at tage hensyn til områdets mulige fremtidige udvikling, hvor bygværket kan blive mere afskærmet for vinden end det er tilfældet i dag. Da pulttaget ikke har en hældning på over 30, regnes 26

27 µ i med samme værdi for de to delarealer. Snelasten kan dermed regnes: s = 0, , 9 kn kn = 0, 72 m2 m 2 Dette resultat må antages at være på den sikre side, da den reelle konstruktion enkelte steder vil have en taghældning på over 30. Der er dermed en ekstra indbygget sikkerhed for pulttaget Egenlast For at bestemme egenlasten skal det vides, hvordan Cone en er opbygget. Da der ikke foreligger informationer herom, har projektgruppen antaget, at konstruktionen er opbygget som på figur 5.4. Denne opbygning vurderes at give en egenlast på 0,6 kn m 2. Figur 5.4. Opbygning af Cone ens skalkonstruktion Nyttelast Her forudsættes det, at etagedækket inden i Cone en ikke belaster den ydre konstruktion, samt at der ikke forekommer nyttelast på den ydre skalkonstruktion Ulykkeslast Jf. Eurocode bør der regnes ulykkeslaster for konstruktioner i høj konsekvensklasse. Ved ulykkeslast forstås der utilsigtede lastpåvirkninger af konstruktionen, såsom påkørsler, skibssammenstød og brand. Der bliver i dette projekt set på to ulykkestilfælde i form af en simuleret brand i køkkenafsnittet, se evt. afsnit 8.8 på side 101, og påkørsel i forbindelse med vareindlevering. Der ses her på et tilfælde, hvor et bærende element fjernes fra konstruktionen. Beregning af dette kan ses i afsnit 8.1 på side 72. [Eurocode 1.7, 2007] Lastkombination Enhver konstruktion er normalt påvirket af de forskellige laster regnet tidligere i afsnit på side 21 til Det er dog ikke realistisk, at alle disse kræfter påvirker konstruktionen på samme tid med den maksimale styrke. Ved dimensioneringen er der 27

28 derfor ofte tale om en lastkombination, hvor den værste realistiske kombination af laster benyttes. Denne lastkombination kan imidlertidig ikke umiddelbart identificeres. For at identificere denne, skal samtlige lastkombinationer fra alle retninger identificeres, hvorefter konstruktionen gennemregnes efter alle disse. Den kombination, der giver anledning til de største kræfter i konstruktionen, er således den dimensionsgivende lastkombination. Ud fra de beregnede laster kan det ses, at snelast og vindlast vil give anledning til de største kraftpåvirkninger. Der er derfor valgt, ikke at kigge på egenlast og nyttelast som dominerende laster, da disse er statiske laster og ikke varierer som vind- og snelast. Værdierne til beregning af lastkombinationerne for brudgrænsetilstanden er angivet i tabel 5.7. Lastkombination Egenlast Variable last til ugunst Snelast Vindlast G kj,sup S k V k STR/GEO 1) Snelast dominerende 1,0 K FI 1,5 K FI Q k,1 0,3 1,5 K FI Q k,1 2) Vindlast dominerende 1,0 K FI 0 K FI Q k,1 1,5 K FI Q k,1 Tabel 5.7. Mulige lastkombinationer for brudgrænsetilstanden. Variable laster til gunst, regnes lig med 0. Værdierne til beregning af anvendelsesgrænsetilstanden er angivet i tabel 5.8. Lastkombination Lastart Karakteristisk Hyppig Kvasipermanent Permanent last Ugunstig G k,sup G k,sup G k,sup Variabel last Snelast dominerende Dominerende Q k,1 0,2 Q k,1 0 Q k,1 Øvrige 0,3 Q k,1 0 Q k,1 0 Q k,1 Vindlast dominerende Dominerende Q k,1 0,2 Q k,1 0 Q k,1 Øvrige 0 Q k,1 0 Q k,1 0 Q k,1 Tabel 5.8. Mulige lastkombinationer for anvendelsesgrænsetilstanden. G k,sup Den permanente last [ ] N m 2 K FI Konsekvensklassefaktor [-] Q k,1 Den dominerende variable last [ ] N m 2 Der er i formel 5.11 vist et beregningseksempel for snelasten som dominerende variabel last i brudgrænsetilstanden. Q sne = 1, 5 K FI Q k,1 = 1, 5 1, N m 2 = 950, 4 N m 2 (5.11) Ud fra [Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2007a] findes ulykkeslastkombinationen ud fra tabel 5.9 på modstående side. 28

29 Dimensioneringstilstand Permanente laster Dominerende Øvrige variable laster Ugunstige Gunstige ulykkeslast Vind Sne Ulykke generelt G kj,sup G kj,inf A d ψ 2,i Q k,i Påkørsel G kj,sup Q k,i 0 Q k,i Brand G kj,sup 0 0 0, 2 Q k,i 0 Q k,i Tabel 5.9. Lastkombinationer ved ulykkeslaster. A d G kj,sup Q k,i Ulykkeslasten Permanent last [ ] N m 2 Øvrige variable laster [ N m 2 ] Ulykkeslasten, A d, sættes til 0 for både påkørsel og brand, da der ved påkørsel ses på konstruktionen efter hændelsen og der ved brand ses bort fra den indre termiske påvirkning. Beregninger angående laster og lastkombinationer kan ses i bilag 1 på CD. 5.2 Generel robusthed For konstruktioner i konsekvensklasse CC3 er det et krav, at konstruktionens robusthed skal dokumenteres. For konstruktioner i konsekvensklasse CC2 skal der kun foreligge en vurdering. Cone ens robusthed har derfor været et krav at dokumentere. [Sørensen, 2011] Denne dokumentation tager udgangspunkt i tre muligheder: 1. Ved eftervisning af, at nøgleelementerne i konstruktionen kun er lidt følsomme over for utilsigtede påvirkninger og defekter 2. Ved eftervisning af, at der ikke sker et omfattende svigt af konstruktionen, hvis en begrænset del af konstruktionen svigter 3. Ved eftervisning af tilstrækkelig sikkerhed af nøgleelementer, således at hele konstruktionen, hvori de indgår, opnår mindst samme systemsikkerhed som en tilsvarende konstruktion, hvor robustheden er dokumenteret ved eftervisning af tilstrækkelig sikkerhed ved bortfald af element. [Sørensen, 2011] Et nøgleelement er defineret som en begrænset del af konstruktionen, der trods sit begrænsede omfang har en stor betydning for konstruktionens samlede robusthed således, at hvis nøgleelementet svigter, vil store dele eller hele konstruktionen svigte. Mulighed nr. 3 anvendes normalt kun, hvis det ikke er muligt at benytte nr. 1 eller 2. [Sørensen, 2011] Praktisk kan dette dokumenteres ved at simulere en situation i det statiske system, hvor et nøgleelement fjernes. Hvis de resterende dele af det statiske system er tilstrækkeligt robuste til at kunne forhindre et globalt kollaps, er konstruktionen robust. Det kan ligeledes accepteres, hvis kun en mindre del af konstruktionen falder sammen. I tilfælde af nøgleelementer der er så vigtige, at konstruktionen ikke kan stå foruden, kan bæreevnen af disse nøgleelementer øges med en faktor 1,2. Ligeledes kan nøgleelementerne afskærmes mod evt. ulykkeskilder, som f.eks. trafik fra veje. [Sørensen, 2011] For at opnå en robust konstruktion, skal den geotekniske del ligeledes gennemgåes mht. robusthed. Dette kan f.eks. omfatte større sætninger end beregnet, andre jordbundsforhold end først antaget 29

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler.

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Poul Larsen GEO - Danish Geotechnical Institute, pol@geo.dk Ulla Schiellerup GEO - Danish Geotechnical Institute, uls@geo.dk

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Geostatisk pæleberegning

Geostatisk pæleberegning Geostatisk pæleberegning Anvendelsesområde Programmet beregner træk- og trykbelastede pæle i henholdsvis brudgrænse- og ækvivalent brudgrænsetilstand i vilkårlig lagdelt jord. Derved kan hensyn tages til

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

DGF - Dimensioneringshåndbog

DGF - Dimensioneringshåndbog DGF - Dimensioneringshåndbog Jordtryk Spunsvægge og støttemure Torben Thorsen, GEO trt@geo.dk DGF - Dimensioneringshåndbog Dimensioneringshåndbog bliver en håndbog for dimensionering af geotekniske konstruktioner

Læs mere

Musikkens Hus i Aalborg

Musikkens Hus i Aalborg Musikkens Hus i Aalborg Projektering af Cone bygningen P5-projekt efteråret 2010 Gruppe A209 5. semester på INS Byggeri & Anlæg Leon Kenneth Dam Elkjær Mads Thrane Pedersen Thomas Hansen Viuff Niranjan

Læs mere

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Vertigo i Tivoli 3D Finit Element Modellering af Fundament Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Lindita Kellezi Vertigo - svimmelhed Dynamisk højde 40 m Max hastighed 100 km/t Platform

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED [ESDH-dok.nummer] [Initialer] [Dato] [Initialer] [Dato] [ANL-xxx] GYLDIGHEDSOMRÅDE [Hvor gælder dokumentet] MÅLGRUPPE [For hvem gælder dokumentet] INSTRUKTION: ANVENDELSE

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Fundering af mindre bygninger. Erik Steen Pedersen (red.)

Fundering af mindre bygninger. Erik Steen Pedersen (red.) Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.) SBi-anvisning 231 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Fundering af mindre bygninger Serietitel SBi-anvisning 231 Format

Læs mere

Jordtryk på gravitationsstøttemure

Jordtryk på gravitationsstøttemure Jordtryk på gravitationsstøttemure Anette Krogsbøll, DTU Byg DGF-møde, Odense, 12. marts 2009 Oplæg til diskussion Definition gravitationsmur Krav til jordtryksberegning i henhold til Eurocode 7 Brudgrænsetilstanden

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Spidsbæreevne af indfatningsvægge - baseret på litteratursøgning

Spidsbæreevne af indfatningsvægge - baseret på litteratursøgning Spidsbæreevne af indfatningsvægge - baseret på litteratursøgning Søren Gundorph Geo Kompagniet 11-02-2010 Geo Kompagniet 1 Indhold 1. Hvad siger EC7-1:2007 om lodret bæreevne af støttevægge (spunsvægge,

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

EN 1997-1 DK NA:2010-09

EN 1997-1 DK NA:2010-09 EN 1997-1 DK NA:2010-09 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1997-1 DK NA:2008 og EN 1997-1 DK NA 2008 Tillæg med efterfølgende

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Aksialbelastede betonpæle

Aksialbelastede betonpæle Aksialbelastede betonpæle - statisk analyse af bæreevneudvikling R R L x x dx R(x) R b R b Af Jane Lysebjerg Jensen Præsentation Jane Lysebjerg Jensen Afgangsprojekt, januar 2004 Uddannet fra Aalborg Universitet

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Entreprise 6. Kælderkonstruktion

Entreprise 6. Kælderkonstruktion Entreprise Kælderkonstruktion Denne entreprise dækker over etableringen kælderen. I afsnittet er de indledende overvejelser for udformningen af kælderkonstruktionen beskrevet. Hermed er bundkoter for kælderkonstruktionen

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt ApS s nye lager- og kontorbygning afgangsprojekt 06-01-2014 Allan Vind Dato: 06/01-2014 1 Allan Vind Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekttitel: s ApS s nye lager- og kontorbygning

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

Fundering af mindre bygninger

Fundering af mindre bygninger SBi-anvisning 231 Fundering af mindre bygninger 1. udgave 2011 F* d F F neg F neg ~ 0 R s R s OSBL R b 10 20 30 W ( R c;k = R dyn;k = R dyn;m / Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.)

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet DIMENSION Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere