j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79"

Transkript

1 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde: 0,10 0,30 m gesims: + 1,90 m tagryg: + 5,50 m tag: halvvalmet stråtag, gul muret skorsten ydervæg: sort tjæret kampestenssokkel, mørkerød malet blank mur, grønne sålbænke vinduer: Z-rammede med forskellig sprosn~ng, alle grønmalede døre: l stentrin foran grøn fyldningsdør med sprosset rude af grønt flaskebundsglas bagside: fagdeling brudt ellers facade, men med halvdør vedligeholdelse: god bevaringsværdi: ja bestemt, selvom gavlen næsten ligger ude på kørebanen. grundareal 145 ( 2.J2.) etageareal 44 T bebygg. areal 44 bolig 44- l erhverv udnyt. tagetage I kælder udhus (e) 19arage/carport BEBYGGELSESPROCENT: 30

2 lmat r. nr dato: 7.1(.79 opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: gammel skole, T-form, l etage fagdeling: 6 fag + gavlvendt tværfløj med 3 fag gulvkote: 11,60 sokkelhøjde: 0,30-0,70 m gesims: + 3,00 m tagtyg: + 7,50 m o tag: 45 sadeltag,cementtagsten, muret skorsten ydervæg: grundmur, blank mur af røde sten, gesims med tandsnit, hjørnelisener, rundstik + bryn over vinduer og dør vinduer: nye, udelte med tophængt sma I ventilationsrude, lyst træ, i gavl: 2 smalle rundbuede originale vinduer + rundbue over dør bagside: i skolestuen i tværbygning: gamle hvidmalede småsprossede skoleviriduer, resten = facaden mindre bygninger: lille muret udhus med sadeltag af pap vedligeholdelse: god grundareal \5'35 etageareal ~2.2 I bebygg. areal 2.34 bolig 189 l erhverv udnyt. tagetage I kælder udhusce) 45 Igarage/carport 4 BEBYGGELSESPROCENT: 2.1 bevaringsværdi: ja - men den udskiftede dør og vinduer (flere med mønstret glas) virker meget skæmmende på den ellers smukke gamle skolebygning. En række meget flotte, høje træer langs vejen.

3 lmat r. nr. G>- dato: A opførelsesår: 1973 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, fritliggende villa med udhus fagdeling: ingen gulvkote: 1~,50 sokkelhøjde: 0,10-0,20 m gesims: + 2,20 m tagryg: + 7,50 m o tag: 45 sadeltag, røde bølgeplader, muret skorsten ydervæg: grundmur, blank mur af gule sten, brystninger brunt imprægneret og gavl: træbeklædt, vinduer: rødbrune rammer, udelte døre: 1 trin op til hoveddør, rødbrunt træ + 3 b1ysprossede spalter sidelys, køkkendør i gavl bagside: nærmest glasfacade med overdækket balkon i gavltrekanten vedligeholdelse: god - huset ret nyt bevaringsværdi: passer bestemt ikke til stedets byggeskik. grundareal 056 etageareal 151 Ibebygg.areal 109 bolig 151 l erhverv udnyt. tagetage tu,lcl:t s 64 I kæ lder udhus (e) 0 I~/carport lg BEBYGGELSESPROCENT: \6

4 1 mat r. nr. 65 a dato: G.)).79.sAl- TOFTE. YE:J opførelsesår: 1777 til/ombygning: 1976 antal etager/bygningsform: l etage, sammenbygget med nr. l, men ligger en anelse højere fagdeling: 5 fag gulvkote: 7,)0 sokkelhøjde: 0,05 0,20 m gesims: + 1,90 m tagryg: + 5,50 m tag: halvvalmet stråtag, gul muret skorsten ydervæg: sorttjæret kampestenssokkel, mørkerød malet blank mur vinduer: 2-rammede, småsprossede, grønmalede dør: l stentrin foran grøn fyldningsdør med sprosset rude af grønne flaskebundsglas bagside: rødmalede småskure mindre bygninger: garage: halvtag, sort pap, rødmalet mur, grøn revleport vedligeholdelse: god bevaringsværdi: ja bestemt, - sammen med nr. l et værdifuldt og velbevaret indslag grundareal 272 etageareal 48 T bebygg.areal 72. bolig 48 I erhverv udnyt. tagetage l kælder udhus (e) G Igarage/eaF~oFt '8 BEBYGGELSESPROCENT: 16 i gadebilledet.

5 dato: <O,)l.79 t" opførelsesår: til/ombygning: antal etager/bygningsform: 2 etager mod vej, l etage bagtil, sammenbygget med nr. 7, udhuse bagtil fagdeling: 2 fag + indgang med halvtag gulvkote : 7,40 sokkelhøjde: o - 0,10 m gesims: + 2,00 + 2,00 m tagryg: + 5,00 m tag: asymmetrisk sadeltag lo o d.v.s. taget løftet mod gaden, grå bølgeplader, rød muret skorsten ydervæg: hvidmalet over grå sokkel, profileret kordongesims, grå sålbænke, ~ stuen malet, på l. sal kakler vinduer: 2-rammede brede nye, udelte, rødbrunt træ dør: l trin op til nyere fyldningsdør med rude bagside: lukket gård med udhuse vedligeholdelse: nogenlunde - delvis afskallet forneden bevaringsværdi: nej - modernisering meget uheldig, passer overhovedet ikke ind i gadebilledet mere, gjorde sikkert før det blev til 2 etager. grundareal )62- etageareal 100 Ibebygg.areal ~3 bolig 117 Ierhverv udnyt. tagetage c1elvie 42 l kælder udhus (e) 18 Igarage/carport BEBYGGELSESPROCENT: 83

6 matr. nr. Ile dato: SITUATIONSPLAN mål 1: 1000 ubebygget grund beliggende på FÆLLEDEN, a sammenhørende med 62. grundareal 473 etageareal Ibebygg.areal o bolig I erhverv udnyt. tagetage l kælder udhus (e) Igarage/carport BEBYGGELSESPROCENT: O

7 r>. \ matr. nr. ao= + <02.b dato:!q.ii.79 7 opførelsesår: 1851 til/ombygning: 1964 antal etager/bygningsform: 2 etager mod vej, 1 etage bagtil, sammenbygget med nr. 5, gård med udhuse fagdeling: 5 fag, indgang i midterste gulvkote : 7,40 sokkelhøjde: o - 0,20 m (fra niveau lavere end vejen) gesims: + 1,80 + 2,50 m tagryg: + 5,00 m. k d lt , tag: asymmetrls sa e ag d.v.s. tagflade mod gaden hævet, grå bølgeeternit, kamgavl mod nr. 5, gul muret skorsten, ydervæg: pudset gulmalet over sort sokkel, blå sålbænke i stuen, kakler på l. sal vinduer: nye udelte, små næsten kvadratiske dør: nyere fyldningsdør med rude og SLdelys bagside: småskure og rod i gård, meget dårlig stand vedligeholdelse: dårlig ~ facade meget afskallet bevaringsværdi: nej - meget uheldig modernisering, har sikkert været et pænt lille længehus. grundareal (1<06) etageareal \2.1 Ibebygg.areal log bolig llo I erhverv udnyt. tagetage ~Ldt 50 I kælder udhus (e) 46 Igarage/carport BEBYGGELSESPROCENT: 38

8 Imat r. nr. 20 dato: opførelsesår: 1848 til/ombygning: antal etager/bygnings form: l etage, fritliggende længehus med tilbygning + carport + udhuse fagdeling: 7 fag, indgang ~ det tredje gulvkote: 9.40 sokkelhøjde: 0,10-0,20 m fremspringende sokkel, kun på facade gesims: + 1,90 m tagryg: + 5,00 m tag: halvvalmet stråtag med gul muret skorsten ydervæg: pudset, hvidkalket, muligvis over bindingsværk, ihvertfald sort bindingsværk i ø gavl, i V gavl: et 2-rammet vindue uden sprosser vinduer: dels små Z-rammede, småsprossede, dels tophængte 6-delte, alle nye af mørkt træ dør: l trin op til ny dobbelt fyldningsdør med små ruder øverst, mørkt træ bagside: rodet mindre bygninger: div. småskure, overdækninger og voliere i sørgelig forfatning, åben carport sammenbygget med naboens grundareal 500 (440) etageareal 69 I bebygg. areal IOe. bolig 45 I erhverv udnyt. tagetage I kælder udhus (e) 103 I~/carport 16 BEBYGGELSESPROCENT: IB vedligeholdelse: ret god - stråtag virker lidt hullet bevaringsværdi: ja - skønt modernisering et kønt og velbevaret gammelt bondehus.

9 matr. nr. 2.0"" ~ 2.0e dato: opførelsesår: 1963 til/ombygning: 1975 antal etager/bygningsform: l etage, fritliggende villa med dobbelt carport fagdeling: gulvkote ; ingen 10, Bo sokkelhøjde: 0,30-0,80 m gesim~: + 2,60 m tagryg: + 4,50 m o tag: 20 sadeltag, røde tegl, gul skorsten ydervæg: grundmur, blank mur af gule flammede sten vinduer: udelte, forskellige størrelser, mørke rammer + skodder dør: indtrukket glasdør med lodrette lameller + sidelys mindre bygninger: flad garagetilbygning inddraget i beboelse + dobbelt carport vedligeholdelse: god, nyt bevaringsværdi: trods materialevalget ikke særlig veltilpasset, gule mure omkring haven virker meget fremmedartet i miljøet. SITUATIONSPLAN mål 1: 1000 grundareal 1408 (925) etageareal 12.1 T beby gg.area l 166 bolig 110 T erhverv udnyt. tagetage I kælder 60 udhus (e) 2<0 IgQ~age/carport :=o BEBYGGELSESPROCENT: 9

10 lmatr. nr. e.o l dato: <O.\ l opførelsesår: 1960 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage fritliggende villa, gavlvendt med nedkørsel til garage ~ kælder fagdeling: 2 fag (i gavl) gulvkote : l 1,70 sokkelhøjde: 0,90-2,00 m gesims: + 2,50 m tagryg: + 5,00 m o tag: 30 sadeltag, sorte bølgeplader, muret skorsten ydervæg: sort cementsokkel, rødmaledeasbestplader,'aftryk efter skodder rundt om vinduer vinduer: hvidmalede rammer, forskellige størrelse og opdeling, nogle med gult materet glas forneden (!) dør: 6 trin op til hvidmalet glasdør, hvidmalet vippeport i kælder bagside: det hele ligner en bagside vedligeholdelse: bevaringsværdi: elendig nej. grundareal 758 etageareal % Ibebygg.areal % bolig 96 l erhverv udnyt. tagetage I kæ lder Moludhus (e) lgarage/~ 't-lc:ae(.g(er BEBYGGELSESPROCENT: II.::.

11 1 mat r. nr. 201< dato: (0.\1.79 \7 opførelsesår: 1960 til/ombygning: 1976 antal etager/bygningsform: l etage, fritliggende villa med garage og flad tilbygning fagdeling: ingen gulvkote : \1,70 sokkelhøjde: 0,15 0,30 m gesims: + 2,60 m tagryg: + 4,00 m tag: 15 0 sadeltag, grå bølgeplader, muret skorsten ydervæg: grundmur, gule flammede sten vinduer: udelte, lyse rammer, forskellige størrelser dør: l trin op til glasdør med lodrette lameller,' vippeport i garage vedligeholdelse: god - nyt bevaringsværdi: ikke særlig veltilpasset. SITUATIONSPLAN mål 1: 1000 grundareal 78e etageareal \07 I bebygg. areal \'2.~ bolig \07! erhverv udnyt. tagetage I kælder ~ udhus (e) Igarage/~CH'p6l'~ \6 BEBYGGELSESPROCENT: \4

12 lmat r. nr. 20' dato: \9 opførelsesår: 1956 til/ombygning: 1969 antal etager/bygningsform: l etage, fritliggende vinkelhus med garage og terrasse fagdeling: ingen gulvkote : 12.,60 sokkelhøjde: 0,50 m gesims: + 2,80 m tagryg: + ca. 8,00 m tag: stejl helvalm, røde tegl med taskekviste af træ i valmene, karnap lignende indgangsparti ydervæg: grundmur, blank mur af røde sten over høj kælder, midtrisalitter L begge gavle, stik af brune sten som indfatninger om vinduer og døre, sålbænke af gule kakler døre: 5 trin op til nyere fyldningsdør, rødbrunt træ, blysprosset terrassedør bagside: trægarage med fladt tag vedligeholdelse: god bevaringsværdi: ikke særlig karakteristisk i form og proportioner, men passer alligevel bedre til stedets byggeskik end de helt nye huse. grundareal 788, etageareal 136 I bebygg.area1 100 bolig 108 I erhverv udnyt. tagetage delvis- 2.6 Ikælder udhus (e) Igarage/ StH'fHK'~ 2.0 BEBYGGELSESPROCENT: 17

13 1 mat r, nr. 20" dato: 7,\ ÅLIO"FT~VE:::r 2.l opførelsesår: 1955 tillombygninger: antal etager/bygningsform: l etage med høj kælder, fritliggende gavlvendt med et antal udhuse tilbygget + garage fagdeling: 2 fag gulvkote: I~,~ sokkelhøjde: ~ den er bare malet på gesims: + 2,60-3,20 m tagryg: + 5,00 m tag: 20 0 sadeltag, asymmetrisk med stort udhæng, grå bølgeplader, gul muret skorsten ydervæg: lysegul pudset over sort påmalet sokkel, kulisseagtig gavl over indgang vinduer: hvidmalede rammer, forskellige størrelser dør: trædør med ruder mindre bygninger: alle samme materialer og farver vedligeholdelse: nogenlunde bevaringsværdi: ja - meget fint samspil mellem de mange små bygninger med heltag og samme materialer og farveholdning - dog virker hovedhuset noget højt og ligesom det "vender ryggen til". grundareal 800 etageareal 159 fbebygg.areal \94 bolig \20 I erhverv udnyt. tagetage I kælder 49 udhus (e) 54 1garage/carpOH 2.0 BEBYGGELSESPROCENT: 2..0

14 lmatr. nr. Z09 dato: 7. \\.79 ubebygget grund, sammenhørende med nr. 25 (se denne) grundareal 786 etageareal!bebygg.areal o bolig I erhverv udnyt. tagetage I kælder udhus (e) I garage/carport BEBYGGELSESPROCENT: O

15 matr. nr. 2.0c.. f +9 dato: 7.1\.79 opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, vinkelhus med tilbygget garage fagdeling: 5 fag (oprindelig indgang ~ det midterste) gulvkote : 10,00 sokkelhøjde: o 0,15 m gesims: + 2,00 m tagryg: + 5,00 m tag: halvvalmet stråtag, helvalm over sidelænge ydervæg: bindingsværk sort med lysegule tavl, facade + V gavl skalmurede og kalket lysegult vinduer: sorte rammer, nye udelte dør: sort bræddedør mindre bygninger: l. garage, gule sten med sort vippeport, dør og sternbrædt, næsten fladt tag, 2. mindre udhuse med halvtag af bølgeplader vedligeholdelse: rimelig fortil, dårlig bagtil bevaringsværdi: Ja - omend facaden er slemt skamferet af skalmuring, nye vinduer og den meget dårligt tilpassede nye garagebygning. grundareal \90\ etageareal 172- T bebygg. area l 157 bolig 68 I erhverv udnyt. tagetage I kælder udhus (e) 5\ Igarage/eg.I:'p~ "3e BEBYGGELSESPROCENT: 9

16 1 mat r, nr. 7' dato: 7,11,79,SAi-TOFn;:VE:l 27 opførelsesår: 1972 til/ombygning: antal etager/bygnings form: l etage på høj kælder, T-form fagdeling: ingen gulvkote : 11,90 sokkelhøjde: 0,10 m gesims: + 3,10-5,00 m tagryg: + 6,00 m tag: 30 0 sadeltag, blå glaserede tegl, udvendig skorsten ydervæg: grundmur, blank mur af hvide sten, sorte sålbænke, kakler, sorte træklædte gavltrekanter vinduer: sorte rammer, udelte, forskellige størrelser dør: 6 trin op med ornamenteret smedejernsgitter til indtrukket dobbelt glasdør med lodrette lameller bagside: garage i kælder + kælderindgang vedligeholdelse: god - nyt bevaringsværdi: nej - adskiller S1g 1 den grad fra stedets byggeskik. grundareal.:...:,:' 'o o o./o~',~'i"~'\':"".":'. '..''''~'::...:.'. ~.:'.:~ " '.... :!: '::'035 etageareal 160 I bebygg.areal!go bolig )GO I erhverv 0'0 lr udnyt. tagetage I kælder \60 udhus (e) BEBYGGELSESPROCENT: 5 Igarage/oC-M'po-I'-t (2D)

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Historie: Ved Virksund har der været overfartssted siden middelalderen. Færgestedet mellem Himmerland og Nordfjends hørte på daværende tidspunkt under Viborg bispestol.

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup Lokalplan 1.56.9 Taastrup Bymidte Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.9 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere