Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:"

Transkript

1 Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi

2 Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad kan du gøre?

3 Bevaringsværdien af din bygning afhænger bl.a. af: Står bygningen intakt? Er udskiftninger og ombygninger tilpasset bygningens udtryk? Er bygningen vedligeholdt?

4 Vær opmærksom på: Materialevalg - Dimensioner - Rytmer - Sammenhænge

5 eksempler SAVE-registreringer i Haslev bymidte

6 = HØJ VÆRDI 1897 med væsentlig ombygning i 1988 Byens mest markante hjørnehus. Fremstår i etage med manzard og kobberinddækket tårn. Bygningen fremtræder pudset i lys farve og med ni kviste. Tag med metalbølgeplader, Dekra-typen. Den meget massive faste baldakin med nedhængt skiltefrise og tagbeklædning mod både Jernbanegade og Vestergade, er meget dominerende. Jernbanegade 6 Den store butik åbner sig mest mod Jernbanegade og fremtræder ikke helt intakt mod Vestergade. Bygningerne med værdierne - :

7 = HØJ VÆRDI 1905 med væsentlig ombygning i 196 Fritliggende parcelhus i i 1 1/ etage i blank mur af røde sten - dekorationer i gule sten. Frontkvist mod gaden med svejfede udhængsspær og brunmalet træværk. Tag med naturskifer. Nørregade 9 Bygningerne med værdierne - :

8 = HØJ VÆRDI 1911 Gadehus i 1/ etager med stor frontkvist og muret altankarnap og»falsk«manzardtag. Murværk som blank mur i røde sten. Stueetagen, ved de to butikker, er nu berappet og malet blågrå. På tagflader røde romertegl. Alle vinduer havde oprindeligt sprosser i ovenvinduerne. Jernbanegade 7 Godt eksempel på en nænsom transformation over tid. Bygningerne med værdierne - :

9 5 5 5 = MIDDEL VÆRDI 1907 Gadehus i 1/ etage opført med blank mur i røde sten. Huset har i nyere tid fået en aparte udhængsbaldakin med tegltag over stueetagens butiksvinduer. Store vinduer på 1. sal uden opsprosning skæmmer. Tag med røde tegl og tre brede kviste. Jernbanegade 51 Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 : Jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

10 5 = HØJ VÆRDI 191 Gadehus i etager med granitsokkel og naturskifer på taget og ca. 0 taghældning. Oprindelig blank mur i gule sten og detaljer i røde sten. I dag fremstår flere af disse detaljer som to-farvede/malede på murværket. Åbninger i 1. og. fag ændret i forhold til oprindeligt. Jernbanegade 77 Bygningerne med værdierne - :

11 7 6 6 = MIDDEL VÆRDI 1877 med en væsentlig ombygning i 00 Ældre hjørnehus i 1/ etage, som idag fremtræder stærkt ombygget - især i stueetagen. Oprindelig muret gadehus med blank mur i røde sten med murstensdekorationer. Butik tilføjet som knast mod gaden med tagaltan over. Langs facaden en aparte udhængsbaldakin med betontagsten, som går rundt om hjørnet ved Gamle By. Jernbanegade 8-85 Tag som bølgeeternit. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 : Jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

12 = HØJ VÆRDI 1901 Pudset i to farver (grå og lys blå) med markerede murhjørner og en kraftig gesims. I facaden originale vinduer og markant indgangsparti mod vest. På taget bølgeeternit og to originale kviste. Vestergade 5 Bygningerne med værdierne - :

13 = MIDDEL VÆRDI 1895 med en væsentlig ombygning i 19. Huset fremstår som et klassisk lille byhus i 1/ etage og med rødt tegltag med tre velproportionerede kviste, af samme type som de oprindelige. Huset har oprindelig stået i blank mur. Facade med store vinduer på 1. sal, men uden opsprosning. Jernbanegade 0 Stueetagen er kraftigt ombygget med én butik med tilbagerykket indgangsparti og to små fremrykkede udstillingsvinduer. I 010 er opsat ny skiltning. Bygningerne med værdierne - :

14 = INGEN VÆRDI 1870 med væsentlig ombygning i 1965 Et af gadens ældste huse, men fremtræder helt ukendeligt som pudset hus i etager med næsten fladt tag. Har sikkert oprindelig været i 1 ½ etage - beliggende tilbagerykket som Jernbanegade 1. Der er tale om et hus som er ændret helt i forhold til 1870-fremtoningen. Huset er selvfølgelig historisk interessant - alene på grund af sin alder, men en SAVE-vurdering er vanskelig, fordi 1965-ombygningen (og måske andre tidligere ombygninger) idag tegner Jernbanegade 19 bygningen totalt. Ombygget til funkis- punkt -hus, senere forlænget i hver side. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 : Ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk, uden historisk betydning eller bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.

15 = MIDDEL VÆRDI 1907 med væsentlig ombygning i 199 Gadehus i 1/ etage - overvejende pudset eller pladebeklædt - med fire kviste i manzardtag og naturskifer. To butikker og port til gården. Har sikkert oprindelig fremtrådt i røde sten med mønstermurværk - fragmenter anes. Butiksfacadernes vinduesopsprosninger og pladebeklædningen skæmmer huset. Jernbanegade Bygningerne med værdierne - :

16 = HØJ VÆRDI 1900 Karakteristisk hjørnehus ved Jernbanegade og Torvet. Muret hus i etager (manzard) med blank mur i røde sten med pudsdekorationer og en beskeden gavlkvist på hjørnet. Tag med kviste og naturskifer. Facaden mod Torvet har fået den lukkede (mørke) tegloverdækkede pergolatype som den nye nabobebyggelse. Jernbanegade 9/ Torvet 1 Bygningerne med værdierne - :

17 = MIDDEL VÆRDI 1897 Huset fremstår som et muret hus i blank mur af røde sten i gadelinien, med mange bevarede detaljer i murværk. Bygningen er i to etager med udnyttet tagetage og tre zinkinddækkede kviste mod gaden. Tag med sorte cementtagsten og ingen skorstene bevaret. De sprosseløse vinduer på 1. sal og den utilpassede skiltefrise skæmmer huset. Vestergade 1 Bygningerne med værdierne - :

18 1 1 = HØJ VÆRDI 1877 Statiionsbygningen fremstår idag som et stort muret hus i gule sten i 1/ etage med 5 taghældning og en frontespice mod Stationsvej. Mod baneterrænet et perrontag i hele bygningen længde. Tagmaterialet er røde vingetagsten. Bygningen indrammer idag Stationspladsen sammen med forretningsejendommen overfor og skaber et karaktersistisk byrum på dette centrale sted i byen. Stationspladsen 1A Bygninger med den højeste værdi 1: Fredede bygninger eller særligt værdifulde bygninger. Oprindelig var stationsbygningen både lavere og kortere, men det fremgår ikke hvornår den store ombygning er sket - måske en gang i 190 erne.

19 = HØJ VÆRDI 1900 med en væsenltlig opbygning i 1969 Hus i 1½ der fremstår i blank mur med røde sten. Originale tagdetaljer, naturskifer, vinduesopsprosning, en skorsten og den takkede kantbjælke langs kippen er bevaret. Nye vinduer og døre. Fint udhus. Nygade 18 Bygningerne med værdierne - :

20 = MIDDEL VÆRDI 1895 Hus i 1 1/ etage, der fremstår i blank mur med røde sten. Vinduer mangler opsprosning. Tag som sorte reflekterende tagsten i metalplade. Nygade 16 Bygningerne med værdierne - :

21 5 = HØJ VÆRDI 1895 Huset fremstår som et overpudset/ malet hus beliggende i gadelinien mod Vestergade. Det er hvidt, med enkelte bevarede pudsdetaljer i stik og gesimser. Huset har sikkert oprindelig stået i blank mur. De relativt dybtliggende vinduer tyder på at facaden eventuelt er blevet beklædt udvendigt. Bygningen er i 1 1/ etage med udnyttet tagetage og bølgeplader på taget. En enkelt skorsten er bevaret bag kippen. Vestergade 5 I gården er bevaret fine skur- og værkstedsbygninger (lokal produktion) fra Bygningerne med værdierne - :

22 5 5 5 = MIDDEL VÆRDI 1877 Huset fremstår som et muret hus i røde sten med facade i to etager i gadelinien. Huset har oprindelig været et traditionelt hus i 1 1/ etage med udnyttet tagetage. Ombygningen, som ikke er dateret i BBR, må betegnes som en typisk købstadstransformation i retning af et mere bymæssigt udtryk - uden at det dog fremstår særlig vellykket. Vestergade Ved siden af hovedhuset ligger i gadelinien desuden en mindre butiksbygning og i gården en større kontor og handelsbygning. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 : Jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.

23 = HØJ VÆRDI 190 Huset er meget karakteristisk med sin næsten»borglignende«fremtoning fra den historisistiske periode og må betegnes som en perle i kvarteret. Det ligger let tilbagetrukket fra gaden bag klippede bøgehække. Bygningens basis er et 11/ etages længehus med valme, hvortil der er tilføjet et tårn med pyramidetag og en høj gavlkvist mod gaden. Nørregade Bygninger med den højeste værdi 1: Fredede bygninger eller særligt værdifulde bygninger. Bygningen er muret i blank mur med røde sten med fint mønsterforbandt og rødt tegltag. Vinduer er fint bevarede med oprindelig opsprosning.

24 = HØJ VÆRDI 1955 Velbevaret baghus med 5 garager bag originale revleporte med fine romertal over. God ramme for det lille gårdrum. Enighedsvej 18 Bygningerne med værdierne - :

25 5 = MIDDEL VÆRDI 1907 Huset fremstår med blankt murværk med øjenbryn i savskifte over vinduer. Tagkvisten er uoriginal og dels for stor, dels asymmetrisk placeret i taget modsat underetagens symmetri. Det blanke røde murværk og skifertag samt den lille forhave genfindes i flere af vejens øvrige huse og understøtter helheden. Enighedsvej 1 Husets skorstenspibe, vinduer og døre er udskiftede. Bygningerne med værdierne - :

26 = HØJ VÆRDI 1900 Huset fremstår med symmetrisk opbygget underfacade med pudsindrammede, originale vinduer og originalt skifertag. Hoveddør og gavlvindue skiftet. I forhold til originalitet en velbevaret repræsentant for hustypen. Det blanke røde murværk, skifertaget og den lille forhave genfindes i flere af vejens øvrige huse og understøtter helheden. Enighedsvej 11 Bygningerne med værdierne - :

27 = HØJ VÆRDI 1900 Velproportioneret villa med murværket udsmykket med øjenbryn over vinduer i savskifte, svejfede udhængsspær og fint udsmykket gavlkvist. Husbrand midt i vindskede afkortet. Originalt skifertag bevaret. Nyere vinduer og hoveddør i originale muråbninger. Enighedsvej 1 Det blanke røde murværk, skifertaget og den lille forhave genfindes i flere af vejens øvrige huse og understøtter helheden. Bygningerne med værdierne - :

28 7 = HØJ VÆRDI 195 Bygningen ligger som (tidligere vognport) i forlængelse af sidebygningen til Vestergade 0 med forplads til køretøjer foran. Den enkle, symmetrisk opbyggede arkitektur med lav frontispice giver bygningen et værdigt og markant udtryk som understøttes af den tilbagetrukne placering. Bygningen står originalt, dog er der sat ny beklædning på portene (den gamle sidder under). Enighedsvej 17/ Vestergade 0 Bygningen er i dårlig vedligeholdelsesstand. Bygningerne med værdierne - :

29 1 1 = HØJ VÆRDI 1889 Enkelt og symmetrisk opbygget udhus med smal revleport midt for og jernvinduer på hver side. Rødt, blankt murværk med støbt sokkel og skifertag med nyere rygning. Vindueshul blændet i gavlen. Opført som stald til agent Ulrichs villa, som var den første, der blev bygget i Jernbanegade. Jernbanegade 7 Bygninger med den højeste værdi 1: Fredede bygninger eller særligt værdifulde bygninger. Danner smuk ramme om den fine brostensbelagt gårdsplads. Ypperlig repræsentant for Jernbanegades oprindelige bebyggelsesmønster med forhus mod gaden og side- og/eller baghus bagtil på de dybe matrikler.

30 Med en god tilbageføring eller renovering kan din bygning opnå en højere karakter end ved den oprindelige vurdering.

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn

Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Registrant for Sundstrup, Ulbjerg sogn Historie: Ved Virksund har der været overfartssted siden middelalderen. Færgestedet mellem Himmerland og Nordfjends hørte på daværende tidspunkt under Viborg bispestol.

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2011 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. I henhold til fundatsen arbejder

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999

Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999 Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999 Skov- og Naturstyrelsen Miljø- og Energiministeriet 2000 Titel "Bygningsfredning og Bevaring - Årsberetning 1999" Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen Miljø-

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup

Lokalplan 1.56.9. Taastrup Bymidte Taastrup Lokalplan 1.56.9 Taastrup Bymidte Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.9 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere