Hotel Kongen af Danmark. Nr Side 4. U.P.U. specimen frimærkerne, del 1 Side 14. Det Glücksborgske Hus på frimærker, del 4 Side 48

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hotel Kongen af Danmark. Nr. 1 2011. Side 4. U.P.U. specimen frimærkerne, del 1 Side 14. Det Glücksborgske Hus på frimærker, del 4 Side 48"

Transkript

1 Nr JANUAR 72. ÅRGANG LØSSALG KR. 45,00 U.P.U. specimen frimærkerne, del 1 Side 14 Det Glücksborgske Hus på frimærker, del 4 Side 48 Spørgekassen: Frankeringsmærker Side 40 og 42 Hotel Kongen af Danmark Side 4 Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere Udgivet af Danmarks Filatelist Forbund

2 Nu er det lige så nemt at handle i Norge som i Danmark Pr har vi overtaget Thomas Høiland Online Auktioner. 5 af hans medarbejdere fortsætter deres arbejde i Århus for SKANFIL AUKSJONER. Som sælger kan du dermed enkelt indlevere i Danmark og sælge til vore registrerede kunder. Som køber kan du nemt købe fra Norge med ekstraordinært lave forsendelsesomkostninger (max NOK 100,- indtil 20 kg.) og til gunstige priser uden fortoldningsomkostninger/moms altså kun med vanlig brugtmoms på 5%. Postboks N-5504 HAUGESUND Tlf Fax KONTAKT I DANMARK: Anker Jensens Vej Åbyhøj Tlf eller Søparken 9, Nødebo 3480 Fredensborg Tlf

3 LEDER Medlemskort Med dette nummer af DFT følger for første gang i Danmarks Filatelist Forbunds historie et medlemskort. Dit eget personlige medlemskort! Den allervigtigste grund til, at vi sender dette medlemskort - hvis udsendelse i øvrigt er sponsoreret af Nordfrim A/S - er at gøre alle medlemmer opmærksom på deres eget medlemsnummer. Det nummer skal nemlig bruges i alle relationer med DFF. Især er medlemsnummeret vigtigt, hvis du - forhåbentlig - har lyst til at besøge DFFs hjemmeside: Man kan uden log-ind se en del af hjemmesiden - populært sagt lige så meget, som man kan se af et isbjerg over vandlinie - nemlig ca. 10% - resten gemmer sig på medlemssiderne, som man skal bruge log-ind for at komme ind på. Bl.a. kan du på medlemssiderne se de sidste 10 års DFTer komplet. Jeg har før gjort opmærksom på, at der er rigtigt mange oplysninger på den del af hjemmesiden, som er forbeholdt medlemmer. Men vi kan se, hvor mange der logger sig på, og vi synes faktisk, at det er for lidt. Med medlemskortet håber vi på, at mange flere logger sig på, for der er ingen tvivl om, at det er på hjemmesiden en stor del af DFFs udvikling vil finde sted i den kommende tid af mange grund, også økonomiske. Medlemsfordele Umiddelbart er der knyttet en række medlemsfordele for det enkelte DFF medlem til medlemskortet. De er remset op på det kartonindlæg, som kortet er på. I stedet for at gentage dem, vil jeg hellere fokusere på, at du med dit medlemskort for de flestes vedkommende er medlem i en lokalklub eller en landsdækkende klub, og at DFF er i første omgang en paraplyorganisation for en række medlemsklubber. Med medlemsskabet støtter du altså det lokale klubarbejde. Jeg ved godt, at det ikke er moderne at gøre i disse liberaliseringstider, hvor enhver åbenbart skal være sig selv nærmest (eller nok), men jeg vil alligevel påpege, at fællesskabet om frimærkehobbyen i frimærkeklubberne og i Danmarks Filatelist Forbund er vigtigt for dig og for mig og for vores hobby. Lad mig give nogle eksempler: 1) en væsentlig fællesaktivitet i vores hobby er udstillinger. Til en udstilling kræves udstillingsrammer og uddannede dommere til at bedømme samlingerne. Det er noget en landsorganisation som DFF kan løfte. Vi står overfor i en ikke nærmere bestemt fremtid at skulle udskifte vore udstillingsrammer - en omkostning som sikkert er på 1-2 mio. kr. afhængig af, hvilken løsning der vælges. Det kræver en landsorganisation at løfte dette projekt både nu og i fremtiden. Post Danmark har netop meddelt, at de ikke længere vil arrangere frimærkemessen Frimærkeforum i Roskilde (se artiklen side 48). Fremtidige frimærkearrangementer vil derfor være udstillinger arrangeret af DFF og DFFs medlemsklubber. 2) DFF har en forsikringsordning, som muliggør, at klubbernes dubletcirkulation og anvisningssalg kan forsikres. Det samme gælder forsikring af udstillingssamlinger i udlandet. 3) DFT opfattes som et aktiv for DFF. At udgive et blad med 7 numre a 64 sider om året til en så relativ beskeden pris kræver et oplag af en vis størrelse og en organisation af en vis størrelse. Igen mange gør stærk. 4) DFF er frimærkesamlernes talerør overfor f.eks. frimærkehandlerne og postvæsenerne. Disse vil på den anden side også helst have en og kun en instans at forhandle med i stedet for en række enkeltpersoner eller enkeltklubber. 5) DFF har lavet aftaler med f.eks. Post og Tele Museum og Post Danmark Frimærker om konkrete samarbejdsprojekter. Tilsvarende er DFF gået ind i et samarbejde med Nordfrim, der udgiver AFA-katalogerne om netop videreudvikling af disse kataloger. 6) En af de vigtigste ting for vores hobby i fremtiden er viden: Opsamling af viden og at gøre viden tilgængelig. Vi har derfor oprettet Filatelistisk Videnscenter på DFFs adresse på Jagtvej 74. Hovedaktiviteten i øjeblikket er udbygning og vedligeholdelse af DFFs bibliotek. Og der bliver netop nu lagt store kræfter i udviklingen af et filatelistisk tidsskriftsbibliotek med både danske og internationale tidsskrifter. Biblioteket er igang med et større udvekslingsprojekt med en række udenlandske filatelistiske biblioteker især i Europa og USA, hvor tidskrifter byttes på kryds og tværs. I tilknytning til tidsskriftsbiblioteket har vi en arbejdsgruppe igang i øjeblikket med indbinding af disse mange tidsskrifter, så de bevares så godt som muligt for fremtiden. Der er mange andre områder en stærk filatelistorganisation kan være vigtig også for dig, men lad mig slutte af med at opfordre dig og din klub til at bruge de medlemsfordele DFF tilbyder. Og hvis noget mangler, så sig til! Krarup Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

4 POSTKORT Hotel Kongen af Danmark Af Steffen Riis Postkortsamlerklubben Gammelholm I 1859 blev det efter årtiers diskussioner endelig vedtaget, at de sidste rester af flådens skibsværft på Gammelholm skulle udflyttes til Nyholm. Skibsværftet var blevet anlagt på Gammelholm (oprindelig kaldet Bremerholm) helt tilbage i begyndelsen af 1500-tallet, men i 1695 var den største del af skibsværftet flyttet til Nyholm nord for Christianshavn. Bremerholm var en lavtliggende holm nordøst for Slotsholmen. Den havde ved gentagne opfyldninger vokset sig stadig større, og i 1859 dækkede den et areal på 37 tdl. midt i København (fig.1), hvor manglen på byggegrunde var større end nogen sinde. Marineministeriet, der ejede området, anmodede arkitekt Ferdinand Meldahl om at udarbejde en plan for Gammelholms bebyggelse, og i løbet af årene opførtes den bebyggelse, der omkranses af gaderne Fig.1. Tegning der viser Gammelholm omkring Man ser tydeligt, at store dele af området er ubebygget, og da værftet allerede var udflyttet til Nyholm, og Staten manglede penge, blev det besluttet at udlægge området til boligbebyggelse. Fig. 2. Plan til Gammelholms bebyggelse udarbejdet af professor F. Meldahl Planen viser ikke den endelige bebyggelse og ikke det endelige gadeforløb. Botanisk have blev flyttet ud på voldområdet ved Nørrevold og planens østlige del blev opdelt af gaderne Cort Adelersgade og Herluf Trolles Gade. Havnegade, Holmens Kanal, Heibergsgade og Nyhavn. Meldahl løste opgaven ved at anlægge 9 nye gader, der gav plads til godt 100 nye ejendomme på Gammelholm (fig.2). Meldal tegnede to af de ganske få offentlige bygninger, der blev opført. Det var Navigationsskolen, Havnegade 23 og Den kongelige Mønt, Holbergsgade 23. Staten solgte grundene til større håndværksmestre, der opførte butiks- og beboelseshusene og derefter solgte dem med god fortjeneste. I løbet af byggeperioden blev der anlagt en tæt og kompakt bebyggelse, der skulle skaffe penge til den evigt slunkne statskasse. Politikerne og især den tids Rigsråd gennemtrumfede en særdeles tæt bebyggelse, med masser af gård- og baghuse. 4 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

5 Fig.3. Postkort 1933 hvor en del af bebyggelsen på Gammelholm ses nederst til højre. Fra Havnegade udgår de nye snorlige gader Niels Juels Gade, Tordenskjoldsgade og Peder Skrams Gade. Nederst til venstre ses den midlertidige bro (åben broklap), der var blevet nødvendig, da man i 1934 havde besluttet at opføre en ny Knippelsbro, der skulle ligge samme sted som den gamle bro fra Hver en kvadratalen skulle udnyttes, og der var ikke mange solstråler, der kunne trænge ned i de snævre baggårde. Hotel Kongen af Danmark Et af de mange nye huse, der blev opført , var det velanskrevne Hotel Kongen af Danmark på hjørnet af Holmens Kanal og Niels Juels Gade. Hotellet blev oprindeligt opført som beboelsesejendom, men allerede i 1869 startede hoteldriften. Fig.5. Kuvert brugt 1888 med billede af Hotel Kongen af Danmark. Fig.4. Postkort 1910 tegnet af Alfred Schmidt der omkring århundredeskiftet lavede denne reklametegning af hotellet, og det liv der herskede omkring det. Foran hotellet ses Niels Juel statuen fra 1881 og til højre en bid af den gamle Nationalbank. Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

6 Fig.6 a og b. Reklamekort ca med samme billede og bykort med seværdigheder på bagsiden. Hotellets adresse var Holmens Kanal 15, og det blev opført præcist der, hvor den søndre længe af flådens hovedmagasin havde ligget langs Holmens Kanal (se fig.1). Kanalen var oprindelig en voldgrav, der lå foran Christian 4.s Østervold, opført i begyndelsen af 1600 tallet, men i 1864 var kanalen blevet fyldt op. Den nye gade, der herved opstod, beholdt kanalens navn, og det er altså forklaringen på, at vi i dag har en gade, vi kalder en kanal. Måske burde gaden have skiftet navn til Gammelholms Allé, men det kan jo nås endnu. I 1872 blev hotellets drift overtaget af hotelforpagter R. Kliim, der drev hotellet helt frem til Kliim var en driftig hotelmand, og hotellet var velanskrevet. Mange gæster boede her fast år ud og år ind. Hotellets restaurant var god og solid, og på hjørnet var indrettet en Wiener-Cafe, hvor morgenduelige gæster kunne få samtlige byens aviser til morgenkaffen. Ved middagstid var her stuvende fuldt af forretningsfolk, og om aftenen kunne de mere velbeslåede indtage en halvanden krones diner. Men turister spillede også en væsentlig rolle for hotellets drift, og det så tidligt som i 1880 erne. Det fremgår af at Kliim lod fremstille kuverter, hvor der på bagsiden var trykt et billede af hotellet (fig.5). Det samme billede brugte Kliim til fremstilling af små reklamekort, hvor der på bagsiden var trykt et lille kort over den indre by og områdets seværdig- Fig. 7a og b. 5 øre og 10 øre helsagsbrevkort (4-liniet) med billede af Hotel Kongen af Danmark. 10 øres kortet er poststemplet Årstallet fremgår af ankomststemplet, Wien Der kendes et tilsvarende brevkort poststemplet øres kortet er poststemplet Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

7 Fig.8 Fig.9 heder (fig.6). De små kort har sikkert været en gratis service for hotellets gæster, og kuverterne med tilhørende brevpapir har måske ligget til fri afbenyttelse på hotellets værelser. Helsagsbrevkort med billede af Hotel Kongen af Danmark Men Kliim nøjedes ikke med kuverter og reklamekort. Hotellets gæster havde brug for at skrive hjem om rejsens forløb, og i midten af 1880 erne var brevkort blevet uhyre populære. Men der var ingen billeder på den tids brevkort (Postvæsenets såkaldte helsagsbrevkort), og derfor udtænkte Kliim den geniale plan at trykke et lille billede af hotellet på Postvæsenets 5 og 10 øre brevkort (fig. 7 a+b). Første oplag 1886 billede A: De første kort af denne type kendes brugt i august/september På den tid leverede Postvæsenet de såkaldte 4-liniede brevkort, 5 øre grøn og 10 øre rød, fra 1885 henholdsvis Andet oplag 1888 billede A: Da hotellets første oplag var opbrugt, blev der trykt et nyt oplag, men nu på Postvæsenets 5-liniede brevkort, der var udkommet i juli Det tidligste 5-liniede brevkort, jeg kender, er brugt , 5 øre (fig.8) og 10 øre (fig.9). Tredje oplag 1889 billede B: Men allerede i 1889 blev der trykt endnu et oplag (fig.10), og denne gang blev billedklicheen retoucheret. Det retoucherede billede kendes bedst på, at sporvognsskinnerne nederst på billedet er Fig.10 Fig.11 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

8 Fig.12 Fig.14 Fig.13 blevet væsentlig smallere, og at billedet mangler 1mm i bunden (billedhøjde 25 mm). Det retoucherede billede kendes ikke på helsagsbrevkort, 5 øre, grøn. Fjerde oplag 1891 billede C: I 1891 blev billedklicheen endnu engang retoucheret, og et fjerde oplag blev fremstillet (fig.11). Den ene mm i bunden af billedet er kommet tilbage (billedhøjde 26 mm), hvilket også ændrer udseende på sporvognsskinnerne. Billede C kendes desuden på Postvæsenets 5 øres brevkort, 2-liniet, grøn (fig.12). Kortet kendes ubrugt og et eksemplar brugt Fig.15 Femte oplag 1895 billede D: Brevkortene med billede C holder i hele 5 år, men i 1895 bliver der trykt et nyt oplag (fig.13). Denne gang skyldes det, at der i 1893 var åbnet et hotel på Fanø med samme navn som Hotel Kongen af Danmark (fig.14). Også i 1895 blev billedklicheen kraftig retoucheret, hvilket ses tydeligt på de 3 træer til højre, der nu fremtræder meget mørkere. Bogstaverne i Hotel Kongen af Danmark er blevet smallere og bredere, og til højre for billedet er, for at undgå forveksling med Fanøhotellet, blevet trykt navnet på hotellets hjemby KJÖBENHAVN. I 1896 bliver billede D trykt på Postvæsenets brevkort 5 øre, to-liniet, grøn, som jeg i brugt tilstand kun kender i eet eksemplar, (fig.15). 8 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

9 Jeg kender 10 øres kortene brugt frem til 1897, hvor brugen af de såkaldte Hilsen fra kort udkonkurrerede Hotel Kongen af Danmarks simplere helsagsbrevkort med små tiltrykte billeder. De fire forskellige billeder A-D: Da det kan være svært at se forskellen på de 4 billeder, vises disse i det følgende i forstørrelser. Fig.16. Billede A Sporvognsskinner: brede Røg fra skorstene: 2 Bogstaver: højde 2,5 mm, brede 36 mm Billedhøjde: 25 mm Billede på bagsiden Og sidst men ikke mindst er der for kort tid siden dukket 10 øres brevkort op med billede D trykt på bagsiden (fig.20). De 3 kendte kort er alle brugt i 1902, men om der er tale en fejlproduktion, eller måske en formaning fra Postvæsenets side vides ikke. Postkort med billeder af Hotel kongen af Danmark Fig.19. Billede D Sporvognsskinner: retoucheret i forhold til billede C Røg fra skorstene: 2 Bogstaver: bredde 43 mm, KJÖBENHAVN. th. for billedet Billedhøjde: 27 mm Omkring århundredeskiftet kommer de første såkaldte Hilsen fra brevkort med billeder af Hotel kongen af Danmark. Det første jeg kender er fra 1898 hvor hotellet optræder sammen med Børsen og Det kgl. Teater (fig.21). Fra 1899 et postkort med hotellets stempel på adressesiden (fig.22). Det sidste postkort vidner om, at hotelforpagter R. Kliim i 1899 har skiftet de gamle brevkort - med det lille billede - Fig.17. Billede B Sporvognsskinner: smalle Røg fra skorstene: 4 Bogstaver: højde 3 mm, bredde 36 mm Billedhøjde: 25 mm, billedet mangler 1 mm i bunden Fig.20 Fig.18. Billede C Sporvognsskinner: bredere end billede B Røg fra skorstene: 4 Bogstaver: højde 3 mm, bredde 36 mm Billedhøjde: 26 mm Fig.21 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

10 Fig.23 Fig.22 passer med at der i vejviseren findes flere butikker med adressen Holmens Kanal 15. Fig.24 Afslutning Jeg slutter med et postkort fra 1907, hvor hotellet set fra Kongens Nytorv (fig26), samt et postkort med et bykort af det indre København. Hotellet er, sammen med andre af byens seværdigheder, indtegnet nederst th. ved siden af Nationalbanken (fig.27). Som rosinen i pølseenden et af de sjældnere interiør-postkort ud med de moderne Hilsen fra postkort. Efter århundredeskiftet kommer de første foto-postkort med billeder af hotellet. Fra 1901 et Hilsen fra kort (fig.23) og fra 1906 ses Alfred Schmidts glade tegning af hotellet på et farvelagt postkort (fig.24), der utvivlsomt har kunnet købes på hotellet. Ligeledes fra 1906 et postkort hvor billedet fylder hele kortets bagside (fig.25). Ved nærmere eftersyn kan man se, at der er butikker i stueetagen hen mod Nationalbanken, hvilket Fig Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

11 rioden Om det pyntede på Gammelholm med den nye kæmpekasse, er der delte meninger om, men med tiden vender man sig til meget ny selv HTskrumlet på Rådhuspladsen, som nu også er faldet. Hvis læserne har materiale, der kan pynte på historien, så lad høre fra jer. Fig.26 Fig.27 med billede af hotellets restaurant (fig.28) og vinduerne i stueetagen ud mod Holmens Kanal. Under 2. verdenskrig gik hotellet stærkt tilbage, og det blev senere omdannet til pensionat. I blev det besluttet at opføre en ny bygning til Nationalbanken, og hele karreen mellem Holmens Kanal og Havnegade bortset fra den gamle Nationalbank blev nedrevet i På samme sted blev den nye Nationalbank, tegnet af Arne Jacobsen, opført i løbet af pe- Fig.28 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

12 AKTUELT Nye portotakster 1. april 2011 Af Ib Krarup Rasmussen 1. januar 2011 trådte en ny postlov i kraft. Den betyder bl.a., at monopolet på omdeling af breve bliver ophævet. Post Danmark har altså ikke længere monopol på omdeling af almindelige breve (under 50 gram). På nuværende tidspunkt er der dog ikke tegn på, at nye aktører for alvor melder sig på banen. Startomkostningerne til at etablere en landsdækkende postdistribution er sikkert alt for store. Men det kan da være, at vi måske igen ser bypostomdeling som i tallet. (Var der nogen, der sagde fremskridt?) Og det kan da være, at vi lige som i andre lande, hvor postmonopolet er blevet ophævet, ser nye frimærkeudgivende private postvæsener. Det er vist meget udbredt i Holland og Tyskland. Vi får se! Kvaliteten af de frimærker, disse virksomheder har lavet, er ikke imponerende. Ny takststruktur Post Danmark indfører i den forbindelse pr. 1. april 2011 en mere simpel takststruktur. Nu er det kun brevets vægt, der bestemmer portoen, og man skal ikke længere til at have linialen frem, hver gang man skal frankere sine breve. Begreberne Storbreve og Maxibreve forsvinder. Ihvertfald for frimærkefrankerede breve. For vi oplever pludselig, at der er forskel i prisen på, om et brev er frankeret med frimærker eller om brevet er frankeret med hjemmefrankostempel. Og for både hjemmefrankostemplede breve og for breve med PP-påtryk bibeholdes de indviklede portoregler, vi kender idag. Et almindeligt A-brev op til 50 gram frankeret med frimærker vil nu koste 8 kr., mens et tilsvarende frankeret med frankeringsmaskine kun vil koste 6,50 kr. Det er en væsentlig prisforskel og vil nok gå en del ud over brugen af frimærker. Baggrunden for denne prisforskel er, at frimærkefrankerede breve er dyrere at postbehandle. Regnedrengene i postvæsenet har fundet ud af, hvor meget det koster at behandle et frimærkefrankeret brev frem for et brev med hjemmefrankostempel eller et brev med PP-påtryk, som har endnu billigere priser. Det skal med i billedet, at en del mindre firmaer, som tidligere havde frankeringsmaskiner har opgivet dette, fordi Post Danmark idag kræver en måneds portoforbrug forudbetalt, så det trækker lidt i retning af at bruge frimærker stadigvæk. Det er dog lidt spændende, hvor meget en portorabat på næsten 20% kan lokke især virksomheder til at droppe frimærkerne og i stedet bruge frankeringsmaskiner. B-breve Som noget nyt kan B-breve nu lægges i almindelige postbrevkasser og priserne er her for et brev op til 50 gram: 6 kr. Brevet er så 2-3 dage undervejs. Der er derfor ingen tvivl om, at antallet af B-breve vil stige kraftigt, og fra DFFs kontor vil vi prøve at holde portoudgifterne i ave ved at bruge samme løsning i vidt omfang. Frimærkevalører Den nye prisstruktur bevirker selvfølgelig, at der bliver brug for nye værdier på frimærkerne. DFF har i lang tid kritiseret Post Danmark for at man udgiver alt for mange højværdimærker. Samlerne har meget svært ved i den post, der trods alt er frimærkefrankeret, at finde højværdier, og hvis de findes så at få dem i en tilstrækkelig kvalitet. Der er tendenser i den nye portostruktur til at begrænse antallet af unødvendige værdier, og så er der alligevel nogle dumme undtagelser. A-Breve til Europa har følgende taksttrin: , dvs. at man kan frankere alle takster ved at bruge 11 kr.s frimærker. A-breve til indlandet starter godt med 8-16 kr, men så skifter det til Hvorfor ikke bruge samme trin - altså 8-tabellen? Som det kan ses på Post Danmarks annonce side 49 vil der blive udgivet en del særmærker i værdien 6 kr. og selvfølgelig 8 kr. og det er godt. 12 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

13

14 DANSKE SPECIMEN FRIMÆRKER DEL 1 Om Universal Postal Union specimen frimærkerne Af William R. Benfield Seattle, U.S.A. og Bruno Nørdam Randers Filatelistklub Specimen frimærkerne er normalt nemme at identificere, da de tydeligt er ugyldiggjort med et overtryk, det være sig Specimen, MUSTER eller et lignende overtryk. Definitionen på et specimen frimærke er: et udgivet frimærke, et farveprøvetryk af et udgivet frimærke eller et prøvemærke, som der ikke er betalt afgifter for og som er blevet ugyldiggjort for at forhindre postalt (og dermed økonomisk) brug. Mens det generelt er nemt at identificere et specimen frimærke, kan det være ganske vanskeligt at forklare formålet med det. James Bendon fremfører mindst tolv anvendelser af specimen frimærker i sin bog U.P.U. Specimen Stamps fra 1988: 1) til det udgivende postvæsens egen specimen frimærkesamling 2) til trykkeriets referencesamling 3) som officielt referencetryk 4) til præsentation 5) som prøvetryk 6) til trykkeriets farveprøvetryk 7) til postvæsenets forsøgstryk 8) til udstillinger 9) til filatelistisk anvendelse 10) til frimærkepressen 11) til fremvisning 12) til det modtagende postvæsens specimen frimærkesamling De første 11 anvendelser af specimen frimærker, som Bendon nævner, er udført af det udgivende postvæsen og dets samarbejdspartnere (trykkerier m.m.), mens den sidste anvendelse vedrører postvæsener, der har modtaget frimærker fra andre lande. Denne artikel omhandler den sidste gruppe af specimen frimærker, som for Danmarks vedkommende alle er udført af postvæsener, der er eller har været medlemmer af Universal Postal Union (U.P.U.). U.P.U. blev etableret i Det primære formål med organisationen var dels udveksling af forsendelser og dels standardisering og forenkling af posttakster og procedurer. Danmark, Norge og Sverige var medstiftere af organisationen. Finland kom med i 1918 og Island i Ved U.P.U. s anden kongres i 1878, der blev holdt i Paris, blev man enige om, at hvert medlemsland skulle forsyne de andre lande med landets kurserende mærker af referencehensyn. Det åbenlyse formål var, at de forskellige postvæsener var informeret om alle de officielt udgivne frimærker fra de andre lande i U.P.U. Unionen har stået for den massive udveksling af frimærker fra starten og til i dag uden de store ændringer. Hvert medlemsland sender det ønskede antal frimærker til U.P.U. i Bern i Schweiz, så snart de udgives. Kun frimærker med ændret design, værdier og farver bliver udvekslet. Hvis der er ændringer i vandmærker og perforeringer bliver disse frimærker normalt ikke fremsendt. Hos U.P.U. bliver frimærkerne samlet og distribueret en gang om måneden til hvert medlemsland til dets referencesamling. Gennem årene fik flere lande opbygget store samlinger med frimærker fra hele verden. I nogle tilfælde blev disse samlinger overdraget til det modtagende lands postmuseum for at sikre samlingerne og for at vise dem frem. I nogle lande blev frimærkerne fra U.P.U. ugyldiggjort med overtryk, formentlig for at skabe sikkerhed mod tyveri. Da de fremsendte frimærker alle er postfriske, er disse overtryk af filatelistisk betydning. Uden disse overtryk ville det ikke være muligt at skelne dem fra frimærker, der er købt på et postkontor i det land, der har udgivet frimærkerne. Frimærkerne med specimen markeringerne er utvivlsomt givet til et U.P.U. land uden betaling og er at betragte som specimen frimærker. Da nogle af kolonierne fik selvstændighed, var der ikke mere behov for de referencesamlinger, som de havde opbygget. Flere af disse samlinger har fundet deres vej til det filatelistiske marked. Mest interessant er samlingerne fra Angola, Natal, Protektoratet Bechuanaland og Madagascar. Angola I begyndelsen af 1900-tallet fik Portugal fuld kontrol over Angola i Sydvestafrika og i 1951 blev landet indlemmet som en selvstændig provins. I 1975 blev landet selvstændigt. Portugal var et af de U.P.U. lande, som modtog ekstra eksemplarer fra de andre lande, 14 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

15 Fig. 1: ULTRAMAR Det violette håndstempel måler 14,5 x 2,2 mm. således at hver enkelt af dets kolonier også kunne supplere deres samlinger. U.P.U. sendte hver måned de ønskede sæt af frimærker til Lissabon, hvor frimærkerne blev ugyldiggjort med et håndstemplet af det portugisiske ministerium og derefter sendt til de forskellige kolonier. Portugiserne anvendte 6 forskellige håndstempler gennem årene. Det er dokumenteret, at Portugal gennem årene modtog mellem 9 og 35 kopier af hvert frimærke fra U.P.U. Det er uvist, hvor mange kopier, der blev sendt til den enkelte koloni. Før september 1907 blev kopierne i teorien fordelt ligeligt mellem kolonierne, d.v.s. 5 sæt til hver. Efter denne dato dalede antallet til 3. Imidlertid mener James Bendon, at disse tal er for høje og udtaler: det største antal (frimærker) forblev i Lissabon, da det ser ud til at koloniernes samlinger kun indeholder 1 sæt Fig. 2: COLONIAS Det blå håndstempel måler 20,5 x 2 mm. og ikke 3 eller 5. Uanset hvad, er specimen fra Angola yderst sjældne, om ikke unikke. Fig. 1-6 viser de 6 forskellige håndtempler med angivelse af anvendelsesperioden Nogle læsere kan med god grund spørge, om man kan være helt sikker på, at disse specimen frimærker stammer fra Angola og ikke fra nogle af de andre portugisiske kolonier. Dertil svarer James Bendon, at han er så godt som sikker på, at de stammer fra Angola. Natal Den 31. maj 1910 blev kolonien Natal, der siden den 4. maj 1843 havde været en britisk koloni, forenet med Kap det Gode Håb, Fristaten Orange og Transvaal i den Sydafrikanske Union. Indtil da havde Natals postmester regelmæssigt gennem U.P.U. modtaget frimærker fra de andre medlemslande til provinsens referencesamling. Postmesteren klæbede disse frimærker ind i et Schaubeck album. Det ser ud til, at samlingen blev postmesterens ejendom, da Natal ophørte med at eksistere. De fleste troede, at Natals postvæsen destruerede dets reference samling, da den Sydafrikanske Union blev dannet. I oktober 1980 solgte auktionsfirmaet Sotheby Parke Benrnet ved en auktion i Johannesburg, Sydafrika, en verdenssamling med specimen frimærker fra Natal. Disse specimen frimærker bliver normalt tilbudt på albumblade fra det originale Schaubeck album og er altid vedhæftet British Philatelic Associations fotografiske ægthedscertifikat, dateret 15 May Hvert specimen frimærke er unik. (Fig.7) Fig. 5: SPÉCIMEN Det sorte håndstempel måler 18.5 mm i bredden. Forfatterne af artiklen har ikke kendskab til danske frimærker med dette stempel. I stedet vises et frimærke fra Venezuela. Fig. 3: Espécimen Fig. 4: SPECIMEN Det blå håndstempel måler 13 mm i bredden. Fig. 6: AMOSTRA Det sorte håndstempel måler 18 x 2,5 mm. Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

16 Fig. 7: Specimen frimærkerne blev håndstemplet med SPECI- MEN. i violet. Stemplet måler 17,5 x 2,9 mm. Fig. 8: Det sorte håndstempel måler 22,5 x 2,75 mm. Protektoratet Bechuanaland Bechuanaland var et protektorat, der blev etableret 31. marts 1885 af Det Forenede Kongerige i Det sydlige Afrika. Protektoratet blev til Republikken Botswana den 30. september Frimærker, der blev udsendt op til august 1912, blev overstemplet med et håndstempel, der måler 22,5 x 2,75 mm (fig. 8). Der er noget, der tyder på, at overstemplingen blev foretaget på samme tid sidst på året I det næste års tid forefindes alle specimen frimærkerne i 3 striber. Uanset om de tidligere var overstemplet eller ej, blev de alle gennemhullet efter at være blevet klæbet op på nogle papirsider. Hullet måler 4 mm i diameter. Det sydafrikanske postvæsen meddeler i et cirkulære fra den 25. oktober 1913, at det ikke længere ønsker at modtage specimen frimærker til Protektoratet Bechuanaland. På trods af dette sendes der specimen frimærker til protektoratet fra august 1913 og frem. Disse specimen frimærker er overtrykt med et håndstempel af samme type og mål som det førnævnte, men med lidt mere uklare bogstaver. Det menes, at denne overstempling fandt sted på et eller andet tidspunkt efter I oktober 1976 blev en verdenssamling af specimen frimærker fra 1890 til 1937 fra Protektoratet Bechuanaland solgt på Robson Lowes Internationale Auktion i Basel. Denne samling blev overdraget General Post Office i London i 1937 eller umiddelbart derefter. Verdenssamlingen blev på et eller andet tidspunkt udsat for en revision. Det kan ses ved afkrydsningen med en grøn blyant på de sider, hvor frimærkerne var opsat. Det var sandsynligvis under denne revision, at man fandt nogle enkelte frimærker, der ikke var ugyldiggjort. De blev nu overstemplet med et gummistempel med teksten CANCEL- LED. Dette stempel måler 41 x 6 mm. Madagascar Øen Madagascar er beliggende i det Indiske Ocean 400 kilometer ud fra Mozambique på Afrikas østkyst. Med sine rigdomme var øen et oplagt mål for kolonimagterne. Briterne accepterede, at Madagascar blev et fransk protektorat i 1885, imod med tiden at få kontrol med Zanzibar (nu en del af Tanzania) og som en del af en overordnet definition af områdets indflydelsessfærer. Absolut fransk kontrol over Madagaskar blev oprettet med militær magt i Landet fik fuld selvstændighed den 26. juni Madagascars reference samling med specimen frimærker fra hele verden blev monteret på store ark, der blev fremstillet af Directeur de Postes til formålet. Arkene måler 275 x 360 mm. Sektionen med specimen frimærker fra 1895 til 1912 er stort set ordnet efter landene. De fleste om ikke alle frimærker blev monteret på disse specielle sider. Hvert ark er trykt med 49 rektangler (7 x 7 ) og med 2 huller til venstre, klar til at blive sat ind i et ringbind. Øverst på papiret er landets navn skrevet med blæk og et sidenummer er trykt i øverste højre hjørne. Nederst på hver side er antallet af frimærker på siden noteret. Siden er derefter forsynet med et violet gummihåndstempel med 2 linjers teksten LE DIRECTEUR / des Postes et Telegraphes og underskrevet af direktøren. Sektionen med specimen frimærker fra 1912 til 1928 er ikke ordnet efter lande. Frimærkerne blev opklæbet kronologisk som de blev modtaget fra Bern, uanset oprindelseslandet. I denne sektion er frimærkerne opsat på store sider med et andet layout. De 49 rektangler er blevet fjernet og en kraftig sort kant rundt om siden er blevet tilføjet. I øverste højre hjørne ses et påtrykt 5 cifret tal i blåt. Øverst er følgende tekst trykt i sort NUMERO EN DATE DU. (nummer og dato). Antallet af sæt af frimærker og helsager var som regel 5 før 1907 og 3 efter Frimærkerne fra 1895 til 1912 findes altid på de store ark, ordnet efter lande, mens frimærkerne fra 1912 til 1928 er skåret ud af arkene. I alle tilfælde er frimærkerne annulleret med et rundt stempel med teksten: POSTES ET TÉ- LEGRAPHES * MADAGASCAR * i den ydre cirkel og COLLEC- TION DE BERNE i midten af cirklen. Stemplet i lyserødt har en diameter på 42 mm (fig. 9 og 10). Forfatterne har ikke haft mulighed for at stifte bekendtskab med danske specimen frimærker fra Madagascar fra før 1912, men at de eksisterer, er der ingen tvivl om. Danske specimen frimærker Pladsen tillader ikke en total liste over alle danske specimen frimærker fordelt på de modtagen- 16 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

17 Fig. 10: For tydelighedens skyld vises stemplet her i sort. Gebyrmærker: 1, 2. Fig. 9: En 3 stribe med 5 øres tjenestemærker (AFA 18), monteret på den anden arktype med påtrykt sidenummer øverst til højre og håndskrevet dato. Avisportomærker: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 19. de postvæsener. I stedet angives de AFA-numre, som p.t. kendes som specimen frimærker. Postfrimærker: 34B, 35B, 36B, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 56a, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138, 139, , 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 231, 232, 233, 267, 268, 269, 281. Soldaterfrimærker: 1, 2. Tjenestefrimærker: 8, 9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Portomærker: 7, 17, 18, 20, 21, 22, 29, 31. Som det fremgår af artiklen, findes der også specimen frimærker for alle de lande, der var medlemmer af U.P.U. på tidspunktet for overstemplingerne. Den næste artikel vil omhandle specimen frimærker, udført af det det danske postvæsen og dets samarbejdspartnere ( MU- STER overtrykkene). Kilder: Egen samling. William R. Benfields samling. James Bendon: U.P.U. Specimen Stamps, Marcus Samuel: Specimen Stamps of the Crown Colonies Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

18 DEL 4 Det Glücksborgske Hus på frimærker Af Holger Nordestgaard Ringkøbing Filatalistklub Fortsat fra nr I de foregående tre afsnit om Det Glücksborgske Hus på frimærker er behandlet den danske linje, der fra kong Christian IX og hans søn kong Frederik VIII ikke blot førte os frem mod den nuværende danske kongefamilie, men også via Sverige ved Frederik VIII`s datter prinsesse Ingeborg til det Belgiske kongehus og videre til storhertugdømmet Luxembourg. I dette afsnit følger vi kong Christian IX og dronning Louises fjerde barn, prinsesse Dagmars dramatiske liv i huset Romanoff i Rusland. Kejserinde Dagmar og Zar Alexander III af Rusland. Daværende prinsesse Dagmar af Danmark blev født 1847 som det kommende kongepars fjerde ældste barn. Hun var kun 19 år gammel, da hun i 1866 blev gift med den russiske tronfølger storfyrst Alexander, der var født Imidlertid var Dagmar to år forinden blevet forlovet med Alexanders ældre bror og daværende tronfølger, storfyrst Nicolai, der imidlertid døde kort efter forlovelsen. Ved sit bryllup blev prinsesse Dagmar den første glücksborger i det russiske storfyrstehus. Den 13. marts 1881 udråbtes Alexander til Ruslands enehersker som zar Alexander III umiddelbart efter, at hans far zar Alexander II var blevet dræbt ved et attentat. Med èt slag var Dagmar førstedame ved det russiske hof og kaldtes derefter zarina Maria Fedorovna af Rusland. I Danmark kaldtes hun fremdeles kejserinde Dagmar. Zar Alexander III viste sig at være betydelig mindre liberal end hans afdøde far. Politisk valgte zar Alexander III at støtte landets reaktionære kræfter. Hans far havde været en fremskridtsvenlig enehersker, men zar Alexander III ønskede ikke at følge faderens planlagte reformvej, da han så, hvilken tak denne fik derfor. De 13 år, zar Alexander III regerede Rusland, blev præget af stagnation, og en lige linje førte direkte derfra frem mod revolutionen i Zar Alexander III døde efter kort tids sygdom den 1. november 1894 og blev gravsat i Peter- Paul katedralen i Skt. Petersborg. Kejserinde Dagmar og zar Alexander III fik sammen fem børn. Fig. 72: Russisk frimærke med Zar Alexander III udkom i 1913 i anledning af Romanoff dynastiets 300 års jubilæum. Det viste mærke er trykt på pap og udgivet i 1916 som nødmønt med tryk på bagsiden, AFA 85 og 140. Fig : Fra samme serie men med Zar Nicolai II. Det blå 10 kop. er ligeledes trykt på pap med tekst på bagsiden, AFA 88 og 126. Provisoriet 10 på 7 kop. brun er udgivet i 1916, AFA Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

19 Fig. 75: I anledning af Zar Nicolai IIs statsbegravelse i 1998 blev dette frimærke udgivet, med en vignet med hele zarfamilien. Sønnen storfyrst Georg døde ganske ung af tuberkulose, og sønnen storfyrst Michael blev myrdet i Datteren Xenia blev gift med en fjernere slægtning og døde i London Bedst kendt i Danmark var datteren storfyrstinde Olga, gift 1916 med ritmester Nicolai Kulikovski. De havde sammen to sønner, som det lykkedes dem at flygte med efter revolutionen. De ankom til Danmark i 1920 og etablerede sig som gårdmandsfolk i Nordsjælland. Af frygt for en kommunistisk magtovertagelse i Danmark gik flugten i 1948 videre til Canada, hvorfra enkelte af deres efterkommere senere er vendt tilbage til Danmark. Kejserinde Dagmar og zar Alexanders ældste søn var storfyrst og tronfølger Nicolai, hvis skæbne vi følger herefter. Zar Nicolai II og zarina Alexandra af Rusland. Daværende storfyrst Nicolai af Rusland blev født den 18. maj Han blev tronfølger, da hans far zar Alexander III udråbtes i Selv udråbtes han som zar Nicolai II efter faderens død i Han giftede sig kort efter med prinsesse Alexandra af Hessen-Darmstadt, født Zar Nicolai II af Rusland var Fig. 76 A: Marshalløerne udgav i 1998 denne serie, der viser Zar Nicolai II i forskellige historiske begivenheder, kroning i 1896, russisk-japansk krig og zarens manifest Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

20 aldeles uforberedt på opgaven. Han var en noget indadvendt, konfliktsky og svag person, der ikke anede, hvad han skulle stille op med den enorme magt, der som enehersker over alle russere var lagt i hans hænder. De første mange regeringsår sad han på sit kontor og traf beslutninger efter at have lyttet til sine onklers velmenende råd uden selv at tage politiske initiativer. I 1904 fulgte den russisk-japanske krig med katastrofale følger for Rusland. I 1914 udbrød 1. Verdenskrig helt uventet for forsvarsledelsen og ligeledes med katastrofale følger. I familien havde tronfølgeren storfyrst Alexander ladet vente på sig. Han blev født 1904 som femte barn efter fire søstre. Desværre viste han sig at lide af blødersygdommen, der på det tidspunkt ikke kendtes behandlinger mod. I sin fortvivlelse søgte zarinaen hjælp hos den alkoholiserede munk og troldmand Rasputin, der i de efterfølgende år fuldstændig fordrejede hovedet på zarinaen og indirekte også skaffede sig indflydelse på zar Nicolai II s embedsførelse. Rasputin blev senere myrdet af slægtninge til zarfamilien, men først efter at skaden var sket. Den 8. marts 1917 brød revolutionen for alvor løs. Zarinaen blev sat i husarrest og zaren blev tvunget til at abdicere i toget på vej hjem fra Skt. Petersborg. Han ønskede at overdrage zartronen til sin bror storfyrst Michael og skrev i overdragelseserklæringen, at storfyrsten skulle styre Rusland i nært samarbejde med folkets repræsentanter. Storfyrst Michael afslog, hvorefter det russiske monarkis skæbne var beseglet og huset Romanoff s 304 års regeringsepoke afsluttet. I sommeren 1918 sad zarparret, og deres fem børn i husarrest i Jekaterinburg. Deres vogtere frygtede imidlertid, at zartro styrker ville befri familien, hvorefter zarparret og deres fem børn natten mellem den 16. og 17. juli blev ført ned i husets kælder og henrettet. Ligene blev delvis brændt og smidt i en mineskakt Fig. 76 B: Marshalløerne fortsat: En bonde og Rasputin 1905, med soldater ved fronten i 1915 og Zarens abdition. Nederst hele zarfamilien. ikke langt fra huset, hvor forbrydelsen fandt sted. Efter kommunismens fald er de jordiske rester af zarparret og tre af døtrene fundet og med sikkerhed identificeret. De fik alle i 1998 en statsbegravelse i Peter-Paul katedralen i Sct. Pe- 20 Dansk Filatelistisk Tidsskrift Nr

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015

TAKKEN. Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 TAKKEN Medlemsblad for Randers Filatelistklub NR.1 * 2015 Klubbens bestyrelse Formand: Erik Sørensen Lathyrusvej 3 Stevnstrup 8870 Langå Tlf. 86467230 Næstformand Jannic Rasmussen Kasserer: Jette Bach

Læs mere

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500

Lot o/x/xx Beskrivelse Værdi Budsum 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 1 xx/x/o Danmark: God restsamling Høj 200 2 xx Portugal: God samling i 4 album. 1951 til 1992. Få ubrugte Høj 500 3 xx Polen: God samling i 3 bind. Få ubrugte. Høj 500 4 xx Bulgarien: God samling i 4 album.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

René Kejlskov Jørgensen

René Kejlskov Jørgensen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) K K K Aage (Nicolai) Kabell Signatur: 1920-1981 Professor i nordisk sprog og litteratur Vitus Bering

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI

BYTTE- OG BØRSDAGEN. ** = postfrisk * = ubrugt O = stemplet = klip B = kort og breve. Realisation PNI BYTTE- OG BØRSDAGEN Anvisningssalg af frimærker og tilbehør, uden salær, i Borgerforeningens hus, Nørrevoldgade 63, 5800 Nyborg, søndag den 22. marts 2015, kl. 14.30, eftersyn fra ca. kl. 11.00. ** = postfrisk

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 2. OG 3. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen

Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen Vejen til Guld! Af Henrik Mouritsen I løbet af de sidste fire år har jeg udviklet mig fra utilfreds udstiller til fæl dommer. I denne proces mener jeg at have høstet en del erfaringer, som jeg tror andre

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER

SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER SREV - TRADITIONEL SPECIALREGLEMENT FOR BEDØMMELSE AF SAMLINGER AF TRADITIONEL FILATELI PÅ F.I.P. UDSTILLINGER Artikel 1: Konkurrenceudstillinger I henhold til art. 1.4 i F.I.P.'s generelle reglement for

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 87 93 101 95 - - JANUAR - - MAJ 2014 2015 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia Postfrisk

Læs mere

Cape of Good Hope 1652 1853

Cape of Good Hope 1652 1853 Cape of Good Hope 1652 1853 1652: Den 6. april gik Jan van Riebeek i land på det sted, hvor Cape Town senere opstod 1853: Den 1. september udkom de første frimærker Lidt om mig Johnny Barth (66 år) Cand.

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG SALG AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER 87 93 95 - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 1Ia Postfrisk Plet Attest i K Møller Lille gummifold

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 102 87 93-95 - SEPTEMBER - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia

Læs mere

Højskoleprogram 2012-2013

Højskoleprogram 2012-2013 Højskoleprogram 2012-2013 Kom til Mørke og se lyset! Djurslands Filatelistiske Højskole Djurslands Filatelistiske Højskole Djurslands Filatelistiske Højskole blev stiftet i 1987. Højskolen er en hel unik

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13

Helsagssamleren. En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht. Artiklerne 1-13 Helsagssamleren En artikelserie i DFT af Erik Hvidberg Hansen og Lars Engelbrecht Artiklerne 1-13 Indhold: Artikel 1: Helsager: Hvad er det, og hvad er det ikke? Artikel 2: De forskellige former for helsager

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Gul tre Skilling Banco. Kom og se en sensation i Hillerød, Danmark på den nationale udstilling tak 10-1. og 2.

PRESSEMEDDELELSE. Gul tre Skilling Banco. Kom og se en sensation i Hillerød, Danmark på den nationale udstilling tak 10-1. og 2. Kom og se en sensation i Hillerød, Danmark på den nationale udstilling tak 10-1. og 2. maj 2010 Gul tre Skilling Banco PRESSEMEDDELELSE Det er endelig lykkedes Hillerød Philatelistklub i tæt samarbejde

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk.

Et besøg på Post & Tele Museum ligger i naturlig forlængelse af ethvert arbejde med frimærker. Læs mere om vores tilbud på www.ptt-museum.dk. Frimærkets historie Indholdsfortegnelse Til lærere... s. 1 Indledning... s. 2 Forhistorien... s. 2 Hvad betyder frimærke... s. 3 Danmarks første... s. 3 Sådan fremstilles frimærker.. s. 4 Stålstik.....

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

TJENESTE SF - PORTO. 421 422 ex.423 424 425

TJENESTE SF - PORTO. 421 422 ex.423 424 425 409 410 411 412 409 b 6/8 øre type 1 på brevstk. med Dr. Alexandrine... 262a,+ 250 410 o 10 øre Rundetårn med variant: "Bombe"... 273x 150 411 ** 30+5 øre Ungarnshjælpen med forskudt overtryk... 369 150

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER 2007 GODT NYTÅR 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster?

Tal og algebra. I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Oplæg I hvilke situationer kan det være motiverende at gengive et talmønster som et geometrisk mønster? Hvordan ser I mulighederne i at stimulere elevernes tænkning og udvikle deres arbejdsmåde, når de

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

GLOBALE KOMPOSITIONER

GLOBALE KOMPOSITIONER www.verdensmusikbanken.dk GOBAE KOMPOSITIONE GOBAE KOMPOSITIONE Musiker og komponist une Thorsteinsson rejste i 2011 rundt i verden i 6 mdr. for at komponere, indspille, og producere musik og musikvideoer

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere