Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 500 m 2."

Transkript

1 Rekvirentens oplysninger (Store ejendomme) i forbindelse med udarbejdelse af energimærkning af ejendomme større end 00 m 2. Ejendommens adresse: Postnr.: By: 1. Før energikonsulentens gennemgang af ejendommen. Energimærkningen udføres efter retningslinjerne i Energistyrelsens gældende håndbog for energikonsulenter. Rekvirent af energimærkningen skal i egen interesse give energikonsulenten så fyldestgørende oplysninger om ejendommens konstruktioner og installationer som muligt. Såfremt rekvirenten ikke bidrager med oplysninger til brug for energimærkningen kan det resultere i en forringet energimærkningsrapport. Det er derfor vigtigt at fremskaffe så mange af følgende dokumenter som muligt til energikonsulenten forud for besigtigelsen: BBR-ejermeddelelsen - alternativt oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmede areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse. Bygningstegninger (plan-, snit- og facadetegninger). Årsopgørelser for el, og varme (fra forsyningsselskabet), også hvis det er en lejer, som betaler forbruget. Kopi af varmefordelingsregnskabet (fra Clorius/Techm, Viterra, Brunata el. lign.) inklusiv udgifter for det seneste års varmforbrug. Isoleringscertifikat (hulmursisolering). Tidligere energimærke. Tidligere varmesynsrapport eller rapport fra varmekonsulent (VKO). Rappport vedrørende oliekedeltest (findes i ejendomme som har fået foretaget lovpligtig kedeleftersyn efter 1. april 2006). Kopi af driftsjournaler siden sidste energimærkning for ejendomme omfattet af krav hertil, jf. energimærkningsbekendtgørelsens 19 (typisk ejendomme over m2). Særlige oplysninger eller eftersynsrapporter vedrørende ventilations- og køleanlæg. Oplysninger om ombygninger og andre bygningsforandringer, som enten allerede er planlagt eller som overvejes. Navn og adresse mv. samt oplysninger om evt. administrator (flerfamiliehuse, handel, service og offentlige bygninger). Det er særlig vigtigt, at rekvirenten sørger for, at alle bygningstegninger vedr. ejendommen forefindes på adressen ved energikonsulentens bygningsgennemgang også tegninger der evt. har været udlånt til ejendomsmægler eller andre. Hvis energikonsulenten, pga. manglende tegninger, er nødt til at foretage skøn, skal han skønne forsigtigt iht. De minimumskrav, der var gældende på opførelsestidspunktet. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis rekvirenten sørger for, at ovenstående dokumenter forefindes i kopi til brug for energikonsulenten. Har der ikke været mulighed for dette, returneres originale dokumenter til rekvirenten efter sagens afslutning. Øvrigt materiale af relevans for energimærkningen. Rekvirenten bedes, før energikonsulenten kommer på besøg, udfylde/besvare efterfølgende spørgsmål og skemaer, så vidt som forholdene er bekendte. Energikonsulenten vil gennemgå skemaet ved bygningsgennemgangen og være behjælpelig med evt. tvivlsspørgsmål. R:\EMO\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Store energimærker\sælgers oplysningskema - EMO.doc // // Side 1 af

2 2. Forbrugsoplysninger. (Hovedopvarmning skal ikke udfyldes, hvis seneste årsopgørelse for varmeforbrug foreligger). Forbrug Enhed 1) Periode 2) Udgift 3) Leverandør 4) Hovedopvarmning Supplerende opvarmning (Eksempelvis brænde) 1) Varmeforbrug angives i liter olie, m 3 naturgas, kwh eller MWh fjernvarme, kwh el-varme, ton træpiller, rummeter brænde (RM) eller anden relevant enhed. 2) Perioden skal helst være et helt år, eksempel: til ) Udgiften er den samlede udgift i kroner inkl. faste udgifter, målerleje, arealafgifter, abonnement mv. 4) Under leverandør angives navn på fjernvarmeværk, el-leverandør eller gasleverandør. 3. Hulmursisolering. 3.1 Er ejendommens hovedbygning hulmursisoleret? Sæt X Ja Nej Ved ikke NB! Besvares kun, hvis hovedbygningen er opført før Hvis ja, hvilket materiale: Mineraluld Polystyrenkugler Skum Løs leca 3.2 Er ejendommens tilbygning hulmursisoleret? Sæt X Ja Nej Ved ikke NB! Besvares kun, hvis evt. tilbygningen er opført før Hvis ja, hvilket materiale: Mineraluld Polystyrenkugler Skum Løs leca 3.3 Kontrol af hulmursisolering. Såfremt huset er fra før skal følgende spørgsmål besvares: Må energi konsulenten kontrollere muren 2-3 steder ved boring af 12 mm hul i en fuge? Sæt x Ja Nej (Energikonsulenten lukker/udbedrer ikke hullerne efterfølgende). Dato: Rekvirentens underskrift: Hvis nej, skal energikonsulenten anføre i energimærkerapporten, at ydervægge er massive eller uisolerede og beregninger bliver udført i henhold hertil. 4. Indvendig efterisolering af ydervægge. 4.1 Er der foretaget indvendig efterisolering og/eller Pladebeklædning af ydervægge? Sæt X Ja Nej Ved ikke Hvis ja, i hvilke rum og med hvilken tykkelse og isoleringstype: R:\EMO\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Store energimærker\sælgers oplysningskema - EMO.doc // // Side 2 af

3 . Energiruder..1 Er der i nogle vinduer eller døre er monteret energiglas-termoruder klasse A - også kaldet lavenergiruder? Sæt X Ja Nej Ved ikke Hvis ja, i hvilke partier (og evt. hvilke typer): 6. Isoleringstykkelser i loft, tagetage og flade tage. Udfyld venligst nedenstående skema i det omfang du har kendskab til forholdene. Isoleringstykkelse i mm Hovedbygning Loft Hanebåndsloft (ved udnyttet tagetage) Skråvægge (ved udnyttet tagetage) Lodret skunk (ved udnyttet tagetage) Vandret skunk (ved udnyttet tagetage) Kvistflunke (ved udnyttet tagetage) Loft over kvist (ved udnyttet tagetage) Fladt tag Andet Isoleringstykkelse i mm Evt. tilbygning 7. Isoleringstykkelser i gulve/etageadskillelser. Udfyld venligst nedenstående skema i det omfang du har kendskab til forholdene. Rum Tykkelse i mm og type (Leca, flamingo eller mineraluld) Stue Stue Entre Gang Køkken Bryggers Badeværelse Gæstetoilet Gulv mod kælder Gulv mod krybekælder R:\EMO\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Store energimærker\sælgers oplysningskema - EMO.doc // // Side 3 af

4 8. Gulvvarme 8.1 Er der rum med gulvvarme tilsluttet centralvarmeanlægget? Sæt x Ja Nej Hvis ja, i hvilke rum: 8.2 Er der rum med el-gulvvarme? Sæt x Ja Nej Hvis ja, i hvilke rum: 9. Varmeanlæg. (Hvis ejendommen har kollektiv varmeforsyning gå til pkt. 10.) 9.1 Kender du alderen på henholdsvis kedel og brænder på oliefyr eller naturgasfyr? (Gerne cirka-alder) Sæt X Ja Nej Ved ikke Hvis ja alder på kedel: år, alder på brænder: år. 9.2 Er din kedel en kondenserende type? Sæt X Ja Nej Ved ikke (Udfyldes kun ved oliefyr eller naturgasfyr) 10. Kollektiv varmeforsyning Er ejendommen tilsluttet fjernvarme? Sæt x Ja Nej Hvis ja, hvilket fjernvarmeværk? Hvis nej, er der mulighed for tilslutning? Sæt x Ja Nej Ved ikke Hvis ja, hvilket fjernvarmeværk 10.2 Er ejendommen tilsluttet naturgas? Sæt x Ja Nej Hvis ja, hvilken leverandør? Hvis nej, kan ejendommen tilsluttes? Sæt x Ja Nej Ved ikke Hvis ja, hvilken leverandør R:\EMO\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Store energimærker\sælgers oplysningskema - EMO.doc // // Side 4 af

5 11. Øvrig varmeforsyning Varmt brugsvand: Det varme brugsvand opvarmes i: Gennemstrømningsvandvarmer Varmtvandsbeholder Ved ikke Hvis der er varmtvandsbeholder: Ca. antal liter Ca. alder: år Evt. el-opvarmning af varmt brugsvand (Hvis der er varmtvandsbeholder). Er der elvarmelegeme (el-patron) i varmtvandsbeholderen? Sæt X Ja Nej Ved ikke 11.3 Ved evt. el-opvarmning af varmt brugsvand. Det varme brugsvand opvarmes med el: Altid Kun om sommeren Ved ikke 11.4 Automatik. Er der natsænkning af temperaturen i huset? Sæt X Ja Nej Ved ikke 11. Er der automatik, som regulerer fremløbstemperaturen i varmeanlægget efter udetemperaturen? Sæt X Ja Nej Ved ikke 12. Planlagte bygningsændringer Rekvirenten kan med fordel oplyse om evt. overvejede bygningsforandringer, nye belysningsanlæg mv. Energikonsulenten kan tage stilling til om der i forbindelse med disse kan stilles særlige krav om energieffektivitet. For mange energibesparelser gælder, at de er særlig rentable i forbindelse med at der alligevel foretages bygningsforandringer. Og energikonsulenten skal konkret oplyse om besparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i forbindelse med renovering. 13. Driftstider (kun for bygninger indenfor handel, service og den offentlige sektor) Konsulenten har brug for oplysninger om driftstider i forbindelse med ejendommen tekniske installationer herunder ventilationsanlæg, varmeanlæg og belysningsanlæg: timer/uge. Undertegnede bekræfter hermed, at jeg i videst muligt omfang har udleveret de ovenstående oplysninger, og at evt. manglende oplysninger kan medføre en forringet energimærkningsrapport. Dato: Rekvirentens underskrift: R:\EMO\HUSEFTERSYN\SO-mappe\S.O. Energi\Store energimærker\sælgers oplysningskema - EMO.doc // // Side af

Bilag HB 2008 version3 Indhold

Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag HB 2008 version3 Indhold Bilag indholdsfortegnelse 2.1 Generelt 2.1.1 Oversigtsskema for energimærkningsordningen...3 2.1.2 BBR anvendelseskoder...5 2.1.3 Koder for bygningsdele...6 2.1.4 Levetider

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

Bilag. Indholdsfortegnelse. Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 01 Bilag 02 Bilag 03 Bilag 04 Bilag 05 Bilag 06 Bilag 07 Bilag 08 Bilag 09 Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 Bilag

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dongsvej 3 5854 Gislev Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. juli 2014 Til den 17. juli 2021. Energimærkningsnummer 311065125

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rimmens Alle 56 9900 Frederikshavn Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. september 2012 Til den 25. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bolbrovej 63 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. maj 2015 Til den 19. maj 2025. Energimærkningsnummer 311113832

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Reventlowsvej 3A 5600 Faaborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. september 2014 Til den 17. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Anemonevej 22 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2015 Til den 26. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Erhvervsparken 24 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Holtevej 4 4571 Grevinge Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. september 2014 Til den 15. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svendborg Landevej 11 5871 Frørup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. april 2015 Til den 14. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirkeltevej 121 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. juni 2014 Til den 29. juni 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-020267-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Ejgårdsparken 1 Postnr./by: 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-017241-001 Energikonsulent: Karsten Mehlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Thorvaldsensgade 11 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kattesundet 5 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. oktober 204 Til den 6. oktober 202. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Askhavevej 1 4621 Gadstrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. september 2014 Til den 2. september 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndergade 4, 6500 Vojens Søndergade 4 6500 Vojens Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2012 Til den 3. oktober 2019.

Læs mere