Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark."

Transkript

1 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i februar 2008 har betydet, at Danmark og danske interesser anses for at være et prioriteret terrormål blandt militante islamister. Erklæringer fra al-qaida og relaterede grupper understreger militante islamistiske terrorgruppers fortsatte strategiske fokus på Danmark. Terrorgrupper i udlandet eller enkeltpersoner har i flere tilfælde søgt at rejse til Danmark for at begå terrorangreb. Der er en specifik terrortrussel mod personer og lokaliteter med tilknytning til tegningesagen. CTA vurderer, at militante islamister i Danmark og i udlandet også på længere sigt vil anse disse mål som legitime og attraktive. Der er en betydelig trussel mod danskere og danske interesser visse steder i udlandet, hvor militante islamistiske grupper er aktive. Det gælder især i visse lande i Nord-, Vest- og Østafrika, Mellemøsten samt i Pakistan og Afghanistan. Terrorangrebene i Norge den 22. juli 2011 kan have en inspirerende effekt på enkeltpersoner, men også på mindre grupper. Historisk har der været en tendens til, at alvorlige højreekstremistiske terrorangreb i overvejende grad er blevet udført af enkeltpersoner eller mindre celler. Det er CTA s vurdering, at der i det venstreekstremistiske miljø er personer, som har vilje og evne til at begå alvorlig, personfarlig kriminalitet, herunder i form af ildspåsættelser og angreb på politiske modstandere. Flere personer med tilknytning til det venstreekstremistiske miljø i Danmark er for tiden sigtet for overtrædelse af straffelovens 114 (terrorisme). Forsøg på terrorangreb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer, det vil sige uden varsel, som man så det bl.a. i Stockholm i 2010 samt i Norge i Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark eller i udlandet er fortsat meget begrænset, hvis man ser bort fra enkelte udenlandske konfliktzoner. Side 1 af 5

2 Truslen mod Danmark CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark fra netværk, grupper og enkeltpersoner, der bekender sig til en militant islamistisk ideologi. Genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i februar 2008 har givet anledning til, at ledende militante islamister i Danmark og udlandet anser Danmark som et prioriteret terrormål. Der har været en tendens til, at opmærksomheden på Danmark typisk er blevet forstærket, når der er forekommet sammenlignelige sager i Danmark og udlandet, der er blevet opfattet som en provokation mod islam. Erklæringer fra al-qaida og relaterede grupper understreger militante islamistiske terrorgruppers fortsatte strategiske fokus på Danmark. Flere højtstående ledere i al-qaida og i al-qaida relaterede grupper er i 2011 blevet dræbt, og samlet set fremstår al-qaidas ledelse som værende under betydeligt pres. CTA vurderer dog, at al-qaidas strategiske fokus på Danmark er bevaret trods tabet af flere centrale personer. CTA vurderer, at kapaciteten og viljen til at gennemføre et terrorangreb med relativt enkle midler er til stede i Danmark. Det understreges bl.a. af terrorsagen fra Glasvej i København, hvor to personer i oktober 2008 blev idømt langvarige fængselsstraffe, og af terrorsagerne fra Vollsmose og Glostrup, hvor flere personer i 2007 tilsvarende blev idømt langvarige fængselsstraffe for terroraktiviteter. En del personer, som er bosiddende i Danmark, er desuden rejst til konfliktzoner i primært Somalia og Pakistan med henblik på at modtage militant træning eller deltage i kamphandlinger mod bl.a. international militær tilstedeværelse og lokale myndigheder. Det er muligt, at nogle af disse personer vil vende tilbage til Danmark og bruge deres færdigheder til at fortsætte med terrorrelaterede aktiviteter rettet mod danske interesser. Der er ligeledes personer med erfaring fra militante træningslejre eller konfliktzoner, der returnerer til Danmarks nabolande og efterfølgende søger at udføre terrorangreb i Danmark. Der er i den senere tid set en stigende tendens til, at militante islamistiske grupper opfordrer til planlægning og udførelse af simple enkeltmandsangreb (soloterrorisme) mod lettilgængelige og ubeskyttede mål. Viljen og kapaciteten til at gennemføre soloterror er til stede blandt personer bosiddende i Danmark, men opfordringerne vil også kunne inspirere personer uden særlig tilknytning til Danmark til at rejse til Danmark for med enkle midler at udføre en terrorhandling. De tre tilrejsende fra Sverige, som blev anholdt den 29. december 2010 under forberedelse af et terrorangreb mod JP/Politikens Hus i København, er et eksempel herpå. Side 2 af 5

3 Der er en specifik terrortrussel mod personer og lokaliteter med tilknytning til tegningesagen. Siden 2008 har militante islamister i Danmark eller udlandet flere gange planlagt og i visse tilfælde forsøgt at gennemføre angreb mod Kurt Vestergaard eller Jyllands-Posten. I september 2010 bragte en person utilsigtet en bombe til sprængning på Hotel Jørgensen i København. Bomben var sandsynligvis tiltænkt Jyllands-Posten. I januar 2010 forsøgte en person at gennemføre et angreb på Kurt Vestergaard på hans bopæl, og i efteråret 2009 blev to personer anholdt i Chicago for planlægning af et terrorangreb mod Jyllands-Posten i Danmark. Derudover er der i internetmagasinet Inspire udgivet af al-qaida på den Arabiske Halvø fokus på personer relateret til tegningesagen. CTA vurderer, at militante islamister i Danmark og i udlandet også på længere sigt vil anse personer og lokaliteter med tilknytning til tegningesagen som legitime og attraktive angrebsmål. I Europa har der i de senere år været eksempler på terrorhandlinger gennemført af ekstremistiske grupper og enkeltpersoner. Terrorangrebene i Norge den 22. juli 2011 kan have en inspirerende effekt på enkeltpersoner, men også på mindre grupper. Historisk har der været en tendens til, at alvorlige højreekstremistiske terrorangreb i overvejende grad er blevet udført af enkeltpersoner eller mindre celler. CTA vurderer, at der kan være personer eller grupper i Danmark, der selv sammensætter deres militante ideologi på basis af forskellige højreekstremistiske ideer. Disse personer eller grupper kan have, men behøver ikke at have, tilknytning til eksisterende ekstremistiske grupperinger. Det er CTA s vurdering, at der i det venstreekstremistiske miljø er personer, som har vilje og evne til at begå alvorlig, personfarlig kriminalitet, herunder i form af ildspåsættelser og angreb på politiske modstandere. Flere personer med tilknytning til det venstreekstremistiske miljø i Danmark er for tiden sigtet for overtrædelse af straffelovens 114 (terrorisme). Historisk har der i udlandet været en tendens til, at alvorlige venstreekstremistiske terrorangreb i overvejende grad er blevet udført af mindre celler, men få enkeltpersoner har også foretaget soloangreb. Side 3 af 5

4 Truslen mod danskere og danske interesser i udlandet Der er en betydelig terrortrussel mod danskere og danske interesser visse steder i udlandet, ikke mindst hvor personer eller interesser umiddelbart kan identificeres som danske. Det gælder især i konfliktområder, hvor militante islamistiske grupper er aktive, primært i Pakistan, Afghanistan, Yemen, Somalia, Irak, Algeriet og Sahelområdet. Som al-qaidas angreb mod den danske ambassade i Pakistan den 2. juni 2008 viser, kan danske diplomatiske repræsentationer eller andre åbenlyse danske interesser være særligt truede af terrorhandlinger. Skønt sikkerheden mange steder er øget betydeligt, kan danske diplomatiske repræsentationer også fremover blive mål for terroraktioner, fordi de af terrorister kan opfattes som mindre sikrede og dermed lettere tilgængelige mål end eksempelvis amerikanske og britiske repræsentationer. Som følge af militante islamisters prioritering af Danmark som terrormål kan også danskere blive udsat for målrettede bortførelser visse steder i udlandet. Militante islamister i det nordlige, vestlige og østlige Afrika samt i Irak, Pakistan og Afghanistan har tidligere bortført vesterlændinge. CTA vurderer, at militante islamistiske grupper i disse lande fortsat søger at bortføre vesterlændinge, herunder danskere. Den primære terrortrussel mod danskere i udlandet hænger sammen med, at danskere typisk opholder sig på steder, hvor andre vesterlændinge færdes. Potentielle mål for angreb Erfaringer fra udlandet viser, at angreb på kollektive transportmidler samt for eksempel hoteller, indkøbscentre og offentlige pladser er blevet foretrukket af terrorister. Det skyldes ikke mindst, at de er let tilgængelige mål, hvor mange mennesker er tæt samlet. Angreb mod denne type mål har desuden stor psykologisk effekt i offentligheden, fordi det er steder, hvor en stor del af befolkningen ofte kommer, og hvor mange derfor kan se sig selv som potentielle mål. Der er også eksempler på angreb mod mål med symbolsk eller politisk værdi. CTA vurderer, at mål i Danmark med symbolværdi for terrorister bl.a. kan være visse offentlige myndigheder eller personer og lokaliteter forbundet med tegningesagen. Myndighedernes øgede indsats mod terror har dog betydet, at det i de seneste år er blevet vanskeligere at ramme højt profilerede og beskyttede mål. Sagen fra oktober 2010, hvor der på flere fragtfly blev fundet pakkebomber, og det fejlslagne terrorangreb mod et fly mellem Amsterdam og Detroit i december 2009 viser, at der fortsat er interesse blandt terrorister for at ramme flytrafikken. Side 4 af 5

5 Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark eller i udlandet er fortsat meget begrænset, hvis man ser bort fra enkelte udenlandske konfliktzoner. Fremgangsmåder Terrorister anvender ofte hjemmelavede bomber i deres angreb, herunder større bomber med betydelig sprængkraft, således at også relativt beskyttede mål kan rammes. Samtidig er der en interesse blandt militante ekstremister for at udvikle mindre bomber, som er nemmere at skjule og f.eks. kan omgå eksisterende sikkerhedsforanstaltninger. Terrorister har også anvendt andre fremgangsmåder i forbindelse med terrorangreb, herunder kombinationen af håndvåben, sprængladninger og gidseltagninger, som blev anvendt bl.a. ved terrorangrebet i Mumbai, Indien, i november CTA vurderer, at flere terrorgrupper fortsat er interesserede i at anvende denne fremgangsmåde. Hertil kommer tendensen til planlægning og udførelse af simple enkeltmandsangreb (soloterrorisme). Cybertruslen fra militante islamister er fortsat yderst begrænset, da militante islamister generelt ikke fokuserer på web-baserede fremgangsmåder eller har kapacitet til at gennemføre egentlige cyberterrorangreb. Brugen af internettet spiller dog en afgørende rolle til intern kommunikation mellem militante islamister og udnyttes dygtigt til spredning af propaganda. CTA vurderer, at kapaciteten til at udføre avancerede CBRN-terrorangreb (kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare våben) ikke er til stede blandt militante islamister på nuværende tidspunkt. Terrorister vil potentielt kunne tilvejebringe kapacitet til at gennemføre et simpelt CBR-angreb, hvor tabstal og skader næppe vil være større end ved terrorangreb med konventionelle våben, men hvor den frygtskabende effekt dog vil kunne være betydeligt større. Side 5 af 5

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser

Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Ti år efter 11. september 2001 Tilbageblik, status og aktuelle tendenser Lars Erslev Andersen Manni Crone Peter Hansen Ann-Sophie Hemmingsen Ulla Holm Søren Hove Leila Stockmarr diis Dansk institut for

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Regeringens handlingsplan Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Regeringens handlingsplan September 2014 INDHOLD Forord...4 Indledning...5

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

Xxxxxxxxxxxx. Beredskab MARTS 2015 FORECAST

Xxxxxxxxxxxx. Beredskab MARTS 2015 FORECAST Beredskab MARTS 2015 FORECAST Hvad bringer fremtiden? Spørgsmålet kan ikke besvares konkret Men dog alligevel Fremtiden bringer en forudsigelig uforudsigelighed og netop den konklusion inviterer os til

Læs mere

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT ANTI-DEMOKRATISKE OG VOLDSFREMMENDE MILJØER I DANMARK, SOM BEKENDER SIG TIL ISLAMISTISK IDEOLOGI HVAD VED VI? Ann-Sophie Hemmingsen DIIS REPORT 2012:06 DIIS. DANISH

Læs mere

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder.

Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Terrorbekæmpelse, folkeret og menneskerettigheder. Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 vi må konstant huske, at begrænsning af frihedsrettigheder og brud på retsprincipper eller nye mellemstatslige konflikter

Læs mere

Hvad bringer fremtiden?

Hvad bringer fremtiden? Xxxxxxxxxxxx Beredskab MARTS 2015 FORECAST Hvad bringer fremtiden? Spørgsmålet kan ikke besvares konkret Men dog alligevel Fremtiden bringer en forudsigelig uforudsigelighed og netop den konklusion inviterer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser

Sådan bekæmpes ekstremisme. Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser Sådan bekæmpes ekstremisme Liberal Alliances udspil mod radikalisering og antidemokratiske bevægelser 01 Islamismen er vor tids store totalitarisme, og det er vigtigt, at vi agerer i overensstemmelse med

Læs mere

Situationsbillede af sikkerhedstilstanden på internettet. April 2013. Center for Cybersikkerhed

Situationsbillede af sikkerhedstilstanden på internettet. April 2013. Center for Cybersikkerhed Situationsbillede af sikkerhedstilstanden på internettet April 2013 Center for Cybersikkerhed Situationsbillede af sikkerhedstilstanden på internettet...1 1. Indledning...2 2. Situationsbillede for den

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland.

Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Hensigten er at tilvejebringe viden om omfanget af og

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere