Delområde A, særlige bestemmelser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delområde A, særlige bestemmelser:"

Transkript

1 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af pla- vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af Delområde A, særlige bestemmelser: Principskitse 4A Udstykning Delområde A afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v Karl- 16

2 5A Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje Karlstrup Mose Allé udlægges som en privat fællesvej i en bredde på 10 meter, heraf: 4 m kørebane 3,5 m græsrabatter + 0,5 m bred vandrende af skærver på nord siden, 2 m græsrabatter med parkeringslommer på Trylleskov Allé er på den strækning, hvor den giver Karlstrup Sogn udlagt som offentlig vej, udlagt i 10 m For enden af vejen er anlagt en vendeplads, der i henhold til vejreglerne er dimensioneret til lastvogne, såsom Stier Der kan etableres stiadgang imellem Markstien og Karl- 12 k på tværes af Karlstrup Mose Allé samt imellem mar- Parkering Overkørsler For hver grund er der udarbejdet en byggemodnings- må placeres af hensyn til kommende vejtræer og vejbe- i henhold til de koter, der er angivet på byggemodnings- Overkørslerne skal etableres fra grundens vejskel til Overkørslerne skal etableres af grundejerne i grå chaussésten, i henhold til en standardtegning for dette om- 6A Bebyggelsens omfang og placering Beboelsesbygninger skal holdes mindst 5 m fra ejendommens skel mod Karlstrup Mose Allé og 2½ m fra Garager, carporte og skure og lignende mindre bygninger, må dog opføres i skel mod nabogrunde, men ikke 17

3 Bebyggelsen kan opføres i indtil 1½ etage og med en Garager, carporte udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke indgår som en del af en beboelsesbygning, må højst være en etage og med en taghældning på maxi- 7A Bebyggelsens udseende eller køkken eller værelse skal have et vindue orienteret Materialer og farver for småbygninger: Småbygninger som carporte og skure skal, hvis de er fritstående, opføres af træ i farver svarende til huset eller sort eller 8A Ubebyggede arealer Terræn Terrænregulering på de enkelte parceller må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden, da målet parcel udarbejdet en byggemodningsskitse som angiver Beplantning Grundejerforeningen eller ejerlavet kan kræve træer beskåret eller fældet, hvis de er til stor gene for andre, - Køretøjer m.m. gistrerede køretøjer samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på Campingvogne må ikke opbevares permanent på egen grund, med mindre grundejerforeningen fastsætter an- Lave trailere samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende kan opbevares på grun- 18

4 den, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler, og under forudsætning af, at det ikke antager Delområde B, særlige bestemmelser: Principskitser for boliger i henholdsvis 1,5 etage og 2 etager. 19

5 4B Udstykning Delområde B afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 og stykning er foretaget og skal fremover være i overens- Grundene må ikke være mindre end 770 m2 5B Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje Karlstrup Mose Allé: udlægges som en privat fællesvej i en bredde på 10 meter, heraf: 4 m kørebane 3,5 m græsrabatter + 0,5 m bred vandrende af skærver på nord siden 2 m græsrabatter med parkeringslommer på For enden af vejen er anlagt en vendeplads, der i henhold til vejreglerne er dimensioneret til lastvogne, så Stier Der kan etableres sti i forlængelse af Dunhammervej på æ og 12ø samt imellem parcellerne 12ac og 12ad, alle Parkering Sogn, skal parkeringspladserne, etableres ved vejskel- - Overkørsler For hver grund er der udarbejdet en byggemodnings- må placeres af hensyn til kommende vejtræer og vejbe- og i henhold til de koter, der er angivet på byggemod- Overkørslerne skal etableres fra grundens vejskel til kø- Overkørslerne skal etableres af grundejerne i grå chaus- 20

6 sésten, i henhold til en standardtegning for dette om- 6B Bebyggelsens omfang og placering Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2½ m fra naboskel og minimum 1 m fra vejskel mod Karlstrup Mose Garager, carporte udhuse og lignende mindre byg-ninger, som ikke indgår som en del af en beboelses-bygning, må højst være en etage og med en taghældning på maxi- Bebyggelsen kan opføres i indtil 2 etage og med en mak- Bebyggelsen i en eller 1½ etage skal opføres med sad- samt køkken eller værelse skal have et vindue orienteret 7B Bebyggelsens udseende Facaderne skal fremtræde i blank eller pudset mur eller som ikke er i blank mur pudses eller males i jordfar- Der er mulighed for at etablere kviste, ovenlys og skor- Småbygninger som carporte og skure skal, hvis de er fritstående opføre træ i farver svarende til huset eller sort eller olieret naturtræ og må max have en højde på 8B Ubebyggede arealer Terræn Terrænregulering på de enkelte parceller må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden, da målet parcel udarbejdet en byggemodningsskitse som angiver 21

7 Beplantning - Grundejerforeningen eller ejerlavet kan kræve træer beskåret eller fældet, hvis de er til stor gene for andre, - Køretøjer m. m. gistrerede køretøjer samt både over 2 meters højde må ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på Campingvogne må ikke opbevares permanent på egen grund, med mindre grundejerforeningen fastsætter an- Lave trailere samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende kan opbevares på grunden, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler, og under forudsætning af, at det ikke antager 22

8 Delområde C, særlige bestemmelser: Principskitse 4C Udstykning Delområde B afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2 38km, 38kn, 38ko, 38kp, 38kq, 38kr, 38ks, 38tt, 38hq Karlstrup By, Karlstrup Sogn samt alle parceller, der Grundene må ikke være mindre end 700 m2 5C Vej- og parkeringsforhold Veje Tryllesløjfen er udlagt som en privat fællesvej i en bredde på 8 meter, med parkeringslommer på den indre Vejen anlægges i 4 m bredde i indkørslen og 5 m bredde Parkering Der skal anlægges mindst 1 p-plads på egen grund samt 23

9 Der må ikke etableres parkering uden for øens afgræns- 6C Bebyggelsens omfang og placering Beboelsesbygninger skal holdes mindst 2½ m fra nabo- må ikke opføres nærmere end 5,0 m fra skel mod grøn- Bebyggelsen kan opføres i indtil 1½ etage og med en eller køkken eller værelse skal have et vindue orienteret imod adgangsvejen med henblik på at give liv til fælles- Fritstående garager, carporte udhuse og lignende mindre bygninger, må højst være én etage og med en tag hæld- Parcel 38hq Karlstrup By, Karlstrup Sogn, som er fri- der mulighed for at etablere nødvendige tekniske anlæg og installationer, der er relateret til bydelen Trylleskov 7C Bebyggelsens udseende Boligen og eventuelt integreret garage skal opføres med saddeltag eller ensidig taghældning på graders - Facader udføres som sortmalet eller som tjæret træ eller dele af facaderne kan udføre i eternit eller andre mate- Tage udføres af sort tagpap, metalplade som zink, eller Vinduer skal være sorte, hvide, metal (Alu naturano- Småbygninger som carporte og skure, skal hvis de er fritstående opføre træ eller murværk i farver svaren-de 8C Ubebyggede arealer Den enkelte ejendom I skellene imellem de enkelte ejendomme skal plan- 24

10 tes hæk eller etableres plankeværk i en højde på max - mindst 4 m af hegnet eller hækken længde skal trækkes gangspladsen skal der plantes et træ, en mindre træsort Campingvogne må ikke opbevares permanent på egen grund, med mindre grundejerforeningen fastsætter an- Lave trailere samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende kan opbevares på grunden, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler, og under forudsætning af, at det ikke antager Terræn Terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden, da målet er at fastholde det Beplantning et 1,5 m bredt plantebælte af landskabsbuske så som Almindelig Benved, Almindelig Kvalved, Dunet Gedeblad, Tørst, Vild Æble, Femhannet Pil, Fjelsribs, der plejes og eningen er forpligtiget til at sørge for, at buskadset til enhver tid fremstår som en naturlig bevoksning i 1-2 jen består i at de største grenpartier ryddes cirka 10 Grundejerforeningen eller ejerlavet kan kræve træer beskåret eller fældet, hvis de er til stor gene for andre, - Fællesareal På adgangspladsen, kan der under hensyntagen til kra- gistrerede køretøjer samt både over 2 meters højde må Bestemmelser 25

11 ikke opbevares på fælles parkeringspladser, veje eller på Campingvogne må ikke opbevares permanent på egen grund med mindre grundejerforeningen fastsætter andre Lave trailere samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende kan opbevares på grunden, med mindre grundejerforeningen fastsætter andre regler, og under forudsætning af, at det ikke antager Fælles bestemmelser, afsluttende: 14 Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning er ovenstående 26

12 Kortbilag 5 31

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere