Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet"

Transkript

1 Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage danske produktivitetsudvikling. En svag produktivitetsvækst præger de fleste brancher, hvilket tyder på, at rammevilkårene giver særlige vækstudfordringer for danske virksomheder. Produktivitetsudvikling fordelt på brancher Gennemsnitlig årlig ændring i pct., Udland Fremstilling af elektrisk og optisk udstyr Energi-, gas- og vandforsyning Transportmiddelindustri Transport, port og tele Tekstil- og læderindustri Landbrug, skovbrug og fiskeri Glas- og betonindustri Maskinindustri Træindustri Kemisk-, medicinal- og plastindustri Detail- og engroshandel Papirindustri og trykkerier Anden fremstillingsindustri Metalindustri Føde-, drikke- og tobaksindustri Offentlige og personlige tjenester Hoteller og restauranter Finansiering, forsikring og erhvervsservice Bygge og anlæg Råstofudvinding -4 Anmærkning Udlandet er samvejet i forhold til landets vægt i den effektive kronekurs EU-Klems, Nationalbanken og DI-beregninger

2 SIDE 2 har et generelt problem med lav produktivitet. I næsten alle dele af erhvervslivet har den danske produktivitetsudvikling haltet efter produktivitetsudviklingen i udlandet de seneste 1 15 år. I perioden fra 1995 til 25 var den danske produktivitetsfremgang blot halv så stor som i udlandet. Nogle brancher har en højere produktivitetsudvikling end andre både i og udlandet. Men selv om nogle brancher er mere produktive end andre, er det kun 15 pct. af produktivitetsforskellen i forhold til udlandet, der kan forklares ved forskelle i branchestrukturerne. Kun 15 pct. af forskellen kan forklares ved branchestrukturer Forestillede man sig, at udlandet havde den samme branchesammensætning som i, ville den danske produktivitetsudvikling fortsat ligge helt i bund. Kun i ganske få brancher har været i stand til at hæve produktiviteten i samme tempo som i udlandet. Og kun i tre brancher råstofudvinding, træindustri, kemisk industri (medicinalindustri) og søtransport har produktivitetsudviklingen være større end i udlandet. Branchemæssige forskelle Produktivitetsudviklingen afhænger meget af de produkter, der bliver produceret. Nogle brancher er karakteriseret ved år efter år, at have en høj vækst i produktiviteten, mens der omvendt er brancher hvor fremskridtene synes meget små. Store forskelle på tværs af brancher F.eks. har den teknologiske udvikling inden for produktionen af computere, telefoni mv. været så markant, at disse brancher har oplevet årlige produktivitetsgevinster på mere end 1 pct. Inden for bygge- og anlægssektoren har man tilsyneladende ikke været lige så innovative, idet produktivitetsniveauerne er stillestående. Høj vækst i produktiviteten inden for elektronik Ligesom i udlandet har de danske virksomheder inden for produktion af computere, kontormaskiner, kommunikationsudstyr mv. også oplevet produktivitetsforbedringer på 1 15 pct. om året.

3 Produktivitetsudvikling fordelt på brancher Årlig ændring i pct., Årlig ændring i pct. Eurozonen Japan USA Landbrug, skovbrug og fiskeri 3, 3,5 Råstofudvinding 5,7 1,7 6,6-1,3 Fremstillingsindustri 1,8 2,3 3,7 6,3 Føde-, drikke- og tobaksindustri,3,9,2 2,7 Tekstil- og læderindustri 2,4 1, -1,8 7,2 Træindustri 3,1 2,9 -,8 1,3 Papirindustri og trykkerier 2,5 2,3,9 4,4 Olierafinaderier -11, -1,9-2, -8,8 Kemisk industri 5,3 3,3 2,9 6,8 5,2 7,3 Plast- og gummiindustri 1,2 3,2 4,9 Glas- og betonindustri 2,5 2,4 3,3 4, Metalindustri,2 1, 1,4 4,1 Maskinindustri, 1,4 4,3 5, 16,7 8, 2,5 65,2 Fremstilling af elektriske maskiner mv.,5 2,1 16, F remstilling af radio, TV og kommunikationsudstyr 8,6 11,4 16,3 19, Medicinske instrumenter mv. 2,1 3,9-1,8 3,3 -,6 2,7 3, 6,2,6 1,3 5,3 2,8 5,1 5,9 3,8 -,5 -,2, -1,4 1,9 1,4 4,2 Handel og reparation af biler mv.,6,5 3,7 4,7 Engroshandel 2,9 2,1 4,3 6,3 Medicinalindustri F remstilling af computere og kommunikationsudstyr Transportmiddelindustri Anden fremstillingsindustri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlæg Detail- og engroshandel,6 1,1,7 3,2 Hoteller og restauranter Detailhandel -3,1 -,4,8 1,3 Transport 2,2 1,7,9 2, Post og telekommunikation 7,2 7,3 7,4 6, -,8 -,6 1,2 1,7 Offentlige og personlige tjenester,,3 1,1,7 Samlet økonomi 1, 1,2 2,5 2,5 Finansiering, forsikring og erhvervsservice mv. EU-Klems og DI-beregninger SIDE 3

4 SIDE 4 Men de fleste danske brancher har haft en svagere produktivitetsudvikling end i udlandet, det gælder inden for store dele af fremstillingsindustrien, handel, erhvervsservice samt hoteller og restauranter. Flere danske brancher med en svag udvikling Nogle lande har år efter år oplevet store stigninger i produktiviteten, blandt andet fordi de har en stor elektronikindustri, hvor der har været en stor fremgang. Forskellig branchestruktur forklarer kun en lille del Tager man højde for den forskellige branchesammensætning i de enkelte lande, fremgår det, at lande som f.eks. Finland og Irland, der har en stor produktion inden for IT og kommunikationsudstyr, ville have haft væsentligt lavere vækst i produktiviteten, hvis de havde haft den danske branchestruktur. Branchemæssige forskellige kan forklare lidt af produktivitetsgabet Årlig produktivitetsudvikling i pct ved hhv. lokal og dansk branchestruktur Estland Letland Litauen Slovenien Polen Irland Slovakiet Ungarn Grækenland Tjekkiet Sverige Japan USA Finland England Frankrig Tyskland EU25 Holland Portugal Østrig Eurozonen Belgien Spanien Italien Lokal branchestruktur Produtivitetsudvikling ved dansk branchestruktur* * Opgjort ved branchernes andel af danske bruttoværditilvækst i 2 EU-Klems og DI-beregninger Udland Med en dansk branchestruktur ville de fleste lande have haft en lavere produktivitetsvækst, men ville fortsat ligge helt i bund. 8

5 Produktivitetsudviklingen i og Finland En simpel sammenligning af produktivitetsudviklingen i og Finland viser, at finnerne i perioden fra 1995 til 25 havde en dobbelt så høj vækst i produktiviteten som danskerne. Men ved at korrigere for den forskellige branchestruktur der er i de to lande fremgår det, at produktivitetsudviklingen har været meget mere lig hinanden. SIDE 5 Anmærkning Branchernes bruttoværditilvækst er opgjort ved 2 niveauer EU-Klems og DI-beregninger Finlands forholdsvis høje produktivitetsvækst kan i høj grad henføres til fremstillingen af mobiltelefoner mv. Betydningen af brancheforskelle for produktivitetsudviklingen, og Finland Produktivitetsudviklingen Andel af brutto værditilvækst (1) DK FI Årlig produktivitetsvækst, pct. (2) DK FI Bidrag til årlig produktivitetsvækst (1) (2) (a) Finland (b) Finland ved dansk branchestruktur (c) Forskelle forklaret ved branchestruktur (c) (b) Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,5 4,5,9,16,12 -,4 Råstofudvinding 3,,2 9,5-1,1,29, -,3 -,3 Føde-, drikke- og tobaks-industri 1,6 4,1 4,4,11,7,11,4 Papirindustri og trykkerier 1,7 6,2 2,5,4,21,6 -,15 Kemisk industri (inkl. medicin) mv. 1,9 1,7 4,9 4,4,9,7,8,1 Metal- og maskinindustri 4,1 5,5,1 1,6,,9,6 -,2 Fremstilling af telefoner, radio, TV mv.,4 5,2 8,6 2,2,3 1,5,8 -,97 Anden fremstillingsindustri 5,6 6,1 1,6 2,7,9,16,15 -,1 12,2 9,7 1,9 2,8,23,27,34,7 6, 7,2 2,2 2,1,13,15,12 -,3 Finansiering, forsikring og erhvervsservice mv. 22,3 2,5 -,8-1,1 -,19 -,22 -,23 -,2 Anden serviceindustri 11,3 11,8 1,3 3,7,14,43,41 -,2 Offentlige og personlige tjenester 26,4 2,8, -,7,1 -,14 -,18 -,4 Samlet økonomi 1 1 1,6 2,31 1,1-1,21 Detail- og engroshandel Transport

6 SIDE 6 Øget produktivitet leder til faldende priser Brancher med store produktivitetsfremgange oplever ofte faldende priser som følge af intens konkurrence. Høj produktivitetsudvikling leder ofte til faldende/afdæmpede prisstigninger Amerikanske branchedata fra Produktivitetsstigninger Prisstigninger Kontormaskiner Billede- og radiorør -5 Radio- og TV-modtagere Bygge- og anlæg Produktivitet Outputpriser Anmærkning Gennemsnitlige årlige ændringer fra data for 65 amerikanske brancher EU-Klems og DI-beregninger Produktivitetsudviklingen måles typisk i faste priser, og siger derfor ikke noget om de varer og tjenester, der produceres er i stand til at holde priserne. helt i bund Målt i faste priser var det kun Italien og Spanien, der havde en svagere produktivitetsudvikling end i perioden fra 1998 til 28. Kun Italien og Spanien klarer sig dårligere

7 SIDE 7 Udviklingen i BNP pr. arbejdstime målt i faste priser Vækst fra OECD, s Statistik og DI-beregninger Slovakiet Sydkorea Polen Tjekkiet Irland Ungarn Grækenland Island USA Finland Storbritannien Japan Sverige Luxembourg Frankrig Østrig OECD Tyskland Eurozonen New Zealand Norge Portugal Holland Australien Canada Mexico Belgien Schweiz Spanien Italien Ved at opgøre produktivitetsudviklingen i løbende priser fremgår det, at har klaret sig lidt bedre end de normale opgørelser af produktivitetsudviklingen afspejler. Men ligger stadig i bunden. Udviklingen i BNP pr. arbejdstime målt i løbende priser Vækst fra 1998 til 28 OECD, s Statistik og DI-beregninger Slovakiet Mexico Ungarn Island Polen Norge Sydkorea Tjekkiet Irland Grækenland Luxembourg Australien Storbritannien USA Spanien Portugal New Zealand Canada Holland Sverige OECD Finland Frankrig Eurozonen Østrig Belgien Italien Tyskland Schweiz Japan

8 At vi klarer os bedre i løbende priser afspejler, at de danske produkter klarer sig bedre i pris, end produkterne fra en lang række andre lande.... også hvis der tages højde for prisudviklingen s meget svage produktivitetsudvikling i løbet af de seneste 1 år, kompenseres derfor lidt fordi vi opnår højere priser (bytteforholdet), men det er langt fra nok til at sikre os samme velstandsfremgang som i udlandet. Langvarigt efterslæb i produktivitet Den danske produktivitetsudvikling har været kraftigt aftagende i løbet af de seneste 4 år, og det betyder en lavere fremgang i den danske velstand. Bekymrende udsigter for dansk økonomi Umiddelbart er der nemlig kun to veje til øget dansk velstand : Der skal arbejdes flere timer Der skal arbejdes mere produktivt1 De sidste 4 års økonomiske vækst er blevet skabt uden at der er blevet arbejdet flere timer i produktionen. Siden 1966 er beskæftigelsen steget med næsten 6. personer, men samtidig er den årlige arbejdstid blevet reduceret. Antallet af præsterede var i 28 knap 3½ pct. lavere end i Flere arbejder i færre timer Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlige årlige vækstbidrag i pct. 6 Præsterede timer 5 4 Produktivitet 3 2 s Statistik Det er underordnet om der er tale om et højere arbejdstempo, ny teknologi, bedre maskiner eller om der er tale om udvikling af produkter der via innovation, kvalitet og design gør det muligt at opnå bedre priser. SIDE 8

9 Det er alene via øget produktivitet, at de seneste 4 års værdiskabelse er fremkommet. Produktiviteten er i gennemsnit vokset med knap 2½ pct. om året siden 1966, men den årlige produktivitetsvækst har været kraftigt aftagende i løbet af perioden. Således var den økonomiske fremgang i perioden fra 24 til 28 primært drevet af flere præsterede arbejdstimer og ikke gennem øget produktivitet. SIDE 9 Aftagende produktivitetsvækst Væksten på arbejdsproduktiviteten fordelt på årsager Markedsmæssig økonomi i alt Gennemsnitlig årlig vækst i pct. 5 Totalfaktorproduktivitet 4 Arbejdskraftkvalitet 3 Anden kapitalintensitet 2 1 It-kapitalintensitet s Statistik Den aftagende produktivitetsvækst skyldes flere forhold Eksempelvis har investeringer i maskiner, bygninger mv. ikke bidraget til produktivitetsvæksten siden Løftet i kvaliteten af den arbejdskraft der indgår i produktionen har også været meget beskedent i de senere år. Endelig har totalfaktorproduktiviteten tekniske fremskridt, organisering af arbejdet mv. også været faldende. I de kommende mange år er der udsigt til en faldende arbejdsstyrke, og derfor er de næste mange års økonomiske vækst dybt afhængig af fornyet fremgang i produktiviteten. Faldende arbejdsstyrke øger presset på produktiviteten

10 SIDE 1 Vigtigt for konkurrenceevnen Udviklingen i konkurrenceevnen har enorm betydning for en lille åben økonomi som, da den er afgørende for om vi er i stand til at afsætte vores varer i udlandet. Produktivitet og konkurrenceevne går hånd i hånd Hvis varer og tjenester produceret i ikke er konkurrencedygtige i et internationalt perspektiv, vil det føre til svigtende eksport, øget import, tab af danske arbejdspladser og tabt velstand. Den svage danske produktivitetsudvikling kombineret med, at de danske lønninger er steget mere end i udlandet, har svækket den danske konkurrenceevne mærkbart. Derfor oplever vi nu, at eksporten, som har været den primære vækstmotor i løbet af de seneste 4 år, endnu ikke kommet med i det opsving, som allerede har ramt de internationale eksportmarkeder. Svækket konkurrenceevne har ramt eksporten Krisen har medført et øget fokus på pris, og da danske virksomheder over en længere årrække har fået forringet konkurrenceevnen, står vi nu svagere i den globale konkurrence. En svagere dansk produktivitetsudvikling inden for sammenlignelige brancher indikerer, at der er nogle særlige danske udfordringer. Enten har de danske virksomheder bare ikke været lige så gode til at arbejde med produktivitet som deres udenlandske konkurrenter, eller også er der samtidig nogle særlige danske problemer med rammevilkårene (uddannelse, skattesystem, infrastruktur, arbejdsstyrke mv.). F.eks. kan mangel på kvalificeret arbejdskraft medføre, at investeringer i forskning, udvikling og nyt produktionsapparat placeres i udlandet. Et stort og fleksibelt arbejdsmarked hjælper ikke, hvis det er spændt til bristepunktet. De høje danske marginalskatter kan samtidig være med til, at bremse danskernes lyst til, at yde en ekstra indsats og tage videregående uddannelse. Mens Lukkeloven og Planloven hindrer effektiviseringer i detailhandlen, da butikskæder bliver begrænset af åbningstider og salgsarealer. artiklen udgives af DI i samarbejde med FIH Rammevilkårene skal være i top og understøtte produktiviteten

11 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere