Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex"

Transkript

1 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven har skabt debat verden over. Også i Danmark har der været sagt og skrevet meget om den svenske lov. Der har været bragt mange modsatrettede informationer i medier og politiske debatter. Men hvad er op og ned i debatten? Hvad er fup, og hvad er fakta? Det gør vi rede for i dette faktaark ved at lade de svenske kilder tale for sig selv. Om baggrunden for det svenske forbud mod købesex. Om, hvad svensk politi, svenske socialarbejdere og svenske prostituerede selv mener om loven og dens resultater. Hovedkilden er evalueringen foretaget af den svenske rigsadvokat i 2010 af effekterne af lovens første 9 år, 1 suppleret med oplæg fra den nationale rapportør om menneskehandel ved det svenske rigspoliti 2 og andre relevante kilder. For mere information om kilderne henvises til fodnoter samt kildelisten i slutningen af teksten. Faktaarket kan også downloades på Men først et resumé af de væsentligste effekter af loven (kilderne findes i hovedteksten): RESUMÉ Overordnet Forbuddet mod køb af seksuelle ydelser har haft den ønskede effekt og udgør et vigtigt værktøj i forebyggelse og bekæmpelse af prostitution. Sexkøberne Der er blevet færre sexkøbere. Loven virker afskrækkende/forebyggende på mænd, der overvejer at begynde at købe sex. Forholdene for de prostituerede Intet tyder på øget vold mod prostituerede. Intet tyder på, at prostituerede har fået forværrede livsvilkår. Prostituerede oplever, at loven har givet dem mere magt over deres situation, fordi de bl.a. kan anmelde truende sexkøbere for sexkøb. Loven har gjort det nemmere for prostituerede at stoppe i prostitution og søge hjælp. 1 Förbud mot köp av seksuelle tjänst. En utvärdering Stockholm, Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i Italien og Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i UK

2 2 Prostitutionens omfang og arenaer Prostitutionen er stagneret, muligvis faldet en smule. Intet tyder på, at prostitution og bordelvirksomhed er gået under jorden. Gadeprostitutionen er halveret. Der er ikke sket en øgning i andelen af udenlandske gadeprostituerede som i andre lande. Intet tyder på, at indendørsprostitution er øget på f.eks. hoteller, restauranter og sexklubber/barer. Intet tyder på, at gadeprostituerede har skiftet arena til indendørsprostitution. Der er ingen omfattende bordelvirksomhed. Internetprostitution er øget de seneste 5 år ( ) ligesom i Danmark og Norge. Her er der dog mange flere, der sælger sex via internettet. Intet tyder på, at antallet af sexannoncer på internettet er øget hurtigere i Sverige end i Danmark og Norge. Politiet Politiet har god oversigt over de forskellige prostitutionsarenaer. Politiet finder det ikke vanskeligt at danne sig et overblik over, hvor kontakter mellem sexkøbere og prostituerede finder sted på internettet. Sexkøberne er en ny og vigtig informationskilde for politiet i forbindelse med bekæmpelse af alfonser og menneskehandlere. Det er ikke blevet sværere for politiet at etablere kontakt til de prostituerede. Politiets tilstedeværelse i gadeprostitutionsmiljøerne opleves som en tryghed af de prostituerede. Overtrædelser af sexkøbsloven er lette at konstatere og ukomplicerede at behandle. Sexkøbsloven giver politiet langt bedre muligheder for at gribe ind på bordeller, mod menneskehandel og mod prostitution af mindreårige. Opgaven med at bekæmpe alfonser, menneskehandlere og sexkøbere er ikke svær. Politiet anser sexkøberen som den vigtigste aktør på prostitutionsområdet, som roden til, at der findes prostitution og menneskehandel. Indsatsen kræver, at det prioriteres at ville bekæmpe prostitution og menneskehandel. De sociale myndigheder Det er ikke blevet sværere for de sociale myndigheder at etablere kontakt til de prostituerede. Der er en stigning i antallet af prostituerede, der søger myndighedernes hjælp til at stoppe i prostitution. Menneskehandel Loven modvirker organiseret kriminalitet; markedet er for lille og risikoen for at blive opdaget for stor, til at menneskehandlere finder det attraktivt at operere i Sverige. Menneskehandlen i Sverige har et betydeligt mindre omfang end i andre sammenlignelige lande. Antallet af ofre for menneskehandel er lavere end i de fleste andre lande. Antallet af ofre for menneskehandel ligger på et relativt stabilt niveau, mens det stiger i sammenlignelige lande.

3 3 Befolkningens holdninger til loven Der er sket en tydelig holdningsændring til sexkøb (33 pct. i 1996, 76 pct. i 1999). Støtten til loven er nu på over 70 pct. Støtten til loven er højst blandt unge. Loven placerer ansvaret for prostitution og menneskehandel hos sexkøberen og ikke hos den prostituerede. Prostitueredes holdninger til loven Personer, der er i prostitution o er kritiske over for sexkøbsloven, o synes at loven stigmatiserer dem, o synes, at deres vilje ikke respekteres. Personer, der er kommet ud af prostitution o er gennemgående positive over for loven, o synes, at loven har givet dem styrke til at forlade prostitution, o synes, at loven har frataget dem skylden for den udnyttelse, de har været udsat for, o synes ikke, der findes frivillig prostitution, o synes, at det er sexkøberne, der lokker kvinder ind i prostitution, o at udnyttelsen i prostitution ikke er noget, man vil se eller forstå, mens man er i prostitution. DEN SVENSKE SEXKØBSLOV Loven, Förbud mot köp av sexuell tjänst, blev indført den 1. januar 1999 og revideret i Loven har følgende hovedformål: 1. Afskrække personer fra at købe sex, gøre kundekredsen mindre og derved mindske antallet af udnyttede personer i prostitution 2. Gøre det mindre attraktivt at etablere omfattende prostitutionsvirksomhed 4 Loven er udsprunget af et større lovkompleks, Kvinnofrid, hvis formål var at bekæmpe mænds vold mod kvinder. Den svenske sexkøbslov tager udgangspunkt i, at: 1. prostitution er en af mange former for mænds vold mod kvinder 2. prostitution er skadeligt både for den, der prostituerer sig, og for samfundet 3. prostitution er et udtryk for den skæve magtbalance mellem mænd og kvinder, idet kvinder gøres til en vare, som mænd kan købe. Loven pålægger den, der køber sex, ansvaret for udnyttelsen; sexkøb anses som vold og kriminelt, på samme måde som det anses for kriminelt at begå andre former for vold mod kvinder. 56 Straffen for sexkøb 3 Förbud mot köp av seksuelle tjänst. En utvärdering Stockholm, 2010, s. 13 og s Anna Skarhed, rigsavokat, Sverige, formand for evalueringskomiteen. Fra oplæg ved 8.marts-initiativets internationale konference om prostitution og menneskehandel, maj 2011: 5 Förbud mot köp av seksuelle tjänst. En utvärdering Stockholm, 2010, s. 53 samt Kvinnofridsbetænkningen fra 1995: 6 Det svenske justitsministeriums betænkning, 1997/98 m.fl.

4 4 var fra bøder eller fængsel i højst 6 mdr. Herefter forhøjede den svenske regering med Moderaterne i spidsen straffen til fængsel i højst 1 år på baggrund af evalueringskomiteens anbefalinger 7. Baggrunden for det svenske forbud mod køb af sex I 1981 udkom rapporten Prostitution: beskrivning, analys, forslag til åtgärder 8 (650 sider). Den kortlagde den svenske sexindustri. Undersøgelsen var epokegørende, idet Sverige som det første land nogensinde forlod skrivebordene og gik ud og spurgte de prostituerede selv, hvordan de oplevede det at være i prostitution. 140 sider af rapporten er beretninger fra prostituerede. Beretningerne skabte en grundig debat om prostitution i Sverige og var medvirkende til, at man 18 år efter forbød køb af sex. Evaluering af lovgivningen I november 2010 kom den svenske regerings evaluering af lovgivningen: Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering Evalueringen er udarbejdet af en komité, som blev ledet af rigsadvokat Anna Skarhed, og som derudover bestod af bl.a. eksperter på prostitutionsområdet 10. Resultaterne dækker effekterne af lovens første 9 år. Nedenfor gennemgås først effekterne af den svenske lovgivning, hvad angår hovedformålene. Herefter gennemgås øvrige effekter. Til sidst gengives kort evalueringens væsentligste forslag til, hvordan indsatsen i Sverige kan forbedres. LOVENS EFFEKTER Evalueringskomiteen konkluderede overordnet, at forbuddet mod køb af seksuelle ydelser har haft den ønskede effekt og udgør et vigtigt værktøj i forebyggelse og bekæmpelse af prostitution 11. Ad lovens formål 1: Afskrække personer fra at købe sex, gøre kundekredsen mindre og derved mindske antallet af udnyttede personer i prostitution Sexkøberne Andelen af svenske mænd, som oplyser, at de har købt sex, er mindsket efter kriminaliseringen af sexkøb % svarer i en undersøgelse i 2008, at de nogle gange har købt sex. I 1996 svarede 13 % af adspurgte mænd, at de nogle gange havde købt sex: Hvor hver ottende svenske mand tidligere havde købt sex, er det nu kun hver trettende. En del af de svenske mænd, som deltog i undersøgelsen i 2008, angav forbuddet som årsag til, at de ikke længere købte sex 13. Loven har en afskrækkende og dermed forebyggende virkning på mænd, der overvejer at købe sex. I Danmark er de seneste tal om sexkøbere fra Her havde 14 % mænd (ca )købt sex. En tredjedel (ca ) havde købt sex jævnligt 14. Der er intet, der tyder på, at gruppen af danske sexkøbere er blevet mindre siden 2005 til trods for den omfattende mediedækning af prostitutionens konsekvenser samt forskellige kampagner mod kvindehandel Prostitution: beskrivning, analys, forslag til åtgärder, Arne Borg et al, 1981 (findes ikke elektronisk) 9 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Lautrup, Claus. "Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse...": en sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder. Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte, 2005:

5 5 Sexkøbere, der er blevet straffet I perioden januar 1999 til september 2008 er mænd blevet anholdt med baggrund i lovgivningen 15. Heraf har 617 mænd ( ) modtaget en bøde 16. Lovens effekt kan dog ikke kun vurderes ved at tælle antal dømte og antal politirapporter. Det skyldes bl.a., at politiet intervenerer, hvis de har en person mistænkt for at skulle til at/planlægger at købe sex, og informerer disse potentielle købere om, at sexkøb er forbudt. 17 Denne forebyggelse betyder, at disse sexkøbere ikke sigtes og derfor ikke tæller i statistikken. Prostitutionens omfang Mens der gennem de 9 år, den svenske evaluering omhandler, er sket en stigning i prostitutionen i de øvrige nordiske lande, er prostitutionen ikke øget i Sverige 18. Da der generelt er store ligheder de nordiske lande imellem, er det rimeligt at antage, at prostitutionen også ville være øget i Sverige, hvis man ikke havde forbudt køb af sex. 19 Da annoncering af prostitution på internettet er vokset kraftigt i samme periode på globalt plan, er stagnationen i omfanget af prostitution i Sverige bemærkelsesværdigt. Det samlede antal prostituerede i Sverige lå på mellem og individer i 1980 erne og 1990 erne, men er sandsynligvis lavere i dag 20. Ovenstående figur er fra den svenske evaluering og viser udviklingen i antallet af prostituerede i henholdsvis Danmark og Norge i Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i Italien 16 Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i Italien 17 Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i UK 18 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 154

6 6 Antallet af personer i gadeprostitution er ifølge den svenske rigsadvokats evaluering halveret i Sverige 22. Årsagen anses for at være en direkte følge af kriminaliseringen af sexkøb 23. I øvrigt skal det bemærkes, at politiet i Oslo oplyser, at gadeprostitutionen i Oslo er halveret i 2011 sammenlignet med 2009, hvor Norge fik en tilsvarende lovgivning om forbud mod køb af sex 24. Samtidig oplyser norsk politi, at omfanget af indendørsprostitutionen i Oslo er reduceret fra 260 til 60 individer om dagen 25 fra 2009 til Ifølge Prostitutionsenheten i Stockholm, et kommunalt hjælpetiltag for prostituerede, der har lavet opsøgende arbejde i det stockholmske prostitutionsmiljø i mere end et årti, fordelte antallet af kvinder i gadeprostitution pr. aften/nat i Stockholm sig således: 1996: 270 individer pr. år 2008: 180 individer pr. år 1998: kvinder pr. aften/nat 2008: kvinder pr. aften/nat Hvor kvinderne før hovedsagelig var narkomaner, sås i 2008 nærmest ingen narkomaner. Der var i 2008 få udenlandske kvinder, som var kontrolleret af menneskehandlere/alfonser. Samme billede sås i Göteborg. I Malmö sås en reduktion fra 30 til 10 kvinder pr. aften/nat. Her var kvinderne fortsat fortrinsvis narkomaner 26. Prostitutionsenheten gennemførte ligeledes to undersøgelser af salg af sex via internettet i 2005 og Her fandt man, at 327 forskellige individer solgte sex via disse annoncer. Antallet af udenlandske kvinder i gadeprostitution er ifølge den svenske evaluering øget markant i samtlige nordiske lande, mens denne udvikling ikke er set tilsvarende i Sverige 27. SFI anslår, at den samlede population af udenlandske gadeprostituerede i Danmark i 2010 (efter den svenske evaluering) lå på 595 individer 28. Servicestyrelsen estimerede i deres seneste opgørelse, at der samlet var 712 danske og udenlandske gadeprostituerede 29. Samtidig foreligger der fra Københavns Kommunes direktør en skrivelse, der angiver, at Servicestyrelsen opgør det samlede antal gadeprostituerede i København til 956 i 2008/2009 og 492 i 2009/2010, men med 21 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering s NB: Tallet er fra før den danske SFI-undersøgelses omfangsundersøgelse fra 2010, der anslår ca individer i prostitution i DK. Undersøgelsen er dog meget fejlbehæftet og statistisk ikkevalid, se analyse af statistisker Inge Henningsen: Også prostituerede har krav på en retvisende statistik: 22 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Bøhler, Harald. Superintendent ved Oslo Politis STOP-enhed. Oplæg ved 8.-marts-initiativets internationale konference om prostitution og trafficking, Grosse Freiheit?, maj 2011: 25 Bøhler, Harald, superintendent ved Oslo Politis STOP-enhed. Oplæg ved 8. marts-initiativets konference om prostitution og trafficking, maj Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i Italien 27 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering s Prostitution i Danmark, s. 15, SFI Prostitution i Danmark, s. 291 SFI 2011

7 7 den forklaring, at der er sket en ændring i opgørelsesmetoden i 2009/2010, der betinger faldet og at det ikke betyder, at antallet af gadeprostituerede er faldende 30. Det må konstateres, at der ikke findes statistisk sammenlignelige opgørelser over prostitutionens omfang, herunder gadeprostitutionen i Danmark, men at omfanget af gadeprostitution i alle de tilgængelige opgørelser er større end i Sverige. Samtidig tyder intet på, at indendørsprostitution i Sverige er øget på f.eks. hoteller, restauranter og sexklubbarer. Der er heller intet, der tyder på, at gadeprostituerede er rykket indendørs efter forbuddet. 31 Ad lovens formål 2: Gøre det mindre attraktivt at etablere omfattende prostitutionsvirksomhed i Sverige Bordelvirksomhed Der ses ikke nogen omfattende bordelvirksomhed i Sverige. Og der er intet, der tyder på, at prostitution og bordelvirksomhed er gået under jorden 32. Sexkøberne skal fortsat kunne finde kvinderne, hvilket betyder at også politiet, de sociale myndigheder m.fl. kan finde frem til de prostituerede. Netop rekrutteringen af sexkøbere er det svage punkt for menneskehandlere og alfonser. Det er bl.a. nemt for svensk politi at overvåge internettet for at finde frem til de handlede kvinder/prostituerede 33, ligesom sexkøbernes vidneudsagn ved domstolene om, hvor og hvordan sexhandlen blev foretaget, giver politiet vigtige oplysninger om, hvordan markedet er organiseret 34. Sexkøberne er en ny og vigtig informationskilde for politiet i forbindelse med at bekæmpe handel med kvinder. Dengang man ikke havde et forbud mod at købe sex, blev sexkøberne ikke afhørt, og politiet gik glip af sexkøbernes informationer om markedets organisering. Organiseret kriminalitet Lovgivningen har modvirket etableringen af organiseret kriminalitet i Sverige. Telefonaflytninger af menneskehandlere afslører, at menneskehandlerne ser forbuddet som en barriere for at etablere sig i Sverige. De vil hellere etablere sig, hvor risici er mindre og markedet større 35. Tilsvarende oplyser ofre for menneskehandel til politiet, at menneskehandlere og alfonser omtaler Sverige som et dårligt marked 36, og de vælger derfor ofte at operere i andre lande end Sverige 37. Menneskehandel Menneskehandlen i Sverige har et betydeligt mindre omfang end i andre sammenlignelige lande 38 og antallet af ofre for menneskehandel er lavere end i de fleste andre lande Svar til medlem af Københavns Kommunes borgerrepræsentation Lars Aslan Rasmussen fra Københavns Kommunes direktør, april 2011; shx 31 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 33 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 34 Oplyst ved telefonkontakt marts 2012 med national rapportør ved svensk rigspoliti, Kajsa Wahlberg 35 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 36 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 37 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 38 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Kajsa Wallberg. 2011, tale ved Kvinderådets konference, marts 2012:

8 8 Det er sværere og mere omkostningstungt for menneskehandlere at operere i Sverige, bl.a. er menneskehandlerne tvunget til at operere med bordeller i lejligheder på flere adresser og til ofte at skifte adresser samt at ledsage prostituerede til kunder eller arrangere møder på specifikke tidspunkter 40. Antallet af kvinder handlet til den svenske sexindustri har været relativt stabilt. Årsagen til, at der ikke ses en stigning, er sandsynligvis sexkøbsloven i kombination med, at politiet har givet bekæmpelse af menneskehandel højere prioritet 41. Holdningen til prostitution i den svenske befolkning Der ses en tydelig holdningsændring til køb af sex i den svenske befolkning ved og efter lovens indførelse. 76 pct. svarede i 1999, at det var rigtigt at forbyde køb af sex 42. I 1996, hvor forarbejdet til loven stod på, var holdningen tæt på den modsatte, idet 67 pct. ikke mente, at sexkøb skulle betragtes som kriminelt 43. I samtlige tre holdningsundersøgelser, som er lavet efter lovens indførelse, har befolkningens støtte til loven ligget på over 70 pct. 44. Støtten er højst blandt de unge, hvilket betyder, at kriminaliseringen af sexkøb må forventes at bestå 45. Dette står i kontrast til holdningen blandt danske unge, hvor mange forholder sig ironisk distancerende til konsekvenserne af at indlede en karriere som prostitueret 46. Loven og dens opbakning i befolkningen sender et klart signal til mænd om, at det ikke er socialt acceptabelt at købe sex. Loven placerer ansvaret for prostitution hos sexkøberen, ikke hos den prostituerede. Vold og trusler mod prostituerede Bekymring for, at prostitution med et forbud ville gå under jorden, har også medført en bekymring for øget risiko for fysiske overgreb og forværrede livsvilkår for de prostituerede. Der er dog intet, som tyder på, at dette er tilfældet 47. Hverken politiet eller de sociale myndigheder rapporterer om en øgning i vold mod prostituerede 48. Derimod oplyser prostituerede, at de kan true sexkøberen med at anmelde ham for selve sexkøbet samt for vold, hvis han bruger vold eller på anden måde er truende og grænseoverskridende 49. Sexkøberen kan ikke anmelde den prostituerede, da hun ikke begår lovbrud. Dette forhold giver den prostituerede bedre magt over sin situation, også hvis hun fortsætter i prostitution. Muligheder for støtte og hjælp fra politi og offentlige myndigheder Kontakterne mellem de prostituerede, politiet og de sociale myndigheder er ikke blevet sværere at etablere. Tværtimod oplever Prostitutionsenheten i Stockholm, at loven har gjort det nemmere for de prostituerede at stoppe i prostitution og søge hjælp. De har i løbet af 2000-tallet oplevet en stor stigning i antallet af klientkontakter. Også i Kompetencecenter Prostitution i Malmø oplever man, at mange kvinder tager kontakt for at få støtte til at forlade prostitution Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 41 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 42 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Flere unge sælger sex, MetroExpress, : 47 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 49 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 50 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 126

9 9 Det ser altså ikke ud til, at sexkøbsloven har hindret gadeprostituerede i at søge hjælp hos de sociale myndigheder, det ser tværtimod ud til, at de målrettede indsatser, bl.a. fra politiets side, gør, at forudsætningerne for at søge hjælp og få kontakt med myndighederne er blevet bedre. 51 Bl.a. opfattes politiets tilstedeværelse i gadeprostitutionsmiljøerne som en tryghed af de prostituerede. De prostitueredes opfattelse af sexkøbsloven Den svenske evaluering fastslår, at de personer, der er i prostitution, er kritiske over for sexkøbsloven og påpeger, at loven er med til at stigmatisere dem, mens de personer, der er kommet ud af prostitution, er positive over for loven og beskriver, at loven har givet dem styrke til at forlade prostitution. Loven har frataget dem skylden for den udnyttelse, de har været udsat for. Mennesker, der fortsat er i prostitution, påpeger, at de oplever, at: loven stigmatiserer dem de selv har valgt at prostituere sig og ikke er ufrivilligt udsat for udnyttelse deres vilje ikke respekteres De personer, der er kommet ud af prostitution, er gennemgående positive over for sexkøbsloven og oplever, at: loven fratager dem skylden for den udnyttelse, de har været udsat for fra sexkøbernes side loven har givet dem styrke, ved at det er sexkøberne, der har ansvaret for de sjælelig sår og de svære minder, som de skal leve med resten af livet det er sexkøberne, der lokker unge kvinder ind i prostitution der ikke findes nogen frivillig prostitution, men at prostitution altid handler om, at sexkøberen har magten, og at den prostituerede udnyttes den udnyttelse, der sker i prostitution, ikke er noget, man vil se eller forstå, mens man er i prostitution 52 De store forskelle på, hvordan personer, der stadig er i prostitution, og personer, der er kommet ud af prostitution, opfatter prostitution, som er fremkommet i den svenske evaluering, ligger tæt op af de forskellige opfattelser, man møder i andre undersøgelser. Forskellen på, hvordan den prostituerede opfatter sin situation, når hun er aktiv i prostitution, og når hun er ophørt med at prostituere sig, afspejler sig også tydeligt i fx den danske prostitutionsdebat, hvor en mindre gruppe aktivt prostituerede kæmper for, at prostitution skal gøres til et arbejde, fordi de mener, at der er tale om et frit valg, mens nogle af de kvinder, der har forladt prostitution, fortæller om prostitutionens mange skadevirkninger, opfatter prostitution som overgreb og støtter en indførelse af et forbud mod sexkøb. Annoncering på internettet Internetprostitution er øget i Sverige i de seneste 5 år 53. Tilsvarende er også sket i Danmark og Norge. Dog er der mange flere personer, som tilbyder sex via internettet i Danmark og Norge, og intet tyder på, at antallet af annoncer er øget hurtigere i Sverige end i Danmark og Norge Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 19

10 10 Svensk politi laver regelmæssige søgninger på internettet og finder på denne måde ud af, hvor prostitutionskontakter sker, lig som politiet analyserer informationer fra offentligheden samt fra myndigheder og organisationer på prostitutionsområdet. Politiet finder det ikke vanskeligt at danne sig et overblik over, hvor kontakter mellem sexkøbere og prostituerede finder sted på internettet. Grafen viser udviklingen i annoncering på internettet i Sverige, Norge og Danmark 55 Politiets indsats Overtrædelser af loven om forbud mod køb af seksuelle ydelser er lette at konstatere og ukomplicerede at behandle 56. Politiet har med loven fået langt bedre muligheder for at gribe ind på bordeller, mod menneskehandel og mod prostitution af mindreårige. Tidligere var det nødvendigt for politiet at bevise: at der var tale om handlede personer at køberen vidste, at den prostituerede var mindreårig, eller at alfonsen faktisk var en alfons Nu kan politiet også få adgang til informationer om og adgang til prostitutionsmiljøerne via sexkøberne. Sexkøbsloven har givet politiet endnu et redskab til at bekæmpe alfonser og menneskehandlere. I sager om rufferi eller menneskehandel indkaldes sexkøberen til domstolen for at svare på spørgsmål om sit sexkøb, om hvor og hvordan kontakten er sket, og det giver anklagemyndighed, politi og domstole et godt billede 55 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 23

11 11 af, hvordan sexhandlen går til, og hvordan markedet ser ud viden, som kan bruges i den videre bekæmpelse af prostitution og menneskehandel 57. Politiets forbedrede oversigt over sexindustrien har også givet bedre oversigt over anden organiseret kriminalitet som narkohandel, hvidvaskning af penge, anden økonomisk kriminalitet og rockerkriminalitet, fordi det er de samme kriminelle netværk, der operer på alle disse områder 58. Antallet af personer, som anholdes og tiltales for køb af sex, samt antallet af menneskehandlere og alfonser, som anholdes og tiltales, er naturligvis afhængig af politiets og anklagemyndighedens prioriteringer og ressourcer 59. Men der er ikke tale om, at opgaven er svær, eller at det ikke er muligt at finde frem til de prostituerede. Svensk politis syn på efterspørgslen efter prostitution Svensk politi anser sexkøberen som den vigtigste aktør på prostitutionsområdet, som roden til, at der overhovedet findes prostitution og menneskehandel til prostitution. Uden sexkøberne ville sexindustrien lukke ned. I arbejdet med sexkøberne minder politiet dem derfor bl.a. om, at de både skader de prostituerede og med deres penge understøtter international organiseret kriminalitet. 60 ANBEFALINGER TIL AT FORBEDRE INDSATSEN I SVERIGE Evalueringskomiteen foreslog forskellige initiativer til at styrke indsatsen. De væsentligste var: Et fortsat og bæredygtigt socialt arbejde 61 : Der skal øget fokus på indsatser rettet mod sexkøberne, indsatsen for at forebygge, at børn og unge ender i prostitution, skal styrkes, professionelle skal uddannes bedre, og informationsindsatser for at påvirke befolkningens holdninger til sexkøb skal fortsætte. Oprettelse af et nationalt center for bekæmpelse af prostitution om menneskehandel, så indsatsen koordineres 62. En øgning af straframmen fra maximalt fængsel i 6 mdr. til 1 år. Årsagen hertil var, at nogle af overtrædelserne var så alvorlige, at straframmen ikke er tilstrækkelig 63. Forhøjelsen af straframmen er allerede blevet fremsat af den borgerlige regering og vedtaget i den svenske rigsdag. 57 Fra kronikken i Politiken, august 2012: I seng med friheden: ud fra oplysninger fra rapportør Kajsa Wahlberg på Kvinderådets konference, maj 2012, samt mailkorrespondance, der bekræfter udsagnet 58 Kajsa Wallberg 2008, oplægi UK. 59 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Kajsa Wahlberg, oplæg på Kvinderådets konference, marts 2011: 61 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 25

12 12 LANDE, HVOR DET ER FORBUDT AT KØBE SEX Sverige (1999) Island (2009) Norge (2009) Ovennævnte lande har forbudt køb af sex efter svensk model for at begrænse mænds vold mod kvinder og styrke indsatsen for at bekæmpe handel med kvinder. LANDE, HVOR DET ER DELVIST FORBUDT AT KØBE SEX Finland ( ) England (2010) Der er andre lande, der også har indført et forbud mod sexkøb, f.eks. Litauen, men i disse lande er det også kriminelt at prostituere sig. LANDE, DER OVERVEJER AT INDFØRE ET FORBUD MOD KØB AF SEX Irland Skotland Frankrig Albanien Israel 65 Cuba 64 Finland overvejer i øjeblikket at indføre et fuldt forbud mod sexkøb efter svensk model tion_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7b% %22%3a %7D&action_type_map=%7B% %22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map 65 Prostitution law passes first Knesset hurdle:

13 13 KILDER og baggrundsmateriale Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering : Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK: Kajsa Wahlberg, 2008, oplæg i Italien: Kajsa Wallberg. 2011, tale ved Kvinderådets konference, marts 2012: 24 frågor och svar om prostitution, Prostitutionsenheten i Stockholm, Svar til medlem af Københavns Kommunes borgerrepræsentation Lars Aslan Rasmussen fra Københavns Kommunes direktør, april 2011: AAFA8BB5C.ashx Prostitution i Danmark, SFI, 2011: Prostitution: beskrivning, analys, forslag til åtgärder; Arne Borg et al, 1981 (findes kun i bogform) I seng med friheden, kronik i Politiken, 29. august 2012: Flere unge sælger sex, MetroExpress, juni 2007: Oplæg af Harald Bøhler, kriminalinspektør ved Oslo Politis STOP-enhed., 8 marts-initiativets internationale konference om prostitution og trafficking, maj 2011: Oplæg af rigsadvokat Anna Skarhed om resultaterne af den svenske evaluering af sexkøbsloven, 8. martsinitiativets internationale konference om prostitution og trafficking, maj 2011: Kriminalinspektør ved Stockholm Politis afdeling for organiseret kriminalitet, Jonas Trolle, oplæg i Dublin, september 2011: Kriminalinspektør ved Stockholm Politis afdeling for organiseret kriminalitet, Jonas Trolle, Oplæg i Mexico, 2010: Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swedish Prostitution Law, Max Waltman, Stockholm University - Department of Political Science, 2011:

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet

vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Høringssvar fra Dansk Kvindesamfund vedrørende Straffelovrådets betænkning om revision af straffelovens kapitel 24, for så vidt angår anbefalingerne på prostitutionsområdet Dansk Kvindesamfund fremsender

Læs mere

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer.

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer. Stop en halv Jeg har just set, at der er kommet et udkast til et resolutionsforslag om at forbyde køb og salg af seksuelle ydelser. Til alt held er det kun et udkast, så jeg håber meget, at det bliver

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK >-r:- - - P R O S T I T U I O N I DANMARK Afdelingsleder; Lars Pico Geerdsen

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 234 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK : SSfe.v ' y / iahfe' 11:21 JENS KOFOD THERESA FRØKJÆR DYRVIG KRISTOFFER

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2012/2013

NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2012/2013 NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 212/213 Dato: 4. april214 Sagsnr: 13/43515 Initialer: MHS Af Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer Resumé: I perioden juli 212 juni 213

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

MENNESKER TIL SALG. »Prostitution er kvindens ældste erhverv« »Prostitution er kvindens frie valg«

MENNESKER TIL SALG. »Prostitution er kvindens ældste erhverv« »Prostitution er kvindens frie valg« »Prostitution er kvindens ældste erhverv«mennesker TIL SALG»Prostitution er kvindens frie valgder er forskel på tvungen og frivillig prostitutionprostitution forhindrer voldtægthandicappede mænd har også

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

Indstilling. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 16. juli 2007 Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og 1. Resume

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen 100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen SonyEricsson undersøger 100 nordiske kvinders holdninger til mobiltelefonen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er på vegne af SonyEricsson foretaget

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer

Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer NOTAT Titel Prostitutionens omfang og former 2013/2014 21. september 2015 Sagsnr: 14/49231 Initialer: MHS Af Socialstyrelsen, Kontoret for voksne med sociale problemer Resumé: I perioden juli 2013 juni

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2008 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K 17. marts 2009 J.nr. 2008-001-27 Sagsbehandler: ASL + bilag POLITIAFDELINGEN Juridisk Sekretariat Polititorvet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Sikrer legaliseringen de prostituerede med hensyn til menneskerettigheder og beskytter den dem mod udnyttelse?... 27 Understøtter legaliseringen de

Sikrer legaliseringen de prostituerede med hensyn til menneskerettigheder og beskytter den dem mod udnyttelse?... 27 Understøtter legaliseringen de Indhold Indledning... 3 The Prostitution Reform Act... 3 Den new zealandske sexindustris organisering og omfang... 4 Organisering... 4 Omfang... 4 Kilder... 5 Analyse... 7 Evalueringsrapportens undersøgelsesmetode...

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 229 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. april 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber

Skema til høringssvar - Prostitutionsbegreber 2010 - Høringssvar sendes til Dine oplysninger Navn Helle Wittrup-Jensen Navn Jane Vinther, Nina Hedegaard og Hanne Helth Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Folketingets Socialudvalg Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 2. maj 2006 Tlf. 3392

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. oktober 2006 Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution. 1. Resume Forslaget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

8. marts-initiativets kommentarer til Prostitution i Danmark (SFI)

8. marts-initiativets kommentarer til Prostitution i Danmark (SFI) 8. marts-initiativets kommentarer til Prostitution i Danmark (SFI) Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) udgav den 8. juni 2011 forskningsrapporten Prostitution i Danmark (PID). Kortlægningen

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Pia Nystrøm, konsulent. Socialstyrelsen.

Pia Nystrøm, konsulent. Socialstyrelsen. Pia Nystrøm, konsulent. Socialstyrelsen. Regeringens handleplan Et Andet Liv 2 april 2005: En helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet, der skal forebygge prostitutionslignende adfærd blandt udsatte

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

DET SKAL IKKE BARE VÆRE EN KROP MOD KROP-OPLEVELSE... En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder Af Claus Lautrup

DET SKAL IKKE BARE VÆRE EN KROP MOD KROP-OPLEVELSE... En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder Af Claus Lautrup DET SKAL IKKE BARE VÆRE EN KROP MOD KROP-OPLEVELSE... En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder Af Claus Lautrup " Det skal ikke bare være en krop mod krop oplevelse " En sociologisk undersøgelse

Læs mere

Fanget bag åbne døre

Fanget bag åbne døre Fanget bag åbne døre om kvinder handlet til prostitution i Danmark 1 Melanie tvunget til prostitution Melanie hedder ikke Melanie, men det er nødvendigt at give hende et beskyttende dæknavn. Melanie har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug

Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug 2015/1 BSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. april 2016 af Peter Kofod Poulsen (DF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Tilde Bork (DF),

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

TALEPUNKTER. Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition

TALEPUNKTER. Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 6.B.42.a. Fra: Dato: 17. april 2008 Emne: Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition Folketingets udenrigsudvalgs samrådsspørgsmål C:

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

på Sociologisk Konference om Prostitution, tirsdag 2. december 2008, Københavns Universitet

på Sociologisk Konference om Prostitution, tirsdag 2. december 2008, Københavns Universitet Sensationalistisk misinformation af Steen Schapiro debattør, medstifter af Seksualpolitisk Forum Indlæg til Debatpanel: Oplysning eller misinformation i medierne Er debatten om prostitution fyldt med myter?

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere