KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar Udgiven. Kristiania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania."

Transkript

1

2 Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o

3 DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI.

4 Rettelser. I Tabel I er der ikke taget Hensyn til den Forandring i n, som er bevirket ved Udvidelsen af Grænserne for Kjøbstaden Trondhjem fra Iste Januar De anførte Tal blive derfor at berigtige saaledes : Landsdele. tilstedeværende. hjemmehorende. Side I: Rigets Bygder I I Rigets Byer o Heraf Kjobstoeder Side 2: Bygderne amtsvis. Søndre Trondhjem 94958j Byerne amtsvis Søndre Trondhjem I Tabel 3 (Side 64) og Tabel 4 (Side 84) ere Tallene anførte efter de nye Grænser, og det samme er overalt Tilfældet for Fladeindholdets Vedkommende. Det bemærkes derhos, at der Side 6o under Trykningen er faldt ud et Tal, idet Bremsnes Sogns hjemmehørende skal være 2917 (ikke 917). Det statistiske Centralbureau, Kristiania lode April 1893.

5 Indhold. Side. Forord. Tabel I. Rigets Inddeling i civile Overøvrighedsdistrikter - 2, Rigets Inddeling i Stifter og Provstier Rigets Inddeling amtsvis i Præstegjeld og Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, Sorenskriverier og Fogderier Rigets Inddeling i Lægedistrikter 8o 5, Rigets Inddeling i Lagdommer og Lagsogne 86 Register 87 I

6 Forord. Idet Bureauet herved har den Ære at fremlægge en ny Udgave af Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 3' Januar 1893, skal man bemærke følgende n er angiven efter sidste almindelige Folketælling i Januar Naar kun en er anført, betegne Tallene den hjemmehørende. Hvor Forandringer i Inddelinger have fundet Sted efter Folketællingcns Afholdelse, er n angiven efter de Dye Grændser. Til det fleresteds bestaaende Forhold, at Beboere af enkelte Gaarde eller Pladse af et Præstegjeld ifølge meddelt Tilladelse erholde sine ministerielle Forretninger udførte i et andet Praestegjeld, er ikke taget Hensyn. For Nordlands og Finmarkens Amter er Fladeindholdet ligesom tidligere angivet efter ældre, tildels mindre paalidelige Beregninger. Derhos ere Opgaverne over Fladeindholdet af Tryssil og Rendalen Lægedistrikter kun tilnærmelsesvis rigtige. Man har denne Gang udeladt den i Udgaven af 1889 meddelte Fortegnelse over Fogderier og Herreder i den Orden, hvori de findes trykte i den nye Matrikul, da tilstrækkelig Oplysning derom tindes i Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge saavelsom i Statskalenderen. Det statistiske Centralbureau, Kristiania den 6 Februar A. N. Kiwi% N. R. BUN.

7 Tabel 1. Rigets Inddeling i civile Overøvrighedsdistrikter. Landsdele. Fladeindhold i km.' tilstedeværende. hjemmeherende. Rigets Bygder Rigets Byer Riget ) ! Heraf Kjøbstaeder Ladesteder I Amter. I. Smaalenene II. Akershus II 1 III. Kristiania t IV. Hedemarken 275O V. Kristians VI. Buskerud k VH. Jarlsberg og Larvik VIII. Bratsberg I5 I IX. Nedenes X. Lister og Mandal XL Stavanger XII. Søndre Bergenhus it XIII. Bergen XVI. Nordre Bergenhus XV. Romsdal! a. i Bergen Stift st 06 st 562 b. - Trondhjem Stift XVI. Sandre Trondhjetn " XVII. Nordre Trondhjem z XVIII. Nordland XIX. Tromso to XX. Finmarken Tallet angiver den hjemmelutrende, hvis Hjemstedskommuner kjendtes. Resultatet af den ombord paa norske Skibe i Udlandet t Januar 1891 foretagne Folketælling foreligger endnu ikke. 1) Jfr. Noten Side 2.

8 Tabel 1 (Forts.). Rigets Inddeling i civile Overøvrighedsdistrikter. Landsdele Fladeindhold i km. tilstede- hjemmevarende. hørende. Bygderne amtsvis. I. Smaalenene II. Akerhus IV. Hedemarken V. Kristians VI. Buskerud VII. Jarlsberg og Larvik VIII. Bratsberg IX. Nedenes X. Lister og Mandal XI. Stavanger XII. Sondre Bergenhus XIV. Nordre Bergenhus XV. Romsdal a i Bergen Stift b. - Trondhjem Stift XVI. Sondre Trondhjem XVII. Nordre Trondhjem XVIII Nordland XIX. Tromso XX. Finmarken ') o bob.* 1847I Lco , s 86«i oil , ! o Byerne amtsvis. I. Smaalenene II. Akershus III. Kristiania IV. Hedemarken V. Kristians VI. Buskerud VII. Jarlsberg og Larvik VIII. Bratsberg IX. Nedenes X. Lister og Mandal XI. Stavanger XIII. Bergen XIV. Nordre Bergenhus XV. Romsdal a. i Bergen Stift b - Trondhjem Stift XVI. Sondre Trondhjem XVII. Nordre Trondhjem XVIII. Nordland XIX. Tromso XX. Finmarken I 6.53 I.9g o ' ! , x55 9 Heri indbefattet Ladestedet Hvitsten. s) Heri ikke medregnet Ladestedet Hvitsten.

9 a Tabel 2. Rigets Inddeling i Stifter og Provstier. Landsdele. Fladeindhold i km. 2 tilstede- hjemmeværende.hørende. Riget. Stifter. I. Kristiania Stift IT. Hamar Stift 2) III. Kristiansand Stift 1) IV. Bergen Stift V. Trondhjem Stift 2) VI: Tromso Stift III ' Provstier. I. Kristiania Stift. 1. Meliens Borgesyssd. Præstegjeld : Trøgstad, Askim, Rakkestad, Eidsberg, Rodenes, Aremark. I Nedre Borgesyssd. Prtestegjeld: Id, Fredrikshald, Berg, Skjeberg, Hvaler, Borge, Glemminge, østre Fredrikstad, Vestre Fredrikstad. 3. Vestre Borgesyssel. Præstegjeld : Sarpsborg, Varteig, Tune, Onsø, Raade, Rygge, Moss, Vaaler. 4. øvre Borgesyssd. Præstegjeld : Spydeberg, Skiptvet, Hobøl, Vestby, Kraakstad, Aas, Drøbak, Nesodden. I 054., Nedre Romerike.I Praestedeld : Urskog,Holand, Enebak, Fet, Sørum, Skedsmo, Nittedalen. 6. Ovre Romerike Prmstegjeld : Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvold, Nannestad, Hurdalen Kristiania Stiftsprovsti. 16.ss Vor Frelsers, Johannes, Trefoldigheds, Uranienborg, Gamle Aker, Sagenes, Petrus, Paulus, Jakobs,Grønlands, Kampen, Oslo Menigheder samt Garnisonsmenigheden i Kristiania. 2) I Kirkens og Skolens Anliggender borer en Del af Gransherred Prgld., Kristiansand Stift, til Kristiania Stift ; se S. a8 Note 2) En Del at Rams Pred. i Trondhjem Stift hører i civil Henseende til Tolgen Herred, Hedemarkens Amt. I.

10 4 Tabel 2 (Forts.). Rigets Inddeling i Stifter og Provstier. Landsdele. Fladeindhold i km. 2 tilstedeværende. hjemmehørende. 8. Asker. Præstegjeld: Ostre Aker, Vestre Aker, Asker, Lier, Røken, Hurum. 9. Ringerike og Hallingdal. Præstegjeld : Hole, Norderhov, Aadalen, Nes, Gol, Aal, Hol. IO. Drammen. Prmstegjeld : Sigdal, Modum, Eker, Fiskum, Nedre Eker, Bragernes, Strømso. Kongsb ere). Præstegjeld Sandsvær, Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore. 12. Nordre Jarlsberg. Præstegjeld: Strømmen, Skoger, Sande, Hof, Botne, Holmestrand, Vaale, Borre, Horten. 83. Sondre 7arlsberg. Præstegjeld : Ramnes, Andebu, Stokke, Sem, Tønsberg, Nøtterø, Tjømø 14. Larvik. Præstegjeld : Sandeherred, Sandefjord, Tjølling, Larvik, Fredriksværn, Brunlanes, Hedrum, Lardal , H. Hamar Stift. 15. Hamar Stiftsprovsti. Vang Præstegjeld. I6. Hedemarken. Przestegjeld : Ringsaker, Nes, Løiten, Romedal, Stange. 17 Soler og Odalen. Prxstegjeld : Søndre Odalen, Nordre Odalen, Vinger, Eidskogen, Brandval, Grue, Hof. i8. Sondre øst erdalen. Prxstegjeld : Aasnes, Vaaler, Elverum, Tryssil, Aamot, Stor-Elvedalen. 9 Se S. 3 Note s

11 5 Tabel 2 (Forts.). Rigets Inddeling i Stifter og Provstier. Landsdele. Fladeindhold i km. 2 tilstede- hjemmeværende. herende. 19. Nordre østerdalen. Præstegjeld: Rendalen,Lille-Elve- (lalen, Tønset, Tolgen, Kvikne,Sollien. " Nordre Gudbrandsdalen. Praestegjeld : Dovre, Lesje, Skiaaker, Lom, Vaage Sondre Gudbrandsdalen. Præstegjeld : Nordre Fron, Søndre Fron, Ringebu, Øier, Ostre Gausdal, Vestre Gausdal ' Toten. Præstegjeld : Faaberg, Biri, Vardal, Ostre Toten, Vestre Toten Hadeland og Land Praestegjeld : Jevnaker, Gran, Søndre Land, Nordre Land Valdres. Præstegjeld : Søndre Aurdal, Nordre Aurdal, Vestre Slidre, Ostre Slidre, Vang Ill. Kristiansand Stift. 25. Bamle. Præstegjeld : Drangedal, Sannikedal, Skaatø, Kragerø, Bamle Skien. Præstegjeld : Brevik, Porsgrund, Eidanger, Slemdal, Gjerpen, Skien Nedre Telemarken. Præstegjeld : Solum, Honen, Lunde, Bø, Saude, Hitterdal, Ovre Telemarken estfjeldske 1). Præstegjeld: Tinn, Gransherred, Hjartdal, Seljord Ovre Telemarken vestjjeldske. Præstegjeld : Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Mo, Laardal, Vinje,Rauland Ostre Nedenes. Præstegjeld: Gjerstad, Søndeled, Risør, Dybvaag, Holt, Aamli. 1) Se S. 3 Note

12 6 Tabel 2 (Forts.). Rigets Inddeling i Stifter og Provstier. Landsdele. Fladeindhold i km.2 tilstedeværende. hjemmehivende. 38. Arendal. Prrestegjeld : Herefoss, Froland, Ostre Moland, Barbu, Tromø, Arendal, Hisø, Øiestad. I Vestre Nedenes Præstegjeld : Fjære, Grimstad, Hommedal, Vestre Moland, Høvaag, Tveid. 33. Tørr/dal Praestegjeld : Evje, Bygland, Valle, Oddernes, Øvrebø. 34. Kristiansand Stiftsprovsti Domkirkens Menighed i Kristiansand. 35. Mandal Præstegjeld : Søgne, Mandal, Holme, Bjelland, Aaseral, Nordre Søndre Undal. 36. Lister Prrestegjeld: Vanse, Herred,Lyngdal, Hægebostad. 37. Flekkefjord '44X Praestegjeld : Fjotland, Kvinesdal, Flekkefjord, Bakke, Siredalen. 38. Dalene Prsestegjeld : Sogndal, Lund, Helleland, Egersund. 39. Iaderen Praestegjeld : Haa, Klep, Lye, Høiland, Haaland. 40. Stavanger Prrestegjeld: Domkirkens, St. Petri og St. Johannes Menigheder i Stavanger, Hetland, liøgsfjord, Strand, Finnø, Rennesø. 41. Karmsund s Praestegjeld : Skudenes, Kopervik, Avaldsnes, Torvestad, Haugesund, Tysvær, Skjold. 42. Ryfylke Præstegjeld : Vikedal, Nerstrand, Hjelmeland, Jelse, Sand, Suldal.

13 7 Tabel 2 (Forts.). Rigets Inddeling i Stifter og Provstier. Landsdele. Fladeindhold i km. 2 tilstedeværende, hjemmehorende. IV. Bergen Stift. 43. Søndre Send/maland Prvestegjeld : Skaanevik, Etne, Sveen, Finnaas. 44. Nordre Sendhordland, Præstegjeld : Kvinnherred, Fjelberg, I Stord, Fitje, Tysnes. 45.Midt hordland. I 428." 31 to Præstegjeld : Fuse, Os, Fane, Sund, Fjeld, Askøen, Aarstad. 46. Bergen Stiftsprovsti. I3.ss ('84 Domkirkens, Korskirkens, Johannes, Nykirkens, Mariekirkens og Sandvikens Menigheder i Bergen. 47. Ostersen. Prsestegjeld : Haus, Bruvik, hosanger, I( t Flammer. 48. Nordhordland Proestegjeld : Alversund, Herk, Manger, Lindaas, Masfjorden. 49. Hardanger og Voss Proestegjeld : Strandebarm, Røldal, Ullensvang, Ulvik, Vikør, Voss, 'Evanger, Vossestranden. 50. Indre Sogn. Prmstegjeld : Jostedalen, Lyster, Hafslo, Aardal. 51. Midtre Sogn. Prrestegjeld : Lærdal, Sogndal, Aurland, Leikanger. 52. Ytre Sogn Præstegjeld : Balestrand, Vik, Lavik, Gulen, Sulen, Hyllestad. 53. Send/jord o PrEestegjeld Askvold, Ytre Holmedal, Indre Hobnedal, Jølster, Førde, Kinn, Bremanger. Nord/jord. Præstegjeld : Selje, Daviken, Eid, Homindalen,Gloppen,Indviken,Stryn Søndre Sant/mer. Przestegjeld : Vannelven, Sande, Hem, Ulstein, Volden, Hjørundfjord. 56. Ostre Sends:sr. Præstegjeld : Sunnelven, Norddalen, Stranden, Orskog. 57. Nordre Sendtner Præstegjeld : Skodje, Borgund, Aalesund, Haram.

14 Tabel 2 (Forts.). Rigets Inddeling i Stifter og Provstier. Landsdele. Fladeindhold i kin. 2 tilstede-hjemme værende.hevende. V. TrondhJem Stift. 58. Indre Romsdal. Prsestegjeld : Vestnes, Eid, Grytten, Vets, Nesset Ytre Romsdal. Prsestegjeld : Bolus, Molde, Franen, Akers', Bud o. Ytre Nordmer. Præstegjeld : Kvernes, Kristiansund, Aure, Halse, Edo Indre Nordmsr. Prmstegjeld : Tingvold, øksendalen, Sundalen, Stangvik, Surendalen, Rindalen Posen Præstegjeld : Morino, Aafjorden, Bjugn, Froien, Hitteren, Hevne, Ørlandet, Stadsbygden Sondre Dalens. PrEestegjeld: Orkedalen, Meldalen, Rennebu, Opdal, Røro s, Holtaalen, Staren Nordre Dalene. PrEestegjeld : Melhus, Børsen, Byneset, Strinden, Klæbu, Selbu Trondhjem Stiftsprovsti. Domkirkens, Vor Frue Kirkes, Bens og Baklandets Menigheder i Trondhjem Sondre Indherred. Prsestegjeld: øvre Stjordalen, Nedre Stjordalen, Leksviken, Frosten, Skogn, Levanger, Værdalen Nordre Indherred. Prsestegjeld: Ytteroen, Inderoen, Sparbuen, Stenkjær, Beitstaden, Stod st Indre Namdalen. PrEestegjeld: Snaasen, Lierne, Grong, Overhallen, Namsos. II Ytre Namdalen. Prestegjeld Fosnes, Flatanger, Mere, Leka, Kolvereid. 34:

15 9 Tabel 2 (Forts.). Rigets Inddeling i Stifter og Provstier. Landsdele. Fladeindhold i km. 2 tilstede- hjemmeværende. herende. VI. Tromso Stitt. 70. Sondre Helgeland. Praestegjeld : Bindalen, Brønnø, Vega, Velfjorden, Tjøtta. 71. Indre Helgeland. Præstegjeld : Vefsen, Hatfielddalen, Hemnes, Mo. 72. Nordre Helgeland. Priestegjeld : Alstahaug, Hero, Nesne, Lure, Rodo. 73. Sent/re Salten. Prsestegjeld t Gildeskaal, Beieren, Bodø, Skjerstad, Saltdalen, Folden, Kjerringø. 74. Nordre Salten. Priestegjeld: Steigen, Hammerø, Tysfjorden, Ofoten, Lødingen. 75. Lofoten. Pnestegjeld : Vaagan, Borge, Buksnes, Flakstad, Veen,. 76. Vesleraa/ns. Prsestegjeld : Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Dverberg. 77. Trondenee. Praestegjeld: Kvæfjord, Trondenes, Bjarkø, Ibbestad. 78. Sonja,. Prestegjeld: Tranø, Berg, Len. viken, Maalselven. 79. Tromso Stifisprovnl. Tromso Praestegjeld. 80. Tromso. Przetegjeld : Balsfjorden, Tromsosundet, Lyngen, Karlsø, Skjervø. 81. Alters. Praestegjeld : Kautokeino, Alten, Talvik, Loppen. 82. Hammerfest. Prestegjeld: Hammerfest, Masse, Kistrand, Karasjok, Lebesby. 83. Varanger. Prsestegjeld: Tanen, Naesseby, Vadsø, Sydvaranger, Vardø e6 II ' ' ! e

16 10 Tabel 3. Rigets Inddeling amtsvis i Preestegjeld og Sogne, Sorenskriverier Præstegjeld og Sogne. 1) tilstede- j hjemmeværende. I hørende. Bykommuner og Herreder 2). Fladeindhold i km.2 tilstede I hjemmeværende. hørende. I. Somalenenes Amt. (Kristiania Stiff.) Trøgstad Prgld Trøgstad Sogn Baastad Ask im Prgld. og Sogn Spydeberg Prgld Spydeberg Sogn Hovin Heli Skip tvet Prgld. og Sogn Rakkestad Prgld Rakkestad Sogn Degernes 60.} Os Eidsberg Prgld Eidsberg Sogn Trømborg o Hærland Rødenes Prgld Rødenes Sgn med Klund Kapel Rømskogen Sogn Fredrikshald Prgld. og Sogn med Tistedaleu Kapel II 159 1X217 Sarpsborg Prgld. og Sogn østre Fredrikstad Pigid. ogsogn Vestre Fredrikstad Prgld.og Sogn 889, 9010 Aremark Prgld Aremark Sogn Omark Id Prgld Id Sogn Enningdalen Berg Prgld Berg Sogn Asak Rokke L( Skjeberg Prgld Skjeberg Sogn med Hafslund Kapel Ingedal Ulm* H v al er Prgld. og Sogn med Spjaeroen Kapel Borge Prgld Borge Sogn Torsnes V ar t eig Prgld. og Sogn 216 I 193 Trogstad H.... Askim H..... Spydeberg H... Skiptvet H.... Rakkestad H... Eidsberg H.... Rødenes H.... Fredrikshald K.. Sarpsborg K.... 1Fredrilcstad K.. Aremark H... Id II.... Berg H. Skjeberg H.... Hvaler H..... Borge II.... Varteig H ' : ' t 2t61193 n er angiven efter den almindelige Folketalling z Jan ; for Lensmandsdistrikter, Thtoglag og 1. 7/ ,

17 Bykommuner og Herreder, Lensmandedistrikter, Thinglag, og Fogderier. Lensmandsdistrikter. Thinglag. Sorenskriverier. Fogderier. Trøgstad Trøgstad Askim Askim Spydeberg Spydeberg Skiptvet Skiptvet Rakkestad Rakkestad Trøgstad km.2 Rakkestad km.' tilstede- hjemmevierende. hetende Eidsberg Eidsberg Rakkestad I km.2 Rødenes Rødenes Aremark Aremark. 3 85o Id Id Berg Berg, Skjeberg Skjeberg Idde og Marker km.2 Idde og Marker km Hvaler.. 3 i65 livaler Borge Borge., 5 i87 ttune (fortsættes S. 13). I Varteig Varteig Sorenskriverier er kun anført hjemmehorende. 2) H. z Herred, IC. Kjobstad, Ladested.

18 12 Tabel 3 (Forta.). Rigets Inddeling anitsvis i Proestegjeld og Sorenskriverier Prastegjeld og Sogne. tilstede. værende. Bykommuner og Herreder. Flade indhold i km.2 Folkemrengde hjemmeborende. tilstedeværende. hjemme-!mends. I. Smaalenenes Amt. (Forts.) (Kristiania Stitt) Tun e Prgld. og Sogn Tune H I77.6., Glemminge Prgld. og Sogn.. to Glemminge IL. 48.6, to Ouse Prgld. og Sogn med Grmrvik Kapel i78 Onus H t2t., Ra ade Prgld, og Sogn med Tom Kapel to Raade H to Vaaler Prgld Vaaler H , Vaaler Sogn... ssr I 483 Svindal 1c Hobel Prgld H0621 H Hobel Sogn Tomter Rygge Prgld. og Sogn Rygge H t Moss Prgld og Sogn deraf: Landdistrikt i 168 z tr. Bydistrikt op IL Akershus Amt. (Kristiania Stiff) Drebak Prgld Diebak Sogn Frogn os, 2079 Ass Prgld. Aas Sogn Kroer Nordby Yes tby Prgld Vestby Sogn deraf: Landdistrikt Hvitsten L. 138 Garda' Sogn ' Satiner Muss H Moss K Drebak K Frogn H deraf: Landdistrikt Son L Son L Kraakstad Prgld Kraakstad Sogn Ski , 0.8e t H Vestby H Helen L Helen L Kraakstad H Ia Nesodden Prgld t 773 Nesodden H I Nesodden Sogn Oppegaard østre Aker Prgld. og Sogn med Seder Kapel Vestre Aker Prgld. og Sogn med laker if Bygde og Serkedalen Kapeller I) Tune Lensmandsdistrikt indbefatter Tune H. und agen Rolsoen (Folkem.: t 638), der tilligemed Glemminge H. ud- ') Der holdes særskilte Thinge for Tune Lensmandsdistrikt og for Glemminge Lensmandsdistrikt. 3) En Del af tame Aker Prgld. (Folkem.: 1 or) borer til Vestre Aker Lensmandsdistrikt.

19 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier Lensmandsdistrikter. Thinglag. Sorenskriverier. Fogderier. Fulkemængde tilstede- hjemmeværende. borende. Tune 1) }Tunes) Glemmingel) II 956 Onso * Onso 'Tune (fortsat) km.' Raade Vaaler. 25,8 Raade Vaaler Moss cni Hobøl Hobol Moss km.' ID I owe Rygge /Ass og Frogn Ass og Frogn Vestby, Vestby Folio km.' Aker og:follo (fortsættes S. 15). Kraakstad Kraakstad Nesodden Nesodden rtre Aker') Aker Vestre Akers) gjor Glemminge Lensmandsdisfrikt. 'Aker (fortsættes I S. 15). IJ

20 14 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i Præstegjeld og Sorenskriverier -. Flade- Folkentaengde. Prmstegjeld og Sogne. Bykommuner og indhold tilstede- hjemme. I lerreder. i km.' tilstede- hjemme værende. &trend*. "' værende. horende. II. Akershus Amt. (Forts) (Kristiania Stift.) ksker Prgld Asker Sogn Asker H. J Vestre Bærum (Bryn) Sogn Østre Bærum (Haslum) 2907 }Swum H Jr sk og Prgld Urskog FI Urskog Sogn Blaker El o inn d Prgld !island H Loken Sogn Hemnes Setskogen Enebak Prgld. og Sogn med Vestby (Marie) Kapel Enebak H b'et Prgld Fet H Fet Sogn Rælingen el rumin Prgld SentOn H SWUM Sogn I 8i Frogner Skedsmo Prgid Skedsmo H s Skedsmo Sogn Lorenskogen Nittedalen Prgld Nittedalen H Nittedalen Sogn I 663 Hakedalen Gjerdrum Prgld Gjerdrum H , Gjerdrum Sogn Heni Ullensaker Prgld Ullensaker H c Ullensaker Sogn med Furuset Kapel Hovin Sogn Nes Prgla, Nes H Nes Sogn med Aarnes Kapel.. 498' Udenes Sogn Fenstad - I Eidsvol d Prgld Eidsvold H , Eidsvold Sogn med Raaholt Kapel go Langset Nannestad Prgld Nannestad H ( Nannestad Sogn Bjørke z116 Holter Elurdalen Prgld Hurdalen Sogn Hurdalen H o6c Fering Fering H to.i, I ow

21 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier. Lenstronduli trittte r. T hinging. Sorenskriverier. Fogderier. 15 I I I varende. hørende. tilstede. I hjetr me- l Asker og live. fasker., rum tærunt Urskog Urskog )Aker (fort- ', sat) km.' l Aker og Follo (fortsat)... I km.' !Wand Holand Enebak Enebak Fet, Fet Sørum SWUM Nedre Rome rike km.' Nedre Romerike I km.' Skedsmo.. 6o3i Skedsmo Nittedalen Nittedalen Gjerdrum I 729 Gjerdrum Ullensaker Ullensaker Nes Nes Eidsvold Eidsvold I '4953 INes k ' Øvre Rome. rike Nannestad Nannestad Eidsvold t km.' }Hurdalen Hurdalen

22 le Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i Prtestegjeld og Sorenskriverier Præstegjeld og Sogne. Bykommuner og Herreder. Fladeindhold ; km s * tilstede. værende. tilstedeværonde. hjemmehørende, hjemmehørende. III. Kristiania. (Kristiania Stift.) Vor Fr elsers Menighed Johannes Trefoldigheds Uranienborg Gamle Aker Sagenes Petrus Paulus Jakobs Grønlands Kampens Oslo Garnisonsmenigheden 1). Akershus Fmstnin-g 1) Kristiania K.... t6.ss IV. Hedemarkens Amt. (Hamer Stift.) Vang Prgld Hamar Sogn Hamar K..... }5311 : { Vang Hovediogn Vang H Fumes Sogn Fumes H Ringsaker Prgld Ringiaker H Ringsaker Sogn Veldre it 474 *433 Brøttum Sogn med Aasmarken Kapel Nes Prglçl Nes H. 164.s Nes Sogn med Helgeen Kapel 1841 i 798 Balleshol Sogn Leiten Prgld og Sogn med Nekleby og Oset Kapeller Leiten H Ro medal Prgld Romedal H Romedal Sogn sms Tomter Stange Prgld Stange H , Stange Sogn Tangen Ottestad!so ) Garnisonsmenighedens udenfor Akershus Fæstning boende Medlemmer ere indbefattede under de øvrige Alenigheder

23 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandadistrikter, Thinglag, og Fogderier. 17 Lensmandsdistrikter. Thinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemme. værende. herende.! Vang prang... kfurnes Ringsaker io 202 Ringsaker to 202 Nes Nes Løiten o Leiten o Romedal Romedal Stange Stange i Kristiania By samt ntermeste Prestegjeld. Hamar km.' 1 Nordre Hedemarken I km.' 1 Søndre Hedemarken I km.' Hedemarken ke

24 IS Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i PrEestegjeld og Sorenskriverier Prmstegjeld og Sogne tilstede- hjemmeværende. borende. Bykommuner og Herreder ^- - Fladeindhold i km.' - tilstede. værende. hjemmehorende. IV. Hedentarkens.Amt. (Forts.) (Hamar Stift.) Søndre Odalen Prgld. 6 85i 6 65o Sondre Odalen Ti i 66g0 Strom Sogn Ulleren t goo Opstad ogt Nordre Odalen Prgld. 4, Nordre Odalen H Sand Sogn s * Mo Eidskog en Prgla Eidskogen H Eidskogen Sogn Vestmarken 223 x 296 Vinger Prgld Ostmarken Sogn Vinger Hovedsogn Winger H deraf: Landdistrikt 8e Kongsvinger K. 308 I 310 Kongsvinger K I 310 B ra n dva I Prgld. og Sogn med LunderAeter Kapel Brandval H xa Grue Prgld. Sogn med Raevholt Kapel Grue H 824.6o H of Prghl. og Sogn med Arneberg og Dulpetorpet Kapeller Hof Aa snes Prgld Aasnes Aasnes Sogn Gjesaasen (1 Finskogen (Gretvik) Sogn V aaler Prgld. og Sogn Vanler H 648, ' Elver u In Prgld. og Sogn med Nedreberg (Nordre Skovbygd) og Sætre (Sondre Skovbygd) Kapeller Elverum H og T ry s s il Prgld. 1) 493' Tryssil H Tryssil Sogn med Ljørdalen og Pladsen Kapeller Sondre Osen Sogn Aamo t Prgld Aamot H Aamot Sogn med Deset Kapel Nordre Osen Sogn 3 o6g Stor-Elvedalen Prgld. og Sogn med Strand og Atnosen Kapeller Stor-Elvedalen H Sollien Prgld. og Sogn Sollien H ) For de til Tryssil, Rendalen og Roros Isamt efter Omstftndighederne tillige Tolgen) Prgld.borende Fjelddistrikter 9 April 5870

25 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier. 19 Lensmandsdittrikter. Thinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede hjemmeværende. hørende. Sondre Odalen 665o Søndre Odalen 6650 Nordre Odalen Nordre Odalen Eidskogen Eidskogen Vinger og. Ocialen km.' Vinger og Odalen km.' Vinger Vinger Brandval Brandval Grue Grue Hof 2 85o Aasnes Hof Aasnes r x km.' Solør 3 0I2.4 km Vaaler Vanler Elverum Tryssil Artmot Elverum Tryssil Aainot Søndre Osterdalen km.' 1 Søndre Østerdalen km.' )Stor-Elvedalen 3466 Stor-Elvedalen 3466 er ansat en Hjælpepræst, der forretter ved Drevso, øvre Engerdalen, Elvdalen oz Elgaaen Kaptller. Mgt Res. 2*

26 ir 20 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i PrEestegjeld og Sorenskriverier Prrestegjeld og Sogne. IV. Hedemarkens Amt. (Forts.) (Hamar Stift.) I tilstede- hjemme- j værende. hivende. Bykommuner og IIerreder. - - Flade- I indhold i km.' tilstede- hjemmeværende. hørende. Rendalen Prgld. 1) øvre Rendalen Sogn med Drevsjø Kapel Øvre Rendalen Ytre Rendalen Sogn med Ovre Engerdalen og Elvdalen Kapeller 669 x 6(,x Ytre Rendalen /I. j r Lille-Elvedalen Prgld Lille Elvedalen II Lille-Elvedalen Sogn 942 I 925 Foldalen I T øn set Prgld Tonset Tønset Sogn Tyldalen Sogn med Brydalen Kapel T olgen Prgld.') Tolgen H. 1) o Tolgen Sogn Vingelen 6o9 6o2 Os Sogn med Narbuvold Kapel Kv ikne l'rgld. I 240 I 230 Kvikne H I Kvikne Sogn Inset 328 $42 V. Kristians Amt, (Hamar Stift) Do vre Prgld. og Sogn Dovre II Lesje Prgld esje , I.esje Sogn / 903 I 906 Lesjeskogen $ Skiaak er Prgld Skiaaker o Skiaaker Sogn Nordberget Lom Prgld Lom H Loin Sogn X Garmo 58x 579 Bøverdalen Vaage Prgld Vaage H Vaage Sogn Hedalen Sel N o r dre Fron Prgld Nordre Fron II Seclorp Sogn X650 I 622 Kvam I Kvikne X XII ) For de til Tryssil, Rendalen og Items (samt efter Omstændighederne tillige Tolgen) Prgld. herinde Fjelddistrikter 9 April 1870 ) Til Tolgen Herred, Lensmandsciistrikt og Thinglag hexer en Del af Rem; Prastegjeld (Fladeindhold km.',

27 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier.. 21 Lensrnandsdistrikter. Thinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. I herende. hjemme- 1Rendalen Øvre Rendalen 1868 Ytre Rendalen i 661 Lille-Elvedalen 3164 Lille-Elvedalen3I64, Tomset 'renset Nordre Osterdalen n 82o.os kin.' Nordre Østerdalen ii 82o.08 km,' Tolgen1) Tolgen1) Kvikne... I 230 Kvikne... I 230 1Lesje Lesje Skiaaker Lom i Lom Nordre Gudbrands. dalen, km.1 Nordre Gudbrandsdalen Vaage Vaage I I 329./0 km.i Nordre Fron Nordre Fron ' Mellem Gudbrands- (fortsættes S. 23). er ansat en lijaelpeprrest der forretter ved Drevsjo, Ovre Engerdalen, Elvdalea og Elgaaen Kapeller. (Kgl. Res. Folkem.: tilstedev. slo, hjemmeh. svs).

28 22 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i Prmstegjeld og Sorenskriverier Prrestegjeld og Sogne. V. Kristians Amt. (Forts.) (Hamar Stift.) tilstede- hjemmevierende. I hørende. Son dre Fro n Prgld. og Sogn Ringebu Prgld Ringehu H Ringebu Sogn Faavang I Venebygden Øier Prgld Øier H Øier Sogn r 545 '547 Tretten I Østre østre Gausdal Gausdal Prgld H Gausdal Sogn I 834 I 922 Follebu 999 I 025 Vestre Gausdal Prgld Nykirke (Bodalen) Sogn med Aulstad Kapel I SSO I 525 Svatsum Sogn 84! 837 Faaberg Prgld Faaberg Sogn med Saksumdalen Kapel Lillehammer Sogn deraf: Landdistrikt Lillehammer K. 86i Biri Prgld Biri Sogn Snertingdalen Sogn med 2 Kirker, Segaard og Nykirke x 8o2 8ao Østre Toten Prgld Hof Sogn x96 Balke 3 29x Vestre Toten Prgld Aas Sogn 3: Eina Kolbu ! Vardal Prild Vardal Sogn I 743 Hunn deraf: Landdistrikt x 834 I84t Gjøvik K. I Jevnaker Prgld Jevnaker Sogn z65 Lunner Gran Prgld Gran Sogn 393' Tingelstad Nes (Brandbu) Sogn med Swum Kapel Bykommuner og Herreder. Søndre Fron H.. Veare Gausdal H Faaberg H '1 Lillehammer K... Biri H. Ostre Toten H... Vestre 'Foten H... 1Vardal H 1 Gjøvik K Jevnaker H Gran II Flade- indhold kno I tilstede- hjemme. I vierende. hørende, m g 5o I

29 23 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier. Lensmandsdistrikter. _ Thinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmehørende. Sondre Fron Standre Fron Ringebu Ringebu Mellem Gudbrandsdalen Oier 3 1 i t Øier 3' 1 1 (fortsat) / km. 2., Soddre Gudbrandsdalen Gausdal Gausdal km.' Sondre Gudbrands- I dalen km.' Faaberg Faaberg.. 5 o88, Biri Biri Ostre Toten Ostre Toten Vestre Toten Vestre Toten 6897 Toten, Vardal og Biri I km.' Toten C I km' Vardal Vardal Jevnaker Jevnaker Gran Gran Hadeland og Land Hadeland og Land (forts. S. 25). 1 (forts. S. 25). I J

30 24 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i PrEestegjeld og Sorenskriverier Prsestegjeld og Sogne. Bykommuner og Herreder. Fletdeindhold i km.'. tilstede- i hjemmeherende. værende. tilstedeværende. hjemmehivende. V. Kristians Amt. (Forts. (Hamar Stift) Søndre Land Prgld Søndre Land H Fluberg Sogn 2890 z 86o Hov Sogn med Enger Kapel Nordre Land Prgld Nordre Land H Østsinnen Sogn Nordsinnen Torpen (Aamot) Sogn med Lunde Kapel Søndre Aurdal Prgld o68 Søndre Aurdal H o68 Bagn Sogn 2 7X0 X 691 Reinli Hedalen Begndalen Bruflat 235! Nordre Aurdal Prgld Nordre Aurdal H Aurdal Sogn Skrautvaal 956 zox6 Nordre Etnedalen Sogn Ulnes Sogn Svenes Vestre Slidre Prgld ! Vestre Slidre H i Slidre Sogn Lomen Røn r østre Slidre Prgld Ostre Slidre H Hegge Sogn Volbu Rogne Vang Prgld Vang II Vang Sogn X4 Oie Hurum VI. Buskerud Amt. (Kristiania Stift.) Norderhov Prgld Hønefoss Sogn ' Hønefoss K I Norderhov Hovedsogn Haug Sogn X17.1tNordei-hov IL Lunder Hole Prgld Hole II Hole Sogn med Bønsnes Kapel 2 37! Tyristranden Sogn 13X Aad al en Ptgld Aadalen II Viker Sogn Nes Ytre Aadalen (Hval) Sogn

31 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier. 25 Lensmandsdistrikter. Thinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. hørende. Sondre Land Nordre Land SondreAurdal 5068 Sondre Land Nordre Land 4506 Sondre Aurdal 5068 Hadeland og Land (fortsat) kill.'" 1 Hadeland og Land (fortsat) kti NordreAurdal 4952 NordreAurdal 4952 Vestre Slidre Vestre Slidre Valdres kn1.2 Valdres km Østre Slidre Ostre Slidre Vang Vang )Norderhov ) Norderhov kunder... z Hole Hole IRingerike km. 2 Aadalen Aadalen Ringerike km j

32 Ito 26 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i Proestegjeld og Sorenskriverier I Prrestegjeld og Sogne. -- tilstede- hjemmeværende. hørende. I Flade- Bykommuner og indhold Herreder. i km., tilstede- I hjemmeværende hørende. VI. Buskerud Amt. (Forts.) (Kristiania Stift.) Nes Prgld Nes 708 H ! Nes Sogn Flaa I Gol Prgld Gol H Gol Sogn Hemsedal E Aal Prgld r Aal H Aal Sogn med Leveld Kapel Torpe Sogn Hoi Prgld. og Sogn med Ustedalen 1I Kapel Hol H t 907 t 922 Sigd al Prgld. 61, Sigdal Sogn med Vatnaas Kapel X0993 Eggedal Sogn }Sigdal H Kredsherred Modum Prgld Heggen Sogn med Ammundrud Modum H Kapel s 1358 Nykirke Sogn ' 35! 793 Snarum Fisk u m Prgld. og Sogn 1302 Eker Prgld o91 Iøvre Eiter H so Haug Sogn Bakke N edre Ek er Prgld.. og Sogn.. R øken Prgld. og Sogn Hur um Prgld. og Sogn med Holmsbu Nedre Eker H 'token H Kapel Hurum H. 2) deraf: Landdistrikt ,Holmsbu L 467 Lier Prgld Frogner Sogn Tranby Sylling Lier Il. 3) x to81033 Bragernes Prgld. og Sogn... I I deraf: Landdistrikt X244 Bydistrikt StromsO Prgld Drammen K Stmt.'s Sogn Tangen Nes Thinglag deles ifølge kgl. Res. ar Okt fra den Tid, der af Amtmanden bestemmes, i 2 Thinglage, Nes 2/ Deraf Landdistriktet 161,97 km.' og Holmsbu L km,' 7) Deraf Lier Prgld km.x og Bragernes Landdistrikt 3.67 kin.2

33 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier. 27 Lensmandsdistrikter. Th'nglag. Sorenskriverier. Fogderier. -- tilstede- hjemmevrede. hørende. Nes Nest) Gul Gol Aal Aal IHallingdal j s k111.1 Hallingdal km.% IS i Hol I 922 Sigdal Eggedal Krodsherred Hol i Sigdal Modum Modum ) rskum.. I 302 øvre Eker 6091 Nedre Eker Reken løvre Eker Nedre Eker Roken Eker, Modum og Sigdal kl11. 2 Buskerud x8 km Hurum Hurum Lier Lier Lier, Reken og Hurum km. 2- og Flaa, svarende til Sognene al samme Navn.

34 28 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i PrEestegjeld Sorenskriveriei Præstegjeld og Sogne. I tilstede- hjemme: værende. I hørende. I Bykommuner og Herreder. Flade-, indhold i km 2 tilstede- I hjemme. værende. hørende. VI. Buskerud Amt. (Forts.) (Kristiania Stift.) K ongsber g Prgld. og Sogn med Jondalen Kirke 2) deraf: Kongsberg K I Kongsberg K.... I Landdistrikt Sandsvær Prgld Eftelot Sogn x Hedenstad Sandsvær ! x o5 Komnes Tutt Flesberg Prgld. 1) 2238! 364 Flesberg 381 H. 1) Flesberg Sogn Svene Lyngdal ' Rollag Prgld I 543 I 545 Rollag Il I 545 Rollag Sogn Veggli Nore Prgld Nore Sogn med Skjønne Kapel 537 I / Dagalien Nore 956 H Opdal I VII. Yarlsberg og Larvik Amt. (Kristiania Stift.) Str øm men Prgld. og Sogn deraf: Svelviken L Svelviken L I Landdistrikt 5x81617 Strømmen H I 518 i Skoger Prgld Skoger H Skoger Sogn 860 x 88t Strømsgod.set Konnerud Sa n d'e Prgld. og Sogn Sande H ! 360C Hof Prgld Hof 11. I Hof Sogn Vassaas Botne Prgld Botne H Botne Sogn Hillestad i) Distriktet Jon dalen, der bestaar af 3de Dele hvis oven er medreznet under vedk. Prg d.): a) af Kongsberg Prgld.s Landdistrikt : Sandswer-Jondelen. Folkem.: tilstedev. 154, hjemmeh b) - Flesberg Prgld., Svene Sogn : Flesberg-jondalen , 11 - Gransherred Prgld., Bratsberg Amt: Gransherred-Jondalen. 136, 34 _ tils. Foikem.: titstedev. 403, hjemn-teli. 328: danner ifølge Lov 6 juni tf 8g en særskilt Skolekommune; den for Skolevæsenet anordnede Kommunebestyrelst bestyrelse. Saavel i Kirkens sont Skolens Anliggender horer fondalen til Buskerud Amt og Kristiania Stift 3) Ovre Sandsvær indbefatter Kongsberg Prgld.s Landdistrikt, Hedenstad Sogn og Del af Eftelet Sogn (Folkem.. 3) Af Dagaben Sogn hører en Del (Folkem,: 86) til Nore Lensmandsdistrikt, Resten (Folkem.: 207) til Opda

35 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier. 29 Lensmandsdistrikter. Thinglag. Sorenskriverier. Fogderier. tilstede- hjemmeværende. horende.!byre Sandsvær t) Ytre Sandsvær t) 2) Sandsvær Flesberg Flesberg Numedal og og Sands Rollag og Veggli Rollag og Veggli Sandsvær km. 2 vær km.' Nore 2) pda1 3) ',Wore og Opdal )Strømmen (med f Svelviken) 3012 Skoger Strømmen Skoger Sa de Hof Botne Sande Hof Botne Nordre Jarlsberg :2; km.' 1Jarlsberg 1 (fortsættes S. 31). har ogsaa i de Anliggender, der susgaa jondalens Kirke, at varetage, hvad der paaligger vedkommende Kommune. if ); Ytre d Sandsværindbefatter Komnes og Tuft Sogne samt Rest af Eftelot Sogn (Folkem.: 195).

36 30 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i Preestegjeld og Sorenskriverier Praestegjeld og Sogne. Bykommuner og Herreder. Fladeindhold ; 1,... i ' "'". tilstedeværende. hjemmehørende. tilstedeværende. hjemmehivende. VII. Jarlsberg og Larvik Amt. (Forts.) (Kristiania Stift.) V aale Prgld Vaale H Vaale Sogn Undrumsdal Bor re Prgld Bone Sogn deraf:aasgaardstrand L Aasgaardstrand L Landdistrikt Nykirke Sogn 2 ' !Bone II 726 y II orten Prgld. og Sogn Horten L. 3.7x Ramnes Prgld Ramnes H Ramnes Sogn f757 Fon Vivestad Andebu Prgld Andebu H Andebu Sogn Høijord Kodal ! S tok k e Prgld Stokke H Stokke Sogn Skjee Arendal 967 I 021 Sera Prgld Sem H Sem Sogn I Slagen Sogn med Vallø Kapel No t t e r el Prgld. og Sogn 5 56o Nøttero H T j et m ei Prgld. og Sogn Tjømø H Ib o I me strand Prgld. og Sogn Holmestrand K Tønsberg Prgld. og Sogn Tønsberg K.... I Sandefjord Prgld. og Sogn 1) Sandefjord K... 7., Sande herred Prgld. og Sogn 1) Sandeherred H T j øl 1 in g Prgld. og Sogn Tjølling H F r e d r ik s v re r n Prgld. og Sogn Fredriksvæm H i 103 Brunlanes Pred Brunlanes H Tanum Sogn 2x o Berg Kjose H edru m Prgld Hedrum H Hedrum Sogn a 286 Kvelde Hvarnes Lardai Prgld Lardal H o3 Svarstad Sogn Hem Styrvold Larvik Prgld x 261 Larvik K Larvik Sogn oo6 Langestrand 2X I) Under Sandefjord Prgld. og Sogn er medregnet den Del af Sandeherred (Folkeri.: ilstedev. 793, hjemmeh. 880, fra den Tid, saadant af Kongen bestemmes.

37 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier. 31 Lensmandsdistrikter. Thinglag. Surenskriverier. Fogderier. tilstedeværende. hjemmehorende. Vartle Wale ID rorre Ramnes kin ) Iliorten t3 Ramnes Menem Jailsberg... i8 6i i km. 2, Andebu Andebu Jarlsberg (fortsat) I km Stukke Stokke Søndre Jails- Sent Sem berg )/støtterat og f Tjønw fistøtterat ktjanno km.2 Sandeherred Sandeherred Tjølling Tjølling Fredriksvtem I 103 Fredriksvtern Brunlanes Brunlanes Hedturn Hedrum >Larvik III Larvik III Lardal Lardal km km. 2 - der ved Lov se) juni t888 er henlagt til Sandefjord K., hvilken Forawking imidlertid i geistlig Henseende ferst indtræder

38 32 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i Præstegjeld og Sorenskriverier Flade- Bykommuner og Prxstegjeld og Sogne. - indhold tilstede- hjemme- Herreder. i km.2 tilstede- hjemme værende hørende, 1 værende. hørende VIII. Bratsberg Amt. (Kristiansand Stift.) ( r a g e r o Prgld. og Sogn Kragerø K : 3 re vi k Prgld. og Sogn Brevik K 0.76 I ' o r s gr u n d Prgld. og Sogn (med 2 Kirker) Porhgrund K.... 1, ( i k i e n Prgld. og Sogn Skien K ( Drangedal Prgld Drangedal II, ! 405 Drangedal Sogn Tørdal =288 =309 i a nnik e d al Prgld. og Sogn Sannikedal H , i k a a t (3 Prgld. og Sogn med Levang Kapel Skaatø H = samle Prgld Langesund Sogn Langesund L Bamle Hovedsogn deraf: Landdistrikt Banale H , 6 Stathelle L Stathelle L E i danger Prgld. og Sogn med Langangen Kapel 345' Eidanger II.., ! 349, 8 i 1 e m d a 1 Prgld. og Sogn Slemdal H , o i'xj e r p e n Prgld. og Sogn med Lulisefjeld Kapel Gjerpen H r Sol um Prgld Solum H Solum Sogn Maelum = Kilebygden [1 o ] 1 en l'rgld Hollen II Hollen Sogn 331= Helgen L. u n de Prgld Lunde H Lunde Sogn =870 = 875 Ytre Flaabygd Sogn B ø Prgld. og Sogn Be, i a 11 de Prgld Saude II Saude Sogn Nes [Ii t te rdal Prgld ,38 Hitterdal H Hitterdal Sogn Lilleherred I. i n n Prgld z Tinn II Atraa Sogn østbygden Mæl Dal.._ Ifelge kgl. Res, 23 Marts 1852, jfr. kgl. Res. to Jan. 1849, Post 4, udfører Byfogden i Brevik Forretningerne 2 5

39 Sogne, Bykommuner og Herreder, Lensmandsdistrikter, Thinglag, og Fogderier. 33 Lensmandsdistrikter. Thinglag. Sorenskrivetter. F(gderier. tilstede- hjemmeværende. he:ende. Drangedal 4051 Drangedal Sannikedal 6 Langesund. 'Bamle... Eidanger. Gjerpen.. Solum... isannikedal i i tskaato Bamle ) km I Emile') 7 oi Gjerpen Sol um Eidanger Gjtrpen km amlel) km hohen hohen Lunde Lunde Bo Nedre 'fete- Sande Saude marken II 444 Nedre Telemarken km P IO z I litterdal Ditterdal Tinn Tinn løvre Telemarken ostfjeldske I (forts. S. 35). l Øvre Telemarken 1. (forts. S. 35). som Dommer i civile Sager, Skriver, Foged og Politimester i Langesund.

40 34 Tabel 3 (Forts.). Rigets Inddeling amtsvis i PrEestegjeld og Sorenskriverier Proestegjeld og Sogne. tilstede- I hjemmeværende. hørende. Bykommuner og Iierreder... Fladeindhold i --- tilstede- hjemme. værende. heftende. VIII. Bratsberg Amt. (Forts. (Kiistiansand Stift.) Gransherr ed Pret1. 1) Gransher. ed Sogn I 243 r 233 Gransherred IT. 1) IIovin 876 8(.7 Hovin H H jartdal Prgld Hjartdal Sogn Hjartdal H Sauland Twldal S el jord Prgld Seljord Sogn Flatdal Aamotsdal x oog Skafsaa i Kviteseid Prg1( Kviteseid Sogn Brunkeberg 135 I 126 Vraadal 535 5x8 N i ssed al Prgld I 628 I 623 Nissedal Sogn Treungen Fyresdal Prghl I 885 Moland Sogn Veum Mo Prgl d Mo Sogn I. a a rd al Prgld Laardal Sogn Eidsborg Hoidalsmo 477 Vinje Prgld. Vinje Sogn Nesland Grungedal Rauland -Prgld. Rauland Sogn Oifjeld Mosstranden st 939 s Seljord H Kviteseid H... Nissedal ff.. Fyresdal H.. Mo H Laardal H. Vinje H Rauland H ! 2.o r I I I 623 i I) At Gransherred Prgld. horer en De (Gransherredifondalen, Folkem.: tilstedev. 236, )ijemmeh. 234, medregnet nærmere under Buskerud Amt (S. 28 Note I).

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15

Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 Binger og løkker i Østfold Fotballkrets pr.1.1.15 KOMMUNE STED AREMARK ( 1.413): Aremark skole 1 2008 Scansis ASKIM (15.096): Askimbyen skole 1 Scansis Askim stadion kunstgressløkker 4 2013 Scansis Askim

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Premiering gavepr kort.txt

Premiering gavepr kort.txt Viken II bane Nittedal Skytterlag Premiering gavepr kort.txt 100m Gavepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 150 0,- kr Gave 60 2. Marius Granberg Fet 149 0,- kr Gave 48 100m Gavepremier 15-skudd kl.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00)

Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag G13(00) Kampoppsett,Talentcup,Briskeby Lørdag 6 + 1 Lineup Bane 1 Bane 2 Lørdag 08:00 08:55 Gruppespill Briskeby Fyllingdalen Spartans NFA 2 5-0 Kambo Astor 10-1 Lørdag 09:00 09:55 Gruppespill Briskeby Halden

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD

Frihet til å reise. Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Frihet til å reise Arbeidsbok og linjeinformasjon ØSTFOLD Våren 2013 1 notater 2 Innholdsfortegnelse Aremark........................................ 5 Linje: 1-2-3-4-natt 1 Askim..........................................

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie -----------------------------------------------------------------------------------------

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie ----------------------------------------------------------------------------------------- Premiering 100m Norges-cup Alvdal 27.-30. juli 2005 Alvdal skytterlag Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Asle Kvamsdal Stord 250 91,- kr 2. Aleksander Taanevig Farsund 249 84,- kr 3. Vegard Blien Sjøveian

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 SØNDAG 07.09.2014 Hjortsberghallen 1000-1040 54J1016005 HK Halden Blå - Råde J10 avd 16 Hjortsberghallen 1045-1140 54J1127005 HK Halden Gul - Tveter Gul J11 avd

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler)

Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler) Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler) Videre informasjon om hvordan slektsforhold er for ekteskapsbevillingene vil nok

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere