TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og af: Bygningsrådgiver Hans Jørgen Hansen Tlf Ejendommen er en andelsboligforening med 10 lejligheder, og den er sammenbygget med ejendomme af samme type. Hele karréen har formentlig oprindelig fremstået helt ensartet. Opførelsesåret er De fleste af ejendommens oprindelige vinduer er bevaret, og mansardtaget af glaserede tagsten mod gaden er også originalt. Oven på det oprindelige naturskifertag er der limet tagpap, som nu også er nedbrudt. Ejendommens væsentligste problemer er utætte og dårligt vedligeholdte vinduer, rustende jern i hjørnekarnappen og i facadedekorationerne, samt nedbrudt tag.

2 PRIORITERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Listen er kun medtaget for helhedens skyld. I realiteten er alle arbejder stilladskrævende, og de mest nødvendige og akutte reparationer hænger uløseligt sammen med andre, som ellers godt kunne vente lidt. I dette tilfælde bør listen derfor ikke tillægges den store betydning. Bør udføres snarest: 1. Sikring og reparation af de defekte og farlige dekorationer mod Willemoesgade. Siderne 9 og 10. Bør udføres inden et år: 2. Udskiftning af de to små altaner/blomsterkasseholdere. 3. Renovering af vinduerne på 4.sal, inkl. inddækningerne. Siderne 5 og Udskiftning af det ovale vindue i frontonen mod Willemoesgade. Side Renovering af de øvrige vinduer. Siderne Renovering af rustskaderne i den ophængte karnap. Siderne Reparation af pudsskade på bagtrappetårnet. Side Reparation af brandkammen mod mellemgaden. Side 5. Bør udføres inden for fem år: 9. Ny tagpap på spidstaget. Siderne 3 og Nye tagsten på manzardtaget mod gaden. Siderne Renovering af ydervæggene mod gaden. Siderne Udskiftning af bagdøren. Side Renovering af hoveddøren. Side 12. Det anbefales at foretage renoveringen af ejendommens udvendige dele i en omgang. Hvis der ikke er økonomiske muligheder for dette, kan man eventuelt vente nogle år med gårdsiden. Det skal imidlertid understreges, at vinduerne i manzardkvistene på 4.sal er i meget dårlig stand, og de kan ikke repareres uden stillads. Desuden bør man inden et år få repareret pudsskaden på bagtrappetårnet og samtidig sikre, at tagvandet ikke længere kan blæse ud på murværket.. Også dette vil kræve stillads. Side 2 af 16

3 Tagrummene og taget indvendig: Tagrummet er stadig som oprindelig indrettet med pulterrum og tørrestuer. Under gennemgangen var der adgang til de fleste pulterrum, men der var ingen mulighed for at komme ind og besigtige hulrummene mellem manzardtaget og 4.sals lejligheder. Lægter og tømmer er tørt og i god stand, men de gamle naturskifre er nedbrudte og smuldrer. Det er derfor, man på et tidspunkt har limet tagpap uden på naturskifertaget. Under gennemgangen fandtes ingen større utætheder i taget, men der er tegn på en mindre utæthed under den buede front mod Willemoesgade. Taget udvendig: Den øverste del af taget har oprindeligt været tækket med naturskifer. Skiferen eksisterer stadig, men da den er i dårlig stand, er der limet tagpap ovenpå. Tagpappen er meget nedbrudt, især mod gaden, og mange steder er der senere tætnet med gummihud. Dette er sket ved alle skorstene, tagvinduer og andre gennemføringer, men også flere steder midt på taget, hvor tagpap og naturskifer har været utæt. Trappetårnet mod gården (bagtrappen) har stadig zinktag som oprindelig, men det er tætnet/oversmurt med gummihud. Tagpappen er meget nedbrudt. Værst mod gaden. Der er revner og småhuller mange steder, og kun kombinationen af tagpap og naturskifer holder stadig taget tæt. Billedet viser revner i tagpappen på den buede fronton mod Willemoesgade, men tagpappen er lige så dårlig mange andre steder. Tagpappens restlevetid skønnes at være maksimalt 5 år, og dette er under forudsætning af, at der jævnligt udføres reparationer på den. Manzardtaget mod gården er tækket med nyere eternitskifer, som tilsyneladende er i god stand. Ved gennemgangen var der dog ikke mulighed for at besigtige denne del af taget på nær hold. Side 3 af 16

4 Manzardtaget mod gaden er tækket med glaserede vingetegl, som formodentlig er originale fra husets opførelse. Især i den nordlige ende af nordfløjen er mange af tagstenene begyndt at skalle. Billedet. På et tidspunkt er tagstenene blevet overstrøget/forskellet, men denne overstrygning er defekt og mangler flere steder. Dette betyder, at der er risiko for at der kan komme fygesne ind mellem tagstenene. Gratrygningen mod sydvest mangler en del af forskellingen mellem rygningssten og tagsten. Ved den store fronton mod Willemoesgade er der hul i en tagsten, og der er flere reparationer i området. Zinkinddækningen mellem manzardtaget og det øverste spidstag er meget nedbrudt og løst, især over manzarkvistene. Mange steder er der tidligere lavet reparationer. På billedet ses en af disse, hvor man har taget en tilfældig brugt skotrende og slået på. De løse og nedbrudte inddækninger betyder, at der er risiko for at vand kan løbe ind bag tagsten og kviste, og i kraftig blæsevejr vil inddækningerne blafre og støje. Side 4 af 16

5 Brandkammen mod nordvest (billedet) har meget nedbrudte og løse fuger. Årsagen er, at vand fra den øvre del af taget skyller- og blæser direkte ind på murværket. Der burde have været lavet en kant eller vandafviser på taget, så de store vandmængder ledtes ud cm fra brandkammen. De øvrige brandkamme er i rimelig god stand, dog er tagstenene øverst noget nedbrudte og skaller. Manzardkvistene: I dette afsnit behandles kun selve kvistene, deres inddækning og deres tage. Vinduerne behandles sammen med de øvrige vinduer på siderne Manzardkvistene mod gården har flade tage af zink, hvorpå der senere er limet tagpap. Under- og ved siden af kvistene er der inddækket med zink. Zinken er nedbrudt og løs. Især op af siderne skades kvistkarmene af indtrængende vand ved den løse zink. Dette har flere steder forårsaget mindre rådskader i bundkarme og sidekarme Manzardkvistene mod gaden har buede overdele, med zinktage. Zinken er tætnet med gummihud. De buede overdele trænger meget til maling, men har kun få rådskader. Zinkinddækningerne under- og ved siden af kvistene er nedbrudt og løs som mod gården, med mindre rådskader til følge. Ved den lille fronton mod vest er zinktaget/skotrenden nedbrudt ved overgangen til tagrenden. Side 5 af 16

6 Skorstenspiberne: Skorstenspiberne er tyndpudsede. Murværket er i rimelig god stand, dog er der enkelte steder løse fuger øverst og mindre afskalninger. Skorstenspiberne kan sagtens stå 5 år endnu uden indgreb, men skal man alligevel til at arbejde på taget, bør de eftergåes og pletreparere Tagrender og nedløb: Oprindelig har der været zinktagrender på ejendommen. Disse er nu udskiftet til plasttagrender og plastnedløb. Både de gamle rendejern til tagrenderne og de gamle hængselstifter (rørholdere) til nedløbsrørene er genbrugt. Rendejern og hængselstifter er meget rustne. Konklusion vedrørende taget og de tilhørende bygningsdele: Tagets samlede tilstand, og især manzardkvistenes dårlige inddækninger og vinduer, betyder at det anbefales at renovere hele taget.. Mod gården betyder en renovering af manzardkvistene at man skal åbne så store dele af eternitskiferen på manzardtaget, at man reelt skal forny dette. Mod gaden er mange af de glaserede tagsten nedbrudte, og understrygning med videre tager skade, når man skal isætte nye rendejern og udskifte diverse inddækninger. Det anbefales derfor at man vælger en af følgende to løsninger 1. Tagpap, gammel naturskifer og lægterne på den øverste del (spidstaget) fjernes. Der lægges et nyt tag af naturskifer med undertag. Som undertag anbefales høvlede og pløjede brædder med tagpap. Naturskiferen kan eventuelt erstattes af eternitskifer, hvis økonomien ikke tillader den noget dyrere naturskifer. Det faste undertag kan eventuelt erstattes med løsthængende banevare eller plader, men det faste undertag giver stabilitet til hele tagkonstuktionen og må betegnes som væsentligt bedre. Der isættes nye tagvinduer. Taget på trappetårnet udskiftes til et nyt zinktag. Manzardtaget mod gaden udskiftes til nye glaserede vingetegl på fast undertag. Når manzardtaget er fjernet, bør ydervæggen til 4.sal, og den frie del af etageadskillelsen efterisoleres. Rendejernene udskiftes og der monteres nye tagrender og nedløb af zink. Kvistkarmene repareres (samtidig med vinduerne) og alle inddækninger fornyes. Også zinken på den lille fronton mod vest udskiftes. Den store fronton mod syd har oprindelig haft tag af zink, men dette er i øjeblikket belagt med tagpap. Det anbefales af æste- tiske årsager, at gå tilbage til zink, men hvis økonomien ikke tillader dette, kan man i stedet fortsætte med ny tagpap. Alle brandkamme repareres samtidig. 2. Hvis de økonomiske muligheder ikke rækker til den foregående løsning, kan man i stedet vælge at spare udskiftningen af spidstaget. Der svejses så et nyt lag tagpap oven på det eksisterende, men zinkindækningen mellem spidstag og manzardtag udskiftes. Manzardtagene og kvistene udskiftes og repareres som beskrevet under løsning 1. Side 6 af 16

7 Ydervæggene mod gården: Ydervæggene mod gården har oprindelig stået pudsede og kalkede med røde murstensbånd. På et tidspunkt er væggene malet over med en blålig plastikmaling. Tilsyneladende dog kun i et ret tyndt lag. Flere sålbænke er defekte og nedbrudte. Generelt er puds og maling i god stand, kun med enkelte småskader. Øverst på højre side af bagtrappetårnet er der lavet en større pudsreparation På venstre side af trappetårnet ses en nyere pudsskade. Årsagen er i begge tilfælde, at de store vandmængder i hjørnet ikke har kunnet optages af de små tagrender, vandkasser og nedløb. Ydervæggene mod gaden: Stueetagen er refrendpudset. De øvrige etager er glatpudset.. Pudsen er malet, formentlig med plastikmaling. Undtaget er den store fronton mod Willemoesgade, hvor pudsen står rå. De to store altaner er fornyet, formentlig i 1970-erne. Gelænderne er begyndt at ruste Nederst i stueplan er der en del småskader i pudsen, og malingen skaller af hist og her. Der er foretaget mange reparationer, og der er derfor opbygget tykke lag plastikmaling, som forstærker problemet med afskalninger.. Flere sålbænke er defekte og nedbrudte. Siden mod vest/mellemgaden er i lidt bedre stand end siden mod Willemoesgade, men der er dog flere problemer. Den lille altan/blomsterkasseholder under 3.sals vindue er nedbrudt. Det indstøbte jern i bæringerne rustudvides og sprænger konsollerne. Der er risiko for, at der kan falde murbrokker ned på gaden! Jerngelænderet er meget rustent og trænger til reparation, rustbeskyttelse og maling. Side 7 af 16

8 Også jernet i selve altandækket ruster og sprænger betonen. Den lille altan/blomsterkasseholder mod Willemoesgade har samme problemer, men tilstanden er dér endnu dårligere og der falder stumper ned på gaden og altanen på 2.sal. Fordakningen over hoveddøren sprænges ligeledes af rustende jern. Man har tidligere forsøgt at reparere udefra, men reparationerne er løse på grund af det stadig voksende jern. Hjørnekarnappen er en såkaldt ophængt karnap. Det vil sige at den bæres og støttes af indmurede jernbjælker. Disse jernbjælker rustudvides og sprænger murværk og puds. Man har tidligere repareret pudsen i områderne, men da man ikke har fjernet årsagen til problemet, skydes pudsen hurtigt af igen. Man kan kun løse problemet ved at udskifte det indmurede jern. Billedet er taget mellem 2. og 3.sal, men problemerne er lige så store mellem 1. og 2.sal. Side 8 af 16

9 Siden mod Willemoesgade er i lidt dårligere stand, mest fordi man ikke har renoveret frontonen sammen med de øvrige dele af ejendommen. Den lille altan/blomsterkasseholder er i meget dårlig stand, og gelænderet på den store altan begynder at ruste. I den ophængte karnap findes også hér store revner på grund af rustudvidelser. Det trukne bånd over stueetagens refrendpuds er under nedbrydning. Den støbte dekoration mellem 1. og 2.sal mangler delvist, og i de resterende dele ses rustende armeringsjern. Det vandrette bånd under selve frontispicen er under kraftig nedbrydning. Store dele af pudsen mangler eller er løs, og der er risiko for nedstyrtning af større eller mindre stykker. Det skønnes, at en del mursten i båndet skal udskiftes og pudsen skal trækkes helt om. Øverst i frontonen ses en større revne. Årsagen er ikke helt klarlagt, men den skyldes formentlig rustudvidelser i et indmuret muranker. Side 9 af 16

10 Dekorationerne i frontispicen består af en blanding af færdig- guirlander og moddellerede sløjfer. støbte Flere af de støbte elementer er løse og rustsprængte, og der er risiko for nedstyrtning af større og mindre dele. Konklusion vedrørende ydervæggene: Dekorationerne på den store fronton mod Willemoesgade og begge de små altaner/blomsterkasseholdere er i meget dårlig stand. Der er tidligere faldet større og mindre dele ned på gaden, og dekorationerne udgør en direkte sikkerhedsrisiko for fok, som færdes nedenfor. Disse dekorationer og blomsterkasseholdere bør altså snarest renoveres. Rustudvidelserne ved hjørnekarnappen er så fremskredne, at der også hér snart vil begynde at falde større og mindre stykker puds og murværk ned. Revnerne i pudsen betyder øget adgang for vand til jernet, og problemet vil accelerere. Problemet med rustudvidelserne bør derfor løses inden for et års tid. De øvrige dele af ydervæggene mod gaden er stadig i ret god stand, men flere sålbænke er nedbrudte, og det vil være naturligt at skifte disse samtidig med en kommende vinduesrenovering. Dette betyder naturligvis også småreparationer i pudsen omkring vinduerne. For at få et ensartet udseende og en rationel arbejdsproces, an- det derfor, at man renoverer hele facaden mod gaden. befales Tag, manzardkviste og vinduer bør renoveres samtidig. Dels fordi bygningsdelene støder sammen, og man derfor kan planlægge arbejdsprocesserne mest rationelt, og dels for at udnytte stillad- set. Hele facaden eller som minimum stueetagen bør derfor renses for gammel maling. Afrensning kan ske ved lavtryks sandblæsning eller blæsning med tøris. Den store fronton mod Willemoesgade deles med naboejendom- men, og man bør derfor lave en aftale med denne om en fælles renovering af hele frontonen. I forbindelse med renoveringen af facaderne bør man ikke male oven på den gamle plastikmaling. Især på refrengpudsen på stueetagen vil der opbygges for tykke og tætte malingslag, og man vil kun opnå en begrænset holdbarhed. Alle dekorationer, samt de to små altaner/blomsterkasseholdere fornyes. De små jerngelændere renses, repareres, rustbeskyttes og genanvendes. En stukkatør kan genskabe dekorationerne. Skadede bånd og gesimser repareres eller trækkes om. Ved revnen i den store fronton frihugges det rustende jern, som repareres og rustbeskyttes eller udskiftes. Revnen konsolideres med små stykker rustfrit stål i fugerne. Alt jern i hjørnekarnappen frihugges og repareres eller udskiftes. Alle skadede og nedbrudte sålbænke udskiftes. Ved pudsrepara tionerne bør man anvende en mørtel, som ikke er stærkere end den oprindelige puds og med samme kornstørrelser. Mørtelen bør ikke, eller kun i begrænset omfang indeholde cement. I stedet kan en hydraulisk kalkmørtel anvendes. Der må ikke anvendes nogen former for akryl, betonbinder eller lignende. Side 10 af 16

11 Som overfladebehandling anbefales silikatmaling. Vælger man af Gårdsidens ydervægge er i rimelig god stand. Der er dog en større økonomiske årsager at undlade en total afrensning af de øverste pudsskade på trappetårnet, samt en gammel reparation, som dele af facaden, er man nødt til at hér at fortsætte med den ikke er malet. Desuden er der småskader nederst, og en del sålbænke er nedbrudte og trænger til udskiftning. gamle malingstype, men det er vigtigt, at man så kun tilfører et enkelt lag. Hvis der opbygges for tykke og tætte lag plastikmaling, vil malingen hurtigt begynde at skalle af. I givet fald må man Det skønnes at være meget voldsomt, at fortage en total afrensning af gårdsiden. I stedet kan man fortsætte med den nuværen- altså acceptere en vis farveforskel og uregelmæssighed. Det anbefales, at man får foretaget en forsigtig men total afrens- og efterfølgende maler med silikatmaling på hele facaden pudsskader er repareret og de skadede sålbænke udskiftet.. de plastikmaling, efter en højtryksrensning og efter at diverse ning, mod gaden.. Pudsreparationerne pletmales, og hele gårdsiden gives én gang Et godt alternativ kan være traditionel kalkning, men denne be- er meget sart på de nederste udsatte dele af stue- at der ikke opbygges for tykke og tætte malingslag, da dette vil tynd maling af samme type som den eksisterende. Det er vigtigt, handling etagen. føre til afskalninger. Man må så acceptere, at væggene står lidt uensartet, og at man kan se pudsreparationerne igennem malingen Vinduer og yderdøre: På nær to vinduer i stueetagen er vinduerne er de oprindelige fra ejendommens opførelse. En del rammer er dog udskiftet, og opsprosningen mangler på enkelte af de øverste rammer. Mange af vinduerne har ingen forsatsløsning, og de forsatsløs- som findes, er meget forskelligartede. Enkelte steder ninger, er der optimalt fungerende forsatsvinduer med tætningslister. Andre steder er der kun utætte forsatsrammer for de nederste dele af vinduerne. En manglende eller dårligt fungerende forsatsløsning betyder, ud over varmetabet, at den fugtige indeluft kondenserer på de yderste ruder, træet opfugtes og der vokser sort skimmel på vinduesrammer og rudekanter. Problemet ses for eksem- pel i lejligheden 3 tv. Problemet kan mindskes, hvis lejlighederne holdes tørre og veludluftede, men et vindue med en tæt og velfungerende forsatsløsning, har væsentlig længere levetid end uden. Vinduerne på 4.sal, manzardvinduerne, er i meget dårlig stand. Tværpostenes vandnæser er nedbrudte og rådne, og i flere af vinduerne når rådskaderne dybt ind i tværpostene. Lodpostene er rådne i bunden og sidekarmene er rådne mange steder, på grund af løse og defekte inddækninger. De fleste af de nederste rammer er rådne i bunden. De øverste rammer er i lidt bedre stand, men der er flere af rammerne, som trænger til reparationer og i 9 af rammerne mangler opsprosningen. På trods af de store skader anbefales det alligevel at renovere disse vinduer. Hvis man sætter nye vinduer i, betyder det, at der mistes 5 cm af lysarealet hele vejen rundt, og man vil få en grim bred kant uden om vinduerne. Side 11 af 16

12 De øvrige vinduer er i en noget svingende stand. Malingen er overalt meget nedbrudt, og der er rådskader i mange af bundkarmene og i mange af de nederste bundrammestykker. Mange af vandnæserne på tværpostene er revnede eller rådskadede, men de fleste skader når ikke ind i selve tværposte- ne. Hængsler og hjørnebånd er mange steder rustne og løse på grund af rustvoksninger. Generelt kan man sige, at vinduerne i stueetagen og på 1.sal ikke fejler ret meget, men at de bliver dårligere opadtil. Desuden er vinduerne i sydsiden, mod Willemoesgade, lidt dårligere end de øvrige. Det buede vindue i frontonen er i meget dårlig stand. Vinduet bør udskiftes til et tilsvarende nyt. Kældervinduerne er i rimelig god stand, men flere af vinduesrammerne mangler. Kælderdørene er i rimelig god stand. Der er lidt ubetydeligt råd nederst i sidekarmene, og dørene trænger til justering. Døren til bagtrappen er skadet nederst, og den hænger meget. Det anbefales at få lavet en ny dør, som en kopi af den originale. Hoveddørens fyldning er beklædt med krydsfinerplader udog indvendig. Formentlig fordi fyldningen er revnet eller ska- vand- det. Nederst på sidestykkerne har der oprindelig siddet høje næser eller søjlebaser. Der er en smule råd nederst i disse sidestykker. Ruderne i døren er af gult råglas, men efterhånden er det blevet af meget forskellig type. Det anbefales at reparere døren og få den tilbageført med fyldning og søjlebaser som originalt, samt med ensartede ruder. Side 12 af 16

13 Konklusion vedrørende vinduer og yderdøre: Det anbefales at renovere de eksisterende vinduer. Nye termovinduer har væsentligt større trædimensioner, og de skal have en fuge mellem karm og mur. Dette betyder, at lys- bliver mindre. ningsarealet Samtidig vil termoruderne stå som sorte huller i vinduerne, hvorimod det gamle, lidt ujævne, glas står og spiller smukt i lyset. En renovering betyder også, at man ikke efterfølgende skal repa- rere skader i paneler og puds. Isoleringsmæssig kan man opnå en bedre isoleringsværdi med de bestående renoverede vinduer og en forsatsløsning med energibelagte ruder, end men kan med nye termovinduer. Vinduerne i stuetagen og på 1.sal er i en tilstand, så de sagtens kan repareres og forsynes med en velfungerende forsatsløsning. Dette vil også være billigere end nye vinduer af en god kvalitet. Vinduerne på 2. og 3.sal er i en tilstand, så de sagtens kan re- og forsynes med en velfungerende forsatsløsning, pareres men en sådan renovering vil være lige så dyr, som nye vinduer af en god kvalitet. En renovering med nye velfungerende forsatsløsninger er dog bedre isolerende, end man kan opnå med selv de bedste ter- og man slipper for at skulle reparere vindueslys- movinduer, ninger og paneler Vinduerne på 4.sal i manzardtaget er i meget dårlig stand. Økonomisk vil det billigste i første omgang være at sætte nye vinduer i. Imidlertid skal de nye vinduer sættes inden i den gamle (kvist)karm, og dette betyder, at man mister omkring 5 cm af lysningsarealet hele vejen rundt. Samtidig får man tilføjet en meget bred og grim kant rundt om vinduerne. (problemet kan ses på naboejendommen) Det anbefales derfor, at man reparerer selve karmdelen og får lavet nye zink- og blyinddækninger. Vinduernes øvrige enkeltdele udskiftes til nye (tværposte, lodposte og de underste rammer) De øverste rammer kan i de fleste tilfælde repareres, men rammer, som mangler opsprosningen, udskiftes til nye. Som forsatsløsning anbefales Optoruder med energibelægning. Optoruder er hærdede glasplader, som monteres på vinduesrammerne og lukker med ud, når vinduet åbnes. Ruderne er forsynet med små hængsler, så de kan åbnes for pudsning mellem glassene. Se eventuelt Løsningen betyder, at man åbner og lukker vinduerne helt som normalt, og den generer ikke potteplanter og gardiner. Hoveddøren bør renoveres som beskrevet side 12. Bagdøren og det ovale vindue i frontonen bør udskiftes til nye kopier. Skønnet omfang af arbejderne i forbindelse med vinduesrenoveringen. Nedenstående er skrevet ud fra mit bedste skøn og kan bruges som grundlag for indhentning af tilbud. Mængderne kan dog variere både op og ned efterhånden som man får ram- merne ud og vinduerne renset af. Generelt. Alle beslag, som er rustvoksede eller har tegn på rustgennemslag på bagsiden udskiftes til nye galvaniserede. (skønnet 70%) Resterende beslag renses og rustbeskyttes. Gamle huller efter beslagskruer udluses med sidetræspropper. Alt udvendigt træværk renses for løs maling og løst kit. Rammer afrenses på kanterne og karmene til bunden af falsen. Flækruder, ruder i rammer som skal repareres, ruder med trekantventiler samt ruder, som er trykket ud af kit indefra udtages og kitfalsen renses (skønnet 35%) Nye ruder skal være af trukket glas. Skadede bundkarme repareres. (skønnet 30%) Vandnæser repareres/udskiftes. (skønnet 50%) Skadede bundrammestykker mm. repareres. (skønnet 30%) To strygninger med grundingsolie. En mellemslibning. Isætning af udtagne og manglende ruder samt reparation af kitten generelt. Tre strygninger med linoliemaling udvendig, på kanten af rammerne og til bunden af falsen Montering af Optoruder på alle rammer Vinduerne skal afdækkes, når ruder og rammer mangler. Side 13 af 16

14 Specielt for 4.sals vinduer: Udlusninger i alle kvistkarme. Nye lod- og tværposte. Nye rammer nederst incl. nye beslag. Nye overrammer, hvor opsprosningen mangler i de gamle. (skønnet 9 stk) Reparation af eksisterende overrammer (skønnet 75%) Nye beslag på overrammer (100%) Grundingsolie, maling, glas og kit som beskrevet under generelt, men 4.sals vinduer skal også males tre gange indvendig. Montering af optoruder på alle rammer. Vinduerne skal afdækkes under arbejdet. Arbejdsgang ved vinduesrenoveringen. Vinduerne afdækkes indvendig. Rammerne udtages, efter at det er kontrolleret at de er frit gående og vinklen passer. Rustvoksede beslag, og beslag som viser tegn på rustgennemslag fra bagsiden aftages. Rammer og resterende beslag renses, og beslagene rustbeskyttes. Snedkerreparationer udføres. Til reparationerne anvendes ren kernetræ. Huller efter beslagskruer proppes ud med ilimede sidetræspropper Rammerne påføres to gange grundingsolie i rigelige mængder, eventuelt dyppes bundrammestykkerne i olien. Ruderne isættes og kitten repareres. Nye galvaniserede beslag monteres på pladsen, så det sikres, at rammerne lukker optimalt. Beslagene lægges ned i linoliekit. Nye galvaniserede beslag primes og alt træværket males tre gange med linoliemaling i farve efter aftale. Optoruderne monteres. Karmene renses og repareres på stedet umiddelbart efter at vinduesrammerne er aftaget. Vinduerne skal i byggeperioden holdes afdækkede indvendig for støv og udvendig for regn og blæst. Kælderen. Ejendommen har betonfundamenter op til omkring underkant af kældervinduerne. Resten af kældervæggene er murede. Etageadskillelsen mellem kælder- og stueetage er en blanding af træbjælkelag og støbte dæk mellem jernbjælker. I hjørnet er der påbegyndt en efterisolering af ydervæggene. Kælderen virker tør og sund. Der er en del afskalninger af puds og maling fra væggene, men ikke mere end man må for- i en sådan vente kælder. Jernbjælkerne i de støbte dæk er begyndt at rustudvides, der hvor de er muret ind i ydervæggene. På langt sigt vil disse rustudvidelser kunne hæve hele bygninlejligheder. gen og ødelægge væggene i de overliggende Det skønnes, at problemet ikke kræver indgreb de første 10 år, men der hvor man er i gang med at efterisolere, bør man dog skifte vederlagspladene. Side 14 af 16

15 SKØN OVER UDGIFTERNE TIL EN KOMMENDE RENOVERING Nedenstående priser og er beregnet til at få et foreløbigt overblik over udgifterne i forbindelse med den anbefalede renovering. Mængderne er løst opmålt og priserne sat ud fra V&S sprisbog, skøn og erfaring, men de vil kunne variere både op og ned, når de endelige priser fra håndværker- ne indhentes. Denne rapport er altså ikke beregnet til u dbudsmateriale, og det anbefales at få et rådgivende arkitekteller ingeniørfirma til at stå for projekteringen og gennemførelsen af renoveringen. Center for bygningsbevaring påtager sig intet ansvar for at mængder og priser er korrekte. A lle priser i det efterfølgende skal tillægges moms. Udgifter til renovering af taget og Manzardkvistenes inddækning. Nedrivning, samt fjernelse af affald ansl Spidstaget, hvl+pl undertag, pap, lægter, naturskifer Tagvinduer skønnet 15 stk Skotr, udluftningsh. skorstensind. rygn. Indd og indsk Zinktag på Bagtrappetårn 370 m2 15 stk Manzardt mo d gade undertag, pap,lægter, glaserede teglsten Manzardtag mod går incl div reparationer skønnet Manzardkviste repr m nye inddækninger Efterisolerin g af vægge ansl Tagrender zink Nedløbsrør Reparation af brandkamme skønnet 95 m2 14 stk 56 m 45 m Div Total for tagrenoveringen eksl moms Hvis man i st edet for naturskifer med fast undertag anvender eternitskifer med undertag i banevare, kan ovenstående pris reduceres m ed omkring Hvis man bibeholder det gamle naturskifertag med tagpap øverst, og får lagt et nyt lag tagpap ovenpå, kan ovenstående pris reduceres med omkring Side 15 af 16

16 Udgifter til renovering af ydervæggene mod gården og mod gaden Afrensning af facaderne mod gaden 600 m Afrensning af ydervæggene mod gården 300 m Reparation af rustende jern i hjørnet ansl Udskiftning af de to små altaner/blomsterkasseh 2 stk Reparation af jerngelændere på samme 2 stk Udskiftning af facadedekorationer Pudsreparationer mod gaden i øvrigt Pudsreparationer mod gården Maling af gadesiden med silikatmaling 600 m Maling af gårds. Pletmaling + 1 gang dækkende 300 m Diverse Total for renovering af ydervæggene eksl moms Udgifter til renovering af vinduerne mod gården og gaden Manzardv. Snedker og glarmesterarb Gennemsnitlig 13 stk Manzardv.Malerarb. Gennemsnitlig 13 stk Manzardv. Forsatsvind. Optoglas gennemsnitlig 13 stk Øvr. Vind. Afrensning 82 stk Øvr. Vind. Snedker- og glasarbejde 82 stk Øvr. Vind. Malerarbejde 82 stk Øvr. Vind. Optoruder 82 stk Ovalt vindue nyt 1 stk Bagdør ny 1 stk Hoveddør renovering 1 stk Diverse Total for renovering af vinduerne eksl moms Stilladsleje i 50 dage incl opsætning og nedtagn ansl Den samlede renovering eksl moms ansl Tagrenovering Ydervægge Vinduer Stillads Total pris samlet eksl moms Mulighed for besparelser op til kr på tagarbejdet. Side 16 af 16

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG.

HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. HØJSKOLEVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST VINDUERNES TILSTAND OG RENOVERINGSFORSLAG. Denne rapport er lavet på foranledning af Hørsholm Kommune på grund af skolens ønsker om begrænsning af varmetabet og mindskelse

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N DEN BORGERLIGE VELGØRENHEDS STIFTELSE VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N CHRISTINELUND VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2004.07.02 PS/gs Sag nr.: 041001 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført maj 2004 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o hr. Poul Poulin

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N GYTHS GÅRD KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader.

Notat til generalforsamling d. 28. april 2011 - tag- og vandskader. Notat til generalforsamling d. 28. april 211 - tag- og vandskader. Vinteren 21/211 har desværre forårsaget en del skader på Ejerforeningens tag samt involveret vandskader i 5 lejligheder. Skaderne er sket

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N BOGØ MØLLE VORDINGBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HOTEL SAKSKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Historisk anvendelse

Historisk anvendelse Naturskifertage Historie Oprindelse Skifertyper og størrelser Traditionel tætning Rygningstyper Nedbrydning af skiferen Nedbrydning af inddækningerne Reparationsmuligheder Omlægning Nye skifertage Tagvinduer

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER

STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER STEFFENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER Gentofte den 2007.09.12 PS/gs Sag nr.: 041006 TILSTANDSVURDERING for ejendommen KATTESUNDET 14 1458 København K Udført august 2007 Ejer: EF Kattesundet 14 c/o fr. Jutta

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123 Besigtigelse d. 20. december 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950

Etageadskillelsens udvikling1850-1950. Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Etageadskillelsens udvikling1850-1950 Perioderne Type 1 1850-1890 Type 2 1890-1920 Type 3 1920-1940 Type 4 1940-1950 Perioden 1850-1890 (type 1) Tagfod Langsgående detalje Overlukning af kældervindue Konstruktionsopbygning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere