Årskonference Fokusskift fra sygdom mod sundhed e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årskonference 2011. Fokusskift fra sygdom mod sundhed e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet"

Transkript

1 Årskonference 2011 Fokusskift fra sygdom mod sundhed e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet

2

3 Fokusskift fra sygdom mod sundhed e-sundhed som løftestang for fornyelse af sundhedsvæsenet Sundhedsvæsenet er i dag under et stort og stigende pres ikke blot i Danmark, men også i hele den vestlige verden. Der er en voksende forekomst af kroniske sygdomme med tilhørende komorbiditet, der i høj grad skal ses i relation til livsstil. Kronisk sygdom beslaglægger over 70% af sundhedsvæsenets samlede ressourcer. Der er store demografiske ændringer i vente. Borgerne ønsker fortsat en lige adgang til behandling som et centralt element i den danske velfærdsmodel. Der er behov for større tilgængelighed, øget sammenhæng og høj kvalitet i sundhedsydelserne for det enkelte forløb i en tid, hvor økonomien er vigende. Situationen er kort sagt uholdbar, og det er nødvendigt med grundlæggende fornyelse af sundhedsvæsenet. Der er behov for et mere borger- og patient-centrisk sundhedsvæsen end det, vi har i dag. Der er behov for en langt bedre forebyggelsesindsats og en mere effektiv adgang til og håndtering af relevante sundhedsydelser for den enkelte, samt at (it)-understøtte og effektivt facilitere borgeres og patienters egenomsorg og egenbehandling. Dette er efterhånden bredt anerkendt blandt politikere og fagfolk som indiskutabelt nødvendigt. Dette vil kræve en fundamental transformation af vores nuværende sundhedsvæsen. Det store spørgsmål er: Hvordan? Der er ikke enkle svar herpå, men e-sundhed anses som den enkeltfaktor, der er den væsentligste forudsætning for at kunne gennemføre en sådan fornyelse. E-sundhed, der er den danske oversættelse af e-health, omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedsydelser, udveksling af information, overførsel af data fra en institution til en anden, indbyrdes kommunikation mellem patienter eller mellem ansatte i sundhedsvæsenet. E-sundhed omfatter også informationsnetværk i sundhedssektoren, ledelsesinformation, elektroniske patientjournaler, telemedicintjenester og personlige wearables og bærbare kommunikationssystemer til at overvåge og hjælpe patienter. E-sundhedsobservatoriets årskonference tilbyder at formidle et samlet billede af vigtige resultater inden for e-sundhed i primær- og sekundærsektoren i kommunerne, regionerne, og herunder på sygehusene. Patienter, pårørende, sundhedsfaglige og de ledelsesansvarlige har forskellige behov for information til at understøtte forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje. Alle disse aspekter vil blive præsenteret, diskuteret og perspektiveret ved e- sundhedsobservatoriets årskonference.

4 Tirsdag den 11. oktober 9:30 Plenumsession 1: Konferenceåbning Velkommen lektor Stig Kjær Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Regionernes fælles stræben efter at nå de udstukne pejlemærker RSI-styregruppeformand Jens Andersen E-sundhedsobservationer 2011 professor Christian Nøhr og ekstern lektor Søren Vingtoft, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 10:30 Kaffepause 11:00 Plenumsession 2: International experience with ehealth systems Presentation of VA's ehealth Strategy and the status and perspectives for VistA by Steve Brown, MS, MD, Veterans Administration, USA 12:00 Frokost 13:00 A1 Status for pejlemærkerne for sundheds-it 14:30 Kaffepause 15:00 A2 Nationale e-sundhedsinitiativer 16:30 Kaffepause B1 sundhed.dk B2 Patient Empowerment C1 Samarbejde mellem sektorer C2 E-sundhed i klinikken D1 Tværsektoriel forløbskoordinering: Nye platforme og produkter D2 Demo 17:00 Plenumsession 3: Nordiske observationer Arild Faxvaag, Associate Professor and Leader of Norwegian Research Centre for Electronic Patient Records (NSEP), Medisinsk Teknisk Forskningssenter Hannele Hyppönen, Research Manager, Finnish National Institute for Health and Welfare Åke Waldius, Senior Researcher, Center for User Oriented IT Design, Royal Institute of Technology, Sweden Christian Nøhr, professor, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 18:00 Første konferencedag slutter 19:00 Festmiddag Onsdag den 12. oktober 9:00 Plenumsession 4: Transforming the Healthcare Sector towards the Future by Individualized ehealth based on Integrated Care and Patient Empowerment Healthcare Challenges in the Basque Region and the next generation of Healthcare Management (tentative title) sundhedsminister og regionschef Jesús Maria Fernández, Baskerlandet, Spanien Impact of predictive model-directed end-of-life counseling for medicare beneficiaries Adam Hobgood, MS, Center for Health Research, Healthways, USA 10:30 Kaffepause 11:00 A3 Nationale e-sundhedsinitiativer 12:30 Frokost B3 Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter 13:30 Plenumsession 5: Perspektiver for e-sundhedsfremtiden C3 E-sundhed i klinikken E-sundhed i 2015 og et bud på, hvad e-sundhed kan gøre for nationen, hvis vi tør kundechef Ivan Lund Pedersen, NSI Farvel og på gensyn professor Christian Nøhr, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 14:30 Konferencen slutter D3 Elektroniske tavler på akutafdelinger

5 Tirsdag den 11. oktober 9:30 Plenumsession 1: Konferenceåbning Velkommen lektor Stig Kjær Andersen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet Regionernes fælles stræben efter at nå de udstukne pejlemærker RSI-styregruppeformand Jens Andersen E-sundhedsobservationer 2011 professor Christian Nøhr og ekstern lektor Søren Vingtoft, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 10:30 Kaffepause 11:00 Plenumsession 2: International experience with ehealth systems Presentation of VA s ehealth Strategy and the status and perspectives for VistA by Steve Brown, MS, MD, Veterans Administration, USA 12:00 Frokost 13:00 A1: Status for pejlemærkerne for sundheds-it Status for pejlemærkerne for sundheds-it den kliniske it-arbejdsplads optimering af sygehusdrift sammenhæng og samarbejde patient empowerment it-chef Lise Marcher, Region Nordjylland funktionschef it-portefølje Michael Bjørn Kraft, Region Sjælland sekretariatschef Heidi Forberg, Regionernes Sundheds-it 14:30 Kaffepause 15:00 A2: Nationale e-sundhedsinitiativer Hvor langt er Fælles Medicinkort fra at give effekt for patienterne? projektleder Helle Balle, National Sundheds IT Sundhedsjournalen og Nationalt Patient Indeks - to dele af en fælles løsning projektleder Jens Hvidberg, National Sundheds IT og seniorkonsulent Jens Rabæk Nørgaard, MedCom National sundheds-it-infrastruktur status og visioner Enterprice arkitekt Esben Graven Poulsen, National Sundheds IT 18 mio. euro til forsøg med deling af patientresumé og recepter på tværs i Europa - hvad får Danmark og danskerne ud af det? projektleder Anni Buhr, National Sundheds IT 16:30 Kaffepause B1: sundhed.dk sundhed.dk som national platform for patient empowerment direktør Morten Elbæk Petersen, sundhed.dk Patienthåndbogen et redskab til patient empowerment chefredaktør Torben V. Schroeder, Lægehåndbogen og Patienthåndbogen Den aktive og engagerede patient som central part i samspil og medspil omkring egne data og viden lægefaglig udviklingsrådgiver for sundhed.dk og almen medicinsk redaktør for Lægehåndbogen Finn Klamer Hvad kan man bruge sundhed.dk til, og hvorledes skaber sundhed.dk merværdi for parterne bag portalen? projektchef Glenn Leervad-Bjørn, sundhed.dk B2: Patient Empowerment Selvbetjening i sundhedsvæsenet - webbooking sundhedssystemkoordinator Anette Mundbjerg, Hospitalsenheden Horsens Sms-påmindelser til patienter. NemSMS hvor svært kan det være? specialkonsulent Jørgen Mikkelsen, Koncern IT, Region Hovedstaden Lad patienterne hjælpe sundhedspolitisk medarbejder Sine Jensen, Forbrugerrådet Empowerment af patienter: patienter som sikkerhedsbarriere specialkonsulent Kitta Lawton, Koncern IT, Region Hovedstaden C1: Samarbejde mellem sektorer Slip borgeren løs på egne data! direktør Jens Peder Rasmussen, Systematic A/S Et it-system havde nok reddet min far forfatter, journalist, WHO patientambassadør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Jacob Egevang, EGEVANG Rehabilitering skaber sammenhæng - et pilotprojekt mellem Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med en senhjerneskade konsulent, projektleder Birgitte Cecilie Espensen, Hjerneskaderådgivningen e-sundhed i Danmark og Norge - tiltag, virkemidler og effekter partner Kjell Arne Grøtting, Devoteam davinci, Norge C2: E-sundhed i klinikken Udvikling af et nyt it-system til styring af Region Hovedstadens kvalitetsdokumenter læge, informatiker Knut Bernstein, MEDIQ Beslutningsunderstøttelse i klinikken: digitale behandlingsprotokoller på intensivområdet overlæge Jens Schiebeck, Intensivafdeling V, Odense Universitetshospital Animering af arbejdsprocesser som middel til optimering af procesflow Principal Krister Svanberg, Capgemini Sverige It-nødadgang til vitale patientdata i Region Hovedstaden projektleder Susanne Munck, Projektafdelingen, Koncern IT, Region Hovedstaden 17:00 Plenumsession 3: Nordiske observationer Arild Faxvaag, Associate Professor and Leader of Norwegian Research Centre for Electronic Patient Records (NSEP), Medisinsk Teknisk Forskningssenter Hannele Hyppönen, Research Manager, Finnish National Institute for Health and Welfare Åke Waldius, Senior Researcher, Center for User Oriented IT Design, Royal Institute of Technology, Sweden Christian Nøhr, professor, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 18:00 Første konferencedag slutter 19:00 Festmiddag D1: Tværsektoriel forløbskoordinering: Nye platforme og produkter It-understøttelse af forløbsprogrammer: en foranalyse it-arkitekt, specialkonsulent Anders Skovbo Christensen, Koncern IT, Region Hovedstaden Shared Care Platform Healthcare Industry Leader Henrik Wieland, IBM Danmark ApS Digital sammenhæng og helhed for den kroniske patient Solution Manager Henrik Povl Eriksen, CSC Scandihealth Udfordringer i udveksling af data/information KMD CareConnect som integrationsplatform ved tværsektorielt samarbejde omkring et patientforløb afdelingschef Morten Fly, KMD, Integrationsservices til Sundhedssektoren Active Healthcare Management - et paradigmeskifte fra helbredelse mod forebyggelser med patienten i centrum Nordic Policy Automation & Master Data Management Sales Specialist Leif Rasmussen, ORACLE Denmark D2: Demo Gør din journal endnu mere struktureret MD Carina Zetterberg, Obstetrics and Gynaecology, Örebro Universitetshospital Health Information Exchange and Shared Care Demo senior it-arkitekt Jesper Vejs, IBM Danmark Columna anvendelse af journaldata til klinisk forskning, ledelsesinformation og kommunikation med andre sektorer Senior Clinical Advisor Pia Wichman Madsen, Systematic Critical Information System, CIS by Daintel, til intensiv og anæstesi overlæge Torben Steensgaard Andersen, Intensivafdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Integration til FMK - en løsning designet med vægt på brugervenlighed, sikkerhed og kliniske arbejdsgange sundhedsfaglig konsulent Charlotte Hellstern-Hauerslev, IBM Healthcare

6 Onsdag den 12. oktober 9:00 Plenumsession 4: Transforming the Healthcare Sector towards the Future by Individualized ehealth based on Integrated Care and Patient Empowerment Healthcare Challenges in the Basque Region and the next generation of Healthcare Management (tentative title) sundhedsminister og regionschef Jesús Maria Fernández, Baskerlandet, Spanien Impact of predictive model-directed end-of-life counseling for medicare beneficiaries Adam Hobgood, MS, Center for Health Research, Healthways, USA 10:30 Kaffepause 11:00 A3: Nationale e-sundhedsinitiativer Effektiv SystemAdgang fra tanke over pilotafprøvning til implementering projektleder Pia Daugbjerg, Koncern IT, Region Hovedstaden Den lykkelige kliniker - hurtig adgang og overblik it-chef Martin Sølvkjær, Bispebjerg Hospital E-kommunikation understøtter sundhedsaftaler projektkonsulent Dorthe Skou Lassen, Kommuneprojekter, MedCom VistA - den grimme ælling: Erfaringer og brugeroplevelser med et udenlandsk patientsystem konsulent Jari Friis Jørgensen, Symmetric Consulting B3: Brugerperspektiver på e-sundhedsprojekter Selvbetjening til kronikerne - kan de? vil de? projektleder Søren Thaulow, Region Sjælland Hvilke udfordringer står man overfor, når man skal udskifte et EPJ-system, som har fungeret tilfredsstillende i mange år, med et nyt EPJ-system? projektleder Lone Tynan, Afdeling for Driftoptimering og IT, Odense Universitetshopital og Svendborg Sygehus Klinikernes visioner om fremtidens mobile device - via en brugerinddragende rapid prototyping proces innovationskonsulent Mads Stampe Frederiksen, Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden Ni ting, du ikke vil have i din brugerflade ph.d.-studerende Gert Galster, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet 12:30 Frokost 13:30 Plenumsession 5: Perspektiver for e-sundhedsfremtiden E-sundhed i 2015 og et bud på, hvad e-sundhed kan gøre for nationen, hvis vi tør kundechef Ivan Lund Pedersen, NSI Farvel og på gensyn professor Christian Nøhr, Virtuelt Center for Sundhedsinformatik, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet 14:30 Konferencen slutter C3: E-sundhed i klinikken Udarbejdelse af fælles standardplaner for praktiserende reumatologiske speciallæger i Danmark praktiserende speciallæge i reumatologi Finn Johansen, Furesø reumatologerne Skræddersyet forebyggelse og behandling forudsætter velfungerende netværk af forskningsbiobanker it-arktikekt Jaln Milter Ehlers, Logica Danmark A/S Det Lærende Hospital om læringspotentialer, organisationsudvikling, brugersupport og it-stewards i Region Nordjylland ph.d.-studerende Lone Stub Petersen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet Hvordan regionen kan understøtte implementering af nye it-værktøjer hos de praktiserende læger projektleder Tove Charlotte Nielsen, Region Syddanmark, Sundhed D3: Elektroniske tavler på akutafdelinger Effekten af elektroniske overblikstavler på akutafdelinger lektor Morten Hertzum, Roskilde Universitet Kvalitet og overblik i forbindelse med visitation af Region Sjællands skadepatienter ledende oversygeplejerske Poul Mossin, Akutafdelingen, Køge Sygehus, Region Sjælland Integration mellem præhospitaljournal, overblik- og logistiktavler samt den elektroniske patientjournal - nu i drift afdelingssygeplejerske Tina Futterup, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland Patientflow-system til undersøttelse af patientforløbet på hospitalet Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech Innovation Center

7 Organisation E-sundhedsobservatoriet E-sundhedsobservatoriet udgøres af Virtuelt Center for Sundhedsinformatik på Aalborg Universitet. Stig Kjær Andersen Lektor tlf: Pernille Bertelsen Lektor tlf: Christian Nøhr Professor tlf: Marianne Sørensen AC-fuldmægtig tlf: Søren Vingtoft Ekstern lektor Rådgivningsgruppe Ivan Lund Pedersen, kundechef, NSI Kristoffer Lange, seniorkonsulent, Danske Regioner Heidi Forberg, chef for Regionernes Sundheds-it Poul Erik Kristensen, konsulent, KL Henrik Bjerregaard, CEO, MedCom Gleen Leervad-Bjørn, produktchef, sundhed.dk Marianne Rex Sørensen, vicedirektør, Lægeforeningen Gunilla Svensmark, konsulent, DSR Soile Friis, formand, Lægesekretærforeningen Henning Bruun-Schmidt, V-CHI leverandørforum Pia Elberg, formand, Dansk Selskab for Medicinsk Informatik Klaus Phanareth, formand, Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin Leif Panduro, bestyrelsesformand, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet Kenneth Seerup Jørgensen, næstformand, Dansk Selskab for Sygehusledelse Dansk Selskab for Patientsikkerhed Finn Kensing, direktør, Center for IT innovation, KU

8 Leverandørudstilling 2011 Capgemini care-call Cetrea CompuGroup Medical CSC Scandihealth Daintel DIPS ASA Epic IBM Imatis InterSystems KMD Logica Max Manus MedCom NNE Pharmaplan Sensor Medical Symfoni Systematic Tieto Denmark Trifork

9 praktiske oplysninger KonFErEncEdagE Tirsdag den 11. oktober 2011 kl Onsdag den 12. oktober 2011 kl StEd Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2 Tlf: KonFErEncEgEbyr Ved tilmelding senest den 30. september 2011 kr ,- Ved tilmelding efter den 30. september kr ,- Der beregnes ikke moms. FEStmiddag Festmiddag: kr. 675,- Der beregnes ikke moms. tilmelding /tilmelding Tilmeldingen er bindende yderligere oplysninger og KonFErEncE- SEKrEtariat E-sundhedsobservatoriet c/o Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf: Cvr. nr HotEllEr Hotel Nyborg Strand administrerer booking af de hotelværelser, som E-sundhedsobservatoriet har prebooket til konferencen. Afregning for overnatning sker gennem Nyborg Strand, også for overnatning på de øvrige hoteller. Alle værelser er inkl. morgenbuffet. Link til booking af værelser. /e-sundhedsobservatoriet Hotel nyborg Strand Østerøvej 2 Tlf: nyborgstrand.dk Nye enkeltværelser mod skoven à kr ,- De luxe enkeltværelser à kr ,- Store enkeltværelser à kr ,- Mellem enkeltværelser à kr. 815,- Små enkeltværelser à kr. 621,- De øvrige hoteller, der er omfattet af aftalen, er: Hotel Hesselet (34 værelser) Christian Lundsvej 119 Tlf: Enkeltværelser à kr. 1305,- Dobbeltværelser à kr. 1730,- Holckenhavn Slot (15 værelser) Holckenhavn 1 Tlf: Enkeltværelser à kr ,- Dobbeltværelser à kr ,- Hotel Villa gulle (20 værelser) Østervoldgade 44 Tlf: Enkeltværelser à kr. 720,- Dobbeltværelser à kr. 845,- Juelsberg Slot - bed & breakfast (6 værelser) Juelsbergvej 11 Tlf: Enkeltværelser à kr. 625,- Frederikshøj bed & breakfast (10 værelser) Kogsbøllevej 66E Tlf: Enkeltværelser à kr. 375,- bed & breakfast - aaløkke (3 værelser) Aaløkkegaarden 60 Tlf: Enkeltværelser à kr. 425/625,-

10 E-sundhedsobservatoriet c/o Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Øst Tlf:

ÅRSKONFERENCE 2013 Borgercentrisk e-sundhed fiktion eller fakta?

ÅRSKONFERENCE 2013 Borgercentrisk e-sundhed fiktion eller fakta? ÅRSKONFERENCE 2013 Borgercentrisk e-sundhed fiktion eller fakta? INDHOLDSFORTEGNELSE Program-app...2... 3... 4... 5... 6... 9 Plenumsession 1... 10 Plenumsession 2... 12 Parallelsession A1, B1, C1, D1...

Læs mere

National Workshop Report. Denmark. 21-22. October 2009

National Workshop Report. Denmark. 21-22. October 2009 National Workshop Report Denmark 21-22. October 2009 D3.2 Report on the Workshops 2009 1/11 1 Table of Content 1 Table of Content... 2 2 Introduction... 3 3 Report of the Workshop... 3 3.1 Location...

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013

Sundhedspolitisk Topmøde 2013. Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk Topmøde 2013 Opsamling fra diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen d. 16. december 2013 Sundhedspolitisk topmøde 2013, opsamling / Dansk Erhverv Fire temaer, fire rundbordsdebatter

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

PROGRAM 28. - 29. APRIL

PROGRAM 28. - 29. APRIL PROGRAM 28. - 29. APRIL Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. INDHOLD Konferenceprogram for 28.

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 3 / April 2011. Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 3 / April 2011. Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 3 / April 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 28. februar 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Program 27. 28. april 2015

Program 27. 28. april 2015 Program 27. 28. april 2015 Konferencens første dag er en kombination af plenum- og parallelsessioner. Andendagen består af workshops. Det er dog muligt at deltage en enkelt dag. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014

Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 Program for Kvalitetskonference den 19. november 2014 08.30-09.30 Morgenmadssession og registrering Vi starter konferencen med morgenmad og oplæg om The Future Hospital more than a concept. The Future

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere