Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011"

Transkript

1 Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Velkomst ved Flemming Hansen Flemming Hansen bød velkommen til informationsmødet. Det sidste møde blev holdt for 4 år siden, derfor har vi inviteret så bredt. Vi håber, det er begyndelsen til noget nyt. Flemming Hansen præsenterede dernæst dagsordenen og informerede om de praktiske forhold i forbindelse med mødet. Flemming Hansen præsenterede de to foredragsholdere fra Atlantic Airways samt Trafikstyrelsens foredragsholdere og deres emner. Flemming forklarede, at da det ikke var muligt at huse så mennesker på Ellebjergvej, måtte mødet afholdes et andet sted. Trafikstyrelsen kunne ikke finde penge til afholdelsen af mødet i de faste gebyrer, og bliver derfor nødt til at opkræve en kursusafgift af mødedeltagerne. Kursusafgiften bliver på 448 kr. i stedet for de 500 kr. Svar på spørgsmål, præsentationerne og referatet vil blive lagt på Trafikstyrelsens internet. Størrelsen på dansk luftfart: Flemming Hansen fortalte om antallet af de forskellige luftfartsvirksomheder, antallet af certifikater og luftdygtighedsbeviser. ERFA grupper Flemming Hansen opfordrede branchen til at oprette ERFA grupper for at kunne dele ting på en uformel måde. Vi vil bakke op om det, hvis nogen vil tage initiativ til det. Quality Managements System: Præsentation af Kvalitetschef og Flyvechef Jon Remmer/Atlantic Airways Jon Remmer takkede Trafikstyrelsen for at måtte være med. Følgende er et uddrag af, hvad Jon Remmer fortalte om Atlantic Airways og kvalitetssystemet: 1

2 Atlantic Airways er en kompleks operatør, der arbejder under vanskelige forhold. Den har sin egen TRSO og opererer en flåde på fire RJ45 fly og to nye helikoptertyper. Atlantic Airways startede i 2009 med udvikling af et nyt Kvalitetssystem. Der var tre mål: at etablere et integreret kvalitetssystem for alle områder, skabe en fælles forståelse for Kvalitetssystemet og hvordan man bruger det, og have en forenklet dokumentation samt mere gennemskuelig opfølgning på, hvordan kvalitetssystemet performer. Det er et simpelt kvalitetssystem, men det virker, fortalte Jon Remmer, idet han fortsatte med at forklare principperne i Atlantic Airways kvalitetssystem. Det er et koncept bestående af en kvalitetspolitik, ledelsesorganisationen, et rekrutteringssystem og uddannelse. Kvalitetspolitikken Den skal være præcis, koncis og vores direktørs udtrykte vilje, og krav om hans forventninger til alle. Den skal være i overensstemmelse med alle lovkrav, relevante BL er og evt. egne strengere krav fra os selv og vore kunder. Det er kvalitet ifølge vores direktør. Ledelsesorganisationen Ansvaret hos den enkelte leder skal være entydigt veldefineret. Man skal vide, hvilken leder der har ansvaret. Vi fandt problemer inden for de-icing, men da vi fandt ud af, hvem der havde ansvaret, forsvandt de. Uddannelse & Rekruttering Vigtigt med uddannelse. Ledelsen skal få 160 medarbejdere til at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Det er ikke nok mundtligt, men det skal være i procedurer. Det skal altid være klart, hvem der har ansvaret for en opgave, og hvordan den skal udføres. Ved raffinering af nedskrevne procedurer, får folk får en mere præcis instruktion i hvad de skal foretage sig. kvaliteten bliver ikke bedre, end de mennesker der skal udføre den. Det starter ved rekrutteringen. Vi har et kompetent udvalg, der screener alle ansøgere efter en bestemt defineret profil. De vil så via uddannelse kunne lære at udføre det de opgaver de skal udføre. Det er en omkostningstung evaluering, men det er sket med succes. Uddannelse er vigtig for at opnå den fornødne kvalitet. Der skal være nøje sammenhæng mellem uddannelse og procedurer. Vi uddanner vore egne instruktører til næsten al efteruddannelse. De kender selskabet. Dokumentation Vi skilte os af med QAM, da kun ledelsen kendte den. I stedet brugte vi muligheden i OPS PM-A 3 plus krav i 145. Nu står alt i én manual, som alle har adgang til. Quality Manager har defineret kvalitetspolitikken. Der skal egenkontrol til at styrke vores Kvalitetssystem med et effektivt feedback system. Ledelsesevaluering er helt essentiel til at få dette til at fungere. I Atlantic Airways foretager man ledelsesevaluering ti gange om året. Loven siger 2 gange. 2

3 Materialet skal være udarbejdet på forhånd af de enkelte efter en fast dagsorden. Aktionslisten bliver vedligeholdt af direktøren selv. Ledelsesevaluering er som et helikoptersyn med en overordnet vurdering og evaluering. De enkelte fremlægger deres egne vurdering af, hvordan det går. Det er den subjektive vurdering. Den objektive vurdering af auditresulter fremlægges af den enkelte NPH, for de kan tage ejerskab. De må selv tage stilling til deres findings. QA har ikke meget at lave i denne sag, men er en støttefunktion uden beføjelser. Man måler på, om der er blevet svaret til tiden, og hvis der er svaret til tiden, om har det haft den ønskede effekt. Hvis en afdelingsleder har en finding, han ikke kan nå, kan han få udsættelse. Der er repeated findings, hvor en finding kan være lukket, men hvor det samme problem dukker op. Det er vigtigt at afdække, hvorfor den dukker op igen. Auditørerne er grundigt uddannet, så de er kvalificerede til de områder, de skal dække. Der er præcise procedurer til at gennemføre en audit med både review og afbriefing mellem auditør og lead auditør. Jon Remmer understregede, at man aldrig må slippe en dårlig afvigelse løs i systemet, men at man skal være sikker på at det er en reel finding. Ved afbriefing skriver modtageren under på findingen og accepterer denne. Der er sat en targetdato, hvor der kommer en tilbagemelding på, at findingen er udført som lovet. Så bliver den lukket i systemet. Banalt og enkelt, men det virker. Maintenance Error Management: 145.A.60(b) Præsentation af William Smith - NPH PART M / Atlantic Airways William Smith fortalte om MEMS systemet, som Atlantic Airways fik grønt lys til at indføre efter en ulykke i Norge i MEMS systemet går ud på rapportering af egne fejl. Det er et godt system, der sparer os penge. Vi kigger på, hvad det er i vores system, der gør, at en mekaniker laver en fejl. Før behandlede vi fejl ved Wack-em all (uddelte skideballer). William Smith stillede det retoriske spørgsmål, om det nu er perfekt med alle de systemer i ryggen, når alt fra A-Z er beskrevet i håndbøgerne. Nej, svarede han, for normal errors sker hver dag. Det er udfordringen, hvordan vi behandler dem. Jeg har lavet en fejl, skal vi få vores folk til at sige. Vi skal finde ud at, hvad har vi lavet forkert, hvordan, eliminere repetitive fejl, finde hovedfaktorer og lave kulturændringer. William Smith forklarede, at budskabet skulle ud, og at det var vigtigt at få opbakning af staff og give feedback. Jeg fik en mentor og 4 support members. Vi uddannede 4 mekanikere til investigators, der kigger fejl igennem og skriver rapporter. Vi fik 63 brugbare rapporter i løbet af 3 år. Der kom også mange unødvendige rapporter. Vi brugte 1 år til rapport study. Vi skulle finde ud af, hvor det gik galt i vores system, og hvor vi skulle sætte ind for at undgå fejl. Vi lancerede MEMS den 9. februar Vi har sparet i tusindvis af dollars ved at indføre det system. Vi opererer med 5 key behaviours: Vi fortalte, hvordan de skulle opføre sig i hangaren for at undgå fejl. 3

4 William Smith viste en kort video, der forklarede om de 5 key behaviours, som Atlantic Airways opererer med. 5 Key Behaviours 1. Review the current maintenance reference information 2. Document job status 3. A separate inspection (e.g. Confined and complex areas) after having completed the work 4. A last set of eyes. Investigate the space one last time 5. Take a moment to get ready and focus. (stopping and thinking clearly) Focus prevents mistakes. William Smith konstaterede, at det er kendte ting, som af en eller anden grund bliver sprunget over og understregede, at det er vigtigt at tale med den, der har lavet en fejl på en ordentlig måde, f.eks. over en kop kaffe. I dag tænker mekanikerne de 5 behaviours, sluttede William Smith. BL 8-10 AMC 20-8: Præsentation af Svend-Erik Sørensen Svend-Erik Sørensen fortalte, at de har fået indberetninger, men at kun 5% er fra værkstederne. Havarier og alvorlige hændelser tager HCLJ sig af. Alt andet hører til BL I 1997 bad et dagblad om aktindsigt, der gik ud over et selskab. Det medførte nedgang i rapporteringerne. I 2001 blev BL 8-10 udsendt. EU siger vi skal udpege et point of contact. Det er Trafikstyrelsen, selskaberne skal gå til. EU arbejder på en ny udgave af direktivet, og det vil ændre BL Forhåbentlig i en god dialog med branchen. ECCAIRS Svend-Erik Sørensen gav en introduktion til ECCAIRS idet han fortalte, at alle data om hændelser og havarier havner i den europæiske database i Milano. Alt er anonymiseret, og alle, der forsøger at få data ud af systemet, bliver registreret. Alle landene i EU har adgang. Der er offentlig adgang til noget af portalen. Alle rapporter går til en fagkompetent inspektør. Det kan systemet selv finde ud af. Der foretages løbende analyser for at finde indsatsområder. 4

5 Der er lagt 20 målepunkter ind i systemet. Man kan se alarmerne for de enkelte områder, der er angivet som rød, gul, grøn. Man kan gå helt ind i de enkelte områder og se udviklingen i form af grafer. ICAO Svend-Erik Sørensen fortalte videre, at ICAO er i gang med at kræve frivillige og anonyme rapporteringssystemer. Det har vi afvist. Vi vil gerne have det går gennem selskabet, så ikke alle og enhver kan rapportere. Svend-Erik Sørensen afsluttede med at opfordre alle til at sige ude omkring, at det nytter noget at indsende en indberetning. EWIS Status Præsentation af Svend V. Madsen Svend Madsen forklarede, at EWIS står for Electric Wiring Interconnection System og fortalte, at der er sat fokus på design og vedligeholdelse. Havarierne med Swissair 111 i 1998 og TWA 800 i 1996 var forårsaget af fejl i elsystemerne. Det gjorde, at man satte sig ned og tænkte over tingene. ATSRAC gruppen kiggede på 81 store luftfartøjers elsystemer. Man fandt 3372 fejl. 150 af dem var alvorlige og kunne forårsage flere havarier. Grunden til de mange fejl var, at elsystemerne blev installeret, og så fløj man med dem uden at kigge på dem (install and forget) Der var ingen eller får specifikke inspektioner af elsystemerne. Svend Madsen pointerede, at da elsystemerne bliver større og mere komplekse og ældre, er det endnu vigtigere med vedligeholdelse. Fuel Tank Safety, der blev foranlediget af TWA 800 ulykken i 1996, er i Decision Der er ikke kommet nogen egentlig Decision på EWIS. AMC erne er udgivet på baggrund af de undersøgelser, der blevet foretaget efter havarierne. AMC hvordan vi kan gøre det bedre. AMC træningsprogram fokus på den her. AMC Standard practices. hvordan vi kan blive bedre til det. Med en revision til Part 66 Appendix er der kommet ekstra undervisning/moduler til elektrikerområdet. Der er ændring fra general knowledge til special knowledge. AMC vedrører 8 faggrupper - fra mekanikeren til piloten. I Fuel Tank Safety er der tale om inddeling i vægt og antal pax. Det er ikke tilfældet her. Målgruppen er især den tunge luftfart. Vi vil udgive en AIC B vedr. de 8 faggrupper og large aircraft lige som i Fuel Tank Safety. 5

6 Hvornår vidste I, at det var blevet en del af 66. Er der krav til, at uddannelsen skal udføres af en 147 skole? Svend Madsen: Nej det er der ikke. Det står ingen steder, men det vil være naturligt, hvis en 147 skole tager det ombord. Det er ikke op imod 147, men man kan få et bevis på det. John Nielsen: Der udstedes et Certificate of Recognition på det efter afsnit 7.7. Hvad med længden på sådan et kursus? Michael Dines Christiansen: En dag ca. Peter Bjerre/Air Greenland: Hvornår bliver FAA og EASA enige om, hvad EWIS er? Det er et kæmpe problem ved import af luftfartøjer. Svend Madsen: Det kommer højere oppe fra. Det er ikke FAA og EASA, som beslutter det. Implementering vil være inden jul. Bilateral aftale EU/FAA (MAG-TIP): Præsentation af Christian Bjergfelt Christian Bjergfelt fortalte, at EU og FAA er enige på det område. Aftalen blev underskrevet 15. marts Den er indgået mellem EU og USA og ikke med de enkelte lande. Der er gensidig accept af de to systemer, da flyene flyver både i USA og Europa under to forskellige regler, men med det samme produkt. Områder hvor man ikke er helt enige er Special Conditions. Aftalen gælder PART 21 og 145 området. Den er bygget op, så der kan tilføres ekstra områder. Trafikstyrelsen fører tilsyn med virksomheder, der har en FAA godkendelse, men tilsynet er efter EASA regler. Det er en FAA godkendelse på baggrund af EASA Systemet. USA presser på for at få opgaven overført. Hvis man har sådan et FAA certifikat, må man gerne henvende sig til Trafikstyrelsen. Aftalen er bygget sådan op, at man i Annex området kan tilføre flere annexes, hvis man bliver enige om at udvide aftalen. Trafikstyrelsen har deltaget i Træning hos FAA og EASA. Mht. FAA 145 Certificering i DK fremover, ved FAA ikke, hvornår de kan begynde at udstede nye certifikater til os i Europa, da den nye TSA lov først skal være på plads. Der kan være behov for et Letter of Intention 6

7 Jon Remmer/Atlantic Airways: Kommer FAA ikke længere og besøger os i Europa? Christian Bjergfelt: Jo, men ikke i samme omfang. Keld Poulsen/Scan Avionics: Den nye bilaterale aftale åbner op for alle lande. Gælder det begge veje? Bliver model liste (AML) og STC er også valideret i Europa? Christian Bjergfelt og Peter Lundsgaard: Vi kan ikke umiddelbart svare på det. Part 21: Præsentation af Peter Lundsgaard Bilateral aftale TIP (part 21/import) Peter Lundsgaard påpegede, at man skal huske at se i Afsnit B i Part 21, hvad vi bliver bedt om ved import, da han mener, at mange måske kun kigger i Afsnit A. Han mener, at det kan være derfor, der opstår misforståelser. Grunden til, at vi kræver ekstra dokumentation kan bl.a. findes i pkt. 19. Større ændringer. I flyver ikke videre på en anden mands AMP eller nødvendigvis med samme kabine. Peter Lundsgaard fortalte, at man ser tilfælde på ikke godkendte ændringer. Vi får også henvendelse fra andre myndigheder, om vi har godkendt en STC. Reglen er, at hvis man har rapporteret, at FAA STC er installeret før 2003, kan det være godkendt. Ellers ikke. Peter Lundsgaard sagde, at Jeppe Sørensen er i Køln for at høre om den bilaterale aftale. Torben ASV: Har I en liste over de STC er, som I har godkendt før 2003? Kan I lave det? Det er svært at vide, når man køber en flyver i USA, om man skal tage udstyr ud af den? Peter Lundsgaard: Nej det kan vi ikke. Vi accepterede det på US produkter uden en egentlig godkendelse. Derfor har vi ikke lister. Vi kan nok trække det ud af vores database, men ikke fra før Vi vil lave en AIC B, når Jeppe Sørensen er tilbage fra Køln, og vi ved, hvad fakta er. AC 43-13: Peter Lundsgaard fortalte, at vi først i fase 3 kommer til store flyvemaskiner, og at det sikkert først kommer i De to andre faser kommer i Man må gerne bruge til at lave sit design med, Men de skal godkendes af EASA. 7

8 Mindre ændringer og reparationer. Peter Lundsgaard mente, at mange af de danske STC er ville blive klassificeret som mindre ændringer. Subpart D er egentlig ændring til typecertifikatet, men den har også mindre ændringer i sig. Priser for mindre ændringer ca. 10 % højere i dag. Hvis et dansk firma søger EASA om en mindre ændring, vil det som regel blive sendt til Trafikstyrelsen til sagsbehandling. Hvis et firma har afdelinger i andre lande, og det er genereret i et af de lande, så vil det måske blive sendt til dette land. Hvis man har en mindre reparation, der er godkendt, vil den automatisk kunne bruges på et andet luftfartøj? Peter Lundsgaard: Ja, medmindre den er begrænset til et individ. Hvis man har noget der sker tit, er der ingen mening i at skulle have godkendt det samme design for 7. gang, når man kan bruge det igen. Andre kan bruge det. Du kan tage penge for, at andre bruger det, hvis det er dit. Du kan bruge en godkendt reparation til det samme på et andet fly. Ellers kunne man ikke lave en Structural Design Manual. Peter Højgaard/CAT: Hvor mange ændringer kan man indrapportere? Hvad med minor changes? Peter Lundsgaard: Vi har bedt om at få minor changes med i den nye BL 1-3, så man også kan få rapporteret dem. Før anede vi intet om, hvad der var lavet af minor changes. Keld Poulsen/Scan Avionics: Hvorfor et specifikt krav? Hvad er formålet med indrapporteringen? Flemming Hansen: Det ligger bl.a. i kravet til vores ACAM inspektion. Peter Lundsgaard: Vi har jo tilsyn med organisationen og ejeren også. Evan Grønhøj: Er grandfathering på STC er godkendte, hvis de er installeret på et EU luftfartøj? Hvad ligger der i ordet godkendt? Kan man automatisk betragte dem som godkendte, hvis man kan bevise, at de er installeret? 8

9 Peter Lundsgaard: Hvis vi har fået dem rapporteret på en form 101 og har godkendt denne. Hvis vi ikke har noget på den, så kan vi ikke dokumentere det. Alle STC er, der er rapporteret på et luftfartøj ved import, vil blive registreret i vores system. Når vi har registreret dem, så er de godkendte. Peter/ CAM: Jeg har læst, at alle ændringer, der er accepteret både skriftligt og mundtligt, er godkendte. Peter Lundsgaard: Det ville være et problem at verificere mundtlige godkendelser. Så skal der være en udtalelse fra myndigheden efterfølgende. Ellers kan man ikke huske det, og derfor ikke godkende det. I har mulighed for at søge om dispensation for reparationer på FAA luftfartøjer. Peter/ CAM: Det var et norsk luftfartøj. Norge vil ikke komme med en udtalelse. Peter Lundgaard: Det er udelukkende på baggrund af design, man får en godkendelse. De får alle tegninger fra FAA og laver i virkeligheden en ny certificering af det. AD notes og LDD status For EU luftfartøjer gælder AD er fra State of Design og fra EASA. For Annex II luftfartøjer gælder før december 2003 State of Design AD er og danske LDD er. Efter den dato er det State of Design AD er, der er gældende. De LDD er der er udstedt før 2003 forbliver gældende iht. AIC B 40/04. For luftfartøjer, der er overført til EASA, gælder State of Design AD er, der er udstedt efter december 2003 Iht kan LDD er ikke anses for at være grandfathered for EASA luftfartøjer. Danmark kan også være State of Design og kan udstede LDD er på dansk produceret udstyr. Man kan også udstede en SIB. Præsentation af WEB Præsentation af Ann Bateman Præsentation af Trafikstyrelsens hjemmeside. Nyhedsbreve Dokumenter vedr. luftfart Part M links til Trafikstyrelsens egne dokumenter, EASA & ICAO 9

10 Kort beskrivelse hvordan man kan holde sig opdateret mht. til ændringer i lovgivning vedr. luftfart og få indflydelse på lovgivning vedr. luftfart. Det indhold man tidligere kunne finde på er nu flyttet til se under fanebladet civil luftfart. Vælg link: Dokumenter vedr. luftfart ( Hvor der på Trafikstyrelsen hjemmesiden linkes til dokumenter udfærdiget af afdelingen for Civil Luftfart, hentes dokumenterne i slv s gamle dokumentserver. Faneblad Civil luftfart, menupunkt Luftfartserhverv På forsiden er der link til Nyhedsbreve: De af jer der tidligere har abonneret på nyhedsbreve fra SLV har måske oplevet at få alle nyhedsbreve udgivet af alle afdelinger inden for Trafikstyrelsen. Er dette tilfældet skal man rette sine abonnentoplysninger. Faneblad Civil luftfart, menupunkt Luftfartserhverv har følgende undermenuer: Tilsynsvirksomhed BL8-10 Flyveoperationer Personcertificering Luftdygtighed Part 21 Luftdygtighed Part M Luftdygtighed Part 145 Flyvetilladelser erhverv Flyvepladser Arbejdsmiljø ombord Fragtoverdragere Faneblad Civil luftfart, menupunkt Luftfartserhverv/Luftdygtighed Part M/Kontaktpersoner & links Kontakt til Trafikstyrelsen & ansatte Part M (& Part 145). Vær opmærksom på at Trafikstyrelsen skifter beliggenhed. Relevante links Relevante links: Muligheder for at søge efter lovgivning og følge med i ændringer via nyhedsmail og abonnering. Benyttelse af EASA s site map. Hvor finder man EASA s Site map og eksempel på anvendelse af EASA s Site map. Abonnér på nyhedsbreve fra EASA Press release Få info mail når siden EASA Agency Decisions opdateres, information om ændringer til Basic regulation (216/2008), Initial Airworthiness (1702/2003) og Continuing Airworthiness (2042/2003) & vejledende materiale (AMC & GM). Link til EASA Technical publication. EASA s konsoliderede udgaver af henholdsvis Part M & Part 145 inklusiv vejledende material (AMC & GM). Link til NPA & CRT Link til National lovgivning Regler i høring Faneblad civil luftfart, menupunkt Luftfartlovgivning/national lovgivning/regler i høring. Abonner på regler i høring Faneblad civil luftfart, menupunkt Luftfartlovgivning/AIS informationer. AIC udgivelser Bestilling af publikationer 10

11 Hvor står serveren? Er den på Ellebjergvej? Ann Bateman: Nej, den er udliciteret og står ude i byen. Opfordring fra salen: I burde reklamere lidt for jer selv. Bl.a. vedr. høringen om BL 1-1 ligesom hos EASA. Part 66: Præsentation af John H. Nielsen Nyt John Nielsen kunne fortælle, at der ikke kommet meget nyt i 66. kun det der er revideret i afsnit 7.7 og modul 10 og 12. Eksterne Assessor & Examiner John Nielsen fortalte, at før skulle alle til praktiske prøver relateret til ICAO type II og JAR License, men nu skal der ske en påtegning af en type i certifikatet på to forskellige måder: 1. Individuelt typekursus hos en part 147 eller direct approved typekursus hos den enkelte 145 virksomhed 2. Gennemførelse af en type eksamination. Alle listede fly kan påtegnes i et AML 66. Alle Annex II fly kan sættes ind i et Annex Fly, der er listet i gruppe 1, 2 og 11, kræver individuelt typekursus med en masse variationer. Resten af grupperne kræver en typeeksamination. Den oprindelige liste er opdateret 7-8 gange. Den endelige liste er ED-2011/003/R Assessment ligger i 66 Appendix 3, mere detaljeret i AMC 66.A.45 stk. 5 og 6. Man afslutter teoridelen ved at gå op til en multiple choice eksamen. Assessment er en vurdering af, om manden kan udføre den praktiske del af sit job. Hvis man kører et fuldt 147, så er det en teoridel og praktik, der assesses. Mange køber en 147 og on the job training. I Trafikstyrelsen gennemførte vi et Assessment kursus. Vi har godkendt 7 eksterne assessorer. Godkendelsen knytter sig til typer, subtyper og virksomheden. Er det kun 147 der kan godskrives? 11

12 John H. Nielsen: Når man udfylder en job training liste, så vil vi skrive det ind i AML en Man kan få resten af typerne indskrevet i sit certifikat, hvis man får godkendt nogle typer. Man skal trække de tasks ud, der relaterer sig til den type, man ansøger om, dvs. en tilpasset taskliste. Der er forskel på, hvor mange procent, man skal bestå, alt efter om det er en helikopter eller et fly. Når det er en typeeksamination, skal man lave en gennemgående eksamination af både den teoretiske og praktiske del. Man kan bede folk skrive en essay over et emne. Der er flere muligheder for at tjekke den teoretiske viden, f.eks. ved essay og multiple choice eksamen. I modsætning til assessment, kommer teorien også ind. Air Serivce Int.: Hvornår bliver man godkendt til selv af lave den eksamination? John H. Nielsen: Vi vil forsøge at gennemføre et kursus inden for det næste halve år Tidspunkt og sted vil blive udmeldt i en AIC B. Hvorfor bliver det ikke lagt ud i firmaet? John H. Nielsen: Assessor vil blive knyttet til firmaet. Da mange virksomheder har mange typer fly, skulle man udnævne en i hvert firma. Konstatering: Torben Biehl Jensen/ASV: Det er ret dyrt. Det ville være billigere, hvis det lå i firmaet. Forslag fra salen: Man kunne lave en kombination. Man er nødt til at tage 10 type ratings. John: Det vil ændre sig. Dem der laver de eksaminer vil være knyttet til Trafikstyrelsen. Torben ASV: Det er træls f.eks. at have tre mand til eksamen. Der skal betales gebyrer for hver. John H. Nielsen: Det må jeg sparke til hjørne. I må tage det i gebyrgruppen, da jeg ikke ved, hvordan det skrues sammen. Group rating 12

13 to type eksaminationer (f.eks. to cessna,er), vil kunne give alle cessna,er i kassen. Tre repræsentative manufacturer typer (Cessna, Piper m.fl.) vil kunne give 160 typer i et certifikat. Det er vigtigt, at dem der laver gruppeeksaminationer er grundige. Annex II. BL 6-65 Man kan f.eks. ikke bare få en KZ VII på sit certifikat. Det kræver en typeeksamination. Der vil også være typeeksamination på de nationale rettigheder. De 13 grupperinger vil, når Opinion 05/09 er vedtaget (primo 2012), blive afløst af tre grupperinger. Der vil give lempeligere muligheder for at få en påtegning Sun-Air: Kan en stor komposit overføres til gruppe 3? John H. Nielsen: Nej, for de enkelte typer, der er nævnt, skal der være typeeksamination. Der vil stå, at man har gruppe 3, men uden komposit. Eksaminationen kan være både mundtlig og skriftlig eller en kombination! Har Trafikstyrelsen en holdning til fordelingen? John H. Nielsen: Man skal tjekke to ting, dels teori og en praktisk prøve. Muligheden er der, men jeg ved ikke, hvilken holdning vi har til dette. Man kunne blive i tvivl og bede om en Essay, men vi har ikke bedt om en sådan endnu. Måske andre lande bruger det. Det er ét værktøj i værktøjskassen. Kunne man tænke sig, at der er en eksaminator, som er til knyttet til en organisation eller forening for at holde prisen nede. John H. Nielsen: Ja, det kan lade sig gøre, hvis man tager ordet i bestemmelsen. Men jeg vil ikke sige noget om prisen. Det ville ikke være smart, hvis man f.eks. kun har 3 (til eksamen). ACAM: Præsentation af Martin Bernsen Baggrunden for ACAM Vi som myndighed skal monitorere luftdygtigheden på danske luftfartøjer. Vi planlægger et par måneder forud i forhold til indholdet, audit formen, dokumentationen og den fysisk inspektion af et 13

14 luftfartøj. Vi tager udgangspunkt i luftfartsindividet. Rapporteringen laves direkte efter inspektionen samme dag, og ejer/operatør involveres. Der foretages en Root Cause Analysis. En gang inspicerede vi alle luftfartøjer årligt. Vi havde mere føling med status. Vi kunne til enhver tid se status på et fly i vores files. For 3 år siden fik branchen Subpart G/I til fornyelse af LDB. Vi slipper ikke for ansvaret, som i dag består af overvågning af den danske flyflåde. ACAM blev indført som et værktøj til overvågningen. 2042/2003 er basis for dette + B section og dele af AMC. Omfanget af tilsynet af EASA luftfartøjerne, der sker med udgangspunkt i flyindividet, er delt op i 15 key risk elements. Udvælgelsen og vurderingen laves af Trafikstyrelsen. Alle former for operationer skal tages med. Vi har endnu ikke nok data at analysere. Hvor mange ACAM inspektioner er der blevet udført i 2011? Martin Bernsen: Der er til dags dato udført 5 deep cut inspektioner ud af 10 planlagte. Derudover er der blevet udført ca. 15 i operationelt miljø. Processen: Vi planlægger det kommende års inspektioner. Vi laver en overordnet planlægning og kontakter ejer/operatør for at høre, hvornår det passer, vi kommer. Når vi nærmer os tidspunktet, laver vi detailplanlægning, der går på de praktiske forhold, f. eks, at vi har en kontaktperson, som er certificeret til at kunne åbne flyet op. Hvor mange fly om året? Martin Bernsen: 5-10 %. Det er mange, men vi starter i det små, for det er vigtig at få en god praksis op at stå Root Cost Analyse går ud på at finde årsagen, og det er en proces mellem Trafikstyrelsen og kunden i DK, mens det i andre lande alene er myndigheden. Man udarbejder en Survey rapport med findings, hvor kunden kvitterer for findingen. Vi bruger også observationer under evt. De består af gode råd Spørgsmål fra en mødedeltager vedr. forskellen på SAFA og ACAM inspektioner Martin Bernsen: ACAM tager udspring i nationens myndighed, som er på danske fly. SAFA er på ikke danske fly. Flemming Hansen: SAFA er på udenlandske fly og er typisk et operationelt instrument. ACAM er en blanding af teknisk og operationel. 14

15 Martin Bernsen: ACAM er et Part M issue, der ligger under part M delen, men det er også en del af OPS en Opfordring: Jens /Thomas Cook. ACAM har mange af de elementer, som SAFA går ud på. Man burde prøve at koordinere det! Ann Bateman: Det er krav der kommer fra to forskellige instanser: Kravene til SAFA og SANA kommer fra ICAO og kravene til ACAM kommer fra EASA. Derfor holdes de adskilt. Martin Bernsen: Der er intet der kobler dem sammen på nuværende tidspunkt. Svend Madsen: Vi tager det med hjem i huset for uddybning. Finn Jørsby: Det er rigtigt, hvad Ann siger om ICAO krav til ACAM. I SAFA kigger man på 52 punkter på en vending. Man kan ikke sammenligne det med Key risk elements i ACAM. SAFA er et operationelt øjebliksbillede af et fly, der kommer ind i et fremmed lands område. Man kan bruge nogle af elementerne, men ikke som erstatning for ACAM. Torben/ASV. Vil findings altid være luftdygtighedsmæssige? Martin Bernsen: Mange af tingene smager af en PART M Audit. Der bliver givet svar og terminer. Peter Højgaard/CAT: Hvem betaler? Martin Bernsen: Det er gratis, da det pt. er dækket af eksisterende gebyrer. Hvor foregår det normalt? Martin Bernsen: Hos kunden. Der er to typer af inspektioner: RAMP survey på en turn-around, hvor flyet er klar til trafik. Så dybden er ikke så stor som på en deep cut ACAM. På RAMP inspektioner åbner og lukker vi ikke noget. På den anden (ACAM) går vi helt ned til dirty fingerprints. Vi planlægger, hvor dybt vi kigger. Det kan ikke gøres, uden I spiller med. Derfor har vi brug for alle input. BL 1-1 status: Præsentation af Flemming Hansen BL 1-1 ændres fra version 04/2007 til BL 1-2, BL

16 Den ændres for at undgå misforståelser og fejlagtige ting. Der skulle laves en tilpasning for at gøre tingene mindre restriktive. Da den var klar til udsendelse, skulle vores jurister kigge på den endnu en gang, da de mente, at en høring var obligatorisk. Det var en god oplevelse af få så mange forslag og kommentarer. Vi arbejder på at få en endnu slankere model. Vi gik PART M igennem for at luge ud i BL 1-1 og 1-2 især. Svar og forslag peger i en retning af, hvorfor inspektioner, der er i form af SB, osv., er en skærpelse i DK. Det er det i nogle lande og ikke i andre lande. I 2042 Part M er krav til AMP og kontinuerlige vedligeholdelseskrav er ikke specifikke nok. Vi skal også følge fabrikantens anbefalinger samt de enkelte myndigheders krav til vedligeholdelse. For nogle luftfartøjer er det nødvendigt. For andre ikke så nødvendigt. Det er et eksempel på, hvorfor man stadig har nationale vedligeholdelseskrav. Der er en forpligtigelse til at følge mandatory SB etc. Al dokumentation fra en fabrikant kan betragtes som vedligeholdelseskrav. Vi har haft tæt kontakt til EASAs standardiseringskontor for at få en afklaring på dette og også kontakt til andre lande. Der skal være en god grund til at fjerne det. Vi ved, det har væsentlig økonomisk impact. BL 1-3 køres uafhængigt af de andre. Vi forventer at få den udsendt i december Vedligeholdelseskrav er formentlig ikke løst i den nye udgave, men vi kan udsende en AIC B, hvis der kommer en afklaring. fra Odd/Primera Air om, hvordan de enkelte lande håndterer vedligeholdelseskravene. Flemming Hansen: Der er stor forskel på, hvor meget og for hvem landene gør det. Der er forskellige modeller. Jeg har ikke en oversigt over, hvem der gør hvad. Man skal have en policy for at assesse for at skelne krav for store fly og mindre fly. Peter Højgaard/CAT: Hvor ser jeg, at de inspektioner er mandatory. Jeg ser dem som non mandatory. Jeg synes ikke, det står direkte, at de er mandatory. Flemming Hansen: Det står i MA 302. Du skal følge rekommandationerne. Det er et tolkningsspørgsmål. PART-M krav for GA-branchen Præsentation af Jan Larsen Jan Larsen startede med at præcisere, at disse krav ikke gælder Annex II luftfartøjer, da de er underlagt den nationale lovgivning. 16

17 Definitionen af General Aviation er ikke kun bestemt af størrelsen på flyene, men også af typen af operationer. Hvis man driver erhvervsmæssig luftfart, så hører man ikke til GA ifølge EASA. Også selvom man opererer Piper. Typen af luftfartøjerne bestemmer også, om man hører til GA. GA er fly, som ikke opereres i kommerciel luftfart eller som anden erhverv. Det gælder også visse flytyper og vægtgrænser. I oktober vil der blive afholdt en workshop i EASA om Part M for GA. Tilmelding kan stadig nås. Jan Larsen gennemgik emnerne til workshoppen i EASA og kom med en opfordring til at melde sig til og deltage, da der er mulighed for at påvirke. Fortsat luftdygtigheds styringsaftale I M.A. 201 er der beskrevet et område for, hvad man må som ejer/bruger. I kontrakten (jf Appendix I til M.A.201) er der underskrift af ejer/bruger, som skal kontakte CAMO en om udført vedligeholdelse, der ikke er planlagt i CAMO regi. De fleste problemer drejer sig om at indrapportere flyvetid på regulær basis. Der skal være et system for dette. Man skal kunne se det antal timer, som flyet har fløjet. Det skal stemme overens med de tal, CAMO en har. Jan Christiansen/ExecuJet: Hvor ofte forventer I, man skal indrapportere? Jan Larsen: Man kan godt lave en aftale om en halvårlig eller helårlig rapportering, hvis man ikke flyver så meget. Nogle operatører er så små, at det er for meget at skulle have både en CAMO mv. Der er udsendt en NPA ( ) vedr. contracting. Der er et forslag fra EASA, om at man skal have lov til at subcontracte visse opgaver til en godkendt eller ikke godkendt organisation. Det åbner muligheder, som man ikke har haft hidtil. Høringsprocessen er afsluttet. Vi ved endnu ikke, om det træder i kraft. I så fald vil det blive nemmere for den lille operatør. Morten Bang: Minimumskrav til en reduceret CAMO? Jan Larsen: I det øjeblik man laver en Subcontract er det en CAMO task. Man må af og til lave en audit på det arbejde, der bliver lavet. De vil gøre det tydeligere, hvad der gælder Er kravet til at overvåge den organisation, at man har en CAMO? 17

18 Flemming Hansen: Det skal man have, men det er en meget slankere organisation. Man kan lægge det ind i sin kvalitetsorganisation. Det vil være bedre at få muligheden ind i lovgivningen i stedet for at kæmpe i mod. Jan Larsen. Det ligger langt ud i fremtiden, men det kommer. Der er ikke krav om kontrakt på Subpart M/F arbejder. En Subcontract skal auditeres af Contractor. Indsendt spørgsmål: Hvor meget skal en CAMOs Q-afdeling monitere sin 145? Vi har fået følgende svar fra EASA: Det er CAMO en opgave at monitere, at vedligeholdelsen bliver udført iht. den indgåede kontrakt. Det er ikke nødvendigvis kvalitetsfolk, der skal tjekke dette. Status på NPA vedr. AOC-holders mulighed for sub-contracting af C.A.M.: NPA Høringen er afsluttet den 14. januar Der er ingen CRD endnu. Forskellig tolkning af EU krav EASA landene imellem Et eksempel er Maintenance Program for BE 90. Der er masser af frustrationer. Det må være kulturelle og nationale forskelle! Jeg tror ikke, det drejer sig om protektionisme. Vi blander os ikke i de andre myndigheders arbejde eller i deres gebyrer. Trafikstyrelsen gør et stykke arbejde for at være med til at ensrette sagsbehandlingen i landene. Svend Madsen og Flemming Hansen deltager i Standardisations møder. EASA rejser rundt med MAST teams for at få alle lande til at gøre det samme, men EASA definerer den laveste fællesnævner. Der kommer conclusions fra møderne, som myndighederne kan bruge. Kan man se conclusions nogen steder? Svend Madsen: De er i form af referater, der kun er tilgængelige for myndighederne. De er ikke defineret som egentlig lovgivning. Derfor udgiver man dem ikke. Det er en gentleman agreement. Vi har krav på at få at vide, hvis der er lempelser eller skærpelser? 18

19 Svend Madsen: Det er ikke for at stramme eller løsne, men man definerer key issues og kommer frem til en ens forståelse. Hvis man lægger sig fast på noget, der ikke er en lov, ender det måske med, at man forbyder den slags møder. Peter Lundsgaard: Når vi taler om de samme møder i PART 21, så var det netop for at undgå, at man havde både AMC materiale og Standard practices. Min opfattelse er, at de møder ikke er noget værd, før de ender som AMC materiale. Lars Hansen/CHC: Der er det forhold, at vi skal have vores egen AOC for at flyve på Nordsøen. Kan man komme udefra og tage den flyvning med en fremmed AOC. Hvad er jeres tanker om det? Jan Larsen: Pt. skal der være en dansk AOC, så jeg mener ikke, vi bliver udfordret fra EASA på den side. CHC. Ville gerne vide, i hvilken retning det går. Jan Larsen: Det er op til de nationale myndigheder, om man vil have et fremmed fly på en udenlandsk AOC i DK. Service Recommendations Udskiftninger var ikke vedligeholdelse før i tiden. I USA er SB, SL mv. et forhold mellem fabrikanten og ejeren af luftfartøjet. Det er for at beskytte fabrikanten mod sagsanlæg. Det ændrer karakter, hvis man udsteder en AD. Et havari medførte, at en tekniker bliver dømt for ikke at have fulgt vedligeholdelse i forhold til en SB, som jo ikke var et krav, men et forhold mellem fabrikant og ejer. Da mange fly er bygget i USA, bør man skele derover. Robinson anser samtlige SB, SL som mandatory. De udsendte derefter en SB med krav om udskiftning af Fuel Tank, hvilket var meget dyrt. Trafikstyrelsen har spurgt EASA, om det kan være rigtigt, at SB; SL mv. fra fabrikanten er mandatory. Flemming Hansen: EASA har opfordret os til at få det på agendaen igen på et Standardisations møde. Morten: Hvor står vi så i dag med Robinson? Skal det udføres eller ikke? Jan Larsen: Hvis vi tager BL en, skal det ikke udføres. Morten: Hvis vi ikke får et svar inden den 30. skal vi så sætte i vores AMP, at vi ikke følger fabrikantens vedligeholdelsesprogram, men BL en? 19

20 Jan Larsen & Ann Bateman: Send dit spørgsmål ind til os på skrift. Hvis man laver en SB som requirement, hvad skal man så lave AD er for? Jan Larsen: Der står ofte, at de er requested på baggrund af en AD, men den kommer som regel ikke. Ofte er man i compliance med AD en, hvis man har lavet SB en, men man skal være sikker på at være i compliance med AD en, da den er vigtigere. Vi kræver kun opfyldelse af vedligeholdelses SB og ikke udskiftninger. Peter Lundsgaard: En AD bliver udsendt, når man har en situation, der findes i tilsvarende typer, og som kan resultere i, at flyet kan falde ned, hvis fejlen ikke bliver rettet i tide. Sådan bruger man ikke SB. En inspektions SB tager et problem i tide, inden det udvikler sig. Jeg mener, at TC-holder er forpligtet til at lave Service instructions for at gøre opmærksom på problemer i tide Du har ikke fortalt, hvad vi skal. Hvad skal vi gøre indtil videre? Jan Larsen: Du følger BL 1-1, som stadig er i kraft. Der står i BL 1-1, at du skal lave inspektions SB erne. Vi ved ikke, hvad der vejer mest, BL en eller AMM en. Der er tre kategorier i SB. Jeg mener kun, det gælder mandatory vedligeholdelses- og inspektions SB. Jeg mener, man skal vurdere, hvilken slags SB, det drejer sig om. Når det ikke drejer sig om vedligeholdelse, skal den vel ikke udføres? Peter Lundsgaard: I den nuværende BL er der tale om inspektions- eller vedligeholdelses SB er. Jan Larsen: Det er bedre at definere indholdet af SB en. Vi skal køre komplet record på alt, hvad Piper har udsendt og på Lycoming og propeller. Det er næsten en umulig opgave. Det forvirrer i maintenance programmer. Er det besværligt at lave en helt generel politik i BL 1-1? Morten: Hvordan skriver man for kun at udføre halvdelen af en SB, hvor der både skal inspiceres og udskiftes? 20

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt kravene til sikkerheden

Læs mere

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12)

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12) AIC B 34/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014 Import af Luftfartøjer 18. November 2014 Agenda 1. Hvilke bestemmelser er i spil ved import. 2. Hvordan har Trafikstyrelsen organiseret sig 3. Hvad skal der til for registrering / luftdygtighed 1. Registreringsbevis

Læs mere

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL)

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) December 2011 Udgivet af Trafikstyrelses Center for personcertificering København 2011. Del FCL 06DEC2011 Side 2 af

Læs mere

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC)

Generelt. Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions. Acceptable means of compliance (AMC) Generelt Commission Regulation EC No. 2042/2003 Annex I (Part M) Relaterede EASA decisions Acceptable means of compliance (AMC) Guidens Material (GM) 4. Oktober 2011 EASA og General Aviation (GA) GA er

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Udkast til Bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS.

CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. CHECKLISTE FOR UDDANNELSESPROGRAM, FARLIGT GODS. LUFTFARTS SELSKABER MED TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. GUL FARVE = OPERATORS UDEN TILLADELSE TIL TRANSPORT AF FARLIGT GODS. Denne checkliste

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Indrapportering i luftfarten

Indrapportering i luftfarten Indrapportering i luftfarten Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Orientering om implementering af ny forordning v/patrick Liebgott, Fuldmægtig, Center for Luftfart Indrapportering i luftfarten

Læs mere

Droner og Luftfart II

Droner og Luftfart II Droner og Luftfart II Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt En ny dreng i klassen EASA s og danske initiativer til droneregulering og samspil med den øvrige luftfart Et forenklet overblik

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

Nye EU-krav på uddannelsesområdet

Nye EU-krav på uddannelsesområdet Nye EU-krav på uddannelsesområdet Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 27. oktober 2011 Krav til certificering af lokomotivførere Implementeringen af direktiv

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.*

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.* Bestemmelser for Civil Luftfart Udkast BL 1-1 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.* Udgave I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 22/03/2013 UDTALELSE NR. 02/2013. af 22. marts 2013

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 22/03/2013 UDTALELSE NR. 02/2013. af 22. marts 2013 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 22/03/2013 UDTALELSE NR. 02/2013 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 22. marts 2013 om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Udgave 1, 2. juli 2012 I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 29.10.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv.

Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. Udkast til Bekendtgørelse for Grønland om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet mv. I medfør af 148 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. Givið út 31. august 2017 29. august 2017. Nr. 1010. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. 1 I bekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

NOTAT ES Task Force FLYMEK 2013

NOTAT ES Task Force FLYMEK 2013 Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 FIV Alm.del Bilag 107 Offentligt (04) ES Task Force FLYMEK medlemmer: Ann Bateman, SUN-AIR Andrew Djurhuus, Atlantic Airways Peter

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav

Læs mere

[DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Danish Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01 European

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

AIC B 18/12 11 JUL 2012

AIC B 18/12 11 JUL 2012 AIC B 18/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen Referat 2. møde Børn og Unge-byrådet tirsdag d. 11. november 2014 Ikke fremmødte: Victor Olesen, Jens Jørgen, Lilli Lykke Afbud: Freja Jespersen 13.00-13.15 Velkomst og siden sidst Frederik byder velkommen

Læs mere

Unionshåndbog MATERIEL - VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav:

Unionshåndbog MATERIEL - VEDLIGEHOLDELSE. For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav: Side nr.: 1 (6) PERSONEL TIL MATERIELOMRÅDET 1. ASPIRANTKRAV TIL GRUNDKURSUS For at kunne optages på materielkontrollantkursus, skal aspiranten opfylde følgende krav: 1.1 Skal indstilles til kurset af

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Se flyselskabernes værste fejl. Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden

Se flyselskabernes værste fejl. Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden Se flyselskabernes værste fejl Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden 03 De værste flyfejl 05 De 15 flyselskaber med flest fejl 05 Andre grove fejl

Læs mere

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger REDEGØRELSE HCLJ510-2011-64 Havari Luftfartøj: Piper PA-22-150 Registrering: OY-DIV Motor: Lycoming O-320-A2 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 alvorlig Passagerer: Ingen tilskadekomst Sted: Billund

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV

Mødereferat. Mødedato og tid: Journal nr.: Mødeleder: Nils la Cour Dragheim. Referent: Vivian Sørensen, SLV Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 70 Sted: Billund Lufthavn Mødedato og tid: Onsdag den 27. maj 2009, kl. 10.00 Journal

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 0155 kax@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 8. december 2011 Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1) 1)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1) 1) BEK nr 9343 af 02/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m.

Status over de kommende EASA Part FCL regler m.m. Referat DMU Seminar for Registered Facilities Tid/sted: Deltagere: Ordstyrer: Referent: Den 5. november 2011, Odense Lufthavn. Trafikstyrelsen, Registered Facilities, DMU Flight Examiners og DMU bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT REDEGØRELSE Havari 21-7-2013 med OY-TFT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013

Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10 pr. 1. juli 2013 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gennemgang af ændringer i forbindelse med ekstraordinær opdatering af BL 9-10

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13)

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet for Færøerne og Grønland (BL 9-13) BEK nr 9111 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 10385 af 17/12/2014 Bestemmelser

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser for pilotcertifikater

af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser for pilotcertifikater Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 26. august 2010 UDTALELSE NR. 04/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Bue Bomm Jensen, Lars Troelsgaard, Bjarne Kristensen, Søren Mogensen,

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 18. oktober 2010 UDTALELSE NR. 05/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 om fastlæggelse

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014.

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Referat af HR5 møde 2014 i hjælpemiddelcenteret Dato: 10.11.2014 Tid: 16-18 Sted: Hjælpemiddelcenteret Københavns Kommune Mødedeltagere:

Læs mere

BL 1-3. Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 1, Indholdsfortegnelse

BL 1-3. Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 1, Indholdsfortegnelse Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der er omfattet af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (Bilag II luftfartøjer)

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

evaluering af kvaliteten af jeres aftale

evaluering af kvaliteten af jeres aftale evaluering af kvaliteten af jeres aftale formålet med øvelsen At analysere og evaluere kvaliteten af ESU-aftalen for gruppen ved at sammenligne den med en anden aftale og de juridiske rammer for direktivet

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere