Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011"

Transkript

1 Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Velkomst ved Flemming Hansen Flemming Hansen bød velkommen til informationsmødet. Det sidste møde blev holdt for 4 år siden, derfor har vi inviteret så bredt. Vi håber, det er begyndelsen til noget nyt. Flemming Hansen præsenterede dernæst dagsordenen og informerede om de praktiske forhold i forbindelse med mødet. Flemming Hansen præsenterede de to foredragsholdere fra Atlantic Airways samt Trafikstyrelsens foredragsholdere og deres emner. Flemming forklarede, at da det ikke var muligt at huse så mennesker på Ellebjergvej, måtte mødet afholdes et andet sted. Trafikstyrelsen kunne ikke finde penge til afholdelsen af mødet i de faste gebyrer, og bliver derfor nødt til at opkræve en kursusafgift af mødedeltagerne. Kursusafgiften bliver på 448 kr. i stedet for de 500 kr. Svar på spørgsmål, præsentationerne og referatet vil blive lagt på Trafikstyrelsens internet. Størrelsen på dansk luftfart: Flemming Hansen fortalte om antallet af de forskellige luftfartsvirksomheder, antallet af certifikater og luftdygtighedsbeviser. ERFA grupper Flemming Hansen opfordrede branchen til at oprette ERFA grupper for at kunne dele ting på en uformel måde. Vi vil bakke op om det, hvis nogen vil tage initiativ til det. Quality Managements System: Præsentation af Kvalitetschef og Flyvechef Jon Remmer/Atlantic Airways Jon Remmer takkede Trafikstyrelsen for at måtte være med. Følgende er et uddrag af, hvad Jon Remmer fortalte om Atlantic Airways og kvalitetssystemet: 1

2 Atlantic Airways er en kompleks operatør, der arbejder under vanskelige forhold. Den har sin egen TRSO og opererer en flåde på fire RJ45 fly og to nye helikoptertyper. Atlantic Airways startede i 2009 med udvikling af et nyt Kvalitetssystem. Der var tre mål: at etablere et integreret kvalitetssystem for alle områder, skabe en fælles forståelse for Kvalitetssystemet og hvordan man bruger det, og have en forenklet dokumentation samt mere gennemskuelig opfølgning på, hvordan kvalitetssystemet performer. Det er et simpelt kvalitetssystem, men det virker, fortalte Jon Remmer, idet han fortsatte med at forklare principperne i Atlantic Airways kvalitetssystem. Det er et koncept bestående af en kvalitetspolitik, ledelsesorganisationen, et rekrutteringssystem og uddannelse. Kvalitetspolitikken Den skal være præcis, koncis og vores direktørs udtrykte vilje, og krav om hans forventninger til alle. Den skal være i overensstemmelse med alle lovkrav, relevante BL er og evt. egne strengere krav fra os selv og vore kunder. Det er kvalitet ifølge vores direktør. Ledelsesorganisationen Ansvaret hos den enkelte leder skal være entydigt veldefineret. Man skal vide, hvilken leder der har ansvaret. Vi fandt problemer inden for de-icing, men da vi fandt ud af, hvem der havde ansvaret, forsvandt de. Uddannelse & Rekruttering Vigtigt med uddannelse. Ledelsen skal få 160 medarbejdere til at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Det er ikke nok mundtligt, men det skal være i procedurer. Det skal altid være klart, hvem der har ansvaret for en opgave, og hvordan den skal udføres. Ved raffinering af nedskrevne procedurer, får folk får en mere præcis instruktion i hvad de skal foretage sig. kvaliteten bliver ikke bedre, end de mennesker der skal udføre den. Det starter ved rekrutteringen. Vi har et kompetent udvalg, der screener alle ansøgere efter en bestemt defineret profil. De vil så via uddannelse kunne lære at udføre det de opgaver de skal udføre. Det er en omkostningstung evaluering, men det er sket med succes. Uddannelse er vigtig for at opnå den fornødne kvalitet. Der skal være nøje sammenhæng mellem uddannelse og procedurer. Vi uddanner vore egne instruktører til næsten al efteruddannelse. De kender selskabet. Dokumentation Vi skilte os af med QAM, da kun ledelsen kendte den. I stedet brugte vi muligheden i OPS PM-A 3 plus krav i 145. Nu står alt i én manual, som alle har adgang til. Quality Manager har defineret kvalitetspolitikken. Der skal egenkontrol til at styrke vores Kvalitetssystem med et effektivt feedback system. Ledelsesevaluering er helt essentiel til at få dette til at fungere. I Atlantic Airways foretager man ledelsesevaluering ti gange om året. Loven siger 2 gange. 2

3 Materialet skal være udarbejdet på forhånd af de enkelte efter en fast dagsorden. Aktionslisten bliver vedligeholdt af direktøren selv. Ledelsesevaluering er som et helikoptersyn med en overordnet vurdering og evaluering. De enkelte fremlægger deres egne vurdering af, hvordan det går. Det er den subjektive vurdering. Den objektive vurdering af auditresulter fremlægges af den enkelte NPH, for de kan tage ejerskab. De må selv tage stilling til deres findings. QA har ikke meget at lave i denne sag, men er en støttefunktion uden beføjelser. Man måler på, om der er blevet svaret til tiden, og hvis der er svaret til tiden, om har det haft den ønskede effekt. Hvis en afdelingsleder har en finding, han ikke kan nå, kan han få udsættelse. Der er repeated findings, hvor en finding kan være lukket, men hvor det samme problem dukker op. Det er vigtigt at afdække, hvorfor den dukker op igen. Auditørerne er grundigt uddannet, så de er kvalificerede til de områder, de skal dække. Der er præcise procedurer til at gennemføre en audit med både review og afbriefing mellem auditør og lead auditør. Jon Remmer understregede, at man aldrig må slippe en dårlig afvigelse løs i systemet, men at man skal være sikker på at det er en reel finding. Ved afbriefing skriver modtageren under på findingen og accepterer denne. Der er sat en targetdato, hvor der kommer en tilbagemelding på, at findingen er udført som lovet. Så bliver den lukket i systemet. Banalt og enkelt, men det virker. Maintenance Error Management: 145.A.60(b) Præsentation af William Smith - NPH PART M / Atlantic Airways William Smith fortalte om MEMS systemet, som Atlantic Airways fik grønt lys til at indføre efter en ulykke i Norge i MEMS systemet går ud på rapportering af egne fejl. Det er et godt system, der sparer os penge. Vi kigger på, hvad det er i vores system, der gør, at en mekaniker laver en fejl. Før behandlede vi fejl ved Wack-em all (uddelte skideballer). William Smith stillede det retoriske spørgsmål, om det nu er perfekt med alle de systemer i ryggen, når alt fra A-Z er beskrevet i håndbøgerne. Nej, svarede han, for normal errors sker hver dag. Det er udfordringen, hvordan vi behandler dem. Jeg har lavet en fejl, skal vi få vores folk til at sige. Vi skal finde ud at, hvad har vi lavet forkert, hvordan, eliminere repetitive fejl, finde hovedfaktorer og lave kulturændringer. William Smith forklarede, at budskabet skulle ud, og at det var vigtigt at få opbakning af staff og give feedback. Jeg fik en mentor og 4 support members. Vi uddannede 4 mekanikere til investigators, der kigger fejl igennem og skriver rapporter. Vi fik 63 brugbare rapporter i løbet af 3 år. Der kom også mange unødvendige rapporter. Vi brugte 1 år til rapport study. Vi skulle finde ud af, hvor det gik galt i vores system, og hvor vi skulle sætte ind for at undgå fejl. Vi lancerede MEMS den 9. februar Vi har sparet i tusindvis af dollars ved at indføre det system. Vi opererer med 5 key behaviours: Vi fortalte, hvordan de skulle opføre sig i hangaren for at undgå fejl. 3

4 William Smith viste en kort video, der forklarede om de 5 key behaviours, som Atlantic Airways opererer med. 5 Key Behaviours 1. Review the current maintenance reference information 2. Document job status 3. A separate inspection (e.g. Confined and complex areas) after having completed the work 4. A last set of eyes. Investigate the space one last time 5. Take a moment to get ready and focus. (stopping and thinking clearly) Focus prevents mistakes. William Smith konstaterede, at det er kendte ting, som af en eller anden grund bliver sprunget over og understregede, at det er vigtigt at tale med den, der har lavet en fejl på en ordentlig måde, f.eks. over en kop kaffe. I dag tænker mekanikerne de 5 behaviours, sluttede William Smith. BL 8-10 AMC 20-8: Præsentation af Svend-Erik Sørensen Svend-Erik Sørensen fortalte, at de har fået indberetninger, men at kun 5% er fra værkstederne. Havarier og alvorlige hændelser tager HCLJ sig af. Alt andet hører til BL I 1997 bad et dagblad om aktindsigt, der gik ud over et selskab. Det medførte nedgang i rapporteringerne. I 2001 blev BL 8-10 udsendt. EU siger vi skal udpege et point of contact. Det er Trafikstyrelsen, selskaberne skal gå til. EU arbejder på en ny udgave af direktivet, og det vil ændre BL Forhåbentlig i en god dialog med branchen. ECCAIRS Svend-Erik Sørensen gav en introduktion til ECCAIRS idet han fortalte, at alle data om hændelser og havarier havner i den europæiske database i Milano. Alt er anonymiseret, og alle, der forsøger at få data ud af systemet, bliver registreret. Alle landene i EU har adgang. Der er offentlig adgang til noget af portalen. Alle rapporter går til en fagkompetent inspektør. Det kan systemet selv finde ud af. Der foretages løbende analyser for at finde indsatsområder. 4

5 Der er lagt 20 målepunkter ind i systemet. Man kan se alarmerne for de enkelte områder, der er angivet som rød, gul, grøn. Man kan gå helt ind i de enkelte områder og se udviklingen i form af grafer. ICAO Svend-Erik Sørensen fortalte videre, at ICAO er i gang med at kræve frivillige og anonyme rapporteringssystemer. Det har vi afvist. Vi vil gerne have det går gennem selskabet, så ikke alle og enhver kan rapportere. Svend-Erik Sørensen afsluttede med at opfordre alle til at sige ude omkring, at det nytter noget at indsende en indberetning. EWIS Status Præsentation af Svend V. Madsen Svend Madsen forklarede, at EWIS står for Electric Wiring Interconnection System og fortalte, at der er sat fokus på design og vedligeholdelse. Havarierne med Swissair 111 i 1998 og TWA 800 i 1996 var forårsaget af fejl i elsystemerne. Det gjorde, at man satte sig ned og tænkte over tingene. ATSRAC gruppen kiggede på 81 store luftfartøjers elsystemer. Man fandt 3372 fejl. 150 af dem var alvorlige og kunne forårsage flere havarier. Grunden til de mange fejl var, at elsystemerne blev installeret, og så fløj man med dem uden at kigge på dem (install and forget) Der var ingen eller får specifikke inspektioner af elsystemerne. Svend Madsen pointerede, at da elsystemerne bliver større og mere komplekse og ældre, er det endnu vigtigere med vedligeholdelse. Fuel Tank Safety, der blev foranlediget af TWA 800 ulykken i 1996, er i Decision Der er ikke kommet nogen egentlig Decision på EWIS. AMC erne er udgivet på baggrund af de undersøgelser, der blevet foretaget efter havarierne. AMC hvordan vi kan gøre det bedre. AMC træningsprogram fokus på den her. AMC Standard practices. hvordan vi kan blive bedre til det. Med en revision til Part 66 Appendix er der kommet ekstra undervisning/moduler til elektrikerområdet. Der er ændring fra general knowledge til special knowledge. AMC vedrører 8 faggrupper - fra mekanikeren til piloten. I Fuel Tank Safety er der tale om inddeling i vægt og antal pax. Det er ikke tilfældet her. Målgruppen er især den tunge luftfart. Vi vil udgive en AIC B vedr. de 8 faggrupper og large aircraft lige som i Fuel Tank Safety. 5

6 Hvornår vidste I, at det var blevet en del af 66. Er der krav til, at uddannelsen skal udføres af en 147 skole? Svend Madsen: Nej det er der ikke. Det står ingen steder, men det vil være naturligt, hvis en 147 skole tager det ombord. Det er ikke op imod 147, men man kan få et bevis på det. John Nielsen: Der udstedes et Certificate of Recognition på det efter afsnit 7.7. Hvad med længden på sådan et kursus? Michael Dines Christiansen: En dag ca. Peter Bjerre/Air Greenland: Hvornår bliver FAA og EASA enige om, hvad EWIS er? Det er et kæmpe problem ved import af luftfartøjer. Svend Madsen: Det kommer højere oppe fra. Det er ikke FAA og EASA, som beslutter det. Implementering vil være inden jul. Bilateral aftale EU/FAA (MAG-TIP): Præsentation af Christian Bjergfelt Christian Bjergfelt fortalte, at EU og FAA er enige på det område. Aftalen blev underskrevet 15. marts Den er indgået mellem EU og USA og ikke med de enkelte lande. Der er gensidig accept af de to systemer, da flyene flyver både i USA og Europa under to forskellige regler, men med det samme produkt. Områder hvor man ikke er helt enige er Special Conditions. Aftalen gælder PART 21 og 145 området. Den er bygget op, så der kan tilføres ekstra områder. Trafikstyrelsen fører tilsyn med virksomheder, der har en FAA godkendelse, men tilsynet er efter EASA regler. Det er en FAA godkendelse på baggrund af EASA Systemet. USA presser på for at få opgaven overført. Hvis man har sådan et FAA certifikat, må man gerne henvende sig til Trafikstyrelsen. Aftalen er bygget sådan op, at man i Annex området kan tilføre flere annexes, hvis man bliver enige om at udvide aftalen. Trafikstyrelsen har deltaget i Træning hos FAA og EASA. Mht. FAA 145 Certificering i DK fremover, ved FAA ikke, hvornår de kan begynde at udstede nye certifikater til os i Europa, da den nye TSA lov først skal være på plads. Der kan være behov for et Letter of Intention 6

7 Jon Remmer/Atlantic Airways: Kommer FAA ikke længere og besøger os i Europa? Christian Bjergfelt: Jo, men ikke i samme omfang. Keld Poulsen/Scan Avionics: Den nye bilaterale aftale åbner op for alle lande. Gælder det begge veje? Bliver model liste (AML) og STC er også valideret i Europa? Christian Bjergfelt og Peter Lundsgaard: Vi kan ikke umiddelbart svare på det. Part 21: Præsentation af Peter Lundsgaard Bilateral aftale TIP (part 21/import) Peter Lundsgaard påpegede, at man skal huske at se i Afsnit B i Part 21, hvad vi bliver bedt om ved import, da han mener, at mange måske kun kigger i Afsnit A. Han mener, at det kan være derfor, der opstår misforståelser. Grunden til, at vi kræver ekstra dokumentation kan bl.a. findes i pkt. 19. Større ændringer. I flyver ikke videre på en anden mands AMP eller nødvendigvis med samme kabine. Peter Lundsgaard fortalte, at man ser tilfælde på ikke godkendte ændringer. Vi får også henvendelse fra andre myndigheder, om vi har godkendt en STC. Reglen er, at hvis man har rapporteret, at FAA STC er installeret før 2003, kan det være godkendt. Ellers ikke. Peter Lundsgaard sagde, at Jeppe Sørensen er i Køln for at høre om den bilaterale aftale. Torben ASV: Har I en liste over de STC er, som I har godkendt før 2003? Kan I lave det? Det er svært at vide, når man køber en flyver i USA, om man skal tage udstyr ud af den? Peter Lundsgaard: Nej det kan vi ikke. Vi accepterede det på US produkter uden en egentlig godkendelse. Derfor har vi ikke lister. Vi kan nok trække det ud af vores database, men ikke fra før Vi vil lave en AIC B, når Jeppe Sørensen er tilbage fra Køln, og vi ved, hvad fakta er. AC 43-13: Peter Lundsgaard fortalte, at vi først i fase 3 kommer til store flyvemaskiner, og at det sikkert først kommer i De to andre faser kommer i Man må gerne bruge til at lave sit design med, Men de skal godkendes af EASA. 7

8 Mindre ændringer og reparationer. Peter Lundsgaard mente, at mange af de danske STC er ville blive klassificeret som mindre ændringer. Subpart D er egentlig ændring til typecertifikatet, men den har også mindre ændringer i sig. Priser for mindre ændringer ca. 10 % højere i dag. Hvis et dansk firma søger EASA om en mindre ændring, vil det som regel blive sendt til Trafikstyrelsen til sagsbehandling. Hvis et firma har afdelinger i andre lande, og det er genereret i et af de lande, så vil det måske blive sendt til dette land. Hvis man har en mindre reparation, der er godkendt, vil den automatisk kunne bruges på et andet luftfartøj? Peter Lundsgaard: Ja, medmindre den er begrænset til et individ. Hvis man har noget der sker tit, er der ingen mening i at skulle have godkendt det samme design for 7. gang, når man kan bruge det igen. Andre kan bruge det. Du kan tage penge for, at andre bruger det, hvis det er dit. Du kan bruge en godkendt reparation til det samme på et andet fly. Ellers kunne man ikke lave en Structural Design Manual. Peter Højgaard/CAT: Hvor mange ændringer kan man indrapportere? Hvad med minor changes? Peter Lundsgaard: Vi har bedt om at få minor changes med i den nye BL 1-3, så man også kan få rapporteret dem. Før anede vi intet om, hvad der var lavet af minor changes. Keld Poulsen/Scan Avionics: Hvorfor et specifikt krav? Hvad er formålet med indrapporteringen? Flemming Hansen: Det ligger bl.a. i kravet til vores ACAM inspektion. Peter Lundsgaard: Vi har jo tilsyn med organisationen og ejeren også. Evan Grønhøj: Er grandfathering på STC er godkendte, hvis de er installeret på et EU luftfartøj? Hvad ligger der i ordet godkendt? Kan man automatisk betragte dem som godkendte, hvis man kan bevise, at de er installeret? 8

9 Peter Lundsgaard: Hvis vi har fået dem rapporteret på en form 101 og har godkendt denne. Hvis vi ikke har noget på den, så kan vi ikke dokumentere det. Alle STC er, der er rapporteret på et luftfartøj ved import, vil blive registreret i vores system. Når vi har registreret dem, så er de godkendte. Peter/ CAM: Jeg har læst, at alle ændringer, der er accepteret både skriftligt og mundtligt, er godkendte. Peter Lundsgaard: Det ville være et problem at verificere mundtlige godkendelser. Så skal der være en udtalelse fra myndigheden efterfølgende. Ellers kan man ikke huske det, og derfor ikke godkende det. I har mulighed for at søge om dispensation for reparationer på FAA luftfartøjer. Peter/ CAM: Det var et norsk luftfartøj. Norge vil ikke komme med en udtalelse. Peter Lundgaard: Det er udelukkende på baggrund af design, man får en godkendelse. De får alle tegninger fra FAA og laver i virkeligheden en ny certificering af det. AD notes og LDD status For EU luftfartøjer gælder AD er fra State of Design og fra EASA. For Annex II luftfartøjer gælder før december 2003 State of Design AD er og danske LDD er. Efter den dato er det State of Design AD er, der er gældende. De LDD er der er udstedt før 2003 forbliver gældende iht. AIC B 40/04. For luftfartøjer, der er overført til EASA, gælder State of Design AD er, der er udstedt efter december 2003 Iht kan LDD er ikke anses for at være grandfathered for EASA luftfartøjer. Danmark kan også være State of Design og kan udstede LDD er på dansk produceret udstyr. Man kan også udstede en SIB. Præsentation af WEB Præsentation af Ann Bateman Præsentation af Trafikstyrelsens hjemmeside. Nyhedsbreve Dokumenter vedr. luftfart Part M links til Trafikstyrelsens egne dokumenter, EASA & ICAO 9

10 Kort beskrivelse hvordan man kan holde sig opdateret mht. til ændringer i lovgivning vedr. luftfart og få indflydelse på lovgivning vedr. luftfart. Det indhold man tidligere kunne finde på er nu flyttet til se under fanebladet civil luftfart. Vælg link: Dokumenter vedr. luftfart (www.slv.dk/dokumenter) Hvor der på Trafikstyrelsen hjemmesiden linkes til dokumenter udfærdiget af afdelingen for Civil Luftfart, hentes dokumenterne i slv s gamle dokumentserver. Faneblad Civil luftfart, menupunkt Luftfartserhverv På forsiden er der link til Nyhedsbreve: De af jer der tidligere har abonneret på nyhedsbreve fra SLV har måske oplevet at få alle nyhedsbreve udgivet af alle afdelinger inden for Trafikstyrelsen. Er dette tilfældet skal man rette sine abonnentoplysninger. Faneblad Civil luftfart, menupunkt Luftfartserhverv har følgende undermenuer: Tilsynsvirksomhed BL8-10 Flyveoperationer Personcertificering Luftdygtighed Part 21 Luftdygtighed Part M Luftdygtighed Part 145 Flyvetilladelser erhverv Flyvepladser Arbejdsmiljø ombord Fragtoverdragere Faneblad Civil luftfart, menupunkt Luftfartserhverv/Luftdygtighed Part M/Kontaktpersoner & links Kontakt til Trafikstyrelsen & ansatte Part M (& Part 145). Vær opmærksom på at Trafikstyrelsen skifter beliggenhed. Relevante links Relevante links: Muligheder for at søge efter lovgivning og følge med i ændringer via nyhedsmail og abonnering. Benyttelse af EASA s site map. Hvor finder man EASA s Site map og eksempel på anvendelse af EASA s Site map. Abonnér på nyhedsbreve fra EASA Press release Få info mail når siden EASA Agency Decisions opdateres, information om ændringer til Basic regulation (216/2008), Initial Airworthiness (1702/2003) og Continuing Airworthiness (2042/2003) & vejledende materiale (AMC & GM). Link til EASA Technical publication. EASA s konsoliderede udgaver af henholdsvis Part M & Part 145 inklusiv vejledende material (AMC & GM). Link til NPA & CRT Link til National lovgivning Regler i høring Faneblad civil luftfart, menupunkt Luftfartlovgivning/national lovgivning/regler i høring. Abonner på regler i høring Faneblad civil luftfart, menupunkt Luftfartlovgivning/AIS informationer. AIC udgivelser Bestilling af publikationer 10

11 Hvor står serveren? Er den på Ellebjergvej? Ann Bateman: Nej, den er udliciteret og står ude i byen. Opfordring fra salen: I burde reklamere lidt for jer selv. Bl.a. vedr. høringen om BL 1-1 ligesom hos EASA. Part 66: Præsentation af John H. Nielsen Nyt John Nielsen kunne fortælle, at der ikke kommet meget nyt i 66. kun det der er revideret i afsnit 7.7 og modul 10 og 12. Eksterne Assessor & Examiner John Nielsen fortalte, at før skulle alle til praktiske prøver relateret til ICAO type II og JAR License, men nu skal der ske en påtegning af en type i certifikatet på to forskellige måder: 1. Individuelt typekursus hos en part 147 eller direct approved typekursus hos den enkelte 145 virksomhed 2. Gennemførelse af en type eksamination. Alle listede fly kan påtegnes i et AML 66. Alle Annex II fly kan sættes ind i et Annex Fly, der er listet i gruppe 1, 2 og 11, kræver individuelt typekursus med en masse variationer. Resten af grupperne kræver en typeeksamination. Den oprindelige liste er opdateret 7-8 gange. Den endelige liste er ED-2011/003/R Assessment ligger i 66 Appendix 3, mere detaljeret i AMC 66.A.45 stk. 5 og 6. Man afslutter teoridelen ved at gå op til en multiple choice eksamen. Assessment er en vurdering af, om manden kan udføre den praktiske del af sit job. Hvis man kører et fuldt 147, så er det en teoridel og praktik, der assesses. Mange køber en 147 og on the job training. I Trafikstyrelsen gennemførte vi et Assessment kursus. Vi har godkendt 7 eksterne assessorer. Godkendelsen knytter sig til typer, subtyper og virksomheden. Er det kun 147 der kan godskrives? 11

12 John H. Nielsen: Når man udfylder en job training liste, så vil vi skrive det ind i AML en Man kan få resten af typerne indskrevet i sit certifikat, hvis man får godkendt nogle typer. Man skal trække de tasks ud, der relaterer sig til den type, man ansøger om, dvs. en tilpasset taskliste. Der er forskel på, hvor mange procent, man skal bestå, alt efter om det er en helikopter eller et fly. Når det er en typeeksamination, skal man lave en gennemgående eksamination af både den teoretiske og praktiske del. Man kan bede folk skrive en essay over et emne. Der er flere muligheder for at tjekke den teoretiske viden, f.eks. ved essay og multiple choice eksamen. I modsætning til assessment, kommer teorien også ind. Air Serivce Int.: Hvornår bliver man godkendt til selv af lave den eksamination? John H. Nielsen: Vi vil forsøge at gennemføre et kursus inden for det næste halve år Tidspunkt og sted vil blive udmeldt i en AIC B. Hvorfor bliver det ikke lagt ud i firmaet? John H. Nielsen: Assessor vil blive knyttet til firmaet. Da mange virksomheder har mange typer fly, skulle man udnævne en i hvert firma. Konstatering: Torben Biehl Jensen/ASV: Det er ret dyrt. Det ville være billigere, hvis det lå i firmaet. Forslag fra salen: Man kunne lave en kombination. Man er nødt til at tage 10 type ratings. John: Det vil ændre sig. Dem der laver de eksaminer vil være knyttet til Trafikstyrelsen. Torben ASV: Det er træls f.eks. at have tre mand til eksamen. Der skal betales gebyrer for hver. John H. Nielsen: Det må jeg sparke til hjørne. I må tage det i gebyrgruppen, da jeg ikke ved, hvordan det skrues sammen. Group rating 12

13 to type eksaminationer (f.eks. to cessna,er), vil kunne give alle cessna,er i kassen. Tre repræsentative manufacturer typer (Cessna, Piper m.fl.) vil kunne give 160 typer i et certifikat. Det er vigtigt, at dem der laver gruppeeksaminationer er grundige. Annex II. BL 6-65 Man kan f.eks. ikke bare få en KZ VII på sit certifikat. Det kræver en typeeksamination. Der vil også være typeeksamination på de nationale rettigheder. De 13 grupperinger vil, når Opinion 05/09 er vedtaget (primo 2012), blive afløst af tre grupperinger. Der vil give lempeligere muligheder for at få en påtegning Sun-Air: Kan en stor komposit overføres til gruppe 3? John H. Nielsen: Nej, for de enkelte typer, der er nævnt, skal der være typeeksamination. Der vil stå, at man har gruppe 3, men uden komposit. Eksaminationen kan være både mundtlig og skriftlig eller en kombination! Har Trafikstyrelsen en holdning til fordelingen? John H. Nielsen: Man skal tjekke to ting, dels teori og en praktisk prøve. Muligheden er der, men jeg ved ikke, hvilken holdning vi har til dette. Man kunne blive i tvivl og bede om en Essay, men vi har ikke bedt om en sådan endnu. Måske andre lande bruger det. Det er ét værktøj i værktøjskassen. Kunne man tænke sig, at der er en eksaminator, som er til knyttet til en organisation eller forening for at holde prisen nede. John H. Nielsen: Ja, det kan lade sig gøre, hvis man tager ordet i bestemmelsen. Men jeg vil ikke sige noget om prisen. Det ville ikke være smart, hvis man f.eks. kun har 3 (til eksamen). ACAM: Præsentation af Martin Bernsen Baggrunden for ACAM Vi som myndighed skal monitorere luftdygtigheden på danske luftfartøjer. Vi planlægger et par måneder forud i forhold til indholdet, audit formen, dokumentationen og den fysisk inspektion af et 13

14 luftfartøj. Vi tager udgangspunkt i luftfartsindividet. Rapporteringen laves direkte efter inspektionen samme dag, og ejer/operatør involveres. Der foretages en Root Cause Analysis. En gang inspicerede vi alle luftfartøjer årligt. Vi havde mere føling med status. Vi kunne til enhver tid se status på et fly i vores files. For 3 år siden fik branchen Subpart G/I til fornyelse af LDB. Vi slipper ikke for ansvaret, som i dag består af overvågning af den danske flyflåde. ACAM blev indført som et værktøj til overvågningen. 2042/2003 er basis for dette + B section og dele af AMC. Omfanget af tilsynet af EASA luftfartøjerne, der sker med udgangspunkt i flyindividet, er delt op i 15 key risk elements. Udvælgelsen og vurderingen laves af Trafikstyrelsen. Alle former for operationer skal tages med. Vi har endnu ikke nok data at analysere. Hvor mange ACAM inspektioner er der blevet udført i 2011? Martin Bernsen: Der er til dags dato udført 5 deep cut inspektioner ud af 10 planlagte. Derudover er der blevet udført ca. 15 i operationelt miljø. Processen: Vi planlægger det kommende års inspektioner. Vi laver en overordnet planlægning og kontakter ejer/operatør for at høre, hvornår det passer, vi kommer. Når vi nærmer os tidspunktet, laver vi detailplanlægning, der går på de praktiske forhold, f. eks, at vi har en kontaktperson, som er certificeret til at kunne åbne flyet op. Hvor mange fly om året? Martin Bernsen: 5-10 %. Det er mange, men vi starter i det små, for det er vigtig at få en god praksis op at stå Root Cost Analyse går ud på at finde årsagen, og det er en proces mellem Trafikstyrelsen og kunden i DK, mens det i andre lande alene er myndigheden. Man udarbejder en Survey rapport med findings, hvor kunden kvitterer for findingen. Vi bruger også observationer under evt. De består af gode råd Spørgsmål fra en mødedeltager vedr. forskellen på SAFA og ACAM inspektioner Martin Bernsen: ACAM tager udspring i nationens myndighed, som er på danske fly. SAFA er på ikke danske fly. Flemming Hansen: SAFA er på udenlandske fly og er typisk et operationelt instrument. ACAM er en blanding af teknisk og operationel. 14

15 Martin Bernsen: ACAM er et Part M issue, der ligger under part M delen, men det er også en del af OPS en Opfordring: Jens /Thomas Cook. ACAM har mange af de elementer, som SAFA går ud på. Man burde prøve at koordinere det! Ann Bateman: Det er krav der kommer fra to forskellige instanser: Kravene til SAFA og SANA kommer fra ICAO og kravene til ACAM kommer fra EASA. Derfor holdes de adskilt. Martin Bernsen: Der er intet der kobler dem sammen på nuværende tidspunkt. Svend Madsen: Vi tager det med hjem i huset for uddybning. Finn Jørsby: Det er rigtigt, hvad Ann siger om ICAO krav til ACAM. I SAFA kigger man på 52 punkter på en vending. Man kan ikke sammenligne det med Key risk elements i ACAM. SAFA er et operationelt øjebliksbillede af et fly, der kommer ind i et fremmed lands område. Man kan bruge nogle af elementerne, men ikke som erstatning for ACAM. Torben/ASV. Vil findings altid være luftdygtighedsmæssige? Martin Bernsen: Mange af tingene smager af en PART M Audit. Der bliver givet svar og terminer. Peter Højgaard/CAT: Hvem betaler? Martin Bernsen: Det er gratis, da det pt. er dækket af eksisterende gebyrer. Hvor foregår det normalt? Martin Bernsen: Hos kunden. Der er to typer af inspektioner: RAMP survey på en turn-around, hvor flyet er klar til trafik. Så dybden er ikke så stor som på en deep cut ACAM. På RAMP inspektioner åbner og lukker vi ikke noget. På den anden (ACAM) går vi helt ned til dirty fingerprints. Vi planlægger, hvor dybt vi kigger. Det kan ikke gøres, uden I spiller med. Derfor har vi brug for alle input. BL 1-1 status: Præsentation af Flemming Hansen BL 1-1 ændres fra version 04/2007 til BL 1-2, BL

16 Den ændres for at undgå misforståelser og fejlagtige ting. Der skulle laves en tilpasning for at gøre tingene mindre restriktive. Da den var klar til udsendelse, skulle vores jurister kigge på den endnu en gang, da de mente, at en høring var obligatorisk. Det var en god oplevelse af få så mange forslag og kommentarer. Vi arbejder på at få en endnu slankere model. Vi gik PART M igennem for at luge ud i BL 1-1 og 1-2 især. Svar og forslag peger i en retning af, hvorfor inspektioner, der er i form af SB, osv., er en skærpelse i DK. Det er det i nogle lande og ikke i andre lande. I 2042 Part M er krav til AMP og kontinuerlige vedligeholdelseskrav er ikke specifikke nok. Vi skal også følge fabrikantens anbefalinger samt de enkelte myndigheders krav til vedligeholdelse. For nogle luftfartøjer er det nødvendigt. For andre ikke så nødvendigt. Det er et eksempel på, hvorfor man stadig har nationale vedligeholdelseskrav. Der er en forpligtigelse til at følge mandatory SB etc. Al dokumentation fra en fabrikant kan betragtes som vedligeholdelseskrav. Vi har haft tæt kontakt til EASAs standardiseringskontor for at få en afklaring på dette og også kontakt til andre lande. Der skal være en god grund til at fjerne det. Vi ved, det har væsentlig økonomisk impact. BL 1-3 køres uafhængigt af de andre. Vi forventer at få den udsendt i december Vedligeholdelseskrav er formentlig ikke løst i den nye udgave, men vi kan udsende en AIC B, hvis der kommer en afklaring. fra Odd/Primera Air om, hvordan de enkelte lande håndterer vedligeholdelseskravene. Flemming Hansen: Der er stor forskel på, hvor meget og for hvem landene gør det. Der er forskellige modeller. Jeg har ikke en oversigt over, hvem der gør hvad. Man skal have en policy for at assesse for at skelne krav for store fly og mindre fly. Peter Højgaard/CAT: Hvor ser jeg, at de inspektioner er mandatory. Jeg ser dem som non mandatory. Jeg synes ikke, det står direkte, at de er mandatory. Flemming Hansen: Det står i MA 302. Du skal følge rekommandationerne. Det er et tolkningsspørgsmål. PART-M krav for GA-branchen Præsentation af Jan Larsen Jan Larsen startede med at præcisere, at disse krav ikke gælder Annex II luftfartøjer, da de er underlagt den nationale lovgivning. 16

17 Definitionen af General Aviation er ikke kun bestemt af størrelsen på flyene, men også af typen af operationer. Hvis man driver erhvervsmæssig luftfart, så hører man ikke til GA ifølge EASA. Også selvom man opererer Piper. Typen af luftfartøjerne bestemmer også, om man hører til GA. GA er fly, som ikke opereres i kommerciel luftfart eller som anden erhverv. Det gælder også visse flytyper og vægtgrænser. I oktober vil der blive afholdt en workshop i EASA om Part M for GA. Tilmelding kan stadig nås. Jan Larsen gennemgik emnerne til workshoppen i EASA og kom med en opfordring til at melde sig til og deltage, da der er mulighed for at påvirke. Fortsat luftdygtigheds styringsaftale I M.A. 201 er der beskrevet et område for, hvad man må som ejer/bruger. I kontrakten (jf Appendix I til M.A.201) er der underskrift af ejer/bruger, som skal kontakte CAMO en om udført vedligeholdelse, der ikke er planlagt i CAMO regi. De fleste problemer drejer sig om at indrapportere flyvetid på regulær basis. Der skal være et system for dette. Man skal kunne se det antal timer, som flyet har fløjet. Det skal stemme overens med de tal, CAMO en har. Jan Christiansen/ExecuJet: Hvor ofte forventer I, man skal indrapportere? Jan Larsen: Man kan godt lave en aftale om en halvårlig eller helårlig rapportering, hvis man ikke flyver så meget. Nogle operatører er så små, at det er for meget at skulle have både en CAMO mv. Der er udsendt en NPA ( ) vedr. contracting. Der er et forslag fra EASA, om at man skal have lov til at subcontracte visse opgaver til en godkendt eller ikke godkendt organisation. Det åbner muligheder, som man ikke har haft hidtil. Høringsprocessen er afsluttet. Vi ved endnu ikke, om det træder i kraft. I så fald vil det blive nemmere for den lille operatør. Morten Bang: Minimumskrav til en reduceret CAMO? Jan Larsen: I det øjeblik man laver en Subcontract er det en CAMO task. Man må af og til lave en audit på det arbejde, der bliver lavet. De vil gøre det tydeligere, hvad der gælder Er kravet til at overvåge den organisation, at man har en CAMO? 17

18 Flemming Hansen: Det skal man have, men det er en meget slankere organisation. Man kan lægge det ind i sin kvalitetsorganisation. Det vil være bedre at få muligheden ind i lovgivningen i stedet for at kæmpe i mod. Jan Larsen. Det ligger langt ud i fremtiden, men det kommer. Der er ikke krav om kontrakt på Subpart M/F arbejder. En Subcontract skal auditeres af Contractor. Indsendt spørgsmål: Hvor meget skal en CAMOs Q-afdeling monitere sin 145? Vi har fået følgende svar fra EASA: Det er CAMO en opgave at monitere, at vedligeholdelsen bliver udført iht. den indgåede kontrakt. Det er ikke nødvendigvis kvalitetsfolk, der skal tjekke dette. Status på NPA vedr. AOC-holders mulighed for sub-contracting af C.A.M.: NPA Høringen er afsluttet den 14. januar Der er ingen CRD endnu. Forskellig tolkning af EU krav EASA landene imellem Et eksempel er Maintenance Program for BE 90. Der er masser af frustrationer. Det må være kulturelle og nationale forskelle! Jeg tror ikke, det drejer sig om protektionisme. Vi blander os ikke i de andre myndigheders arbejde eller i deres gebyrer. Trafikstyrelsen gør et stykke arbejde for at være med til at ensrette sagsbehandlingen i landene. Svend Madsen og Flemming Hansen deltager i Standardisations møder. EASA rejser rundt med MAST teams for at få alle lande til at gøre det samme, men EASA definerer den laveste fællesnævner. Der kommer conclusions fra møderne, som myndighederne kan bruge. Kan man se conclusions nogen steder? Svend Madsen: De er i form af referater, der kun er tilgængelige for myndighederne. De er ikke defineret som egentlig lovgivning. Derfor udgiver man dem ikke. Det er en gentleman agreement. Vi har krav på at få at vide, hvis der er lempelser eller skærpelser? 18

19 Svend Madsen: Det er ikke for at stramme eller løsne, men man definerer key issues og kommer frem til en ens forståelse. Hvis man lægger sig fast på noget, der ikke er en lov, ender det måske med, at man forbyder den slags møder. Peter Lundsgaard: Når vi taler om de samme møder i PART 21, så var det netop for at undgå, at man havde både AMC materiale og Standard practices. Min opfattelse er, at de møder ikke er noget værd, før de ender som AMC materiale. Lars Hansen/CHC: Der er det forhold, at vi skal have vores egen AOC for at flyve på Nordsøen. Kan man komme udefra og tage den flyvning med en fremmed AOC. Hvad er jeres tanker om det? Jan Larsen: Pt. skal der være en dansk AOC, så jeg mener ikke, vi bliver udfordret fra EASA på den side. CHC. Ville gerne vide, i hvilken retning det går. Jan Larsen: Det er op til de nationale myndigheder, om man vil have et fremmed fly på en udenlandsk AOC i DK. Service Recommendations Udskiftninger var ikke vedligeholdelse før i tiden. I USA er SB, SL mv. et forhold mellem fabrikanten og ejeren af luftfartøjet. Det er for at beskytte fabrikanten mod sagsanlæg. Det ændrer karakter, hvis man udsteder en AD. Et havari medførte, at en tekniker bliver dømt for ikke at have fulgt vedligeholdelse i forhold til en SB, som jo ikke var et krav, men et forhold mellem fabrikant og ejer. Da mange fly er bygget i USA, bør man skele derover. Robinson anser samtlige SB, SL som mandatory. De udsendte derefter en SB med krav om udskiftning af Fuel Tank, hvilket var meget dyrt. Trafikstyrelsen har spurgt EASA, om det kan være rigtigt, at SB; SL mv. fra fabrikanten er mandatory. Flemming Hansen: EASA har opfordret os til at få det på agendaen igen på et Standardisations møde. Morten: Hvor står vi så i dag med Robinson? Skal det udføres eller ikke? Jan Larsen: Hvis vi tager BL en, skal det ikke udføres. Morten: Hvis vi ikke får et svar inden den 30. skal vi så sætte i vores AMP, at vi ikke følger fabrikantens vedligeholdelsesprogram, men BL en? 19

20 Jan Larsen & Ann Bateman: Send dit spørgsmål ind til os på skrift. Hvis man laver en SB som requirement, hvad skal man så lave AD er for? Jan Larsen: Der står ofte, at de er requested på baggrund af en AD, men den kommer som regel ikke. Ofte er man i compliance med AD en, hvis man har lavet SB en, men man skal være sikker på at være i compliance med AD en, da den er vigtigere. Vi kræver kun opfyldelse af vedligeholdelses SB og ikke udskiftninger. Peter Lundsgaard: En AD bliver udsendt, når man har en situation, der findes i tilsvarende typer, og som kan resultere i, at flyet kan falde ned, hvis fejlen ikke bliver rettet i tide. Sådan bruger man ikke SB. En inspektions SB tager et problem i tide, inden det udvikler sig. Jeg mener, at TC-holder er forpligtet til at lave Service instructions for at gøre opmærksom på problemer i tide Du har ikke fortalt, hvad vi skal. Hvad skal vi gøre indtil videre? Jan Larsen: Du følger BL 1-1, som stadig er i kraft. Der står i BL 1-1, at du skal lave inspektions SB erne. Vi ved ikke, hvad der vejer mest, BL en eller AMM en. Der er tre kategorier i SB. Jeg mener kun, det gælder mandatory vedligeholdelses- og inspektions SB. Jeg mener, man skal vurdere, hvilken slags SB, det drejer sig om. Når det ikke drejer sig om vedligeholdelse, skal den vel ikke udføres? Peter Lundsgaard: I den nuværende BL er der tale om inspektions- eller vedligeholdelses SB er. Jan Larsen: Det er bedre at definere indholdet af SB en. Vi skal køre komplet record på alt, hvad Piper har udsendt og på Lycoming og propeller. Det er næsten en umulig opgave. Det forvirrer i maintenance programmer. Er det besværligt at lave en helt generel politik i BL 1-1? Morten: Hvordan skriver man for kun at udføre halvdelen af en SB, hvor der både skal inspiceres og udskiftes? 20

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12)

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12) AIC B 34/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Udgave 1, 2. juli 2012 I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

AIC B 18/12 11 JUL 2012

AIC B 18/12 11 JUL 2012 AIC B 18/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011

Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 services for professional procurement be better informed, make better decisions Årskonference Muligheder og udfordringer for Offshore industrien Maj 2011 Forretningsidé Achilles Mission Achilles er en

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007 Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag

Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag Januar 2011 Best Practice ved afholdelse af kapitalmarkedsdag DIRF medlemsmøde 26. januar 2011 v/ IR-direktør Steffen Heegaard, Topdanmark Agenda Hvorfor holder Topdanmark KMD? Case - Topdanmarks KMD 2.

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere:

Vi er glade for, at du har henvendt dig til os, for vi ved, at vi kan byde på lidt mere: COPENHAGEN AIRTAXI A/S - KØBENHAVNS LUFTHAVN ROSKILDE - LUFTHAVNSVEJ 34-38 - DK 4000 ROSKILDE Tlf: 46 19 11 14 Fax 46 19 11 15 CVR nr. 49667728 E-mail cat@aircat.dk www.aircat.dk Tak for din interesse

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet.

Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Pilot Co.Pilot??? Scandlines brug af pilot/co-pilot systemet. Scandlines samarbejde medoxford Aviation Academy i forbindelse med afholdelse af BRM/MCRM kurser. Scandlines brug af simulator, i forbindelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Rapport om firmaflyvning m.m.

Rapport om firmaflyvning m.m. Rapport om firmaflyvning m.m. Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 7 1.1 Forhistorie... Side 7 1.2 Rapportens indhold og afgrænsning... Side 8 2. Flyvesikkerhedsmæssige regler og Statens

Læs mere

Mødereferat. Mødeleder:

Mødereferat. Mødeleder: Mødereferat Mødeformål: Dansk Fuglekollisionskomité, møde 74 Sted: Trafikstyrelsen Mødedato og tid: Tirsdag den 24. maj 2011, kl. 10.15 Journal nr.: Deltagere: Mogens Hansen, KLH Kim Skriver, DANSAM Jens

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Statens Luftfartsvæsen November 2007 Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5 Luftfartsloven...7

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Som en del af NordLEI-webportalen kan kunder ansøge om præ-lei'er til sine juridiske enheder. NordLEI giver desuden mulighed for såkaldt assisteret

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Referat fra 6. møde i bestyrelsen den 25. februar 2009

Referat fra 6. møde i bestyrelsen den 25. februar 2009 Bestyrelsen side 1 af 5 Referatfra6.mødeibestyrelsenden25.februar2009 Tilstede: AstridDahl,EUCSjælland PeterJacobsen,EUCSjælland BeritBirkelund,HandelsskolenSjællandSyd SteenSørensen,HandelsskolenSjællandSyd

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere