E/F Gammel Ladegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Gammel Ladegaard"

Transkript

1 E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts 2006 Rådgiver Birger Lund A/S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard Rødovre telefon telefax :

2 Indholdsfortegnelse. Side 1.0 Indledning Tagkonstruktion Økonomi:

3 1.0 Indledning. Birger Lund A/S er af E/F Gl. Ladegaard blevet bedt om at udarbejde en tilstandsrapport, der er koncentreret om tegltaget på bebyggelsen. Tilstandsvurderingen er udført ud fra en visuel besigtigelse af bygningsdelene, uden indgreb i bygningerne, konstruktioner eller installationer. Nærværende tilstandsrapport er udarbejdet ud fra eftersyn, der blev foretaget i marts ved stikprøver i loftsrum. Hertil kommer en udvendig besigtigelse af tegltaget. Da undersøgelsen er udført som stikprøver, kan der være forhold, som ikke er registreret eller oplyst. Eftersynet omfattede følgende bygningsdele: Tegltag ud- og indvendige overflader. Når vi angiver en restlevetid for den enkelte bygningsdel, forudsætter det, at bygningsdelen vedligeholdes med jævne mellemrum og eftergås for begyndende nedbrydning eller skade. 2

4 1.1 Bebyggelsens udformning. Bygningens loftrum er opdelt i 3 afsnit, adskilt af brandvægge. Afsnit 1. Åboulevard nr. 7, Kleinsgade nr. 2 og Hermans Triers Plads nr.2 til 4. Afsnit 2. Hermans Triers Plads 6, Julius Thomsens Gade nr. 16 til 22. Afsnit 3. Åboulevard nr Adgang til loftrum sker ad køkkentrapper. Loftrum anvendes som pulterrum. 2.0 Tagkonstruktion 2.1 Opbygning Tagkonstruktionen er opbygget med mansard træskelet og spidsloft med træspærfag ca. 45º s hældning. Tagbelægning er på hovedtag og mansard mod gård sorte vingetegl, og mansard mod gade er beklædt med kobber. Tagsten er oprindeligt understrøget med mørtel, men er senere renoveret med en gummihud sprøjtet ovenpå understrygningsmørtlen og ud på tagstenene. Taglægter er 38 x 56 mm pr. 310 mm. Tagspær er 125 x125 mm pr. ca. 900 m. Tagrum er ventileret ved luftspalter ved tagfod og ventilationstagsten ved rygning. Etageadskillelse mod beboelse er efterisoleret i Karnaptage er udført med zink. Tage over køkkentrapper og elevatorhuse er udført med tagpap. I tagrum fremføres tekniske installationer som vand og varme. 3

5 2.2 Registrering: Udvendige tagflader. Hovedtag: Enkelte tagsten ligger lidt forskudt Tagsten er stort set intakte, uden forvitringer og begroninger. Det vurderes, at der forekommer løse rygnings- og gratsten samt løse tagsten på brandkamme. Enkelte gratsten vurderes at ligge løse Der ses forskelling mellem tagsten ved tagfod, skotrender og over trappehuse. Inddækninger mellem tag og murværk virker i god stand. Det øverste murværk på køkkentrapper har generelt revner. 4

6 Defekt afdækning på udtrækshætter Åboulevard 13 Defekt afdækning Køkkentrapper og elevatortage: Tagpapbelægning på trappe- og elevatorhuse har ikke kunnet besigtiges udefra. På de indvendige lofter i trapperum er der dog ikke konstateret fugtskader. Tagpap på disse tage vurderes at være udskiftet i forbindelse med vinduesudskiftningen i gårdfacaderne i Karnaptage: I forbindelse med vinduesudskiftningen i 2005, er tagene på karnapperne blevet besigtiget delvist. Zinktagene er lappet, og enkelte er renoveret med tagpap. Der ses reparationer fra tidligere skader. 5

7 Indvendige tagflader. Den indvendige besigtigelse er koncentreret til loftrum over mansard. Tagsten er bundet for hver ca. 6 tagsten. Tagsten er hovedsageligt bundet med binding, lagt i overlæg og sømmet i lægte, da der kun er få tagsten med bindeknast. Afsnit 1: Fugtighed i lægter er målt til ca % og i spær ca %. Højst fugtighed er målt over Åboulevard nr. 7. Fugtighed i spær er mål til ca. 16 %. Understrygning over Åboulevard 7 og Kleinsgade har en del huller mellem tagsten pga. manglende understrygning. Den øvrige del af taget har mindre mangler. Afsnit 2: Fugtighed i lægter er målt til ca % og i spær ca. 11 %. Understrygning er rimelig intakt. Der forekommer dog områder med manglende understrygning. Herman Triers plads nr. 6. Tagsten over elevator mangler understøtning. Tagsten mangler understøtning. 6

8 Julius Thomsens Gade 18. Manglende mørtel under tagsten over elevatorhus. Mangler mørtel under tagsten Afsnit 3: Fugtighed i lægter er målt til ca % og i spær ca %. Understrygning er rimelig intakt. Der forekommer dog områder med løs og manglende understrygning. En tagsten er revnet ved kip i Åboulevard nr. 9. Revnet tagsten En tagsten er revnet ved rygning Åboulevard 13 7

9 Generelt: Understrygning (gummihud) hænger flere steder løst, fordi den bagvedliggende mørtel er porøs og mangler vedhæftning.. Gummihud hænger løs Hul mellem tagsten (Kikker) 8

10 Øvrige bemærkninger: Herman Triers Plads nr. 2: Faldstamme i loftrum er revnet. Revnet faldstamme udluftning I spærsamlingen i kip er tapsamling defekt. Træ nagle knækket i samling. Herman Triers Plads nr. 6: Luftudladers afløb er ikke ført ud gennem taget. Herman Triers Plads nr. 8: Tæring på rør ved luftudlader. 9

11 Julius Thomsens Gade 22. Rør fra automatisk luftudlader er løst. Overløbsrør fra luftudlader er løst Åboulevard 9. Utæthed ved automatisk luftudlader. Køkkentrapper generelt: I det øverste murværk i køkkentrapper ses vandrette og lodrette revner samt afskallet puds. Revner i murværk Tidligere reparationer 10

12 2.3 Konklusion: Tegltag. Tagfladerne ser rimelige ud, og tagstenenes levetid vurderes at være år eller mere, afhængig af løbende vedligeholdelse. Det må anbefales, at understrygningen eftergås, så alle huller lukkes mellem tagstenene samt at defekte tagsten udskiftes, så vandskader undgås. Til reparation af understrygning anbefales at anvende hydraulisk mørtel efter fjernelse af alt løstsiddende understrygning de pågældende steder. Revnet tagsten Åboulevard nr. 13 bør udskiftes snarest. Der er registreret høj fugtighed i lægter i afsnit 1 og 2. (tagflade mod Åboulevard). Den høje fugtighed kan evt. skyldes årstiden samt manglende ventilering af tagrummene i de enkelte områder. Det anbefales at disse områder holdes under observation, så evt. udvikling af råd eller svamp,og det bør undersøges, hvad årsagen er. Det kan ikke udelukkes, at der er lignende tilfælde andre steder på tagfladerne. Karnaptage: Det må forvente at de resterende karnapzinktage skal renoveres med tagpap inden for de kommende ca. 5 år. Øvrige forhold: Desuden anbefales det, at defekt faldstamme udskiftes, samt at de tekniske installationer eftergås vedr. luftudlader, så vandskader undgås. Vand- og varmerør i loftrum bør efterisoleres. Nogle rørstykker er uden isolering. Den eksisterende isoleringstykkelse er kun er ca mm. Disse rør har derfor et stort varmetab og bør derfor efterisoleres med mm isolering eller mere. 11

13 Manglende rørisolering Nyt tag: Vi kan ikke umiddelbart anbefale en total udskiftning af tagstenene. De er stadig af en kvalitet, så de kan holde i mange år. På den anden side rummer en udskiftning en samlet forbedring af taget, idet det fremtidige tag vil blive udstyret med et undertag, så man undgår understrygning og lignende reparationer. Det bør selvfølgelig indgå i overvejelserne og sættes i forhold til de løbende reparationsudgifter. 12

14 3.0 Økonomi: Priser er i kr. inkl. MOMS. Prisbasis marts Pos Emne Gennemgang af indvendig understrygning samt udvendige tagflader, brandkamme og grater. Karnaptage Gennemgang af indvendig understrygning mv. Karnaptage Gennemgang af indvendig understrygning samt udvendige tagflader, brandkamme og grater. Karnaptage I alt håndværkerudgifter inkl.. MOMS Birger Lund A/S c/c E/F Gl. Ladegaard, 13

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere