Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011"

Transkript

1 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms

2 Studierejse under Nordlige Verdener (Agrarsamfundenes ekspansion i Norden) til Nordnorge, bl.a. Trondenes og Kvæfjord i Troms, og Steigen, Engeløya, Nordland, august Nordnorske landskaber. Dagbogsnotater til Nordlige Verdener nu nord for Polarcirklen. Sammen med Flemming Kaul deltog projektets samarbejdspartner, 1. amanuensis Preben Rønne, Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim. Rejsens formål var at besøge findestederne for de nordligste bronzegenstande knyttet til den nordiske bronzealderkultur. Her skulle der foretages en analyse af de omliggende landskaber, for at få et indtryk af landbrugspotentialet. De nordligste fund fra bronzealderen skal ikke studeres isoleret, blot som interessante enkeltgenstande, men skal ses i forhold til deres landskabsmæssige kontekst. Blandt undertitlerne for projekterne under Nordlige Verdener kan vi finde Landbrug på grænsen og Nordlige kulturlandskaber. Og dette var lige netop, hvad der skulle studeres på rejsen. Det var spændende at få lejlighed til at se de landskaber, der omgiver findestederne for de nordligste bronzer. Analyser af landskaberne længere sydpå i Nordnorge ved Alstahaug i Helgeland, ca. 100 km syd for Polarcirklen har vist, at hver gang der er fundet genstande eller helleristninger fra bronzealderen, så er disse fund knyttet til, hvad der i dag kan betegnes som den allerbedste landbrugsjord (se beretning om rejse til Helgeland 2010). Dette viste sig ikke overraskende også at være tilfældet, når man bevæger sig nord for Polarcirklen. Også her, langt mod nord, nogle hundrede kilometer nord for Polarcirklen, stammer bronzealderfundene fra steder, der kan betegnes som landbrugsmæssige smørhuller med gode jorder og et særligt lunt lokalklima. Det drejer sig dels om områderne ved Harstad og Kvæfjord i det sydlige Troms, dels om Engeløya/Trondenes i det nordlige Nordland. I dag fremviser disse områder den bedste landbrugsjord; men netop, hvor der er bronzealderfund, finder man andre vidnesbyrd om rigdom tilbage i tid. F.eks. falder fundområderne for de nordligste bronzegenstande sammen med de nordligste romanske stenkirker. Den allernordligste stenkirke findes på Trondenes og tæt ved bronzefund (se nedenfor). På Engeløya findes Steigen Kirke, igen med bronzefund ikke langt derfra. Og om vi går til Helgeland lidt syd for Polarcircklen, da finder vi den store Alstahaug Kirke tæt ved bronzealderfund. I de samme områder stammer bemærkelsesværdigt rige fund fra romersk og germansk jernalder samt vikingetid fund der også fortæller om forbindelser til Sydskandinavien og længere ned i Europa. På rejsen blev der således fokuseret på to områder: Harstad/Trondenes (ved Narvik) nordligst, og Engeløya/Trondenes knapt et par hundrede kilometer sydligere. Vi startede nordligst, ved Harstad, og kørte efter nogle dage mod syd, til Engeløya. Onsdag d. 3. august. Ankomst sen eftermiddag/aften til Harstad/Narvik lufthavn. Preben Rønne kom med fly fra Trondheim, jeg kom fra København. Efter at jeg havde ordnet sagerne omkring

3 udlejningsbilen, mødtes vi i lufthaven, og vi kørte til Harstad Camping, hvor vi havde lejet en hytte for de næste 4 nætter. Vi var først på plads i hytten kl. 21. Torsdag d. 4. august. Nu begynder turen. Først besøgte vi det nyopførte Trondenes Historiske Center (eller Sørtroms Museum) i udkanten af Harstad. Museet formidler vældig godt områdets forhistorie og historie, og interessante genstande både fra oldtid og middelalder er udstillet her. Fra jernalderen kan fremhæves en gigantisk kedel, en såkaldt Vestlandskedel, fremstillet i Romerriget, formentlig bragt tilbage til Nordnorge efter germanernes plyndringstogter i 3. årh. e.kr. Selv folk heroppe, højt mod nord, har deltaget i kampene omkring Romerrigets grænser på dette tidspunkt. Sammen med andre fund fortæller den store kedel, at området ved Harstad på ingen måde var en isoleret udørk i forhold til udviklingen og den europæiske historie langt mod syd. Bjarkøy-kedlen, et gallo-romersk arbejde fra yngre romersk jernalder, kunne rumme 250 liter væske, 3. årh. e.kr. Tæt ved Trondenes Historiske Center ligger Trondenes Kirke, den nordligste stenbyggede romanske kirke. Naturligvis formidler museet også historien om kirken som en magtfaktor i middelalderen. Museets udstillinger går videre, helt op til i dag, og også tyskernes besættelse af Norge under 2. Verdenskrig indgår. Kanonbatterier med enorme kanoner (Adolfkanonen, ikke langt fra museet) blev bygget for at afværge allieret invasion. Et rum på museet er viet til Hans Egede. Selvom Hans Egedes familie stammer fra Sjælland, så skal det understreges, at Hans Egede er født på Harstad-gården i Harstad (i øvrigt bygget på en forhistorisk gårdhøj, der går langt tilbage til jernalderen). Hans Egedes hustru var Gjertrud Rasch fra Kveøy. Den ø skal vi senere se på. Også de historiske skikkelser er således knyttet til de største gårde og de bedste landbrugsområder. På Trondenes Historiske Center mødte vi avdelingsleder Tore Einar Johansen. Vi fik en god snak om områdets landbrugskultur og dens dybe rødder tilbage i tiden. Den store Trondenes Kirke kommer ikke ud af ingenting, men reflekterer områdets betydning også før middelalderen. Men lad os vende tilbage til bronzealderen. På Trondenes Historiske Center er udstillet en bronzehalsring fra per. V (ca. 800 f. Kr.). Findestedet er få hundrede meter fra museet under et

4 fremspring i en markant, næsten lodret klippe ved navn Helleren eller Predikestolen. Knapt 2 meter fra halsringen er der fundet en lille bronzeøkse (en celt) fra samme tid. Når en værdifuld bronzegenstand som denne halsring er fundet i en hulning under et fremspring under en klippe af særlig karakter, et bemærkelsesværdigt punkt i landskabet, som kan ses ude fra fjorden, da kan den ikke være tabt tilfældigt, men må være nedlagt som en slags offer til højere magter. Halsringen (og celten) repræsenterer således den gruppe af fund, som benævnes offerfund eller votivfund. Landskabet omkring Helleren eller Predikestolen er et rigt landbrugslandskab med gode jorder. Lige ovre på den anden side af fjorden kan man se rækker af gårde med tilknyttede marker og enge. Halsring fra Predikestolen, yngre bronzealder. Predikestolen. Her blev halsringen fundet. Ikke langt fra Helleren/Predikestolen ligger Trondenes Kirke. Ikke alene er det den nordligste romanske stenkirke, men den er også af anselige dimensioner, næsten som en katedral. Trondenes Kirke fremstår som en smuk, ren og helstøbt bygning uden mange ombygninger. Koret og store dele af skibet er formentlig opført i slutningen af 1100-tallet. I kirken er bevaret den smukke altertavle fra sen-middelalder. Nær ved fjorden og nær ved det gode landbrugsland fremstår Trondenes Kirke også i dag som Nordnorges fineste middelalderbygning. Dette storstilede byggeri

5 må vidne om rige resurser selv her højt mod nord. Den kan sammenlignes med kirken ved Alstahaug på Helgeland, denne dog syd for Polarcirklen. Trondenes Kirke, Troms. Tæt ved kirken ligger præstegården omgivet af marker og enge. Det lune lokalklima giver mulighed for at store løvtræer kan gro. Præstegården ligger selv på en gammel gårdshøj med kulturlag, der går tilbage til førromersk jernalder. I dag er dette landbrugslandskab dog ikke så tydeligt som mange andre steder på egnen. Indmarken er blevet til kirkegård, noget er sprunget i ny skov og ukrudt, noget skæmmes af tyskernes fæstningsbyggerier. Trondenes Præstegård. Om eftermiddagen kørte vi bort fra Trondenes og Harstad, op langs de smalle fjorde, for at besøge findestedet for endnu et offerfund, nemlig to halsringe, der er fundet sammen ved Tennevik. De to

6 halsringe fra Tennevik minder meget om halsringen fra Helleren/Predikestolen, og ligesom disse er de fundet i en klippe tæt ved godt dyrkbart land. Netop ved Tennevik kunne vi se, hvorledes gårdene ligger på række langs kysten, i en forholdsvis smal kystzone, hvor der findes gode morænejorder. Her er der indmark, hvor der kan dyrkes byg eller høstes græs (høslet) til vinterfoder, men køer kan også græsse her. Bag ved denne kystzone rejser lave klipper eller bakker sig, og disse områder kan regnes for udmark, bedst til får. Dette billede gentager sig igen og igen i disse, de nordligste landbrugsområder, med mere eller mindre kontrast. Og det er i sådanne kulturlandskaber, at vi finder spor efter bronzealderens mennesker. Græsmarker ved Tennevik. Marker ved Tennevik. I forgrunden endda en bygmark, der dog høstes med kernerne umodnet til foder. Efter at have studeret Tennevik-området kørte vi hjem til vor hytte på Harstad Camping. Her ventede vi besøg: et par af vore nordnorske kolleger med i Nordlige Verdeners forskernetværk nemlig Johan Arntzen og Christian Roll Valen fra Tromsø Museum havde tilbudt at køre med os rundt for at besøge nogle vigtige forhistoriske lokaliteter i området ved Harstad. Turens vigtigste mål skulle være øen Kveøy. På denne ø havde Johan Arntzen i årene 2008 og 2009 ledet de

7 udgravninger, der havde bragt sporene af det nordligste bronzealderhus for dagen, et treskibet langhus fra yngre bronzealder. Johan Arntzen og Christian Roll Valen ankom til Harstad Camping hen under aften. De havde lejet en hytte, så vi sammen kunne køre ud den næste morgen. I den lyse sommernat fik vi lejlighed til at drøfte udgravningsmetoder og forskningsstrategier i forhold til de nordligste bronzealderfund. Kun ved større fladeafdækninger med gravemaskine er det muligt at finde spor efter bronzealderens huse. Desværre er det sjældent, at der i Nordnorge gives lejlighed til sådanne større fladeafdækninger. I tilfældet ved Kveøy var det bygningen af en tilslutningsvej til en ny bro til øen, som gav mulighed for omfattende arkæologiske undersøgelser. Fredag d. 5. august. Turen gik til Kveøy i Kvæfjord Kommune, ca. 40 km vest for Harstad. Kveøy ligger i Kvæfjorden i et flot, spændende og kontrastrigt fjord-og-ø-landskab. Kvæfjord-området udgør i dag et Nordnorges rigeste landbrugsområder med gode morænejorder på en forholdsvis smal kystslette. Billedet er ganske det samme som ved Tennevik (se ovenfor), blot ligger gårdene endnu tættere. Området ved Borkenes i Kvæfjord, foto taget fra Kveøy. Mon ikke der kunne gemme sig bronzealdergårde ved eller under nogle af nutidens gårde? Når man ser udover denne landbrugsbygd, så er det vanskeligt at forstå, at vi er langt nord for Polarcircklen; men lave, let sneklædte bjerge afslører, hvor vi befinder os. Og de steder, hvor der ikke findes denne moræne-kystslette med gode jorder, hvor den rå klippe så at sige fortsætter lige ud i fjorden ja, der er naturligvis ingen landbrugsbebyggelse. Disse nordnorske landskaber i det sydlige Troms (ikke langt fra Narvik, lidt nordøst for Lofoten) udgør særlige smørhuller

8 begunstiget af et særligt mildt lokalklima (Golfstrømmen); men klimaet er naturligvis ikke nok; der skal også være gode jorder. Ko græsser på Kveøy. I baggrunden anes en kyststrækning, hvor der ikke kan være plads til marker og landbrug. Her falder bjerget lige ned i vandet. Landskaberne er fulde af kontraster. Netop i Kvæfjord høstes der jordbær i en vis mængde de nordligste jordbær ægte polarjordbær. De regnes for Norges fineste jordbær. Vi fik lejlighed til at prøve selv. Noget er der om det. Jeg tror aldrig, at jeg har fået jordbær så kraftige, friske og søde friske i smagen. I øvrigt er landbruget i dag domineret græsmarker til høslet, så malkekøerne kan få vinterfoder i stald. Køer græsser om sommeren på nogle marker, oftest de dårligste, mens høslet-markerne, indmark, er de frodigste. Også lidt kødkvæg græsser. Kartofler dyrkes. I 1800-tallet leverede området større mængder af kartofler til det allernordligste Norge, Finmark. På vejen til Kveøy besøgte vi Borkenes Bygdetun, også ved Kvæfjord et mini-frilandsmuseum, der bl.a. består af en skolebygning og to små vandmøller. De er begge af den slags, som kaldes for skvatmøller, hvor møllehjulet kører rundt i det vandrette plan. (På Frilandsmuseet ved København kan man se en tilsvarende skvatmølle fra Færøerne). Tilstedeværelsen af møller er særlig interessant, når man skal studere polar-landbrug og dets muligheder. For hvor der er bygget møller

9 store eller små har man dyrket korn, her højt mod nord først og fremmest byg. Melet blev brugt til fladbrød og grød. Så langt mod nord i Norge, som ved Alta i Finmark, ses lignende skvatmøller, der vidner om mulighederne for dyrkning af byg. Skvatmølle, Borkenes, Kvæfjord. Fra Borkenes er der en fremragende udsigt over mod Kveøy med gårde og marker på række i den frugtbare kystzone. Og bag Kveøy, på den anden side af fjorden, anes de barskere bjerge. Kveøy, set fra Borkenes. Men lad os nu køre over den helt nye bro til Kveøy selv, for at se på stedet, hvor den nordligste bronzealdergård er fundet. Johan Arntzen viste rundt på findestedet, ved gården Hundstad, hvor der nu er den nye vej, græsmarker og havremarker. Udgravningerne havde afsløret stolpehullerne til et treskibet langhus, og Cl4-dateringer angiver tiden til omkring 800 f.kr., altså yngre bronzealder. Husets længde kunne ikke bestemmes, idet den lokale vej afskar dele af udgravningsfeltet. Måske er huset en mindre sidebygning. Johan Arntzen forestiller sig, at en større hovedbygning kunne lidt højere oppe i landskabet, på det plateau, hvor

10 den nuværende gårds bygninger ligger. Ved udgravningen blev der også undersøgt fossile dyrkningslag, bl.a. fra yngre bronzealder. Analyser af pollen og makrofossiler har vist, at der i yngre bronzealder blev dyrket byg. Pollenanalyser fortæller om en stigende tendens hen imod åbent land og græsningsmarker i løbet af yngre bronzealder. Der er muligvis også spor af landbrugsaktivitet fra ældre bronzealder, men de er lidt usikre. Et større hus, ca. 23 m langt, fra førromersk jernalder blev også udgravet. Fra denne tid blev der fundet spor efter dyrkning af hvede. Selvom udgravningen for længst var afsluttet, var det alligevel spændende at besøge stedet, hvor den ældst kendte gård fra Nordnorge har ligget, endda helt oppe i Syd-Troms. Men, når man ser på landskaberne i dag en rig landbrugsbygd, så undrer det ikke, at man netop her kan finde gode spor efter gårde og landbrug fra bronzealder og førromersk jernalder. Her lå en gård fra yngre bronzealder og førromersk jernalder, Hundstad, Kveøy. Nu er der havremark. Vore norske værter kørte med os rundt på Kveøy, hvor der også er flere rige grave fra romersk og germansk jernalder. Nogle røser og bautasten langs øerns SV-kyst hører nok jernalderen til. Røse, Kveøy.

11 Efter besøget på Kveøy kørte vi til Hemmestad Brygge, hvor der er et lokalmuseum. Her fortælles om egnens handel og fiskeri. Mens mændene fiskede, så var det kvinderne, der stod for landbruget. Derefter kørte vi tilbage til Harstad. Vi så stedet, hvor en kogestensgrube, der dateres til bronzealderen, er udgravet. Kogegruben ligger i udkanten af en gårdshøj, hvor der er fund fra førromersk jernalder. Der er sikkert andre gårdshøje i området, hvor der ellers kun er konstateret fund jernalderen, som i bunden eller ved siderne skjuler spor efter den tidligste landbrugsbosættelse, fra bronzealderen. Det var noget som vi drøftede. Hen imod aften sagde vi farvel til vore norske guider. Det var en spændende dag, hvor meget blev sat på plads omkring bosættelse og landbrug. Preben Rønne og jeg takker for godt samvær. Lørdag d. 6. august. Her tog vi med færge til øen Grytøya, der ligger i fjorden i nærheden af Harstad. Vi skulle se landskaberne omkring findestedet for en støbeform i klæbersten til en yngre bronzealders økse en celt. Det er ved landsbyen Grøtavær yderst på Grytøya. Et fund af en støbeform til bronzeøkser må vise, at man i bronzealderen ikke alene har modtaget bronzegenstande sydfra, men også selv har fremstillet dem her nær den yderste grænse for jordbrugsøkonomi. Støbeform til celt, Grøtavær, Grytøya. Ganske som ved de andre fund fra bronzealderen, så repræsenterer fundstedet og området omkring et lille smørhul med de bedste jorder og pæne gårde. Jeg kan igen gentage historien med kystbræmmen med gode jorder. En lille detalje kan nævnes: vi så et officielt skilt, der kundgjorde hvilke gårde, der havde (oldgamle) rettigheder til at samle æg fra søfugle. Otte gårde i Grøtavær har rettighederne. Landbrugslandskab, Grøtavær, Grytøya.

12 Søndag d. 7. august. Vi sagde farvel til hytten på Harstad Camping. Vi forlod Troms Fylke og kom til den nordligste del af Nordland. Nu skulle vi lidt længere mod syd for at besøge Engeløya i Steigen Kommune. Engeløya udgør endnu et smørhul, hvad angår muligheder for landbrug. Og denne ø lige overfor Lofoten (nogenlunde på højde med fiskeribyen Svolvær), er fuld af monumenter fra oldtiden, først og fremmest fra jernalder og vikingetid, men der er også fund fra bronzealderen der jo er grunden til vort besøg på øen. Historiske kilder vidner om Steigen/Engeløyas betydning i vikingetid og tidlig middelalder, hvor høvdinge fra Steigen spillede en rolle i Norges historie. Fra Harstad kørte vi et stykke for derefter at tage færgen mellem Lødingen og Boknes. Færgen bragte os mod syd igennem det nordnorske fjord-ø-landskab. Og fra færgen kunne vi se nogle ganske anderledes kystlandskaber, end hvad vi ellers havde studeret. Her går den rå klippe uden god jord direkte i havet her er der ikke en frugtbar kystzone velegnet til landbrug. Det var interessant at iagttage disse kontraster i landskabet: i det ene område ved Harstad og Kvæfjord er der fine marker som en perlerad langs kysten; det andet sted klipper med en helt anden bevoksning. Nordnorsk kyst mellem Lødingen og Boknes. Her er der ikke plads til landbrug. Efter i Boknes at have kørt i land fra færgen, hvor vi ved færgelejet kunne se et par enkelte mindre gårde med landbrug, fortsatte vi mod syd et stykke ad hovedvejen A6, der på dette sted forløber indlands. Herinde, langs med A6, er der ikke mange muligheder for landbrug, og der er ikke meget bebyggelse i det hele taget. Der er dog hytte-turisme omkring laksefiskeri i elvene og vandreture i fjeldene. Snart skulle vi dog igen ud imod kystzonen. Ved Sagelva, drejede vi mod vest, ud imod fjordene og øerne. Netop her ved Sagelva er der helleristninger men de hører til ikke til bronzealdertraditionen. Der er tale om de ældre jægerristninger: to rensdyr er gengivet. Placeringen er typisk for de skandinaviske jægerristninger: ved en overgang over en elv med udsigt over landskabet. Efter et ophold ved Sagelva kørte vi videre mod vest, først igennem en lang tunnel, så ind og ud langs de indre fjorde. Efterhånden kunne vi langs fjordene se flere og flere gårde med landbrug, men der var ikke tale om større områder. Først da vi i Steigen Kommune begyndte at

13 nærme os Engeløya, så vi sammenhængende landbrugsområder med gårde på rad langs kysten. Og så snart vi kørte over broen til Engeløya, da kunne vi se de større landbrugslandskaber; men også på Engeløya er det langs kysten, at markerne findes øens indland er fyldt op med ubrugelige bjerge. Vi havde bestilt værelser på Engeløya Stua. (Der var i øvrigt ikke så meget at vælge imellem). Det var et ganske godt valg. Det viste sig nemlig, at krofatter på Engeløya Stua, Jarl-Arne Pedersen, er egnens førende lokalhistoriker med naturligvis et stort lokalkendskab til Engeløyas mange forhistoriske og historiske monumenter. Han har skrevet en bog om Steigens kulturminder, Steigen en vandring gjennom tusindårig historie, 2008 (se litteratur). I de få dage, som vi tilbragte på Engeløya blev Jarl-Arne Pedersens bog vor vigtige guide, suppleret af forfatteren selv som guide. Om aftenen kørte vi en lille tur, til Steigen Kirke og vi så den høje bautasten Langsteinen, formentlig rejst i sen jernalder eller vikingetid. aftenstemning, i baggrunden anes Lofotens bjerge. Langsteinen, Engeløya,

14 Mandag d. 8. august. Jarl-Arne Pedersen var så venlig at følge os, at guide os, til den spændende helleristningssten skåltegnsstenen ved Sandvågmoen. Han havde kontaktet bonden på den store gård, som helleristningsstenen hører til, så vi kunne få en snak om landbruget omkring. I modsætning til de fleste bønder på Engeløya, som holder køer og er mælkeproducerende bønder, så er bonden ved Sandvågmoen egnens største svineproducent. Men noget græsning til køer er der dog også. Vi gik ad markvejene gennem græsningsområder til helleristningstenen, en stor stenblok, hvis flade overside er oversået med skåltegn, mere end 50. Disse skåltegn regnes for at høre til den nordiske bronzealdertradition. Vi kunne observere, at nogle af skåltegnene var forbundet med lidt lavere indhugne furer. Dette er et træk, som understreger tilknytningen til den sydskandinaviske bronzealderkultur skåltegn forbundet med furer er velkendte, også i Danmark, bl.a. på Bornholm og Sjælland. Skåltegnsstenen fra Sandvågmoen hører til blandt de nordligste helleristninger i bronzealderens tradition. Den næste, den nordligste skåltegnssten, findes næsten så højt mod nord, som man kan komme, på Sørøy i Hammerfest Kommune, Finmark. Men skåltegnene er usikre. Skåltegnssten, Sandvågmoen, Engeløya. Skåltegnsstenen fra Sandvågmoen ligger i et fint landbrugslandskab, ikke langt fra det bjerg, som den oprindelig er skredet ned fra. Fra stenen er der udsigt udover de gode jorder med hav og bjerge som den sædvanlige baggrund. Udsigt fra skåltegnsstenen ved Sandvågmoen. Efter at have set skåltegnsstenen besøgte vi Steigen Prestegård med sin fine have ikke langt derfra. På præstegården på Engeløya boede i sidste halvdel af 1800-tallet provst J.K.R. Wisløff, som var meget interesseret i jordbrug og havebrug. Han arbejdede med at finde nordgrænsen for en række

15 planter, især kulturplanter. Hans have var en slags forsøgshave, og på grund af den gode muld og de gode klimamæssige vækstforhold kunne der her vokse en lang række planter, som ellers bedst vokser langt sydligere. I den tid da haven var på sit frodigste, voksede der næsten 600 arter af stauder, nytteplanter, buske of træer. Haven blev dog ikke holdt i de næste generationer den forfaldt efterhånden store træer som hestekastanie voksede for godt og skyggede de sarte havestauder bort. Men i de senere år er man igen begyndt at genskabe havens frodighed, og især på nabogården, den gamle lægebolig, som nu er bygdemuseum (Steigen Bygdetun), er man i gang med havekunsten. Museumshaven, Steigen Bygdetun. Om eftermiddagen kørte vi langs Engeløyas vestside, hvorfra der er udsigt over rækken af Lofotens bjerge. Målet var en røse, flot og højt beliggende, på kanten af den dyrkbare jord og kystklipperne. Her ved Grådusan mødes mange af landskabstyperne. Fra den markante røse ved Grådusan er der udsigt udover de bedste jorder ved Bø med mange gårde og marker samt strækninger med uopdyrkelig klippekyst der er udsigt over strande, bjerge, og med vest kan man se Lofoten. Vi er også i nærheden af en af tyskernes største fæstningsbyggerier fra 2. Verdenskrig, Batterie Dietl, som omfatter flere kanonstillinger og et kæmpemæssigt system af bunkere. Tyskernes fæstningsbyggeri har desværre gået ud over den ellers fine røse ved Grådusan, for lige i midten har der været indrettet en maskingeværstilling gravet godt ned i røsen. Der kendes ingen fund fra røsen. Røse, Grådusan.

16 Udfra sin beliggenhed og opbygning bliver røsen ved Grådusan gerne opfattet som en høj fra bronzealderen. Men vi kan ikke vide os sikre; den kan måske være fra jernalderen. I alle tilfælde ligger den flot i landskabet, og i dette landbrugslandskab ligger en række af høje og røser, hvoraf i hvert fald én kan dateres til bronzealderen. I det ene øjeblik ser man over mod en kyst, hvor der ikke synes mange landbrugsmuligheder. I det næste øjeblik ser man hen mod udstrakte græsmarker. Røse, Grådusan. Græsmark neden for Grådusan. Sent på dagen besøgte vi de to ringtun ved Vollmo og Bø. Det er gårde eller små landsbyer, hvor husene ligger i en oval ring omkring en åben gårdsplads. De dateres til tallet, germansk jernalder. Fra romersk jernalder og germansk jernalder er der i øvrigt mange rige gravfund på Engeløya. Sagnet om Hagbard og Signe menes at være rodfæstet til Steigen og Engeløya, så stedet har åbenbart været af betydning. Der er dog flere andre steder i Norden, som gør krav på ejendomsretten til sagnet om Hagbard og Signe. Imidlertid er det kun i Steigen, hvor sagnet er stedfæstet (også i sagaerne) med navne, der stadig er i brug (Steigen, Engeløya, Hagbardsholmen). I de seneste år er det netop på Vollmoen Ringtun, at Hagbard og Signe bliver opført som friluftsteater Steigen Sagaspill. Sagaspil-sæsonnen var dog afsluttet lige før vi ankom. I den lune og lyse sommeraften spiste vi aftensmad i form af lidt medbragt dåsemad: makrel i tomat og Svolvær-postej. Lidt tubeost afsluttede måltidet. Svolvær-postej er en norsk specialitet, lavet af torskerogn og torskelever og let krydret med tomatpuré. Navnet henviser til fiskeri-byen Svolvær på Lofoten. Og meget passende kunne vi sidde og se over mod Lofoten og Lofotens række af bjerge

17 omkring Svolvær. Dagen før havde vi spist på Engeløya Stua. Jeg fik prøvet en lokal specialitet, gammelsaltet sei, og dagen efter var der klipfisk på menuen. Tirsdag d. 9. august. Denne dag studerede vi først og fremmest landbrugslandskabet ved Bø. Det er fra Bø, at det nordligste gravfund grav i røse kendes. I begyndelsen af 1900-tallet blev der i en røse fundet en dobbeltknap med lang spids samt en pincet. De to bronzegenstande dateres til f.kr. Dobbeltknap og pincet fra Bø, Steigen, Engeløya. Det viste sig imidlertid, at det ikke var så let at finde røsen, som vi havde troet. Der eksisterer nemlig ingen præcis angivelse af røsens placering på et kort. Den skulle være fra Bø, men Bø er en større samling gårde. Heldigvis kunne vor hotelvært, Jarl-Arne Pedersen, den vidende lokalhistoriker, igen hjælpe os. Vi havde fundet frem til, at bronzegenstandene var fundet, da man gravede en kartoffelkælder ned i røsen, og Jarl-Arne Pedersen kunne udpege en bestemt gård i Bø, på hvis jorder han mente at røsen eller resterne af den skulle befinde sig. Vi tog af sted til Bø, også på jagt efter kartoffelkældre. Vi fandt da også en kartoffelkælder-ruin, som måske kunne være gravet ind i en gravrøse eller gravhøj. Men det var på en af nabogårdene. røse, Bø, Steigen, Engeløya. Kartoffelkælder, måske gravet ind i På den anviste gård var der bedre held. Her fik vi at vide, at der var en røse, hvor der var gjort fund fra bronzealderen. Men der var ikke nogen kartoffelkælder dér. Da vi gik lidt rundt ved gården fandt vi imidlertid den rette kandidat: En fin, nyistandsat røse i haven. Ved røsens kant lå et par sten, som kunne være resterne af en kartoffelkælder. Med andre ord, har man først, tidligt i 1900-tallet, ødelagt røsen ved at lave en kartoffelkælder. Da kartoffelkælderen gik af brug, har den ligget som en ruin. På et tidspunkt har man fjernet kartoffelkælderen, for at røsen eller højningen kunne se pænere ud i haven. Den lille røse var så at sige blevet genskabt.

18 Når man ser på røsens beliggenhed, da ligger den midt i det rigeste landbrugsland på egnen, omgivet af store gårde med enge og græsmarker. Røse, Bø, Steigen, Engeløya. Det er formentlig dér dobbeltknappen og pincetten stammer fra. Røsen ses til højre for stuehuset. gård; røsen ses lidt til venstre for billedets midte. Røsen ligger på en stor

19 Nogle af gårdens marker vender ned imod den fineste sandstrand, Bøsandet. Igen ser vi, hvorledes et fund fra bronzealderen både er knyttet til den bedste landbrugsjord og til de bedste landingspladser. Landbrug og muligheder for maritime forbindelser hænger sammen. Marker ved Bøsandet, Bø, Steigen, Engeløya. I baggrunden, bag stranden, er det fundet kulturlag fra bronzealderen. På vor jagt efter røsen med gravgods fra bronzealderen opdagede vi flere andre røser, og to synes synes ikke at have været registreret. Lav røse, Bø, Steigen, Engeløya. Endnu en lav røse, Bø, Steigen, Engeløya. Disse røser ligger, som nævnt, i et karakteristisk landbrugslandskab langt nord for Polarcirklen.

20 Røserne danner nærmest en række; men vi kan ikke vide, om de alle (eller en del) er fra bronzealderen. Det er dog fristende at se disse røser som en række af gravhøje, således som vi kender dem længere mod syd. Vi slutter af med endnu et foto fra Bø, der illustrerer dette smørhul af et nordnorsk agrarlandskab. Landskab, Bø, Engeløya. Onsdag d. 10. august. Afsked med Engeløya. Efter morgenmad og lidt studier i det lokalhistoriske bibliotek på Engeløya Stua, og efter afsked med Jarl-Arne Pedersen, gik vejen sydover: tilbage til hovedvej E6 og derefter til Bodø, hvor vi skulle overnatte for at tage flyet hjem næste morgen. Nu var vor studierejse slut. Preben Rønne og jeg sad på hotellet i Bodø med udsigt udover havnen og fulgte solnedgangen, mens vi drøftede de mange oplevelser og resultater. Bodø. Vi kunne hurtigt blive enige om, at vi havde været meget heldige med vejret. Da vi ankom til lufthavnen ved Harstad, da småregnede det; derefter ingen regn. Først da vor rejse egentlig var slut,

21 på vejen mellem Engeløya og Bodø begyndte det at regne. Ellers havde vi fint og klart vejr. Godt og klart vejr er ikke kun nyttigt for bekvemmelighedens skyd uden det gode vejr ville det ikke have været muligt at opnå et så godt et indtryk af landskaberne og have taget en masse gode fotos. Tænk hvis alt havde ligget i tåge og regntykning. Og med dette foto fra terrassen på Engeløya Stua, hvor vi kunne side ude og nyde den sene aftensol, afsluttes denne rejseberetning. Litteratur. Arntzen, J.E. & Sommerseth, I., Den første gården i Nord-Norge. Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy, Tromura, Tromsø Museums Rapportserie Nr. 39, 2010, Tromsø. Eide, O.E Trondenes kirke, Trondarnes Distrikstmuseums Skriftftserie nr. 7, Trondarnes Distriktmuseum, Fygle, S Steigen Bygdebok, Bind II, Bygda og Folket , Steigen Kommune, Steigen. Kaul, F. & Rønne, P., Ved den ytterste grense? Spor nr. 2, 2008: (Trondheim) Kaul, F. & Rønne, P., 2011: Ved grænsen for den nordiske bronzealderkultur. I: Lødøen, T., Stuedal, H.V. & Søborg, H.C. (red.). Fersk forskning, ny turisme, gammel bergkunst, Rapport fra nasjonalt seminar for Bergkunstnettverket 2010, Verdensarvsenter for bergkunst Alta Museums skriftserie nr. 1, Alta:

Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto.

Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto. Studierejse under Nordlige Verdener (Agrarsamfundenes ekspansion i Norden). Helgeland, Nordland, Nordnorge, 9.-18. august 2010. Dagbogsnoter. Nordlige Verdener nær Polarcirklen. Af Flemming Kaul, Nationalmuseet,

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj.

Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. Stilling Sogns - Sognerejse til Armenien 2012: Program 1. Periode: 15. maj til 23. maj. 9 dage * Teknisk arrangør: Unitas Rejser i samarbejde med aibidji. Dansk rejseleder: Keld Møller Pedersen. Armensk

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

MANDEREJSE PYRENÆERNE

MANDEREJSE PYRENÆERNE 7 E. 23. - 29. MAJ 2015 MANDEREJSE PYRENÆERNE VANDRETUR FOR MÆND MED EVENTYRER OG PSYKOTERAPEUT HANS ERIK RASMUSSEN AFSKED UDFORDRING UDSYN MÅLRETTETHED OVERSKRIDE GRÆNSER INDLEVELSE HJEMKOMST Indhold

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

MTB tur til Dolomitterne, Italien 14.-21. juli 2012

MTB tur til Dolomitterne, Italien 14.-21. juli 2012 MTB tur til Dolomitterne, Italien 14.-21. juli 2012 Vi gentager succesen fra de to sidste år med kombination af ferie for hele familien og MTB i fantastiske omgivelser. På alpernes sydside ligger Sydtyrol.

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere