Prag kom i materiel forstand forholdsvis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prag kom i materiel forstand forholdsvis"

Transkript

1 39 Prag kom i materiel forstand forholdsvis uskadt ud af krigen, og blev snart et udstillingsvindue for den kommunistiske ideologi. Her mødtes en hel generation af entusiastiske ungkommunister med et fælles håb om fred. Men den lovende ideologi blev snart vævet ind i en ny krigs propagandaspil, og de unge kom til at spille deres rolle i det kommunistiske bureaukrati og i de stalinistiske udrensninger. Et spil man kun vanskeligt slap ud af. Nogle hævder, at vore dages kulturkamp stadig handler om opgøret med kommunismen. Men hvem var egentlig de unge, som blev grebet af kommunismen i begyndelsen af den kolde krig? Hvordan skabtes deres forestilling om udviklingen i de såkaldt fredelige folkedemokratiske lande? Hvordan brød illusionerne sammen? Og hvad ventede på den anden side af desillusioneringen? Artiklen forsøger at svare på disse spørgsmål ved at følge i fodsporene på nogle skandinaviske ungkommunister på deres vej til og fra Prag til og fra kommunismen. Fremstillingen har tre overordnede teser. For det første en tese om den stalinistiske ideologi, der siger, at den efter Anden Verdenskrig blev dannet først og fremmest af sejren over nazismen, et fælles had til tyskerne og en uovervindelig tro på ungdommen og fremskridtet. For det andet en tese om den stalinistiske praksis, der siger, at mens den kolde krig blev en realitet, stivnede ideologien i bureaukrati, og det folkedemokratiske bureau- TJEKKO- SLOVAKIETS EKSEMPEL ungkommunistisk dannelse i begyndelsen af den kolde krig Af Lasse Kristensen Skandinaviske ungkommunister samledes i Prag og deltog med engagement og visioner i opbygningen af det nye samfund efter anden verdenskrig. Hvilke konkrete erfaringer fik de med staliniseringen af de folkedemokratiske lande? Hvilke erfaringer om det lange desillusionerede opgør med kommunismen herefter kan man drage heraf? En kommunist kan dårligt ånde i Norge, og jeg troede, at jeg her [i Tjekkoslovakiet] ville kunne ånde frit. Men vi forstod hinanden dårligt, hvilket var en fejl fra min side (...). Jeg fik trods alt et godt indtryk af Tjekkoslovakiet og jeg forstår nu til fulde det, som en kammerat sagde til mig, at det er langt vanskeligere at opbygge socialismen, eftersom man ikke ved, hvem fjenderne er, end det er at omstyrte kapitalisterne og vinde over dem. Line Pedersen, 10/3-53, Hotel Praha

2 40 ARBEJDERHISTORIE NR De danske studerende mødtes foran Københavns Universitet inden rejsen gik til det folkedemokratiske Tjekkoslovakiet i Foto: Dea Trier Mørch. krati udviste på linie med andre moderne bureaukratier en glidende overgang til forfølgelser og udrensninger. Erfaringen med den stalinistiske ideologi og medvirken til de stalinistiske udrensninger blev dermed baggrunden for en hel generation af unge kommunisters politiske dannelse. For det tredje vil der derfor blive argumenteret for, at vi må undersøge denne erfaring nærmere, for bedre at kunne forstå det langvarige politiske opgør med kommunismen. Gennem Tyskland I forsommeren 1946 samledes omkring tredive studerende fra Københavns Universitet og Kunstakademiets Arkitektskole på Vor Frue Plads foran en gammel bus, der med nød og næppe havde overlevet besættelsestiden. Arkitektstuderende Grethe Meyer stod i spidsen for det første store arrangement i regi af Danmarks Internationale Studenterkomité, nemlig en studenterudveksling mellem København og Prag. Det befriede Prag var i de unge danske antifascisters øjne en dragende by. I 1939 havde nazisterne på brutal vis lukket samtlige højere læreanstalter i protektoratet Böhmen-Mähren. Den 17. november endte i en massakre på de studerende i Prag, og datoen blev i eksilmiljøer siden højtideligholdt som international studenterdag. Efter krigen fik det Internationale Studenterforbund derfor

3 TJEKKOSLOVAKIETS EKSEMPEL 41 sit sæde i Prag og stod som en af de såkaldt progressive demokratiske masseorganisationer også bag kontakten til de danske studerende. De danske studerende havde et lyslevende eksempel på den tragiske tjekkoslovakiske krigsskæbne lige foran sig. Rejselederen på turen var nemlig den unge jøde Robert Wünsch, der var født i Tyskland. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 flygtede han med familien til Tjekkoslovakiet på samme måde som flere tusinde andre frygtsomme jødiske familier. Da nazisterne i marts 1939 besatte Böhmen- Mähren, så familien sig nødsaget til igen at finde sikre omgivelser. De kom heldigt til Danmark, men allerede i 1943 fandt de sig selv igen på flugt. Under Jødeaktionen kom familien til Sverige. Robert Wünsch var nu som student vendt tilbage til det befriede København. Han talte flydende tysk, tjekkisk, svensk og dansk og skulle lede sine studiekammerater ned gennem det sårede Europa. Bussen kørte over Fyn og Jylland og på en stor omvej gennem det udbombede Tyskland. Vejene gennem den sovjetiske besættelseszone var lukkede og de studerende måtte tage til takke med at overnatte i amerikanske krigstelte. Udmarvede børn stod og tiggede langs landevejene, og inde i bussen opstod der diskussion, om man skulle give dem noget af sin medbragte mad. Det var sultne børn, men det var tyskere! Flere af de danske arkitektstuderende havde været aktive i befrielsesdagene og kendte hinanden bl.a. fra befrielsen af Schalburgkorpsets hovedkvarter i Frimurerlogen på Blegdamsvej. Dea Trier Mørch (f. 1918) fortæller, at hendes første udlandsrejse efter krigen gik til Stockholm, men turen til Tjekkoslovakiet var virkelig en stor oplevelse. 1 Paradoksalt var det, at den fælles foragt for det tyske, var det som knyttede de unge danskere og tjekkoslovakker sammen, mens man samtidig var nødsaget til at bruge det tyske sprog til at forstå hinanden. Dea Trier Mørch husker den dag i dag kun en enkelt altgørende sætning på tjekkisk: Jeg er ikke tysker, jeg er dansker. På den måde måtte man indlede enhver samtale. En del af studenterudvekslingen var en fælles ekskursion til Riesengebirge (på tjekkisk Krkonoše). Bjergene i de tyske grænseegne undergik på den tid en uhyggelig forvandling. Fra befrielsessommeren og indtil slutningen af 1946 blev omkring to en halv million såkaldte sudetertyskere forflyttet fra Tjekkoslovakiet. Men det danskerne fotograferede var tjekkisk landarkitektur og folkedragter og et særligt indtryk gjorde et møde med en museumsinspektør fra et lokalhistorisk museum, som havde forsket i de små nationers visetradition. Han kendte derfor mindst ligeså mange danske folkeviser som de besøgende. Indtil flere steder blev danskerne modtaget som en officiel delegation og stiftede bekendtskab med den tjekkoslovakiske kulturelite. Og med de jævnaldrende tjekkoslovakiske studerende byttede de gerne studenterhuerne for en tjekkoslovakisk baret. Dea forelskede sig i den entusiastiske ungkommunist kunstneren Karel Kramule ( ), som stod i spidsen for den tjekkoslovakiske tur til Danmark senere på året. Og julen 1946 fejrede de sammen med digteren Ivan Malinowski ( ) og nogle flere i en af de af sudetertyskerne forladte hytter i bjergene. Dea lærte sig lidt tjekkisk og Karel lidt dansk, men forholdet holdt ikke så længe. Karel stod med sin kunst foran en karriere i partiapparatet, og Dea fandt en mand i Danmark som partiet ikke behandlede ordentligt. De fleste af de danske udvekslingsstuderende havde meldt sig ind i DKP i befrielsessommeren, men det er bemærkelsesværdigt, hvordan det var håbet om en fredelig i forståelsen antifascistisk og endda i enklere forstand antitysk verden, som var kernen i kommunisternes diskussioner og kun i anden omgang spørgsmål om klassekamp og revolution. 2 Fælles for de danske og tjekkoslovakiske kommunister stod naturligvis beundringen af Sovjetunionen og Stalin som den store befrier. Men der var også andre inspirationskilder.

4 42 ARBEJDERHISTORIE NR Via Jugoslavien Samme sommer, 1946, arrangerede Dansk Ungdomssamvirke tur til Jugoslavien. Svend Stage (f. 1923), der dengang var nyudlært møbelsnedker, havde læst om turen i Land og Folk, det kostede 500 kr. at deltage, men så skulle man også arbejde. Rejsen gik via Rotterdam og videre med et jugoslavisk kulskib over Biscayen og ind til Šibenik i Kroatien. Den internationale brigadelejr var ledet af jugoslaviske ungkommunister, som på en partikongres samme år havde lovet, at de ville sørge for at bosnisk stenkul kunne føres med tog fra de utilgængelige bjergforekomster omkring Banovice til Sarajevo. Ungdommens jernbane hed projektet. Et års internationalt brigadearbejde var ikke nok, så i 1947 tog Svend af sted igen. Anden gang gik turen med tog gennem Europa. I den britisk-amerikanske zone af Østrig blev den skandinaviske delegation imidlertid standset. Svend husker det som et formelt bureaukratisk problem med visa til Jugoslavien, men på det års tid, der var gået mellem hans første og anden udlandsrejse, var det allerede blevet vanskeligere at krydse kontinentet over linien Stettin-Trieste Churchills jerntæppe. Svend og hans kammerater måtte tilbage til Paris for at få nye visa, og slap så endelig ind til Ljubljana, hvor de blev modtaget af et sigøjnerorkester og vi fik alle sammen et æble, at få et æble midt i maj måned det var fantastisk. 3 Senere på sommeren kom det sidste hold frivillige brigader fra Danmark, to jernbanevogne fulde af arbejdsvillig ungdom. Eigil Steffensen (f. 1927) var med til at færdiggøre den sidste del af den ideologiske jernbanestrækning inden vinterens komme. Både Eigil og Svend blev fascineret af de unge jugoslaveres begejstring og entusiasme, og ingen af dem var endnu færdige med kommunismen. Turen gik videre til Prag. 4 Efter deres første erfaringer fra udlandet var ungkommunisterne måske ikke helt så grønne eller røde skulle man måske sige. Men erkendelsen af at der var langt fra modstandskampe og tyskerhad til opbygningen af socialistiske samfund, syntes ikke at have taget modet fra dem. Tværtimod genkendte generationen måske netop derfor sig selv som den ungdom, hvis store opgave det ifølge den kommunistiske ideologi var at bygge de nye samfund op. I samtlige de kommunistiske blade, plakater og andre kilder fra tiden, som vi i dag har en tendens til mest at smile ad, skinner en uovervindelig tro på ungdommen og fremskridtet igennem. Og når de unge virkelig sang, dansede, så film og skrev om en bedre morgendag og en ny epokes kultur, er det måske værd at overveje, om de ikke faktisk følte dette håb som deres eget. I hvert fald var det på den baggrund flere af dem tog aktivt del i udviklingen også af Tjekkoslovakiets eksempel. Prag og propagandaapparatet Den franske historiker Annie Kriegel har betegnet Prag i årene efter Anden Verdenskrig som et kommunistisk Geneve. 5 Den tjekkoslovakiske metropol blev snart et vigtigt centrum for den internationale kommunisme. De demokratiske organisationer, som fik sæde i byen efter krigen, havde i begyndelsen forholdsvis bred international opbakning. Foruden det Internationale Studenterforbund drejede det sig om den Internationale Føderation af Journalister (IFJ), Organisation Internationale de Radiodifussion (OIR), Det Faglige Verdensforbund (WFTU), en del af sekretariatet for Demokratisk Ungdoms Verdensforbund og fra 1951 også Verdensfredsrådet. Det betød ikke alene, at Prag tiltrak sig stor international bevågenhed, men også at disse masseorganisationer snart blev vigtige brikker i det propagandaspil, som kommunisterne i Prag vandt. For de ambitiøse skandinaviske ungkommunister bød det internationale miljø på mange arbejdsopgaver. Aage Dalgas Rasmussen (f. 1922), en anden af de arkitektstuderende, der havde været med på den første studenterudveksling i 1946, blev gift med den jævnaldrende slovakiskfødte Auschwitz-overlever Viola Levowitz, som arbejde i det tjekkoslovakiske kommunistpartis presseafdeling. 6 I 1948 fik Aage selv en plads på en tegnestue,

5 TJEKKOSLOVAKIETS EKSEMPEL 43 Ivan Malinowski skuer ud over Krkonoše-bjergene sammen med sin veninde. Foto: Dea Trier Mørch. som skulle projektere det planlagte nybyggeri. Den danske kommunist og anerkendte arkitekt Edvard Heiberg ( ), som Aage kendte fra sin studietid, havde året forinden besøgt tegnestuen i Prag og forelæst om skandinavisk byggeskik. Det var først et par år senere, at inspirationen ingenlunde måtte gå fra de kapitalistiske lande men alene fra det sovjetiske forbillede. Eigil Steffensen lærte sig hurtigt tjekkisk og begyndte at studere filosofi på Karls universitet. Få måneder efter han var kommet til byen samledes hele verdens øjne på begivenhederne i Prag. Han forfattede en artikel til Land og Folk og redaktørerne hjemme i Dr. Tværgade var meget interesserede i Eigils indtryk. Regeringskrisen i Prag i februar 1948 blev i den vestlige presse fremstillet som et kommunistisk kup orkestreret direkte fra Moskva, mens den kommunistiske presse forsøgte at overbevise alverden om, at der tværtimod var tale om en succesfuld forhindring af et kontrarevolutionært kupforsøg, som havde til formål at bremse den demokratiske udvikling i Tjekkoslovakiet. I kommunisternes antifascistiske forståelse havde revolutionen i Tjekkoslovakiet nemlig allerede fundet sted, da Den røde hær befriede landet i maj Og ulig de andre folkedemokratiske lande var en stor del af befolkningen faktisk af denne overbevisning. 7 Denne kamp om fortolkningen af den nære

6 44 ARBEJDERHISTORIE NR Dea Trier Mørch, Karel Kramule og den tjekkoslovakiske studenterdelegation på vej mod Danmark i en godstogvogn i Foto: Dea Trier Mørch. fortid blev et af de vigtigste elementer i propagandaen i begyndelsen af den kolde krig. 8 Og Eigil havde valgt Tjekkoslovakiets side. Hans artikler blev bragt ikke alene i Land og Folk, men også i de norske og svenske kommunisters dagblade samt i månedsskriftet Tiden. I informationsministeriet i Prag blev han akkrediteret som udenlandsk korrespondent og fik et pressekort som i de fleste tilfælde var meget nyttigt til at skaffe sig adgang til begivenhederne. Når Eigil refererede sine indtryk, interviews og idéer fra Tjekkoslovakiet var det først og fremmest for at korrigere nogle af de misforståelser, der i hans øjne blev spredt i den såkaldte Vestpresse. Men Eigil oplevede også, hvordan det på den ene side blev vanskeligere at få korrekte oplysninger, og på den anden side blev sværere at komme igennem også den kommunistiske presse med visse budskaber. Sovjetiseringen af partiapparaterne Eigil Steffensen blev ansat i den Tjekkoslovakiske radio, der hver uge sendte et par minutters kortbølgesignaler på en række fremmedsprog. Den skandinaviske afdeling på radioen

7 TJEKKOSLOVAKIETS EKSEMPEL 45 bestod foruden Eigil af en musikstuderende, nordmand Rolf Bækkelund (f. 1925), og skiftende svenske medarbejdere. Deres chef hed Vladmír Tosek (f. 1919) og var af den blødere linie, men fra vinteren gennemgik stats- og partiapparaterne i Tjekkoslovakiet en omfattende sovjetisering. 9 Hvilket helt konkret betød, at Tosek som én blandt mange blev flyttet til en mindre betydningsfuld position og afløst af en hård negl, i dette tilfælde af en stalinist, der havde kæmpet side om side med russerne under krigen og fra nu af fastlagde sproget i radioudsendelserne. Det blev mere besværligt at få det til at ligne noget, man kunne få skandinaver til at interessere sig for. 10 Eigil Steffensen kendte ikke personligt nogen, der blev ramt af eksklusioner eller udrensninger, og han tog hjem til Danmark (og videre til Italien) inden det blev rigtig slemt. I København forfattede han den lille pjece Tjekoslovakiets eksempel, som udkom i eksemplarer på Tidens Forlag. Den undergik dog en del omredigering inden den passede til de nye linier fra CK. I Prag havde Eigil lige nået at få med sig, hvordan tonen i det hele taget skærpedes yderligere en tak især efter bruddet med Titos Jugoslavien i sommeren Jugoslavien stod stadig for ham og mange andre af de unge kommunister som et stærkt forbillede. Men det skulle man ikke længere sige højt. Furubotns fraktion Da den norske ungkommunist Rolf Bækkelund kom til Prag, var sovjetiseringen på sit højeste. Og en betingelse for hans eget ophold blev en lille rolle i en af de mange stalinistiske udrensninger. I det tjekkoslovakiske kommunistpartis (KSČ) internationale afdeling havde man naturligvis fulgt med i udviklingen i de skandinaviske broderpartier, og det var blevet bemærket at de unge norske kommunister stadig stod under påvirkning af Peder Furubotn ( ) og fortsat fulgte Jugoslavien som et mønster for en kommunistisk politik. Endvidere havde de fået underretning om, at tre norske studerende, som havde fået norsk statsstipendium til Prag, havde udtrykt deres kritik af den norske partikongres i 1949, hvor Furubotns fraktion var blevet ekskluderet. De tre anså kampen mod Furubotn for ikke at være ideologisk begrundet, men alene administrativ og mekanisk. Eksklusionen af furubotnikerne, dem der fulgte den titoistiske eks-formand, varede mere end et år. Da Rolf Bækkelund kom til Prag havde han således ikke alene en bekræftelse med fra NKPs nye formand Emil Løvlien på, at han selv havde partiets fulde tillid, men også et personligt brev fra Løvlien til KSČ om, at de tre andre studerende var Furubotn-folk. Det er selvsagt vanskelig for NKPs sentralstyre å bedømme hva de tre medlemmenes egentlige hensikt er med framstillingen. Deres besynderlige forbehold viser imidlertid at de gjør seg håp om å kunne spre informasjoner om stillingen i Norge innen tsjekkiske kretser på en måte som er stikk i strit med en partimessig behandling av disse saker. Vi retter den oppfordring til dere om å være til det ytterste vaktsom mot de tre norske studenter og vi vil senere meddele dere hvilke partimessige forføyninger som vil bli tatt overfor disse. 11 Mens de tre studerende blev sendt hjem til Norge, og sandsynligvis ekskluderet fra NKP, fik Rolf Bækkelund job i den skandinaviske afdeling af radioen og overtog også efterhånden Eigils rolle som korrespondent for det norske dagblad Friheten. Bureaukrati og broderpartier Rolf Bækkelunds erfaringer i Tjekkoslovakiet, som vi kan følge i detaljer gennem hans korrespondance med KS Čs internationale afdeling og partiledelsen hjemme i NKP, giver en unik indsigt i de omstændigheder som de udenlandske kommunister arbejdede under, og hvordan deres syn på folkedemokratiet ændredes i begyndelsen af 1950erne. Som nyakkrediteret korrespondent ansøgte han straks KSČ om at få stillet et fotoapparat til rådighed og gik derefter i gang med sine reportager.

8 46 ARBEJDERHISTORIE NR Han fik hurtigt lært sig tjekkisk og senere samme år forhørte han sig hos Bedřich Geminder, chefen for den internationale afdeling, om mulighederne for at indgå ægteskab med en tjekkoslovakisk statsborger. Jeg arbejder i den Tjekkoslovakiske radio, Skandinavisk afd., hvor jeg udarbejder kommentarer, som er rettet direkte mod den højre-socialdemokratiske regering i Norge. I løbet af den tid, hvor jeg har bragt disse kommentarer mod A-pagt politikken, har den norske regering indgivet et forslag til en særlig lov, hvor folk, som taler imod nutidens politik i Norge, fra fjendtlige lande, dvs. fra folkedemokratierne, kan straffes fra 3 år og op til dødsstraf. Vedtages dette forslag, kan jeg altså ikke vende tilbage til Norge indenfor en overskuelig fremtid. Det virker ikke som om Bækkelund på daværende tidspunkt heller havde det mindste ønske om at vende tilbage til Norge, så han smurte vel nok snarere tykt på for at få forlænget sin opholdstilladelse i Tjekkoslovakiet. Få måneder senere blev han ramt af sygdom eller stress. Bækkelund havde fået konstateret tuberkulose, og også hans nerver og hjerte var svækkede. NKP anmodes om at sende en afløser til arbejdet i radioen, så Bækkelund kunne gennemgå en kur og derefter koncentrere sig om sine studier og reportagerne til Friheten. Allerede i 1951 var det blevet et problem at hverve skandinaver til arbejdet i radioen. Det svenske ægtepar Hansson blev i Prag mindre end et år. Han arbejdede halvtid på radioen og som korrespondent for Ny Dag, mens hun arbejdede fuldtid på radioen. I løbet af hele året søgte de gentagne gange om lønforhøjelse men uden held. Endda dukkede de op på KSČs skandinaviske afdeling, når der ikke var penge nok til at købe nyt sengetøj. I foråret 1952 orkede Gunnar Hansson ikke mere, og kæmpede en sidste indædt kamp for at få SKP til i det mindste at betale returbilletten til Stock-holm. Hanssons skuffelse med arbejdsbetingelserne gentog sig et par år senere, da ægteparret Brädefors fandt sig selv i nøjagtig samme situation, og heller ikke følte de blev hørt i det folkedemokratiske partibureaukrati. Propagandaportræt af Josef Stalin og Klement Gottwald i socialistisk realisme fra Man svarede dem, at deres lønniveau ikke var ualmindeligt, at de befandt sig i III. lønkategori for redaktører. Imellem den Tjekkoslovakiske radio og KSČ blev man enige om, at fru Brädefors, som for øvrigt også forsømte sine studier i marxismen-leninismen, havde store tilbøjeligheder til et bohème-liv, og at denne livsstil var hovedårsagen til deres finansielle bekymringer, hvilke de alligevel skyldte på det tjekkoslovakiske lønsystem. 12 Alligevel løb der helt til Sverige rygter om, at korrespondenterne sultede i Prag, og det blev stadig vanskeligere at skaffe nye frivillige ungkommunister til arbejdet. Gennem alt det sad Rolf Bækkelund som den eneste tilsyneladende trofaste skandinaver på radioen. Men også han havde sine tvivl og det ikke kun økonomiske men også ideologiske. Han studerede flittigt marxismen-leninismen og som musiker interesserede især kulturdiskussionen i partiet ham, og ikke mindst hans egen rolle deri. I 1952 forfattede han et længere brev di-

9 TJEKKOSLOVAKIETS EKSEMPEL 47 rekte til informationsminister Václav Kopecký ( ), den tjekkoslovakiske stalinismes chefideolog. I kulturdebatten i de skandinaviske lande opstod begrebet socialistisk realisme i sammenhæng med Lenins og Stalins lære (...). Begrebet socialistisk realisme kom i forgrunden, da det blev fremført i kulturskabende arbejde i Sovjetunionen og i de folkedemokratiske lande, efter intensiveringen af amerikaniseringen af landene i Vesteuropa, og efter at de progressive kunstnere indså, at nutidens imperialistiske bourgeoisi dermed ikke vil skabe en historisk ny kunst og kultur. Endvidere viste det sig, at alene arbejderklassen og socialismen, i forhold til den gamle kultur, kan skabe en ny, socialistisk kultur. Et spørgsmål forbliver dog ubesvaret: Kan værker, som falder under begrebet socialistisk realisme, som skaber socialistiske værdier, kan sådanne værker skabes i kapitalistiske stater, f.eks. i Norge? 13 Bækkelunds spørgsmål var ikke alene af teoretisk karakter, men vedrørte helt klart også hans egne ideologiske overvejelser om mulighederne for en eventuel fremtid i Norge. En fremtid som efterhånden virkede mere og mere tiltalende. Det er vanskeligt at sige præcis, hvad der til sidst også fik Rolf Bækkelund til at ønske sig hjem til Norge. Dårligt helbred, svækkede nerver, intrigante arbejdsbetingelser var alle træk som i begyndelsen af 1950erne stod centralt i stalinisternes bureaukratiske beklagelser til deres partiledelser. Men tvivlen kunne holdes længe hen med den stalinistiske tese, der sagde, at kampen mellem fredens lejr og imperialismens lejr blot ville tage til i styrke jo tættere man kom på fredens og kommunismens endelige sejr. Det kommunistiske Prag gav i hvert fald en dyb erfaring med, hvad de mente med den skærpede kamp og dens kardinaldyder vagtsomhed og årvågenhed også venner og broderpartier imellem. I august 1954 skrev Rolf Bækkelund hjem til sin ven Just Lippe i NKPs CK. Brevet faldt formentlig uden hans medvidende i hænderne på KSČs internationale afdeling, som lod det oversætte til tjekkisk. For tiden er jeg 8 eller flere timer på radioen hver dag og derfor har jeg ikke tid til noget andet. Sådan har det været de sidste år (...). Kommer der to andre kammerater til Prag for at arbejde på radioen, så bliver jeg der, hvor jeg er. /Jeg håber ikke det bliver sådan/. Hvis der ikke kommer nogen, så vil jeg gerne væk fra radioen! (...) Når dit brev, som jeg håber, du vil skrive for mig, kommer hertil og kommer i de rigtige hænder, og vil gøre det muligt for mig igen at beskæftige mig med mine studier, vil jeg blive meget glad. Så bliver jeg også i stand til engang at lave noget hos os derhjemme håber jeg (...). Jeg begynder at blive tør bag ørene, som man siger, og jeg må begynde at tænke på dagen i morgen, og ikke kun på i dag, som det har været hidtil. Og at sidde i Prag på radioen hele livet, det ville slå mig ihjel. En ændring ville hjælpe, men. Jeg ved ikke om I har fået en anmodning herfra, men også hvis I ikke har fået nogen ville I være så venlige at skrive om mine ønsker til partikontoret her? Jeg håber det kan lade sig gøre!!! 14 Der gik flere år endnu inden Rolf Bækkelund kunne forlade radioen og Tjekkoslovakiet. Pointen med at følge de skandinaviske kommunisters erfaringer og frustrationer bør ikke være at pege fingre hverken ad dem eller den stalinistiske ideologi, men derimod forsøge at begribe hvilken dyb personlig erfaring kommunisterne fik fra mødet med det stalinistiske bureaukratis virkelighed med alle dets intrigante udrensninger og intime overvågning. Det paradoksale var, at denne situation syntes låst fast både af ideologiens egen selvbekræftende profeti og af det storpolitiske spil, som den var fanget i. Slánskýprocessen og storpolitikken Mens de skandinaviske ungkommunister havde deres mindre kvaler med bureaukratiet, små roller i udrensningerne og personlige tvivl om ideologiens rækkevidde, foregik en af de største stalinistiske processer i efterkrigstiden ligeledes i Prag. Inden slutningen af 1951 var 14 af de ledende tjekkoslovakiske kommunister blevet arresteret og anklaget for højforræderi og anti-statslige amerikansk ini-

10 48 ARBEJDERHISTORIE NR tierede aktiviteter. Processen mod den jødiske sammensværgelse i vinteren 1952 og den efterfølgende henrettelse af de elleve topkommunister heriblandt partiets generalsekretær Rudolf Slánský og livstid for resten, er velbeskrevet andre steder. Selvom der endnu ikke er klarhed over, hvad der var den nøjagtige baggrund for beslutningen om skueprocessen. 15 I denne sammenhæng skal det med et enkelt eksempel fremhæves, hvordan processen i Prag fik voldsomme efterdønninger i hele den kommunistiske bevægelse især i forholdet mellem KSČ og broderpartierne. På opfordring af Ina Haxen skrev den danske komité for Fredens Tilhængere med Mogens Fog i spidsen og som den uformelle leder af de danske kommunistiske intellektuelle en benådningshenstilling direkte til Tjekkoslovakiets præsident Klement Gottwald. Niels Barfoed har i sin biografi over Peter P. Rohde i detaljer beskrevet det efterfølgende forløb omkring eksklusionen af ham og hans kone fra DKP. 16 Imidlertid har det ikke hidtil været kendt, hvordan sagen stålsatte stalinisterne i Prag yderligere. Den tjekkoslovakiske gesandt i København opregnede i sin rapport til KS Č resultaterne af Slánskýprocessen i Danmark som følger. For det første var den blevet succesfuldt anvendt til støtte for Danmarks proamerikanske politik. For det andet havde reaktionens heksejagt på Tjekkoslovakiet, som nævnt, haft indflydelse selv på nogle medlemmer af Fredens Tilhængere. Gesandtskabet gjorde især opmærksom på lægen Stig Thomsen, som nogle uger senere skulle rejse til Prag, og med hvem der derfor ikke måtte føres nogen fortrolige samtaler. For det tredje var professor Peter P. Rohdes åbne brev fra Ligaen for Tolerance, der citerede medlemmer af den israelske regering for at fordømme Pragprocessen som antisemitisk, blevet miskrediteret. Peter P. Rohde havde samme sommer været leder af den årlige skandinaviske kulturdelegation til Tjekkoslovakiet, og man havde derfor i informationsministeriet og på gesandtskabet håbet at gøre brug af hans organisationsevner i det nyoprettede Dansk-Tjekoslovakisk Selskab. Nu blev denne propagandaforenings aktiviteter i stedet udsat på ubestemt tid. For det fjerde havde DKP overfor gesandten forklaret, at alle disse uheldige følgevirkninger af Slánskýprocessen skyldtes, at der ikke var blevet inviteret en korrespondent fra Land og Folk til Prag, som præcist og korrekt kunne have informeret danskerne om processen og således konfronteret den fjendtlige hade-kampagne. Gesandten bemærkede, at selv den avis, som han betragtede som Skandinaviens bedste dagblad, i begyndelsen havde håndteret sagen noget usikkert. De artikler, som Land og Folk bragte under processen, var politisk umodne. De var skrevet af en norsk student i Prag nemlig Rolf Bækkelund. Fra den dag var også han under mistanke. Konklusionen i det tjekkoslovakiske partiapparat var, at den gennemsnitlige danske borgers politiske modenhed er ualmindeligt svag og det med henblik på, at der i Danmark indtil videre ikke er tegn på en skærpet klassekamp, og at der med undtagelse af besættelsen ikke hidtil er forekommet på nær nogle få undtagelser forfølgelser af progressive kræfter og derfor er der mange, som ikke forstår processens sande essens. 17 Fra folkedemokratiernes perspektiv var der fra nu af kun én vej ud af den kolde krig. Og den vej førte over flere forfølgelser og flere udrensninger. En vej som de intellektuelle og med dem en stor del af de unge kommunister ikke ønskede at gå. I de såkaldt kapitalistiske lande kunne man vælge at gå en anden vej kun med fare for at blive udstødt af venner og parti som renegat, mens man i folkedemokratierne slet ikke kunne bevæge sig nogen veje. Rekreation og desillusionering Alligevel skete det af og til at partiapparatet og folkedemokratiet blev konfronteret med sin egen rigide absurditet. Til sidst skal vi følge en ung, norsk kommunists bramfri udfordring af proletariatets diktatur. Line Pedersen kom til Prag i slutningen af februar 1953 med en norsk delegation, som

11 TJEKKOSLOVAKIETS EKSEMPEL 49 skulle til møde i Demokratisk Ungdoms Verdensforbund. Hun påstod, at hun havde fået en særlig invitation af KSČs CK, og at hun selv bare skulle betale for reisen nedover. Sagen blev undersøgt, og det viste sig at hun, i kraft af sit venskab med Just Lippe fra NKPs CK, var blevet inviteret på rekreationsophold på et tjekkoslovakisk kursted dog på egen regning. En af partifunktionærerne, som fik til opgave at holde øje med Line Pedersen, blev klar over, at selvom den unge norske besøgende kom fra en rig borgerlig familie havde hun alligevel ikke nogen penge med sig. I samråd med det politiske sekretariat blev det besluttet at give hende Kčs til at dække de mest fornødne udgifter og derefter sende regningen for kuropholdet til Norge efter hendes hjemrejse. Et par dage senere tjekkede KSČs funktionær at alt gik som det skulle i kurbyen Františkovy Lázně. Line Pedersen indrømmede, at kuropholdet blot havde været et påskud for at komme til Tjekkoslovakiet, som kommunist ville hun først og fremmest lære livet i Tjekkoslovakiet at kende, så hun kunne fortælle om det hjemme i Norge. Desuden ville hun besøge sine bekendte, en engelsk læge, en norsk lærer, og flere venner, som hun kendte fra Verdensungdomsforbundet, og allerhelst ville hun mødes med Rolf Bækkelund, som hun kendte fra radioen, og tale i en af kortbølgeudsendelserne til Norge. Den tålmodige norsk-kyndige partifunktionær forsøgte at forklare gæsten, at hun ikke måtte afbryde helseprogrammet på sanatoriet. Og sørgede samtidig for at eventuelle beskeder til Line blev tilbageholdt af hotellet. Line skjulte ikke sin skuffelse og bad straks om lov til at rejse videre til Budapest. Partifunktionæren forklarede, at det ikke var muligt, at det drejede sig om to absolut suveræne stater, at det ikke var muligt frit at krydse grænsen fra det ene land til det andet, og endvidere at partiet ikke kunne tage sig af det. Line havde ellers troet, at der i det mindste mellem folkedemokratierne herskede andre principper end mellem de vestlige lande. Hun følte sig spærret inde på sanatoriet og klagede videre, at når hun overhovedet var kommet hertil, var det fordi hun troede, at man kunne ånde anderledes frit her end i Norge. Igen forsøgte partifunktionæren at forklare. Jeg sagde til hende, at hos os er der ikke noget falsk demokrati, men en stat, en proletariatets diktaturstat, og som konsekvens heraf er vores pligt at opfylde lovene og beslutningerne fra denne stat, og hvis staten beslutter at give hende visum til et kurophold og ikke til en studierejse, så må vi overholde det. I mellemtiden havde de i partisekretariatet fundet bevis på, at Line selv i sin anmodning til NKP havde lovet at dække alle udgifter til opholdet og endvidere at hendes visum var udløbet. Et øjeblik tiede hun, men så svarede hun igen, at hvis det drejede sig om et proletariatets diktatur, hvor, som de havde forklaret hende, hun kun måtte gøre det, som de ordnede, hvorfor havde de så ikke sørget for at få forlænget hendes visum? Med Line Pedersen ville konfrontationen mellem den unge idealist og det folkedemokratiske bureaukrati ingen ende tage. Inden hun blev sendt hjem, nåede hun både at få sendt en hilsen til Norge fra kortbølgesenderen naturligvis uden den overordnedes samtykke ; samt at stikke af fra endnu en af partiets opsynsfolk hun var udenfor vores åsyn i alt i 30 minutter sammen med Rolf Bækkelund. I KS Čs arkiver fik Line Pedersen selvfølgelig en miskrediterende kadreudtalelse hæftet på sig. Hele hendes opførsel og opdragelse var den intellektuelles opdragelse, den som ikke ved, hvad partidisciplin er, som ikke har det mindste begreb om de virkelige forhold i folkedemokratierne, og som bare følger sine egne personlige og indskrænkede mål. Det mærkværdige ved Line Pedersens møde med den stalinistiske realitet er imidlertid, at hun selv opfattede forløbet som lærerigt. Inden sin afrejse skrev hun en note fra sit hotel til de to partifunktionærer, som havde haft hende som deres hovedbekymring i over en måned. Jeg fik trods alt et godt indtryk af Tjekkoslovakiet og forstår nu fuldt ud det, som en kammerat sagde til mig, at det er langt sværere at opbygge socialismen, eftersom man ikke ved, hvem

12 50 ARBEJDERHISTORIE NR fjenderne er, end det er at vælte kapitalisterne og vinde over dem. Vi kan kun gisne om, hvad partifunktionærerne, som blev konfronteret med Line Pedersens og andres uortodokse opførsel, har tænkt, men det er svært at forestille sig, at de ikke af og til har oplevet det som tragikomisk dels at underholde og dels at overvåge de besøgende sympatisører. En tragikomik som på sin vis satte stalinismen på spidsen. Da Line tog fra Prag var det netop blevet kendt, at Stalin var død, og en måned senere døde også Tjekkoslovakiets præsident Klement Gottwald, efter sigende af en lungebetændelse han havde pådraget sig under begravelsen af stålmanden i Moskva. De følgende år ændrede ikke på spændingen i den storpolitiske situation, men der blev et kort historisk åndehul til at overveje, hvad det egentlig var, der var foregået, da antifascismens sejrsrus var blevet til antiamerikanismens forfølgelser. Destalinisering I den skandinaviske kontekst faldt flere og flere fra partilinien og fandt andre veje i livet. De skandinaviske tjekkoslovakker rejste hjem, og der viste sig at være et liv efter stalinismen. I den centraleuropæiske kontekst var det noget mere kompliceret. Destaliniseringens impetus var hos de intellektuelle kommunister her ligeledes præget af ideologiske og professionelle forsøg på at komme overens med stalinismen som deres livs store desillusionering. Men der var ikke umiddelbart nogen vej ud af den kolde krigs fastlåste blokpolitik. Derfor udviklede en del af de såkaldte marxistiske revisionister på den ene side et mere radikalt revolutionært perspektiv end deres kollegaer i partitoppen og begyndte på den anden side også at interesse sig for den humanistiske socialisme hos den unge Marx. 18 I et idéhistorisk perspektiv blev et af de stærkeste udtryk for destaliniseringen paradoksalt nok en ny interesse for marxismen både i øst og vest. Men i et politisk perspektiv forstod man hinanden stadig dårligere. Og det blev kun værre af de tragiske løsninger på kriserne i østblokken i Budapest 1956 og i Prag 1968, som lukkede yderligere for udveksling af erfaring. Stalinismen blev i den forstand både som ideologisk dannelse og desillusionerende erfaring låst inde i den kolde krigs forenklede verdensbillede. Og helt indtil i dag savner vi en dybere forståelse af den praktiske erfaring med stalinismen og dens følgevirkninger. Afslutning Der er velkendt at mange unge blev grebet af kommunismen efter Anden Verdenskrig, men det er sjældent undersøgt, hvilken konkret erfaring disse mennesker fik med stalinismen og sovjetiseringen af de folkedemokratiske lande. Det kunne imidlertid være lærerigt at undersøge nærmere ikke alene for bedre at forstå de komplekse politiske og ideologiske processer, der dannede opgøret med stalinismen i Østeuropa i de efterfølgende fire årtier, og som endnu i dag er temmelig ukendte på den anden halvdel af kontinentet; men også mere generelt for at få et bedre begreb om, hvordan ideologier (og anti-ideologier) i krigssituationer tilsyneladende nødvendigt og bureaukratisk glider umærkeligt over i udrensninger og forfølgelser. Noter 1. Samtale med Dea Trier Mørch, forår Dea Trier Mørch er tante til den afdøde kunstner og forfatter af samme navn. 2. Om den politiske diskurs i Tjekkoslovakiet , se Bradley F. Abrams, The Struggle for the Soul of the Nation. Czech Culture and the Rise of Communism, Rowman & Littlefield Samtale med Svend Stage, forår Eigil Steffensen, En enkelt til Rungsted, Vindrose 1993, s. 140ff. 5. Udtrykket er blevet refereret af den tjekkisk-franske historiker Karel Bartošek, Zpráva o putování v komunistických archivech. Praha Paříž( ), Paseka 2000, s. 103ff. 6. Viola er i Danmark kendt som forfatteren, oversætteren og foredragsholderen Iboja Wandall-Holm, se i øvrigt hendes meget velskrevne erindringer, Farvel til

13 TJEKKOSLOVAKIETS EKSEMPEL 51 århundredet. En fortælling om Europa, Gyldendal Ved valget i maj 1946 fik kommunisterne knap 40 % af stemmerne i den tjekkiske del af landet, og man begyndte at tale om en tjekkoslovakisk vej til socialismen. Et udtryk der dog efter begivenhederne i 1948 og sovjetiseringen i 1949 faldt under betegnelsen reaktionær. 8. Se mere om den tjekkoslovakiske propaganda rettet mod Skandinavien i Lasse Kristensen, Propaganda og kold krig, 21. april Se Françoise Noirant, Počátek nedorozumění. Francouzští komunističtí intelektuálové a mlčení okolo sovětizace Československo , Soudobé dějiny, IX/3-4, Praha 2002, artiklen findes også på fransk: : La naissance d un malentendu. Les intellectuelles communistes français et les nondits de la soviétisation tchécoslovaque, Matériaux pour l historie de notre temps, 59, Paris Samtale med Eigil Steffensen, forår Nationalarkivet i Prag (Národní archiv v Praze, NA), Mezinárodní oddělení (MO), ÚV KS Č, Norsko, fond 100/3, svazek 118, arch.jednotka Alle oversættelser er lavet af forfatteren. 12. NA, MO, ÚV KS Č, Švédsko, fond 100/3, svazek 199, arch.jednotka NA, MO, ÚV KS Č, Norsko, fond 100/3, sv. 118, a.j Se ovenstående. Jeg citerer her uddrag af brevet i min egen oversættelse til dansk, da den norske original ikke foreligger i arkiverne. 15. For en interessant fremstilling, der inddrager efterretningstjenesternes medspillen i sagen, se Igor Lukes, The Rudolf Slansky Affair: New Evidence, Slavic Review, vol. 58, No. 1, Spring 1999, s Niels Barfoed, I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen, Gyldendal NA, Ministerstvo informací dodatky, karton 188, Dánsko 18. Michal Kopeček: Hledání ztraceného smyslu revoluce. Počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě , upubliceret manuskript til ph.d.- afhandling, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Abstract Lasse Kristensen: A Case of Checkoslovakia The Forming of Young Communists at the Beginning of the Cold War Period, Arbejderhistorie 2-3/2006, pp After the Second World War Prague became a showcase for Communism. A whole generation of enthusiastic young communists met in a common hope for peace. However, the promising ideology was soon weaved into a new war s propagandagame. A game that was hard to leave. The article follows in the footsteps of some Scandinavian communists to and from Prague to and from Communism in an attempt to grasp the ideological shaping of Stalinism and the strong disillusionment that shaped this whole generation. For them Stalinism was primarily made up of the victory over Nazism, a common hatred towards everything German and an invincible belief in youth and its bright future. Secondly, their involvment with the Czechoslovak stateapparatus and propagandainstitutions turned out to be a gradual transition into Stalinist persecutions and purges as the Cold War froze in bureaucracy. The young communists took their part in the alertness and vigilance and for many these intimate intrigues marked them for life. However, while Scandinavian sympathizers could still return to their homelands and find other professional and ideological occupation after Stalinism, their like-minded Czechoslovak friends faced a much longer and harsher process of coming to terms with Stalinism. A process that hasn t yet come to an end. The main argument of the article is that we still know very little of the political and ideological experiences of Stalinism within this generation and that the complex ways of coming to terms with Stalinism can learn us more not only about the later development in the Cold War but also about the ways in which strong ideologies (and anti-ideologies) in a war situation in an apparently necessary and bureaucartic way can gradually slip into political purges and persecutions. Lasse Kristensen er cand. mag. i europæisk etnologi og idéhistorie og bosiddende i Tjekkiet, hvor han bl.a. laver kulturturisme, han kan kontaktes på

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Om at gå efter drømmen

Om at gå efter drømmen Om at gå efter drømmen Hvad laver du?, bliver jeg spurgt. Jeg rådgiver om indretning. Mange nikker, når jeg siger det de ved nemlig godt, hvad det er. En slags styling. Det er en udbredt opfattelse, at

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere