Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan"

Transkript

1 Løbende ajourføring af GeoDanmarkdata - Hvorfor og hvordan Thorbjørn Vang Søndergaard, GISkonsulent, Kolding Kommune Rasmus Klog, GIS-administrator, Vejle Kommune

2 Baggrund Vi har deltaget i s pilotprojekt med løbende sagsorienteret ajourføring af Vejmidte i FOT2007-databasen via lokal desktop GISplatform. Vores personlige motivation for at deltage var: Mulighed for at bringe lokale geodata i spil i et bredere perspektiv, til gavn for rigtig mange andre parter i samfundet (bidrage til at GeoDanmark kan leve op til deres vision) Gøre en forskel (måske endda på liv eller død) som almindelig GISmedarbejder i en kommune, ved at skabe et opdateret vejnet. Nedbringe antallet af borgerhenvendelser vedr. fejl i f.eks. Skærmkortet og GPS-navigation.

3 Forudsætninger for projektet Vi har i projektet taget udgangspunkt i ajourføring af Vejmidter (og til dels Systemlinjer), men da en række andre objekttyper naturligvis påvirkes af dette arbejde, har vi også berørt grænsefladerne hertil. Vi har udelukkende arbejdet med FOT-Browser og ArcGIS Desktop + add in (FOTajour). I vores arbejde har vi anvendt datasæt som er i FOT spec. ver. 4.1, men vi har også håndteret hensynet til ver. 5.1 som den kommende produktion er specificeret i.

4 Samarbejde med andre projekter: MBBL (GD2, Adresseprogrammet) Hvad sker der med Vejreference-modellen (vref)? Hvad kan vi ønske af den Nye FOTsystemunderstøttelse? Hvor er vejforvaltningssystemerne på vej henad og hvad vil leverandørerne? Standardiserings-udvalget for veje

5 Hvordan går det egentlig hos jer? Hånden op! Hvor mange af Jer arbejder i en organization, hvor man anvender vejkort (kortlægning af veje i bred forstand)? Hvor mange har i Jeres organisation ét eller flere kort med veje, som ajourføres løbende? Hvor mange har et setup således at disse ajourføringer uploades til FOT2007 (GeoDanmark-databasen)? Ved du hvad forskellen er på ændringsudpegninger og løbende ajourføring?

6 Hvordan går det så på landsplan? Kommuner der har ajourført foreløbig geometri i FOT2007

7 Hvordan går det så på landsplan? Kommuner hvor andre end kommunen selv har ajourført foreløbig geometri i FOT2007

8 Hvordan går det så på landsplan? Alle kommuner hvor der er ajourført foreløbig geometri i FOT2007

9 Hvordan går det så på landsplan? Kommunale FOTajour kunder

10 What s in it for you! Argumenter for at ajourføre GeoDanmark-data løbende: 1. At kommunens eget kortværk er synkront med GST s kort a. Vigtig i forbindelse med sagsbehandling på flere niveauer (kommune hhv. stat) i forhold til borgernes egen tilgang til det autoritære kort-grundlag. b. Eksempler på alvorlige konsekvenser fra andre forvaltningsområder kunne være 3 registrering eller vandløbsbræmmer, hvis der er uoverensstemmelse mellem det kort som landmanden ser på Arealinfo og så det kort som myndighederne forvalter ud fra. 2. Kommunerne har via direkte adgang til projekttegninger og -planer mulighed for at lave foreløbige ajourføringer i kortet, allerede før vejanlægget rent fysisk går i gang. 3. Grænsenære/-overskridende kortobjekter så som veje, vandløb, skove, kystlinje mv. er lettere at få til at hænge sammen på tværs af kommunegrænsen, når begge parter arbejder ud fra det samme datasæt i den centrale database. Løbende sagsorienteret ajourføring giver bedre mulighed for at koordinere kortlægningen mellem kommunerne - f.eks. via kortsamarbjederne.

11 What s in it for you! GST Skærmkort Kommunens eget grundkort

12 What s in it for you! Argumenter for at ajourføre GeoDanmark-data løbende: 5. Kortere produktionstid af kort hos GST (færre rettelser, der skal håndteres sekundært) giver mulighed for at lave flere forskellige afledte kortprodukter og kortere interval mellem udgivelserne, end det er tilfældet i dag Gode, opdaterede topografiske kort fra Geodatastyrelsen (GST). a. Hvis skærmkortet f.eks. var godt nok og blev opdateret tilstrækkelig ofte, så ville de fleste kommuner ikke have behov for at udstille deres eget grundkort, med hvad dertil hører af komplicerede tematiseringer og ressourcekrævende tile-caching-processer. b. Man vil kunne få et autoritært nationalt topografisk kort, som overflødiggør brugen af Open Streetmap i kommunerne. 7. Veje der er under anlæg kan vises i GST s kortprodukter, hvis Vejdirektoratet og kommunerne løbende lægger vejprojekter ind i GeoDanmark efterhånden som anlægsfasen skrider frem.

13 What s in it for you! Eksempel på åbenlyse fejl i Skærmkortet - for en der ved noget om data (forkert skift i vejklasse)

14 What s in it for you! Argumenter for at ajourføre GeoDanmark-data løbende Borgere og erhvervsliv vil opleve: 7. Borgere og eksterne brugere oplever en ensartethed og færre fejl i ALLE kortprodukter de støder på. Derved oplever brugerne større tiltro til kortene. 8. Flere gode og bedre opdaterede 3.-partsprodukter så som div. GPSnavigationsanlæg, Google Maps og Krak mv. ved at disse (på sigt, hvis GeoDanmark er gode nok) kan forventes at trække opdateringerne direkte fra Kortforsyningen, frem for at skulle lave dem selv.

15 Sammenligning med andre (uafhængige) vejkortværk TomTom OpenStreetMap Krak Google Maps

16 Udpak data med FOT Import Der dannes en lokal database med data Hvordan gør man? i FOTajour Forbered data til editering Opsæt arbejdsområder med relevante støttelag og visninger (MXD-fil) Attribut-ændringer Udføres i desktop-gis - med eller uden FOTajour (håndtering af varierende sekundære attributter) Geometri-ændringer Udføres i desktop-gis (fuld editeringsfunktionalitet og evt. 3D visualisering) Hjemme Lokal database GeoDanmark Download data (GML) Sørg for at vælge ikkebrudte og ikke-simple FOT2007 FOTajour opdaterer objekter fra lokal DB til FOT2007 og mulighed for rutinemæssig synkronisering af lokal database med eksterne rettelser (schedule).

17 Bump på vejen Praktiske erfaringer og udfordringer Konvertering fra tidligere datamodel for vejmidter f.eks. DAV og Top10dk til ny FOT-datamodel Retning af fejl i det data man har fået leveret. Både geometrifejl og attributfejl fra den fotogrammetriske produktion. Forretningsgange internt i kommunen skal muligvis tilpasses. Placering af dataansvar i kommunen. Er ajourføring af Vejmidter i GeoDanmark-data en vejforvaltningsopgave? Håndtering af objektmetadata i forbindelse med administrativ ajourføring.

18 Målsætning og hvad der skal ske fremover Det er GeoDanmarks målsætning at mindst 50 % af vejnettet på landsplan skal være ajourført inden udgangen af 2016 Hvad er planen for at nå det? Er det godt nok til MBBL? Er der behov for at lave et roadshow? Systematisk fejlsøgning og datavask

19 Spørgsmål? Vi har langt fra været rundt i alle hjørner af projektet, men yderligere detaljer kan måske findes på GeoDanmarks hjemmeside. Rapport og bilag til Sydkort vejmidte-projektet kan findes her: Spørgsmål i øvrigt kan rettes til: Anne Grete Rasmussen (projektleder) Thorbjørn Vang Søndergaard Rasmus Klog

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere