Fortidens potentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortidens potentiale"

Transkript

1 Fortidens potentiale kulturarv som udviklingsressource OKTOBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 4

2 Kulturarv som udviklingsressource Kornsiloer, firelængede bondegårde, mejerier, herregårde, voldsteder, udskiftningslandskaber, teglværker og kontorbygninger fra 1950erne. Et hvilket som helst sted rummer kulturarv, den kan være idyllisk, pittoresk og lidt fortærsket; den kan også være grim, rodet og lidt fascinerende. Det væsentlige er ikke nødvendigvis, hvordan den ser ud, hvor gammel den er, eller om den er fredet. Det væsentlige er, hvordan kulturarven bliver sat i spil i forhold til nutidens behov og fremtidens drømme. Hvordan italesætter man kulturarv som en udviklingsressource? Hvordan motiverer man ejere og interessenter til at betragte kulturarv som en mulighed snarere end en begrænsning? Og hvordan skaber man en fornuftig balance mellem turismens nydelse og det daglige livs praktiske behov? I denne inspirationsartikel sætter vi fokus på tre yderområder, hvor kulturarv har dannet fundament for nytænkning og virket som udviklingsressource for både bosætning og turisme; det drejer sig om henholdsvis Hamningberg i det nordøstligste Norge, Hälsingland i det midterste Sverige og Furillen på Gotland i Sverige. Den vanskelige balance mellem dagligliv og turisme Hamningberg, Norge Man kan ikke komme længere mod nordøst i Europa. Efter Hamningberg ligger Barentshavet, Nordpolen og store rige fiskefelter. Fisken var selve grunden til, at der opstod en bygd ved Hamningberg, men teknologien voksede fra den lille havn, og da stortinget i 1960erne valgte at satse på den større havn i Vardø, var der ingen vej udenom fraflytningen. I dag ser Hamningberg dog på ingen måde efterladt ud. De 65 huse, hvoraf de fleste er bevaringsværdige, handles til stadigt højere pris, og samtidig oplever stedet en kraftigt voksende turisme, hvis grundlag er Hamningbergs stedbunde ressourcer. Naturen, de gamle huse, det rolige liv i bygden og ikke mindst den unikke placering på det nordøstligste punkt i Europa fascinerer mange, særligt fordi stedet ikke er kommercialiseret som Nordkap længere mod øst. I de kommende år vil denne turisme tage endnu mere til. Den nationale turistvej i Norge vil få endepunkt i Hamningberg og dermed bringe mange flere turister 2 / 6

3 til. Projektet Hamningberg - med varsomhet som forutsetning er iværksat for at omsætte den voksende turiststrøm til lokal udvikling, og for at skabe balance mellem det lille fritidssamfund og det store antal turister. Udviklingsperspektivet er markant i rigmanden Stein Inge Riises hotelprojekt. Riise har opkøbt den gamle brygge, to pakhuse og en række russisk byggede fiskerhuse. Her indretter han hotel, restaurant og mødefaciliteter og vil fuldt udbygget kunne tilbyde cirka 50 sengepladser. Hotellet vil tilføre stedet en række funktioner, som de lokale også vil have glæde af. En sal hvor man kan holde møder og fester, en restaurant og mulighed for at indkvartere venner, hvis man ikke har plads nok selv. Samtidig vil det dog også påvirke området markant ofte vil der være flere turister end lokale i bygden. For at styrke det lokale liv er der i projektet lagt stor vægt på udvikling af faciliteter, der er rettet mod det daglige liv på stedet. Bygden vil blive gjort fri for turisternes biler, den lille havn vil blive uddybet til glæde for de lokale fritidsfiskere, og de lokale kan få økonomisk og rådgivningsmæssig støtte til at istandsætte deres hus eller etablere have og gærder, som de så ud, da bygden var beboet hele året. Læs mere om projektet Hamningberg - med varsomhet som forutsetning på: Projektet er en del Riksantikvarens verdiskapningsprogram: Udvikling af en regional identitet Hälsingeland, Sverige Hälsingeland er kendt for sine store bondeslotte, Hälsingegårdene. Bønderne i området tjente særligt i 1800-tallet gode penge, hvorfor de havde mulighed for at bygge stort og prangende. Omkring 1000 af disse trægårde på op til tre etager ligger i dag spredt ud i Hälsingelands landskab. 3 / 6

4 Gårdene er velbeskrevne som en del af den svenske folkekultur, en stor del er fredet, og der arbejdes på at få gårdene på UNESCO s verdensarvsliste. På trods af dette har de fleste gårde dog levet et stille liv uden den store turistmæssige opmærksomhed. I forbindelse med Leader+ programmet Intryck Hälsingeland forsøger man at ændre dette. Nu skal gårdene frem i lyset og forandres til en udviklingsressource for hele regionen. Udover forsøget på at få Hälsingegårdene på verdensarvslisten rummer indsatsen også en rådgivningstjeneste, hvor en antikvar sammen med en forretningsudvikler udarbejder en samlet bevarings- og udviklingsplan for de gårdejere, som har lyst til at åbne deres gård for publikum. Med rådgivningstjenesten løftes ansvaret for den svære balance mellem bevaring og udvikling væk fra den enkelte gårdejers skuldre. Det konkrete resultat er, at der i dag er mere end 40 gårde, hvor man kan overnatte, spise mad eller blot besøge. Betydningen af projektet er ikke så meget de arbejdspladser, som genereres fra de enkelte gårde - antallet er pt. forsvindende lille. Den vigtigste betydning er formentlig, at gårdene er et centralt led i udvikling af en identitet og et brand for Hälsingeland, hvilket kan have stor betydning for at området kan tiltrække ny bosætning og udvikle en stadigt givtigere turisme. Identitetsaspektet har dog også en bagside. I en rapport fra Riksantikvarieämbetet i Sverige kritiseres Intryck Hälsingland for at satse for meget på den historiske tradition, og for at give for lidt opmærksomhed til integration og mangfoldighed. Læs mere om Hälsingegårdene: Læs kritikken af Intryck Hälsingland (s. 389ff): Fra grim industri til designhotel Furillen, Sverige På en stor ø i det nordlige Gotland har stenindustrien i århundreder været toneangivende for områdets identitet. For 35 år siden var det dog slut kalkstensbruddet blev nedlagt for herefter at blive forladt. Således skulle stedet ligge øde hen indtil den dag, hvor fotografen Johan Hellström fra Göteborg opdagede 4 / 6

5 det gamle stenbrud og øjnede mulighederne og de uudnyttede potentialer ved det rå sted. Han solgte alt hvad han ejede og flyttede sammen med kone og børn til det afsides kalkstensbrud, og i dag er det ikke længere en grim industriruin, som møder en, men i stedet et lækkert og trendy designhotel. I forhold til kulturarv er designhotellet specielt interessant, fordi det er forankret i en bevidst strategi om at vende de negative forestillinger om stedet til noget positivt. Inspirationen var bl.a. det berømte ishotel i Jukkasjärvi i det nordligste Sverige, hvor den eneste ressource på stedet is er blevet udgangspunkt for et helt unikt hotel. Både ishotellet og Furillen er udtryk for en turisme, hvor hotellet i sig selv bliver den oplevelse, man rejser efter. Furillen ligger bestemt ikke centralt for en rundtur på Gotland, og selv om der er mulighed for golf tæt på, så er det snarere hotellets arkitektur, design, historie, roen og placeringen i landskabet, der tiltrækker gæsterne på sin vis kan man betragte det som en opdatering af 1800-tallets store badehoteller, der også kombinerede luksus og naturoplevelse. Oprindeligt så Johan Hellström dog ikke et hotel for sig, men snarere rammerne til et miljø, der kunne danne baggrund for fotooptagelser. Der gik dog ikke lang tid, før den stigende interesse for stedet fik ideerne om et hotel til at udvikle sig. I dag rummer de gamle rå bygninger således hotelfunktioner. I alle hotelrummene mindes man om stedets oprindelige funktion gennem elementernes referencer til industrihistorien, en tunnel under det gamle industriområde er indrettet som cafe, og udenfor kan man gå på opdagelse i det store industrilandskab. Alt sammen iscenesat i kombination med moderne kvalitetsdesign. Det er således ikke det klassiske krav om historisk autenticitet, der udgør værdinormen på Furillen. Det er i stedet den kreative leg med at blande nyt og gammelt for på den måde at sætte scenen for nye fortællinger i det gamle kalkstensbrud. Besøg hotellets hjemmeside: Råd for kulturarvens udvikling De tre eksempler afspejler, at tilgangen til kulturarven som udviklingsressource varierer alt efter kontekst. I eksemplet fra Hamningberg er den centrale problematik balancen mellem turisterne og lokalbefolkningen en problematik som er kendt alle steder, hvor et lille samfund bliver til en kendt turistdestination. Det interessante ved Hamningberg er, at man i ét greb forsøger at få udviklet turismen, så den skaber arbejdspladser, og samtidig udvikler lokalmiljøet, så det bliver mere robust. Metoden til at udvikle et sådant greb er dialog med de forskellige interessenter og en analyse af forholdet mellem de forskellige former for aktivitet, som et sted rummer. Hvor man i Hamningberg forsøger at kontrollere turismen, så ønsker man i Hälsingeland at få løftet kulturarven frem og få tiltrukket endnu flere turister. Det centrale greb i den sammenhæng er på den ene side forsøget på at få anerkendelse af UNESCO, og derigennem international omtale, og på den anden side at gøre kulturarven tilgængelig via rådgivningstjenesten. Til disse to afgørende aspekter omtale og tilgængelighed kommer selvfølgelig et sidste som er bevaringen, der også er en del af rådgivningstjenesten. I mens eksemplerne fra Hamningberg og Hälsingeland begge bygger på en allerede anerkendt kulturarv, bygger Furillen i modsætning hertil på en historie, som knapt nok er blevet anerkendt som kulturarv. Eksemplet er symptomatisk ved, at det typisk er udefrakommende, der iværksætter disse nybrud, hvor et udskældt eller overset miljø løftes frem som kulturarv. Måske kunne det være en ide at arbejde systematisk med dette udefrakommende perspektiv for at overkomme den hjemmeblindhed, der gør, at man typisk ikke kan se de stedbundne ressourcer, som ikke allerede er udnyttet. 5 / 6

6 En vej til at gøre arbejdet med kulturarv strategisk kunne være at nedsætte et råd, der har til formål at udvikle den lokale kulturarv. Rådet skulle udover traditionelle kulturarvsfaglige kompetencer inddrage personer fra det kulturelle og erhvervsmæssige liv de interessenter som er potentielle aftagere af kulturarven. Med en rådgivningstjeneste som i eksemplet fra Hälsingegårdene kunne rådet agere proaktivt ved at opfordre og rådgive iværksættere om, hvordan de kan udnytte den fortælleværdi, der ligger i den lokale kulturarv. For at bryde vanetænkningen kunne de derudover invitere udefrakommende kunstnere og kulturarvseksperter til at pege på de steder, som de finder interessante, og sammen med dem lave en mapping af steder, der rummer et udviklingspotentiale. Hvad enten man nedsætter et råd eller ej, er det centralt at udvikle en tilgang til kulturarven, hvor man ikke forsøger at mime allerede kendte kulturarvssteder som Dragør, Skagen og Fanø. Et hvilket som helst sted rummer kulturarv, som kan sættes i spil i forhold til lokale muligheder og udfordringer, men det kræver et åbent blik og evnen til at samarbejde, hvis det skal realiseres. Kommentarer og Mulighedernes Land Denne inspirationsartikel er en del af projektet Mulighedernes Land, der sætter fokus på nye måder at udvikle Danmarks yderområder. Som en del af projektet udarbejdes en international analyse, der samler erfaringer fra udlandet. Som led i analysen udarbejdes i alt ca. 10 inspirationsartikler som denne. Inspirationsartiklerne skal, som navnet antyder, inspirere, og er derfor mere drevet af nysgerrighed og spørgsmål end afsluttet analyse. Sammen med kommentarer fra læserne vil inspirationsartiklerne danne grundlag for en rapport, der udkommer ultimo Har du kommentarer og spørgsmål til artiklen, eller har du ideer til nye temaer, så log ind på bloggen: www. mulighedernesland.dk/#36346 eller skriv til Søren Møller Christensen: Læs mere om projekt Mulighedernes Land på: 6 / 6

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND Udarbejdet af: Flemming Sørensen, Anita Kjølbæk & Jørgen Ole Bærenholdt Center for Oplevelsesforskning Roskilde Universitet For Region Sjælland Kulturregion Storstrøm

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere