Godthåbsvej og Ærøvej Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Godthåbsvej og Ærøvej Frederiksberg Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup tlf

2 Indhold side Om denne BOLIUS rapport 3 Formålet med denne BOLIUS rapport 3 BOLIUS Rådgivning er bestilt af 3 Udleverede materialer 3 Besigtigelsesdato og adresse 3 BOLIUS Rådgivning er udført af 3 Om huset 4 Generelt om huset 4 Beskrivelse 4 Konklusion 6 Observationer & problemstillinger Konklusioner og diskussion 6 7 Løsninger og anbefalinger 8 Fugtsikring Facaderenovering 8 10 Billeder 12 Billeder 12 Bilag til rapport 13 Om Bolius 14 BOLIUS Rådgivning Bolius' ansvar Hvem er Bolius? 14 Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 2

3 Om denne BOLIUS rapport Formålet med denne BOLIUS rapport Er at redegøre for diverse muligheder for hhv. en facaderenovering og hertil hørende fugtsikring af facaden/murværket. Nærværende rapport skal derfor kunne virke som et beslutningsgrundlag for det kommende renoveringsprojekt BOLIUS Rådgivning er bestilt af K AB Thulens Hjørne v. Mads Larsen Godthåbsvej og Ærøvej Frederiksberg Mobil Udleverede materialer Diverse hustegninger og tidligere udført (2003) projektmateriale fra O. Abildhauge Rådgivende ingeniører og Arkitekter A/S. Vurderingsrapport fra chefkonsulent Lars Anderskov fra KEIM Scandinavia A/S Billeder taget af Bolius selv. Boliussag Sagsnr. Kundenr. S K Besigtigelsesdato og adresse Dato 21. november 2012 kl. 13:00 Adresse Godthåbsvej og Ærøvej Frederiksberg BOLIUS Rådgivning er udført af Boliusrådgiver Morten K. Mathiasen Mobil Rapport udført den Revideret den Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 3

4 Om huset Generelt om huset Beskrivelse Ejendommen på hjørnet af Ærøvej og Godthåbsvej er en ældre og klassisk Frederiksberg-ejendom opført i år Ejendommen består af 25 lejligheder, (BBR) og 5 erhvervsmål, (butikker, herunder levnedsmidler, madhuse). Ejendommen er med stue til 5. sal (tagetage, og udnyttet loftrum). Hertil kommer fuld kælder under huset. Der er tre opgange i huset, samt tilsvarende køkkentrapper. Husets gadefacade består af en underfacade som dækker stuetagen med forretningerne, samt 1. sals lejligheder. Underfacade er med klassisk kvaderpuds, som efterfølgende er malet og/eller pudset med indfarvet mørtel. Overfacaden fra sal er udført i blankt murværk af flotte dybrøde mursten, med fremtrukket fuger. Overfacaden er inddelt med pudsede gesimsbånd, pudsede sålbænke samt en profileret hovedgesims øverst. Huset er med fremtrædende fire karnapper på 2., 3. og 4. sal som øverst består af hhv. tre spir og altankvist på hushjørnet. Ejendommen er som helhed lavet af velvalgte og gode materialer. Samtidig er huset velkonstrueret hele vejen rundt. Ligeså gælder det vedligeholdelsen, som har været god om end ikke tilstrækkelig. Men med denne rapport bør der være klarhed omkring de sidste forbehold som herefter kan udbedres. Sidste gang huset blev facaderenoveret var i 2003, som blev udført sammen med en tag- og vinduesudskiftning. Der er videre udført arbejder vedr. kloaknet og omfangsdræn, samt renovering af kældervægge på udvendige sider mod gade, gård og port, som beskrevet på næste side. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 4

5 I 2010 er der udført gennemgående reparationer af ejendommens kloaknet samt udført hhv. omfangsdræn og isolering hele vejen rundt om udvendig side af ejendommens sokkel langs såvel gård som gadeside. Kloakreparationerne er udført nøjagtigt efter gældende bestemmelser i DS 432, hvori der på baggrund af TV- inspektion foretaget i kloaknettet er udbedret skader klassificeret som 3 og opefter. Derudover er defekte tagvandsbrønde blevet udskiftet. Omfangsdrænet er udført langs ejendommen mod såvel gade og gård efter DS 436, men hvor drænet er trukket 1/3 ud fra ejendommens fundament grundet begrænset sokkeldybde under ejendommens kældergulv. Derudover er drænet udlagt i singels kasse med små nøddesten indlagt i filt. Der er brugt godkendte drænrør på mm og med anførte rensebrønde. Drænet er tilsluttet via sandfangsbrønde til nye pumpebrønde anlagt på såvel gård- samt gadesiden Ejendommens sokkel er blevet udbedret rundt om hele ejendommen og således både langs gade og gårdsiden samt i porten. Væggene er afrenset og berappet med dif åben mørtel monteret med det aftalte 100 mm sundolit plader samt afslutnings kant foroven iflg. forskrifter, ført ned til kant af kælderdæk i hele ejendommens længde med forbehold for evt. trappefundamenter, o.a. Bolius har modtaget diverse materiale og ovenstående beskrivelse for arbejdet med omfangsdræn mv., men ikke kontrolleret det selv. Af materialet kan vi dog konstatere, at der foreligger de nødvendige godkendelser fra kommunen, og at arbejdet er udført af autoriserede kloakmester. Oversigtstegning for det udførte arbejde Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 5

6 Konklusion Observationer & problemstillinger Underfacaden stue og 1. sal Der ses væsentlige skader på husets kvaderpuds, (pudset facade med gennemgående bånd). Forholdene er særligt koncentreret omkring indgangspartierne til hhv. opgangene og forretninger i parterre. Forholdene skyldes en kombination af udefra kommende fugt, men også opstigende grundfugt fra husets fundament og kældervægge. Årsagen skyldes primært udfældninger af salt som stammer fra bygningsmaterialerne alene, men også forstærket af saltpåvirkninger, når der saltes om vinteren. Læs bl.a. notat fra KEIM som bekræfter og uddyber mine formodninger og vurderinger. Det skal ej heller undervurderes, hvorledes mekaniske skader (ting der støder på kanterne, når folk går ind og ud, varelevering, flytninger mv.) på særligt indgangspartierne kan forværre pudsens beskaffenhed. Overfacaden sal Overfacaden i form af blankt murværk, har mange områder hvor fugerne er meget udvasket og nedbrudt. Forholdene er særligt udtalt under vinduespartierne, hvilket kan skyldes revnede og utætte sålbænke. Hertil kommer en generel nedrydning af murværksfuger, som bl.a. ses på og omkring karnapper, omkring nedløbsrør mv. Enkelte sålbænke er skår og er ødelagte i større eller mindre grad. Ejendommen er udelukkende besigtiget fra terræn. Kælder Kælderene er i en generel ringe stand, som dog er ganske normalt for ejendomme af denne type og alder. Kældervæggene er udført i som fuldmurede kældervægge, og det må formodes at husets fundament ligeledes er udført i hårdtbrændte mursten, som man gjorde i starten af 1900-tallet. Husets kældervægge, både yder- og indervægge er alle ganske medtaget af opstigende grundfugt, således at det meste af tidligere pudslag er drattet ned. Hertil er enkelte sten meget forvitret rundt omkring i kælderen. Der ses en væsentlig skade i det ene kælderrum på en af etagebjælkerne, i form af rådskader på etagebjælken ind mod naboejendommen Godthåbsvej nr. 52. Skaden formodes at skyldes fejl på nedløb og/eller nedløbsbrønd i terræn, mellem nr. 54 og 52. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 6

7 Konklusioner og diskussion Konklusioner Ejendommen har et påtrængende behov for en facaderenovering. Underfacaden og her særligt området tæt på parterre, (stueetage) har et akut behov for udbedring. Overfacaden ligeså idet de manglende fuger på kort sigt vil medføre risiko for frostskader i selve murværket, hvor murstenene kan og vil tage skade, i en sådan grad at man skal skifte mursten. På nuværende tidspunkt, ses der ikke umiddelbart skadet sten, (af større omfang). Ligeledes skal fugtskaden i kælderen, med råd i etagebjælken adresseres hurtigst muligt, (tømrer). Diskussion Overfacadens behov for renovering skyldes alene ælde og almindelig nedslidning af et hus der er over 110 år gammelt. Underfacaden og problemstillingerne i kælderen skyldes dog en gennemgående problemstilling, som værende opstigende grundfugt og saltskader. Murværket suger som en svamp fugten op fra jorden. Gennem kapillareffekten bringer porerne vandet - mod tyngdekraften - opad. Over kældergulv- og jordniveau afgives vandet - gennem fordampning - til atmosfæren. Således er der ligevægt mellem den i jorden optagne og den over jorden fordampede fugt. Problemet med den opstigende fugt er vandringen af opløselige salte. Så længe de er i opløsning, dvs. i det indre af muren, kan de ikke anrette nogen skade. Men når vandet fordamper og saltene udkrystalliseres, medfører dette - gennem det enorme krystalliseringstryk - ødelæggelse af overfladen. Alle typer materiale ødelægges. Fugten i væggene kan desuden gå op i træværket i form etagebjælkerne, typisk i enderne der ligger ude i murværket, men også i hele længden, hvis denne, som i det sidste kælderrum, ligger i forbindelse med en skillevæg. Vil man derfor eliminere fugtopstigningen, og dermed forhindre løbende skader af murværk (og træværk) er man nødsaget til at sætte en effektiv stopper for den opstigende grundfugt. Alternativt skal man leve med forholdet, (som er helt almindeligt for denne type ejendomme) og så blot etablere forhold ved soklen som beskytter øvrige bygningsdele imod fugten og ellers behandle med midler som bedre kan stå imod. Iht. sidstnævnte, skal man acceptere at bygningen videre frem vil have et generelt og løbende behov for renovering og vedligehold at acceptere at man skal betragte soklen (og underfacaden) som et offerlag. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 7

8 Løsninger og anbefalinger Fugtsikring Fysisk fugtsikring Der findes forskellige tiltag til fugtsikring og -stop. Den mest effektive løsning er at skabe en vandret og fysisk fugtstop i form af rustfri stålplader som lægges ind i murværket. Dette kan gøres på to måder, enten med indbankning af profileret stålplader, eller ved en såkaldt tørskæring hvor der skæres en fuge i kældervæggen, hvor så der ilægges rustfrit stål. Billeder lånt fra ATZ A/S med indbankning af stålplader. Billeder lånt fra GI renoveringsfilm. Youtube: Fælles for begge løsninger er, at arbejdet kan udføres indvendigt fra selve kælderrummene, men det afhænger bl.a. meget af hvilken udvendig fugtsikring der er lavet. Dette er pt. ukendt for Bolius. Hvis fugtsikringen er udført med grundmursplader kan ikke umiddelbart udføre en mekanisk fugtstop, idet man gennembryder murværket ude også, (ved at skære ind indefra). Hvis der derimod er lukket en form for membran, kan man godt skære igennem, da revnen lukkes med ekspanderende og fugtsikker betonblanding. Optimalt set bør fugtspærren ligger under kældergulvniveau, men det kræver naturligvis en opbrydning af kældergulvet. Ergo kan spærren lægges i det første eller andet murskifte over gulvniveau. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 8

9 Fag: Tid: Pris, inkl. moms: Specielfirma eller murerfirma 4-6 uger kr. pr. lbm. (løbende meter). Hertil ekstra udgifter i form rydning af kælderrum, midlertidig opbevaring i containere, byggeplads mv. Forventet samlet udgift, inkl. moms: kr. Fugtsikring med injektionsmidler Fugtsikring med kemikalier efter den såkaldte injektionsmetode, går på at man borer huller i bunden af kældervæggene, og sprøjter et kemikalie ind. Dette middel trænger dernæst ud i murstenene og hærder op, så væggene ikke længere er kapillærer/sugende. Huller bores typisk med cm mellemrum, og gerne i flere lag som lukkes efterfølgende og afslutningsvis med en almindelig fugemørtel. Metoden har en begrænset effekt og rummer ikke den samme garanti som brugen af den fysiske afspærring, med stålplader etc. Til gengæld er den væsentlig billigere at udføre. Af den grund anbefales denne løsning ikke som en gennemgående fugtsikring, men udføres kun lokalt hvor fugtproblemerne måtte være størst eller hvor det giver de største problemer eksempelvis omkring indgangspartierne. Obs! Skal udføres på begge sider af kældervæggen. Fag: Tid: Pris, inkl. moms: Specielfirma eller murerfirma 2 uger kr. pr. lbm. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 9

10 Facaderenovering Som drøftet på vores møder, skal facaden mod gaden renoveres under alle omstændigheder. Og man kan her diskutere en egentlig fremgangsmåde og prioritering. Hvis ikke der fugtsikres, så kan man igangsætte en renovering af underfacader allerede til næste år, idet man så ikke behøver at vente på at murværket tørrer ud først. Underfacade Fugtsikring eller ej, vil behandlingen være den sammen af underfacaden, med de midler og anvisninger som der kan læses i anbefalingerne fra KEIM. De beskadigede områder skal have banket den nuværende puds af, som sidenhen skal reetableres med passende mørteltyper, som modstå saltene i murværket, som fordre en god fugtvandring ud ad til, samtidig med at der beskyttes imod fugtindtrængning udefra. Fag: Tid: Forventet udgift, inkl. moms: Murerfirma, (evt. maler) 4-6 uger kr. Hertil kommer udgifter til stillads og byggeplads mv. samt projektering og udbudsmateriale, byggestyring mv. Bolius har ikke opmålt facaderne præcist, og det anbefales at købe denne ydelse hos decideret opmålingsfirmaer, således at man kender de præcise mængder, længder mv. OBS! Hertil skal man fremadrettet beskyttet hus, trapper og kældervægge ved ikke at bruge salte som tømiddel om vinteren, men i stedet bruge grus, knuste lecanødder eller lign. midler som ikke indeholder salte. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 10

11 Overfacade Jeg anbefaler klart en gennemgribende facade- og murværksrenovering, hvor samtlige fuger udkradses og fuges om. Dertil skal samtlige sålbænke, gesimser og pudsede bånd lige ledes eftergås og repareres efter behov. Arbejdet er relativt simpelt, men naturligvis omkostningsfuldt pga. mængden. Fag: Tid: Forventet udgift, inkl. moms: Murerfirma, (evt. maler) 6-8 uger kr. Hertil kommer udgifter til stillads og byggeplads mv. samt projektering og udbudsmateriale, byggestyring mv. Byggeplads og stillads Den store joker i denne type arbejder er uden tvivl behovet for stillads, samt plads til en egentlig byggeplads, hvilket bl.a. optager parkeringspladser mv. Den samlede udgift til byggepladsetablering, og ikke mindst stilladsopsætning samt leje kan nemt beløbe sig til mellem kr. Projektering, udbud og tilsyn Udgiften til rådgivende ingeniører og arkitekter må anslås til at udgøre ca. 10 % af entreprisesummen i runde tal, svarende til ca kr. Skal projektet ydermere udføres som et Byfornyelsesprojekt, skal der tillægges ca kr. i rådgiverhonorar til myndighedsbehandling. Byfornyelsesmidler Boligforeningens bestyrelse er selv opmærksom på, at der kan være mulighed for at indhente støttede midler fra Frederiksberg Kommune til byfornyelse. Arbejdet med dette kan dog være krævende og tage længere tid. Ansøgningsfristen er typisk i marts-april måned. Bemærk at der stilles krav til fornyelsen indenfor bestemte kriterier. Jeg mener ikke at jeres projekt passer særligt godt ind i deres kriterier, og derfor kan det være svært at opnå støttemidler. Læs mere om byfornyelse her: Og ikke mindst om kriterierne her: e.aspx Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 11

12 Billeder Billeder Billede 1 Ødelagte facader mod Ærøvej Billede 2 Ødelagte facader ved forretningsindgang Billede 3 Voldsomme og betydelige skader. Billede 4 Overfacaden og de typiske skader. Billede 5 Ødelagte sålbænke og nedbrudte fuger. Billede 6 Rådskade i kælder Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 12

13 Bilag til rapport Rapport fra KEIM Scandinavia A/S - Tillægsdokument vedr. sinterlag. Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 13

14 Om Bolius BOLIUS Rådgivning Bolius yder rådgivning om boligens fysiske bygningsmæssige tilstand. BOLIUS Rådgivning beskæftiger sig med boligens håndværksmæssige kvaliteter, æstetiske fremtoning og funktionalitet. Boliusrådgiveren foretager en byggeteknisk gennemgang af boligen, som munder ud i en rapport, der kan danne grundlag for overvejelser om udbedringer og vedligeholdelse. Bolius' ansvar BOLIUS Rådgivning kan imidlertid ikke erstatte den rådgivning, en arkitekt yder i forbindelse med mere omfattende bygningsmæssige ændringer. BOLIUS Rådgivning kan heller ikke træde i stedet for en tilstandsrapport ved salg af boligen. Hvem er Bolius? Bolius' ansvar for fejl og mangler forældes 5 år efter leveringen af Boliusrapporten. Kunden skal dog kontakte Bolius senest 60 dage efter, at der er opstået et tab, der skyldes forhold, som Bolius bærer ansvaret for. Bolius' overslag på priser i en Boliusrapport er baseret på et skøn og er således alene vejledende. Ønsker kunden bindende priser, skal der indhentes tilbud fra håndværkere og materialeleverandører. Bolius er gerne behjælpelig med dette. Bolius' vurdering af, hvilke aktiviteter der skal udføres på boligen, er baseret på husets nuværende tilstand samt forventninger til almindelig slitage. Kunden bør derfor selv sørge for jævnlig kontrol af, om den konkrete slitage på huset giver anledning til ændringer. Bolius er gerne behjælpelig med dette. Boliusrådgiverens eventuelle vurdering af mulighederne for om- og tilbygninger m.v. omfatter ikke vurdering af lokalplaner, servitutter eller lignende for den enkelte matrikel og er derfor ikke ansvarspådragende for Bolius. Hvis der ønskes en grundigere vurdering og forslag fra Bolius, kan dette for eksempel ske i form af en BOLIUS ArkitektPLAN. Bolius opgave er at udvikle og forbedre den enkelte kundes bolig gennem relevant og kompetent rådgivning. Bolius er en uvildig rådgiver, hvilket betyder, at de råd, vi giver, ikke er påvirket af andre interesser end at yde den enkelte boligejer den bedste rådgivning. Vi samarbejder gerne med boligmarkedets øvrige aktører, såsom banker, ejendomsmæglere, realkreditinstitutter m.fl., men kun hvis det bidrager til vores målsætning om at yde boligejerne den bedst tænkelige rådgivning. Bolius er 100 % ejet af Fonden Realdania, som etablerede Bolius i februar Fonden Realdania er en selvstændig og uafhængig fond, hvis formål er at øge livskvaliteten i det byggede miljø. Hensigten med at etablere Bolius er at realisere dette formål i forhold til de private boligejere. Læs eventuelt mere om Fonden Realdania på Bolius Boligejernes Videncenter A/S Lautrupvang 2, 2750 Ballerup Tlf E -mail: Side 14

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere