A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade Helsingør Rådgiver Orbicon A/S Bøgeskovvej Kvistgård Projektnummer Udarbejdet af Ole Byrn og Christina Østergaard Kvalitetssikring Bo Christiansen Revisionsnr. 1 Godkendt af Bo Christiansen Udgivet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Generelle oplysninger og konstruktionsbeskrivelse Fundamenter og kælder Facader, gesims og sokler Altaner Tårnet Vinduer og døre Trappeopgange Etageadskillelser Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Port mellem Stenvinkelsvej 8A og Tagnedløb, brønde, kloak m.m Faldstammer og afløbsinstallationer Gasinstallationer Varme Brugsvand Ventilation El mv , skadesårsager og forslag til tiltag Fundamenter og kælder Facader, gesims og sokler Altaner Tårnet Vinduer og døre Trappeopgange Etageadskillelser Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Port mellem Stenvinkelsvej 8A og Tagnedløb, brønde, kloak m.m

3 3.11. Faldstammer og afløbsinstallationer Gasinstallationer Varme Brugsvand Ventilation El mv Økonomioversigt Bør udføres straks Bør udføres indenfor 5 år Bør udføres indenfor 10 år BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag: Oversigtskort, udgivet Bilag: Oversigt over rekvirerede tegninger fra Helsingør Kommune, udgivet

4 1. INDLEDNING Nærværende rapport er udarbejdet efter anmodning fra A/B Stenvinkel. Kontaktperson for foreningen er bestyrelsesformand Niels Henrik Dalgren, Grønnehavevej 9, st.th. Formålet med rapporten er at give en tilstandsvurdering af A/B Stenvinkel s bygninger, samt beskrive hvilke tiltag vi mener som er nødvendige, for at opretholde en god bygningsstandard. Tiltagene inddeles i 3 kategorier: Forhold som bør udføres med det samme, forhold som bør udføres indenfor 5 år og indenfor 10 år. Der vil være prisoverslag på de enkelte forhold. Dette kan bruges som et oplæg til vedligeholdelsesplan ud over almindelig drift. Der er foretaget et bygningseftersyn af facader, kældre, loftsrum og tage samt tekniske installationer: Faldstammer, vandrør, varmeinstallation, ventilation og el. Rapporten er udfærdiget på baggrund af visuelle undersøgelser og vores erfaring. Det foreslås andelsboligforeningen at man med 3-5 års mellemrum kontakter Orbicon A/S for en uvildig gennemgang af ejendommen med en revurdering af de økonomiske overslag og relevante tiltag. I forbindelse med større bygningsarbejder på ejendommen bør der føres et byggeteknisk tilsyn og der bør udføres et egentligt udbudsmateriale for prisindhentning. Dette vil Orbicon A/S naturligvis gerne være behjælpelige med at få udarbejdet. Forud for besigtigelsen havde Orbicon rekvireret tegninger hos Helsingør Kommune, en oversigt kan ses på bilag 2. Besigtigelsen blev udført tirsdag den 7. maj 2013 kl Besigtigelsen er udført af Ole Byrn og Christina Weber Østergaard (Orbicon A/S). Bestyrelsesformand Niels Henrik Dalgren deltog ved besigtigelsen. Niels oplyser at han har boet i foreningen siden 1999, og er bekendt med hvad der har været af renoveringer i perioden 1999 til nu. Ved besigtigelsen blev følgende lejligheder besigtiget: Stenvinkelsvej 4 st. tv. (nyrenoveret køkken og bad) Stenvinkelsvej 6 st. tv (Stod tom og lejligheden var i oprindelig stand) Stenvinkelsvej 8A st. th (nyrenoveret køkken og bad, gulve i køkken og stue nyt) Grønnehavevej 9 st. th (nyrenoveret køkken og bad) Eftersynet sker i ansvarsmæssig henseende inden for rammerne af ABR 89. I rapporten er anvendt en terminologi med følgende definition: God tilstand: Ingen skader og ingen vedligeholdelsesarbejde forestående Middel tilstand: Ingen skader og almindeligt vedligeholdelse bør planlægges Dårlig stand: Skader på bygningsdele. Nødvendig genopretning forestående. 4 / 30

5 Ovenstående definitioner er gradbøjet, hvor dette skønnes relevant. 5 / 30

6 2. GENERELLE OPLYSNINGER OG KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE Andelsboligforeningen Stenvinkel er en privat andelsforening beliggende Stenvinkelsvej 4, 6, 8A og 10 samt Grønnehavevej 9. Foreningen har 39 lejligheder fordelt på 5 opgange. 8 lejligheder i hver opgang med undtagelse af Stenvinkelsvej 8A, hvor der er 7 lejligheder. Lejlighederne varierer i størrelse fra 60 m 2 til 130 m 2. Det samlede boligareal er på: Stenvinkelsvej 4 = 528 m 2 Stenvinkelsvej 6 = 528 m 2 Stenvinkelsvej 8A = 483 m 2 Stenvinkelsvej 10 = 808 m 2 Grønnehavevej 9 = 517 m 2 Bygningernes bebyggede areal er Stenvinkelsvej 4 = 141 m 2 Stenvinkelsvej 6 = 141 m 2 Stenvinkelsvej 8A = 141 m 2 Stenvinkelsvej 10 = 215 m 2 Grønnehavevej 9 = 159 m 2 Der er høj kælder under samtlige opgange. Under port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er der ikke kælder. Kældrene benyttes til vaskerum, installationer og opmagasinering. I gården var der carporte og garager, disse er ikke medtaget i denne rapport. Bygningerne er i henhold til BBR meddelelser opført: Stenvinkelsvej 4-8A år 1924 Stenvinkelsvej 10 år 1905 Grønnehavevej 9 år 1902 Terrænet omkring bygningen er ikke medtaget i denne tilstandsrapport. Konstruktionsbeskrivelse Nedenstående konstruktionsbeskrivelse er udført ud fra den udførte besigtigelse, gennemgang af tegninger og skønnet i forhold til almindelig byggeskik på tidspunktet. 6 / 30

7 2.1. Fundamenter og kælder Det er ikke alle ydervægge som er besigtiget, da der ikke var adgang pga. aflåste opbevaringsrum. Stenvinkelsvej 4-8A: Ud fra almindelig kendskab til området og ud fra den betragtning at kældervægge er udført i beton, vurderes det at fundamenterne er udført som direkte fundamenter på bæredygtig jord med beton støbt i render. Billede 1: Kældervæg Stenvinkelsvej 6 Stenvinkelsvej 10 samt Grønnehavevej 9: Kældre - kældergulv og kælderydervægge er uisoleret. Yder- og indervægge er ligeledes udført som murstensvægge. Kældergulv er beton støbt på stedet. Fundamenterne vurderes, ud fra at kældervægge er murede, at være udført som direkte fundering på murede fundamenter. 7 / 30

8 2.2. Facader, gesims og sokler Stenvinkelsvej 4-8A: Facaderne er teglstensmure med skrabede fuger, ud mod gården er facaden i gule mursten, ud mod Stenvinkelsvej er facaden i røde mursten. Bygningerne er opført i stilarten nyklassicisme og er som det er typisk for denne periode, meget sparsomt dekoreret. Billede 2: Facade ud mod gården Stenvinkelsvej 4-8A Billede 3: Facade ud mod Stenvinkelsvej 8 / 30

9 Stenvinkelsvej 10 samt Grønnehavevej 9: Facaderne er røde teglstensmure med brændte fuger, både mod gade og mod gård. Bygningerne er mere dekorerede end Stenvinkelsvej 4-8A, hvilket er typisk for den periode de er opført i. Der er balustrader under vinduerne på 2. sal (se Billede 3), tårn på hjørnebygningen, bæltegesims over stueetagen og Lisener/vægpiller, som springer frem fra murfladen. Billede 4: Facade mod gård Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 Billede 5: Facade mod gade Grønnehavevej 9 Sålbænke er ved Stenvinkelsvej 4-8A beton/pudsede, mens de for den øvrige bebyggelse herunder facader mod gård, er af skifer. Sokkel er for hele bebyggelsen pudset og malet. Der er i gården betontrapper (3 trin) ned til kældrene. 9 / 30

10 2.3. Altaner Ud mod Grønnehavevej er der franske altaner. I forbindelse med renoveringen af vinduer og døre, blev disse renoveret. På Stenvinkelsvej 4-8A er der mod gården betonaltaner med rækværk i stål. Det skønnes at altanerne er udført som en indspændt betonplade. Billede 6: Betonaltaner mod gården På Stenvinkelsvej 4-10 er der mod gaden ligeledes betonaltaner med rækværk i stål. Disse er delvist indliggende. Billede 7: Betonaltaner mod Stenvinkelsvej 2.4. Tårnet Tårnet på Stenvinkelsvej 10 er opbygget med spærkonstruktion og er beklædt med brædder og zink. Niels oplyser at dette tårn ikke er fornyet i forbindelse med vinduesudskiftningen i / 30

11 Billede 8: Tårn Stenvinkelsvej Vinduer og døre Vinduer i facader både mod gade og gård, inkl. kældervinduer er udskiftet til nye termovinduer i Vinduerne er træaluminiums vinduer med malet overflade, udvendig beklædning af lakeret aluminium. Beslag og hjørnebeslag er galvaniseret. Vinduerne er med friskluftsventiler. Fuger er Illmodbånd. Mod gade Stenvinkelsvej 4-8A er der isat nogle vinduer, som ikke er lige så høje som de tidligere var. Dette kan ses på murstenene på nedenstående foto. Billede 9: Facade mod Stenvinkelsvej Samtlige døre i bebyggelsen er ligeledes udskiftet i Trappeopgange De indvendige hovedtrapper til lejlighederne er udført af træ behandlet med lak, i opgang Stenvinkelsvej 10 er hovedtrappen dog med belægning af linoleum på overfladerne. Grønnehavevej 9 er hovedtrappen ikke inspiceret, Niels oplyser at hovedtrappen er af træ og delvist belagt med linoleum. Hovedtrappen går fra gadeplan og op til 11 / 30

12 lejlighederne på øverste etage. Rækværk er udført i træ. Ved indgangsparti er gulvet stålbjælkelag med armeret beton og terrasso på toppen. Bagtrapperne er i alle opgange udført af træ, behandlet med lak. Bagtrappen går fra kælderplan og op til loftet Etageadskillelser For tidspunktet for bygningens opførelse, vil det være almindelig byggeskik at etageadskillelser er udført som træbjælkelag med lerindskud. Badeværelsesgulv skønnes at være stålbjælker med armeret beton Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Tagflader samt kviste er besigtiget fra tagvinduer. Stenvinkelsvej 4-8A: Taget er udført i rød vingetegl. Taget skønnes at være udskiftet for år siden. I den forbindelse har man oplagt undertag af banevare. Tagformen er et sadeltag. Stenvinkelsvej 4-8A: Taget er udført i eternit skifer, formentlig med asbest og skønnes at være omkring 40 år gammelt. Billede 10: Billede af tag Grønnehavevej 9 Samtlige skorstene i Andelsboligforeningens bebyggelse, er ikke længere i brug og er alle, med undtagelse af skorsten Stenvinkelsvej 6, nedrevet til under tag. 12 / 30

13 Tagvinduer er af typen Velux GGL-9 og er af ældre dato. Det var ikke muligt at aflæse produktionsår, Niels oplyser at vinduerne ikke blev udskiftet samtidig med den øvrige vinduesudskiftning i , og at de er ældre end dette. Kviste er beklædt med zink. Vinduer i kviste blev også udskiftet i Det var ikke muligt at inspicere om kviste var isolerede. Brandkarme: Stenvinkelsvej 4,6 og 8A har sammenhængende loft, mens der imellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er brandkarm. Ligeledes er Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 adskilt af brandkarm. Loftsetage Stenvinkelsvej 10 benyttes til opmagasinering, mens loftet i øvrig bebyggelse ikke er i brug Port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 Imellem Stenvinkelsvej 8A og Stenvinkelsvej 10 er der en port til passage af biler ind til gården. Over porten bæres facaden af I-profiler. Porten har et lidt usædvanligt udseende med fritliggende bjælker gennem porten. Billede 11: Port 13 / 30

14 2.10. Tagnedløb, brønde, kloak m.m. Tagrender og nedløb er udført primært i galvaniseret stål hvor nedløb er en kombination af plast og galvaniseret stål. Tagnedløb føres i og på facade og til nedløbsbrønd i terræn. Billede 12: Tagnedløb Faldstammer og afløbsinstallationer Registrerede faldstammer er primært udført i støbejern. Lodrette føringer i boliger føres skjult i installationsskakte og var ikke mulig at inspicere. Vandrette føres under loft i kælder og der er udført løbende reparationer hvor der har været gennemtæringer. Reparationer er udført med PVC og støbejernsrør. Der var en del rustbelægninger på afløbsrør som vurderes overvejende være overflade rust og ikke gennemtæringer. Udluftninger føres generelt over tag dog er der 2 faldstammer som føres til vacumventil på loft. Fra de enkelte boliger er ført nye afløbs installationer i PVC frem til faldstammer. Billede 13: Afløb i kælder 14 / 30

15 Billede 14: Vacumventil på loft Gasinstallationer Gas installationen er ført ind i de 2 teknikrum hvor hovedmålerene og gasfyrene er placeret. Gasfyrene er fra 1992 med en effekt på 300 kw pr. stk. Fyrene er koblet på en simpel styring via et mekanisk ur. Gas installationen er udført i galvaniseret rør. Der er etableret ventilation i rum som vurderes svare til kravet for varmecentraler med gasfyr større end 135 kw. Billede 15: Fyr Billede 16: Gasmåler 15 / 30

16 2.13. Varme Varme installationen er udført som et 2 strengssystem med frem og retur til hver enkel radiator. Hovedføringer føres i kælder hvorfra lodrette stigstrenge føres frem til radiatorgrupper som dækker alle etager. Systemet er med ekspansion beholdere på loftet. Installationen er udført i sorte rør afsluttet, i kælder og loft, med isolering og lærred. Få rørstrækninger i kælder var ikke isoleret. Fordampningsmålere og termostatventiler er monteret på de enkelte radiatorer. Hovedpumperne består af 4 ældre pumper og 2 nyere automatisk regulerbare Grundfoss Magna pumper. Billede 17: Varmerør uden isolering Brugsvand Brugsvand installation er primært udført i rustfri stål. Hovedføringer føres i kælder og kobles på lodrette hovedføringer placeret i køkken trappeopgang og i installationsskakt i bade/wc rum. Cirkulation og det varme vand er ført i trappeopgang og det kolde vand er ført i bade/wc rum. Brugsvandsrørene er afsluttet med isolering og isogena plast. Flere steder, primært i kælder, mangler der isolering på flere rørstrækninger. I kælder er rør flere steder monteret med hulbånd i stedet for rørbærere. Rørbærer sidder mange steder både i kælder og i køkken opgange løst. Flere steder er der påsat galvaniserede rør som de afsluttende rør eller midt i installationen som f.eks. en bøjning eller lignende. I hver af teknikrummene er der etableret 2 stk. 300 l Vølund varmtvandsbeholdere fra år Cirkilationspumpen er af fabr. Grundfoss type UPS. 16 / 30

17 Billede 18: Nye brugsvandsrør opsat med hulbånd Billede 19: Rustfri og galvaniseret rør Ventilation Alle bad og wc rum har egen ventilator/kontrolventil koblet til sin egen afkastkanal som er ført op over tag. Emhætter fra boliger er ligeledes koblet på sine egne afkastkanaler som ført op over tag. Afkast kanaler er primært ført på de ældre kanaler som er blevet genbrugt, dog er der registreret 2 emhætter som er ført over tag med nye rør. Ældre rør på loft er isoleret. Nye rør fra de 2 emhætter er ikke isoleret. For de 2 teknikrum er der etableret mekanisk udsugning. 17 / 30

18 Billede 20: Afkast uden isolering. g. Billede 21: Afkast med isolering El mv. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. 18 / 30

19 3. TILSTAND, SKADESÅRSAGER OG FORSLAG TIL TILTAG 3.1. Fundamenter og kælder Kælderen var aktuel tør og der var ikke tegn på skader fra vandindgennemtrængning, men skjolder og afskalning af puds, viser tegn på at der har været eller engang imellem er vandindgennemtrængning. Især i kælderen Stenvinkelsvej 10 er der i vaskerum og varmecentral afskallet puds. Dette er dog ikke tegn på skade, men er almindeligt og det vil være forventeligt af et muret 100 år gammelt fundament, at ydervægge optager fugt fra den omkringliggende jord. Niels oplyser at de ikke har haft problemer med vand, dog var der ved skybruddet for et par år siden vand i kælderen Stenvinkelsvej 8, men det forvoldte ingen skader og vandet blev fjernet igen. Fundamenter vurderes til at være i middel tilstand. Da vi har med en kælder at gøre og kælderen ikke anvendes til beboelse, vil det ikke være presserende at foretage reparationer af den løstsiddende puds. For synets skyld kan man rense løstsiddende puds af og pudse op med et ikke cementholdigt produkt, som kalkmørtel, og overfladebehandle med et dampdiffusionsåbent produkt, f.eks. silikatmaling eller kalk. Man kan imødegå problemer med fugt med ventilering og lidt opvarmning. Hvis der skal udføres sikring mod opstigende grundfugt samt vandret indsivende vand i forbindelse med regnvejr, skønnes det at der skal udføres nogle meget bekostelige tiltag som ikke står i rimelig sammenhæng med den nuværende anvendelse, hvorfor beskrivelse af disse tiltag udelades. Ved ændret anvendelse kan dette genovervejes. 19 / 30

20 3.2. Facader, gesims og sokler Ved besigtigelsen i lejlighed Grønnehavevej 9 st. th, viste beboeren revner i vægge ud mod gården samt i loft. Beboeren oplyser at disse revner er kommet efter byggeriet af Søfartsmuseet ved Kronborg påbegyndte. I facaden mod gade Grønnehavevej 9 ses skrå revner ved vinduer. Det er forventeligt for et hus med denne udsatte placering tæt på jernbane og vand, samt med de stærkt varierende jordbundsforhold vi har i Nordsjælland, at der opstår revner. Det kan dog ikke udelukkes at nogle er fremkommet/forværret i forbindelse med byggeriet af Søfartsmuseet, men der forelægger ingen dokumentation i form af rystemålinger eller lignende. Billede 22: Revne under vindue Over vinduer ud mod Grønnehavevej er der løstsiddende mursten. Billede 23: Løse mursten over vindue 20 / 30

21 På bæltegesims er der løstsiddende puds se nedenstående foto (Billede 24) Billede 24: Revne under vindue, samt afskallet puds på bæltegesims På lisener er der ligeledes afskallet puds Billede 25: Afskallet puds på Lisen Facader mod gården vurderes til at være i middel tilstand, mens facader mod gaden vurderes til dårlig tilstand. Sålbænke er i god tilstand. Niels oplyser at de ved vinduesudskiftningen i gennemgik sålbænke også. 21 / 30

22 Sokkel er generelt i middel tilstand, dog er der nogle steder skrå revner i sokkel, se Billede 22, hvor soklen her er i dårlig tilstand. Betontrapper ned til kældrene er generelt i god tilstand, dog er trappe ned til kælder ved Stenvinkelsvej 6 i dårlig tilstand. Her er beton revnet og afskallet på trappetrin. Facader inkl. fuger, sokler, hovedgesims, bæltegesims, balustrader og lisener skal gennemgås af murer. Når stillads er opsat vil det være god fornuft at foretage en koncentreret faglig gennemgang, hvor murer i detaljer anvises hvor der skal arbejdes og hvad der skal gøres. Kældertrappe afrenses og trin og revne repareres. Da trappen er udsat for frost, fugt og tøsalt, vil der være stor sandsynlighed for at skaderne vil opstå igen. Derfor bør der påregnes at trappen jævnligt skal renoveres, indtil trappen skal stå for en større udskiftning/renovering. Man kan udskyde dette ved at anvende urea eller grus i vinterperioden i stedet for salt Altaner Betonaltaner er i dårlig tilstand. Dog er skader på altaner mod gården mere fremskreden. Flere steder ses skader i overfladen, hvor beton er afskallet, og rust fra armering fremtræder. Der opstilles stillads og murer gennemgår hver enkelt altan både mod gade og gård og punktreparerer/udbedrer skader. Det kan overvejes om der skal udlægges membran, så vandgennemtrængning stoppes. Arbejdet kan planlægges så stillads fra facadegennemgang kan benyttes til gennemgang af altaner mod gade. 22 / 30

23 3.4. Tårnet Der er ingen tegn på skader eller information fra bestyrelsen som tyder på skader. Spær er ikke tilset på nært hold, da loftsrum var aflåst og adgang var derfor ikke mulig. Zinkbeklædning skønnes at være af ældre dato og bør holdes under løbende observation. Der føres løbende kontrol (1-2 gange årligt) af zinkbeklædning, for at sikre at der ikke sker vandgennemtrængning Vinduer og døre Vinduer og døre er i god tilstand Ingen tiltag ud over almindelig vedligehold Trappeopgange Hovedtrapperne er i middel tilstand. Linoleum er nedslidt, dog vurderes det at udskiftning ikke er nært forestående. Bagtrapper er ligeledes i middel tilstand. Trin er nedslidte, men brugbare. Lakken er pæn og almindelig vedligehold fortsættes. Indenfor 10 år udskiftes linoleum på hovedtrapper. Bagtrapper lakeres ca. hvert 10. år afhængig af slidtage Etageadskillelser Beboer Stenvinkelsvej 8A, st. th. oplyser at han ved istandsættelse af køkken for nyligt, reparerede etagebjælker, som var kraftligt nedbrudt. Det har ikke været muligt at inspicere om etagebjælker i andre lejligheder er ligeså nedbrudte. Niels oplyser at han ikke har hørt om lignende tilfælde. Det vurderes at der er tale om et lokalt tilfælde, sandsynligt pga. vandindgennemtrængning. Ingen tiltag 23 / 30

24 3.8. Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Taget var generelt i god tilstand. Niels oplyser at de aldrig har haft problemer med vandindgennemtrængning. Niels oplyser at et par enkelt teglsten på Stenvinkelsvej 4-8A har været løse og er sat på plads igen for ca. 2 år siden. Taget skønnes at have en restlevetid på: Stenvinkelsvej 4-8A (tegl): år Undertagets levetid vil dog formentlig være mindre. Hvis tag og undertag er år gammelt vil undertaget have en restlevetid på år. Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 (eternitskifer med asbest): 30 år I undertaget Stenvinkelsvej 4-8A var der lavet huller for at ventilere tagrummet. Skorstene var i god stand. Tagvinduer var i middel tilstand. Der bør påregnes en udskiftning indenfor 10 år. Kviste blev var umiddelbart i god tilstand, men en nærmere inspektion fra lift skal foretages før tilstand kan vurderes korrekt. Der har ikke været problemer med vandindgennemtrængning. Fra gadeniveau ses at brandkarm mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er løs. Tagkonstruktion holdes løbende under observation for vandindgennemtrængning. Eventuelle løse teglsten fastgøres når dette er nødvendigt. Reparation af brandkarm mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 skal foretages STRAKS af hensyn til nedstyrtningsfare. Alternativt skal fortovet spærres af indtil brandkarm er repareret. 24 / 30

25 3.9. Port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 Jerndragere over port er rustne og vurderes i dårlig tilstand Billede 26: Jerndrager ved port Jerndragere skal korrosionsbeskyttes til Korrosionskategori C4 høj. Korrosionsbeskyttelsen skal foretages af en certificeret overfladebehandler. Jerndragere sandblæses, herefter behandles profilerne med et system der kan efterleve korrosionskategori C4 høj. Det kan være op til den certificerede overfladebehandler at vælge hvilket produkt/system han arbejder med Tagnedløb, brønde, kloak m.m. Tagrender og nedløb vurderes være i middelstand. Hvor der er anvendt plast materiale ser installation mere skrøbelig ud. Løbende vedligeholdelse og udbedringer når der er synlige utætheder Faldstammer og afløbsinstallationer Faldstammer og afløb vurderes være i middel stand. Registrerede støbejernsrør i kælder havde en del overflade rust men der var ingen udblomstringer som tegn på gennemtæringer. Vacum ventiler er en nødløsning og bør ikke anvendes grundet de ofte sætter sig fast. 25 / 30

26 Løbende vedligeholdelse og udbedringer når der er synlige utætheder. Etablering af udluftning over tag hvor der er monteret vacumventiler Gasinstallationer I forhold til alderen på gasfyrene er den forventede levetid overskredet. Til trods herfor vurderes fyrene være lidt under middel og med en rest levetid på 5-10 år. Gasfyrene er dog ikke tidssvarende med hensyn til energiforbrug. Effektivitet skønnes kunne forbedres med ca % ved etablering af nye fyr. Løbende vedligeholdelse og service på fyr. Man bør afsætte et større beløb til en snarlig fremtidig udskiftning Varme en på varmesystemet vurderes at være middel. Løbende vedligeholdelse. Af energimæssige årsager bør man overveje at påføre isolering de få steder i kælderen hvor den mangler. Ligeledes kan man overveje at udskifte pumper til trykstyrede pumper for at spare på el forbruget. Begge investeringer vurderes at have en tilbagebetalingstid på under 5 år Brugsvand Rørinstallation og varmtvandsbeholder er over middel stand. Bæringer til rørsystem er flere steder udført således rørsystemet sidder løst og vurderes i disse områder for under middel. Mange steder har man kombineret rørmaterialer således levetiden unødvendigt forringes. Ved fremtidige reparationer af rørsystem skal man være opmærksom tærings problematikker og benytte sig af de korrekte materialer. Af energimæssige årsager bør man overveje at påføre isolering de mange steder i kælderen hvor den mangler. Investering vurderes at have en tilbagebetalingstid på under 5 år. 26 / 30

27 3.15. Ventilation en vurderes til at være middel. Ventilations princippet for boliger hvor en ventilator genere et overtryk med fugtigt luft i en ældre, måske ikke helt tæt kanal, er ikke optimal. Man kunne overveje at etablere fælles ventilator for flere boliger på loft. Kanaler på loft skal kondens isoleres El mv. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. 27 / 30

28 4. ØKONOMIOVERSIGT Priser er generelt baseret på erfaringstal. Der er ikke indhentet priser fra entreprenører på de aktuelle arbejder. Priser er ekskl. moms. Der bør altid indhentes skriftligt tilbud på arbejdet inden dette igangsættes og der bør foreligge en uddybende beskrivelse således at ydelserne er defineret inden tilbudsgivningen. Orbicon A/S er naturligvis behjælpelige med udarbejdelse af udbudsmateriale, hvis det ønskes. Bør holdes under løbende observation: Tagkonstruktion inkl. tårnet holdes under observation for vandindgennemtrængning. Brugsvand: Rørene holdes under observation for utætheder Bør udføres straks Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.8 Brandkarm repareres straks af hensyn til nedstyrtningsfare. 3.2 Facader, sokler, hovedgesims, bæltegesims, balustrader og lisener gennemgås af murer. Stillads Murer 1 mand 1 uge Stillads facade mod gade. Opsætning og leje 30 dage. Murer inkl. Materialer 3 mand 4 uger Betonaltaner 8 stk. mod gård repareres Stillads facade mod gård. Opsætning og leje 14 dage Murer inkl. materialer 2 mand 14 dage Betonaltaner 8 stk. mod gade repareres Betonaltaner mod gade gennemgås samtidig med stillads er opsat for renovering af facade. Murer inkl. materialer 2 mand 14 dage / 30

29 3.9 Korrosionsbeskyttelse af jerndrager, foretaget af en certificeret overfladebehandler. Overfladebehandler inkl. Materialer og rullestillads Løst siddende bæringer skal genmonteres, eller nye sættes op. Hvor der er benyttet hulbånd udskiftes disse til traditionelle rørbærere Gennemgang af systemet og opsætning eller genopsætning af bæringer. 1 VVSer i 2 dage incl. materialer Nedtagning af vacumventiler og etablering af faldstammer som føres over tag. Forlængelse af faldstamme incl. taggennemføring. 2 steder. 1 VVSer og 1 tagmand i 1 en dag incl. materialer Kondens isolering af 2 stk. afkastkanaler på loft. 1 mand 1 dag incl. materialer Bør udføres indenfor 5 år Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.1 Kældervægge: Løstsiddende puds afrenses og pudses op med et ikke cementholdigt produkt, som kalkmørtel, juramørtel. 3.2 Betontrappe til kælder Stenvinkelsvej 6 renoveres Murer inkl. Materialer Prisen er for 1 kælder. F.eks kælder under opgang Stenvinkelsvej 10. Murer 1 dag inkl. materialer / 30

30 4.3. Bør udføres indenfor 10 år Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.6 Hovedtrapper Udskiftning af linoleum (2 opgange har linoleum) Hovedtrapper Lakerede trappetrin i træ nedslibes og lakeres Tømrer inkl. materialer Aftagning af gammelt linoleum. 1 mand 1 uge pr. opgang (2 i alt) Udlægning af nyt. Messing forkantskinne genbruges Tømrer inkl. materialer 1 mand 2 uger pr. opgang (3 opgange i alt) Bagtrapper Lakerede trappetrin i træ nedslibes og lakeres 3.8 Udskiftning af tagvinduer Tømrer inkl. materialer 1 mand 2 uger pr. opgang (5 opgange i alt) Tømrer inkl. Vindue og stillads Pr. vindue 3.12 Gasfyr. Levering og montering af 2 nye gasfyr Udført af: Ole Byrn Orbicon A/S Christina Weber Østergaard Orbicon A/S 30 / 30

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012

BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012 BYGHERREMØDEREFERAT Nr. 2 26.10.2012 Møde den 23. oktober 2012 Kl. 17.30 Sted Idealcombis showroom i Hvidovre Angående AB Bergthora Vinduesudskiftning Deltagere. Mari-Anne Newman (MN) A/B Bergthora Lisette

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere