A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade Helsingør Rådgiver Orbicon A/S Bøgeskovvej Kvistgård Projektnummer Udarbejdet af Ole Byrn og Christina Østergaard Kvalitetssikring Bo Christiansen Revisionsnr. 1 Godkendt af Bo Christiansen Udgivet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Generelle oplysninger og konstruktionsbeskrivelse Fundamenter og kælder Facader, gesims og sokler Altaner Tårnet Vinduer og døre Trappeopgange Etageadskillelser Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Port mellem Stenvinkelsvej 8A og Tagnedløb, brønde, kloak m.m Faldstammer og afløbsinstallationer Gasinstallationer Varme Brugsvand Ventilation El mv , skadesårsager og forslag til tiltag Fundamenter og kælder Facader, gesims og sokler Altaner Tårnet Vinduer og døre Trappeopgange Etageadskillelser Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Port mellem Stenvinkelsvej 8A og Tagnedløb, brønde, kloak m.m

3 3.11. Faldstammer og afløbsinstallationer Gasinstallationer Varme Brugsvand Ventilation El mv Økonomioversigt Bør udføres straks Bør udføres indenfor 5 år Bør udføres indenfor 10 år BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag: Oversigtskort, udgivet Bilag: Oversigt over rekvirerede tegninger fra Helsingør Kommune, udgivet

4 1. INDLEDNING Nærværende rapport er udarbejdet efter anmodning fra A/B Stenvinkel. Kontaktperson for foreningen er bestyrelsesformand Niels Henrik Dalgren, Grønnehavevej 9, st.th. Formålet med rapporten er at give en tilstandsvurdering af A/B Stenvinkel s bygninger, samt beskrive hvilke tiltag vi mener som er nødvendige, for at opretholde en god bygningsstandard. Tiltagene inddeles i 3 kategorier: Forhold som bør udføres med det samme, forhold som bør udføres indenfor 5 år og indenfor 10 år. Der vil være prisoverslag på de enkelte forhold. Dette kan bruges som et oplæg til vedligeholdelsesplan ud over almindelig drift. Der er foretaget et bygningseftersyn af facader, kældre, loftsrum og tage samt tekniske installationer: Faldstammer, vandrør, varmeinstallation, ventilation og el. Rapporten er udfærdiget på baggrund af visuelle undersøgelser og vores erfaring. Det foreslås andelsboligforeningen at man med 3-5 års mellemrum kontakter Orbicon A/S for en uvildig gennemgang af ejendommen med en revurdering af de økonomiske overslag og relevante tiltag. I forbindelse med større bygningsarbejder på ejendommen bør der føres et byggeteknisk tilsyn og der bør udføres et egentligt udbudsmateriale for prisindhentning. Dette vil Orbicon A/S naturligvis gerne være behjælpelige med at få udarbejdet. Forud for besigtigelsen havde Orbicon rekvireret tegninger hos Helsingør Kommune, en oversigt kan ses på bilag 2. Besigtigelsen blev udført tirsdag den 7. maj 2013 kl Besigtigelsen er udført af Ole Byrn og Christina Weber Østergaard (Orbicon A/S). Bestyrelsesformand Niels Henrik Dalgren deltog ved besigtigelsen. Niels oplyser at han har boet i foreningen siden 1999, og er bekendt med hvad der har været af renoveringer i perioden 1999 til nu. Ved besigtigelsen blev følgende lejligheder besigtiget: Stenvinkelsvej 4 st. tv. (nyrenoveret køkken og bad) Stenvinkelsvej 6 st. tv (Stod tom og lejligheden var i oprindelig stand) Stenvinkelsvej 8A st. th (nyrenoveret køkken og bad, gulve i køkken og stue nyt) Grønnehavevej 9 st. th (nyrenoveret køkken og bad) Eftersynet sker i ansvarsmæssig henseende inden for rammerne af ABR 89. I rapporten er anvendt en terminologi med følgende definition: God tilstand: Ingen skader og ingen vedligeholdelsesarbejde forestående Middel tilstand: Ingen skader og almindeligt vedligeholdelse bør planlægges Dårlig stand: Skader på bygningsdele. Nødvendig genopretning forestående. 4 / 30

5 Ovenstående definitioner er gradbøjet, hvor dette skønnes relevant. 5 / 30

6 2. GENERELLE OPLYSNINGER OG KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE Andelsboligforeningen Stenvinkel er en privat andelsforening beliggende Stenvinkelsvej 4, 6, 8A og 10 samt Grønnehavevej 9. Foreningen har 39 lejligheder fordelt på 5 opgange. 8 lejligheder i hver opgang med undtagelse af Stenvinkelsvej 8A, hvor der er 7 lejligheder. Lejlighederne varierer i størrelse fra 60 m 2 til 130 m 2. Det samlede boligareal er på: Stenvinkelsvej 4 = 528 m 2 Stenvinkelsvej 6 = 528 m 2 Stenvinkelsvej 8A = 483 m 2 Stenvinkelsvej 10 = 808 m 2 Grønnehavevej 9 = 517 m 2 Bygningernes bebyggede areal er Stenvinkelsvej 4 = 141 m 2 Stenvinkelsvej 6 = 141 m 2 Stenvinkelsvej 8A = 141 m 2 Stenvinkelsvej 10 = 215 m 2 Grønnehavevej 9 = 159 m 2 Der er høj kælder under samtlige opgange. Under port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er der ikke kælder. Kældrene benyttes til vaskerum, installationer og opmagasinering. I gården var der carporte og garager, disse er ikke medtaget i denne rapport. Bygningerne er i henhold til BBR meddelelser opført: Stenvinkelsvej 4-8A år 1924 Stenvinkelsvej 10 år 1905 Grønnehavevej 9 år 1902 Terrænet omkring bygningen er ikke medtaget i denne tilstandsrapport. Konstruktionsbeskrivelse Nedenstående konstruktionsbeskrivelse er udført ud fra den udførte besigtigelse, gennemgang af tegninger og skønnet i forhold til almindelig byggeskik på tidspunktet. 6 / 30

7 2.1. Fundamenter og kælder Det er ikke alle ydervægge som er besigtiget, da der ikke var adgang pga. aflåste opbevaringsrum. Stenvinkelsvej 4-8A: Ud fra almindelig kendskab til området og ud fra den betragtning at kældervægge er udført i beton, vurderes det at fundamenterne er udført som direkte fundamenter på bæredygtig jord med beton støbt i render. Billede 1: Kældervæg Stenvinkelsvej 6 Stenvinkelsvej 10 samt Grønnehavevej 9: Kældre - kældergulv og kælderydervægge er uisoleret. Yder- og indervægge er ligeledes udført som murstensvægge. Kældergulv er beton støbt på stedet. Fundamenterne vurderes, ud fra at kældervægge er murede, at være udført som direkte fundering på murede fundamenter. 7 / 30

8 2.2. Facader, gesims og sokler Stenvinkelsvej 4-8A: Facaderne er teglstensmure med skrabede fuger, ud mod gården er facaden i gule mursten, ud mod Stenvinkelsvej er facaden i røde mursten. Bygningerne er opført i stilarten nyklassicisme og er som det er typisk for denne periode, meget sparsomt dekoreret. Billede 2: Facade ud mod gården Stenvinkelsvej 4-8A Billede 3: Facade ud mod Stenvinkelsvej 8 / 30

9 Stenvinkelsvej 10 samt Grønnehavevej 9: Facaderne er røde teglstensmure med brændte fuger, både mod gade og mod gård. Bygningerne er mere dekorerede end Stenvinkelsvej 4-8A, hvilket er typisk for den periode de er opført i. Der er balustrader under vinduerne på 2. sal (se Billede 3), tårn på hjørnebygningen, bæltegesims over stueetagen og Lisener/vægpiller, som springer frem fra murfladen. Billede 4: Facade mod gård Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 Billede 5: Facade mod gade Grønnehavevej 9 Sålbænke er ved Stenvinkelsvej 4-8A beton/pudsede, mens de for den øvrige bebyggelse herunder facader mod gård, er af skifer. Sokkel er for hele bebyggelsen pudset og malet. Der er i gården betontrapper (3 trin) ned til kældrene. 9 / 30

10 2.3. Altaner Ud mod Grønnehavevej er der franske altaner. I forbindelse med renoveringen af vinduer og døre, blev disse renoveret. På Stenvinkelsvej 4-8A er der mod gården betonaltaner med rækværk i stål. Det skønnes at altanerne er udført som en indspændt betonplade. Billede 6: Betonaltaner mod gården På Stenvinkelsvej 4-10 er der mod gaden ligeledes betonaltaner med rækværk i stål. Disse er delvist indliggende. Billede 7: Betonaltaner mod Stenvinkelsvej 2.4. Tårnet Tårnet på Stenvinkelsvej 10 er opbygget med spærkonstruktion og er beklædt med brædder og zink. Niels oplyser at dette tårn ikke er fornyet i forbindelse med vinduesudskiftningen i / 30

11 Billede 8: Tårn Stenvinkelsvej Vinduer og døre Vinduer i facader både mod gade og gård, inkl. kældervinduer er udskiftet til nye termovinduer i Vinduerne er træaluminiums vinduer med malet overflade, udvendig beklædning af lakeret aluminium. Beslag og hjørnebeslag er galvaniseret. Vinduerne er med friskluftsventiler. Fuger er Illmodbånd. Mod gade Stenvinkelsvej 4-8A er der isat nogle vinduer, som ikke er lige så høje som de tidligere var. Dette kan ses på murstenene på nedenstående foto. Billede 9: Facade mod Stenvinkelsvej Samtlige døre i bebyggelsen er ligeledes udskiftet i Trappeopgange De indvendige hovedtrapper til lejlighederne er udført af træ behandlet med lak, i opgang Stenvinkelsvej 10 er hovedtrappen dog med belægning af linoleum på overfladerne. Grønnehavevej 9 er hovedtrappen ikke inspiceret, Niels oplyser at hovedtrappen er af træ og delvist belagt med linoleum. Hovedtrappen går fra gadeplan og op til 11 / 30

12 lejlighederne på øverste etage. Rækværk er udført i træ. Ved indgangsparti er gulvet stålbjælkelag med armeret beton og terrasso på toppen. Bagtrapperne er i alle opgange udført af træ, behandlet med lak. Bagtrappen går fra kælderplan og op til loftet Etageadskillelser For tidspunktet for bygningens opførelse, vil det være almindelig byggeskik at etageadskillelser er udført som træbjælkelag med lerindskud. Badeværelsesgulv skønnes at være stålbjælker med armeret beton Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Tagflader samt kviste er besigtiget fra tagvinduer. Stenvinkelsvej 4-8A: Taget er udført i rød vingetegl. Taget skønnes at være udskiftet for år siden. I den forbindelse har man oplagt undertag af banevare. Tagformen er et sadeltag. Stenvinkelsvej 4-8A: Taget er udført i eternit skifer, formentlig med asbest og skønnes at være omkring 40 år gammelt. Billede 10: Billede af tag Grønnehavevej 9 Samtlige skorstene i Andelsboligforeningens bebyggelse, er ikke længere i brug og er alle, med undtagelse af skorsten Stenvinkelsvej 6, nedrevet til under tag. 12 / 30

13 Tagvinduer er af typen Velux GGL-9 og er af ældre dato. Det var ikke muligt at aflæse produktionsår, Niels oplyser at vinduerne ikke blev udskiftet samtidig med den øvrige vinduesudskiftning i , og at de er ældre end dette. Kviste er beklædt med zink. Vinduer i kviste blev også udskiftet i Det var ikke muligt at inspicere om kviste var isolerede. Brandkarme: Stenvinkelsvej 4,6 og 8A har sammenhængende loft, mens der imellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er brandkarm. Ligeledes er Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 adskilt af brandkarm. Loftsetage Stenvinkelsvej 10 benyttes til opmagasinering, mens loftet i øvrig bebyggelse ikke er i brug Port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 Imellem Stenvinkelsvej 8A og Stenvinkelsvej 10 er der en port til passage af biler ind til gården. Over porten bæres facaden af I-profiler. Porten har et lidt usædvanligt udseende med fritliggende bjælker gennem porten. Billede 11: Port 13 / 30

14 2.10. Tagnedløb, brønde, kloak m.m. Tagrender og nedløb er udført primært i galvaniseret stål hvor nedløb er en kombination af plast og galvaniseret stål. Tagnedløb føres i og på facade og til nedløbsbrønd i terræn. Billede 12: Tagnedløb Faldstammer og afløbsinstallationer Registrerede faldstammer er primært udført i støbejern. Lodrette føringer i boliger føres skjult i installationsskakte og var ikke mulig at inspicere. Vandrette føres under loft i kælder og der er udført løbende reparationer hvor der har været gennemtæringer. Reparationer er udført med PVC og støbejernsrør. Der var en del rustbelægninger på afløbsrør som vurderes overvejende være overflade rust og ikke gennemtæringer. Udluftninger føres generelt over tag dog er der 2 faldstammer som føres til vacumventil på loft. Fra de enkelte boliger er ført nye afløbs installationer i PVC frem til faldstammer. Billede 13: Afløb i kælder 14 / 30

15 Billede 14: Vacumventil på loft Gasinstallationer Gas installationen er ført ind i de 2 teknikrum hvor hovedmålerene og gasfyrene er placeret. Gasfyrene er fra 1992 med en effekt på 300 kw pr. stk. Fyrene er koblet på en simpel styring via et mekanisk ur. Gas installationen er udført i galvaniseret rør. Der er etableret ventilation i rum som vurderes svare til kravet for varmecentraler med gasfyr større end 135 kw. Billede 15: Fyr Billede 16: Gasmåler 15 / 30

16 2.13. Varme Varme installationen er udført som et 2 strengssystem med frem og retur til hver enkel radiator. Hovedføringer føres i kælder hvorfra lodrette stigstrenge føres frem til radiatorgrupper som dækker alle etager. Systemet er med ekspansion beholdere på loftet. Installationen er udført i sorte rør afsluttet, i kælder og loft, med isolering og lærred. Få rørstrækninger i kælder var ikke isoleret. Fordampningsmålere og termostatventiler er monteret på de enkelte radiatorer. Hovedpumperne består af 4 ældre pumper og 2 nyere automatisk regulerbare Grundfoss Magna pumper. Billede 17: Varmerør uden isolering Brugsvand Brugsvand installation er primært udført i rustfri stål. Hovedføringer føres i kælder og kobles på lodrette hovedføringer placeret i køkken trappeopgang og i installationsskakt i bade/wc rum. Cirkulation og det varme vand er ført i trappeopgang og det kolde vand er ført i bade/wc rum. Brugsvandsrørene er afsluttet med isolering og isogena plast. Flere steder, primært i kælder, mangler der isolering på flere rørstrækninger. I kælder er rør flere steder monteret med hulbånd i stedet for rørbærere. Rørbærer sidder mange steder både i kælder og i køkken opgange løst. Flere steder er der påsat galvaniserede rør som de afsluttende rør eller midt i installationen som f.eks. en bøjning eller lignende. I hver af teknikrummene er der etableret 2 stk. 300 l Vølund varmtvandsbeholdere fra år Cirkilationspumpen er af fabr. Grundfoss type UPS. 16 / 30

17 Billede 18: Nye brugsvandsrør opsat med hulbånd Billede 19: Rustfri og galvaniseret rør Ventilation Alle bad og wc rum har egen ventilator/kontrolventil koblet til sin egen afkastkanal som er ført op over tag. Emhætter fra boliger er ligeledes koblet på sine egne afkastkanaler som ført op over tag. Afkast kanaler er primært ført på de ældre kanaler som er blevet genbrugt, dog er der registreret 2 emhætter som er ført over tag med nye rør. Ældre rør på loft er isoleret. Nye rør fra de 2 emhætter er ikke isoleret. For de 2 teknikrum er der etableret mekanisk udsugning. 17 / 30

18 Billede 20: Afkast uden isolering. g. Billede 21: Afkast med isolering El mv. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. 18 / 30

19 3. TILSTAND, SKADESÅRSAGER OG FORSLAG TIL TILTAG 3.1. Fundamenter og kælder Kælderen var aktuel tør og der var ikke tegn på skader fra vandindgennemtrængning, men skjolder og afskalning af puds, viser tegn på at der har været eller engang imellem er vandindgennemtrængning. Især i kælderen Stenvinkelsvej 10 er der i vaskerum og varmecentral afskallet puds. Dette er dog ikke tegn på skade, men er almindeligt og det vil være forventeligt af et muret 100 år gammelt fundament, at ydervægge optager fugt fra den omkringliggende jord. Niels oplyser at de ikke har haft problemer med vand, dog var der ved skybruddet for et par år siden vand i kælderen Stenvinkelsvej 8, men det forvoldte ingen skader og vandet blev fjernet igen. Fundamenter vurderes til at være i middel tilstand. Da vi har med en kælder at gøre og kælderen ikke anvendes til beboelse, vil det ikke være presserende at foretage reparationer af den løstsiddende puds. For synets skyld kan man rense løstsiddende puds af og pudse op med et ikke cementholdigt produkt, som kalkmørtel, og overfladebehandle med et dampdiffusionsåbent produkt, f.eks. silikatmaling eller kalk. Man kan imødegå problemer med fugt med ventilering og lidt opvarmning. Hvis der skal udføres sikring mod opstigende grundfugt samt vandret indsivende vand i forbindelse med regnvejr, skønnes det at der skal udføres nogle meget bekostelige tiltag som ikke står i rimelig sammenhæng med den nuværende anvendelse, hvorfor beskrivelse af disse tiltag udelades. Ved ændret anvendelse kan dette genovervejes. 19 / 30

20 3.2. Facader, gesims og sokler Ved besigtigelsen i lejlighed Grønnehavevej 9 st. th, viste beboeren revner i vægge ud mod gården samt i loft. Beboeren oplyser at disse revner er kommet efter byggeriet af Søfartsmuseet ved Kronborg påbegyndte. I facaden mod gade Grønnehavevej 9 ses skrå revner ved vinduer. Det er forventeligt for et hus med denne udsatte placering tæt på jernbane og vand, samt med de stærkt varierende jordbundsforhold vi har i Nordsjælland, at der opstår revner. Det kan dog ikke udelukkes at nogle er fremkommet/forværret i forbindelse med byggeriet af Søfartsmuseet, men der forelægger ingen dokumentation i form af rystemålinger eller lignende. Billede 22: Revne under vindue Over vinduer ud mod Grønnehavevej er der løstsiddende mursten. Billede 23: Løse mursten over vindue 20 / 30

21 På bæltegesims er der løstsiddende puds se nedenstående foto (Billede 24) Billede 24: Revne under vindue, samt afskallet puds på bæltegesims På lisener er der ligeledes afskallet puds Billede 25: Afskallet puds på Lisen Facader mod gården vurderes til at være i middel tilstand, mens facader mod gaden vurderes til dårlig tilstand. Sålbænke er i god tilstand. Niels oplyser at de ved vinduesudskiftningen i gennemgik sålbænke også. 21 / 30

22 Sokkel er generelt i middel tilstand, dog er der nogle steder skrå revner i sokkel, se Billede 22, hvor soklen her er i dårlig tilstand. Betontrapper ned til kældrene er generelt i god tilstand, dog er trappe ned til kælder ved Stenvinkelsvej 6 i dårlig tilstand. Her er beton revnet og afskallet på trappetrin. Facader inkl. fuger, sokler, hovedgesims, bæltegesims, balustrader og lisener skal gennemgås af murer. Når stillads er opsat vil det være god fornuft at foretage en koncentreret faglig gennemgang, hvor murer i detaljer anvises hvor der skal arbejdes og hvad der skal gøres. Kældertrappe afrenses og trin og revne repareres. Da trappen er udsat for frost, fugt og tøsalt, vil der være stor sandsynlighed for at skaderne vil opstå igen. Derfor bør der påregnes at trappen jævnligt skal renoveres, indtil trappen skal stå for en større udskiftning/renovering. Man kan udskyde dette ved at anvende urea eller grus i vinterperioden i stedet for salt Altaner Betonaltaner er i dårlig tilstand. Dog er skader på altaner mod gården mere fremskreden. Flere steder ses skader i overfladen, hvor beton er afskallet, og rust fra armering fremtræder. Der opstilles stillads og murer gennemgår hver enkelt altan både mod gade og gård og punktreparerer/udbedrer skader. Det kan overvejes om der skal udlægges membran, så vandgennemtrængning stoppes. Arbejdet kan planlægges så stillads fra facadegennemgang kan benyttes til gennemgang af altaner mod gade. 22 / 30

23 3.4. Tårnet Der er ingen tegn på skader eller information fra bestyrelsen som tyder på skader. Spær er ikke tilset på nært hold, da loftsrum var aflåst og adgang var derfor ikke mulig. Zinkbeklædning skønnes at være af ældre dato og bør holdes under løbende observation. Der føres løbende kontrol (1-2 gange årligt) af zinkbeklædning, for at sikre at der ikke sker vandgennemtrængning Vinduer og døre Vinduer og døre er i god tilstand Ingen tiltag ud over almindelig vedligehold Trappeopgange Hovedtrapperne er i middel tilstand. Linoleum er nedslidt, dog vurderes det at udskiftning ikke er nært forestående. Bagtrapper er ligeledes i middel tilstand. Trin er nedslidte, men brugbare. Lakken er pæn og almindelig vedligehold fortsættes. Indenfor 10 år udskiftes linoleum på hovedtrapper. Bagtrapper lakeres ca. hvert 10. år afhængig af slidtage Etageadskillelser Beboer Stenvinkelsvej 8A, st. th. oplyser at han ved istandsættelse af køkken for nyligt, reparerede etagebjælker, som var kraftligt nedbrudt. Det har ikke været muligt at inspicere om etagebjælker i andre lejligheder er ligeså nedbrudte. Niels oplyser at han ikke har hørt om lignende tilfælde. Det vurderes at der er tale om et lokalt tilfælde, sandsynligt pga. vandindgennemtrængning. Ingen tiltag 23 / 30

24 3.8. Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Taget var generelt i god tilstand. Niels oplyser at de aldrig har haft problemer med vandindgennemtrængning. Niels oplyser at et par enkelt teglsten på Stenvinkelsvej 4-8A har været løse og er sat på plads igen for ca. 2 år siden. Taget skønnes at have en restlevetid på: Stenvinkelsvej 4-8A (tegl): år Undertagets levetid vil dog formentlig være mindre. Hvis tag og undertag er år gammelt vil undertaget have en restlevetid på år. Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 (eternitskifer med asbest): 30 år I undertaget Stenvinkelsvej 4-8A var der lavet huller for at ventilere tagrummet. Skorstene var i god stand. Tagvinduer var i middel tilstand. Der bør påregnes en udskiftning indenfor 10 år. Kviste blev var umiddelbart i god tilstand, men en nærmere inspektion fra lift skal foretages før tilstand kan vurderes korrekt. Der har ikke været problemer med vandindgennemtrængning. Fra gadeniveau ses at brandkarm mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er løs. Tagkonstruktion holdes løbende under observation for vandindgennemtrængning. Eventuelle løse teglsten fastgøres når dette er nødvendigt. Reparation af brandkarm mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 skal foretages STRAKS af hensyn til nedstyrtningsfare. Alternativt skal fortovet spærres af indtil brandkarm er repareret. 24 / 30

25 3.9. Port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 Jerndragere over port er rustne og vurderes i dårlig tilstand Billede 26: Jerndrager ved port Jerndragere skal korrosionsbeskyttes til Korrosionskategori C4 høj. Korrosionsbeskyttelsen skal foretages af en certificeret overfladebehandler. Jerndragere sandblæses, herefter behandles profilerne med et system der kan efterleve korrosionskategori C4 høj. Det kan være op til den certificerede overfladebehandler at vælge hvilket produkt/system han arbejder med Tagnedløb, brønde, kloak m.m. Tagrender og nedløb vurderes være i middelstand. Hvor der er anvendt plast materiale ser installation mere skrøbelig ud. Løbende vedligeholdelse og udbedringer når der er synlige utætheder Faldstammer og afløbsinstallationer Faldstammer og afløb vurderes være i middel stand. Registrerede støbejernsrør i kælder havde en del overflade rust men der var ingen udblomstringer som tegn på gennemtæringer. Vacum ventiler er en nødløsning og bør ikke anvendes grundet de ofte sætter sig fast. 25 / 30

26 Løbende vedligeholdelse og udbedringer når der er synlige utætheder. Etablering af udluftning over tag hvor der er monteret vacumventiler Gasinstallationer I forhold til alderen på gasfyrene er den forventede levetid overskredet. Til trods herfor vurderes fyrene være lidt under middel og med en rest levetid på 5-10 år. Gasfyrene er dog ikke tidssvarende med hensyn til energiforbrug. Effektivitet skønnes kunne forbedres med ca % ved etablering af nye fyr. Løbende vedligeholdelse og service på fyr. Man bør afsætte et større beløb til en snarlig fremtidig udskiftning Varme en på varmesystemet vurderes at være middel. Løbende vedligeholdelse. Af energimæssige årsager bør man overveje at påføre isolering de få steder i kælderen hvor den mangler. Ligeledes kan man overveje at udskifte pumper til trykstyrede pumper for at spare på el forbruget. Begge investeringer vurderes at have en tilbagebetalingstid på under 5 år Brugsvand Rørinstallation og varmtvandsbeholder er over middel stand. Bæringer til rørsystem er flere steder udført således rørsystemet sidder løst og vurderes i disse områder for under middel. Mange steder har man kombineret rørmaterialer således levetiden unødvendigt forringes. Ved fremtidige reparationer af rørsystem skal man være opmærksom tærings problematikker og benytte sig af de korrekte materialer. Af energimæssige årsager bør man overveje at påføre isolering de mange steder i kælderen hvor den mangler. Investering vurderes at have en tilbagebetalingstid på under 5 år. 26 / 30

27 3.15. Ventilation en vurderes til at være middel. Ventilations princippet for boliger hvor en ventilator genere et overtryk med fugtigt luft i en ældre, måske ikke helt tæt kanal, er ikke optimal. Man kunne overveje at etablere fælles ventilator for flere boliger på loft. Kanaler på loft skal kondens isoleres El mv. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. 27 / 30

28 4. ØKONOMIOVERSIGT Priser er generelt baseret på erfaringstal. Der er ikke indhentet priser fra entreprenører på de aktuelle arbejder. Priser er ekskl. moms. Der bør altid indhentes skriftligt tilbud på arbejdet inden dette igangsættes og der bør foreligge en uddybende beskrivelse således at ydelserne er defineret inden tilbudsgivningen. Orbicon A/S er naturligvis behjælpelige med udarbejdelse af udbudsmateriale, hvis det ønskes. Bør holdes under løbende observation: Tagkonstruktion inkl. tårnet holdes under observation for vandindgennemtrængning. Brugsvand: Rørene holdes under observation for utætheder Bør udføres straks Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.8 Brandkarm repareres straks af hensyn til nedstyrtningsfare. 3.2 Facader, sokler, hovedgesims, bæltegesims, balustrader og lisener gennemgås af murer. Stillads Murer 1 mand 1 uge Stillads facade mod gade. Opsætning og leje 30 dage. Murer inkl. Materialer 3 mand 4 uger Betonaltaner 8 stk. mod gård repareres Stillads facade mod gård. Opsætning og leje 14 dage Murer inkl. materialer 2 mand 14 dage Betonaltaner 8 stk. mod gade repareres Betonaltaner mod gade gennemgås samtidig med stillads er opsat for renovering af facade. Murer inkl. materialer 2 mand 14 dage / 30

29 3.9 Korrosionsbeskyttelse af jerndrager, foretaget af en certificeret overfladebehandler. Overfladebehandler inkl. Materialer og rullestillads Løst siddende bæringer skal genmonteres, eller nye sættes op. Hvor der er benyttet hulbånd udskiftes disse til traditionelle rørbærere Gennemgang af systemet og opsætning eller genopsætning af bæringer. 1 VVSer i 2 dage incl. materialer Nedtagning af vacumventiler og etablering af faldstammer som føres over tag. Forlængelse af faldstamme incl. taggennemføring. 2 steder. 1 VVSer og 1 tagmand i 1 en dag incl. materialer Kondens isolering af 2 stk. afkastkanaler på loft. 1 mand 1 dag incl. materialer Bør udføres indenfor 5 år Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.1 Kældervægge: Løstsiddende puds afrenses og pudses op med et ikke cementholdigt produkt, som kalkmørtel, juramørtel. 3.2 Betontrappe til kælder Stenvinkelsvej 6 renoveres Murer inkl. Materialer Prisen er for 1 kælder. F.eks kælder under opgang Stenvinkelsvej 10. Murer 1 dag inkl. materialer / 30

30 4.3. Bør udføres indenfor 10 år Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.6 Hovedtrapper Udskiftning af linoleum (2 opgange har linoleum) Hovedtrapper Lakerede trappetrin i træ nedslibes og lakeres Tømrer inkl. materialer Aftagning af gammelt linoleum. 1 mand 1 uge pr. opgang (2 i alt) Udlægning af nyt. Messing forkantskinne genbruges Tømrer inkl. materialer 1 mand 2 uger pr. opgang (3 opgange i alt) Bagtrapper Lakerede trappetrin i træ nedslibes og lakeres 3.8 Udskiftning af tagvinduer Tømrer inkl. materialer 1 mand 2 uger pr. opgang (5 opgange i alt) Tømrer inkl. Vindue og stillads Pr. vindue 3.12 Gasfyr. Levering og montering af 2 nye gasfyr Udført af: Ole Byrn Orbicon A/S Christina Weber Østergaard Orbicon A/S 30 / 30

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1110 kwh Fjernvarme, 129 kwh el. 3900 kwh Fjernvarme. 5920 kwh Fjernvarme, 23 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1110 kwh Fjernvarme, 129 kwh el. 3900 kwh Fjernvarme. 5920 kwh Fjernvarme, 23 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vester Altanvej 32 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-019456 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere