A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade Helsingør Rådgiver Orbicon A/S Bøgeskovvej Kvistgård Projektnummer Udarbejdet af Ole Byrn og Christina Østergaard Kvalitetssikring Bo Christiansen Revisionsnr. 1 Godkendt af Bo Christiansen Udgivet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Generelle oplysninger og konstruktionsbeskrivelse Fundamenter og kælder Facader, gesims og sokler Altaner Tårnet Vinduer og døre Trappeopgange Etageadskillelser Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Port mellem Stenvinkelsvej 8A og Tagnedløb, brønde, kloak m.m Faldstammer og afløbsinstallationer Gasinstallationer Varme Brugsvand Ventilation El mv , skadesårsager og forslag til tiltag Fundamenter og kælder Facader, gesims og sokler Altaner Tårnet Vinduer og døre Trappeopgange Etageadskillelser Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Port mellem Stenvinkelsvej 8A og Tagnedløb, brønde, kloak m.m

3 3.11. Faldstammer og afløbsinstallationer Gasinstallationer Varme Brugsvand Ventilation El mv Økonomioversigt Bør udføres straks Bør udføres indenfor 5 år Bør udføres indenfor 10 år BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag: Oversigtskort, udgivet Bilag: Oversigt over rekvirerede tegninger fra Helsingør Kommune, udgivet

4 1. INDLEDNING Nærværende rapport er udarbejdet efter anmodning fra A/B Stenvinkel. Kontaktperson for foreningen er bestyrelsesformand Niels Henrik Dalgren, Grønnehavevej 9, st.th. Formålet med rapporten er at give en tilstandsvurdering af A/B Stenvinkel s bygninger, samt beskrive hvilke tiltag vi mener som er nødvendige, for at opretholde en god bygningsstandard. Tiltagene inddeles i 3 kategorier: Forhold som bør udføres med det samme, forhold som bør udføres indenfor 5 år og indenfor 10 år. Der vil være prisoverslag på de enkelte forhold. Dette kan bruges som et oplæg til vedligeholdelsesplan ud over almindelig drift. Der er foretaget et bygningseftersyn af facader, kældre, loftsrum og tage samt tekniske installationer: Faldstammer, vandrør, varmeinstallation, ventilation og el. Rapporten er udfærdiget på baggrund af visuelle undersøgelser og vores erfaring. Det foreslås andelsboligforeningen at man med 3-5 års mellemrum kontakter Orbicon A/S for en uvildig gennemgang af ejendommen med en revurdering af de økonomiske overslag og relevante tiltag. I forbindelse med større bygningsarbejder på ejendommen bør der føres et byggeteknisk tilsyn og der bør udføres et egentligt udbudsmateriale for prisindhentning. Dette vil Orbicon A/S naturligvis gerne være behjælpelige med at få udarbejdet. Forud for besigtigelsen havde Orbicon rekvireret tegninger hos Helsingør Kommune, en oversigt kan ses på bilag 2. Besigtigelsen blev udført tirsdag den 7. maj 2013 kl Besigtigelsen er udført af Ole Byrn og Christina Weber Østergaard (Orbicon A/S). Bestyrelsesformand Niels Henrik Dalgren deltog ved besigtigelsen. Niels oplyser at han har boet i foreningen siden 1999, og er bekendt med hvad der har været af renoveringer i perioden 1999 til nu. Ved besigtigelsen blev følgende lejligheder besigtiget: Stenvinkelsvej 4 st. tv. (nyrenoveret køkken og bad) Stenvinkelsvej 6 st. tv (Stod tom og lejligheden var i oprindelig stand) Stenvinkelsvej 8A st. th (nyrenoveret køkken og bad, gulve i køkken og stue nyt) Grønnehavevej 9 st. th (nyrenoveret køkken og bad) Eftersynet sker i ansvarsmæssig henseende inden for rammerne af ABR 89. I rapporten er anvendt en terminologi med følgende definition: God tilstand: Ingen skader og ingen vedligeholdelsesarbejde forestående Middel tilstand: Ingen skader og almindeligt vedligeholdelse bør planlægges Dårlig stand: Skader på bygningsdele. Nødvendig genopretning forestående. 4 / 30

5 Ovenstående definitioner er gradbøjet, hvor dette skønnes relevant. 5 / 30

6 2. GENERELLE OPLYSNINGER OG KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE Andelsboligforeningen Stenvinkel er en privat andelsforening beliggende Stenvinkelsvej 4, 6, 8A og 10 samt Grønnehavevej 9. Foreningen har 39 lejligheder fordelt på 5 opgange. 8 lejligheder i hver opgang med undtagelse af Stenvinkelsvej 8A, hvor der er 7 lejligheder. Lejlighederne varierer i størrelse fra 60 m 2 til 130 m 2. Det samlede boligareal er på: Stenvinkelsvej 4 = 528 m 2 Stenvinkelsvej 6 = 528 m 2 Stenvinkelsvej 8A = 483 m 2 Stenvinkelsvej 10 = 808 m 2 Grønnehavevej 9 = 517 m 2 Bygningernes bebyggede areal er Stenvinkelsvej 4 = 141 m 2 Stenvinkelsvej 6 = 141 m 2 Stenvinkelsvej 8A = 141 m 2 Stenvinkelsvej 10 = 215 m 2 Grønnehavevej 9 = 159 m 2 Der er høj kælder under samtlige opgange. Under port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er der ikke kælder. Kældrene benyttes til vaskerum, installationer og opmagasinering. I gården var der carporte og garager, disse er ikke medtaget i denne rapport. Bygningerne er i henhold til BBR meddelelser opført: Stenvinkelsvej 4-8A år 1924 Stenvinkelsvej 10 år 1905 Grønnehavevej 9 år 1902 Terrænet omkring bygningen er ikke medtaget i denne tilstandsrapport. Konstruktionsbeskrivelse Nedenstående konstruktionsbeskrivelse er udført ud fra den udførte besigtigelse, gennemgang af tegninger og skønnet i forhold til almindelig byggeskik på tidspunktet. 6 / 30

7 2.1. Fundamenter og kælder Det er ikke alle ydervægge som er besigtiget, da der ikke var adgang pga. aflåste opbevaringsrum. Stenvinkelsvej 4-8A: Ud fra almindelig kendskab til området og ud fra den betragtning at kældervægge er udført i beton, vurderes det at fundamenterne er udført som direkte fundamenter på bæredygtig jord med beton støbt i render. Billede 1: Kældervæg Stenvinkelsvej 6 Stenvinkelsvej 10 samt Grønnehavevej 9: Kældre - kældergulv og kælderydervægge er uisoleret. Yder- og indervægge er ligeledes udført som murstensvægge. Kældergulv er beton støbt på stedet. Fundamenterne vurderes, ud fra at kældervægge er murede, at være udført som direkte fundering på murede fundamenter. 7 / 30

8 2.2. Facader, gesims og sokler Stenvinkelsvej 4-8A: Facaderne er teglstensmure med skrabede fuger, ud mod gården er facaden i gule mursten, ud mod Stenvinkelsvej er facaden i røde mursten. Bygningerne er opført i stilarten nyklassicisme og er som det er typisk for denne periode, meget sparsomt dekoreret. Billede 2: Facade ud mod gården Stenvinkelsvej 4-8A Billede 3: Facade ud mod Stenvinkelsvej 8 / 30

9 Stenvinkelsvej 10 samt Grønnehavevej 9: Facaderne er røde teglstensmure med brændte fuger, både mod gade og mod gård. Bygningerne er mere dekorerede end Stenvinkelsvej 4-8A, hvilket er typisk for den periode de er opført i. Der er balustrader under vinduerne på 2. sal (se Billede 3), tårn på hjørnebygningen, bæltegesims over stueetagen og Lisener/vægpiller, som springer frem fra murfladen. Billede 4: Facade mod gård Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 Billede 5: Facade mod gade Grønnehavevej 9 Sålbænke er ved Stenvinkelsvej 4-8A beton/pudsede, mens de for den øvrige bebyggelse herunder facader mod gård, er af skifer. Sokkel er for hele bebyggelsen pudset og malet. Der er i gården betontrapper (3 trin) ned til kældrene. 9 / 30

10 2.3. Altaner Ud mod Grønnehavevej er der franske altaner. I forbindelse med renoveringen af vinduer og døre, blev disse renoveret. På Stenvinkelsvej 4-8A er der mod gården betonaltaner med rækværk i stål. Det skønnes at altanerne er udført som en indspændt betonplade. Billede 6: Betonaltaner mod gården På Stenvinkelsvej 4-10 er der mod gaden ligeledes betonaltaner med rækværk i stål. Disse er delvist indliggende. Billede 7: Betonaltaner mod Stenvinkelsvej 2.4. Tårnet Tårnet på Stenvinkelsvej 10 er opbygget med spærkonstruktion og er beklædt med brædder og zink. Niels oplyser at dette tårn ikke er fornyet i forbindelse med vinduesudskiftningen i / 30

11 Billede 8: Tårn Stenvinkelsvej Vinduer og døre Vinduer i facader både mod gade og gård, inkl. kældervinduer er udskiftet til nye termovinduer i Vinduerne er træaluminiums vinduer med malet overflade, udvendig beklædning af lakeret aluminium. Beslag og hjørnebeslag er galvaniseret. Vinduerne er med friskluftsventiler. Fuger er Illmodbånd. Mod gade Stenvinkelsvej 4-8A er der isat nogle vinduer, som ikke er lige så høje som de tidligere var. Dette kan ses på murstenene på nedenstående foto. Billede 9: Facade mod Stenvinkelsvej Samtlige døre i bebyggelsen er ligeledes udskiftet i Trappeopgange De indvendige hovedtrapper til lejlighederne er udført af træ behandlet med lak, i opgang Stenvinkelsvej 10 er hovedtrappen dog med belægning af linoleum på overfladerne. Grønnehavevej 9 er hovedtrappen ikke inspiceret, Niels oplyser at hovedtrappen er af træ og delvist belagt med linoleum. Hovedtrappen går fra gadeplan og op til 11 / 30

12 lejlighederne på øverste etage. Rækværk er udført i træ. Ved indgangsparti er gulvet stålbjælkelag med armeret beton og terrasso på toppen. Bagtrapperne er i alle opgange udført af træ, behandlet med lak. Bagtrappen går fra kælderplan og op til loftet Etageadskillelser For tidspunktet for bygningens opførelse, vil det være almindelig byggeskik at etageadskillelser er udført som træbjælkelag med lerindskud. Badeværelsesgulv skønnes at være stålbjælker med armeret beton Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Tagflader samt kviste er besigtiget fra tagvinduer. Stenvinkelsvej 4-8A: Taget er udført i rød vingetegl. Taget skønnes at være udskiftet for år siden. I den forbindelse har man oplagt undertag af banevare. Tagformen er et sadeltag. Stenvinkelsvej 4-8A: Taget er udført i eternit skifer, formentlig med asbest og skønnes at være omkring 40 år gammelt. Billede 10: Billede af tag Grønnehavevej 9 Samtlige skorstene i Andelsboligforeningens bebyggelse, er ikke længere i brug og er alle, med undtagelse af skorsten Stenvinkelsvej 6, nedrevet til under tag. 12 / 30

13 Tagvinduer er af typen Velux GGL-9 og er af ældre dato. Det var ikke muligt at aflæse produktionsår, Niels oplyser at vinduerne ikke blev udskiftet samtidig med den øvrige vinduesudskiftning i , og at de er ældre end dette. Kviste er beklædt med zink. Vinduer i kviste blev også udskiftet i Det var ikke muligt at inspicere om kviste var isolerede. Brandkarme: Stenvinkelsvej 4,6 og 8A har sammenhængende loft, mens der imellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er brandkarm. Ligeledes er Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 adskilt af brandkarm. Loftsetage Stenvinkelsvej 10 benyttes til opmagasinering, mens loftet i øvrig bebyggelse ikke er i brug Port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 Imellem Stenvinkelsvej 8A og Stenvinkelsvej 10 er der en port til passage af biler ind til gården. Over porten bæres facaden af I-profiler. Porten har et lidt usædvanligt udseende med fritliggende bjælker gennem porten. Billede 11: Port 13 / 30

14 2.10. Tagnedløb, brønde, kloak m.m. Tagrender og nedløb er udført primært i galvaniseret stål hvor nedløb er en kombination af plast og galvaniseret stål. Tagnedløb føres i og på facade og til nedløbsbrønd i terræn. Billede 12: Tagnedløb Faldstammer og afløbsinstallationer Registrerede faldstammer er primært udført i støbejern. Lodrette føringer i boliger føres skjult i installationsskakte og var ikke mulig at inspicere. Vandrette føres under loft i kælder og der er udført løbende reparationer hvor der har været gennemtæringer. Reparationer er udført med PVC og støbejernsrør. Der var en del rustbelægninger på afløbsrør som vurderes overvejende være overflade rust og ikke gennemtæringer. Udluftninger føres generelt over tag dog er der 2 faldstammer som føres til vacumventil på loft. Fra de enkelte boliger er ført nye afløbs installationer i PVC frem til faldstammer. Billede 13: Afløb i kælder 14 / 30

15 Billede 14: Vacumventil på loft Gasinstallationer Gas installationen er ført ind i de 2 teknikrum hvor hovedmålerene og gasfyrene er placeret. Gasfyrene er fra 1992 med en effekt på 300 kw pr. stk. Fyrene er koblet på en simpel styring via et mekanisk ur. Gas installationen er udført i galvaniseret rør. Der er etableret ventilation i rum som vurderes svare til kravet for varmecentraler med gasfyr større end 135 kw. Billede 15: Fyr Billede 16: Gasmåler 15 / 30

16 2.13. Varme Varme installationen er udført som et 2 strengssystem med frem og retur til hver enkel radiator. Hovedføringer føres i kælder hvorfra lodrette stigstrenge føres frem til radiatorgrupper som dækker alle etager. Systemet er med ekspansion beholdere på loftet. Installationen er udført i sorte rør afsluttet, i kælder og loft, med isolering og lærred. Få rørstrækninger i kælder var ikke isoleret. Fordampningsmålere og termostatventiler er monteret på de enkelte radiatorer. Hovedpumperne består af 4 ældre pumper og 2 nyere automatisk regulerbare Grundfoss Magna pumper. Billede 17: Varmerør uden isolering Brugsvand Brugsvand installation er primært udført i rustfri stål. Hovedføringer føres i kælder og kobles på lodrette hovedføringer placeret i køkken trappeopgang og i installationsskakt i bade/wc rum. Cirkulation og det varme vand er ført i trappeopgang og det kolde vand er ført i bade/wc rum. Brugsvandsrørene er afsluttet med isolering og isogena plast. Flere steder, primært i kælder, mangler der isolering på flere rørstrækninger. I kælder er rør flere steder monteret med hulbånd i stedet for rørbærere. Rørbærer sidder mange steder både i kælder og i køkken opgange løst. Flere steder er der påsat galvaniserede rør som de afsluttende rør eller midt i installationen som f.eks. en bøjning eller lignende. I hver af teknikrummene er der etableret 2 stk. 300 l Vølund varmtvandsbeholdere fra år Cirkilationspumpen er af fabr. Grundfoss type UPS. 16 / 30

17 Billede 18: Nye brugsvandsrør opsat med hulbånd Billede 19: Rustfri og galvaniseret rør Ventilation Alle bad og wc rum har egen ventilator/kontrolventil koblet til sin egen afkastkanal som er ført op over tag. Emhætter fra boliger er ligeledes koblet på sine egne afkastkanaler som ført op over tag. Afkast kanaler er primært ført på de ældre kanaler som er blevet genbrugt, dog er der registreret 2 emhætter som er ført over tag med nye rør. Ældre rør på loft er isoleret. Nye rør fra de 2 emhætter er ikke isoleret. For de 2 teknikrum er der etableret mekanisk udsugning. 17 / 30

18 Billede 20: Afkast uden isolering. g. Billede 21: Afkast med isolering El mv. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. 18 / 30

19 3. TILSTAND, SKADESÅRSAGER OG FORSLAG TIL TILTAG 3.1. Fundamenter og kælder Kælderen var aktuel tør og der var ikke tegn på skader fra vandindgennemtrængning, men skjolder og afskalning af puds, viser tegn på at der har været eller engang imellem er vandindgennemtrængning. Især i kælderen Stenvinkelsvej 10 er der i vaskerum og varmecentral afskallet puds. Dette er dog ikke tegn på skade, men er almindeligt og det vil være forventeligt af et muret 100 år gammelt fundament, at ydervægge optager fugt fra den omkringliggende jord. Niels oplyser at de ikke har haft problemer med vand, dog var der ved skybruddet for et par år siden vand i kælderen Stenvinkelsvej 8, men det forvoldte ingen skader og vandet blev fjernet igen. Fundamenter vurderes til at være i middel tilstand. Da vi har med en kælder at gøre og kælderen ikke anvendes til beboelse, vil det ikke være presserende at foretage reparationer af den løstsiddende puds. For synets skyld kan man rense løstsiddende puds af og pudse op med et ikke cementholdigt produkt, som kalkmørtel, og overfladebehandle med et dampdiffusionsåbent produkt, f.eks. silikatmaling eller kalk. Man kan imødegå problemer med fugt med ventilering og lidt opvarmning. Hvis der skal udføres sikring mod opstigende grundfugt samt vandret indsivende vand i forbindelse med regnvejr, skønnes det at der skal udføres nogle meget bekostelige tiltag som ikke står i rimelig sammenhæng med den nuværende anvendelse, hvorfor beskrivelse af disse tiltag udelades. Ved ændret anvendelse kan dette genovervejes. 19 / 30

20 3.2. Facader, gesims og sokler Ved besigtigelsen i lejlighed Grønnehavevej 9 st. th, viste beboeren revner i vægge ud mod gården samt i loft. Beboeren oplyser at disse revner er kommet efter byggeriet af Søfartsmuseet ved Kronborg påbegyndte. I facaden mod gade Grønnehavevej 9 ses skrå revner ved vinduer. Det er forventeligt for et hus med denne udsatte placering tæt på jernbane og vand, samt med de stærkt varierende jordbundsforhold vi har i Nordsjælland, at der opstår revner. Det kan dog ikke udelukkes at nogle er fremkommet/forværret i forbindelse med byggeriet af Søfartsmuseet, men der forelægger ingen dokumentation i form af rystemålinger eller lignende. Billede 22: Revne under vindue Over vinduer ud mod Grønnehavevej er der løstsiddende mursten. Billede 23: Løse mursten over vindue 20 / 30

21 På bæltegesims er der løstsiddende puds se nedenstående foto (Billede 24) Billede 24: Revne under vindue, samt afskallet puds på bæltegesims På lisener er der ligeledes afskallet puds Billede 25: Afskallet puds på Lisen Facader mod gården vurderes til at være i middel tilstand, mens facader mod gaden vurderes til dårlig tilstand. Sålbænke er i god tilstand. Niels oplyser at de ved vinduesudskiftningen i gennemgik sålbænke også. 21 / 30

22 Sokkel er generelt i middel tilstand, dog er der nogle steder skrå revner i sokkel, se Billede 22, hvor soklen her er i dårlig tilstand. Betontrapper ned til kældrene er generelt i god tilstand, dog er trappe ned til kælder ved Stenvinkelsvej 6 i dårlig tilstand. Her er beton revnet og afskallet på trappetrin. Facader inkl. fuger, sokler, hovedgesims, bæltegesims, balustrader og lisener skal gennemgås af murer. Når stillads er opsat vil det være god fornuft at foretage en koncentreret faglig gennemgang, hvor murer i detaljer anvises hvor der skal arbejdes og hvad der skal gøres. Kældertrappe afrenses og trin og revne repareres. Da trappen er udsat for frost, fugt og tøsalt, vil der være stor sandsynlighed for at skaderne vil opstå igen. Derfor bør der påregnes at trappen jævnligt skal renoveres, indtil trappen skal stå for en større udskiftning/renovering. Man kan udskyde dette ved at anvende urea eller grus i vinterperioden i stedet for salt Altaner Betonaltaner er i dårlig tilstand. Dog er skader på altaner mod gården mere fremskreden. Flere steder ses skader i overfladen, hvor beton er afskallet, og rust fra armering fremtræder. Der opstilles stillads og murer gennemgår hver enkelt altan både mod gade og gård og punktreparerer/udbedrer skader. Det kan overvejes om der skal udlægges membran, så vandgennemtrængning stoppes. Arbejdet kan planlægges så stillads fra facadegennemgang kan benyttes til gennemgang af altaner mod gade. 22 / 30

23 3.4. Tårnet Der er ingen tegn på skader eller information fra bestyrelsen som tyder på skader. Spær er ikke tilset på nært hold, da loftsrum var aflåst og adgang var derfor ikke mulig. Zinkbeklædning skønnes at være af ældre dato og bør holdes under løbende observation. Der føres løbende kontrol (1-2 gange årligt) af zinkbeklædning, for at sikre at der ikke sker vandgennemtrængning Vinduer og døre Vinduer og døre er i god tilstand Ingen tiltag ud over almindelig vedligehold Trappeopgange Hovedtrapperne er i middel tilstand. Linoleum er nedslidt, dog vurderes det at udskiftning ikke er nært forestående. Bagtrapper er ligeledes i middel tilstand. Trin er nedslidte, men brugbare. Lakken er pæn og almindelig vedligehold fortsættes. Indenfor 10 år udskiftes linoleum på hovedtrapper. Bagtrapper lakeres ca. hvert 10. år afhængig af slidtage Etageadskillelser Beboer Stenvinkelsvej 8A, st. th. oplyser at han ved istandsættelse af køkken for nyligt, reparerede etagebjælker, som var kraftligt nedbrudt. Det har ikke været muligt at inspicere om etagebjælker i andre lejligheder er ligeså nedbrudte. Niels oplyser at han ikke har hørt om lignende tilfælde. Det vurderes at der er tale om et lokalt tilfælde, sandsynligt pga. vandindgennemtrængning. Ingen tiltag 23 / 30

24 3.8. Tage, undertage, skorstene, tagvinduer, kviste og brandkarme Taget var generelt i god tilstand. Niels oplyser at de aldrig har haft problemer med vandindgennemtrængning. Niels oplyser at et par enkelt teglsten på Stenvinkelsvej 4-8A har været løse og er sat på plads igen for ca. 2 år siden. Taget skønnes at have en restlevetid på: Stenvinkelsvej 4-8A (tegl): år Undertagets levetid vil dog formentlig være mindre. Hvis tag og undertag er år gammelt vil undertaget have en restlevetid på år. Stenvinkelsvej 10 og Grønnehavevej 9 (eternitskifer med asbest): 30 år I undertaget Stenvinkelsvej 4-8A var der lavet huller for at ventilere tagrummet. Skorstene var i god stand. Tagvinduer var i middel tilstand. Der bør påregnes en udskiftning indenfor 10 år. Kviste blev var umiddelbart i god tilstand, men en nærmere inspektion fra lift skal foretages før tilstand kan vurderes korrekt. Der har ikke været problemer med vandindgennemtrængning. Fra gadeniveau ses at brandkarm mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 er løs. Tagkonstruktion holdes løbende under observation for vandindgennemtrængning. Eventuelle løse teglsten fastgøres når dette er nødvendigt. Reparation af brandkarm mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 skal foretages STRAKS af hensyn til nedstyrtningsfare. Alternativt skal fortovet spærres af indtil brandkarm er repareret. 24 / 30

25 3.9. Port mellem Stenvinkelsvej 8A og 10 Jerndragere over port er rustne og vurderes i dårlig tilstand Billede 26: Jerndrager ved port Jerndragere skal korrosionsbeskyttes til Korrosionskategori C4 høj. Korrosionsbeskyttelsen skal foretages af en certificeret overfladebehandler. Jerndragere sandblæses, herefter behandles profilerne med et system der kan efterleve korrosionskategori C4 høj. Det kan være op til den certificerede overfladebehandler at vælge hvilket produkt/system han arbejder med Tagnedløb, brønde, kloak m.m. Tagrender og nedløb vurderes være i middelstand. Hvor der er anvendt plast materiale ser installation mere skrøbelig ud. Løbende vedligeholdelse og udbedringer når der er synlige utætheder Faldstammer og afløbsinstallationer Faldstammer og afløb vurderes være i middel stand. Registrerede støbejernsrør i kælder havde en del overflade rust men der var ingen udblomstringer som tegn på gennemtæringer. Vacum ventiler er en nødløsning og bør ikke anvendes grundet de ofte sætter sig fast. 25 / 30

26 Løbende vedligeholdelse og udbedringer når der er synlige utætheder. Etablering af udluftning over tag hvor der er monteret vacumventiler Gasinstallationer I forhold til alderen på gasfyrene er den forventede levetid overskredet. Til trods herfor vurderes fyrene være lidt under middel og med en rest levetid på 5-10 år. Gasfyrene er dog ikke tidssvarende med hensyn til energiforbrug. Effektivitet skønnes kunne forbedres med ca % ved etablering af nye fyr. Løbende vedligeholdelse og service på fyr. Man bør afsætte et større beløb til en snarlig fremtidig udskiftning Varme en på varmesystemet vurderes at være middel. Løbende vedligeholdelse. Af energimæssige årsager bør man overveje at påføre isolering de få steder i kælderen hvor den mangler. Ligeledes kan man overveje at udskifte pumper til trykstyrede pumper for at spare på el forbruget. Begge investeringer vurderes at have en tilbagebetalingstid på under 5 år Brugsvand Rørinstallation og varmtvandsbeholder er over middel stand. Bæringer til rørsystem er flere steder udført således rørsystemet sidder løst og vurderes i disse områder for under middel. Mange steder har man kombineret rørmaterialer således levetiden unødvendigt forringes. Ved fremtidige reparationer af rørsystem skal man være opmærksom tærings problematikker og benytte sig af de korrekte materialer. Af energimæssige årsager bør man overveje at påføre isolering de mange steder i kælderen hvor den mangler. Investering vurderes at have en tilbagebetalingstid på under 5 år. 26 / 30

27 3.15. Ventilation en vurderes til at være middel. Ventilations princippet for boliger hvor en ventilator genere et overtryk med fugtigt luft i en ældre, måske ikke helt tæt kanal, er ikke optimal. Man kunne overveje at etablere fælles ventilator for flere boliger på loft. Kanaler på loft skal kondens isoleres El mv. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. Der er ikke udført registrering/tilstandsvurdering af el installationerne. 27 / 30

28 4. ØKONOMIOVERSIGT Priser er generelt baseret på erfaringstal. Der er ikke indhentet priser fra entreprenører på de aktuelle arbejder. Priser er ekskl. moms. Der bør altid indhentes skriftligt tilbud på arbejdet inden dette igangsættes og der bør foreligge en uddybende beskrivelse således at ydelserne er defineret inden tilbudsgivningen. Orbicon A/S er naturligvis behjælpelige med udarbejdelse af udbudsmateriale, hvis det ønskes. Bør holdes under løbende observation: Tagkonstruktion inkl. tårnet holdes under observation for vandindgennemtrængning. Brugsvand: Rørene holdes under observation for utætheder Bør udføres straks Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.8 Brandkarm repareres straks af hensyn til nedstyrtningsfare. 3.2 Facader, sokler, hovedgesims, bæltegesims, balustrader og lisener gennemgås af murer. Stillads Murer 1 mand 1 uge Stillads facade mod gade. Opsætning og leje 30 dage. Murer inkl. Materialer 3 mand 4 uger Betonaltaner 8 stk. mod gård repareres Stillads facade mod gård. Opsætning og leje 14 dage Murer inkl. materialer 2 mand 14 dage Betonaltaner 8 stk. mod gade repareres Betonaltaner mod gade gennemgås samtidig med stillads er opsat for renovering af facade. Murer inkl. materialer 2 mand 14 dage / 30

29 3.9 Korrosionsbeskyttelse af jerndrager, foretaget af en certificeret overfladebehandler. Overfladebehandler inkl. Materialer og rullestillads Løst siddende bæringer skal genmonteres, eller nye sættes op. Hvor der er benyttet hulbånd udskiftes disse til traditionelle rørbærere Gennemgang af systemet og opsætning eller genopsætning af bæringer. 1 VVSer i 2 dage incl. materialer Nedtagning af vacumventiler og etablering af faldstammer som føres over tag. Forlængelse af faldstamme incl. taggennemføring. 2 steder. 1 VVSer og 1 tagmand i 1 en dag incl. materialer Kondens isolering af 2 stk. afkastkanaler på loft. 1 mand 1 dag incl. materialer Bør udføres indenfor 5 år Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.1 Kældervægge: Løstsiddende puds afrenses og pudses op med et ikke cementholdigt produkt, som kalkmørtel, juramørtel. 3.2 Betontrappe til kælder Stenvinkelsvej 6 renoveres Murer inkl. Materialer Prisen er for 1 kælder. F.eks kælder under opgang Stenvinkelsvej 10. Murer 1 dag inkl. materialer / 30

30 4.3. Bør udføres indenfor 10 år Afsnit Bygningsdel Arbejdsløn/materialer Pris (kr.) 3.6 Hovedtrapper Udskiftning af linoleum (2 opgange har linoleum) Hovedtrapper Lakerede trappetrin i træ nedslibes og lakeres Tømrer inkl. materialer Aftagning af gammelt linoleum. 1 mand 1 uge pr. opgang (2 i alt) Udlægning af nyt. Messing forkantskinne genbruges Tømrer inkl. materialer 1 mand 2 uger pr. opgang (3 opgange i alt) Bagtrapper Lakerede trappetrin i træ nedslibes og lakeres 3.8 Udskiftning af tagvinduer Tømrer inkl. materialer 1 mand 2 uger pr. opgang (5 opgange i alt) Tømrer inkl. Vindue og stillads Pr. vindue 3.12 Gasfyr. Levering og montering af 2 nye gasfyr Udført af: Ole Byrn Orbicon A/S Christina Weber Østergaard Orbicon A/S 30 / 30

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Borups Plads 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-065421-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere