Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby"

Transkript

1 Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 8. oktober 2013 i afdelingen med deltagelse af følgende: Birgitte Krodal, DC, Lejerbo Jens Hammer, Varmemester VM Tommy Mortensen, FM, Afdelingsbestyrelsen

2 Bygningsoplysninger Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal Bygningsdelen oprettes/udbedres. er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, so Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal 1 God 2 2 Middel 66 3 Dårlig 3 4 Kritisk 0 I alt 71

3 11.tk.bel.0Vejbelægning/vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af stier og veje. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.bel.1Vejbelægning/fornyelse Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er i 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19 afsat kr. til fornyelse af tkr Middel vejbelægninger. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.heg.0 Låger/porte Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årligt midler til vedligehold af hegn og porte. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 12.tt.afl.sam.0 Kloakanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årlig afsat midler til rensning og inspicering af afdelingens kloakanlæg. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

4 12.tt.afl.broe.0 Brønde/dæksler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årlige midler til opretning af kloakbrønde og dæksler Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 12.tt.bly.sam.0 Belysning vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årlige midlertil vedligeholdelse af belysning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.0 Garager/ Ejendomskontor Tilstandsbeskrivelse God Garage er fra Der er afsat midler til vedligeholdelse af garager hvert 5. år. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.1 Fornyelse fællesområder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt til og med 2013/14 afsat kr. til istandsættelse af tkr Middel fællesområder mellem blokkene. Fra 2014/15 er afsat kr årligt.bænke og Dårlig grille.beløbet fjernes til hvert 5 år. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

5 13.ti.bor.1Havebænke/-borde Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af bænke og borde i det fri. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.0Legepladsudstyr Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse/servicekontrol af legepladser. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.1Maling legeplads Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til maling af legeplads hvert 2.år. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.2Nyt sand i kasser Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler hvert år til udskiftning af sand i sandkasser. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

6 13.ti.tav.0Skilte v/p-pladser Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr til nye skilte ved indkørsel til p-pladser 2013/14 og igen i Middel 2023/24. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.bus.0 Buske/kant vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af de grønne områder. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.grae.0 Græs Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til nye græsarealer. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.trae.0 Træer beskæring Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til beskæring af træer og buske. Ændres og forhøjes til tkr Middel 100 tkr fra 14/15 og fremover hvert 3.år Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

7 23.bk.tad.0 Tagbelægning Tilstandsbeskrivelse God Der skal afsættes midler til udskiftning af tagbelægninger ca. år 25/26 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 23.bk.tad.1 Tagpap rep. INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr 400,- t til skift af tagpap på hele institutionen.mogens indhenter tkr Middel tilbud til næste MV 2013 Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 23.bk.tak.0 Træ udhæng/beklædning INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til at stern, beklædning og øvrigt træværk som males Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 24.bk.ovf.0 Maling af Altaner + parterre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Altaner - gulve skal lægges med ind i vedligeholdelsesplan ved fraflytning. tkr Middel Parterre males efter behov. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

8 26.bk.0 Låsesystem Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse/fornyelse af låse, herunder brikker. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.1 Maling indg. Partier Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til maling af 86 døre for og bagdøre Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.2 Maling af Døre i gavle Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til maling af indgangsdøre i gavle. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.3 INST/ Hegn Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal smøres og justeres, døre og vinduerher mht tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

9 26.bk.4 maling af vinduer/døre INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til at vinduer og døre males i fornødent omfang. Beløbet Middel nedskrives med kr 10,- da vinduerne er i god stand. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.doer.0 Ovenlys/røglemme INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr 30,- t til udskiftning af et ovenlysvindue hvert 3 år beløbet tkr Middel nedsættes til hvert 3 år. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.0 Flyttelejligheder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.doer.0 Døre i indervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af toiletdøre de steder, hvor dørbladene tkr Middel rådner. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

10 31.bk.doer.1 låsemekanisme indv. døre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udsk. af indvendige låse. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.gul.0 Reparationer af parketgulv Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til nødreparationer gulvbelægning i lejligheder. Beløbet Middel slettet frem til 18/19 når vi har haft 5 års gennemgang. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.gul.1 Gulve INST Tilstandsbeskrivelse God. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.vaeg.0 Indervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udbedring af fugtskadede vægge mellem toilet og tkr Middel entre - der mangler fugtmembran på badeværelse. Beløbet ændres 13/14 til 200 t Dårlig kr.afventer svar fra reguleringskontoen. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

11 32.bi.bad.0 Brugsværdi badekar Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat til imødegåelse af afdelingens andel af brugsværdi 2 t. kr. pr. Middel badeværelse ved brug af kollektiv råderet. Beløbene er afsat efter skøn i antal. (5 Dårlig årligt) FVK undersøger forholdet nærmere Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.hvi.0Komfurer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God komfurer udskiftes med 10 års interval. Der er afsat midler til udskiftning af alle tkr Middel komfurer i 12/13 og 13/14 - Overføres til 2022/23. Der er årligt afsat midler til Dårlig nødvendig udskiftning af komfurer. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.hvi.1Køleskab Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Køleskabe udskiftes med 12 års interval. Der er i 2017/18 afsat midler til tkr Middel udskiftning af alle køleskabe. Der er årligt afsat midler til nødvendig udskiftning af Dårlig køleskabe. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.koek.0 Køkkenrenovering Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til forefaldende udskiftning af delelementer i køkkener tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

12 32.bi.ska.0 Skabsinventar Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til renovering i forbindelse med fraflytning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.van.sam.0 Udskiftning af vandarmaturer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af vandarmaturer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.var.sam.0 Radiatorer/ventiler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat kr. til løbende udskiftning af radiatorer og tkr Middel termostatventiler. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.var.sam.1 Motorventil/føler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af motorventiler samt følere tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

13 32.bt.ven.uar.0 Emhætter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af emhætter.emhætterne er udskiftet i tkr Middel forbindelse med renoveringen. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bi.koek.0 Renov. Køkken i selskabslokaler Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til renovering af køkken i selskabslokaler 2013/14 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bi.koek.1 Køkken - brugsværdi/kollektiv Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til imødegåelse af afdelingens andel af brugsværdi 10 t. kr. tkr Middel pr. køkken ved brug af kollektiv råderet. Nedsættes til kr pr. køkken fra Dårlig 2010/11. (10 køkkener årligt). FVK undersøger reglerne herfor. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.daek.0 Etagedæk og terrændæk Tilstandsbeskrivelse God Der skal afsættes midler 2012/13 til reparation af beskadigede murværker/fuger. Middel LI undersøger behov/økonomi til markvandring Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

14 41.bk.gul.0 Udstyr i fællesrum Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til gulvbelægning i selskabslokalerne i 2013/14 og hvert 10 år Middel frem Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.ovf.0 Maling af kældergange Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes penge til vedligehold af maling i kældergange/ gulve/ lofter.afventer tkr Middel reguleringskonto. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.ovf.1 Maling af opgange (4) Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr årligt til maling af opgange fra 2017/18 over 4 år. Middel Ændres til 350 tkr (11 opg.) fra 17/18 til 20/21 og hvert 10. år frem.balystrene Dårlig tages med her. JH kommer med pris. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bt.ven.sam.0 Ventil./service i selskabslok. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler årligt til service af ventilationsanlæg i selskabslokaler. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

15 51.Bt.afl.ops.0 Tagrender/nedløb rens Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til rensning af tagrender og nedløb. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 51.Bt.afl.ops.1 Etabl. Brusenicher Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til årlig etablering af brusenicher som erstatning af udtjente tkr Middel badekar. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 52.bt.bel.sam.0 Afbrydere/kontakter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af el- kontakter og lyskilder, udskydes til tkr Middel 16/17 pga. alt er nyt. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.bt.van.sam.0 Katolyse behandling Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler hvert 2. år til service af katolyseanlæggene samt udgifter i Middel forbindelse med udsyring af vekslere. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

16 54.bt.van.sam.1 Veksler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til udskiftning af v.v./vekslerplader startende med 12stk. Middel derefter 10 o.sv. hhv. reduceres med 10 t.kr. årlig. Afsluttes 2014/15 hvor nyt Dårlig program skal besluttes. Forhøjes til kr i årene til 2014/15 Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.bt.van.sam.2 Beholder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat kr. til udskiftning 1 stk. varmtvandsbeholder. I 2009/10 tkr Middel er afsat midler til udskiftning i 4 blokke. Derefter anslås 1 blok årligt hhv. 3 Dårlig stk./ og 2 stk./ Der er afsat kr /12 til 2013/14 (incl.) Kritisk kr fra 2014/15 og frem. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.Bt.van.pum.0 Pumper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af pumper til cirkulation af brugsvand. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.sam.0 Afregning spædevand Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Estimeret afgift på spædevand, tjekkes på næste MV 2013 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

17 55.bt.var.sam.1 CT veksler plader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af plader i v.v. CT-vekslere. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.pro.0 Fyringsanlæg/pumper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af cirkulationsvarmepumper tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 56.bt.0 Strygerulle lærred Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes hvert 2. år kr. til udskiftning af lærred på strygeruller. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 56.bt.1 Genanskaffelser vaskeri Tilstandsbeskrivelse God Vaskeriet er normeret med 2 stk. vaskemaskiner á 10 kg. 8 stk. vaskemaskiner Middel á 6 kg. 6 stk. tørretumblere 1 stk. centrifuge 1 stk. strygerulle. Der er afsat Dårlig midler til udskiftning af 6 kg. vaskemaskiner i 13/14 og 2x10 kg i 18/19. Normtallet Kritisk for vaskemaskiner á 6 kg påtænkes reduceret fra 8 til 7. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

18 57.bt.ven.sam.0 Tagventilation/service Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til servicering af tagventilatorer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 57.bt.ven.sam.1 Rensning ventilationskanaler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr til rensning af ventilationskanaler 2014/15 og fremover tkr Middel ca. hvert 8-10år.Skal det gøres oftere når emhætter køres igennem. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 57.bt.ven.sam.2 Ventilation Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning af ventilationsanlæg er sket i forbindelse med renoveringen i Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 58.bt.0 Komprimator Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til udskiftning af komprimator i 2013/14. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

19 58.bt.1 Service komprimator Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr til årlig service af komprimator. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 58.bt.kom.sam.0 Portringeanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af porttelefonanlæg. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 61.mk.tra.0 Traktorer lille Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr til ny lille traktor 2019/20 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 61.mk.tra.1 Traktorer stor Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til en ny stor traktor i 2024/25 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

20 61.mk.tra.2 Service alle maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til service og reparationer af maskinparken. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 62.mf.0 Brændstof til diverse maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Mogens ønsker kr 20,- afsat til brændstof udgifter diverse maskine tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 62.mu.red.0 Redskaber/maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af redskaber og små maskiner tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte resterende glødepærer. 6.219 kwh el 11.200 kr. 6.000 kr. 0,5 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte resterende glødepærer. 6.219 kwh el 11.200 kr. 6.000 kr. 0,5 år SIDE 1 AF 15 Adresse: Gåseholmvej 59 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-011077-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere