Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby"

Transkript

1 Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 8. oktober 2013 i afdelingen med deltagelse af følgende: Birgitte Krodal, DC, Lejerbo Jens Hammer, Varmemester VM Tommy Mortensen, FM, Afdelingsbestyrelsen

2 Bygningsoplysninger Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal Bygningsdelen oprettes/udbedres. er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, so Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal 1 God 2 2 Middel 66 3 Dårlig 3 4 Kritisk 0 I alt 71

3 11.tk.bel.0Vejbelægning/vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af stier og veje. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.bel.1Vejbelægning/fornyelse Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er i 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19 afsat kr. til fornyelse af tkr Middel vejbelægninger. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.heg.0 Låger/porte Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årligt midler til vedligehold af hegn og porte. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 12.tt.afl.sam.0 Kloakanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årlig afsat midler til rensning og inspicering af afdelingens kloakanlæg. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

4 12.tt.afl.broe.0 Brønde/dæksler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årlige midler til opretning af kloakbrønde og dæksler Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 12.tt.bly.sam.0 Belysning vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årlige midlertil vedligeholdelse af belysning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.0 Garager/ Ejendomskontor Tilstandsbeskrivelse God Garage er fra Der er afsat midler til vedligeholdelse af garager hvert 5. år. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.1 Fornyelse fællesområder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt til og med 2013/14 afsat kr. til istandsættelse af tkr Middel fællesområder mellem blokkene. Fra 2014/15 er afsat kr årligt.bænke og Dårlig grille.beløbet fjernes til hvert 5 år. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

5 13.ti.bor.1Havebænke/-borde Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af bænke og borde i det fri. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.0Legepladsudstyr Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse/servicekontrol af legepladser. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.1Maling legeplads Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til maling af legeplads hvert 2.år. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.2Nyt sand i kasser Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler hvert år til udskiftning af sand i sandkasser. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

6 13.ti.tav.0Skilte v/p-pladser Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr til nye skilte ved indkørsel til p-pladser 2013/14 og igen i Middel 2023/24. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.bus.0 Buske/kant vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af de grønne områder. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.grae.0 Græs Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til nye græsarealer. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.trae.0 Træer beskæring Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til beskæring af træer og buske. Ændres og forhøjes til tkr Middel 100 tkr fra 14/15 og fremover hvert 3.år Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

7 23.bk.tad.0 Tagbelægning Tilstandsbeskrivelse God Der skal afsættes midler til udskiftning af tagbelægninger ca. år 25/26 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 23.bk.tad.1 Tagpap rep. INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr 400,- t til skift af tagpap på hele institutionen.mogens indhenter tkr Middel tilbud til næste MV 2013 Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 23.bk.tak.0 Træ udhæng/beklædning INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til at stern, beklædning og øvrigt træværk som males Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 24.bk.ovf.0 Maling af Altaner + parterre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Altaner - gulve skal lægges med ind i vedligeholdelsesplan ved fraflytning. tkr Middel Parterre males efter behov. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

8 26.bk.0 Låsesystem Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse/fornyelse af låse, herunder brikker. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.1 Maling indg. Partier Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til maling af 86 døre for og bagdøre Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.2 Maling af Døre i gavle Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til maling af indgangsdøre i gavle. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.3 INST/ Hegn Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal smøres og justeres, døre og vinduerher mht tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

9 26.bk.4 maling af vinduer/døre INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til at vinduer og døre males i fornødent omfang. Beløbet Middel nedskrives med kr 10,- da vinduerne er i god stand. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.doer.0 Ovenlys/røglemme INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr 30,- t til udskiftning af et ovenlysvindue hvert 3 år beløbet tkr Middel nedsættes til hvert 3 år. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.0 Flyttelejligheder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.doer.0 Døre i indervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af toiletdøre de steder, hvor dørbladene tkr Middel rådner. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

10 31.bk.doer.1 låsemekanisme indv. døre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udsk. af indvendige låse. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.gul.0 Reparationer af parketgulv Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til nødreparationer gulvbelægning i lejligheder. Beløbet Middel slettet frem til 18/19 når vi har haft 5 års gennemgang. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.gul.1 Gulve INST Tilstandsbeskrivelse God. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.vaeg.0 Indervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udbedring af fugtskadede vægge mellem toilet og tkr Middel entre - der mangler fugtmembran på badeværelse. Beløbet ændres 13/14 til 200 t Dårlig kr.afventer svar fra reguleringskontoen. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

11 32.bi.bad.0 Brugsværdi badekar Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat til imødegåelse af afdelingens andel af brugsværdi 2 t. kr. pr. Middel badeværelse ved brug af kollektiv råderet. Beløbene er afsat efter skøn i antal. (5 Dårlig årligt) FVK undersøger forholdet nærmere Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.hvi.0Komfurer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God komfurer udskiftes med 10 års interval. Der er afsat midler til udskiftning af alle tkr Middel komfurer i 12/13 og 13/14 - Overføres til 2022/23. Der er årligt afsat midler til Dårlig nødvendig udskiftning af komfurer. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.hvi.1Køleskab Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Køleskabe udskiftes med 12 års interval. Der er i 2017/18 afsat midler til tkr Middel udskiftning af alle køleskabe. Der er årligt afsat midler til nødvendig udskiftning af Dårlig køleskabe. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.koek.0 Køkkenrenovering Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til forefaldende udskiftning af delelementer i køkkener tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

12 32.bi.ska.0 Skabsinventar Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til renovering i forbindelse med fraflytning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.van.sam.0 Udskiftning af vandarmaturer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af vandarmaturer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.var.sam.0 Radiatorer/ventiler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat kr. til løbende udskiftning af radiatorer og tkr Middel termostatventiler. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.var.sam.1 Motorventil/føler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af motorventiler samt følere tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

13 32.bt.ven.uar.0 Emhætter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af emhætter.emhætterne er udskiftet i tkr Middel forbindelse med renoveringen. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bi.koek.0 Renov. Køkken i selskabslokaler Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til renovering af køkken i selskabslokaler 2013/14 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bi.koek.1 Køkken - brugsværdi/kollektiv Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til imødegåelse af afdelingens andel af brugsværdi 10 t. kr. tkr Middel pr. køkken ved brug af kollektiv råderet. Nedsættes til kr pr. køkken fra Dårlig 2010/11. (10 køkkener årligt). FVK undersøger reglerne herfor. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.daek.0 Etagedæk og terrændæk Tilstandsbeskrivelse God Der skal afsættes midler 2012/13 til reparation af beskadigede murværker/fuger. Middel LI undersøger behov/økonomi til markvandring Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

14 41.bk.gul.0 Udstyr i fællesrum Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til gulvbelægning i selskabslokalerne i 2013/14 og hvert 10 år Middel frem Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.ovf.0 Maling af kældergange Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes penge til vedligehold af maling i kældergange/ gulve/ lofter.afventer tkr Middel reguleringskonto. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.ovf.1 Maling af opgange (4) Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr årligt til maling af opgange fra 2017/18 over 4 år. Middel Ændres til 350 tkr (11 opg.) fra 17/18 til 20/21 og hvert 10. år frem.balystrene Dårlig tages med her. JH kommer med pris. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bt.ven.sam.0 Ventil./service i selskabslok. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler årligt til service af ventilationsanlæg i selskabslokaler. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

15 51.Bt.afl.ops.0 Tagrender/nedløb rens Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til rensning af tagrender og nedløb. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 51.Bt.afl.ops.1 Etabl. Brusenicher Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til årlig etablering af brusenicher som erstatning af udtjente tkr Middel badekar. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 52.bt.bel.sam.0 Afbrydere/kontakter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af el- kontakter og lyskilder, udskydes til tkr Middel 16/17 pga. alt er nyt. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.bt.van.sam.0 Katolyse behandling Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler hvert 2. år til service af katolyseanlæggene samt udgifter i Middel forbindelse med udsyring af vekslere. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

16 54.bt.van.sam.1 Veksler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til udskiftning af v.v./vekslerplader startende med 12stk. Middel derefter 10 o.sv. hhv. reduceres med 10 t.kr. årlig. Afsluttes 2014/15 hvor nyt Dårlig program skal besluttes. Forhøjes til kr i årene til 2014/15 Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.bt.van.sam.2 Beholder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat kr. til udskiftning 1 stk. varmtvandsbeholder. I 2009/10 tkr Middel er afsat midler til udskiftning i 4 blokke. Derefter anslås 1 blok årligt hhv. 3 Dårlig stk./ og 2 stk./ Der er afsat kr /12 til 2013/14 (incl.) Kritisk kr fra 2014/15 og frem. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.Bt.van.pum.0 Pumper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af pumper til cirkulation af brugsvand. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.sam.0 Afregning spædevand Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Estimeret afgift på spædevand, tjekkes på næste MV 2013 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

17 55.bt.var.sam.1 CT veksler plader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af plader i v.v. CT-vekslere. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.pro.0 Fyringsanlæg/pumper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af cirkulationsvarmepumper tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 56.bt.0 Strygerulle lærred Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes hvert 2. år kr. til udskiftning af lærred på strygeruller. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 56.bt.1 Genanskaffelser vaskeri Tilstandsbeskrivelse God Vaskeriet er normeret med 2 stk. vaskemaskiner á 10 kg. 8 stk. vaskemaskiner Middel á 6 kg. 6 stk. tørretumblere 1 stk. centrifuge 1 stk. strygerulle. Der er afsat Dårlig midler til udskiftning af 6 kg. vaskemaskiner i 13/14 og 2x10 kg i 18/19. Normtallet Kritisk for vaskemaskiner á 6 kg påtænkes reduceret fra 8 til 7. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

18 57.bt.ven.sam.0 Tagventilation/service Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til servicering af tagventilatorer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 57.bt.ven.sam.1 Rensning ventilationskanaler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr til rensning af ventilationskanaler 2014/15 og fremover tkr Middel ca. hvert 8-10år.Skal det gøres oftere når emhætter køres igennem. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 57.bt.ven.sam.2 Ventilation Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning af ventilationsanlæg er sket i forbindelse med renoveringen i Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 58.bt.0 Komprimator Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til udskiftning af komprimator i 2013/14. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

19 58.bt.1 Service komprimator Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr til årlig service af komprimator. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 58.bt.kom.sam.0 Portringeanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af porttelefonanlæg. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 61.mk.tra.0 Traktorer lille Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr til ny lille traktor 2019/20 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 61.mk.tra.1 Traktorer stor Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til en ny stor traktor i 2024/25 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

20 61.mk.tra.2 Service alle maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til service og reparationer af maskinparken. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 62.mf.0 Brændstof til diverse maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Mogens ønsker kr 20,- afsat til brændstof udgifter diverse maskine tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 62.mu.red.0 Redskaber/maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af redskaber og små maskiner tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Org.nr. 315, Holbæk. Afd. 123-0, Vangkvarter-Holbæk Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 601-0, Kirkebjerg, 2605 Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 601-0, Kirkebjerg, 2605 Brøndby Afdeling 601-0, Kirkebjerg, 2605 Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting,

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 603-0, Brokær, 2605 Brøndby

Tilstandsrapport. Afdeling 603-0, Brokær, 2605 Brøndby Afdeling 603-0, Brokær, 2605 Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting,

Læs mere

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 2015 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre

Tilstandsrapport. Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Afdeling 060-0, Milestedet, Rødovre Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som

Læs mere

Tilstandsrapport 2011

Tilstandsrapport 2011 Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken 2011 Afdeling 187-0, Flintemarken, Søllerød Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting,

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 604-0, Brøndby Nord, Brøndby Nord

Tilstandsrapport. Afdeling 604-0, Brøndby Nord, Brøndby Nord Afdeling 604-0, Brøndby Nord, Brøndby Nord Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse

Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse Org.nr. 230, Rudersdal. Afd. 187-0, Flintemarken Vedligeholdelsesplan for planlagt vedligeholdelse og fornyelse for perioden Afdeling 187-0, Flintemarken - Søllerød Lejerbo Huginsvej 1 B 01.05.2014-30.04.2015

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335. Afdeling 9 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 693 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 57,9

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 249-0, Bøgevænget, Brande. 11. juni 2013

Tilstandsrapport. Afdeling 249-0, Bøgevænget, Brande. 11. juni 2013 Org.nr. 653, Brande. Afd. 249-0, Bøgevænget 11. juni 2013 Afdeling 249-0, Bøgevænget, Brande Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 22

TIL BEBOERNE I AFDELING 22 TIL BEBOERNE I AFDELING 22 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59. Afdeling 7 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 599 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 64,49

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2.

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51 36 2. Budget 2015 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger 32 32 2.091,9 Garager 15 3 0,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt 51

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015

fsb Afdeling 1.46 Skolevangen II Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/3 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 58 58,0 3.784,1 Lejligheder i alt 58 58,0

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1906 - overtaget af fsb pr. 1/1-1999 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 11 11,0 759,0

Læs mere

Servicekonceptet. servicekonceptet 1

Servicekonceptet. servicekonceptet 1 Servicekonceptet servicekonceptet 1 Servicekoncept Det er afdelingsbestyrelsens ansvar at sikre, at ejendomskontoret er bekendt med beboernes ønsker til ren- og vedligeholdelsen på afdelingens inde- og

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33 1menBo Til beboerne i afdeling 33 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk wwwalmenboaarhusdk CVR 59645013 3. september

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 60, Milestedet, Rødovre. juli 2013

Tilstandsrapport. Afdeling 60, Milestedet, Rødovre. juli 2013 Org.nr. 175, Rødovre. Afd. 60, Milestedet juli 2013 Afdeling 60, Milestedet, Rødovre Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

Budget for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010. Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30-414 Rådhusparken 2

Budget for afdeling 020 01.01.2010-31.12.2010. Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej 30-414 Rådhusparken 2 Almene Boliger Driftsbudget Budget for afdeling 020 01.01.2010 31.12.2010 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF BLF Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: 469 20 161 Navn: Navn: Navn: Glostrup

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40.

DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40. DVBygningsdel Version=1.1 t t Bygningsdele i terræn 1 J J 1 tk tk Terræn konstruktion 2 J J 2 tk.bel tk.bel Belægninger [SfB 40.2, 40.3, 40.4, 40.5] 3 J J 3 tk.bro tk.bro Broer [SfB 20.5] 3 J J 4 tk.heg

Læs mere

fsb Afdeling 1.88 Prater Budget 2015

fsb Afdeling 1.88 Prater Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1988 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 66 66,0 5.590,2 Lejligheder i alt 66 66,0 5.590,2

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1957 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173,00 18.026,50 Lejligheder i alt 173,00 173,00 18.026,50

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Asgård (21)0 UDV 3 12491 *Murværk - Løbende reparation af murværk 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 (27)0 UDV 2 12486 *Skotrender - Løbende udskiftning

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge Lov

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Til beboerne i afdeling 6 r[menbo AARHUS Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frycenlunds Allé 8 Puslrjoks 1243 61o ornus V Telefon 8938 2001) pnst@alrnenbo-aarhus dk wwwalmenbo aarhus.dk CVI? 59645013 22.

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 28

TIL BEBOERNE I AFDELING 28 TIL BEBOERNE I AFDELING 28 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Bispebjerg Bakke Ibrugtagningsår: 1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 178,00 178,00 10.847,00 Erhverv 2,00 5,00 287,50 Antennepositioner

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016

fsb Afdeling 1.39 Stakhaven Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1954-56 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 143 143,0 10.641,6 Lejligheder i alt 143

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 33

TIL BEBOERNE I AFDELING 33 TIL BEBOERNE I AFDELING 33 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Rosenvej 12, 2950 Vedbæk 9. november 2014 H-14-01393-0167 230-5472 Rune Andersen Som sælger eller

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016

fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 01/10-2001 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 357 357,0 27.806,0 Lejligheder i alt 357

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME OG DE KOMMUNALE LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 11. december 2012 I DENNE GUIDE FINDER DU INDHOLD SIDE 1. Bygning udvendigt 5 2. Terræn

Læs mere

Midtjysk Boligselskab Afd.39

Midtjysk Boligselskab Afd.39 Midtjysk Boligselskab Afd.39 Beboermøde 24.10.2016-Præsentation 1 Situationsplan Nye støttevægge og belægninger Nye græsarealer og planter Nyt asfalt på p-pladser Grill og opholdspladser Nyt udv. Belysning,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Østerkildevej 14, 2820 Gentofte 16. september 2015 H-15-02543-0350 157-231588 Laust Hällberg Som sælger

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Hammervænget 12, Lov, Næstved 13. august 2015 H-15-01490-0152 370-5940 Jesper Elin Som sælger eller

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Færøvej 20, 4293 Dianalund 29. april 2015 H-15-02833-0085 Kommunenr./ Ejendomsnr. 340/1956 HE-konsulent Anders Bruun Madsen Som sælger

Læs mere

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Hvad er råderet Råderetten blev indført i lovgivningen i 1993 og er siden blevet udvidet, og er nu fastlagt i lejeloven 62.a, lov om almene boliger og bekendtgørelse

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 218-1, Wilders Plads, København K.

Tilstandsrapport. Afdeling 218-1, Wilders Plads, København K. Afdeling 218-1, Wilders Plads, København K. Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Hyldebakken 8, 3630 Jægerspris 23. februar 2016 H-16-00294-0031 250-9864 Find Madsen Som sælger eller

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 23

TIL BEBOERNE I AFDELING 23 TIL BEBOERNE I AFDELING 23 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber.

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber. Lejerbo Rødovre Råderet Gældende for: Afd. 60, Maglekær Gældende fra: 1. Juli. 2009. Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret. Emnet for de følgende sider er den individuelle råderet.

Læs mere

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015

fsb Afdeling 1.96 Pia Hus Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1985-86 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 38 38,0 3.054,9 Lejligheder i alt 38 38,0

Læs mere

fsb Afdeling 22.22 Sjællandsgade 22 Budget 2016

fsb Afdeling 22.22 Sjællandsgade 22 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/2-1988 overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 52 52,0 1.604,0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Hjejlevej 1-11, 2-16. Afdeling 12 B/C. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Hjejlevej 1-11, 2-16. Afdeling 12 B/C. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Hjejlevej 1-11, 2-16 Afdeling 12 B/C Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Bilskov Jespersen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kirkegade 3 8881 Thorsø Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14607 Matr. nr./ejerlav 8g, Thorsø By, Thorsø EBAS sagsnr.

Læs mere

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar 2016 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere