Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport. Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby"

Transkript

1 Afdeling 157-0, Daruplund, Brøndby Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 8. oktober 2013 i afdelingen med deltagelse af følgende: Birgitte Krodal, DC, Lejerbo Jens Hammer, Varmemester VM Tommy Mortensen, FM, Afdelingsbestyrelsen

2 Bygningsoplysninger Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal Bygningsdelen oprettes/udbedres. er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, so Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal 1 God 2 2 Middel 66 3 Dårlig 3 4 Kritisk 0 I alt 71

3 11.tk.bel.0Vejbelægning/vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af stier og veje. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.bel.1Vejbelægning/fornyelse Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er i 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19 afsat kr. til fornyelse af tkr Middel vejbelægninger. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.heg.0 Låger/porte Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årligt midler til vedligehold af hegn og porte. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 12.tt.afl.sam.0 Kloakanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årlig afsat midler til rensning og inspicering af afdelingens kloakanlæg. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

4 12.tt.afl.broe.0 Brønde/dæksler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årlige midler til opretning af kloakbrønde og dæksler Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 12.tt.bly.sam.0 Belysning vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat årlige midlertil vedligeholdelse af belysning tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.0 Garager/ Ejendomskontor Tilstandsbeskrivelse God Garage er fra Der er afsat midler til vedligeholdelse af garager hvert 5. år. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.1 Fornyelse fællesområder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt til og med 2013/14 afsat kr. til istandsættelse af tkr Middel fællesområder mellem blokkene. Fra 2014/15 er afsat kr årligt.bænke og Dårlig grille.beløbet fjernes til hvert 5 år. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

5 13.ti.bor.1Havebænke/-borde Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af bænke og borde i det fri. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.0Legepladsudstyr Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse/servicekontrol af legepladser. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.1Maling legeplads Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til maling af legeplads hvert 2.år. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.2Nyt sand i kasser Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler hvert år til udskiftning af sand i sandkasser. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

6 13.ti.tav.0Skilte v/p-pladser Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr til nye skilte ved indkørsel til p-pladser 2013/14 og igen i Middel 2023/24. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.bus.0 Buske/kant vedligehold Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af de grønne områder. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.grae.0 Græs Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til nye græsarealer. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.trae.0 Træer beskæring Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til beskæring af træer og buske. Ændres og forhøjes til tkr Middel 100 tkr fra 14/15 og fremover hvert 3.år Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

7 23.bk.tad.0 Tagbelægning Tilstandsbeskrivelse God Der skal afsættes midler til udskiftning af tagbelægninger ca. år 25/26 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 23.bk.tad.1 Tagpap rep. INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr 400,- t til skift af tagpap på hele institutionen.mogens indhenter tkr Middel tilbud til næste MV 2013 Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 23.bk.tak.0 Træ udhæng/beklædning INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til at stern, beklædning og øvrigt træværk som males Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 24.bk.ovf.0 Maling af Altaner + parterre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Altaner - gulve skal lægges med ind i vedligeholdelsesplan ved fraflytning. tkr Middel Parterre males efter behov. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

8 26.bk.0 Låsesystem Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse/fornyelse af låse, herunder brikker. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.1 Maling indg. Partier Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til maling af 86 døre for og bagdøre Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.2 Maling af Døre i gavle Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til maling af indgangsdøre i gavle. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.3 INST/ Hegn Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der skal smøres og justeres, døre og vinduerher mht tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

9 26.bk.4 maling af vinduer/døre INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til at vinduer og døre males i fornødent omfang. Beløbet Middel nedskrives med kr 10,- da vinduerne er i god stand. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.doer.0 Ovenlys/røglemme INST Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr 30,- t til udskiftning af et ovenlysvindue hvert 3 år beløbet tkr Middel nedsættes til hvert 3 år. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.0 Flyttelejligheder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.doer.0 Døre i indervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af toiletdøre de steder, hvor dørbladene tkr Middel rådner. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

10 31.bk.doer.1 låsemekanisme indv. døre Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udsk. af indvendige låse. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.gul.0 Reparationer af parketgulv Tilstandsbeskrivelse God Der er årligt afsat midler til nødreparationer gulvbelægning i lejligheder. Beløbet Middel slettet frem til 18/19 når vi har haft 5 års gennemgang. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.gul.1 Gulve INST Tilstandsbeskrivelse God. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.vaeg.0 Indervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udbedring af fugtskadede vægge mellem toilet og tkr Middel entre - der mangler fugtmembran på badeværelse. Beløbet ændres 13/14 til 200 t Dårlig kr.afventer svar fra reguleringskontoen. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

11 32.bi.bad.0 Brugsværdi badekar Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat til imødegåelse af afdelingens andel af brugsværdi 2 t. kr. pr. Middel badeværelse ved brug af kollektiv råderet. Beløbene er afsat efter skøn i antal. (5 Dårlig årligt) FVK undersøger forholdet nærmere Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.hvi.0Komfurer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God komfurer udskiftes med 10 års interval. Der er afsat midler til udskiftning af alle tkr Middel komfurer i 12/13 og 13/14 - Overføres til 2022/23. Der er årligt afsat midler til Dårlig nødvendig udskiftning af komfurer. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.hvi.1Køleskab Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Køleskabe udskiftes med 12 års interval. Der er i 2017/18 afsat midler til tkr Middel udskiftning af alle køleskabe. Der er årligt afsat midler til nødvendig udskiftning af Dårlig køleskabe. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bi.koek.0 Køkkenrenovering Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til forefaldende udskiftning af delelementer i køkkener tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

12 32.bi.ska.0 Skabsinventar Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til renovering i forbindelse med fraflytning. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.van.sam.0 Udskiftning af vandarmaturer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af vandarmaturer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.var.sam.0 Radiatorer/ventiler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat kr. til løbende udskiftning af radiatorer og tkr Middel termostatventiler. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 32.bt.var.sam.1 Motorventil/føler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af motorventiler samt følere tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

13 32.bt.ven.uar.0 Emhætter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af emhætter.emhætterne er udskiftet i tkr Middel forbindelse med renoveringen. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bi.koek.0 Renov. Køkken i selskabslokaler Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til renovering af køkken i selskabslokaler 2013/14 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bi.koek.1 Køkken - brugsværdi/kollektiv Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til imødegåelse af afdelingens andel af brugsværdi 10 t. kr. tkr Middel pr. køkken ved brug af kollektiv råderet. Nedsættes til kr pr. køkken fra Dårlig 2010/11. (10 køkkener årligt). FVK undersøger reglerne herfor. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.daek.0 Etagedæk og terrændæk Tilstandsbeskrivelse God Der skal afsættes midler 2012/13 til reparation af beskadigede murværker/fuger. Middel LI undersøger behov/økonomi til markvandring Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

14 41.bk.gul.0 Udstyr i fællesrum Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til gulvbelægning i selskabslokalerne i 2013/14 og hvert 10 år Middel frem Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.ovf.0 Maling af kældergange Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes penge til vedligehold af maling i kældergange/ gulve/ lofter.afventer tkr Middel reguleringskonto. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.ovf.1 Maling af opgange (4) Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr årligt til maling af opgange fra 2017/18 over 4 år. Middel Ændres til 350 tkr (11 opg.) fra 17/18 til 20/21 og hvert 10. år frem.balystrene Dårlig tages med her. JH kommer med pris. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bt.ven.sam.0 Ventil./service i selskabslok. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler årligt til service af ventilationsanlæg i selskabslokaler. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

15 51.Bt.afl.ops.0 Tagrender/nedløb rens Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til rensning af tagrender og nedløb. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 51.Bt.afl.ops.1 Etabl. Brusenicher Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til årlig etablering af brusenicher som erstatning af udtjente tkr Middel badekar. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 52.bt.bel.sam.0 Afbrydere/kontakter Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af el- kontakter og lyskilder, udskydes til tkr Middel 16/17 pga. alt er nyt. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.bt.van.sam.0 Katolyse behandling Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler hvert 2. år til service af katolyseanlæggene samt udgifter i Middel forbindelse med udsyring af vekslere. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

16 54.bt.van.sam.1 Veksler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er afsat midler til udskiftning af v.v./vekslerplader startende med 12stk. Middel derefter 10 o.sv. hhv. reduceres med 10 t.kr. årlig. Afsluttes 2014/15 hvor nyt Dårlig program skal besluttes. Forhøjes til kr i årene til 2014/15 Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.bt.van.sam.2 Beholder Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat kr. til udskiftning 1 stk. varmtvandsbeholder. I 2009/10 tkr Middel er afsat midler til udskiftning i 4 blokke. Derefter anslås 1 blok årligt hhv. 3 Dårlig stk./ og 2 stk./ Der er afsat kr /12 til 2013/14 (incl.) Kritisk kr fra 2014/15 og frem. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.Bt.van.pum.0 Pumper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af pumper til cirkulation af brugsvand. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.sam.0 Afregning spædevand Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Estimeret afgift på spædevand, tjekkes på næste MV 2013 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

17 55.bt.var.sam.1 CT veksler plader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af plader i v.v. CT-vekslere. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.pro.0 Fyringsanlæg/pumper Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af cirkulationsvarmepumper tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 56.bt.0 Strygerulle lærred Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes hvert 2. år kr. til udskiftning af lærred på strygeruller. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 56.bt.1 Genanskaffelser vaskeri Tilstandsbeskrivelse God Vaskeriet er normeret med 2 stk. vaskemaskiner á 10 kg. 8 stk. vaskemaskiner Middel á 6 kg. 6 stk. tørretumblere 1 stk. centrifuge 1 stk. strygerulle. Der er afsat Dårlig midler til udskiftning af 6 kg. vaskemaskiner i 13/14 og 2x10 kg i 18/19. Normtallet Kritisk for vaskemaskiner á 6 kg påtænkes reduceret fra 8 til 7. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

18 57.bt.ven.sam.0 Tagventilation/service Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til servicering af tagventilatorer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 57.bt.ven.sam.1 Rensning ventilationskanaler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr til rensning af ventilationskanaler 2014/15 og fremover tkr Middel ca. hvert 8-10år.Skal det gøres oftere når emhætter køres igennem. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 57.bt.ven.sam.2 Ventilation Tilstandsbeskrivelse God Udskiftning af ventilationsanlæg er sket i forbindelse med renoveringen i Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 58.bt.0 Komprimator Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til udskiftning af komprimator i 2013/14. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

19 58.bt.1 Service komprimator Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der afsættes kr til årlig service af komprimator. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 58.bt.kom.sam.0 Portringeanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til vedligeholdelse af porttelefonanlæg. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 61.mk.tra.0 Traktorer lille Tilstandsbeskrivelse God Der afsættes kr til ny lille traktor 2019/20 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 61.mk.tra.1 Traktorer stor Tilstandsbeskrivelse God Der er afsat midler til en ny stor traktor i 2024/25 Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

20 61.mk.tra.2 Service alle maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til service og reparationer af maskinparken. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 62.mf.0 Brændstof til diverse maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Mogens ønsker kr 20,- afsat til brændstof udgifter diverse maskine tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 62.mu.red.0 Redskaber/maskiner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der er årligt afsat midler til udskiftning af redskaber og små maskiner tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Strynøvej 7, 4700 Næstved 18. maj 2015 H-15-02034-0160 370-020870 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Telefon 8938 2000 Til beboerne i afdeling 7 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE CVA 59645013 www.almenboaarhus.dk

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 42 LmenBo Til beboerne i afdeling 42 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013 28. august 2012

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Lejerbo Brøndby. Råderet. gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden

Lejerbo Brøndby. Råderet. gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden Lejerbo Brøndby Råderet gældende for: Afd. 90 Gildhøj Afd. 94 Dammene Afd. 157 Lunden Gældende fra 1. juli 2006 Råderet Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret Individuel råderet Reglerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Budget 2016. Afdeling 16.47 Lundebjerg. Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12

Budget 2016. Afdeling 16.47 Lundebjerg. Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1961/65 og 1/12-89 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 486,00 486,00 37.361,00 Ældreboliger 28,00 28,00 1.802,00

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010.

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. VBA Råderetskatalog Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. Forord Sådan bruger du din råderet: Det være attraktivt at bo alment,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

8 - Kommunal administration i lejede bygninger.

8 - Kommunal administration i lejede bygninger. U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]8 Administrationsbyg.-leje

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8 Kontortid 9. Eventuelt REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE CVR 59645013 Telefon 8938 2000 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus wwwalrnenboaarhus.dk Boligorgarilsationen LmenBo fælleslokalet

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 Vedligeholdelsesplan 2013 Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Mappingtabel, bygningsdele. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 7 Mappingtabel, bygningsdele Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 7.1 Formål og anvendelse 3 7.2 Mapping fra SfB 5 7.3 Mapping fra gammel konto 115 og 116 (det almene byggeri)

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen

Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud fra: Steen Pedersen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 3. juni 2014 Til stede: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Lise Christensen, Niels Peter Rasmussen, Tina Rasmussen og Hanne Rasmussen. Afbud

Læs mere

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.)

Aftale med firma (navn, tlf, kontaktperson, kontrakt periode mv.) Vedligeholdelsesplan for ejerforeningen Isefjord (oprettet juli 2007) Revision 2 januar 2014 af SKC Se altid i "drift og vedligeholdelsesmapperne" og tegninger på bestyrelses kontoret ENERGIRAPPORT Emne

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Salgsopstilling for salg af andelsbolig

Salgsopstilling for salg af andelsbolig Salgsopstilling for salg af andelsbolig Vedr. A/B Kyndby Huse Adresse: Strandhøj 25, 363 Jægerspris Lejlighedens bruttoareal: 89,58 m 2 Lejlighedsnr.: 1-158-53-4 Forventet overtagelse: Efter aftale med

Læs mere

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær

Ejendomsfunktionær. Ejendomsfunktionær ARBEJDSOPGAVER MAND. TIRSD. ONS. TORSD. FRED. E.B. MÅNED 1/4 ÅR 1/2 ÅR ÅR Dagrenovation Evt. ændringer helligdage Dagrenovation Containervask Genbrugsgård Grønne affaldsspande Tømning aviser Storskrald

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ladegårdskollegiet afdeling 23 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 35 den 24. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anne-Line Schmidt Signe Bjerremand

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere