PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S"

Transkript

1 Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet og miljø Afsnit 2: Planlægning og risikovurdering Afsnit 3: Skemaer til opfølgning SB bilag 5

2 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL DEL INDLEDNING KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN Eksisterende forhold Særlige forbehold Tidsplan for sikkerhedsrisici RISIKOBEHÆFTEDE FORHOLD Håndtering af tunge vindueselementer Arbejde i krybekælder Elementmontage KONTAKTPERSONER I ORGANISATIONEN SIKKERHEDSORGANISATION: BYGGEPLADSENS ORGANISATION ANSVARLIGE FOR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering Formidling af PSS FÆLLES REGLER PÅ PLADSEN

3 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1. GENEREL DEL 1.1. INDLEDNING Nærværende PSS - Plan for Sikkerhed og Sundhed, udgør Qarsoq tegnestue ApS s oplæg for en dynamisk arbejdsmiljøpolitik på nærværende byggesag. Nærværende PSS er udarbejdet som del af udbudsmaterialet for at fastlægge ansvarsområder i udførelsesfasen, herunder prissætning. Nærværende PSS er opdelt i 3 afsnit. Afsnit 1: Kvalitet og miljø Afsnit 1 indeholder de generelle oplysninger om byggesagen, byggepladsen, tidsplan, risikobehæftede forhold og byggepladsens organisationsplan. Herunder beskrives generelle procedure for sikkerhedsorganisations arbejde, samt koordineringsplan for sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Afsnit 2: Planlægning og risikovurdering Afsnit 2 beskriver byggepladsens fælles sikkerhedsforanstaltninger, som information for entreprenørernes risikovurdering ifm sikkerhed og sundhed. Afsnittet udgør et udgangspunkt for de overvejelser som sikkerhedsorganisationen bør gøre sig, samt et dokumentarisk grundlag for udarbejdelse af en plan for Sikkerhed og Sundhed tilpasset den aktuelle byggeopgave. Afsnit 3: Skemaer til opfølgning Afsnit 3 indeholder tjeklister og skemaer som er nødvendige for gennemførelse af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen, samt oplæg til dagsordenpunkter til fremtidige sikkerhedsmøder. Denne del er et oplæg til udarbejdelse af alle entreprenører på byggepladsen og skal danne grundlag for den løbende ajourføring af nærværende plan for sikkerhed og sundhed. 2

4 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.2. KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN Bygherren Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S ønsker at udvide eksisterende ældrecenteret Ippiarsuk, med handicapgenoptræningscentret i Nuuk. Arbejdspladsens beliggenhed placeres i et delområde D af lokalplan 3A3-7, Attartup Timaa som tilbygning for eksisterende centerbygning i ældrecentret, fremgår af tegninger hhv. A001-0 og I samt byggepladsindretningsplan i henhold til SB bilag 4. Bebyggelsen omfatter ca. 460 m² i grundplan Eksisterende forhold Byggefeltet er beliggende i et område med meget lidt kupering af terrænet og med god plads og mulighed for byggepladsen faciliteter og oplag. Omlægning af hovedvandledning udføres som en del af byggemodningen Særlige forbehold Den eksisterende centerbygning til ældrecentret er fortsat i drift under udførelsen af handicapgenoptræningscenteret. Det skal derfor sikres at adgangen til centerbygningen ikke forringes under udførelsen. I udførelsesperioden friholdes både hoved- og bagindgangen, for ikke at forringe flugtvejsforholdene. Under ledningsarbejde som spærrer for adgangen til den nuværende hovedindgang benyttes bagindgangen fra Kangillinnguanut. Ledningsarbejdet skal planlægges så den kan udføres med mindst mulig afspærring af adgangsforhold. Da området bebos af gamle plejehjemsbeboere kan det forventes at mange af beboerne er demente og kan opføre sig utilregneligt. Ad den grund skal byggepladsen indhegnes som vist på tegn. A002 byggepladsindretning. Hertil benyttes 2m byggepladsegn som Ishøj mobilhegn type Tidsplan for sikkerhedsrisici Iht udbudstidsplan skal der påpeges sikkerhedsrisici under alle arbejder med tungt materiel, elementmontage med kran og risiko for nedstyrtning. Følgende arbejdsopgaver forbindes med risici: Nedrivning og byggepladsindretning 10 dage ma fr Jord- og terrænarbejder 35 dage ma fr Betonarbejder 60 dage ma fr Stålrammekonstruktioner 10 dage ma fr Lukning af råhus 40 dage ma fr Udvendig færdiggørelse 40 dage ma fr

5 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.3. RISIKOBEHÆFTEDE FORHOLD I forbindelse med udarbejdelsen af projektet handicap-genoptræningscentret, er der, af projekterende blevet valgt enkelte løsninger som kan medføre risikobehæftede forhold. Ved overdragelse af projektet til den udførende part, skal entreprenøren have særlig opmærksomhed på de følgende fokusområder, samt tage de nødvendige forbehold for at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af opgaven Håndtering af tunge vindueselementer Der gøres opmærksom på at de projekterede vindueselementer ikke lever op til de sikkerheds- og sundhedsmæssige standarder for håndtering ved løft. Ved håndtering og installation af vindues- og dørelementer skal der benyttes egnede hjælpemidler. Fortrinsvis benyttes tekniske hjælpemidler som elementhejs med sugekopper til fasthold i vinduesruden. Alternativt kan der benyttes mindre håndholdte løfteredskaber som den herunder viste løftevogn, Express fra Tekimex. 4

6 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejde i krybekælder Arbejdet i krybekælderen med eksempelvis VVS-arbejde, betegnes som særligt belastende arbejde. Dette har dog ikke været muligt at undgå under projekteringen. Entreprenøren skal derfor have særlig opmærksomhed på sikkerheds og sundhedsmæssige forhold under udførelsen af arbejder i krybekælderen. Der henvises til BAR, branchevejledning om arbejde i krybekældre, som skriver: Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre s. 9 Inden virksomheden begynder arbejdet i en krybekælder, skal den udarbejde en APV. APV en skal tage højde for alle de risici, der findes ved arbejdet i krybekælderen. Desuden skal den inddrage resultaterne fra tilstandsrapporten og af gennemgangen af forholdene i den krybekælder, hvor arbejdet skal udføres Planlægning af arbejdet s Ved arbejdshøjder mellem 60 og 120 cm er der betydelige sundheds- og sikkerhedsmæssige krav. Generelt kan man sige, at kravene falder, jo højere arbejdshøjde, der er tale om. Der kan dog også være betydelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i krybekældre med en rimelig højde, fx hvis adgangsvejene til arbejdsstedet er komplicerede eller trange Vurderingsskemaet nedenfor kan bruges som udgangspunkt, når virksomheden skal fastsætte den maksimale daglige arbejdstid i en krybekælder Arbejde med en maksimal daglig arbejdstid på 2 timer vil fx typisk være delt op i perioder af minutter med pauser indimellem. Arbejdet i krybekælderen kan kombineres med andre arbejdsopgaver, så de ansatte kan rotere mellem opgaverne. Vejledningen kan hentes gratis på 5

7 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Elementmontage Under kranarbejde skal der altid bæres hjelm på byggepladsen. Kranbrug til montage af elementer på over 500 kg betragtes som farligt arbejde, og entreprenøren skal fremvise en APV som tager højde for særlige risici ved arbejdet Udvendige arbejder fra stillads Der skal anvendes tungt facadestillads under arbejder med montering af stålrammekonstruktion, samt ved arbejder med lukning af råhus, herunder elementmontage og tagdækning, samt facadebeklædning og udhæng. Stilladset skal være minimum klasse 4 dermed under kategorien svært stålstillads. Det skal tåle en fladelast på 300 kg/m². Bredden på stilladset skal være minimum 120 cm og der skal etableres fast adgang via trappe med mindste bredde på 90 cm. 6

8 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.4. KONTAKTPERSONER I ORGANISATIONEN Byggepladsadresse: Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Postboks 909, 3900 Nuuk Kontaktperson: Lars Dahl tlf. Projekterende: Qarsoq Tegnestue Aps Postboks 50, 3900 Nuuk Kontaktperson: Mario Jensen tlf Byggeledelse: Sikkerhedskoordinator P: Qarsoq Tegnestue Aps Postboks 50, 3900 Nuuk Kontaktperson: Kasper Rasmussen tlf Sikkerhedskoordinator B: Entreprenører: E1, Entreprise 1, Terræn Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E2, Entreprise 2, Beton Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. 7

9 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed E3, Entreprise 3, Murer Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E4, Entreprise 4, Tømrer Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E5, Entreprise 5, Maler Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E6, Entreprise 6, VVS Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E7, Entreprise 7, EL Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. Snerydning (hvis der benyttes eksternt firma): Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. 8

10 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.5. SIKKERHEDSORGANISATION: Sikkerhedsorganisationen består af Sikkerhedskoordinator, udpeget af bygherren, samt arbejdsledere, fra alle på pladsen beskæftigede entreprenører. Når der for den samme arbejdsgiver er beskæftiget 5 eller flere ansatte i over 14 dage, skal der blandt de ansatte vælges en sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedskoordinator P (SKP): Gennemført arbejdsmiljøuddannelse Kasper Rasmussen KR Gennemført i juni 2012 Sikkerhedskoordinator B (SKB): Følgende er udpeget som sikkerhedsrepræsentanter (SR) E1 E2 E3 E4 E5 E6 E BYGGEPLADSENS ORGANISATION Bygherren: v/ INI A/S Sikkerhedskoordinator: Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3 Entreprise 4 Entreprise 5 Entreprise 6 Entreprise 7 9

11 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.7. ANSVARLIGE FOR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering Det på byggepladsen etablerede sikkerhedsorganisation er ansvarlige for at arbejdsmiljøregler følges. Sikkerhedsorganisationen skal afholde sikkerhedsmøder hver 14. dag. Sikkerhedsmøder kan afholdes efter eller før planlagte byggemøder. Alle sikkerhedsrepræsentanter har mødepligt og skal deltage på sikkerhedsmøderne. Sikkerhedskoordinator indkalder til sikkerhedsmøder. Sikkerhedsrundering på byggepladsen, gennemføres i forbindelse med afholdelse af sikkerhedsmøder. Referater fra sikkerhedsmøderne skal være tilgængelige for alle på pladsen og sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, arbejdsmiljøgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter. Sikkerhedskoordinator udarbejder referat af sikkerhedsmøder. Sikkerhedsmødereferat skal sendes senest 3 arbejdsdage efter afholdt sikkerhedsmøder. Sikkerhedsorganisationens arbejder er yderligere beskrevet i nærværende PSS Formidling af PSS Bygherren og hans rådgiver (sikkerhedskoordinator) formidler planen for sikkerhed og sundhed til alle i sikkerhedsorganisationen etablerede grupper. Bygherren har ansvaret for koordinering i fællesområder. Sikkerhedskoordinatoren opdaterer PSS samt handler på bygherrens vegne. Alle i organisationen skal følge planen og formidle planen videre til deres ansatte i eget virksomhed. PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for alle arbejdsgivere og deres ansatte på byggepladsen og skal indgå aktivt i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed. PSS skal opbevares i mandskabsskuret. 10

12 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.8. FÆLLES REGLER PÅ PLADSEN Denne Plan for sikkerhed og sundhed skal være kendt af alle, der færdes på byggepladsen. Der skal altid bæres sikkerhedsfodtøj klasse S3 på byggepladsen. Der skal overalt bæres hjelm: hvor der er fare for nedstyrtning af materialer og materiel hvor der arbejdes i flere niveauer ved arbejde i forbindelse med kran-/gravearbejde hvor der er skiltet med hjelmpåbud De enkelte entreprenører er ansvarlige for, at: Gældende lovgivning overholdes, Gældende lovgivning inden for arbejdsmiljøet, overholdes, herunder skal alle virksomheder have udarbejdet APV er i forhold til deres medarbejdere og de andre på pladsen Arbejdstilsynets regler overholdes Redskaber, stilladser, maskiner m.v. er i lovlig stand Personlige værnemidler og andet sikkerheds-/beskyttelsesudstyr er i god stand og godkendt til arbejdsformålet Mandskabet er forsvarligt instrueret. Hvis en entreprenør ikke opfylder sine sikkerheds- og sundhedsmæssige forpligtelser, kan sikkerhedskoordinatoren - uden varsel lade forholdene ordne for entreprenørens regning. Alle udgifter til sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som det af Arbejdstilsynet eller ad anden vej påbydes entreprenøren at foranledige udført, fordeles efter sikkerhedskoordinatorens skøn mellem de implicerede entreprenører. Samtlige entreprenører har pligt til, på forlangende af sikkerhedskoordinatoren, at stille mandskab til rådighed til dette arbejde. Det er ikke tilladt at være påvirket af spiritus og/eller rusmidler på byggepladsen. Såfremt, ovenfor anførte punkter ikke overholdes, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra pladsen. Næste side indeholder uddrag fra Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø, men det bemærkes at hele Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmiljø i Grønland er gældende. Bekendtgørelsen kan rekvireres elektronisk via sikkerhedskoordinatoren. 11

13 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Uddrag fra Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø i Grønland Kapitel 3: Almindelige regler 15. Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftiget på samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om dette samarbejde. 21. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Stk. 3. Den, som for at udføre et arbejde såsom reparation eller installation midlertidigt må fjerne en sikkerhedsforanstaltning, skal påse, at denne umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning sættes på plads, eller at anden lige så sikker beskyttelsesforanstaltning foretages. 22 De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel De, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal rette sig efter de regler, der gælder for virksomhedernes samarbejde, jfr. 15 og 31, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre. Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for denne virksomhed, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre. Bygherrer m.v. 31. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Stk. 2. Ved bygge- og anlægsvirksomhed af en vis størrelse, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligter efter stk. 2, herunder om 1) afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet sættes i gang, 2) udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed, inden byggepladsen etableres, 3) koordinering af foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, medens arbejdet er i gang, og 12

14 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 4) udpegning af koordinator med den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på arbejdsstedet. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligt til at anmelde større bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet. Kapitel 4: Arbejdets udførelse 32. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges, medmindre beskæftigelsesministeren bestemmer andet. Kapitel 14: Kriminalretlige foranstaltninger 65. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der 1) overtræder 11, 11 a, stk. 1-3, 12, 13, stk. 1 og 2, 14-17, 19-28, 31, stk. 1 og 2, 32, stk. 1, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 38, stk. 1, 58, stk. 2 og 3, 59, stk. 1, og 61, stk. 2, 2) lader arbejde udføre i strid med kapitel 8 og 9, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med kapitel 8, 3) ikke efterkommer påbud efter 60 eller 4) undlader at meddele oplysninger efter 17 a, stk

15 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED OG SUNDHED, PLANLÆGNING OG RISIKOVURDERING BYGGEPLADSENS FÆRDSELSAREALER/ ADGANGSVEJE SKURBY OG OPLAGSPLADS AFFALDSCONTAINERE ARBEJDSOMRÅDER TEKNISKE HJÆLPEMIDLER FORSYNING TIL PLADS OG SKURBY EL TAVLER OG PLADSBELYSNING VAND, AFLØB/ KLOAK & VARME BLANDEPLADSER, VÆRKSTEDER OG PRÆFABRIKATIONSPLADSER RISIKOVURDERINGER BILAG ARBEJDSMILJØRICISI TILTAG OG BEREDSKAB BEREDSKABSPLAN AUDITERINGSSKEMAER ARBEJDSMILJØUDVIKLING TIDSPLAN OVER RISIKOBEHÆFTEDE ARBEJDER BYGGEPLADSINDRETNING A

16 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2. SIKKERHED OG SUNDHED, PLANLÆGNING OG RISIKOVURDERING Nærværende afsnit beskriver byggepladsens fælles sikkerhedsforanstaltninger. Denne udgør et udgangspunkt for en planlægning og risikovurdering for sikkerhed og sundhed. Denne udgør et udgangspunkt for de overvejelser som sikkerhedsorganisationen bør gøre sig, samt et dokumentarisk grundlag for udarbejdelse af en plan for Sikkerhed og Sundhed tilpasset den aktuelle byggeopgave. Rådgiver eller byggeledelse Byggeledelsen udfylder de generelle oplysninger ved byggeriet og det videre forløb, deriblandt specifikke overvejelser om relevante risici, der udfyldes og ajourføres løbende af den på byggepladsen fungerende sikkerhedsorganisation. Forkortelser BL = Byggeleder SK = Sikkerhedskoordinator SR = Sikkerhedsrepræsentant E1-7 = Entreprise 1-7 ALLE = Sikkerhedsorganisationen 2

17 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering 2.1. BYGGEPLADSENS FÆRDSELSAREALER/ ADGANGSVEJE Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Plan for Sikkerhed og Sundhed Placering Hvem etablerer og fjerner Hvorledes skal adgangsveje udformes - skovej/ støvlevej/kørevej Hvilke veje skal bruges til persontransport/materieltransport/kørevej og P-plads Vedligeholdelse: Hvem vedligeholder og hvem sørger for snerydning Arbejdsområde Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Adgangsveje til byggepladsen Stabilt grus, på hele det indhegnede areal syd-øst for bebyggelsen E1 Udlægges ved byggepladsindretning og forbliver hele byggeperioden 2. Parkeringspladser Adgangsveje fra parkering til bygning og skure Forberedes og friholdes E1 4. Midlertidige byggepladsveje Etablering og vedligehold E1 / E4 5. Permanente adgangsveje for køretøjer Frikoldes E1 / E4 6. Permanente adgangsveje for gående E1 / E4 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 7. Udvendige gangbroer og trapper E2 / E4 8. Adgangsveje i bygningen E4 9. Oprydning/renholdelse Dagligt E4 10. Afvanding og dræning Efter aftale E1 11. Snerydning og grusning E4 12. Vinterforanstaltninger E4 13. Belysning af færdselsarealer min. 25 lux E7 Alle adgangsveje skal til enhver tid være ryddet og rengjort. Det påhviler entreprenøren at fjerne evt. affald og materiel/materialer fra adgangsvejene, således at de altid er farbare. 3

18 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.2. SKURBY OG OPLAGSPLADS Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvilke krav stilles der til skurbyen/skure? Placering og størrelse af skurby Hvem skal levere/opsætte/nedtage skurby/skure? Er der krav om særlige skurfaciliteter? F.eks. ved arbejde med forurenet jord, asbest osv. Hvem rengør skurene og vedligeholder skurene? Placering og størrelse af oplagsplads og krav til underlag på oplagsplads Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Opstilling af skure til mandskab, formænd, byggeledelse og møder 2. Opstilling af omklædnings- og badeskure 1 fromand/møde- E4 1 frokostcontainer - - Fra stålmontage til aflevering 3. Opstilling af toiletskure 1 E6 Fra start fundering til aflevering 4. Materialeskure 3 Alle 5. Oplagsplads til materiel/materialer Iht. byggepladsplan Alle 6. Teltværksteder Containere til sorteret affald herunder kemikalieaffald/tømning Brandbart og ubrændbart E2 / E4 Ansvarlig, periode iht. tidsplan 8. Belysning min 25 lux E7 9. Oprydning i skurby og oplagsplads Ugenligt E4 10. Forbindingskasse, nødtelefon & PSS 1 E2 / E4 Ansvarlig, periode iht. tidsplan 11. Beredskabs/brandslukningsudstyr 1 E4 Det påhviler entreprenørerne selv at rengøre egne skure og den tildelte plads omkring skurene, samt oplagspladserne. Placering og størrelse af oplagspladser aftales på sikkerhedsmøderne. 4

19 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.3. AFFALDSCONTAINERE Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvilke regler er der for bortskaffelse af byggeaffald i pågældende kommune Hvem aftaler med godkendt transportør Hvor mange containere - affaldsmængde - affaldstyper - sortering Placering/indhegning Organisering af affaldshåndteringen på pladsen Krav til kemikalieaffald Hvem skal bestille tømning af containerne. Arbejdsområde: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Forberedelse af containerplads 6 containere E1 2. Tømning af containere 2 stk. containere E4 3. Affald ud til containere Alle 4. Sortering af affald E4 5. Belysning Min. 25 lux E7 6. Kemikalieaffald E4 7. Aflåsning af containere E4 8. Rengøring/oprydning omkring containere E4 5

20 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering 2.4. ARBEJDSOMRÅDER Indhegning, afdækning, sikring og oprydning Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Plan for Sikkerhed og Sundhed Hvor skal der anbringes hegn, rækværk, faldsikring, afdækning Hvilket krav stilles der til type rækværk, faldsikring, afdækning m.m. Hvornår skal rækværk, faldsikring, afdækning m.m udføres Hvem skal udføre: oprydning, opsætning og nedtagning af rækværk, faldsikring, afdækning, m.m. Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Levering, opstilling og nedtagning af byggepladsindhegning og skiltning Mobilhegn som Ishøj type 124 E1 Hele byggeperioden 2. Vedligehold af byggepladshegn E4 Hele byggeperioden 3. Etablering af arbejdsplads oplagsplads til materiel/materialer Tørt, plant og muldfri E1 4. Afdækning af huller Snubleskader skal undgås 5. Etablering af rækværker Ved tagarbejde mm. E2 / E4 E4 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 6. Faldsikring ved tagarbejde Rækværk på tag E4 7. Oprydning i fællesområder Dagligt E4 8. Vinterinddækning af råhus og stillads Efter behov E4 9. Belysning i fælles arbejdsområder Min. 25 lux E7 10. Forholdsregler ved særlig farlige arbejder Særlig instruks og restriktioner Alle 11. Jordarbejde Efter aftale E1 6

21 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.5. TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Kraner og materialehejs 1 kran med kapacitet for al montagearb. E2 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 2. Rullestilladser, indvendigt 2 E4 3. Stilladser samt evt. snerydning Stillads klasse 4 bredde 120 cm E4 Ved montage og lukning af råhus 4. Stiger - Alle 5. Ventilation/ udluftning Kontrollere byggefugt E4 Under indvendige tømrerarbejder 6. Central udsugning af støv og dampe Efter aftale E FORSYNING TIL PLADS OG SKURBY Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Vand og afløb/kloak, isolerede rør Til forsyning af skurby og blandeplads 2. El med plan over hoved-/gruppetavler Iht. SB & byggeplads-plan E6 E7 3. Beskyttelse af kabler/ophæng af kabler Lovlig stand E7 4. El-frostsikring af Vand og afløb til byggepladsen Til forsyning af skurby E6 7

22 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.7. EL-TAVLER OG PLADSBELYSNING Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: EL: Hvor stor skal hovedtavler være, og hvor skal de placeres Hvor mange undertavler skal der være - og deres placering Hvor og hvordan skal kablerne trækkes Hvem etablerer, vedligeholder, beskytter og udbygger byggestrømmen Hvem nedtager byggepladsen LYS: hvor meget lys (antal lux) skal der være på de enkelte steder Placering af master og lign. Etablering, vedligehold og udbygning af lysanlæg Hvem nedtager byggepladsbelysning Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer Ansvar Periode: 01. Opstilling af hovedtavler Til byggestrøm og til opvarmning Tavle iht. SB E7 02. Opstilling af undertavler 3 stk. iht. SB Tavle iht. SB E7 03. Fremføring og vedligeholdelse/ beskyttelse af kabler, tavler m.v. Iht. SB og Grl. Elmyndighed E7 04. Opstilling og nedtagning af lysmaster Min. 25 lux, 5 master iht. SB E7 05. Vedligeholdelse E7 Maskiner, værktøj, hjælpemidler og el-kabler skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke er til fare - berøringsfare og fare for fald - for andre håndværkere. 8

23 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.8. VAND, AFLØB/ KLOAK & VARME Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvor skal der være vand og afløb/kloak Hvem tilslutter/vedligeholder vand og afløb/kloak til skurby Hvem tilslutter/vedligeholder vand og afløb/kloak til byggeplads Hvem fjerner midlertidige installationer Myndighedskontakt med hensyn til tilslutning til eksisterende kloak. Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer: Ansvar: Periode: 01. Tilslutning af vand og afløb/kloak til byggepladsbrug 1 E6 02. Tilslutning af vand og afløb/kloak til skurby, materialepladser m.m. 1 E6 03. Vedligeholdelse og udbygning E6 9

24 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.9. BLANDEPLADSER, VÆRKSTEDER OG PRÆFABRIKATIONSPLADSER Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Placering Størrelse: hvad skal der blandes, præfabrikeres m.v. El: tilslutning og vedligeholdelse Vand: tilslutning, afløb og vedligeholdelse Evt. overdækning Transport til/fra Hvor lang tid skal pladsen/stedet være i drift Anlæg og vedligehold Evt. arbejdsmiljøkrav - er der specielle krav om indretning, eller beskyttelse af folkene Evt. miljøkrav Hvem fjerner og hvornår Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer: Ansvar: Periode: 01. Blandepladser, værksteder og præfabrikationspladser 1 - E2 02. Tilslutning/vedligeholdelse af el 1 - E7 03. Tilslutning/vedligeholdelse af vandinstallationer 1 - E6 04. Tilslutning/vedligeholdelse af andre installationer Vedligeholdelse og udbygning af pladsen 1 - E2 /E4 Periode iht. tidsplan 10

25 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed RISIKOVURDERINGER Kortlægning af arbejdsmiljøpåvirkninger De forventede arbejdsmiljørisici skal kortlægges, så de potentielle konsekvenser, tiltag og beredskab kan vurderes. I udførelsesfasen tages indsatsområder, risikovurderinger, tiltag og beredskab løbende op på eksempelvis sikkerhedsmøderne, og om nødvendigt revideres den indledende risikovurdering. Risikovurderingen indeholder følgende trin: Trin 1: Kortlægning af risikoområder Trin 2: Vurdering af risici Trin 3: Fastlæggelse af tiltag og beredskab Trin 4: Kontrolplaner, arbejdsinstruktioner og beredskabsplan Trin 5: Opfølgning og revision Trin 1. Kortlægning af de mulige arbejdsmiljørisici Projektet skal gennemgås for mulige arbejdsmiljørisici, herunder skal indarbejdes specielle kundeog myndighedskrav. Alle de aktiviteter, der muligvis kan resultere i risici for sikkerhed og sundhed noteres i tabel , kolonne 2. Trin 2. Vurdering af de forventede arbejdsmiljørisici Aktiviteterne skal vurderes med henblik på den forventede risiko. Vurderingsmatricerne anvendes som vejledning til at bestemme sandsynligheden og konsekvensen af de fundne risici. Sandsynligheden noteres i kolonne 3 og effekten i kolonne 4 i tabel Vurderingsmatricer Sandsynlighed Konsekvens E D C B A Hyppig - Vil flere gange i løbet af projektet resultere i en effekt på miljøet. Forventet - Vil sandsynligvis resultere i en effekt i løbet af projektet. Forekommer - Det er sandsynligt, at der vil være en effekt i løbet af projektet. Sjælden - Det er muligt, at påvirkningen kan resultere i en effekt i løbet af projektet. Næsten umuligt - Så usandsynlig, at det kan antages, at påvirkningen ikke giver nogen effekt. 5 Katastrofal - Så stor, at der er en reel trussel for varige skader. 4 Kritisk - Så stor, at det er en udslagsgivende skade. 3 Alvorlig - Resulterer i en anseelig skade. 2 Betydelig - Har en reel, men begrænset skadelig effekt. 1 Marginal - Så lille, at det er af mindre betydning. 11

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7.

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7. 7.Semester projekt - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42 Beskrivelse af valgt projekt Projektoplæg for 7. semester Free Powerpoint Templates Start Tilbud Kontrakter Tidsplaner for

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere