PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S"

Transkript

1 Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet og miljø Afsnit 2: Planlægning og risikovurdering Afsnit 3: Skemaer til opfølgning SB bilag 5

2 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL DEL INDLEDNING KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN Eksisterende forhold Særlige forbehold Tidsplan for sikkerhedsrisici RISIKOBEHÆFTEDE FORHOLD Håndtering af tunge vindueselementer Arbejde i krybekælder Elementmontage KONTAKTPERSONER I ORGANISATIONEN SIKKERHEDSORGANISATION: BYGGEPLADSENS ORGANISATION ANSVARLIGE FOR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering Formidling af PSS FÆLLES REGLER PÅ PLADSEN

3 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1. GENEREL DEL 1.1. INDLEDNING Nærværende PSS - Plan for Sikkerhed og Sundhed, udgør Qarsoq tegnestue ApS s oplæg for en dynamisk arbejdsmiljøpolitik på nærværende byggesag. Nærværende PSS er udarbejdet som del af udbudsmaterialet for at fastlægge ansvarsområder i udførelsesfasen, herunder prissætning. Nærværende PSS er opdelt i 3 afsnit. Afsnit 1: Kvalitet og miljø Afsnit 1 indeholder de generelle oplysninger om byggesagen, byggepladsen, tidsplan, risikobehæftede forhold og byggepladsens organisationsplan. Herunder beskrives generelle procedure for sikkerhedsorganisations arbejde, samt koordineringsplan for sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Afsnit 2: Planlægning og risikovurdering Afsnit 2 beskriver byggepladsens fælles sikkerhedsforanstaltninger, som information for entreprenørernes risikovurdering ifm sikkerhed og sundhed. Afsnittet udgør et udgangspunkt for de overvejelser som sikkerhedsorganisationen bør gøre sig, samt et dokumentarisk grundlag for udarbejdelse af en plan for Sikkerhed og Sundhed tilpasset den aktuelle byggeopgave. Afsnit 3: Skemaer til opfølgning Afsnit 3 indeholder tjeklister og skemaer som er nødvendige for gennemførelse af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen, samt oplæg til dagsordenpunkter til fremtidige sikkerhedsmøder. Denne del er et oplæg til udarbejdelse af alle entreprenører på byggepladsen og skal danne grundlag for den løbende ajourføring af nærværende plan for sikkerhed og sundhed. 2

4 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.2. KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN Bygherren Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S ønsker at udvide eksisterende ældrecenteret Ippiarsuk, med handicapgenoptræningscentret i Nuuk. Arbejdspladsens beliggenhed placeres i et delområde D af lokalplan 3A3-7, Attartup Timaa som tilbygning for eksisterende centerbygning i ældrecentret, fremgår af tegninger hhv. A001-0 og I samt byggepladsindretningsplan i henhold til SB bilag 4. Bebyggelsen omfatter ca. 460 m² i grundplan Eksisterende forhold Byggefeltet er beliggende i et område med meget lidt kupering af terrænet og med god plads og mulighed for byggepladsen faciliteter og oplag. Omlægning af hovedvandledning udføres som en del af byggemodningen Særlige forbehold Den eksisterende centerbygning til ældrecentret er fortsat i drift under udførelsen af handicapgenoptræningscenteret. Det skal derfor sikres at adgangen til centerbygningen ikke forringes under udførelsen. I udførelsesperioden friholdes både hoved- og bagindgangen, for ikke at forringe flugtvejsforholdene. Under ledningsarbejde som spærrer for adgangen til den nuværende hovedindgang benyttes bagindgangen fra Kangillinnguanut. Ledningsarbejdet skal planlægges så den kan udføres med mindst mulig afspærring af adgangsforhold. Da området bebos af gamle plejehjemsbeboere kan det forventes at mange af beboerne er demente og kan opføre sig utilregneligt. Ad den grund skal byggepladsen indhegnes som vist på tegn. A002 byggepladsindretning. Hertil benyttes 2m byggepladsegn som Ishøj mobilhegn type Tidsplan for sikkerhedsrisici Iht udbudstidsplan skal der påpeges sikkerhedsrisici under alle arbejder med tungt materiel, elementmontage med kran og risiko for nedstyrtning. Følgende arbejdsopgaver forbindes med risici: Nedrivning og byggepladsindretning 10 dage ma fr Jord- og terrænarbejder 35 dage ma fr Betonarbejder 60 dage ma fr Stålrammekonstruktioner 10 dage ma fr Lukning af råhus 40 dage ma fr Udvendig færdiggørelse 40 dage ma fr

5 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.3. RISIKOBEHÆFTEDE FORHOLD I forbindelse med udarbejdelsen af projektet handicap-genoptræningscentret, er der, af projekterende blevet valgt enkelte løsninger som kan medføre risikobehæftede forhold. Ved overdragelse af projektet til den udførende part, skal entreprenøren have særlig opmærksomhed på de følgende fokusområder, samt tage de nødvendige forbehold for at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af opgaven Håndtering af tunge vindueselementer Der gøres opmærksom på at de projekterede vindueselementer ikke lever op til de sikkerheds- og sundhedsmæssige standarder for håndtering ved løft. Ved håndtering og installation af vindues- og dørelementer skal der benyttes egnede hjælpemidler. Fortrinsvis benyttes tekniske hjælpemidler som elementhejs med sugekopper til fasthold i vinduesruden. Alternativt kan der benyttes mindre håndholdte løfteredskaber som den herunder viste løftevogn, Express fra Tekimex. 4

6 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejde i krybekælder Arbejdet i krybekælderen med eksempelvis VVS-arbejde, betegnes som særligt belastende arbejde. Dette har dog ikke været muligt at undgå under projekteringen. Entreprenøren skal derfor have særlig opmærksomhed på sikkerheds og sundhedsmæssige forhold under udførelsen af arbejder i krybekælderen. Der henvises til BAR, branchevejledning om arbejde i krybekældre, som skriver: Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre s. 9 Inden virksomheden begynder arbejdet i en krybekælder, skal den udarbejde en APV. APV en skal tage højde for alle de risici, der findes ved arbejdet i krybekælderen. Desuden skal den inddrage resultaterne fra tilstandsrapporten og af gennemgangen af forholdene i den krybekælder, hvor arbejdet skal udføres Planlægning af arbejdet s Ved arbejdshøjder mellem 60 og 120 cm er der betydelige sundheds- og sikkerhedsmæssige krav. Generelt kan man sige, at kravene falder, jo højere arbejdshøjde, der er tale om. Der kan dog også være betydelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i krybekældre med en rimelig højde, fx hvis adgangsvejene til arbejdsstedet er komplicerede eller trange Vurderingsskemaet nedenfor kan bruges som udgangspunkt, når virksomheden skal fastsætte den maksimale daglige arbejdstid i en krybekælder Arbejde med en maksimal daglig arbejdstid på 2 timer vil fx typisk være delt op i perioder af minutter med pauser indimellem. Arbejdet i krybekælderen kan kombineres med andre arbejdsopgaver, så de ansatte kan rotere mellem opgaverne. Vejledningen kan hentes gratis på 5

7 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Elementmontage Under kranarbejde skal der altid bæres hjelm på byggepladsen. Kranbrug til montage af elementer på over 500 kg betragtes som farligt arbejde, og entreprenøren skal fremvise en APV som tager højde for særlige risici ved arbejdet Udvendige arbejder fra stillads Der skal anvendes tungt facadestillads under arbejder med montering af stålrammekonstruktion, samt ved arbejder med lukning af råhus, herunder elementmontage og tagdækning, samt facadebeklædning og udhæng. Stilladset skal være minimum klasse 4 dermed under kategorien svært stålstillads. Det skal tåle en fladelast på 300 kg/m². Bredden på stilladset skal være minimum 120 cm og der skal etableres fast adgang via trappe med mindste bredde på 90 cm. 6

8 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.4. KONTAKTPERSONER I ORGANISATIONEN Byggepladsadresse: Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Postboks 909, 3900 Nuuk Kontaktperson: Lars Dahl tlf. Projekterende: Qarsoq Tegnestue Aps Postboks 50, 3900 Nuuk Kontaktperson: Mario Jensen tlf Byggeledelse: Sikkerhedskoordinator P: Qarsoq Tegnestue Aps Postboks 50, 3900 Nuuk Kontaktperson: Kasper Rasmussen tlf Sikkerhedskoordinator B: Entreprenører: E1, Entreprise 1, Terræn Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E2, Entreprise 2, Beton Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. 7

9 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed E3, Entreprise 3, Murer Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E4, Entreprise 4, Tømrer Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E5, Entreprise 5, Maler Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E6, Entreprise 6, VVS Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E7, Entreprise 7, EL Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. Snerydning (hvis der benyttes eksternt firma): Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. 8

10 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.5. SIKKERHEDSORGANISATION: Sikkerhedsorganisationen består af Sikkerhedskoordinator, udpeget af bygherren, samt arbejdsledere, fra alle på pladsen beskæftigede entreprenører. Når der for den samme arbejdsgiver er beskæftiget 5 eller flere ansatte i over 14 dage, skal der blandt de ansatte vælges en sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedskoordinator P (SKP): Gennemført arbejdsmiljøuddannelse Kasper Rasmussen KR Gennemført i juni 2012 Sikkerhedskoordinator B (SKB): Følgende er udpeget som sikkerhedsrepræsentanter (SR) E1 E2 E3 E4 E5 E6 E BYGGEPLADSENS ORGANISATION Bygherren: v/ INI A/S Sikkerhedskoordinator: Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3 Entreprise 4 Entreprise 5 Entreprise 6 Entreprise 7 9

11 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.7. ANSVARLIGE FOR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering Det på byggepladsen etablerede sikkerhedsorganisation er ansvarlige for at arbejdsmiljøregler følges. Sikkerhedsorganisationen skal afholde sikkerhedsmøder hver 14. dag. Sikkerhedsmøder kan afholdes efter eller før planlagte byggemøder. Alle sikkerhedsrepræsentanter har mødepligt og skal deltage på sikkerhedsmøderne. Sikkerhedskoordinator indkalder til sikkerhedsmøder. Sikkerhedsrundering på byggepladsen, gennemføres i forbindelse med afholdelse af sikkerhedsmøder. Referater fra sikkerhedsmøderne skal være tilgængelige for alle på pladsen og sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, arbejdsmiljøgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter. Sikkerhedskoordinator udarbejder referat af sikkerhedsmøder. Sikkerhedsmødereferat skal sendes senest 3 arbejdsdage efter afholdt sikkerhedsmøder. Sikkerhedsorganisationens arbejder er yderligere beskrevet i nærværende PSS Formidling af PSS Bygherren og hans rådgiver (sikkerhedskoordinator) formidler planen for sikkerhed og sundhed til alle i sikkerhedsorganisationen etablerede grupper. Bygherren har ansvaret for koordinering i fællesområder. Sikkerhedskoordinatoren opdaterer PSS samt handler på bygherrens vegne. Alle i organisationen skal følge planen og formidle planen videre til deres ansatte i eget virksomhed. PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for alle arbejdsgivere og deres ansatte på byggepladsen og skal indgå aktivt i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed. PSS skal opbevares i mandskabsskuret. 10

12 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.8. FÆLLES REGLER PÅ PLADSEN Denne Plan for sikkerhed og sundhed skal være kendt af alle, der færdes på byggepladsen. Der skal altid bæres sikkerhedsfodtøj klasse S3 på byggepladsen. Der skal overalt bæres hjelm: hvor der er fare for nedstyrtning af materialer og materiel hvor der arbejdes i flere niveauer ved arbejde i forbindelse med kran-/gravearbejde hvor der er skiltet med hjelmpåbud De enkelte entreprenører er ansvarlige for, at: Gældende lovgivning overholdes, Gældende lovgivning inden for arbejdsmiljøet, overholdes, herunder skal alle virksomheder have udarbejdet APV er i forhold til deres medarbejdere og de andre på pladsen Arbejdstilsynets regler overholdes Redskaber, stilladser, maskiner m.v. er i lovlig stand Personlige værnemidler og andet sikkerheds-/beskyttelsesudstyr er i god stand og godkendt til arbejdsformålet Mandskabet er forsvarligt instrueret. Hvis en entreprenør ikke opfylder sine sikkerheds- og sundhedsmæssige forpligtelser, kan sikkerhedskoordinatoren - uden varsel lade forholdene ordne for entreprenørens regning. Alle udgifter til sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som det af Arbejdstilsynet eller ad anden vej påbydes entreprenøren at foranledige udført, fordeles efter sikkerhedskoordinatorens skøn mellem de implicerede entreprenører. Samtlige entreprenører har pligt til, på forlangende af sikkerhedskoordinatoren, at stille mandskab til rådighed til dette arbejde. Det er ikke tilladt at være påvirket af spiritus og/eller rusmidler på byggepladsen. Såfremt, ovenfor anførte punkter ikke overholdes, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra pladsen. Næste side indeholder uddrag fra Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø, men det bemærkes at hele Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmiljø i Grønland er gældende. Bekendtgørelsen kan rekvireres elektronisk via sikkerhedskoordinatoren. 11

13 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Uddrag fra Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø i Grønland Kapitel 3: Almindelige regler 15. Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftiget på samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om dette samarbejde. 21. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Stk. 3. Den, som for at udføre et arbejde såsom reparation eller installation midlertidigt må fjerne en sikkerhedsforanstaltning, skal påse, at denne umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning sættes på plads, eller at anden lige så sikker beskyttelsesforanstaltning foretages. 22 De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel De, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal rette sig efter de regler, der gælder for virksomhedernes samarbejde, jfr. 15 og 31, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre. Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for denne virksomhed, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre. Bygherrer m.v. 31. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Stk. 2. Ved bygge- og anlægsvirksomhed af en vis størrelse, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligter efter stk. 2, herunder om 1) afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet sættes i gang, 2) udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed, inden byggepladsen etableres, 3) koordinering af foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, medens arbejdet er i gang, og 12

14 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 4) udpegning af koordinator med den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på arbejdsstedet. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligt til at anmelde større bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet. Kapitel 4: Arbejdets udførelse 32. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges, medmindre beskæftigelsesministeren bestemmer andet. Kapitel 14: Kriminalretlige foranstaltninger 65. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der 1) overtræder 11, 11 a, stk. 1-3, 12, 13, stk. 1 og 2, 14-17, 19-28, 31, stk. 1 og 2, 32, stk. 1, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 38, stk. 1, 58, stk. 2 og 3, 59, stk. 1, og 61, stk. 2, 2) lader arbejde udføre i strid med kapitel 8 og 9, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med kapitel 8, 3) ikke efterkommer påbud efter 60 eller 4) undlader at meddele oplysninger efter 17 a, stk

15 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED OG SUNDHED, PLANLÆGNING OG RISIKOVURDERING BYGGEPLADSENS FÆRDSELSAREALER/ ADGANGSVEJE SKURBY OG OPLAGSPLADS AFFALDSCONTAINERE ARBEJDSOMRÅDER TEKNISKE HJÆLPEMIDLER FORSYNING TIL PLADS OG SKURBY EL TAVLER OG PLADSBELYSNING VAND, AFLØB/ KLOAK & VARME BLANDEPLADSER, VÆRKSTEDER OG PRÆFABRIKATIONSPLADSER RISIKOVURDERINGER BILAG ARBEJDSMILJØRICISI TILTAG OG BEREDSKAB BEREDSKABSPLAN AUDITERINGSSKEMAER ARBEJDSMILJØUDVIKLING TIDSPLAN OVER RISIKOBEHÆFTEDE ARBEJDER BYGGEPLADSINDRETNING A

16 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2. SIKKERHED OG SUNDHED, PLANLÆGNING OG RISIKOVURDERING Nærværende afsnit beskriver byggepladsens fælles sikkerhedsforanstaltninger. Denne udgør et udgangspunkt for en planlægning og risikovurdering for sikkerhed og sundhed. Denne udgør et udgangspunkt for de overvejelser som sikkerhedsorganisationen bør gøre sig, samt et dokumentarisk grundlag for udarbejdelse af en plan for Sikkerhed og Sundhed tilpasset den aktuelle byggeopgave. Rådgiver eller byggeledelse Byggeledelsen udfylder de generelle oplysninger ved byggeriet og det videre forløb, deriblandt specifikke overvejelser om relevante risici, der udfyldes og ajourføres løbende af den på byggepladsen fungerende sikkerhedsorganisation. Forkortelser BL = Byggeleder SK = Sikkerhedskoordinator SR = Sikkerhedsrepræsentant E1-7 = Entreprise 1-7 ALLE = Sikkerhedsorganisationen 2

17 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering 2.1. BYGGEPLADSENS FÆRDSELSAREALER/ ADGANGSVEJE Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Plan for Sikkerhed og Sundhed Placering Hvem etablerer og fjerner Hvorledes skal adgangsveje udformes - skovej/ støvlevej/kørevej Hvilke veje skal bruges til persontransport/materieltransport/kørevej og P-plads Vedligeholdelse: Hvem vedligeholder og hvem sørger for snerydning Arbejdsområde Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Adgangsveje til byggepladsen Stabilt grus, på hele det indhegnede areal syd-øst for bebyggelsen E1 Udlægges ved byggepladsindretning og forbliver hele byggeperioden 2. Parkeringspladser Adgangsveje fra parkering til bygning og skure Forberedes og friholdes E1 4. Midlertidige byggepladsveje Etablering og vedligehold E1 / E4 5. Permanente adgangsveje for køretøjer Frikoldes E1 / E4 6. Permanente adgangsveje for gående E1 / E4 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 7. Udvendige gangbroer og trapper E2 / E4 8. Adgangsveje i bygningen E4 9. Oprydning/renholdelse Dagligt E4 10. Afvanding og dræning Efter aftale E1 11. Snerydning og grusning E4 12. Vinterforanstaltninger E4 13. Belysning af færdselsarealer min. 25 lux E7 Alle adgangsveje skal til enhver tid være ryddet og rengjort. Det påhviler entreprenøren at fjerne evt. affald og materiel/materialer fra adgangsvejene, således at de altid er farbare. 3

18 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.2. SKURBY OG OPLAGSPLADS Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvilke krav stilles der til skurbyen/skure? Placering og størrelse af skurby Hvem skal levere/opsætte/nedtage skurby/skure? Er der krav om særlige skurfaciliteter? F.eks. ved arbejde med forurenet jord, asbest osv. Hvem rengør skurene og vedligeholder skurene? Placering og størrelse af oplagsplads og krav til underlag på oplagsplads Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Opstilling af skure til mandskab, formænd, byggeledelse og møder 2. Opstilling af omklædnings- og badeskure 1 fromand/møde- E4 1 frokostcontainer - - Fra stålmontage til aflevering 3. Opstilling af toiletskure 1 E6 Fra start fundering til aflevering 4. Materialeskure 3 Alle 5. Oplagsplads til materiel/materialer Iht. byggepladsplan Alle 6. Teltværksteder Containere til sorteret affald herunder kemikalieaffald/tømning Brandbart og ubrændbart E2 / E4 Ansvarlig, periode iht. tidsplan 8. Belysning min 25 lux E7 9. Oprydning i skurby og oplagsplads Ugenligt E4 10. Forbindingskasse, nødtelefon & PSS 1 E2 / E4 Ansvarlig, periode iht. tidsplan 11. Beredskabs/brandslukningsudstyr 1 E4 Det påhviler entreprenørerne selv at rengøre egne skure og den tildelte plads omkring skurene, samt oplagspladserne. Placering og størrelse af oplagspladser aftales på sikkerhedsmøderne. 4

19 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.3. AFFALDSCONTAINERE Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvilke regler er der for bortskaffelse af byggeaffald i pågældende kommune Hvem aftaler med godkendt transportør Hvor mange containere - affaldsmængde - affaldstyper - sortering Placering/indhegning Organisering af affaldshåndteringen på pladsen Krav til kemikalieaffald Hvem skal bestille tømning af containerne. Arbejdsområde: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Forberedelse af containerplads 6 containere E1 2. Tømning af containere 2 stk. containere E4 3. Affald ud til containere Alle 4. Sortering af affald E4 5. Belysning Min. 25 lux E7 6. Kemikalieaffald E4 7. Aflåsning af containere E4 8. Rengøring/oprydning omkring containere E4 5

20 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering 2.4. ARBEJDSOMRÅDER Indhegning, afdækning, sikring og oprydning Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Plan for Sikkerhed og Sundhed Hvor skal der anbringes hegn, rækværk, faldsikring, afdækning Hvilket krav stilles der til type rækværk, faldsikring, afdækning m.m. Hvornår skal rækværk, faldsikring, afdækning m.m udføres Hvem skal udføre: oprydning, opsætning og nedtagning af rækværk, faldsikring, afdækning, m.m. Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Levering, opstilling og nedtagning af byggepladsindhegning og skiltning Mobilhegn som Ishøj type 124 E1 Hele byggeperioden 2. Vedligehold af byggepladshegn E4 Hele byggeperioden 3. Etablering af arbejdsplads oplagsplads til materiel/materialer Tørt, plant og muldfri E1 4. Afdækning af huller Snubleskader skal undgås 5. Etablering af rækværker Ved tagarbejde mm. E2 / E4 E4 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 6. Faldsikring ved tagarbejde Rækværk på tag E4 7. Oprydning i fællesområder Dagligt E4 8. Vinterinddækning af råhus og stillads Efter behov E4 9. Belysning i fælles arbejdsområder Min. 25 lux E7 10. Forholdsregler ved særlig farlige arbejder Særlig instruks og restriktioner Alle 11. Jordarbejde Efter aftale E1 6

21 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.5. TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Kraner og materialehejs 1 kran med kapacitet for al montagearb. E2 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 2. Rullestilladser, indvendigt 2 E4 3. Stilladser samt evt. snerydning Stillads klasse 4 bredde 120 cm E4 Ved montage og lukning af råhus 4. Stiger - Alle 5. Ventilation/ udluftning Kontrollere byggefugt E4 Under indvendige tømrerarbejder 6. Central udsugning af støv og dampe Efter aftale E FORSYNING TIL PLADS OG SKURBY Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Vand og afløb/kloak, isolerede rør Til forsyning af skurby og blandeplads 2. El med plan over hoved-/gruppetavler Iht. SB & byggeplads-plan E6 E7 3. Beskyttelse af kabler/ophæng af kabler Lovlig stand E7 4. El-frostsikring af Vand og afløb til byggepladsen Til forsyning af skurby E6 7

22 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.7. EL-TAVLER OG PLADSBELYSNING Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: EL: Hvor stor skal hovedtavler være, og hvor skal de placeres Hvor mange undertavler skal der være - og deres placering Hvor og hvordan skal kablerne trækkes Hvem etablerer, vedligeholder, beskytter og udbygger byggestrømmen Hvem nedtager byggepladsen LYS: hvor meget lys (antal lux) skal der være på de enkelte steder Placering af master og lign. Etablering, vedligehold og udbygning af lysanlæg Hvem nedtager byggepladsbelysning Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer Ansvar Periode: 01. Opstilling af hovedtavler Til byggestrøm og til opvarmning Tavle iht. SB E7 02. Opstilling af undertavler 3 stk. iht. SB Tavle iht. SB E7 03. Fremføring og vedligeholdelse/ beskyttelse af kabler, tavler m.v. Iht. SB og Grl. Elmyndighed E7 04. Opstilling og nedtagning af lysmaster Min. 25 lux, 5 master iht. SB E7 05. Vedligeholdelse E7 Maskiner, værktøj, hjælpemidler og el-kabler skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke er til fare - berøringsfare og fare for fald - for andre håndværkere. 8

23 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.8. VAND, AFLØB/ KLOAK & VARME Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvor skal der være vand og afløb/kloak Hvem tilslutter/vedligeholder vand og afløb/kloak til skurby Hvem tilslutter/vedligeholder vand og afløb/kloak til byggeplads Hvem fjerner midlertidige installationer Myndighedskontakt med hensyn til tilslutning til eksisterende kloak. Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer: Ansvar: Periode: 01. Tilslutning af vand og afløb/kloak til byggepladsbrug 1 E6 02. Tilslutning af vand og afløb/kloak til skurby, materialepladser m.m. 1 E6 03. Vedligeholdelse og udbygning E6 9

24 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.9. BLANDEPLADSER, VÆRKSTEDER OG PRÆFABRIKATIONSPLADSER Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Placering Størrelse: hvad skal der blandes, præfabrikeres m.v. El: tilslutning og vedligeholdelse Vand: tilslutning, afløb og vedligeholdelse Evt. overdækning Transport til/fra Hvor lang tid skal pladsen/stedet være i drift Anlæg og vedligehold Evt. arbejdsmiljøkrav - er der specielle krav om indretning, eller beskyttelse af folkene Evt. miljøkrav Hvem fjerner og hvornår Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer: Ansvar: Periode: 01. Blandepladser, værksteder og præfabrikationspladser 1 - E2 02. Tilslutning/vedligeholdelse af el 1 - E7 03. Tilslutning/vedligeholdelse af vandinstallationer 1 - E6 04. Tilslutning/vedligeholdelse af andre installationer Vedligeholdelse og udbygning af pladsen 1 - E2 /E4 Periode iht. tidsplan 10

25 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed RISIKOVURDERINGER Kortlægning af arbejdsmiljøpåvirkninger De forventede arbejdsmiljørisici skal kortlægges, så de potentielle konsekvenser, tiltag og beredskab kan vurderes. I udførelsesfasen tages indsatsområder, risikovurderinger, tiltag og beredskab løbende op på eksempelvis sikkerhedsmøderne, og om nødvendigt revideres den indledende risikovurdering. Risikovurderingen indeholder følgende trin: Trin 1: Kortlægning af risikoområder Trin 2: Vurdering af risici Trin 3: Fastlæggelse af tiltag og beredskab Trin 4: Kontrolplaner, arbejdsinstruktioner og beredskabsplan Trin 5: Opfølgning og revision Trin 1. Kortlægning af de mulige arbejdsmiljørisici Projektet skal gennemgås for mulige arbejdsmiljørisici, herunder skal indarbejdes specielle kundeog myndighedskrav. Alle de aktiviteter, der muligvis kan resultere i risici for sikkerhed og sundhed noteres i tabel , kolonne 2. Trin 2. Vurdering af de forventede arbejdsmiljørisici Aktiviteterne skal vurderes med henblik på den forventede risiko. Vurderingsmatricerne anvendes som vejledning til at bestemme sandsynligheden og konsekvensen af de fundne risici. Sandsynligheden noteres i kolonne 3 og effekten i kolonne 4 i tabel Vurderingsmatricer Sandsynlighed Konsekvens E D C B A Hyppig - Vil flere gange i løbet af projektet resultere i en effekt på miljøet. Forventet - Vil sandsynligvis resultere i en effekt i løbet af projektet. Forekommer - Det er sandsynligt, at der vil være en effekt i løbet af projektet. Sjælden - Det er muligt, at påvirkningen kan resultere i en effekt i løbet af projektet. Næsten umuligt - Så usandsynlig, at det kan antages, at påvirkningen ikke giver nogen effekt. 5 Katastrofal - Så stor, at der er en reel trussel for varige skader. 4 Kritisk - Så stor, at det er en udslagsgivende skade. 3 Alvorlig - Resulterer i en anseelig skade. 2 Betydelig - Har en reel, men begrænset skadelig effekt. 1 Marginal - Så lille, at det er af mindre betydning. 11

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser

Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 PSS Udkast til PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr. 12230 Inuplan

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed. MBG Entreprise A/S. Dato: Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG.

Plan for sikkerhed og sundhed. MBG Entreprise A/S. Dato: Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed MBG Entreprise A/S Dato: 12.12.2012 Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG Side 1 af 11 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform:

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Nyhedsbrev nr. 1/2017 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i januar 2017. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG I kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter: Afprøvning af et planlægningsværktøj til at udarbejde et eller flere nye byggetilbud Afprøvning

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER

BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Faktablad om BS-måling på mindre byggepladser BS-MÅLING PÅ MINDRE BYGGEPLADSER BS-måling, Byggeriets Sikkerhedsmåling, er en målemetode for sikkerhedsniveauet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere