PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S"

Transkript

1 Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet og miljø Afsnit 2: Planlægning og risikovurdering Afsnit 3: Skemaer til opfølgning SB bilag 5

2 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENEREL DEL INDLEDNING KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN Eksisterende forhold Særlige forbehold Tidsplan for sikkerhedsrisici RISIKOBEHÆFTEDE FORHOLD Håndtering af tunge vindueselementer Arbejde i krybekælder Elementmontage KONTAKTPERSONER I ORGANISATIONEN SIKKERHEDSORGANISATION: BYGGEPLADSENS ORGANISATION ANSVARLIGE FOR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering Formidling af PSS FÆLLES REGLER PÅ PLADSEN

3 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1. GENEREL DEL 1.1. INDLEDNING Nærværende PSS - Plan for Sikkerhed og Sundhed, udgør Qarsoq tegnestue ApS s oplæg for en dynamisk arbejdsmiljøpolitik på nærværende byggesag. Nærværende PSS er udarbejdet som del af udbudsmaterialet for at fastlægge ansvarsområder i udførelsesfasen, herunder prissætning. Nærværende PSS er opdelt i 3 afsnit. Afsnit 1: Kvalitet og miljø Afsnit 1 indeholder de generelle oplysninger om byggesagen, byggepladsen, tidsplan, risikobehæftede forhold og byggepladsens organisationsplan. Herunder beskrives generelle procedure for sikkerhedsorganisations arbejde, samt koordineringsplan for sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Afsnit 2: Planlægning og risikovurdering Afsnit 2 beskriver byggepladsens fælles sikkerhedsforanstaltninger, som information for entreprenørernes risikovurdering ifm sikkerhed og sundhed. Afsnittet udgør et udgangspunkt for de overvejelser som sikkerhedsorganisationen bør gøre sig, samt et dokumentarisk grundlag for udarbejdelse af en plan for Sikkerhed og Sundhed tilpasset den aktuelle byggeopgave. Afsnit 3: Skemaer til opfølgning Afsnit 3 indeholder tjeklister og skemaer som er nødvendige for gennemførelse af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen, samt oplæg til dagsordenpunkter til fremtidige sikkerhedsmøder. Denne del er et oplæg til udarbejdelse af alle entreprenører på byggepladsen og skal danne grundlag for den løbende ajourføring af nærværende plan for sikkerhed og sundhed. 2

4 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.2. KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN Bygherren Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S ønsker at udvide eksisterende ældrecenteret Ippiarsuk, med handicapgenoptræningscentret i Nuuk. Arbejdspladsens beliggenhed placeres i et delområde D af lokalplan 3A3-7, Attartup Timaa som tilbygning for eksisterende centerbygning i ældrecentret, fremgår af tegninger hhv. A001-0 og I samt byggepladsindretningsplan i henhold til SB bilag 4. Bebyggelsen omfatter ca. 460 m² i grundplan Eksisterende forhold Byggefeltet er beliggende i et område med meget lidt kupering af terrænet og med god plads og mulighed for byggepladsen faciliteter og oplag. Omlægning af hovedvandledning udføres som en del af byggemodningen Særlige forbehold Den eksisterende centerbygning til ældrecentret er fortsat i drift under udførelsen af handicapgenoptræningscenteret. Det skal derfor sikres at adgangen til centerbygningen ikke forringes under udførelsen. I udførelsesperioden friholdes både hoved- og bagindgangen, for ikke at forringe flugtvejsforholdene. Under ledningsarbejde som spærrer for adgangen til den nuværende hovedindgang benyttes bagindgangen fra Kangillinnguanut. Ledningsarbejdet skal planlægges så den kan udføres med mindst mulig afspærring af adgangsforhold. Da området bebos af gamle plejehjemsbeboere kan det forventes at mange af beboerne er demente og kan opføre sig utilregneligt. Ad den grund skal byggepladsen indhegnes som vist på tegn. A002 byggepladsindretning. Hertil benyttes 2m byggepladsegn som Ishøj mobilhegn type Tidsplan for sikkerhedsrisici Iht udbudstidsplan skal der påpeges sikkerhedsrisici under alle arbejder med tungt materiel, elementmontage med kran og risiko for nedstyrtning. Følgende arbejdsopgaver forbindes med risici: Nedrivning og byggepladsindretning 10 dage ma fr Jord- og terrænarbejder 35 dage ma fr Betonarbejder 60 dage ma fr Stålrammekonstruktioner 10 dage ma fr Lukning af råhus 40 dage ma fr Udvendig færdiggørelse 40 dage ma fr

5 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.3. RISIKOBEHÆFTEDE FORHOLD I forbindelse med udarbejdelsen af projektet handicap-genoptræningscentret, er der, af projekterende blevet valgt enkelte løsninger som kan medføre risikobehæftede forhold. Ved overdragelse af projektet til den udførende part, skal entreprenøren have særlig opmærksomhed på de følgende fokusområder, samt tage de nødvendige forbehold for at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig udførelse af opgaven Håndtering af tunge vindueselementer Der gøres opmærksom på at de projekterede vindueselementer ikke lever op til de sikkerheds- og sundhedsmæssige standarder for håndtering ved løft. Ved håndtering og installation af vindues- og dørelementer skal der benyttes egnede hjælpemidler. Fortrinsvis benyttes tekniske hjælpemidler som elementhejs med sugekopper til fasthold i vinduesruden. Alternativt kan der benyttes mindre håndholdte løfteredskaber som den herunder viste løftevogn, Express fra Tekimex. 4

6 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejde i krybekælder Arbejdet i krybekælderen med eksempelvis VVS-arbejde, betegnes som særligt belastende arbejde. Dette har dog ikke været muligt at undgå under projekteringen. Entreprenøren skal derfor have særlig opmærksomhed på sikkerheds og sundhedsmæssige forhold under udførelsen af arbejder i krybekælderen. Der henvises til BAR, branchevejledning om arbejde i krybekældre, som skriver: Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre s. 9 Inden virksomheden begynder arbejdet i en krybekælder, skal den udarbejde en APV. APV en skal tage højde for alle de risici, der findes ved arbejdet i krybekælderen. Desuden skal den inddrage resultaterne fra tilstandsrapporten og af gennemgangen af forholdene i den krybekælder, hvor arbejdet skal udføres Planlægning af arbejdet s Ved arbejdshøjder mellem 60 og 120 cm er der betydelige sundheds- og sikkerhedsmæssige krav. Generelt kan man sige, at kravene falder, jo højere arbejdshøjde, der er tale om. Der kan dog også være betydelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i krybekældre med en rimelig højde, fx hvis adgangsvejene til arbejdsstedet er komplicerede eller trange Vurderingsskemaet nedenfor kan bruges som udgangspunkt, når virksomheden skal fastsætte den maksimale daglige arbejdstid i en krybekælder Arbejde med en maksimal daglig arbejdstid på 2 timer vil fx typisk være delt op i perioder af minutter med pauser indimellem. Arbejdet i krybekælderen kan kombineres med andre arbejdsopgaver, så de ansatte kan rotere mellem opgaverne. Vejledningen kan hentes gratis på 5

7 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Elementmontage Under kranarbejde skal der altid bæres hjelm på byggepladsen. Kranbrug til montage af elementer på over 500 kg betragtes som farligt arbejde, og entreprenøren skal fremvise en APV som tager højde for særlige risici ved arbejdet Udvendige arbejder fra stillads Der skal anvendes tungt facadestillads under arbejder med montering af stålrammekonstruktion, samt ved arbejder med lukning af råhus, herunder elementmontage og tagdækning, samt facadebeklædning og udhæng. Stilladset skal være minimum klasse 4 dermed under kategorien svært stålstillads. Det skal tåle en fladelast på 300 kg/m². Bredden på stilladset skal være minimum 120 cm og der skal etableres fast adgang via trappe med mindste bredde på 90 cm. 6

8 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.4. KONTAKTPERSONER I ORGANISATIONEN Byggepladsadresse: Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Postboks 909, 3900 Nuuk Kontaktperson: Lars Dahl tlf. Projekterende: Qarsoq Tegnestue Aps Postboks 50, 3900 Nuuk Kontaktperson: Mario Jensen tlf Byggeledelse: Sikkerhedskoordinator P: Qarsoq Tegnestue Aps Postboks 50, 3900 Nuuk Kontaktperson: Kasper Rasmussen tlf Sikkerhedskoordinator B: Entreprenører: E1, Entreprise 1, Terræn Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E2, Entreprise 2, Beton Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. 7

9 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed E3, Entreprise 3, Murer Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E4, Entreprise 4, Tømrer Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E5, Entreprise 5, Maler Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E6, Entreprise 6, VVS Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. E7, Entreprise 7, EL Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. Snerydning (hvis der benyttes eksternt firma): Entreprenør: Adresse: Kontaktperson: tlf. 8

10 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.5. SIKKERHEDSORGANISATION: Sikkerhedsorganisationen består af Sikkerhedskoordinator, udpeget af bygherren, samt arbejdsledere, fra alle på pladsen beskæftigede entreprenører. Når der for den samme arbejdsgiver er beskæftiget 5 eller flere ansatte i over 14 dage, skal der blandt de ansatte vælges en sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedskoordinator P (SKP): Gennemført arbejdsmiljøuddannelse Kasper Rasmussen KR Gennemført i juni 2012 Sikkerhedskoordinator B (SKB): Følgende er udpeget som sikkerhedsrepræsentanter (SR) E1 E2 E3 E4 E5 E6 E BYGGEPLADSENS ORGANISATION Bygherren: v/ INI A/S Sikkerhedskoordinator: Entreprise 1 Entreprise 2 Entreprise 3 Entreprise 4 Entreprise 5 Entreprise 6 Entreprise 7 9

11 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.7. ANSVARLIGE FOR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Sikkerhedsmøder og sikkerhedsrundering Det på byggepladsen etablerede sikkerhedsorganisation er ansvarlige for at arbejdsmiljøregler følges. Sikkerhedsorganisationen skal afholde sikkerhedsmøder hver 14. dag. Sikkerhedsmøder kan afholdes efter eller før planlagte byggemøder. Alle sikkerhedsrepræsentanter har mødepligt og skal deltage på sikkerhedsmøderne. Sikkerhedskoordinator indkalder til sikkerhedsmøder. Sikkerhedsrundering på byggepladsen, gennemføres i forbindelse med afholdelse af sikkerhedsmøder. Referater fra sikkerhedsmøderne skal være tilgængelige for alle på pladsen og sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede virksomheder, arbejdsmiljøgrupperne samt eventuelle tillidsrepræsentanter. Sikkerhedskoordinator udarbejder referat af sikkerhedsmøder. Sikkerhedsmødereferat skal sendes senest 3 arbejdsdage efter afholdt sikkerhedsmøder. Sikkerhedsorganisationens arbejder er yderligere beskrevet i nærværende PSS Formidling af PSS Bygherren og hans rådgiver (sikkerhedskoordinator) formidler planen for sikkerhed og sundhed til alle i sikkerhedsorganisationen etablerede grupper. Bygherren har ansvaret for koordinering i fællesområder. Sikkerhedskoordinatoren opdaterer PSS samt handler på bygherrens vegne. Alle i organisationen skal følge planen og formidle planen videre til deres ansatte i eget virksomhed. PSS skal i hele byggeperioden være tilgængelig for alle arbejdsgivere og deres ansatte på byggepladsen og skal indgå aktivt i grundlaget for samarbejdet om sikkerhed og sundhed. PSS skal opbevares i mandskabsskuret. 10

12 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 1.8. FÆLLES REGLER PÅ PLADSEN Denne Plan for sikkerhed og sundhed skal være kendt af alle, der færdes på byggepladsen. Der skal altid bæres sikkerhedsfodtøj klasse S3 på byggepladsen. Der skal overalt bæres hjelm: hvor der er fare for nedstyrtning af materialer og materiel hvor der arbejdes i flere niveauer ved arbejde i forbindelse med kran-/gravearbejde hvor der er skiltet med hjelmpåbud De enkelte entreprenører er ansvarlige for, at: Gældende lovgivning overholdes, Gældende lovgivning inden for arbejdsmiljøet, overholdes, herunder skal alle virksomheder have udarbejdet APV er i forhold til deres medarbejdere og de andre på pladsen Arbejdstilsynets regler overholdes Redskaber, stilladser, maskiner m.v. er i lovlig stand Personlige værnemidler og andet sikkerheds-/beskyttelsesudstyr er i god stand og godkendt til arbejdsformålet Mandskabet er forsvarligt instrueret. Hvis en entreprenør ikke opfylder sine sikkerheds- og sundhedsmæssige forpligtelser, kan sikkerhedskoordinatoren - uden varsel lade forholdene ordne for entreprenørens regning. Alle udgifter til sikkerheds- og sundhedsarbejdet, som det af Arbejdstilsynet eller ad anden vej påbydes entreprenøren at foranledige udført, fordeles efter sikkerhedskoordinatorens skøn mellem de implicerede entreprenører. Samtlige entreprenører har pligt til, på forlangende af sikkerhedskoordinatoren, at stille mandskab til rådighed til dette arbejde. Det er ikke tilladt at være påvirket af spiritus og/eller rusmidler på byggepladsen. Såfremt, ovenfor anførte punkter ikke overholdes, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning fra pladsen. Næste side indeholder uddrag fra Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø, men det bemærkes at hele Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmiljø i Grønland er gældende. Bekendtgørelsen kan rekvireres elektronisk via sikkerhedskoordinatoren. 11

13 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed Uddrag fra Bekendtgørelse af Lov om arbejdsmiljø i Grønland Kapitel 3: Almindelige regler 15. Flere arbejdsgivere, der lader arbejde udføre på samme arbejdssted, og alle, der er beskæftiget på samme arbejdssted, skal samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle beskæftigede. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om dette samarbejde. 21. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. Stk. 3. Den, som for at udføre et arbejde såsom reparation eller installation midlertidigt må fjerne en sikkerhedsforanstaltning, skal påse, at denne umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning sættes på plads, eller at anden lige så sikker beskyttelsesforanstaltning foretages. 22 De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel De, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal rette sig efter de regler, der gælder for virksomhedernes samarbejde, jfr. 15 og 31, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre. Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for denne virksomhed, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre. Bygherrer m.v. 31. Bygherren skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Stk. 2. Ved bygge- og anlægsvirksomhed af en vis størrelse, hvor flere arbejdsgivere er beskæftiget på samme arbejdssted, skal bygherren planlægge, afgrænse og koordinere foranstaltningerne til fremme af de ansattes sikkerhed og sundhed. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligter efter stk. 2, herunder om 1) afgrænsning af de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet sættes i gang, 2) udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed, inden byggepladsen etableres, 3) koordinering af foranstaltninger til fremme af sikkerhed og sundhed i fællesområderne, medens arbejdet er i gang, og 12

14 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 1 Kvalitet og miljø Plan for Sikkerhed og Sundhed 4) udpegning af koordinator med den fornødne viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til at varetage koordinering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på arbejdsstedet. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om bygherrens pligt til at anmelde større bygge- og anlægsarbejder til Arbejdstilsynet. Kapitel 4: Arbejdets udførelse 32. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Stk. 2. Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges, medmindre beskæftigelsesministeren bestemmer andet. Kapitel 14: Kriminalretlige foranstaltninger 65. Foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland idømmes den, der 1) overtræder 11, 11 a, stk. 1-3, 12, 13, stk. 1 og 2, 14-17, 19-28, 31, stk. 1 og 2, 32, stk. 1, 34, stk. 1, 36, stk. 1, 38, stk. 1, 58, stk. 2 og 3, 59, stk. 1, og 61, stk. 2, 2) lader arbejde udføre i strid med kapitel 8 og 9, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med kapitel 8, 3) ikke efterkommer påbud efter 60 eller 4) undlader at meddele oplysninger efter 17 a, stk

15 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED OG SUNDHED, PLANLÆGNING OG RISIKOVURDERING BYGGEPLADSENS FÆRDSELSAREALER/ ADGANGSVEJE SKURBY OG OPLAGSPLADS AFFALDSCONTAINERE ARBEJDSOMRÅDER TEKNISKE HJÆLPEMIDLER FORSYNING TIL PLADS OG SKURBY EL TAVLER OG PLADSBELYSNING VAND, AFLØB/ KLOAK & VARME BLANDEPLADSER, VÆRKSTEDER OG PRÆFABRIKATIONSPLADSER RISIKOVURDERINGER BILAG ARBEJDSMILJØRICISI TILTAG OG BEREDSKAB BEREDSKABSPLAN AUDITERINGSSKEMAER ARBEJDSMILJØUDVIKLING TIDSPLAN OVER RISIKOBEHÆFTEDE ARBEJDER BYGGEPLADSINDRETNING A

16 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2. SIKKERHED OG SUNDHED, PLANLÆGNING OG RISIKOVURDERING Nærværende afsnit beskriver byggepladsens fælles sikkerhedsforanstaltninger. Denne udgør et udgangspunkt for en planlægning og risikovurdering for sikkerhed og sundhed. Denne udgør et udgangspunkt for de overvejelser som sikkerhedsorganisationen bør gøre sig, samt et dokumentarisk grundlag for udarbejdelse af en plan for Sikkerhed og Sundhed tilpasset den aktuelle byggeopgave. Rådgiver eller byggeledelse Byggeledelsen udfylder de generelle oplysninger ved byggeriet og det videre forløb, deriblandt specifikke overvejelser om relevante risici, der udfyldes og ajourføres løbende af den på byggepladsen fungerende sikkerhedsorganisation. Forkortelser BL = Byggeleder SK = Sikkerhedskoordinator SR = Sikkerhedsrepræsentant E1-7 = Entreprise 1-7 ALLE = Sikkerhedsorganisationen 2

17 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering 2.1. BYGGEPLADSENS FÆRDSELSAREALER/ ADGANGSVEJE Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Plan for Sikkerhed og Sundhed Placering Hvem etablerer og fjerner Hvorledes skal adgangsveje udformes - skovej/ støvlevej/kørevej Hvilke veje skal bruges til persontransport/materieltransport/kørevej og P-plads Vedligeholdelse: Hvem vedligeholder og hvem sørger for snerydning Arbejdsområde Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Adgangsveje til byggepladsen Stabilt grus, på hele det indhegnede areal syd-øst for bebyggelsen E1 Udlægges ved byggepladsindretning og forbliver hele byggeperioden 2. Parkeringspladser Adgangsveje fra parkering til bygning og skure Forberedes og friholdes E1 4. Midlertidige byggepladsveje Etablering og vedligehold E1 / E4 5. Permanente adgangsveje for køretøjer Frikoldes E1 / E4 6. Permanente adgangsveje for gående E1 / E4 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 7. Udvendige gangbroer og trapper E2 / E4 8. Adgangsveje i bygningen E4 9. Oprydning/renholdelse Dagligt E4 10. Afvanding og dræning Efter aftale E1 11. Snerydning og grusning E4 12. Vinterforanstaltninger E4 13. Belysning af færdselsarealer min. 25 lux E7 Alle adgangsveje skal til enhver tid være ryddet og rengjort. Det påhviler entreprenøren at fjerne evt. affald og materiel/materialer fra adgangsvejene, således at de altid er farbare. 3

18 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.2. SKURBY OG OPLAGSPLADS Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvilke krav stilles der til skurbyen/skure? Placering og størrelse af skurby Hvem skal levere/opsætte/nedtage skurby/skure? Er der krav om særlige skurfaciliteter? F.eks. ved arbejde med forurenet jord, asbest osv. Hvem rengør skurene og vedligeholder skurene? Placering og størrelse af oplagsplads og krav til underlag på oplagsplads Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Opstilling af skure til mandskab, formænd, byggeledelse og møder 2. Opstilling af omklædnings- og badeskure 1 fromand/møde- E4 1 frokostcontainer - - Fra stålmontage til aflevering 3. Opstilling af toiletskure 1 E6 Fra start fundering til aflevering 4. Materialeskure 3 Alle 5. Oplagsplads til materiel/materialer Iht. byggepladsplan Alle 6. Teltværksteder Containere til sorteret affald herunder kemikalieaffald/tømning Brandbart og ubrændbart E2 / E4 Ansvarlig, periode iht. tidsplan 8. Belysning min 25 lux E7 9. Oprydning i skurby og oplagsplads Ugenligt E4 10. Forbindingskasse, nødtelefon & PSS 1 E2 / E4 Ansvarlig, periode iht. tidsplan 11. Beredskabs/brandslukningsudstyr 1 E4 Det påhviler entreprenørerne selv at rengøre egne skure og den tildelte plads omkring skurene, samt oplagspladserne. Placering og størrelse af oplagspladser aftales på sikkerhedsmøderne. 4

19 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.3. AFFALDSCONTAINERE Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvilke regler er der for bortskaffelse af byggeaffald i pågældende kommune Hvem aftaler med godkendt transportør Hvor mange containere - affaldsmængde - affaldstyper - sortering Placering/indhegning Organisering af affaldshåndteringen på pladsen Krav til kemikalieaffald Hvem skal bestille tømning af containerne. Arbejdsområde: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Forberedelse af containerplads 6 containere E1 2. Tømning af containere 2 stk. containere E4 3. Affald ud til containere Alle 4. Sortering af affald E4 5. Belysning Min. 25 lux E7 6. Kemikalieaffald E4 7. Aflåsning af containere E4 8. Rengøring/oprydning omkring containere E4 5

20 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering 2.4. ARBEJDSOMRÅDER Indhegning, afdækning, sikring og oprydning Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Plan for Sikkerhed og Sundhed Hvor skal der anbringes hegn, rækværk, faldsikring, afdækning Hvilket krav stilles der til type rækværk, faldsikring, afdækning m.m. Hvornår skal rækværk, faldsikring, afdækning m.m udføres Hvem skal udføre: oprydning, opsætning og nedtagning af rækværk, faldsikring, afdækning, m.m. Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Levering, opstilling og nedtagning af byggepladsindhegning og skiltning Mobilhegn som Ishøj type 124 E1 Hele byggeperioden 2. Vedligehold af byggepladshegn E4 Hele byggeperioden 3. Etablering af arbejdsplads oplagsplads til materiel/materialer Tørt, plant og muldfri E1 4. Afdækning af huller Snubleskader skal undgås 5. Etablering af rækværker Ved tagarbejde mm. E2 / E4 E4 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 6. Faldsikring ved tagarbejde Rækværk på tag E4 7. Oprydning i fællesområder Dagligt E4 8. Vinterinddækning af råhus og stillads Efter behov E4 9. Belysning i fælles arbejdsområder Min. 25 lux E7 10. Forholdsregler ved særlig farlige arbejder Særlig instruks og restriktioner Alle 11. Jordarbejde Efter aftale E1 6

21 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.5. TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Kraner og materialehejs 1 kran med kapacitet for al montagearb. E2 Ansvarlig, periode iht. udbudstidsplan 2. Rullestilladser, indvendigt 2 E4 3. Stilladser samt evt. snerydning Stillads klasse 4 bredde 120 cm E4 Ved montage og lukning af råhus 4. Stiger - Alle 5. Ventilation/ udluftning Kontrollere byggefugt E4 Under indvendige tømrerarbejder 6. Central udsugning af støv og dampe Efter aftale E FORSYNING TIL PLADS OG SKURBY Område: Kvalitetskrav/ mængde: Ansvar: Periode: 1. Vand og afløb/kloak, isolerede rør Til forsyning af skurby og blandeplads 2. El med plan over hoved-/gruppetavler Iht. SB & byggeplads-plan E6 E7 3. Beskyttelse af kabler/ophæng af kabler Lovlig stand E7 4. El-frostsikring af Vand og afløb til byggepladsen Til forsyning af skurby E6 7

22 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.7. EL-TAVLER OG PLADSBELYSNING Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: EL: Hvor stor skal hovedtavler være, og hvor skal de placeres Hvor mange undertavler skal der være - og deres placering Hvor og hvordan skal kablerne trækkes Hvem etablerer, vedligeholder, beskytter og udbygger byggestrømmen Hvem nedtager byggepladsen LYS: hvor meget lys (antal lux) skal der være på de enkelte steder Placering af master og lign. Etablering, vedligehold og udbygning af lysanlæg Hvem nedtager byggepladsbelysning Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer Ansvar Periode: 01. Opstilling af hovedtavler Til byggestrøm og til opvarmning Tavle iht. SB E7 02. Opstilling af undertavler 3 stk. iht. SB Tavle iht. SB E7 03. Fremføring og vedligeholdelse/ beskyttelse af kabler, tavler m.v. Iht. SB og Grl. Elmyndighed E7 04. Opstilling og nedtagning af lysmaster Min. 25 lux, 5 master iht. SB E7 05. Vedligeholdelse E7 Maskiner, værktøj, hjælpemidler og el-kabler skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke er til fare - berøringsfare og fare for fald - for andre håndværkere. 8

23 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.8. VAND, AFLØB/ KLOAK & VARME Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Hvor skal der være vand og afløb/kloak Hvem tilslutter/vedligeholder vand og afløb/kloak til skurby Hvem tilslutter/vedligeholder vand og afløb/kloak til byggeplads Hvem fjerner midlertidige installationer Myndighedskontakt med hensyn til tilslutning til eksisterende kloak. Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer: Ansvar: Periode: 01. Tilslutning af vand og afløb/kloak til byggepladsbrug 1 E6 02. Tilslutning af vand og afløb/kloak til skurby, materialepladser m.m. 1 E6 03. Vedligeholdelse og udbygning E6 9

24 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed 2.9. BLANDEPLADSER, VÆRKSTEDER OG PRÆFABRIKATIONSPLADSER Der tages stilling til følgende, når nedenstående skema udfyldes: Placering Størrelse: hvad skal der blandes, præfabrikeres m.v. El: tilslutning og vedligeholdelse Vand: tilslutning, afløb og vedligeholdelse Evt. overdækning Transport til/fra Hvor lang tid skal pladsen/stedet være i drift Anlæg og vedligehold Evt. arbejdsmiljøkrav - er der specielle krav om indretning, eller beskyttelse af folkene Evt. miljøkrav Hvem fjerner og hvornår Pkt. Arbejdsområde: Mængde: Materialer: Ansvar: Periode: 01. Blandepladser, værksteder og præfabrikationspladser 1 - E2 02. Tilslutning/vedligeholdelse af el 1 - E7 03. Tilslutning/vedligeholdelse af vandinstallationer 1 - E6 04. Tilslutning/vedligeholdelse af andre installationer Vedligeholdelse og udbygning af pladsen 1 - E2 /E4 Periode iht. tidsplan 10

25 Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk AFSNIT 2 Planlægning og risikovurdering Plan for Sikkerhed og Sundhed RISIKOVURDERINGER Kortlægning af arbejdsmiljøpåvirkninger De forventede arbejdsmiljørisici skal kortlægges, så de potentielle konsekvenser, tiltag og beredskab kan vurderes. I udførelsesfasen tages indsatsområder, risikovurderinger, tiltag og beredskab løbende op på eksempelvis sikkerhedsmøderne, og om nødvendigt revideres den indledende risikovurdering. Risikovurderingen indeholder følgende trin: Trin 1: Kortlægning af risikoområder Trin 2: Vurdering af risici Trin 3: Fastlæggelse af tiltag og beredskab Trin 4: Kontrolplaner, arbejdsinstruktioner og beredskabsplan Trin 5: Opfølgning og revision Trin 1. Kortlægning af de mulige arbejdsmiljørisici Projektet skal gennemgås for mulige arbejdsmiljørisici, herunder skal indarbejdes specielle kundeog myndighedskrav. Alle de aktiviteter, der muligvis kan resultere i risici for sikkerhed og sundhed noteres i tabel , kolonne 2. Trin 2. Vurdering af de forventede arbejdsmiljørisici Aktiviteterne skal vurderes med henblik på den forventede risiko. Vurderingsmatricerne anvendes som vejledning til at bestemme sandsynligheden og konsekvensen af de fundne risici. Sandsynligheden noteres i kolonne 3 og effekten i kolonne 4 i tabel Vurderingsmatricer Sandsynlighed Konsekvens E D C B A Hyppig - Vil flere gange i løbet af projektet resultere i en effekt på miljøet. Forventet - Vil sandsynligvis resultere i en effekt i løbet af projektet. Forekommer - Det er sandsynligt, at der vil være en effekt i løbet af projektet. Sjælden - Det er muligt, at påvirkningen kan resultere i en effekt i løbet af projektet. Næsten umuligt - Så usandsynlig, at det kan antages, at påvirkningen ikke giver nogen effekt. 5 Katastrofal - Så stor, at der er en reel trussel for varige skader. 4 Kritisk - Så stor, at det er en udslagsgivende skade. 3 Alvorlig - Resulterer i en anseelig skade. 2 Betydelig - Har en reel, men begrænset skadelig effekt. 1 Marginal - Så lille, at det er af mindre betydning. 11

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere