Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Ansøgningsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Stillingsannonce Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patentdirektoratet, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patentdirektoratet ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aktiv Super, Marsalle 32, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: BAK & BERNSTORFF I/S, FABRIKSVEJ 19, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød og kødprodukter. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Unitor ASA, Drammensvejen 211 N-0277 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Jette Sandel Trademarks A/S, Mølledamsvej 10, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, herunder brandslukkende kemikalier, stoffer, forbindelser, skum, pulvere og gasser, ædle gasser og kølemidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, ildslukkere, udstyr og anlæg til brandslukning, herunder CO2 højtrykssystemer og CO2 lavtrykssystemer, systemer baseret på tørt pulver og systemer baseret på ædle gasser, med alt tilbehør og reservedele hertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder CO2 trykflasker, ventiler til trykflasker, hovedventiler (distributionsventiler), CO2 gas manifolder, fordelingsskabe, slanger til CO2, lavtrykstanke til nedkølet CO2, køleenheder, kontrolskabe, sikkerhedsventiler, volumenmålere, tryktanke til tørre kemikalier, sammensatte trykflasker til kvælstof, driftsventiler, slange stationer, overvågningsanlæg til kraftforsyning, alarmer, ventiler, mundstykker, rør og slanger. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder brandslukningsvirksomhed i form af installation, projektering, inspektion og reparation af det ovenfor nævnte brandslukningsudstyr, -systemer og -produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IMPERIAL (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TITANIC (730) Indehaver: Andreas Pirkheim, Höf 127 A-8063 Eggersdorf, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Advokat Anne Birgitte Gammeljord, H.C. Andersens Blud. 12, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EQUIPE (730) Indehaver: Yamaha Motor Denmark A/S, Svendborgvej 337, 5260 Odense S, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (730) Indehaver: IMPERIAL TOBACCO LIMITED, PO Box 244 Bristol, Storbritannien (511) Klasse 34: Tobak, forarbejdet såvel som uforarbejdet; tobaksprodukter; tobakserstatninger (ikke til medicinske formål); tændstikker samt artikler for rygere. 1529

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATLAS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ATLAS WEYHAUSEN GMBH, Stedinger Strasse 324 D- W-2870 Delmenhorst, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 07: Jordflytningsmaskiner, byggerimaskiner, bagger, gravemaskiner, kraner, gradere, hydrauliske påbygninger til lastkøretøjer, laste- og gribemaskiner til land- og skovbrug, betonpumper i form af betonfordelermaster, beholderskifteanlæg (maskiner), værktøjer (maskiner) til ladning, gribning og lastning, herunder dele af alle forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Lasteportalkøretøjer, afsætningstipvogne, gaffeltrucks, lastkøretøjer med hydraulisk lasteudstyr, herunder dele af alle forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ChristineCentret, Mejlgade 53, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 42: Rådgivning, information og støtte til seksuelt misbrugte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JASMIN (730) Indehaver: ATLAS WEYHAUSEN GMBH, Stedinger Strasse 324 D- W-2870 Delmenhorst, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 07: Jordflytningsmaskiner, byggerimaskiner, bagger, gravemaskiner, kraner, gradere, hydrauliske påbygninger til lastkøretøjer, laste- og gribemaskiner til land- og skovbrug, betonpumper i form af betonfordelermaster, beholderskifteanlæg (maskiner), værktøjer (maskiner) til ladning, gribning og lastning, herunder dele af alle forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Lasteportalkøretøjer, afsætningstipvogne, gaffeltrucks, lastkøretøjer med hydraulisk lasteudstyr, herunder dele af alle forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: A/S Hea-net, Østergade 54, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande fremstillet af tricotage, konfektion og strikvarer, fodtøj og huer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOM BOM (730) Indehaver: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer. (511) Klasse 10: Sutter, sutter til sutteflasker, sutteflasker. (511) Klasse 16: Bleer og blebukser af papir og cellulose til baby. (511) Klasse 21: Badekar og potte til baby. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til baby. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser) til baby. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 32: Ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke.. (730) Indehaver: A. Winther A/S, Rygesmindevej 2, 8653 Them, Danmark (511) Klasse 12: Barnetricykler og barnecykler, voksencykler, cykelanhængere, cykelbarnestole. (511) Klasse 28: Barnetricykler og barnecykler (legetøj), løbehjul og legevogne. 1530

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: I/S Elsam, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 39: Elektricitetsdistribution og distribution af energi. (511) Klasse 40: Produktion af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: I/S Elsam, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 39: Elektricitetsdistribution og distribution af energi. (511) Klasse 40: Produktion af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Foreningen DK-kædebureauerne, Erhvervenes Hus Tørvebryggen 12, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: I/S Elsam, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 39: Elektricitetsdistribution og distribution af energi. (511) Klasse 40: Produktion af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Top-el (730) Indehaver: I/S Elsam, Overgade 45, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 39: Elektricitetsdistribution og distribution af energi. (511) Klasse 40: Produktion af energi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ÅR 2000-OG ÉN NAT (730) Indehaver: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MELISA (730) Indehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Byk- Gulden-Strasse 2 D Konstanz, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske præparater til videnskabelige formål, nemlig produkter til gennemførelse af blodundersøgelser samt til undersøgelse og/ eller analyse af fysiske sygdomme og lidelser, alle forannævnte varer til brug in-vitro. (511) Klasse 05: Diagnosepræparater til medicinske formål; kemiske præparater til medicinske formål, nemlig produkter til gennemførelse af blodundersøgelser samt til undersøgelse og/eller analyse af fysiske sygdomme og lidelser, alle forannævnte varer til brug in-vivo. (511) Klasse 10: Strips eller kits til immunologiske tests in-vitro, apparater og instrumenter til brug ved diagnostiske undersøgelser indenfor den medicinske sektor. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORMAY (730) Indehaver: CORMAY S.A., Koniczynowa Warszawa, Polen (511) Klasse 01: Kemiske produkter samt halvforarbejdede kemiske produkter til industriel brug. (511) Klasse 05: Diagnostiske præparater til medicinsk og veterinærmedicinsk brug, diagnostiske systemer. (511) Klasse 09: Diagnostisk udstyr samt redskaber. (511) Klasse 10: Apparater og instrumenter til medicinske og veterinærmedicinske formål. 1531

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mejbritt Mikkala Westermann, Gillesager 256, 2. T.V., 2650 Hvidovre, Danmark; B. Hellebeth Hansen, Lindeager 3, st. th., 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 03: Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater og tandplejemidler, (511) Klasse 05: Præparater til sundhedspleje, diætiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 28: Eldrevne motionsbrixe. (511) Klasse 42: Zoneterapi, clairvoiance, akupunktur, healing, massage, samtaleterapi, kostvejledning, foredrag, akupressur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: APP (TM) LTD, c/o Multiconsult Ltd. Les Jamalacs, Vieux Conseil Street Port Louis, Mauritius (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papirhandlervarer; papir, pap, ikke indeholdt i andre klasser; varer af pap (ikke indeholdt i andre klasser); poser af papir til indpakning, ringbind, kasser og æsker af pap og papir; pap (coated og ikke - coated), papartikler i form af beholdere og indpakning til mad- og drikkevarer; paprør; lykønskningskort og spillekort; kopipapir; dokumentmapper (papirhandlervarer); foldere og mapper til papir; formularer (løbende og fortrykte); kartotekskort (papirhandlervarer); labels, ikke af tekstil, indpakningspapir, skriveblokke (papirhandlervarer); voksbelagt papir; coated og ikke-coated papir; gavepapir; cellstof og servietpapir; cellstof og engangsservietter af celluose til personlig brug; engangspapirservietter og - cellstof til personlig brug; cellstof og servietter af celluose til rengøring af linser; cellstof og servietter af celluose til fjernelse af makeup; cellstof og servietter af celluosevattering; papirservietter; papirservietter og -cellstof til rengøring af linser; papirservietter og -cellstof til fjernelse af makeup; servietter; alle de ovennævnte varer ikke indeholdt andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRFBOLIGBANK (730) Indehaver: CORMAY S.A., Koniczynowa Warszawa, Polen (511) Klasse 01: Kemiske produkter samt halvforarbejdede kemiske produkter til industriel brug. (511) Klasse 05: Diagnostiske præparater til medicinsk og veterinærmedicinsk brug, diagnostiske systemer. (511) Klasse 09: Diagnostisk udstyr samt redskaber. (511) Klasse 10: Apparater og instrumenter til medicinske og veterinærmedicinske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UPS (730) Indehaver: United Parcel Service of America, Inc., a corporation of the State of Delaware, 55 Glenlake Parkway, NE Atlanta Georgia 30328, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer og computer software; batterier; alternative strømforsyningsapparater; elektriske overspændings- og transientbeskyttere; magnetiske disks og magnetbånd; printere, vægte og skannere. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmægler-, skibsmægler- og forsikringsmæglervirksomhed; bankvirksomhed; factoringsvirksomhed; assurandørvirksomhed. (730) Indehaver: BRFkredit a/s, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1021 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Coffilter International v/j. Byrial Petersen, Kongevejen , 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 16: Papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder kaffefiltre. 1532

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LinkCom (730) Indehaver: I-Data International A/S, Vadstrupvej 35-43, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 09: Perifert udstyr til computere, nemlig computerhardware og - software til at betjene printere og til at forbedre printfunktioner (printservere). (511) Klasse 16: Tryksager, såsom computermanualer, brugervejledninger for computerhardware og -software, programmørreferencer, systembehovspecifikationer, produktspecifikationer, træningsmanualer og - dokumentation inden for computerhardware og -software samt fejlfindingsmanualer og -dokumentation. (511) Klasse 42: Leasing af accesstid til computerdatabaser, computerprogrammering, opdatering af computersoftware, design af computersoftware, licensgivning vedrørende computersoftware, rådgivning vedrørende computerhardware og -software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Diplom-Is (730) Indehaver: Norsk Iskrem BA, Lysaker Torg Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GULD (730) Indehaver: ANR K/S, Riihimäkivej 6, 9200 Ålborg SV, Danmark (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Transmission og gengivelse af lyd og billede. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Broge Publications ApS, Nobisvej 32, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Dansk Afhængigheds-Rådgivning ved Kim Nielsen, Vestergade 28, st. th., 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 16: Kuglepenne. (511) Klasse 41: Undervisning i forebyggelse, for- og efterbehandling af misbrug og/eller afhængighed af alkohol og euforiserende stoffer. (511) Klasse 42: Psykologvirksomhed i form af behandling af misbrug og/ eller afhængighed af alkohol og euforiserende stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Euro Helse Pyramiden A/S, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Masters RKLME, Haderslevvej 1-3, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 05: Medicinske præparater, herunder homøopatisk medicin. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed. 1533

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXUBERA (730) Indehaver: Pfizer products Inc., a corporation of the State of Connecticut, Eastern Point Road Groton Connecticut 06340, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske, apparater og instrumenter, herunder et apparat til brug for inhalation af insulin, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENYDRIAL (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick New Jersey, USA (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater og toiletpræparater til pleje og renholdelse af hår og hud. (511) Klasse 05: Medicinske og dermatologiske præparater til hud- og hårbehandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CALYPSO (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, D Leverkusen Bayerwerk, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 05: Præparater til udryddelse af skadedyr og ukrudt, insekticider, herbicider, fungicider. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Thon Holding AS, Box Vika N-0114 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Philip & Partnere, Vognmagergade 7, 1120 København K, Danmark (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPHORMA (730) Indehaver: Ephorma AS, Kjøita Kristiansand, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater og -udstyr; computerprogrammer og andet programmel; magnetiske databærere; perifert udstyr til computere. (511) Klasse 42: Udlejning af accesstid ved brug af databaser; programmering af computere; udarbejdelse, ajourføring og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; udlejning af computere, computerprogrammer og andet software; faglig, professionel rådgivning (ikke om forretninger). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPHOR (730) Indehaver: Ephorma AS, Kjøita Kristiansand, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater og -udstyr; computerprogrammer og andet programmel; magnetiske databærere; perifert udstyr til computere. (511) Klasse 42: Udlejning af accesstid ved brug af databaser; programmering af computere; udarbejdelse, ajourføring og vedligeholdelse af computerprogrammer og software; udlejning af computere, computerprogrammer og andet software; faglig, professionel rådgivning (ikke om forretninger). (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, USA (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske oiler, kosmetiske præparater, hårvand, kosmetiske præparater til rensning, pleje og forskønnelse af hud, hovedbund og hår. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROBAT (730) Indehaver: Blumøller A/S, Petersmindevej 30, 5100 Odense C, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe. 1534

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Agenda Film & TV, Sjællandsgade 30, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PIONEER ELECTRONIC CORPORATION, 4-1, Meguro 1- chome Meguro-kuTokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, videodiskafspillere og -optagere, CD-afspillere og CDoptagere, båndspillere og -optagere, pladespillere, forstærkere, radioer og tunere, lydmodtagere og videomodtagere, fjernsynsapparater, højttalere, højttalersystemer, mikrofoner og mikrofonmixere, hovedtelefoner, øretelefoner, rensningsapparater til lydindspilningsdisks, antenner, telefonapparater, jukebokse, videoplader, CD'er, lydbånd, videobånd, magnetbånd, lydinspilningsdisks, lydoptagelsesbånd, videokameraer, computere, perifere enheder til computere, tastaturer til datamaskiner, computerhukommelser, printere til computere, databehandlingsapparater, CD-ROM-drev, automatiske omskiftere til CD-ROM, optiske diskdrev, automatiske omskiftere til optiske disks, optaget computerprogrammel, optagne computerprogrammer, programmer til computerspil, CD-ROM'er, optiske disks, magnetiske disks, floppy disks, integrerede kredsløb, halvledere, spilleapparater, kun til brug for fjernsynsapparater, automatiske forlystelsesmaskiner, møntopererede forlystelsesmaskiner, automatiske møntautomater, fjernkontrolapparater, kabelfjernsynsomformere, stregkodelæsere, audiovisuelle undervisningsapparater, navigationsudstyr, elektriske forgreningsled, batterier, elektriske kabler, højttalerkabinetter, audiotimere, audioracks, akustiske membraner, kikkerter. (511) Klasse 20: Stole med indbyggede lydafspilningsapparater og med kropsvibratorer. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af elektriske apparater og instrumenter, af apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, af telefonapparater, af kontormaskiner og - udstyr, af automatiske møntautomater og mekanismer til møntstyrede apparater, af databehandlingsapparater og computere, af produktionsmaskineri, af højttalerkabinetter og racks til audio- og videoapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WORLD ONLINE (730) Indehaver: World Online International B.V., 10, Ir. D.S. Tuynmanweg NL-4131 PN VIANEN ZH, Holland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samt tjenesteydelser vedrørende forretningsforhold; rådgivning vedr. forretnings- og reklameforhold, herunder rådgivning vedrørende Internettet; forretningsmæssig rådgivningsvirksomhed; kompilering og indføring af information i computerdatabaser; tjenesteydelser vedrørende marketing; udskrivning af breve, herunder elektronisk overvågning og tilvejebringelse af breve; salgsforanstaltninger for andre; salgsfremstød for andre; statistiske undersøgelser og information herunder via Internettet; information vedrørende handel, markedsundersøgelser og markedsanalyser herunder via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed heriblandt anden kommunikation via terminaler, netværk og via elektroniske kanaler; tjenesteydelser vedrørende telekommunikation, elektronisk post, tilvejebringelse af interaktive brugergrænseflader som kommunikationsmedie mellem bruger og udbyder af Internet adgang. (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af WEB-SITES på Internettet; programmering og design af computer grafik, computerprogrammer og teknisk rådgivning vedrørende computerprogrammer; teknisk rådgivning vedrørende datamatisering; teknisk rådgivning vedrørende Internettet; konstruering af computerprogrammer; udvikling og anvendelse af WEB- SITES på Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TIP (730) Indehaver: World Online International B.V., 10, Ir. D.S. Tuynmanweg NL-4131 PN VIANEN ZH, Holland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samt tjenesteydelser vedrørende forretningsforhold; rådgivning vedr. forretnings- og reklameforhold, herunder rådgivning vedrørende Internettet; forretningsmæssig rådgivningsvirksomhed; kompilering og indføring af information i computerdatabaser; tjenesteydelser vedrørende marketing; udskrivning af breve, herunder elektronisk overvågning og tilvejebringelse af breve; salgsforanstaltninger for andre; salgsfremstød for andre; statistiske undersøgelser og information herunder via Internettet; information vedrørende handel, markedsundersøgelser og markedsanalyser herunder via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed heriblandt anden kommunikation via terminaler, netværk og via elektroniske kanaler; tjenesteydelser vedrørende telekommunikation, elektronisk post, tilvejebringelse af interaktive brugergrænseflader som kommunikationsmedie mellem bruger og udbyder af Internet adgang. (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af WEB-SITES på Internettet; programmering og design af computer grafik, computerprogrammer og teknisk rådgivning vedrørende computerprogrammer; teknisk rådgivning vedrørende datamatisering; teknisk rådgivning vedrørende Internettet; konstruering af computerprogrammer; udvikling og anvendelse af WEB- SITES på Internettet. 1535

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THE INTERNET PLAZA (730) Indehaver: World Online International B.V., 10, Ir. D.S. Tuynmanweg NL-4131 PN VIANEN ZH, Holland (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samt tjenesteydelser vedrørende forretningsforhold; rådgivning vedr. forretnings- og reklameforhold, herunder rådgivning vedrørende Internettet; forretningsmæssig rådgivningsvirksomhed; kompilering og indføring af information i computerdatabaser; tjenesteydelser vedrørende marketing; udskrivning af breve, herunder elektronisk overvågning og tilvejebringelse af breve; salgsforanstaltninger for andre; salgsfremstød for andre; statistiske undersøgelser og information herunder via Internettet; information vedrørende handel, markedsundersøgelser og markedsanalyser herunder via Internettet. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed heriblandt anden kommunikation via terminaler, netværk og via elektroniske kanaler; tjenesteydelser vedrørende telekommunikation, elektronisk post, tilvejebringelse af interaktive brugergrænseflader som kommunikationsmedie mellem bruger og udbyder af Internet adgang. (511) Klasse 42: Udvikling og vedligeholdelse af WEB-SITES på Internettet; programmering og design af computer grafik, computerprogrammer og teknisk rådgivning vedrørende computerprogrammer; teknisk rådgivning vedrørende datamatisering; teknisk rådgivning vedrørende Internettet; konstruering af computerprogrammer; udvikling og anvendelse af WEB- SITES på Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LITTLE ITALY (730) Indehaver: Dora Francia, Birkeparken 8, st. 3, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, nemlig alt i sten, gulve, fresco'er, bemalede kakler samt special-producerede indretningsartikler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITCO (730) Indehaver: CITCO Nederland B.V., World Trade Center Tower B, 17th Floor, Strawinskylaan 1725 P.O. box JE Amsterdam, Holland (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; forretningsledelse og forretningsorganisation. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed; vurdering af skatteforhold, forvaltning af fast ejendom, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, administration af ophavsret og andre industrielle ejendomsrettigheder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILGUIDEN (730) Indehaver: Tele Danmark A/S, Kannikegade 16, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tele Danmark A/S, Juridisk Afdeling Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: EDB-hardware og software. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedie. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed, installation og reparation af hardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedie mellem bruger og udbyder og mellem køber og sælger. (511) Klasse 42: Programmering, design og ajourføring af computerprogrammer til anvendelse på CD-rom, Internet og Intranet, rådgivning vedrørende software, hardware samt professionel anvendelse af Internet, andre globale netværk og Intranet, installation og reparation af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILGUIDE (730) Indehaver: Tele Danmark A/S, Kannikegade 16, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tele Danmark A/S, Juridisk Afdeling Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: EDB-hardware og software. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedie. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed, installation og reparation af hardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedie mellem bruger og udbyder og mellem køber og sælger. (511) Klasse 42: Programmering, design og ajourføring af computerprogrammer til anvendelse på CD-rom, Internet og Intranet, rådgivning vedrørende software, hardware samt professionel anvendelse af Internet, andre globale netværk og Intranet, installation og reparation af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACCESS4YOU (730) Indehaver: Tele Danmark A/S, Kannikegade 16, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Tele Danmark A/S, Juridisk Afdeling Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Telefonkort og andre programérbare magnetiske kort. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Promovator A/S, Langebrogade 6 E, 1411 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Brix Jensen Havemann Djurhuus Advokatsktieselskab, Frederiksberggade 2, 1459 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 36: Investeringrådgivning, financielle analyser, formidling af sponsorkontrakter. (511) Klasse 41: Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1536

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EUROCARD (730) Indehaver: Europay International S.A., Chaussée de Tervuren, 198A B-1410 Waterloo, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 09: Magnetkort og chipkort. (511) Klasse 16: Trykte dokumenter til brug i forbindelse med finansiel virksomhed og bankvirksomhed. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed og bankvirksomhed i forbindelse med checks og checkgarantikort, betalingskort, kreditkort og forudbetalingskort, kort til brug ved hævning af kontanter fra pengeautomater og ved indkøb af varer; udlån og forskudsudbetaling af kontanter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Intenso Rekruttering, Klostervej 21, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRYSTALYX (730) Indehaver: Carrs Agriculture Limited, Old Croft Stanwix Carlisle CA3 9BA, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske fodertilsætninger indeholdende nærende og terapeutiske ingredienser i form af mineraler, sporelementer og vitaminer til forbedring af den næringsmæssige værdi af foderafgrøder. (511) Klasse 31: Fodertilsætninger (ikke medicinske). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Professor Pi (730) Indehaver: Døveskolernes Materialecenter, Kollegievej 1, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Per Ravn Lauridsen, Prinsessegade 39B, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, internetdesign, fotografvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DINESEN (730) Indehaver: Kim Dinesen, Skyttehusgade 20 A, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 09: Solbriller. (511) Klasse 18: Skindtasker, skind punge, paraplyer. (511) Klasse 25: Skindjakker, skindbukser, T-shirts, skjorter, striktrøjer, sweatshirts, bukser, blazer, kjoler, vindjakker, undertøj, sko, støvler, strømper, slips, halstørklæder, handsker, huer, caps. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TENDERFOOT (730) Indehaver: ELAP MUSIC A/S, Bransagervej 2-10, 9490 Pandrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 09: Lydindspilninger i form af CD'ere, plader, disks, laser disks og laser bånd; videooptagelser i form af disks og bånd; disks og bånd til optagelse af lyd og/eller billeder; bånd og kassetter til brug for eller indeholdende optagelse af video eller lyd; optagne kinematografiske film, film og programmer til TV; apparater og instrumenter til reproduktion af optagelser og transmissioner. (511) Klasse 16: Trykt marketingmateriale; trykte publikationer; bøger; magasiner og tidsskrifter; fotografier, plakater; papirvarer, pladeomslag; overføringsbilleder; etiketter (ikke af tekstil); nodeark, trykt reklamemateriale, spillekort. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1537

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIMO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EBERHARD FABER GmbH, Moosäckerstrasse 3 D Nürnberg, Tyskland (511) Klasse 16: Modellermateriale, især plastisk og gennem opvarmning hærdbar modellermasse, klæbemidler til papir og skrivevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TORONTO RAPTORS (730) Indehaver: NBA Properties, Inc., a corporation of the State of New York, Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue New York New York 10022, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 16. (511) Klasse 25. (511) Klasse 28. (511) Klasse 41. (500) Bemærkninger: Registreringen vedrører alene varer og tjenesteydelser i forbindelse med og til fremme af det canadiske basketballteam Toronto Raptors. (730) Indehaver: Nordic Internet A/S, Herlev Hovedgade 201 C, 1.tv., 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schlüter & Hald Advokatfirma, Bredgade 6, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billede, magnetisk databærere og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsadministration og forretningsledelse. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonniers Specialmagasiner A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lyd/billed compact discs, optagne dataprogrammer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger, samleblade, blade og tidsskrifter. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed. (730) Indehaver: NBA Properties, Inc., a corporation of the State of New York, Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue New York New York 10022, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 16. (511) Klasse 25. (511) Klasse 28. (511) Klasse

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Simonsen & Weel's Eftf. A/S, Erik Husfeldts Vej 2, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, hygiejniske præparater til medicinsk formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, bandagemateriale, desinfektionsmidler, rengøringsmidler til medicinsk formål. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmateriale. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, sengelinned, håndklæder af tekstil, senge- og bordduge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 37: Vaskeri, reparation, rengøring, presning og strygning af beklædning, senge- og husholdningslinned, kemisk vask, installation, vedligeholdelse, reparations af medicinske apparater og udstyr, opførelse/ indretning af bygninger, installationstjenester inden for vaskeri og indretninger af afdelinger på sygehuse. (511) Klasse 42: Udlejning af tekstiler (beklædning, senge- og husholdningslinned), udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, hygiejninsk- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (730) Indehaver: Gigantissimo 2094 AB, Box 1388 S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, herunder præsentationsmateriale. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder multimediepræsentationer. (511) Klasse 42: Konsulentbistand i forbindelse med reklamer, markedsføring, design og applikationer til Internettet; udvikling og vedligeholdelse af Internetløsninger til ekstranet og intranet; professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig) vedrørende strategi og opfølgning i forbindelse med de nævnte Internettjenester. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gotvedskolen, Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed inden for gymnastik, bevægelsespædagogik, arbejdsbevægelser, ergonomi og massage. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MARKETMIND TECHNOLOGIES PTY. LTD., 1046A Dandenong Road Carnegie Victoria 3163, Australien (511) Klasse 09: Software; software til marketingsundersøgelser. (511) Klasse 35: Marketingsundersøgelser, herunder løbende sporing. (730) Indehaver: STER-KINEKOR EUROPE LIMITED, La Motte Chambers St. Helier Jersey, Storbritannien (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1539

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Routeperfect (730) Indehaver: TELE ATLAS BV, Reitscheweg 7 f NL-5232 BX's- Hertogenbosch, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 09: Chip-, kode- og styringskort; kort til lagring af data; databærere og software til informations- og styringssystemer, især CD-ROM, alle de nævnte varer især som digitale vejkort. (511) Klasse 16: Tryksager. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHEMFLEX (730) Indehaver: Dentsply DeTrey GmbH, De-Trey-Strasse Konstanz, Tyskland (511) Klasse 05: Dentale restituerende og genopbyggende materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S u/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S p/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S w/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S i/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S r/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S c/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S d/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S h/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S s/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S t/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. 1540

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S k/d (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S a/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HILL'S g/d (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of De laware, 300, Park Avenue New York, N.Y , USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AQUANTA (730) Indehaver: Unisys Corporation, a corporation of the State of Delaware, Township Line and Union Meeting Roads Blue Bell Pennsylvania 19424, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computere. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/054,796 USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Henning Sørensen, Rantzausgade 40, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 03: Tandplejemidler, herunder tandpasta, præparater til rensning af tandproteser og mundskyllemidler. (511) Klasse 21: Tandbørster, elektriske tandbørster, tandstikholdere (ikke af ædle metaller), tandstikkere og tandtråd. (511) Klasse 30: Konfekturevarer og herunder bolsjer og pastiller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CYCLOTAB (730) Indehaver: FUBA Automotive GmbH, Bodenburger Strasse 25/26 D Bad Salzdetfurth, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til svagstrømsteknikken, nemlig til kommunikations- og højfrekvens- samt til styrings- og reguleringsteknikken, navnlig ved motorkøretøjer og til den mobile kommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede samt af data, programmer til databehandling i sammenhæng med forannævnte apparater, instrumenter og udstyr samt til måle- og kontrolformål inden for dette område. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af apparater og instrumenter til svagstrømsteknikken, af apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede. (511) Klasse 42: Udviklingsvirksomhed, ikke-forretningsmæssig rådgivning, herunder udarbejdelse af tekniske løsningsmodeller, ikke-forretningsmæssig sagkyndig bistand, herunder vedrørende problemanalyser og udarbejdelse af forslag til løsning heraf, udarbejdelse og formidling af videnskabelige rapporter, udvikling af programmer til databehandling samt vedligeholdelse og opdatering af programmerne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Apollo (730) Indehaver: FONA Gruppen A/S, Gungevej 17, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 09: PC'ere. (511) Klasse 16: Skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plastikmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TAMIFLU (730) Indehaver: F. Hoffmann-La Roche AG, Basel, Schweiz (511) Klasse 05: Antivirale farmaceutiske præparater. (730) Indehaver: Apotex Inc., 150 Signet Drive Weston Ontario, M9L 1T9, Canada (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. 1541

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACTIVE SELECTION (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Active Selection v/temp-team A/S, Ny Østergade 20, 2., 1101 København K, Danmark (511) Klasse 35: Vikarbureau og personaleudvælgelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DEFU, DTU, Bygning 325, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: A/S Select Media Group, St. Kongensgade 40 G, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 16: Reklamepostkort; ikke-magnetiske og ikke-kodede kort. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig formidling af rabatordninger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOUSE OF SUN (730) Indehaver: Johnny Aastrøm, Rønnebærvej 44, 1.th., 2400 København NV, Danmark (511) Klasse 03: Salg af solcremer. (511) Klasse 11: Salg af solarier og tilbehør. (511) Klasse 42: Solcenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LABSHOP (730) Indehaver: Jan Hansen, Skovgade 15, 6760 Ribe, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivningsvirksomhed; annoncevirksomhed. (511) Klasse 42: Industriel og videnskabelig forskning; analyse, prøvning, måling, kalibrering, prøvetagning og test af industrielle produkter; laboratorievirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BODY ZONE (730) Indehaver: KappAhl AB, Box 1112 S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1542

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOBACOFF (730) Indehaver: COLFARM S.A., Wojska Polskiego Mielec, Polen (511) Klasse 05: Præparater til hurtig afvænning af tobak til medicinske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OTABA (730) Indehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6 D Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: XAFLOX (730) Indehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6 D Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 05: Analgetica og antiinfectiva. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OCEAN (730) Indehaver: Reckitt & Colman A/S, Vadstrupvej 22, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 03: Midler til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler, vaske- og blegemidler, rensemidler (ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug). (511) Klasse 05: Luftopfriskende præparater og luftrensepræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPAtab (730) Indehaver: Medicotest A/S, Rugmarken 10, 3650 Ølstykke, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EUROSTAR (730) Indehaver: Robert Bosch GmbH, D Stuttgart, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 09: Kontrol- og styreapparater til gasdrevne opvarmningsapparater, især cirkulationsvandvarmere. (511) Klasse 11: Gasdrevne opvarmningsapparater, især cirkulationsvandvarmere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APREM (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6 D Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 05: Analgetica og antiinfectiva. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABIMIL (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Sandakerveien 100C N-0438 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer, anti-depressiva. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CIDAPRIL (730) Indehaver: Multi Development Corporation N.V., Hanzeweg MC Gouda, Holland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsmæssig bistand og rådgivende virksomhed vedrørende erhvervelse og salg af jord. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, handel med fast ejedom. (511) Klasse 42: Ingeniør og arkitektvirksomhed, nemlig udvikling af byggeprojekter for andre; udarbejdelse af bygningsplaner; juridisk bistand. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene (730) Indehaver: Nycomed Pharma AS, Sandakerveien 100C N-0438 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer, anti-depressiva. 1543

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOLCUT (730) Indehaver: A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK, Holger Danskes Vej 89, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIPCUT (730) Indehaver: A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK, Holger Danskes Vej 89, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EVRA (730) Indehaver: Johnson & Johnson a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig transdermale contraceptive præparater. (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn S.A., c/o Credit Europeen 52 route d'esch L-1470 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Luxembourg (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder publikation af reklametekster, bistand ved forretningsledelse, information vedrørende forretningsvirksomhed og professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, information om undervisning; organisering af udstillinger med uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 42: Veterinærvirksomhed, samt veterinær assistance til landmænd og til landbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRISTA CATH (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation of the State of Florida, N.W. 60th Avenue Miami Lakes Florida, USA (511) Klasse 10: Medicinske instrumenter, nemlig katetre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THEO'S SVALE PILS (730) Indehaver: Theodoridis A/S, Skøjtevej 11, 2770 Kastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Markment, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZERAVIS (730) Indehaver: ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Tåstrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (730) Indehaver: TNT Holdings BV, Prinses Beatrixlaan AK Den Haag, Holland (511) Klasse 39: Ekspresbefordring og -udbringning; opbevaring og oplagring af varer; transport af personer; flyttevirksomhed; postforsendelsesvirksomhed samt afhentning, lastning, transport, fremsendelse, aflæsning og udbringning af gods, varer, pakker, post, dokumenter, værdipapirer, magasiner og tidsskrifter,; kurérservice, forsendelse af varer. (300) Prioritetsoplysninger: BX Beneluxlandene 1544

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FUBA (730) Indehaver: FUBA Automotive GmbH, Bodenburger Strasse 25/26 D Bad Salzdetfurth, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vestergade 31, 1456 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til svagstrømsteknikken, nemlig til kommunikations- og højfrekvens- samt til styrings- og reguleringsteknikken, navnlig ved motorkøretøjer og til den mobile kommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede samt af data, programmer til databehandling i sammenhæng med forannævnte apparater, instrumenter og udstyr samt til måle- og kontrolformål inden for dette område. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af apparater og instrumenter til svagstrømsteknikken, af apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede. (511) Klasse 42: Udviklingsvirksomhed, ikke-forretningsmæssig rådgivning, herunder udarbejdelse af tekniske løsningsmodeller, ikke-forretningsmæssig sagkyndig bistand, herunder vedrørende problemanalyser og udarbejdelse af forslag til løsning heraf, udarbejdelse og formidling af videnskabelige rapporter, udvikling af programmer til databehandling samt vedligeholdelse og opdatering af programmerne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Quantum Corporation, a corporation of the State of Delaware, 500 McCarthy Boulevard Milpitas, CA 95035, USA (511) Klasse 09: Bånddrev til computere, båndkassetter til computere, båndautoloadere til computere, båndarkiver med mangfoldige datadrev til computere, mangfoldige båndkassetter og automatiske båndkassette-load/ unload systemer til computere samt software, der er nødvendig for at kunne betjene bånddrevene i computeren, autoloaderne og arkiverne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WINGS ALLIANCE (730) Indehaver: Northwest Airlines, Inc., a corporation of the State of Minnesota, 5101 Northwest Drive St. Paul Minnesota , USA (511) Klasse 09: Computer software til brug inden for rejsebranchen. (511) Klasse 16: Trykt materiale til brug inden for rejsebranchen. (511) Klasse 39: Lufttransport, lufttransport af passagerer og gods, turistrejser, rundrejser, rundture og rejserelaterede tjenesteydelser, nemlig reservationer og bestillinger i forbindelse med transport; tilvejebringelse af rejse- og turistinformation via et globalt computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: McZyme (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 01: Enzymer for bageriindustrien. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Free-Win! (730) Indehaver: Tine Gjørup Nielsen, Hallingdal 13, 2800 Lyngby, Danmark; Flemming Pedersen, Hallingdal 13, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DUBBELLINJEN (730) Indehaver: Trice Thomsen, Magstræde 10, 1204 København K, Danmark; John Casablancas, Magstræde 10, 1204 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Kjeld Kornum, Bremerholm 1, 1069 København K, Danmark (511) Klasse 35: Modelarbejde i forbindelse med reklame eller til fremme af salg. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Tele2 Aktiebolag, Borgafjordsgatan Kista, Sverige (511) Klasse 09: Optagne computersoftware; elektroniske apparater til brug ved telekommunikation, telefonomstillinger, nummervisere og personsøgere; elektroniske apparater til fjernstyring af signaler; sendere af elektroniske signaler; sendere til telefoner; sendere (telekommunikation); elektroniske telefonbøger. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; information om telekommunikation, udlejning af telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 42: Vedligeholdelse, opdatering og udformning af computerprogrammel; genfinding af datainformation; programmering af computere, computersystemanalyser. 1545

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KGN Brands, Vesterbrogade 76, 5., 1620 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed.. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, sort og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dala-Floda Golvet AB, Idrottsvägen 22 S Dala- Floda, Sverige (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal), mindesmærker (ikke af metal), bygninger (ikke af metal),bygningstømmer, savet tømmer, beklædningsmateriale, ikke af metal, til bygningsbrug, bjælker (ikke af metal), lister (ikke af metal) til bygningsbrug, bygningspaneler (ikke af metal), finér, træplanker til bygningsbrug, gulvbrædder, gulvfliser eller -plader ikke af metal), parketgulve, dørtrin (ikke af metal). (730) Indehaver: Eet Danmark A/S, Topstykket 24, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske databærere, herunder harddiske samt særligt udformede monteringsdele hertil, herunder skinner, kabler og rammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STEEPZYME (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S Corporate Patents, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 01: Enzymer til teknisk og industriel anvendelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAGA YARN (730) Indehaver: Saga Furs of Scandinavia A.m.b.a., Vejlesøvej 36, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Bredgade 41, 1011 København K, Danmark (511) Klasse 23: Garn, herunder strikkegarn; tråd. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dala-Floda Golvet AB, Idrottsvägen 22 S Dala- Floda, Sverige (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal), mindesmærker (ikke af metal), bygninger (ikke af metal), bygningstømmer, savet tømmer, beklædningsmateriale, ikke af metal, til bygningsbrug, bjælker (ikke af metal), lister (ikke af metal) til bygningsbrug, bygningspaneler (ikke af metal), finér, træplanker til bygningsbrug, gulvbrædder, gulvfliser eller -plader (ikke af metal), parketgulve, dørtrin (ikke af metal). (730) Indehaver: CIP Holding ApS, Værkstedvej 30, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 14: Husholdnings- og køkkenredskaber af ædle metaller eller overtrukket hermed, herunder især proptrækkere. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), herunder især proptrækkere. 1546

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 8. 122. årgang. 2001-02-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 471 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 37. 120. årgang. 1999-09-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2141 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 35. 122. årgang. 2001-09-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2803 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 61 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 05. 121. årgang. 2000-02-02 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 267 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 122. årgang. 2001-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2159 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 121. årgang. 2000-06-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1571 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 126. årgang. 2005-08-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 126. årgang. 2005-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 126. årgang. 2005-08-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1985 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 120. årgang. 1999-05-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1079 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 124. årgang. 2003-10-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2735 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 122. årgang. 2001-01-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 93 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 119. årgang. 1998-12-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1943 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 125. årgang. 2004-05-26. Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1157 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 126. årgang. 2005-02-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 126. årgang. 2005-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 126. årgang. 2005-02-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 122. årgang. 2001-12-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4025 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 120. årgang. 1999-07-07 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 123. årgang. 2002-06-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2595 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 126. årgang. 2005-01-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 18. 122. årgang. 2001-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1229 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere