2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!"

Transkript

1 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2 TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se dig selv som del af et team, der arbejder på tværs af landegrænser og kulturer? Vil du være med til at bringe lys og liv ind i boligen? Så få et job hos VELUX. Læs mere om dine muligheder, evt. som trainee, på FORDI LYS SKABER LIV

3 INDHOLD: 3 TILLYKKE TIL DIMITTENDERNE OG VELKOMMEN I ARKITEKTFORBUNDET Leder af næstformand Hans Christian Kirketerp-Møller 4 TEMA: DIMITTENDERNE KOMMER! Afgængerne årgang 2005 er sprunget ud. ARKFOKUS rapporterer fra København, Århus og Aalborg. Udgiver ARKITEKTFORBUNDET Ved direktør Ulrik Linvald Strandgade 27A 1401 København K T (+45) F (+45) E Ekspedition Arkitektens Forlag Ovengaden Oven Vandet 10, København K T (+45) F (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Gitte Sørensen og Sofie Kjærsgaard Hansen, begge informationsmedarbejdere i ARKITEKTFORBUNDET Grafiker: Ziggy Fugmann Inspirationsgruppe Axel Bendtsen, Jette Mogensen, Nicolai Steinø, Niels Buchwald, Mads Uldall, Mikkel Frost, Pernille Herzberg, Peter Kjær, Sidse Grangaard, Sofie Kjærsgaard Hansen, Søren Risager, Thomas Dickson Forside: Dimittender fra Arkitektskolen i København Foto: Søren Kuhn Annoncer Steffen Petersen E Per Christensen E Lone Andersen E 4 KØBENHAVN: De afgangsstuderende er ambitiøse, konkurrencen er benhård, og projektsamarbejde er tilsyneladende ikke i høj kurs. 8 ÅRHUS: Arkitektfaget er under total forvandling. Nyorienteringen giver sig flere udtryk også blandt de studerende. 12 AALBORG: På Institut for Arkitektur & Design kobles formgiverens kompetencer sammen med civilingeniørens tekniske viden. 14 EN BLÅ KUBE OG DENS SKABER Den franske stjernearkitekt Jean Nouvel på Kunstmuseet Louisiana og DR s koncertsal i Ørestaden. 20 ZOOM: Kort nyt om arkitektur, design, bøger og udstillinger. 24 DEBAT: Kontingentkrig 25 ARKKLUMMEN: Den kreative klasse Århus-borgmester Louise Gade om arkitekternes rolle i det globale samfund. 27 PRØV LYKKEN MED ET UDLANDSOPHOLD ARKFOKUS har talt med yngre arkitekter, der er rejst ud i verden for at finde jobs i bla. Vietnam, Wien, Saigon og Stockholm. Repro og tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Udkommer med 10 numre om året. Abonnement: 490 kr. årligt Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 1

4 Havnen i spil Harbourscape Aalborg 2005 Havnen i spil Harbourscape Aalborg 2005 Den august 2005 afholdes Harbourscape Aalborg, den første Arkitektur- og Byggeworkshop ved Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet. Den forløber som 3 parallelle workshops. Målet er at udvikle visionære strategier og designforslag til havnens udvikling og omdannelse. Kodeord er vision, kvalitet, mangfoldighed og bæredygtighed. Workshoppene støttes af offentlige forelæsninger om havnen som interface, internationale omdannelsesstrategier, kulturel planlægning, oplevelsesøkonomi med gode internationale eksempler. Workshopledere er - arkitekter og tegnestuechefer Bjarke Ingels og Julien De Smedt, Plot A/S, København; - arkitekt og daglig leder Helle Søholt og arkitekt Lars Gemzøe, Gehl Architects, København; - arkitekt og afdelingsleder Mette Røtnæs og arkitekt Knud Fladeland, Forsknings- og udviklingsafdelingen, Arkitema A/S, Århus. Der regnes med op til 40 deltagere. Pris for deltagelse kr. Tilmelding sker på: Livslang Læring 2005, Aalborg Universitet arkitek&design.indd 1 09/06/05 10:06:51 2

5 KÆRE LÆSER, ARKFOKUS er på banen igen, og denne gang handler det om vores nyuddannede kolleger og fagfæller. Tillykke til dimittenderne og velkommen i ARKITEKTFORBUNDET! Optimismen er stor hos afgangseleverne på arkitektskolerne. Sådan skal det være, når man lige har afsluttet sit studium med et afgangsprojekt, der har kostet blod, sved og tårer. Nu skal man ud og vise verden, hvad man kan. Desværre oplever mange nyuddannede - trods lysten til at komme hurtigt i arbejde - at det ikke er så let at finde det første job. Heldigvis ser det ud til, at ledighedskurven er knækket, og denne sommers nyuddannede vil få det lidt nemmere end dimittenderne fra sidste år. Sådan håber vi, at det fortsætter. Drømmejobbet hænger sjældent på træerne, og ude på tegnestuerne er der ikke plads til alle de nyuddannede, der gerne vil starte deres karriere her. Derfor handler dette nummer af ARKFOKUS bla. om at se nye jobåbninger og om at søge bredt geografisk lige fra provinsen til udlandet, og tro på at udfordringerne også kan findes i et andet job, end det man forventede. Som fagforbund ønsker vi, at afgangseleverne skal være rustede til arbejdsmarkedet. Derfor samarbejder vi med uddannelsesstederne, så fremtidsperspektiverne for alle arkitekter - nyuddannede, fastansatte og selvstændige - ser lysere ud. Her har især Arkitektskolen Aarhus vist sig at være en nytænkende og visionær samarbejdspartner. Århusianerne har skabt kontakt mellem studerende og industrien. De ser jobmuligheder for arkitekter inden for it, byplanlægning samt facility management, og de fokuserer på nye arkitektfaglige udfordringer. Vi tror på, at alle er bedst tjent med, at de, der arbejder på akademisk niveau inden for arkitektområdet, er organiseret i vores fagforbund. Når man på en arbejdsplads skal aftale lokale løn- og ansættelsesforhold i en dialog med ledelsen, står man stærkere, hvis alle har det samme udgangspunkt - feks. en overenskomst eller fælles repræsentation. Vi krydser fingre for jer nyuddannede og står til rådighed, hvis I støder på forhindringer på jeres vej. Hold løbende øje med vores arrangementer i bladet og på hjemmesiden, og brug netværket - tilbud som kan være med til at gøre jeres hverdag som arkitekter lettere og lysere, og som kan gavne jer som personer og arkitekter. God sommer fra ARKITEKTFORBUNDET! Hans Christian Kirketerp-Møller Næstformand LEDER 3

6 ÅRGANG 2005 Dimittenderne kommer: De store afgangsprojekter er afleveret. Nye hold af akademiske arkitekter er sprunget ud fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus, alt imens de færdiguddannede fra Institut for Arkitektur & Design på Aalborg Universitet er blevet specialister i integreret design. ARKFOKUS rapporterer fra København, Århus og Ålborg om afgængernes projekter, visioner og ønskejobs. Tekst og foto: Gitte Sørensen og Sofie Kjærsgaard Hansen Solisterne i København KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE I KØBENHAVN: PROJEKTERNE SPÆNDER FRA EN ATYPISK KIRKE TIL ET HUS FOR EN NY KUNSTNERISK UDDANNELSE OG ET IMAGELØFT AF BYEN SLAGELSE, OG DER BLIVER ÆNDRET, FORBEDRET OG FORSKØNNET LIGE TIL DET SIDSTE I AFGANGSPROJEKTERNE PÅ KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE I KØBENHAVN. DE AFGANGSSTUDE- RENDE ER AMBITIØSE, KONKURRENCEN ER BENHÅRD, OG PROJEKTSAMARBEJDE ER TILSYNELADENDE IKKE I HØJ KURS. Ansigtsløftning til Slagelse #1 Kirsten Højgaard Jensen (29 år) og Gunilla Stine Rasmussen (28 år) fra Afdelingen for Arkitektur, by og landskab hører til de ganske få på Kunstakademiets Arkitektskole, der har valgt at gå sammen om deres afgangsprojekt. For arkitektskolen i København er i høj grad et sted for individualister, forlyder det ude på Holmen, hvor Kirsten og Gunilla fandt sammen på 1. semester af overbygningen. Indimellem har de været hver for sig i perioder med praktik, arbejde og to gange barselsorlov, men de var ikke et splitsekund i tvivl om, at de ville gå sammen om det store ambitiøse afgangsprojekt, netop fordi de kun havde gode erfaringer med tæt samarbejde. BRANDING De to arkitektstuderendes afgangsopgave er et målrettet forsøg på at profilere Slagelse som en by, der kan tiltrække veluddannet arbejdskraft i takt med, at de stigende boligpriser i hovedstadsområdet får folk til at flytte langt væk fra Storkøbenhavn. Udgangspunktet var Gunilla Stine Rasmussens egen oplevelse af, at byen trods sin størrelse manglede uddannelsesinstitutioner og ikke formåede at få boligsøgende til at slå sig ned på egnen, trods flot natur i området. Det må kunne gøres bedre sagde de to afgangselever til hinanden, hvorefter de kontaktede Slagelse Kommune. Under et møde med byplanchefen fik de forelagt en plan over kommunen, der var udarbejdet engang helt tilbage i 1972, hvorimod byens erhvervsforening havde gjort sig en hel del tanker af nyere dato om byudvikling og branding. Så pludselig indgik de arkitektstuderendes projekt i en aktuel diskussion, og Kirsten Højgaard Jensen og Gunilla Stine Rasmussen endte med at blive en del af et planlagt branding-seminar, hvor de fremlagde deres tanker om byen for de erhvervsdrivende. KONTAKT TIL ERHVERVSLIVET Det har været en fantastisk oplevelse at være ude og fortælle om vores arbejde. og det har været lærerigt for os at formidle vores ideer til mennesker uden for arkitektverdenen og det "Der bliver sikkert skabt mange nye arbejdspladser og udfordringer med kommunalreformen. Hvis man ønsker at arbejde i stor skala, skal det nok være på kommuneplan, og personligt er jeg heller ikke til tegnestueræset." (Kirsten Højgaard Jensen) akademiske miljø. På arkitektskolen tegner og taler vi jo kun til hinanden. Vi bruger ord, som kun arkitekter kan forstå eller anvender. Så da vi skulle fortælle om vores projekt i Slagelse, 4

7 De sidste detaljer sættes på modellen, inden den skal udstilles sammen med 90 andre afgangsprojekter i Meldahls Smedie på Holmen fra d. 17. juni. Kirsten Højgaard Jensen og Gunilla Stine Rasmussen har gode erfaringer med at arbejde sammen på arkitektskolen. Men skolens struktur er i høj grad baseret på individuelle præstationer. Ansigtsløftningen til Slagelse handler bla. om nye attraktive boligområder og rekreative arealer. forsøgte vi at tale et så normalt, ikke-fagligt sprog som muligt, og vi oplevede, hvordan erhvervsforeningen var glade for at blive præsenteret for de store linier, vi kunne trække op for dem - og som de kunne bruge til noget, fortæller Gunilla. En af manglerne ved arkitektskolen i København er - efter de to afgangsstuderendes mening - at der ikke har været ret meget kontakt til erhvervslivet eller arkitekturens brugere - eller til dem, der skal bo i bygningerne. De har heller ikke lært at præsentere deres arbejde for folk uden for arkitektverdenen. Eller for den sags skyld at samarbejde. Derfor har Gunilla og Stine været meget glade for de kontakter, reaktioner og erfaringer, de fik i Slagelse, og efter afgangen vil de igen tage kontakt til kommunen for at fremvise resultatet. Måske kan det også være med til at bane vejen for nye jobs, mener Kirsten: Spørgsmålet er, hvem vi evt. vil kunne sælge vores ideer til, når det er i så stor en skala. For erhvervslivet er sjældent interesseret i at købe de meget gennemgribende løsninger. DEN STORE SKALA Forløbet med afgangsprojektet har været opslidende for både Kirsten og Gunilla; begge har måttet trække hårdt på familiemedlemmer, der i perioder har stået for al madlavning og børnepasning. Til gengæld har de to afgængere kunnet fordybe sig i arbejdstiden og tænke i de store konceptuelle ideer, der fascinerer dem begge. Og de håber begge, at de får mulighed for at fortsætte i de baner i kommende jobs: "I min praktik i ingeniørfirmaet Rambøll var jeg i en periode bange for, at jeg skulle blive formet for meget af kollegaerne og bare komme til trække projekter op ad skuffen - frem for at skulle tænke nyt hver gang. Det er enhver arkitekts mareridt. Men efterhånden som tiden gik, fandt de andre ud af, hvordan de skulle bruge mig som arkitekt," fortæller Gunilla Stine Rasmussen. DRØMMEJOBS Men hvad med fremtiden ude på arbejdsmarkedet? Kirsten Højgaard Jensen har en klar forestilling om, at hun helst vil arbejde i en kommune: "Der bliver sikkert skabt mange nye arbejdspladser og udfordringer med kommunalreformen. Hvis man ønsker at arbejde i stor skala, skal det nok være på kommuneplan, og personligt er jeg heller ikke til tegnestueræset." Gunilla Stine Rasmussen har ikke noget drømmejob, og hun har heller ikke gjort sig mange tanker om emnet: "Vi tænker ikke så meget på job endnu. Indtil afgangen kommer vi nok mest til at fokusere på afgangsprojektets huller og den præsentation, vi skal have lavet i PowerPoint. Men vi skal nok bestå. Vores projekt er godt, og vi disker op med 16 kvadratmeter plancher." TEMA 5

8 Efterlysning: ny kunstnerisk uddannelse 500 kvadratmeter stor bygning til en ny kunstnerisk, tværfaglig uddannelse med plads #2En til 72 elitestuderende. Det er Janina Zerbes afgangsprojekt. Hun mener, at det er vigtigt med et bredt fagligt samarbejde mellem de kreative uddannelser, hvis danske arkitekter, designere, filmfolk og billedkunstnere skal med i front. "Vi mangler et studiemiljø i Danmark, hvor det kunstneriske, tværfaglige og projektorienterede er i centrum. Selvom der er mange kreative uddannelser samlet på Holmen, bruger vi slet ikke hinanden," siger Janina, der netop har taget afgang fra Arkitektur, by og landskab på Kunstakademiets Arkitektskole. SØG UDFORDRINGER Personligt har den 28-årige afgænger ikke været bange for at søge udfordringer andre steder i løbet af sin studietid, for som hun siger: "Hvis man bare følger undervisningen på skolen, så bliver det en kedelig uddannelse." Derfor valgte Janina i løbet af studiet at tage et semester i Berlin, hvor hun bla. beskæftigede sig med maleri og fotokunst. Hun har også været engageret i Workshopscenen (der har til formål at bane vejen for samarbejde imellem de forskellige kunstarter på Holmen. red), bla. i et projekt med filminstruktøren Peter Greenaway - og så har hun forsøgt at få lov at tage kurser i billedkunst på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Det sidste kunne ikke lade sig gøre, lød beskeden fra skolen. Men det var faktisk muligt, fandt hun senere ud af, da det var for sent. KUNSTEN AT SE Undervisningen på Kunstakademiets Arkitektskole er - set med Janina Zerbes øjne - af meget svingende kvalitet. Det samme er de studerendes evner: "Noget af det første, man hører på skolen, er en gammel frase om, at man skal lære at se for at kunne skabe arkitektur. Det tror jeg er rigtigt. Vores force som studerende er, at vi har følerne ude og ved, hvad der rører sig arkitektonisk - til forskel fra de arkitekter, der har specialiseret sig, og som sidder med de samme opgaver igen og igen ude på tegnestuerne. Vi er unge, har masser af energi og kan sparke i en bestemt retning. Man skal huske, at arkitektur også er mode, der skifter og har forskellige strømninger, og der kan vi følge med." Men det er i høj grad erfaringen fra den virkelige verden, der tæller, mener Janina, der i halvandet år var væk fra skolen: "Først arbejdede jeg fuldtids i et år på Boje Lundgaard og Tranbergs tegnestue, hvor jeg fik meget stort ansvar og blev behandlet på lige fod med alle andre. Bagefter tog jeg et halvt år til New York, hvor jeg fik arbejde hos Lindy Roy Design. Jeg har lært så meget ved at være ude at arbejde. Nu står det helt tydeligt for mig, hvad vi ikke lærer på skolen: projektering, økonomi, materialelære, leverance og forståelse for de tusindvis af produkter, der findes." NUL KEDSOMHED Efter sin afgang satser Janina Zerbe på, at hendes kontakter og netværk vil føre til et job inden alt for længe. Udsigten til arbejdsløshed bekymrer hende ikke: "Personligt er jeg ikke nervøs for at blive arbejdsløs. Men naturligvis spiller det en rolle, fordi arbejdet er så tæt forbundet med vores identitet. Mange ting er kommet let til mig. Jeg fik arbejde hos Lundgaard og Tranberg med min første ansøgning. Jeg var kun 12 dage om at finde arbejde i New York, og jeg forventer at bestå mit afgangsprojekt. Til gengæld mangler jeg stadig de mange erfaringer, og derfor er jeg heller ikke så kræsen, når det gælder det første job." "Hvis man bare følger undervisningen på skolen, så bliver det en kedelig uddannelse." (Janina Zerbe) Janina Zerbe har en idealistisk drøm om, at hendes arkitetarbejde skal kunne bidrage med en værdi - at hun vil være i stand til at udfordre og overraske de mennesker, der skal bruge hendes design. Samtidig vil hun også gerne skabe noget, andre arkitekter kan blive inspireret af - noget, der har betydning for udviklingen af arkitektstandens æstetik og ideer. Men jeg har ingen forestilling om, hvor jeg sidder om ti år. Det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke sidder og keder mig. Man må ikke blive arbejdsslave, fordi man er bange for ikke at have noget job. Så må man finde på noget andet. De mange kreative uddannelser, der er samlet på Holmen, bruger slet ikke hinandens talenter. Det har inspireret Janina Zerbe til at tegne en bygning til en ny kreativ uddannelse for arkitekter, designere, filmfolk og billedkunstnere. 6

9 "Jeg føler mig rustet til arbejdsmarkedet på den måde, at jeg har afprøvet en masse ting," siger Emilie Suenson. "Det kan også være svært at skulle være så individualistisk, som man skal på denne skole. Ingen fortæller én, hvad der er godt, og hvad der er skidt." Drømmen om forsidearkitektur Emilie Suenson har klaret sig godt på arkitektskolen i København og afslutter med en atypisk kirke i Jyllinge. Men hun har #3Afgangsstuderende set mange medstuderende gå ned med flaget og mener, at det er skolens ansvar. "Arkitektstuderende bliver opflasket med skulle lave individuelle præstationer. Vi skal forfølge vores ideer og selv skabe noget kreativt. På den måde bliver vi nok lidt egoistiske eller selvcentrerede - det er en gang navnepilleri. Jeg synes indimellem, at der er en hårdere tone på skolen end ude på arbejdsmarkedet," lyder det fra den 24-årige afgangselev Emilie Suenson. "Mit indtryk er, at næsten alle synes, det er svært at finde ud "Mit drømmejob er på en tegnestue, hvor jeg kan få mulighed for at designe noget i bygningsskala eller deltage i et bygningsprojekt. Jeg tror, at alle arkitekter gerne vil lave forsidearkitektur." (Emilie Suenson) af, i hvilken retning man skal gå på arkitektskolen. Vi bruger meget tid på at navigere rundt i en verden uden struktur. Det kan også være svært at skulle være så individualistisk, som det kræves på skolen. Ingen fortæller én, hvad der er godt, og hvad der er skidt. Første gang, vi for alvor bliver vurderede, er ved selve afgangen, for der er ingen karaktergivning undervejs, og det er sikkert også derfor, folk går sådan amok med deres afgangsprojekter. Jeg synes, her mangler sparring, støtte og en ny struktur," påpeger Emilie. For at undgå, at dygtige studerende ryger ud, mener Emilie Suenson, at skolen skal kigges grundigt efter i sømmene og i øvrigt se at få rystet 70'ernes grænseløse pædagogik af sig: Jeg synes, der er behov for en ny struktur på skolen. Det skal klarlægges, hvad de studerende får ud af studiet her og nu. Det er meget nedslidende for os, at vi har så frie rammer - vi har ikke noget at læne os op ad. Selv flittige og ambitiøse studerende kan falde igennem. De bliver forvirrede, deprimerede og går helt ned med flaget. Kan det virkelig passe, at de studerende skal holde pause fra studierne for at kunne holde det ud? Og at der ikke er nogen hjælp at hente? KIRKEN PÅ KLINTEN Trods malurten har studietiden også indeholdt mange gode, udbytterige erfaringer. Specielt har et praktikophold i Australien gjort Emilie Suenson klar til arbejdsmarkedet, for det har fået hende til at tænke i mere originale baner: "Jeg føler mig rustet til arbejdsmarkedet på den måde, at jeg har afprøvet en masse ting. I mit afgangsprojekt fik jeg feks. kontakt med en bygherre, der allerede var i gang med et projekt. Her kunne jeg kombinere min viden med et eksisterende projekt, og resultatet blev en atypisk kirke i Jyllinge," forklarer Emilie Suenson. Emilie har ikke et job på hånden. Hun vil både lede i udlandet og i Danmark, for som hun siger: "Man ved jo aldrig, hvad der sker, og der er ingen grund til at tage sorgerne på forskud. Mit drømmejob er arbejde på en tegnestue, hvor jeg kan få mulighed for at designe noget i bygningsskala eller deltage i et bygningsprojekt. Jeg tror, alle arkitekter gerne vil lave forsidearkitektur!" Afgangsudstilling på Kunstakademiets Arkitektskole i Meldahls Smedie, Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1434 København K, Holmen. Udstillingen åbner d. 17. juni 2005 og varer indtil d. 31. august. Der er gratis adgang og åbent alle dage kl De to første uger vises samtidig en skoleudstilling fra alle 11 studieafdelinger på Kunstakademiets Arkitektskole. TEMA 7

10 En tilstandsrapport fra Aarhus Arkitektskolen Aarhus: Inden for de seneste år har arkitektskolen i den jyske hovedstad været under stadig forandring. Arkitektskolen Aarhus er langt fremme med planen om at bygge en helt ny skole på Pier 2, og det handler om meget mere end en ny studieordning eller en ny grafisk identitet. ARKFOKUS har taget temperaturen midt i en afgangstid. Af Thomas Dickson, lektor ved Center for Designforskning, Arkitektskolen Aarhus I maj måneds sommersol - i gården mellem gamle bindingsværksbygninger - gennemgås de sidste projekter under åben himmel. Men en dag - måske inden så længe - kan det meget vel være overstået med de gamle romantiske, men også noget upraktiske omgivelser. For Arkitektskolen Aarhus arbejder ihærdigt på at få bygget en ny skole på kajen ved Pier 2. Planerne er allerede godt på vej gennem det kommunale system. Der er udskrevet en prisopgave om fremtidens skole blandt ansatte og studerende, og en hel dag i maj blev al undervisning suspenderet til fordel for en brainstorming- og temadag, hvor alle på skolen var inviteret til at komme med deres bidrag. Og det handler om meget mere end, at der skal opføres nye bygninger til Arkitektskolen; byggeriet skal også rumme Ingeniørskolen plus et levende innovationsmiljø og en lang række kreative virksomheder, feks. tegnestuer og designfirmaer. ARKITEKT-TYPER I STØBESKEEN Planerne om en ny skole er på en måde et symbol på de nye tider, der gælder for hele arkitektuddannelsen. En ny type arkitekter er i støbeskeen lige nu, og bla. er den meget omtalte Bologna-aftale ved at blive implementeret i disse år. Den betyder - meget kort sagt - at arkitektuddannelsen, som alle andre universitære uddannelser, skal deles op i et treårigt bachelorforløb og en toårig kandidat-overbygning. Det gør det muligt at sammenligne uddannelserne over hele Europa, og det baner vejen for, at de studerende kan skifte imellem dem. Når man ændrer på en langvarig uddannelse, så går der i sagens natur et godt stykke tid, inden resultaterne af de nye tiltag bliver synlige. På Arkitektskolen Aarhus er der endnu et par år til, at de første kandidater fra den nye ordning springer ud i erhvervslivet, så vi kan vurdere, hvor gode de er og vil blive i fremtiden. Men et smugkig på de første bachelorer gør det muligt allerede nu at få en pejling af, i hvilken retning det vil gå. SOLIDT FUNDAMENT Når disse linier læses, er de første bachelorer efter den nye studieordning blevet færdige. Og alt tyder på, at de har fået et solidt fagligt fundament for at kunne studere videre - hvad enten det sker på Arkitektskolen Aarhus, en anden arkitektskole eller måske på en helt anden slags uddannelse? For bachelor-uddannelsen i Århus er en generel arkitektur-bachelor med fokus på arkitekturen, men de studerende kan også vinkle deres forløb en smule efter deres personlige interesser, så de feks. kan arbejde med planlægning, design eller begge dele i to af de i alt seks semestre. En af overraskelserne ved den ny opbygning af arkitektstudiet er, at relativt mange af de første bachelorer har valgt at søge orlov efter afslutningen af de første tre års studier. De opfatter det mao. som om de nu har afsluttet en uddannelse med en egentlig eksamen, og de mener derfor, at det er et helt naturligt tidspunkt at tage en pause i studierne for at arbejde, rejse lidt eller måske gå i praktik. EUROPÆISK ROTATION Endnu er der ingen, der ved, hvor mange af dem, der rent faktisk vender tilbage til Arkitektskolen Aarhus. Eller hvor mange, der efterfølgende søger ind et andet sted. På den konto kan der også komme nye kandidatstuderende udefra, men ét er dog sikkert: Der er tale om en helt ny situation, der ikke bare er et århusiansk fænomen - men en problematik, som mange tilsvarende skoler rundt omkring i Europa befinder sig i her og nu. Også på andre områder kræver den nye studieordning en vis portion tilvænning, både af lærerne og de studerende. For samtidigt med at studiet organiseres på en anden måde, skal det videnskabelige for alvor introduceres i studiemiljøet under overskriften forskningsbaseret undervisning. Det er en øvelse, der ikke går helt stille af. Mange lærere har deres styrke i praksis, som de ofte refererer til i den daglige undervisning. De skal til at vænne sig til at undervise på en anden måde, men også blandt de studerende kan spores en anelse skepsis. PROCES OG FAGLIGHED Den nye studiepraksis er mere orienteret i retning af en faglighed, hvor de studerende skal lære metoder og selv sætte deres uddannelse og faglighed sammen - og mindre rettet mod en specifik arkitektonisk praksis, som de kan genkende hos bestemte lærere og professorer. Fokus er ikke længere helt så meget rettet mod det arkitektoniske værk som på den proces, der skal bruges for at udvikle gode og brugerorienterede arkitektoniske løsninger. Sagt på en anden måde, så er arkitektstudiet for alvor på vej væk fra den gamle mesterlære, hvor kandidaterne i grelle 8

11 tilfælde nærmest blev til kloner af deres professor. I dag udvikler studierne sig imod at være mere teoretiske og forskningsbaserede, og den nye tids studerende udfordres i højere grad til selv at tage stilling til deres fremtidige virke som arkitekter. Det er fagligheden - ikke i så høj grad arkitektens kunstneriske ego - der står i centrum. SELVSTÆNDIGHED OG MEDANSVAR Nyorienteringen giver sig flere udtryk - også blandt de studerende. Større selvstændighed og større medansvar for egne studier er et resultat af de nye processer. Det udmønter sig bla. i flere udlandsophold, praktikophold på forskellige tegnestuer og mere bevidste institutskift. I sidste ende er det ikke alene arkitektskolen, der er under opbrud. Det er hele opfattelsen af, hvad en arkitekt er for en størrelse, og hvad en arkitektuddannelse skal kvalificere de studerende til. Hvilke kompetencer skal en nyuddannet arkitekt have? Og hvad har det af konsekvenser for arkitektfaget. Der er i hvert fald sat en ny udvikling i gang, der ikke stopper, og her er nogle af afgangene fra Arkitektskolen Aarhus tidligere i år værd at se nærmere på - som feks. de tre meget forskellige projekter, der omtales her på siderne, hentet fra henholdsvis bygningsarkitekturen, design og planlægnings-/landskabsområdet. Forskningsstation på Sydpolen med titlen: Constructing a Microcosm: Research Station Antarctica er #1Afgangsopgaven udarbejdet af Anders Lendager og Mads Møller i fællesskab, og de har taget udgangspunkt i en konkurrence om en forskningsstation på Sydpolen, udskrevet af The British Antarctic Survey - BAS. BAS er en international organisation for global videnskab under arktiske himmelstrøg. Organisationen har været aktiv på Antarktis siden 1957, hvor Halley I blev etableret som den første af i alt fem forskningsbaser. Den nuværende forskningsbase, Halley V, er placeret på en ca. 50 m tyk isflage, som er i konstant bevægelse. Der er fare for, at isen vil brække af, og man regner med, at stationen går tabt inden for 10 år. Der er derfor brug for en ny forskningsstation. Man regner med, at afløseren Halley VI vil have en tidsbegrænsning på omkring 20 år. Opgaven i konkurrencen og i det foreliggende afgangsprojekt består i at designe Halley VI og give videnskabsfolk mulighed for at forske og bo på Antarktis, og den store udfordring ligger i at skabe en base, der er velfungerende både som arbejdsplads og hjem. Basen skal give de bedst mulige arbejdsvilkår for forskning, og samtidig sørge for, at den blotte overlevelse på Antarktis ikke bliver en altoverskyggende faktor i forskernes tilværelse og daglige liv. Men hvad betyder det at arbejde og leve isoleret? Og gennem forskning finde viden om den verden, alle andre mennesker er en del af, mens man som forsker er isoleret fra den? De spørgsmål har de to afgængere, Anders Lendager og Mads Møller, selv researchet til projektet, og det ligger som et vigtigt grundlag for besvarelsen, der i øvrigt også har indbragt dem VOLAprisen. Arkitektskolen Aarhus optager for tiden 150 studerende hvert år. Det er et fald fra årene før 2003, hvor der blev optaget 200 studerende årligt. TEMA 9

12 O C N #2 Er man kommet til at zappe forbi tv-serien Baywatch, så har man måske lagt mærke til det værktøj, som livredderne på stranden bruger Nogle orangefarvede, bananformede flydere med håndtag i. Mads Tveden, afgænger fra Institut for Design, har i sit projekt arbejdet med en mere udviklet og intelligent udgave af redningsudstyret. Det er blevet til redningstorpedoen O C N, som han kalder den. Den indeholder, som noget nyt, et integreret genoplivningsudstyr med ilt. På den måde kan O C N erstatte de eksisterende redningstorpedoer og derved indgå som en naturlig del af kystlivredderens udstyr. Mads Tveden har i forbindelse med opgaven gennemført et større undersøgelsesarbejde, og bla. gennem WHO fundet ud af, at ca mennesker hvert år dør på grund af drukning. Mange af disse kunne være blevet reddet, hvis de havde fået ilt, straks efter at de blev fundet i vandet af kystlivredderen. Men da der i dag ikke er noget produkt, som effektivt kan hjælpe kystlivredderen med at give den druknede kunstigt åndedræt i vandet, vælger man derfor i de fleste tilfælde at transportere personen ind på stranden først. Dette sker, selvom undersøgelser har vist, at genoplivning i vandet giver den druknede person 4-5 gange bedre chance for at overleve uden følgesygdomme. Mads Tveden har med udgangspunkt i den viden designet et helt nyt redskab, så livredderen allerede i vandet kan starte genoplivningen, ud fra den anbefalede procedure for livredning i vand, som alle nationale livredningsorganisationer følger. Overordnet kan disse retningslinjer deles ind i tre: (prioriteret rækkefølge) 1: Skab frie luftveje 2: Giv kunstigt åndedræt 3: Kom i land hurtigst muligt Afgangsprojektet er i skrivende stund kommet videre til finalen i Brauns tilbagevendende internationale designkonkurrence for unge designere, og der er ved at blive lavet en model af O C N. 10

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM 5/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM MEDLEMSBUTIKKEN VIDENDELING, FORSIKRINGER, RABATTER

Læs mere

K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33

K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33 K98968_ARKFOKUS_0507.indd 1 26/06/07 11:00:33 Først og fremmest ser jeg en moderne fagforening som en interesseorganisation, hvor der skabes initiativer, der kan bidrage til medlemmernes hele liv. Dvs.,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K 9/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger:

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger: Livrenter 5 % Satser er excl. gruppeforsikring Opsparingsordninger: Ratepension

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by Hele dette tillæg er Hele en annonce dette tillæg fra Århus er en Kommunes annonce fra Erhvervskontaktudvalg Århus Kommune Århus Vestdanmarks vækstcenter Tiltrækning: International Community trækker kloge

Læs mere

6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN

6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN 6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN Arkitektur Guide Øerne Arkitektur Guide Øerne Med Arkitektur Guide Øerne

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

DMstud.bladet. Det store. taxameter-eventyr. s. 4-7. Karrieremesse. Erasmus Mundus. Humaniora-undersøgelse. nr. 2 marts 2008

DMstud.bladet. Det store. taxameter-eventyr. s. 4-7. Karrieremesse. Erasmus Mundus. Humaniora-undersøgelse. nr. 2 marts 2008 DMstud.bladet Humaniora-undersøgelse Karrieremesse Erasmus Mundus nr. 2 marts 2008 Praktik og studiejob betaler sig. Cand.mag. i russisk på jobjagt. Studerende i juridisk cirkus. s. 8 s.10 s. 13 Det store

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Citat. Bygningskunsten er noget andet og mere [end planer, snit og facader]. Man skal ikke vente, at man kan forklare præcist,

Læs mere

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET

ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET ASTE R ISK NR. 59 SEPTEMBER 2011 INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) ARTS, AARHUS UNIVERSITET TEMA: Innovation SKAL VI LEVE AF INNOVATION, ELLER ER DET KEJSERENS NYE KLÆDER? Fremtidens skole Er

Læs mere