2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!"

Transkript

1 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2 TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se dig selv som del af et team, der arbejder på tværs af landegrænser og kulturer? Vil du være med til at bringe lys og liv ind i boligen? Så få et job hos VELUX. Læs mere om dine muligheder, evt. som trainee, på FORDI LYS SKABER LIV

3 INDHOLD: 3 TILLYKKE TIL DIMITTENDERNE OG VELKOMMEN I ARKITEKTFORBUNDET Leder af næstformand Hans Christian Kirketerp-Møller 4 TEMA: DIMITTENDERNE KOMMER! Afgængerne årgang 2005 er sprunget ud. ARKFOKUS rapporterer fra København, Århus og Aalborg. Udgiver ARKITEKTFORBUNDET Ved direktør Ulrik Linvald Strandgade 27A 1401 København K T (+45) F (+45) E Ekspedition Arkitektens Forlag Ovengaden Oven Vandet 10, København K T (+45) F (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Gitte Sørensen og Sofie Kjærsgaard Hansen, begge informationsmedarbejdere i ARKITEKTFORBUNDET Grafiker: Ziggy Fugmann Inspirationsgruppe Axel Bendtsen, Jette Mogensen, Nicolai Steinø, Niels Buchwald, Mads Uldall, Mikkel Frost, Pernille Herzberg, Peter Kjær, Sidse Grangaard, Sofie Kjærsgaard Hansen, Søren Risager, Thomas Dickson Forside: Dimittender fra Arkitektskolen i København Foto: Søren Kuhn Annoncer Steffen Petersen E Per Christensen E Lone Andersen E 4 KØBENHAVN: De afgangsstuderende er ambitiøse, konkurrencen er benhård, og projektsamarbejde er tilsyneladende ikke i høj kurs. 8 ÅRHUS: Arkitektfaget er under total forvandling. Nyorienteringen giver sig flere udtryk også blandt de studerende. 12 AALBORG: På Institut for Arkitektur & Design kobles formgiverens kompetencer sammen med civilingeniørens tekniske viden. 14 EN BLÅ KUBE OG DENS SKABER Den franske stjernearkitekt Jean Nouvel på Kunstmuseet Louisiana og DR s koncertsal i Ørestaden. 20 ZOOM: Kort nyt om arkitektur, design, bøger og udstillinger. 24 DEBAT: Kontingentkrig 25 ARKKLUMMEN: Den kreative klasse Århus-borgmester Louise Gade om arkitekternes rolle i det globale samfund. 27 PRØV LYKKEN MED ET UDLANDSOPHOLD ARKFOKUS har talt med yngre arkitekter, der er rejst ud i verden for at finde jobs i bla. Vietnam, Wien, Saigon og Stockholm. Repro og tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Udkommer med 10 numre om året. Abonnement: 490 kr. årligt Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 1

4 Havnen i spil Harbourscape Aalborg 2005 Havnen i spil Harbourscape Aalborg 2005 Den august 2005 afholdes Harbourscape Aalborg, den første Arkitektur- og Byggeworkshop ved Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet. Den forløber som 3 parallelle workshops. Målet er at udvikle visionære strategier og designforslag til havnens udvikling og omdannelse. Kodeord er vision, kvalitet, mangfoldighed og bæredygtighed. Workshoppene støttes af offentlige forelæsninger om havnen som interface, internationale omdannelsesstrategier, kulturel planlægning, oplevelsesøkonomi med gode internationale eksempler. Workshopledere er - arkitekter og tegnestuechefer Bjarke Ingels og Julien De Smedt, Plot A/S, København; - arkitekt og daglig leder Helle Søholt og arkitekt Lars Gemzøe, Gehl Architects, København; - arkitekt og afdelingsleder Mette Røtnæs og arkitekt Knud Fladeland, Forsknings- og udviklingsafdelingen, Arkitema A/S, Århus. Der regnes med op til 40 deltagere. Pris for deltagelse kr. Tilmelding sker på: Livslang Læring 2005, Aalborg Universitet arkitek&design.indd 1 09/06/05 10:06:51 2

5 KÆRE LÆSER, ARKFOKUS er på banen igen, og denne gang handler det om vores nyuddannede kolleger og fagfæller. Tillykke til dimittenderne og velkommen i ARKITEKTFORBUNDET! Optimismen er stor hos afgangseleverne på arkitektskolerne. Sådan skal det være, når man lige har afsluttet sit studium med et afgangsprojekt, der har kostet blod, sved og tårer. Nu skal man ud og vise verden, hvad man kan. Desværre oplever mange nyuddannede - trods lysten til at komme hurtigt i arbejde - at det ikke er så let at finde det første job. Heldigvis ser det ud til, at ledighedskurven er knækket, og denne sommers nyuddannede vil få det lidt nemmere end dimittenderne fra sidste år. Sådan håber vi, at det fortsætter. Drømmejobbet hænger sjældent på træerne, og ude på tegnestuerne er der ikke plads til alle de nyuddannede, der gerne vil starte deres karriere her. Derfor handler dette nummer af ARKFOKUS bla. om at se nye jobåbninger og om at søge bredt geografisk lige fra provinsen til udlandet, og tro på at udfordringerne også kan findes i et andet job, end det man forventede. Som fagforbund ønsker vi, at afgangseleverne skal være rustede til arbejdsmarkedet. Derfor samarbejder vi med uddannelsesstederne, så fremtidsperspektiverne for alle arkitekter - nyuddannede, fastansatte og selvstændige - ser lysere ud. Her har især Arkitektskolen Aarhus vist sig at være en nytænkende og visionær samarbejdspartner. Århusianerne har skabt kontakt mellem studerende og industrien. De ser jobmuligheder for arkitekter inden for it, byplanlægning samt facility management, og de fokuserer på nye arkitektfaglige udfordringer. Vi tror på, at alle er bedst tjent med, at de, der arbejder på akademisk niveau inden for arkitektområdet, er organiseret i vores fagforbund. Når man på en arbejdsplads skal aftale lokale løn- og ansættelsesforhold i en dialog med ledelsen, står man stærkere, hvis alle har det samme udgangspunkt - feks. en overenskomst eller fælles repræsentation. Vi krydser fingre for jer nyuddannede og står til rådighed, hvis I støder på forhindringer på jeres vej. Hold løbende øje med vores arrangementer i bladet og på hjemmesiden, og brug netværket - tilbud som kan være med til at gøre jeres hverdag som arkitekter lettere og lysere, og som kan gavne jer som personer og arkitekter. God sommer fra ARKITEKTFORBUNDET! Hans Christian Kirketerp-Møller Næstformand LEDER 3

6 ÅRGANG 2005 Dimittenderne kommer: De store afgangsprojekter er afleveret. Nye hold af akademiske arkitekter er sprunget ud fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus, alt imens de færdiguddannede fra Institut for Arkitektur & Design på Aalborg Universitet er blevet specialister i integreret design. ARKFOKUS rapporterer fra København, Århus og Ålborg om afgængernes projekter, visioner og ønskejobs. Tekst og foto: Gitte Sørensen og Sofie Kjærsgaard Hansen Solisterne i København KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE I KØBENHAVN: PROJEKTERNE SPÆNDER FRA EN ATYPISK KIRKE TIL ET HUS FOR EN NY KUNSTNERISK UDDANNELSE OG ET IMAGELØFT AF BYEN SLAGELSE, OG DER BLIVER ÆNDRET, FORBEDRET OG FORSKØNNET LIGE TIL DET SIDSTE I AFGANGSPROJEKTERNE PÅ KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE I KØBENHAVN. DE AFGANGSSTUDE- RENDE ER AMBITIØSE, KONKURRENCEN ER BENHÅRD, OG PROJEKTSAMARBEJDE ER TILSYNELADENDE IKKE I HØJ KURS. Ansigtsløftning til Slagelse #1 Kirsten Højgaard Jensen (29 år) og Gunilla Stine Rasmussen (28 år) fra Afdelingen for Arkitektur, by og landskab hører til de ganske få på Kunstakademiets Arkitektskole, der har valgt at gå sammen om deres afgangsprojekt. For arkitektskolen i København er i høj grad et sted for individualister, forlyder det ude på Holmen, hvor Kirsten og Gunilla fandt sammen på 1. semester af overbygningen. Indimellem har de været hver for sig i perioder med praktik, arbejde og to gange barselsorlov, men de var ikke et splitsekund i tvivl om, at de ville gå sammen om det store ambitiøse afgangsprojekt, netop fordi de kun havde gode erfaringer med tæt samarbejde. BRANDING De to arkitektstuderendes afgangsopgave er et målrettet forsøg på at profilere Slagelse som en by, der kan tiltrække veluddannet arbejdskraft i takt med, at de stigende boligpriser i hovedstadsområdet får folk til at flytte langt væk fra Storkøbenhavn. Udgangspunktet var Gunilla Stine Rasmussens egen oplevelse af, at byen trods sin størrelse manglede uddannelsesinstitutioner og ikke formåede at få boligsøgende til at slå sig ned på egnen, trods flot natur i området. Det må kunne gøres bedre sagde de to afgangselever til hinanden, hvorefter de kontaktede Slagelse Kommune. Under et møde med byplanchefen fik de forelagt en plan over kommunen, der var udarbejdet engang helt tilbage i 1972, hvorimod byens erhvervsforening havde gjort sig en hel del tanker af nyere dato om byudvikling og branding. Så pludselig indgik de arkitektstuderendes projekt i en aktuel diskussion, og Kirsten Højgaard Jensen og Gunilla Stine Rasmussen endte med at blive en del af et planlagt branding-seminar, hvor de fremlagde deres tanker om byen for de erhvervsdrivende. KONTAKT TIL ERHVERVSLIVET Det har været en fantastisk oplevelse at være ude og fortælle om vores arbejde. og det har været lærerigt for os at formidle vores ideer til mennesker uden for arkitektverdenen og det "Der bliver sikkert skabt mange nye arbejdspladser og udfordringer med kommunalreformen. Hvis man ønsker at arbejde i stor skala, skal det nok være på kommuneplan, og personligt er jeg heller ikke til tegnestueræset." (Kirsten Højgaard Jensen) akademiske miljø. På arkitektskolen tegner og taler vi jo kun til hinanden. Vi bruger ord, som kun arkitekter kan forstå eller anvender. Så da vi skulle fortælle om vores projekt i Slagelse, 4

7 De sidste detaljer sættes på modellen, inden den skal udstilles sammen med 90 andre afgangsprojekter i Meldahls Smedie på Holmen fra d. 17. juni. Kirsten Højgaard Jensen og Gunilla Stine Rasmussen har gode erfaringer med at arbejde sammen på arkitektskolen. Men skolens struktur er i høj grad baseret på individuelle præstationer. Ansigtsløftningen til Slagelse handler bla. om nye attraktive boligområder og rekreative arealer. forsøgte vi at tale et så normalt, ikke-fagligt sprog som muligt, og vi oplevede, hvordan erhvervsforeningen var glade for at blive præsenteret for de store linier, vi kunne trække op for dem - og som de kunne bruge til noget, fortæller Gunilla. En af manglerne ved arkitektskolen i København er - efter de to afgangsstuderendes mening - at der ikke har været ret meget kontakt til erhvervslivet eller arkitekturens brugere - eller til dem, der skal bo i bygningerne. De har heller ikke lært at præsentere deres arbejde for folk uden for arkitektverdenen. Eller for den sags skyld at samarbejde. Derfor har Gunilla og Stine været meget glade for de kontakter, reaktioner og erfaringer, de fik i Slagelse, og efter afgangen vil de igen tage kontakt til kommunen for at fremvise resultatet. Måske kan det også være med til at bane vejen for nye jobs, mener Kirsten: Spørgsmålet er, hvem vi evt. vil kunne sælge vores ideer til, når det er i så stor en skala. For erhvervslivet er sjældent interesseret i at købe de meget gennemgribende løsninger. DEN STORE SKALA Forløbet med afgangsprojektet har været opslidende for både Kirsten og Gunilla; begge har måttet trække hårdt på familiemedlemmer, der i perioder har stået for al madlavning og børnepasning. Til gengæld har de to afgængere kunnet fordybe sig i arbejdstiden og tænke i de store konceptuelle ideer, der fascinerer dem begge. Og de håber begge, at de får mulighed for at fortsætte i de baner i kommende jobs: "I min praktik i ingeniørfirmaet Rambøll var jeg i en periode bange for, at jeg skulle blive formet for meget af kollegaerne og bare komme til trække projekter op ad skuffen - frem for at skulle tænke nyt hver gang. Det er enhver arkitekts mareridt. Men efterhånden som tiden gik, fandt de andre ud af, hvordan de skulle bruge mig som arkitekt," fortæller Gunilla Stine Rasmussen. DRØMMEJOBS Men hvad med fremtiden ude på arbejdsmarkedet? Kirsten Højgaard Jensen har en klar forestilling om, at hun helst vil arbejde i en kommune: "Der bliver sikkert skabt mange nye arbejdspladser og udfordringer med kommunalreformen. Hvis man ønsker at arbejde i stor skala, skal det nok være på kommuneplan, og personligt er jeg heller ikke til tegnestueræset." Gunilla Stine Rasmussen har ikke noget drømmejob, og hun har heller ikke gjort sig mange tanker om emnet: "Vi tænker ikke så meget på job endnu. Indtil afgangen kommer vi nok mest til at fokusere på afgangsprojektets huller og den præsentation, vi skal have lavet i PowerPoint. Men vi skal nok bestå. Vores projekt er godt, og vi disker op med 16 kvadratmeter plancher." TEMA 5

8 Efterlysning: ny kunstnerisk uddannelse 500 kvadratmeter stor bygning til en ny kunstnerisk, tværfaglig uddannelse med plads #2En til 72 elitestuderende. Det er Janina Zerbes afgangsprojekt. Hun mener, at det er vigtigt med et bredt fagligt samarbejde mellem de kreative uddannelser, hvis danske arkitekter, designere, filmfolk og billedkunstnere skal med i front. "Vi mangler et studiemiljø i Danmark, hvor det kunstneriske, tværfaglige og projektorienterede er i centrum. Selvom der er mange kreative uddannelser samlet på Holmen, bruger vi slet ikke hinanden," siger Janina, der netop har taget afgang fra Arkitektur, by og landskab på Kunstakademiets Arkitektskole. SØG UDFORDRINGER Personligt har den 28-årige afgænger ikke været bange for at søge udfordringer andre steder i løbet af sin studietid, for som hun siger: "Hvis man bare følger undervisningen på skolen, så bliver det en kedelig uddannelse." Derfor valgte Janina i løbet af studiet at tage et semester i Berlin, hvor hun bla. beskæftigede sig med maleri og fotokunst. Hun har også været engageret i Workshopscenen (der har til formål at bane vejen for samarbejde imellem de forskellige kunstarter på Holmen. red), bla. i et projekt med filminstruktøren Peter Greenaway - og så har hun forsøgt at få lov at tage kurser i billedkunst på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Det sidste kunne ikke lade sig gøre, lød beskeden fra skolen. Men det var faktisk muligt, fandt hun senere ud af, da det var for sent. KUNSTEN AT SE Undervisningen på Kunstakademiets Arkitektskole er - set med Janina Zerbes øjne - af meget svingende kvalitet. Det samme er de studerendes evner: "Noget af det første, man hører på skolen, er en gammel frase om, at man skal lære at se for at kunne skabe arkitektur. Det tror jeg er rigtigt. Vores force som studerende er, at vi har følerne ude og ved, hvad der rører sig arkitektonisk - til forskel fra de arkitekter, der har specialiseret sig, og som sidder med de samme opgaver igen og igen ude på tegnestuerne. Vi er unge, har masser af energi og kan sparke i en bestemt retning. Man skal huske, at arkitektur også er mode, der skifter og har forskellige strømninger, og der kan vi følge med." Men det er i høj grad erfaringen fra den virkelige verden, der tæller, mener Janina, der i halvandet år var væk fra skolen: "Først arbejdede jeg fuldtids i et år på Boje Lundgaard og Tranbergs tegnestue, hvor jeg fik meget stort ansvar og blev behandlet på lige fod med alle andre. Bagefter tog jeg et halvt år til New York, hvor jeg fik arbejde hos Lindy Roy Design. Jeg har lært så meget ved at være ude at arbejde. Nu står det helt tydeligt for mig, hvad vi ikke lærer på skolen: projektering, økonomi, materialelære, leverance og forståelse for de tusindvis af produkter, der findes." NUL KEDSOMHED Efter sin afgang satser Janina Zerbe på, at hendes kontakter og netværk vil føre til et job inden alt for længe. Udsigten til arbejdsløshed bekymrer hende ikke: "Personligt er jeg ikke nervøs for at blive arbejdsløs. Men naturligvis spiller det en rolle, fordi arbejdet er så tæt forbundet med vores identitet. Mange ting er kommet let til mig. Jeg fik arbejde hos Lundgaard og Tranberg med min første ansøgning. Jeg var kun 12 dage om at finde arbejde i New York, og jeg forventer at bestå mit afgangsprojekt. Til gengæld mangler jeg stadig de mange erfaringer, og derfor er jeg heller ikke så kræsen, når det gælder det første job." "Hvis man bare følger undervisningen på skolen, så bliver det en kedelig uddannelse." (Janina Zerbe) Janina Zerbe har en idealistisk drøm om, at hendes arkitetarbejde skal kunne bidrage med en værdi - at hun vil være i stand til at udfordre og overraske de mennesker, der skal bruge hendes design. Samtidig vil hun også gerne skabe noget, andre arkitekter kan blive inspireret af - noget, der har betydning for udviklingen af arkitektstandens æstetik og ideer. Men jeg har ingen forestilling om, hvor jeg sidder om ti år. Det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke sidder og keder mig. Man må ikke blive arbejdsslave, fordi man er bange for ikke at have noget job. Så må man finde på noget andet. De mange kreative uddannelser, der er samlet på Holmen, bruger slet ikke hinandens talenter. Det har inspireret Janina Zerbe til at tegne en bygning til en ny kreativ uddannelse for arkitekter, designere, filmfolk og billedkunstnere. 6

9 "Jeg føler mig rustet til arbejdsmarkedet på den måde, at jeg har afprøvet en masse ting," siger Emilie Suenson. "Det kan også være svært at skulle være så individualistisk, som man skal på denne skole. Ingen fortæller én, hvad der er godt, og hvad der er skidt." Drømmen om forsidearkitektur Emilie Suenson har klaret sig godt på arkitektskolen i København og afslutter med en atypisk kirke i Jyllinge. Men hun har #3Afgangsstuderende set mange medstuderende gå ned med flaget og mener, at det er skolens ansvar. "Arkitektstuderende bliver opflasket med skulle lave individuelle præstationer. Vi skal forfølge vores ideer og selv skabe noget kreativt. På den måde bliver vi nok lidt egoistiske eller selvcentrerede - det er en gang navnepilleri. Jeg synes indimellem, at der er en hårdere tone på skolen end ude på arbejdsmarkedet," lyder det fra den 24-årige afgangselev Emilie Suenson. "Mit indtryk er, at næsten alle synes, det er svært at finde ud "Mit drømmejob er på en tegnestue, hvor jeg kan få mulighed for at designe noget i bygningsskala eller deltage i et bygningsprojekt. Jeg tror, at alle arkitekter gerne vil lave forsidearkitektur." (Emilie Suenson) af, i hvilken retning man skal gå på arkitektskolen. Vi bruger meget tid på at navigere rundt i en verden uden struktur. Det kan også være svært at skulle være så individualistisk, som det kræves på skolen. Ingen fortæller én, hvad der er godt, og hvad der er skidt. Første gang, vi for alvor bliver vurderede, er ved selve afgangen, for der er ingen karaktergivning undervejs, og det er sikkert også derfor, folk går sådan amok med deres afgangsprojekter. Jeg synes, her mangler sparring, støtte og en ny struktur," påpeger Emilie. For at undgå, at dygtige studerende ryger ud, mener Emilie Suenson, at skolen skal kigges grundigt efter i sømmene og i øvrigt se at få rystet 70'ernes grænseløse pædagogik af sig: Jeg synes, der er behov for en ny struktur på skolen. Det skal klarlægges, hvad de studerende får ud af studiet her og nu. Det er meget nedslidende for os, at vi har så frie rammer - vi har ikke noget at læne os op ad. Selv flittige og ambitiøse studerende kan falde igennem. De bliver forvirrede, deprimerede og går helt ned med flaget. Kan det virkelig passe, at de studerende skal holde pause fra studierne for at kunne holde det ud? Og at der ikke er nogen hjælp at hente? KIRKEN PÅ KLINTEN Trods malurten har studietiden også indeholdt mange gode, udbytterige erfaringer. Specielt har et praktikophold i Australien gjort Emilie Suenson klar til arbejdsmarkedet, for det har fået hende til at tænke i mere originale baner: "Jeg føler mig rustet til arbejdsmarkedet på den måde, at jeg har afprøvet en masse ting. I mit afgangsprojekt fik jeg feks. kontakt med en bygherre, der allerede var i gang med et projekt. Her kunne jeg kombinere min viden med et eksisterende projekt, og resultatet blev en atypisk kirke i Jyllinge," forklarer Emilie Suenson. Emilie har ikke et job på hånden. Hun vil både lede i udlandet og i Danmark, for som hun siger: "Man ved jo aldrig, hvad der sker, og der er ingen grund til at tage sorgerne på forskud. Mit drømmejob er arbejde på en tegnestue, hvor jeg kan få mulighed for at designe noget i bygningsskala eller deltage i et bygningsprojekt. Jeg tror, alle arkitekter gerne vil lave forsidearkitektur!" Afgangsudstilling på Kunstakademiets Arkitektskole i Meldahls Smedie, Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1434 København K, Holmen. Udstillingen åbner d. 17. juni 2005 og varer indtil d. 31. august. Der er gratis adgang og åbent alle dage kl De to første uger vises samtidig en skoleudstilling fra alle 11 studieafdelinger på Kunstakademiets Arkitektskole. TEMA 7

10 En tilstandsrapport fra Aarhus Arkitektskolen Aarhus: Inden for de seneste år har arkitektskolen i den jyske hovedstad været under stadig forandring. Arkitektskolen Aarhus er langt fremme med planen om at bygge en helt ny skole på Pier 2, og det handler om meget mere end en ny studieordning eller en ny grafisk identitet. ARKFOKUS har taget temperaturen midt i en afgangstid. Af Thomas Dickson, lektor ved Center for Designforskning, Arkitektskolen Aarhus I maj måneds sommersol - i gården mellem gamle bindingsværksbygninger - gennemgås de sidste projekter under åben himmel. Men en dag - måske inden så længe - kan det meget vel være overstået med de gamle romantiske, men også noget upraktiske omgivelser. For Arkitektskolen Aarhus arbejder ihærdigt på at få bygget en ny skole på kajen ved Pier 2. Planerne er allerede godt på vej gennem det kommunale system. Der er udskrevet en prisopgave om fremtidens skole blandt ansatte og studerende, og en hel dag i maj blev al undervisning suspenderet til fordel for en brainstorming- og temadag, hvor alle på skolen var inviteret til at komme med deres bidrag. Og det handler om meget mere end, at der skal opføres nye bygninger til Arkitektskolen; byggeriet skal også rumme Ingeniørskolen plus et levende innovationsmiljø og en lang række kreative virksomheder, feks. tegnestuer og designfirmaer. ARKITEKT-TYPER I STØBESKEEN Planerne om en ny skole er på en måde et symbol på de nye tider, der gælder for hele arkitektuddannelsen. En ny type arkitekter er i støbeskeen lige nu, og bla. er den meget omtalte Bologna-aftale ved at blive implementeret i disse år. Den betyder - meget kort sagt - at arkitektuddannelsen, som alle andre universitære uddannelser, skal deles op i et treårigt bachelorforløb og en toårig kandidat-overbygning. Det gør det muligt at sammenligne uddannelserne over hele Europa, og det baner vejen for, at de studerende kan skifte imellem dem. Når man ændrer på en langvarig uddannelse, så går der i sagens natur et godt stykke tid, inden resultaterne af de nye tiltag bliver synlige. På Arkitektskolen Aarhus er der endnu et par år til, at de første kandidater fra den nye ordning springer ud i erhvervslivet, så vi kan vurdere, hvor gode de er og vil blive i fremtiden. Men et smugkig på de første bachelorer gør det muligt allerede nu at få en pejling af, i hvilken retning det vil gå. SOLIDT FUNDAMENT Når disse linier læses, er de første bachelorer efter den nye studieordning blevet færdige. Og alt tyder på, at de har fået et solidt fagligt fundament for at kunne studere videre - hvad enten det sker på Arkitektskolen Aarhus, en anden arkitektskole eller måske på en helt anden slags uddannelse? For bachelor-uddannelsen i Århus er en generel arkitektur-bachelor med fokus på arkitekturen, men de studerende kan også vinkle deres forløb en smule efter deres personlige interesser, så de feks. kan arbejde med planlægning, design eller begge dele i to af de i alt seks semestre. En af overraskelserne ved den ny opbygning af arkitektstudiet er, at relativt mange af de første bachelorer har valgt at søge orlov efter afslutningen af de første tre års studier. De opfatter det mao. som om de nu har afsluttet en uddannelse med en egentlig eksamen, og de mener derfor, at det er et helt naturligt tidspunkt at tage en pause i studierne for at arbejde, rejse lidt eller måske gå i praktik. EUROPÆISK ROTATION Endnu er der ingen, der ved, hvor mange af dem, der rent faktisk vender tilbage til Arkitektskolen Aarhus. Eller hvor mange, der efterfølgende søger ind et andet sted. På den konto kan der også komme nye kandidatstuderende udefra, men ét er dog sikkert: Der er tale om en helt ny situation, der ikke bare er et århusiansk fænomen - men en problematik, som mange tilsvarende skoler rundt omkring i Europa befinder sig i her og nu. Også på andre områder kræver den nye studieordning en vis portion tilvænning, både af lærerne og de studerende. For samtidigt med at studiet organiseres på en anden måde, skal det videnskabelige for alvor introduceres i studiemiljøet under overskriften forskningsbaseret undervisning. Det er en øvelse, der ikke går helt stille af. Mange lærere har deres styrke i praksis, som de ofte refererer til i den daglige undervisning. De skal til at vænne sig til at undervise på en anden måde, men også blandt de studerende kan spores en anelse skepsis. PROCES OG FAGLIGHED Den nye studiepraksis er mere orienteret i retning af en faglighed, hvor de studerende skal lære metoder og selv sætte deres uddannelse og faglighed sammen - og mindre rettet mod en specifik arkitektonisk praksis, som de kan genkende hos bestemte lærere og professorer. Fokus er ikke længere helt så meget rettet mod det arkitektoniske værk som på den proces, der skal bruges for at udvikle gode og brugerorienterede arkitektoniske løsninger. Sagt på en anden måde, så er arkitektstudiet for alvor på vej væk fra den gamle mesterlære, hvor kandidaterne i grelle 8

11 tilfælde nærmest blev til kloner af deres professor. I dag udvikler studierne sig imod at være mere teoretiske og forskningsbaserede, og den nye tids studerende udfordres i højere grad til selv at tage stilling til deres fremtidige virke som arkitekter. Det er fagligheden - ikke i så høj grad arkitektens kunstneriske ego - der står i centrum. SELVSTÆNDIGHED OG MEDANSVAR Nyorienteringen giver sig flere udtryk - også blandt de studerende. Større selvstændighed og større medansvar for egne studier er et resultat af de nye processer. Det udmønter sig bla. i flere udlandsophold, praktikophold på forskellige tegnestuer og mere bevidste institutskift. I sidste ende er det ikke alene arkitektskolen, der er under opbrud. Det er hele opfattelsen af, hvad en arkitekt er for en størrelse, og hvad en arkitektuddannelse skal kvalificere de studerende til. Hvilke kompetencer skal en nyuddannet arkitekt have? Og hvad har det af konsekvenser for arkitektfaget. Der er i hvert fald sat en ny udvikling i gang, der ikke stopper, og her er nogle af afgangene fra Arkitektskolen Aarhus tidligere i år værd at se nærmere på - som feks. de tre meget forskellige projekter, der omtales her på siderne, hentet fra henholdsvis bygningsarkitekturen, design og planlægnings-/landskabsområdet. Forskningsstation på Sydpolen med titlen: Constructing a Microcosm: Research Station Antarctica er #1Afgangsopgaven udarbejdet af Anders Lendager og Mads Møller i fællesskab, og de har taget udgangspunkt i en konkurrence om en forskningsstation på Sydpolen, udskrevet af The British Antarctic Survey - BAS. BAS er en international organisation for global videnskab under arktiske himmelstrøg. Organisationen har været aktiv på Antarktis siden 1957, hvor Halley I blev etableret som den første af i alt fem forskningsbaser. Den nuværende forskningsbase, Halley V, er placeret på en ca. 50 m tyk isflage, som er i konstant bevægelse. Der er fare for, at isen vil brække af, og man regner med, at stationen går tabt inden for 10 år. Der er derfor brug for en ny forskningsstation. Man regner med, at afløseren Halley VI vil have en tidsbegrænsning på omkring 20 år. Opgaven i konkurrencen og i det foreliggende afgangsprojekt består i at designe Halley VI og give videnskabsfolk mulighed for at forske og bo på Antarktis, og den store udfordring ligger i at skabe en base, der er velfungerende både som arbejdsplads og hjem. Basen skal give de bedst mulige arbejdsvilkår for forskning, og samtidig sørge for, at den blotte overlevelse på Antarktis ikke bliver en altoverskyggende faktor i forskernes tilværelse og daglige liv. Men hvad betyder det at arbejde og leve isoleret? Og gennem forskning finde viden om den verden, alle andre mennesker er en del af, mens man som forsker er isoleret fra den? De spørgsmål har de to afgængere, Anders Lendager og Mads Møller, selv researchet til projektet, og det ligger som et vigtigt grundlag for besvarelsen, der i øvrigt også har indbragt dem VOLAprisen. Arkitektskolen Aarhus optager for tiden 150 studerende hvert år. Det er et fald fra årene før 2003, hvor der blev optaget 200 studerende årligt. TEMA 9

12 O C N #2 Er man kommet til at zappe forbi tv-serien Baywatch, så har man måske lagt mærke til det værktøj, som livredderne på stranden bruger Nogle orangefarvede, bananformede flydere med håndtag i. Mads Tveden, afgænger fra Institut for Design, har i sit projekt arbejdet med en mere udviklet og intelligent udgave af redningsudstyret. Det er blevet til redningstorpedoen O C N, som han kalder den. Den indeholder, som noget nyt, et integreret genoplivningsudstyr med ilt. På den måde kan O C N erstatte de eksisterende redningstorpedoer og derved indgå som en naturlig del af kystlivredderens udstyr. Mads Tveden har i forbindelse med opgaven gennemført et større undersøgelsesarbejde, og bla. gennem WHO fundet ud af, at ca mennesker hvert år dør på grund af drukning. Mange af disse kunne være blevet reddet, hvis de havde fået ilt, straks efter at de blev fundet i vandet af kystlivredderen. Men da der i dag ikke er noget produkt, som effektivt kan hjælpe kystlivredderen med at give den druknede kunstigt åndedræt i vandet, vælger man derfor i de fleste tilfælde at transportere personen ind på stranden først. Dette sker, selvom undersøgelser har vist, at genoplivning i vandet giver den druknede person 4-5 gange bedre chance for at overleve uden følgesygdomme. Mads Tveden har med udgangspunkt i den viden designet et helt nyt redskab, så livredderen allerede i vandet kan starte genoplivningen, ud fra den anbefalede procedure for livredning i vand, som alle nationale livredningsorganisationer følger. Overordnet kan disse retningslinjer deles ind i tre: (prioriteret rækkefølge) 1: Skab frie luftveje 2: Giv kunstigt åndedræt 3: Kom i land hurtigst muligt Afgangsprojektet er i skrivende stund kommet videre til finalen i Brauns tilbagevendende internationale designkonkurrence for unge designere, og der er ved at blive lavet en model af O C N. 10

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse:

CV - Anders Bergmann. Personlige oplysninger: Kort uddannelsesmæssig beskrivelse: CV - Anders Bergmann Personlige oplysninger: Fornavn: Anders Efternavn: Bergmann Fødselsdato: 05-07-1978 Stilling: Arkitekt Gade og nr.: Søren Norbysvej 41 Postnummer: 9900 By: Frederikshavn Land: Danmark

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16

BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living. TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 BAG OM Sika Design, Vipp, Multiform, Malling + Living TRENDS OG FARVER Forår/sommer 15 og efterår/vinter 15/16 TEMA: RUM & ARKITEKTUR Tidsånden har sat sig igennem i byplanlægningen Fremtidens boligudtryk

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere